zaterdag 6 juni 2015

Zoveelste initiatief voor inzamelen petflessen

Nieuwe recycle stichting plaatst dit jaar 450 grote verzamelbakken in alle districten

SuReSur speelt in op behoefte om afval te scheiden


De Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) begint met een grootscheepse recyclingcampagne voor petflessen en aluminium. Binnen een jaar worden in alle districten, op strategische plekken, 450 grote verzamelbakken geplaatst waar plasticafval in kan worden gedeponeerd. De start van de campagne vond vandaag, zaterdag 6 juni 2015, plaats met het plaatsen van bakken in het ressort Blauwgrond. SuReSur wil de gemeenschap bewust  maken van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het land schoon en milieuvriendelijk te houden. Dit meldt Starnieuws.

SuReSur speelt in op de behoefte om afval te scheiden. De gemeenschap kan hieraan meewerken door plastic flessen en aluminiumblikken apart te houden en te deponeren in een van deze bakken, die in de verschillende woonwijken komen te staan. Tegen een geringe betaling kunnen ze ook opgehaald worden door SuReSur.

Voorzitter Anand Sewnarain van SuReSur zegt, dat met deze gerichte ressort-benadering niet alleen belangrijke plekken in de binnenstad, maar ook de woonwijken vrij kunnen komen van plastic zwerfvuil. Met de inzet van de gemeenschap zullen vooral de kreken, goten en open rioleringen gevrijwaard worden van flessen.

Het verzamelde afval in de bakken uit de verschillende woonwijken, zal door SuReSur worden opgehaald en afgeleverd bij het recyclingbedrijf, Amazone Recycling Company (AmReCo). Dat bedrijf is al enkele jaren bezig met het recyclen van afval om het vervolgens af te zetten bij buitenlandse opkopers, die van het afvalmateriaal weer nieuwe producten produceren. Er zijn afzetmarkten in Guyana, de VS, Nederland en China.

Bij de start van de campagne in de Flamingostore te Blauwgrond hebben de ondersteuners en partners van het project aangegeven, dat dit initiatief verdere ondersteuning geniet van de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap.

Vertegenwoordiger Armstrong Felix zegt dat de UNDP (het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) zich haast verplicht voelt dit soort milieugerichte activiteiten te ondersteunen. Hij stelt, dat Suriname behoort tot een van de meest schone landen in de wereld, met ongerept bos, weinig bosvernietiging, en onder andere ook in de top zit van landen met de beste zoetwaterbronnen. Hij riep SuSeSur en de gemeenschap op vooral het bewustzijn voor een schoon milieu over te brengen op de jeugd.

Voor de start van het project hebben de UNDP en het directoraat Milieu de eerste bakken gesponsord.

(Fotobijschrift: Partners van de SuReSur Recyclingcampagne doen gezamenlijk flessen in een van de nieuwe bakken. Van links naar rechts: Anand Sewnarain, voorzitter,  Iwan Hasnoe van het recycling bedrijf AmReCo, Armstrong Felix van de UNDP en Glenn Ramdjan, project coördinator SuReSur.)

SMOC (Curaçao) wil minister Whiteman aansprakelijk stellen voor schade bewoners door Isla

'Als dat kan zullen we dat zeker doen, dat wordt onderzocht'


Als het aan Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) ligt, zal minister Ben Whiteman van Gezondheid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bewoners ondervinden aan de vervuilende uitstoot van de Isla-raffinaderij. 'Als dat kan zullen we dat zeker doen. Dat wordt onderzocht.'

Peter van Leeuwen, voorzitter van SMOC, sprak vandaag, zaterdag 6 juni 2015, in ‘Wat een Week!’ op Paradise FM over de groene smurrie die op de huizen in Wishi Marchena vastgekleefd zit.

In deze wijk, onder de rook van de Isla, was Whiteman ooit zelf huisarts, weet Van Leeuwen. 'Hoe serieus kun je als arts en minister van Gezondheid zijn, waarom stelt hij geen prioriteit aan het meten van de overlast?'

Van Leeuwen ziet bereidheid van de bewoners van onder meer de wijk Wishi Marchena om de straat op te gaan. 'De mensen beseffen meer dan ooit dat het uit de hand is gelopen, ze zien de groene smurrie op hun huis.'

Werkgroep op Curaçao onderzoekt invloed situatie in Venezuela op het eiland

Rapportage werkgroep moet in Koninkrijksverband besproken worden

Statenleden stellen dat monitoren situatie een Koninkrijksaangelegenheid is


Premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao heeft een werkgroep ingesteld die onderzoekt wat de invloed is van de huidige situatie in Venezuela op Curaçao. De werkgroep zal op korte termijn haar bevindingen rapporteren aan de regering en het parlement, aldus bericht de Amigoe vandaag, zaterdgag 6 juni 2015.
 
Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) wil eerst deze bevindingen afwachten voor hij inhoudelijk reageert op het Tweede Kamer-debat dat afgelopen donderdag werd gehouden met minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) naar aanleiding van de gespannen situatie in het buurland.
Fractie-leden van de VVD noemden Venezuela een tikkende tijdbom en ze vrezen dat er wellicht een vluchtelingenstroom op gang komt richting Curaçao, Bonaire en Aruba. Koenders benadrukte dat de Nederlandse regering zich zeker zorgen maakt over de ontwikkelingen, maar dat er geen signalen zijn voor een militaire dreiging of een toename van vluchtelingen.

Zoals bekend heeft Venezuela een socialistische regering met aan het hoofd president Nicolas Maduro, die wijlen Hugo Chávez opvolgde. Zijn meerderheid is echter minimaal. Tegenstanders protesteren regelmatig, en vaak wordt aan die protesten met geweld een einde gemaakt. De situatie is onrustig en gespannen en de Nederlandse regering heeft eerder dit jaar een verscherpt advies uitgebracht voor mensen die naar Venezuela willen reizen. De situatie in Venezuela wordt dus binnen het Koninkrijk gemonitord, opdat men niet straks overvallen wordt door eventuele ontwikkelingen als een mogelijke alleenheerschappij of een machtsovername.

Zowel Wilsoe van coalitiepartij Pueblo Soberano als Statenlid Charles Cooper van oppositiepartij MAN benadrukt, dat het monitoren een Koninkrijksaangelegenheid is, waarbij Nederland niet voorbij kan gaan aan de lokale bevindingen en input van de eilanden. De rapportage van de lokale werkgroep zal dus als input meegenomen moeten worden. Wilsoe kan zich de zorgen van de Nederlandse Tweede Kamer wel voorstellen. Hij noemt hierbij zaken als de persvrijheid die in het gedrang is en de humanitaire situatie. Er heerst onder andere veel schaarste aan basisartikelen waarvoor mensen lang in de rij moeten staan.

Tegengeluiden die klinken zijn dat deze spullen massaal opgekocht worden door tegenstanders van de regering Maduro om deze schaarste te creëren. Venezolanen die het zich kunnen veroorloven, reizen naar de Antilliaanse eilanden om hier inkopen te doen.

Charles Cooper: 'Curaçao en Venezuela hebben van oudsher al sociale en commerciële relaties met elkaar. De situatie kan alleen maar binnen Koninkrijksverband bediscussieerd worden, waarin de input van alle vier de landen meetelt. Dat is ook opgenomen in artikel 3 van het Statuut.' Persoonlijk vindt Cooper dat andere landen zich niet zo snel in de situatie van Venezuela kunnen mengen. 'De regering is zelf gekozen door de bevolking.'

Hij is ook niet bang voor een vluchtelingenstroom. 'We hebben hier wetten, als mensen illegaal binnenkomen, dan zijn die wetten daarover duidelijk.' Wel wil het Statenlid kwijt, dat met betrekking tot investeerders of pensionado’s uit Venezuela, die zich hier willen vestigen, de Curaçaose regering daarvoor meer een ‘red carpet-beleid’ zou moeten hanteren, zoals op Aruba gebeurt, zodat ook de Curaçaose economie hiervan kan profiteren.

Maranathakoor houdt zondag 7 juni open dag

(Bron foto: Cedric Cooman)
Koor wil in 2018 weer internationale podia betreden


Het Maranathakoor houdt morgen, zondag 7 juni 2015, een open dag aan de Kaliumweg, naast het Nationaal Archief. Geïnteresseerden mogen meezingen in de verschillende koren die aanwezig zullen zijn. De activiteit is de eerste in een reeks naar het jubileumjaar toe. Het is ook bedoeld om nieuwe zangers en zangeressen te rekruteren voor het koor. Het Maranathakoor viert in 2016 zijn zeventig jaar bestaan.

Het Maranathakoor is op 2 juni 69 jaar geworden. 'Wij zijn een van de oudste koren in Suriname', zegt Stanley Anches, ondervoorzitter van het Maranathakoor, vandaag, zaterdag 6 juni, op Starnieuws.

'Dit is zowat het enige koor dat Suriname heeft vertegenwoordigd op internationale competities voor koorzang. Het koor bestond in zijn piek uit ruim tachtig zingende leden tijdens een optreden.' Het mannenkoor heeft vaak deelgenomen aan het internationaal korenfestival in Duitsland. De groep is altijd tot de top doorgedrongen, aldus Anches. 'In 1999 hadden wij de eerste plaats gehaald. In 2005 hebben wij voor het laatst deelgenomen. Wij waren op de derde plaats geëindigd.'

Het Maranathakoor heeft te lijden onder vergrijzing van de leden en de afgenomen interesse in koorzang. De groep krijgt jaarlijks uitnodigingen uit het Caribisch gebied, Europa en Zuid-Amerika voor optredens. De verzoeken worden echter afgezegd.

Het koor wil echter in 2018 weer de internationale podia betreden, zegt Anches. De open dag is ook bedoeld om nieuwe leden te werven voor zowel het vrouwen- als mannenkoor. 'Een ieder mag komen meedoen. Mannen, vrouwen, jong en oud. Alles over zang zal de geïnteresseerden aangeleerd worden.' 

Politie vraagt informatie over dader inbraak in district CoronieInformatie gevraagd (diefstal coronie)
Posted by Korps Politie Suriname on zaterdag 6 juni 2015

De verdachte kon vanmiddag, zaterdag 6 juni 2015, in Albina worden aangehouden door de politie. Dit wordt 's avonds bevestigd door inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, in de webeditie van de Ware Tijd.
De twee andere verdachten, de jeugdige jongen en de vrouw, zijn nog niet aangehouden.

19-Jarige Guyanees aangehouden met bijna 11 kilo cocaïne

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Jonge smokkelaar met drugs in koffer gepakt in Nickerie


De 19-jarige Guyanees Jason T. is gistermiddag in het district Nickerie aangehouden door de recherche van het Korps Politie Suriname in Nickerie. Bij hem werd een koffer met bruto 10.981 gram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen, aldus meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, zaterdag 6 juni 2015. 

T. was via de zogenaamde backtrack-route, via de grens-Corantijnrivier, Suriname binnengekomen.

De jonge Guyanees en de koffer met cocaïne zijn voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Anti-Narcotica Brigade. T. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Wanica heeft 'eigen' pakkettendienst

Ronayah Shipping Service actief als filiaal van Global Shipping

Bewoners Wanica hoeven nu niet meer met dozen naar de stad


Bewoners van het district Wanica hoeven voortaan geen al te lange afstanden meer af te leggen als ze pakketten voor verzending willen aanbieden. Het district heeft sinds afgelopen woensdag een eigen pakkettendienst, Ronayah Shipping Service, aldus bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 6 juni 2015.

De nieuwe onderneming opereert in Nederland, België, Duitsland en Suriname. Global Shipping werkt ondersteunend met dit nieuw bedrijf.

Runaldo Brammerloo is de uitdaging voor deze nieuwe pakkettendienst aangegaan, na een marktonderzoek. Uit dat onderzoek is volgens de eigenaar gebleken, dat de bewoners van Wanica verre afstanden moeten afleggen naar de stad om hun goederen te posten of deze op te halen. 'Nu zijn er in het district meer mogelijkheden', zegt hij aan Starnieuws.

Drie maanden voorbereiding en een investering van een half miljoen SRD hebben geresulteerd in Ronayah Shipping. De investering komt uit eigen middelen en een banklening, zegt Brammerloo, die in de samenleving bekend is als sportcommentator. Een verschil met andere pakkettendiensten is er niet. En ook de prijzen zijn dezelfde als bij andere postbedrijven, aldus de ondernemer. De nieuwe onderneming staat op de hoek van de Gamelan- en Samboerastraat te Hanna’s lust.

Het ligt in de bedoeling om tegen het einde van het jaar zelfstandig de pakketten te verzenden.

'Maar, nu wordt er even samengewerkt met Global Shipping en zijn wij nu slechts een filiaal van dit bedrijf, ondanks dat we in ons eigen gebouw zijn gevestigd.' Ronayah Shipping heeft nog geen eigen vergunning en werkt op die van Global Shipping. Pakketten kunnen aan huis worden opgehaald of bezorgd. Eén keer per maand is uitgetrokken voor zeevracht, met wekelijks twee postsluitingen.

Scheepsmonteur bij Megapier te Willemstad (Curaçao) verongelukt tijdens werkzaamheden

53-Jarige Kenneth Deonisia tijdens werk onder water aan sleepboot door schroef geraakt


Bij de Megapier te Willemstad op Curaçao is gisterochtend een scheepsmonteur om het leven gekomen tijdens werkzaamheden aan een sleepboot. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 6 juni 2015.

Volgens de politie gebeurde het ongeluk rond half twaalf. Het slachtoffer, de 53-jarige Kenneth Deonisia, verrichte samen met enkele collega’s werkzaamheden in het water aan de sleepboot die was afgemeerd bij de Megapier. Op een gegeven moment brak het meertouw en dreef de boot richting zee.

De kapitein verkeerde in de veronderstelling dat de werkzaamheden waren afgerond en dat iedereen aan boord was. Hij startte de motor op een moment dat Deonisia nog in het water onder de boot was. De man werd geraakt door de schroef en raakte ernstig gewond.

Het slachtoffer werd naar de Matheywerf gebracht waar de politiearts de dood constateerde.

RGD wil uitbreiding met elf artsen

Poli's districten hebben behoefte aan nieuwe artsen

Weinig artsen reageren op vacatures


De Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) wil uitbreiden met elf artsen naar een totaal van 81. Uit een oproep voor sollicitanten in media blijkt, dat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid is voor artsen in poliklinieken in Marowijne, Commewijne, Para, Wanica, Saramacca en Nickerie. 

Er zijn nieuwe artsen nodig, omdat een aantal doktoren in de districten heeft gevraagd om wegens persoonlijke redenen naar Paramaribo te worden overgeplaatst, zegt RGD-directeur Maaltie Sardjoe zaterdag 6 juni 2015 in de Ware Tijd.

Ook toename van de bevolking in sommige gebieden, artsen die met pensioenen gaan en verruiming van diensttijden spelen een rol. Wat dit laatste betreft zegt Sardjoe, dat sommige poliklinieken niet meer tot drie uur 's middags open zijn, maar tot negen en soms zelfs tot elf uur 's avonds

De 81 artsen zullen voorlopig voldoende zijn, zegt de algemeen directeur. Ze realiseert zich wel  dat artsen niet voor het oprapen liggen. Er hebben voorlopig nog maar twee personen gereageerd op de vacature. Maaltie zegt dat de universiteit elk jaar 10 tot 15 artsen aflevert.

Sardjoe stelt verder, dat het werven van nieuwe artsen helemaal niets te maken heeft met de perikelen rond de RGD-artsen, die aangesloten zijn bij de Vereniging van RGD-artsen (VRA). Zij hebben eerder gedreigd actie te voeren, omdat ze het niet eens zijn de nieuwe loonreeks en het nieuwe reglement. De VRA vindt ook dat de RGD-artsen overbelast worden. De grote toeloop van patiënten, die vervolgens voor lange wachttijden zorgen, zijn hiervoor een bewijs.

Kleine winkels voelen concurrentie grote supermarkten

Kleintjes voelen hete adem van de groten
Winkeliersvereniging wil actie HI tegen vergunningaanvragen grote zaken


De Vereniging van Winkeliers (VvW) merkt een oneerlijke concurrentie in het veld. Volgens ondervoorzitter Jozef Ling Nget Tet verrijzen grote supermarkten als paddenstoelen uit de grond, waardoor de kleine winkels niet kunnen overleven. Zijn winkelzaak op de hoek van de Fayalobi- en Sterappelstraat was genoodzaakt te sluiten door de concurrentie die zij ondervinden. 

'Binnen een half jaar zijn twee grote supermarkten opgezet. Wij hebben zoveel gehamerd op de vele vergunningen die worden verstrekt. Helaas gebeurt er niets', aldus Lin Nget Tet vandaag, zaterdag 6 juni 2015, in de Ware Tijd.

Lin Nget roept het ministerie van Handel en Industrie (HI) op om op te treden tegen het aantal zaken dat verrijst in de buurten. Als voorbeeld haalt hij aan de wijk Zorg en Hoop waar hij zijn winkelzaak heeft. Dertig jaren geleden mochten van de autoriteiten maar vijf winkels in die wijk opereren. Hij zegt dat er nog steeds het zelfde aantal mensen woont, maar nu loopt het aantal zaken al dicht tegen de honderd.

Ook de veiligheid rondom de winkelzaken baart hem zorgen. Volgens hem kunnen winkeleigenaren geen security betalen. 'Security kost geen twee centen.'

Curaçao wint oefeninterland tegen Trinidad & Tobago met 1-0

(Bron foto: Twitter)
Charlton Vicento scoort in 85e minuut

De Nooijer uit voorzorg vanwege blessure gewisseld


Het nationale voetbalteam van Curaçao heeft gisteren de oefeninterland tegen Trinidad & Tobago in het Stadion Ergilio Hato in Willemstad met 1-0 gewonnen. Het was Charlton Vicento (komend seizoen Helmond Sport) die in de 85e minuut de enige goal van de wedstrijd wist te scoren, aldus bericht vandaag, zaterdag 6 juni 2015, de Provinciale Zeeuwse Courant, PZC.

Jeremy de Nooijer hield een lichte blessure over aan de wedstrijd. De uit Vlissingen afkomstige international van Curaçao begon in de basis en werd halverwege het duel uit voorzorg gewisseld door bondscoach Patrick Kluivert.

De Nooijer vormde een middenveld met onder anderen Kemy Agustien (onder meer ex-AZ, Willem II en Brighton) en Elson Hooi, die dit seizoen door NAC werd verhuurd aan het Deense Viborg.

'We speelden 3-5-2', aldus De Nooijer. 'Ik zat lekker in de wedstrijd, maar kreeg een tik bij een flinke tackle. Het valt mee, maar ik ben wel uit voorzorg gewisseld.'

Het duel werd gespeeld op het nieuw aangelegde kunstgrasveld, waar Kluivert zich de afgelopen maanden sterk voor had gemaakt.


Opvallend was dat de cd met het volkslied van Trinidad en Tobago niet afgespeeld kon worden. Het volkslied werd vervolgens met een microfoon in de hand vertolkt door Kenwyne Jones, de beresterke aanvoerder van Trinidad en Tobago die in Engeland speelt.

Curaçao speelt woensdag in de tweede ronde van de WK-kwalificatie de thuiswedstrijd tegen Cuba. De return is vier dagen later in Havana.


Overheid grijpt in bij stichting Nos Kasita

SoZaVo spreekt van een ernstige situatie binnen kindertehuis


Raoul Dankoor, voorzitter van de commissie Toezicht op Kinderopvang- instellingen, heeft gisteren tijdens een speciaal belegde persconferentie een boekje open gedaan over de leiding van de Stichting Nos Kasita. Dit deed hij naar aanleiding van een bericht in de media over verduistering van donatiegelden voor de stichting, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 6 juni 2015.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), waar de commissie onder valt, vindt de situatie zo ernstig, dat de overheid zal ingrijpen en mogelijk zelfs een nieuwe leiding zal aanstellen.

Ook is besloten om de stichting deskundige bijstand te verlenen om orde op zaken te stellen, zodat ze kan worden erkend. Dankoor zei, dat bij het ministerie de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen voorop staat. Hij merkt op dat er al lang maatregelen  genomen hadden moeten worden, 'maar het is geen makkelijke beslissing'.

Het gebouw waarin Nos Kasita jarenlang gehuisvest was aan de Indira Gandhiweg, werd ruim twee jaar geleden door brand verwoest. De overheid en grote delen van de samenleving zijn toen ingekomen met voeding, kleding en een tijdelijk onderkomen voor de kinderen en de leiding van het tehuis.

Er werden bedragen in Amerikaanse dollar, euro en Srd opgehaald ten behoeve van het tehuis. Maar, de directie kan nog niet over dit bedrag beschikken. Het geld dat gestort is, staat bij de De Surinaamsche Bank op de rekening van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR). Het zou gaan om om euro 550, 2.350 Amerikaanse dollar en Srd 126.000.

Dankoor bevestigde dat het geld niet is overgemaakt, omdat de financiële situatie van Nos Kasita niet op orde is. Men kwam met een begroting opdraven voor achterstallige huur, stroom en waterrekeningen van het afgebrand pand.

Het ministerie wenst volgens Dankoor duidelijkheid. In het belang van de kinderen zal de overheid drastisch ingrijpen.

Hij ontkende, dat hij en de minister van SoZaVo, Alice Amafo, toegang hebben tot het geld. Als de stichting over deze middelen wil beschikken dan moet ze projecten indienen van duurzame aard. Dit heeft de Raad van Toezicht en Advies bij Algemene en Residentiële Kinderopvanginstellingen besloten, omdat gebleken is dat het financieel huishouden van de stichting slecht is. 

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Meeste zetels in vier ressorten Paramaribo naar NDP - V7 gaat er vandoor met ressort Rainville

Stemmen ressorten Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen en Rainville verwerkt


Het hoofdstembureau Paramaribo heeft tot nu toe de stemmen op ressortraadsleden van de ressorten Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen en Rainville verwerkt. Het bekendmaken van resultaten wordt vanochtend, zaterdag 6 juni 2015, voortgezet, aldus Starnieuws.

De stemmen uitgebracht op het niveau van De Nationale Assemblee zijn inmiddels verwerkt. Hoewel de uitslag op een te houden openbare zitting formeel zal worden bekendgemaakt, hebben politieke partijen de resultaten bijgehouden. Er blijken nauwelijks verschillen te zijn met wat tot nu toe bekend is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zal geen verschuiving komen in de zetelverdeling.

In de vijf ressorten die al verwerkt zijn, blijkt de Nationale Democratische Partij (NDP) de meeste ressortraadszetels in de wacht te slepen. De NDP heeft op basis van de berekeningen van politieke partijen die turven, de ressortraadszetels gewonnen in Blauwgrond, Munder, Centrum en Beekhuizen. De 17 ressortraadszetels van Rainville gaan naar V7.

Het hoofdstembureau Paramaribo verwacht vandaag flink op te zullen schieten met de overige ressorten. Het bekendmaken van de stemming gaat vlot, aldus Starnieuws, door het resultaat te projecteren op een scherm. Dit gebeurt sinds donderdag. Eerder werden alle resultaten opgelezen. De vertegenwoordigers van de politieke partijen en van het Onafhankelijk Kiesbureau kunnen de cijfers overnemen.