zaterdag 4 juli 2015

Politie Regio West neemt 175 kwi kwi's in beslag op Nanikreek

Vissen niet geschikt voor consumptie: te lang in netten verstrikt gezeten

Politie Burnside vindt 17 kwi kwi's in kofferbak auto


De politie van Regio West heeft op de Nanikreek twee personen aangehouden. Zij hadden 175  kwi kwi's (Hoplosternum littorale) gevangen met visnetten. De commandant van Regio West, hoofdinspecteur Robert Rakijo, laat vandaag, zaterdag 4 juli 2015, via Starnieuws weten, dat het verboden is om kwi kwi's te vangen tijdens het legseizoen.

De vissen waren niet meer geschikt voor consumptie, omdat ze te lang in de netten verstrikt waren. De aangehouden personen hebben een boete betaald, waarna ze vrijgelaten zijn.

De politiepost van Burnside heeft een persoon aangehouden nadat in de kofferbak van zijn auto 17 kwi kwi's werden gevonden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd door de man een boete betaald. De kwi kwi's zijn geschonken aan een sociale instelling in Coronie, aldus Rakijo.

Casino's op Curaçao vrezen gevolgen rookverbod

Vereniging Casino Eigenaren vraagt regering vrijstelling van rookverbod


De Vereniging Casino Eigenaren (VCE) maakt zich grote zorgen over het rookverbod, dat straks ook van kracht zal zijn voor casino’s op Curaçao. In een brief aan zowel het parlement als de regering verwijst de VCE naar studies verricht in het buitenland, die melding maken van een omzetdaling van tussen de 12 en 20 procent van casino’s als er niet meer gerookt kan worden, aldus de Amigoe zaterdag 4 juli 2015.
 
In de brief, waarin om vrijstelling van het rookverbod gevraagd wordt, stelt de VCE begrip te hebben voor de bezorgdheid van de regering over de gezondheidsrisico’s. Maar, aan de andere kant is de vereniging van mening dat, ook gezien het huidige economische klimaat op het eiland, het rookverbod verwoestende gevolgen zal hebben voor de lokale casino-industrie.

'Een rookverbod zal negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de casino-omzet. Wij willen u erop wijzen dat bezoekers van casino’s die roken ervoor zullen kiezen om geen gebruik te maken van het rookvrije gedeelte van een casino of zij zullen minder gaan gokken. omdat zij vaker naar buiten moeten om een sigaret op te steken. Rokende casino-bezoekers zullen casino’s blijven bezoeken, maar zij zullen dit naar alle waarschijnlijkheid minder vaak en minder lang doen, maar ook minder gokken dan het geval was vóór de afkondiging van het rookverbod', aldus de VCE.

In haar brief verwijst de vereniging naar voorbeelden in het buitenland. Zo wordt de situatie in Nevada in de Verenigde Staten aangehaald, waar in 2007 een rookverbod werd geïntroduceerd dat niet van toepassing is op de casino’s. In Nevada is roken toegestaan in cafés die alcohol serveren, maar waar minderjarigen niet worden toegelaten, aldus de VCE. In Las Vegas was er enige tijd sprake van een rookverbod, maar volgens de vereniging leidde dit tot zo een drastische verlaging van de inkomsten dat de anti-tabakwetgeving in 2011 werd teruggedraaid na banenverlies en zelfs sluiting van enkele casino’s.

De vereniging vraagt zich af of de regering bij de introductie van de anti-rookwetgeving wel rekening heeft gehouden met de gevolgen voor de al in zwaar weer verkerende casinosector. Minder inkomsten voor deze sector zullen ook minder belastinginkomsten voor de regering met zich meebrengen, zeker rekeninghoudend met het feit dat de casino’s volgens de vereniging meer banen en belasting opleveren dan de cafés en restaurants op het eiland.

De vereniging waarschuwt verder ook voor banenverlies en mogelijke derving van inkomsten bij leveranciers aan casino’s. 'Als industrie is het onze taak om onze klanten tevreden te stellen. Maar de werkelijkheid is dat een meerderheid van onze klanten ervoor kiest om te roken.'

De vereniging stelt dat de keuze tussen roken en niet-roken een commerciële overweging moet zijn. 'Als een casino van mening is dat het een niet-rokersomgeving kan aanbieden en winst kan maken door zijn bezoekers de vrijheid te gunnen om een keuze te maken, dan moet het vrij zijn om dit te kunnen doen.'

Uitvoeren commerciële ruimtevaartvluchten vanaf Curaçao stapje dichterbij

(Bron afbeelding: XCOR)
Project XCOR krijgt van VS 'in beginsel ontheffing gebruik XCOR Lynx'


Er is sprake van tal van cruciale ontwikkelingen inzake het uitvoeren van commerciële ruimtevaartvluchten vanaf Curaçao, aldus Ben Droste, oud-opperbevelhebber van de luchtstrijdkrachten en een van de medeoprichters van het project XCOR, voorheen Space Expedition Corporation (SXC), vandaag, zaterdag 4 juli 2015, in de Amigoe.
 

Hij heeft gisteren de VVRP-minister (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning), Suzy Camelia-Römer (PNP), ingelicht over de ontvangst van een brief van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het US State Department, ‘waarin in beginsel ontheffing wordt verleend voor het gebruik van het XCOR Lynx-ruimtevaartuig buiten de Verenigde Staten (VS), ofwel op Curaçao’.

Droste, die nu een week op het eiland is samen met SXC-medeoprichter en XCOR-testpiloot Harry van Hulten, omschrijft de brief van de Amerikaanse autoriteiten over de export-ontheffing binnen de zogenoemde ‘International Traffic in Arms Regulations’ (ITAR), dan ook als ‘zeer goed nieuws voor Curaçao’.

'Tot op heden was dit een steeds terugkerende vraag bij politici, ‘wat als de Curaçaose regering de ruimtevaartwetgeving heeft afgerond en de Amerikaanse overheid verleent geen ontheffing van haar strenge ‘Export Control’-regime de ITAR-regeling?’. Deze brief kan men nu werkelijk als unicum omschrijven, want wereldwijd is nog niet eerder een dergelijke ontheffing voor een commercieel ruimtevaartuig buiten de VS verleend. Hiermee staat Curaçao als pionier op de kaart in de VS en als voorbeeld voor andere landen die dezelfde ambitie hebben. De brief noemt verder een aantal te vervullen condities, die vooral van technisch oplosbare aard zijn maar niet van politieke aard en die een dergelijke exploitatie van de Lynx op het eiland in de weg zouden staan.'

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Camelia-Römer, die door de RvM is aangewezen als aanspreekpunt voor het project, laat weten dat aan dit besluit ten grondslag lag dat de commerciële ruimtevluchten het meeste raakvlak met haar ministerie hebben en dat daarmee de coördinatie ofwel de faciliterende rol vanuit de overheid efficiënter vervuld kan worden.

Droste en Van Hulten, die Camelia-Römer in 2008 voor het eerst ontmoetten, stellen ‘met genoegen te hebben geconstateerd dat nu één minister voor alle overheidsgerelateerde zaken die XCOR betreffen, als aanspreekpunt van de regering dient’. Droste: 'Het was een zeer plezierige hernieuwde kennismaking, waarbij we de minister uitgebreid over de plannen en ontwikkelingen hebben kunnen inlichten.'

Ook Camelia-Römer omschrijft het gesprek als interessant: 'Ik heb inderdaad een kopie van de brief van het US State Department overhandigd gekregen waarmee een exportvergunning verkregen kan worden, om aan de RvM te tonen. Het levert een bijzondere situatie voor het eiland op, waarbij voor het eerst een dergelijke ontheffing voor een land buiten de VS wordt verleend. Verder zijn er zaken besproken die betrekking hebben op de faciliterende rol vanuit de overheid, de verwachtingen zijn dan ook duidelijk. In algemene zin betreft het hier een langlopend traject, waarbij we niet moeten denken dat de ruimtevluchten morgen meteen vanaf het eiland uitgevoerd kunnen worden. Het zal nog wat tijd in beslag nemen, alles loopt en het is nu een kwestie van doorzetten, opdat mogelijk over twee jaar het eindelijk zover zal zijn.'

De vorderingen van de bouw van het Lynx-ruimtevaartuig liggen volgens Droste nog steeds op schema. 'Wij rekenen erop dat eind van het jaar de Lynx met een zogenoemde ‘Public Roll Out’ in Californië voor het publiek zal worden tentoongesteld. In de weken daarop zullen de eerste taxi- en vluchttesten worden uitgevoerd. Hierop zal een jaar van intensief testen aanbreken en, als alles voorspoedig verloopt, is het nog steeds denkbaar dat aan het einde van dat jaar de Lynx voor een aantal demonstratievluchten naar Curaçao zal komen. Maar men dient er rekening mee te houden dat de testfase natuurlijk ook tot onverwachte zaken kan leiden, die dit optimistische schema zouden kunnen vertragen', aldus Droste.

Van Hulten zal als testpiloot achter de stuurknuppel van het Lynx-toestel zitten, want na dit bezoek aan Curaçao verhuist hij definitief naar Californië om daar leiding te geven aan het testprogramma. Het XCOR-team bestaat ook nog uit twee befaamde Amerikaanse testpiloten, de voormalige Space Shuttle-pilot en commander Richard ‘Rick’ Searfoss en Brian Binnie.

'Ten slotte is het goed te kunnen melden, dat de eerste tekenen van een zakelijke relatie met de Lynx-activiteiten op Hato zich aftekenen. We hebben de eerste gesprekken gevoerd met Curaçao Air Terminal Services (Cats), dat de afhandelaar voor de General Aviation Business Jets en VIP-vluchten op Hato is. Hierover is uitgebreid gesproken met de Cats-ceo mevrouw Soenita ‘Sunny’ Oedjaghir, die al lang een grote supporter van SXC en nu XCOR is. Dit bedrijf is bij uitstek geschikt om ondersteuning te bieden aan de XCOR-vluchten, maar uiteraard ook aan de klanten en astronauten van XCOR voorzover die met business-jets komen', aldus Droste.

Lees hier het volledige artikel in de Amigoe van zaterdag 4 juli 2015.

President Guyana kaart claim Venezuela op territoir Guyana aan tijdens CARICOM-staatshoofdenbijeenkomst

Venezuela claimt ook deel Surinaamse kustwateren

Ambassadeur Venezuela zou door Suriname zijn ontboden


In zijn inaugurele rede tijdens de 36e CARICOM-staatshoofdenbijeenkomst afgelopen week op Barbados, wees de president van Guyana, David Granger, de Caribische gemeenschap op het behoud van de collectieve ondersteuning, verankerd in het internationaal recht voor bescherming van territoriale integriteit en soevereiniteit. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Levendige gemeenschappen, veerkrachtige economieën’. Dit bericht vandaag, zaterdag 4 juli 2015, het Dagblad Suriname.

Granger beschreef de claim van Venezuela op het territoir van binnenkort 50-jarige natie. Op een op 27 mei uitgebrachte maritieme kaart van Venezuela is duidelijk te zien, dat niet alleen het Guyanees territoir door Venezuela wordt geclaimd, maar ook delen van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Colombia, Guyana, Grenada, Barbados en Trinidad & Tobago. Wat voor Suriname opmerkelijk moet zijn is, aldus het Dagblad Suriname, dat ook een deel van Surinaamse wateren in het eez in deze claim is inbegrepen.


De felle reactie van Guyana en Colombia was opvallend. Deze landen lieten in ieder geval weten dat zij niet met zich laten sollen. Venezuela heeft het formeel protest van Colombia ook heel duidelijk afgewezen.

De afdeling Voorlichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname kan vooralsnog niet bevestigen welke stappen zijn ondernomen om te reageren op de claim van Venezuela. Het nieuws doet de ronde dat de Venezolaanse ambassadeur is ontboden en er momenteel op een reactie van Venezuela wordt gewacht om het besluit van de claim over Surinaams territoir terug te draaien.

De EEZ strekt zich tot buiten de kust van een staat uit. De EEZ omvat een aantal rechten, zoals het recht op exploitatie van aanwezige grondstoffen, op visserij en op wetenschappelijk onderzoek. Suriname had de uitbreiding van 200 zeemijlen naar 350 zeemijlen nodig voor zijn economische belangen. Dat werd ook zo aangegeven in de aanvraag die door de Verenigde Naties werd goedgekeurd.

Bodyscan voor luchthaven Hato op Curaçao vanuit Duitsland onderweg naar eiland

Drugssmokkelaars moeten met hulp bodyscan worden opgepakt


De veelbesproken bodyscan die op luchthaven Hato op Curaçao moet komen te staan en waarmee drugssmokkelaars eruit kunnen worden gepikt, is onderweg. Dat zegt minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) vandaag, zaterdag 4 juli 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Hoewel hiervoor de streefdatum van 1 juli niet is gehaald, is de Justitieminister blij met het feit dat Curaçao na ruim vier jaar eindelijk weer een bodyscan op de luchthaven krijgt. Afgelopen woensdag heeft de ministerraad het bedrag van 70.000 euro goedgekeurd waarmee de bodyscan van het merk Siemens meteen in Duitsland is besteld.

In afwachting van de komst van de bodyscan is het Hato-team - bestaande uit werknemers van het Korps Politie Curaçao, de douane en de Koninklijke Marechaussee - al gereed. Hetzelfde geldt voor de bolitacellen op Rio Canario, zo heeft minister Navarro al in een eerder stadium laten weten.

Navarro werd onlangs onder druk gezet door de Nederlandse minister van Justitie, alsook die van Duitsland, om iets te doen aan de grote hoeveelheid drugssmokkelaars die vanuit Curaçao de twee landen binnenkomen. Na een gesprek met de Nederlandse minister van Justitie, Ard van der Steur, werd Navarro op de hoogte gesteld van de klachten vanuit Duitsland en besloot de Curaçaose minister alles op alles te zetten om hier zo snel mogelijk iets aan te doen.

'Nu ook het geld voor de bodyscan overgemaakt is, zijn we klaar om operationeel te worden en kunnen de drugssmokkelaars met harde hand worden aangepakt', aldus Navarro.

Het gebrek aan drugscontrole op Hato is al jaren een punt van bezorgdheid voor de lokale autoriteiten, maar ook voor andere landen. In Duitsland zitten momenteel ruim 200 drugssmokkelaars, die vanuit Curaçao daarheen zijn gereisd, vast.

Het Antilliaans Dagblad kaartte begin april de problematiek van bolitaslikkers op Curaçao aan die op Hato vrij spel hebben, omdat er een defecte bodyscan is en de bolitacellen te Rio Canario nog niet gereed waren. De bolitacellen werden jaren geleden wegens rioleringsproblemen afgekeurd en zijn sindsdien niet meer gebruikt. 'Dat behoort nu allemaal tot het verleden', aldus Navarro.

'Wiels laat spoor van vernieling na sinds aanstelling in juni 2013 als Gevolmachtigde minister Curaçao'

Volkskrant: Rapport Ombudsman Martijn over Wiels is vernietigend


‘Vernietigend’, zo noemt de Volkskrant op 2 juli het rapport van Ombudsman Alba Martijn over Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 4 juli 2015.

 Wiels laat, zo schrijft de Nederlandse krant, een spoor van vernieling achter sinds ze in juni 2013 is aangesteld.

'Marvelyne Wiels wist de afgelopen twee jaar als de belangrijkste vertegenwoordiger van Curaçao in Nederland nogal wat mensen om haar heen te schofferen; behalve haar personeel ook Nederlandse Tweede Kamerleden, aannemers en journalisten', schrijft de krant.

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman laat tegenover de Nederlandse krant weten het rapport glashelder te vinden. 'De gedragingen van de Gevolmachtigde minister zijn volstrekt ongepast. De verantwoordelijke regering van Curaçao zal maatregelen moeten nemen.'

Ook Ronald van Raak, Tweede Kamerlid namens de SP, heeft een duidelijke mening over het rapport: 'Uit dit rapport blijkt dat deze Gevolmachtigde minister liegt, intimideert en verdraait.' Hij suggereert dat premier Mark Rutte aanklopt bij Curaçao om iemand anders te sturen in haar plaats.

De Volkskrant: 'Op haar cv stond een hogeschooltitel die ze nooit had behaald alsook een hoge leidinggevende functie bij een bank die ze nooit heeft bekleed. Het personeel op het Curaçaohuis siddert onder haar intimidaties, behalve misschien haar dochter die een functie kreeg buiten de officiële procedures om.'

Wiels ontkent alle beschuldigen, waaronder de cv-fraude. Zij verwijst naar haar LinkedIn pagina waar de hbo-titel niet op vermeldt staat. De Volkskrant: 'Maar, op internet bleken nog oude versies van haar cv bewaard te zijn gebleven waarop de onjuiste gegevens nog wel waren vermeld.' Voor de Volkskrant was het Curaçaohuis niet bereikbaar voor commentaar.

Platform Dierenwelzijn Curaçao zamelt 11.058 handtekeningen in voor beter dierenwelzijn

'Bewoners vinden dat er echt iets moet gebeuren voor zwerfdieren en aanpak dierenmishandeling'


Het Platform Dierenwelzijn Curaçao heeft in de afgelopen maanden een handtekeningenactie gehouden voor een beter dierenwelzijn op het eiland. In deze periode hebben ruim dertig vrijwilligers zich ingezet en hebben 11.058 handtekeningen verzameld. 

'Hieruit blijkt dat veel eilandbewoners, net als veel toeristen, vinden dat er nu echt iets moet gebeuren voor de vele zwerfdieren en dat dierenmishandeling aangepakt dient te worden', zo heeft de organisatie laten weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 4 juli 2015.

Volgens het Platform Dierenwelzijn Curaçao is dit de grootste handtekeningenactie ooit gehouden op Curaçao. De handtekeningen zijn aangeboden aan het Openbaar Ministerie. Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong heeft de handtekeningenlijst aangenomen.

Het Platform Dierenwelzijn Curaçao is doorlopend in overleg met het Openbaar Ministerie. Ook zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het politiekorps en met de Veterinaire Dienst. Het Platform hoopt door de aandacht op dierenleed te blijven vestigen bij de bevoegde instanties en door educatie het welzijn van dieren op Curaçao te verbeteren.

In het Platform zijn vertegenwoordigd de organisaties Curaçao Animal Rights Foundation (CARF), Stichting Dierenhulp Curaçao, Stichting Dog, Pets Rescue Curaçao, Kuida Kabai, Resue Paws Curaçao, i-Animal Foundation en Alle Hadoc.

Insel Air vliegt nu ook van Curaçao naar Cuba

Luchtvaartmaatschappij voert de inaugurele vlucht uit naar HavanaDe Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air heeft weer een bestemming aan het routenet toegevoegd. Gisteren werd de inaugurele vlucht uitgevoerd naar Havana, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 4juli 2015. 

Die eerste officiële vlucht werd gevierd met de traditionele taart op luchthaven Hato, waarbij minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling bij het aansnijden werd geassisteerd door de top van de luchtvaartmaatschappij.

In Havana werd het gezelschap ontvangen door de directie van de luchthaven en Koninkrijksambassadeur Norbert Braakhuis.

Integrale aanpak kinderbeleid tussen acht ministeries laat veel te wensen over

Kinderpsychologe Ferrier: 'Kinderen leven in een jungle, zoveel is er mis'

Het ontbreek aan specifieke kennis op ministeries
 

Een integrale aanpak tussen de acht ministeries die te maken hebben met kinder- en adolescentenbeleid laat veel te wensen over. Een presidentiële commissie, onder leiding van kinderpsychologe Lilian Ferrier, dringt bij president Desi Bouterse aan op een betere aanpak en ingrijpen waar noodzakelijk is. Heilige huisjes moeten worden ingetrapt. 'Kinderen leven in een jungle, zoveel is er mis', aldus Ferrier. Zij sprak gisteren met Bouterse, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 4juli 2015.

Na afloop van het gesprek met de president liet ze het aanwezige journaille weten, dat er veel verdeeldheid is tussen de ministeries. Muren moeten volgens haar worden afgebroken en er dient samengewerkt te worden. Door integrale aanpak kunnen vele problemen die geconstateerd zijn, opgelost worden. Op diverse posten zijn personen werkzaam die niet over de nodige kennis beschikken, aldus de psychologe. Er zijn vakspecialisten nodig om trefzeker op te kunnen treden. Anderen worden opgeleid, maar gaan dan weg waardoor opnieuw begonnen moet worden.

De verschillende afdelingen moeten ook rapporteren en evalueren. Ferrier zei, dat ruim twintig jaar voorlichting wordt gegeven over tienerzwangerschap. In plaats van een daling, is er echter een stijging te constateren. 'Dan doe je toch iets fout.' Er moet worden ingegrepen in zulke gevallen.

Het kan er bij Ferrier ook niet in, dat op consultatiebureaus kunstvoeding wordt verkocht, terwijl Suriname zich internationaal gecommitteerd heeft aan het promoten van borstvoeding. Zij wees er ook op, dat vooral in het district Sipaliwini, waar veel kwik in het water voorkomt, het moeilijk is om na te gaan of de flesjes goed uitgekookt worden en wat de kwaliteit van het water is. Zuigelingensterfte in Suriname is te hoog.

De presidentiële commissie vroeg ook aandacht voor kwetsbare kinderen en geweld. Er is onvoldoende wetgeving om de kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik. Kinderen zijn kwetsbaar als een ouder in de gevangenis zit, of een psychiatrische ziekte heeft, wanneer er geen goede begeleiding thuis is. Ook in kindertehuizen zijn zorgpunten aanwezig. Vaak worden geen bevoegde mensen ingezet om de kinderen te helpen vormen.

De president heeft gesteld dat hij goed ontwikkelde en sterke persoonlijkheden wil hebben. Er moet veel gebeuren om dit doel te bereiken. Een goede integrale aanpak is volgens hem van groot belang.

Gepensioneerden dringen bij president Bouterse aan op welvaartsvaste pensioenen

Bond van gepensioneerden wil dat premies in pensioenfonds worden gestort

Overheid houdt geld vast en keert uit

De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft gisteren in een onderhoud met president en formateur gevraag erop toe te zien dat de pensioenen ‘welvaartsvast’ worden gemaakt, dat de pensioenpremies overgemaakt worden naar het pensioenfonds en niet langer door de overheid worden vastgehouden. Ook is voorgesteld om van de krachten van het gepensioneerd kader gebruik te maken in plaats van dure consultants, aldus bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 4 juli 2015.

Na het onderhoud met de president stond Renate Wouden-Bugwandas namens de BBGO de pers te woord. De BBGO wil dat de pensioenpremies worden gestort in het pensioenfonds om problemen te voorkomen. 'Op dit moment houdt de overheid het geld vast en keert de pensioenen uit. Dat is zeer gevaarlijk. Als er financieel of economisch iets misgaat met het land, hebben de gepensioneerden een probleem. Dat is in Nederland gebeurd en we moeten ons behoeden voor zo een ramp.'

Het is volgens de bond beter als de gelden in het pensioenfonds gestort worden. Je kunt dan meer doen, zoals beleggen, aldus Wouden. 'Je kunt het kapitaal gaan vermeerderen in plaats dat je het vasthoudt en anders besteedt.'

Aan de president is voorgelegd om gebruik te maken van gepensioneerd kader. 'We willen het werk van de jongeren niet overnemen. Wij hebben de ervaring en zij de kennis. We kunnen bijdragen en dat gaat het land heel wat geld besparen. Nu wordt er heel veel uitgegeven aan dure consultants.'

Ook werd door het BBGO aandacht gevraagd voor het recreatieoord van de bond. Oud-districtscommissaris van Para, Jerry Miranda, heeft vijf hectares toegewezen aan de organisatie. Het oord komt in de buurt van Colakreek. Het is open voor iedereen, maar de inrichting is afgestemd op senioren en mensen met een beperking. Met de overheid zal worden nagegaan hoe dit project van de grond te krijgen.

Belangrijk voor de bond zijn ooks het ‘welvaartsvast’ maken van de pensioenen en ‘vakantiegeld’. Het vakantiegeld zal dienen als compensatie voor de mensen die een verminderd pensioen ontvangen, aldus Wouden. 'Vroeger bleven vrouwen langer thuis na de zwangerschap. Als je acht kinderen hebt gekregen, kun je nagaan hoeveel jaren je in mindering wordt gebracht. Deze mensen kunnen de 35 dienstjaren niet volmaken.'

Voor de mensen die buiten hun schuld om geen pensioen genieten moet ook steun komen. Volgens oud-minister van Binnenlandse Zaken Soewarto Moestadja zou hieraan gewerkt kunnen worden na de aanname van de wet Minimumloon. Wouden heeft ‘goede hoop’ dat zaken in orde komen. Een presidentiële commissie is al enige tijd bezig met het ‘welvaartsvast’ maken van de pensioenen en de vakantiegelden en er zijn volgens Wouden al vorderingen geboekt.

Veiligheidsdienst president valt pers lastig tijdens vergadering Assemblee

Privézaken? (Bron foto: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)
Pers mocht tijdens vergadering Assemblee niet in ruimte boven president Bouterse

President was bezig met enkele privézaken....


De veiligheidsdienst van president Desi Bouterse heeft het aanwezige publiek en de pers afgelopen dinsdag bij de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) duidelijk zijn nagels laten zien, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, zaterdag 4 juli 2015.

De beveiliging van het staatshoofd zou alle aanwezige personen uit de perskamer van het parlement hebben verjaagd. Als reden werd aangegeven, dat het niet toegestaan was om in een ruimte vlak boven het staatshoofd plaats te nemen.

Ook de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), die op dat moment met een live uitzending bezig was, moest de ruimte direct verlaten. Van de veiligheidsdienst moest de cameraman maar een andere plek zoeken. Iets wat op dat moment heel moeilijk was, omdat alle plaatsen al bezet waren door het publiek en andere mediabedrijven.

Zaken escaleerden verder, aldus het Dagblad Suriname, toen een cameraman van Sky Televisie voor verhoor in de perskamer werd geroepen. Hij mocht volgens zeggen van de veiligheidsdienst geen live beelden van het staatshoofd uitzenden, omdat die met zijn privézaken bezig was. Inderdaad zat de president stukken te tekenen in DNA, zo schrijft de krant. Gevraagd werd om de beeldopnames meteen voor screening af te staan. De cameraman verwees de veiligheidsmensen contact op te nemen met zijn directeur, aangezien hij niet bevoegd was zo'n beslissing te nemen.

Zowel de STVS als de Sky-medewerkers rapporteerden een en ander aan hun diensthoofden. Volgens aanwezige journalisten was het voor het eerst dat maatregelen zo strak werden toegepast. In eerdere gevallen waarbij de president aanwezig was in het parlement, mocht het publiek zich vrij op het balkon bewegen. Gezien het feit, dat het om de veiligheid van het staatshoofd ging, werd besloten om respect voor de regels te tonen.

'Ik heb de bel niet gehoord meneer'

Twee jonge spijbelende scholieren in Nieuw Nickerie door agenten in kraag gevat'Ik heb de bel niet gehoord, meneer', zeiden twee scholieren van een lagere school in Nieuw Nickerie, toen zij donderdag in de morgenuren in hun schooluniform werden verrast door twee politieagenten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 4 juli 2015.

Omstreeks elf uur werden zagen agenten de twee staan voor een zakenpand in Nieuw Nickerie. Het gaat om scholieren van OS 3 en 4 Nieuw Nickerie. De politieagenten namen de spijbelende scholieren mee naar het bureau. De twee jongens zouden zich flink hebben verzet toen ze plaats moesten nemen in een politieauto.

Informatie over de beide spijbelende jeugdigen bereikte de politie via social media. Ze heeft na afstemming met de inspectie de ouders erbij gehaald en na een ernstige waarschuwing werden de scholieren heengezonden.

Pertjajah Luhur blijft zich met advocaat inspannen om Sapoen en Chitan uit Assemblee te verwijderen

PL: Voorzitter parlement moet Sapoen en Chitan toegang weigeren tot Assemblee


De advocaat van het bestuur van de Pertjajah Luhur (PL), Gerold Sewcharan, heeft gisteren per deurwaardersexploot een schrijven gestuurd naar Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Daarin wordt gesteld, dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan teruggeroepen zijn door de PL.

Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, zegt vandaag, zaterdag 4 juli 2015, op Starnieuws dat de advocaat verder zal gaan met deze zaak.

Aan de Assembleevoorzitter is medegedeeld welke stappen de partij heeft ondernomen om Sapoen en Chitan terug te roepen. Geerlings-Simons wordt gevraagd om per onmiddellijke ingang Sapoen en Chitan geen toegang te verlenen tot De Nationale Assemblee.

De PL had willen voorkomen dat de twee een eigen fractie zouden gaan vormen en zouden worden toegelaten als parlementslid, maar dat is mislukt. De commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht gaf aan, dat de brief waarin Sapoen en Chitan worden teruggeroepen geen deel uitmaakt van de geloofsbrieven. Het minderheidsstandpunt van de commissieleden Ronnie Brunswijk (ABOP) en Asiskumar Gajadien (VHP) om hen niet toe te laten, werd niet overgenomen door de meerderheid van de commissie onder leiding van Anton Paal (PALU).

Importeurs en distributeurs basisgoederen wijzen op belang stabiele koers

President Bouterse staat open voor evaluatie pakket basisgoederen


President Desi Bouterse heeft gisteren ruim dertig importeurs en distributeurs gesproken over de basisgoederen.  De ondernemers waren, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 4 juli 2015, op persoonlijke basis uitgenodigd. Tegen de president werd onder andere gezegd, dat meegewerkt wordt om de basisgoederen tegen een geringe winstmarge te blijven importeren en distribueren, maar dat het wel nodig is om enkele faciliteiten te verruimen. Het belang van een stabiele koers werd benadrukt door de importeurs en distributeurs.

De directeur van N.V. VSH Foods Marlon Telting verwoordde na het gesprek met Bouterse namens de importeurs en distributeurs wat er besproken is. Gevraagd is om de havenfaciliteiten te verruimen. De douanefaciliteiten zouden langer beschikbaar moeten zijn waardoor logistieke zaken bij het afhandelen van goederen verbeterd kunnen worden.

De importeurs en distributeurs stellen, dat in aanloop naar de verkiezingen toe en daarna de koers redelijk stabiel is gehouden. Er moet daarentegen alles aan gedaan worden om die stabiele koers te behouden. Indien deviezen duurder worden, zullen de prijzen van goederen en diensten ook de lucht in gaan.

Afgesproken werd om het pakket van de basisgoederen te evalueren. De president staat daar volgens Telting open voor. Het pakket is ooit samengesteld en daarmee is steeds gewerkt. Er is echter behoefte aan enkele aanpassingen. Dit zal verder worden uitgewerkt.

Directie de Ware Tijd tevreden over oordeel Bemiddelingsraad in geschil met personeel

Directie: 'Bond heeft media gemobiliseerd en ongenuanceerd beeld neergezet van halsstarrige directie'

'De directie hoopt dat lezer tot evenwichtig oordeel komt'


De directie van de Ware Tijd heeft vandaag, zaterdag 4 juli 2015, in een ingezonden stuk in de krant haar visie geventileerd over het oordeel van de zogenoemde Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, dat volgens de directie toch en vooral in haar voordeel is uitgevallen. In het artikel uit de directie zich bijzonder negatief over de wijze waarop door de vakbond onlangs actie is gevoerd om haar wensen in de CAO-onderhandelingen kracht bij te zetten. De directie lijkt echter met een dergelijk ingezonden stuk de sfeer binnen het bedrijf niet echt in positieve zin te bevorderen en laat het oordeel over aan de lezer:

De Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BMR) heeft donderdagavond zijn ‘oordeel’ gegeven in het cao-geschil tussen de directie van de Ware Tijd en de personeelsbond.

Ten aanzien van de nominale secundaire voorwaarden heeft de BMR, of alle standpunten van de directie overgenomen of miniem opgetopt. Ook ten aanzien van de loonsverhoging met maar een half procent. Echter, waar de directie een gedifferentieerde percentageverhoging voorstelde, heeft de raad gekozen voor een ‘flatrate’ (5,5) die aanzienlijk lager is dan de 10 procent-eis van de bond.

De bond heeft in de pers de directie verweten het 'spel van onderhandelen' te negeren. Het was echter de bond die niet met een tweede tegenbod kwam na het eerste, zogenoemd 'onacceptabele' tegenbod. Na een stiptheidactie greep zij direct naar het uiterste middel: vier dagen lamlegging van het bedrijf.
De directie is van mening dat cao-onderhandelingen een interne aangelegenheid zijn. De bond daarentegen heeft de media gemobiliseerd. Hierdoor is er een eenzijdig en bovenal ongenuanceerd beeld neergezet van een zogenoemde 'halsstarrige' directie.

Zo verkondigde de bond dat de directie 'maar één Srd' wilde geven voor voedingsgeld bij overwerk. Maar, verzweeg gemakshalve dat dit gebaseerd was op de inflatiecorrectie, bovenop de huidige Srd 20. De bond eiste Srd 25 voedingsgeld. De BMR heeft 'die ene Srd' van de directie overgenomen.
Ook is vooral benadrukt dat de directie bereid was slechts Srd 50 'loonsverhoging' toe te kennen. Maar, de directie heeft meteen 4,5 procent aangeboden, maar dan 'gedifferentieerd'. Dat wil zeggen lonen tot Srd 3.000 een verhoging van Srd 120 en lonen daarboven een verhoging van Srd 50. Dit om de almaar groeiende kloof tussen hoge en lage lonen te dichten. Daarna heeft de directie er bij de raad 5 procent van gemaakt. Ook hier kwam de bond niet met een tegenbod.

De Bemiddelingsraad heeft uiteindelijk als eindoordeel 5,5 procent verhoging toegekend voor alle lonen. Hoewel de directie op dit punt iets meer over de brug moet komen, nog altijd aanzienlijk lager dan de 10 procent-eis van de bond. Wij hopen dat met deze toelichting en het oordeel van het Bemiddelingsorgaan, de lezer tot een evenwichtig oordeel komt.

Directie de Ware Tijd