maandag 15 juni 2015

NDP-leider Bouterse spreekt woensdag met de PL en met Sapoen

(Bron foto: Kabinet van de President)
Bouterse: Gesprekken met VHP, ABOP, NPS, BEP en DOE waren constructief en openhartig

NDP-woordvoerder Lackin verwacht deze week duidelijkheid over nieuwe coalitie


De informateur van het nieuwe kabinet, NDP-voorzitter en president Desi Bouterse, praat komende woensdag met de Pertjajah Luhur en ook apart met Raymond Sapoen die vandaag bekend heeft gemaakt een eigen fractie te zullen vormen in De Nationale Assemblee. Woensdag wordt ook gesproken met alle partijen die vandaag een gesprek hebben gehad met de NDP en vervolgens wordt overgegaan tot de formatie van de nieuwe regering, aldus bericht Starnieuws vanavond, maandag 15 juni 2015.

Bouterse noemde de gesprekken van vandaag met de VHP, ABOP, NPS, BEP, DOE en PALU constructief en openhartig. Iedereen heeft zich coöperatief opgesteld en wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land, aldus Bouterse. Sommigen zullen dat doen vanuit de oppositiebanken. Bouterse gaf aan dat het gaat om nationale issues die besproken zijn. Hij zei ook, dat ervoor gekozen is om alle partijen die een zetel behaald hebben te betrekken bij de informatieronde, omdat zij hebben kiezers achter zich hebben staan.

NDP-woordvoerder Winston Lackin zei, dat geen enkele partij zonder meer ervan uit kan gaan dat er vanzelfsprekend samengewerkt wordt. Hij doelde op de ABOP van voorzitter Ronnie Brunwsijk teleurgesteld gereageerd heeft. De samenwerking zal, aldus Lackin, geschieden op basis van issues. De ABOP had geen partijprogramma of visie op papier gesteld, maarj wordt alsnog in de gelegenheid hiertoe gesteld.

Lackin verwacht dat na woensdag het duidelijk is met wie een nieuwe coalitie zal worden gevormd. Dan zal invulling worden gegeven aan de formatie van de nieuwe regering.

Tweede gesprek DOE met NDP was 'aftastend' en 'open'

DOE-voorzitter: Niet uitgesloten dat DOE mede regeerverantwoordelijkheid gaat dragen

DOE spreekt ruim 50 minuten met NDP-delegatie


Het is niet uitgesloten dat DOE mede regeerverantwoordelijkheid gaat dragen. Voorzitter Carl Breeveld zei na het gesprek met een delegatie van de NDP vanmiddag, maandag 15 juni 2015, dat uiteindelijk het congres van de partij hierover een definitief besluit zal nemen. Volgens Breeveld was het tweede gesprek 'aftastend' en 'open', aldus Starnieuws.

DOE was ruim vijftig minuten op het Kabinet van de President in gesprek met de NDP, veel langer dan de andere partijen die rond een half uurtje spraken. Volgens Breeveld was er ook een schorsing tussendoor.

DOE heeft in het tweede gesprek aangegeven onder welke voorwaarden samengewerkt kan worden. Als voorbeeld haalde Breeveld de sociale agenda aan. Zo wil DOE af van de on- en minvermogenden kaarten.

Breeveld zei ook, dat DOE in de afgelopen vijf jaren een constructieve bijdrage heeft geleverd.

De delegatie van DOE bestond naast voorzitter Breeveld uit de bestuursleden Marilyn Aaron, Andrew Baasaron en Paul Brandon. Er wordt als laatste door de NDP vanavond nog gesproken met de PALU.

Sapoen zal met zelfstandige fractie in Assemblee komen

'Persoonlijke integriteit is op denigrerende en lafhartige wijze aangetast door voorzitter'


De ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Raymond Sapoen, gaat een zelfstandige fractie vormen in de nieuw te vormen De Nationale Assemblee. Er is volgens hem een onoverbrugbare vertrouwenscrisis ontstaan tussen hem en partijvoorzitter Paul Somohardjo, zo laat hij vanavond, maandag 15 juni 2015, in onderstaande uitgebrachte verklaring weten:

'Naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen in de politieke partij Pertjajah Luhur die een vertrouwenscrisis hebben veroorzaakt tussen de voorzitter P.Somohardjo en de ondervoorzitter Raymond S. Sapoen van de partij, wenst ondergetekende, gekozen parlementariër, Raymond S. Sapoen, het volgende te verklaren.

De denigrerende en lafhartige wijze waarop de partijvoorzitter gemeend heeft de persoonlijke integriteit van ondergetekende aan te tasten heeft ongetwijfeld ook de integriteit van de partij aangetast hetgeen zeer wordt betreurd door ondergetekende.
Niettegenstaande het voorgaande zal ondergetekende zich blijven beijveren voor de noodzakelijke hervormingen binnen de partij en daar waar nodig een constructieve bijdrage leveren.

Ondergetekende wenst verder aan te tekenen dat hij in zijn hoedanigheid van gekozen volksvertegenwoordiger naar beste kennis en kunde zijn taak zal vervullen en zich in zijn politieke missie zal laten leiden door de principes van vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid ten behoeve van de gehele Surinaamse gemeenschap.

Ondergetekende wenst evenwel te verklaren dat onder de gegeven omstandigheden die beheerst worden door een onoverbrugbare vertrouwenscrisis tussen hem en de partijvoorzitter, het onmogelijk zal zijn optimaal te functioneren binnen de PL cq. V7-fractie hetgeen hem noodzaakt tot het opereren als een zelfstandige fractie in De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname.'

BEP staat open voor samenwerking met NDP

Vertrekkend Assembleelid Asabina: 'Gesprek was constructief en genoeglijk'


Het gesprek vanmiddag, 15 juni 2015, tussen de BEP en NDP lijkt een formaliteit te zijn geweest. Voorzitter Celsius Waterberg zei na afloop, aldus Starnieuws, dat het huiswerk goed is gedaan en dat er daarom nu niet veel tijd nodig was. De BEP wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname, zoals iedere partij stelt, en kijkt uit naar een vervolggesprek. De delegatie heeft het verkiezingsprogramma met een zogenoemde ontwikkelingsrichting afgegeven aan de NDP-delegatie, onder leiding van president en partijvoorzitter Desi Bouterse.

Ook hoofdbestuurslid en vertrekkend Assembleelid Ronny Asabina noemt het gesprek constructief en genoeglijk. Bert Eersteling en André Dikan maakten ook deel uit van de BEP-delegatie.

'De BEP staat altijd open om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land', aldus Waterberg.

Waterberg stelt, dat zijn partij tijdens de verkiezingscampagne geen nare dingen heeft gezegd over de president. Hij haalt aan dat wat de VHP betreft er een rechtszaak was. 'Obia a no fu yu, no spiti ini.' Hij heeft het daarom niet nodig gevonden om in te gaan op opmerkingen van Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP.

Op de vraag of de BEP de ABOP uit de regering wil werken, zoals Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur heeft gezegd, antwoordt Waterberg, dat de BEP niet tegen partijen bezig is, maar een positieve bijdrage wil leveren. Hij wil in dit stadium niet ingaan op de vraag of zitting genomen wordt in een regering met ABOP. Eerder heeft de BEP gesteld niet meer samen te zullen werken met Brunswijk, voorzitter van de ABOP.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

NPS-voorzitter over gesprek met NDP: 'Er is niet over coalitievorming gesproken'

Gregory Rusland niet erg spraakzaam na kort onderhoud met NDP


NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft na het gesprek met de NDP-top vanmiddag, maandag 15 juni 2015, gezegd dat door de NDP gevraagd is welke bijdrage organisaties kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Rusland wil eerst met de zogenoemde structuren van de partij praten alvorens hij meer informatie al verstrekken. Er moet ook nog in V7-verband worden gesproken, zo schrijft Starnieuws.

De NDP-delegatie onder leiding van president en partijvoorzitter Desi Bouterse heeft vandaag gesproken met delegaties van de VHP, ABOP en NPS. 'Het is de informatieperiode. Er is niet gesproken over coalitievorming en kiezen van een president', aldus Rusland na het slechts dertig minuten durende gesprek.

De NPS-voorzitter zei verder, dat hij geen details kan prijsgeven. Er komt nog een formatieperiode. Indien de NPS wordt uitgenodigd dan zal daarop worden ingegaan. De NPS-delegatie bestond verder uit de bestuursleden Ruth Coutinho en Hesdy Pigot.

De NDP-top ontvangt vandaag nog een delegatie van de BEP, onder leiding van Celsius Waterberg. De BEP heeft net als de NPS twee zetels gekregen in De Nationale Assemblee.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Tweede Kamer pleit voor legalisering homohuwelijk op Curaçao, Aruba en St. Maarten

VVD, PvdA en D66 willen dat regering autoriteiten eilanden aanspoort om homohuwelijk te legaliseren


De Tweede Kamer pleitte vanmorgen, maandag 15 juni 2015, voor de legalisatie van het homohuwelijk op Curaçao, Aruba en St. Maarten. De fracties van de VVD, PvdA en D66 verzochten de Nederlandse regering om daar bij de autoriteiten in de drie Caribische eilanden op aan te dringen. Het initiatief wordt echter eerst nog besproken met de Statenleden van de drie Caribische landen en met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aldus de Amigoe vanmiddag.

Het onderwerp kwam aan de orde tijdens een overleg van de Tweede Kamer over een voorstel van D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij is van mening, dat Nederland internationaal een belangrijke rol kan spelen in de acceptatie van rechten van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT).

'Waar er binnen Nederland belangrijke stappen gezet zijn, lijkt er wereldwijd een andere trend gaande te zijn. De geboekte successen op het gebied van LHBT-emancipatie in sommige delen van de wereld staan in schril contrast tot een conservatieve vloedgolf van anti-homosentiment elders', aldus Sjoerdsma in een toelichting.

Volgens de D66-parlementariër zou Nederland zich onder meer in moeten zetten voor de legalisatie van het homohuwelijk in de Europese Unie, partners van gelijk geslacht de mogelijkheid geven om te trouwen op Nederlandse consulaten en ambassades en buitenlandse homo’s en lesbiennes de mogelijkheid geven om in Nederland te trouwen.

Sjoerdsma kreeg veel steun van de andere partijen voor zijn plan, maar VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke merkte wel op, dat hij Curaçao, Aruba en St. Maarten in het verhaal mist. 'In de initiatiefnota heeft de heer Sjoerdsma het over Azië en Afrika. Maar, hoe zit het met LHBT-rechten op Aruba, Curaçao of St. Maarten? Waar blijft het homohuwelijk op de eilanden waar D66 altijd met zoveel warme woorden over spreekt? Want volgens de Curaçaose wet kan een huwelijk alleen maar een verbintenis tussen man en vrouw zijn', aldus Ten Broeke.

'Kan de D66-fractie zich nog herinneren dat de Curaçaose regering anderhalf jaar geleden een stokje voor de eerste Gay Pride stak? En dat St. Maarten de Nederlandse oproep om seksuele diversiteit op scholen bespreekbaar te maken afsloeg? Zelfs met Poetin konden we daar het gesprek over aangaan, maar niet met premier Marcel Gumbs', aldus de VVD’er. Ten Broeke merkte ook op dat homo’s en lesbiennes ook nog steeds de kans lopen om hun baan kwijt te raken vanwege hun seksuele geaardheid.

Samen met zijn partijgenoot Tamara van Ark, Michiel Servaes van de PvdA en D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra diende hij een motie in op dit punt (zie onderaan).

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (PvdA) zei, dat hij belang hecht aan de emancipatie en de rechten van homo’s en lesbiennes in het Caribisch gebied. Hij verzocht de Ten Broeke echter om even te wachten met het indienen van zijn motie. 'Ik wil u verzoeken om deze motie ook te bespreken met uw collega’s op de eilanden. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken hoe zij hier tegenover staan', aldus Koenders. De minister vroeg bovendien om de motie ook te bespreken met minister Plasterk tijdens een debat over mensenrechten in het Koninkrijk dat op 24 juni plaatsvindt.

Ten Broeke ging daar mee akkoord. 'Ik denk dat we de motie inderdaad kunnen aanhouden tot dat overleg en het voorstel ook met onze collega’s van de eilanden moeten bespreken. Ik zal dat aan mijn partijgenoot André Bosman vragen die regelmatig contact heeft met de eilanden.'

Overigens kwam dit onderwerp ook ter sprake tijdens het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (Ipko) in mei. AVP-Statenlid Desiree Croes hield toen een pleidooi voor de legalisatie van het homohuwelijk op Aruba.

Brunswijk ontevreden: hij hoort niet wat hij van Bouterse had willen horen

NDP laat niet blijken of zij met ABOP in zee wil gaan


ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft vanmiddag, maandag 15 juni 2015, tijdens het gesprek met een delegatie van de NDP in het Kabinet van de President niet heeft gehoord wat hij wilde horen. 'Ik wilde weten of we samen gaan werken. Dat heb ik niet gehoord. Ik ben niet helemaal tevreden. Mi na wan snel snel man. Mi wani yere direct.'

Brunswijk zei, dat er nog een tweede ronde zal komen. Hij liet na afloop van het onderhoud duidelijk merken dat hij graag had gehoord, dat de NDP met zijn partij verder wil regeren. Brunswijk zei ook, dat hij natuurlijk in zal gaan op een tweede uitnodiging, omdat hij wil graag samenwerken met de NDP en dat stak hij in aanloop naar het gesprek van vanmiddag ook niet onder stoelen of banken.

Adviseur Eddy Jozefzoon van president en NDP-voorzitter Desi Bouterse zei in een reactie wel tevreden te zijn over de inhoud van het onderhoud. Het ging volgens hem slechts om informatie uitwisselen. Hij stelt, dat de NDP en ABOP vijf jaar samengewerkt hebben en dat beide partijen  elkaar goed kennen. Hij heeft respect voor het pad dat de NDP uitgestippeld heeft.

De ABOP heeft gevraagd om de inzichten van de partij over het te voeren beleid in een notitie vast te leggen. Dit zal binnen een paar dagen gestuurd worden naar de NDP. De delegatie van de ABOP bestond verder ook uit ondervoorzitter Marinus Cambiel.

De derde partij vandaag, naast de VHP en de ABOP, een gesprek heeft met Bouterse is de NPS.

VHP-leider Santokhi: Gesprek met NDP was 'constructief en positief'

(Bron foto's: Kabinet van de President)
VHP-delegatie laat weinig los over gesprek


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi noemt het gesprek van vanmiddag, maandag 15 juni 2015, met de NDP, onder leiding van partijvoorzitter en president Desi Bouterse, 'constructief en positief'. Het onderhoud duurde slechts een half uur. Naast Bouterse zaten bestond de NDP-delegatie uit Jules Wijdenbosch, Errol Alibux, Winston Lackin en Faizal Abdoelgafhoer. Van de VHP-delegatie maakten de bestuursleden Mahinder Rathipal en Riad Nurmohamed deel uit, aldus Starnieuws. 

 
Santokhi en Rathipal wilden niet veel kwijt over de bespreking. Zij zeggen slechts, dat het om een informatief gesprek ging. Er komen meer gespreksronden. Rathipal zei niks gemerkt te hebben van enige animositeit.

De NDP en VHP hebben afgesproken geen inhoudelijke mededelingen te doen. Santokhi verwees voor andere vragen naar Bouterse. De VHP-voorzitter zei nog wel, dat het gesprek goed aanvoelde. Het ging om een oriëntatiegesprek. Rathipal stelde, dat de VHP zich constructief zal opstellen. Het is nog te vroeg om de vraag te beantwoorden of de VHP zal meewerken om de president in De Nationale Assemblee te kiezen.

De volgende partij waarmee de NDP vandaag spreekt is de Alternatieve Combinatie.

CHS heeft landelijke uitslag verkiezingen bekendgemaakt

Bezwaren van NPS en NDP tegen uitslagen paar ressorten


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft vanochtend, maandag 15 juni 2015, de landelijke uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt tijdens een openbare zitting die rechtstreeks werd uitgezonden door de STVS. Alle uitslagen werden per kiesdistrict in alfabetische volgorde bekendgemaakt. De leden van het CHS lazen het aantal geldig uitgebrachte stemmen voor die zijn uitgebracht op de politieke partijen en vervolgens werden de gekozen Assembleeleden bij naam genoemd.

Na een korte pauze werden de resultaten van de regionale organen bekendgemaakt. Het scherm waarop de resultaten geprojecteerd werd haperde nu en dan. De namen van de gekozen ressortraadsleden werden per ressort opgenoemd. Het gaat om 62 ressorten landelijk. Per kiesdistrict werd ook aangegeven welke districtsraadsleden zijn gekozen.

De zitting werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de verschillende hoofdstembureaus. Zij hebben de processen-verbaal van de verkiezingen doorgestuurd naar het CHS. Deze zijn gecontroleerd door het CHS en waar nodig gecorrigeerd. De voorzitter van het CHS, Eugene Merkus, gaf aan het eind van de zitting nog aan hoeveel stemmen de verschillende partijen hebben behaald en wat het resultaat is in zetels. Van de elf politieke organisaties die hebben deelgenomen hebben vijf zetels behaald. Er zijn 51 Assemblee-, 118 districtsraads- en 764 ressortraadsleden gekozen.

De NPS heeft bezwaar aangetekend tegen de uitslag van het ressort Rainville, waarbij een ander resultaat is bekendgemaakt dan door het hoofdstembureau Paramaribo. Er zijn 12 ressortraadszetels naar V7 gegaan en 5 naar de NDP. De NPS vroeg om transparantie en uitleg, aangezien het om een groot verschil ging. Het hoofdstembureau had aangegeven dat 1 ressortraadszetel naar de NDP was gegaan.

André Misiekaba, ondervoorzitter van de NDP, vroeg hoe 2 ressortraadszetels van Carolina in het district Para toch naar V7 zijn gegaan, terwijl het hoofdstembureau had aangegeven dat alle zetels naar NDP waren gegaan. Volgens Misiekaba heeft de NDP een totaal van 404 voor ressortraden, terwijl het CHS 398 aangeeft. Voor districtsraadszetels heeft de NDP 60 geteld, maar het CHS geeft aan 58.

Na een schorsing zei Merkus aan, dat hij de bezwaren zal meenemen in de processen-verbaal. De bezwaren zijn niet ter plekke behandeld.

Het laatste traject in het verkiezingsproces is het al dan niet bindend vaststellen van de verkiezingen door het Onafhankelijk Kiesbureau.

VHP Ramadan boodschap

Partij organiseert dit jaar weer een Ied-Milan


Wij staan aan de vooravond van de vastenmaand Ramadan. Deze is een heilige maand waarin moslims van jong tot oud gedurende de hele maand zich overdag onthouden van voedsel en drank en proberen in alle opzichten een voorbeeldig mens te zijn. Het is ook een maand van extra gebeden, meditatie en volledige onderwerping aan de wil van God.

De moslim zal proberen zo veel mogelijk goede daden te verrichten en het kwade of negatieve te vermijden. Dit geldt ook in de relatie tot onze medemens. In dit opzicht is het vasten niet alleen een zuivering van de geest, maar ook van het lichaam. Men probeert zich afzijdig te houden van negatieve gedachten en handelingen.

Een gelovige moslim beschouwt het als een voorrecht om te mogen vasten en God te dienen, omdat de goede daden gedurende deze maand extra worden beloond. Dit is ook een van de redenen dat men aan de armen denkt door het geven van aalmoezen. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, en daarom maakt dit een zeer diepe indruk op de partij. Zij voelt verbondenheid met alle moslims. De VHP eerbiedigt alle religiën en is er trots op dat in ons land aanhangers van verschillende religiën vreedzaam naast en met elkaar leven en elkaars geloof respecteren.

Behalve dankbaarheid naar Allah toe, is het vasten gericht op zuivering in alle opzichten, ook lichamelijk en geestelijk. Iemand die op de juiste wijze vast, kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Hij of zij ontwikkelt een sterke geest, iets dat wij alle Surinamers nodig hebben.

Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen wij de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren. Door weg te blijven van slechte handelingen beantwoorden wij aan het doel van het vasten.

Wij dienen deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken en te zien, waar onze zwakheden liggen. We dienen oprecht te trachten deze zwakheden te ontdekken en de Almachtige vragen om Zijn vergeving en bescherming. Willen wij de nabijheid van Allah bereiken dan moeten wij ons reinigen.

Als we oprecht en zuiver handelen zal na de Ramadan ons een nieuw leven geschonken worden. Met andere woorden als wij bij onszelf te rade gaan wat goed en verkeerd is en wij kunnen daarin eerlijk zijn tegen over onszelf en vervolgens verbeteren, dan pas hebben wij een wending kunnen geven aan ons leven.

De islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. Als iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat heeft het vasten geen nut.
Aan het einde van de Ramadan moeten moslims hun best doen de verbeteringen die zij tijdens het vasten in deze gezegende maand hebben bereikt verder vast te houden voor hun hele leven. Als alle Surinamers dit voorbeeld volgen van innerlijke zuivering en van dienstbaarheid aan de zwakkeren, kunnen wij een ideale samenleving creëren, waarin er geen plaats is voor maatschappelijke wantoestanden als criminaliteit, corruptie en andere ongewenste zaken.

Aangezien het vasten een vrij zware taak is en de vastenden hun dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk voortzetten is het van belang dat hun medemensen die niet vasten, zich onthouden van incorrecte handelingen, woordgebruik et cetera om de vastenden niet onnodig in een problematische situatie te manoeuvreren.

De VHP doet een dringend beroep op alle niet-moslims, alle ondersteuning te geven aan de Moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobele doel van het vasten.

Dit jaar gaat de partij wederom een Ied-Milan (feestelijk samenzijn) organiseren voor de moslimbroeders en zusters. De partij wenst het Surinaamse volk in het algemeen en alle moslimbroeders en zusters in het bijzonder een gezegende en succesvolle maand Ramadan.

VHP

Geruchten over staatsrechtelijke functie voor first lady Ingrid Bouterse-Waldring

First Lady houdt zich vooral bezig met sociale activiteiten


Geruchten doen de ronde dat first lady Ingrid Bouterse-Waldring mogelijk een staatsrechtelijke functie zal gaan bekleden. In de afgelopen regeringsperiode is de first lady steeds prominent in beeld geweest vanwege haar vele activiteiten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 15 juni 2015.

Opvallender was echter volgens de krant, dat zij het internationale nieuws haalde vanwege het feit dat zij sinds 2011 een salaris (schadeloosstelling) ontvangt voor deze activiteiten. Dit is vastgesteld per resolutie op 9 januari 2011. Het is geen gebruik, dat een first lady een vergoeding ontvangt voor haar werkzaamheden.

Nu schijnt men in navolging van dit ongewoon besluit, door president Bouterse genomen omtrent het betalen van zijn vrouw, op zoek te zijn naar een politieke positionering van de presidentsvrouw binnen het systeem.

De sociale activiteiten die de first lady verricht, komen in grote mate overeen met die van presidentsvrouwen in diverse westerse landen. Deze activiteiten hebben echter tot nu toe een overwegend symbolisch karakter en de positie van first lady wordt daarom ook niet als een echte functie erkend. De titel first lady ontleent de vrouw van een president aan het simpele feit dat zij gehuwd is met de president van het land.

De Surinaamse presidentsvrouw ontvangt een maandelijkse vergoeding van 8.742 Surinaamse dollar (2.400 euro) voor haar werk. Zij houdt zich onder andere bezig met kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Zij is regelmatig in het nieuws bij het verrichten van donaties aan organisaties en instellingen. In de afgelopen periode heeft zij zich ingezet om ICT op scholen te stimuleren en heeft ze diverse mediatheken geopend en vele laptops en computers overhandigd aan scholen. Op het presidentieel paleis organiseert zij regelmatig voorleesdagen voor kinderen. Jaarlijks heeft zij ook hulpmiddelen gedoneerd aan mensen met een beperking en houdt zij een kerstviering voor minderbedeelde bejaarden. Op internationale podia heeft zij diverse keren gesproken over de rol van vrouwen in de samenleving. De ceremoniële handelingen van de first lady worden verricht in ondergeschiktheid aan de president.

Ter ondersteuning van haar activiteiten bestaat het ‘Bureau van de First Lady’. De first lady heeft in haar bureau een eigen secretariaat tot haar beschikking. Ze beschikt over een of meerdere protocol en public relations medewerkers en eigen logistiek zoals beveiliging, dienstvoertuig(en), chauffeur(s) en bode(s). Vanuit de presidentiële secretarie kan personele-, logistieke- en/of overige versterking worden verleend aan het 'Bureau van de First Lady', zo is te lezen op de regeringswebsite www.gov.sr.

Regering Curaçao laat toch onderzoek verrichten naar groene smurrie

Lokaal bedrijf EcoVision gaat onderzoek uitvoeren


De regering van Curaçao heeft alsnog formeel aan het lokale bedrijf EcoVision de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de groene smurrie waar bewoners van onder andere Wishi/Marchena, Boka en Julianadorp last van hebben. Dat bevestigt verantwoordelijk PS-minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur vandaag, 15 juni 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Welingelichte bronnen meldden hebben de krant laten weten, dat de onderzoeksopdracht nu definitief was.

In eerdere gesprekken met het Antilliaans Dagblad liet Whiteman de naam van het bedrijf al vallen, maar toen was de opdracht nog niet geformaliseerd.

Het onderzoek naar de groene smurrie is één van de zaken die stichting Clean Air Everywhere en stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), komende donderdag in een Kort Geding tegen het land vorderen.

Advocate Sandra in ’t Veld die de stichtingen samen met een collega-raadsman vertegenwoordigt, verklaarde tegenover deze krant dat indien er inderdaad nu een onderzoeksopdracht is voor de groene smurrie, zij die eerst van de verantwoordelijke bewindsman ter inzage wil krijgen.

Kanisha Sluis nieuwe Miss Curaçao

De nieuwe Miss Curaçao wordt gekroond. (Bron foto: Kanisha Sluis/FacebookO
Miss Curaçao gaat eiland vertegenwoordigen bij Miss Universe-verkiezing


Bij de verkiezing van Miss Curaçao afgelopen zaterdagavond is Kanisha Sluis gekozen tot de mooiste dame van 2015. Na een spannende avond in het Santa Barbara Resort, waarbij de kandidaten zoals gebruikelijk in verschillende rondes werden beoordeeld, kreeg zij de kroon opgezet, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 15 juni 2015.

Op Facebook plaatste Sluis gisteren een dankwoord aan God, haar coaches en de andere deelneemsters: 'We zijn allemaal winnaars. Ik ben erg blij dat ik mijn eiland mag vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezing.'

Elisa Carter begonnen met werkzaamheden voor Sehos op Curaçao

Taken Elisa Carter: Verbetering patiëntenzorg en bedrijfsvoering

Carter zou 35.000 gulden per maand gaan incasseren


Elisa Carter is per 5 juni 2015 begonnen met haar werkzaamheden voor het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad, Curaçao. Dat is niet officieel bekendgemaakt door minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, die de aanstelling van Carter als voorwaarde verbond aan verstrekking van de vereiste geldinjectie van 30 miljoen aan het ziekenhuis nadat het Sehos eind 2014 geconfronteerd werd met een budgetkorting, en evenmin heeft de voorlichtingsdienst van het Sehos hierover een mededeling uitgestuurd. 

De inzet van Carter ‘ten behoeve van een verbeterde patiëntenzorg en bedrijfsvoering in het Sehos’ zoals aangegeven in het Quick Scan-rapport van uitvoeringsorgaan Usona, is afgelopen weekeinde bekendgemaakt door het medisch stafbestuur, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 15 juni 2015.

Voorzitter Ashley Duits: 'Namens het stafbestuur hebben wij haar welkom geheten en sterkte toegewenst. Voor haar werkzaamheden is het verkrijgen van gedegen informatie en een goede situatieschets essentieel.'

Momenteel is Carter bezig met haar gespreksrondes en naar aanleiding daarvan zou zij ook graag met de hoofden van alle specialismen een onderhoud willen hebben. De Raad van Bestuur (RvB ofwel de directie) van het Sehos heeft op zich genomen om de afspraken te maken die door het stafbestuur zullen worden bevestigd. Voorzitter Duits verzoekt allen hun medewerking te verlenen aan Carter ‘voor een goed resultaat’.

Duits en het medisch stafbestuur zijn voorstander van de aanstelling van Carter. Eerder bevestigde de voorzitter, dat in augustus 2014 al een brief aan minister Whiteman was gestuurd waarin de aanstelling van Carter is voorgesteld. 'We volgen het Nederlandse model voor ziekenhuizen die problemen hebben', aldus Duits, die daarin geen probleem ziet.

Whiteman zelf verdedigde de benoeming van Carter, die een indrukwekkend curriculum vitae heeft, maar ook niet bepaald onomstreden is in verband met het vroegtijdig vertrek uit de top van Medisch Centrum Erasmus in Rotterdam, met de verklaring dat ‘de ervaring die Carter meebrengt nodig is bij Sehos’. Carter factureert naar verluidt gedurende twee jaar 35.000 gulden per maand.

De aanstelling van Carter als overgangsmanager bij het Curaçaose ziekenhuis is min of meer het resultaat van het rapport van Usona, de zogenoemde ‘Quick scan’, van februari 2015.

Het nieuws eerder over de komst van Carter leidde tot kritiek binnen en buiten de regeringscoalitie. Statenlid Marilyn Moses (PAIS) wilde van de minister opheldering over de gevolgde procedure. Volgens Whiteman is er voor een dergelijke functie geen openstelling van de vacature nodig. Carter, zo zei hij, heeft veel ervaring met transities en zo’n persoon zou lokaal niet te vinden zijn. Carter moet als overgangsmanager toezien op onder andere de financiële situatie bij het ziekenhuis en zij moet de komende twee jaar bovendien de overgang naar het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) begeleiden. De minister koppelde de gevraagde 30 miljoen aan de benoeming van Carter. Nu is Carter wel aan de slag gegaan, maar voor zover bekend is het geld nog niet beschikbaar.

Er zou wel een principebesluit liggen van de ministerraad, maar onbekend is uit welk potje die 30 miljoen - gefaseerd of niet - moet komen. Onlangs vergaderde het Sehos hierover met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het geld had volgens verklaringen van Whiteman al per 1 mei beschikbaar moeten zijn, anders zou volgens zijn woorden faillissement onafwendbaar zijn. Later werd dat eind mei. Het is intussen medio juni en eind vorige week had de directie van het Sehos nog geen zicht op een eerste deel van de financiële injectie.

Franse militair wil met 27 kilo cocaïne vanuit Frans-Guyana naar Parijs vliegen met speciale militaire vlucht

(Bron foto: SIPA - Christophe Ena)
Franse minister van Defensie stelt onderzoek in naar smokkel


Een Franse militair is in Frans-Guyana op de nationale luchthaven Félix-Eboué te Matoury, 15 kilometer verwijderd van hoofdstad Cayenne, betrapt op de smokkel van cocaïne ter waarde van ongeveer een miljoen euro. De man wilde met 27 kilo cocaïne in zijn koffer met een speciale militaire vlucht naar Parijs vliegen, maar zijn bagage werd gecontroleerd en hij kon worden aangehouden, meldt onder andere de nieuwssite France Info vandaag, maandag 15 juni 2015.
 
De Franse minister van Defensie, Jean-Yves Le Drian, heeft een intern militair onderzoek gelast naar de smokkel die afgelopen vrijdag in Cayenne werd ontdekt.

Het is er tot dusverre de grootste cocaïnevangst dit jaar.

Sapoen (PL) zou vicepresidentschap en drie ministeries zijn beloofd door NDP als hij leider PL wordt

Somohardjo: 'Hij is naïef als hij gelooft dat de NDP dat werkelijk zal doen'

'Onder leiding van Sapoen zal PL ophouden te bestaan en opgaan in NDP'


Aan Raymond Sapoen, gekozen Assembleelid van de Pertjajah Luhur (PL), zou het vicepresidentschap en drie ministeries zijn beloofd  door de NDP als hij de leiding overneemt in die partij. Dat zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo vandaag, maandag 15 juni 2015, op Starnieuws. 'Hij wil macht, als het hem lukt zal hij beloond worden. Maar, hij is naïef als hij gelooft dat de NDP dat echt gaat doen.'

In de PL is afgelopen week een breuk ontstaan met ondervoorzitter Sapoen. Gesprekken die hij zou hebben gevoerd met de NDP zouden daar de oorzaak van zijn.

'Hij vertelt aan eenieder die het wil horen, dat als Somohardjo bedankt en hij de leiding overneemt, hij de vicepresident wordt en drie ministeries krijgt. Dat is naïef denken, want de president heeft al beloofd dat Ashwin Adhin vicepresident wordt', aldus Somohardjo.

Het is niet de eerste keer, dat Sapoen de leiding wil overnemen, zegt Somohardjo. 'In de negentiger jaren hebben hij en Waldi Nain naar de macht gegrepen binnen Pendawa Lima. Hij is toen ook beloond geworden. Hij werd onderminister van Onderwijs en Nain minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Hij is vijftien jaar voorzitter geweest van Pendawa Lima. Wat heeft hij ervan gemaakt? Toen hij naar de PL kwam, stapte hij in een bloeiende partij. Hij is vier jaar minister geweest. Maar wat is nu de toegevoegde waarde van zijn komst?'

Somohardjo vreest, dat onder leiding van Sapoen de PL zal ophouden te bestaan. 'Je weet dat de partijen die met NDP gaan later in die partij opgaan. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat Pertjajah Luhur gaat verdwijnen in het niets. Dat ga ik niet doen.'

De PL is bereid plaats te nemen in de oppositiebanken. 'We zijn niet geil om in de regering te gaan zitten. Het volk heeft ons afgewezen. De NDP heeft aangegeven dingen zelf te willen doen. Laat ze dan doen. Ik wil straks niet horen, dat de PL geen visie heeft of wat dan ook.'

Toch een uitnodiging van NDP-leider Bouterse voor de VHP

VHP maandagmiddag 15 juni welkom in perscentrum Kabinet van de President


De VHP heeft toch, afgelopen weekeinde, een schriftelijke uitnodiging ontvangen van de NDP voor een gesprek. De partij zal om twee uur ontvangen worden in het perscentrum van het Kabinet van de President. Daarna ontvangt president Desi Bouterse de ABOP, onder leiding van Ronnie Brunswijk en om vier uur volgt nog een onderhoud met de NPS.

VHP'er Asiskumar Gajadien bevestigt op Starnieuws, dat de VHP inderdaad alsnog uitgenodigd is. Volgens Gajadien komt de partijtop vanochtend nog bijeen om het gesprek met de NDP voor te bereiden.

Eerder let VHP-ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh weten,dat zaterdagavond het dagelijks bestuur bijeen was om het gesprek voor te bereiden. Deze afspraak was al gemaakt, vooruitlopend op de uitnodiging. Toen is ook aan de orde geweest hoe de delegatie eruit zou zien.

Vanochtend worden zaken gefinaliseerd, zegt Gajadien, die verder op de vlakte blijft over wie van de partij bij het gesprek met de NDP aanwezig zullen zijn.

Kruidendokter Pakosie in Utrecht veroordeeld tot 6 jaar cel voor incest met dochter en bezit kinderporno

Moeder (50) en stiefmoeder (54) drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijkheid

1.5 Jaar gevangenisstraf voor 34-jarige halfzus voor haar aandeel

Pakosie en stiefmoeder moeten Euro 10.000 schadevergoeding betalen aan slachtoffer


De rechtbank Midden-Nederland in Utrecht heeft de 60-jarige kruidendokter André Pakosie afgelopen donderdag, 11 juni 2015, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor jarenlange incest met zijn dochter en het in bezit hebben van kinderporno. De 50-jarige moeder en 54-jarige stiefmoeder kregen ieder drie jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk voor medeplichtigheid. De 34-jarige halfzus kreeg voor haar aandeel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1,5 jaar. 

Het slachtoffer werd van haar 12e tot haar 19e gedwongen seks met haar vader te hebben. De vrouwelijke verdachten hielden het slachtoffer voor, dat het slecht met haar zou aflopen als ze niet zou meewerken. De vader zou bijzondere krachten bezitten, die zijn dochter tegen ziekte en dood zouden kunnen beschermen als hij seks met haar zou hebben. De vrouwen boden de vader de gelegenheid om het misbruik in hun woningen te laten plegen.

Naast het misbruik maakte de vader opnamen van de seksuele handelingen met zijn dochter.

De rechtbank rekent het de verdachten aan, dat zij het vertrouwen dat een kind in haar vader, moeder, stiefmoeder en halfzus zou moeten hebben, zeer ernstig hebben beschaamd. De vader heeft nauwelijks verantwoordelijkheid genomen voor de feiten die hij heeft begaan en heeft geen moment rekening gehouden met de ernstige gevolgen die zijn handelen voor zijn dochter hebben gehad. De drie vrouwen hebben hiervoor in het geheel geen verantwoordelijkheid genomen.

De rechtbank legde een lagere gevangenisstraf op dan door de Officier van Justitie is geëist, omdat de rechtbank rekening heeft gehouden met straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Bij de halfzus heeft de rechtbank meegewogen dat zijzelf ook slachtoffer is geweest van haar vader.

De vader en de stiefmoeder moeten naast het uitzitten van de gevangenisstraf samen een schadevergoeding van €10.000,- betalen aan het slachtoffer. De verdachten waren geschorst en met deze uitspraak van de rechtbank zitten de vader, moeder en stiefmoeder inmiddels weer in detentie.

Het vonnis:


(Red. De Surinaamse Krant)

Officiële uitslag verkiezingen Suriname wordt maandagochtend 15 juni bekendgemaakt

Centraal Hoofdstembureau maakt in KvK uitslag formeel bekend


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal vanochtend, maandag 15 juni 2015, om tien uur lokale tijd de officiële uitslag van de verkiezingen bekendmaken tijdens een openbare vergadering in het kantoor van Kamer van Koophandel & Fabrieken. 

De processen-verbaal zullen worden opgelezen en geprojecteerd op een modern scherm. 'Het wordt interactief', zegt Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, op Starnieuws. 'Wij gaan ons werk conform de wet doen, dat is het formeel bekendmaken van de verkiezingsuitslag. Protesten kunnen niet meer aangetekend worden, maar er is nog altijd ruimte voor een noviteit.'

150 Zitplaatsen zijn gereserveerd voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen en andere genodigden, aldus Robby Raghoe, lid van het CHS.

'Er zijn geen afzeggingen. Natuurlijk kunnen er wel meer mensen komen opdraven aangezien het een openbare vergadering is. Er is genoeg ruimte. Ik hoop dat iedereen tevreden naar huis gaat na de uitslag.'

Merkus zegt ook, als een veelgebruikt cliché, dat na de uitslag de ontwikkeling van het land weer ter hand wordt genomen. 'Laten we doorgaan waarmee we al bezig waren. Iedereen is voor ontwikkeling van het land. Laten we dat voor ogen houden en daar nog meer energie in gaan stoppen.'

Na de officiële uitslag volgt het bindend verklaren van de resultaten door het Onafhankelijk Kiesbureau. Wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. De eerste Assembleevergadering met de nieuwe leden moet op 30 juni plaatsvinden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)