donderdag 4 juni 2015

SASur verliest Kort Geding tegen S.S. Promotions

Auteursrechtenorganisatie eiste stopzetting Scholieren Songfestival 


Festival verschoven van 6 naar 20 juni


De Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) heeft het door haar aangespannen Kort Geding tegen S.S. Promtions verloren. SASur spande de zaak aan en eiste primair de stopzetting te gelasten van de voorstelling en/of opvoering van het Scholieren Songfestival. Subsidiar eiste de stichting, dat S.S. Promotions geen liederen ten gehore mag brengen die tot het SASur-repertoire behoren, waarvoor de organisatie geen licentie heeft. Ook eiste SASur tegen organisator Shamie Khusial een dwangsom van Srd 500.000, indien hij na zou laten het vonnis uit te voeren.

De rechterwees het verzoek van SASur af. Dit bevestigt advocaat Mukesh Sheombar van Khusial vanavond, donderdag 4 juni 2015, op Starnieuws.

Volgens de advocaat mag S.S. Promotions het festival gewoon laten doorgaan. Khusial zegt dat het hem geld kost om dit soort zaken steeds uit te vechten. 'Ik snap SASur niet. Gewoon op een dag staan ze op en dan spannen ze een zaak aan. Het kost mij wel een hoop geld steeds. Dit vind ik belachelijk. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met SASur en de initiatiefwet is onlangs in maart aangenomen in het parlement. Toch gaat SASur door.' 

De initiatiefwet, waarin de wijzigingen van de Wet Auteursrecht van 1913 waren aangebracht, werd op 13 maart aangenomen. Binnen drie maanden moesten verenigingen zich aandienen om op te treden als bemiddelingsbureau. De stichtingsvorm werd bij wet opgeheven. De Stichting Auteursrechten Suriname mag straks niet meer optreden als bemiddelingsbureau voor muziekauteursrechten.

Overigens is het festival van zaterdag 6 juni is verschoven naar 20 juni. De Anthony Nesty Sporthal (ANS) zal zaterdag nog gebruikt worden door het hoofdstembureau Paramaribo. Hierdoor zal het evenement geen voortgang vinden.

Volgens Khusial brengt de verschuiving heel wat narigheden met zich mee. 'We hebben een gastzanger laten halen uit het buitenland. Nu zal ik voor meer kosten moeten opdraaien. Ook de promotiekosten worden met twee weken verlengd. Het ergste is natuurlijk dat de activiteit nu in de vastenmaand Ramadan zal vallen, waardoor je minder mensen op de been krijgt. Dit zorgt voor inkomstenderving. Verder zijn er ook contestanten die moslims zijn en dit komt niet gelegen uit voor hen.'

Minister van Verkeer en Vervoer Curaçao eist ontvangen extra compensatie door RvC ABC Busbedrijf terug

Eventuele staking buschauffeurs afgewend

Raad van Commissarissen busbedrijf moet de 3.000 gulden per maand ontvangen compensatie terugbetalen


Minister van Verkeer en Vervoer Suzy Camelia-Romer (PNP) op Curaçao heeft geëist dat de Raad van Commissarissen (RvC) van ABC Busbedrijf de genoten extra compensatie van 3.000 gulden per maand terugbetaalt. Dat bevestigt vakbond UGTK/Cadmu, die tevreden is met het besluit van de minister. Daarmee is een eventuele staking van de buschauffeurs afgewend, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 4 juni 2015.
 
Conform het besluit van de minister betekent dit, dat de commissarissen Edmiro Anita en Edward Melfor respectievelijk 9.000 en 3.000 gulden moeten terugbetalen. Alleen commissaris Kenneth Bremer zou de compensatie niet hebben ontvangen.

Volgens de minister had de RvC deze regeling niet voor zichzelf mogen invoeren, maar is dit een taak van de aandeelhouder (regering). Ook heeft de minister beloofd de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur zo snel mogelijk af te ronden. Binnenkort verschijnt de vacature in lokale media. Sinds het overlijden van de directeur van ABC Busbedrijf, Riles Paulina, heeft de RvC de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich genomen en wordt hierbij gesteund door een managementteam.

De vakbond had de RvC begin deze week een ultimatum gesteld om binnen 48 uur af te treden. Volgens de vakbond was er met de vergoeding van 3.000 gulden per maand sprake van belangenverstrengeling door de leden van de RvC.

Volgens Wendell Meulen van UGTK/Cadmu kan de vakbond leven met het plan van aanpak dat de minister heeft gemaakt om de situatie binnen ABC Busbedrijf zo snel mogelijk te normaliseren.

Procureurs-generaal uit Koninkrijk bijeen op Sint Maarten

(Bron foto's: OM Curaçao)
Versterking rechtshandhaving en aanpak ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda 


De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, was vandaag, donderdag 4 juni 2015, gastheer van het Koninkrijks PG-overleg, dat plaatsvond op Sint Maarten, zo laat het Openbaar Ministerie Curaçao weten in een persbericht. 

Tweemaal per jaar vindt het Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg) plaats, waarin de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES overleg pleegt met de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal.

Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (dit jaar op 8 juni op Sint Maarten), komen in het KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen het Koninkrijk.

Deze editie is in het bijzonder gesproken over de versterking van de rechtshandhaving ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Caribisch gebied. De PG’s van de verschillende landen hebben onder meer gesproken over de wijze waarop die versterking van de rechtshandhaving kan worden ingevuld en hoe de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet worden geconcentreerd.

Rondom het KPG-overleg zijn werkbezoeken afgelegd aan de Landsrecherche en de Kustwacht. Bij het bezoek aan de Landsrecherche waren ook de diensthoofden van de Landrecherches van Curaçao en Aruba aanwezig en is onder andere gesproken over het afgelopen eerste jaar van het verbeterprogramma.


De Kustwacht heeft een presentatie gegeven over de eigen organisatie en de manier van werken, waarna een boottocht over de lagoon en langs de kustlijn volgde.

Aankoop nieuw pand Curaçaohuis in centrum Den Haag is rond

(Bron: Google Street View/Red. De Surinaamse Krant)
Dubbel herenhuis aan Prinsegracht aangekocht voor ruim 2 miljoen euro


De aankoop van een nieuw pand voor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao is rond. Het gaat om een dubbel herenhuis aan de Prinsegracht 63/65 in het centrum van Den Haag. Het Curaçaohuis heeft dat vandaag, donderdag 4 juni 2015, bevestigd, aldus de Amigoe.

(Bron: Google Street View/Red. De Surinaamse Krant)

(Bron foto: Amgea VastGoed Adviseurs)
De panden aan de Prinsegracht, oorspronkelijk bestemd als woonhuis en kantoor, zijn gekocht voor ruim twee miljoen euro. Oorspronkelijk werd 2.750.000 gevraagd. De kosten voor verbouwing zijn geraamd op 1,2 miljoen Antilliaanse gulden en de inrichting zal naar verwachting zo’n 400.000 gulden gaan kosten.

Prinsegracht 63 en 65 staan op de lijst van Rijksmonumenten. De panden liggen in het centrum van Den Haag en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. Het Binnenhof en de Tweede Kamer liggen op een paar honderd meter afstand.

De verhuizing heeft enerzijds te maken met de slechte staat van de panden aan de Badhuisweg waarin achtereenvolgens het Antillenhuis en het Curaçaohuis gevestigd waren en anderzijds met de wens om op een meer centrale locatie gevestigd te zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de gevolmachtigde minister en het personeel zullen verhuizen naar de nieuwe locatie.

Slecht resultaat verkiezingen V7 door te late formatie en afzonderlijke campagnes van partijen

Schalkwijk: 'NPS heeft weinig bijgedragen binnen V7, veel NPS'ers voegden zich bij NDP'

'Hertelling vragen door NDP was heel dom'


De te late formatie van V7 en de afzonderlijke campagnevoering van de binnen dit samenwerkingsverband aangesloten partijen die geen eendracht uitstraalden, hebben volgens professor Marten Schalkwijk bijgedragen aan de slechte resultaten tijdens de verkiezingen. Dit zei Schalkwijk tijdens een Kenniskring Suriname-ontmoeting afgelopen dinsdag, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 4 juni 2014, en De West gisteren.

Ook stelde hij, dat de NPS weinig heeft bijgedragen binnen V7, omdat veel NPS’ers zich bij de NDP hadden gevoegd. Hij adviseert, dat de NPS werkt aan het heropbouwen en versterken van de partij.
Ook de Pertjjajah Luhur (PL) zou enorm hebben ingeboet aan aanhang vooral als gekeken wordt naar het ressort Tamanredjo, welke traditioneel aan PL toebehoorde. Dit alles heeft gemaakt, dat de VHP binnen de V7 extra hard heeft moeten werken, maar er ook voor beloond is, aldus Schalkwijk. De NDP had het volgens Schalkwijk ook vooral gemikt op de VHP en op Santokhi, maar de partij heeft toch getoond stand te kunnen houden.

Schalkwijk bracht ook naar voren, dat vooral de kleine partijen enorm veel verloren hebben tijdens deze verkiezingen. De overwinning van de NDP ging ten koste van die partijen. De NDP ging van 17 zetels in 2010 naar 26 zetels in 2015. De partners die samen met de NDP in Megacombinatie zaten, zijn bijvoorbeeld van 6 zetels naar 1 zetel gegaan.

Bij de V7 liggen nu de SPA en DA’91 uit de Assemblee. Schalkwijk adviseert dat deze partijen fuseren met anderen of dat zij een nieuwe partijcombinatie maken. Ook gaf hij aan dat gebleken is dat ABOP de sterkste partner is uit de A-Combinatie.

Schalkwijk zei ook hoogst verbaasd te zijn, dat de NDP om een hertelling had gevraagd, daar het mathematisch gezien praktisch onmogelijk is dat de partij nog een beter verkiezingsresultaat kan behalen.

'Het was heel dom, niet verstandig, want je hebt gewonnen en ik denk niet dat je nog een zetel erbij krijgt. Om een tiende zetel in Paramaribo te halen, zou je 6.000 tot 7.000 stemmen erbij moeten krijgen, of V7 zou wat moeten verliezen, maar ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Nu heb je geesten opgeroepen die je misschien niet kan bezweren', betoogde Schalkwijk, die aantoonde dat om de tiende zetel te halen, de NDP na hertelling óf van 55.886 stemmen naar 62.701 stemmen zou moeten groeien, óf V7 extreem veel stemmen zou moeten verliezen.

Misiekaba (NDP): 'Opmerkingen van Santokhi over Hezbollah en Bouterse daar stap je niet zomaar overheen'

Samenwerking met VHP of PL geen populaire opties bij NDP

'Ik wacht op VHP-verklaring dat zij niet wil samenwerken met NDP'


Politieke samenwerking met de VHP of Pertjajah Luhur (PL) hoort niet tot de meest favoriete opties van de NDP. Dit zegt André Misiekaba, parlementariër en bestuurslid van de Nationale Democratische Partij,vandaag, donderdag 4 juni 2015, in de Ware Tijd.

Recente uitlatingen van de andere zijde kunnen niet zonder meer worden vergeten. Het is niet af te doen als podiumtaal, zoals sommigen nu willen bepleiten, aldus Misiekaba.

'Wij moeten niet zonder meer voorbij gaan aan de harde campagnevoering van de VHP tegen NDP-voorzitter Bouterse. Je moet wel iets doen.'

Het kan er bij hem niet in, dat VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi niet meer dan podiumtaal heeft gesproken. Bouterse is voor van alles en nog wat uitgemaakt. Het varieerde van drugscrimineel tot moordenaar. Ook zou het Bouterse zijn die terreurorganisatie Hezbollah naar Suriname had gebracht. Daar stap je niet zomaar overheen, aldus het NDP-Assembleelid.

Misiekaba vindt het overigens opmerkelijk, dat de VHP nu niet principieel een coalitie met Bouterse afwijst. 'Laten ze principe tonen. Ik wacht op een verklaring van de VHP, dat zij niet wil samenwerken met Bouterse. Het is stil als het graf.'

Herdenking SLM-vliegramp 1989 zondag 7 juni in Amsterdam Oost

'Samen een stap verder'


Het is komende zondag 7 juni 2015 het 26 jaar geleden dat 175 mensen om het leven kwamen bij de SLM vliegramp, nabij de luchthaven Zanderij te Suriname. Er waren slechts 11 overlevenden. De  Stichting Kleurrijk 7 juni houdt die dag een herdenking van de ramp met als thema 'Samen een stap verder'.

De passagiers waren voornamelijk Surinaamse Nederlanders die een bezoek wilde brengen aan familie. Ook zat een deel van het 'Kleurrijke Elftal' aan boord. Het Kleurrijke Elftal bestond uit voetballers uit het Nederlandse betaalde voetbal van Surinaamse afkomst. In de zomer, na afloop van de competitie, speelden zij wedstrijden om fondsen te werven voor projecten in Suriname. Het elftal verloor bij de ramp 15 van haar leden.

Het definitieve programma ziet er als volgt uit:
 

• 19.00 uur Inloop bij het monument op het ‘s Gravesandeplein in Amsterdam Oost.
• 19.15 uur Openingswoord en mededelingen Jeswin Paragh
• 19.25 uur Hindoegebed
• 19.35 uur Voordracht Jasmine Foullani
• 19.40 uur Toespraak van Ivar Manuel, voorzitter dagelijks bestuur Amsterdam Oost
• 19.45 uur Woord van Broeder Olmberg
• 19.55 uur Toewerken naar stilte
• 20.00 uur Twee minuten stilte uit respect voor de overledenen
• 20.02 uur Aanvang kranslegging
• 20.15 uur Open podium en informeel samenzijn.


Het monument is gemaakt van aluminium, ooit de belangrijkste grondstof van Suriname en het bestaat uit drie elementen. Deze drie elementen beelden samen een figuur uit, die symbool staat voor de bevrijding van lichaam en geest van de slachtoffers van de vliegramp. Op de sokkel staat in het Sranan: ‘Lobiwan wi sa tan memre yu’, met daarbij de vertaling: ‘Wij zullen jullie nooit vergeten’.
Bij het monument staat ook een bank met aan één zijde een brede zuil, die als steun van de bank fungeert, beide uitgevoerd in zwart graniet. Ze scheppen het beeld van een grafmonument. De andere steun van de bank lijkt op de drie elementen van het beeld. Op de zuil staat: Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp te Zanderij, Suriname, 7 juni 1989.

Het monument is vervaardigd door Guillaume Lo-A-Njoe (1937). Hij is de zoon van een van de eerste Surinamers die voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland komt. Jarenlang schildert Guillaume in de traditie van Cobra, en borduurt daar verder op voort. Hij vervaardigt tientallen naturalistische doeken over de jungle. Niet alleen over die van Suriname, maar ook over ‘de jungle van onze gedachten’.
Zijn werk bestaat vooral uit schilderijen - meestal olie op doek - maar ook uit gouaches, houten beelden en objecten en zeefdrukken.

Hoogleraar Menke: 'China wellicht uitweg voor economische problemen Suriname'

'China is de zeer waarschijnlijke keus van nieuwe regering'


China biedt wellicht de uitweg voor Surinames economische problemen. Volgens Jack Menke, hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is de kans groot dat gekozen wordt voor de China-lijn. 

Het is volgens hem de zeer waarschijnlijke keus van de nieuwe regering.

Deze manoeuvre moet Suriname er financieel en economisch weer bovenop kunnen krijgen. Er zullen leningen en overeenkomsten voor economische samenwerking worden gesloten. Hoewel Suriname het nu moeilijk heeft, hoeft kennelijk niet te worden gevreesd voor herhaling van de jaren tachtig. 'Er zijn andere opties, waaronder China', zegt Menke vandaag, 4 juni 2015, in de Ware Tijd.

In elk geval is het niet terecht als gevreesd wordt voor malaise onder bestuur van Desi Bouterse. Ook Waddy Sowma, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, denkt dat richting China zal worden gekeken.

'Maar, we moeten oppassen dat wij met de leningen de claim op de toekomst niet te groot maken.'

'De verkiezingsuitslag'

De verkiezingsuitslag


De een heeft meer dan
éénendertighonderd stemmen op haar naam,
maar is toch niet gekozen,
de ander heeft niet meer dan
vierhonderdentachtig stemmen op zijn naam
en is wel gekozen.

Wat zeggen nu al onze wetenschappers
die wij zo horen en zien in de media?
Kunnen zij nu voor ons uitrekenen
hoe onze parlementen eruit zouden zien
volgens een eerlijk kiesstelsel, … volgens
het volledig landelijk evenredigheidskiesstelsel?

Alphons Levens,
4 juni 2015.

Jogi (VHP): 'Ik heb niet gezegd om op de schoot van Bouterse te gaan zitten'

'Ik heb aangegeven, dat we niet eeuwig in oppositie moeten zitten'


‘Ik heb niet gezegd dat we op de schoot van Bouterse moeten zitten. Ik heb aangegeven dat we niet eeuwig in de oppositie moeten zitten’, zegt het gekozen VHP-Assembleelid Mahinder Jogi uit Saramacca vandaag, donderdag 4 juni 2015, in het Dagblad Suriname.

Zijn uitspraak zou in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij velen. Jogi stelt, dat hij wenste aan te geven dat de VHP er nu al werk van moet maken om optimale verkiezingswinst te boeken bij de volgende verkiezingen. ‘We moeten evalueren en andere strategieën toepassen.’ Zo is het volgens Jogi van groot belang om na te gaan op welke wijze zij beter tot de kiezers doordringen. ‘Wij moeten al onze fouten inzien en erkennen. Misschien moeten wij onze manier van propaganda veranderen.’ 

Jogi, die vergeleken met de afgelopen verkiezingen meer dan duizend kiezers extra achter zich heeft weten te krijgen, is zich er goed van bewust dat inzet en hard werken op het politieke veld zeker vruchten afwerpen.

‘De NDP gaat mij nooit benaderen, al die mensen die zijn omgekocht waar zitten zij nu', reageert hij op de vraag of hij door NDP’ers benaderd is om tegen een omkoopsom voor president Bouterse te stemmen in het parlement. ‘Het doet me niets. Kijk ik ben nu bezig om mijn landbouwperceel gereed te maken voor het planten van watermeloen.’

Hij zegt voor geen enkel bedrag omkoopbaar te zijn. ‘En ook al zouden de NDP-mensen mij benaderen, ze gaan nul op het rekest krijgen’, aldus Jogi.

Minister Koenders: 'Nederland houdt wel rekening met verslechterde situatie Venezuela en risico's voor Antillen'

'We kijken natuurlijk naar scenario's'

BuZa-bewindsman reageert in Tweede Kamer op kritieken VVD, SP, D66 en CDA


Nederland houdt wel degelijk rekening met de verslechterende situatie in Venezuela en risico's daarvan voor de Nederlandse Antillen. 'We zijn bezorgd over de ernstige problemen in het buurland en kijken natuurlijk naar scenario's', zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (BuZa) vandaag, donderdag 4 juni 2015, in de Tweede Kamer, aldus berichten diverse media in Nederland.

Hij reageerde daarmee op kritiek van de fractie van de VVD, de SP, D66 en het CDA. Zij vinden dat het kabinet naïef is en amper inspringt op de in hun ogen explosieve situatie en dreiging die er van het land uitgaat.

Maar, volgens Koenders is er geen sprake van naïviteit over de ontwikkelingen. Hij wees erop, dat er allerlei overleggen zijn over de toestand in Venezuela, met het land zelf, met Cuba, de Verenigde Staten en binnen de Europese Unie.

In Venezuela zijn grote economische en politieke problemen. Het socialistische regime van president Nicolas Maduro, die de overleden Hugo Chavez opvolgde, ligt onder vuur. De armoede neemt toe, evenals de criminaliteit en onveiligheid, zei Koenders. Het land ligt vlak bij de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Critici benadrukten dat Venezuela zich de afgelopen jaren vaker van zijn slechte kant heeft laten zien naar omringende landen.

De VVD wees verder op signalen dat er nu al veel Venezolanen naar de Nederlandse eilanden trekken. Maar, volgens Koenders is dat niet het geval. Volgens hem gaat het om kleine aantallen mensen die druppelsgewijs aankomen. Mochten veel mensen op de vlucht slaan, dan voorziet hij dat zij vooral uitwijken naar landen die over land zijn te bereiken.

Doekhie (NDP) niet van plan zich nog 'optimaal' voor Nickerie in te zetten

Nickerie heeft niet voor de NDP gekozen

'Als mensen in Nickerie op VHP hebben gestemd dan moeten ze maar naar Santokhi gaan'


Het vertrekkende NDP-Assembleelid Rashied Doekhie heeft op afgelopen vrijdag tijdens een interview op SBS TV in Nickerie gezegd zich niet meer optimaal te zullen inzetten in Nickerie, omdat dit district niet voor de NDP heeft gekozen. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 4 juni 2015.

Met betrekking tot het verkavelingsproject in de Stalweide 1, waarvan de verkaveling reeds was begonnen en er al duizenden aanvragen zijn ingediend, adviseert Doekhie de mensen om naar Djoties Jagernath en William Waidoe te gaan, ‘want de machines die daar waren en alles wat wij deden, kwam niet uit de staatskas’. ‘Of het project doorgaat of niet ligt niet meer in mijn handen.’

Deze reactie van Doekhie is een direct gevolg van zijn mening, dat de NDP in Nickerie de verkiezingen heeft verloren. ‘Wij moeten wachten totdat de mensen het afleren, tot de volgende keer, en dan gaan wij verder. Ik heb zoveel gedaan. En je wilt niet. Dus houd de eer aan jezelf. Ga thuis zitten en nadenken over wat je hebt gedaan.’


De padieboeren in Nickerie kijken nog steeds uit naar de compensatie van de padieprijzen die hen het afgelopen seizoen door de opkopers werd aangeboden. Na enkele protestacties richting de regering om te interveniëren is er na onderhandeling tussen een regeringsdelegatie en de belanghebbenden een akkoord bereikt voor een compensatie.

Doekhie stelde, dat als de boeren de subsidie krijgen hij blij zal zijn, ‘maar als ze het niet krijgen, moeten ze zelf zien hoe ze het doen’. ‘Als de mensen in Nickerie op de VHP hebben gestemd, dan moeten ze naar Santokhi gaan. De mensen hebben meer geloof gehad in mensen die hun 15 jaren lang hebben vernederd en vernietigd. Waarom moet ik het nu brengen? Waarom moet de regering het brengen?’

De parlementariër gaat hiermee geheel voorbij aan de mensen die wel voor de NDP hebben gestemd en gaat vooral voorbij aan de woorden van de president, die zegt dat de regering voor een ieder is en niet alleen voor de NDP’ers, aldus het Dagblad Suriname.

V7 wacht nog steeds op antwoord OKB

Protestbrief over gang van zaken hertelling stemmen Paramaribo nog onbeantwoord


De V7 had tot gistermiddag geen antwoord ontvangen op de protestbrief die zij afgelopen weekeinde naar het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft gestuurd. De protestbrief handelt over de gang van zaken rond de hertelling van stemmen in Paramaribo. 

V7-coördinator en voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij, Chandrikapersad Santokhi, zegt vandaag, donderdag 4 juni 2015, in het Dagblad Suriname dat hij voorlopig nog een afwachtende houding zal aannemen, voordat verdere stappen worden ondernomen. Het liefst ziet hij eerst de bekendmaking van de officiële resultaten door het hoofdstembureau van Paramaribo.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt, dat de partners even de ontwikkelingen zullen afwachten. Volgens hem is ook afgesproken dat alle partners stand by moeten zijn voor eventuele dringende oproepen. Bij afroep moeten alle partners gelijk beschikbaar zijn om bij elkaar te komen.

De combinatie heeft ondertussen een juridisch team ingezet met als hoofd VHP-secretaris Mahinder Rathipal. Juridisch zal dit team eerst nagaan wat er precies zal moeten gebeuren. De leiders zullen uiteindelijk door het juridisch team geadviseerd worden om een bepaald pad op te gaan. Indien het juridisch team van mening is dat er een hertelling moet komen in Paramaribo, zal dat dan aangevraagd worden.

De hertelling van 21 stembureaus kwam overigens nadat De Nationale Democratische Partij (NDP) hierom vroeg. Achteraf besloot het hoofdstembureau van Paramaribo om 38 stembureaus te hertellen. Door de chaotische situatie en gebrekkige informatie in de Anthony Nesty Sporthal, waar de stemmen van Paramaribo worden herteld, besloot de combinatie een protestbrief te richten aan het OKB.

Het hoofdstembureau Paramaribo is inmiddels klaar met het hertellen van de 38 stembureaus, waar nadere controle nodig was.

Inklaren van goederen verloopt volgens ondernemer veel te traag

AKMOS-voorzitter: 'Veel werk aan winkel om corruptie binnen de Douane uit te bannen'

'De Douane is een maffiabende'


Ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, vindt dat er nog werk aan de winkel is als het gaat om het uitbannen van corruptie binnen het douaneapparaat. Meerdere ondernemers klaagden bij het Dagblad Suriname dat het inklaren van goederen veel te traag verloopt, zo bericht die krant donderdag 4 juni 2015.

Het zogenoemde Asycuda World System, dat nu wordt gebruikt bij het inklaren van goederen, heeft als doel alle douaneprocedures en -diensten te automatiseren en als data-informatie op te slaan. Deze data-informatie kan worden gebruikt om statistische en economische analyses te maken. Elke invulling die wordt opgemaakt, moet verplicht via een expediteur gaan. Een ondernemer die zijn stukken zelf wil invullen, mag dat dus niet zelf doen. Volgens Binda is dit proces niet zodanig ingewikkeld, dat het verplicht via een expediteur zou moeten gebeuren.

'Men heeft de expediteurs getraind, maar men heeft verzuimd het bedrijfsleven te trainen. Ik vind dat je mij als ondernemer niet kan verplichten om via een expediteur te werken.'

Binda keurt het systeem niet af. Dit systeem heeft men wereldwijd geïntroduceerd om corruptie te voorkomen. 'Het moet een transparant systeem zijn dat via een centrale gaat waarbij de top van de douane gemakkelijk inzage heeft in wat er gebeurt. Men moet anderen in de gelegenheid stellen om stukken rechtstreeks in het systeem in te dienen en niet verplichten via een expediteur. Waarom moeten we honderden dollars aan een expediteur betalen?', vraagt Binda zich af.

De Scheepvaartwet, daterend uit 1908, handelt ook over 'ontdoken recht', maar men heeft het begrip niet gedefinieerd waardoor het voor verschillende interpretaties vatbaar is. Als je door rood licht rijdt, krijg je door de politie een vaste boete. 'Maar, bij de douane licht het aan de grillen van de oplegger.' Belangrijker, volgens Binda, is dat als men niet eens is met besluiten van de douane, de wet hiervoor al jaren een Raad van Beroep heeft genoemd welke nooit is ingevuld.

'De douane heeft een onhebbelijke gewoonte om boetes op te leggen. De douane is simultaan een beboetend en beroepsorgaan. Men mag dat stukje van boete oplegging niet aan willekeur van een douane overlaten. Als zij een boete heeft opgelegd, moeten we weer bij hun om onze klacht in te dienen. En dan licht het weer aan hen om te honoreren. Als ik er niet eens mee ben, moet ik naar een Raad van Beroep kunnen stappen, maar dat is nu niet het geval.'
 
'De scheepsvaartwetgeving geeft dus teveel autoriteit aan een onderzoeksambtenaar. Veel van de zaken die mislopen, zijn ook te danken aan het niet bestaan van een onafhankelijk orgaan waar je met je problemen kan gaan. Mendonca heeft overgenomen, met de bedoeling dat hij daar zal opruimen, maar ik zie het nog niet gebeuren, want het is een maffiabende.' Het verbaast Binda dus niet dat mensen problemen krijgen met de import van hun goederen, 'omdat het al jaar en dag zo is'.

De Scheepvaartwet:

Rathipal (VHP): 'Meneer Lackin vergeet dat de verkiezingen geheime verkiezingen zijn'

'Hertelling zal NDP niet meer stemmen opleveren'

'NDP wil tijd winnen en zaken frustreren'


‘Meneer Lackin vergeet dat de verkiezingen, geheime verkiezingen zijn’, zegt ondervoorzitter van de VHP, Mahinder Rathipal, wanneer hij het motief van Winston Lackin (NDP), minister van Buitenlandse Zaken, voor het houden van de hertelling in Paramaribo onder de loep neemt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 4 juni 2015.

Op grond van het aantal geregistreerde leden van de NDP had de partij meer stemmen verwacht op bepaalde stembureaus. Dit motief wordt door Rathipal aangeduid als ‘onverstandig’. Volgens Rathipal moet de NDP gaan accepteren, dat hoewel zij geregistreerde leden hebben in Paramaribo, de kans groot is dat deze leden op andere politieke partijen en of combinaties hebben gestemd. ‘Zo simpel is dat. Ook al vindt de hertelling 100 keren plaats, dit zal niet resulteren in meer stemmen voor de NDP.’

Rathipal bekruipt sterk het gevoel dat middels de hertelling, de NDP een vertragingstactiek wil toepassen. ‘Ze willen tijd winnen en zaken frustreren’, aldus de ondervoorzitter die eraan herinnert, dat de NDP een beschuldigende vinger had gewezen naar personen werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij werden ervan verweten VHP’ers te zijn en op grond daarvan zouden zij gefraudeerd hebben in Paramaribo.

Dat de NDP, die naarstig hoopt dat zij de tiende zetel behaalt in Paramaribo, daadwerkelijk ook de tiende zetel zal krijgen, houdt Rathipal voor onmogelijk.

De V7 die aanvankelijk een herverkiezing wilde in Paramaribo, wacht de officiële uitslagen af alvorens verdere juridische stappen te ondernemen, laat Rathipal, die het hoofd is van het juridisch team binnen V7, weten.

Conferentie over veiligheid in toerisme op Curaçao afgelast

Geringe belangstelling voor internationale conferentie


De conferentie over veiligheid rond toerisme op Curaçao is afgelast door organisator CTB, Curaçao Tourist Board. De conferentie was gepland van 24 tot en met 26 juni in het World Trade Center Curaçao.

De reden dat de internationale bijeenkomst, toegespitst op het Caribisch gebied, is afgelast is gebrek aan belangstelling. Waarnemend directeur van het CTB Hugo Clarinda zei tegen het Antilliaans Dagblad, aldus Paradise FM vandaag, donderdag 4 juni 2015, dat er te weinig aanmeldingen waren.

Gezien de kosten die met de organisatie gemoeid zijn vond het toeristenbureau het verstandig om de conferentie nu al af te blazen en niet te wachten tot het laatste moment.

Men had verwacht dat er rond de 200 deelnemers zouden komen. Waarom dat niet gelukt is wordt onderzocht. Curaçao

Doekhie (NDP) weigert in te gaan op oproepen politie

Politie wil Doekhie horen in verband met door Mathoera (VHP) gedane aangifte

  
NDP'er Rashied Doekhie uit Nieuw Nickerie blijkt niet te reageren, bij herhaling, op oproepen van de politie. De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft de aangifte van Krishna Hussainali-Mathoera (VHP) tegen Doekhie in onderzoek. In deze zaak is een aantal getuigen gehoord, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag  juni 2015. 

De politie heeft het vertrekkend Assembleelid Doekhie uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring omtrent de beschuldigingen die hij heeft geuit aan het adres van Mathoera, oud-commissaris van politie en inmiddels gekozen Assembleelid. Doekhie heeft echter zonder enige berichtgeving de oproepen van de politie genegeerd.

Hij heeft tijdens een partijvergadering Mathoera voor crimineel uitgemaakt. Mathoera zou volgens Doekhie beschikken over gelden afkomstig uit drugs- en wapensmokkel. Naast deze beschuldigingen verwijt Doekhie haar dat zij haar zoon, verdacht van een moord, heeft helpen ontvluchten naar Frans-Guyana. Mathoera voelt zich ernstig aangetast in haar goede naam en eer.

Jongen (14) verdronken in kanaal bij de dijk in Coronie

Kort nadat jongen onder water verdween werd zijn lichaam gevonden en geborgen

De 14-jarige Rovoncio M. in Coronie is afgelopen dinsdagmiddag rond half vijf verdronken in een kanaal bij de dijk. Hij was gaan zwemmen met twee andere jongens. Toen de jongen in de diepte verdween en niet meer boven water kwam, werd een zoekactie op touw gezet, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 4 juni 2015.

De jongen werd korte tijd later gevonden en geborgen. Leerkrachten en scholieren in Coronie hebben geschokt gereageerd, schrijft Starnieuws, dat eerder berichtte dat de jongen was verdronken in de zee.

Het lichaam is inmiddels, na afstemming met het Openbaar Ministerie, afgestaan aan de nabestaanden. De overige twee vrienden, ook 14 jaar jong, zijn veilig uit het water gekomen.

Vijf Surinaamse comedians in comedy toneelstuk 'Zit Mooi!' in Nederlandse theaters

De artiesten van 'Zit Mooi!' maken deze maand Nederland onveilig met een lach


In Nederland zijn deze maand vijf Surinaamse comedians in theaters te zien met het comedy toneelstuk 'Zit Mooi!'. Ze komen Nederland onveilig maken met een lach.

Het hilarische Surinaamse comedy toneelstuk ‘Zit Mooi!’ is deze maand te zien in vier verschillende theaters in Nederland. De Meervaart te Amsterdam, Schouwburg Almere te Almere, Het Oude Luxor Theater te Rotterdam en in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.

Maar, er wordt wel Surinaams gesproken.

Na het enorme succes van de show 'Typisch Surinaams' van Roué Verveer en Murth Mossel, Rayen Panday en Deng Boy (Ronny Ormskirk en Eric Schröder) is het tijd voor een vervolg. Zij hebben allen hun sporen verdiend in de wereld van de comedy met optredens bij FreshWagon, Comedytrain en Toomler. Daarnaast touren ze met hun eigen programma’s door heel Nederland en reizen ze regelmatig af naar Suriname.

Nu slaan de heren de handen ineen voor een geheel nieuwe voorstelling: Zit mooi!. Net als hun eerdere gezamenlijke voorstelling 'Typisch Surinaams' is het een volledig Surinaams gesproken komedie met alle gekheid die je van deze comedians mag verwachten.

'Zit Mooi!' is een typisch Surinaams comedy-toneelstuk. Roué, Murth, Rayen, Ronny en Eric brengen een hilarisch comedy-toneelstuk vol met alle gekheid die je van hen mag verwachten!

Eén ding is in ieder geval zeker: A San O BOSSSSSS!

'Zit Mooi!' is natuurlijk te vinden op social media als Facebook en Twitter.

De voorstelling is te zien:

11.06.2015
De Meervaart
Amsterdam
Zit Mooi


12.06.2015
De Meervaart
Amsterdam
Zit Mooi


14.06.2015
De Meervaart
Amsterdam
Zit Mooi


17.06.2015
Schouwburg Almere
Almere
Zit Mooi


18.06.2015
Schouwburg Almere
Almere
Zit Mooi


19.06.2015
Oude Luxor Theater Rotterdam
Rotterdam
Zit Mooi


20.06.2015
Oude Luxor Theater Rotterdam
Rotterdam
Zit Mooi


21.06.2015
Oude Luxor Theater Rotterdam
Rotterdam
Zit Mooi


23.06.2015
De Koninklijke Schouwburg
Den Haag
Zit Mooi


24.06.2015
De Koninklijke Schouwburg
Den Haag
Zit Mooi


26.06.2015
De Meervaart
Amsterdam
Zit Mooi


27.06.2015
De Meervaart
Amsterdam
Zit Mooi
Contactgegevens:
De Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam
http://www.meervaart.nl

Schouwburg Almere
Esplanada 10
1315 TA Almere
https://www.schouwburgalmere.nl/home

Koninklijke Schouwburg
Korte Voorthout 3
2511 CW Den Haag
http://www.ks.nl

Oude Luxor Theater
Kruiskade 10
3012 EH Rotterdam
http://www.luxortheater.nl 

Of bel de theaterkassa;
De Meervaart : 0900 - 410 77 77
Schouwburg Almere : 036 84 55 555
Koninklijke Schouwburg: 0900-3456789
Oude Luxor Theater : 010 - 484 33 33

Minister Algoe: 'Ondergelopen landbouwgebieden heeft te maken met klimaatverandering'....

'Slechte afwatering geen probleem voor LVV alleen, maar nationaal probleem'

Algoe bekritiseert het gronduitgiftebeleid van opeenvolgende regeringen


In diverse districten zijn landbouwgebieden onder water gelopen door extreem veel neerslag. De vele regenval zou geen probleem moeten zijn, als de afvoer even snel zou plaatsvinden, zegt minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, donderdag 4 juni 2015, op Starnieuws. Hij wijst erop dat het allemaal te maken heeft met klimaatverandering.

Landbouwgebieden in vooral Wanica, Saramacca en Commewijne hebben enorm te lijden onder de zware regenval. Veel van de aanplant is aangetast door het water, waardoor de prijzen van de groenten de lucht in gaan.

Maar, Algoe zegt ook, dat de slechte afwatering geen probleem van zijn ministerie alleen is, 'het is een nationaal probleem'. 'Wat nu gebeurt is dat bij de vele neerslag, de waterstand tegelijkertijd ook hoog is, waardoor het water veel langer blijft liggen. Er moet een integraal plan voor de ontwatering komen', stelt de bewindsman. Samen met de ministeries van Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling zal hieraan moeten worden gewerkt. Er wordt gedacht aan pompgemalen.


Een ander probleem is dat achtereenvolgende regeringen ondanks het negatief advies van LVV gronden hebben uitgegeven voor tuin- en landbouwdoeleinden, terwijl deze arealen daar niet voor geschikt waren.

'Je kunt de arealen inpolderen, maar bij zware regen heb je de poppen aan het dansen. Het gaat om veelal laag gelegen gebieden.' Algoe haalt als voorbeeld La Poule in Saramacca aan. La Poule ligt in een kom en was bedoeld voor de rijstbouw en niet voor droge gewassen die er nu worden verbouwd. Hij stelt, dat er miljoenen worden gestopt in het verpompen van overtollig water, maar dat het rendement niet dienovereenkomstig is.

'Als we nu miljoenen moeten uitgeven aan infrastructuur, wanneer gaan we de sector dan industrialiseren?', vraagt Algoe zich af. Hij bekritiseert het gronduitgiftebeleid van opeenvolgende regeringen. 'Deze situatie is door de jaren heen gecreëerd en nu wordt verwacht dat we het in een handomdraai rechtzetten.'

Hij benadrukt dat het er niet om gaat dat LVV geen gronden wil uitgeven aan ondernemers, 'maar het gaat erom, dat de gronden die zijn uitgegeven niet geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn aangevraagd'.

Ministerie van Onderwijs waarschuwt schoolhoofden en leerkrachten voor Charlie Charlie Challenge dat riekt naar occultisme

Voorzitter MULO-directeurenberaad: 'Kinderen voorlichten over gevaren spel'

Ook in Nederland waarschuwen scholen voor 'spel'


Steeds meer kinderen proberen het gevaarlijke spel Charlie Charlie Challenge uit. Van dit spel wordt gezegd, dat geesten ermee kunnen worden opgeroepen. Hoewel niet bekend is hoeveel kinderen werkelijk zijn aan te merken als slachtoffer van dit spel, heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schoolleiders en leerkrachten opgeroepen alert te zijn. Er zijn instructies gegeven. Zo moeten kinderen worden voorgelicht over de gevaren van dit spel, zegt Marisa Meye, voorzitter van het MULO-directeurenberaad, vandaag, donderdag 4 juni 2015, op Starnieuws.

Meye heeft via e-mail haar collega-directeuren opgeroepen om serieus op hun school te kijken wie bezig zijn met dit spel. Op sommige scholen worden zelfs ouders opgeroepen en ingelicht over de situatie. Enige tijd geleden raakten er regelmatig kinderen plotseling in trance. Na een lange stilte is nu dit spel opgedoken.

'Wij kunnen ons niet permitteren dat naar de afronding van het schooljaar toe deze zaken zich voordoen', aldus de voorzitter van het MULO-directeurenberaad. Vooral kinderen die geestelijk zwak zijn en dit spel uitproberen ervaren de narigheden die met dit spel gepaard gaan.

Van een collega-directeur heeft Meye vernomen, dat een 16-jarige jongen vorige week met  schoolvrienden het spel heeft uitgeprobeerd. Wat de jongen zich nog kan herinneren is, dat hij na het spel erge hoofdpijn had. Bij thuiskomst heeft hij continue geslapen en wist de volgende dag niet waar hij zich bevond. Toen bleek dat hij het spel had uitgeprobeerd hebben de ouders een geestelijke erbij gehaald om te bidden.

Marjorie Creton, schoolleider van de Friedrich Stahelinschool, heeft op haar school nog geen klachten gekregen of iets opgemerkt. Toch heeft zij haar pupillen afgelopen maandag na de algemene morgenzegen ingelicht over de Charlie Charlie Challenge en eventuele gevaren. ‘Jullie moeten de duivel geen toegang geven tot jullie leven en blijven bidden.’ Creton hoopt dat de informatie in hun hersenen gegrift blijft en ze onder alle omstandigheden sterk blijven en ‘nee’ blijven zeggen tegen negatieve invloeden. Diverse andere leerkrachten ondervinden, dat veel kinderen die het spel uitgeprobeerd hebben, er last van krijgen.Ook in Nederland waarschuwen meer en meer scholen leerlingen tegen de Charlie Charlie Challenge, waarbij een geest wordt opgeroepen om antwoord te krijgen op een vraag.

Alle zeven reformatorische en ook tal van andere christelijke scholen voor voortgezet onderwijs hebben de ouders intussen per brief of e-mail gewaarschuwd voor het occulte spel, dat wereldwijd een rage onder tieners is, zo bericht het Reformatorisch Dagblad vandaag.

'Door dit ‘spel’ proberen geesten uit de duisternis jouw leven binnen te dringen', stelde de Pieter Zandt scholengemeenschap. 'Het is een occult spel, dat voor elke jongere en oudere een reële bedreiging vormt', waarschuwde het Van Loden­stein College.

Het AD meldt vanochtend, dat de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) in Poeldijk ouders heeft opgeroepen alert te zijn op het Charlie Charlie-spel, dat associaties oproept met glaasje draaien. 'Het veroorzaakt onrust onder de leerlingen, sommigen slapen er slecht door', stelt de school. De schoolleiding kondigde aan dat docenten ingrijpen als ze zien dat het spel in de pauzes wordt gespeeld, maar vraagt ook ouders op te letten of hun kind zich ermee bezighoudt.

Het spel riekt naar occultisme en daar moet je ver vandaan blijven, zei dr. R. J. A. Doornenbal, docent aan de Christelijke Hoge­school Ede. 'Je stelt je open voor contact met een geestelijke entiteit. Ik zeg daarvan: Dat is een spelletje dat je niet moet willen spelen.' De praktijk laat volgens de theoloog zien, dat jongeren die meedoen aan occulte spelletjes, zoals het ”ouija”­bord, enorme angsten kunnen krijgen.

In reactie op de brieven van scholen en de waarschuwing van Doornenbal stelde ds. W. de Bruin, christelijk gereformeerd predikant in Purmerend, vanmorgen in het Nederlands Dagblad dat zij te gemakkelijk meegaan in de 'iets te waakzame en weinig nuchtere reactie' dat het een demonisch spel zou zijn. 'Potloden bewegen nu eenmaal makkelijk. Wat dat betreft zou de hele Charlie Charlie Challenge een stuk geloofwaardiger worden als je het met bakstenen zou doen. Kinderen die het al een raar spel vinden, krijgen nu ook nog te horen dat ze zich op het terrein van de duivel begeven. Echt, daar word je als kind extra bang van. Waarom niet eerst een poging ondernemen het verschijnsel te ontmythologiseren? Volgens mij is het de taak van christelijke opvoeders om angst weg te nemen, en niet aan te wakkeren.'

President Bouterse hoeft zijn verkiezing als Assembleelid niet te aanvaarden waardoor Hooghart op pluche kan gaan zitten

Politieke partijen werken aan scenario's voor eerste vergadering Assemblee


De verschillende scenario's voor de eerste vergadering van de nieuwe Nationale Assemblee worden, volgens Starnieuws vandaag, donderdag 4 juni 2015, door de politieke partijen uitgewerkt. Volgens de voorlopige uitslagen heeft de NDP 26 zetels, maar over het algemeen wordt ervan uitgegaan, dat de partij met 25 leden zal starten in De Nationale Assemblee (DNA). President Desi Bouterse, die als lijsttrekker van de NDP is gekozen, hoeft zijn verkiezing niet te aanvaarden. Hierdoor kan vakbondsleider Ronald Hooghart, die op plek nummer 10 gekandideerd was, beëdigd worden als Assembleelid. In dat geval kan de NDP met 26 leden starten.

Aangezien de NDP de meerderheid zal hebben in De Nationale Assemblee en Bouterse voor een tweede termijn gaat als president, hoeft hij niet eerst beëdigd te worden als lid.

De situatie die zich nu voordoet is anders dan vijf jaar geleden. Toen was de zittende president Ronald Venetiaan namelijk gekozen als lid van DNA. Aangezien het toenmalig Nieuw Front in de oppositie belandde, koos Venetiaan ervoor om na de beëindiging van het presidentschap het lidmaatschap van de volksvertegenwoordiging te aanvaarden. Zijn stoel bleef aanvankelijk onbezet.

De gekozen leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van hun verkiezing. Zij moeten binnen veertien dagen het hoofdstembureau van hun district te kennen gegeven of ze hun verkiezing aanvaarden. Als dat niet gebeurt, wordt aangenomen dat zij hun verkiezing niet aanvaarden.
De ministers Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij), Rabin Parmessar (Openbare Werken) en Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mogen volgens de Grondwet drie maanden na de toelating tot De Nationale Assemblee hun ambt blijven bekleden.

De eerste vergadering, die gepland is voor 30 juni, wordt voorgezeten door Paul Somohardjo, die het oudste gekozen lid is in jaren. Op de eerste vergadering worden een voorzitter en vicevoorzitter gekozen die terstond na het afleggen van de eed, in functie treden.