zaterdag 20 juni 2015

Suralcoweg in Misman-project deels onbegaanbaar door regenval

(Bron foto: Commissariaat Para)
Districtscommissaris in actie: aannemer moet binnen 3 dagen weg begaanbaar maken

Weg tijdelijk afgesloten voor verkeer boven vier ton asdruk


Delen van de Suralcoweg in het Mismanproject in het district Para zijn door de aanhoudende regenval totaal onbegaanbaar geworden. De weg vertoont verzakkingen en scheuren, aldus bericht het districtscommissariaat vandaag, zaterdag 20 juni 2015. 

Er zijn verstoppingen in de afvoertrenzen waardoor het overtollig water over de weg stroomt.  De districtscommissaris, John de La Fuente, heeft onmiddellijk een aannemer aangetrokken om de wegconditie te verbeteren.

Het bedrijf NV Amokro moet vanaf vandaag binnen drie dagen de weg weer begaanbaar maken. In een eerste fase worden de urgenste problemen aangepakt: verstoppingen in de wegtrenzen worden opgeheven en in sommige gevallen zullen nieuwe wegtrenzen worden aangelegd. 

Oude verroeste duikers worden vervangen door nieuwe Ultra Kyma-buizen voor een goede doorstroming van het afvoerwater en kuilen in het wegdek worden met kraskow zandmateriaal opgevuld.

De bestuursdienst zal ook gesprekken voeren met houders van zandconcessies die over deze weg hun zand transporteren. Aan hen zal gevraagd worden om ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wegconditie.  Voorlopig is de weg afgesloten voor alle verkeer met een asdruk boven vier ton.

Online petitie-actie gericht aan Kabinet van de President voor meer steun zoektocht vermiste Hi-Jet heli en inzittenden

'Hulp voor Don en Ryatno' wil meer actie van overheid in zoektocht naar helikopter


Op het internet is door 'Hulp voor Don en Ryatno' een petitie-actie gestart. In de petitie, die bezoekers online hier kunnen tekenen, die is gericht aan het Kabinet van de President, wordt aan president Desi Bouterse gevraagd om alle nodige internationale assistentie aan te vragen om te bewerkstelligen, dat de helikopter en de twee inzittenden zo snel mogelijk terug worden gevonden.

De tekst van de petitie luidt:
 
Op 23 mei 2015 waren medewerkers Donavan van Embricqs (40) en technicus Ryatno Kertodikromo (38) van het bedrijf Hi-Jet Helicopter Services onderweg van het dorpje Sipaliwini in het uiterste zuiden van Suriname naar Paramaribo maar verdween spoorloos. Er is nu internationale hulp nodig om te zoeken! 

De helikopter bracht stembussen en - biljetten naar afgelegen regio's voor de Surinaamse verkiezingen. 

Er is speciaal materieel en manschappen nodig voor de zoektocht in Suriname.

"De autoriteiten in Paramaribo hebben daar niet om gevraagd en dus sturen wij het niet", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken van Nederland "
Suriname heeft ons wel verzocht om hulp van sporenspecialisten van het ministerie van Defensie. Die gaan beelden en vluchtdata analyseren".

"We hebben alles nodig wat mogelijk is! Speciale apparatuur is een absolute noodzaak en had er al lang moeten zijn."

Structuren ABOP staan achter voorzitter Brunswijk - Afwezigheid Belfort in Moengotapoe leidt tot speculaties

ABOP'ers vrezen overstap Belfort naar NDP


Ronnie Brunswijk, leider van ABOP, heeft tijdens de structurenvergadering van zijn partij vanmiddag, zaterdag 20 juni 2015, in Moengotapoe de leden gezegd dat ze niet bang moeten zijn om in de oppositie te gaan. De partijleden hebben duidelijk gemaakt achter hun leider te staan en hem te ondersteunen. Op de vergadering was kopstuk Edward Belfort, minister van Justitie en Politie, die gekozen is in Paramaribo, niet aanwezig.

Brunswijk laat via Starnieuws weten, dat Belfort hem vanmorgen meegedeeld heeft dat hij niet aanwezig kan zijn. 'Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan Belfort. Ik heb elke dag contact met hem. Wij wantrouwen hem niet, omdat hij vandaag niet aanwezig was', zegt Brunswijk.Maar, de Ware Tijd Online weet echter te berichten, dat binnen de ABOP met toenemend wantrouwen wordt gekeken in de richting Edward ‘Tigri Barba’ Belfort. Kopstukken binnen de partij zouden, aldus de krant, vrezen dat hij de overstap zal maken naar de NDP.

Volgens de Ware Tijd had hij 's morgens de leiding van de partij laten weten, dat het houden van een bijeenkomst, naar aanleiding van het uitsluiten van de ABOP uit de regeercoalitie, geen goed idee is.

Hij zou niet aanwezig zijn, omdat hij vindt, dat de vergadering zaken slechts verder op de spits zou drijven. Partijkopstukken zouden stellen, dat Belfort door de NDP wordt gepaaid met de mededeling dat hij een goede job heeft gedaan. Het feit dat bij de ABOP bekend is dat Belfort recent een gesprek heeft gehad met een prominente NDP-er doet de zaak ook geen goed.

Tijdens de bijeenkomst te Moengotapoe is aan de structuren uitgelegd, dat er allerlei lastercampagnes op touw worden gezet om de ABOP zwart te maken. Brunswijk had geen goed woord over voor Clifton Limburg, presentator van het SRS-programma Bakana Tori. Brunswijk vindt dat via dat programma de gemeenschap gemanipuleerd wordt met eenzijdige informatie.

Brunswijk zei dat uiterlijk 30 juni, wanneer De Nationale Assemblee voor de eerste keer bijeenkomt, alles duidelijk zal worden. De structuren haalden aan dat Brunswijk een echte leider is. 'Hij is geen namaak. Hij is origineel. Hij is de leidsman. Ook in de oppositie zullen wij Bravo ondersteunen. Overal waar hij gaat, zullen wij hem de steun geven. Te allen tijde staan wij achter hem, ook al gaan we door een diep dal, we hebben vertrouwen in hem', aldus partijleden.

'Bravo zal u niet in de steek laten. Ik sta zij aan zij met jullie. Met al jullie problemen', sprak Brunswijk.

Slijngard (NCCR) weerspreekt berichtgeving NOS over Nederlandse hulp zoektocht naar vermiste Hi-Jet heli

(Bron foto: LPM News)
'De twee landen hebben in goed overleg informatie uitgewisseld'

'Het gaat om advies en niet om manschappen of materieel uit Nederland'


Het is 'pertinent onwaar' dat Suriname weigert om gebruik te maken van hulp die zou zijn aangeboden door Nederland in de zoektocht naar de vermiste Hi-Jet helikopter. Dit zegt luitenant-kolonel Jerry Slijngard, hoofd van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), vandaag, zaterdag 20 juni 2015, op de Ware Tijd Online.

'In tegendeel, de twee landen hebben in goed overleg informatie uitgewisseld over welke stappen er verder kunnen worden ondernomen', beweert Slijngard vandaag, die overigens niet inhoudelijk wilde reageren op vragen van NOS-correspondent Harmen Boerboom.  

'Jerry Slijnard van de NCCR wil niet inhoudelijk reageren, maar bevestigt dat het gebruikelijk is dat zoekacties eerst door het land zelf worden uitgevoerd', zo schreef de NOS-correspondent in Paramaribo.

Hij reageert op het artikel van Boerboom gisteren op de website van de NOS,  waarin de indruk wordt gewekt dat Suriname geaarzeld heeft om in te gaan op de aangeboden hulp van Nederland. Nederland zou op 27 mei al steun hebben aangeboden...

'Wij hebben zelf anderhalve week terug het verzoek om hulp aan Nederland gericht. Ik ben in goed contact geweest met het hoofd van Internationale Betrekking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, die pas donderdag groen licht van zijn meerderen kreeg om assistentie aan Suriname te verstrekken. Het gaat om bruikbaar advies van een multidisciplinair team van deskundigen in Nederland.'

Hij benadrukt dat het om advies gaat en niet om zaken als manschappen of materieel vanuit Nederland.

Bevolking Curaçao is milieuterreur zat

Overheid moet burgers in bescherming nemen en onderzoek laten doen naar vervuiling


De bevolking van Curaçao is de milieuterreur zat: de overheid moet burgers eindelijk in bescherming nemen door op korte termijn onderzoek te laten doen, informatie te geven en de schadelijke vervuiling op te ruimen. Dit eisen de stichtingen Clean Air Everywhere en Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) in het gisteren behandelde Kort Geding aangespannen tegen het Land, aldus bericht vandaag, zaterdag 20 juni 2015, het Antilliaans Dagblad.

'De tijd van praten en ‘mi ta bezig’ moet verleden tijd zijn. Het gaat er niet om wat je zegt, het gaat er om wat je doet. De minister die tegen een journalist zegt ‘ik doe niet mee aan dit soort spelletjes’ waarmee hij doelt op het Kort Geding dat nu dient en als uiterst redmiddel is aangespannen, geeft er blijk van geen enkel besef van de realiteit te hebben. Het is nu tijd voor goed onderbouwde en snelle actie', aldus advocaten namens de stichtingen Sandra in ’t Veld en Paul van de Laarschot.

De advocaten vertegenwoordigden gisteren naar eigen zeggen niet alleen de twee stichtingen Clean Air Everywhere (FCAE) en SMOC en vier privépersonen. 'Dit pleidooi wordt gevoerd namens honderden (zo niet duizenden) mensen die ‘onder de rook’ wonen.' Deze mensen zijn klaar met de overlast. Dat blijkt volgens hen uit de vele initiatieven vanuit de Curaçaose bevolking die op dit moment worden ondernomen om de luchtvervuiling aan te pakken.

'Vele initiatieven, maar helaas niet van de zijde van de overheid en de grootste vervuilers. Zij zijn blind en doof voor de luchtvervuiling en de ernstige gevolgen daarvan.' En dat is volgens de advocaten in strijd met een groot aantal internationale mensenrechten. 'Minister Whiteman en dus de overheid, handelt in strijd met alle internationale normen en dus ook in strijd met het hier van toepassing zijnde artikel 6:162 BW door niet de fundamentele rechten van eisers zoals vastgesteld te beschermen, niet haar taken en bevoegdheden ter bescherming van de volksgezondheid uit te oefenen en geen maatregelen te nemen om aan de vervuiling een einde te maken; het handelen kan als strijdig met de in acht te nemen zorgvuldigheid en derhalve onrechtmatig tegenover eisers worden gekwalificeerd.'

In ’t Veld en Van de Laarschot namens FCAE en SMOC: 'De overheid moet op korte termijn onderzoek laten verrichten door een internationaal erkend onderzoeksbureau naar de groene aanslag, de gezondheidsklachten en de oorzaken daarvan, en luchtmetingen laten doen; een en ander telkens geheel op kosten van de overheid alsmede dat de uitkomsten van die onderzoeken openbaar worden gemaakt en aan de burgers kenbaar worden gemaakt. Daarbij hoort ook adequate voorlichting over hoe te voorkomen dat de burgers verder ziek worden. Tot slot is het noodzaak dat de groene aanslag – op adequate wijze – wordt verwijderd, waartoe de overheid is verplicht als daarom wordt verzocht, een en ander wederom geheel op kosten van de overheid.'

Grote berg brandend afval zorgt voor veel overlast bewoners Sta. Catharina op Curaçao

Ingang naar groeve waar afval brandt geblokkeerd met rotsblokken


De bewoners van Sta. Catharina en omgeving hadden het gisteren weer zwaar te verduren toen een grote berg afval rond twee uur 's middags in de brand werd gestoken. De brandgeur was mijlenver te ruiken, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 20 juni 2015.

De ingang naar de groeve op Koraal Tabak – waar het afval ligt – werd gistermiddag plotseling met grote rotsblokken afgesloten. Dit maakte het voor de brandweer onmogelijk om de brand te blussen.

De buurtbewoners zijn ten einde raad en vrezen dat de geur zeker tot maandag zal blijven hangen.

LVV-minister en IAP NV verbaasd over kritiek Wi! Uma Fu Sranan op productie cassavepap

Cassavepap is algemeen product en verschilt van Kokori instant cassavepap

Power: Bij productie Kokori vindt een rookproces plaats


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en president-commissaris van Innovative Agro-Processing Industries (IAP NV) te Para,  Robert Power, stellen vandaag, zaterdag 20 juni 2015, op Starnieuws verbaasd te zijn over de kritiek van agro coöperatie Wi! Uma Fu Sranan op de productie van cassavepap door IAP NV in samenwerking met de Melkcentrale. Zij beweren aan het product niet gestolen te hebben van de organisatie. 

Cassavepap is een algemeen product en veel verschilt van de Kokori instant cassavepap geproduceerd door SURIVIT in samenwerking met de vrouwen van de Agro Coöperatie Wi! Uma Fu Sranan, aldus beide heren.

Algoe zegt, dat IAP niet opgezet is uit een creditline met China. Wel is equipment afkomstig uit China. Hij stelt ook, dat het om een staatsbedrijf gaat dat samen met de Melkcentrale de cassavepap produceert voor het project Naschoolse Opvang. Volgens de bewindsman is dit juist een enorme stimulans voor boeren die cassave planten. Zij zijn gegarandeerd van afzet. Door het product te leveren voor de Naschoolse Opvang komt er geld in het laatje.

Power laat weten, dat bij Kokori een rookproces plaatsvindt. Dat is bij de cassavepap, die nu op de markt wordt gebracht, niet het geval. De Melkcentrale bracht al twee producten op de markt waarin mais en havermout verwerkt werden. Beide hebben gluten. Bij cassave is dat niet het geval. Dit product is volgens Power van huisvlijt opgetrokken tot een industrieel product.

Hij zegt met verbazing de reactie van de organisatie gelezen te hebben. Als de coöperatie informatie wil hebben dan kan er volgens hem gewoon contact met IAP of de Melkcentrale worden opgenomen. Power zegt verder, dat het om niveauverbetering gaat en dat lokale bedrijven niet doodgeconcurreerd worden.

NPS-voorzitter: 'Vertrek BEP uit V7 betekent niet einde van politiek samenwerkingsverband'

BEP heeft V7 nog niet formeel geïnformeerd over deelname aan coalitie


Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) zegt vandaag, zaterdag 20 juni 2015, in het Dagblad Suriname dat het aankomend vertrek van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) uit de V7-combinatie niet het einde van de V7 hoeft te betekenen. De combinatie bestaat volgens de V7-leider nog steeds uit meerdere partijen en zullen deze gezamenlijk optrekken om de belangen van de samenleving via een andere wijze te behartigen. 

Op dit moment heeft niemand van de vijf overige V7-leiders een formeel schrijven van BEP-voorzitter Celcius Waterberg ontvangen over het besluit om een samenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP) aan te gaan. Alle informatie is volgens Rusland via de media vernomen.

De NPS-voorman zegt, dat alle zes partners al hadden aangegeven  dat individuele gesprekken met de NDP vrij gevoerd mochten worden.

Volgens Rusland is ondanks alle ontwikkelingen beslist dat de combinatie haar taken in politiek Suriname zal blijven vervullen. De NPS heeft het aanbod om deel uit te maken van de nieuwe coalitie afgewezen. Besloten is om een constructieve bijdrage vanuit de oppositiebanken te verlenen. Rusland benadrukt dat in feite alle V7-leiders al een standpunt hebben over welke richting zij zullen opgaan. Hij verwacht dat deze binnenkort bekend wordt gemaakt.

Organisaties ontevreden over gang van zaken rond uitgebrachte voorkeursstemmen

Druk op gekozen NDP-Assembleelid Aida Nading vanuit eigen partij geen zitting te nemen


Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, Women’s Rights Center, Ultimate Purpose, Projekta, Vrouwen Parlement Forum, STAS International komen op voor Aida Nading (NDP). Zij is gekozen als lid van De Nationale Assemblee (DNA), maar binnen haar eigen partij wordt druk uitgeoefend op haar om niet te bewilligen, omdat Carlo Lewis die op nummer drie in Sipaliwini stond gekandideerd, veel meer stemmen heeft gehaald.

De organisaties stellen in een uitgebrachte verklaring, aldus Starnieuws zaterdag 20 juni 2015, dat willekeurig wordt omgegaan met de interpretatie van regels, en inconsequent wordt geredeneerd. Bij de afgelopen verkiezingen zijn er meerdere gevallen geweest waarbij een kandidaat meer voorkeursstemmen vergaarde dan een kandidaat die hoger op de kandidatenlijst geplaatst was. Ze vergaarden wel meer stemmen, maar niet genoeg om bij voorkeur gekozen te worden.

'Erg jammer, verzuchtten wij, bijvoorbeeld in de gevallen van Ann Sadi en Harriet Ramdien. Beiden zijn immers vrouwen van formaat, die al jaren hard werken voor en met de mensen in hun district, ongeacht welk politiek huis zij kozen. We hadden ze graag (terug) gezien in het parlement. Jammer dus, en wellicht onrechtvaardig. Maar wij respecteren de kiesregeling, en ageren daarom niet dat de personen die wel gekozen zijn, plaats moeten maken voor Sadi en Ramdien', stellen de organisaties.

In Sipaliwini is Aida Nading op lijstvolgorde gekozen. Carlo Lewis heeft meer stemmen dan haar, maar niet genoeg om op eigen kracht een zetel te vergaren. Nading is gekozen en zij is wettelijk en rechtmatig de volksvertegenwoordiger voor Sipaliwini. Er is geen enkele reden om de kiesregeling opzij te zetten in dit ene geval, maar niet in de andere gevallen. Als van Nading wordt geëist dat zij niet mag bewilligen, dan moet dat in het geval van Ann Sadi ook gebeuren, vinden de organisaties.

Er wordt een dringend beroep op de NDP gedaan om de verkiezing van Aida Nading te respecteren.

'Aan Aida Nading geven wij mee haar DNA-lidmaatschap te aanvaarden en het parlementair werk vol goede moed op te pakken. Wij volgen de ontwikkelingen en wij geven mee dat als mevrouw Nading besluit niet te bewilligen en zij vervolgens op een andere politiek benoemde positie wordt teruggezien, wij dat zullen interpreteren als het resultaat van de druk die de partij op haar heeft uitgeoefend. En een bewijs dat de grootste partij van Suriname de strijd voor gelijkheid van vrouwen niet erg serieus neemt', aldus de organisaties in hun verklaring.

V7 steunt verkiezing president en vicepresident in De Nationale Assemblee

'Er zijn geen afspraken met president voor vervolggesprekken'


Binnen V7 is gisteravond tijdens een vergadering in het VHP-partijcentrum 'de Olifant' in Paramaribo besloten in te stemmen met de verkiezing van de president en vicepresident in De Nationale Assemblee.

'Ik heb met de NPS al afgestemd dat als we de president bij acclamatie moeten kiezen, we die bijdrage gaan leveren. In de VVV (Verenigde Volks Vergadering) heeft de NDP honderd stemmen meer. Waarvoor ga je naar de VVV?', aldus Santokhi vanochtend, zaterdag 20 juni 2015, op Starnieuws.

Eerder had de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, ook al gezegd dat het geen zin heeft om naar de VVV te gaan. Ook deze partij heeft toegezegd aan president Desi Bouterse dat meegewerkt zal worden om de president en vicepresident in De Nationale Assemblee te kiezen.

Santokhi zegt verder, dat hij de president ook heeft gezegd, dat het land voor grote problemen en uitdagingen staat. 'Je kunt geen bestuursvacuüm permitteren. Een VVV gaat ook miljoenen kosten.'

Er zijn overigens geen afspraken gemaakt voor verdere gesprekken met de formateur. 'Maar, je kunt nooit weten. Soms krijgen we een dag ervoor een uitnodiging.'

Brunswijk (ABOP): 'Body language Bouterse maakte duidelijk, dat hij niet met ABOP in zee wil gaan'

'Er wordt nu sfeer gecreëerd om ABOP negatief af te schilderen'

'Maar, wij zijn niet klein te krijgen'


ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is wakker geworden en maakt zich geen illusies meer over een samenwerking met de NDP.  'Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig', zegt Brunswijk vandaag, zaterdag 20 juni 2015, op Starnieuws. 'Ik heb aan de body language van de president begrepen maandag tijdens het onderhoud, dat hij niet met ABOP wil samenwerken', stelt Brunswijk. Hij zegt ook, dat NDP-voorzitter en president Desi Bouterse precies weet wat de ontwikkelingsvisie van de ABOP is.

Brunswijk vindt het niet correct, dat in het SRS-programma Bakana Tori presentator Clifton Limburg al twee dagen bezig is om een eenzijdig beeld te scheppen van waarom in Moengo Alice Amafo en Marinus Bee hun gal hebben gespuugd over ernstige beschuldigingen die door de president zijn geuit:


Brunswijk zegt dat hiertoe een aanleiding was. De uitlatingen van Bouterse in Brokopondo waren niet mals. 'En toch heb ik hen ook nog gelijk gecorrigeerd', aldus Brunswijk.

Het is ook niet waar dat er een gezamenlijke verklaring is uitgegeven door de partijen nadat op 18 mei een gesprek was geweest over de beschuldigingen geuit aan het adres van minister Alice Amafo (Sociale Zaken en Volkshuisvesting).


Bij dit gesprek waren onder andere aanwezig de president, vicepresident Robert Ameerali, minister Andy Rusland (Financiën), Brunswijk, Amafo, adviseur Eddy Jozefzoon en deskundigen. De president bleek verkeerd geïnformeerd te zijn, nadat zaken verduidelijkt en uitgezocht zijn. Afgesproken was dat er een persbericht zou komen van het Kabinet van de President:


'Het is niet zo dat wij een gezamenlijke verklaring hebben opgesteld. Wij hebben het bericht ook niet vooraf gezien. Bovendien is het bericht heel laat uitgegeven', zegt Brunswijk. Intussen had minister Amafo ook een persconferentie belegd om aan te geven wat Sociale Zaken gedaan had om de Kinderbijslag uit te betalen.

Brunswijk stelt, dat nu opzettelijk een sfeer wordt gecreëerd om de ABOP negatief af te schilderen. De meeste mensen hadden verwacht dat de samenwerking tussen NDP en ABOP voortgezet zou worden. De ABOP heeft zich als een trouwe partner opgesteld en ook hard gewerkt om het werk voort te laten gaan en de regering in tact te houden, aldus de partijvoorzitter.

De ABOP is volgens Brunswijk sterk uit de bus gekomen. De NDP wil daarom niet werken met de partij. 'Waarom zegt men niet gewoon de waarheid? Waarom worden nu allerlei zaken naar voren gebracht?' Hij vindt dat ABOP dit niet heeft verdiend. 'Maar, wij zijn niet klein te krijgen. Of wij nu in de coalitie zitten of de oppositie.'

138 Inheemsen vermoord in 2014 in Brazilië en 135 zelfmoorden

Kerkelijke organisatie constateert ook toenemend aantal zelfmoorden onder inheemsen


Onder Braziliaanse inheemsen is in 2014 een record aantal van 138 personen door moord om het leven gebracht. Dat is gisteren, vrijdag 19 juni 2015, bekendgemaakt door de kerkelijke organisatie Conselho Indigenista Missionário (Cimi). De organisatie waarschuwt ook voor het toenemende aantal zelfmoorden onder inheemsen, aldus het Franse persbureau Agence France Presse (AFP).

In vergelijking met 2013 is het aantal vermoorde inheemsen met 42 procent gestegen, aldus Cimi in haar jaarverslag (zie onderaan).

Het verslag vermeldt verder onder andere dat er een tekort is aan medische hulp en een gebrek aan rechten voor de inheemse gemeenschappen in Brazilie, terwijl in 2014 er ook 135 zelfmoorden onder inheemsen zijn geregistreerd, het hoogste aantal in de afgelopen 29 jaar.


'We kunnen niet achter de oorzaken komen, maar we zien wel de verbindingen: er is veel racisme en verwerping door de stedelijke populatie', aldus antropologe Lucia Rangel van Cimi tegenover AFP.

Kindersterfte onder inheemsen is ook vele malen hoger dan het landelijke gemiddelde in Brazilië en nam toe met 13 procent in vergelijking met afgelopen jaar.

Het rapport is zeer kritisch als het gaat om het regeringsbeleid, zo is Brazilië niet tegemoet gekomen aan de belangrijkste eis van de inheemsen, het afbakenen van hun leefgebieden.

Er leven rond de 890.000 inheemsen in Brazilië op een totale bevolking van ongeveer 202 miljoen. Hun gronden bezetten 12 procent van het Braziliaanse grondgebied, vooral in het Amazonegebied.

Veel van de inheemse stammen staan onder druk van land- en bosbouwgroepen die binnen dringen in gebieden waar inheemsen leven.(Red. De Surinaamse Krant/AFP)

Hondurese vrouw in Colombia opgepakt met halve kilo vloeibare cocaïne in haar borsten

Vrouw (22) wilde van Bogota naar Barcelona, Spanje, vliegen


Een vrouw uit Honduras is in Colombia opgepakt, omdat ze cocaïne had verstopt in haar borsten. Ze wilde de drugs naar Spanje smokkelen, aldus bericht vandaag, zaterdag 20 juni 2015, onder andere de Hondurese krant Tiempo.

De 22-jarige vrouw werd aangehouden op het vliegveld in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Ze stond op het punt in een vliegtuig naar Barcelona te stappen, aldus een politiechef gisteren tegen radiozender Caracol. De douane vertrouwde het nietm omdat de vrouw zich vreemd gedroeg en bloedvlek op haar blouse had.

De drugssmokkelaarster zou voor haar vlucht een borstvergroting hebben gehad. Maar, in plaats van siliconen kreeg de vrouw rubberen handschoenen met een halve kilo vloeibare cocaïne in haar borsten.

Van witwaspraktijken verdachte Bidjai P.: 'Mijn veiligheid komt in het geding'

Justitie wil 89 miljoen euro van in Suriname geboren zakenman plukken
 
'Laat ik een ding zeggen, ik heb geen 89 miljoen euro'

 
De van witwaspraktijken verdachte Bidjai P. (51) uit het Nederlandse Berkel en Rodenrijs is niet blij dat hij deze week tijdens een rechtszaak door Justitie is neergezet als multi-miljonair. 'Daardoor komt mijn veiligheid in het geding', aldus P. vandaag, zaterdag 20 juni 2015, in de regionale krant de Gelderlander.
 
Justitie wil maar liefst 89 miljoen euro terug van de man. Dat is het hoogste bedrag ooit dat met een ontnemingsvordering wordt opgeëist van een veroordeelde crimineel.
De in Suriname geboren zakenman wordt door Justitie betiteld als 'de spin in het web' van bedrijven die zo'n 15 jaar geleden door hem werden gebruikt om 89 miljoen euro aan crimineel geld wit te wassen.

Hij vreest voor zijn veiligheid, nu hij wordt afgeschilderd als een zeer vermogend man. 'Het zou mensen op een slecht idee kunnen brengen', reageert hij na de rechtszaak die tegen zijn zin pas over ruim vier maanden wordt voortgezet. 'Laat ik één ding duidelijk stellen: ik heb geen 89 miljoen euro.'

P. is het jarenlange onderzoek naar zijn vermeende criminele handelingen meer dan zat. 'Ik hoop dat het nu een keer ophoudt.'
Specificeren kan het Openbaar Ministerie (OM) de exorbitante som geld niet. 'Er worden allerlei vreemde paardensprongen gebruikt om tot dat bedrag te komen', reageert P.'s advocaat Nico Meijering.

P. zelf wenst na de zitting uit te leggen wat hij dan wel heeft gedaan. 'Het gaat om valutahandel, legale valutahandel. Ik bracht destijds bedragen aan Nederlandse guldens in en kocht er tegen een gunstige koers Surinaamse dollars van. De opbrengst bracht ik daarna opnieuw in om bij weer een gunstige koers opnieuw in te wisselen. Justitie heeft simpelweg al die bedragen opgeteld en is zo bij die 89 miljoen uitgekomen. Dat ik dus vaak contant geld opnam is niet raar. In Suriname heerst immers een cash-cultuur; alles wordt cash gedaan.'

P. die de Nederlandse nationaliteit heeft, maar het grootste deel van het jaar in Suriname woont en werkt, ontkent de aantijgingen. Wat het OM betreft, heeft hij de schijn behoorlijk tegen. Hij werd in 2008 immers in hoger beroep schuldig bevonden aan fraude en witwassen.

Dat was de reden de financiële handel en wandel van de zakenman nader onder de loep te leggen. Het onderzoek kwam uit bij het Surinaamse bedrijf Drikko dat volgens P.'s advocaat werd gebruikt om valuta te wisselen in Surinaamse dollars. Maar, nergens heeft het OM de administratie van de betreffende firma kunnen vinden. 'Dat is opvallend als zuiver en zakelijk zou zijn gehandeld', aldus de aanklager. 'Totaal ongeloofwaardig voor een zo goed florerend bedrijf waar 89 miljoen in omgegaan is in 5 jaar tijd.'

Die 89 miljoen, stelt het OM, kwam uit verschillende bedrijven van P. Daarnaast werd duidelijk dat het postadres van Drikko het zelfde was als het woonadres van P. en hij er dus de eigenaar van moest zijn.

MAS garandeert veilige Surinaamse wateren voor scheepvaart

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
'Onze metingen voldoen aan internationale standaarden'


Met de beschikbare apparatuur en moderne technologie garandeert de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) een efficiënte en veilige doorvaart op Surinaamse wateren. 'Onze metingen voldoen aan internationale standaarden. De kwaliteit van onze diensten zijn gewaarborgd', zegt medewerker Bryan Ristie van de afdeling Nautische Planning en Ontwikkeling, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 20 juni 2015.

Om de gemeenschap meer inzicht te geven in welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van hydrografie, heeft de MAS gisteren presentaties gehouden in het kader van Wereld Hydrografie Dag morgen, die onder auspiciën van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) in Monaco wordt gevierd.

Tweeëntwintig studenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), veertig VOJ-scholieren en acht werknemers van de NV Energiebedrijven Suriname hebben de presentaties bijgewoond.

Dit jaar vraagt de IHO aandacht voor het feit, dat veel van de wereldzeeën, oceanen en bevaarbare wateren niet zijn opgemeten. Er zijn wel hoog-resolutiekaarten van bijvoorbeeld de maan en Mars, maar niet van zeeën en kustwateren. Het thema van dit jaar richt zich ook op de mogelijkheid aanvullende gegevens te verzamelen om zodoende meer bruikbare dieptegegevens te verkrijgen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

ABOP bespreekt zaterdag 20 juni actuele politieke situatie te Moengotapoe

ABOP-voorzitter Brunswijk: 'Er worden drogredenen aangehaald om ABOP te bekladden'


De ABOP zal vandaag, zaterdag 20 juni 2015, in Moengotapoe een structurenvergadering houden om de actuele politieke situatie te bespreken en standpunten in te nemen. 'Wij hebben tot nu toe geen uitnodiging gekregen voor een tweede gesprek', zegt voorzitter Ronnie Brunswijk op Starnieuws. 

Hij zegt het vreemd te vinden, dat NDP-voorzitter en president Desi Bouterse om schriftelijke documenten van de ABOP heeft gevraagd. 'Ons verkiezingsprogramma is bekend bij de NDP. Wij regeren vijf jaar samen. De komende periode gaan wij door met het beleid dat nu niet volledig uitgevoerd is', aldus Brunswijk.

Hij stelt, dat het afgelopen maandag om een informatiegesprek ging. 'Ons is niet gezegd, dat wij met documenten moesten komen. Wij waren gegaan om te luisteren. Ons verkiezingsprogramma is er. Met een druk op de knop konden wij dat produceren. De volgende dag hebben wij onze visie, programma en notitie over ontwikkelingsvraagstukken afgegeven op het Kabinet van de President.'

De ABOP-voorzitter laat verder weten, dat vandaag diverse scenario's zullen worden besproken. 'Onze structuren moeten weten wat het standpunt van de partij is wanneer we niet deelnemen in de coalitie. Mensen moeten zich erin kunnen berusten, wat het besluit ook wordt', zegt Brunswijk. Hij vindt dat er drogredenen aangehaald worden om de partij te bekladden.