zaterdag 13 juni 2015

Hooghart draait om als blad aan boom: 'Ik ben niet teleurgesteld in aantal stemmen op mij'

CLO-voorzitter bedankt bondsbesturen voor ondersteuning en vertrouwen


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en aankomend Assembleelid voor de NDP, heeft gisteren een 'Assemblee van de Ledenraadsvergadering' gehouden. Tijdens deze vergadering heeft hij de verschillende bondsbesturen bedankt voor de ondersteuning die hij heeft gekregen en ook het vertrouwen dat zij in hem hebben, aldus bericht Starnieuws vanmiddag, zaterdag 13 juni 2015.

'Het moet duidelijk zijn. Ik ben niet teleurgesteld in het aantal stemmen (414) dat op mij is uitgebracht. Het gaat er om dat er veranderingen moeten komen', sprak Hooghart.

Maar, afgelopen donderdag was het toch dezelfde Hooghart die dit zei tegenover Starnieuws: 'Het gaat er niet om dat ik teleurgesteld ben, maar wel dat ik mij decennialang heb ingezet voor de ambtenaren. Zoveel mensen hebben mij gezegd, dat het een goede zaak is dat ik kandidaat ben. Zij hebben beloofd mij te ondersteunen, maar daar heb ik niet veel van gemerkt. Ik heb zoveel mensen geholpen, maar ze hebben mij niet ondersteund.'

Volgens hem is de Surinaamse mens de koloniale benadering nog niet ontgroeid, waarmee hij maar weer eens bevestigde, dat kolonialisme, maar ook kapitalisme, woorden zijn die altijd op het puntje van zijn tong klaar liggen om gespuid te worden over welk onderwerp hij dan ook spreekt.

Het christendom is ook niet bespaard gebleven tijdens het betoog van de CLO- voorzitter. 'Het gedrag van het christendom heeft geleerd dat je niet moet zorgen voor jezelf, je moet doen voor anderen. Het is misschien ergens goed geweest, maar niet meer.'

Hij zei ook, dat Surinamers klagen dat ze niets hebben. 'Maar, als je op die manier omgaat met de werkelijkheid, ga je ook niets hebben.' De vakbondsman zegt verder dat hij zich zal blijven inzetten voor de arbeidersklasse. Hij vind dat kapitalisten en werkgevers nog te vaak hun positie misbruiken en hun medewerkers benadelen.

De politicus liet ook doorschemeren dat hij als kersvers Assembleelid bereid is te vechten tegen alles dat niet goed is op ministeries. 'Als het personeel onheus wordt behandeld of onrecht wordt aangedaan, gaan we praten. Ik ben ready om die job te doen.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Politie Antwerpen rolt kleine Surinaamse drugsbende op

(Bron foto: politie Antwerpen)
Spil in omvangrijke drugsbende krijgt cocaïne geleverd van kleine Surinaamse drugsbende in provincie Antwerpen


In en rond Antwerpen in België is begin deze week een omvangrijke drugsbende opgerold. Dat meldt de Antwerpse lokale politie, aldus de krant Het Laatste Nieuws vrijdag 12 juni 2015.

Een al langer lopend onderzoek leidde afgelopen dinsdag tot huiszoekingen op veertien plaatsen. Er werden vijftien personen opgepakt, van wie er uiteindelijk acht door de onderzoeksrechter werden aangehouden. Twee vermoedelijke bendeleden zijn nog voortvluchtig. De bende wordt ervan verdacht op grote schaal te handelen in marihuana, xtc en cocaïne.

De politie kwam de organisatie op het spoor via informatie die ze kreeg over de spilfiguur, een man die bekendstond als vuurwapengevaarlijk en die een bedenkelijke reputatie had opgebouwd in het hooligan- en kickboxmilieu. Onderzoek wees uit dat hij cocaïne kreeg aangeleverd van Surinaamse dealers die elders in de provincie Antwerpen verbleven.

'Dit verdere onderzoek leidde tot de ontmanteling van een kleine Surinaamse organisatie die vooral vanuit Antwerpen opereerde. Enkele verdachten stonden bij de politie gekend als vuurwapengevaarlijke drugsdealers. De marihuana en xtc kocht de hoofdverdachte aan via een aantal Belgen', meldt de politie.

Bij de huiszoekingen van dinsdag trof de politie grote sommen geld aan, maar ook kleine hoeveelheden marihuana, ruim honderd xtc-tabletten, verpakte zuivere cocaïne en mengmiddel om cocaïne te versnijden. De speurders namen ook auto's, gsm's en weegschalen in beslag.

Leveranciers van eten voor arrestanten al negen maanden niet betaald

Overheid betaalde 5 juni slechts een maand van tien maanden achterstallige betaling

'Het is een heel kwalijke zaak'


Riaz Hasnoe, één van de zeven landelijke leveranciers van arrestantenvoeding, zegt vandaag, zaterdag 13 juni 2015, in het Dagblad Suriname, dat de overheid - met in begrip van de maand mei - bij hem nog een betalingsachterstand van negen maanden heeft. 

Naar zeggen van Hasnoe is vond op 1 juni een onderhandeling plaats tussen korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname en vier van de leveranciers. Het onderwerp van deze ontmoeting was de te nemen maatregelen. Tijdens de onderhandeling, aldus Hasnoe, werd door de korpschef medegedeeld, dat er een brief richting het ministerie van Financiën zou gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat op 5 juni een storting voor een maand achterstallige betaling is verricht. De overheid heeft dus in plaats van tien maanden nu een negen maanden betalingsachterstand, aldus het Dagblad Suriname.

‘Met de betaling van een maand kunnen wij niet eens een boer betalen. Het is een heel kwalijke zaak. Omdat wij bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, willen wij niet per direct stoppen met de levering. Want dat zal inhouden, dat landelijk duizenden arrestanten geen eten zullen hebben’, zegt Hasnoe.

De opdrachtgever van de drie maaltijden per dag voor de arrestanten is het ministerie van Justitie en Politie.

PL-voorzitter: 'Onze gekozen Assembleeleden worden platgebeld door eerste lijn van NDP'

'Wat wil je, wat kunnen we voor je doen?'

Somohardjo: 'Samenwerken met NDP heeft addertje onder het gras'


De gekozen Pertjajah Luhur (PL)-Assembleeleden, waaronder Ingrid Karta-Bink uit Commewijne en Ruben Chitan uit Saramacca, worden platgebeld door zelfs de eerste lijn van de NDP. ‘Wat wil je, wat kunnen we voor je doen, we kunnen alles geven wat je wilt om je district te ontwikkelen’, krijgen de PL-kopstukken te horen volgens partijvoorzitter Paul Somohardjo, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 13 juni 2015.

‘De PL zit niet te trappelen om samen te werken met de NDP, de PL heeft geen honger om in de regering te zitten’, zegtSomohardjo, duidelijk. Dat de ondervoorzitter van de partij, Raymond Sapoen, voornemens zou zijn om zijn eigen fractie te vormen in het parlement, deert Somohardjo niet. ‘Geen man over boord.’ De kiezers van V7 en in het bijzonder van de PL drukt hij op het hart zich geen zorgen te maken. Door Sapoen zou zijn verklaard dat er een vertrouwenscrisis zou zijn tussen hem een Somohardjo. ‘Sapoen is onbetrouwbaar’, zegt Somohardjo. Sapoen zou ‘gesolliciteerd’ hebben bij de NDP.

Somohardjo stelt, dat samenwerken met de NDP een addertje onder het gras heeft. En dat is dat de PL moet opgaan in de NDP, zoalsin  het geval is met een aantal partijen de afgelopen periode waaronder KTPI-Nieuwe Stijl, de Baasa, de PBO en de BVD. Volgens Somohardjo zal hij nimmer toelaten dat de PL wordt verkocht, hoewel hiertoe een couppoging wordt gedaan door Sapoen. ‘Door Sapoen heb ik de PL opgericht. De partij wordt nooit verkocht, ook al blijf ik alleen bij de PL.’

Somohardjo wijst erop, dat Sapoen 15 jaren als voorzitter fungeerde van de Pendawalima. 

‘Sapoen had alle ruimte. Hij zou zorgen voor verjonging en vernieuwing, maar waar is hij nu beland’, zegt Somohardjo.

Somohardjo was aanvankelijk de voorzitter van de Pendawalima, maar middels een coup nam Sapoen het roer over in de jaren negentig. Toen richtte Somohardjo zijn eigen partij op, de PL. Uiteindelijk keerde Sapoen, met nauwelijks een paar mensen als te zijn zijn achterban, terug bij de PL. Bij de afgelopen verkiezingen was Sapoen door de V7 als nummer twee geplaatst op de kandidatenlijst in Wanica en eindige met zo'n 5.000 stemmen achter zijn naam. ‘Het zijn stemmen van de V7’, aldus Somohardjo.

'Slangen in Suriname' nieuw boek van Bert Abuys

Abuys beschrijft 70 slangensoorten


'Slangen in Suriname' is een nieuw boek van Bert Abuys dat onlangs is uitgegeven door Vaco in Paramaribo. In de 280 pagina's worden 70 slangensoorten op begrijpelijke manier beschreven. Hierdoor is het boek bij uitstek geschikt voor de leek die meer te weten wil komen over slangen die in de tuin of in het bos voorkomen. In het full color boek zijn ruim 230 foto's opgenomen.

Of een slang al dan niet giftig is, maximale lengte, voorkomende kleurvariëteiten, leefgebied, houding bij dreiging en de voortplanting worden in het boek beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende namen waaronder zij bekend zijn.

Er wordt informatie gegeven over de families waartoe zij behoren. In het boek is ook ‘Eerste hulp bij slangenbeten’ opgenomen een index met Nederlandse, Surinaamse, Engelse en Latijnse namen van slangensoorten.

Bert Abuys is een gepensioneerd Nederlands militair. Gedurende de jaren 1959-1970 werd hij drie keer voor langere tijd naar Suriname uitgezonden. Vanwege zijn functie bij de TRIS (Troepenmacht in Suriname) was hij regelmatig in het binnenland en door zijn groeiende interesse begon hij zo veel mogelijk slangen te registreren.

Hij publiceerde vele artikelen over de slangen van Suriname in het blad Litteratura Serpentium, wat hem internationale naamsbekendheid opleverde.

Van de hand van Abuys verscheen overigens in maart 2006 ook al een lijvig boek over slangen. Het boekwerk 'Slangen van Suriname en de andere Guyana's' is een standaardwerk van circa 560 pagina's over alle tot nu toe bekende slangen van Suriname. Op een enkeling na komen deze reptielen ook in Guyana en Frans-Guyana voor.

De circa 2.930 soorten die op de aarde voorkomen worden in dertien familiegroepen ondergebracht, in Suriname komen vertegenwoordigers van acht families voor.


Suriname niet vrijgesteld van visumplicht kort verblijf in Schengengebied Europa

Vijf andere landen in Caribisch wel onlangs vrijgesteld...

Oud-ambassadeur Hira: 'Surinaamse diplomaten in buitenland niet actief'


Vijf landen in het Caribisch gebied zijn recent middels een akkoord vrijgesteld van de visumplicht voor kort verblijf in het Schengengebied, waar Nederland deel van uit maakt. Bij velen rijst nu de vraag waarom Suriname als voormalig rijksdeel van Nederland hier niet voor in aanmerking is gekomen, zo schrijft het Dagblad Suriname zaterdag 13 juni 2015.

‘Nu blijkt dat deze Caribische staten een overeenkomst hebben kunnen sluiten met de EU, vragen wij ons af hoe Suriname niet op de hoogte was van deze besprekingen’, zegt de voormalige ambassadeur van Suriname in Brazilië, Sonny Hira.

De diplomaat zegt, dat hierdoor vraagtekens ontstaan bij het buitenlands beleid van Suriname. ‘Heeft Suriname zo'n passief buitenlands beleid, dat zij niet eens door had dat er besprekingen gaande waren? Als het beleid actief gevoerd werd en de diplomaten hun werk goed deden, dan was Suriname al lang in kennis gesteld van de besprekingen tussen de Caribische staten en de EU en dan vielen wij nu misschien ook onder dit akkoord.’

Het feit dat zij daar niet van op de hoogte waren, duidt er volgens Hira op dat de Surinaamse diplomaten in het buitenland en met name zij die in Europa geaccrediteerd zijn, ‘niet actief’ zijn. ‘Het doet onze Surinaamse diplomaten zich afvragen waarom we niet zo assertief geweest zijn om ook deel uit te maken van de gevoerde besprekingen. Ik ben benieuwd wat Buitenlandse Zaken hierop te zeggen heeft’, aldus Hira.

De landen die in aanmerking zijn gekomen voor vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (90 dagen binnen een periode van 6 maanden) zijn de Dominicaanse Republiek, Grenada, St. Lucia, St Vincent, Grenada en Trinidad & Tobago. Hiernaast profiteren nog 14 andere kleinere staten uit het Caraibisch gebied, de Pacifische regio en het Midden-Oosten van het akkoord.

Beroemde Emmabrug in Willemstad (Curaçao) heeft defecte motor

'De brug doet het gewoon, alleen veel langzamer dan normaal'


Wie de afgelopen dagen langs de beeldbepalende  Emmabrug in Willemstad, beter bekend als de pontjesbrug, heeft gelopen, heeft het vast opgemerkt: de brug die veel langzamer dan gebruikelijk open- en weer dichtgaat, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 juni 2015.

De oorzaak is een kapotte motor, zo laat Donna van der Dijs, de woordvoerder van de Curaçao Ports Authority (CPA) weten.

De brug heeft twee motoren. De propeller van één van de motoren is sinds een paar dagen defect, waardoor de pontjesbrug op slechts één motor draait.

'De brug doet het dus gewoon, alleen veel langzamer dan normaal', aldus Van der Dijs. De verwachting is dat de defecte motor deze week nog wordt gerepareerd.

Twee milieustichtingen op Curaçao spannen Kort Geding aan tegen minister Whiteman

Stichting Clean Air Everywhere en SMOC eisen onderzoek naar groene aanslag en luchtmetingen


De Stichting Clean Air Everywhere en de SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curaçao) stappen gezamenlijk naar de rechter. Ze doen dat mede namens bewoners van de wijken die onder de rook van de Isla-raffinaderij liggen, zo bericht Paradise FM vandaag, zaterdag 13 juni 2015. 

De stichtingen eisen, dat minister Ben Whiteman van Gezondheid namens het Land Curaçao onderzoek laat doen doen naar de groene aanslag in de wijken en luchtmetingen laat verrichten naar specifieke zware metalen en andere giftige stoffen.

Ook zou onderzoek moeten worden verricht naar gezondheidsklachten in de wijken, de voorlichting dient te worden verbeterd en de groene aanslag verwijderd. Onderzoeken en metingen zouden moeten worden verricht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, door het kennisinstituut Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek van TNO of door beide.

Het Kort Geding dat dient donderdag 18 juni.

OM Curaçao eist 6 jaar cel tegen agent voor betrokkenheid dubbele moord op Hato

Agent ontvangt 35.000 gulden voor informatie over aankomsttijd twee leden Buena Vista City bende


Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft gisteren zes jaar cel geëist tegen politieagent Xavier de Windt, die betrokken was bij de dubbele moord op 15 juli vorig jaar op luchthaven Hato. Daar werden toen twee leden van de Buena Vista City bende - Erwin ‘Djais’ Juliana en zijn neef Shentley Arnhem - vermoord door leden van de rivaliserende No Limit Soldiers (NLS). Dit bericht Paradise FM vandaag, zaterdag 13 juni 2015.

Zij kwamen aan met een vlucht van Air Berlin uit Düsseldorf. De bewuste agent had connecties met NLS. Hij kwam als politieambtenaar achter de cruciale informatie, dat Juliana op de betreffende vlucht zat en heeft dat doorgegeven aan een lid van de NLS. Dat leidde uiteindelijk tot de schietpartij.

Het OM vindt dat de verdachte medeverantwoordelijk is voor de dubbele moord en ook voor het in gevaar brengen van anderen. Maar liefst zeven omstanders raakten destijds gewond. Hij heeft ook de integriteit van de politie geschonden door twee politieportofoons achterover te drukken.

Het Openbaar Ministerie eist naast de celstraf ook dat hij tenminste 10 jaar geen politieambtenaar mag zijn. Uitspraak in deze zaak is 26 juni.

De verdachte zei tijdens de zitting, dat aanzienlijke geldschulden hem tot zijn daad hadden gebracht. Tijdens carnaval op Sint Maarten in april vorig jaar zou hij zijn benaderd om voor 50.000 gulden te achterhalen waar en wanneer de NLS Juliana te pakken zou kunnen krijgen. Hij zou uiteindelijk na de aanslag 35.000 hebben gekregen.

Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag uitgebreid over de rechtszaak van gisteren.

Dc Miranda en LVV-minister Algoe bezoeken Centrale Markt

Miranda: 'We gaan beginnen met de aanpak'


De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, en districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost hebben gisteren een bezoek gebracht aan de Centrale Markt in Paramaribo. Het ging in de eerste instantie om een bezoek aan de nieuwe vishal, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 13 juni 2015.

Miranda zegt, dat zij het gepast vonden direct een rondleiding op de markt te nemen. 'Wij zijn geen leidinggevende personen die alleen gaan, een glaasje soft drinken en weg gaan. We doen ons werk. Eenmaal wij op de markt waren, zijn we de mensen gaan groeten en even luisteren wat de problemen zijn.'

Miranda gevraagd naar zijn bevinding over de waarneming en de gesprekken, gaf in één woord het antwoord: ‘slecht’.

'Het zou een veel te lange lijst worden om dat te definiëren. We hebben al maatregelen getroffen. LVV gaat ook meedoen in het geheel. Wij gaan de markt terstond indelen, desnoods aanpakken. Maar het zou niet correct zijn om te praten over dingen welke wij nog bezig zijn voor te bereiden. De leiding is door mij ontboden. Er is een versterkt team samengesteld die zaken zal voorbereiden. Nu moeten ze, de leiding van de markt aldaar, laten zien wat ze kunnen doen. Wij willen het team even de gelegenheid geven om te kijken wat we kunnen doen. Wij zullen geen show maken over wat we zullen doen. We gaan beginnen met de aanpak.'

Minister Algoe liet vanochtend voor de microfoon van Radio Apintie weten, dat feitelijk de markt valt onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling. 'Maar, er wordt vis verkocht en ook groente, dus ook ik heb als LVV-minister te maken met de Centrale Markt.' Hij liet blijken geschrokken te zijn van de onhygiënische situatie die hij in de markt aantrof. Als het aan hem zou liggen, zou de markt meteen gesloten moeten worden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Desi Bouterse, NDP-voorzitter en president, praat maandag met de ABOP en de NPS

NDP-woordvoerder Lackin: 'Het gaat om oriënterende gesprekken'


President Desi Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), voert komende maandag gesprekken met de ABOP en de NPS. Dit bevestigt de woordvoerder van de NDP, Winston Lackin, vandaag, zaterdag 13 juni 2015, op Starnieuws. 'Alle partijen die zetels gewonnen hebben, komen aan de beurt. Het gaat om oriënterende gesprekken.'

Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, zegt dat zijn partij voor maandagmiddag drie uur is uitgenodigd in het perscentrum van het Kabinet van de President. 'Ons standpunt was reeds voor de verkiezingen bekend. Wij hebben aangegeven, dat wij weer deel willen uitmaken van de regering', zegt Brunswijk. De ABOP zal op basis van de inzichten die gepresenteerd worden verder handelen.

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, laat weten dat ingegaan wordt op de uitnodiging. Het gaat om een informatief gesprek. Aan de hand van de inhoud van het gesprek zal de NPS verder de communicatie op gang brengen. Rusland stelt, dat binnen V7 de afspraak is gemaakt, dat indien individuele partijen een uitnodiging ontvangen hierop wordt ingegaan.

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vindt dat V7 als combinatie zou moeten praten met de NDP. 'Dat is het standpunt van de Pertjajah Luhur. Wij zijn als combinatie de verkiezingen ingegaan en moeten ook zo naar buiten treden', zegt Somohardjo. Zijn partij heeft geen uitnodiging ontvangen. Ook de VHP is in dit stadium niet uitgenodigd en het ligt niet voor de hand dat Bouterse beide partijen gaat uitnodigen.

De NDP had al laten weten geen gesprek te willen met PL-voorzitter Somohardjo, maar wel eventueel met de ondervoorzitter, Raymond Sapoen. Binnen de PL is inmiddels een geschil ontstaan tussen beide partijkopstukken en het heeft er alle schijn van, dat ondervoorzitter en presidentskandidaat Sapoen de PL de rug zal toekeren om zich vervolgens mogelijk aan te sluiten bij de NDP.

Vanwege de vele felle uithalen en beschuldigingen van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi tijdens de verkiezingscampagne in de richting van Desi Bouterse en de NDP is de VHP voor de NDP geen voor de hand liggende gesprekspartner.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Succes voor granman Velantie: Geschil tussen twee families (Dikan lo en Bee lo) over goudconcessie lijkt beslecht

Granman Velantie maakt einde aan geschil
Lid Dikan lo krijgt concessie in gebied van Bee lo

Zeventien machines in concessiegebied actief en Brazilianen


Granman Bono Velantie van de stam der Auccaners heeft gisteren een succesvolle eerste krutu gehouden in zijn residentie te Drietabbetje. Twee families, de Dikan en Bee lo, hebben een twist over een goudconcessie tegenover het dorp Malobi en daarover werd tijdens de krutu gesproken. Districtscommissaris (dc) Margaretha Malontie van Tapanahoni zegt vandaag, zaterdag 13 juni 2015, op Starnieuws dat het grootopperhoofd een bijzonder wijs besluit heeft genomen. Hij vindt dat beide families activiteiten mogen ontplooien in het gebied. De zaak moet nog verder worden uitgewerkt.

De dc stelt, dat het probleem al jaren speelt. Een concessionaris van de Dikan lo heeft ruim een maand geleden een vergunning voor een goudconcessie gekregen van de overheid. Het gaat echter om gemeenschapsgebied dat hoort bij de Bee lo. De kapitein heeft getekend dat hij geen bezwaar heeft, maar hij heeft de samenleving niet geraadpleegd. De familieleden zeggen, dat ze er moeite mee hebben dat Brazilianen ingezet worden op de concessie.

Er zijn zeventien machines actief in het gebied. De dc zegt dat het bijzonder rumoerig aan toegaat. Er is als het ware een nieuw dorp ontstaan in het gebied met meer dan honderd mensen. De situatie is behoorlijk onoverzichtelijk en er zou ook vaak worden gevochten.

De concessiehouder had overleg met de bestuursdienst en had beloofd dat de zaak onderling opgelost zou worden. Toen de man de vergunning kreeg, nam hij een advocaat in de arm om de mensen die op de concessie bezig waren, te verwijderen. Uiteindelijk belandde de kwestie bij de granman. Hij heeft partijen aangehoord. Velantie hield de mensen voor, dat de schuld niet afgeschoven kan worden op de overheid als het lokale gezag meegewerkt heeft aan de situatie.

Afgesproken is, dat de mensen die op de concessie werkzaam zijn, hun activiteiten zullen afbouwen. Zij hebben tot eind van de maand de tijd hiervoor. Daarna moeten partijen terugkomen naar de granman. De Brazilianen zullen ook moeten plaatsmaken.

Volgens de granman mogen beide families in het gebied goud winnen. Traditioneel behoort het gebied aan de Bee lo toe en nu heeft iemand van de Dikan lo een vergunning gekregen. 'Ik ben heel blij met dit besluit van de granman. In zijn eerste optreden tijdens de krutu heeft de granman een bijzonder wijs besluit genomen. Dit besluit was nodig om de rust in het gebied te doen terugkeren', zegt de dc. De granman is in maart in functie getreden.

BOG-directeur: 'Suriname moet zich goed voorbereiden op eventuele komst nieuwe virussen'

Zika-virus heeft Caribisch gebied bereikt

Virus is een variant van chikungunya


Een goede voorbereiding op de komst van nieuwe virussen in Suriname is noodzakelijk. Dit zegt de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) Lesley Resida vandaag, zaterdag 13 juni 2015, in de Ware Tijd naar aanleiding van berichtgeving over het zika-virus, dat vermoedelijk de regio is binnengedrongen via de Dominicaanse Republiek.

Zika is een variant van chikungunya. De Surinaamse gezondheidsautoriteiten moeten waakzaam zijn. 'Wij gaan er niet van uit dat het niet komt', aldus Resida. Er worden volgens hem voorbereidingen getroffen voor het geval het virus overwaait naar Suriname. 'Ik denk dat elk land in de regio gezien heeft wat chikungunya teweeg heeft gebracht.'

Als het zika-virus zou overwaaien naar Suriname is het volgens Resida niet uitgesloten, dat een groot deel van de gemeenschap ziek wordt. Dit is volgens hem het verrassende karakter van een nieuw virus waartegen de samenleving niet goed is opgewassen. 'Hoewel we uit ervaring weten dat de symptomen van de zila milder zijn, is de kans groot dat je een heel snelle toename hebt, totdat de weerstand begint toe te nemen.'

In de Dominicaanse Republiek is waarschijnlijk een eerste slachtoffer, een twaalfjarig meisje, geregistreerd. Resida zegt dat hij tot gisteren geen officiële melding heeft gehad van een regionale of internationale gezondheidsorganisatie.

De enige bescherming is om het aantal muskieten zo laag mogelijk te houden. Het BOG controleert voortdurend in stad en district op de aanwezigheid van muskieten. Het laatste onderzoek dat kort geleden is uitgevoerd heeft over het algemeen geen verontrustend beeld weergegeven. Er zijn wel bepaalde gebieden waar de populatie van muskieten van een bepaalde soort toeneemt. Het is noodzakelijk dat de gemeenschap alle mogelijke broedplaatsen opruimt.

Resida denkt hierbij aan gebieden waar inwoners nog geen schoon drinkwater hebben. Water wordt in deze gebieden vooral opgeslagen in vaten of emmers. Het BOG zal vanaf de nieuwe week de bewustwordingscampagne om broedplaatsen van muskieten op te ruimen, opvoeren. Het heeft het aantal gebieden waar metingen verricht worden uitgebreid.

Naast de Dominicaanse Republiek dook het virus overigens afgelopen april op in Brazilië (zie artikel onderaan), in het district  Camaçari en in de hoofdstad van de staat Bahia, Salvador.

Het zika-virus werd voor het eerst ontdekt in 1947 in een rhesusaap in het 'Zika Forest' in Oeganda en in 1952 werd het voor het eerst in mensen aangetroffen in Oeganda en Tanzania.


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Venezuela en Guyana vragen Suriname te bemiddelen in grensgeschil

Jarenlang voortslepend grensgeschil laait weer op

Guyana roept ook hulp in van de VN


Suriname is door Venezuela en Guyana benaderd om een bijdrage te leveren in het oplossen van het grensgeschil tussen beide landen. Een topdelegatie uit Venezuela heeft gisteravond een onderhoud hierover gehad met minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. De Guyanese president David Granger heeft president Desi Bouterse schriftelijk benaderd met het verzoek om te helpen bemiddelen, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 13 juni 2015.

Lackin zegt, dat de president komende weken enkele technische suggesties kenbaar zal maken aan Guyana over hoe het grensgeschil het beste aangepakt kan worden. Als buurland stelt Guyana het op prijs om Suriname nauw te betrekken bij de oplossing.

Binnen UNASUR is afgesproken om grensgeschillen zo veel mogelijk in overleg met elkaar op te lossen. Diverse landen kunnen hiertoe een bijdrage leveren.

Lackin vindt het belangrijk dat beide landen aangegeven hebben een vreedzame oplossing te willen. Venezuela en Guyana hebben hun zienswijze uitgelegd. Inmiddels is bekend geworden, dat Guyana VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon ingeschakeld heeft in het langlopende territoriaal geschil.

Het geschil draait vooral om olieboringen door Exxon Mobil Corp. in Guyanese kustwateren waarvan Venezuela al vele jaren claimt dat die haar toebehoren. Venezuela heeft op 9 juni geëist dat de booractiviteiten worden stopgezet. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez zei: 'De nieuwe regering van Guyana, gesteund door het Amerikaanse Exxon Mobil, laat een gevaarlijke politieke provocatie zien tegen een vreedzaam Venezuela.'


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)