donderdag 18 juni 2015

OM Curaçao wil meer doen aan wanbeleid bij ondernemingen

OM kan Gemeenschappelijk Hof vragen onderzoek te doen naar ondernemingen waar wanbeleid wordt vermoed


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao kan het Gemeenschappelijk Hof in het openbaar belang vragen om een civielrechtelijk onderzoek, een enquête, naar ondernemingen waar het OM wanbeleid vermoedt. Het OM wil vaker gebruik gaan maken van de bevoegdheid die geboden wordt door het Burgerlijk Wetboek van Curaçao en het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten. Dat laat het OM vandaag, donderdag 18 juni 2015, weten in een uitgebracht persbericht.

Daarbij moet in eerste instantie gedacht worden aan onderzoeken naar overheidsvennootschappen, maar ook andere rechtspersonen kunnen voorwerp van een onderzoek worden. Wanbeleid bij met name grote ondernemingen kan grote maatschappelijke kosten veroorzaken. Een enquête kan dienen om openheid van zaken te creëren in situaties waar wanbeleid wordt vermoed. De verantwoordelijken kunnen worden aangewezen. Waar nodig kan de rechter maatregelen treffen.

Het OM verwacht dat van het structureel uitoefenen van de enquêtebevoegdheid ook een preventieve werking uitgaat.

Wanbeleid hoeft niet hand in hand te gaan met strafbare feiten, maar dat kan wel. Als het OM in het kader van een enquête op vermoedens van strafbare feiten stuit, dan kan dat uiteraard gevolgen hebben. Voorafgaand aan het indienen van een enquêteverzoek maakt het Openbaar Ministerie zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken aan de rechtspersoon bekend. Dat kan ook zijn na een voorbereidend onderzoek, eventueel met hulp van deskundigen, waarin het Openbaar Ministerie vragen over het beleid en de gang van zaken aan de rechtspersoon stelt.

Het OM stelt de rechtspersoon bij het kenbaar maken van zijn bezwaren in de gelegenheid naar aanleiding van die bezwaren maatregelen te nemen. Neemt de rechtspersoon de nodige maatregelen niet, dan kan het OM het enquêteverzoek indienen. Het OM heeft één keer eerder een enqûeteverzoek ingediend. Dat heeft in 2013 geleid tot een onderzoek naar drie Curaçaose overheids-NV’s. Dat onderzoek loopt nog.

Levenslang op Curaçao voor twee daders dubbele moord bij luchthaven Hato

Drie overige daders veroordeeld tot 20, 14 en 12 jaar cel


Judrin ‘MOB’ Martis en Adriaan ‘Poison’ Martha zijn vanmiddag, donderdag 18 juni 2015, conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) in Willemstad tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Erwin ‘Jais’ Juliana en diens neef Shentley ‘Champi’ Arnhem, op 15 juli vorig jaar bij luchthaven Hato. Zeven reizigers raakten gewond. Dat berichten de Telegraaf en de Amigoe.

Raily Bart, die als bestuurder van de vluchtauto optrad, werd tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld.

De twee overige daders Renaldo ‘Naldo Rasta’ Martina en Gyvency ‘Rama’ Maria, die voor rugdekking hadden gezorgd, zijn veroordeeld tot respectievelijk veertien en twaalf jaar cel.

Alle veroordeelden zijn lid van de zogenoemde 'No Limit Soldiers'-bende op het eiland. De twee omgebrachte mannen, die op 15 juli met een vlucht van Air Berlin vanuit Düsseldorf op Curaçao waren geland, waren lid van een concurrerende bende Buena Vista City.

De gewonden waren passagiers van dezelfde vlucht. De schietpartij werd uitgevoerd met automatische wapens, waaronder een Kalashnikov. Het Openbaar Ministerie omschreef de schietpartij als 'zeer gewelddadig' en traumatisch voor alle mensen die op dat moment op de luchthaven aanwezig waren.

De mannen en het OM hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Juristen onderzoeken voor PL eventuele maatregelen tegen Sapoen en Chitan

PL-ondervoorzitter Tamsiran: 'Somohardjo moet bijkomen van grote slag door Chitan'

'Beslissing Chitan is dreun in gezicht partij'


De Pertjajah Luhur (PL) heeft juristen aan het werk gezet om eventuele maatregelen tegen Dieppakkoemar Chitan en Raymond Sapoen te bestuderen. De twee gaan samen een fractie vormen in het nieuwe parlement, uit ontevredenheid over niet doorgevoerde hervormingen binnen de partij. 

PL-ondervoorzitter Ronny Tamsiran zegt vandaag, 18 juni 2015, in de Ware Tijd, dat nu niet zonder meer gesteld kan worden dat er een royement volgt. Met de steun van de BEP aan de coalitie is het ook onmogelijk voor de politieke combinatie V7 om het tweetal terug te roepen.

De ondervoorzitter laat weten, dat het partijbestuur van de PL en de structuren formeel geraadpleegd zullen worden over mogelijke stappen die de partij kan ondernemen tegen hen. Daarna gaan de juristen aan het werk om die stappen te toetsen op rechtmatigheid.

Hij houdt er rekening mee dat dit proces tijd in beslag kan nemen. Een reden daarvoor is dat partijvoorzitter Paul Somohardjo volgens hem nog moet bijkomen van de 'grote slag' door het besluit van Chitan. Te meer, omdat Chitan afgelopen dinsdag nog had toegezegd achter de voorzitter te staan en 'in hart en nieren' PL'er te zullen blijven. Dat enkele uren daarna het tegendeel bleek, is een dreun in het gezicht van de partij, aldus Tamsiran

'Toerisme biedt Curaçao de laatste kans'

'Veel meer nadruk leggen op hotelsector en de VS als markt'

'Hotels zijn de motor van de groei'


Toerisme biedt Curaçao een kans. De laatste kans. Het eiland moet die kans grijpen en kán die ook grijpen, aldus Robertico ‘Tico’ Croes, professor Toerisme in Florida, oud-minister van Toerisme van Aruba en opsteller van het Curaçaose masterplan toerisme voor de komende vijf jaar. Croes was gisteren gastspreker tijdens de zogeheten L.B. Smith lunchlezing van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in het Renaissance Resort, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 juni 2015.

Zijn presentatie luidde: ‘The third wave: Curaçao in transition trough tourism’. Binnenkort rondt hij zijn opdracht voor een masterplan af en in zijn lezing ging hij al in op aspecten ervan. In een soort peptalk benadrukte Croes het belang van het Curaçaose toerisme voor de economie en dat het de facto de enige sector is die structureel groei vertoont. Raffinage, transport, bunkering, vrije zone, internationale financiële dienstverlening en handel presteren lang niet zo goed, of krimpen zelfs.

Toch is de groei van het toerisme op Curaçao nog te beperkt vergeleken met andere bestemmingen. Er dient een strategische ‘refocus’ te komen. Zeker niet ten koste van waar Curaçao al goed in is - zoals de Nederlandse markt, Venezuela en Latijns-Amerika in het algemeen - dat moet goed blijven, aldus Croes.

Maar, daarnaast veel meer nadruk op de hotelsector en de Verenigde Staten als markt. De hotelsector omdat uit uitvoerige berekeningen van de beschikbare data blijkt dat daar het meeste aan wordt verdiend. 'Hotels zijn de motor van de groei. Van elke dollar gaat 43 cent naar het hotel met een multiplier effect van 1,92. Toeristen die in hotels verblijven, besteden 33,8 procent meer dan degenen die niet in hotels logeren.' Van de Amerikanen zitten acht op de tien in een hotel. Ter vergelijking: bij bezoekers uit Nederland is dit zes op de tien en bij Venezolanen vijf op de tien of zelf nog veel minder, zoals de meer recente cijfers lijken te laten zien.

En wat betreft de VS heeft Croes in kaart gebracht dat Curaçao zich het meest effectief kan beginnen te richten op de zogeheten Middle Atlantic, de staten Pennsylvania, Maryland, Delaware, New Jersey en New York. Mede door de bestemmingen Aruba en Sint Maarten is de ‘Dutch Caribbean’ in deze regio al bekend en vertrouwd. Het begrip ‘Dutch’ doet het in dit deel van de VS ook goed.

Transporteurs op Curaçao van grofvuil blokkeren landfill van Malpais met trucks

Vervoerders zwaar afval willen betere tarieven van Selikor


Minister Whiteman dreigde trucks in beslag te nemen


De transporteurs op Curaçao van zwaar huis-, tuin- en bouwafval hebben gisteren de landfill van Malpais geblokkeerd met hun trucks. Dat is vandaag, donderdag 18 juni 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Zij voerden actie om gunstiger tarieven af te dwingen bij Selikor. Volgens de transporteurs kunnen ze met de geldende tarieven geen winst meer maken.

Minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur maakte de transporteurs nog bozer door te dreigen met in beslagname van de trucks.

Dierenasiel op Curaçao aan rand van faillissement

'Regering moet ook verantwoordelijkheid nemen, zo niet, einde dierenasiel in 2016'

'Stichting Dierenbescherming Curaçao doet werk des overheid'


Het dierenasiel, officieel de Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC), staat bij de viering van haar 65-jarig bestaan, aan de rand van een faillissement. Reden voor de organisatie om in een persconferentie informatie te verstrekken over de stichting en aan te geven dat er alles aan gedaan wordt om het dierenasiel te redden. 'De enige manier waarop dit kan, is als ook de regering verantwoordelijkheid neemt', aldus bestuursvoorzitter Gregory Berry, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 juni 2015.

'SDBC doet werk des overheid en de overheid moet de stichting dan ook financieel steunen bij haar taak. Gebeurt dit niet, dan zal het dierenasiel ophouden te bestaan in 2016.'

De stichting heeft niet stilgezeten, maar ook zelf actie ondernomen. Zo is er een pension geopend om huisdieren tegen betaling op te vangen, als de eigenaren bijvoorbeeld op vakantie zijn. Er is ook een campagne gestart om dieren te adopteren, er zijn bedrijven aangeschreven die een kennel zouden willen sponsoren, er is gedaan aan crowdfunding voor het steriliseren van dieren en als bezuinigingsmaatregel is de organisatie van de medische verzorging aangepast en efficiënter ingericht. Tot slot is het virtual adoption program (vap) gestart om fondsen te werven. Hiermee kan iemand een dier adopteren en de ontwikkeling via internetbeelden volgen, maar hoeft het dier dus niet in huis te worden genomen.

Verder is er naar de overheid een speciaal verzoek gedaan voor subsidie, bekostigd uit de portefeuilles van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), Justitie en Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor een bedrag van 400.000 gulden. VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) is verzocht een terrein, huurgrond, beschikbaar te stellen waar honden vrij kunnen rondlopen. Er is gesproken met de politieleiding om net als vroeger weer meer samen te werken bij het uitvoeren van de hondenverordening van 1952, waarbij de voortplanting van straathonden wordt tegengegaan.

De minister van GMN, Ben Whiteman (PS), heeft toegezegd een potje te zoeken om de subsidie aan te vullen tot een bedrag van 150.000 gulden voor dit jaar. De minister heeft beloofd snel antwoord te geven op de vele vragen van de stichting en ook te overleggen met de andere ministers om tot een oplossing te komen. Wat er nog gaat gebeuren is dat er eerdaags brieven de deur uit gaan naar sponsorbedrijven met de vraag om voor 2.500 gulden een ‘Good Will’-aandeel te kopen. Aan het aandeel zijn voordelen verbonden. Verder is de SDBC bezig met het organiseren van een ‘gala’-fundraising waarbij op dit moment een verzoek uitgegaan is om de uitzendrechten te verkrijgen voor de vertoning van de opname van de opera Carmen van Georges Bizet uitgevoerd in het Metropolitan Theater in New York.

In oktober is het de jaarlijkse collectemaand voor het dierenasiel. Op 4 oktober is er een ‘walk for the animals’ dat organisatorisch ondersteund wordt door de Road Runners Club. De bedoeling is dat het een wandeltocht wordt met je eigen hond. Op 10 oktober is er een concert van de band Di-Rect. Deze band komt uit Nederland en zal optreden op Kokomo Beach. Zowel de band als Komomo steunen het asiel.
Op 24 oktober is een fundraisinggala georganiseerd om het 65-jarig bestaan te vieren. Gastspreker is Marianne Thieme, partijleider van de Partij voor de Dieren in Nederland en lid van de Tweede Kamer. Om een financieel gezonde en verantwoorde organisatie te zijn, krijgt SDBC gratis ondersteuning van Coach Caribbean in de persoon van Shirley Carolina die de interne controle zal doen. De voorlichting zal ook professioneler ter hand genomen worden. De organisatie krijgt hierbij steun van Art of Nature van Caresse Isings en Irmgard Kuster. Andere vrijwilligers zijn Anaiz Visser en Carmen Rodriguez, Vanessa Siera en Youssef El Berrah.

Melkcentrale levert nu ook cassave ontbijtpap aan Naschoolse Opvang

Productie cassave ontbijtpap in samenwerking met IAP NV te Para


De eerste levering van cassave ontbijtpap van de Melkcentrale Paramaribo (MCP), geproduceerd in samenwerking met de cassavefabriek in Para Innovative Agro-Processing Industries (IAP NV), vindt morgen plaats op verschillende scholen in Suriname. De symbolische start van de levering is tussen negen uur en tien uur op de Herman Jozefschool te Latour, aldus bericht de afdeling Voorlichting van de melkfabriek vandaag, donderdag 18 juni 2015.

De samenwerking tussen MCP en IAP NV om 100% Surinaamse pap te produceren ten behoeve van het Bureau Voeding Naschoolse Opvang en Begeleiding is in mei gestart.

Binnen het project Naschoolse Opvang krijgen kinderen van basisscholen niet alleen recreatiemogelijkheden, maar ook huiswerkbegeleiding en andere vormen van ondersteuning. De samenwerking van beide bedrijven moet bijdragen aan een gezonde leeromgeving van de kinderen, om zo hun inzet te stimuleren en hogere ambities te scheppen, aldus de MCP. Zij wordt bij de uitvoering van het project ondersteund door de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken.

IAP NV verwerkt cassave tot cassavemeel en glutenvrije producten. De Melkcentrale produceert uit verse koeienmelk van Surinaamse boeren gepasteuriseerde melk en melkproducten. Melk en cassave bevatten noodzakelijke eiwitten, vetten en koolhydraten die de groei bij kinderen bevorderen. 'De samenvoeging van melk en cassavemeel tot pap is niet alleen lekker, maar ook uitermate gezond', aldus de MCP.

Ex-directrice HAVO 2 zou ruim Srd 270.000 hebben verduisterd - 'Er moeten meer schuldigen zijn'

Directeur Peneux van Onderwijs: 'De schoolkas is helemaal leeg'

'Schoolleider heeft grote deuk in geschiedenis Surinaams onderwijs veroorzaakt'


Directeur Robert Peneux van Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren informatie onthuld over de ex-directrice van HAVO 2, Joyce V., die enkele maanden geleden wegens verduistering van grote geldbedragen werd aangehouden. 

Peneux gaf aan, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 juni 2015, dat een intern onderzoek van het ministerie heeft uitgewezen, dat veel meer geld dan Srd 56.500 van de bankrekening van de school is gelicht. Het zou na eigen berekening gaan om een bedrag van Srd 270.834,60 dat in totaal door de ex-directrice van de school ten eigen bate zou zijn aangewend.

Volgens de onderwijsdirecteur heeft de schoolleidster met haar handelen een grote deuk in de geschiedenis van het Surinaams onderwijs veroorzaakt en zit de middelbare school hierdoor in grote financiële problemen. 'De schoolkas is helemaal leeg.'

De onderwijsdirecteur zei, dat verder onderzoek hem tot de conclusie heeft gebracht, dat de gehele directie van de school een vinger in de pap heeft gehad. Aangezien de onderdirectrice tot driemaal toe goedkeuring heeft gegeven om grote geldbedragen over te dragen, zonder dat hij als onderwijsdirecteur hiervan in kennis was gesteld, moet hij concluderen dat er meer schuldigen moeten zijn. Peneux staafde zijn argumenten met enkele stukken, waaronder ook het kasboek van de school. Joyce V. bleef de aantijgingen van Peneux ontkennen.

De verdachte was in juni aangehouden nadat de onderdirectrice had ontdekt dat het saldo dat de school op de bank had liggen, een negatief bedrag had van meer dan Srd 33.815. Zij deed na de ontdekking aangifte en de politie van Geyersvlijt verwees de zaak naar de afdeling Fraude. Het geld was bestemd voor de bouw van leslokalen en aanschaf van schoolmateriaal.

Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de directrice zich mogelijk ook schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zij heeft de Hakrinbank kunnen oplichten voor een bedrag van Srd 56.500. De politie zegt dat slechts twee personen bevoegd waren om het schoolgeld te lichten van de bank. De verdachte heeft volgens hun zonder medeweten van de andere persoon het geld gelicht en ten eigen bate aangewend. De directrice is voorlopig in vrijheid gesteld.

Op 15 juli zal Peneux het agendaboek van het ministerie overleggen, waaruit moet blijken welke stukken Joyce V. aan Peneux had overgedragen.

OW aan het werk in Coronie om wateroverlast te bestrijden

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Coronie)
Lozingen in kokosdistrict worden opgehaald


Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met noodmaatregelen in het district Coronie om  overtollig water van de zwamp af te voeren. Al geruime tijd is OW bezig met het ophalen van de lozingen in het district. Door de aanhoudende regenval zitten de zwampen vol, waardoor delen van de Oost-Westverbinding blank zijn komen te staan en onbegaanbaar zijn geworden, zo bericht Starnieuws donderdag 18 juni 2015.

OW laat weten, dat een graafmachine is gestuurd naar het gebied om de lozingen tussen kilometer 108 en 109 op te schonen. Gebleken is, dat die lozingen ongeveer vijftien jaar geleden voor het laatst zijn opgehaald.

Doordat er geen waterkerende dam is tussen kilometer 111 en kilometer 126 is de kans groot, dat bij een hoge waterstand de zwamp onder water loopt en het water op de weg terecht komt. Dit zorgt voor zeer gevaarlijke situaties voor het verkeer op de weg.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het nog even duren totdat het probleem van het overtollige water volledig is aangepakt. Hoewel het ministerie niet de enige verantwoordelijke is voor de aanpak van dit probleem, is toch hun volle medewerking verleend, aldus OW.

Propagandaborden politieke partijen moeten komend weekend verwijderd zijn

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
Enkele partijen houden zich niet aan gemaakte afspraken om borden te verwijderen


Niet alle politieke partijen hebben zich aan de afspraak gehouden om binnen een bepaalde tijd na de verkiezingen alle geplaatste propagandaborden te verwijderen. Jerry Miranda, districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, laat de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 juni 2015, weten dat hij gisteren een brief heeft gestuurd naar alle politieke partijen. Als de borden na komend weekend niet verwijderd zijn, zal het commissariaat deze op kosten van de partijen verwijderen. 

Miranda gaat ervan uit, dat de partijen gehoor zullen geven aan zijn oproep. 'Regels zijn regels en men dient zich daaraan te houden anders krijg je een losbandige situatie.' Hij heeft in de voorbije dagen gedoogbeleid gevoerd, omdat er nog politiek wordt gevoerd. Nadat het Onafhankelijk Kiesbureau de verkiezingsuitslagen morgen bindend heeft verklaard, is er geen reden meer politiek te voeren en moeten alle propagandaborden netjes worden opgeruimd.

Ook in Wanica hebben enkele politieke organisaties de regels overtreden. Dc Roline Samsoedien zegt, dat ze de partijen vorige week heeft gebeld en medegedeeld dat ze alsnog in de gelegenheid worden gesteld om hun propagandamateriaal op te ruimen. 'Sommige partijen hebben zich keurig aan de regels gehouden en de borden verwijderd.'

Dc Yvonne Pinas van Brokopondo merkte gisteren op weg naar Paramaribo dat er nog wat propagandamateriaal langs de openbare weg staat. Ze heeft haar districtssecretaris de opdracht gegeven om de partij op te roepen om die uiterlijk deze week te verwijderen. Er waren in haar district overigens weinig propagandaborden geplaatst.

Schoolgeld voor leerlingen op VOS-niveau wordt komend studiejaar verhoogd

Veel scholen moeten voor activiteiten en aankopen beroep doen op schoolkas


Ouders met studerende kinderen in het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) moeten komend studiejaar meer schoolgeld betalen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft deze mededeling schriftelijk gedaan aan schooldirecteuren, aldus bericht Starnieuws vandaag, donderdag 18 juni 2015.

Balram Soemeer, voorzitter van het VOS-directeurenberaad en directeur van het Miranda Lyceum, bevestigt de aanpassing van het schoolgeld. De verhoging betekent niet zoveel voor beroepsvormende opleidingen, maar voor het HAVO/VWO gaat het om een aanzienlijke aanpassing. Dit studiejaar is Srd 170 betaald op deze onderwijsinstellingen.

Luciën Rotsburg, directeur van het IMEAO II, en zijn collega Jane Simons van het IMEAO I, kunnen zich vinden in deze aanpassing. Er wordt al jaren om gevraagd. 'Eigenlijk had het bedrag hoger moeten zijn', zegt Rotsburg. Een calculatie van enkele jaren geleden had uitgewezen, dat het studiegeld op beroepsvormend niveau rond de Srd 300 moest zijn. Zover is het niet gekomen, omdat ook met de scholieren rekening moet worden gehouden.

Het inschrijfgeld op het IMEAO is Srd 200. Alleen scholieren van de Toerismestream betaalden al Srd 225, door de vele educatieve dagtochten die zij moeten maken. 'Dus is er bij ons geen sprake van een significante aanpassing', zegt de IMEAO I directeur.


De laatste verhoging dateert van ongeveer vijf jaar geleden. Simons rekent uit, dat er maandelijks iets minder dan Srd 25 wordt betaald uitgaande van elf maanden per studiejaar. Omdat de bijdrage van het ministerie onvoldoende is, kijken directeuren naar mogelijkheden om de instellingen draaiende te houden. Naast klein onderhoud aan gebouwen en terreinen wordt ook de aanschaf van papier, schoonmaakmiddelen en toilettenbeheer uit de schoolkas bekostigd. De scholieren betalen voor het toiletgebruik. Dit geld wordt mede gebruikt voor de schoonmaak van de toiletten. Ook computers en reparatie worden uit schoolgeld gehaald. 'We kunnen niet bij de pakken blijven neerzitten, omdat sponsoren niet zo gemakkelijk sponsoring geven', stelt Simons. Onlangs heeft zij een risomachine aangeschaft voor Srd 16.000 uit de schoolkas. Verder moet zwembadbezoek worden betaald.

Een rekensom wijst uit, dat uitgaande van een scholierenaantal van 700 Srd 3,50 voor een scholier per zwembadbezoek en acht weken les, al gauw Srd 19.600 wordt uitgegeven. Door de nieuwe onderwijsstructuur zijn er veel buitenschoolse activiteiten. Hoewel de scholieren inkomen, is het geld onvoldoende waardoor op de schoolkas een beroep wordt gedaan.

Alle drie directeuren zijn het erover eens, dat het niet kunnen betalen van schoolgeld geen obstakel moet zijn voor scholieren om de school niet te bezoeken. Voor die groep moet naar mogelijkheden voor subsidie worden uitgekeken, vinden de leidinggevenden.

Nieuwe regering krijgt waarschijnlijk minder ministeries

Enkele ministeries worden waarschijnlijk samengevoegd

NDP-woordvoerder Lackin: 'Sprake van nieuwe manier van politiekvoering en historisch moment in politiek Suriname'


De omvang van de nieuw te vormen regering zal worden teruggebracht van zeventien naar tussen de elf en veertien ministeries. Een van de mogelijkheden daarvoor is het samenvoegen van ministeries. 

Zo zullen naar verluidt, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 juni 2015, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Arbeid samengevoegd worden en Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer zullen ook één worden.Ook wordt gespeculeerd over een mogelijke cluster van Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken en Defensie. Verder zou Sport- en Jeugdzaken kunnen worden samengevoegd met Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Ondertussen beginnen de contouren van de nieuwe coalitie duidelijk te worden. Deze gaat gevormd worden door de NDP, BEP, DOE, PALU en de groep-Sapoen. Ingewijden zeggen, zo schrijft de Ware Tijd althans, dat elke partner van de NDP tenminste één ministerspost toegewezen krijgt.

De woordvoerder van de NDP, Winston Lackin, spreekt van een nieuwe manier van politiekvoering en een nieuwe manier van samenwerking in De Nationale Assemblee en herstructurering van een aantal beleidsgebieden. Aan de partijen is gevraagd hierover na te denken. Voor 30 juni moet duidelijk zijn wat het besluit is van de hun structuren.

Lackin spreekt van constructieve gesprekken. Volledige ondersteuning en samenwerking is toegezegd vanuit de partijen. Er komt een evaluatie na de gesprekken, gevolgd door de formatie van het nieuwe kabinet.
Volgens de NDP-woordvoerder is er sprake van een historisch moment in politiek Suriname. Afgaand op de gevoerde gesprekken verwacht hij, dat de president in De Nationale Assemblee wordt gekozen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Nederlandse musical Sneeuwwitje op podium Thalia in Paramaribo 25 tot en met 28 juni

(Bron foto: Levin den Boer)
Cast en crew musical van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf zondag naar Suriname

Optredens op uitnodiging van Stichting Kindercoach SurinameDe cast en crew van de musical Sneeuwwitje van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf (gemeente Molenwaard) reist komende zondag 21 juni af naar Suriname voor optredens.

De familiemusical Sneeuwwitje is van 25 tot en met 28 juni in Paramaribo te zien. De Stichting Kindercoach Suriname heeft Van Hoorne Entertainment  gevraagd om acht voorstellingen van Sneeuwwitje De Musical op te voeren in theater Thalia, aldus bericht vandaag, donderdag 18 juni 2015, Het Kontakt, editie Alblasserwaard.


In Nederland speelde de voorstelling maar liefst 160 keer, goed voor 100.000 bezoekers. Drie van de voorstellingen In Paramaribo zijn voor kinderen die opgroeien onder moeilijkere financiële en sociale omstandigheden.

Jacqueline Mezas-Fransisca, voorzitter van Stichting Kindercoach Suriname vertelt: 'Het streven is om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen de musical bij te wonen. De producent en de cast, met Maud Mulder en Geert Hoes in de hoofdrollen, zijn zeer enthousiast over ons plan en bereid om tegen gereduceerd tarief acht voorstellingen in Paramaribo te geven en de kinderen van Suriname zo een onvergetelijke dag te bezorgen.'

De voorstellingen voor kinderen uit een kwetsbare doelgroep worden betaald door particulieren in Suriname en Nederland. Daarnaast wordt dit voor Suriname unieke evenement mogelijk gemaakt met de hulp van veel sponsoren afkomstig uit het Surinaamse bedrijfsleven.

De cast van Sneeuwwitje De Musical brengt tussen de optredens door een bezoek aan een tehuis voor gehandicapte kinderen die niet in staat zijn naar het theater te komen. De Stichting Kindercoach Suriname wil 1.500 kinderen die in tehuizen of instellingen verblijven, of die op een andere manier opgroeien onder moeilijke omstandigheden, deze voorstelling laten bijwonen.

Een toegangskaartje kost ongeveer 15 euro. Iedereen kan nog steeds een toegangskaartje doneren voor een kind en deze een onbezorgde dag bezorgen. Kijk voor meer informatie op http://www.kindercoachsuriname.com.

Jogi (VHP) vindt actie van Chitan (PL/groep Sapoen) niet in de haak

'Chitan op basis van stemmen van VHP en NPS gekozen als Assembleelid'


Het weer gekozen VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt het erg dat Diepakkoemar Chitan van de Pertjajah Luhur (PL) heeft besloten om samen met Raymond Sapoen de NDP-coalitie te ondersteunen en als zelfstandige groep-Sapoen zitting te gaan nemen in De Nationale Assemblee. 

Jogi zegt, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 18 juni 2015, dat Chitan in Saramacca niet op eigen kracht is gekozen. Hij is op basis van de stemmen van VHP en NPS binnengekomen.

Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland zou volgens Starnieuws niet gecharmeerd zijn van deze stap van Chitan. De kandidaat van de NPS heeft bijgedragen aan de verkiezing van Chitan, die in V7-verband de verkiezing is ingegaan namens de Pertjajah Luhur.

Jogi stelt, dat heel hard gewerkt is om twee kandidaten van V7 binnen te brengen in Saramacca. Het is niet goed te praten dat Chitan met de zetel ervandoor gaat. Jogi vindt dit absoluut niet in de haak. Hij vindt dat de vele werkers en kiezers die ervoor gezorgd hebben dat verkiezingswinst is behaald door V7, nu bedrogen uitgekomen zijn.

Jogi heeft als lijsttrekker 2.754 stemmen behaald in Saramacca. Hij heeft 1.003 meer dan bij de verkiezingen in 2010 gekregen. Chitan had als kandidaat van de Volksalliantie 1.311 stemmen vergaard. Nu heeft hij 941 stemmen gekregen. Chitan is dankzij Jogi en de 847 stemmen van NPS-kandidaat Primkoemar Sardjoe gekozen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Chileense flamingo in Braziliaanse dierentuin krijgt een prothese-poot

(Bron foto: Tássia Lima / G1)
Flamingo loopt rond met een poot van koolstofvezel en siliconen huls


Een Chileense flamingo (Phoenicopterus chilensis) in de dierentuin Quinzinho de Barros in de Braziliaanse stad Sorocaba, in de staat São Paulo, loopt sinds kort rond met een prothese-poot. Bij de vogel moest het onderste deel van een van zijn poten worden geamputeerd om een infectie na een fractuur te voorkomen, aldus dierenartsen. Dit berichten vandaag, woensdag 17 juni 2015, diverse internationale media nadat twee dagen eerder de Braziliaanse nieuwswebsite G1.Globo.com ervoor had bericht.

De ruim 17 centimeter lange prothese is gemaakt van koolstofvezel met een siliconen huls door orthopedie ondernemer Nelson Nole. Hij zei dat het zo'n vijftien dagen heeft geduurd om de kunstpoot voor de flamingo te maken.

'In het begin probeerden we de prothese alleen te maken met koolstofvezel omdat dat licht te zijn is en het het gebruikelijke materiaal is waarmee we werken, maar de poot van de vogel is heel dun met weinig banden', aldus Nole tegenover G1 in Brazilië. 

Hij zegt ook, dat de siliconen huls werd toegevoegd om te voorkomen dat verdere schade zou worden veroorzaakt voor de flamingo.

Dierenverzorgers van de dierentuin zeggen, dat de flamingo weer wordt herenigd met de andere vogels zodra de dierenartsen van oordeel zijn dat de vogel goed gewend is aan zijn nieuwe poot.


De flamingo is de eerste van zijn soort in de wereld die rondloopt met een prothese, aldus dierenarts 
André Costa.


(Red. De Surinaamse Krant/G1.Globo.com/UPI, United Press International)

Sunnery James & Ryan Marciano na drie jaar weer in Suriname

DJ-duo staat 30 juni op de planken van concerthal Zenaida in Paramaribo


Begin juni kreeg duo in Chicago, VS, gezelschap van koning Willem-Alexander en koningin Maxima


Het Nederlandse DJ-duo Sunnery James & Ryan Marciano verzorgt na drie jaar weer een optreden in Suriname. Dit vindt plaats op 30 juni in concerthal Zenaida in Paramaribo. 
 
'Het was niet makkelijk om ze hier te krijgen. De heren zijn groter geworden en vliegen de hele wereld over. Voor Lustig Events hebben ze een uitzondering gemaakt, omdat we jarig zijn', aldus Event Manager Shivani Jibodh, zo is te lezen op Waterkant.net.

'De dag, 30 juni, komt hen ook goed uit, omdat het door de week is en ze in weekends meestal al volgeboekt zijn.' Concerthal Zenaida wordt voor het evenement omgetoverd tot een grote discotheek met spetterende lichtshows.

Een van de recente hoogtepunten voor de heren van Surinaamse afkomt was 2 juni tijdens een optreden in de Amerikaanse stad Chicago. Sunnery James en Ryan Marciano werden toen verrast door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het koninklijk paar kroop bij hen achter de draaitafels:


Willem-Alexander en Máxima waren in de stad om te praten over handel. Ze hadden een ontmoeting met Amerikaanse investeerders, een diner met zakenmensen en er was aandacht voor een bijzonder Nederlands exportproduct: house.

'Housemuziek is een van de mooiste dingen die Chicago deze wereld heeft gegeven. En zoals jullie weten is deze muziek ook behoorlijk populair in ons land', zei de koning tijdens het diner. 'Nederland heeft een aantal wereldberoemde dj's voortgebracht. Vanavond krijgen jullie een voorproefje, in het Pritzker Pavilion.' 
 
(Bron foto: Sunnery James/Instagram)

'We staan overal voor zo'n 50.000 man te draaien, dit is dus eigenlijk een heel klein feestje', waarmee James doelde op het evenement in Chicago. 'De housemuziek is hier tot stand gekomen en dan komen de koning en koningin langs. Dit is een van de hoogtepunten in je carrière. Wat moet er nu nog gebeuren? Het is fantastisch.'

Het koninklijk paar bleef niet aan de zijlijn staan. Samen met James draaiden ze nog even een plaatje voor het uitzinnige publiek en ook de burgemeester van Chicago stond op het podium.

(Red. De Surinaamse Krant/Waterkant.net/NOS)

Oproep aan ministers om personeelskosten te minderen van minister van Financiën niet vanwege geldgebrek overheid

Minister Rusland: 'Het gaat om begrotingsruimte die we als regering van Assemblee kregen'

'Basisverplichtingen overheid zijn veiliggesteld'


De oproep van minister Andy Rusland van Financiën aan zijn collega-ministers om personeelskosten te drukken, is niet gedaan omdat de overheid kampt met een ernstig geldgebrek. 'Het is geen liquiditeitsprobleem, maar het gaat specifiek om de begrotingsruimte die we als regering van het parlement hebben gekregen', aldus Rusland vanochtend, donderdag 18 juni 2015, op de Ware Tijd Oline. 

Het verzoek van de bewindsman werd gedaan om te voorkomen, dat door ongebreidelde personeelskosten het bedrag dat door het parlement hiervoor is goedgekeurd wordt opgemaakt voordat het jaar om is.

Bij ambtenaren en landsdienaren was enige ongerustheid ontstaan over de mogelijkheid dat het uitbetalen van salarissen en lonen later dit jaar in gevaar zou kunnen komen, nadat Ruslands verzoek aan zijn collega's deze week werd bekendgemaakt.

De bewindsman zegt, dat de personeelskosten uit meer dan alleen salarissen en lonen bestaan. Andere componenten zijn brandstofkosten, reis- en verblijfkosten bij dienstreizen naar binnen- en buitenland en gewerkte overuren.

De samenleving moet niet de indruk krijgen dat 'moni no de', aldus de minister. 'Dat is de situatie niet. De basisverplichtingen van de overheid zijn veiliggesteld.' Rusland zegt dat hij genoodzaakt was zijn collega's te waarschuwen, omdat de inkomsten van de Staat dit jaar nogal tegenvallen. In vergelijking met de eerste vijf maanden van 2014 heeft de staat in de periode januari-mei dit jaar veel minder directe belastingen ontvangen. 'We moeten dus de tering naar de nering zetten.'

ABOP-voorzitter Brunswijk wacht op tweede gesprek met voorzitter NDP

Brunswijk gelooft dat rol van zijn partij nog niet is uitgespeeld

Politicoloog Breeveld: 'Het is verbazend, dat je een trouwe bondgenoot met zetelwinst laat vallen'


'Ik wacht op een tweede gesprek met de voorzitter van de NDP', zegt ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk woensdagavond 17 juni 2015 op de Ware Tijd Online. Inmiddels heeft NDP-woordvoerder Winston Lackin laten doorschemeren, dat de NDP met de BEP, DOE, PALU en de groep-Sapoen deel zullen uitmaken van de nieuw te vormen regering. 

Toch meent Brunswijk, waarschijnlijk tegen beter weten in, dat de rol van de ABP niet is uitgespeeld. 'De NDP heeft de verkiezingen gewonnen en bepaalt met wie zij samenwerkt', zegt hij. Brunswijk kijkt uit naar het vervolggesprek dat morgen, vrijdag, moet plaatsvinden.

Na een eerste gesprek van de ABOP met de NDP kwam Brunswijk teleurgesteld uit het Kabinet van de President, omdat hij niet te horen had gekregen wat hij verwacht had te zullen horen, namelijk deelname aan de nieuw te vormen coalitie. Dat lag volgens de ABOP-leider toch in de lijn der verwachting.

Aan de gespreksronde van de NDP met partijen gisteren heeft de ABOP niet deelgenomen.

Politicoloog Hans Breeveld zegt het vreemd te vinden, dat de NDP met kleine partijen met weinig zetels een samenwerking aangaat in plaats van te kiezen voor de VHP met negen en/of de ABOP met vijf zetels.

Volgens hem is de ABOP de meest trouwe bondgenoot gebleken nadat de Pertjajah Luhur in april 2014 uit de regering werd gezet. 'Het is wel verbazend, dat je een trouwe bondgenoot met zetelwinst laat vallen.'

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd Online)

VHP bespreekt met NDP diverse onderwerpen

NDP en VHP zouden goede verstandhouding met elkaar hebben bereikt...


In de twee informatieve gesprekken die een VHP-afvaardiging en de NDP-top met elkaar de afgelopen dagen gevoerd hebben, is, zo bericht althans Starnieuws vanochtend, donderdag 18 juni 2015, een goede verstandhouding bereikt met elkaar. Over belangrijke onderwerpen die aangepakt dienen te worden in de komende regeerperiode is uitvoerig van gedachten gewisseld met elkaar. 

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft ook de aandacht gevraagd voor VHP'ers die vanwege hun politieke kleur onrechtvaardig worden behandeld door de overheid. De voorzitter van de NDP en president Desi Bouterse stelde, dat zaken structureel aangepakt zullen worden. Hij liet weten, dat het geen beleid van de NDP is om rancuneus op te treden.

Tijdens de ontmoetingen is over verschillende issues van gedachten gewisseld. Het gaat om:De VHP werd naast Santokhi ook vertegenwoordigd door de hoofdbestuursleden Mahinder Rathipal en Riad Nurmohamed. Het team van de NDP dat de besprekingen leidt, bestond naast Bouterse nog uit Jules Wijdenbosch, Errol Alibux, Winston Lackin, André Misiekaba en Faizal Abdoelghafoer.

Beide partijen zijn tevreden over de besprekingen die gevoerd zijn. De VHP zal zich constructief opstellen. Dit houdt ook in, dat meegewerkt wordt om de president en vicepresident in De Nationale Assemblee te kiezen.

'De Leerling maakt de Meester' boek ter gelegenheid 30-jarig bestaan IMEAO

Boek van Henk Doelwijt geeft beeld van geschiedenis van IMEAO


Het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) heeft een boek uitgegeven in verband met het 30-jarig bestaan van de opleiding. 'De Leerling maakt de Meester' is de titel van het boek, geschreven door Henk Doelwijt. Minister Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een eerste exemplaar van het boekwerk in ontvangst mogen nemen.

Het doel van het gedenkboek is om de geschiedenis van de school weer te geven, vanaf het bestaan van de Middelbare Handelsschool in 1962 tot de transformatie naar het huidige IMEAO, onder leiding van Jane Simons-Turney.

Het hart van het boek wordt gevormd door korte, geïllustreerde verslagen over de ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen binnen IMEAO-1. Er zijn onder andere foto’s in afgedrukt van docenten, scholieren, administratieve krachten, directeuren, maar ook prominenten die de toenmalige Handelsschool bezochten. Ook oud-leerlingen zijn nu als docent aan het instituut verbonden.

Het IMEAO telt vijf scholen, waaronder een avondschool. De huidige directeur van IMEAO-1, is Jane Simons-Turney.