donderdag 2 juli 2015

OW gaat plaatsing masten en billboards strenger controleren

Zend- en elektriciteitsmasten en reclamebillboards makkelijke prooien rukwinden


Het ministerie van Openbare Werken gaat de constructie van masten en billboards strenger  toetsen aan vastgestelde veiligheidseisen. Het noodweer van afgelopen zondag blijkt op pijnlijke wijze de zwakheden van de constructies te hebben bloot gelegd. Veel reclamebillboards her en der geplaatst langs de straten zijn gevallen. Ook de zendmast van RTV Mustika begaf het door een rukwind.

Langs de Oost-Westverbinding heeft de afdeling Openbaar Groen elf omgevallen bomen opgeruimd. Rukwinden hebben veel bomen ontworteld en takken afgebroken. Als een huis is gebouwd volgens de richtlijnen van de bouwvergunning kan het volgens het ministerie van OW nimmer zo zijn dat het dak bij het minste of geringste eraf waait De afdeling Bouwkundige Werken en Dienstverlening van OW zal de gevallen bommen in kaart brengen en de oorzaak nagaan.

Van de masteigenaren wil het ministerie alle informatie ontvangen over hun constructies. Er zal in goed overleg met hen worden geïnventariseerd, aldus het ministerie in een persbericht vandaag, donderdag 2 juli 2015. Het ministerie stelt, dat er rekening moet worden gehouden met de veranderde weersomstandigheden gelet op windsnelheden en windstoten.

In de praktijk nemen de vergunninghouders geen contact op met het ministerie bij de plaatsing van de billboards, wat wel is voorgeschreven.

Eerste financiële resultaat met alternatieve afdoening OM Curaçao

OM sluit transactie met verdachte in Tartaros-zaak inzake witwassen

56-Jarige verdachte doet afstand van 'fors geldbedrag'


Nog voor de officiële start van het Afpakteam kan het Land Curaçao al een groot bedrag op haar bankrekening bijschrijven. In de zaak ‘Tartaros’ is met een van de verdachten, de 56-jarige man met de initialen B.V. door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aangegaan ter zake witwassen, aldus bericht het OM vandaag, donderdag 2 juli 2015, in een persbericht.

Het onderzoek Tartaros heeft betrekking op strafbare feiten gepleegd in de periode 1998-2008. De verdachte speelde daarin een ondersteunende rol. B.V. doet afstand van een fors geldbedrag dat gedurende het onderzoek in beslag is genomen. Door aan deze voorwaarde te voldoen voorkomt V. verdere vervolging door het OM.

Het OM acht deze afdoening, gelet op alle feiten en omstandigheden van de zaak, passend. Het geldbedrag zal ten goede komen aan het Land Curaçao middels de Criminaliteitsbestrijdingsfonds.

Deze wijze van afdoening betekent dat de strafzaak niet de gerechtelijke procedure ingaat. Hiermee wordt een (mogelijk) langdurige en kostbare rechtsgang voorkomen. Bovendien is daarmee een einde gekomen aan de onzekerheid over de afloop bij de verdachte en is er een direct resultaat voor het OM en het Land Curaçao.

'Geen sprake van 2 diploma's of devaluatie van diploma's op Curaçao'

(Bron foto: YouTube)
Onderwijsminister Dick: 'Mensen die dat beweren zijn fantasten'

Dick wacht op overleg met Nederland


Van twee diploma’s voor HAVO en VWO op Curaçao is absoluut geen sprake. Mensen die dit beweren zijn ‘fantasten’. Dat was de reactie van minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op de consternatie die afgelopen week is ontstaan. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 2 juli 2015.

'Politieke consternatie. Volgend jaar zijn er verkiezingen.' Ze wil met Nederland overleggen over de erkenning van Curaçaose diploma’s na de verscherpte Nederlandse exameneisen, maar heeft op dat verzoek nog geen reactie gekregen.

Dick wil afwijken van het samenwerkingsprotocol van december 2014, waarin was afgesproken dat Curaçao zou streven naar invoering van de verscherping in 2016 (havo) en 2017 (vwo). Op 19 juni deelde ze dit mee in een brief aan haar Nederlandse ambtgenoot Jet Bussemaker en besloot met het verzoek om met haar ‘van gedachten te wisselen in een videoconferentie om afspraken te maken over de continuering van de gelijkstelling van de diploma’s’.

Berichten dat het ministerie van OCW een plan van Curaçao wil ontvangen kan ze niet bevestigen. Wel wijst de minister naar de Verenigde Staten: 'Studenten die daar willen studeren moeten een taal- en wiskundetoets afleggen.'

Fel reageert Dick, aldus het dagblad,  op de beschuldiging van de schoolbesturen dat ze niet heeft overlegd. 'Er is niets veranderd, dus ik hoef niet te overleggen.' 

De ophef ontstond over het verzoek aan de scholen in een tweede brief van dezelfde datum om ‘er zorg voor te dragen dat de leerlingen die in Nederland verder wensen te studeren aan de verscherpte exameneisen van Nederland voldoen’. Voor de overige leerlingen ‘blijven de exameneisen zoals vastgesteld’. Statenleden, schoolbesturen en ouderverenigingen interpreteerden dit als twee soorten diploma’s. Maar, daar is volgens de bewindsvrouw geen sprake van. 'Er is één examenregeling en één diploma.'

De Nederlandse verscherping van de eisen houdt in dat voor drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) hooguit één vijf op de cijferlijst bij het diploma mag staan. Minister Dick vindt dat het onderwijs op Curaçao ‘een ongelijke uitgangspositie’ heeft met Papiaments en Spaans als vakken en omdat Nederlands voor de meeste leerlingen geen moedertaal is. 'Ik wil kinderen niet in de problemen brengen. Scherpere eisen betekent meer drop-outs.'

Wijntuin: ‘Trekken Chavez, kopie Napoleon, parlementaire democratie in groot gevaar’

Verbazing Wijntuin uitblijven actie oppositie inzake ontslag Somohardjo als fungerend Assembleevoorzitter


De volgens het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 2 juli 2015, 'zeer gerespecteerde' en oudste oud-parlementsvoorzitter van Suriname, Emile Wijntuin, roept Suriname op om een front te vormen tegen dictatuur. Hij meent dat de parlementaire democratie van Suriname in groot gevaar is, gezien de huidige ontwikkelingen. 

‘De wijze waarop het parlement recentelijk in beeld gekomen is, keur ik in hoge mate af. Somohardjo is niet mijn vriend, maar het kan niet goed gepraat worden dat een president een lid van het parlement ontslaat.'

Met deze houding heeft de president het parlement volgens Wijntuin totaal tot nul gereduceerd. 'Dat wat nu gebeurt, daar moeten we ons ernstig over gaan beraden. We moeten gaan nadenken wat de volgende stap zal zijn. Eerst werd op 25 februari 1980 het parlement weggestuurd.Toen werd op 13 augustus 1980 het parlement ontbonden. Vervolgens kwam de Amnestiewet. Nu zien we dat de president nog verder gaat door, ‘right or wrong’, een parlementslid ontslag te geven. Nu blijkt ook nog dat Somohardjo zegt, dat hij daar geen problemen mee heeft. Het parlement is het enige orgaan dat aangewezen is om op te treden als mensen buiten hun boekje gaan en niet de president.’

Het verbaast Wijntuin dat de oppositie geen actie onderneemt. Hij noemt dat wat hij nu ziet gebeuren ‘een slap aftreksel van wat een oppositie moet wezen’. ‘De oppositie zou de hele wereld bij elkaar moeten roepen om te zeggen dat dit niet kan. Als er fouten gemaakt zijn, dan moet het parlement corrigeren en niet de president.’

Wijntuin verbaast zich ook over het feit, dat bestuurskundigen als Sam Polanen het tegendeel beweren omtrent de bevoegdheid van de president in deze, maar ‘wiens brood men eet, diens taal men spreekt’, zegt de oud-parlementariër. Volgens hem zou geen enkele rechtsgeleerde dit kunnen goedpraten. 'Nu is het de voorzitter die wordt weggestuurd door de president en straks wordt de bisschop weggestuurd door de president. Dan blijven er personen die alle trekken vertonen van Chavez.’

Er is volgens Wijntuin zwaar gevochten voor de handhaving van de parlementaire democratie. Hij gelooft daarom dat allen de plicht hebben om ervoor te zorgen dat het land niet terugvalt in de periode hiervoor. ‘Van Napoleon werd gezegd ‘we hebben een keizer die alles kan, die alles weet en die alles mag’. We moeten voorkomen dat we een fotokopie krijgen van Napoleon. Het voordeel van de coalitie is dat de president met een grote meerderheid is gekozen en daar gaat hij altijd gebruik van maken. De oppositie is in gebreke gebleven, maar het is nu geen tijd om vragen te stellen wie wel of niet gewonnen heeft, want we zijn nu in een situatie beland waarbij iedereen zich deze vraag moet stellen: waar gaan wij heen met Suriname? Gaan wij een nog grotere dimensie toevoegen aan dictatuur? In het parlementsgebouw staat mijn foto als oud- parlementsvoorzitter en die van andere groten die wij gekend hebben. Ik vraag mij in gemoed af of zij die er een foto hebben, in hun graf niet aan het huilen zijn, want dit hebben zij nooit gewild. De afgelopen tijden hebben we dingen meegemaakt die nooit eerder zijn gebeurd, zoals de hertelling bij de verkiezingen en nu wordt een parlementsvoorzitter door de president afgezet. Ik roep daarom de hele Surinaamse gemeenschap op om een front te vormen. Als zij dat niet doen, zijn alle offers tevergeefs geweest. Laat alle ‘kesekese’ achterwege. Het land is in groot gevaar’, aldus Wijntuin.

Middelburg herdenkt afschaffing slavernij in Suriname en Antillen

(Bron foto: Maurits Sep/PZC)
Rijke verleden Middelburg mede te danken aan slavenhandel

'De zwarte bladzijde van ons verleden'


Bij het slavernijmomument aan de Balans in Middelburg zijn vanochtend, woensdag 2 juli 2015, kransen gelegd om de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen te herdenken. Gedeputeerde Ben de Reu legde een krans namens de provincie Zeeland, burgemeester Harald Bergmann en wethouder Arjan Beekman deden dat namens de gemeente Middelburg. Zij werden daarbij geholpen door scholieren van de basisschool ABS uit Middelburg. Drie scholieren droegen ook een door henzelf geschreven gedicht voor, aldus de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

De slavernij door Nederland is afgeschaft op 1 juli 1863. Op de Balans is tien jaar geleden een monument opgericht ter nagedachtenis aan de slavernij. Daar vindt nu elk jaar een kranslegging plaats.

Voorafgaand aan de ceremonie wezen zowel gedeputeerde De Reu als burgemeester Bergmann op het rijke verleden van Middelburg, dat mede te danken is aan de slavenhandel. De Reu sprak over de koopmanshuizen die met geld uit de slavenhandel zijn gebouwd.

Bergmann: 'We hebben ruim duizend monumenten. Onze stad kent niet alleen schoonheid.' Hij benoemde de 'gouden tijden' maar ook 'de zwarte bladzijde van ons verleden'. 'Niemand van ons kan verantwoordelijk worden gesteld voor wat onze voorouders in het verleden deden en hoe ze handelden. Met z'n allen dragen we wel hun verleden met ons mee. Het is dat verleden dat ons samenbrengt. Het is waarom wij hier vandaag samen zijn.'

De Reu en Bergmann keken ook nadrukkelijk naar het heden. Beiden benadrukten dat er nog steeds mensen zijn die zich niet volledig vrij voelen. De Reu verwees daarbij naar het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de laatste maanden. 'Vrijheid betekent ook anderen vrij te laten in wie ze zijn, wat ze geloven. Dat noemen we verdraagzaamheid.'

Zoetermeer herdenkt 3 juli afschaffing slavernij in Suriname en Nederlandse Antillen

Wethouder Kuiper legt krans in Castellum Palensteyn

Zoetermeer herdenkt morgen, 3 juli 2015, de afschaffing van de slavernij in Suriname en Nederlandse Antillen, 152 jaren geleden. Zoetermeer is de stad waar 13% van de bevolking gerelateerd is aan de Surinaamse en of Antilliaanse bevolkingsgroepen. Wethouder Taco Kuiper legt morgenmiddag om vier uur een krans in Castellum Palensteyn, aldus bericht vandaag, donderdag 2 juli, Dichtbij.nl editie Haaglanden-Noord.

Naast de grote steden, gedenkt en viert ook Zoetermeer de afschaffing van de slavernij. Reden hiervoor is het relatief hoge aantal van 16.000 mensen, waarmee de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap bijdraagt aan de Zoetermeerse samenleving.

De stichting Herdenking Slavernijverleden Suriname en de Nederlandse Antillen in Zoetermeer staat daarom stil bij de afschaffing met het leggen van een krans.

De plaquette draagt de naam 'De Drie Wijzen'. Te zien zijn drie vrouwen die hun ketenen verbreken en kracht uitstralen. Op de achtergrond staan slavenhuizen. Onder de plaquette is de tekst te lezen: 'Laat het verleden niet doorleven in het heden', een verwijzing naar moderne slavernij, zoals kinderarbeid, gedwongen prostitutie en arbeid onder slechte omstandigheden.

Kunstenaars van Social Sofa ontwierpen en maakten deze plaquette. Het project voor de plaquette stond onder leiding van Simone Kappeyne en Johan Verstrate en Yve Art Productions. Inspirator voor het ontwerp was de Zoetermeerse kunstenares van Surinaamse afkomst, Wonny Stuger.

Wethouder Taco Kuiper legt de krans neer. Rond de kranslegging laat een marron dansgroep authentieke slavenliederen horen en zal slavendansrituelen demonstreren. Verder zullen enkele dames in klederdracht hun prodo wakka (modeshow) doen.

Iedereen is vanaf half vier van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje om deze herdenking en viering mee te vieren. 
Plaats: Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 in Zoetermeer.

Doekhie (NDP) verlaat parlement voor functie op Kabinet van de President als 'vliegende minister'

Doekhie afgelopen dinsdag in Assemblee
Zetel Doekhie wordt afgestaan aan Hanisha Jairam

Doekhie wordt eerste 'vliegende minister'


Het herkozen NDP-Assembleelid en hoofdbestuurslid van de partij Rashied Doekhie zal definitief zijn zetel in De Nationale Assemblee (DNA) afstaan aan zijn partijgenote Hanisha Jairam. Hij bevestigt vandaag, donderdag 2 juli 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij de gemeenschap rechtstreeks wil helpen en daarom besloten heeft een functie op het Kabinet van de President te aanvaarden. 

De politicus werd afgelopen dinsdag toegelaten tot het parlement. Volgens Doekhie heeft hij twee volle termijnen in het parlement gezeten, maar zaken gaan volgens hem moeilijker bij de aanpak van problemen. Op het Kabinet van de President zal hij in staat zijn om rechtstreeks maatregelen te treffen om de gemeenschap tegemoet te komen. 'Het is min of meer hetzelfde werk, alleen gaan de resultaten van al die vergaderingen duidelijker te zien zijn.'
 
'Ik word een soort vliegende minister', zegt Doekhie (NDP) vandaag in de Ware Tijd. De vliegende minister krijgt een heel voorname taak. Hij moet erop toezien dat besluiten van de regering echt worden uitgevoerd. Kennelijk heeft de vicepresident het veel te druk om die taak uit te voeren. De vliegende minister zit als Doekhie gegoten, aldus de Ware Tijd.

Het moet een niet al te zware baan zijn. In elk geval moet het veel minder stress opleveren dan de taak van parlementariër. Volgens Doekhie moet hij het nu wat rustiger aan doen van de dokter. De vliegende minister moet een eind maken aan de praktijk van stagnerende projecten. Er moet meer coördinatie komen tussen ministeries. 'Ik zal ondersteuning geven bij de uitvoering van het beleid', aldus Doekhie.

Doekhie, die 2.602 stemmen achter zijn naam kreeg bij de afgelopen verkiezingen, zal opgevolgd worden door Hanisha Jairam. De jonge politica kreeg 2.052 stemmen, maar slaagde er niet in om een zetel te bemachtigen. Doekhie heeft eerder al laten weten, dat het zijn wens was dat Jairam in het parlement moest komen. Hij heeft daarom bij zijn campagnevoering steeds erom gevraagd om de stemmen op Jairam uit te brengen. Jairam zal samen met Guiliano Snip (1.502 stemmen) zitting nemen namens NDP Nickerie in De Nationale Assemblee (DNA).

De politicus laat weten dat de stap naar het kabinet niets te maken heeft met zijn gezondheid. Wat dat betreft voelt hij zich op dit moment prima. De politicus heeft vaker aangegeven van het parlementair werk te hebben gehouden en daarom eerder niet in te hebben gestemd om een andere post te aanvaarden. Hij is sedert 2005 steeds in DNA gekozen.

Girjasing (VHP): 'Belfort is duidelijk niet te vertrouwen'

VHP-Assembleelid reageert op stem Belfort op Geerlings-Simons


Bij de stemming in het parlement afgelopen dinsdag voor het voorzitterschap van de Assemblee, is naar zeggen van het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing vandaag, donderdag 2 juli 2015, duidelijk gebleken, dat president Desi Bouterse gelijk heeft gehad wat betreft de ABOP. 

'Daarom wilde hij niet met de ABOP werken, want het zijn de onbetrouwbare mensen die in de ABOP zitten, met name meneer Belfort. Die heeft zich niet aan de regel gehouden. Hij heeft een signaal naar Bouterse laten uitgaan, dat Bouterse op hem kan rekenen bij de presidentsverkiezingen. Bij de ABOP schijnt er dus geen eenheid te zijn. De reden die Brunswijk aanhaalt, namelijk dat Belfort niet met Krishna Mathoera (die door de oppositie als kandidaat was voorgedragen voor het voorzitterschap) praat, is pure kolder. Want wij hebben ook vijf jaar lang tegen de ABOP oppositie gevoerd, maar wel disciplinair gestemd op Bee. Maar, Belfort heeft een signaal gestuurd richting Bouterse, aangevende dat Bouterse die nu op 32 is, kan rekenen op de 33e. Dus moet die 34e nog komen. Van Belfort was te verwachten dat hij zijn weelde niet zal willen opgeven. De president wil met partijen werken die te vertrouwen zijn en Belfort is duidelijk niet te vertrouwen', aldus Girjasing.

Over Mathoera gesproken meent Girjasing, dat de politica pas in de politiek is en gelijk bereid gevonden werd de strijd aan te gaan. 'Dit is de moed van mensen die van tevoren weten dat ze het niet zullen halen, maar toch strijd leveren. Later moet men niet komen zeggen dat men bij acclamatie is gekozen, omdat je bang was om tegen hen op te komen. Mathoera en Bee hebben getoond dat zij moedige mensen zijn om inhoud te geven aan de democratie en dat er niet over onze hoofden wordt gewalst.'

Girjasing laat verder weten, dat men voorbij gaat aan het feit dat Paul Somohardjo een brief had verzonden, waarin hij stelt zichzelf terug te trekken als fungerend voorzitter van het parlement. Volgens Girjasing capituleert Somohardjo helemaal niet. 'Hij heeft een constitutionele crisis afgewenteld. Want als Somohardjo zou persisteren dat hij voorzitter zou blijven, zou je een discussie krijgen over de illegaliteit van de vergadering. Hij heeft staatsmanschap getoond. Vandaar dat de vergadering in alle rust heeft plaatsgevonden', aldus Girjasing.

Over de presidentsverkiezingen zegt de VHP'er, dat hij er ook naar uitkijkt of V7 (die inmiddels opgehouden is te bestaan als politiek samenwerkingsverband) een kandidaat zal stellen. In de eerste ronde zijn kandidaten gesteld, maar hij weet niet of er bij de presidentsverkiezingen kandidaten worden gesteld.

'Als zij de 34 niet halen, hou ik mijn hart wel vast voor de NDP, omdat de krachten binnen VVV niet ver uit elkaar liggen. Dan ga je weer de geweldige analisten horen die solliciteren voor een baan bij de regering, aangevende dat ik niet constructief bezig ben. Ik ben constructief bezig. Als ik een tegenkandidaat ben, ben ik ook constructief bezig. Ik doe mee aan het spel van de democratie.'

Wat volgens Girjasing al zeker is, is dat de president op de stem van Belfort kan rekenen. De coalitie moet nu op zoek gaan naar 34.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Chinees tracht 4 kilo cocaïne in 4 blikken Nutrilon babypoedermelk Suriname uit te smokkelen

Sen L. wilde met drugs via Schiphol naar China reizen


De Chinese passagier Sen L. is afgelopen dinsdag op de Johan Adolf Pengelluchthaven te Zanderij aangehouden met iets meer dan 4 kilo cocaïne. De cocaïne zat verborgen in vier blikken Nutrilon babypoedermelk,aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 2 juli 2015. 

Deze passagier zou met de KLM via Schiphol doorreizen naar China.

Na de ontdekking door leden van het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname werd L. samen met de in beslag genomen cocaïne overgedragen aan de Anti-Narcotica Brigade van het korps.

75 Dozen kippenbouten op weg naar Guyana onderschept

Kippenbouten aangetroffen in busje in ressort Corantijn

Vleeswaren vermoedelijk onderweg via backtrack-route naar Guyana


Agenten van het Korps Politie Suriname Regio West hebben 75 dozen kippenbouten, die vermoedelijk via de backtrack-route naar Guyana gesmokkeld zouden worden, onderschept in een busje op de Gemaalweg in het ressort Corantijn. Dat bericht Starnieuws vandaag, donderdag 2 juli 2015.

Tijdens een politiecontrole bleek, dat de chauffeur van het busje, waarin de 75 dozen kippenbouten zich bevonden, niet het bezit was van een geldig rijbewijs. Hij kon niet duidelijk maken aan wie de kippenbouten geleverd moesten worden. Zijn opdrachtgever zou hem bellen zodra hij op de Gemaalweg zou zijn.

 In deze zaak heeft de politie na overleg met het Openbaar Ministerie twee personen in verzekering gesteld. De kippenbouten en het busje zijn in beslag genomen. Rakijo zegt dat de zaak verder wordt onderzocht.

De afdeling Maritiem van Regio West had op 29 juni ook al 20 grote dozen kippenbouten in beslag genomen op de Corantijnrivier. De boot werd dicht bij de oever van Guyana teruggevaren naar Nickerie en de eigenaar kreeg een boete van Srd 10.000. Regio commandant, hoofdinspecteur Robert Rakijo, zegt dat er kennelijk een lucratieve afzetmarkt is in Guyana voor kippenbouten.

Eerste vlucht SLM naar Orlando, Florida (VS)

Vluchten vanuit Guyanese hoofdstad GeorgetownDe Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) voert vandaag, donderdag 2 juli 2015, haar eerste vlucht uit naar Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Het gaat om een wekelijkse vlucht gedurende drie maanden. Indien het publiek positief reageert en gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan zal de SLM deze toeristische bestemming in haar reguliere schema opnemen.

Vicepresident Commercial Affairs van de SLM, Clyde Cairo, zegt via Starnieuws dat dertien vluchten gepland zijn. Reizigers hebben enthousiast gereageerd op de route, die overigens vanuit Georgetown, Guyana. zal worden uitgevoerd.

Op de eerste vlucht zijn 105 passagiers geboekt. De SLM is blij met de belangstelling die er is van de passagier, aldus Cairo. De vlucht wordt uitgevoerd met de Boeing 737.

Orlando is na Miami de tweede bestemming van de SLM in de VS. Veel passagiers uit Suriname en Guyana bezoeken in het hoogseizoen onder andere Walt Disney World en Seaworld in Orlando.