vrijdag 19 juni 2015

Nederland stuurt geen materieel of manschappen voor zoektocht naar vermiste Hi-Jet-helikopter

BuZa Nederland: 'De autoriteiten in Paramaribo hebben daar niet om gevraagd'

Familie piloot Donavan van Embricqs teleurgesteld: 'Donavan heeft een Nederlands paspoort. Ze hadden hier allang moeten zijn'


Familieleden van de vermiste Nederlandse helikopterpiloot Donavan van Embricqs hebben opnieuw een tegenslag te verwerken gekregen. Den Haag zal geen materieel of manschappen voor de zoektocht naar Suriname sturen. Dat bericht de NOS vanavond, vrijdag 19 juni 2015. De autoriteiten in Paramaribo hebben daar niet om gevraagd en dus sturen wij het niet', zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken. 'Suriname heeft ons wel verzocht om hulp van sporenspecialisten van het ministerie van Defensie. Die gaan beelden en vluchtdata analyseren.'

Kort na de verdwijning van de Hi-Jet-helikopter, op 23 mei, vlogen de ouders van Donavan en tien andere familieleden over vanuit Nederland. In slopende onzekerheid wachten ze op nieuws.

'Zaterdag is het precies vier weken geleden dat de heli verdween', zegt Winston van Embricqs, de vader van de vermiste piloot. 'Sinds dat moment wordt er tevergeefs gezocht met het blote oog.'
Hij is verbaasd over de door Suriname gevraagde ondersteuning uit Nederland. 'Wat moeten ze met analyses? Welke beelden? Er moet gezócht worden. Suriname heeft daarvoor de juiste spullen niet en Nederland wel. Vraag dáár dan gewoon om.'

Den Haag bood kort na de vermissing, op 27 mei, hulp aan, maar die werd toen door Paramaribo geweigerd. Drie weken later liet de rampenbeheersingsdienst NCCR aan de ambassade weten toch assistentie nodig te hebben. De dienst is niet bereikbaar voor antwoord op de vraag waarom juist om deze hulp verzocht is.

Jerry Slijngard, coördinator van het Nationale Coördinatie Centrum Rampenbeheersing, laat via het Dagblad Suriname wel weten, dat de ondersteuning van Nederland vooralsnog in de vorm van het geven van adviezen is. Volgens Slijngard is er met Nederland niet gesproken over equipment voor de zoektocht en daar zal er ook niet over worden gesproken.

'We onderhandelen niet. We zijn al een paar dagen bezig te praten en hebben basisinformatie naar elkaar gestuurd en op grond van die informatie hebben zij wat voorstellen gedaan. Het komt erop neer dat zij adviezen geven met betrekking tot waar wij eventueel zouden kunnen kijken', zegt Slijngard.

Volgens Slijngard is het voor het eerst dat een helikopter is verdwenen en na zo'n lange periode nog niet is gevonden. 'Maar, je hebt wel mensen gehad die verdwaald zijn en nooit terug zijn gevonden. In Guyana bijvoorbeeld is een vliegtuig zes maanden geleden gecrashed en nog steeds niet gevonden,' De zoektocht wordt momenteel bij de zwamp van Coronie verricht, aldus het Dagblad Suriname.

Jerrel van Embricqs is de eigenaar van Hi-Jet helicopters, het bedrijf waarvoor de vermisten vlogen. 'Donavan is mijn neef en een van de meest ervaren piloten van Suriname. Hij heeft talloze reddingsvluchten uitgevoerd. Het is verschrikkelijk dat uitgerekend hij nu vergeten wordt.'
De baas van Hi-Jet zoekt sinds de verdwijning elke dag met een van zijn andere helikopters. 'Panama, Oekraïne? Toen kon Den Haag het wel. Waarom nu niet? Ook Donavan heeft een Nederlands paspoort. Ze hadden hier allang moeten zijn.'

'Het zijn die onzichtbare muren die ons zo wanhopig maken', stelt Winston van Embricqs. 'Vorige week waren we bij de Nederlandse consul. We gingen blij naar buiten, want Nederland zou gaan helpen. We zijn nu een week verder, maar voor ons is er niets veranderd. We zijn heel erg teleurgesteld.'

Verkiezingen door OKB bindend verklaard ondanks stevige kritieken - Namen van overleden personen en van baby's op kiezerslijst....

Van Dijk-Silos: Veel fouten gemaakt, maar toch bindend verklaard
Slechts een partij had kandidatenlijst correct ingediend

Verkiezingsautoriteiten gaven verkeerde instructies


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vandaag, vrijdag 19 juni 2015, ondanks diverse kritische kanttekeningen, de verkiezingen voor De Nationale Assemblee en regionale organen  bindend verklaard. Voorzitter Jennifer van Dijk-Silos heeft via minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken een beroep gedaan op de nieuwe regering om meteen te beginnen met de post electorale fase om diverse aanpassingen te plegen.

Van Dijk-Silos zei tijdens de openbare zitting in Hotel Torarica, aldus Starnieuws, dat het een vette kluif was geweest om de uitslag van de verkiezingen bindend te kunnen gaan verklaren. Zij stelde, dat slechts één partij, DOE, de kandidatenlijst correct had ingediend. Niet het dagelijks bestuur, maar het bestuur van de politieke organisatie had namelijk de kandidatenlijsten moeten tekenen. In feite hadden tien van de elf lijsten dus afgekeurd moeten worden.

Volgens het Onafhankelijk Kiesbureau stonden zelfs namen van overleden personen en baby’s op de kiezerslijst. Van Dijk-Silos leverde gstermiddag ook forse kritiek op de koppigheid van de regering die adviezen en aanbevelingen van haar eigen instituten en autoriteiten steevast naast zich neerlegt.

'De kiezerslijst mag niet louter een uittreksel van de bevolkingsregister zijn. Het wordt de hoogste tijd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken beseft wat een kiezerslijst is en dat baby's, doden en personen die in het buitenland wonen niet daarop thuis horen.'
 
Het OKB heeft toch besloten om de verkiezingen bindend te verklaren, omdat er ook verkeerde instructies waren gegeven door verkiezingsautoriteiten. Zo was de politieke partijen duidelijk gemaakt, dat het dagelijks bestuur de kandidatenlijsten mocht tekenen. Aangezien die instructie niet correct was, kan de politieke partij niet de dupe hiervan worden. Bovendien heeft geen enkele partij geprotesteerd, sprak Van Dijk-Silos voor de camera en microfoon van de STVS die live bij de verbindendverklaring aanwezig was.

Zij gaf wel een pluimpje aan de organisatie van de verkiezingen. Vooral de logistieke kant was aanmerkelijk verbeterd. Zij zei ook, dat de organisatie van de verkiezingen vooruit is gegaan. Er zijn wel veel procedurefouten gemaakt en de wettelijke regels werden niet overal correct toegepast.

Over het algemeen maakten politieke partijen zich veel drukker om de verkiezingscampagne dan om beter stil te staan bij de wettelijke bepalingen. Bij elke verkiezing wordt er gesteld, dat de wetgeving aangepast moet worden, maar daarna gebeurt er niks.

Het OKB zal in haar rapport diverse aanbevelingen opnemen waaraan direct na het aantreden van de nieuwe regering gewerkt kan gaan worden. Er is vooral door de voorzitters van de stembureaus opgelucht gereageerd nu het formele proces afgesloten is met het bindend verklaren van de verkiezingen.

Banken uit VS willen geen rechtstreekse corresponderende bank meer zijn voor Surinaamse banken

Voorzitter Vereniging van Economisten in Suriname: 'Men wil geen vingers branden aan Suriname'

'Van bepaalde investeringen vraag je je af waar het geld vandaan komt'


Vele banken in de VS willen vrij plotseling geen rechtstreeks corresponderende bank voor Surinaamse banken meer zijn. Ze staan echter nog wel open voor correspondentie met de Canadese bank RBC. De meeste bancaire transacties vanuit Surinaamse banken naar Amerika moeten nu via Europese banken geschieden, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 19 juni 2015.

Waddy Sowma, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, zegt dat hij weet dat een aantal buitenlandse banken de samenwerking heeft opgezegd met Surinaamse banken. De reden hiervoor is volgens hem, dat men Suriname als een risicoland ziet. ‘Dit risico houdt onder meer verband met financiële handelingen die te maken hebben met money laundering en andere financiële zaken die te maken hebben met witwassen’, aldus Sowma. ‘Dit is het grootste risico dat men ziet en men wil zijn vingers niet branden aan Suriname.’

Sowma zegt, dat deze situatie niet een kwestie van vandaag de dag is, maar al meer dan een jaar speelt. Er worden volgens hem nu pas maatregelen getroffen. ‘Suriname moest bepaalde wetgeving aannemen en dit is op het laatste moment geschied, omdat er een dreiging was dat Suriname op de blacklist zou komen.’ De wet is er nu wel zegt Sowma, maar bepaalde uitvoeringsbesluiten zijn, naar hij vernomen heeft, nog niet doorgevoerd.

‘Het ondoorzichtige klimaat en ook de negatieve berichten die via de media naar boven komen, maken dat banken, vooral nu er verscherpte internationale regels zijn, liever geen zaken met Suriname doen.’ Ze gaan er volgens hem vanuit, dat Suriname toch maar een klein land is en kiezen ervoor hun vingers niet te branden. Dit is meer nog vanwege het feit, dat dit voor hen kan leiden tot grote problemen die gepaard gaan met hoge boetes. Suriname zal, om van dit negatief imago af te komen, veel transparanter moeten zijn in de financiële stromen van en naar Suriname.

‘Je ziet soms dat bepaalde investeringen in het land gepleegd worden en je vraagt je af waar het geld vandaan komt.’ Er zou volgens Sowma over het algemeen wat meer transparantie moeten zijn, omdat dat is waar het uiteindelijk om gaat. ‘Je moet zelf als land weten vanwaar en van wie de geldstromen zijn. Je moet daar verantwoording over kunnen afleggen. Daarnaast moet de wetgeving op het juiste niveau zijn.’ 

Sowma meent dat een opeenstapeling van zaken, die ons imago als betrouwbaar financieel land bepalen, moet worden aangepakt. ’In de afgelopen jaren heeft een aantal zaken plaatsgevonden die zich nog steeds voortzetten, waardoor het buitenland kennelijk het idee heeft dat het niet zo veilig is in Suriname’, aldus de VES-voorzitter.

Statenleden Curaçao kritisch over aanschafprocedure Chinese beveiligingscamera's

Politici zijn niet tegen beveiligingsproject


De Statenleden lieten vandaag, vrijdag 19 juni 2015, tijdens het Statendebat over de procedure die is gebruikt om beveiligingscamera’s van het Chinese bedrijf Inspur aan te schaffen, blijken het niet eens te zijn met hoe dit is verlopen. De meesten gaven aan vóór het project te zijn, maar tegen de totstandkoming hiervan, aldus de Amigoe.

Naast minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) was ook minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) voor het debat uitgenodigd, aangezien hij toestemming gaf aan Navarro om van een openbare aanbesteding af te wijken. Een aanwezig team zou tevens een presentatie geven van het project, ook de technische aspecten hiervan.

MFK-Statenlid Gerrit Schotte voerde als eerste het woord en stelde dat minister Navarro, evenals Statenlid Armin Konket (PAR), of helderziende was of banden heeft met de onderwereld. Anders dan Schotte, benadrukte Konket dat de PAR nu al niet kan aangeven tegen de suppletoire begroting 2015 te zullen stemmen, omdat de PAR altijd voorstander is van projecten die bijdragen aan een beter Curaçao.

Statenlid Humphrey Davelaar (PNP) stelde voor om de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in te schakelen voor een onafhankelijk onderzoek hiernaar. 'De Staten hebben meerdere malen uit angst en paniek eisen gesteld aan de minister om de criminaliteit aan te pakken. Dat is belangrijk om naar voren te brengen.' De minister is dus gaan onderhandelen voor cameratoezicht op het eiland, wat resulteerde in het contract met Inspur.

Davelaar benadrukte, dat minister Navarro nog steeds zijn vertrouwen geniet en wil in verband met de discussie omtrent de regels die geldig zijn om af te kunnen wijken van een openbare aanbesteding, verduidelijking van de landsverordening financieel beheer die dit regelt.

Statenlid Winnie Raveneau (PS) wees op de discussies tussen toenmalige minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en Melvin ‘Mac’ Cijntje (huidig Statenlid voor PS) over het belang van cameratoezicht. 'Dit is dus niet nieuw, maar als het volksgeld betreft wordt de PS vervelend', aldus Raveneau. Zij wil van Navarro weten waarom voor het bedrijf Inspur is gekozen, of er een marktonderzoek is gehouden en hoe dit is gegaan. Zij wil ook weten in welke taal de software en instructies zijn en wie de instructies in verband met het project zal geven.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang gaf ook aan de minister te steunen, maar tegen de procedure te zijn. Echter iedereen is tijdens de Raad van Ministers akkoord gegaan met de implementatie van het project. 'Ik was er niet aanwezig.' Zij benadrukte dat ook voor andere belangrijke aspecten zoals het dumpen bij Shut van een openbare aanbesteding dient te worden afgeweken. 'Waarom voor camera’s wel en niet voor het dumpen bij Shut?'

Leeflang denkt dat in deze situatie conform de regels van goed bestuur gehandeld moet worden en gaf aan een motie van afkeuring te zullen steunen om dergelijke situaties te voorkomen. Een motie van wantrouwen zal ze echter niet steunen. PAR-leider Zita Jesus-Leito zal dit ook niet doen.
Amerigo Thode (MFK) betreurt het verder dat de minister de MFK-woordvoerder van de onderwereld wordt genoemd omdat de partij banden heeft met deze wereld. Hij kan begrijpen dat Navarro dit uit woede heeft geuit, maar denkt nog steeds dat minister Navarro een ‘correcte man’ is.

Ook Gilmar ‘Pik’ Pisas haalde de uitlatingen van de minister aan en betreurt het dat de minister alleen de MFK ‘aanpakt’, terwijl ook de PS de minister sterk had bekritiseerd over zijn beslissing.
Sherwin Leonora (PS) vindt het opmerkelijk dat een partij, in dit geval MFK dus, zich aangesproken voelen. “Wie de schoen past... Misschien hebben zij inderdaad banden met de onderwereld.”

Gevolmachtigde minister Wiels van Curaçao eist openbaarheid namen informanten in rapport Ombudsman

Marvelyne Wiels wil dat anonieme informanten onder ede worden gehoord


De gevolmachtigde minister in Den Haag, Marvelyne Wiels, eist dat de namen van de anonieme informanten in het voorlopig rapport van Ombudsman Alba Martijn bekend worden gemaakt, zodat zij onder ede kunnen worden gehoord. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van het Kort Geding dat zij had aangespannen tegen de Ombudsman, zo bericht de Amigoe vandaag, 19 juni 2015.
 
De vraag is of een zaak aanhangig gemaakt kan worden tegen de Ombudsman van Curaçao. Deze vraag stelde rechter Beukenhorst in het Kort Geding. Een orgaan van het Land, zoals de Ombudsman, is geen natuurlijke persoon en ook geen rechtspersoon. Een vordering tegen het handelen van een orgaan moet worden ingesteld tegen het Land. Daarom moet Wiels niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat pleitte zowel de advocaat van de Ombudsman als de advocaat van het Land.

De Ombudsman functioneert onafhankelijk van het Land en kan geen inhoudelijke instructies krijgen van de regering voor wat betreft de wijze waarop ze invulling geeft aan haar taken en bevoegdheden. De Ombudsman onderzoekt en rapporteert de onderzoeksbevindingen aan de Staten.

De Ombudsman heeft ambtshalve een onderzoek gedaan naar het handelen van de gevolmachtigde minister in Den Haag. Zij vermoedt dat Wiels zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen. Dat de Ombudsman een rapport wil uitbrengen is volgens Wiels hier niet het probleem. Wiels is bereid aan de totstandkoming van een verantwoord rapport bij te dragen. Wel wil ze dat de waarheid wordt vastgesteld, hetgeen betekent dat beweringen maximaal moeten worden onderzocht en geverifieerd.

'Geen naming and shaming door wie dan ook, maar constateringen die robuust zijn en kloppen. Daartoe behoort dat verklaringen van informanten van wie de identiteit niet wordt bekendgemaakt in beginsel uit den boze zijn', aldus advocate Salina Helder in naam van de gevolmachtigde minister.

Op 29 maart heeft de Ombudsman een Nota van Voorlopige Bevindingen uitgebracht, waaruit blijkt dat die twijfels zijn gebaseerd op ‘talrijke geluiden uit de gemeenschap’, ‘negatieve publicaties’ en ‘ingezonden stukken in lokale dagbladen’. De bevindingen bestaan voor de helft uit citaten uit verklaringen van informanten van wie de identiteit niet wordt genoemd en twee anoniem gebleven Tweede Kamerleden. De verklaringen van de anonieme informanten zijn volgens de advocaat ten minste ten dele gebaseerd op horen zeggen.

Volgens de Ombudsman is het voorbarig om nu al een discussie te beginnen over informanten en documenten, terwijl de inhoud van het definitieve rapport nog niet eens bekend is. Bovendien heeft de gevolmachtigde minister voldoende tijd gekregen om te reageren op de voorlopige bevindingen. Dat heeft ze ook in een zes pagina’s tellend document gedaan.

Daarnaast is de Ombudsman voor informatielevering afhankelijk van bronnen, zonder die bronnen kan ook de Ombudsman zijn of haar taak niet volledig vervullen. 'De in sommige situaties noodzakelijke bescherming van de anonimiteit van een menselijke bron hoort een essentieel aandachtspunt voor de Ombudsman te zijn. De Ombudsman heeft een geheimhoudingsplicht. Bij het horen van de informanten in het onderhavige dossier werd de Ombudsman door de betreffende personen op het hart gedrukt dat zij hun identiteit niet bekend wensten te maken aan de gevolmachtigde minister noch het bestuursorgaan. De identiteit van die informanten is wel bekend bij de Ombudsman. Uit de verklaringen van de informanten kan ook worden afgeleid dat zich incidenten hebben voorgedaan die zijn veroorzaakt door handelingen van de gevolmachtigde minister', aldus de advocaat van de Ombudsman.

Wiels meent echter, dat er op basis van de Nota van Voorlopige Bevindingen weinig zekerheid is dat de oordeelvorming van de Ombudsman voldoende zuiver is en correct zal verlopen. De rechter komt volgende week vrijdag met een vonnis.

Nog geen duidelijkheid over vluchten Arke van Eindhoven naar Curaçao en Aruba

Geld en tijd ontbreken voor invoering faciliteiten tegen drugssmokkel


Het gaat nog iets langer duren voor er duidelijkheid komt over de vluchten die luchtvaartmaatschappij Arke wil uitvoeren tussen Eindhoven Airport en Curaçao en Aruba. Het lukt het ministerie van Veiligheid en Justitie niet om vragen van de PvdA-Tweede Kamerfactie binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te beantwoorden, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 19 juni 2015.
 
PvdA-Tweede Kamerleden Jeroen Recourt en Marith Rebel wilden weten of er een geheime nota is met een negatief advies over de geplande vluchten, waar het televisieprogramma Nieuwsuur melding van maakte.

Belangrijkste bezwaar is dat het geld en de tijd ontbreken voor faciliteiten tegen drugssmokkel. De PvdA vermoedt echter, dat er een gebrek is aan afstemming tussen de verschillende betrokken ministeries.

'Hoe is het mogelijk dat dit ambtelijk advies wordt gegeven nadat Arkefly en Eindhoven Airport hun plannen realiseren, overeenkomstig het Nederlandse luchtvaartbeleid?', aldus de Tweede Kamerleden. Ze wilden ook weten hoe de controles op Curaçao en Aruba worden uitgevoerd.

Justitie-minister Ard van der Steur meldt, dat hij nog niet over alle informatie beschikt, maar dat hij de vragen wel zo snel mogelijk zal beantwoorden.

Slager Rene Gosen uit Oldenzaal helemaal happy in Suriname

Oud-Oldenzaler Rene Gosen woont 15 jaar in Paramaribo

Gosen en vriendin en stiefzoon even terug in Overijssel. (Bron foto: Charel van Tendeloo/De Twentsche Courant)
'Geld is niet alles is mijn conclusie na vijftien jaar Suriname'


Vijftien jaar woont oud-Oldenzaler Rene Gosen nu in Paramaribo. De Twentse slager heeft er helemaal zijn draai gevonden. 'Geld is niet alles is mijn conclusie na vijftien jaar Suriname', aldus Gosen vandaag, vrijdag 19 juni 2015, in de regionale krant Twentsche Courant/Tubantia.

Rene Gosen leek voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden. Na de slagersvakschool werkte hij bij verschillende collega’s om zoveel mogelijk ervaring op te doen. In 1987 meldde de gediplomeerde slager zich bij de marine om als hofmeester zijn dienstplicht te voldoen. Drie jaar voer hij over de wereldzeeën.

Eenmaal terug in Oldenzaal ging Gosen in de slagerij van zijn vader aan de slag. Zakelijk ging het goed. De lange werkdagen eisten echter hun tol en eind 1999 ging het kaarsje uit. Gosen besloot zijn heil elders te zoeken en belandde in Suriname.

'Ik las ergens een leuke advertentie: Hollandse slager gevraagd, in Suriname, die van wanten weet. Tijdens het telefoongesprek was er al een klik. Ik moest maar komen kijken. Twee dagen later had ik een ticket, een week later zat ik in Paramaribo. In de ruim twee weken dat ik daar zat, kon ik een goede deal maken. Ze hadden me liever vandaag dan morgen.'

Het gaat hem goed in Suriname. 'Ik ga niet meer terug naar Nederland. Missen doe ik alleen de Twentse asperges. Het is me hier veel te koud, laat ons lekker in Suriname zitten. Geld is niet alles in het leven. Dat is mijn conclusie na vijftien jaar Suriname. Veel mensen zien dat niet. Maar met minder ben je eigenlijk gelukkiger.'

Curaçao Ports Authority wil goede voorbeeld geven op milieugebied in de haven

CPA krijgt vernieuwd ISO 9001-certificaat en heeft ISO 14001-certificaat behaald


De Curaçao Ports Authority (CPA)-groep, bestaande uit CPA, Kompania di Tou Kòrsou (KTK) en de Curaçao Pilots Organization (CPO), heeft een vernieuwing van het ISO 9001-certificaat gekregen, maar ook het ISO 14001-certificaat gehaald, aldus is vandaag, vrijdag 19 juni 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Deze laatste certificering bepaalt dat organisaties zich eraan verbinden om continu hun activiteiten die van invloed zijn op het milieu, op meetbare wijze te verbeteren.

'CPA heeft besloten om het ISO 14001-certificaat te behalen, omdat wij het als havenautoriteit belangrijk vinden het goede voorbeeld te geven in de haven', aldus CPA-directeur Humberto de Castro. 'We zijn ons ervan bewust dat de toekomst van alle bedrijven in onze havens niet alleen afhankelijk is van een verantwoordelijk businessmodel, maar tevens van een gezond milieu binnen onze havens.'

De CPA heeft onlangs een presentatie gehouden ter viering van het behalen van het ISO 14001-certificaat. Uitgenodigd waren onder meer de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), de directeur van Stichting Carmabi Paul Stokkermans, namens Amigu di Tera en Defensa Ambiental Lloyd Narain en namens Stichting Uniek Curaçao Theo van der Giessen.

Het certificeringsproces startte in maart 2014 met workshops aan het gehele personeel van CPA, KTK en CPO, het vaststellen van milieudoelstellingen voor 2015-2017 en het houden van audits door de interne auditors. De laatste audit werd verricht door Lloyd’s Register in april 2015, wat uiteindelijk heeft geleid tot de ISO 14001-certificering.

CPA, KTK en CPO’s milieudoelstellingen voor 2015-2017 houden onder meer in: het blijvend verminderen of elimineren van de risico’s van vervuiling van de zee, de grond en de lucht, het verminderen van energieverbruik door het installeren van energie-efficiëntere apparaten, het verminderen van de afhankelijkheid van elektriciteit die wordt opgewekt door fossiele brandstof, het zo veel mogelijk gebruik maken van recyclebaar materiaal, het scheiden van afval en het verminderen van vervuiling veroorzaakt door industrieel afval en het analyseren van het probleem van rioolwaterlozing in de havens van Curaçao.

Rechter: Sloopverbod gebouwen aan zuidwestzijde Sehos in Willemstad, Curaçao, vervalt

ProMo, Docomomo en Team Cactus niet erin geslaagd om gebouwen aan te laten merken als monumenten

Rechter: 'Belang behoud gebouwen weegt niet op tegen komst modern ziekenhuis op eiland'


Bijna twee maanden na de eerste ordemaatregel van de rechter, dat ten westen van het Sehos in Willemstad niet gesloopt mag worden in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO), heeft het gerecht gisteren bepaald dat dit sloopverbod komt te vervallen, aldus bericht het Antillaans Dagblad vandaag, vrijdag 19 juni 2015.

De stichtingen Pro Monumento (ProMo), Documentation and Conservation of the Modern Movements Curaçao (Docomomo) en Team Cactus, die de sloopwerkzaamheden wilden staken en gestaakt houden totdat er in een bodemprocedure definitief is beslist, hebben de LAR-procedure (Landsverordening administratieve rechtspraak) over de hele linie verloren.

Voor het neerhalen van onder andere het (voormalige) mortuarium en het prikcentrum van het Sehos en andere gebouwen had de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) een deel van de gronden in stadsdeel Otrobanda gewijzigd van ‘Binnenstad’ in ‘Stedelijk woongebied’. Volgens het gerecht is aannemelijk geworden, dat de minister ‘niet in strijd met de wet heeft gehandeld door het wijzigingsplan vast te stellen’. Ook werd de bouwvergunning voor HNO rechtsgeldig verleend.

De stichtingen hadden onder andere aangedragen dat met de sloop Willemstad als Werelderfgoedstad van de UNESCO op het spel zou staan. Het betreft echter geen monumenten in de zin van de Monumentenlandsverordening en evenmin is aannemelijk gemaakt dat de gebouwen zodanige monumentale waarde hebben dat de minister hier rekening mee moest houden. Daargelaten dat ProMo, Docomomo en Team Cactus er niet in geslaagd zijn te overtuigen dat de panden een monumentale waarde hebben en een bijdrage leveren aan het historische karakter van Willemstad, weegt naar het oordeel van rechter Martinez ‘het belang van het behoud van die gebouwen niet op tegen het belang van de Curaçaose bevolking om zo spoedig mogelijk te beschikken over een modern ziekenhuis dat aan haar medische behoeften voldoet’.

'Ook een afweging van de betrokken belangen valt aldus niet in het voordeel van verzoeksters uit', aldus de beslissing in raadkamer door het Gerecht in Eerste Aanleg. Tegen deze LAR-beslissing staat geen hoger beroep open.

De minister, het uitvoeringsorgaan stichting Sona (die de regie voert over de bouw van het HNO-project) en het Sehos hadden aangevoerd dat het - mede gelet op de zeer slechte staat van het Sehos-ziekenhuis - in het belang van de hele bevolking is dat het HNO wordt gebouwd.

Vakbondsman Leeflang bezorgd over komende periode

'Afgelopen regeerperiode is er geen loonsverhoging geweest'

'Ik ga een en ander aankaarten binnen RaVakSur'


Vakbondsleider Murwin Leeflang maakt zich bijzonder bezorgd over de komende periode. ‘Onze president heeft voor de verkiezingen reeds aangegeven, dat onze financiële situatie heel precair is. Wat nu zal komen, moet volgens onze president te begrijpen zijn', aldus Leeflang vandaag, 19 juni 2015, in het Dagblad Suriname.

Er is een verkiezing geweest, waarbij de meerderheid heeft aangegeven dat zij deze regering verder wil zien regeren. ‘Maar ik weet dat er nog wat maatregelen getroffen zullen worden die ons heel veel pijn zullen doen. De overheid moet ook rekening mee houden dat in de afgelopen vijf jaren wij geen salarisverhoging ontvangen hebben, wel een looncorrectie van 10% . Dit, vanwege de devaluatie van ons geld. Ook al zou men het een loonaanpassing willen noemen, die scheve verhouding die toen is ontstaan vanwege die devaluatie is niet meer bijgehouden en dat moet in overweging genomen worden door die regering.'

'In geval men het een loonaanpassing zou willen noemen, voor mij is dat een looncorrectie geweest. Een loonsverhoging betekent dat je vooruit gaat en ik weet niet of dat het geval is geweest is in deze. Deze zaak zal ik zeker aankaarten binnen Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname)’, zegt de vakbondsman.

Agent zou seksfilmpjes met een medewerkster hebben verspreid

Videobeelden met mobiele telefoon gemaakt in onder andere een politiebureau


Er is een onderzoek gestart tegen een politieagent die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van pornofilmpjes, naar aanleiding van een aangifte deze week tegen de agent door een medewerkster op het politiebureau waar de agent is gestationeerd. Dit bericht de Ware Tijd Online vanmiddag, vrijdag 19 juni 2015.

De agent zou vermoedelijk opnames hebben gemaakt met zijn mobiele telefoon terwijl hij seksuele handelingen pleegde met de medewerkster. Een van de opnames zou zelfs in het politiebureau zijn gemaakt. 

Inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, heeft laten weten niet op de hoogte te zijn.

De Ware Tijd schrijft echter te hebben vernomen, dat de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) belast is met het onderzoek. Het is nog niet duidelijk of er maatregelen zijn getroffen tegen de politieagent.

Jonge drieling met ouders op bezoek bij minister Amafo

Gezin krijgt vijf jaar lang aanzienlijke steun van overheidMinister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) kreeg gisteren bezoek van de drieling Taylan (jongen), Raylan (jongen) en Kaylan (meisje) Vlijter. Bij deze gelegenheid werd onder andere bekendgemaakt wat de financiële en sociale ondersteuning zal zijn die zij vanuit het ministerie zullen krijgen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 19 juni 2015.

De ouders en de drieling mochten een donatie in ontvangst nemen van onder andere maximaal Srd 1.250 per maand, Srd 1.500 per maand voor babyartikelen en Srd 1.000 voor voorzieningen met betrekking tot de huisvesting. Ook krijgen de ouders hulp van een maatschappelijke werker die hen gezincoaching kan geven gedurende vijf jaren.

Al geruime tijd wordt er vanuit het ministerie van Sozavo hulp geboden aan ouders die een drieling ter wereld gebracht hebben. Dit houdt in dat vanuit de staat vijd jaren lang voor sociale steun wordt gezorgd van onder andere sociale begeleiding, gezinscoaching, babyvoeding, verzorgingsartikelen en andere.

Drieling Vlijter werd geboren op donderdag 28 mei 2015 en de ouders zijn Abigail de Bruin en Ernst Vlijter. De minister zei, dat het voor het ministerie altijd een heel bijzonder moment is wanneer een drieling wordt geboren. Het is niet iets dat iedere dag gebeurt. Tijdens de regering Bouterse –Ameerali werd het belangrijk geacht voorzieningen te treffen, want eerder waren die er niet op regelmatige basis.

Arrestant bont en blauw geslagen door agent te Henar Polder, Nickerie

Agent mishandelt arrestant die politie zou hebben uitgescholden...


Sahir Idoe is afgelopen woensdag, zo beweert zijn vader vandaag, vrijdag 19 juni 2015, in het Dagblad Suriname, door de politie van Henar Polder, Nickerie, onterecht zijn mishandeld.

Volgens de vader had zijn zoon wat alcohol genuttigd, waarna hij een woordenwisseling kreeg met zijn vrouw. Zijn vrouw belde als gevolg hiervan de politie. Toen de agenten arriveerden was Idoe echter verdwenen. De politie kwam op een later tijdstip weer richting het huis van Idoe en nam hem toen mee naar het politiebureau voor verhoor.

De volgende ochtend, toen de vader naar de politiepost ging, kon hij naar zijn zeggen zijn zoon niet meer herkennen. ‘De politie heeft hem bont en blauw geslagen. De inspecteur zei tegen mij dat het niet om zijn vrouw ging, maar omdat hij de politie heeft uitgescholden’, zegt de vader.

De vader vindt het vreemd en erg, dat de politie op grond van zo'n feit zijn zoon op deze manier heeft behandeld. Idoe is in verzekering gesteld.

De politie van Nieuw Nickerie verwees de redactie van het Dagblad Suriname naar het politiebureau Henar Polder, omdat het een om zaak van Henar gaat. De politie van Henar Polder was echter niet bereikbaar voor commentaar.

Stakende tolken veroorzaken vertraging in behandeling rechtszaken

Tolken moeten nog achterstallige betalingen van ministerie van Justitie en Politie ontvangen


Rechtszaken waarbij de assistentie van tolken nodig is worden getraineerd door tolken. De rechter moest gisteren een zaak weer uitstellen, omdat de tolken in actie zijn. Er is een betalingsachterstand, waardoor de tolken hun dienstverlening aan het ministerie van Justitie en Politie hebben stopgezet, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2015.

De rechter zei tegen de verdachten in het beklaagdenbankje, dat hun zaak uitgesteld moest worden, omdat er geen tolk aanwezig was. De drie vrouwen die terecht stonden, konden dus niet gehoord worden. Een van hen is een Portugese en zij verstaat geen Nederlands noch Sranan. Deze zaak zal op 15 oktober, na het reces, behandeld worden. 

Deze hele week moesten zaken worden uitgesteld. De rechters hebben de mensen voorgehouden, dat zij er niets aan kunnen doen. Het gaat vooral om zaken waarin Brazilianen verhoord of gehoord moeten worden. Ook voor Engelsprekenden zijn geen tolken beschikbaar.

Suriname heeft eigen online datingbureau 'Nice to meet you'

'Privacy en anonimiteit bij bemiddeling gegarandeerd voor mensen die zich registreren op website'


Het online datingbureau ‘Nice to meet you’ wil zich als eerste professionele datingbureau in Suriname richten op de Surinaamse samenleving. 'We komen met een geheel nieuw concept en willen daten op een ander niveau brengen. Service en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij bieden personal coaching aan en begeleiden mensen die niet durven af te stappen op iemand', zegt  Aartie Sardjoe van het bureau vandaag, 19 juni 2015, in de Ware Tijd. 

Sardjoe zegt, dat het bureau ook dates zal bezorgen op verschillende locaties. 'Verder zullen we regelmatig evenementen organiseren. Met onze diensten zullen we ons richten op de Surinaamse en Nederlandse bevolking.' Het bedrijf houdt morgen een informatieavond en lanceert dan ook de website, die overigens al online is.

Het is een online datingsite waarbij matches worden gemaakt. 'Verder kunnen wij ook de bemiddeling op ons nemen waarbij privacy en anonimiteit gewaarborgd worden. Daarnaast zijn we ook transparant.'

'Nice to meet you biedt verschillende lidmaatschappen met verschillende prijzen die variëren tussen de honderd en vierhonderd Surinaamse dollar. Wij (Aartie en Cindy Sardjoe) komen al jaren op vakantie in Suriname. Het viel ons op, dat er heel weinig in het openbaar gesproken werd over relaties en uitgaan. Dit prikkelde ons om daar iets aan te doen. Wij wonen zelf in Nederland en daar wordt men overspoeld met verschillende vormen van daten, uitgaansmogelijkheden en evenementen. Alles draait om diversiteit. En die diversiteit in mogelijkheden willen wij brengen in de Surinaamse maatschappij', zo zei Aartie Sardjoe gisteravond in het STVS-programma 8er 't nieuws.

Minister Amafo draait in kwestie Nos Kasita om de hete brei heen

SoZaVo-minister niet in staat om vragen over problemen Nos Kasita te beantwoorden


Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is niet duidelijk over de financiële problemen bij het kindertehuis Nos Kasita. De instelling heeft zich eerder deze maand beklaagd over het uitblijven van subsidiegeld voor het tweede helft van 2014 en de eerste zes maanden van 2015. Dit ondanks dat de stukken voor de subsidieaanvraag al zijn ingediend. 

Amafo wist gisteren, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 19 juni 2015, tegenover journalisten niet concreet aan te geven of er al een oplossing is in deze kwestie. Amafo bleef ondanks herhaaldelijke vragen erom heen draaien.

Vervolgens zei ze, dat de afgelopen tijd te weinig is belicht hoeveel kindertehuizen haar ministerie in Suriname dient. 'U moet weten het zijn er ongeveer 55. We moeten bij onszelf te rade gaan wat het probleem is, waarom telkens een of twee kindertehuizen in de media zijn als zou het ministerie haar werk niet naar behoren doen. Hoe staat met die andere 55? Dat zou u, media, eens moeten onderzoeken.'

Op vragen of het tehuis in financiële problemen verkeert en hoe kinderen hun voeding en drank krijgen, kon de bewindsvrouwe ook geen duidelijk antwoord gegeven. 'Maakt u zich daarover niet druk. We hebben onze apparaten die alles begeleiden. Alles is in place. Maakt u zich niet druk om de kinderen. Als er op de juiste manier wordt gecommuniceerd, dan gebeurt alles op de juiste manier.'

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Oud-directieleden Surpost blijven volhouden onschuldig te zijn aan verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen

Tegen twee directieleden is 18 en 10 maanden cel geëist met aftrek tijd in voorarrest

Oud-douaneambtenaar hoort 6 maanden cel eisen


De ex-directieleden van Surpost, Carlo Godliep en Steve Ravenberg, en oud-douaneambtenaar Oemar Kariman hebben gisteren in de rechtbank in hun laatste woord gezegd, dat ze onschuldig zijn. Zij stonden terecht voor verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Tegen Godliep werd 18 maanden celstraf geëist en Ravenberg hoorde 10 maanden cel tegen zich eisen. Kariman hoorde 6 maanden tegen zich eisen, allen met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. De rechter zal op 15 oktober vonnis wijzen.


Godliep zei, dat op 9 juni al zijn panden en percelen, waarop justitieel beslag gelegd was, zijn geveild, terwijl de rechtszaak nog niet afgerond is. Hij stelde ook, dat elk directielid een 'extended disc' had waarop documenten opgeslagen werden. De disc heeft een capaciteit van 250 gigabyte (GB). Hij had documenten daarop, die ruim 20 GB ruimte in beslag namen. De 99 records die overgelegd zijn, zijn volgens de verdachte slechts het minieme deel. Dit komt op 5 GB neer. Volgens Godliep ligt het bewijsmateriaal daarin opgeslagen en die informatie is niet beschikbaar gesteld. Hij houdt vol onschuldig te zijn.

Ravenberg verklaarde ook onschuldig te zijn. Hij vindt het jammer, dat niet alle documenten bekeken zijn, waardoor zijn onschuld bewezen kon worden.

De Officier van Justitie voerde aan, dat er door de verdediging niets nieuws naar voren was gebracht. De documenten die overhandigd waren, hadden volgens Klein geen nieuwswaardigheid in zich.

Het drietal wordt verdacht van verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van de wet 'Money Laundering'. Zo waren bedragen overgemaakt uit het buitenland. De lokale banken hebben personeel uitbetaald, maar Surpost heeft het geld niet ontvangen. Godliep en Ravenberg zijn op verzoek van hun advocaten op 3 mei 2012 voorlopig in vrijheid gesteld. Kariman is sinds 7 april 2012 op vrije voeten. De verdachten zaten vanaf medio november 2011 in voorarrest.

Somohardjo (PL) over kwestie Sapoen/Chitan: 'Als dit niet wordt aangepakt, heeft kiezer nog minder vertrouwen in politici'

'Rechterlijke uitspraak belangrijk als gekozen Assembleeleden er met zetel vandoor gaan'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vindt dat voor het vertrouwen in de politiek het belangrijk is om een rechterlijke uitspraak te hebben, wanneer na de verkiezing gekozen parlementsleden er met hun zetel vandoor gaan. Aan de kiezers zijn tijdens de verkiezingscampagne zaken voorgehouden, namens de partij en de combinatie. Kiezers zijn boos, dat op die manier omgegaan wordt met hun stem, zegt Somohardjo vandaag, vrijdag 19 juni 2015, op Starnieuws.

De partij is aan het bestuderen hoe deze zaak het beste aangepakt zal worden, zonder de fouten te maken, die anderen gemaakt hebben. De voorbeelden van de KTPI en BEP worden gebruikt om een zaak op te bouwen.

Somohardjo zegt bijzonder teleurgesteld en geraakt te zijn door Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan die besloten hebben een aparte fractie te vormen.

'Ik gebruik vooral de vastenperiode om na te denken over hoe wij met elkaar omgaan. Met Chitan heb ik elke dag contact gehad. Wij hebben samen gegeten en gedronken, lief en leed met elkaar gedeeld. Hij tekent de motie dat hij de partij trouw blijft en de volgende dag is hij weg. Het vertrouwen is ernstig geschaad.' De PL-leider gaat deze kwestie ook binnen V7 bespreken.

'Als deze zaak niet wordt aangepakt, zal de kiezer nog minder vertrouwen hebben in politici. Wij geven hen de garantie dat de kandidaat zal doen wat tijdens de verkiezingscampagne wordt beloofd', stelt Somohardjo.

Hij vindt ook, dat er jurisprudentie moet zijn, waardoor dit soort praktijken in het vervolg achterwege kunnen blijven. Somohardjo vindt het niet erg dat bij terugroepen van Sapoen en Chitan, de zetels naar de VHP en NPS gaan. 'Het gaat om een voorbeeld dat wij moeten stellen.'

Vrouwen agro coöperatie onaangenaam verrast door cassave ontbijtpap Melkcentrale en IAP NV

Minister Algoe (LVV) met de Kokori instant cassavepap op de beurs
Wi! Uma Fu Sranan al langere tijd bezig met cassavepap

'Waar zijn we in Godsnaam mee bezig in dit land?'


Wi! Uma Fu Sranan, de eerste vrouwen agro coöperatie in Suriname, is onaangenaam getroffen door de productie van cassave ontbijtpap voor het Bureau Voeding Naschoolse Opvang en Begeleiding. De eerste levering van de Melkcentrale Paramaribo, geproduceerd samen met Innovative Agro-Processing Industries (IAP NV) in Para, vindt vandaag, vrijdag 19 juni 2015, plaats op verschillende scholen in Suriname. Bij deze organisatie zijn nu veel vraagtekens over deze kwestie. Deze ontwikkeling is ook besproken met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, waar de organisatie lid van is, aldus Starnieuws.


De coöperatieve vereniging heeft als doel het verbeteren van de levensstandaard van vrouwelijke agro producenten in voornamelijk de landelijke gebieden van Suriname. Diverse agro vrouwen, vanaf planters tot verwerkers, hebben zich gebundeld in deze coöperatieve vereniging om mee te helpen aan de ontwikkeling van de agrarische sector. De organisatie timmert al geruime tijd aan de weg.

'Wij hebben tijdens de Caribbean week of Agriculture, gehouden in Suriname in oktober jongstleden, onze Kokori instant cassavepap geproduceerd door SURIVIT in samenwerking met de vrouwen van de Agro Cooperatie Wi! Uma Fu Sranan, gelaunched. In april stonden we wederom op de Made in Suriname beurs, waar ook de vicepresident zijn bewondering heeft uitgesproken en tevens riep 'waarom weten we hier niets van? Dit moeten we subsidiëren', zegt Tania Lieuw-A-Soe, voorzitter van Wi! Uma Fu Sranan.

De organisatie reageerde zeer verbaasd op een bericht waarin aangekondigd wordt, dat IAP samen met de Melkcentrale cassavepap zal leveren voor naschoolse opvang. Volgens een mededeling van IAP en de Melkcentrale is in mei een samenwerking met elkaar aangegaan.

'Waar zijn we in Godsnaam mee bezig in dit land. Willen we daadwerkelijk de lokale producenten helpen en de productie stimuleren of liggen we gewoon op de loer voor ideeën? Was IAP niet uit de grond gestampt met een gigantische creditline uit China om cassavemeel te produceren voor de export, zodat er inkomsten uit het buitenland gegenereerd konden worden voor Suriname? Totale verwarring is er bij ons ontstaan, niet gesproken over ergernis. Moeten we bang zijn om te produceren met de schaarse middelen die we hebben, omdat mensen met meer invloed en geld ons in no time uit de markt wippen en ons met de vloer gelijk maken?', aldus Lieuw-A-Soe.

De organisatie is zich er van bewust ,dat deze reactie haar niet in dank zal worden afgenomen, maar hetzij zo. 'Anderhalf jaar investeren met alle kleine beetjes die je bezit, zonder je hand open te houden voor de overheid of de bank te bedelen voor een lening, is niet niets. Zie daar de reden om onze stem te laten horen. We hopen van harte dat dit bericht ook de president bereikt, want hij heeft ons opgeroepen tot meer productie en ondernemerschap, dus zijn wij er haast van overtuigd dat hij niet op de hoogte is van dit soort praktijken', zegt de voorzitter van de organisatie.

'Wij en nog vele anderen hebben de stand van IAP bezocht op de beurs. Ja hoor, stond er parmantig een freezer met schoon gemaakte cassave verpakt in plastic, cassave frites en ga zo maar door. En als je de jongeman in de stand vroeg waar die producten te verkrijgen zijn, wist hij je te vertellen dat IAP er mee bezig is. Bezig waarmee? Bezig de kleine producenten uit de markt te slaan. Iedereen die de supermarkt weleens bezoekt, weet dat deze producten reeds te verkrijgen zijn, geproduceerd door kleine lokale producenten. Waar staat die 'Innovatie' van IAP eigenlijk voor? Dit is ronduit schandelijk. Hoelang zal dit zo doorgaan en is IAP van plan om alles op het gebied van cassave te gaan produceren? In dat geval dan kunnen we met z’n allen stoppen met de kleine producties, want we zullen er toch niet tegen kunnen concurreren. Heeft IAP zo meteen ook cassavebrood? en cassave crackers? We horen het graag.'

Chitan (PL) zou zich volgens rr- en dr-leden hebben laten omkopen voor 500.000 Amerikaanse dollar en auto

PL-ondervoorzitter Sapoen zou voor de verkiezingen al in gesprek zijn geweest met NDP


Het gekozen ressortraadslid, Solindersingh Lumsden van de V7 in Jarikaba, Saramacca, beweert vandaag, vrijdag 19 juni 2015, in het Dagblad Suriname, dat een groep mensen onlangs richting de gekozen parlementariër Diepak Chitan is geweest om een gesprek met hem te hebben over de wijze waarop hij de Pertjajah Luhur (PL) heeft ‘verraden’, zoals zij het noemen. 

Volgens Lumsden ging het om een groep van twintig ressortraadsleden, twee districtsraadsleden en een niet gekozen ressortraadslid, die stellen tijdens de verkiezingen heel hard te hebben gewerkt voor Chitan. De vraag werd aan Chitan gesteld, waarom hij zo'n stap heeft ondernomen. Chitan gaf aan, dat hij al twee weken met die gedachte had rondgelopen. Naar informatie van de ressortraads- en districtsraadsleden heeft Chitan zichzelf echter laten omkopen voor 500.000 Amerikaanse dollar en een auto. Chitan is volgens het ressortraadslid niet ingegaan op deze beschuldiging.

Volgens politiek analist Hardeo Ramadhin zijn de twee heren, Raymond Sapoen en Diepak Chitan, bewerkt. ‘Eenmaal een verrader, blijf je altijd een verrader. Sapoen zoekt zoveel macht, maar heeft geen geduld. Somohardjo is laatstelijk 72 jaar geworden. Hij kon toch gewacht hebben? Maar hij heeft het zekere boven het onzekere genomen. Je bent ondervoorzitter van de partij. Je moet niet komen zeggen dat niemand naar jou luistert. Als je zo principieel was dat je niet met die man door een deur kan gaan, had je de ruimte om te zeggen dat je niet op de lijst wilde komen. Hij moet geen verhalen nu komen vertellen. Hij heeft nu die zetel gekregen en daarom is hij belangrijk geworden.’

Volgens Ramadhin is Sapoen over de rug van andere kandidaten gekozen. Wilde Sapoen met voorkeur gekozen worden, dan moest hij 7.769 stemmen hebben behaald. Sapoen heeft 5.559 stemmen behaald. 2.210 Stemmen zijn door anderen geleverd. Het systeem heeft hem dus toegelaten en niet zijn eigen kracht. Sapoen zal volgens Ramadhin in ieder geval noch minister noch vicepresident kunnen worden.

‘Het moment dat Chitan besluit een andere post in te vullen, komt Prem Sardjoe van de NPS naar binnen. Kiest Sapoen voor een andere post binnen de regering dan komt iemand van een andere partij naar binnen. De NDP-regering heeft in beginsel geen ministers nodig, maar Assembleeleden die hun ondersteuning in De Nationale Assemblee kunnen verlenen’, aldus Ramadhin.

Hij heeft het vermoeden, dat Sapoen zelfs voor de verkiezing aan het onderhandelen was met de NDP. Chitan heeft al aangegeven dat hij tot zeker twee weken van tevoren met andere gedachten bezig is geweest. Noch Chitan noch Sapoen was bereikbaar voor een reactie, aldus het Dagblad Suriname.

Bestuur BEP akkoord met deelname aan nieuwe coalitie

Algemene ledenvergadering moet nog groen licht gevenHet bestuur van de BEP is akkoord gegaan met deelname aan de nieuwe coalitie. Di bevestigt voorzitter Celsius Waterberg van de BEP vandaag, vrijdag 19 juni 2015, op Starnieuws. Nu moet alleen nog groen licht komen van de algemene ledenvergadering.

Waterberg zegt dat nog geen datum is geprikt voor het houden van de ledenvergadering. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden en de locatie. Afgevaardigden van alle districten moeten op deze vergadering aanwezig zijn. 'Wij denken tussen zaterdag en woensdag de algemene ledenvergadering te houden.'

De leiders van V7 komen vanavond in vergadering bijeen. Dit bevestigt V7-coördinator en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Aan de orde zullen komen onder andere de laatste politieke ontwikkelingen. De BEP zal uit V7 moeten treden, nu de partij zich opmaakt om de coalitie te ondersteunen. Daarnaast hebben de Pertjajah Luhur-leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan besloten een aparte fractie te vormen in De Nationale Assemblee. Ook zij ondersteunen de coalitie.

Suriname gaat eindelijk in op aangeboden steun Nederland bij zoektocht naar vermiste helikopter

Piloot Van Embricqs al bijna maand vermist. (Bron foto: Facebook)
Vier dagen nadat toestel verdween bood Nederland al hulp aan

Aan boord piloot Donavan van Embricqs en technicus Ryatno Kertodikromo


Nederland is eindelijk betrokken bij de zoektocht in Suriname naar een helikopter die al sinds de avond van 23 mei vermist wordt. Aan boord waren de piloot van het toestel Donavan van Embricqs (40) en technicus Ryatno Kertodikromo (38). Van Embricqs heeft de Nederlandse nationaliteit. Het toestel was bijna een maand geleden in donker en bij slecht weer onderweg van het dorpje Sipaliwini in het uiterste zuiden van Suriname naar Paramaribo, maar verdween spoorloos. De helikopter bracht stembussen en - biljetten naar afgelegen regio's voor de Surinaamse verkiezingen, aldus bericht correspondent Harmen Boerboom vandaag, vrijdag 19 juni 2015, op de NOS.

Nederland bood via de ambassade in Paramaribo al op 27 mei ondersteuning aan, maar die werd door de Surinaamse autoriteiten afgewezen. 'Het is gebruikelijk dat Nederland hulp aanbiedt wanneer er een Nederlandse onderdaan is betrokken bij een ongeval of vermissing', aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Waarom Suriname niet meteen op het Nederlandse aanbod heeft gereageerd weet het ministerie niet. 'Voorop staat dat de zoekactie naar de helikopter en de piloten de verantwoordelijkheid is van de Surinaamse autoriteiten. Maar, de zoekactie heeft nog niet tot resultaat geleid en Suriname heeft nu aan Nederland advies gevraagd op het gebied van search en rescue.'

Intussen zijn deskundigen van het Nederlandse ministerie van Defensie in gesprek met de Surinaamse rampenbestrijdingsdienst NCCR, Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing. Het is nog niet bekend of Nederland manschappen en apparatuur naar Suriname gaat sturen.
Jerry Slijngard van de NCCR wil niet inhoudelijk reageren, maar bevestigt dat het gebruikelijk is dat zoekacties eerst door het land zelf worden uitgevoerd.

De ouders van de piloot en tien andere familieleden zijn kort na de vermissing naar Suriname afgereisd en wachten wanhopig de ontwikkelingen af. De Nederlandse ambassade staat in nauw contact met hen. 'Wij weten ook niet waarom het allemaal zo lang moest duren, maar we zijn erg blij met het aanbod van Nederland', zegt Winston van Embricqs, de vader van de piloot.
'Los van onze eigen onzekerheid en ons eigen verdriet is het onrechtvaardig dat Donovan zo lang op adequate hulp heeft moeten wachten. Hij is één van Surinames meest ervaren piloten en heeft tientallen reddingsvluchten uitgevoerd.'

Ook Jerrell van Embricqs, de eigenaar van het helikopterbedrijf en neef van de piloot, juicht Nederlandse steun van harte toe. 'Onze mensen zijn al meteen na de vermissing gaan zoeken. We vliegen elke dag urenlang boven een zwaar bebost gebied dat net zo groot is als Nederland. Wij zoeken met ons blote oog. Speciale apparatuur is een absolute noodzaak en had er al lang moeten zijn.'