dinsdag 7 juli 2015

‘Centrale Bank Curaçao greep niet in bij miljoenenfraude Girobank’

MFK in Staten blijft vragen stellen inzake miljoenenverduistering bij Girobank


Oppositiepartij MFK heeft opnieuw vragen gesteld over de miljoenenverduistering bij de Girobank. Een verzoek van de fractie om een Centrale Commissie-vergadering in bijzijn van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) en de Raad van Commissarissen van de toezichthouder, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), is al tot twee keer toe afgewezen, aldus bericht de Amigoe dinsdag 7 juli 2015.

Nu stelt de fractie opnieuw een serie vragen over de verduisteringskwestie. Vorig jaar werd de Girobank onder curatele gesteld en meer dan een week geleden werd door de bank zelf aangifte gedaan tegen twee oud-directeuren (Eric Garcia en Stephen Capella) wegens verduistering. De CBCS heeft hierin volgens fractieleider Gerrit Schotte een kwalijke rol gespeeld door onvoldoende toezicht uit te oefenen, waardoor de fraude mogelijk werd gemaakt.

Zoals bekend, aldus de Amigoe, zijn Schotte en directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank geen vrienden. Ten tijde van het kabinet-Schotte vlogen de beschuldigingen over en weer.

Volgens MFK maken klanten en spaarders bij de Girobank zich ernstig zorgen over de situatie. Daarom wil de fractie dat minister Jardim zo snel mogelijk antwoord geeft op de vragen. Niet binnen de gestelde zes weken, maar binnen drie weken. Anders ziet de partij zich genoodzaakt wederom een vergadering aan te vragen, maar nu een openbare Statenvergadering.

Schotte noemt het meedogenloos. dat een bankdirecteur zijn eigen bank besteelt door transacties met een Venezolaanse groep en daardoor zijn eigen cliënten en spaarders dupeert. Maar, ook dat er niet eerder is ingegrepen door de Centrale Bank. Hij beticht Tromp ervan vriendjespolitiek te hebben bedreven met de oud-directeur van de Girobank tegen wie nu aangifte gedaan is.

Ondertussen is de Girobank nog wel de huisbankier van de overheid en dus behoeft deze extra streng toezicht. Maar, het blijft vanuit de regering angstvallig stil over de Girobank, aldus Schotte. Net zoals ook de media stil blijven of Statenleden die hun zetel hebben meegenomen om de regering te laten vallen. Schotte doelt hiermee op Glenn Sulvaran, oud-PAR-lid en nu Onafhankelijk Statenlid namens wie Jardim minister is.

Schotte: 'Ze blijven stil omdat ze zelf financieringen bij deze bank hebben voor uitbreiding van hun activiteiten of deze leningen zelfs zijn kwijtgescholden.'

Schotte vergelijkt de verduisteringszaak met die van de FCIB van John Deuss die in Nederland veroordeeld is voor verduistering. Het Openbaar Ministerie in dat land haalde tijdens de zaak hard uit naar de nalatigheid van de CBCS en haar directeur.

OM Curaçao werkt al sinds 2014 met OM Nederland aan onderzoek naar witwaspraktijken

(Bron foto's: de Amigoe)
Diverse huiszoekingen op eiland en in Nederland

Vier verdachten gearresteerd op Curaçao, één in Nederland en één in VS


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao is vorig jaar samen met het Nederlandse OM en het zogenoemde Combiteam en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps KPC met een onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Het betreft een onderzoek naar strafbare feiten – gepleegd vanaf 2004 tot heden – dat de naam Troya kreeg, aldus het OM vandaag, dinsdag 7 juli 2015, in een persbericht. Dit meldt de Amigoe vanmiddag.

Een groep van 70 politieagenten onder begeleiding van een hulpofficier en een rechter-commissaris voerde diverse huiszoekingen uit in diverse gebouwen op het eiland. Tegelijkertijd zijn ook in Nederland diverse gebouwen binnengetreden voor onderzoek.

Er zijn computers in beslag genomen, administratie, auto’s, telefoons, bankpassen en ongeveer 1 miljoen in diverse valuta’s. Ook zijn er beslagen gelegd op diverse woningen, bedrijven en bancaire spullen, die een totale waarde hebben van 1 miljoen gulden.

Tijdens de invallen zijn zes mannen aangehouden, vier op het eiland, één in Nederland en één in de Verenigde Staten.

Volgens de lokale politie zijn deze mannen afkomstig uit Nederland, Venezuela en India en worden ze beschuldigd van valsheid in geschrifte, het beheren van illegale geldtransactiekantoren en het niet melden en/of doorgeven van verdachte transacties aan de autoriteiten.

Het onderzoek duurt voort.

'Minister Algoe heeft Staat in kwestie runderen Tibiti bewust op z'n minst met Srd 1 miljoen benadeeld'

Gajadien (VHP): 'LVV-bewindsman benadeelt Staat door rechterlijk vonnis te negeren'


'Met het negeren van de rechtelijke uitspraak om de runderen vrij te geven aan ondernemer Ashruf, heeft minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bewust de Staat en daarmee de samenleving met op z’n minst Srd 1 miljoen benadeeld', aldus het VHP- Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vanmiddag, dinsdag 7 juli 2015, op Starnieuws.

Gajadien stelde deze kwestie al tijdens de laatste begrotingsbehandeling in februari dit jaar aan de orde. Volgens hem spelen meerdere zaken rond deze kwestie in alle geheimzinnigheid af dan naar voren wordt gebracht.

Er worden volgens de VHP'er allerlei drogredenen aangevoerd zoals 'de koeien zijn in quarantaine en een intern onderzoek is gaande'. Gajadien voert aan, dat de minister verschillende versies aan uitleg gegeven heeft waarom de runderen niet vrijgegeven werden. Het inzetten van militairen ter bewaking van deze runderen zijn vergaande besluiten die een minister van LVV alleen niet kan nemen.

Gajadien vindt, dat de ondernemer moet kunnen beschikken over zijn runderen, zoals nu wel door de minister via de media is beaamd. Anderzijds moet de samenleving de juiste informatie krijgen over de vraag waarom nu zoveel kosten zijn gemaakt naast de nog te betalen dwangsom van Srd 1 miljoen.

Het Assembleelid zal via zijn kanalen trachten om verder onderzoek te doen naar wat met de arealen te Babunhol en Tibiti gaat gebeuren, daar er allerlei speculaties over worden gedaan.

Chardonnay Verdaasdonk gekroond tot Miss Teen World Curaçao 2015

Miss vertegenwoordigt Curaçao 16 juli bij Miss Teen Continents-verkiezng in Houston, Texas


Chardonnay Verdaasdonk is afgelopen week officieel gekroond tot Miss Teen World Curaçao 2015 door Henny Reinilia van ReProd, waarbij tevens het nationale kostuum werd gepresenteerd dat Verdaasdonk zal dragen bij de Miss Teen Continents-verkiezing die op 16 juli in Houston, Texas wordt gehouden. 

De kroning vond plaats bij Saint Tropez Ocean Club, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 7 juli 2015.

Het kostuum is gemaakt door John John Schults. Op de foto de Miss Teen World Curaçao in nationaal kostuum (Bron foto: Chardonnay Verdaasdonk/Facebook)

Isla-raffinaderij op Curaçao en andere industriële bedrijven in Schottegat willen gezamenlijk luchtvervuiling aanpakken

Adjunct-directeur Van Haren van Isla bevestigt bestaan van 'embryonaal plan'...


Refineria Isla, CRU, Refineria di Kòrsou (RdK) en andere bedrijven in het industriële gebied in het Schottegat op Curaçao, hebben de koppen bij elkaar gestoken om de luchtvervuiling in die zone aan te pakken. Dat bevestigt adjunct-directeur Karel van Haren van Refineria Isla vandaag, dinsdag 7 juli 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

De directeur stelt, dat het vooralsnog om een ‘embryonaal plan’ gaat, maar bevestigt dat het initiatief is genomen. Meer details kon Van Haren desgevraagd niet geven.

Een zogenoemde welingelichte bron bevestigde gisteren al tegenover de redactie van het dagblad, dat van een dergelijk initiatief sprake is. De krant benaderde daarop verschillende vertegenwoordigers van de bedrijven om meer te weten te komen over de achtergronden. Die personen verklaarden dat de groep van plan is om later een persbericht uit te brengen waarin de werkwijze en doelstelling bekend wordt gemaakt. Volgens de bron maken ook de overheids-nv Aqualectra en Buska Baai, die een exploitatieovereenkomst heeft met Asphalt Lake Recovery, deel uit van de groep.

Woordvoerder Kenneth Gijsbertha van Refineria Isla verklaarde in mei van dit jaar, dat de neerslag van groene substantie, waar bewoners van onder andere Wishi/Marchena, Julianadorp, Blue Bay en Veeris over klaagden, niet van de raffinaderij afkomstig was. Gijsbertha verwees daarbij onder andere naar Aqualectra, Curoil en de CRU.

Vorige maand zwol het protest tegen de vervuiling van de Isla-raffinaderij aan, nadat er begin juni veel rookoverlast was als gevolg van het affakkelen bij de raffinaderij. Bewoners van wijken die al een tijd last hebben van de neerslag van de groene substantie, verenigden zich in de stichting ‘Clean Air Everywhere’ en eisten in Kort Geding onder andere dat verantwoordelijk minister Ben Whiteman onderzoek naar de groene smurrie liet doen. De rechter gaf tijdens de behandeling van de zaak aan de partijen de opdracht om met elkaar in overleg te treden. Het overleg dat een dag na de behandeling werd gehouden, resulteerde in het formuleren van onderzoeksvragen naar de groene smurrie. Het lokale bedrijf EcoVision zal het onderzoek naar de substantie faciliteren door het nemen van monsters. Het onderzoek zelf wordt TNO uitgevoerd.

De rechter doet deze week uitspraak in de zaak die door Clean Air Everywhere werd aangespannen. De stichting eiste in het geding onder andere, dat Whiteman onderzoek doet naar de gezondheidsklachten van de bewoners. Ook eiste de stichting dat bewoners advies krijgen over wat zij kunnen doen om permanente schade aan hun gezondheid te voorkomen.

Begin juni ontstonden als gevolg van de overlast van de uitstoot van de raffinaderij ook spontaan actiegroepen op Facebook zoals ‘Stop Isla now.’ In die maand vroeg regeringspartij PAIS een openbare vergadering van de Staten aan om bewoners die last hebben van de vervuiling aan het woord te laten. PAIS stelde ook in een schriftelijke verklaring dat de tijd waarin vervuilers met fluwelen handschoenen werden aangepakt, definitief voorbij was.

Premier Asjes van Curaçao: Bestuur Sedreko laat Landhuis Hel in deplorabele staat achter

Situatie Landhuis zou ernstig zijn

Regering nodigt media uit voor bezoek aan Landhuis Hel


Het bestuur van Sedreko heeft Landhuis Hel in deplorabele staat achtergelaten. Dat meent premier Ivar Asjes (PS). Hij heeft voor vanochtend, dinsdag 7 juli 2015, een rondleiding met de pers gepland in het landhuis om aan te tonen hoe ernstig de situatie daadwerkelijk zou zijn, zo bericht het Antilliaans Dagblad.

In een uitnodiging aan de pers stelt de minister-president dat het bestuur van Fundashon Sedreko - bestaande uit Karel Josefa als voorzitter, Dorothy Janga, Humphrey Melfor, Ashur Solognier, Aubert Wiels, Merrill ‘Lilo’ Sulvaran en Oscar Bolivar - en waarnemend directeur Oswin Cijntje het landhuis in verschrikkelijke staat hebben overgedragen aan de regering van Curaçao.

'Om deze reden nodigt de regering van Curaçao de pers uit om zelf een kijkje te komen nemen naar de huidige staat van Landhuis Hel. In de pers zijn verschillende beelden van de buitenkant van het landhuis verschenen die slechts een gedeeltelijk beeld van de werkelijkheid tonen. Binnen zijn ook verschillende vernielingen aangericht en het is belangrijk dat de pers hier ook van op de hoogte is', aldus de premier in de uitnodiging.

In een reactie laat bestuursvoorzitter van Sedreko Karel Josefa weten niet op de hoogte te zijn van de deplorabele staat en vernielingen waar Asjes van spreekt. 'De regering eiste dat we het landhuis leeg en opgeruimd achterlieten en dat hebben we ook gedaan. We hebben al onze spullen eruit gehaald en het vuil opgeruimd. Van vernieling is er helemaal geen sprake geweest.' Sedreko was vijf jaar gevestigd in Landhuis Hel.

Het aanzicht van Punda in Willemstad, Curaçao, wordt opgeknapt

Zelfs op zondag wordt doorgewerktMomenteel wordt er op verschillende fronten hard gewerkt om het aanzicht van Punda in Willemstad, Curaçao, vanaf de St. Annabaai, te verfraaien. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 7 juli 2015.

Het meer dan 300 jaar oude Penha-gebouw, het meest gefotografeerde monument van het eiland, staat al geruime tijd in de steigers, de toren van de Fortkerk aan het plein van Fort Amsterdam krijgt een opknapbeurt en de waterwering aan de kade wordt van een nieuw betonnen dek, dat ook als zitbank kan dienen, voorzien.

Aan het laatste project wordt zelfs op zondag doorgewerkt.

Voorzitter AAV: 'Aannemers zouden zijn benaderd om reçu’s te verkopen tegen 50% van de waarde'

Wong: 'Het is kwalijk als men het leed van mensen op deze wijze misbruikt'

'Dergelijke handelingen zijn maffioso praktijken'


Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), zegt vandaag, dinsdag 7 juli 2015, in het Dagblad Suriname dat hij heeft vernomen, dat aannemers benaderd zijn om hun reçu’s te verkopen tegen 50% van de waarde. In hoeverre dit waar is, weet hij niet. Het zijn volgens hem in elk geval geen aannemers binnen de vereniging waar hij de voorzitter van is, aangezien hij van hen niet heeft begrepen dat zij benaderd zijn. 

‘Het is wel een kwalijke zaak als men het leed van mensen op deze manier misbruikt’, aldus de aannemer. Wong stelt, dat mensen die reçu’s opkopen het puur uit winstbejag doen. ‘Ze kopen het voor 50% van de waarde, maar krijgen er 100% voor uitbetaald. Uit de andere 50% verdelen ze 10% en de resterende 40% is hun winst.’ Dergelijke handelingen bestempelt Wong als ‘maffioso praktijken’.

Hij adviseert aannemers dan ook om hun reçu’s niet te verkopen. ‘Want zo blijf je corruptie in stand houden en geef je toe aan het malafide gedrag van mensen.’

Het uitblijven van de betalingen aan de aannemers leidt op den duur ertoe dat hun schulden zo hoog oplopen, dat zij geneigd zullen zijn hun reçu’s alsnog te verkopen om toch nog wat geld binnen te krijgen. Wong zegt dat men zich hier zou kunnen afvragen of er geen opzet in het spel is, waarbij de uitbetalingen zolang mogelijk worden aangehouden. Dit, zodat er geld gemaakt kan worden door oneerlijke lieden. ‘Het lijkt wel een samenspel’, zegt Wong. ‘Maar als het zo is, dan zijn we nog dieper weggezakt dan we al waren.’

De overheid heeft bij een tiental AAV-aannemers openstaande rekeningen tot ruim Srd 200 miljoen lopen. Bij de laatst gehouden gesprekken die de AAV had met president Bouterse is er volgens Wong nog geen duidelijkheid gekomen wanneer de betalingen aan de aannemers zullen plaatsvinden. ‘Het was een kort zakelijk gesprek, waarbij wij onze 18 punten hebben gepresenteerd om de economie van Suriname weer een beetje op gang te krijgen en de aannemers tevreden te stellen. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt en geen toezeggingen gedaan. Het enige wat aan ons is gezegd, is dat er een vervolggesprek zou volgen.’

Wong heeft de AAV-leden daarom geadviseerd om voorzichtig te zijn. ‘Er is geen geld en al ga je doorwerken, dan ga je ook geen geld krijgen. Ik zou heel voorzichtig zijn, tenzij men van tevoren alles betaalt en ook de achterstallige schulden betaalt. De overheid is namelijk een grote wantbetaler geworden’, aldus Wong.

Asabina (BEP): 'VHP als zelfstandige fractie in parlement is goed doordacht, wijs en visionair'

'Politiek vandaag de dag is keihard, paardje rijden schijnt nu uit den boze te zijn'


‘Het besluit van de VHP om als een zelfstandige fractie in het parlement op te treden, vind ik heel goed doordacht, wijs en visionair’, zegt Ronny Asabina, oud-parlementariër en hoofdbestuurslid van de politieke partij BEP vandaag, dinsdag 7 juli 2015, in het Dagblad Suriname. 

De BEP zat tijdens verkiezingsperiode samen met de VHP en nog vier andere partijen in de V7-combinatie. Na de verkiezingen ging de BEP met haar twee zetels echter richting de NDP om een coalitie te vormen.

Volgens Asabina blijkt uit de laatst gehouden verkiezingen, dat de VHP niet alleen veel offers heeft gebracht, maar ook als grootste partij binnen de combinatie uit de bus is gekomen. ‘Alle partijen binnen V7 met uitzondering van de VHP hebben slecht tot zeer slecht gescoord. Alleen bij de VHP is een comeback en groei te bespeuren. Deze goodwill mag de leiding van de partij nimmer beschamen.’

Een belangrijke managementtool is goed luisteren. ‘Dit houdt in dat iedere politieke partij ook heel goed moet kunnen luisteren naar haar achterban en doelgroep. Wij leven in een periode van change, change en nogmaals change. De ontwikkelingen gaan vandaag aan de dag niet meer rechtlijnig, maar met digitale snelheden. Niet voor niets wordt gezegd dat wij in een veranderde en veranderende wereld leven. Ook de politiek is vandaag aan de dag keihard. Paardje rijden schijnt nu uit den boze te zijn. De normen en waarden in de politiek zijn ook aan het veranderen.’

‘Een grote uitdaging voor het komende kabinet is om bij belangrijke vraagstukken niet alleen een wij-gevoel te demonstreren, maar deze ook bewaarheid te krijgen. Het voorgaande houdt in dat niet alleen binnen de coalitie er sprake moet zijn van commitment in de vorm van een regeerakkoord, maar dat het draagvlak ook zijn weg vindt onder de oppositie en wel voor belangrijke ingrijpende en noodzakelijke beleidsdoelen en –maatregelen’, aldus Asabina.

Woning aan Williamstraat, Paramaribo, volledig in de as gelegd

Twee aangrenzende panden lopen schroeischade op


Een woning aan de Williamstraat in Paramaribo is gisterochtend rond half twaalf volledig afgebrand. Uit het politieonderzoek blijkt, dat het gaat om een woning op neuten. De oorzaak is vooralsnog niet bekend, aldus bericht vandaag, dinsdag 7 juli 2015, het Dagblad Suriname.

Volgens een bewoonster begon de brand op de bovenverdieping. Onder het huis stond een voertuig geparkeerd. Twee belendende panden hebben schroeischade opgelopen.

De brandweer heeft, aldus het Dagblad Suriname, met man en macht gewerkt om de overige panden te redden, maar kon de middelste hoogbouwwoning niet redden. De politie van Geyersvlijt laat weten, dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Het onderzoek duurt voort.

OM Amsterdam krijgt voor zoveelste keer Zwarte Piet op haar bord

Drie aangiftes en zo'n zevenhonderd steunbetuigingen tegen Zwarte Piet

Alle steunbetuigingen worden door advocaat omgetoverd in aangiftes


Bij het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam zijn drie aangiftes en zo'n zevenhonderd steunbetuigingen binnengekomen tegen Zwarte Piet. Een woordvoerder liet vandaag, dinsdag 7 juli 2014, weten dat de aangiftes de komende tijd worden beoordeeld, aldus berichten diverse media in Nederland.

Advocaat van de tegenstanders van Zwarte Piet, Willem Jebbink, liet weten dat hij een volmacht heeft gekregen alle steunbetuigingen om te zetten in aangiftes. Hij verwacht zo'n twee weken nodig te hebben voor deze 'administratieve operatie'.

De aanklacht richt zich op de NTR, die het Sinterklaasjournaal uitzendt, en winkelketens als De Bijenkorf, V&D, Blokker, Hema en Albert Heijn, omdat zij producten verkochten met een afbeelding van Zwarte Piet.

 Mensen konden afgelopen week op initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter, Zwarte Piet Niet en Stop BlackFace in het hele land aangifte doen tegen het hulpje van Sinterklaas.

President en vicepresident worden 14 juli gekozen

Kandidaten kunnen tot en met 10 juli worden ingediend


De vergadering in het parlement voor de verkiezing van de president en vicepresident zal op 14 juli worden gehouden. Dit is vanochtend, dinsdag 7 juli 2015, besloten in een huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee. Kandidatenlijsten kunnen tot en met 10 juli  drie uur 's middags worden ingediend.

De kandidaten van de NDP zijn genoegzaam bekend. Het gaat om NDP-voorzitter Desi Bouterse die voor de tweede termijn gaat en huidig minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Ashwin Adhin voor het vicepresidentschap.

Op basis van een modelformulier dat ontworpen is kunnen kandidaten worden ingediend. Er zijn zeven Assembleeleden nodig om een kandidaat voor te dragen. De bekendmaking voor de verkiezing zal zo snel mogelijk de deur uitgaan om de termijnen die gesteld zijn in de wet te halen. De kandidaten die gesteld zijn, moeten ook van te voren worden bekendgemaakt aan de samenleving.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren nog gezegd, na zijn vierde onderhoud met formateur en president Bouterse, dat de regering zo snel mogelijk aan de slag moet gaan. Aangezien diverse voorstellen gedaan door de VHP opgenomen zullen worden in het regeringsprogramma, zal de VHP als tegengebaar van goede wil de kandidaten van de NDP ondersteunen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Formatieronde wordt dinsdag 7 juli afgerond

Bouterse spreekt met Christelijke Kerken en Vereniging van Landbouwers en Veetelers


De algemene formatieronde van gesprekken die de NDP-top onder leiding van president en formateur Desi Bouterse houdt wordt vandaag, dinsdag 7 juli 2015, afgesloten. Om elf uur is er een gesprek met het Comité Christelijke Kerken een uur later gevolgd een vertegenwoordiging van de Vereniging van Landbouwers en Veetelers, aldus Starnieuws.

NDP-woordvoerder Winston Lackin stelt dat in de formatieronde veel informatie is verzameld. Er zal een evaluatie worden gehouden van wat er allemaal tijdens de verschillende gesprekken aan de orde is gesteld. Nagegaan zal worden welke vraagstukken meegenomen zullen worden in het uit te voeren regeringsprogramma.

De gesprekken met politieke partijen, het bedrijfsleven, vakbeweging, de bankiersvereniging, mediadirecteuren en maatschappelijke groeperingen zijn als bijzonder constructief ervaren, aldus Lackin.

Nagenoeg alle groepen hebben aangegeven, dat er behoefte is aan regelmatig overleg. Duidelijk is dat de Sociaal Economische Raad in het leven zal worden geroepen om discussie te hebben over maatregelen die genomen moeten worden, waardoor er draagvlak is.

Lackin (NDP): 'Sapoen en Chitan maken nog geen deel uit van coalitie'

NDP heeft alleen concrete afspraken met BEP, DOE en PALU


Winston Lackin, woordvoerder van de Nationale Democratische Partij (NDP), zegt vandaag, dinsdag 7 juli 2015, in het Dagblad Suriname dat de twee Pertjajah Luhur (PL)-dissidenten Raymond Sapoen en Diepak Chitan op dit moment formeel nog geen deel uitmaken van de nieuwe regeercoalitie.

Lackin stelt, dat de NDP alleen concrete afspraken gemaakt heeft met de BEP, DOE en PALU. Wat de BEP betreft zijn de onderhandelingen rond en verwacht hij dat de overige twee partijen ook instemmen met de samenwerking.

De NDP-woordvoerder vindt dat de kwestie van de twee PL-parlementariërs zelf door partijvoorzitter Paul Somohardjo opgelost moet worden. De ondersteuning van deze twee PL’ers aan de NDP ziet hij als een ondersteuning aan het regeerakkoord. Dit is op dezelfde wijze waarop de VHP en NPS hun samenwerking zullen verlenen bij het verkiezen van de president en vicepresident in het parlement.

SLM least 16.5 jaar oude Airbus 340-30 van Airbus

Vliegtuig was actief voor Chinese luchtvaartmaatschappijen
 
Dit toestel krijgt de kleuren van de SLM. (Bron foto)


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) gaat een 16.5 jaar oude Airbus 340-300 leasen. Dat schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 7 juli 2015, te hebben vernomen.Er wordt een leasecontract gesloten met Airbus onder Europese regelgeving. Het contract voor de Palulu verloopt in oktober. Geruime tijd werd onderzocht wat de beste optie is voor de vervanging van het huidige 21 jaar oude vliegtuig, de Palulu.

De SLM kan nu nog niet kiezen voor een tweemotorig toestel om de oceaan over te vliegen. Daarvoor is een speciaal certificaat nodig en geen tijd meer. De nieuwe machine moet uiterlijk oktober binnen zijn, anders zal de SLM weer toestellen moeten inhuren.

Palulu maakt sinds december 2009 deel uit van de SLM-vloot. Het 'nieuwe' toestel, MSN 242, is een jongere versie van de Palulu. Dit toestel dateert van eind 1998 en vloog eerst voor China Southwest Airlines onder registratie B-2388. In september 2003 behoorde het toestel tot de vloot van Air China. Sinds april van dit jaar staat het vliegtuig in Frankrijk opgeslagen.

Mensen met een beperking brengen tekortkomingen regeringsbeleid ter sprake in gesprek met Bouterse

Koendjbiharie was blij met gesprek (Bron foto: Koendjbiharie/Facebook)
Wan Okasi aan tafel met president en formateur Bouterse

NDP-woorvoerder Lackin: 'Eigenlijk moeten wij ons schuldig voelen'


Mensen met een beperking, verenigd in de organisatie Wan Okasi, hebben gisteren in een twee uur durend gesprek met het NDP-onderhandelingsteam, onder leiding van president en formateur Desi Bouterse, hun grieven kenbaar gemaakt en oplossingen aangedragen voor nijpende problemen. De groep, onder leiding van Aniel Koendjbiharie van Wan Okasi, heeft weer een petitie, die al in 2007 aan de vorige regering was aangeboden, ingediend.

De groep wil de financiële steun van Srd 325 per maand minstens gelijkgesteld hebben aan Algemene Oudedagsvoorziening (AOV). Daarnaast heeft de groep liever het geld gestort op de bank in plaats van het maandelijks, op een bepaalde dag, op te moeten halen bij wijkkantoren. 'Het komt voor dat je de taxi pakt om je geld op te halen en de mensen die moeten uitbetalen er niet zijn', aldus Koendjbiharie vandaag, dinsdag 7 juli 2015, op Starnieuws.

Daarnaast wil de groep meer toegankelijkheid bij gebouwen. 'Zelfs het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waar we voor onze zaken moeten zijn, is moeilijk toegankelijk voor ons.'

Huisvesting is ook een groot probleem. Zij die in staat zijn een huis te kopen moeten die kans ook krijgen. Speciaal vervoer is heel erg schaars. De groep wordt ook gediscrimineerd bij normaal vervoer, stelt Koendjbiharie. 'Een kind betaalt voor schoolvervoer nog geen Srd 30 op jaarbasis. Een kind met een beperking Srd 100 per maand. Wij willen gelijkheid.'

Winston Lackin, woordvoerder van de NDP, zegt dat de overheid de aangedragen oplossingen meeneemt en gaat werken aan verbetering. 'Eigenlijk moeten we ons allen schuldig voelen, omdat we nagelaten hebben goed genoeg te kijken naar de behoefte van deze groep die buiten haar schuld om in deze positie terecht is gekomen. Er is opgemerkt dat je in een een fractie van een seconde kan behoren tot deze groep. Het is zaak dat we niet alleen als regering, maar als totale samenleving gaan kijken naar de behoefte van deze groep Surinamers.'

De overheid is met nadruk gevraagd de verdragen inzake mensen met een beperking te ratificeren. Lackin: 'Er is wel getekend en we hebben toegezegd met de meeste spoed hieraan te zullen werken. Het bekrachtigen van de verdragen legt ook druk op de wetgeving om voorzieningen te treffen voor de groep.'

Koendjbiharie was blij met het gesprek gisteren. 'Maar, ik zal blijer zijn als het niet bij toezeggingen blijft. We vragen al jaren om aandacht. We krijgen weer hoop.'

President Bouterse bespreekt financieel-economische situatie met governor Centrale Bank en minister van Financiën

Tijdens formatiegesprekken uitten vele gesprekspartners Bouterse bezorgdheid over precaire financiële situatie


President en formateur Desi Bouterse zal zich op korte termijn met de governor van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, en de minister van Financiën, Andy Rusland, buigen over de financieel-economische situatie. De rode draad in die gesprekken zal de grote bezorgdheid zijn die in de formatieronde door gesprekspartners van Bouterse geuit is over de precaire financiële situatie, aldus NDP-woordvoerder Winston Lackin, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 7 juli 2015.

Besproken zal worden welke financiële hervormingen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Het bedrijfsleven, de Bankiers Vereniging Suriname, de Algemene Aannemers Vereniging, de vakbeweging, maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben gewezen op de zorgwekkende situatie.

Ook de president ziet in, dat Suriname in zwaar financieel weer terechtgekomen is.

Lackin stelde, dat diverse organisaties de urgentie hebben benadrukt voor de instelling van de Sociaal Economische Raad (SER). Door structureel overleg en het betrekken van alle partners moet er een oplossing gevonden worden voor de situatie.

Grootschalige smokkel van sigaretten vanuit Suriname naar Braziliaanse stad Belém


(Bron foto: LPM News)
42 Dozen met ruim 400.000 sigaretten aangetroffen aan boord schip 


De grootschalige smokkel van sigaretten waar Surinaamse en Braziliaanse malafide ondernemers bij betrokken zijn, schijnt structureel van aard te worden. De federale politie van Brazilië heeft enkele dagen geleden weer een grote lading sigaretten afkomstig uit Suriname, weten te onderscheppen, aldus bericht De West in haar editie van maandagavond 6 juli 2015.

Drie mannen - Ivanildo Maués Gomes, José Raimundo de Aquino en Benedito Aluísio Maia de Souza - werden woensdag 1 juli op heterdaad betrapt. Op hun schip in de wijk Icoaraci van de stad Belém werden 42 dozen met ruim 400.000 sigaretten aangetroffen en vervolgens naar het hoofdkwartier van de Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) in Belém in de deelstaat Pará gebracht, zo berichtte op 1 juli de Braziliaanse nieuwswebsite G1.globo.com en op 3 juli de Braziliaans/Surinaamse nieuwswebsite LPM News.

Hun vaartuig werd ook door de Delegacia de Crimes Fluviais (Deflu) in beslag genomen. Het trio kon geen fiscale documentatie overleggen en de oorsprong van de lading aantonen. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken, dat de meest voor de hand liggende herkomst van de goederen Suriname is.

Enkele maanden geleden uitten diverse autoriteiten in Belém nog hun ernstige bezorgdheid over de structurele en grootschalige sigarettensmokkel uit Suriname. Ze deden dit naar aanleiding van de charge die eind maart werd uitgevoerd, waarbij 15.000 pakjes sigaretten uit Suriname werden onderschept. De handelswaar, die tussen meelzakken was verstopt, werd in zes gemeenten van deze stad gedistribueerd naar supermarkten, tabakswinkels en markten.

Het Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil vermoedde toen al, dat slechts een klein deel van de sigaretten gedurende de vier dagen durende operatie in  beslag was genomen. Er werden veertig personen gearresteerd en uit het onderzoek kwam naar voren, dat de smokkelwaar vooral over rivieren de staat was binnengekomen. De geschatte waarde van de onderschepte sigaretten bedroeg toen 5 miljoen Braziliaanse real, omgerekend ruim 2,1 miljoen Amerikaanse dollar.

Merkwaardig genoeg, zo schrijft De West, gaat het bij de in beslag genomen sigaretten uit Suriname vaak om rookwaar uit Brazilië waarbij getracht is de Braziliaanse autoriteiten om de tuin te leiden. Op Braziliaanse sigaretten die uitgevoerd worden, wordt namelijk een fiks belastingvoordeel gegeven en het is dan ook lucratief om deze goederen zogenaamd te verschepen naar Suriname, waarna het schip rechtsomkeert maakt en de lading lost in een andere stad. De modus operandi die daarbij gevolgd wordt, is dat een Surinaamse medeplichtige met een malafide Braziliaanse ondernemer samenwerkt voor wat betreft het papierwerk bij de douane. De accijns die met deze praktijk wordt ontlopen, is hoog genoeg om alle betrokken partijen te laten delen in een bepaalde winstmarge, aldus De West.

(Red. De Surinaamse Krant/G1.globo.com/LPN News/De West/ Polícia Civil)