woensdag 17 juni 2015

Consumentenkring: 'Suriname is dumpland voor nepproducten'

'Ons probleem is gebrek aan wetgeving'

'Mededingingsautoriteit CARICOM gevestigd in Suriname, terwijl Suriname zelf geen mededingingswet heeft'


De handel in nepproducten gaat nog altijd zijn gangetje in Suriname. Er is vrijwel geen beletsel of controle. De grote merken hebben het zwaar te verduren en zicht op verbetering is er niet. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 17 juni 2015.

Van consumentenbescherming lijkt niemand gehoord te hebben of ze houden zich doof. Suriname is als het ware een stortplaats van nep en illegale namaak.

(Bron foto: Canon)
'Door het gebrek aan wetgeving hebben importeurs vrij spel om allerlei vervalste producten hier te dumpen. Het is beschamend, dat wij een dumpland zijn voor contrabande', zegt voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring.

Het varieert van kleding tot auto-onderdelen. En als het ooit nog goedkoop was, is het dat nauwelijks of niet meer. De consument blijft uiteindelijk met de gebakken peren zitten. Het echte product is bijna onbetaalbaar, als het al te vinden is.

'Ons probleem is het gebrek aan wetgeving. De mededingingsautoriteit van de CARICOM is in Suriname gevestigd, maar wij hebben zelf geen mededingingswet', aldus Alleyne.

PL-ondervoorzitter Tamsiran: 'Besluit Chitan is laag en laks'

'Ik heb zwaar het vermoeden dat geld rol heeft gespeeld'...


De ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Ronny Tamsiran, is niet te spreken over de stap van partij- en Assembleelid Dieppakkoemar Chitan om zelfstandig in het parlement te gaan functioneren, samen met Raymond Sapoen. 'Ik heb er geen moeite mee dat hij dat heeft besloten, maar het is jammer dat hij niet met de partij heeft overlegd. Ik vind niet dat dit kan gebeuren. Het is laag en laks', aldus Tamsiran, zo bericht de Ware Tijd Online vanavond, woensdag 17 juni 2015.

Chitan heeft vanochtend in een brief aan partijvoorzitter Paul Somohardjo kenbaar gemaakt, dat hij de 'beweging Raymond Sapoen' ondersteunt.

Met Chitans vertrek heeft de PL nog slechts drie zetels in het nieuwe parlement. Sapoen zei vanmiddag na zijn gesprek met de NDP, dat hij het besluit van Chitan had verwacht. 'Chitan is ook een van degenen geweest die staat achter de hervormingen die we binnen de partij teweeg wilden brengen.' 

Tamsiran laat weten, dat Chitan gisteravond nog het partijbestuur had laten weten, dat hij in hart en nieren 'pro-PL'er' blijft. 'Ik heb zwaar het vermoeden dat geld een rol heeft gespeeld in deze', aldus Tamsiran, zonder dat verder te verduidelijken.

De partij komt spoedig bij elkaar om samen met het bestuur te bespreken welke eventuele stappen er ondernomen zullen worden.

Vier jaar cel op Curaçao voor granaatgooier - OM meteen in hoger beroep

OM had acht jaar cel geëist

Man gooide tegen betaling 15 oktober 2014 granaat op terras woning aan Kaya Yeve


Naigel Obispo is vanochtend, 17 juni 2015, door het gerecht te Willemstad op Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het opzettelijk tot ontploffing brengen van een handgranaat op 15 oktober vorig jaar. Daarbij werden ook goederen van anderen beschadigd geraakt. Twee slachtoffers kregen een schadevergoeding toegewezen van de rechter.
 
Obispo werd ook veroordeeld voor vernieling, bedreiging en overtreding van de  Vuurwapenverordening. Het Openbaar Ministerie (OM) had onlangs bij de behandeling van de zaak acht jaar tegen hem geëist. Anders dan de Officier van Justitie was het gerecht van oordeel, dat niet bewezen kon worden dat ten tijde van het veroorzaken van de ontploffing er levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor iemand zou zijn geweest.

De verdediging van Obispo had aangevoerd, dat het OM niet-ontvankelijk diende te worden verklaard, omdat de verdachte onder druk had afgezien van rechtsbijstand tijdens zijn verhoren in ruil voor een lage strafeis. De rechter oordeelde echter, dat hiervoor geen aanknopingspunten in het dossier te vinden waren.

Verder blijkt volgens het gerecht dat Obispo spontaan en op eigen initiatief informatie aan de politie verstrekte over het incident. Daarna werd hij aangehouden.

Ter zitting verklaarde de verdachte, dat hij voor een ander de handgranaat had gegooid op het terras van een huis aan de Kaya Yeye en dat hij vermoedde dat er iemand thuis was. Zowel binnen als buiten de woning werden granaatscherven aangetroffen tijdens forensisch onderzoek. De beugel van de handgranaat bleef achter op de brievenbus en verderop trof de politie de veiligheidsring aan. Fragmenten van de granaat sloegen ook in de omgeving in, onder meer in auto’s.

De raadsman deed een beroep op psychische overmacht, omdat zijn cliënt door een man, bijgenaamd Ping, zou zijn gedwongen tot zijn actie. De rechter verwierp dat verweer, omdat Obispo zelf in meerdere verhoren had verklaard, dat hij de granaat gooide voor een beloning van 5.000 gulden. Hij voelde zich misbruikt toen hij uiteindelijk maar 300 gulden ontving.

Het gerecht motiveerde de straf met de overweging, dat Obispo in een woonwijk een handgranaat tot ontploffing heeft gebracht op het terras van een woning, waarin iemand lag te slapen. Hiermee veroorzaakte de verdachte niet alleen gevaar voor goederen, maar ook daadwerkelijk schade aan deze woning, auto’s in de omgeving en een andere woning. Ook heeft hij een ernstige inbreuk op de rechtsorde gemaakt. Het ontploffen van een handgranaat, een militair wapen, in een woonwijk is niet alleen voor direct omwonenden, maar ook voor de samenleving een bijzonder schokkende en angstaanjagende gebeurtenis. De verdachte heeft hierbij gehandeld uit winstbejag en zich niet bekommerd om de gevolgen voor anderen. Het gerecht rekende dit de verdachte zwaar aan.

Het OM is vrijwel direct in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.

Chauffeurs kleine bussen op Curaçao aangesloten bij STU in staking

Busjes met lekke banden van protesterende chauffeurs. (Bron foto's: Amigoe)
Wegen in Punda geblokkeerd met busjes waarvan banden leeg zijn gelopen

Protest tot overheid reageert op brief inzake spoedvergadering over nieuwe tarieven


Leden van de belangenvereniging voor chauffeurs van kleine bussen, STU, op Curaçao staken weer ‘totdat de overheid reageert op hun onlangs ingediende brief voor een spoedvergadering over de nieuwe bustarieven’. Dat laat STU-voorzitter Giovanni Decaster weten, aldus de Amigoe vanmiddag, woensdag 17 juni 2015.

 
Verkeersopstopping door stakende chauffeurs kleine bussen.
De chauffeurs hebben vandaag met hun bussen de wegen in Punda geblokkeerd en de banden hiervan leeg laten lopen. De politie was aanwezig en een sleepwagen stond stand-by, maar de chauffeurs hebben een zogenoemd ‘human shield’ gemaakt om te voorkomen dat hun bussen weggesleept worden. De bussen stonden in de middaguren nog midden op de weg, vanaf het Waaigat, waardoor niemand met een voertuig Punda in kon rijden. De chauffeurs gingen vervolgens tegen het middaguur te voet naar het kantoor van minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (PNP). De staking zorgde voor een grote verkeersopstopping en hierdoor irritaties en discussies.

Het is dus nog niet duidelijk hoe lang deze staking gaat durenm aangezien de STU-leden een reactie van de overheid eisen, terwijl de ministers  en dus ook minister Camelia-Römer vandaag bij de wekelijkse ministerraad aanwezig waren.

De buschauffeurs hebben vorige week maandag een brief ingediend bij de minister. Haar beleidsmedewerker nam die in ontvangst en kreeg van de STU te horen, dat zij binnen een week een reactie van de minister verwachtten. Dit ultimatum werd niet in de brief opgenomen gaf Decaster toen desgevraagd aan, maar zij eisten wel een spoedvergadering met de overheid.

Aangezien zij een spoedbelang hebben, zijn ze zeer ontevreden over het feit dat de overheid nog steeds niet heeft gereageerd op de brief, aldus Decaster.

De brief is het resultaat van de beslissing van de overheid om de bustarieven per 1 juni te verlagen.
Zoals bekend kunnen de chauffeurs zich niet vinden in de beslissing van de overheid. Hierop besloot de vereniging om ‘rechtvaardige’ bustarieven vast te stellen, aangezien deze vanaf december 2012 tot en met maart dit jaar niet werden aangepast, ondanks het feit dat de brandstofprijzen wel werden aangepast, aldus Decaster. Bovendien worden de tarieven van grote bussen al jaren niet aangepast, wat een bewijs is voor de vereniging dat gemikt wordt op de kleine bussen.

Nieuwe coalitie begint meer en meer vorm te krijgen: NDP, BEP, DOE, PALU en groep Sapoen

Partijen willen zo snel mogelijk overgaan tot orde van de dag

Komend weekeinde wil NDP coalitie rond hebben: Bouterse wordt formateur


De Nationale Democratische Partij (NDP) zal de nieuwe coalitie vormen met de BEP, PALU, DOE en de groep-Sapoen. Op dit moment kan dus gerekend worden op 32 zetels. Het is niet uitgesloten, aldus bericht Starnieuws vanavond, woensdag 17 juni 2015, dat er nog een paar bijkomen. Duidelijk is dat president Desi Bouterse in De Nationale Assemblee voor de tweede termijn zal worden gekozen. De NPS heeft reeds aangegeven het proces van vorming van de regering Bouterse-II niet te zullen stagneren. Ook andere partijen willen zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag.

Winston Lackin, woordvoerder van de NDP en minister van Buitenlandse Zaken, heeft na de tweede gespreksronde vandaag gezegd, dat de partijen eerst hetgeen is besproken met de NDP terug moeten koppelen met hun achterban. Die ruimte is ook gegeven. De NDP wil komend weekeinde zaken al rond hebben. Op 30 juni komt De Nationale Assemblee bijeen. Ruim daarvoor moet de regeringsformatie duidelijk zijn.

NDP-voorzitter Desi Bouterse zal zijn rol als informateur nu verruilen tot formateur. De informele gesprekken zijn gevoerd. De ABOP gaat nog schriftelijk haar ontwikkelingsvisie aangeven. Ronnie Brunswijk, de leider van ABOP, was teleurgesteld dat hij niet meteen in het gesprek dat hij voerde met de NDP, te horen had gekregen dat een samenwerking in het verschiet lag.


De BEP was goed voorbereid op de besprekingen en diende haar ontwikkelingsvisie bij het eerste onderhoud met de NDP in. In een vroeg stadium was de BEP al benaderd voor samenwerking. Celsius Waterberg, voorzitter van de BEP, stelde een samenwerking met de NDP niet uit de weg te gaan. In de afgelopen regeringsperiode was een breuk ontstaan met de BEP. Vooral de perikelen met de ABOP lagen hieraan ten grondslag. De BEP denkt deze keer succesvol met de NDP in zee te kunnen gaan.

Het Dagblad Suriname bericht op haar website dat op dit moment Bouterse slechts twee zetels verwijderd is om zichzelf en de vicepresidentskandidaat in De Nationale Assemblee (DNA) te kiezen. Hiervoor zijn 34 stemmen nodig. Die overige twee zetels zullen, aldus het Dagblad Suriname, moeten komen uit nog twee overlopers. De namen van William Waido en Ingrid Karta-Bink van de Pertjajah Luhur worden genoemd. Zullen zij zich bij de groep Sapoen voegen, dan is de president in de DNA gekozen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

BEP mag van NDP deelnemen aan nieuwe regering

Voorzitter Waterberg bereid bijdrage te leveren en zal aanbod NDP voorleggen aan achterbanDe BEP is vandaag, woensdag 17 juni 2015, door de NDP gevraagd om deel te nemen aan de nieuwe regering. Voorzitter Celsius Waterberg heeft gezegd bereid te zijn om een bijdrage te leveren. Het bestuur van de BEP komt later vandaag bijeen. Besproken zal worden hoe snel een algemene ledenvergadering bijeen geroepen kan worden om een en ander voor te leggen aan het hoogste orgaan van de partij.

Waterberg heeft van het begin af aan gesteld een samenwerking met de NDP niet uit de weg te gaan. Deze nieuwe ontwikkeling zal ook besproken worden binnen V7. Het is nu reeds duidelijk, dat de leiding van de BEP in zee wil gaan met de NDP en dat betekent ook een breuk binnen het politieke samenwerkingsverband V7.

De NDP heeft het programma van de BEP vergeleken met dat van de eigen partij en er zouden veel overeenkomsten zijn.

Met de ABOP zal de NDP nog een onderhoud hebben. Deze partij had wat ruimte gevraagd om haar ontwikkelingsvisie op papier te zetten. Op grond hiervan was de ABOP vandaag niet uitgenodigd.

NPS-voorzitter Rusland: 'NPS wil vanuit oppositie constructieve bijdrage leveren'

VHP-leider Santokhi: 'Er moet goede overlegstructuur komen tussen oppositie en coalitie'

NPS en VHP voeren tweede constructief gesprek met NDP


Een delegatie van de VHP en NPS hebben vanmiddag, woensdag 17 juni 2015, weer overleg gevoerd met de NDP in het Kabinet van de President. Het woord 'constructief' lijkt bij alle gesprekspartners van de NDP het toverwoord te zijn geworden.

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, heeft laten weten dat de NPS vanuit de oppositiebanken een constructieve bijdrage zal leveren. De keus is gemaakt om niet in de regering te gaan zitten. Tijdens de twee gesprekken met informateur Desi Bouterse, voorzitter van de NDP en president, zijn er volgens Rusland indicaties gegeven, dat er mogelijkheden zijn voor samenwerking.

In de tweede ronde van de informatieperiode wordt de nadruk gelegd op zogenoemde ontwikkelingsvraagstukken. Volgens Rusland heeft de NPS net als V7 voldoende issues voor nationale vraagstukken. Hierover is diepgaand gesproken. De NPS wil een bijdrage leveren aan de aanpak van die zaken. De partij heeft haar visie gegeven over oplossingsmodellen en onderzocht wordt hoe tot een vergelijk kan worden gekomen.

De NPS-voorzitter liet het aanwezige journaille, na het gesprek met de NDP, ook weten, dat het gaat om de ontwikkeling van het land. Wat de positie van mensen ook is, het gaat om Surinamers, aldus Rusland. Er moet worden samengewerkt en wederzijds respect is volgens hem belangrijk.

De NPS zal haar medewerking verlenen om een president en vicepresident te helpen kiezen in De Nationale Assemblee. Het proces zal niet worden gestagneerd, zei Rusland.


VHP-leider Chandrikapersad Santokhi zei vanmiddag na afloop van het gesprek van de VHP met de NDP, dat in De Nationale Assemblee een goede overlegstructuur moet komen tussen coalitie en oppositie. 'De tijd van de amandelboom is voorbij', zei hij daarbij doelend op het quorumprobleem.

Net als alle andere partijen, wil ook de VHP een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. De visie die de partij heeft is vastgelegd in het partijprogramma en in het document Vision 2030. Santokhi zei ook, dat er rust moet komen op financieel-economische vlak. De nationale munt moet worden verdedigd om te voorkomen dat die in waarde daalt. De koers mag niet op hol slaan. De precaire economische situatie heeft bijzonder veel aandacht nodig, aldus Santokhi. In het parlement moeten ook wetten die belangrijk zijn voor het land worden geïdentificeerd, op de agenda geplaatst en behandeld worden.

'Het is belangrijk dat er goed bestuur komt, waarbij transparantie noodzakelijk is', zei Santokhi. De VHP wil dat alle organen in het land goed gaan functioneren. De rechterlijke macht moet worden versterkt en onafhankelijk kunnen opereren. De democratie moet verder gestalte krijgen.

De VHP zal zich, net als de NPS, constructief opstellen en vanuit de oppositiebanken een positieve bijdrage leveren. De coalitie moet voorwaarden creëren, waardoor de ontwikkeling van het land beter gestalte kan krijgen. Santokhi herhaalde dat het volk de NDP met 26 zetels mandaat heeft gegeven om te regeren. Dat moet dan gebeuren, waarbij alle relevante organisaties hun bijdrage moeten kunnen leveren. Er zijn geen afspraken gemaakt voor vervolggesprekken.

Duidelijk is dat alle partijleiders na hun gesprekken met de NDP slechts verklaringen afleggen in algemene cliché-bewoordingen. 'Constructief opstellen' en 'een positieve bijdrage leveren' zijn ook bewoordingen die op het puntje van de tong liggen van de diverse partijleiders. Iedereen reageert politiek correct, met uitzondering van ABOP-voorman Ronnie Brunswijk. Hij liet gisteren blijken niet tevreden te zijn over het onderhoud met de NDP en al in heldere bewoordingen van NDP-voorzitter en president Bouterse een bevestiging had willen horen, dat de ABOP weer deel zal gaan uitmaken van de regering. Maar, dat kreeg een jammerende Brunswijk niet te horen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Politie arresteert leden van Braziliaanse criminele bende

Bende maakte Meriangebied in oosten van Suriname onveilig met overvallen


Vijf leden van een Braziliaanse criminele bende die actief waren in het Meriangebied in het oosten van Suriname zijn aangehouden door de politie. De bende maakte dat gebied onveilig met overvallen. Eerder was een lijk van een Braziliaanse man aangetroffen met een schotverwonding in het Meriangebied, waar veel goudzoekers werkzaam zijn, die na onderzoek lid bleek te zijn van de bende, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 17 juni 2015.

De bende werd tijdens een overval beschoten waarbij een van de leden het leven liet. De politie had eerder al drie bendeleden aangehouden en in verzekering gesteld. Inmiddels zijn nog twee verdachten in de kraag gevat.

Vermoedelijk gaat het om de bendeleiders Edimar Da C. alias 'Filio' en Moreas Da S. alias 'Seara' die nu zijn aangehouden.

Geen akkoord geschillenregelingen tijdens Koninkrijksconferentie 2015 - Binnen 3 maanden nieuw overleg

Regeringen zijn niet tot overeenstemming gekomen

(Bron foto: Ronald Plasterk/Twitter)

Na een hele dag onderhandelen tijdens de Koninkrijksconferentie 2015 is gisteren een echt akkoord wat betreft de geschillenregelingen uitgebleven. In de slotverklaring, die gisteravond rond tien uur werd ondertekend, staat opgenomen dat de conferentie het belang van de totstandkoming van een geschillenregelingen ter bestendiging van de goede betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk erkent.  Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 17 juni 2015.

'De conferentie heeft geconstateerd dat de regeringen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de inrichting over een Rijkswet als bedoeld in artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk. Ter bevordering van het uitwerken van de geschillenregeling zullen de regeringen binnen drie maanden nader bestuurlijk overleg voeren, gericht op het tot stand brengen van een voorstel van een Rijkswet binnen een jaar na dat overleg. Een nader in te stellen werkgroep zal dit bestuurlijk overleg voorbereiden. De regeringen zullen hierbij het besluit van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) van 29 mei 2015 met betrekking tot de inrichting van de geschillenregeling ten volle betrekken.'

De delegatie bestond gisteren uit minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en  Koninkrijksrelaties, premier Mike Eman van Aruba, premier Marcel Gumbs van Sint Maarten, delegatieleider van Curaçao minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening en de Curaçaose premier Ivar Asjes (Pueblo Soberano) was de voorzitter van de Koninkrijksconferentie 2015.

Alle leden spraken over een lange dag met grote uitdagingen. Eman zei aan het einde van de avond dat er ‘vanochtend grote uitdagingen bleken te liggen om te komen tot een overeenkomst’. ,,Hoe groter de kloof hoe mooier de brug. We hebben de kloof overbrugd; de eerste afspraken over de geschillenregeling zijn gemaakt', aldus Eman.

Van der Horst zei na afloop: 'We hebben goede afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. Ook is er uitvoerig gesproken over een onderwerp waar we het niet eens over waren en dat is het onderwerp dat zolang heeft geduurd. Belangrijk voor Curaçao is dat we achter de punten blijven staan die tijdens het Ipko naar voren zijn gebracht en dat doen we nu ook.'

De premier van Sint Maarten besloot met: 'Vanochtend hadden we donkere wolken boven ons hangen maar nu zijn we deze conferentie met zonlicht geëindigd.'

Stichting Punda Then and Now hoopt Punda Museum in Willemstad, Curaçao, te kunnen behouden: deuren al gesloten

'Door financiële problemen kan stichting financiële verplichtingen niet meer voldoen'


Bestuursvoorzitter Jorge Cuartas van de stichting Punda Then and Now hoopt dat op de valreep een financier zich aanmeldt, waardoor het Punda Museum voor het centrum van de stad behouden blijft. Dat zegt Cuartas vandaag, woensdag 17 juni 2015, in het Antilliaans Dagblad. Door financiële problemen kan de stichting niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen en is het genoodzaakt om het museum te sluiten. 

Het museum was gisteren voor het laatst geopend. 'Het doek valt veel te vroeg voor het museum, afgaand op de bezoekersaantallen, de aandacht van buitenlandse media, had het museum alles in zich om een topattractie te worden, maar het heeft wel tijd nodig. De bezoekersaantallen waren voor een pas geopend museum bijzonder gunstig.'

Volgens Cuartas heeft het museum de afgelopen maanden bewezen dat het bestaansrecht heeft, zowel lokale als buitenlandse bezoekers waren enthousiast erover. 'Een initiatief als het Punda Museum moet wel door iedereen gedragen worden, wil het tot een topattractie uitgroeien. Het heeft de volledige steun nodig van bijvoorbeeld het DMO en alle ondernemers uit de stad nodig. Overigens zijn er ondernemers die het museum heel goed hebben gesteund.'

Het museum is gevestigd in een pand van George Samander in de Hanchi Snoa. 'Het bestuur wil niets liever dan in Punda blijven, van Sambil hebben we het aanbod gekregen om op een toplocatie in het winkelcentrum het museum gratis onder te brengen. Het hoort in hartje stad thuis maar als wij moeten kiezen tussen helemaal opdoeken of naar een locatie buiten de stad uitwijken, kiezen wij voor het laatste.'

In de eerste zes maanden van dit jaar bezochten 1.416 mensen het museum, daarvan waren 997 bewoners van het eiland zelf. In totaal bezochten 419 toeristen het museum, 82 procent van dat aantal bestond uit de zogeheten ‘stay over’ toeristen. De Tripadvisor omschreef het museum als ‘one of the things to do’ als de toerist Curaçao bezoekt. Buitenlandse journalisten die te gast waren bij het Curaçao Tourist Board (CTB), werden door het CTB naar het museum gebracht. Cuartas omschrijft zijn werk bij het museum als ‘de baan met de hoogste voldoeningsgraad’ die hij ooit heeft gehad.

'Lokale bezoekers waren trots op het museum en blij dat ze daar een deel van de eigen geschiedenis weer konden herbeleven. Zo werden mensen emotioneel toen ze Boekhandel Salas op de maquette zagen staan. Andere bezoekers dreunden in het museum de namen op van alle bekende winkels die je vroeger in de stad had, Casa Cohen, La Ganga, Spritzer & Fuhrmann, noem maar op. Wij hebben hier kinderen gehad die uit nieuwsgierigheid naar het museum kwamen, later namen ze hun vriendjes en vriendinnetjes mee. Jongeren waren ook erin geïnteresseerd, hun interesse stond haaks op het beeld dat ze geen belangstelling voor dit soort dingen zouden hebben.'

Alle spullen van het museum zijn nu zorgvuldig ingepakt en opgeborgen. Cuartas heeft nog steeds grootse plannen met het museum om het tot een topattractie te maken. Hij ziet in de toekomst genoeg mogelijkheden om kunstexposities, filmvoorstellingen en andere culturele activiteiten in het museum te organiseren. 'Het is een kwestie van geld en tijd om een topattractie neer te zetten. Wij zijn nog in gesprek met een paar potentiële financiers, het museum is nog te redden maar dan moet er wel snel een wonder gebeuren.'

Premier Asjes van Curaçao plaatst vraagtekens bij delen onderzoek ombudsman naar Marvelyne Wiels

Kort Geding van Wiels tegen ombudsman dient donderdag 18 juni


Premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao heeft ‘fundamentele bedenkingen’ tegen onderdelen van het onderzoek door ombudsman Alba Martijn naar zijn partijgenote Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels in Den Haag. Dat blijkt uit het verzoek van de advocaten van Wiels om een Kort Geding tegen de ombudsman en/of het Land Curaçao, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 17 juni 2015.

Nadat de ombudsman op 31 maart 2015 haar Nota van Voorlopige Bevindingen aan de minister van Algemene Zaken, Asjes, had gezonden en hem in de gelegenheid stelde hierop binnen zes weken te reageren, antwoordde Asjes al op 7 mei op de nota. 'Hij heeft in dat kader zijn fundamentele bedenkingen tegen verschillende aspecten van het onderzoek geuit', aldus de advocaten Arjen van Rijn uit Nederland en Salina Helder van het kantoor Inderson Advocaten op Curaçao.

Asjes heeft volgens hen onder meer gewezen op de constitutionele positie van de Gevolmachtigde minister, de integriteitstoets die ook ten aanzien van de ‘Gevmin’ al voorafgaande aan haar benoeming in juni 2013 is verricht, de controlefunctie die de Staten van Curaçao zelf hebben en hebben uitgeoefend en de beperkingen die gelden met betrekking tot het vrijgeven van persoonsgegevens van personeel.

Het Kort Geding dient morgen. Dit naar aanleiding van een ambtshalve onderzoek dat ombudsman Martijn in het najaar van 2014 heeft geopend. Dat deed zij na ‘talrijke geluiden uit de gemeenschap, aanhoudende berichten in de lokale en Nederlandse kranten en vermeende ongenoegen van leden van de Rijksministerraad’ gedurende de daaraan voorafgaande vijftien maanden. Geluiden, berichten en ongenoegen over de aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van de Gevmin Wiels, die ‘geleid hebben tot het vermoeden bij de ombudsman dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen’.

Volgens de advocaten van Wiels bevat de Nota van Voorlopige Bevindingen ‘een groot aantal uitspraken afkomstig uit verklaringen van tien anonieme informanten’ en ‘tevens wordt in de Nota gerefereerd aan ondersteunende documenten’. Terwijl minister-president Asjes op 7 mei dus zijn ‘fundamentele bedenkingen’ uitte, vroeg de raadsman van Wiels op diezelfde dag om een verlenging van de termijn van twee weken. Zo valt te lezen in de stukken. Ook dat op 11 mei Wiels zelf inhoudelijk reageerde op de Nota, althans ‘voor zover haar verantwoordelijkheid en de omstandigheden dat toelieten’.

Op 12 mei heeft de ombudsman de termijn voor het indienen van een reactie verlengd tot en met 28 mei. Ook stelde ombudsman Martijn dat het ambtshalve onderzoek wordt gedragen door talrijke documenten en dat haar oordeel dan ook op de eerste plaats gebaseerd zal zijn op het uit bedoelde documenten af te leiden feiten. En dus niet op informanten.

Hoofdstembureau Paramaribo maakte fout bij vaststelling verkiezingsuitslag ressort Rainville

Fout boven water bij hertelling onder toezicht Onafhankelijk Kiesbureau


De processen-verbaal van de stembureaus 109 en 127 in het ressort Rainville waren correct. De verkeerde vaststelling van de verkiezingsuitslag dat ressort is veroorzaakt door het hoofdstembureau Paramaribo. Dat werd duidelijk na een hertelling die maandagavond onder supervisie van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft plaatsgevonden. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 17 juni 2015.

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) beweerde maandag tot grote verrassing van V7, dat de NDP in Rainville vijf ressortraadszetels had gewonnen en V7 12. Het hoofdstembureau Paramaribo had een week eerder echter vastgesteld, dat V7 zestien ressortraadszetels had gewonnen en de NDP slechts één. Vertegenwoordigers van V7 tekenden maandag meteen tijdens de openbare vergadering van het CHS bezwaar aan, waarna het OKB een onderzoek instelde.

Tijdens het onderzoek zijn de turflijsten van waarnemers op stembureau 109 en 127 weer geraadpleegd en die kwamen overeen met wat het stembureaupersoneel had opgetekend. Bij de controle waren ook het hoofdstembureau Paramaribo, het stembuspersoneel van de kiesbureaus 109 en 127, de politie alsook vertegenwoordigers van V7 en de NDP aanwezig. De politieke vertegenwoordigers hebben vervolgens kunnen zien hoe de zetelverdeling is berekend.

Ook in de uitslag en de zetelverdeling in Para is klaarheid gebracht. Het hoofdstembureau Para had bepaald, dat op basis van de stemming alle parlements-, ressortraads- en districtsraadszetels naar de NDP waren gegaan. In het ressort Carolina gaf het CHS echter twee ressortraadszetels aan V7. Na de controle van het OKB kwam naar voren, dat de NDP inderdaad alles in Para heeft gewonnen en werd de fout van het CHS rechtgetrokken.

Gekozen PL-Assembleelid Chitan volgt Sapoen en gaan samen fractie vormen in nieuwe parlement

Chitan gaat Sapoen ondersteunen en verlaat Pertjajah Luhur

Sapoen: 'Gesprek met NDP was goed en diepgaand'

'Geen sprake van scenario'


Diepakkoemar Chitan, die gekozen is in het district Saramacca namens de Pertjajah Luhur (PL) als nieuw Assembleelid, heeft vanochtend, woensdag 17 juni 2015, schriftelijk medegedeeld aan de partijleiding, dat hij ook zelfstandig zal gaan optreden in De Nationale Assemblee.

Chitan zal Raymond Sapoen gaan ondersteunen. Hij wist bij de verkiezingen 943 stemmen binnen te halen en het wordt zijn tweede termijn als gekozen Assembleelid. Beide zouden overigens nog lid zijn van de Pertjajah Luhur...

Raymond Sapoen zei vanochtend, na zijn lange onderhoud met de NDP,  geen mogelijkheden te zien voor herstel van de breuk binnen de Pertjajah Luhur (PL). Hij vindt dat denigrerende uitspraken van voorzitter Paul Somohardjo ervoor gezorgd hebben, dat de breuk onoverbrugbaar is geworden. Sapoen zegt dat Diepakkoemar Chitan hem ondersteunt, omdat hij ook hervorming wil in de partij. Samen met Sapoen zal Chitan een gezamenlijke fractie vormen in De Nationale Assemblee.

Sapoen zei een goed en diepgaand gesprek gevoerd te hebben met de NDP-top onder leiding van president Desi Bouterse. Er is gesproken over ontwikkelingsvraagstukken. Sapoen stelde onder andere dat de economie van het land moet worden gediversifieerd en dat er een breedgedragen masterontwikkelingsplan uitgevoerd zal moeten worden.

Hij zei ook dat niet gesproken is over samenwerking. De tweemansfractie zal zich kritisch opstellen en de regering ondersteunen. Er moet nog gesproken worden over de eventuele samenwerking. Volgens Sapoen zijn er veel meer mensen in de partij die de hervormingen willen binnen de PL. Zij zullen dit ook openbaar maken, net als Chitan dat eerder vanochtend heeft gedaan.

Sapoen zei overigens zich niet voor te kunnen stellen dat mensen denken, dat het hier om een scenario gaat binnen PL. Het gaat om een weloverwogen stap van hem en Chitan. Volgens hem heeft de partijvoorzitter die signalen die gegeven werden niet serieus genomen en dat heeft geleid tot de breuk. Ook heeft Somohardjo de verklaring waarin stond dat er hervormingen zouden komen in de partij naast zich neergelegd. Eveneens was afgesproken dat Sapoen de onderhandelingen namens de PL zou voeren.

Kenny B in Afrika Museum Berg en Dal, bij Nijmegen, tijdens Keti Koti Festival

Tijdens festival wordt afschaffing slavernij herdacht en gevierd


Een serieus onderwerp met een vrolijke en vooral muzikale noot. Tijdens het Keti Koti Festival in het Afrika Museum te Berg en Dal, bij Nijmegen, treedt komende zaterdag, 20 juni 2015, Kenny B op. Tijdens dit festival wordt de afschaffing van de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen herdacht en gevierd.

Naast optredens van Kenny B, Corona, Black Harmony en 010 Kawina Band is er ook dit jaar weer een Caribische markt, verschillende workshops, rondleidingen en een speciaal kinderprogramma.

Jetty Mathurin is ook aanwezig als 'Taante'. Kinderen maken maskers, pindakaas of een kunstwerk van slaafvrije chocolade. In de workshop hoofddoek binden komen bezoekers alles te weten over Surinaamse hoofddoeken en wat de verschillende manieren van binden betekenen.

Meesterverteller Wijnand Stomp kruipt in de huid van de slimme en eigenwijze spin Anansi en Liesbeth Accord leest voor uit het werk van haar broer, de inmiddels overleden schrijver Clark Accord.

De dagpresentatie is in handen van Jeffrey Spalburg, acteur, zanger en cabaretier. Hij is bekend van de hit Hengelo-o-o. Met een remix van dit nummer 'Parimaribo-o-o' scoorde hij samen met Kenny B begin dit jaar nog een nummer 1 hit in Suriname.

Adres Afrika Museum
Postweg 6
6571 CS Berg en Dal
Telefoon 088 0042 800

Download hier de routebeschrijving (PDF)

LET OP!: In het weekend van 19, 20 en 21 juni is de Waalbrug van en naar Nijmegen afgesloten. Voor de Waalbrug wordt het verkeer omgeleid. Houd rekening met een extra reistijd van ongeveer 15 min.

Per openbaar vervoer
Voor actuele reisadviezen, zie 9292ov.nl
U reist per trein naar station Nijmegen (Centraal). Vanaf Centraal Station Nijmegen bent u met buslijn 3 in ca. 20 minuten bij het Afrika Museum!
LET OP! Busmaatschappij BRENG rijdt met kleine busjes (max. 9 personen) op deze lijn. De laatste bus vertrekt op 17.33 uur. 

Parkeermogelijkheden
Het is mogelijk om te parkeren op het terrein van het Afrika Museum. Een parkeermunt van € 2,00 is te verkrijgen bij de kassa.

Somohardjo laat weinig los over inhoud gesprek met top NDP

Pertjajah Luhur-voorzitter vergezeld van Ingrid Karta-Bink en William Waidoe


Na een ongeveer drie kwartier durend onderhoud van Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo met een NDP-delegatie in het Kabinet van de President, dat om tien uur vanochtend, woensdag 17 juni 2015, begon, liet de partijvoorzitter weten dat het gesprek informatief en constructief was. Maar, dat zeggen alle partijvoorzitters 'politiek correct' nadat zij gesproken hebben met NDP-voorzitter en president Desi Bouterse en diens delegatie. Somohardjo was in gezelschap van de gekozen parlementsleden Ingrid Karta-Bink en William Waidoe. Starnieuws bericht het 'opvallend' te vinden, dat in de PL-delegatie niet Diepakkoemar Chitan zat.

Somohardjo wil nu eerst zijn structuren informeren over het resultaat van het gesprek. 'Wij waren hier niet voor een onderhandeling, maar het ging om een informatief gesprek', zei de PL-voorzitter tegen de massaal aanwezige media. De STVS zond een en ander rechtstreeks uit en onderbrak zelfs de reguliere uitzending. Op een vraag of hij op alle gekozen leden kan rekenen, zei de partijvoorzitter dat de mensen getekend hebben.

Over de afwezigheid van Chitan vandaag in de delegatie, zei Somohardjo dat hij niet in de commissie zat. De PL-leider heeft de president verzocht om niet met Raymond Sapoen te praten als vertegenwoordiger van de PL. Sapoen zal het gesprek met de NDP namens zichzelf voeren. Hij heeft immers bekendgemaakt om als zelfstandige fractie zitting te gaan nemen in De Nationale Assemblee.

Sapoen spreekt vanaf elf uur vanochtend met de NDP.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Jogi (VHP): Bezuinigingsaankondiging president Bouterse bevestiging dat oppositie altijd gelijk heeft gehad

'Het is goed dat er wordt bezuinigd, anders gaat alles in elkaar storten'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi kijkt er niet vreemd van op, dat president Desi Bouterse op de noodrem heeft getrapt en zijn ministers, via zijn minister van Financiën Andy Rusland, heeft opgeroepen om te bezuinigen op de overheidsuitgaven.

Jogi zegt vandaag, woensdag 17 juni 2015, in het Dagblad Suriname, dat vanuit de oppositiebanken jarenlang aan de bel is getrokken en de regering erop is gewezen, dat er rekening gehouden moest worden met de overheidsuitgaven. De bezuinigingsaankondiging betekent voor Jogi een bevestiging dat zij het jarenlang aan het rechte eind hadden.

Maar, hij is blij dat de regering de tering bij de nering zet. ‘Het is goed dat er wordt bezuinigd, anders gaat alles in elkaar storten.’

De overheidsuitgaven zijn zodanig hoog, dat de uitbetaling van de salarissen zelfs in gevaar kan komen als er geen bezuinigingsmaatregelen worden getroffen. De ministers moeten zorgen voor het verminderen van overuren, telefoonkosten, brandstof en dienstreizen. Alleen dringende benodigdheden zullen worden aangeschaft.

Verder hebben, vanwege het ontbreken van financiën, tientallen ondernemers al jarenlang een betalingsachterstand bij de Staat. Zelfs de cateringbedrijven die voeding moeten leveren aan gevangenen, staan op rood vanwege wanbetaling door de Staat. Door bemiddeling van korpschef Humphrey Tjin Liep Shie hebben zij slechts een achterstand van een maand ontvangen. Ze hebben nog een betalingsachterstand van negen maanden lopen bij de Staat.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Somohardjo (PL): 'Als iedereen in regering wil, wie gaat dan oppositie voeren?'

'Pertjajah Luhur staat niet te trappelen om in regering te gaan zitten'

'Wij hebben niet gesolliciteerd voor een gesprek'


‘Als iedereen in de regering wil, wie gaat dan oppositie voeren?’, vraagt Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo zich vandaag, woensdag 17 juni 2015, af in het Dagblad Suriname. Hoewel de Pertjajah Luhur (PL) een uitnodiging van president Desi Bouterse heeft ontvangen voor een informatiegesprek vanochtend om tien uur op het Kabinet van de President, stelt Somohardjo duidelijk dat de PL niet staat te trappelen om in de regering te zitten. ‘Wij hebben niet gesolliciteerd voor een gesprek.’ 

De uitnodiging vanuit de NDP is gisteravond door Somohardjo voorgehouden aan verschillende V7-leiders. Somohardjo blijft erbij, dat de PL niet zelfstandig, maar in V7-verband de verkiezingen is ingegaan. Hij betreurt het ook, dat verschillende partijen niet in V7-verband als geheel, maar afzonderlijk aftastende gesprekken hebben gevoerd met de NDP. Als het aan Somohardjo lag, zouden de gesprekken als V7-combinatie gevoerd worden en niet afzonderlijk wat tot nog toe het geval is geweest.


Somohardjo stelt, dat de oppositie ook een belangrijke taak heeft om te vervullen. Het voeren van een constructief goede oppositie kan leiden tot het gezond maken van een land. ‘Maar als iedereen in de regering wil, wie gaat dan oppositie voeren?’

De PL-leider laat ook doorschemeren, dat hoewel hij in de oppositiebanken zal zitten, hij er beslist geen moeite mee zal hebben om de president en de vicepresident in het parlement te kiezen die voorgedragen zijn door de NDP. Volgens Somohardjo is met het voor stemmen voor de president en vicepresident niets aan de hand. ‘Als we weten dat we bij voorbaat gaan verliezen in de VVV, waarom moeten we dan naar de VVV gaan.’

Somohardjo laat ook weten, dat indien de V7 uit elkaar zal vallen, hij nimmer het verwijt moet aanhoren dat het aan de PL heeft gelegen. ‘Niemand moet de PL uitschelden dat we verraad hebben gepleegd.’ Slechts de PL zou zich vastklampen aan de ideologie dat zij in V7-verband de verkiezingen is in gegaan en dit verbond hoog in het vaandel dragen. Dat de verschillende partners van de V7 aftastende gesprekken hebben gevoerd met de NDP is bijzonder teleurstellend en pijnlijk voor hem. Somohardjo wil nog niet vooruitlopen op zaken, maar stelt herhaaldelijk dat de PL niet de schuldige moet zijn indien de V7 uit elkaar valt.

De PL-leider zegt verder, dat de V7 de verkiezingen niet heeft verloren. Hoewel de NDP meer zetels heeft, heeft slechts 45 % van de bevolking hun stem uitgebracht op de NDP. Indien een andere verdeling zou zijn van het kiesstelsel, zou het resultaat van de verkiezing er totaal heel anders hebben uitgezien, aldus Somohardjo.

Volgens hem moet nu alle ruimte geboden worden aan de NDP om te regeren, vooral tegen de achtergrond dat ze ‘ete 5, nog vijf jaren’ wilde aanzitten. Hij herinnert er aan, dat de V7-leiders met als motto ‘V7 voor een beter leven’ samen op het podia hebben gestaan om de harten van het volk te winnen. ‘En dan kan je niet iets anders doen na de verkiezing.’ Zo is samen ervoor gestreden om dictatoriaal beleid af te keuren en af te wijzen. Volgens Somohardjo moet er ook rekening mee gehouden worden, dat de verkiezingsstrijd tussen de NDP en de V7 zelfs heeft geleid tot familie- en burenruzies. ‘Dan moet het volk niet teleurstellen.’

Dean Gorré wil aanblijven als bondscoach Surinaams elftal - 'Deze week praat ik met Surinaamse Voetbalbond'

'We hebben op een hoop punten duidelijk stappen gemaakt'

'Team heeft voetballend zichtbaar progressie geboekt'


Dean Gorré slaagde er gisteravond niet in zich met Suriname te plaatsen voor de volgende ronde van de WK-kwalificatie, maar wil toch aanblijven als bondscoach. De trainer ziet genoeg aanknopingspunten, zo laat hij vandaag, woensdag 17 juni 2015, weten in Voetbal International.

De Surinaamse ploeg slaagde er in Paramaribo niet in de 1-0 nederlaag uit het heenduel in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua tegen Nicaragua weg te poetsen: 1-3. Zo komt er al na twee kwalificatiewedstrijden een einde aan de WK-droom van Gorré, die een streep kan zetten door deelname aan het mondiale eindtoernooi van 2018 in Rusland. Desalniettemin zou hij graag de eindverantwoordelijke blijven.

'We zijn er niet in geslaagd de volgende ronde te bereiken, dus in die zin is het project ook niet geslaagd', vertelde Gorré vlak na de thuisnederlaag tegen Nicaragua tegenover Voetbal International. 'Maar op een hoop andere punten hebben we duidelijk stappen gemaakt', ziet hij de positieve kant. Wat hem betreft is er genoeg goed werk verricht.

'Zo hebben we alle Surinaamse spelers zowel technisch als medisch in kaart gebracht. Dat was nog niet gebeurd toen wij met deze klus begonnen. Daarbij heeft het team voetballend duidelijk progressie geboekt. Ik zie dus voldoende aanknopingspunten om mee verder te gaan. Deze week praat ik met de SVB, de Surinaamse voetbalbond, om te kijken wat de volgende stappen zijn. Maar ik wil graag door als bondscoach van Suriname.'

In tegenstelling tot Patrick Kluivert, bondscoach van Curaçao, kon Gorré niet beschikken over spelers met een dubbele nationaliteit. Die kwestie staat in Suriname inmiddels wel op de politieke agenda. Gorré hoopt dan ook snel duidelijkheid te krijgen en te kunnen beschikken over spelers met Surinaamse roots die in Europa - en dan vooral Nederland - actief zijn. Curaçao bereikte de derde ronde deze week wél.

Raymond Sapoen spreekt vanochtend, 17 juni, met NDP-voorzitter en president Bouterse

Sapoen alleen aan tafel met NDP-delegatie...
NDP heeft uur eerder overleg met PL-delegatie

Tweede ronde informatiegesprekken start vandaag


Raymond Sapoen, die een zelfstandige fractie gaat vormen in de nieuwe De Nationale Assemblee, spreekt vanochtend, woensdag 17 juni 2015, met een NDP-delegatie onder leiding van NDP-voorzitter en president Desi Bouterse. Een uur eerder ontmoet de NDP een delegatie van de Pertjajah Luhur (PL), onder leiding van partijvoorzitter Paul Somohardjo.

De tweede ronde van informatiegesprekken vindt vandaag plaats. De partijen waarmee afgelopen maandag is gesproken worden nog een keer door de NDP geraadpleegd.

De eerste aftastende gesprekken zijn constructief verlopen, zo lieten de partijvoorzitters bijna allemaal weten. Er is gesproken met de VHP, ABOP, NPS, BEP, DOE en PALU. Bouterse heeft besloten om met alle partijen die zetels hebben vergaard tijdens de verkiezingen te praten. Hun zienswijze over de toekomst van Suriname is een van de zaken die aan de orde is gekomen tijdens de besprekingen.

Alle partijen hebben, natuurlijk en vanzelfsprekend, gezegd een constructieve bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. De programma's en visie van de partijen worden getoetst aan het verkiezingsprogramma van de NDP.

Uit de tweede gespreksronde zal moeten gaan blijken welke partijen in aanmerking kunnen komen voor een coalitiesamenwerking met de NDP.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)