donderdag 9 juli 2015

Amerikaanse deskundige prof.dr. Lichtveld: 'Suriname kent geen nationaal beleid inzake pesticiden'

Verboden stoffen gewoon verkrijgbaar in Suriname

 
De onheilspellende hoeveelheden kwik en verboden pesticiden die ons land binnengebracht worden, vormen een sluipend gevaar voor de volksgezondheid. Dit kwam naar voren tijden de presentatie ‘Environmental Health Treats in Suriname’ die prof. dr. Maureen Lichtveld van de Tulane University’s School of Public Health and Tropical Medicine in New Orleans, Louisiana (VS), dinsdagmiddag op de Amerikaanse ambassade verzorgde, aldus bericht De West in haar editie van woensdagavond 8 juli 2015.

Lichtveld is met een groep van 15 Amerikaanse studenten naar Suriname gekomen. Sinds 2008 hebben de Tulane University en de Anton de Kom Universiteit van Suriname een samenwerkingsverband op het gebied van gemeenschappelijk onderzoek, onderwijs en studentenuitwisselingsprogramma’s.

(Bron foto: Tulane University)
Lichtveld wees op een recent verrichte studie in ons land, waarbij uit residuen analyses van pesticiden, in monsters pesticide contaminatie is aangetoond. Het is de bedoeling dat in de toekomst er een vervolgonderzoek komt naar de meest kwetsbare groepen, te weten (zwangere/zogende) vrouwen en kinderen. De professor beklemtoonde, dat onderricht over veilig gebruik van pesticiden van cruciaal belang is, het viel haar op dat er geen nationaal beleid is met betrekking tot de distributie, de verkoop en het gebruik van pesticiden.

Ambassadeur Jay Anania vulde hierop aan, dat de situatie  urgent genoeg is voor beleidsmakers om actie te ondernemen. Gevaarlijke substanties die wereldwijd zijn uitgebannen, worden nog altijd toegelaten in Suriname. De diplomaat laakte in dit verband het ontbreken van een ‘controlling environmental protection agency’, naar zijn zeggen leek het er ook op, dat er geen goede coördinatie is tussen overheidsorganen. Hij wilde geen voorbarige conclusies trekken, maar het leek hem wel evident dat allerlei verboden pesticiden terechtkomen in ons voedselcircuit. Niemand doet daar iets tegen, terwijl het een urgent probleem is, waarschuwde Anania.

Overigens werd in mei van dit jaar bekend dat jonge Franse meisjes uit buurland Frans-Guyana bij Maripasoula de rivier oversteken naar Suriname om daar in goudzoekersdorpjes de giftige herbicide Gramoxone te kopen en vervolgens het middel innemen om zelfmoord te plegen. Enkele meisjes overleden. Gramoxone is sinds 2007 in de Europese Unie en dus ook in Frans-Guyana verboden, maar in Suriname nog steeds gewoon voor een paar Surinaamse dollar verkrijgbaar.

Lichtveld ging ook in op de kwikproblematiek. In Suriname is naar schatting 20.000 kilogram kwik in het milieu terechtgekomen door ambachtelijke en kleinschalige goudwinning, waarvan zo’n 55% in de atmosfeer terecht is gekomen en 45% gedumpt in oppervlaktewater, hetgeen heeft geleid tot sedimentatie en contaminatie van vissen en gezondheidsproblemen onder inheemsen en marrons. Uit onderzoek is gebleken dat vismonsters verhoogde kwikwaarden hadden,  ongezond voor regelmatige consumptie, tevens zaten geteste dorpelingen op of boven de zogeheten EPA reference dose level.

Vanuit een beleidsperspectief bekeken, heeft kwik hoewel officieel uitgebannen, nog altijd een negatieve impact op het ecosysteem en de bevolking. Lichtveld kon niet aangeven wat het progressieverloop is van kwikverontreiniging in Suriname. Dergelijk onderzoek is zeer kostbaar, alleen al een haarmonster analyseren kost 150 Amerikaanse dollar.

Ze besloot met de verrassende mededeling, dat als erkenning voor Anania’s inspanningen om gezondheidsrisico’s onder de aandacht te brengen, er vanaf mei volgend jaar vanuit de Tulane University een Ambassador Jay Anania Award zal worden verleend, waarbij Amerikaanse studenten de gelegenheid krijgen om af te reizen naar Suriname voor het verrichten van milieuonderzoek.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

Jandino met nieuwe theatershow 'Hoe Dan Ook' 9 augustus in Paramaribo

Hij zal Suriname 'Hoe Dan Ook' overdonderen


De Nederlands/Antilliaanse stand-upcomedian Jandino (Asporaat) gaat zijn gloednieuwe theatershow ‘Hoe Dan Ook’ ook in Suriname opvoeren. Dit vindt plaats op zondag 9 augustus in het Flamboyant Park in Paramaribo, zo is vandaag, 9 juli 2015, te lezen op Waterkant.net.

Het is niet de eerste keer dat de cabaretier Suriname aandoet. In 2013 bezocht hij het land twee keren; de eerste keer in maart en de tweede keer in augustus.

Er komt ‘Hoe Dan Ook‘ een nieuwe show. Het gaat ‘Hoe Dan Ook’ spetteren. Hij zal u ‘Hoe Dan Ook’ overdonderen. U gaat ‘Hoe Dan Ook’ genieten. U moet dus ‘Hoe Dan Ook’ komen. Want hij zal er ook zijn. Hoe Dan Ook …!!!

Jandino wordt ook wel de man met de breedste lach van Nederland genoemd. In juni 2014 wordt een jongensdroom werkelijkheid als Jandino als eerste Nederlandse cabaretier in Ahoy staat. Na zeven succesvolle seizoenen nam hij vorig jaar afscheid van De Dino Show. Nu is hij terug met een nieuw televisieprogramma, een hilarische comedyquiz genaamd ‘Bij Dino in de Straat’.

Hij zal dit jaar te bewonderen zijn in een nieuwe bioscoopfilm waarin hij de hoofdrol speelt.

Houten waterdoorlatende dam bij Weg naar Zee om erosie kust tegen te gaan

Dam als golfbreker zorgt ook voor herstel beschermend mangrovebosProject financieel mogelijk door Friends of Green Suriname van CIS


Bij Weg naar Zee zal een houten waterdoorlatende dam worden aangelegd om kusterosie tegen te gaan. De dam zal dienen als golfbreker en zorgt ook voor aanwas van nieuw sediment, waardoor het herstel van mangrovebos aan de kustlijn mogelijk wordt. Het gaat om een pilotproject, dat financieel mogelijk wordt gemaakt door Conservation International Suriname (CIS). De 15.000 Amerikaanse dollar voor dit project is bijeengebracht door Friends of Green Suriname, een groep van 23 lokale bedrijven die CIS ondersteunt in de milieubeschermende projecten.

Vanaf 11 juli 2015 zal onder leiding van hoogleraar Klimaatverandering en Water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de hydroloog Sieuwnath Naipal, vanaf zaterdag de houten dam worden aangelegd.

In februari, na de overstromingen te Weg naar Zee, heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) enkele alternatieve oplossingen gepresenteerd. Na het herstel van de huidige dam en de aanleg van een nooddam, is de aanleg van een waterdoorlatende, houten dam de derde oplossing. OW heeft afgelopen maand een samenwerkingsovereenkomst gesloten met CIS, gericht op duurzame aanpassingsmaatregelen om de kust van Suriname te beschermen tegen zeespiegelstijging door klimaatverandering.

De bouw van deze houten dammen past naadloos binnen deze samenwerking, meldt OW vandaag, donderdag 9 juli 2015, in een persbericht. Minister Rabin Parmessar van OW stelt, dat het een goede zaak is, dat meer kennis kan worden vergaard over de inzet van natuurlijke kustbeschermingstechnieken, waarmee de kustweerbaarheid tegen klimaatverandering kan worden vergroot.

Door de aanleg van de smalle houten dammen kunnen zogenaamde kwelders
worden gecreëerd. Dit zijn begroeide stukken land, die direct, zonder dijken, aan zee grenzen. Met deze dam worden mangrovewortels nagebootst, waardoor er slib wordt vastgehouden. Er worden twee rijen van palen aangelegd met een tussenafstand. De ruimte tussen de rijen wordt gevuld met takken, zodat er een soort muur ontstaat. Deze remt de snelheid van het binnenstromende zeewater af, waardoor het water iets rustiger terugstroomt en sedimenten, ofwel slib- en zanddeeltjes, achterblijven. Uiteindelijk moet er een modderbank ontstaan, die zal worden beplant met mangrove.

Afzetting van voldoende sediment voor de terugkeer van mangroven zal naar schatting 6 tot 12 maanden in beslag nemen. Naipal zal samen met zijn team regelmatig metingen gaan verrichten om de vorderingen in kaart te brengen. Hij heeft hoge verwachtingen van de mogelijkheden van toepassing van deze techniek in Suriname. Naipal zegt, dat het gebruik van soortgelijke dammen in Indonesië en Nederland al goede resultaten heeft opgeleverd. 'Gezien de aanwezigheid van
veel sediment in ons zeewater, denk ik dat het hier ook zal aanslaan.'

John Goedschalk, directeur van de Surinaamse tak van het Amerikaanse Conservation International stelt, dat met herstel van de mangroven, overstromingen door zeespiegelstijging minder snel zullen voorkomen. Het grootste deel van de lokale gemeenschap zal profiteren van deze bescherming, met inbegrip van lokale boeren, imkers, het bedevaartsoord en de crematieplaatsen.

Als deze pilot succesvol blijkt te zijn, zullen wat CIS betreft nog enkele honderden waterdoorlatende houten dammen worden gebouwd, vanaf Weg naar Zee tot aan Leonsberg. Het zal naar schatting enkele weken duren om de dam te bouwen.

Achterban Santokhi (VHP) vindt dat hij zonder overleg beloftes doet aan NDP

VHP-leider zou achterban hebben bedrogen: tegenstellingen tussen VHP en NDP waren heel groot


Binnen de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zou, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 9 juli 2015, enig geruis zijn ontstaan met betrekking tot het besluit van partijleider Chandrikapersad Santokhi om de kandidatuur van Desi Bouterse en Ashwin Adhin op 14 juli te gaan ondersteunen. Bouterse en Adhin zijn de presidents- en vicepresidentskandidaten uit de Nationale Democratische Partij (NDP). 

De partijachterban vindt, dat Santokhi eigendunkelijk beloftes doet aan de NDP en achteraf goedkeuring komt vragen van de partijstructuren. Het besluit van de VHP-voorzitter om Bouterse te ondersteunen gaat dwars door alle principes van de partij heen. Gezegd wordt, dat Santokhi de achterban heeft bedrogen, aangezien de tegenstellingen tussen de twee partijen heel groot waren. Een ondersteuning van de VHP kan gezien worden als een ondersteuning voor corruptie.

Santokhi laat het Dagblad Suriname weten, dat hij officieel nog niet op de hoogte is van de voordracht van Bouterse als presidentskandidaat van deNDP . Volgens hem kan hij pas een oordeel over een persoon vellen als de namen van alle kandidaten op 10 juli zijn ingediend in De Nationale Assemblee (DNA). De partij zal vandaag een eindbesluit nemen over het al dan niet ondersteunen van Bouterse.

Vast staat dat de VHP samen met de NPS en Pertjajah Luhur geen presidentskandidaten gaan presenteren. De ABOP van Ronnie Brunswijk komt met zijn vijf DNA-zetels, twee zetels tekort om een voordracht te doen. Om kandidaten voor te dragen zijn zeven zetels nodig.

De reactie van de VHP-voorzitter duidt erop, aldus het dagblad, dat de NDP niet aan hem bevestigd heeft of de oorspronkelijke twee kandidaten daadwerkelijk worden voorgedragen. Opvallend is echter, dat NDP-woordvoerder Winston Lackin en Santokhi elkaar steeds tegenspreken. Lackin heeft immers steeds beweerd dat de VHP-voorzitter tot vier keren toe toegezegd heeft de kandidatuur van Bouterse te zullen ondersteunen, terwijl Santokhi dit een aantal keren tegenover de krant heeft ontkend.

Nog 5 personen in verzekering in 'Troya'-witwaszaak

Onder arrestanten zouden meerdere leden familie zakenman Grynsztein zijn


Er zitten nog vijf personen vast in de omvangrijke Troya-zaak. Dat laat politiewoordvoerder Imro Zwerwer vandaag, donderdag 9 juli 2015, weten in het Antilliaans Dagblad. De oudste maandag jongstleden op Curaçao gearresteerde verdachte is, naar verluidt, op de dag van zijn arrestatie al weer naar huis gestuurd. Verschillende ingewijden melden, aldus het dagblad, dat het gaat om de bekende Curaçaose 78-jarige zakenman Nachman Grynsztein. Wat de reden voor de vrijlating is, kan de woordvoerder van het Korps Politie Curaçao (KPC) niet vertellen. Eerder deed de ronde dat hij zou zijn vrijgelaten wegens gezondheidsklachten.

Zwerwer laat verder weten nog altijd niet te kunnen zeggen wat de initialen zijn van de verdachten die zijn gearresteerd bij de grootschalige actie in verband met een witwasonderzoek.

Toch laten verschillende ingewijden tegenover de redactie weten, dat het gaat om meerdere leden van de familie Grynsztein. De arrestanten zouden volgens Zwerwer vandaag worden voorgeleid.

Behalve vader Grynsztein op Curaçao zou ook zijn zoon Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein zijn gearresteerd in Miami, waar hij zeer frequent verblijft. Zwerwer houdt het er op dat ‘alle gearresteerden een band met elkaar hebben’. 'Maar, of dat een familieband betreft, kan ik niet zeggen.'

Volgens het Nederlandse tijdschrift Quote zijn ertotaal vier leden van de Grynsztein-familie gearresteerd. In Amsterdam zou verder de 41-jarige Curaçaoënaar Orí Zahavi zijn aangehouden in verband met de witwaszaak. Hij zou de touwtjes in handen hebben op het virtuele kantooradres aan de Amsterdamse Cruquiuskade. Volgens Quote is verder Luis Adolfo Gonzalez Zwanenburg, een 31-jarige Venezolaan, aangehouden. Naast de arrestaties werd er voor miljoenen beslag gelegd.


De arrestaties hebben te maken met illegale financiële dienstverlening aan Venezolanen op Curaçao. Als dekmantel voor hun illegale financiële dienstverlening gebruikten ze een lingeriegroothandel. Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie(OM)  in Nederland. Via rechtshulpverzoeken zijn de politie en het OM op Curaçao bij de zaak betrokken. In verband met het onderzoek werden er onder leiding van rechters-commissarissen maandag negen doorzoekingen uitgevoerd op Curaçao, en één in Nederland. Bij deze doorzoekingen werden bedrijfsadministratie, computers en andere digitale gegevensdragers, auto’s, telefoons, verschillende pin terminals, credit en debet betaalkaarten alsmede ongeveer één miljoen gulden aan contant geld, in verschillende valuta, aangetroffen en inbeslaggenomen. Tevens werd er, ter waarde van enkele miljoenen, beslag gelegd op verschillende banktegoeden, woonhuizen en bedrijfspanden van de verdachten op Curaçao.

Ook bij één van de e-zone kantoren bij The Ritz aan de Scharlooweg is maandag een huiszoeking geweest. Hans Robben, directeur van The Ritz reageert: 'Zo zeer als wij alle zorgvuldigheid betrachten om binnen onze gebouwen koosjere bedrijven te huisvesten, zijn wij niet in staat de administratie van huurders te controleren. Een voorval als dit komt voor ons dan ook als een totale verrassing.'

Het Ritz-kantoor bestaat uit reguliere kantoren en e-zone kantoren die door externe bedrijven worden gehuurd. In de e-zone heeft het Ritz de bedrijfstakken ‘gaming’, ‘gambling’, ‘adult’ en ‘offensive business’ uitgesloten in een poging om de risicobedrijven buiten de deur te houden.

Elektriciteits- en watercentrale Mundo Nobo op Curaçao in augustus ontmanteld

Ontmanteling installatie uit 1948 gaat twee jaar in beslag nemen

(Bron foto: Curaçao Chronicle)

De elektriciteits- en watercentrale bij Mundo Nobo op Curaçao wordt in augustus ontmanteld. Dat heeft Aqualectra bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 juli 2015.

Het ontmantelingsproces gaat twee jaar duren. Belangstellenden krijgen binnenkort de kans om de installatie te bezoeken en foto’s ervan te maken.

De installatie dateert uit 1948, toen werd er alleen nog water geproduceerd. In 1957 werd begonnen met de productie van elektriciteit en het ontzilten van het water via stoomturbines en verdampers, destijds uniek in de wereld.

Tegenwoordig wordt water via zogeheten ‘reverse osmosis’ geproduceerd bij Mundo Nobo, en de stroom bij Dokweg en Refineria Isla.

'Het is goed dat mijn ministers nu weten waar ze aan toe zijn'

Brunswijk: 'Nu is duidelijk dat ze aanblijven tot de regeerperiode om is'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, vindt het goed dat president Desi Bouterse de ministers van zijn partij gisteren heeft ontvangen. 'Het is goed dat de ministers weten waar ze aan toe zijn. Nu is het duidelijk dat ze aanblijven tot de regeerperiode om is', aldus Brunswijk vandaag, donderdag 9 juli 2015, op Starnieuws.

De president had geen overleg hierover met de ABOP-leider. 'De ministers zijn benoemd door de president. Ik vind het niet erg dat hij niet met mij heeft afgestemd. Het is zijn goed recht om de bewindslieden te roepen voor een gesprek', zegt Brunswijk.

Hij stelt, dat tijdens het onderhoud met de NDP Bouterse gezegd heeft dat hij niet tevreden is over de verrichtingen van de ABOP-ministers. 'Maar, dat is voor mij al een gepasseerd station.'

Brunswijk heeft een verslag gekregen van het gesprek. 'Ik ben heel blij dat de ministers rustig hun werk kunnen afmaken en van de president gehoord hebben dat ze volwaardig kunnen functioneren.'

Minister Betterson (ABOP): 'De president staat achter ons'

ABOP-ministers blij met uitleg president Bouterse in zeven uur durend onderhoud


De vijf ministers van de ABOP zijn blij met de door president Desi Bouterse gegeven uitleg over zaken die in media besproken zijn. 'De president staat achter ons', zei minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling gisteren na het gesprek. 'De president heeft gezegd dat wij zijn ministers zijn.'

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en NDP-woordvoerder Winston Lackin lieten 26 juni weten wat de reden is voor het feit, dat de NDP niet samen zal werken met de ABOP. Tijdens een overleg met de NDP-top werd gesteld door de president, dat de ministers uit de ABOP-geledingen niet naar tevredenheid gepresteerd zouden hebben. Op grond hiervan werd de samenwerking met de ABOP opgezegd voor de volgende regeerperiode.

Betterson zei, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 9 juli 2015, dat de president enkele zaken heeft besproken die beter aangepakt hadden moeten worden. Daarnaast werd vooral gesproken over de ontwikkeling van het land en welke bijdrage de ABOP-ministers kunnen leveren na hun ministerschap.


Het gesprek met vicepresident Robert Ameerali duurde slechts een uur. Hij koos ervoor, om na zijn gesprek met Bouterse met hulp van beveiligingsmensen, snel weg te sluipen, zodat journalisten hem niet konden spreken, aldus het Dagblad Suriname.

De nieuwe regering treedt aan op 12 augustus indien de president en vicepresident in De Nationale Assemblee (DNA) worden gekozen. NDP-woordvoerder Winston Lackin zei, dat het staatshoofd zaken als personeelsbeleid, wetgeving en het algeheel functioneren van de departementen met de bewindslieden heeft besproken. Ook de bijdrage van deze politici in het natraject is aan de orde gekomen.

Gezegd wordt, zo schrijft het dagblad, dat het de ministers is verboden om met de pers te praten over zaken die op het Kabinet van de President besproken zijn.

Bromfietser doodgereden door automobilist in Wanica

Automobilist verdwijnt zonder zich om aangereden slachtoffer te bekommeren


De 47-jarige bromfietser Ishwardath Goerdath is gisteravond na een aanrijding met een auto om het leven gekomen. Het ongeval deed zich voor op de Magentaweg ter hoogte van de Iveaweg in het district Wanica. De bromfietser overleed ter plaatse. 

Volgens verontwaardigde ooggetuigen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 9 juli 2015, is de automobilist na de botsing achteruitgereden om vermoedelijk ervan door te gaan, maar de bromfiets kwam onder het voertuig vast te zitten. Hij stapte vervolgens uit en liep weg zonder zich om de bromfietser, die hij passeerde, te bekommeren.

Buurtbewoners hebben hem herkend als een bekende instructeur die rijlessen zou verzorgen in het ressort Latour.

Inmiddels zou de verdwenen automobilist zijn gearresteerd.

Directie en uitgever de Ware Tijd kondigen officieel vertrek hoofdredacteur aan

Meredith Helstone maakt plaats voor Iwan Brave

Reden voor vertrek wordt niet vermeld


De directie en uitgever van de Ware Tijd bevestigen vandaag, donderdag 9 juli 2015, in een ingezonden stuk in de krant dat hoofdredacteur Meredith Helstone per 31 juli plaats maakt voor Iwan Brave:

Onze hoofdredacteur Meredith Helstone treedt per 31 juli uit dienst van onze organisatie. Ze begon in 1998 als eindredacteur en werd in 2009 aangesteld als hoofdredacteur. Onder haar bewind is onze krant uitgegroeid tot een zeer nieuwswaardig en informatief dagblad met veel bijlagen. De Ware Tijd heeft hiermee nationaal de toon gezet. 

Naast het actuele nieuws, is de lezer ook gewend en verwend geraakt met achtergrondartikelen en fotorijke reportages. Als paradepaardje geldt onze 'weekendeditie' met onder meer de bijlage Mens & Maatschappij, waarvan Helstone zich persoonlijk bezig heeft gehouden met eindredactie en coördinatie. Als geen ander medium is 'de krant' onderhevig aan digitale en technologische ontwikkelingen, die elkaar internationaal in rap tempo opvolgen. Ook de Ware Tijd staat voor uitdagingen om bij deze digitale transitie toonaangevend te blijven in en voor Suriname. 

Helstone heeft de afgelopen jaren samen met directie en uitgever gewerkt aan plannen hierover. Deze behelzen ook onvermijdelijke reorganisatie, herstructurering en bezuinigingen. Met wederzijdse instemming is overeengekomen nieuw door te voeren beleid alle ruimte te geven onder een vernieuwde leiding.

Voordat Helstone aan haar volgende uitdaging zal beginnen, gaat ze genieten van een welverdiend verlof. 

Het hoofdredactieschap zal daarom per vandaag worden waargenomen door Iwan Brave, die als lid van de Raad van Commissarissen ook nauw betrokken is geweest bij het formuleren van het nieuwe beleid, vooruitlopend op zijn formele aanstelling als hoofdredacteur per 1 augustus. Hij wordt hiermee de vijfde opvolger na Leo Morpurgo. 

Wij wensen Meredith heel veel succes met alles wat zij in de nabije en verdere toekomst zal ondernemen en danken haar hartelijk voor haar tomeloze inzet voor onze organisatie in de afgelopen zeventien jaar.

Directie en uitgever

Toerisme in Suriname komt maar niet van de grond

(Bron foto: contradanza.nl
Echte toeristen komen steeds minder

Toerismedeskundige Panday: 'Er moet een wet op toerisme komen'


Alle mooie woorden en verwachtingen van Surinaamse toerismeautoriteiten ten spijt, een explosieve groei van het aantal buitenlandse bezoekers aan Suriname blijft voorlopig een droom, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 9 juli 2015. In de eerste twee maanden van 2015 kwamen 35.718 buitenlanders naar Suriname. Dit is een toename van slechts 380 personen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Van dat totale aantal kwamen ruim 22.000 personen via de Johan Adolf Pengelluchthaven het land binnen.

Ruim 18.000 personen kwamen voor familie- of vakantiebezoek. Andere redenen zijn studie (stages), zaken en doorreis. Toerismedeskundige Martin Panday probeert de verwachtingen die vorig jaar zijn geuit enigszins te temperen met de mededeling, dat de cijfers over de eerste twee maanden op zich niet zoveel zeggen. Cijfers van minimaal een half jaar geven een beter beeld.

Hij ziet wel degelijk een groei in het aantal internationale bezoekers. Maar, volgens de toerismesector zijn de zogenaamde leisure travelers - de echte toeristen - steeds minder aan het worden.

Panday ziet geen reden waarom er dit jaar een stijging verwacht zou moeten worden in het aantal toeristen. Er is volgens hem nog steeds geen sprake van strategische marketing. 'Er moeten marktsegmenten worden geselecteerd en daar moet effectief op worden 'geschoten', zegt Panday.

Twee belangrijke maatregelen die Suriname moet treffen voor snelle groei van het aantal toeristen zijn volgens de deskundige het vergroten van kamercapaciteit in het kernproduct - het binnenland - en het invoeren van normen en standaarden voor de sector in een wet op toerisme.

ABOP-voorzitter Brunswijk wordt grote kippenboer en veehouder in Moengo

'Elke acht weken moeten wij 100.000 kippen hebben verwerkt'

Brunswijk hoopt te kunnen leveren aan Surgold/Newmont in Meriangebied
 

Ondernemer Ronnie Brunswijk en voorzitter van de ABOP is met een heel groot economisch project bezig in Moengo. Jaren geleden heeft hij de boerderij van Suralco gekocht. 'Nu heb ik meer dan 100 hectare bos klaargemaakt om de activiteiten op grote schaal te starten', aldus Brunswijk vandaag, donderdag 9 juli 2015, op Starnieuws.

Brunswijk is van plan op grote schaal kippen te gaan fokken. 'Elke acht weken moeten wij 100.000 kippen hebben verwerkt volgens planning. Het gaat om kippen voor de lokale markt en export naar onder andere Frans-Guyana.'

Hij is ook van plan om goudmaatschappij Surgold, die onder de hoede van de Amerikaanse multinational Newmont, bezig is met de bouw van een goudmijn in het Meriangebied in het oosten van het land, te benaderen voor afzet van de producten.

Behalve kippen, zullen ook koeien gefokt gaan worden op de boerderij. Landbouw maakt eveneens deel uit van de plannen. Brunswijk zegt dat veel mensen aan het werk geholpen kunnen worden.

'Wij zijn al begonnen met het opzetten van de faciliteiten. De boerderij floreerde vroeger en wij willen op een moderne en commerciële manier beginnen met de economische activiteiten.' 

Medewerk(st)ers verkiezingen nog niet uitbetaald

Colporteurs en stembureaupersoneel wachten op hun geld


Diverse medewerk(st)ers die voor en tijdens verkiezingsdag 25 mei hun diensten hebben verleend, blijken nog steeds niet door de overheid te zijn betaald. Meer en meer zijn via media en social media kritische geluiden te horen van mensen die voor, tijdens en na de verkiezingsdag hebben gewerkt en nog steeds wachten op de hun toegezegde vergoeding.

Onder die medewerk(st)ers onder andere colporteurs (die stemkaarten uitreikten) en personeel van de diverse stembureaus. Vooral onder het stembureaupersoneel heerst nu onvrede. Er zijn stembureaumedewerk(st)ers die 25 mei bijvoorbeeld al rond half vijf 's morgens in hun stembureau aanwezig waren en pas de volgende ochtend, 26 mei, tegen drie uur huiswaarts konden gaan. Gedurende die periode hadden zij nauwelijks een pauze. De pauze die er formeel was, rond het middaguur, werd gebruikt om zelf een stem uit te gaan brengen. Ook tijdens een uur 'rust' aan het begin van de avond, 25 mei, werd over het algemeen doorgewerkt.

Stembureaupersoneel had vernomen, dat zij binnen twee weken na de verkiezingen zouden worden betaald. Dat werd later 'bijgesteld' naar de laatste week van juni en inmiddels gaat het verhaal de ronde, dat de overheid pas tot betaling overgaat voor 15 juli.

Het is echter opmerkelijk, dat de overheid nog niet alle medewerk(st)ers van de verkiezingen heeft uitbetaald. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had immers een door De Nationale Assemblee goed gekeurde begroting voor de verkiezingen (rond de Srd 85 miljoen) en men mag toch aannemen, dat in die begroting een post is opgenomen inzake uitbetaling vergoedingen aan medewerk(st)ers.

Het herkozen NDP-Assembleelid Amzad Abdoel zei woensdagochtend 8 juli 2015 voor de microfoon van Apintie Radio ook informatie te hebben gehoord over onder andere colporteurs die nog niet zijn uitbetaald. 'Dat moet niet het probleem zijn en uitbetaling moet direct verricht worden. Maar, soms ligt het niet aan het ministerie van Financiën, maar aan administratieve zaken. We moeten rekening houden met alle uitgaven.' 

Velen vrezen nu een soort tweede 'Carifesta-affaire'. Medewerksters van dit internationale culturele festival in 2013 in Suriname hebben maanden moeten wachten op uitbetaling van hun vergoeding.

Op herhaalde verzoeken aan het ministerie om een reactie werd niet gereageerd.

(Red. De Surinaamse Krant)

Diaspora-orkest wacht nog steeds op betaling voor deelname Carifesta in 2013....

'Een dure les is geleerd uit de samenwerking met Suriname'Op uitnodiging leverde de in Amsterdam gevestigde IKO Foundation een bijdrage aan het Caribisch Festival Carifesta XI 2013 in Suriname voor het onderdeel ‘Arts & Culture in DIASPORA’. Speciaal daartoe werd het Diaspora-orkest geformeerd. 


Een unieke samenstelling van een aantal van de meest toonaangevende lokale en internationale in Nederland wonende musici met een Caribische herkomst. Hiermee werd een belangwekkend beeld geschetst van de ‘state of the art’ waar het betreft de ontwikkeling van Caribische muziek in diaspora. Het Diaspora Orchestra verzorgde concerten, workshops op het conservatorium en CCS (Cultureel Centrum Suriname) en participeerde in jam-sessions.

'Nu, na twee jaar elke maand herinneringen e-mailen, wachten de artiesten nog  steeds op de restbetaling. De verantwoordelijken in Suriname laten het afweten en hebben ronduit schijt aan de artiesten en geen waardering voor kunst en cultuur. Shame, shame, shame on you', aldus de stichting vandaag, 9 juli 2015, op haar Facebookpagina.

'Een dure les is geleerd in de samenwerking met Suriname.'
 

Namens de leden van het Diaspora Orchestra:
Manoushka Zeegelaar Breeveld, Robby Harman, Sarah-Jane Musiq Wijdenbosch, Zanillya Farrelll, Steve Mariat.
David Rothschild, Michael Simon, Efraim Trujillo, Romano Wijnstein (Mano Yeah), Eddy Veldman, Carlo Ulrichi Hoop, Eric Calmes en Robin van Geerke.‘DIASPORA ORCHESTRA' ~> WACHT NOG STEEDS OP BETALING VANUIT SURINAME !!
‘DIASPORA ORCHESTRA' ~> WACHT NOG STEEDS OP BETALING VANUIT SURINAME !!Op uitnodiging leverde IKO Foundation een bijdrage aan het Caribisch Festival CARIFESTA XI in Suriname voor het onderdeel ‘Arts & Culture in DIASPORA’. Speciaal daartoe werd het Diaspora-orkest geformeerd. Een unieke samenstelling van een aantal van de meest toonaangevende lokale en internationale in Nederland wonende musici met een Caribische herkomst. Hiermee werd een belangwekkend beeld geschetst van de ‘state of the art’ waar het betreft de ontwikkeling van Caribische muziek in Diaspora. Het Diaspora Orchestra verzorgde concerten, workshops op het conservatorium en CCS en participeerde in Jam-sessions.NU NA 2 JAAR ELKE MAAND HERINNERINGEN MAILEN WACHTEN DE ARTIESTEN NOG STEEDS OP DE RESTBETALING - DE VERANTWOORDELIJKEN IN SURINAME LATEN HET AFWETEN EN HEBBEN RONDUIT SCHIJT AAN DE ARTIESTEN EN GEEN WAARDERING VOOR KUNST & CULTUUR - SHAME - SHAME - SHAME ON YOU !!!!- - - Een dure les is geleerd in de samenwerking met Suriname - -Namens de leden van het Diaspora Orchestra:Manoushka Zeegelaar Breeveld, Robby Harman, Sarah-Jane Musiq Wijdenbosch, Zanillya Farrelll, Steve Mariat.David Rothschild, Michael Simon, Efraim Trujillo, Romano Wijnstein (Mano Yeah), Eddy Veldman, Carlo Ulrichi Hoop, Eric Calmes en Robin van Geerke.
Posted by IKO Foundation on dinsdag 7 juli 2015

Ied Ul Fitr dit jaar op vrijdag 17 juli

Ministerie van Binnenlandse Zaken: Vrijdag 17 juli is nationale vrije dag


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs officieel bekendgemaakt, dat voor dit jaar Ied Ul Fitr op vrijdag 17 juli valt en gelijkgesteld is aan een zondag. Dat wil zeggen, dat deze dag gerekend wordt tot een nationale vrije dag. 

Openbare gebouwen en kantoren alsook diverse instanties hebben gemeld hun deuren te zullen sluiten op deze dag. Ook de Nederlandse ambassade in Paramaribo is gesloten in verband met Ied Ul Fitr.

Ied Ul Fitr, ofwel het Suikerfeest, is een islamitisch feest dat aan het einde van de maand ramadan gevierd wordt.

Oude informatie over kwikverontreiniging in Guianas door het WWF Guianas in 'nieuw' rapport gegoten

Met begin juli uitgebracht rapport wil WWF weer aandacht vragen voor risico's kwikvervuiling


Het WWF Guianas heeft onlangs een 'nieuw' rapport uitgebracht inzake kwikverontreiniging in Suriname, Frans-Guyana en Guyana.

Het 'nieuwe' rapport is feitelijk samengesteld uit al verschenen rapporten en dergelijke, om maar weer eens aandacht te vragen voor allerlei risico's verbonden aan het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning.

Het rapport citeert ook uit onderzoeksrapporten van de Amerikaan Daniel Peplow, welke rapporten feitelijk door de Surinaamse regering zijn en worden genegeerd en Peplow mag zelfs Suriname niet meer in.

Voor meer informatie over het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning en de daaraan verbonden risico's voor de biodiversiteit en de gezondheid van inheemsen en marrons in het achterland, klik hier.


(Red. De Surinaamse Krant)

Assemblee 9 juli in spoed huishoudelijke vergadering bijeen

Agendapunt bespreking deurwaardersexploot inzake Kort Geding PL tegen Assembleevoorzitter


Geerlings-Simons negeert terugroepen Sapoen/Chitan door PL


De Nationale Assemblee (DNA) komt vanmiddag, donderdag 9 juli 2015, in een spoed huishoudelijke vergadering bijeen om een uur. 

Hoofdagendapunt is bespreking van het deurwaardersexploot inzake de oproep van Jennifer Geerlings-Simons, in haar hoedanigheid van  voorzitter van de DNA, om op dezelfde dag voor de Kort Gedingrechter te verschijnen.

De voorzitter is gedaagd door de Pertjajah Luhur in de kwestie van de terugroeping van de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan die een zelfstandige fractie vormen in het parlement.