maandag 22 juni 2015

Ministeries moeten bezuinigen en dus ook het Korps Politie Suriname

KPS bezuinigt zelfs door voor- en achterzijde papier te gebruiken bij uitprinten....


Er heerst momenteel onrust binnen het Korps Politie Suriname (KPS). Diensthoofden hebben recent een brief ontvangen van politiecommissaris Ruben Peiter waarin wordt vermeld, dat uit berichten in de media is vernomen dat men bezorgd is over de precaire economische situatie van het land, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 22 juni 2015.

Via de minister van Justitie en Politie is een schrijven vanuit de regering gericht aan de korpsleiding. In dit schrijven wordt de opdracht gegeven om direct maatregelen te treffen om de druk op financiën te verkleinen. Alle dienstreizen zijn afgezegd evenals de aanschaf van duurzame goederen. Gevraagd wordt om alles in het werk te stellen, zodat de salarisuitbetaling niet in gevaar komt.

Naast dit alles wordt er een aantal maatregelen getroffen zoals wat betreft de overurenbeperking: voor officieren en onderofficieren is het maximum aantal overuren gesteld op 50 uren per maand en voor de manschappen is dit maximum gesteld op 75 overuren.

Ook wordt papierbesparing onder de aandacht gebracht. De politie moet correcties via de computermonitor aanbrengen. De voor- en achterzijde van het papier moet gebruikt worden bij het uitprinten.

De algemene surveillance wordt ook teruggebracht. Brandstofbeperking staat op de bezuinigingslijst. Er mogen geen privézaken met dienstvoertuigen worden gedaan en ook mag niet onnodig uitgereden worden. De politie is, aldus het Dagblad Suriname, zeer teleurgesteld met deze bezuinigingen.

Regering Curaçao komt versneld onderzoek naar groene stof overeen met SMOC en CAE

Resultaat onderzoek naar groene smurrie moet binnen twee maanden bekend zijn

EcoVision voert onderzoek uit


Binnen twee maanden moet er duidelijkheid zijn over de samenstelling en herkomst van de groene stof die zich afzet op hekken, airco’s en dergelijke in wijken onder de rook van de Isla-raffinaderij in Willemstad op Curaçao. Dit versnelde onderzoek is de overheid met de stichtingen SMOC (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao) en Clean Air Everywhere (CAE) overeengekomen en is in een verklaring opgenomen, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 22 juni 2015.
 
Anderhalve week geleden verstrekte het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) de opdracht aan EcoVision voor een onderzoek naar de groene substantie, maar daar werd toen geen termijn bij genoemd. De rechter drong afgelopen vrijdag tijdens de tweeënhalf uur durende behandeling van het Kort Geding van de stichtingen SMOC en Clean Air Everywhere aan op overleg om tot een minnelijke schikking te komen.

Afgelopen zaterdagochtend vond meteen een overleg plaats gericht op de groene aanslag. Hierbij waren vertegenwoordigers van beide stichtingen, het ministerie en EcoVision aanwezig. Voorzitter Peter van Leeuwen van SMOC en Johan van Megesem, die namens Clean Air Everywhere aan het overleg deelnam, hebben het overleg als constructief en positief ervaren. Zij willen zo snel mogelijk over de overige eisen praten.

Een andere eis in het Kort Geding was om luchtmetingen te verrichten naar zware metalen zoals  vanadium en nikkel.
De overige eisen zijn:
een onderzoek naar de gezondheidsklachten en de oorzaken daarvan;
onderzoek en advies over wat inwoners en bezoekers moeten doen om gezondheidsschade te voorkomen en ook goede voorlichting over de situatie;
dat de overheid aangeeft welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken;
dat de overheid de groene aanslag verwijdert of de kosten daarvoor voor haar rekening neemt; Ook willen de stichtingen dat er binnen twee maanden na uitspraak van het vonnis over alle hierboven genoemde punten zal worden gerapporteerd.

De stichtingen willen voor 8 juli, wanneer de voortzetting is van het Kort Geding, alle andere eisen ook in afspraken met de overheid omzetten. De rechter kan dan uiterlijk 8 juli, het liefst eerder, alle in een verklaring vastgestelde afspraken in zijn vonnis opnemen. De overheid is aan zet, vinden de stichtingen. Indien de maximale termijn van twee maanden voor alle eisen niet bereikt wordt, zullen zij alsnog de rechter inschakelen.

SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen stelt, dat het een positief gesprek was. 'Hopelijk markeert dit het einde van een periode van rookgordijnen en het begin van transparantie, informatie naar de bevolking en het nemen van de juiste maatregelen, zodat de bewoners weer opgelucht kunnen ademhalen.'

Overval op terrein Harbour and Civil Construction Curaçao

Buit vier overvallers Hilux pick-up met daarop 4 scooters en 2 motoren


Op het terrein van HCCC (Harbour and Civil Construction Curaçao) in Berg Ararat vond vanochtend vroeg, maandag 22 juni 2015, een overval plaats. De politie werd om kwart voor vijf gealarmeerd over de overval, aldus bericht de Amigoe vanmiddag. 

Net nadat op het schrootterrein een aantal in beslaggenomen scooters waren verplaatst met een kraan, werden twee bewakers in het kantoor verrast door vier mannen. De bewakers werden mishandeld door het viertal, waarna ze tegen de grond werden gewerkt en vastgebonden. De overvallers wilden de sleutels van voertuigen die op het terrein stonden.

Ze namen een blauwe Hilux pick-up mee, met daarop vier scooters en twee motoren. Slachtofferhulp werd ingeschakeld om het personeel bij te staan.

Het atrako-team van de politie heeft de zaak in onderzoek.

Scholiere Mei Lin Lam zamelt tijdens Walk for the Zoo op Curaçao 10.000 gulden in

(Bron foto: Walk for the Zoo)
Geld bestemd voor educatief boekje over Parke Tropikal Zoo & Nature Reserve


Scholiere Mei Lin Lam heeft met de tweede door haar georganiseerde editie van Walk for the Zoo 10.000 gulden ingezameld voor Parke Tropikal Zoo & Nature Reserve, aldus het Antilliaans Dagblad maandag 22 juni 2015.

Afgelopen zaterdag overhandigde ze bij Lam Yuen Restaurant een cheque van 10.000 gulden aan vertegenwoordigers van de dierentuin.

De walk was oorspronkelijk bedoeld als community service voor de scholiere van de International School of Curaçao.

Mei heeft met de twee edities in totaal 18.000 gulden opgehaald. Het geld is nodig om een educatief boekje over de dierentuin uit te brengen. In oktober staat weer een walk gepland.

Regering Curaçao lanceert app voor meldingen calamiteiten

(Bron foto: Regering van Curaçao)
App 'kalamidat' in het Engels, Nederlands en Papiaments


De regering van Curaçao heeft een app gelanceerd waarmee gebruikers geïnformeerd kunnen worden bij calamiteiten zoals orkanen. Dat is afgelopen donderdag bekend geworden tijdens een onderhoud van premier Asjes met alle instanties die betrokken zijn bij een calamiteit zoals de brandweer, politie, medische diensten, VKC, Koninklijke Marine, Rode Kruis, UTS en het directoraat Communicatie en Informatie, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 22 juni 2015.

In deze vergadering stond directeur Albert Martis van de Meteorologische Dienst stil bij verschillende vormen van calamiteit zoals een tropische cycloon, woeste zee en hevige regenval.

De app heeft de naam ‘kalamidat’ en er is een Engelse, Nederlandse en Papiamentse versie. De bedoeling is om binnenkort ook een Spaanse variant te introduceren.

Kalamidat is in een appstore te downloaden voor de verschillende soorten smartphones. Via de app wordt informatie gegeven over de voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen op calamiteiten en is er ook een link naar de website van de Meteorologische Dienst.

Premier Asjes van Curaçao handelde in zaak Gevolmachtigde minister Wiels in strijd met wet

Asjes zou geweigerd hebben documenten af te staan aan Ombudsman


Premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao heeft inzake het ambtshalve onderzoek van de Ombudsman naar het niet-integer handelen van Asjes’ partijgenoot Gevolmachtigde minister (Gevmin) Marvelyne Wiels ‘in strijd met’ de wet gehandeld. De regeringsleider heeft, ‘in vereniging met Wiels’, geweigerd te voldoen aan het verzoek van Ombudsman Alba Martijn om haar de gevraagde documenten inzake Wiels optreden af te geven. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 22 juni 2015.

Tijdens het Kort Geding afgelopen week van Wiels tegen de Ombudsman, kwam diverse keren naar voren, dat Asjes in zijn hoedanigheid van minister van Algemene Zaken ‘documenten heeft achtergehouden’ voor de ombudsman. Komende vrijdag wordt uitspraak gedaan in deze zaak.

In zijn pleidooi namens de Ombudsman van Curaçao wees advocaat Michael Bonapart, sprekend over Asjes, op diens ‘juridisch onjuiste en ontwijkende standpunt, met als klaarblijkelijk doel om de ‘Gevmin’ uit de wind te houden’.

De premier had in antwoord op het verzoek van de Ombudsman geschermd met verwijzing naar de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (privacywet). Het door hem verstrekken van de gevraagd informatie aan de Ombudsman, zou volgens Asjes een verdere schending van de persoonlijke levenssfeer van Wiels met zich meebrengen. Asjes’ weigering is echter in strijd met de Landsverordening ombudsman. Volgens advocaat Bonapart beperkt de privacywet niet de bevoegdheden die in de Ombudsmanwet zijn neergelegd.

'Het saillante bij de weigering van de afgifte van de klaarblijkelijk niet conveniërende documenten benadrukt ook weer de door de informanten aan de ombudsman gemelde ervaringen en hun waarnemingen dat de minister van Algemene Zaken alleszins bereid is om de grenzen te verleggen bij het beschermen van de Gevmin.'

Ook Wiels heeft in haar functie van Gevmin - alhoewel de wet haar daartoe verplicht - volgens de Ombudsman herhaaldelijk geen gevolg gegeven aan de van haar verlangde afgifte van documenten. En als Gevmin heeft zij haar verplichtingen jegens de ombudsman verzaakt en heeft zij - ‘ook verifieerbaar’ - onjuist dan wel onvolledig of zelfs misleidend geantwoord op de haar door de ombudsman gestelde vragen.

Maar, ondanks ‘het achterhouden van stukken’ door Wiels en Asjes en ondanks ‘de tegenwerking van beide functionarissen’ heeft ombudsman de documenten toch nog ‘via andere kanalen’ achterhaald. En met ‘de voor handen gekomen documenten’ is het voor de ombudsman ‘alleszins mogelijk geworden’ de Nota van Voorlopige Bevindingen op te stellen én nu ook definitief te maken. 'Het rapport is gereed om aan de Staten te worden overhandigd.'

Internetstoring Telesur blijft nog voor irritaties zorgen

Na middernacht worden noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd


De storing van internet bij Telesur zal voor nog wat ongerief zorgen na middernacht. Van 00.00 uur tot 04.00 uur zullen noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is nodig voor volledig herstel van de internetdienstverlening.

De dienstverlening voor wat betreft breedband internet, TMN, Telenamic, 108 en CDMA zal voor maximaal drie kwartier worden onderbroken na middernacht.

Telesur stelt in een mededeling zich te verontschuldigen voor het ongemak dat wordt ondervonden.

De storing van het Telesur-netwerk is gisteravond rond zeven uur begonnen en was vanochtend tegen elf uur gedeeltelijk verholpen. Er wordt heel veel geklaagd door abonnees van Telesur. Mensen die data voor een dag hadden gekocht, worden ermee geconfronteerd dat hun tegoed op is zonder dat er gebruik van gemaakt is. Gevraagd wordt om compensatie.

37 Nederlanders in Surinaamse gevangenissen

Merendeel zit vast voor een drugsdelict

Onder Nederlandse gedetineerden vijf vrouwen


In Suriname zitten per 1 april van dit jaar 37 Nederlanders in een gevangenis. Zo’n 54 procent van deze groep zit vast voor een drugdelict. Een van hen heeft een dubbele nationaliteit. Van de 37 personen die vastzitten zijn 32 man. Dit blijkt uit een overzicht dat de Nederlandse regering naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 22 juni 2015.

Veel van de Nederlandse gedetineerden zijn van Surinaamse origine.

'Dit is een extra belasting voor de al overvolle cellen in Suriname', zegt advocaat Soerin Jankie in  Hoofddorp, Nederland. Hij pleit voor overleg tussen Justitie Suriname en Nederland om een oplossing te zoeken voor dit probleem.

'Een andere mogelijkheid is dat met Nederlandse hulp het aantal cellen wordt uitgebreid. Ook Nederland heeft belang bij een oplossing, want het land moet ervoor wakenm dat er geen mensenrechten worden geschonden tegen zijn onderdanen.'

Dat meer dan de helft van de Nederlandse gedetineerden bij drugssmokkel betrokken is geweest is voor Jankie geen verrassing. Het is in zekere mate een uitvloeisel van de honderd procent controle op Schiphol. Nederland eist van Suriname, dat er ook op de Surinaamse Johan Adolf Pengelluchthaven passagiers grondig gecontroleerd worden op verboden middelen, zoals drugs.

Suriname voert de afgelopen jaren al een verscherpt beleid op dat terrein, wat tot uiting komt in het verhoogde aantal aanhoudingen van drugssmokkelaars op de luchthaven in vergelijking tot vroeger.

Politica op Curaçao gearresteerd verdacht van oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen

Constancia is verdachte in de Dubnium-mondkapjeszaak


Het MFK-lid (Movementu Futuro Korsou) Jacinta Scoop-Constancia is vanochtend, maandag 22 juni 2015, gearresteerd op verdenking van oplichting, verduistering, witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De oud-minister van Volksgezondheid heeft zich vanochtend zelf bij de politie gemeld voor een verhoor, aldus Versgeperst.com.
 
Constancia is verdachte in de ‘Dubnium-zaak’ die speelde tussen 2010 en 2012, toen zij minister was. In die zaak is 365.000 gulden betaald voor de aanschaf van mondkapjes. De spullen zijn vervolgens nooit geleverd.

Eerder werden er in de zaak huiszoekingen verricht in het huis bij de moeder van Constancia en bij haar ex-man. Constancia verklaarde toen tegenover de pers dat ze niets van de hele zaak wist en zich nergens aan schuldig heeft gemaakt.

Trio's willen Nading niet in parlement....

Granman Asonga Alalapadoe stelt president Bouterse in kennis van onvrede onder Trio's

Nading zou weinig voor de Trio's hebben betekend


De Trio inheemsen zijn ontevreden. Ze willen dat Carlo Lewis (NDP) hun belangen in het parlement gaat behartigen en niet Aida Nading die gekozen is volgens de volgorde van de kandidatenlijst en met slechts 445 stemmen in het parlement komt. Lewis behaalde echter 1.690 stemmen, maar belandt niet in De Nationale Assemblee.

In een brief heeft granman Asongo Alalapadoe, grootopperhoofd van de Trio’s, president Desi Bouterse geïnformeerd over de ontevredenheid van zijn stamgenoten. Ze willen dat de president Nading vraagt om zich terug te trekken. Nading heeft echter inmiddels al bewilligd.

De Trio’ vinden dat hun stemmen niet zijn erkend en zij door het kiesstelsel zijn benadeeld. De granman zegt vandaag, maandag 22 juni 2015, op Starnieuws, dat de Trio’s als grote inheemse groep het lid Lewis graag in het parlement zien om hun belangen te behartigen. Aangezien zij op de hoogte zijn van de regelgeving binnen het kiesstelsel, hebben ze protest aangetekend en dit per brief bekendgemaakt aan Bouterse.

De protestgroep brengt onder de aandacht dat binnen Sipaliwini en omstreken Nading niet wordt gedragen als kandidaat. Lewis die op nummer 3 stond in Sipaliwini, heeft veel meer stemmen behaald. Dit is niet de enige reden waarom de inheemsen en marrons de voordracht van Nading niet accepteren. Zo zou zij weinig hebben betekend voor de groep.

'En dan moet zij onze belangen behartigen. De inheemsen staan achter mensen die willen werken voor hun gebied en deze op hogere hoogte kan brengen. Lewis heeft hart voor het gebied en houdt met zijn waarden en normen als mens de belangen van de groep hoog in het vaandel', aldus de granman.

Bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei was Erwin Linga de lijsttrekker van de NDP in Sipaliwini. Hij heeft 1.649 stemmen vergaard. Aida Nading die op nummer 2 stond behaalde dus 445 stemmen. Aangezien de NDP twee zetels heeft veroverd in Sipaliwini gaat de toewijzing volgens lijstvolgorde, waardoor Carlo Lewis die als derde op de lijst stond, met 1.690 stemmen uit de boot valt. De nummer vier in Sipaliwini Nolitha Pansa wist 1.402 kiezers achter zich te krijgen.

Bus-en boothouders blijven thuis vanwege uitblijven betaling door overheid

Voor vervoer leerlingen Naschoolse Opvang zijn bus- en boothouders sinds januari niet betaald


Een deel van de bus- en boothouders dat het vervoer voor leerlingen en leerkrachten verzorgt, heeft de bussen vandaag in de garages gehouden. De bus- en boothouders hebben geen betaling ontvangen. Zij moesten 15 juni worden uitbetaald. Voor het vervoer van kinderen voor de Naschoolse Opvang zijn ze zelfs sinds januari niet uitbetaald, aldus bericht Starnieuws vandaag, maandag 22 juni 2015.

De bushouders die niet rijden voeren aan, dat ze geen financiële middelen hebben om brandstof te kopen en chauffeurs uit te betalen. Voor morgen is het nog niet duidelijk hoeveel bus- en boothouders de leerlingen en leerkrachten zullen vervoeren.

Voorzitter Kenneth Themen van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) zegt, dat hij bezig is te inventariseren wat de stand van zaken is. Hij heeft contact met de coördinatoren van de regio's van OBS om na te gaan hoeveel bus- en boothouders hun diensten niet hebben verleend. Ook is hij in overleg met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Financiën.

Themen wil op dit moment inhoudelijk niet ingaan op de zaak. Hij verwacht een spoedige oplossing.

Vermiste Hi-Jet heli zou door inheemsen van Sipaliwini zijn gevonden in grensgebied met Brazilië - Vraagtekens over betrouwbaarheid berichtgeving

In heli zouden geen inzittenden zijn aangetroffen

 
De al een maand vermiste helikopter van Hi-Jet is vandaag, maandag 22 juni 2015, vermoedelijk gevonden. Dat bericht de Ware Tijd Online. Het vliegtuig is door inheemsen van Sipaliwini gevonden nabij de grens tussen Suriname en Brazilië. Opmerkelijk, omdat de zoektocht naar de helikopter zich de laatste dagen zou hebben toegespitst op het zwampgebied van het district Coronie, zo berichtte het Dagblad Suriname 20 juni. De vondst is nog niet bevestigd door de autoriteiten. 

De rotor zou kapot zijn, maar voor de rest schijnt het toestel intact te zijn, zo schrijft de Ware Tijd te hebben vernomen. Van de bemanning ontbreekt naar verluidt echter elk spoor. Het vermoeden is, dat piloot Donavan van Embricqs en technicus Ryadno Kertodikromo de savanne zijn ingetrokken.

Het toestel verdween een maand geleden spoorloos tijdens een binnenlandse vlucht, toen het te maken kreeg met slecht weer. Een andere helikopter van Hi-Jet, die ook in zwaar weer was terechtgekomen, besloot niet naar Paramaribo door te vliegen en landde in het Pusugrunugebied.

Continue zoekacties de afgelopen dagen, gecoördineerd door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, hebben niets opgeleverd.

UPDATE, zeven uur 's avonds Surinaamse tijd:
Na de berichtgeving vanochtend in de Ware Tijd Online bleef het stil. De kop boven het artikel was stellig: 'BREAKING NEWS: 'Vermiste heli gevonden, inzittenden spoorloos'. Maar, de eerste regel van het artikel luidde: 'De al een maand vermiste helikopter van Hi-jet is maandag vermoedelijk gevonden.(...)' De vraag is dan ook gerechtvaardigd, hoe geloofwaardig en betrouwbaar het artikel is.

Het NCCR heeft nog steeds de 'vondst' van de helikopter niet bevestigd. Op social media wordt ondertussen gespeculeerd over het bericht. Velen vinden het vreemd, dat het toestel mogelijk zou zijn gevonden in het grensgebied met Brazilië, terwijl de helikopter 23 mei onderweg was van Sipaliwini richting het noorden, Pusugrunu.

Verder is niet duidelijk waar de Ware Tijd haar informatie vandaan heeft. Er wordt immers geen specifieke bron vermeld. Daarnaast is het curieus, dat er van de mogelijk gevonden helikopter inmiddels geen foto's zijn verschenen, immers tegenwoordig beschikt welhaast iedereen over een mobiele telefoon met een camera.

Ondertussen wachten familieleden van de beide inzittenden vol spanning op nadere berichtgeving. Een familielid van piloot Donavan van Embricqs heeft de redactie van De Surinaamse Krant laten weten te wachten op een officiële bekendmaking, na zovele eerdere teleurstellingen. De familieleden hebben niets mogen vernemen van het NCCR en hebben het vermeende nieuws ook via de Ware Tijd vernomen, die kennelijk ook geen contact heeft gemaakt met familieleden van beide inzittenden.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Structuren NPS tevreden met door partijvoorzitter gevoerde overleggen met NDP

Tijdens partijcongres van 12 juli wordt verlenging mandaat hoofdbestuur gevraagd


Op het congres van de Nationale Partij Suriname (NPS) van 12 juli zal gevraagd worden om het mandaat van het hoofd- en congresbestuur te verlengen. De zittingstermijn van beide besturen is inmiddels verstreken. Voorzitter Gregory Rusland zegt vandaag, maandag 22 juni 2015, op Starnieuws dat deze kwestie ook aan de orde is gekomen tijdens de structurenvergadering die afgelopen zaterdag is gehouden. Er is verslag gedaan over de informatiegesprekken die gevoerd zijn met de NDP-top, onder leiding van NDP-voorzitter Desi Bouterse.

Rusland vindt dat alle ontwikkelingen rond de verkiezingen, die nu spelen, voldoende aandacht moeten krijgen. Binnen dit geheel wordt nagedacht over de vraag hoe de NPS haar eigen identiteit kan presenteren bij haar deelname in het parlement en hoe het samenwerkingsverband met andere partijen in de oppositie verder gestalte moet krijgen.

In het verleden heeft de NPS mensen gemaakt, nu zijn de rollen omgekeerd en zullen de mensen de partij moeten maken. Dit is een van de markante uitspraken die naar voren kwam op de structurenvergadering, zegt Rusland. Op die bijeenkomst hebben de structuren van de partij blijk gegeven tevreden te zijn over de wijze waarop de informatiegesprekken onder leiding van de partijvoorzitter zijn gevoerd met de top van de NDP.

Rusland heeft de structuren aangegeven, dat de NPS in de gesprekken issues heeft aangesneden die zij van belang acht zoals de financieel/economische situatie van het land, de ondersteuning van het ondernemerschap en eerlijke concurrentie en de positie van de minder draagkrachtigen in de samenleving, maar dat de NPS het van groter belang acht, dat ook de oppositie in de komende periode met respect behandeld wordt en ook inspraak heeft in het beleid om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname.

Daarbij kwam naar voren, dat de NPS is benaderd om deel te nemen aan een regeercoalitie, maar dat zij ervoor gekozen heeft om een constructieve bijdrage te leveren vanuit de oppositie. Die opstelling houdt volgens Rusland geenszins in dat blindelings zal worden meegewerkt aan alle issues die in het parlement zullen worden behandeld, maar dat zeer kritisch zal worden gekeken naar de prioriteiten en zaken die direct het nationaal belang dienen. Obstructie vanwege haar positie in de oppositie, zal niet plaatsvinden

Nieuwe richtlijn OM Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden voor opiumdelicten

Richtlijn uitgevaardigd door de Procureur-generaal


Strafeis bepaald aan de hand van brutogewicht van de drugs


Met ingang van 1 juli 2015 treedt voor de Openbare Ministeries (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden een nieuwe richtlijn 'opiumdelicten' in werking. Het betreft een richtlijn uitgevaardigd door de Procureur-generaal (PG), zo laat het OM vandaag, maandag 22 juni 2015, in een persbericht weten.

In de nieuwe richtlijn is een uitgangspunt van denken geformuleerd bij het bepalen van de strafeis voor verschillende vormen van drugs criminaliteit zoals drugshandel, tussenpersonen, verkopers op straat, organisatoren van drugstransporten, drugskoeriers, hennepkwekerijen en XTC-zaken.

In de nieuwe richtlijn wordt telkens rekening gehouden recidive. In het geval van een recidivist zal de eis hoger liggen. Voor het bepalen van de strafeis wordt uitgegaan van het brutogewicht van de drugs.
Het komt voor dat de drugs is opgelost in vloeistof of in kleding gedrenkt is, dan wel in pastavorm is of anderszins is verwerkt en de netto concentratie niet is vast te stellen. In dergelijke gevallen eist het Openbaar Ministerie conform de bedoeling in de Opiumwetgeving een straf op basis van het brutogewicht van betreffend object waarin de drugs opgelost is.

In geval van recidive (dat wil zeggen de laatste veroordeling terzake een soortgelijk feit is niet ouder dan 5 jaar) kan de eis met de helft tot 100% worden verhoogd.

Tijdsbestek waarin het feit gepleegd is/periode, de methode en hoeveelheden, ernst van de feiten waarvoor eerder veroordeeld is zijn omstandigheden die hier van belang zijn. In zaken met hoeveelheden tot 500 gram is het uitgangspunt dat in geval van (ingezeten) first offenders bij de Stichting Reclassering een rapportage gevraagd wordt ter voorkoming van herhaling.

Levendige smokkel van Surinaamse vis via backtrack-route naar Guyana

Regiocommandant politie Nickerie Rakijo: 'Extra alertheid noodzakelijk om smokkel in te dammen'


Om de smokkel van vis van Suriname naar Guyana in te dammen is extra alertheid noodzakelijk. 'We willen de controle opvoeren, maar dan komen er meer kosten bij kijken, want de grens is zeer uitgestrekt. Dat betekent veel benzine', zegt regiocommandant West en hoofdinspecteur van het Korps Politie Suriname Robert Rakijo vandaag, maandag 22 juni 2015, in de Ware Tijd. 

Hij reageert naar aanleiding van de inbeslagname afgelopen zaterdag van een grote partij vis en garnalen op het Corantijnstrand. De vissen waren verpakt in zoutvleesemmers. Het ging om zeventien emmers tilapia, achttien emmers garnalen, vier emmers aarder (vis) en een zak srika. De partij zou via de backtrack-route naar Guyana worden gesmokkeld. Ook de boot werd in beslag genomen en de motorist, bekend als 'Kopro', kon worden aangehouden.

Rakijo laat weten, dat in opdracht van het Openbaar Ministerie een koper gezocht moet worden voor de in beslaggenomen vis. Als dat niet lukt, dan zal de partij geschonken worden aan sociale instellingen.

Er wordt met man en macht gewerkt om de controle aan de grens optimaal uit te voeren.

Rakijo vindt het belangrijk, dat de Surinaamse vispopulatie beschermd blijft. Hij zegt dat die van Guyana aanzienlijk is aangetast, waardoor het land niet kan voorzien in de eigen behoefte. 'Door de methoden die worden toegepast wordt het natuurlijk proces verstoord, waardoor er weinig vis is te vinden in het buurland.'

Het smokkelen van vis naar Guyana is lucratief geworden. Rakijo verwacht dat verhoging van de boete een efficiënter en effectiever afschrikmiddel zal zijn.

Oud-voorzitter ASFA John Wijdenbosch overleden

John Wijdenbosch na ziekbed in ziekenhuis overleden


John Wijdenbosch, oud voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), is gisteravond in een ziekenhuis overleden, na een ziekbed, aldus Starnieuws vanochtend, maandag 22 juni 2015.

Wijdenbosch heeft een rijk leven achter de rug. In zijn functie als voorzitter van de ASFA heeft hij grote bijdragen geleverd aan nationale vraagstukken, onder andere de terugkeer van de democratie. De ASFA werd opgericht om de nationale productie te stimuleren.

John Wijdenbosch was ook een van de panelleden toen wijlen Johnny Kamperveen het programma Welingelichte Kringen op radio ABC leidde. Hij nam geen blad voor zijn mond, hoewel hij politiek niet altijd op één lijn was met zijn jongere broer, Jules Wijdenbosch. In 1999, toen zijn broer president was, deed John, die voorzitter van de ASFA was, een beroep op hem om de eer aan zichzelf te houden. Hij deed dat beroep mede namens de familie.

John Wijdenbosch was beëdigd landmeter en ook voorzitter van de Hogere Landmeetkunde Unie in Suriname. In discussies hield John Wijdenbosch ervan om zaken over te laten aan de kosmos.

'Liftende' kat verrast piloot in Frans-Guyana

Kat overleeft hachelijke minuten in de lucht


Piloot Romain Jantot in Frans-Guyana gaat voortaan waarschijnlijk altijd de vleugels van zijn vliegtuig controleren, voordat hij de lucht ingaat. In een filmpje dat gisteren YouTube verscheen, is te zien hoe tijdens een vlucht vorige week een kat plotseling uit één van de vleugels komt geklauterd en klagelijk begint te mauwen. 


Jantot vraagt zich nog steeds af hoe het dier op de opmerkelijke plek terecht is gekomen.

'Ik weet niet of het erin kwam nadat ik het vliegtuig heb gecheckt, of dat ik het dier gewoon over het hoofd heb gezien.' Ondanks het avontuurtje maakt de kat het goed. 'Ze is nog steeds onze mascotte.'

Het vliegtuig steeg op in Kourou, een Franse gemeenschap in het departement Frans-Guyana.

Formateur Desi Bouterse begonnen met vorming nieuw kabinet

Bouterse voert gesprekken met maatschappelijke organisaties


NDP-voorzitter en president Desi Bouterse is als formateur van het nieuwe kabinet begonnen met het voeren van gesprekken met maatschappelijke groepen, waaronder het bedrijfsleven en de vakbeweging. Er zal ook met politieke partijen gesproken. Aan de Assembleekandidaten, districtscoördinatoren en NDP-ministers is afgelopen zaterdag het komende traject doorgegeven, aldus Starnieuws vandaag, maandag 22 juni 2015.

Rode draad van de besprekingen in deze fase is het uit te voeren programma in de komende regeerperiode. Bouterse houdt de gesprekken op basis van issues die uitgevoerd moeten worden. De ontwikkeling van Wanica, waar het spootproject deel van uitmaakt, is een belangrijk onderdeel van het programma. Ook het milieuvraagstuk zou een hoge prioriteit hebben.

Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, zegt dat formeel nog geen uitnodiging is ontvangen. Hij weet niet of organisaties van het bedrijfsleven afzonderlijk of gezamenlijk uitgenodigd worden. Wat hem betreft zijn de vraagstukken die op tafel liggen duidelijk. Het bedrijfsleven heeft tijdens diverse aangelegenheden aangegeven wat de zorgpunten zijn om de economie op koers te houden.