vrijdag 3 juli 2015

Vijf scholieren op weg naar Mumbai (India) voor Internationale Natuurkunde Olympiade

Scholieren de beste Surinaamse natuurkundescholieren onder de 20 jaar
 
Onderweg naar Mumbai... (Bron foto: Comité Natuurkunde Olympiade Suriname)


Vijf scholieren van de middelbare school zijn onderweg naar Mumbai in India waar ze zullen deelnamen aan de 46e Internationale Natuurkunde Olympiade. De vijf zijn de beste natuurkundescholieren onder de 20 jaar, aldus bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 3 juli 2015.

Shivan Bissesar (Miranda Lyceum), Osei Frankel en Randall Wijntuin (beiden van het Meyer Lyceum) en Nazreen Kromopawiro en Bharat Basropansingh (beiden van het VWO Nickerie) zullen Suriname vanaf zondag vertegenwoordigen. De Natuurkunde Olympiade wordt sinds 1967 jaarlijks gehouden en ieder jaar weer in een ander gastland.

De Surinaamse delegatie bestaat ook uit delegatieleider Bing Tan en Parveen Debi, beiden natuurkundedocenten. Zij zullen de opgaven die moeten worden gemaakt vertalen, zowel theoretisch als practicum.

82 Landen namen deel in 2014 aan de olympiade in Astana, Kazachstan. De verwachting is dat dit jaar meer landen meedoen.

De 46e editie van de olympiade begint zondag en wordt 12 juli afgesloten. De Surinaamse delegatie vertrekt 13 juli weer huiswaarts.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Srd 667 miljoen begrotingstekort wordt met leningen gedekt

Ministerie van Financiën presenteert Financiële Nota 2015


In het dienstjaar 2015 zal de financiering van een geraamd begrotingstekort van Srd 667 miljoen hoofdzakelijk gedekt worden door middel van leningen. Dit staat vermeld in de Financiële Nota 2015 van het ministerie van Financiën, aldus bericht De West in haar editie van donderdagavond 2 juli 2015.

Ter uitvoering van de voorgenomen ontwikkelingsplannen is een bedrag van Srd 8,6 miljard begroot voor de totale ontvangsten en voor de totale uitgaven een bedrag van Srd 9,3 miljard. Er is een tekort van ruim Srd 0,7 miljard, maar uit de ontwerpbegroting 2015 blijkt, dat de verwachte trekkingen uit gesloten leningen met Srd 1630 miljoen zijn toegenomen ten opzichte van 2014. De leningen hebben betrekking op multilaterale instellingen, zoals de Inter-American Development Bank, Islamic Development Bank en Agence Française de Development, alsook op bevriende naties, zoals China en India.In absolute getallen zijn de totale geraamde uitgaven voor 2015 in vergelijking met 2014 toegenomen met Srd 2 miljard (27,8%), terwijl de totale geraamde ontvangsten zijn gestegen met Srd 1,7 miljard (25,1%). Met deze ramingen komt het tekort neer op 3,4% van het bruto binnenlands product.

Bij het opmaken van de ramingen zijn de te verwachten afnemende overheidsontvangsten in 2015 als gevolg van de internationale prijsschommeling van goud en uitbreidingsinvesteringen in de aardoliesector in ogenschouw genomen.

Vermeldenswaard is, aldus de krant, dat in deze ontwerpbegroting minieme ruimte geboden is voor het verhogen van de uitgaven voor apparaatskosten en dat het accent meer gelegd is op de beleidsmaatregelen.

Uit de ontwerpbegroting 2015 blijkt, dat voor wat betreft de beleidsprogramma’s, het ministerie van Openbare Werken directoraat Civieltechnische Werken, het grootste deel aan uitgaven inneemt met 27,3%, gevolgd door het ministerie van Financiën met 23,5%, het ministerie van Sociale Zaken en Volksontwikkeling met 9,4% en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met 8,3%.
De overige ministeries hebben elk een aandeel van minder dan 7%.

'Een belangrijk feit waarmee ons land geconfronteerd werd gedurende de beschouwde periode was de lage prijzen voor grondstoffen van de mijnbouwsector op de wereldmarkt, hetgeen buiten onze invloedsfeer ligt. Dit heeft uiteraard ook negatieve consequenties voor onze economie teweeggebracht', zo is te lezen in de Financiële Nota 201

Tweede Kamer: Curaçao kan problemen rond Isla-raffinaderij niet alleen oplossen

Minister Plasterk: 'Het initiatief ligt toch echt bij Curaçao' 

VVD-fractie Tweede Kamer: Regering Curaçao draagt verantwoordelijkheid - D66 wil link leggen tussen luchtverontreiniging en groene aanslag


De Tweede Kamer is er vrijwel eensgezind over, dat de Curaçaose autoriteiten de problemen met de Isla-raffinaderij niet alleen op kunnen lossen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belooft dat hij zal helpen waar het kan, maar dat het initiatief toch echt bij Curaçao ligt.
 
De Isla-raffinaderij kwam gisteren ter sprake tijdens het laatste overleg voor het zomerreces, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 3 juli 2015.

Eigenlijk benadrukte volgens de Antilliaanse krant alleen VVD-Tweede Kamerlid André Bosman dat de Curaçaose regering de verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen van de problemen. 'Het enige wat er moet gebeuren is dat de Curaçaose minister gaat handhaven. Wij zijn eigenlijk medeschuldig aan het feit dat er niets gebeurt, omdat we de indruk wekken dat we uiteindelijk wel zullen helpen.' 

De andere Tweede Kamerleden zien wel expliciet een rol voor Nederland weggelegd. Wassila Hachchi van D66 vroeg Plasterk naar de afspraken die hij maakte tijdens zijn laatste ontmoeting met premier Asjes. Ze stelde verder voor om een relatie te leggen tussen de metingen van de luchtkwaliteit in opdracht van Defensie en het onderzoek naar de groene aanslag in opdracht van het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. 'Wat zijn de gevolgen voor de mensen in Marchena als blijkt dat het onacceptabel is dat mensen onder de rook van de Isla leven? Want wat voor Defensie-personeel ongezond is, is ook ongezond voor andere mensen.' 
 
Gert Jan Segers van de ChristenUnie stelde voor dat Plasterk met alle betrokkenen om de tafel gaat zitten. 'Iedereen kan dan net zo lang om de tafel blijven zitten tot er een oplossing is bereikt', zei Segers.

Ook Ronald van Raak van de SP noemde de mogelijkheid van een overleg, maar dan ook samen met de regeringen van Venezuela en de Verenigde Staten. 'Ik heb vaak kritiek op de Curaçaose regering, maar dit probleem kunnen ze gewoon niet zelf oplossen. Curaçao heeft dit op zijn bordje gekregen door onfatsoenlijk handelen door de Shell en de Nederlandse regering. De belangrijkste vraag is wie de troep in de grond en in de lucht op gaat ruimen en wie dat gaat betalen.'

Roelof van Laar van de PvdA zei dat hij geen noodzaak ziet om Venezuela en de Verenigde Staten erbij te betrekken en dat Nederland de verantwoordelijkheid niet over kan nemen van Curaçao. 'Maar, we kunnen er wel op toezien dat de juiste besluiten worden genomen. Het is treurig om te zien dat grote problemen steeds erger worden.' 

Plasterk antwoordde dat hij tijdens zijn laatste overleg met Asjes geen concreet verzoek om hulp heeft gekregen, hoewel hij benadrukt heeft dat Nederland bereid is om te helpen waar dat mogelijk is. Het is ook niet aan de Nederlandse regering om het initiatief te nemen voor een overleg, benadrukte hij. Aan de andere kant is de Curaçaose regering zich er wel van bewust dat er een oplossing moet komen voor de vervuiling. 'Niemand kan ook meer ontkennen dat er een probleem is na de laatste escalatie met de groene smurrie, zeker als die schade aan de volksgezondheid toebrengt.'

'Stel dat het onderzoek uitwijst dat de situatie zo slecht is dat Defensie maatregelen gaat nemen, dan is dat een duidelijk signaal voor Curaçao. Maar dan nog is een beslissing over de gevolgen voor huisvesting en ruimtelijke ordening een beslissing van Curaçao. Maar, als de minister van Defensie naar aanleiding van het onderzoek besluit dat mensen moeten verhuizen, dan wil ik dat op bestuurlijk niveau wel voorleggen aan Curaçao.'

KLM-toestel op Sint Maarten ontruimd na bommelding


(Bron foto: Daily Mail, UK)
Geen bom gevonden: vliegtuig met vertraging vertrokken naar Curaçao


Een KLM-toestel met bestemming Sint Maarten en Curaçao is vanmiddag (lokale tijd), vrijdag 3 juli 2015, op de Prinses Julianaluchthaven van het Caribische eiland Sint Maarten ontruimd. Even daarvoor was een bommelding binnengekomen, bevestigde een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Het toestel is doorzocht, daarbij is niets gevonden, aldus berichten diverse media in Nederland.

De melding kwam binnen na de landing, toen de Boeing 747 naar een andere plaats op het vliegveld taxiede. Het gaat om vlucht KL785 uit Amsterdam met ruim vierhonderd inzittenden.
Voor de zekerheid hadden de autoriteiten van Sint Maarten ook de luchthaventerminal ontruimd.

Minister van Verkeer en Toerisme, Claret Connor, is volgens de lokale krant Daily Herald tevreden over het optreden van de autoriteiten. De terminal en het toestel werden volgens de geldende protocollen efficiënt en snel doorzocht.

Het toestel kon na een kort oponthoud verder vliegen naar Curaçao.

Illegale goudzoeker om het leven gekomen in Roma-goudput van IAmGold

Goudzoekers negeren oproepen om gebied te verwijderen


In de zogenoemde Roma Pit is een man gedood nadat hij werd bedolven onder een modderlawine tijdens het zoeken naar goud. Vermoed wordt dat het gaat om een illegale goudzoeker, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 3 juli 2015. 

De Roma-goudput valt onder het concessiegebied van het Canadese IAmGold, waar illegale goudactiviteiten worden ontplooid ondanks herhaalde waarschuwingen van de Commissie Ordening Goudsector en de multinational, eigenaar van de NV Rosebel Gold Mines.

Het zou gaan om een 33-jarige man. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname bevestigt het ongeval. Veel details zijn er nog niet.

De illegale goudzoekers in de Roma-goudput zijn met regelmaat gesommeerd het gebied te verlaten en om naar de plek te gaan die de overheid hen heeft toegewezen. Eind maart heeft een gemengde eenheid van politie, militairen en ambtenaren van de Commissie Ordening Goudsector ingegrepen in het gebied. Er werden toen graafmachines, crusherbakken en een vrachtwagen in beslag genomen en zeven porknokkers werden gearresteerd.

AAV uit bezorgdheid bij president Bouterse over uitblijven betalingen door overheid

AAV-voorzitter Wong: 'Ruim 20 leden hebben nog ruim Srd 200 miljoen tegoed'


De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) heeft vanochtend, vrijdag 3 juli 2015, in gesprek met president en formateur Desi Bouterse haar bezorgdheid geuit over het feit dat bedrijven mensen moeten afvloeien, omdat de betaling van de overheid te lang op zich laat wachten. De AAV heeft haar visie gegeven over het gezond maken van de economie aan Bouterse overhandigd. 

Ruim twintig leden van de vereniging moeten gezamenlijk nog steeds meer dan Srd 200 miljoen ontvangen voor geleverde diensten. Dit zei voorzitter Anthony Wong na het onderhoud tegen aanwezige vertegenwoordigers van de pers, zo bericht Starnieuws.

Wong zei, dat het gebruikelijk is dat rond de verkiezingen er wat stilstand is in de economie, maar nu is er volgens hem sprake van een stilstand. Het geld rouleert volgens hem niet. De AAV ziet graag dat er een herfinanciering komt van achterstallige schulden aan de aannemers, eventueel met schatkistpapier om zo het vertrouwen van de constructiesector te behouden. De AAV stelt dat ze ruim 65 jaren een wezenlijke bijdrage levert aan de economie.

De AAV heeft diverse aandachtspunten in een 'visie' op een A4tje verwerkt (zie onderaan). Gepleit wordt voor een 'Aannemersvergunning' waarin vermeld staat, dat iemand in aanmerking komt voor een vergunning voor het uitoefenen van het beroep van aannemer. De instelling van een National Procurement Board is nodig voor transparantie bij aanbestedingen.

De AAV heeft verder graag dat er een Bouwfonds komt, zoals het Agrarisch Fonds. Het opzetten van een soeverein spaar- en stabilisatiefonds is ook te vinden op het verlanglijstje van de AAV. Een algehele ordening is nodig in de bouw en constructiesector. Daarnaast worden algemene aanpassingen gevraagd om de economie gezond te maken.

Natio stap dichterbij voor in Suriname geboren profs

Hoge Raad Nederland kent Nederlandse nationaliteit toe aan man met Surinaams paspoort


Surinaamse Nederlanders die in Suriname zijn geboren, mogen beide nationaliteiten aannemen. Dit kan nu door een besluit van 26 juni 2015 van de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechtsinstantie. De Raad heeft de Nederlandse nationaliteit toegekend aan een man die in april 2011 de Surinaamse nationaliteit heeft verkregen. Hiermee heeft hij nu zowel de Surinaamse als de Nederlandse nationaliteit. Dit bericht vandaag, vrijdag 3 juli 2015, NatioSuriname.com op gezag van de Ware Tijd.

Advocaat Michael van Basten Batenburg die het proces heeft gevoerd, zegt dat de uitspraak van de Hoge Raad belangrijk is voor geboren Surinamers die een dubbele nationaliteit op prijs stellen. 'Door deze uitspraak van de hoogste rechter verliezen Surinamers hun Nederlandse nationaliteit niet als zij voor Surinaams paspoort kiezen, mist zij in Suriname geboren of opgegroeid zijn.' De advocaat licht toe dat het niet uitmaakt dat Suriname vóór 1975 in feite staatkundig nog niet bestond.

Hij verwacht dat een groep in Nederland woonachtige Surinamers die voorheen bevreesd waren de Nederlandse nationaliteit kwijt te raken als ze een Surinaams paspoort aan zouden vragen, nu wel zal zetten.

De man die rechtszaak tegen de Nederlandse staat won is in 1952 geboren in Suriname, dat toen als district deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Bij zijn geboorte verkreeg hij dus de Nederlandse nationaliteit. Op 25 november 1975 was de man meerderjarig en had hij zijn woonplaats in Nederland. Ingevolge de Toescheidingsovereenkomst (TO) behield hij daarom zijn Nederlandse nationaliteit.

In 1983 heeft de man in Suriname geopteerd voor de Surinaamse nationaliteit, waardoor hij de Nederlandse nationaliteit verloor. In 1987 verkreeg hij door naturalisatie wederom de Nederlandse nationaliteit. Dit leidde op grond van de Surinaamse nationaliteitswet ertoe dat hij de Surinaamse nationaliteit verloor.

In 2007 heeft de man toch weer de Surinaamse nationaliteit aangevraagd. Bij resolutie van 5 april 2011 is hem de Surinaamse nationaliteit verleend. Deze vrijwillige aanvraag heeft dus eindelijk niet geleid tot het verliezen van de Nederlandse nationaliteit.

De reden van de Hoge Raad is als volgt: '(...) Te weten dat een persoon een meervoudige nationaliteit mag bezitten, wanneer sprake is van een daadwerkelijke en nauwe band met de andere Staat, valt niet in te zien waarom verzoeker zich niet met vrucht op de bepalingen van artikel 15 lid 2 aanhef, onder a en b, RWN kan beroepen. Hij is immers geboren in Suriname, hij had ten tijde van de verkrijging van de Surinaamse nationaliteit zijn hoofdverblijf in Suriname en hij had tijdens zijn minderjarigheid gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaren zijn hoofdverblijf in Suriname. (...)'

De behoudartikelen waar de Hoge Raad naar verwijst, staan onder artikel 15 lid 2. Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige niet verloren bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit, als de persoon:
  1. in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging zijn hoofdverblijf heeft;
  2. voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaren in het land van die andere nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft gehad; of
  3. is gehuwd met een persoon die die andere nationaliteit bezit.
Voetballers
De meeste profvoetballers zouden zich kunnen beroepen op het tweede punt. Er is namelijk een aantal profvoetballers dat in Suriname is geboren én daar tenminste vijf jaar heeft gewoond. NatioSuriname.com deed een snelle inventarisatie en kwam op de volgende namen: Kelvin Leerdam (Vitesse), Nicandro Breeveld (Steau Boekarest), Andwelé Slory (FC Dordrecht), Touvarno Pinas (Hapoel Ironi), Cendrino Misidjan (clubloos, voorheen onder andere CSKA Sofia) en Giovanni Andjole (SSC'55).

Het is nu de vraag of Suriname een naturalisatieverzoek van de voetballers zal accepteren, omdat zij momenteel hoofdverblijf hebben buiten Suriname. Wettelijk zou dit moeten kunnen, omdat in de Surinaamse nationaliteitswet staat dat personen die 'hun Surinaamse nationaliteit hebben verloren' een verzoek tot naturalisatie kunnen doen.

De volledige uitspraak van de Hoge Raad:

31 Cursisten Curaçaose Militie beëindigen Elementaire Vakopleiding met mars van 20 kilometer

Zware opleiding begon begin maart met 47 mannen

(Bron foto: ministerie van Defensie Caribisch Gebied)

Begeleid door een daverend applaus liepen vanmorgen, vrijdag 3 juli 2015, 31 cursisten van de Curaçaose Militie door de poort van Marinekazerne Suffisant. Midden in de nacht waren zij begonnen aan de 20-kilometer lange mars van Ascension op Bandabou naar dit symbolische einde van hun Elementaire Vakopleiding. Dit bericht het ministerie van Defensie Caribisch Gebied.

Begin maart startte deze zware opleiding voor 47 mannen. Zij leren marsen, overleven in het terrein, kaartlezen maar ook krijgen ze leiderschapstraining, medisch onderwijs en sportlessen. Samenwerking en discipline staan hierbij steeds centraal.

Met traditionele ‘binnen klappen’ van de mannen door familie, vrienden en collega’s, is het nog niet afgelopen voor de miliciens in opleiding. Zij moeten hierna nog een beveiligings- en bewakingsmodule doorlopen en krijgen een gevechtsopleiding. Pas daarna kunnen zij zich onderdeel noemen van de Curaçaose Militie.

De Curaçaose Militie is afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dat wordt ook duidelijk door hun inzet. Zo heeft de CURMIL al diverse malen het Korps Politie Curaçao ondersteund, zoals bijvoorbeeld in de operatie Ta Basta Awor. Hierdoor hebben de reeds opgeleide miliciens van Curaçao een extra bijdrage kunnen leveren aan de Curaçaose maatschappij.

Minister Dick trekt haar omstreden brief van 19 juni aan schoolbesturen op Curaçao terug

Dick neemt gas terug.....
Ministerie van Onderwijs wil spoedig start nationale dialoog over toekomst onderwijs

Onderwijs houdt zich aan eind 2014 gemaakte afspraken inzake exameneisen HAVO en VWO


Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft haar omstreden brief van 19 juni aan de schoolbesturen ingetrokken. Dat maakte de regering bekend na de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 juli 2015.

Tegelijk is besloten zo snel mogelijk een nationale dialoog te starten over de toekomst van het onderwijs. Aanleiding voor het besluit zijn de zorgen die in de gemeenschap zijn ontstaan over de erkenning van HAVO- en VWO-diploma’s in Nederland.

Het intrekken van de brief betekent volgens de regering, dat Curaçao zich zal houden aan de in december 2014 gemaakte afspraken over de exameneisen voor HAVO en VWO. Dit om erkenning van de diploma’s door Nederland te garanderen. In het toen gesloten protocol is afgesproken dat Curaçao de aanscherping van de exameneisen voor havo in 2016 en vwo in 2017 zou volgen.

Directeur Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) had gistermiddag alleen nog geruchten gehoord over het intrekken van de brief. Ze heeft zelf nog geen officieel bericht gekregen. 'Als het waar is dan is dat erg goed nieuws. We waren erg in spanning en teleurgesteld over de brief van de minister. We werden platgebeld door ouders die ongerust waren.'

Dat de brief wordt ingetrokken zal de ouders geruststellen, aldus Van Lamoen-Garmers. Maar, ze wil dan wel snel met de minister om tafel om ‘samen te kijken hoe we verder moeten’.

In de brief van 19 juni liet Dick de schoolbesturen weten, dat zij van het protocol wilde afwijken en de aanscherping niet wil volgen, omdat er tientallen extra examenkandidaten zouden zakken. Ze wees daarbij op de andere onderwijssituatie op Curaçao waar Nederlands voor de meeste leerlingen een vreemde taal is. De leerlingen die in Nederland wilden gaan studeren moesten ervoor zorgen dat ze wel aan de eisen voldoen, terwijl op Curaçao de bestaande examenregeling zou blijven gelden. De schoolbesturen en ouderverenigingen protesteerden tegen dat besluit, omdat dit volgens hen betekende dat de erkenning van de diploma’s in Nederland gevaar liep.

De regering wil nu in de nationale dialoog met alle partners uitgebreid van gedachten wisselen over de basiscondities en kaders om ‘een onderwijs op niveau te garanderen’. Daar wil het RKCS graag aan meedoen, maar Van Lamoen-Garmers wil snel zekerheid over de te volgen koers. 'We moeten voor 1 augustus ons programma klaar hebben voor het volgende schooljaar.'

Als besloten wordt toch de aanscherping van Nederland te volgen, dan moet de HAVO daar in augustus al rekening mee houden.

Curaçao viert voor 31e keer de vlag en het volkslied

Feest op eiland vanwege vlag en volkslied: 'Dia di Himno i Bandera di Korsou'


Voor de 31e keer heeft Curaçao gisteren zijn vlag en volkslied gevierd. Dat gebeurde traditioneel met een plechtige vergadering van de Staten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 3 juli 2015.

Daarna werd op het Brionplein de Curaçaose vlag, die de vorig avond was gestreken, plechtig gehesen. Behalve toespraken was er op het Brionplein ook een defilé door geüniformeerde groepen en was er een cultureel programma met onder andere volksdansen.

Ook op andere plaatsen op Curaçao werd gefeest.

2 Juli is een nationale feestdag op Curaçao: 'Dia di Himno i Bandera di Korsou'. Vertaald: 'Dag van de Vlag en het volkslied van Curaçao'. Op de Dia di Bandera wordt de eerste bijeenkomst van de Eilandsraad, waarmee de autonomie van Curaçao een feit werd, herdacht. Op deze dag viert Curaçao dat op 2 juli in het jaar 1951 de Eilandsraad voor de eerste keer bijeen kwam. Op 2 juli 1984 is deze dag uitgeroepen tot 'Dia di Himno y Bandera' en is het een officiële vrije dag geworden waarop Curaçao zijn autonomie viert.


Himno di Kòrsou is het volkslied van Curaçao. 'Laten wij onze stem verheffen om de grootsheid van Curaçao te bezingen' luidt de eerste regel van het volkslied. Het huidige volkslied in het Papiamentu verving in 1978 'Dushi Kòrsou'. Bij officiële gelegenheden worden alleen couplet 1,2,7 en 8 gezongen.

De dag staat in het teken van officiële plechtigheden in de ochtend op het Brionplein in Otrobanda en in Parke Himno i Bandera (Park van het Volkslied en de Vlag) in Barber op het westelijke deel van het eiland Curaçao. Op deze dag wordt op veel plaatsen de vlag van Curaçao uitgehangen en zijn er veel programma's op de lokale televisie aan deze dag gewijd zijn. Ook zijn er verschillende activiteiten in Willemstad.

(Red. De Surinaamse Krant/Antilliaans Dagblad/curacaovoorjou.nl)

Bedrijfsleven Curaçao wil herziening verhoging brandstofprijzen

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao doet beroep op premier Asjes

'De noodzakelijke economische groei komt hierdoor niet van de grond'


De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) doet een dringend beroep op premier Ivar Asjes om het besluit over de verhoging van de brandstofprijzen te herzien. Ook willen ze dat hij overgaat tot het voeren van een ‘consistent, helder en eenduidig’ beleid gericht op structurele economische groei. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 juli 2015.

Volgens de VBC leidt het ontbreken van een directe relatie tussen het ‘aanzienlijk verhogen’ van de lokale prijzen van benzine, diesel en elektra en de prijsontwikkeling op de wereldmarkt, gebrek aan transparantie en het van overheidswege gevoerd onsamenhangend financieel en sociaaleconomisch beleid alleen maar tot onbegrip, sociale onrust en verdere aantasting van het vertrouwen.

'De noodzakelijke duurzame economische groei zal hierdoor niet van de grond komen', aldus de vereniging. De VBC is naar eigen zeggen verbijsterd over deze ‘plotselinge forse verhoging’ van de prijs van benzine. De vereniging vindt het verontrustend dat deze verhoging weinig te maken heeft met de olieprijs op de wereldmarkt, maar te wijten is aan interne factoren. Daarom willen zij ook weten van de premier hoe dit steltel van interne correctorfactor eruit ziet.

'Wat is het beleid ten aanzien van inlopen van de zogenaamde achterstand? Wanneer is deze achterstand ingelopen?', vraag de VBC aan de minister van Algemene Zaken. Ook willen zij weten of Bureau Telecommunicatie Post & Utiliteiten een onafhankelijke regulator is, die over de vereiste expertise beschikt.

'Getuigt het van gezond economisch beleid om in een situatie van economische krimp en hoge werkloosheid de reeds zware lastendruk voor burgers en ondernemers verder te verhogen terwijl tegelijkertijd Curoil grote winsten maakt?', vraagt zij aan de minister. 'Wat wordt beoogd met de forse verhoging van de prijzen van bovengenoemde producten?'

De VBC stelt geen termijn in de brief aan de premier, waarvan ook de minister van Financiën José Jardim en de minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm een kopie hebben gekregen.

Bewoners Banda Abou op Curaçao blokkeren weg naar Westpunt

Demonstranten ontevreden over voorzieningen op westelijk deel eiland

Bewoners van Banda Abou op Curaçao hebben gisteren gedemonstreerd, omdat ze ontevreden zijn over de voorzieningen op het westelijk deel van het eiland. Ze blokkeerden de weg naar Westpunt met onder andere autobanden, die in brand werden gestoken. Daardoor liep het verkeer vast, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 juli 2015.

'Wij betalen ook belasting’ en ‘Kom geen stemmen halen’ stond onder andere op de protestborden.

Minister-president Ivar Asjes nam een eisenlijst in ontvangst en nodigde de bewoners uit voor een gesprek. Tot de eisen behoren straatverlichting en een brandweer- en ambulancepost.

Suriname en Zuid-Afrika versterken onderlinge banden

Suriname zou veel van Zuid-Afrika kunnen leren op gebied van goudmijnbouw


Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft gistermorgen, donderdag 2juli 2015. op zijn ministerie een intentieverklaring ondertekend met de Zuid-Afrikaanse onderminister van Internationale Relaties en Samenwerking, Luwellyn Landers. Landers is voor een kort werkbezoek in het land. Het document legt onder meer de basis voor de instelling van een Politiek Consultatie Mechanisme. 

Beide bewindslieden verklaarden voorstander te zijn van intensivering van de bilaterale relatie.
In een toelichting op de ondertekening, zei Lackin onder meer dat het Politiek Consultatie Mechanisme zal moeten toezien op naleving van afspraken die de twee landen maken in de bilaterale relatie. Dat de relatie tussen de twee landen verder verbetert, moet voordeel brengen voor zowel Suriname als Zuid-Afrika. Volgens Lackin is Zuid-Afrika vergevorderd in de goudmijnbouw en zou Suriname veel kunnen leren van dat land.

De samenwerking strekt zich verder ook uit over de gebieden cultuur, luchtvaart en agrarische sector. Landers vult het rijtje aan met onderwijs en handel. Hij hoopt dat Suriname en zijn land ook dichter naar elkaar toe groeien als het aankomt op de exploratie en exploitatie van zowel natuurlijke als menselijke hulpbronnen.

Lackin liet gisteravond via De West weten, dat ook met de delegatie van gedachten is gewisseld over  op welke wijze Zuid-Afrika een bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkelingen die gaande zijn ten aanzien van de overname van de bauxietmaatschappij Suralco door de regering.

Automobilist (54) dodelijk verongelukt bij Richelieu

Man reed met waarschijnlijk hoge snelheid tegen boom


De 54-jarige automobilist Leo Gali is gistermiddag dodelijk verongelukt bij een eenzijdig ongeluk te Richelieu, ter hoogte van Sinabo km 38, in het district Commewijne, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 3 juli 2015.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat de bestuurder alleen in het voertuig zat. Hij heeft kennelijk met een hoge snelheid gereden en op een moment de controle over het stuur verloren waarna de auto tegen een boom tot stilstand kwam.

Gali overleed ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen. 

Girjasing (VHP): ' Vervanging oude wapen op presidentieel paleis door nationaal wapen is dom nationalisme'

'Het is enge nationalistische gedachte om niet aan koloniaal verleden te willen worden herinnerd' 


'Je kunt dan net zo goed ook paleis afbreken' 


Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zegt vandaag, vrijdag 3 juli 2015, in het Dagblad Suriname, de vervanging van het wapen van de ‘Geoctrooieerde Sociëteit’ aan het presidentieel paleis door het nationaal wapen ‘dom nationalisme’ te vinden. 

‘Het is een enge nationalistische gedachtegang om niet aan het koloniaal verleden te willen worden herinnerd’, aldus de politicus. De slavernij, de immigratie en het kolonialisme zijn volgens hem een stukje geschiedenis. ‘Als je niet eraan herinnerd wil worden, kun je dan net zo goed het heel paleis afbreken en een nieuw gebouw opzetten. Vele gouverneurs hebben van daaruit verdeel- en heerspolitiek gevoerd. Je kunt dan ook hetzelfde gaan doen met andere koloniale gebouwen. Straks gaat men ook het Ford Zeelandia willen afbreken. Des te meer vanwege de 8 december smet. Maar je kunt niet een hele stad, die op de UNESCO werelderfgoederen lijst voorkomt, vanwege haar monumentale gebouwen gaan afbreken.’

In Suriname zouden we volgens de politicus niet moeten verworden tot cultuurbarbaren. ‘Het is onze geschiedenis en we moeten gewoon leren hoe wij ermee om moeten gaan, ook al is het verleden niet leuk geweest. Dit zal Surinamers ook helpen om naar elkaar toe te groeien, doordat zij vreugde en verdriet met elkaar zullen leren delen.’

De parlementariër noemt in dit verband ook het invoeren van de Amnestiewet als een manier om mensen het verleden te laten vergeten door het te verdoezelen. Girjasing geeft tenslotte aan graag gezien te hebben, dat het gebouw van het ‘coolie-depot’ er nog had gestaan. ‘Ook dit was een stukje Surinaamse geschiedenis, de geschiedenis van onze voorvaderen.’

Tekort aan Surinaamse dollars bij banken

Bankiers willen overleg met governor van de Centrale Bank van Suriname


De handelsbanken gaan gebukt gaan onder de verkrapping van de Surinaamse dollar (Srd). De rentekorting die gegeven werd aan bedrijven, wordt steeds verder teruggebracht. De banken hebben enige tijd geleden een onderhoud gevraagd met de Centrale Bank van Suriname om wat meer ruimte te creëren, waardoor zij meer armslag hebben, aldus Starnieuws vanochtend, vrijdag 3 juli 2015.


De basisrente is niet verhoogd ondanks het tekort aan Srd's. Er is een forse toename van beleggingen van banken in schatkistpapier. De overheid heeft afgeroomd om financieringstekorten te kunnen dekken. De banken zitten nu met een tekort aan Srd's, waardoor particulieren moeilijk aan leningen kunnen komen. Zij moeten ook meer rente betalen, omdat de korting verminderd is.

De korting die gegeven werd aan grote cliënten, is bij diverse banken met 1 procent verminderd. De bankiers hopen op korte termijn om de tafel te kunnen gaan zitten met governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank.

In een gesprek met president en formateur Desi Bouterse heeft de Bankiersvereniging ook gewezen op de schulden die diverse ondernemers hebben bij de overheid. Hun rente loopt ook verder op. Er zijn enkele voorstellen gedaan om de economie op spoor te brengen. De president stelde een vervolggesprek in het vooruitzicht.

Verpleger AZP verdacht van verkrachting zwangere 28-jarige patiënte

Broeder door directie AZP buiten functie gesteld


Een verpleger in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) wordt ervan verdacht een 28-jarige zwangere patiënte in het ziekenhuis te hebben verkracht. De man is volgens de directeur van het AZP, Antoine Brahim, na een ontvangen klacht onmiddellijk buiten functie gesteld hangende het onderzoek, aldus bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 3 juli 2015.

Na de aanklacht heeft het ziekenhuis meteen contact gezocht met de politie van Munder. Volgens verklaring van de patiënte is zij elf weken in verwachting en werd zij vanwege haar gezondheidssituatie opgenomen in het ziekenhuis. Zij zou hebben verklaard, dat de verpleger in de nacht van zaterdag op zondag, 28 juni, op de zaal kwam. Hij hield haar voor, dat zij met hem mee moest naar een behandelkamer voor controle. Nietsvermoedend liep de zwangere vrouw mee naar de behandelkamer. Tot haar schrik werd zij vervolgens door de broeder verkracht.

De patiënte verklaarde verder, dat de verdachte tijdens zijn daad haar mond dichtkneep, waardoor zij geen lawaai kon maken. Na de verkrachting werd de vrouw weer naar de zaal gebracht. De verdachte broeder drukte de vrouw, volgens haar verklaring, nog op het hart, dat zij niemand iets moest zeggen, want haar verhaal zou toch ongeloofwaardig overkomen.

Toen de dame op de poli bij een gynaecoloog voor controle moest, vertelde ze wat haar was overkomen.

Het Dagblad Suriname schrijft van een betrouwbare bron te hebben vernomen, dat de desbetreffende verdachte een dergelijk feit eerder ook al zou hebben gepleegd met een andere patiënte. De politie van Munder heeft het verdere onderzoek overgedragen aan afdeling Zedendelicten binnen het Korps Politie Suriname.

Inspecteur Humphrey Naarden van afdeling Public Relations zegt in een reactie, dat het onderzoek in de zaak voortduurt. De ziekenhuis-directie wacht het onderzoek van de politie voordat zij met een verklaring zal komen.

President en formateur Bouterse hervat gesprekken met maatschappelijke organisaties

Bouterse ontmoet onder andere aannemers, winkeliers en gepensioneerden


President en formateur Desi Bouterse vervolgt vandaag, vrijdag 3 juli 2015, zjn gesprekken met maatschappelijke organisaties. Als eerste wordt om elf uur de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) ontvangen. De aannemers zullen ongetwijfeld aan de orde stellen het uitblijven van betalingen vanuit de overheid voor door hun geleverde diensten. Diverse projecten zijn slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Van sommige werd alleen het startsein gegeven, aldus Starnieuws.

Er staat ook een onderhoud op het programma met de Ondersteuningsgroep Basisgoederen Regering. Verschillende importeurs hebben een bijdrage geleverd om de basisgoederen betaalbaar te houden. Bij het aantreden van de regering vijf jaar geleden werd met importeurs van gedachten gewisseld over het in toom houden van de prijzen van basisgoederen. De Vereniging van Winkeliers wordt om een uur ontvangen door Bouterse.

De presidentiële commissies Volksgezondheid en Kinderarbeid worden vanmiddag ontvangen. Om vijf uur mag het Surinaams Olympisch Comité plaatsnemen aan tafel, een uur later gevolgd door de Bond Gepensioneerden in Overheidsdienst. Als laatste is vandaag het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur gesprekspartner van de president en formateur.

VS in uitgebracht landenrapport Suriname 2014 inzake mensenrechten kritisch over voortgang 8 decemberstrafproces

Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken niet tevreden over mensenrechtensituatie Suriname


Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in haar op 25 juni publiek gemaakte ‘Suriname 2014 Human Rights Report’ (onderdeel van het '2014 Country Reports on Human Rights Practices', zie onderaan)  vastgesteld, dat het meest ernstige probleem op het vlak van mensenrechten in Suriname, het onopgeloste proces is tegen de voormalige militaire dictator en huidige president Bouterse en 24 medeverdachten voor de buitengerechtelijke executie van 15 politieke tegenstanders in december 1982. De West bericht erover in haar editie van donderdagavond 2 juli 2015.

Het rapport uit zich ook kritisch over de grootschalige corruptie bij de overheid, de langdurige voorhechtenis van beklaagden en rapportages over intimidatie van de pers.

Andere mensenrechtenvraagstukken behelzen de zelfcensuur die bepaalde mediahuizen en journalisten plegen, de maatschappelijke discriminatie van vrouwen, marrons, inheemsen en andere minderheden, het huiselijk geweld tegen vrouwen, de mensenhandel en de kinderarbeid in de informele sector.

In het rapport wordt gewezen op het voortdurende gebrek van de erkenning van landrechten van de Marrons en inheemsen, en de wederom gerapporteerde discriminatie jegens lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) personen en andere minderheden, waarbij met name een incident in september 2014 werd aangehaald, waarbij een transgender commerciële sekswerker tijdens zijn detentie werd mishandeld door politieagenten van het politiebureau aan de Keizerstraat in Paramaribo.

Volgens het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken waren Surinaamse gevangenissen in het onderzoeksjaar over het algemeen schoon en goed onderhouden, maar waren de omstandigheden echter slecht en de vele kleine tijdelijke detentiecentra leken structureel onhygiënisch en overvol te zijn.

De bevindingen van de Amerikanen per november 2014 waren dat de Hazard gevangenis in Nickerie 96 gevangenen had bij een capaciteit van 106, Santo Boma 334 gevangenen bij een capaciteit van 380, Duisburglaan 217 gevangenen bij een capaciteit van 228 en het Huis van Bewaring 296 arrestanten en veroordeelden telde bij een capaciteit van 550. Hoewel het Huis van Bewaring oorspronkelijk was bedoeld als een tijdelijk detentiecentrum, bestond een groot deel van de gevangenispopulatie uit veroordeelden die niet zelden maanden wachtten op overplaatsing. Gevangenen spraken wederom hun bezorgdheid uit over slechte omstandigheden, zoals onvoldoende voedsel, mishandeling door gevangenisbewakers en beperkte ventilatievoorzieningen.