dinsdag 30 juni 2015

Rapport Ombudsman Curaçao inzake 'gedragingen' van Gevolmachtigde Minister Wiels openbaar

Het gisteren, 29 juni 2015, uitgebrachte rapport betreffende het ambtshalve onderzoek, ingesteld door de Ombudsman van Curaçao naar aanleiding van talrijke  geluiden uit de gemeenschap, aanhoudende berichten in de lokale en Nederlandse kranten en vermeende ongenoegen van leden van de Rijksministerraad gedurende de afgelopen vijftien maanden over de aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van de Gevolmachtigde Minister, mevrouw Marvelyne Wiels in Den Haag, die geleid hebben tot het vermoeden bij de Ombudsman dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen:

NRCS lanceert 1 juli officieus VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst

Veel activiteiten op 1 juli van Nationale Reparatie Commissie Suriname


De zogenoemde Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) lanceert morgen, 1 juli 2015, officieus het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De NRCS herdenkt vandaag, dinsdag 30 juni 2015, en morgen op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo ook, dat de slavernij in Suriname eigenlijk 142 jaar, en niet 152 jaar geleden, is afgeschaft. 'Na 1863 is een deel van de voorouders van de toenmalige Afrikanen nog 10 jaar door de koloniale bezetters in gijzeling op de plantages gehouden. Dit betekent dat de slavernij in ons land op 1 juli 2015 feitelijk 142 jaar geleden is afgeschaft', aldus de NRCS in een persbericht.

De NRCS had vandaag en heeft morgen een aantal activiteiten op het Onafhankelijkheidsplein, ter hoogte van het vroegere Vlaggenplein nabij de Waterkant.

Morgen, 1 juli, de Dag der Vrijheden, is het voor de NRCS Reparations Day III waarbij de Reparations Conferentie III centraal zal staan. Op deze dag zal de voorzitter van de NRCS officieus het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst starten. De president is uitgenodigd om de opening van de conferentie te verzorgen. Achtereenvolgens zullen Audrey Christiaan, Leo Atomang, Alwin Ligorie, Levi Tam, Harry Mungra, Rudolf Morgenstond en Armand Zunder het woord voeren.

De NRCS is een presidentiële commissie die op 16 augustus 2013 bij presidentieel besluit is ingesteld en onder meer als taak heeft het bewustzijn van de gehele bevolking verhogen over de slavenhandel en slavernij van de Inheemsen en de Afrikanen in de koloniale tijd in Suriname en de gevolgen voor hun nazaten.


Zus vermiste helikopterpiloot Donavan: 'Ik hoop dat hij noodlanding heeft gemaakt en met Ryatno is gaan lopen'

'Het is vreselijk, vijf weken en we kunnen hem niet vinden'

Benefietavond in Amsterdamse Club Panama om zoektocht naar duo te bekostigen


De zus van de vermiste helikopterpiloot Donavan van Embricqs in Suriname hoopt dat haar broer op zoek is gegaan naar de bewoonde wereld. Al een maand worden hij en technicus Ryatno Kertodikromo vermist in de Surinaamse jungle nadat ze stembussen hadden afgeleverd in een dorpje in het zuiden van het land. Vanavond, 30 juni 2015, werd een benefiet georganiseerd in club Panama, aldus de lokale zender AT5.

'Wat ik hoop is dat hij een noodlanding heeft kunnen maken. Hopelijk heeft hij een tijdje gewacht bij de helikopter en is hij uiteindelijk met zijn compagnon Ryatno Kertodikromo is gaan lopen', vertelt de zus van helikopterpiloot Donavan. 'Ik hoop dat ze zijn gaan lopen om iemand tegen te kunnen komen. Dat ze dat proberen op te zoeken.''Het is vreselijk. Vijf weken en we kunnen hem niet vinden. We hebben alle hulp nodig om hem terug te halen. Zijn kind, moeder, zussen, alle vrienden en vriendinnen zijn hier. Het is gewoon vreselijk, echt waar', vult een neef van een van de vermisten aan.

Onder andere Replay, Gio en Jörgen Raymann traden tijdens de benefietavond op om geld in te zamelen. Met het geld hopen vrienden en familie de zoektocht naar het duo te bekostigen.

Op 23 mei zijn Kertodikromo en Van Embricqs per helikopter onderweg naar Paramaribo, als door het slechte weer het contact met de luchtverkeersleiding verbroken wordt. De twee zullen niet aankomen in de hoofdstad van Suriname. Stichting Simpar, die begin dit jaar ook zocht naar de vermiste Noor Tore Grodem in de buurt van het Leidseplein, is betrokken bij de zoektocht naar het duo.

Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil slavernijherdenking als formele herdenking van Rotterdam

'We staan hier niet om verleden verborgen te houden, maar om het expliciet te maken'

(Bron foto's: RTV Rijnmond)
 
Rotterdam telt ruim 80.000 nazaten van slaven


Burgemeester Aboutaleb vindt dat de slavernijherdenking een formele herdenking van de stad Rotterdam moet worden. Dat zei hij vanavond, dinsdag 30 juni 2015, tijdens de herdenking bij het slavernijmonument op de Lloydpier in de stad, zo bericht de lokale zender RTV Rijmond.

De burgemeester legde een krans bij het kunstwerk en hield een toespraak. 'We staan hier niet om het verleden verborgen te houden, maar om het expliciet te maken. We laten het juist hier en nu deel uitmaken van ons leven. Daarom is het mijn voornemen als burgemeester van Rotterdam dit voortaan een formele herdenking van de stad te laten zijn.'

In Rotterdam wonen ruim 80.000 nazaten van voormalige slaven. De meeste zijn van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Het monument op de Lloydpier staat op de plek waar vroeger de handelsschepen vertrokken richting Afrika. Daar werden de slaven opgehaald om vervolgens naar de Nederlandse Koloniën te vervoeren.

De herdenking vond plaats aan de vooravond van het Keti Koti Festival. Elk jaar wordt op 1 juli de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen gevierd met dit festival. De naam betekent 'verbroken keten'.

OM Curaçao bestudeert twee aangiftes tegen ex-top Girobank

'Een beslissing over vervolging moet nog worden genomen'


De twee aangiftes tegen de voormalige top van de Girobank worden nu bestudeerd door het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, aldus de woordvoerder van het OM vandaag, dinsdag 30 juni 2015. 'Een beslissing over vervolging moet nog worden genomen. Dat is geen automatisme', aldus persvoorlichter Norman Serphos van het OM.

Het bericht eind vorige week over de aangiftes die op 15 juni 2015 zijn gedaan inzake ‘Girobank nv/Eric Lion Garcia en anderen’ is op het eiland ingeslagen als een bom, aldus de krant. Het was afgelopen vrijdag en ook in het weekend voor velen het gesprek van de dag. Met name in de bancaire/financiële sector.

Tot op heden is het de redactie van het Antilliaans Dagblad niet gelukt contact te krijgen met de ex-directieleden die de aangifte specifiek betreffen: toenmalig algemeen directeur Eric Garcia en financieel directeur Stephen Capella. Garcia was tevens president en ceo (chief executive officer) en Capella cfo/coo (chief financial officer/chief operational officer). Hun namen worden specifiek vermeld in de aangiftes. Garcia komt veelvuldig voor, maar vooral ook in zijn hoedanigheid van (mede-)bestuurder in allerlei entiteiten.

En eenmaal worden beide directeuren genoemd, namelijk dat de in het forensisch rapport van Aligned Management besproken transacties die verband houden met 3 miljoen dollar ‘bevestigden dat de ex-directeuren van de Girobank - de heren E. Garcia en S. Capella - min of meer dezelfde modus operandi hebben gevolgd als eerder’ toen het ging om bijna 7,3 miljoen dollar. De directie van Giro bestond ten tijde van de transacties die nu onderwerp zijn van aangifte naast Garcia en Capella verder ook uit Richard Rajack, cco (chief commercial officer), en Rochelle Monte, assistant managing director. Laatstgenoemden komen niet met hun naam voor in de aangiftes, vermoedelijk wel in de veel dikkere forensische rapporten die het OM ook ontving. Met z'n vieren - Garcia, Capella, Rajack en Monte - ondertekenden zij op 23 april 2013 de tot nu laatste gepubliceerde jaarrekening, het verslag over 2012.

Nog geen half jaar later werd de noodregeling van toepassing verklaard, waarbij de Centrale Bank CBCS het bestuur van de Girobank overnam, in april 2014 gevolgd door ontslag van de directeuren Garcia, Capella en Rajack. Zolang de noodregeling duurt, is het niet gebruikelijk dat jaarrekeningen worden gepubliceerd, waardoor er geen zicht is op de financiële prestaties in 2013 en 2014. De jaarrekeningen 2012 en daarvoor werden goedgekeurd door accountant Erick van Eps van Ernst & Young Dutch Caribbean.

De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de beide aangiftes van advocaat Arnold Huizing van de (huidige) Girobank betrekking op hebben, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer de periode maart tot mei 2013. De top van de bank bestond toen naast de genoemde directieleden uit de volgende personen die de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) vormden: Ivan de Windt (hij stapte in maart 2013 op na twee jaar de functie van commissaris te hebben bekleed); Willem van Bokhorst, Anthony Cijntje, David Hu, Philip Martis, Dieudonné van der Veen en Martin Silver. Laatstgenoemde, Martin Silver, is topman van de International Investment Group (IIG) in New York, meerderheidsaandeelhouder in Girobank.

Directeur Garcia gaf bij meerdere gelegenheden aan zelf via IIG ook belangen te hebben in Giro; in welke vorm en mate werd niet duidelijk. Naast IIG is het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een van de grote aandeelhouders in Girobank, terwijl de Curaçaose overheid een zeer beperkt belang aanhoudt in de bank die voorheen in handen was van de staat.

De Amerikaanse investeringsgroep IIG heeft in 2010 het aandelenpakket overgenomen van Totalbank Group uit Venezuela. Silver staat aan de top van IIG en IIG Capital. Silver is in een van de twee aangiftes bij het OM een van de ‘begunstigden’ van de gefabriceerde lening van 7.260.000 dollar, met gebruikmaking van een valselijk opgemaakte bankgarantie en overige bankbescheiden. Zo blijkt uit het onderzoeksrapport van het andere daarvoor door de (huidige) Girobank ingeschakelde bureau: Forensic Services Caribbean (FSC). Dit onderzoekbureau rondde de rapportage af op 1 april 2015.

Het is niet de eerste keer dat Girobank wordt geconfronteerd met fraude. Twee oud-directeuren van de Girobank, Hubert Martha en Louis Bergman, werden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en fraude in de ‘Girobankzaak’. Ook toen volgde toepassing van de noodregeling. Garcia was in die daaraan voorafgaande periode commissaris geweest bij de bank. Eind 2001 werd Corporate Financials Solutions, met onder andere huidig Insel Air-directeur Albert Kluyver, ingeschakeld als tijdelijk bestuur.

Landsverordening Openbare Orde door Staten Curaçao aangenomen

Regering krijgt met wet mogelijkheden op te treden tegen illegale vuilstort


De ontwerplandsverordening, houdende vaststelling van de regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid en ter bescherming van de gemeenschap, de Landsverordening Openbare Orde, is gisteren door de Staten aangenomen, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 30 juni 2015.
 
Deze wetgeving, in de volksmond ook als de ‘milieuwetgeving’ omschreven, biedt de regering de mogelijkheid om onder andere op te treden tegen illegale vuilstort. Zoals bekend was de voorganger van deze wet, de Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (EBOOBG), bij de start van het nieuwe land Curaçao op 10-10-’10 niet van kracht geworden, waardoor het sindsdien behelpen was met tijdelijke maatregelen om de openbare orde te handhaven.

Verschillende vrijwilligers en stichtingen die zich inspannen voor een schoon eiland, hebben de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk gewezen op het belang van een dergelijke wetgeving om handhavend op te kunnen treden tegen overtredingen.

De Landsverordening omvat een scala aan uiteenlopende zorggebieden. De handhaving zal naast de algemene opsporingsambtenaren, de politie, opgedragen worden aan de verschillende over expertise beschikkende ‘bijzondere opsporingsambtenaren’ (zoals bijvoorbeeld een ROP-inspecteur, red.), terwijl de vervolging aan het Openbaar Ministerie is opgedragen. Met betrekking tot het opleggen van sancties, zijn er in de wet bepalingen met betrekking tot toezicht en handhaving geregeld. De regeling biedt de mogelijkheid om geldboetes op te leggen tot de tweede categorie, die tot 5000 gulden reikt. Daarnaast kunnen goederen verbeurd worden verklaard.

Met betrekking tot milieuschade voorziet de Landsverordening conform het Wetboek van Strafrecht van Curaçao artikelen waarbij een strafdreiging met gevangenisstraf omschreven staat die kan oplopen op maximaal twaalf jaar voor een stringente bescherming van het milieu.

Geerlings-Simons herkozen als voorzitter parlement met 1 stem uit oppositie.....

Melvin Bouva (NDP) komende vijf jaren vicevoorzitter Assemblee


Jennifer Geerlings-Simons en Melvin Bouva, beiden van de NDP, zijn vanmiddag, dinsdag 30 juni 2015, zoals te verwachten was, gekozen als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee. Zij werden gekozen boven de kandidaten van de oppositie, Krishna Husainali-Mathoera (VHP) en Marinus Bee, ABOP. 33 Assembleeleden gaven hun stem aan Geerlings-Simons, één meer dan was verwacht...Hieruit kan geconcludeerd worden, dat iemand binnen de oppositie zijn of haar stem heeft gegeven aan Geerlings-Simons en niet aan de eigen Mathoera. Mathoera moest het doen met slechts 18 stemmen. Op Bouva stemden 32 Assembleeleden en Bee moest zich tevreden stellen met 19 stemmen.

Simons en Bouva waren voorgedragen door NDP-fractieleider André Misiekaba. Chandrikapersad Santokhi van de VHP droeg zijn partijgenote Mathoera voor, terwijl Ronnie Brunswijk bekendmaakte dat Bee de kandidaat was voor de functie van vicevoorzitter. Fungerend voorzitter Ronald Hooghart benoemde als stemopnemers Rossellie Coutinho en Asiskumar Gajadien. Zij maakten de procedures bekend van de stemming alsook de resultaten van de stemming.

In alfabetische volgorde vond de stemming plaats. De stemming van de voorzitter en vicevoorzitter werd gelijktijdig gehouden.

Na de stemming en de beëdiging van Geerlings-Simons als voorzitter van het parlement, kon Hooghart plaats nemen het pluche van de Assemblee waar hij de komende vijf jaren aan de slag kan als parlementslid.

Opmerkelijk was, dat de fungerend voorzitter van het parlement, Ronald Hooghart, gedurende de middag een aantal keren op de vingers werd getikt door de griffier, Ruth de Windt, vanwege zijn on-parlementaire gedrag en opmerkingen. Duidelijk is vandaag geworden, dat Hooghart als kersverse politicus nog in die rol moet groeien, slecht was voorbereid en in het parlement zich niet kan gedragen en uiten als vakbondsleider.

Grappen en grollen waren vooral tijdens de officiële aangelegenheid van vandaag buiten de orde, maar dat leek Hooghart niet te deren. Hij wilde het vooral leuk houden. Maar, de Assemblee zat vandaag niet te wachten op een clown als fungerend voorzitter, maar op een fungerend voorzitter die de vergadering strak had kunnen leiden met kennis van zaken.

(Red. De Surinaamse Krant)

Oppositie schuift Mathoera naar voren als kandidaat voorzitter Assemblee

Bee (ABOP) door oppositie voorgedragen als kandidaat vicevoorzitter

Naar verwachting hebben beide kandidaten geen schijn van kans.....


Krishna Husainali-Mathoera (VHP) is vanmiddag, 30 juni 2015, door de oppositie naar voren geschoven als kandidate voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblee als concurrente van huidig voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Marinus Bee (ABOP) is de tegenkandidaat van Melvin Bouva als vicevoorzitter. André Misiekaba droeg Simons voor en Brunswijk kwam met Bee naar voren. Chandrikapersad Santokhi kondigde aan, dat Mathoera de kandidate is van de oppositie.

Hoewel de oppositie weet, dat de kans zeer klein is dat haar kandidaten gekozen zullen worden, werd toch besloten om de twee Assembleeleden naar voren te schuiven. Door de keuze van meerdere kandidaten komt volgens de oppositie de democratie beter tot zijn recht.

De strategie van de oppositie is om een vrouw tegenover een andere vrouw te stellen. Vandaar dat Mathoera als tegenkandidate voor Geerlings-Simons naar voren is geschoven.

Mathoera neemt strijd op tegen Geerlings-Simons
De NDP rekent op haar eigen 26 stemmen. Daarnaast zullen PALU, DOE en Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan ook stemmen voor de NDP-kandidaten. Hetzelfde wordt verwacht van de BEP die uit V7 is gestapt om de coalitie te vormen. Naar verwachten krijgen Geerlings-Simons en Bouva 32 stemmen en Mathoera en Bee slechts 19.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Alle gekozen parlementsleden toegelaten tot Assemblee

Bezwaar oppositie tegen toelating Sapoen en Chitan ongegrond


Alle 51 gekozenen volksvertegenwoordigers zijn vanmiddag, dinsdag 30 juni 2015, toegelaten tot De Nationale Assemblee (DNA). Twee commissies bogen zich over de geloofsbrieven. De oppositie was tegen toelating van de Pertjajah Luhur-leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. De commissieleden uit de oppositie waren van oordeel, dat het schrijven van de  Pertjajah Luhur, inzake terugroeping, deel moest uitmaken van de geloofsbrieven. Deze partij heeft het tweetal teruggeroepen, omdat zij te kennen heeft gegeven een eigen fractie te zullen vormen.

Anton Paal (PALU), voorzitter van een van de twee onderzoekscommissies, stelde dat de meerderheid van mening is, dat in de Grondwet duidelijk staat waar de geloofsbrieven uit moeten bestaan. Op grond daarvan was het bezwaar van de commissieleden Ronnie Brunswijk en Asiskumar Gajadien niet valide. In de eerste commissie werden de geloofsbrieven van Chitan geldig bevonden. Hij werd toegelaten als Assembleelid door fungerend voorzitter Ronald Hooghart.

André Misiekaba, NDP, die voorzitter was van de tweede onderzoekscommissie, rapporteerde dat Rossellie Coutinho ook lid is van de Staatsraad. Het lidmaatschap van De Nationale Assemblee en dat van de Staatsraad kunnen niet gecombineerd worden. Coutinho heeft een brief geschreven naar de Staatsraad waarin zij haar lidmaatschap opzegt. Op grond daarvan kon ook zij gewoon worden toegelaten tot De Nationale Assemblee.

Raymond Sapoen maakte deel uit van de laatste groep die toegelaten werd tot het parlement. Brunswijk en Gajadien maakten ook bezwaar tegen zijn toelating, maar de meerderheid van de commissie was het ook hiermee niet eens, sprak Paal.

Hij zei, dat allen beantwoorden aan de eisen zoals vastgelegd in de Grondwet. Ook Sapoen werd toegelaten. Nu is De Nationale Assemblee compleet.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Brazilië gaat gebied van 120.000 vierkante kilometer herbebossen

President Rousseff maakt plan bekend tijdens bezoek aan president Obama


Brazilië gaat een gigantisch gebied herbebossen. Het gaat om 120.000 vierkante kilometer dat in 2030 aangeplant moet zijn. Dat bericht vandaag, dinsdag 30 juni 2015, onder andere The Washington Post in de VS.

Het herstel van bos is bedoeld om de milieueffecten door de uitgebreide landbouw in Brazilië wat te verzachten. Het land heeft het grootste regenwoud ter wereld.

Brazilië kwam met het plan in Washington. Daar is de Braziliaanse president Dilma Rousseff deze week op bezoek bij collega-president Barack Obama.

Beide landen hebben in een gezamenlijke verklaring maatregelen aangekondigd in de strijd tegen klimaatverandering. De bedoeling is om het aandeel van wind- en zonne-energie ten opzichte van de totale opwekking van elektriciteit met 20 procent te vergroten. Dit moet in 2030 gerealiseerd zijn.

Assembleeleden door Hooghart beëdigd

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Formele beëdiging nu en dan verstoord door informeel optreden Hooghart

'Dat soort grapjes moet je niet uithalen'


Fungerend voorzitter Ronald Hooghart (NDP) heeft de gekozen en herkozen Assembleeleden vanochtend, dinsdag 30 juni 2015, beëdigd. Een deel van de gekozenen legde de eed af bijgestaan door geestelijken, terwijl anderen de belofte aflegden.

De tekst van de eed en belofte werd bij aanvang van de vergadering door de griffier. Hierna volgde de individuele beëdiging. De gekozen en herkozen parlementsleden werden in alfabetische volgorde naar voren geroepen. Daaronder ook Diepakkoemar Chitan, die de belofte aflegde, en Raymond Sapoen, die de eed afgelegde, die samen een zelfstandige fractie gaan vormen buiten de fractie van hun partij de Pertjajah Luhur. Sapoen en Chitan hebben een brief gekregen van de Pertjajah Luhur dat ze teruggeroepen zijn.Het was duidelijk dat Hooghart werkelijke politieke ervaring ontbeert. Hij viel nu en dan buiten zijn formele rol als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee, door op zijn manier te proberen leuk te doen in de richting van een paar gekozen parlementsleden. Ook maakte hij enkele fouten.

Hooghart zei 'V7' toen NPS-voorzitter Gregory Rusland naar voren werd geroepen voor zijn beëdiging. Nog voor de instructie van Hooghart 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig', had Rusland die woorden al uitgesproken. 'Heer Rusland, zegt u mij na', zei Hooghart. 'Omdat u V7 zei', antwoordde Rusland. Hierna herhaalde hij de eed. 'Dat soort grapjes moet je niet uithalen', zei Rusland na afloop voor de camera en microfoon van de STVS.

Paul Somohardjo, die al was beëdigd door president Desi Bouterse als fungerend voorzitter, werd ook door Hooghart beëdigd. Somohardjo vroeg hoeveel keren hij nog beëdigd moest worden. Hooghart zei vervolgens, dat Somohardjo toch voor de samenleving opnieuw de eed of belofte moest afleggen. 'Voor de tweede keer verklaar en beloof ik', sprak Somohardjo.

Na afloop van de vergadering werd vooral Somohardjo belaagd door het journaille. Hij was zichtbaar en hoorbaar geïrriteerd geraakt en moe geworden van het steeds weer dezelfde antwoorden te moeten herhalen. 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Somohardjo (PL) trekt zich schoorvoetend terug als fungerend DNA-voorzitter

PL-leider houdt vol dat Bouterse Assemblee 'onherstelbaar' met voeten heeft getreden


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), blijft erbij dat president Desi Bouterse het hoogste orgaan van Staat 'onherstelbaar' met de voeten heeft getreden door hem als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) te ontslaan. In een vier pagina’s tellende brief geeft Somohardjo vandaag, dinsdag 30 juni 2015, aan waarom hij vindt dat het staatshoofd de Grondwet heeft geschonden. Somohardjo heeft in de brief aan de president kenbaar gemaakt dat hij zich terugtrekt als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee. Dit bericht Starnieuws.

Artikel 66 en artikel 67 van de Grondwet kennen de president de taak niet toe om zelf te bepalen dat het oudste lid is verhinderd. 'Het handelen van de president is niet op de Grondwet gebaseerd en is dan ook in strijd met de politieke macht van het volk', schrijft Somohardjo.

'Ik ben nimmer verhinderd geweest om de op mij rustende grondwettelijke taak te vervullen. Ik ben ook niet afwezig geweest. Ik heb als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee slechts mijn werkzaamheden overeenkomstig de constitutie en door mij afgelegde eed willen vervullen.'

Somohardjo zegt dat het volksbelang hem heilig is en hij in het belang van de waarachtige beleving van de politieke democratie, afstand doet van de functie van fungerend voorzitter. Hij wijst er wel op dat het functioneren van Ronald Hooghart als op één na oudste lid, zijn grondslag niet vindt in de stelling van de president alsof hij, Somohardjo, op grond van artikel 66 van de Grondwet zou zijn verhinderd in het voorzien van de functie.

De brief van Somohardjo:
Paal (PALU): '1 Juli is een dag van bezinning'

'Het offer gebracht door onze voorouders mag niet verloren gaan'

Girjasing: 'De verbondenheid aan het land maakt ons tot Surinamers'


Keti-koti ofwel de Dag der Vrijheden is een jaarlijks terugkerende feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Er kwamen ruim 45.000 oorspronkelijk uit Afrika ingevoerde slaven vrij, waarvan 34.441 slaven in Suriname, aldus het Dagblad Suriname aan de vooravond van Keti Koti, dinsdag 30 juni 2015.

‘Keti-koti betekent bevrijding van slavernij. In feite moeten wij van Suriname deze dag altijd nemen als een dag van bezinning’, zegt het PALU-Assembleelid Anton Paal. Het moet volgens hem een dag zijn waar wij denken aan het feit dat eindelijk na honderden jaren onze voorouders bevrijd waren, althans gedeeltelijk bevrijd waren van slavernij.

‘We gebruiken die dag misschien om te feesten, maar we moeten God danken dat het op die manier is gebeurd waardoor wij de vrijheid hebben gehad’, meent Paal. Volgens Paal is deze dag meer een dag van bezinning. Dit, zodat het offer dat gebracht is door onze voorouders niet verloren gaat door op een bepaalde manier met elkaar te leven.

Deze dag is naar woorden van het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing een belangrijke dag in de totale historie van Suriname en alle Surinamers. 

‘Het is niet zo zeer een dag verbonden aan een bevolkingsgroep, maar aan alle bevolkingsgroepen. Dank zij de afschaffing van de slavernij vond de Chinese, Hindoestaanse en Javaanse immigratie plaats. Daar begon ook die plurale samenleving. Wij moeten blij zijn dat wij bevrijd zijn. Het is een te belangrijke dag in de geschiedenis van Suriname en mag niet ondersneeuwd raken. De verbondenheid aan het land maakt ons tot Surinamers. Daarom zal ik 1 juli ook intensief vieren.'

Moeder levert stelende zoon af bij de politie

Twee jongens op bromfiets rukken tas uit handen vrouw op Sommelsdijckstraat


Een moeder heeft afgelopen zondag haar rovende zoon, Michael P., afgeleverd bij het Korps Politie Suriname. P. en Syrano S. hadden die ochtend in de Sommelsdijckstraat in Paramaribo op hun brommer een tas uit de handen van een vrouw gerukt. Dat bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 30 juni 2015.

P. zat als duorijder op de bromfiets die bestuurd werd door S. De echtgenoot van de vrouw ging meteen in zijn auto de twee dieven op hun brommer achterna, waarbij hij de politie belde en aangaf waar de verdachten reden.

In de Nieuwe Domineestraat gooide P. de tas weg, die inmiddels gevonden is. Ondertussen was de politie ter plaatse en zette de achtervolging ook in. Op de kruising van de J.A. Pengel- en de Nieuwe Domineestraat kwamen de verdachten met de bromfiets te vallen. S. werd aangehouden, maar P. wist te ontkomen.

Later op de dag werd P. door zijn moeder naar de politie gebracht. Hangende het onderzoek zijn S. en P. in verzekering gesteld.

FunX viert Keti Koti

Jongerenzender in Nederland staat stil bij de afschaffing van slavernij 


De Nederlandse jongerenzender FunX staat morgen, 1 juli 2015, in het teken van Keti Koti. De hele dag zal te horen zijn hoe dj’s, artiesten en luisteraars stil staan bij het koloniale verleden en vieren ze de afschaffing van de slavernij. 's Avonds staan twee FunX verslaggevers tussen de feestende mensen in Amsterdam en Rotterdam.

FunX presentatrice Shay bezocht samen met rappers Lange Frans, Akwasi en Stepherd monumenten in Amsterdam waarop de tekenen van de slavernij te zien zijn. In het FunX programma Start, van zeven uur tot tien uur 's morgens is te horen wat de rappers van deze tour vonden en op FunX.nl zal een een videoverslag zijn te zien.

De rappers duiken bovendien de hele dag in het leven van slaven, slavenhouders en vrije slaven. Op FunX brengen ze luisteraars verhalen over het slavernijverleden, die terug zijn te horen en te lezen op FunX.nl. 's Avonds doet FunX tussen zeven en negen uur verslag van Keti Koti Festivals in Amsterdam en Rotterdam.

Nederland beleeft het Keti Koti Festival op het Museumplein in Amsterdam, met muziek van Typhoon, Kenny B en Sarah Jane. De herdenking vindt rond het middaguur plaats in het Oosterpark in Amsterdam.

Girjasing (VHP): 'Iemand met 400 stemmen krijgt leiding over hoogste college van staat'

'Hoe weet ik of Bouterse nu wel of niet heeft bewilligd?'


Er ontstonden aanvankelijk bij het noemen van de naam van de 69-jarige Ronald Hooghart als de nieuwe fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) een paar onduidelijkheden. Zo weet men niet of de president bewilligd had of niet. Na Somohardjo waren de ogen gericht op de 66-jarige Anton Paal, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 30 juni 2015. 

'Als de president niet had gezegd niet te bewilligen, dan zou ik als oudste lid in jaren beëdigd moeten worden als fungerend voorzitter van het parlement. Hooghart zou niet kunnen bewilligen als de president het niet bewilligen niet kenbaar had gemaakt', aldus Paal.

Girjasing: 'Zo werkt de democratie. Iemand met 400 stemmen heeft de leiding over het hoogste college van staat. Maar, daar kunnen we niets aan doen. Dit is het systeem en dit systeem houdt eenmaal in dat de oudste in leeftijd de vergadering moet leiden. Het leiden van de vergadering duurt niet lang. Het zal hooguit zes uren duren.'

Volgens Paal creëert het systeem deze mogelijkheid. 'Als je binnen een politieke partij een lijst hebt en je adviseert iedereen op de lijsttrekker te stemmen, dan zal degene die geen lijsttrekker is op tenminste 1 stem moeten rekenen. Dat is hun eigen stem. Wij zouden ons niet moeten focussen op het aantal stemmen dat Hooghart heeft gehad. Dat zou misleidend kunnen zijn. Als Hooghart de verkiezingen apart was ingegaan, had hij misschien meer gehaald.'

Volgens Girjasing kan men zeggen dat Bouterse niet heeft bewilligd, maar dat moet volgens hem in een vergadering naar voren komen. 'Want hoe weet ik of Bouterse wel of niet heeft bewilligd? Je bewilligt bij het Centraal Hoofdstembureau, maar die bewilliging moet in De Nationale Assemblee worden bekrachtigd. Nu horen we gewoon, dat men Hooghart heeft beëdigd, omdat Bouterse niet heeft bewilligd. Hoe weet ik dat? Waar staat dat je niet hebt bewilligd? Hoe moet ik dat ruiken? Pas tijdens het onderzoeken van de geloofsbrieven kunnen we zien dat de man niet heeft bewilligd en dan pas kan hij niet tot het parlement worden toegelaten.'

Santokhi: 'Bouterse toont geen wijsheid bij ontslag Somohardjo'

'Jammer dat Bouterse de wettelijke regels niet is nagekomen'


Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zegt vandaag, dinsdag 30 juni 2015, in het Dagblad Suriname dat president Desi Bouterse geen wijsheid heeft getoond door Paul Somohardjo te ontslaan als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). 

De VHP-leider verwijst naar de beëdiging van Somohardjo tijdens welke Bouterse nog zei te hopen, dat de Pertjajah Luhur-voorzitter zijn taak als fungerend DNA-voorzitter met veel wijsheid zou gaan uitvoeren. 'Die wijsheid geldt ook voor de president. Hij zou ook met veel wijsheid gehandeld moeten hebben. Jammer dat hij de wettelijke regels niet is nagekomen', aldus Santokhi.

Tijdens het onderhoud dat de VHP, NPS, ABOP en Pertjajah Luhur (PL) gisteren in het partijcentrum van de VHP, De Olifant, hadden, werd de nadruk gelegd op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot Somohardjo. Volgens Santokhi erkennen de partijen de PL-leider nog steeds als de fungerend voorzitter van het parlement en niet Ronald Hooghart die meteen na het ontslag van Somohardjo door Bouterse werd beëdigd. 

Volgens de VHP-voorzitter zijn er twee Grondwetsartikelen die niet op één lijn liggen. Het ene artikel stelt, dat het parlement een werkingsduur heeft van vijf jaar, terwijl een ander artikel aangeeft dat binnen dertig dagen nadat de volksvertegenwoordigers gekozen zijn in het parlement, zij bijeen komen. Dit is pas nadat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) bekend gemaakt heeft wie allemaal gekozen zijn. Aangezien dit op 15 juni is gebeurd, valt de termijn van Somohardjo - die de vergadering die vandaag wordt gehouden in het parlement had willen verschuiven naar 15 juli - wel binnen de wet. Hierdoor komt Santokhi tot de conclusie, dat de stap van het staatshoofd in alle gevallen tegen de wet is geweest. 'De wettelijke regels niet hanteren en eigendunkelijk iemand anders aanwijzen, is niet correct en in strijd met de Grondwet', aldus Santokhi.

Santokhi zegt verder, dat het beter zou zijn als de president in conclaaf was gegaan met de DNA-voorzitter, de fungerende DNA-voorzitter en griffier om alsnog op basis van zijn staatsmanschap en leiderschap toch de zaken in goede banen te geleiden. 'Echter heeft hij niet daarvoor gekozen, maar voor het abrupt inzetten van machtsmiddelen', aldus Santokhi. De VHP-leider zei ook nog, dat hij tot gisteren drie uitnodigingen heeft gehad voor de vergadering van vandaag.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Politie Nickerie voorkomt smokkel kippenbouten via backtrack-route naar Guyana...

De 20 dozen onderschepte smokkel-kippenbouten
20 Grote dozen kippenbouten in beslag genomen

Eigenaar boot krijgt boete van Srd 10.000


De afdeling Maritiem van het Korps Politie Suriname Regio West in Nickerie heeft 20 grote dozen kippenbouten in beslag genomen op de Corantijnrivier. De bouten werden vanaf het strand bij het crematieoord via de illegale backtrack-route, vervoerd richting Guyana. 

Na een achtervolging lukte het de politie om met een boot de boot met de kippenbouten aan boord in te halen. Het Openbaar Ministerie heeft de eigenaar van de smokkelboot Srd 10.000 boete opgelegd, aldus regiocommandant Robert Rakijo vanochtend, dinsdag 30 juni 2015, op Starnieuws.

Toen de bootsman de politie zag aankomen, sprong hij op de dijk aan de Guyanese zijde en rende weg. De zoon van de eigenaar van de boot koos eieren voor zijn geld en is naar de politie gevaren. De politie zou de boot slepen naar Nickerie.

De in beslag genomen boot werd onder toezicht naar Nickerie gevaren. De eigenaar heeft ervoor gekozen om de zaak buiten proces af te handelen. De kippenbouten hadden een waarde van Srd 1.800 en worden verkocht aan de hoogst biedende. Het geld gaat zoals gebruikelijk in de staatskas.

Alcoa wordt niet per 1 juli aan Surinaamse overheid overgedragen, maar een maand later

Onderhandelingen met Amerikaanse multinational nog niet afgerond

Overdracht wordt naar verwachting 1 augustus ondertekend


Het is niet meer haalbaar voor Alcoa om haar werkzaamheden in Suriname, waaronder Suralco en de Afobaka Centrale, op 1 juli over te dragen aan de overheid. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Starnieuws bericht vandaag, dinsdag 30 juni 2015, te hebben vernomen dat het geplande schema zal worden verschoven.

De presidentiële commissie heeft onderhandeld met Alcoa, maar er zijn nog geen bekendmakingen gedaan. Vernomen wordt, aldus Starnieuws, dat de directie van Suralco vandaag met diverse groepen werknemers een onderhoud zal hebben over de toekomst van de bauxietsector.

President Desi Bouterse liet in april weten, dat de regering de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa heeft aangeboden om het management van Suralco na de overname op zich te nemen. Het gaat volgens hem om drie tot maximaal vijf jaar en daarna moeten Surinamers het bedrijf zelf gaan beheren.

De inzet van de regering is om de bauxietsector te behouden voor Suriname, zei de president. Hij stelde, dat de overdracht van het bedrijf aan Suriname verantwoord moet plaatsvinden. Er wordt gekeken naar partners in de wereld om de productie voort te zetten. Alcoa zou de eerste optie zijn.

UPDATE, 16.00 uur dinsdag 30 juni 2015:  De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst blijkt gepland te staan voor 1 augustus aanstaande. Dat hebben Alcoa en de Surinaamse regering al bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring op 19 juni, die pas vandaag naar de media is verzonden.

Gesteld wordt, dat Alcoa en de regering geanticipeerd hadden dat de deal op 1 juli al rond zou zijn. Partijen zijn echter nog in onderhandeling en hebben de afgelopen periode goede vorderingen gemaakt, aldus de gezamenlijke verklaring. In maart werd bekendgemaakt. dat een Surinaams staatsbedrijf de Suralco-operaties, waaronder het mijnen en raffineren van bauxiet en de waterkrachtcentrale in Brokopondo, zou overnemen.

De transactie verkeert volgens partijen nu in een fase waarbij de definitieve documenten worden voorbereid, wederzijdse goedkeuring en acceptatie, terwijl het eindresultaat van een doorlichting van het bedrijf aan het einde van dit jaar zal zijn afgerond.

Oppositie komt definitief met tegenkandidaat voor voorzitter en vicevoorzitter Assemblee

Verwachting is dat Geerlings-Simons wordt herkozen als voorzitter

NDP'er Bouva genoemd als kandidaat vicevoorzitter


De oppositie komt definitief met een tegenkandidaat komen voor Jennifer Geerlings-Simons die gaat voor een tweede termijn als voorzitter van De Nationale Assemblee. Melvin Bouva, herkozen NDP-Assembleelid, is kandidaat vicevoorzitter. Ook hij krijgt een tegenkandidaat. De kandidaten zullen vermoedelijk uit de geledingen van de VHP en ABOP komen, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 30 juni 2015.

Voor de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter is een gewone meerderheid voldoende. Zoals de kaarten nu liggen, zullen Simons en Bouva zonder meer worden gekozen. De kandidaten van de NDP kunnen rekenen op in elk geval 30 stemmen, mits er disciplinair wordt gestemd.

De verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter vindt plaats onder leiding van fungerend voorzitter Ronald Hooghart.

De voorzitter legt ten overstaan van De Nationale Assemblee, in handen van de fungerend voorzitter, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af. De voorzitter en vicevoorzitter aanvaarden meteen hun functie.

Den Blauwvinger: De te lange zoektocht naar Donavan en Ryatno

COLUMN: Al vijf weken ondraaglijke onzekerheid

Suriname moet meer praktische buitenlandse steun betrekken bij zoektocht


Paramaribo – Vijf weken al. Vijf weken ondraaglijke onzekerheid. Het was een gewone vlucht, die 23e mei. 'Even' wat materialen voor de verkiezingen van 25 mei naar het diepe binnenland vliegen. Maar, het werd een vlucht met een nog steeds onbekende eindbestemming, gedwongen uitgeweken vanwege het slechte weer. De Hi-Jet-helikopter en de Nederlandse piloot Donavan van Embriqs en zijn Surinaamse technicus Ryatno Kertodikromo lijken van de aardbodem te zijn verdwenen. Het lukt de Surinaamse autoriteiten maar niet om de heli te vinden tot welhaast wanhoop bij de familie, bekenden en vrienden van Donavan en Ryatno. 


Acties in Nederland vragen aandacht voor Donavan en Ryatno
Waarom? Waarom moet het zo lang duren voor ze zijn gevonden? Inmiddels is een paar acties opgestart om aandacht te vragen voor de vermiste mannen en de heli, om steun te krijgen en om geld in te zamelen en om via een petitie president Desi Bouterse te vragen alles in het werk te stellen om beide vermiste mannen en de helikopter te vinden. En vanavond staat de bekende Club Panama in Amsterdam in het teken van een benefietconcert voor Donavan en Ryatno. Die avond heeft inmiddels ruime media-aandacht gekregen, in onder andere het Parool, op de lokale Amsterdamse zender AT5 en op de radiozender FunX en de Amsterdamse zender Radio Tamara.

De zoektocht wordt geleid door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), dat wordt geleid door de militair Jerry Slijngard. De afgelopen weken is duidelijk geworden, dat het nogal schort aan communicatie vanuit dat centrum met media en familieleden van Donavan en Ryatno. Het eerste summiere bericht over de vermiste helikopter verscheen zondagmiddag 24 mei op de nieuwswebsite Starnieuws. Gemeld werd onder andere dat twee toestellen van Hi-Jet in zwaar weer waren terechtgekomen in het district Sipaliwini, op weg naar de thuisbasis in Paramaribo. De collega van Donavan besloot voor de zekerheid te landen bij het inheemse dorp Pusugrunu, terwijl Donavan zou hebben besloten om door te vliegen.

Zoeken naar de vermiste Hi-Jet-heli (Bron foto: LPM Nieuws)
Sijngard liet woensdag 27 mei via het Dagblad Suriname weten, dat er 'vooralsnog geen vermeldenswaardige bevindingen zijn'. Door aanwijzingen en mogelijke scenario’s was wel een zoekgebied geïdentificeerd en dat was het gebied tussen de dorpen Pusugrunu en Nieuw Jacobkondre in het district Sipaliwini. Een paar helikopters zouden in de lucht zijn en het leger met troepen op de grond. Slijngard wist 27 mei nog niet te zeggen of de vermiste heli was uitgerust met een zogenoemde black box.

Deskundigen uit 'bevriende landen'
Pas op 1 juni werd bekend, dat bij de zoektocht ook de hulp was ingeroepen van deskundigen uit 'bevriende landen'. 'Wij hebben informatie verstrekt aan deskundigen uit diverse landen over onze strategieën. Zij zullen op hun beurt ons adviseren over welke stappen er verder ondernomen kunnen worden. Daarnaast hebben wij gevraagd als zij toepasselijke technologie beschikbaar kunnen stellen', zei Jerry Slijngard in de Ware Tijd, maar wat voor deskundigen dit zijn en uit welke landen werd niet vermeld. Op een moment was er sprake van Venezolaanse deskundigen. Maar, wie dat waren werd weer niet bekendgemaakt. Verder zei hij, dat vijf helikopters en een vliegtuig naar de Hi-Jet-helikopter zochten en op de grond militairen, boswachters, goudzoekers en woudlopers....
'Wij hebben een immens gebied afgebakend gebied tussen Pusugrunu in het zuidoosten en Nieuw Jakobkondre in het zuidwesten, en de Goliathberg in het zuiden tot aan Witagron richting het noorden. Dit gebied is geselecteerd op basis van informatie van ooggetuigen en de laatste technologische signalen die van de kist zijn ontvangen', aldus Slijngard op 1 juni.

Verder liet hij weten, dat diverse omstandigheden de zoektocht bemoeilijken: 'De omvang en onherbergzaamheid van ons oerwoud, de vele bergen en diepe dalen in het gebied dat wordt doorzocht, het gebrek aan radiocontact met de slachtoffers en het slechte weer bemoeilijken allemaal de zoektocht.'

Het NCCR hoopt, dat Braziliaanse militaire technologie kan bijdragen aan de zoektocht. Dat berichtte de Braziliaans/Surinaamse nieuwswebsite LPM Nieuws woensdag 3 juni. De zoekinspanningen waren gericht op het Witagrongebied, dat volgens het NCCR het meest waarschijnlijke gebied is waar de verdwenen heli zou kunnen worden gevonden. Slijngard zei, dat die week contact zou worden gezocht met de Braziliaanse militaire attaché in Paramaribo voor steun bij de zoektocht naar de helikopter. Het hulpverzoek aan de Braziliaanse regering was gericht op begeleiding en samenwerking op het gebruik van geavanceerde luchttechnologie die Brazilië heeft op civiele- en militaire terrein. De Braziliaanse militaire attaché, Luiz Carlos Soares, bevestigde, dat een verzoek van het NCCR was binnengekomen en dat hij dat had doorgestuurd naar de Braziliaanse regering. De vertegenwoordiger van de Braziliaanse strijdkrachten in Suriname zei ook, dat het wachten was op een reactie van het Braziliaanse leger om met Suriname samen te werken bij het zoeken naar de vermiste helikopter en de twee inzittenden. Of er ooit concreet hulp uit Brazilië is gekomen en in welke vorm is tot vandaag niet duidelijk.

De vermiste helikopter van Hi-Jet (Bron foto: Van Embriqs/Facebook)
Vergeten?
Na 3 juni bleef het enige tijd angstig stil. Suriname en de media hadden meer aandacht voor de nasleep van de verkiezingen van 25 mei. Het was een pijnlijke stilte, omdat het leek of Suriname Donavan en Ryatno was vergeten. Het was stuitend. Journalisten hadden ook geen oog en oor meer voor de zoektocht en het lot van de twee vermiste mannen.
Pas op 19 juni waren het de Nederlandse omroep NOS en haar correspondent in Suriname Harmen Boerboom die Donavan en Ryatno weer duidelijk op de kaart zette.

Wel of geen steun uit Nederland?
Volgens de NOS zou Den Haag geen materieel en manschappen naar Suriname sturen om te helpen bij de zoektocht. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zou daar door de autoriteiten in Paramaribo niet om zijn gevraagd. Het was een klap in het gezicht voor de familieleden van Donavan en Ryatno. Het NCCR ofwel Suriname had wel verzocht om hulp van sporenspecialisten van het ministerie van Defensie om beelden en vluchtgegevens te analyseren.  
'Maar, wat moeten ze met analyses? Welke beelden? Er moet gezócht worden. Suriname heeft daarvoor de juiste spullen niet en Nederland wel. Vraag dáár dan gewoon om', zei vader Winston van Embricqs in een reactie. 

Er klonk afkeuring en zeker teleurstelling in de woorden. Natuurlijk. Den Haag zou al op 27 mei hulp hebben aangeboden, maar die werd door Paramaribo geweigerd. Pas drie weken daarna kwam het NCCR bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo met een hulpverzoek, aldus de NOS 19 juni.
Slijngard zei in het Dagblad Suriname, dat er met Nederland niet was gesproken over materieel voor de zoektocht en dat daar ook niet over zou worden gesproken.
In diezelfde krant liet hij ook weten, dat het voor het eerst is dat een helikopter is verdwenen en na zo'n lange periode nog niet is gevonden. 'Maar, je hebt wel mensen gehad die verdwaald zijn en nooit terug zijn gevonden. In Guyana bijvoorbeeld is een vliegtuig zes maanden geleden gecrasht en nog steeds niet gevonden', aldus Slijngard die met dergelijke opmerkingen totaal voorbij ging aan de emoties en angsten bij de familieleden van Donavan en Ryatno.
Ook ging hij voorbij aan enkele zaken van vermiste helikopters elders op het Latijns-Amerikaanse continent die wel snel konden worden gevonden, zoals onder andere:

** op maandag 15 november 2010. Toen werd een sinds 13 november vermiste heli gevonden in Colombia. Het toestel, dat onderweg was van Panama naar Peru, verdween 20 mijl ten westen van de stad Tulua en werd gevonden in bergachtig gebied met regenwoud in het Trujilo-gebied in het zuiden van Colombia. Drie Mexicaanse passagiers en de Colombiaanse piloot vonden de dood.

** op donderdag 2 april 2015 werd een sinds 31 maart vermiste heli gevonden in het noorden van Chili. De piloot was een familielid van de Chileense president Michelle Bachelet. Het toestel was onderweg van Copiapo naar het Diego de Almagro-gebied met drinkwater voor de bewoners van een woestijngebied getroffen door overstromingen.

Vervolgens liet Slijngard op zaterdag 20 juni, via de Ware Tijd, weten dat het 'pertinent onwaar' was, dat Suriname geweigerd had gebruik te maken van door Nederland aangeboden hulp.
'In tegendeel, de twee landen hebben in goed overleg informatie uitgewisseld over welke stappen er verder kunnen worden ondernomen', beweerde hij, terwijl hij overigens niet inhoudelijk had willen reageren op vragen van NOS-correspondent Harmen Boerboom:

'Jerry Slijnard van de NCCR wil niet inhoudelijk reageren, maar bevestigt dat het gebruikelijk is dat zoekacties eerst door het land zelf worden uitgevoerd.'

Hij reageerde op het artikel van Boerboom op 19 juni op de website van de NOS, waarin de indruk werd gewekt dat Suriname geaarzeld had om in te gaan op de aangeboden hulp van Nederland.

'Wij hebben zelf anderhalve week terug het verzoek om hulp aan Nederland gericht. Ik ben in goed contact geweest met het hoofd van Internationale Betrekking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, die pas donderdag groen licht van zijn meerderen kreeg om assistentie aan Suriname te verstrekken. Het gaat om bruikbaar advies van een multidisciplinair team van deskundigen in Nederland.'

De Ware Tijd maakt mensen blij met een dode mus.....
En toen kwam de Ware Tijd met een, vermeende, blijde tijding op maandag 22 juni:

'De helikopter is door inheemsen van Sipaliwini gevonden nabij de grens tussen Suriname en Brazilië.'  

De rotor zou kapot zijn, maar voor de rest schijnt het toestel intact te zijn, zo schreef de Ware Tijd te hebben vernomen. 'Van de bemanning ontbreekt naar verluidt echter elk spoor. Het vermoeden is, dat piloot Donavan van Embricqs en technicus Ryadno Kertodikromo de savanne zijn ingetrokken.'
Een bericht, van de hand van zogenoemd 'sterverslaggever' Ivan Cairo, dat aan alle kanten rammelde, ongefundeerd, zonder enig bewijsmateriaal, zoals een foto. Riooljournalistiek van de bovenste plank. Een stevige reactie van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zou op zijn plaatst zijn geweest in de richting van de Ware Tijd, waar zorgvuldige, betrouwbare, journalistiek ver te zoeken is.

Slijngard reageerde dinsdag 23 juni 2014 op Starnieuws, dat er geen enkele bevestiging was, dat de vermiste helikopter van Hi-Jet was gelokaliseerd door inheemsen van Sipaliwini, nabij de grens met Brazilië. NCCR has alle bronnen nagetrokken, maar niemand kon enige duidelijkheid geven hierover. Het ging om niet geverifieerde berichten, aldus Slijngard.

Dat maakte de berichtgeving door de Ware Tijd op z'n zachtst gezegd dubieus. De redactie had natuurlijk, indien het verhaal op waarheid berustte, moeten beschikken over de naam van een inheemse in Sipaliwini die kennelijk op een of andere manier de krant zou hebben benaderd. Overigens beschikt tegenwoordig welhaast iedereen over een mobiele telefoon met camera, maar kennelijk niet die inheemse. Er was immers geen foto van de vermiste helikopter, als bewijs van de vermeende vondst. Gelet op de duur van de zoektocht naar het vermiste toestel en de twee inzittenden en de daarmee gepaard gaande onzekerheid en emoties onder familieleden en vrienden en bekenden van de inzittenden, zou enige terughoudendheid en niet in de laatste plaats zorgvuldigheid in de berichtgeving in de Ware Tijd gepast zijn geweest. Valse hoop werd gegeven. Emotieloos werd bericht. De Ware Tijd had overigens voor plaatsing van het inmiddels gewraakte artikel zelfs niet het fatsoen gehad om contact op te nemen met familie van de twee inzittenden van de helikopter.

De West berichtte in haar editie van 22 juni, uit luchtvaartkringen te hebben vernomen, dat gezien de benzinevoorraad, de vliegrichting en de actieradius van de heli, het onmogelijk was dat het toestel nabij de grens kon zijn aangetroffen. Ook Slijngard zei het vreemd te vinden, dat een heli die vanuit Tafelberg richting Paramaribo vloog helemaal zou zijn afgedwaald nabij de Braziliaans-Surinaamse grens, veel zuidelijker dus en dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. Maar, niet vreemd genoeg voor de Ware Tijd.

De verzonnen 'conflicterende berichten'
Die krant, de Ware Tijd, maakte het nog bonter door 23 juni te berichten dat er 'conflicterende berichten over gevonden heli' waren. 'De krant had gezien de autoriteit van de bron geen reden tot twijfel dat er mogelijk sprake van een doorbraak in de zoektocht was. Het blijkt na lang vorsen dat er verschillende berichten zijn over de vermeende vondst van de vermiste helikopter van Hi-Jet nabij de Braziliaanse grens.' Woorden in de Ware Tijd Online. Er was echter totaal geen sprake van conflicterende berichten. Het was immers alleen de Ware Tijd dat had bericht, dat de heli was gevonden en vervolgens had Slijngard via media gereageerd.

De Ware Tijd was de krant die met stelligheid eerder berichtte, dat de heli gevonden was, maar dat elk spoor van de inzittenden ontbrak. Het toestel zou intact zijn, op een kapotte rotor na, zo schreef de krant. Slijngard deed, terecht, een beroep op de media in dit soort gevallen, voor publicatie, altijd contact op te nemen met het NCCR. 'Omdat dit voorkomt dat bij de familie nodeloos emoties loskomen.' Een pijnlijkheid die door de Ware Tijd wordt onderschreven, schreef de krant, zonder ook maar met een woord bekend te maken wie haar bron is geweest en of de krant contact had gemaakt met familieleden van de twee inzittenden van de vermiste helikopter en excuses had aangeboden voor de waarschijnlijk voorbarige en niet met bewijzen te staven berichtgeving over de vondst van de vermiste helikopter in het grensgebied met Brazilië.
Daarenboven kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de handelwijze van de redactie van de Ware Tijd, door het gewraakte te artikel te publiceren zonder te beschikken over concreet bewijsmateriaal, zoals foto's, dat de helikopter van Hi-Jet werkelijk door inheemsen in Sipaliwini is gevonden. Vraagtekens ook bij het niet met naam en toenaam vermelden van de bron. Immers, waarom zou je als bron met dergelijke belangrijke informatie, zo die juist zou zijn, niet met naam vermeld willen worden?


★VIDEOBOODSCHAP FAMILIE DON★★ RED DON & NOY ★ ★★BENEFIET AVOND IN AMSTERDAM▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♛ Dinsdag 30 juni 2015♛ www.facebook.com/DonEnNoy♛ Club Panama, Amsterdam♛ Oostelijke Handelskade 4, 1019BM♛ Tijd: 19:00hrs – 00:00hrs♛ Vvk €10 - Deur €15♛ Tickets: http://eventix.nl/event/11293♛ Benefietdonnoy@gmail.com♛ Event info http://on.fb.me/1CsoNOe♛ Line up:★ REPLAY ★ JORGEN RAYMANN★ ARNHEMSGEWIJS ★ KAYENTE & SERRY★ GIO ★ D-RASHID ★ JOGGO ★ IRMÃOZ★ IVANILDO KEMBEL ★ YMP ★ SHOCKMAN★ CARLOS BARBOSA ★ JAY DA SILVA★ CLEYTON BARROS ★ ASHA S ★ P MOODY★ KAASCOUSE ★ JAY FONSECA ★ DJ KID★ VELORISA YORKS ★ DJ FRANCK★ DJ ORLANDORED Donavan van Embricqs en Ryatno Kertodikromo★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ UW STEUN IS HARD NODIGDonaties kunnen overgemaakt worden op rekening NL24 ABNA 0455 2780 67 t.n.v. de stichting SIMPAR te Landsmeer.Namens beide families bij voorbaat dank voor uw bijdrage!★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★#REDDONENNOY
Posted by Hulp voor Don en Ryatno in Suriname on zaterdag 27 juni 2015

Regering: stel alles in het werk om Donavan en Ryatno te vinden
Inmiddels is het dinsdag 30 juni. Vijf onzekere zeer lange weken liggen achter ons en hoeveel gaan er nog volgen?
Wanneer besluit de Surinaamse regering eens om echt alles op alles te zetten en alle deskundigheid in de wereld te benaderen om in te schakelen bij de zoektocht? Van het NCCR krijgt waarschijnlijk niemand de indruk dat die alles in het werk stelt.
Slijngard zou meer moeten en kunnen doen, ook wat betreft de communicatie.
Hoelang moeten heli's nog boven het ondoordringbare regenwoud blijven vliegen met inzittenden die het groen met slechts hun ogen afspeuren om een glimp van de Hi-Jet-heli op te kunnen vangen?
De nieuwe en herkozen parlementsleden worden vandaag in De Nationale Assemblee beëdigd. Laat ze meteen aan het werk gaan en druk gaan uitoefenen op Bouterse om alles op alles te zetten om Donavan, die zelf veel reddingsvluchten heeft moeten uitvoeren, en Ryatno te vinden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
30 juni 2015
Amsterdam-Paramaribo