woensdag 1 juli 2015

Onderzoek op Curaçao naar vermiste 28-jarige Amerikaanse toeriste Amanda Waller

Vrouw zou zijn verdwenen tijdens zwemmen en snorkelen in oceaan voor kust Cas Abou

Amerikaanse media maken vergelijking met verdwijningszaak op Aruba van Natalee Holloway


De politie van Curaçao is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de vermissing sinds afgelopen donderdag bij Cas Abou van de Amerikaanse toeriste Amanda Waller (28). Ze was met een groep personen naar het eiland gekomen om vakantie te vieren. De zoektocht naar de vrouw te land en ter zee door de Kustwacht, de Citro en bezorgde burgers, is inmiddels gestopt, aldus de Amigoe woensdag 1 juli. 
 
Het tactisch- en technisch onderzoek is vrijwel direct gestart, nadat de melding afgelopen donderdag bij de centrale meldkamer binnen was gekomen. 'Diverse personen die samen met de vermiste vrouw daar aanwezig waren en anderen, worden gehoord. Ook onderzoeken we mogelijke beeldmaterialen van die dag', aldus politiewoordvoerder Imro Zwerwer. Ook Wallers man, die volgens de getuigen in de Amerikaanse media, haar voor het laatst zou hebben gezien, wordt gehoord.

Volgens de media zouden haar man en schoonzus hebben verklaard, dat de vrouw achter een zwangere vrouw zwom die zich niet lekker voelde zwom. Waller zou haar man met handbewegingen hebben gemeld dat ze naar de kant zou zwemmen. Sindsdien is de vrouw niet meer gezien. Volgens haar man is Waller een goede zwemster, aldus de schoonzus in de Amerikaanse media.

Het is vooralsnog onduidelijk of het de vrouw gelukt is om uit het water te komen. Niemand heeft haar gezien. Waller was met een groep personen op excursie en kende dus niet iedereen waarmee zij en haar man naar Cas Abou waren gegaan.

Volgens Zwerwer wordt niet per definitie uitgegaan van een ongeluk, maar wordt deze zaak uitgebreid onderzocht om uit te sluiten dat het een misdrijf was. Zoals bekend gold er die dagen code geel, omdat de zee ruw was.

De zoektocht met behulp van de kustwachthelikopter, een Dash-vliegtuig, één van de supersnelle boten genoemd Super Rigid Hull Inflatable Boats (Super-RHIB) en privé boten, ging door tot zaterdagavond, aldus Kustwachtwoordvoerder Roderick Gouverneur. De Kustwacht hanteert een zoekprogramma in dergelijke gevallen. Dat programma calculeert diverse aspecten in, waaronder de zeestroming, en aan de hand hiervan wordt aangeduid waar men dient te zoeken. Naarmate het langer duurt om een vermiste persoon te vinden, wordt het zoekgebied uitgebreid, verklaarde Gouverneur eerder. De zoektocht strekte zich uit tot Aruba, maar leverde niets op.

De familieleden van de vermiste vrouw gaan door met de zoektocht. Aangezien zij dit zelf moeten bekostigen is met een fundraising gestart. Inmiddels is ruim 13.000 dollar ingezameld.Inmiddels wordt deze zaak in Amerikaanse media vergeleken met de vermissing van de Amerikaanse studente Natalee Holloway in 2005 op Aruba. Zij werd na jarenlange zoektochten nooit gevonden en werd in 2012 officieel doodverklaard. De lokale overheid heeft inmiddels contact opgenomen met de Amerikaanse overheid hierover, aldus minister van Justitie Nelson Navarro. De Amerikaanse overheid is op de hoogte gesteld van alles en heeft verder niets geëist. De Amerikaanse consul-generaal laat via een woordvoerder weten alle nodige consulaire diensten te zullen verstrekken. 'Onze gedachten gaan uit naar de familie in deze moeilijke tijden. Vanwege privacy-overwegingen zijn wij verder niet in staat om aanvullende informatie te verstekken.'

Waller is afkomstig uit Texas. Ze groeide op in Baytown en studeerde af aan de universiteit van Houston.

Premier van Curaçao laat Marvelyne Wiels vooralsnog niet vallen

Asjes ziet geen vernietigend oordeel in rapport Ombudsman

Premier haalt uit naar drie MFK-verdachten en Statenlid Leeflang


Premier Ivar Asjes (PS) ziet geen vernietigend oordeel in het rapport van de Ombudsman over de schijn van niet-integer handelen van de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. Dat liet Asjes vanmorgen weten op Radio Direct. Hij vindt het veel erger dat verdachten van witwassen van geld nog deel uitmaken van het parlement. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 1 juli 2015.

Asjes haalde uit naar ‘de drie verdachten van MFK’ en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, die het rapport ‘verwoestend’ noemden. De premier vindt het vreemd, dat oppositiepartij MFK twee dagen voordat het rapport openbaar werd gemaakt een openbare vergadering over het rapport van de Ombudsman aanvroeg. Hij liet weten vrijdag beschikbaar te zijn voor een Statenvergadering over dit onderwerp.

Uit het rapport van vertrekkend Ombudsman Alba Martijn is gebleken dat de gevolmachtigde minister zich door een aaneenschakeling van gedragingen schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen. Het rapport is gisteren openbaar gemaakt. Volgens de Ombudsman is het aan te bevelen om Wiels op korte termijn een assessment te laten doen om zo vast te stellen in hoeverre zij in staat is om op adequate wijze leiding te geven aan het Curaçaohuis, haar contactuele eigenschappen te ontwikkelen en haar agressie jegens haar ondergeschikten en derden te beteugelen.

Het is volgens de Ombudsman verder wellicht van belang om een traject op te starten waarbij een externe deskundige wordt aangesteld om de onderlinge personele verhoudingen binnen het Curaçaohuis op objectieve wijze te beoordelen, te helpen herstellen en verder (tijdelijk) in goede banen te leiden. Uit het rapport blijkt dat Wiels zelf de touwtjes in handen wil houden. Men twijfelt eraan of zij haar taak goed begrijpt. Ook is haar houding jegens het personeel onbeschoft.

Wiels, die vandaag bij de Nationale Slavernijherdenking in Amsterdam was, had geen commentaar op de publicatie van het rapport. 'Het is de afspraak dat alleen minister-president Asjes reageert', antwoordde ze. Ze herhaalde dit antwoord op de vraag of ze zelf conclusies trekt naar aanleiding van het rapport. De opening van het nieuwe pand van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister op dinsdag 7 juli in Den Haag gaat hoe dan ook door.

Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (PAIS) hoopt dat de aanbevelingen in het rapport van de Ombudsman over de schijn van niet-integer handelen van Marvelyne Wiels zo veel mogelijk worden opgevolgd. 'Ik denk dat het een goede zaak is dat de premier dit rapport komt toelichten in de Staten.' Volgens Franco, die het rapport vluchtig heeft doorgenomen, komen er geen verrassende onthullingen naar voren. 'Van wat ik tot nu toe heb gezien kan ik zeggen dat er geen dingen in staan die we niet al wisten. Ik merk dat de aanbevelingen overeenkomen met de aanbevelingen in het rapport van overheidaccountantsbureau Soab.' De Statenvoorzitter verwacht na het reces van het parlement een openbare vergadering te houden over het rapport van de Ombudsman.

In het rapport doet de Ombudsman diverse aanbevelingen. Zo stelt ze voor dat de premier, mede gelet op de gespannen verhouding tussen de gevolmachtigde minister en haar plaatsvervanger Robert Candelaria, een formalisering van de dagelijkse taakverdeling tussen de gevolmachtigde minister en de plaatsvervangende gevolmachtigde minister opstelt met het doel om de samenwerking van Wiels met haar plaatsvervanger te verbeteren en de rol van de plaatsvervangende gevolmachtigde minister in het kabinet te verduidelijken.

Ook stelt de Ombudsman voor om een adequate werkkamer met representatief meubilair aan Candelaria toe te wijzen en hem op korte termijn een representatieve dienstauto ter beschikking te stellen. Gezien zijn postuur past hij niet in de Seat Mini die Wiels hem ter beschikking heeft gesteld. Met deze auto zette Wiels hem voor schut. Daarnaast is het volgens de Ombudsman wenselijk dat de plaatsvervangende gevolmachtigde minister zo veel mogelijk wordt betrokken bij het gevoerde beleid van het Curaçaohuis en bij belet of ontstentenis van de gevolmachtigde minister conform de wet belast wordt met de vervanging van de gevolmachtigde minister.

Curaçaohuis-directeur Ann Philips-Groot moet volgens de Ombudsman op korte termijn in de gelegenheid worden gesteld om haar functie weer op te pakken. Wiels heeft haar verbannen naar Brussel voor ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de OCTA (landelijke gebieden overzee). Dit is geen dagtaak. Ook de Ombudsman vindt dat de aanbevelingen van de Soab zo snel mogelijk moeten worden geïmplementeerd ter verbetering van het functioneren van het Curaçaohuis

Het rapport van de Ombudsman is opgesteld naar aanleiding van talrijke geluiden uit de gemeenschap, aanhoudende berichten in de lokale en Nederlandse kranten en vermeend ongenoegen van leden van de Rijksministerraad gedurende de afgelopen vijftien maanden over Wiels. Vanaf de beëdiging van Wiels als gevolmachtigde minister van Curaçao zijn er continu publicaties in de kranten en op het internet verschenen die ernstige twijfel deden ontstaan aan haar integriteit.

Boeing 787 Dreamliner landt voor het eerst op J.A. Pengelluchthaven

Ingehuurde vlucht door SLM van Nederlandse ArkeFly
 
(Bron foto: vluchtschemas.nl)

Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven wordt vanavond, woensdag 1 juli 2015, voor de eerste keer verwelkomd het nieuwste passagiersvliegtuig van Boeing, de 787 Dreamliner. Dit toestel, gehuurd van ArkeFly, zal eenmalig de lijndienst Amsterdam-Paramaribo v.v. onderhouden namens de SLM. De SLM Airbus A340 is afgelopen maandag vertrokken naar Parijs voor een reguliere onderhoudsbeurt (A-check) en wordt morgen al weer terug verwacht, aldus Starnieuws.

De vlucht uit Amsterdam is met met 2 uur en 20 minuten vertraging uiteindelijk vertrokken om 17.36 uur lokale tijd. Het toestel vertrekt na middernacht terug naar Nederland.

De Boeing 787 van ArkeFly (registratie PH-TFM) is slechts drie maanden geleverd geleverd door de fabrikant Boeing en heeft 291 stoelen aan boord. De Dreamliner is een revolutionair toestel dat voor 50% uit composieten bestaat. Dit levert als voordeel 20-30% brandstofbesparing op door het lagere gewicht en betere aerodynamica van het vliegtuig, in vergelijking met even grote toestellen gemaakt van voornamelijk aluminium.

De SLM staat op het punt een definitief besluit te nemen over de vervanging van de huidige Airbus op de mid-Atlantische route. De leaseovereenkomst van de vertrouwde 'Palulu' loopt eind oktober af. De kans is groot dat SLM opnieuw kiest voor een 4-motorig toestel.

Ernstige financiële situatie Diakonessen Ziekenhuis leidt tot maanden uitstel onderhandelingen met vakbond

Directie naarstig zoekende naar geld om personeel te kunnen betalen

Uitbetaling vakantiegeld op de tocht


De onderhandelingen om te komen tot positieverbetering van het personeel van het Diakonessen Ziekenhuis zijn uitgesteld tot eind van dit jaar. De oorzaak hiervan is de precaire financiële situatie waarin de instelling zich bevindt, aldus de Ware Tijd Online vandaag, woensdag 1 juli 2015.

Vakbondsvoorzitter bij het Diakonessenhuis Robby Naarendorp heeft vandaag laten weten, dat het ziekenhuis geld ontbeert, omdat zij diensten levert aan de overheid, die op haar beurt niet of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen voldoet. De directie richt nu vooral op het zoeken naar geld om eind van de maand salarissen uit te kunnen betalen. 'Dat hoort niet zo, maar zij kan niet anders.'

Naarendorp stelt, dat sinds de invoering van het Basiszorgstelsel de lonen bij de instelling op de valreep worden uitbetaald. Een ander probleem dat zich eind juli zal voordoen is, dat het ziekenhuis de vakantiegelden niet volledig zal kunnen uitbetalen aan het personeel.

'De maat is nu echt vol. Laat de overheid betalen voor de diensten die worden verleend.' De voorzitter, die gisteren de algemene ledenvergadering heeft geleid, zegt dat het personeel zich ernstig zorgen maakt om deze situatie. 'De mensen zijn moe om elke keer in onzekerheid te leven. De mensen willen een stukje garantie. Steeds dat verhaal dat er diensten zijn geleverd en dat overheid niet betaalt, gaat niet bij de mensen op. Ze willen hun geld.'

Vakbond werknemers Staatsolie steunt werknemers de Ware Tijd

'Het lijkt of de directie bij dWT probeert vakbond te breken'


Het bestuur van de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname laat vandaag, woensdag 1 juli 2015, in een stevige ingezonden brief in de Ware Tijd Online haar afkeuring blijken over de wijze waarop de directie van die krant omgaat met haar personeel en met de vakbond binnen die onderneming:

Vandaag, ongeveer een maand geleden, op 29 mei 2015 kreeg de lezer van de Ware Tijd een krant in klein formaat in handen, met als kop 'De Ware Tijd is er weer'. Opvallend is dat nergens in de krant is aangegeven dat de werkgever bereid is om met de werknemersorganisatie (de vakbond) in overleg te treden om het conflict op te lossen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de directie beperkt zich niet tot de lezers, maar geldt in de eerste plaats voor de werknemers, die tijd nog moeite gespaard hebben om het blad naar grotere hoogte te tillen en de lezers gedurende de verkiezingen optimaal van nieuws te voorzien.

Jammer dat sommige werkgevers zich alleen maar bekommeren om hun mooie huizen in het buitenland en hun winsten in Suriname, maar niet om de mensen die hen hebben geholpen om dat te bereiken. Afgelopen vrijdag werd bekend dat ondanks alle inspanningen van de Bemiddelingsraad, een orgaan dat van overheidswege is ingesteld om bij problemen tussen werkgevers en werknemers te bemiddelen, de directie van de krant weigert om water bij de wijn te doen en vasthoud aan onmogelijke eisen ten aanzien van de werknemers. Iedereen weet dat de prijzen omhooggaan en dat de vooruitzichten aangeven dat we te maken krijgen met behoorlijke prijsstijgingen in de nabije toekomst.

Het zal de directie van de krant zeker ook niet zijn ontgaan. Het lijkt er op dat de directie probeert om de vakbond te breken en de kracht van het collectief te verzwakken, zodat er vrij spel ontstaat voor de werkgever om te doen en laten wat hij wilt, zonder rekening te houden met de inzet, het werk en de belangen van de werknemers. Wij als vakbonden keuren dit gedrag ten zeerste af en zijn van mening dat ook de lezer van de krant en het publiek zich moet scharen achter de strijd van de werknemers.

Want een verhoging van Srd 1.00 voor voedingstoelage, een looncorrectie van Srd 50 en het niet willen uitvoeren van wettelijke regelingen zoals het uitbetalen van overwerk op zon- en feestdagen, zijn natuurlijk niet acceptabel, voor u niet en voor de werknemers bij de Ware Tijd ook niet.

Daarom roepen wij u op om dit ook duidelijk te maken aan de directie, op welke wijze dan ook. Het hoort binnen onze industriële verhoudingen dat ook de directie van de Ware Tijd met de vakbond aan tafel gaat en oog en oor heeft voor de rechtvaardige eisen. Wij steunen als vakbonden de werknemers bij "de Ware Tijd" en spreken onze solidariteit uit voor hun rechtvaardige strijd.

Het bestuur van de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname

'51 nieuwe heiligen'

51 nieuwe heiligen


Ik heb naar ze gekeken
en vooral geluisterd
naar wat zij zeiden
met de hand op het hart
of hun V7 in de lucht,
zoals de fungerend voorzitter dit noemde.

Ik heb gehoord
hoe een religieuze leider expliciet
aan een van de heiligen vroeg:
zult u blijven handelen conform de wet?
en hoe een religieuze leidster tegen ̕ n andere zei:
laat het volk trots op u zijn.

Ik volg nu
hoe al die religieuze leiders en leidsters
die al dat zweren en beloven begeleidden
meteen luid op de rem trappen
zodra een van onze beëdigden maar even
links of rechts van de belofte afwijkt.

Alphons Levens,
1 juli 2015.

Oude koloniale wapen op voorgevel van presidentieel paleis vervangen door wapen van Suriname

Het oude, verwijderde, wapen (Bron foto: cityofparamaribo.nl)
'Het verleden kan niet worden uitgewist, maar we kunnen wel de toekomst bepalen'

Oude wapen herinnerde aan pijn en leed onder koloniaal bewind


Op de voorgevel van het presidentieel paleis is vandaag, woensdag 1 juli 2015, door woordkunstenares Celestine Raalte het wapen van Suriname onthuld. Er is bewust gekozen om vandaag, Keti Koti, het oude wapen van de kolonisator, de Geoctroyeerde Westindische Compagnie, te vervangen, aldus bericht Starnieuws.

'Wij hadden kunnen wachten tot de renovatie klaar was, maar wij hebben bewust gekozen om de onthulling vandaag te verrichten', aldus Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President. Hij zegt verder, dat het verleden niet kan worden uitgewist, maar dat we wel de toekomst kunnen bepalen.

Er is in de periode van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie door die compagnie ruim 125 miljard euro uit Suriname gehaald. Er is daarbij onbeschrijfelijk veel leed toegebracht aan de mensheid. 'Het is te begrijpen dat je het wapen van dit bedrijf niet als symbool kan houden op het paleis', aldus Armand Zunder, initiatiefnemer van de vervanging van het wapen.

Het wapen is ontworpen door architecten van ingenieursbureau Ulrich Bap en vervaardigd door beeldhouwer Jhunry Udenhout.

Slavernijherdenking in Amsterdamse Oosterpark misbruikt door anti-Zwarte Piet activisten

(Bron foto's: Facebook)
Demonstranten roepen op tot protest bij intocht Sinterklaas in Meppel

Vicepremier Asscher: 'We zien dat racisme niet uit samenleving is verdwenen'


Enkele anti-Zwarte Piet demonstranten grepen vandaag, woensdag 1 juli 2015, de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark aan om te protesteren tegen Zwarte Piet. 'Ik verzet me tegen de jaarlijkse vernedering en belediging van zwarte mensen tijdens het sinterklaasfeest', zei cultureel-maatschappelijk ondernemer Kunta Rincho, aldus berichten de Telegraaf en de Amsterdamse zender AT5.

Omringd door andere demonstranten riep hij op tot een 'geweldloos, vreedzaam en luidruchtig protest' in aanloop en tijdens de officiële intocht van Sinterklaas in Meppel eind dit jaar. 'We beginnen vandaag onze campagne om een einde te maken aan racisme tijdens het sinterklaasfeest. Wij wachten al 152 jaar op gerechtigheid en respect.' Rincho, mede-oprichter van een beweging tegen Zwarte Piet, riep op massaal aangifte te doen tegen de figuur.

Bij het nationaal slavernijmonument werd herdacht dat de slavernij 152 jaar geleden is afgeschaft in de Nederlandse koloniën in de West. Ook vicepremier Lodewijk Asscher en burgemeester Eberhard van der Laan waren hierbij aanwezig. Van der Laan riep op niet een-op-een verbinding te leggen tussen de slavernij en Zwarte Piet. 'Daarvoor is de slavernij een té grote mensenrechtenschending geweest.'

'Iedereen heeft het recht om de discussie over Zwarte Piet te verbinden aan de slavernij. En dat zal het gewicht van de discussie inderdaad doen toenemen. Maar, wees je bewust van het risico van het risico dat er ook een omgekeerd effect kan zijn en dat een een op een verbinding van deze twee discussies kan leiden tot een inflatie van die afgrijselijke slavenhandel', stelde de burgemeester. 'Ik hoop dat u dit ziet als een teken dat ik u serieus neem'.

'We hebben het over kille feiten, waarvan elk redelijk mens het vreselijk vind dat ze deel uitmaken van onze geschiedenis. Ik wil geen licht op deze zwarte bladzij, ik wil deze bladzij herdenken. Elke dag. Een herdenking als deze verklaart waarom wij als overheid zo fanatiek bezig zijn met het bestrijden van mensenhandel. Want dit komt nog elke dag voor.'Asscher zei tijdens de emotionele herdenking de gevoelens van de zwarte gemeenschap te begrijpen. 'Hoe lang het ook geleden is, we mogen nooit vergeten hoeveel er geleden is. Maar kwam er toen ook een einde aan het achterlijke denken dat hier achter zat? Nee, helaas. We zien dat racisme niet uit de samenleving is verdwenen. We moeten daarom in gesprek blijven en elkaar blijven ontmoeten.'

Tijdens de bijeenkomst werd ook stilgestaan bij de Arubaan Mitch Henriquez, die waarschijnlijk door politiegeweld om het leven kwam. 'Ondanks het diepgaande onderzoek dat is aangekondigd, maak ik me zorgen', zei Franc Weerwind, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis en aankomend burgemeester van Almere. 'We blijven het kritisch volgen.'

Prominenten legden kransen bij het slavernijmonument, scholieren lazen gedichten voor en waren optredens van artiesten. Rapper Typhoon sloot de herdenking af.

Voortvluchtige Surinamer gearresteerd op Sint Maarten

Man moet in Nederland nog 475 dagen celstraf uitzitten voor uitkeringsfraude jaren '90


De politie op Sint Maarten heeft een 55-jarige voortvluchtige Surinaamse man opgepakt. Hij moet volgens het Openbaar Ministerie nog 475 dagen gevangenisstraf uitzitten voor grootschalige uitkeringsfraude in de jaren negentig, aldus is vandaag, woensdag 1 juli 2015, te lezen op Versgeperst.com op gezag van het Nederlandse persbureau Novum.

De man is inmiddels onder begeleiding van de marechaussee in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag naar Nederland overgevlogen.

Hij heeft zich in de jaren 1995 en 1996 in zijn functie als beoordelaar bij de Sociale Verzekeringsbank schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude. Samen met een ander heeft hij opzettelijk verschillende aanvragen voor ouderdomspensioen voor mensen die buiten Nederland wonen, vals opgemaakt en toegekend.

Districtsraadsleden van 7-27 juli beëdigd door ministerie van Regionale Ontwikkeling

Ressortraadsleden worden beëdigd door districtscommissarissen


De 116 districtsraads- (dr) en 752 ressortraadsleden (rr-leden) worden van 7 tot 27 juli beëdigd en geïnstalleerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

De uitslag van de verkiezingen is vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau op 15 juni en bindend verklaard door het Onafhankelijk Kiesbureau op 19 juni. Het is een wettelijke verplichting om na het bindend verklaren van de verkiezingen, binnen 30 dagen de gekozen parlementariërs en districts- en ressortraadsleden te installeren. De minister van Regionale Ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid om de dr- en rr-leden te beëdigen en te installeren.

De dr-leden moeten de eed of belofte afleggen bij OR-minister Stanley Betterson. Bij de rr-leden geschiedt de beëdiging door de diverse districtscommissarissen.

Op 7 juli vindt de beëdiging en installatie van dr- en rr-leden van Paramaribo plaats. Zij moeten na de installatie direct hun eerste vergadering houden, waarbij de geloofsbrieven worden onderzocht en een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt gekozen.

De nieuwe dr- en rr-leden krijgen een nieuwe badge, om te voorkomen dat de gewezen regionale vertegenwoordigers die hun badge niet hebben ingeleverd, onrechtmatig gebruik hiervan kunnen maken, aldus het ministerie van Regionale Ontwikkeling woensdag 1 juli 2015.

Ouders en leerlingen op Curaçao willen kwaliteit in onderwijs

(Bron foto's: McWilliam/Facebook)
Protestactie bij Fòrti


‘Laten we het onderwijs omhoog helpen en niet naar beneden’ en ‘Wij streven naar kwaliteit’. Dat waren gisteren, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, 1 juli 2015, slechts een paar van de leuzen die te zien waren tijdens de protestactie van zo’n 75 ouders en leerlingen bij Fòrti. 

De actie vond plaats na een oproep van Giselle McWilliam, voormalig lid van de PNP (Partido Nashonal di Pueblo), om te demonstreren tegen het besluit van PS-minister (Pueblo Soberano) Irene Dick van Onderwijs, dat Curaçao niet meedoet met de verzwaring van de eindexamennormen voor HAVO en VWO.

McWilliam vindt het voorstel onacceptabel.

Laatste werkdag personeel Taams Kliniek op Curaçao achter de rug

Advent Ziekenhuis heeft kliniek gekocht

Medewerkers Taams kunnen mogelijk aan het werk bij Advent


Het is het einde van het Taams-tijdperk. Het was gisteren de laatste werkdag voor het personeel van de Kliniek Dr. J. Taams in Willemstad op Curaçao. De allerlaatste patiënten werden al op 26 juni verpleegd. Wat er nu gaat gebeuren met de werknemers is, nog altijd, onzeker, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 1 juli 2015.

Het faillissement van de Taams Kliniek zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort worden aangevraagd door bewindvoerder Paul van de Laarschot. De kliniek staat al langere tijd onder surseance van betaling. Het personeel zal zich dan binnenkort moeten melden bij de curator, aldus Johnsel Djaoen, voorzitter van de bond voor verpleegkundig personeel CBV. De medewerkers haalden gisteren papieren, zoals hun loonstrookje en andere administratieve zaken, op bij hun oude werkgever.

Bij TeleCuraçao stellen zij verdrietig te zijn, omdat de verhoudingen onderling voelden als familie. Ook was een aantal van de werknemers al lange tijd in dienst bij de kliniek. 'Het is moeilijk om iets te zien opbloeien en daarna te zien afsterven', was een van de reacties.

De kliniek is gekocht door het Advent Ziekenhuis, dat er een tweede vestiging van wil maken. Sommigen personeelsleden zullen, zo verwacht Djaoen, weer aan de slag kunnen bij ‘Advent 2’. Het is daarbij nog steeds niet duidelijk of het personeel opnieuw moet solliciteren of dat ze voorrang krijgen bij de nieuwe vestiging. 'Het is triest dat het tot zo’n einde heeft moeten komen', stelt hij.

Advent werd de nieuwe eigenaar van het onroerend goed tijdens de veiling van het in grote financiële problemen geraakte Taams. Nog voor en tijdens de openbare verkoop gingen de directie en bewindvoerder Paul van de Laarschot van Taams ervan uit dat de vergunning van de kliniek waarde had. Maar de volgende dag konden zij in de krant lezen dat Advent de toezegging heeft voor een vergunning voor een tweede locatie; naast Groot Davelaar (Advent 1), te Damacor (Advent 2).

Statenlid Leeflang op Curaçao zeer kritisch over beleid minister van Onderwijs

Leeflang veegt beleid minister Dick van tafel
'Dick is een gevaar voor ons onderwijs'


'Minister Irene Dick is een gevaar voor ons onderwijs.' Dat vindt Omayra Leeflang. Het onafhankelijk Statenlid op Curaçao laat via haar social mediapagina's weten, dat ze het niet eens is met de solo-actie van Dick om de strengere exameneisen die in Nederland gelden te negeren, aldus Versgeperst.com vandaag, woensdag 1 juli 2015.

Leeflang vindt het ‘diep triest’ dat Dick zich schuilt achter een ‘slachtofferverhaal over de moedertaal van het Curaçaose kind’.

'Het slachtofferverhaal van minister Dick dat de moedertaal van het Curaçaose kind geen Nederlands is en dat daarom de HAVO/VWO-eisen moeten worden verlaagd, is echt diep triest', aldus Leeflang.

Het besluit van de minister zorgde voor veel verontwaardigde reacties over de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao.

DNA-voorzitter vindt dat komende regeerperiode meer wetten moeten worden aangenomen

Geerlings-Simons toont zich kritisch over misbruik quorum


De gisteren herkozen en beëdigde voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Jennifer Geerlings-Simons, toonde zich in haar eerste toespraak tot het nieuwe parlement bijzonder kritisch over het feit, dat tijdens de regeerperiode Bouterse-Ameerali te weinig wetten zijn aangenomen. Ze liet duidelijk blijken, dat in de nieuwe regeertermijn veel meer wetten moeten worden aangenomen door de Assemblee. 

Simons stelde, dat De Nationale Assemblee geen theekransje is en dat ideeënbotsingen op een volwassen manier moeten kunnen plaatsvinden. Ze zei ook blij te zijn, dat op een constructieve wijze de nieuwe zittingsperiode van de volksvertegenwoordiging begonnen is.  'Constructief' lijkt het nieuwe politieke 'toverwoord' te zijn geworden dat sinds de afgelopen verkiezingscampagne constant werd en nog steeds wordt gebruikt.

Simons stelde, dat het gezicht van het parlement niet uitgemaakt wordt door één persoon, één fractie of de coalitie. Alle 51 leden zorgen voor verheffing of het naar beneden trekken van het instituut, aldus de herkozen voorzitter uit de NDP-geledingen.

De Assembleevoorzitter zei verder dat in de afgelopen periode hard door het parlement is gewerkt, maar dat in 2014 diverse leden besloten het werk te stagneren door quorum als oneigenlijk instrument te gebruiken om politieke doelen te bereiken en politieke opponenten tegen te werken, daarbij voorbij gaand aan hun feitelijk werk, het vertegenwoordigen van hun kiezers, de burger.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Belfort (ABOP) geeft zijn stem aan Geerlings-Simons en niet aan 'eigen' Mathoera

Brunswijk: 'Het gaat om probleem tussen 2 personen dat heeft geleid tot stemgedrag van het lid'


Edward Belfort (ABOP) is de persoon binnen de oppositie die gisteren niet gestemd heeft op de kandidaat van de oppositie, Krishna Husainali-Mathoera (VHP), voor het voorzitterschap van het parlement. Hij stemde wel op Marinus Bee (ABOP), die kandidaat was voor het vicevoorzitterschap van De Nationale Assemblee (DNA). Toen Mathoera 18 stemmen kreeg in plaats van 19, werden meteen her en der wat wenkbrauwen gefronst. Het was snel duidelijk, dat iemand binnen de ABOP zich niet had gehouden aan gemaakte afspraken binnen de oppositie toen Bee wel 19 stemmen kreeg.

Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, heeft aan zijn partners meegedeeld dat het om Belfort ging. Dat had Brunswijk snel uitgezocht, volgens Starnieuws vanochtend, woensdag 1 juli 2015. 'Het gaat om een probleem tussen twee personen dat doorgewerkt heeft in het stemgedrag van het lid', zegt de ABOP-voorzitter. Brunswijk beweert, dat de strategie die afgesproken was bijna feilloos heeft gewerkt. De zaken die op het persoonlijke vlak spelen, zullen verder besproken worden, waardoor dit soort zaken zich niet voordoen, aldus Brunswijk.

Het is bekend, dat Belfort nietss moet hebben van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, die voor hem minister van Justitie en Politie was. Belfort vindt, dat Santokhi diverse malen heel denigrerend is geweest naar hem toe. Brunswijk was van te voren er niet van op de hoogte, dat de persoonlijke vete tussen Belfort en Santokhi uitgedrukt zou worden in het stemgedrag van Belfort.

'Wij werken nu pas samen met de overige partijen. Zaken moeten worden uitgesproken. Wij zullen ervoor zorgen dat we verder naar elkaar toegroeien. Wij hebben gezien dat wij op elkaar kunnen rekenen', zegt Brunswijk. Hij zal zich inzetten om ervoor te zorgen dat zulke incidenten zich niet meer voordoen.

'In elk geval heeft iedereen van de oppositie wel op Bee gestemd. Dat heeft wel goed gewerkt. Dingen die vijf jaar geleden misgegaan zijn bij de stemming van Paul Somohardjo als kandidaat DNA-voorzitter zijn uitgesproken en behoren tot het verleden', aldus Brunswijk.