donderdag 11 juni 2015

Noreen Cheung verliest Kort Geding tegen Parbode

Rechter veegt alle eisen Cheung van tafel


Het vertrekkend parlementslid Noreen Cheung heeft het Kort Geding verloren, dat ze vorig jaar tegen de uitgeverij van het maandblad Parbode, Caribbean Media Group van eigenaar Jaap Hoogendam, had aangespannen. De rechter veegt alle eisen van Cheung van tafel en veroordeelt haar tot het betalen van de proceskosten, aldus laat het blad in een eigen persbericht op haar website vandaag, donderdag 11 juni 2015, weten.

Cheung begon de zaak nadat in april 2014 een interview met haar in Parbode was verschenen. Het interview stelt onder meer, dat het parlementslid 'twijfels heeft over de Amnestiewet'. Hoewel haar uitlatingen op band staan, startte Cheung toch een rechtszaak tegen Parbode. Volgens haar was sprake van laster. Naast schriftelijke excuses eiste Cheung van Parbode een rectificatie via verschillende kranten en nieuwssites.

De rechter in Kort Geding gaat echter met geen enkele eis van Cheung akkoord.

'De Kantonrechter is van oordeel, dat uit haar citaten inderdaad begrepen kan worden dat Cheung twijfels heeft over de Amnestiewet. Immers stelt ze zelf dat de kwestie voor haar 'nog altijd een vraagteken' is. Cheung heeft verder niet betwist dat ze deze uitlatingen heeft gedaan', aldus het 'Wanneer Parbode dat dan ook zo in een artikel opneemt, kan hen geen onzorgvuldigheid of onrechtmatig handelen worden verweten.'

De Belgische freelancejournalist Pieter Van Maele, die het betwiste interview met Cheung heeft gemaakt, is erg tevreden met het vonnis. 'Het voelt vooral goed dat er na langer dan een jaar eindelijk een einde is gekomen aan een Kort Geding dat werkelijk nergens op gebaseerd was. In die zin is het ook een overwinning voor de persvrijheid, die is verankerd in de Surinaamse Grondwet.'

Minister van Defensie blij met schenkingen van China

Nationaal Leger verblijd met onder andere patrouillevaartuig en 10 multi-purpose electric cars


Minister Lamuré Latour van Defensie heeft goederen voor het Nationaal Leger van China mogen ontvangen. De Chinese ambassadeur Yang Zigang deed vandaag, donderdag 11 juni 2015, formeel de overdracht op het terrein van het Nationaal Leger (NL), aldus Starnieuws. 

'Omdat de samenwerking tussen de militaire organisaties van China en Suriname heel erg goed is, is het zo dat we elk jaar weer gezegend zijn met enkele giften van China', sprak Latour. De schenking bestaat uit een patrouillevaartuig, een hoogwerker, 10 zogenoemde multi purpose electric cars, een koeltruck, 4 watertransportvoertuigen, 10 lichtaggregaten en ook reserve onderdelen.

De spullen zijn aangeschaft nadat de behoefte hieraan was kenbaar gemaakt door Suriname. 'Wij werken ook richting ontwikkeling. Dat betekent dat je niet steeds moet uitkijken naar wapens of zaken om oorlog te voeren. En op basis van die ontwikkeling doen we aankopen', zei Latour. Hij meent dat het materiaal waar nodig, wordt ingezet op alle locaties waar het leger een basis heeft. Volgens de bewindsman zullen er ook civiele werkzaamheden worden verricht.

Om lang gebruik te maken van het materieel is onderhoud heel belangrijk. Een technisch team uit China heeft voor 58 officieren en manschappen van de Surinaamse Marine en Landmacht een theoretische en praktische training verzorgd in het gebruik en onderhoud. Zij hebben deze training afgesloten met een examen. De deelnemers hebben vandaag hun certificaat ontvangen.

'Curaçao verandert langzamerhand in een woestijn'...

Oud-minister-president Martina van de Antillen spreekt in parlement over opvang en gebruik regenwater

Grondwater op eiland is enorm gezakt


De noodkreet van Don Martina om zo snel mogelijk iets te doen aan de problemen met het steeds lager wordende peil van het grondwater, is volledig langs de Statenleden heen gegaan, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 11 juni 2015.

Martina maakte vanochtend in het parlement duidelijk, dat Curaçao langzamerhand in een woestijn verandert. Hij wilde onmiddellijke actie. Verschillende Statenleden wierpen het balletje echter terug in de schoot van Martina. Zij vroegen hem om zelf met aanbevelingen te komen.
 
De voormalige minister-president van de Nederlandse Antillen, Don Martina, was in het parlement om te praten over het opvangen en gebruiken van regenwater. Hij was daar op uitnodiging van de partijen PAR, Pais en MAN.

Martina hield aan het begin van de vergadering een presentatie waarin hij duidelijk maakte dat Curaçao langzamerhand in een woestijn verandert. Dit komt, omdat het grondwater enorm is gezakt. De reden hiervoor is dat er sinds de jaren zeventig geen dammen zijn gebouwd. Er zijn ook geen andere infrastructurele aanpassingen gedaan om het regenwater op te vangen.

Martina sprak zijn verbazing uit over het feit. dat in het businessplan van het ministerie van VVRP zelfs staat dat het regenwater zo snel mogelijk naar zee afgevoerd moet worden. Dit terwijl het land aan het uitdrogen is. Doordat het grondwater niet wordt bijgevuld met regenwater krijgt het zilte zeewater steeds meer ruimte om in de aarde te penetreren. Met desastreuze gevolgen voor flora, fauna en de mens. Planten verdwijnen en dieren hebben geen voedsel meer.

'Mensen klagen dat leguanen het fruit uit hun tuinen opeten, maar dat komt, omdat ze in de bossen geen eten meer vinden. Dan trekken ze naar plekken waar wel eten is', probeerde Martina het gevolg van het niet hebben van een waterbeleid aan de Statenleden uit te leggen.

Met hand gegraven waterput op een plantage. (Bron foto)
Ook de gevolgen van het dempen of afbreken van waterputten werden genoemd in de presentatie van Martina. Hij noemde als voorbeeld de bouw van een multifunctioneel sportcentrum bij Barber. Overigens een project waar, zo schrijft de Amigoe, de regering-Asjes graag mee pronkt. Volgens Martina was er geen visie voor de bouw. Een waterput die zich naast het gebouw bevond, is door de aannemers gedempt. Dit terwijl verschillende gezinnen gebruikmaakten van het water van de put, om hun waterrekening laag te houden. Ook vier andere putten in de buurt zijn inmiddels verdwenen.
Martina had nog een hele lijst van waterputten die door de jaren heen zijn gedempt. In Montaña Abou 15, 23 in Ronde Klip, 15 in Cas Grandi en in Groot Piscadera 12. Ook zijn er 104 dammen verdwenen, omdat er geen onderhoud aan werd gepleegd.

Over de verdwenen waterputten zei Martina dat die allemaal door mensen werden gebruikt om water te halen voor de planten in hun tuin. Anderen gebruikten het putwater om hun dieren drinken te geven, om mee te douchen, of om er de auto en de vaat mee te wassen. Martina vroeg zich af hoe dat zomaar kon gebeuren, terwijl 2.000 tot 3.000 huishoudens maandelijks moeite hebben om hun Aqualectra-rekening te betalen.

(Bron foto)
Tevens laakte Don Martina de manier waarop er lukraak wordt gebouwd op vruchtbare gronden. Slechts 3 procent van de grond van het eiland Curaçao is vruchtbaar. Martina vroeg zich hardop af hoe het kan dat er juist op die plekken wordt gebouwd, terwijl er eigenlijk juist landbouw moet worden gestimuleerd.

Don Martina wees erop dat het huidige beleid verregaande gevolgen heeft en onmiddellijk moet worden aangepakt. Zo wees hij erop dat het regenwater nu allemaal vuil vervoert naar zee. Daar tast het vuil de koralen aan. Als dit zo doorgaat zullen er straks geen duikers meer naar het eiland komen, omdat er niets meer te zien is onder water. Het toerisme zal afnemen, met alle gevolgen van dien.
Het was duidelijk een noodkreet van de oud-premier om het beleid van de afgelopen jaren drastisch om te gooien. Met cijfers gaf hij aan hoeveel dammen en constructies er waren om het regenwater op het eiland op te vangen. Hij sprak de hoop uit om dat in ere te herstellen.

De afgelopen week heeft hij er tijdens een bijeenkomst met minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van VVRP op gewezen dat het businessplan van het ministerie over regenwater niet deugt. Het laten wegstromen van het regenwater naar zee is verkeerd, heeft hij haar duidelijk gemaakt. Martina drong er in de Staten op aan om dit probleem prioriteit te geven.

De Statenleden die na de presentatie van Don Martina aan het woord kwamen, prezen de oud-minister voor zijn heldere presentatie, maar wisten zelf geen enkele oplossing aan te dragen. Davelaar (PNP) kwam met een voorstel om het overschot dat Aqualectra heeft aan water naar waterzuiveringsinstallaties te Klein Hofje of Piscadera te vervoeren. En passant beklaagde hij zich over de leguanen die in zijn tuin de bomen kaalvreten, zonder op de toelichting die Martina gaf in te gaan. Alex Rosaria (PAIS), die in Afrika woestijnen heeft gezien en erop wees hoe sommige delen van Haïti zijn geworden, vroeg aan Martina of hij ook kan stellen dat het minder gaat regenen op Curaçao straks.

Charles Cooper, die als minister trots was op het feit dat hij de waterafvoerkanalen van het eiland liet schoonmaken zodat het regenwater vrij naar zee kon stromen, was de helft van de vergadering niet aanwezig. Hij bekende die helft van de vergadering in de auto te hebben gevolgd. Hij vroeg aan Don Martina wat zij als parlementariërs moeten doen. Zijn partijgenoot Hensley Koeiman wees erop dat hij had geprobeerd om als minister waterprojecten op te zetten, maar dat die allemaal stil kwamen te liggen toen hij af moest treden als minister. Hij vond dat de ambtenaren er maar over moesten gaan. Niet de ministers. Don Martina had de gelaten houding van de parlementariërs eigenlijk wel voorzien. Hij zei al bij het begin van de vergadering dat dit geen onderwerp is dat stemmen trekt.

Inwoners Cassipora blokkeren korte tijd weg naar ressort Carolina

Bewonersprotest tegen zware houttrucks die weg kapot rijden

'Straks kan schoolbus kinderen niet meer vervoeren'


Bewoners van het inheemse dorp Cassipora in Para-Oost hebben sinds vanochtend, donderdag 11 juni 2015, acht uur, de weg naar het ressort Carolina gebarricadeerd die onder meer naar het dorp leidt. Zij vinden dat de vrachtwagens met boomstammen de weg kapot rijden, waardoor ze geïsoleerd dreigen te raken. 'Straks kan de schoolbus de kinderen niet meer vervoeren', zegt bewoner Samuel Biswane van Cassipora in de Ware Tijd. 

Door het slechter worden van de weg kan ook het bezoekersaantal van Blaka Watra afnemen. Het recreatieoord is een inkomstenbron voor het dorp.

Biswane stelt, dat de houtblokken beter met pontons via de Surinamerivier kunnen worden getransporteerd. Sinds de nieuwe Carolinabrug in december is opgeleverd hebben de houtondernemers er echter voor gekozen om de houtblokken via de weg te vervoeren. Dit tot ergernis van bewoners van Cassipora.

In de ochtend zijn twee trucks  komen vast te zitten op de weg en de chauffeurs probeerden met veel kabaal het probleem op te lossen. Dat was de druppel die de emmer heeft  doen overlopen en de bewoners deed besluiten de weg te barricaderen.

Kapitein Muriel Fernandes van Cassipora is nu in gesprek met de houtondernemers. De bewoners vinden dat de trucks voorlopig geen gebruik moeten maken van de weg. Pas als de ondernemers eens zijn met dit voorstel zullen de dorpelingen de barricade opheffen.

UPDATE: Aan het begin van de avond meldt de Ware Tijd Online dat de blokkade al is opgeheven, .   na een gesprek met kapitein Fernandes.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

VHP staat stil bij Internationale Dag tegen Kinderarbeid

Partij doet beroep op samenleving om kinderarbeid uit te bannenIn verband met de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, morgen, 12 juni 2015, staat de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) stil bij de inbreuk op de rechten van miljoenen kinderen. 

De rechten van het kind worden beschermd door het Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat in 1989 opgesteld is en door vrijwel alle landen is geratificeerd. Miljoenen kinderen wereldwijd moeten werken en velen van hen doen dat onder gevaarlijke omstandigheden. Om aandacht te vragen voor dit probleem, heeft de International Labour Organization (ILO) 12 juni uitgeroepen tot de 'Werelddag tegen Kinderarbeid'.

Meer dan 200 miljoen kinderen verrichten kinderarbeid. Het thema voor dit jaar is 'Nee tegen kinderarbeid - Ja om kwaliteit van het onderwijs' (NO to child labour – YES to quality education}.

De Werelddag tegen Kinderarbeid dit jaar zal zich richten in het bijzonder op het belang van de kwaliteit van het onderwijs als een belangrijke stap in de aanpak van kinderarbeid. Onderwijs is de beste remedie tegen kinderarbeid. Kinderen die moeten werken, worden vaak slecht behandeld, hebben te maken met geweld of worden geestelijk onder druk gezet.

Meisjes zijn wat dit betreft nog kwetsbaarder dan jongens; zij lopen het risico door hun bazen of collega's seksueel te worden misbruikt. In ons land komt kinderarbeid ook voor waarbij meer jongens dan meisjes betrokken zijn bij kinderarbeid. Hoewel de overheid verantwoordelijk is voor de aanpak van kinderarbeid, vergt dit probleem een multi-sectorale aanpak en benadering. De VHP vindt dat de focus niet alleen moet liggen op kinderarbeid in specifieke sectoren of zogenaamde ergste vormen van kinderarbeid maar op álle kinderen die werken en niet naar school gaan.

Het streven van de VHP is om kinderarbeid uit te bannen. De VHP pleit voor een brede samenhangende aanpak, van overheid en het bedrijfsleven. We moeten alle mogelijkheden aangrijpen want er is nog geen juiste middel dat de kwaal zal genezen, we zullen verschillende instrumenten moeten inzetten, waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het streven naar sociale rechtvaardigheid in onze samenleving is niet slechts de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allen.

De VHP doet een beroep op u allen om kinderarbeid te helpen beperken en uitbannen in onze samenleving. Helpt u aan het verwezenlijken van de roep naar sociale rechtvaardigheid op de ‘Internationale Dag tegen Kinderarbeid’.

VHP mediacommissie

Stichting op Curaçao zet zich in tegen vervuiling en stankoverlast Isla-raffinaderij

Foundation Clean Air Everywhere eist actie van minister Whiteman


Vertegenwoordigers van de wijken Julianadorp, Wishi/Marchena en Piscadera in Willestad hebben zich verenigd in de stichting ‘Foundation Clean Air Everywhere’. De stichting zet zich in tegen de vervuiling en stankoverlast van de Isla-raffinaderij en de BOO-centrale. Indien nodig worden daarbij juridische stappen ondernomen om de overheid te dwingen hiertegen op te treden, zo bericht Versgeperst.com vandaag, donderdag 11 juni 2015.
 
De stichting benadrukt dat hen niet gaat om de sluiting van de Isla-raffinaderij of de BOO-centrale. Wel willen ze dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en het volk van Curaçao beschermt als het gaat om de volksgezondheid.

In een brief aan minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur eist de stichting dat hij binnen vier weken optreedt tegen de stank en vervuiling. Statenleden hebben een kopie van de brief ontvangen met het verzoek Whiteman aan te spreken op de handhaving van de normen.

Voor meer informatie over de stichting kunt u de website raadplegen of de Facebookpagina of een email sturen naar info@cleanaireverywhere.com.

Gemeenteraad Almere wil Franc Weerwind als nieuwe burgemeester

Weerwind nu nog burgemeester van Velsen 


De gemeenteraad van Almere wil dat de 50-jarige Franc Weerwind de nieuwe burgemeester van de stad wordt. Van de 39 raadsleden stemden 36 voor. Weerwind (D66), van Surinaamse afkomst, is nu burgemeester van de gemeente Velsen en moet in Almere vertrekkend burgemeester Annemarie Jorritsma (VVD) opvolgen.

De gemeente liet vandaag, donderdag 11 juni 2015, weten dat de gemeenteraad Weerwind zal aanbevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Hoewel geboren in Amsterdam, groeide hij op in Nieuw-Vennep. In 2000 werd hij adjunct-gemeentesecretaris van Leiderdorp en een jaar later werd hij gemeentesecretaris van Wormerland. Eind 2004 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Niedorp en sinds 16 september 2009 is Weerwind de burgemeester van Velsen.

De burgemeesterspost van Almere is vanaf 18 augustus beschikbaar. Weerwind gaat bruto bijna 10.000 per maand verdienen. Dit salaris is gebaseerd op het aantal inwoners van Almere, aldus bericht Omroep Flevoland.

Eerder was er door de vertrouwenscommissie een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester. Daaruit kwam naar voren dat de nieuwe burgemeester een boegbeeld moet zijn, natuurlijk gezag moet hebben en een netwerk mee moet brengen waar de stad wat aan heeft.

Ook is er een internetpeiling gehouden onder 2600 mensen. Zij gaven aan dat de volgende burgemeester van Almere zich vooral sterk moet maken voor de veiligheid in de stad.

Veertien kandidaten solliciteerden op de vrijgekomen post in Almere, toen Annemarie Jorritsma aankondigde te stoppen. Onder hen waren vier PvdA-leden, een PVV'er, een D66'er, een SP-lid en twee VVD'ers. Van één kandidaat is de signatuur onbekend.

Annemarie Jorritsma is twaalf jaar burgemeester geweest in Almere. Ze werd eerder deze week beëdigd als Eerste Kamerlid.

Weer marihuana onderschept gesmokkeld via backtrack-route Nickerie

Twee Guyanezen (52 en 17) gearresteerd met ruim 3 kilo marihuana


De politie van Regio West heeft weer drugs onderschept die via de backtrack-route Suriname was binnengesmokkeld. Het gaat om ruim 3 kilo marihuana. Regiocommandant hoofdinspecteur Robert Rakijo van het Korps Politie Suriname laat vandaag, donderdag 11 juni 2015, via Starnieuws weten, dat twee verdachten zijn aangehouden op het Corantijnstraa.

De twee waren net aangekomen uit Guyana via de illegale route, die sinds jaar en dag wordt gedoogd. Het gaat om de 52-jarige Desmond A., die bekend staat in Guyana als drugsverkoper, en de 17-jarige Aniel S.

De recherche van Nickerie is bezig met het onderzoek. De vier pakken marihuana zijn in beslag genomen.

Deze zaak wordt voor verder onderzoek overgedragen aan de Anti-Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname.

Stevige discussies binnen NPS over te volgen koers

NPS gesplitst in twee anders denkende kampen

Discussie over tijdstip eigen bestuursverkiezingen en over al of niet samenwerken met NDP


Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) zouden volgens Starnieuws vandaag, donderdag 11 juni 2015, 'heftige discussies' gevoerd worden over de koers die de partij moet gaan volgen. Een deel van de partij vindt dat er absoluut niet samengewerkt moet worden met de Nationale Democratische Partij (NDP). Anderen zien dat daarentegen wel zitten. Binnen de NDP zijn er geen bezwaren tegen een samenwerking met de NPS, terwijl de VHP en de Pertjajah Luhur, onder leiding van Paul Somohardjo, niet welkom zijn.

Starnieuws schrijft vernomen te hebben, dat het bestuur van de NPS gisteravond bijeen was om over de koers van de partij te praten.

De zittingstermijn van het bestuur onder leiding van Gregory Rusland verloopt deze maand. De discussie is of er nu verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Delen van de top vinden dat na de regeringsformatie de bestuursverkiezingen gehouden zouden moeten worden. In deze fase zou het zittende bestuur zaken dienen af te wikkelen. Anderen vinden echter, dat er nu actie moet worden ondernomen. Er is gisteravond geen besluit genomen.

Binnen V7 is afgesproken, dat individuele partijen, indien ze worden uitgenodigd door de NDP,  hierop kunnen ingaan. Er zijn contacten tussen personen binnen NPS en de NDP, maar er is nog geen formeel gesprek gevoerd.

NDP-voorzitter Desi Bouterse was de afgelopen dagen in het binnenland.

Vijf schoonmakers op Schiphol gearresteerd

Medewerkers schoonmaakbedrijf stalen luxe goederen uit tax-free trolleys in vliegtuigen


Goederen op internet te koop aangeboden


De Koninklijke Marechaussee heeft in de afgelopen dagen vijf werknemers van een schoonmaakbedrijf opgepakt, dat actief is op Schiphol. De schoonmakers worden ervan verdacht voornamelijk luxe goederen te hebben gestolen uit tax-free trolleys in vliegtuigen, aldus berichten vandaag, donderdag 10 juni 2015, onder andere AT5, RTV Noord-Holland en de Telegraaf.
 
De trolleys werden volgens de Marechaussee geopend tijdens het schoonmaken van een vliegtuig. Soms namen de schoonmakers ook eten en drinken uit de trolleys weg. Een deel van de gestolen waar, zoals kostbare horloges en pennen van soms meer dan 1.000 euro, werden via advertenties op internet aangeboden.

De huizen van de verdachten in Hoofddorp, Amsterdam en Almere, zijn doorzocht en daarbij zijn vermoedelijk gestolen goederen inbeslaggenomen.

Het onderzoek loopt nog en de Marechaussee sluit niet uit dat er meer verdachten worden opgepakt.

Isla-raffinaderij Curaçao: 'Affakkelen veroorzaakt door mankement in fabriek'

Affakkelen veroorzaakt grote zwarte rookwolken

 
Het is bijna niemand ontgaan, dat de Isla-raffinaderij te Willemstad op Curaçao de laatste dagen flink aan affakkelen is, aldus Paradise FM vandaag, donderdag 11 juni 2015. 

Vooral ‘s avonds en ‘s nachts levert dat een waar vuurspektakel op. Daar is sinds gistermiddag een einde aan gekomen. Dat zegt woordvoerder Kennith Gijsbertha van Refineria Isla in het Antilliaans Dagblad van vandaag.

Er was een mankement in de fabriek, waardoor processen deels stil kwamen te liggen en het gas in de installatie verbrand moest worden. Dat is het zogenaamde affakkelen en veroorzaakt grote zwarte rookwolken.

KTPI-voorzitter Soemita: 'Verkiezingen leveren slechtste resultaten in geschiedenis partij op'

'Het wordt tijd om leiding partij definitief over te dragen'

'Anno 2015 etnisch politiek blok niet meer gepast'


Willy Soemita, voorzitter van de Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil (KTPI), zegt vandaag, donderdag 11 juni 2015, in het Dagblad Suriname dat de verkiezingen de slechtste resultaten in de geschiedenis van de partij hebben opgeleverd. ‘Het is zeer slecht geweest voor de KTPI. Nooit eerder heeft de partij dit resultaat gehad bij geen enkele verkiezing’, stelt de politicus. 

Op grond hiervan denkt de KTPI-leider, dat het tijd wordt om de leiding van de partij definitief over te dragen.

Bij de verkiezingen van 2010 wist de partij in Mega Combinatie twee zetels binnen te halen. De KTPI, die bekend staat als de oudste Javaanse partij, is met negen kandidaten op de lijst van de Alternatieve Combinatie (AC) in 2015 niet in geslaagd om een zetel voor één van haar kandidaten binnen te krijgen. Het was slechts de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van coalitieleider Ronny Brunswijk die alle vijf zetels van de combinatie binnenhaalde. Zo wist de enige lijsttrekker van de KTPI, Sawirjo Soeparman, slechts 588 stemmen in Commewijne binnen te krijgen. De kandidaten Rudolf Partoredjo (270), Arif Soetodrono (21), Ahilia Welles (23) en Sandra Ardjosentono (16) waren slechts goed voor 330 van de 9.207 AC-stemmen in Paramaribo.

De interne verkiezingen van de KTPI zullen bij monde van Soemita voor 2016 plaatsvinden. Volgens hem zal het hoofdbestuur niet lang hierover aarzelen.

Soemita stelt, dat de teleurstellingen van de verkiezingen hem geen enkele reden geven om de samenwerking binnen de AC stop te zetten. De teleurstellingen zijn volgens hem eenmaal het risico dat alle partijen lopen die deelnemen aan de verkiezingen. KTPI zal blijven totdat partners anders beslissen. Ook Brunswijk heeft eerder aangegeven de ondersteuning van de partners te appreciëren.

Aangezien er binnenkort gesprekken met de winnende Nationale Democratische Partij (NDP) worden gevoerd, hoopt Soemita ook een oproep van Brunswijk, de coördinator van AC, te krijgen. Indien de ABOP-leider Soemita vraagt om een ministerskandidaat voor te dragen, zal hij dat doen. Indien zoiets niet gebeurt, dan zal hij rustig kijken naar wat de toekomst hem aanbiedt. Vooralsnog blijven de KTPI en PDO van Waldi Nain hun zelfstandigheid behouden. Zaken zullen in ieder geval wel geëvalueerd worden.

Voor Soemita is het anno 2015 niet meer gepast om een etnisch blok te vormen. De politicus zegt, dat de Surinamer in de afgelopen jaren verder ontwikkeld is naar het niveau van nationale partijen. Indien hij samen met de PDO, de Pertjajah Luhur en Nieuwe Stijl KTPI zo'n blok vormt, zal dat volgens hem alleen maar voor negativiteit zorgen. De KTPI-leider erkent, dat zijn partij vanaf haar oprichting bekend staat als een Javaanse partij en grotendeels ook bestaat uit mensen van deze komaf. Maar, volgens hem moet niet vergeten worden, dat Javanen net als andere bevolkingsgroepen, ook Surinamers zijn en overal geaccepteerd moeten worden. De partij heeft volgens hem daarom altijd een nationale opstelling gehad.

NPS-kandiaat Telgt legt zich gedwee neer bij uitslag verkiezingen

'Er komen mensen met iets meer dan 100 stemmen in parlement, dat is het systeem'


Wayne Telgt, kandidaat van V7/NPS, is de 4.899 mensen die op hem, nummer 17 op de lijst van V7, hebben gestemd, erkentelijk. Volgens Telgt, vandaag, donderdag 11 juni 2015, in het Dagblad Suriname, zijn al deze stemmen een teken van de potentie die in hem is gezien. Volgens hem is het resultaat ook een gevolg van de bijdrage van de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, die een stemadvies op nummer 17 heeft uitgebracht. ‘Ik ben hem ook dankbaar voor het geven van een podium aan mij voor de verkiezingen.’

Ten aanzien van het kiesstelstel zegt Telgt, dat dit nu eenmaal het systeem is. ‘Er komen mensen met iets van honderd stemmen binnen. Dat is het systeem. Achteraf zeggen dat het systeem niet goed is, is niet mijn denkwijze. Ik wist daarvoor al dat het systeem zo in elkaar zit. Het volk heeft vertrouwen getoond, maar er waren net niet genoeg mensen.’

Volgens Telgt kan het land niet alleen vanuit De Nationale Assemblee worden gediend. Het zal op elk gebied, waar een bijdrage en visionair leiderschap nodig is, moeten kunnen. ‘In het parlement zou het fantastisch zijn, maar ook buiten het parlement ga ik als politicus hard werken.’

De NDP heeft aangegeven dat zij niet geïnteresseerd is in een samenwerking met V7. ‘Dat is hun goed recht. Zij hebben met een meerderheid gewonnen. Zij moeten dus de regering vormen. De samenleving moet weten dat V7 de verkiezing is ingegaan en de combinatie nog overeind staat. Als de NDP ervoor kiest om met individuele partijen te praten, is dat hun goed recht. Als de individuele partijen dat ook willen doen, dan is het ook hun goed recht, maar ik ben een team player. Ik hoop dat wij het als team aanpakken.’

Telgt zal, indien de structuren dat beslissen, en er een samenwerking met de NDP tot stand komt, als enkeling zijn hoofd voor zo'n beslissing buigen. De niet gekozen kandidaat is een ondernemer en geeft aan weer aandacht te zullen besteden aan zijn bedrijf. Telgt heeft ook een recent verleden in de journalistiek. Richting de journalistiek gaat hij niet meer, omdat hij van mening is dat hij nu niet meer onpartijdig zou kunnen werken.

Acht jaar cel voor smokkel 669 kilo cocaïne in container van Curaçao naar Sint Maarten

Vonnis gelijk aan eis Openbaar Ministerie


G.T.V., eigenaar van het bedrijf Negocios de Caribe, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de smokkel van een grote hoeveelheid cocaïne in juli 2014. De verdachte had een container gehuurd met bestemming Sint Maarten en daarin samen met anderen 669 kilo cocaïne verstopt. Bij de hoogte van de straf is rekening gehouden met het feit dat de man niet eerder veroordeeld is geweest. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een gevangenisstraf van acht jaar, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 11 juni 2015.

G.T.V. huurde een container bij Caribbean Cargo Services (CCS) om goederen uit te voeren. Uitgangspunt bij het huren van een container is, dat de huurder verantwoordelijk is voor de inhoud van die container op het moment dat deze uitgevoerd wordt. Het gerecht vindt de bewering van de man, dat hij niet wist wat er in de container zat ‘hoogst onwaarschijnlijk’ en ‘niet geloofwaardig’.

In het vonnis wordt nader uitgelegd waarom de man niet geloofwaardig is: 'Het is onwaarschijnlijk dat een drugsorganisatie ruim 669 kilo cocaïne laat vervoeren door een onwetende schakel, in casu de man G.T.V. die de container bij CCS heeft gehuurd, aangezien dat aanzienlijke risico’s voor de organisatie met zich mee zou brengen, zoals het risico van verlies van de cocaïne wanneer deze persoon later niet meer kan worden achterhaald of wanneer deze de drugs voortijdig zelf ontdekt.'

Daarnaast heeft G.T.V. tegenstrijdige verklaringen afgelegd ten aanzien van twee Venezolanen die de container geladen zouden hebben. 'Hij kan geen telefoon- of adresgegevens van de personen verstrekken en kent hun achtergrond niet. Desondanks heeft hij ze blind vertrouwd. Het gerecht acht dit niet geloofwaardig.' Daarnaast heeft de man nog andere verklaringen afgelegd die ‘volstrekt ongeloofwaardig zijn’.

Concluderend schrijft de rechter dan ook in het vonnis: 'Het gerecht acht dan ook bewezen dat de verdachte willens en wetens, tezamen en in vereniging met anderen, de cocaïne heeft uitgevoerd.'

De smokkel kwam aan het licht tijdens een uitvoervisitatie van de vracht met bestemming Sint Maarten. Het bedrijf van de verdachte bleek de afzender. Bij fysieke controle van de goederen werd geconstateerd, dat er gesjoemeld was met de constructie van de container die de verdachte had gehuurd. Na het boren van een gat werden de drugs aangetroffen, blijkt uit de bewijsmiddelen. Na verwijdering van de partij cocaïne uit de container werd bovendien geconstateerd, dat gebruik werd gemaakt van lood om de penetratie van de stralen van de containerscan te beperken.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte een spoor achterliet bij de aanschaf van materialen om de container te bewerken, waaronder lood. Zo was hij te zien op camerabeelden bij de bouwmarkt, werd er een kassabon voor het materiaal aangetroffen tijdens een huiszoeking en gebruikte de verdachte zijn eigen Fun Mileskaart bij de aanschaf van het materiaal.

Jammerende Ronald Hooghart als aankomend politicus zwaar teleurgesteld in leden CLO

Hooghart kreeg slechts 414 stemmen bij verkiezingen, maar komt toch in parlement...

Kersvers gekozen Assembleelid had maar liefst duizenden stemmen verwacht


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zal morgen de leden duidelijk maken dat 'wij niet zo met elkaar moeten omgaan'. 'Het gaat er niet om dat ik teleurgesteld ben, maar wel dat ik mij decennialang heb ingezet voor de ambtenaren. Zoveel mensen hebben mij gezegd, dat het een goede zaak is dat ik kandidaat ben. Zij hebben beloofd mij te ondersteunen, maar daar heb ik niet veel van gemerkt', aldus een wel degelijk teleurgestelde Hooghart vandaag, donderdag 11 juni 2015, op Starnieuws.

Hooghart houdt morgen een 'Assemblee van de Ledenraadvergadering'. Daar zal hij de politieke situatie bespreken. De vakbondsleider, die op nummer 10 gekandideerd stond op de lijst van de NDP, kreeg slechts 414 stemmen, maar komt toch, door opschuiving, in het parlement. Hij had duizenden stemmen verwacht en dacht heel naïef bij voorkeur gekozen te worden.

Hooghart beweert nu, dat hij wekelijks tientallen mensen ontvangt die hun problemen aan hem voorleggen. 'Ik heb zoveel mensen geholpen, maar ze hebben mij niet ondersteund', jammert Hooghart tegenover Starnieuws.

De vakbondsleider en aankomend politicus vindt dat hij van zijn hart geen moordkuil moet maken en gaat ambtenaren zeggen wat hij van de situatie vindt. Daarnaast zal Hooghart zich blijven inzetten voor de arbeidersklasse. Dat zal hij doen als voorzitter van de CLO én als Assembleelid.

Ook de Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO), die hij opgericht heeft, blijft in tact. Het gaat volgens Hooghart om de partij van de toekomst. 'Partijen zoals de NPS zullen verdwijnen, net als PSV. PBO zal de mensen moeten opvangen', meent Hooghart.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

PL-voorzitter Somohardjo: 'Sapoen moet geen solo-acties ondernemen en wordt tot de orde geroepen'

'In elk geval is het duidelijk dat Sapoen er alleen voor staat'


De voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, zegt vandaag, donderdag 11 juni 2015, op Starnieuws dat geen enkel ander gekozen Assembleelid ondervoorzitter Raymond Sapoen ondersteunt. Ook de kernvoorzitters en gekozen structuren, op enkelen in Wanica na, zijn de partij trouw. 'Alleen Sapoen is on speaking terms met de NDP', aldus de voorzitter.

Somohardjo stelt het erg te vinden, dat Sapoen buiten de partij om gesprekken voert met de NDP. 'Wij hebben de zetels verworven in V7-verband. Alle andere partijen hebben er mede zorg voor gedragen dat de kandidaten gekozen zijn. Ik vind dat we in V7-verband verder moeten optrekken. Mensen die willen overlopen, moeten we terugroepen als combinatie, want het gaat om zetels van de combinatie.'

'Maar, hij moet geen solo-acties ondernemen. Hij kan niet namens de partij gesprekken voeren. Hij zal tot orde geroepen worden door de partij. In elk geval is het duidelijk dat Sapoen er alleen voor staat', aldus Somohardjo.

Hoewel binnen V7 is afgesproken, dat partijen ook individueel gesprekken kunnen voeren met NDP, als ze een uitnodiging krijgen, is Somohardjo een andere mening toegedaan. Hij blijft erbij dat het om V7-zetels gaat. Mensen die overlopen moeten ook door V7 worden teruggeroepen.

Ook de Surinaamse Partij van de Arbeid en DA91 hebben hun bijdrage geleverd, ook al hebben ze geen zetels verworven, stelt de PL-voorzitter. 'Wij hebben samen campagne gevoerd en hebben gezamenlijk opgetrokken.'

Statenlid Thodé op Curaçao: Er is een aanslag gepland op mijn leven

Remsensorleidingen auto bewust doorgeknipt


Volgens het MFK-lid Amerigo Thodé is er een aanslag gepland op zijn leven. Het parlementslid heeft gisteren aangifte gedaan omdat de remmen van zijn Toyota gesaboteerd zouden zijn, aldus bericht Versgeperst.com vandaag, donderdag 11 juni 2015.

Naar eigen vermoeden is er met zijn auto geknoeid toen hij in Nederland was voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). Hij merkte afgelopen dinsdag dat zijn remmen niet naar behoren werkten.

Hij ging daarop naar de garage om dit na te laten kijken. De monteur liet weten, dat de remsensorleidingen aan de rechter- en linkerkant van de auto bewust waren doorgeknipt.

Thodé heeft aangifte gedaan en vermoedt dat de aanslag in verband staat met een eerdere vernieling aan zijn auto. Het Statenlid wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijke daders.


Curaçao niet in staat om Cuba te verslaan: 0-0

(Bron foto: Voetbal International)
Returnwedstrijd op Cuba komende zondag


Curaçao heeft gisteravond het eerste duel in de tweede ronde van de WK-kwalificatiereeks teleurstellend gelijkgespeeld. In het uitverkochte Ergilio Hato Stadion in Willemstad was de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert niet in staat de defensieve speelstijl van Cuba af te straffen: 0-0, aldus Voetbal International vandaag, donderdag 11 juni 2015.

Vol vertrouwen begon Curaçao in een sfeervol stadion aan de wedstrijd tegen Cuba, maar juist in de openingsfase kregen de bezoekers de beste kansen. Na twee minuten verscheen de Cubaanse spits Martinez vrij voor doelman Eloy Room, maar hij schoot voorlangs. Een minuut later kon de Curaçaose verdediger Shelton Martis (ex-Excelsior) ternauwernood een schot blokken.


Na het rommelige begin nam Curaçao het initiatief. Cuba zakte ver terug op eigen helft en liet de Antillianen het spel maken. Het lukte het thuisland slechts sporadisch door te breken en gevaarlijk te worden. Middenvelder Kemy Agustien verraste de Cubaanse doelman Sanches bijna met een schot van afstand, maar zijn inzet zeilde over de lat. Ook Gianluca Maria was dicht bij een treffer. Na een goede individuele actie krulde hij de bal richting de verre bovenhoek, maar opnieuw was Sanches alert.

Na de rust veranderde Kluivert zijn speelstijl van 3-5-2 naar 3-4-3. Die omzetting gaf Curaçao meer grip op het duel. Cuba werd ver teruggedrongen. Invaller Papito Merencia schoot rakelings over, waarna tien minuten voor tijd aanvaller Gevaro Nepomuceno nog het dichtst bij de bevrijdende openingsgoal was. Zijn schot belandde echter op de lat.

Hoewel Maria vier minuten voor tijd met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd, bleef Curaçao de aanval zoeken. De Cubaanse muur bleef echter overeind.

Patrick Kluivert toonde zich teleurgesteld na de wedstrijd, omdat zijn team volgens hem kwalitatief beter was dan Cuba. Zondag wacht de return in Havana. Kluivert leeft vol vertrouwen naar de returnwedstrijd toe, ook al zullen de omstandigheden waarschijnlijk niet optimaal zijn. De wedstrijd is overdag en de temperatuur kan flink oplopen in Havana, ook is het veld niet al te best en het publiek zal waarschijnlijk flink tekeer gaan, zo voorspelt Kluivert.

'Een uitverkocht stadion, met een geweldige sfeer', zegt aanvoerder en FC Twente-verdediger Cuco Martina in Voetbal International. 'Dit was qua ambiance de mooiste wedstrijd van de laatste jaren. Daarom baal ik er nog meer van dat we de mensen niet een prachtige overwinning hebben kunnen geven. Normaal gesproken moet je zo'n wedstrijd gewoon met 3-0 winnen. We waren niet goed, te slordig, maar wel veel beter dan Cuba. Er is nog niets verloren, maar we hadden hier de klus al kunnen klaren.' 

Doelman Eloy Room kan zich vinden in de woorden van de verdediger van FC Twente. De keeper debuteerde afgelopen vrijdag in het oefenduel met Trinidad en Tobago (1-0) en hield vannacht opnieuw de nul. 'Daarom ben ik niet zo negatief over onze kansen. Onze openingsfase was matig, maar vervolgens zag je duidelijk een kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. We hebben alleen verzuimd dat in doelpunten uit te drukken. Er was maar één ploeg die wilde voetballen en dat waren wij. Dit is moeilijk na te vertellen aan de mensen thuis in Nederland. Het was geweldig om mee te maken, ik heb er zeker van genoten. Laten we er zondag maar voor zorgen dat dit mooie avontuur nog even wordt verlengd.'

Opstelling Curaçao: Room, Martina, Martis (62. Carmelia), Lachman, Mulder (46. Merencia), De Nooijer, Maria, Agustien, Nepomuceno, Martinus (69. Van Kessel), Zschusschen.