zondag 5 juli 2015

Iwan Brave nieuwe hoofdredacteur de Ware Tijd

Brave nieuwe hoofdredacteur de Ware Tijd (Bron foto: dWT)
Helstone vanaf 9 juli geen hoofdredacteur meer

Journalisten niet blij met dictatoriale Brave als nieuwe hoofdredacteur en overwegen ontslag


Meredith Helstone is vanaf 9 juli officieel geen hoofdredacteur meer van de Ware Tijd. Al geruime tijd was er informatie, aldus Starnieuws vanavond, zondag 5 juli 2015, dat ze het veld moest ruimen voor Iwan Brave, lid van de Raad van Commissarissen bij het bedrijf. Helstone heeft ontslag genomen en is nu met verlof.

De directie heeft het ontslag van Helstone officieel meegedeeld aan het bondsbestuur onder leiding van Robby Naarendorp. Eerder had de bond al gevraagd of Helstone zou vertrekken. Directeur Ben Halfhide van dWT had toen cryptisch geantwoord: 'Het kan vandaag, het kan morgen, het kan over twee jaar.'

Naarendorp laat via Starnieuws weten, dat hij de mededeling van Halfhide zwart op wit heeft gevraagd. 'Eerst ontkent de directeur dat en nu deelt hij ons mondeling mede dat ze weg is.' De bondsman vertrouwt Halfhide niet en wil daarom alle mededelingen op schrift zien. Helstone werd in 2009 aangesteld als hoofdredacteur en Juliën Peneux werd adjunct-hoofdredacteur. Een reden voor het ontslag van Helstone is niet gegeven.

'We zullen zien wat het dictatoriaal beleid van Brave brengt en hoe ver dat gaat. Ik kan het niet anders betitelen', aldus Naarendorp.

Hij wijst erop, dat de journalisten ontstemd zijn over de houding van de directeur en Brave. Sommige journalisten hebben al aangegeven dat ze het niet langer pikken en overwegen hun ontslag in te dienen.

Binnen het krantenbedrijf blijft het broeien, de werkomstandigheden en secundaire voorzieningen laten veel te wensen over. Zo weigert de directie overuren te betalen. Naarendorp stelt dat deze zaken al jaren verkeerd lopen binnen de financiële administratie van het krantenbedrijf.

Nieuw wapen op presidentieel paleis vertoont nog steeds koloniale trekjes...

SGES: 'Wapen in nieuw 'Surinaams' jasje gestoken en dat wordt 'dekolonisatie' genoemd'Afgelopen week werd met het nodige feestgedruis een nieuw wapen op het presidentieel paleis in Suriname onthuld. Het oude wapen zou herinneren aan de pijn en het leed onder koloniaal bewind en werd deels veranderd door het wapenschild van de republiek Suriname erbij te plaatsen. 

Maar, dit huidige wapen van Suriname bezit nog altijd elementen uit het wapen van de West-Indische Compagnie (WIC), waartegen juist zo geageerd wordt. Dat schrijft Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) vandaag, zondag 5 juli 2015. op Facebook:

'Op 1 juli werd een ‘nieuw’ wapen op het Presidentieel Paleis onthuld. Het 'Oude wapen herinnerde aan pijn en leed onder koloniaal bewind’ werd aangehaald tijdens de onthulling. Het is, zoals ook beaamd werd bij de onthulling, géén compleet nieuw wapen. Het oude wapen van de Geoctroyeerde Sociëteit is nog altijd grotendeels te zien, alleen het middenstuk werd verwijderd met daarop het wapen van de stad Amsterdam, een zeilschip en de gouden leeuw met pijlen en zwaard. Vervolgens werd dit wapen in een nieuw ‘Surinaams’ jasje gestoken door het Wapenschild van de Republiek Suriname er bij te plaatsen. ‘Dekolonisatie’ werd dat genoemd.

Uit 'Museumstof 174’ van de Stichting Surinaams Museum kan worden afgeleid, dat het huidige wapen van Suriname nog altijd elementen bezit uit het wapen van de West-Indische Compagnie (WIC) waartegen juist zo geageerd wordt. Het zeilschip op ons wapen is namelijk oorspronkelijk de zeilende driemaster die reeds in het wapen van de West Indische Compagnie (WIC) voorkwam en dat nu symbool staat als het verleden van Suriname. Het huidige Surinaamse wapen is overigens vrijwel volledig afgeleid van het oudste wapen voor Suriname en alle variaties die daarna zijn ontstaan: de schildhouders, het zeilschip, de wapenspreuk en dergelijke.

Kortom, alle zogenaamde ‘koloniale’ elementen die er oorspronkelijk in zaten, zitten er nog steeds in. Alleen onze vlag is totaal nieuw.'


Nieuwe stichting in Brokopondo wil verbetering en vooruitgang leefomstandigheden bewoners

Door aanleg stuwmeer verdreven bewoners hebben amper profijt van hout- en goudsector


De stichting Centrum voor Integrale Ontwikkeling Brokopondo (CIOB) is gisteren geproclameerd in het district. Jerry Finisie, voorzitter van de stichting, stelt dat het maatschappelijk proces versneld moet worden dat leidt tot verbetering en vooruitgang van de leefconditie en bestaanszekerheid van de bewoners van Brokopondo, zo is vandaag, zondag 5 juli 2015, te lezen op Starnieuws.

In 1958 werd in Brokopondo het stuwmeer voor het verkrijgen van hydro-energie voor de aluminium fabriek van de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa (Suralco) te Paranam geprojecteerd en daarna aangelegd. Enkele duizenden bewoners van het gebied, in het bijzonder van de stam der Saramaccaners, werden ontheemd en moesten hun eeuwenoude leefgebied verlaten door de aanleg van het stuwmeer. Zo verrees het dorp Nieuw Koffiekamp als vervanging voor het onder water verdwenen Koffiekamp.Zij kregen hiervoor een armzalige en soms zelfs helemaal geen compensatie, stelt de stichting CIOB.


Van de langdurige en uitgebreide economische activiteiten, zoals de exploitatie van hout en goud, hebben zij verhoudingsgewijs nauwelijks profijt gehad.

Ruim 55 jaar na het instellen van dit district, vindt de stichting het moment aangebroken om het tij te keren. Zij wenst dat de bewoners en de economische potentie van hun leef- en woongebied tot hun recht komen en een merkbare vooruitgang in en verbetering van de bestaansvoorwaarden tot stand brengen.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Hof van Justitie behandelt 6 juli klacht inzake niet-vervolging verdachten 8 decembermoorden

13 Klagers eisen verdere vervolging verdachten 8 decembermoorden


Het Hof van Justitie zal morgen beginnen met de behandeling van de klacht van 13 klagers inzake het niet verder vervolgen van de 8 december verdachten. Het Hof heeft partijen opgeroepen voor een verhoor van partijen in raadkamer om half elf. Dit laat advocaat Hugo Essed, een van de procesgemachtigden van de nabestaanden, vandaag, zondag 5 juli 2015, weten in een persbericht.

De klagers behoren allen tot de oorspronkelijke klagers die in 2000 al op grond van artikel 4 van het Wetboek van Strafvordering een klacht hadden ingediend in verband met het uitblijven van vervolging de verdachten.

Op 31 oktober 2000 heeft het Hof van Justitie de procureur-generaal bevolen 'tegen de persoon van Desiré Delano Bouterse en tegen diegenen die verder daarvoor in aanmerking komen, een strafvervolging' in te stellen.

Enkele dagen voordat de auditeur militair in april 2012 zijn strafeis zou doen, heeft De Nationale Assemblee echter een gewijzigde Amnestiewet goedgekeurd, op grond waarvan de Krijgsraad bij vonnis van 11 mei 2012 de vervolging tegen alle verdachten heeft geschorst.

De klagers verwijten in hun huidige klacht van 12 mei 2015 met name de Auditeur-Militair dat hij zich niet op deugdelijke wijze van zijn vervolgingstaak heeft gekweten. De klagers verlangen dan ook dat het Hof van Justitie een samengesteld bevel geeft tot verdere vervolging. Dit bevel moet concrete bevelen aan de procureur-generaal inhouden, hoe de verdere vervolging te garanderen.

Twee illegale Dominicaanse vrouwen en baby meteen land uitgezet

Vrouwen en baby via backtrack-route in Suriname gekomen

Onderweg naar Paramaribo in taxi in Coronie door politie aangetroffen


Twee Dominicaanse vrouwen en een baby van een jaar die illegaal Suriname binnen wisten te gekomen vanuit Guyana via de 'backtrack-route' in het district Nickerie, zijn gisteren onmiddellijk het land uitgezet. Politiecommandant van Regio West, hoofdinspecteur Robert Rakijo, zegt vandaag, zondag 5 juli 2015, op Starnieuws dat Nickerie geen faciliteiten kent om ook een baby op te kunnen vangen.

Tijdens een roadblock in Coronie stuitte de politie op de twee vrouwen en het kind. Zij zaten in een taxi en waren op weg naar Paramaribo. Ze werden overgebracht naar het politiebureau te Nieuw Nickerie.

Rakijo zegt, dat na overleg met het Openbaar Ministerie besloten werd de drie niet in de vreemdelingenbewaring te houden. Meestal worden mensen die illegaal in het land zijn in afwachting van hun uitzetting aangehouden.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, spreekt 5 juli over de dood van Arubaan Mitch Henriquez

Panel ’Welgeïnformeerd’: Griekenland - Ja of Nee?


Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 5 juli 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele gespreksonderwerpen, zoals: 

* Politiegeweld tegen allochtonen: Amerikaanse toestanden in Nederland?
De Arubaan Mitch Henriquez is waarschijnlijk door politiegeweld om het leven gekomen, concludeert het Nederlands Forensisch Instituut. Henriquez was op bezoek in Nederland en bezocht vorige week zaterdag het festival Night at the Park in Den Haag. Bij het verlaten van het park zou hij hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had. Aanvankelijk verklaarden politie en het Openbaar Ministerie (OM) dat Henriques onwel was geworden in een politiebus. Nadat beelden van de hardhandige arrestatie op het internet verschenen, trok het OM deze verklaring echter in.
Dat allochtone jongeren geen vertrouwen meer hebben in de politie, bleek uit de rellen die de Haagse Schilderswijk afgelopen in zijn greep hielden. Alhoewel inmiddels duidelijk is geworden, dat veel van die jongeren uit diverse andere steden afkomstig waren en waarschijnlijk gewoon uit waren op ordinair rellen. De familie van Mitch heeft dan ook in media afstand genomen van alle rellen, vernielingen en geweld.

Er wordt al langer geklaagd over vermeend racisme bij de Nederlandse politie. In 2014 stelde het Actiecomité Herstel van Vertrouwen een rapport op met 59 klachten over de Haagse politie. Recent concludeerde de antropoloog Paul Mutsaerts, dat de politie racistisch optreedt. Ook ex-politieagenten hebben een boekje open gedaan over het racisme en de gesloten politiecultuur. Toch wuiven de autoriteiten deze aantijgingen luchtig weg; er zou sprake zijn geweest van een incident in Den Haag en een van de betrokken vijf agenten is Arubaan. Ook familie van het slachtoffer heeft verklaard, dat van racisme geen sprake is geweest.
Is het 'incident-argument' geloofwaardig?
Hoe is het vertrouwen tussen allochtonen en politie te herstellen?
Gaat de Nederlandse politie dezelfde weg op als de Amerikaanse politie?

* Referendum Giekenland: Ja of Nee?
De Grieken stemmen vandaag in een referendum over de bezuinigingen die door Brussel zijn opgelegd in ruil voor financiële steun. De Griekse regering stelt, dat de waardigheid van Griekenland in het geding is en roept op tot een nee-stem. De ja-stemmers willen in de EU blijven en de euro behouden.
Waarom komt Brussel de Grieken niet tegemoet?
Stelt de Griekse regering de legitimiteit van de Europese instituten aan de kaak?
Hebben deze instituten het recht haar wil op te leggen aan een volk dat zich beroept de eigen soevereiniteit?
Heeft Brussel de grenzen van zijn macht bereikt?
Zullen andere EU-lidstaten naar Grieks voorbeeld de volkssoevereiniteit als wapen gebruiken om onwelgevallige Brusselse bemoeienissen tegen te gaan?

* Asielzoekers: gemeentes werken niet mee aan opvang
Nederland overweegt asielzoekers op te vangen in sporthallen en noodgebouwen.
Het gebrek aan opvang is ontstaan doordat gemeenten niet meewerken aan de opvang; inwoners verzetten zich tegen de komst van asielzoekers. In het huidig populistisch klimaat gaan burgemeesters en bestuurscolleges mee in dit sentiment.Ze hebben niet het lef de volksangst te weerstaan.
In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw verzetten inwoners zich ook tegen de komst van asielzoekers in hun woonplaats. Frappant is, dat de argumenten van toen, nu weer in stelling worden gebracht: onveiligheid, diefstal, waardedaling woningen. Sommige dingen veranderen nooit, zou je denken. Met de angst viel mee het in de praktijk. Dit wordt ook gestaafd door onderzoek, van toegenomen onveiligheid en waardedaling van woningen is geen sprake.
Is de tolerantie in Nederland afgenomen?
Moeten bestuurders niet de boer op om draagvlak te zoeken door te wijzen op de goede ervaringen uit het recente verleden?

In het tweede uur, tussen zeven uur en acht uur, aandacht voor Suriname, met commentaar over actuele onderwerpen uit Paramaribo.

'Welgeïnformeerd' wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram. Het panel bestaat uit Max Sordam en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 5 juli 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Den Blauwvinger: Doekhie (NDP) gaat vliegen

COLUMN: Suriname krijgt een vliegende minister


Het herkozen NDP-Assembleelid (hij kreeg bij de verkiezingen van 25 mei 2.602 stemmen) en hoofdbestuurslid van de partij Rashied Doekhie zal definitief zijn zetel in De Nationale Assemblee (DNA) afstaan aan zijn partijgenote Hanisha Jairam. De politicus met de grote mond die er niet voor terugdeinst om collega's publiekelijk af te branden of te beschuldigen krijgt een nieuwe functie binnen het Kabinet van de President.

Doekhie wordt de eerste Surinaamse vliegende minister.... Daar hoef je dus kennelijk als politieke brokkenpiloot, die de afgelopen jaren nogal wat crashes heeft gemaakt zowel binnen als buiten het parlement, geen vliegbrevet voor te hebben, maar slechts een staat van dienst als uitmuntend schreeuwer en hoogvlieger.

'Het is min of meer hetzelfde werk, alleen gaan de resultaten van al die vergaderingen duidelijker te zien zijn. Ik word een soort vliegende minister', zo liet hij het lokaal journaille weten. Het zou gaan om een 'heel voorname taak'. Hij zou erop moeten gaan toezien dat besluiten van de regering echt worden uitgevoerd. Hoe dat er in de praktijk uit moet gaan zien is onduidelijk. Het klinkt allemaal heel duidelijk, maar hoe Doekhie moet gaan controleren of besluiten van de regering werkelijk worden uitgevoerd blijft natuurlijk vooralsnog vaag.

Het is immers een nieuwe functie, een nieuwe baan, vliegende minister. Uniek in de wereld. Maar, Doekhie is dan ook uniek in de wereld.

Het zou dus gaan om een 'heel voorname taak', maar Doekhie moet het rustiger aan gaan doen van zijn dokter – hij kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen en was daarom ook diverse maken niet aanwezig bij openbare vergadering in het parlement – en, dus, kun je je afvragen of zijn nieuwe baan wel zo'n goede, maar vooral verstandige, keuze is gelet op zijn gezondheid. De politicus heeft overigens beweerd, dat de stap naar het Kabinet van de President niets te maken heeft met zijn gezondheid. Hij zou zich nu juist nu prima voelen.

Doekhie moet als vliegende minister een eind maken aan de praktijk van stagnerende projecten uitgevoerd door de overheid. Er moet meer coördinatie komen tussen ministeries. 'Ik zal ondersteuning geven bij de uitvoering van het beleid', aldus Doekhie. Ook die uitleg is te algemeen, te vaag.

Vliegende minister, een wazige nieuwe functie, wellicht als cadeautje van president en NDP-voorzitter Bouterse voor bewezen diensten, voor een altijd scherpe, tikkeltje vooringenomen,arrogante, maar oh zo duidelijke Doekhie. Zij zullen hand in hand moeten gaan en het is de taak van Doekhie om de vliegende minister vorm te gaan geven en om het nut en de zin van de vliegende minister aan te gaan tonen. Laat de hoogvlieger zijn kunsten maar gaan vertonen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
05 juli 2015
Amsterdam-Paramaribo

Districtscommissaris Para kondigt veiligheids- en ordemaatregelen aan voor vakantieperiode

(Bron foto: Commissariaat Para)
De La Fuente neemt maatregelen ten aanzien van veiligheid en hygiëne recreatieoorden

Op wegen zal extra worden gecontroleerd


Met het oog op de komende vakantiedrukte moet alles in orde zijn wat betreft de algemene veiligheid in het district Para. De districtscommissaris van Para, John de la Fuente, heeft een overleg gehad met alle hulpdiensten in het district. 'Er is besloten om verhoogde controle te voeren op de wegen in Para. Er zijn ook maatregelen genomen ten aanzien van de veiligheid en hygiëne op de recreatieoorden en badplaatsen', aldus De la Fuente, zo bericht zijn commissariaat zaterdag 4 juli 2015.

Het commissariaat voorziet alle oorden die veilig genoeg bevonden zijn van een sticker met de tekst 'Goed Gekeurd …..DC Para', een idee van Jerry Miranda, voorganger van De La Fuente. De oorden worden ook voorzien van grote affiches met daarop de telefoonnummers van de veiligheidsdiensten in Para. Met die nummers kunnen bezoekers van de oorden bellen om een klacht door te geven of hulp in te roepen van een veiligheidsdienst. De verplichting gaat rusten op de exploitanten van het oord om deze stickers te verdienen, omdat zij eerst moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorwaarden.

In alle kreken en badplaatsen moeten dieptelatten worden aangebracht waarop de diepte af te lezen is. De aanwezigheid van life guards is een verplichting voor elk oord. De voorwaarden in de vergunning voor  Openbare Vermakelijkheden  (party’s en andere feestelijkheden) worden ook aangepast.

De la Fuente stelt verder zware maatregelen in het vooruitzicht voor wat betreft te hard rijden en alcoholgebruik door automobilisten. Op kort termijn worden de beheerders van recreatie oorden en badplaatsen opgeroepen voor een overleg.

De la Fuente neemt ook maatregelen tegen vervuilers. Hij heeft alle verantwoordelijke eenheden opgeroepen om mensen die onverantwoord vuil dumpen tot de orde te roepen. Overal in het district zullen vuilnisbakken worden geplaatst, zodat bezoekers hun vuil daarin kunnen gooien in plaats van op straat of in trenzen.