vrijdag 10 juli 2015

Van Dijk-Silos: 'Rechter niet bevoegd om Kort Geding van PL tegen Geerlings-Simons te behandelen'

'Rechterlijke macht kan niet bepalen voor het parlement. Het gaat om scheiding der machten'

Uitspraak in Kort Geding komende maandag


De rechter zal komende maandag haar oordeel uitspreken in het door de Pertjajah Luhur (PL) aanhangig gemaakte Kort Geding tegen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De advocaten Jennifer van Dijk-Silos en Gerold Sewcharan hebben vandaag, vrijdag 10 juli 2015, hun zegje in de rechtszaal mogen doen. Sewcharan houdt vol, dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan rechtmatig teruggeroepen zijn door de PL. Dit wordt echter betwist door Van Dijk-Silos, die namens Nailah van Dijk het pleidooi voerde voor Geerlings-Simons.

Van Dijk-Silos voerde aan, dat Sapoen en Chitan op 25 juni nog geen lid waren van De Nationale Assemblee. Zij zijn beëdigd en toegelaten op 30 juni. Zij kunnen dus volgens haar niet op 25 juni worden teruggeroepen door PL. Zij geeft ook aan, dat in het inleidende rekest niet aangegeven is dat V7 is ontbonden, dat is pas later naar voren gebracht door Sewcharan. Sapoen en Chitan stonden op de V7-kandidatenlijst voor de verkiezingen en V7 werd 25 juni ontbonden.

Van Dijk-Silos meent ook, aldus bericht Starnieuws, dat niet Simons maar De Nationale Assemblee gedaagd had moeten worden, ook al wordt het orgaan door zijn voorzitter in en buiten rechten vertegenwoordigd.

Volgens Van Dijk-Silos is de rechter niet bevoegd om deze zaak te behandelen. Het gaat om scheiding der machten. De Nationale Assemblee bepaalt haar eigen inrichting en stelt vast wie leden zijn. Dit kan niet gebeuren op bevel van de rechter. Zelfs al zou Geerlings-Simons veroordeeld worden als Assembleevoorzitter om de twee leden de toegang tot het college te ontzeggen, dan zijn er geen gevolgen, omdat er geen dwangsom vast zit aan de eis.

Van Dijk-Silos verwacht echter geen veroordeling, omdat volgens haar de Grondwet duidelijk is over de redenen op grond waarvan parlementsleden teruggeroepen kunnen worden. De organieke wet is volgens haar in strijd met de Grondwet, waarin aangegeven staat wie lid zijn van De Nationale Assemblee.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Hulpverleners vanuit Nederland naar Suriname om te zoeken naar Donavan en Ryatno

Honkballer Rooi, zwager van Donavan: 'Stichting Simpar heeft telefoonsignaal van Ryatno opgevangen en in dat gebied gaan we zoeken'


Voor de Nederlandse honkballer Vince Rooi zijn het barre tijden, aldus bericht vandaag, vrijdag 10 juli 2015, RTV Noord-Holland. Sinds 23 mei worden zijn zwager Donavan van Embricqs en Ryatno Kertodikromo vermist in Suriname. 

Het tweetal verdween op de avond van 23 mei tijdens een helikoptervlucht in het binnenland van Suriname. Sindsdien zijn ze spoorloos. 'Alle scenario's spoken door je hoofd. Wij weten niet wat er is gebeurd en hoe ze er aan toe staan. Je houdt ook rekening met het ergste, maar zolang wij niets weten houden wij hoop', aldus de oud-international.

(Bron foto: sportsclinic.nl)
De zoektocht verloopt stroef. Het gebied waar in gezocht wordt is zo groot als Nederland en zeer dicht bebost. Aangeboden hulp van Nederland zou zijn geweigerd door Suriname.

'Ik weet niet wat er precies speelt. Feit is dat er nu niet de juiste hulp is en die moet gewoon die kant op', aldus Rooi.

De families hebben nu het heft in eigen hand genomen en onlangs in club Panama in Amsterdam een benefietavond georganiseerd. Met het opgehaalde geld is de stichting Simpar ingeschakeld die vermiste Nederlanders opspoort in het buitenland.

Hulpverleners zijn gisteren op het vliegtuig gestapt naar Suriname. 'Via Simpar hebben wij een telefoonsignaal van Noy (Ryatno Kertodikromo red.) kunnen opvangen. In dat gebied gaan wij zoeken en hopelijk levert het wat op', laat Rooi weten.

UPDATE: Juul van der Linden van Simpar bevestigt 's avonds tegenover de webredactie van De Surinaamse Krant, dat inderdaad twee man gisteren vanaf Schiphol zijn vertrokken 'om hulp te bieden aan de families van de bemanning van de vermiste heli'. 'Het betreffen een deelnemer van onze stichting en een medewerker van The Group, die ons bijstaat bij het zoeken en die ervaring heeft in diverse jungle activiteiten. Voor alle duidelijkheid, Simpar kan terugvallen op specialisten van politie en leger alsmede van een aantal bedrijven, die, vanwege het feit dat zij uit dienst zijn, direct inzetbaar zijn voor dergelijke acties.'

'De afgelopen weken is er regelmatig contact geweest met vertegenwoordigers van The Group en de Surinaamse overheid. Bij het vertrek naar Suriname hadden de mannen een lijstje met namen van mensen en instanties die eerst bezocht gaan worden voordat aan de slag gegaan kan  worden. Wij willen zeker weten, dat wij welkom zijn en dat wij hulp kunnen krijgen van de instanties', aldus Van der Linden.

Over het opgevangen telefoonsignaal laat hij niet veel los. 'Ik kan u alleen zeggen dat de ping in het buitenland is gedaan en dat wij daar over het algemeen goede resultaten mee hebben.'

Mensen kunnen een donatie doen op het volgende rekeningnummer: NL24ABNA0455278067 t.a.v. Simpar.

COC Nederland roept clubs en concertzalen op tot boycot Surinaamse anit-homoband Hakuna Matata Gang

HMG toert door Nederland en speelt nummer waarin homo's met de kogel bedreigd worden


Tournee HMG ondersteund door ministerie van Buitenlandse Zaken Suriname....


Het COC in Nederland roept clubs en concertzalen in Nederland op om de Surinaamse band Hakuna Matata Gang (HMG) te weren. De band toert momenteel door Nederland en speelt nummers waarin homo's bedreigd worden met de kogel, aldus berichten onder andere gaysite.nl en het AD vandaag, vrijdag 10 juli 2015.

'Clubs en concertzalen moeten geen podium bieden aan homofobie', zegt COC-directeur Koen van Dijk. 'Het is bedreigend voor hun homoseksuele bezoekers en een belediging voor LHBT's in Nederland en Suriname. We doen een dringend beroep op podia om afstand te nemen van deze band en hun concerten te annuleren.'

Het nummer Bullet van de HMG gaat over de 'bullet' (kogel) voor 'batty boys', een scheldwoord voor homo's. HMG zingt onder meer: 'Toch vertel je op school, dat je zo bent geboren, laat me die sprookjes niet horen, ik ga je fokking hoofd boren'.

De band is momenteel op tournee door Europa en treedt op 10 en 24 juli op in Almere en op 31 juli in Arnhem. Naast Nederland zou de band onder meer optreden in België en Italië.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd wordt de Europese Tournee van HMG ondersteund door het ministerie van Buitenlandse zaken van Suriname. COC Nederland roept de Nederlandse regering op om de Surinaamse overheid hier op aan te spreken.

Het COC sluit zich aan bij Mikel Haman van de Surinaams-Nederlandse LHBT vereniging Suripositivos Foundation, die ook pleit voor afgelasting van de optredens. De Surinaamse partnerorganisatie van het COC, het Lesbian, Gay, Bisexual Transgender Platform (LGBT), neemt eveneens in felle bewoordingen afstand van de Hakuna Matata Gang. Woordvoerder Tieneke Sumter noemt  hun teksten onconstitutioneel, onwettig, mensonterend en inhumaan.

Ramnandanlal (PALU): 'Financiële hervormingen moeten samengaan met andere maatregelen voor groei en ontwikkeling'

'Verhogen prijs water en stroom moet leiden tot verbetering dienstverlening SWM en EBS'


Financiële hervormingen moeten volgens de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) samengaan met andere maatregelen die het volk het perspectief bieden op groei en ontwikkeling. Dit zegt PALU ondervoorzitter en oud-Assembleelid Henk Ramnandanlal vandaag, 10 juli 2015, op Starnieuws in reactie op de aangekondigde financiële hervormingen door president Desi Bouterse

Vóór de verkiezingen was al door de president gezegd, dat Suriname in een precaire financiële situatie is beland door neergaande wereldmarktprijzen van de belangrijkste exportproducten uit de mijnbouwsector.

Na de verkiezingen heeft de NDP het mandaat gekregen om met haar meerderheid in De Nationale Assemblee (DNA) het beleid te mogen bepalen voor de komende vijf jaren. De president heeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van de NDP tijdens de informatieronde aangegeven, dat financiële hervormingen noodzakelijk zullen zijn om de inkomsten van de overheid te verhogen en de overheidsuitgaven te verminderen. Dit is ook door financiële instellingen, diverse maatschappelijke groeperingen en politieke partijen aangegeven en ondersteund.

Ramnandanlal is van oordeel, dat de aangekondigde harde hervormingen als onderdeel van een geïntegreerd pakket aan maatregelen genomen moeten worden. Hij noemt als voorbeeld het verhogen van de prijzen van water en elektriciteit om zodoende de overheidssubsidies te verminderen. 'Als dit gedaan wordt dan zal dat hand in hand moeten gaan met een verbetering van de dienstverlening van de SWM en de EBS naar het volk toe door gerichte investeringen en beleid.'

Maar, ook andere inkomstenverhogende maatregelen zoals de invoering van het BTW-systeem moeten volgens hem gepaard gaan met daadwerkelijke investeringen in de duurzame sectoren als toerisme, de dienstensector en de agrarische sector zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. Dit zal moeten samengaan met het opzetten van fondsen voor het stimuleren van onder andere jong ondernemerschap. 'En met meer werkplaatsen en mogelijkheden om een eigen inkomen te verdienen zal het volk in de gelegenheid worden gesteld om de hogere prijzen zelf te betalen.'

Naast de aangekondigde inkomsten verhogende maatregelen is het ook noodzakelijk om hervormingen door te voeren die de efficiëntie van de overheid verbeteren, aldus Ramnandanlal. Ook moet een systeem van subjectsubsidie in stelling worden gebracht waarbij sociaal zwakkeren financieel worden tegemoet gekomen, vindt Ramnandanlal. Alleen met deze benadering kan voorkomen worden dat Suriname in een neerwaartse spiraal van inflatie terechtkomt.

'Met onze ervaringen uit het verleden zullen harde inkomstenverhogende en uitgavenbeperkende maatregelen alleen niet duurzaam blijken te zijn. Het is nu een goed moment om een doordacht geïntegreerd pakket aan hervormingsmaatregelen te nemen dat het volk duurzaam zicht geeft op een betere toekomst. Ondersteund met de nodige wetten en instituten.'

Zoon Assembleevoorzitter Geerlings-Simons overleden (33)

Edward Geerlings na ziekbed overleden


Edward Geerlings (33), zoon van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en Glenn Geerlings, is vandaag, vrijdag 10 juli 2015, overleden in een ziekenhuis. Hij was al enige tijd ziek, aldus Starnieuws.

Ondanks de drukke werkzaamheden heeft Simons al het mogelijke gedaan om haar zoon bij te staan. Zij heeft hem ook begeleid naar Cuba voor medische behandeling.

Geeerlings-Simons was gisteren nog tot laat in De Nationale Assemblee waar in een huishoudelijke vergadering gediscussieerd werd over de terugroeping van de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.

Midden in het persoonlijke drama, speelt op dit moment het door de Pertjajah Luhur aangespannen Kort Geding tegen de Assembleevoorzitter, omdat zij de aanwezigheid van Sapoen en Chitan in het parlement toestaat.

Verkoop bara's en roti's aan banden gelegd door districtscommissaris Paramaribo Zuid-West

Dc Nerkust tevreden over constructieve communicatie met Chinese winkeliers


In recente bekendmakingen van het commissariaat Paramaribo Zuid-West is gesteld, is te lezen dat verkopers en of winkeliers die direct te consumeren producten verkopen, waaronder specifiek genoemd bara’s en roti’s, daarvoor over een desbetreffende vergunning moeten bezitten.

Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust zegt vandaag, vrijdag 10 juli 2015, in het Dagblad Suriname, dat bepaalde producten sowieso niet de hele dag op de schapen, rekken of counter gelaten kunnen worden. De commissariaten (Noord–Oost ook) zijn druk bezig deze zaken te regelen. Er is volgens dc Nerkust een hele organisatie aan verbonden, waar ook dc Jerry Miranda aan meewerkt. Het ligt in de bedoeling meer bestuursambtenaren in het veld te sturen die in de middag bereid gevonden zijn te werken.

‘Er is met de mensen gesproken om de kwaliteit van het werk te verbeteren en een aantal mensen is akkoord gegaan te werken zonder meer geld te vragen voor onder andere overuren.’

De districtscommissaris geeft aan dat de acties niet blijven bij controleren van winkels en controle als de mensen vergunningen hebben. ‘We zijn ook nog steeds bezig met de etenszaken te controleren en percelen op te schonen. Deze actie moet eigenlijk ook een stukje verantwoordelijkheid bij de winkelier brengen.’

Met betrekking tot het eventueel opleggen van een boete zegt de dc dat de wetgeving voldoende opties biedt om maatregelen te treffen. De dc vindt echter dat je niet direct over hoeft te gaan tot de zwaarste maatregel. ‘Je gaat in ieder geval niet om de onderneming moeilijk te maken, maar men moet wel binnen de regels blijven.’

Op de opmerking dat bepaalde acties van de beleidsmedewerkers van het districtscommissariaat soms tot agressie kunnen leiden bij de winkeliers, zegt dc Nerkust‘onbekend maakt onbemind’ .‘Nu hebben we een hele goede samenwerking met ons Assembleelid Stephen Tsang, ook voorzitter van de Chinese Vereniging, waardoor het heel goed lukt de communicatie met de Chinese groep binnen de samenleving constructief te voeren.’

Oude riolering in Willemstad op Curaçao wordt vernieuwd

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Verkeer ondervindt enige hinder van werkzaamheden aan riolering


In het kader van de vernieuwingen van de oude riolering in de binnenstad van Willemstad, Curaçao, ligt Pietermaai nu open, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 10 juli 2015.

Daar wordt met man en macht gewerkt om nieuwe riolering aan te brengen. In verband met deze werkzaamheden is een rijbaan voor het verkeer - afkomstig van Berg Altena - afgesloten, met als gevolg dat er gedurende het spitsuur lange files ontstaan voor het verkeer dat Punda binnen rijdt.

Premier Asjes op Curaçao weigert vooralsnog inhoudelijk in te gaan op rapport Ombudsman inzake Wiels

'Tijdens openbare vergadering Staten zal ik er uitgebreid op ingaan'

'Waarom is om website Ombudsman alleen dit rapport gepubliceerd? Ze zal toch in 6 jaar meer rapporten hebben opgesteld?'


Premier Ivar Asjes van Curaçao wil nog niet inhoudelijk ingaan op het rapport van de Ombudsman inzake het functioneren van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels in Den Haag. 'Het rapport ligt bij de Staten en het parlement gaat daar een openbare vergadering over houden. Daar zal ik er uitgebreid op ingaan. Op dit moment ga ik daar geen verklaringen over afgeven', aldus de premier gisteren op de wekelijkse persconferentie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 10 juli 2015.

Hij zei wel dat ‘op één punt juridisch advies is gevraagd’. 'Dat is over de vraag of de Gevolmachtigde minister moet worden gezien als een ambtenaar. Wij vinden dat het een hoge politieke functionaris is. Volgens de wet gaat het om een mandataris. Hij of zij moet net als een minister worden gescreend en hij moet een eed afleggen. Wij vinden daarom niet dat het om een gewone ambtenaar volgens het LMA (Landsverordening Ambtenarenrecht) gaat.'

Het rapport van de Ombudsman bevat veel kritiek op Wiels. Ze komt erin naar voren als iemand die ‘de schijn van niet-integer handelen’ tegen zich heeft. Ook trad ze agressief op tegen ambtenaren van het Curaçaohuis in Den Haa en werd haar plaatsvervanger Robert Candelaria gekleineerd.

Asjes is als minister van Algemene Zaken verantwoordelijk voor de Gevolmachtigde minister in Den Haag. Hij zal daarom in de Staten worden aangesproken op het rapport. Wanneer de vergadering wordt gehouden is nog niet bekend, omdat het parlement met reces is.

Volgens de premier wordt de Gevolmachtigde minister door de regering beoordeeld op drie punten: of ze de instructies van de regering in Willemstad opvolgt, hoe ze functioneert in de Rijksministerraad en wat ze doet voor de Curaçaose gemeenschap in Nederland. Asjes herhaalde dat hij in de Staten uitgebreid in zal gaan op het functioneren van Wiels en op het rapport van de ombudsman. 'Ik zal niet afgaan op roddel en achterklap, maar op feiten.'

Voor de pas afgetreden Ambudsman Alba Martijn, die het rapport net voor haar vertrek publiceerde, had de premier op zijn beurt ook wat kritische woorden. 'Ik vind het merkwaardig dat het rapport over de Gevolmachtigde minister het enige rapport is dat op de website van de Ombudsman te vinden is. Ze zal toch in zes jaar meer rapporten hebben opgesteld? Waarom staan die niet op de website en deze wel?' 

Asjes erkende, dat de Ombudsman op Curaçao zelf mag beslissen een onderzoek te beginnen, maar hij vindt het opvallend dat ze een onderzoek is gestart naar een functionaris die in Nederland werkt.

Ambtenaren sluiten aantal winkels op Curaçao

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Sluiting houdt mogelijk verband met niet naleven kasregistratiesysteem


Kledingwinkel Mango in de Renaissance Mall en de snack Mister Pan bij het San Marcohotel in Willemstad, Curaçao, zijn gisteren door ambtenaren gesloten. Dat bericht vandaag, vrijdag 10 juli 2015, het Antilliaans Dagblad.

Op de winkel van Mango is een mededeling bevestigd waaruit blijkt, dat de zaak vier dagen gesloten blijft. De winkel agaat maandag weer open. Verder is te lezen, dat het verwijderen van de mededeling of het verbreken van het zegel strafbaar is. Op dit laatste staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Bij Mister Pan is alleen een briefje van het ministerie van Economische Ontwikkeling op het rolluik bevestigd waarop staat, dat het bedrijf de wet niet heeft nageleefd.

De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) zegt desgevraagd geen mededelingen te kunnen doen over de reden voor de sluitingen. Dat valt onder de geheimhoudingsplicht. Maar, de sluiting voor vier dagen lijkt te duiden op het niet naleven van het vorig jaar ingevoerde kasregistratiesysteem.

Ondernemingen zijn verplicht gebruik te maken van verzegelde kassa’s om fraude met vooral de omzetbelasting te voorkomen. Op overtreding staat een oplopende straf van een boete tot enkele dagen sluiting. Als bij herhaling wordt geconstateerd dat de kasregistratie niet wordt gebruikt of wordt ontdoken, dan kan de zaak definitief gesloten worden.

Mango is de handelsnaam van het bedrijf Alba & Kardes nv. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf in november 2007 is opgericht. Mister Pan is in 2013 opgericht en heeft ook een vestiging aan de Santa Rosaweg.

Sehos overweegt rechtszaak tegen budgetkorting door regering Curaçao

Ziekenhuis wacht op toegezegde 30 miljoen gulden van overheid


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao heeft nog steeds het beloofde bedrag van 30 miljoen gulden niet gekregen van de overheid. 

Als komend weekeinde geen duidelijkheid komt over deze lening voor het financieel noodlijdende ziekenhuis, dan zal het Sehos bij het Gerecht een procedure starten tegen de door de regering opgelegde budgetkorting van vorig jaar. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 10 juli 2015, op basis van diverse bronnen, aldus Paradise FM.

Na het invoeren van de budgetkorting in oktober 2014 met zo’n 20 miljoen gulden, verkeert het ziekenhuis in zwaar financieel zweer.

Om het Sehos te redden van een dreigend faillissement beloofde de overheid een lening van 30 miljoen gulden, maar die is nog steeds niet toegekend.

Franc Weerwind volgt definitief Annemarie Jorritsma op als burgemeester van Almere

Benoeming Weerwind bekendgemaakt door ministerie van Binnenlandse Zaken


Franc Weerwind volgt Annemarie Jorritsma op als burgemeester van Almere. Zijn benoeming is vandaag, vrijdag 10 juli 2015, bekendgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De 50-jarige Weerwind (D66) is nu nog burgemeester van Velsen. De Almeerse gemeenteraad had hem vorige maand al bij de minister aanbevolen.

Hoewel geboren in Amsterdam en van Surinaamse afkomst groeide hij op in Nieuw-Vennep. In 2000 werd hij adjunct-gemeentesecretaris van Leiderdorp en een jaar later werd hij gemeentesecretaris van Wormerland. Eind 2004 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Niedorp en sinds 16 september 2009 is Weerwind de burgemeester van Velsen.

Jorritsma is na twaalf jaar burgemeesterschap Eerste Kamerlid voor de VVD geworden. Ze is onlangs beëdigd.

Jogi (VHP): 'Assembleevoorzitter mengt zich in aangelegenheid van de rechterlijke macht'

'Sapoen en Chitan moet toegang tot parlement geweigerd worden zolang zaak onder rechter is'


Oppositieleden in De Nationale Assemblee (DNA) hekelen het feit, dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op weg is een vervolgsituatie te creëren waardoor weer sprake zal zijn van inmenging in aangelegenheden van de rechterlijke macht. Dat stelt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, vrijdag 10 juli 2015, in het Dagblad Suriname.

De kwestie die gisteren tijdens de huishoudelijke vergadering van het parlement aan de orde was, betrof de vraag of de twee parlementariërs Raymond Sapoen en Diepak Chitan wel of niet de toegang tot de volksvertegenwoordiging moet worden geweigerd. Wat Jogi betreft, moet de toegang geweigerd worden totdat de rechter een uitspraak hierover heeft gedaan.

Geerlings-Simons zou de aanwezige DNA-leden, waaronder ook de PL-dissidenten, hebben gevraagd om een besluit te nemen over wat er met het lidmaatschap van de twee DNA-leden moet gebeuren. Jogi verwijst naar de aanname van de omstreden Amnestiewet, waar de 8 decembermoordenrechtszaak bij de Krijgsraad door inmenging van het parlement is stopgezet. Zo'n situatie moet in alle gevallen worden voorkomen, omdat Suriname haar positie als rechtstaat dreigt te verliezen. Jogi heeft een beroep op de DNA-voorzitter gedaan om geen misbruik te maken van de parlementaire meerderheid van de coalitie om zo haar zin te krijgen. Een stemming op gang brengen zou volgens hem alleen maar voor meer problemen zorgen.

De vergadering van gisteren, die eerst - aldus het dagblad - wat rustig startte, begon op den duur wat rumoerig te worden. Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo verliet de zaal meerdere keren. Daarna besloot hij tegen drie uur definitief te vertrekken. Tegen aanwezige journalisten zei hij, dat hij alleen gelooft in de uitspraak van de rechter en niemand anders. Volgens Somohardjo heeft Geerlings-Simons gewoon geprobeerd om zichzelf uit de problemen te halen, terwijl zij weet dat zij in strijd met de wettelijke regels handelt. Ook hij wees naar misbruik van de meerderheid van de coalitie.

Somohardjo zei ook helemaal geen behoefte meer te hebben om zijn oude partijgenoten in het parlement te spreken, omdat deze door zijn partij niet meer erkend worden als volksvertegenwoordigers. Belangrijk voor hem is, dat de gegeven stemmen aan deze twee dissidenten terug moeten naar het volk.

Volgens Somohardjo heeft hij niets persoonlijks tegen Sapoen, Chitan en Geerlings-Simons, maar dat hij voor het volk zo moet handelen.

De rechtszaak door de Pertjajah Luhur tegen Geerlings-Simons aangespannen, omdat zij Sapoen en Chitan toelaat in De Nationale Assemblee, wordt vandaag om twaalf uur door de rechter in Kort Geding verder behandeld.

Ex-drugsbaron Kobus Lorsé (70) blijft langer vastzitten voor wapenbezit

Kobus werd in maart te Rijsbergen opgepakt. (Bron foto: Omroep Brabant)
Kobus zat 15 jaar celstraf uit voor import cocaïne met hulp Desi Bouterse


Voormalig drugsbaron Kobus Lorsé (70) blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Breda vandaag, vrijdag 10 juli 2014, bepaald, aldus bericht de regionale zender Omroep Brabant. Hij wordt langer vastgehouden voor de wapens die eind maart bij hem zijn gevonden en vooral bij het huis van zijn dochter Petra in Rijsbergen. Er zijn te weinig aanwijzingen om hem langer vast te houden voor de moord op zijn schoonzoon John Wassink uit Roosendaal.
 
Rotterdammer Lorsé wordt nog wel steeds verdacht van de moord op zijn schoonzoon, die een relatie had met dochter Petra. Die verdenking was op de tussentijdse zitting niet aan de orde.
Het ging alleen om de vraag of Kobus moet blijven vastzitten voor de vondst van acht vuurwapens en verschillende soorten munitie.

Advocate Anouk Stoop vroeg om vrijlating van Lorsé. Volgens haar wist de verdachte hooguit van twee wapens. Van de rest zou hij niet op de hoogte zijn geweest.


Vijf vuurwapens en de patronen lagen begraven op en bij het terrein bij dochter Petra, die hiervoor niet meer vastzit. Ze is sinds begin juni vrij.Volgens Stoop is het verwijt dat Kobus wist van alle gevonden wapens en munitie nergens op gebaseerd.


Lorsé werd op 24 maart aangehouden in een huis in Rijsbergen. Hij was een van de laatsten die John Wassink voor zijn dood in juli nog in leven heeft gezien op diens autobedrijf in Roosendaal. Het stoffelijk overschot van John Wassink werd op maandag 28 juli 2014 gevonden in het Markkanaal.


Kobus zat vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder andere met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. In 2003 kwam Lorsé vervroegd vrij.

Venezuela verkiest Surinaamse- boven Guyanese rijst vanwege grensgeschil met Guyana

Surinaamse rijstsector lijkt lachende derde te worden...


In het grensconflict tussen Guyana en Venezuela wordt de Surinaamse rijstbranche mogelijk de lachende derde. In elk geval doen zich nieuwe kansen voor, immers Venezuela laat Guyanese rijst links liggen

De Guyanese regering kreeg al te horen, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 10 juli 2015, dat de geregelde aankoop wordt stopgezet. Guyana mag op voorkeur rijst exporteren naar Venezuela als onderdeel van de PetroCaribe-regeling. Ruim dertig procent van de Guyanese export gaat naar Venezuela.

Caracas stelt nu echter de voorkeur te geven aan rijst uit Suriname en Uruguay. Beide landen exporteren al een flink deel van hun productie naar Venezuela.

Toch kampt Suriname nog met afzetproblemen. Ook verloopt de export naar Caracas nog moeizaam. Het grensconflict tussen Venezuela en Guyana lijkt nu nog meer perspectieven te openen. 'Dit is onze kans, maar we moeten harder werken om de export nu op gang te krijgen', zegt rijstexporteur Bhagwatpersad Ramadhin. De hoop is nu dat er per jaar zo’n vijftigduizend ton kan worden afgezet.

Platform Basisscholen verwerpt besluit om kinderen onder 3 jaar in te schrijven voor kleuterschool

Vraagtekens bij platform of besluit wel pedagogisch verantwoord is


Het Platform voor Clusters Basisscholen in Suriname is het niet eens met het besluit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om kinderen onder de drie jaar in te schrijven op een kleuterschool. Dit stelt het platform nadat onderwijsdirecteur Robert Peneux een brief had opgesteld en verzonden waarin het voornemen meegedeeld wordt om de leeftijd van kleuters voor toelating op een kleuterschool aan te passen. Besloten is om kinderen die niet voldoen aan de bestaande leeftijdsgrens niet in te schrijven. Kinderen die op de kleuterschool worden toegelaten moeten uiterlijk december vier jaar oud zijn, aldus bericht Starnieuws vrijdag 10 juli 2015.

Tijdens een spoedbijeenkomst heeft het platform diverse zorgpunten besproken en het vraagt zich af of het pedagogisch/didactisch verantwoord is om de leeftijd te verlagen:

- Is er vooraf nagegaan hoe groot het aantal leerlingen in deze leeftijdsklasse is?
- Hoe zit het met de aangepaste taak van de kleuterleidsters?
- Is het onderwijsveld in voldoende mate geconsulteerd?
- Is er rekening gehouden met het milieu en de taal van de kinderen, rekening houdend met de districten en het binnenland.
- Zou het Nationaal leerplan niet eerst gewijzigd moeten worden van 4 tot en met 15 jaar?.
- Na observatie uit het veld (kleuterleidsters, schoolleiders) is gebleken dat de fijne motoriek van deze groep kinderen nog niet voldoende ontwikkeld is.
- Deze groep kinderen kan na tien uur vaak ook niet meer mee, omdat de peuters dan willen slapen, waardoor de aandacht verslapt.
- Is er rekening gehouden met extra meubilair, ruimte en de beschikbaarheid van leermiddelen?
- Is de methode/het speelwerkplan aangepast aan deze groep?
- Is er rekening mee gehouden dat er jaarlijks problemen zijn met het plaatsen van leerlingen waaronder de kleuters?
- Zijn de bevindingen uit het verslag 'Project Schoolrijpe Kinderen 2008- 2014' meegenomen?
- In de praktijk blijkt dat een groot percentage de test niet haalt. Deze groep voldoet niet aan de instapeisen.

'Het Platform staat niet onwillig tegen uw voornemens, echter zal de kwaliteit van het onderwijs in elk opzicht gewaarborgd moeten blijven. Wij stellen in dit stadium voor de huidige 'Pre Skoro' landelijk kosteloos op te zetten onder auspiciën van het ministerie van Onderwijs om de leerlingen die na 31 december de leeftijd van 4 jaar bereiken op te vangen, totdat alle zorgpunten zijn weggewerkt. In de praktijk blijkt dat die groep kinderen wel goed mee kan', aldus het platform in haar brief aan de onderwijsdirecteur.

Assemblee neemt geen maatregelen tegen Sapoen en Chitan

Coalitie: Geen gronden om Sapoen en Chitan toegang tot parlement te ontzeggen

Pertjajah Luhur blijft, juridische, wegen zoeken om beide 'dissidenten' te weren uit Assemblee


Na ruim acht uur vergaderen inclusief schorsingen zijn gisteren coalitie en oppositie niet op één lijn gekomen inzake het terugroepen van de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan door de Pertjajah Luhur (PL). Uiteindelijk werd 's avonds tijdens de huishoudelijke vergadering gestemd over het besluit, dat met 29 stemmen vóór en 14 tegen werd aangenomen. De Nationale Assemblee zal geen maatregelen treffen tegen de twee Assembleeleden, zoals dat is gevraagd door de PL. Dit bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 10 juli 2015.

Er zijn volgens de coalitie geen gronden aanwezig om de gekozen Assembleeleden Sapoen en Chitan de toegang tot het parlement te ontzeggen. Bovendien hebben zij ook de voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee helpen kiezen, zonder dat daartegen protesten kwamen.


Er ligt nu een besluit van De Nationale Assemblee, terwijl de Kort Gedingrechter ook nog vandaag of morgen een oordeel moet vellen in deze zaak in een door de Pertjajah Luhur tegen Assembleevoorzitter Jennifer Geelings-Simons aangespannen rechtszaak, omdat zij Sapoen en Chitan accepteert in het parlement. Gezien de scheiding der machten, zal de uitspraak van rechter met veel belangstelling tegemoet worden gezien.

Assembleevoorzitter Simons zei na afloop van de vergadering, dat het besluit van het parlement noodzakelijk was. De handelwijze van de PL is volgens haar verkeerd. De PL voert de strijd met haar leden door De Nationale Assemblee erbij te slepen. Het partijbelang wordt volgens Simons behartigt via De Nationale Assemblee, die in de terugroeping geen deel is. Dit schept volgens haar gevaarlijke precedenten.

De oppositionele partijen (VHP, NPS, PL, ABOP) vinden dat het parlement eerder bijeen had moeten komen. Zij vinden dat alle informatie over deze kwestie via de advocaat ter beschikking moet worden gesteld van de rechter. Volgens de oppositie gaat het om een zaak tussen twee partijen binnen De Nationale Assemblee, het bestuur van PL en de leden Sapoen/Chitan. Benadrukt wordt dat de rechtszaak al in behandeling is bij de rechter. Er zou geen ander standpunt kunnen worden ingenomen dan reeds bij de rechter is aangegeven volgens de oppositie.