maandag 13 juli 2015

Vertrekkend assistent-secretaris-generaal OAS Ramdin krijgt veel lof van vertegenwoordigers lidlanden

(Bron foto: OAS)
Ramdin wordt geprezen voor zijn kennis, inzet en vriendschap


Ambassadeur Albert Ramdin heeft vandaag, maandag 13 juli 2015, een staande ovatie gekregen van de permanente raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). In alle mogelijke bewoordingen hebben nagenoeg alle 34 landen van de OAS hun erkentelijkheid uitgesproken aan het adres van Ramdin, zo bericht Starnieuws.

Hij heeft tien jaren als assistent-secretaris-generaal van de OAS gewerkt. Vandaag werd tijdens een speciale bijeenkomst, die live te volgen was via de OAS-website, afscheid genomen van Ramdin.

Diverse permanente vertegenwoordigers van de OAS-landen lieten duidelijk blijken, dat ze niet bezig waren met een formele plichtpleging alleen. Ramdin werd geprezen om zijn kennis, inzet en vriendschap.

Namens de CARICOM werd het woord gevoerd door de ambassadeur van Barbados. De premier van Grenada, Keith Mitchell, liet via zijn ambassadeur weten dat Ramdin altijd welkom is in zijn land als een persoonlijke vriend.

Ook Guyana roemde Ramdin's capaciteiten. Hetzelfde geldt voor Haïti, waar Ramdin enorm veel gedaan heeft voor de wederopbouw van dit land na verwoestende natuurrampen. Landen als Brazilië, Colombia, Guatamala, VS, Ecuador en Panama spraken hun erkentelijkheid uit. Zij hopen dat de ervaring die Ramdin opgedaan heeft niet verloren gaat voor de regio.

Surinames permanente vertegenwoordiger bij de OAS, Niermala Badrising, zei dat het land trots is op Ramdin. Zij bedankte voor de hartverwarmende woorden die uitgesproken werden. Badrising liet weten, dat Ramdin teruggaat naar Suriname en zijn bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van het land. Zij bedankte de ambassadeur namens Suriname voor de inzet de afgelopen tien jaren.

Ook de nodige aandacht voor het afscheid van Ramdin op de officiële Twitter-pagina van de OAS:


Oplevering extra 3e verdieping Poli Nobo in Willemstad (Curaçao) wordt in 2016 verwacht

Derde verdieping levert nieuwe werkplek op voor 40 specialistenVolgend jaar al verwacht de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat een extra, derde verdieping op de Poli Nobo opgeleverd kan worden, waar veertig specialisten in loondienst hun nieuwe werkplek zullen krijgen, aldus bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 13 juli 2015, zich baserend op het uitgebrachte jaarverslag 2014 van de SVB.

De SVB faciliteert als projectcoördinator de ver-/nieuwbouw van de Poli Nobo, de werkplek van de specialisten in loondienst. Met fondsen van de overheid is inmiddels ook de renovatie van de tweede verdieping volledig afgerond. Ook heeft in 2014 een aanbesteding plaatsgevonden voor de bouw van een extra derde verdieping teneinde nog meer specialisten te faciliteren in het ziekenhuis. De oplevering zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 geschieden, waarna in totaal veertig specialisten gehuisvest kunnen worden in de Poli Nobo.

Daarnaast is er door de SVB met zorgaanbieders gewerkt aan diverse initiatieven tot kwaliteitsverbetering. Met de huisartsenvereniging is een convenant ter verplichte bij- en nascholing ondertekend en worden besprekingen gevoerd inzake de implementatie van onderdelen van het visiedocument van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV). Met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is een gezamenlijke geneesmiddelencommissie opgericht alsmede een werkgroep zorgkwaliteit met enkele specialisten in loondienst van het hospitaal. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor de protocollering van de paramedische zorg

Met diverse zorginstellingen zijn voor 2014 nieuwe zorgcontracten onderhandeld en ondertekend, waaronder de twee thuiszorgorganisaties en het revalidatiecentrum. Andere (belangrijke) zorginstellingen zijn in het verslagjaar bij Ministeriële Beschikking gebudgetteerd, zoals het Sehos, Klínika Capriles en de Fundashon Duna Lus voor delen van de verloskundige zorg. Ten slotte zijn er in 2014 budgettrajecten met verschillende groepen zorgaanbieders opgestart, die nog niet of nog niet volledig zijn afgerond, bijvoorbeeld met het Advent Ziekenhuis, de maatschap chirurgen en de maatschap nefrologen.

Knelpunt blijft dat nagenoeg alle aanbieders een hoger budget willen, hetgeen gegeven de beperkte financiële middelen niet tot de mogelijkheden hoort. Daardoor zijn akkoorden over het budget uitgebleven. Het proces van het contracteren van medisch specialistische zorg via het ziekenhuis is verder gecontinueerd in het jaar 2014 met de indiensttreding van wederom zeven nieuwe specialisten bij het Sehos.

In totaal zijn momenteel 25 specialisten in loondienst van het ziekenhuis werkzaam, grotendeels via budgetovereenkomsten met het hospitaal gefinancierd door de SVB, hetgeen overeenkomt met meer dan een kwart van het totaal aantal declarerende specialisten. Hiermee worden gaandeweg maar zeker stappen gezet richting een volledige integratie van medisch specialisten, aldus het jaarverslag.

Branden in Kabouterbos op Curaçao waarschijnlijk met opzet aangestoken

Jongeren zouden zich als pyromaan in bosgebied ophouden


Dat de branden in de afgelopen week in het Kabouterbos, een bijzonder natuurrijk gebied dat als bestemming ‘parkgebied’ in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) van Curaçao heeft, vermoedelijk met opzet worden aangestoken en wederom niet incidenteel van aard waren, wordt door een bezorgde omwonende vandaag, maandag 13 juli 2015, in de Amigoe benadrukt. 'Het is natuurlijk schandalig dat er op deze wijze reeds grote stukken bos verloren zijn gegaan door pyromanen.'
 
'In het Kabouterbos zijn de afgelopen vier tot vijf jaar herhaaldelijk branden gesticht waarbij het waarschijnlijk niet om terreinroof gaat, maar om jongeren die zich als pyromaan in het bos ophouden. Persoonlijk heb ik zo een jongere in het verleden zelfs betrapt', aldus de omwonende die regelmatig met zijn honden in het bos wandelt.

In de afgelopen week zijn zeker driemaal branden geconstateerd, waarop de bovengenoemde man aangeeft dat het afgelopen zaterdag wederom – voor de vierde maal - raak was. Hij bevond zich ‘s middags in het gebied toen ook de brandweer op locatie verscheen, nadat deze door een andere bewoner was gewaarschuwd.

De wandelaar: 'Ik liep met de brandweer mee en heb bij de brandhaard zelfs meegeholpen om het vuur te doven door de boomstronken die vlam hadden gevat op een hoop te verzamelen en de omliggende bladeren ook zodanig te doven dat het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer heeft hierbij met een schop het vuur kunnen doven. Ondanks de aanhoudende droogte is het bos behoorlijk nat vanwege onder andere de aanwezigheid van de dam. Vandaar dat het vermoeden heerst dat het echt wordt aangestoken. Het is namelijk niet makkelijk om daar iets aan te steken gezien de vochtige omgeving.'
 
Hij laat verder weten, dat ongeveer drie jaar geleden een ‘groot stuk in het Kabouterbos’ – 100 bij 100 meter is zijn schatting – door dergelijke onverantwoorde acties geheel is afgebrand en verloren gegaan. 'Als het om branden gaat van grotere omvang in het bos, ziet men dat de brandweer op een gegeven moment ook de omgeving met inzet van een bulldozer preventief moet schoonmaken om verdere verspreiding van vuur tegen te gaan. De inzet van een bulldozer heeft de afgelopen drie jaar tweemaal plaatsgevonden, waardoor natuur verloren ging. Dat is natuurlijk zonde.'

De bewoners vermoeden dat de ‘brandstichters’ zich via de Jongbloedweg of de Erosweg, te voet, toegang tot het Kabouterbos verschaffen en roepen elkaar op om alert te blijven.

Zulke overtredingen van de bestemmingsvoorschriften worden als misdrijven aangemerkt in artikel 32 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC). Op betrapping staat een boete van 5.000 gulden en een straf van hechtenis van ten hoogste twee maanden. Ook is in het verleden een plan opgevat door oud-GMN-minister Jacinta Scoop-Constancia om het Kabouterbos en de dierentuin Parke Tropikal samen te voegen als urbaan recreatiegebied, zo liet Carmabi-directeur Paul Stokkermans afgelopen zaterdag weten. Hij gaf toen tevens aan dat Carmabi tot vijf jaar geleden nog rondleidingen organiseerde in het Kabouterbos, maar door een toenemende verzameling van water in het gebied – het gebied loopt soms behoorlijk onder water – ‘men daar mee is gestopt’.

Het is niet duidelijk of de verzameling van water op grotere schaal, gekeken over de afgelopen vijf jaar, te maken heeft gehad met mogelijk verstoorde natuurlijke afwateringswegen.

De wandelaar stelt over een eventuele samenvoeging van de dierentuin en het Kabouterbos: 'Het is een mooie droom, maar aangezien het gebied vaak veel water heeft, is het denk ik niet praktisch.'

Zeewier bij Pontjesbrug in Willemstad, Curaçao, onschuldig

Havenmeester Laroche: 'Het zeewier kan geen kwaad'


Zowel het overstekend publiek op de Pontjesbrug als bezoekers van Otrobanda in Willemstad hebben gisteren en vandaag een flinke aanwezigheid van drijvend zeewier aan het oppervlak kunnen constateren. Of de verzameling van wier mogelijk problemen voor het scheepvaartverkeer in de haven en de schroeven van vaartuigen kan opleveren, ontkent havenmeester Marlon Laroche, die vanochtend, maandag 13 juli 2015, ook een kijkje op locatie nam, aldus de Amigoe.
 
'Het is dit jaar meermaals voorgekomen dat er grote hoeveelheden algen door stroming naar Curaçao gedreven werden. Gisteren was er al sprake van een verzameling van het wier naast de Pontjesbrug, waarvan vandaag nog sprake is. Over de schroeven van de schepen die de haven binnen varen, hoeft men zich met deze kleinere hoeveelheden geen zorgen te maken. Het wier dat natuurlijk wel voor een vreemde aanblik zorgt, wordt door de grote schroeven als het ware fijngemalen.'

De havenmeester stelt, dat het hier om natuurlijk materiaal gaat ‘wat geen kwaad kan’. Vanaf de kade is reeds een hoeveelheid van het zeewier manueel verwijderd.

Wetenschappelijk directeur van Carmabi (Caribbean Marine, Biological Institute) Mark Vermeij laat weten, dat het Caribisch gebied de afgelopen drie jaar grote hoeveelheden rondrijvend Sargassumwier heeft gekend.

'Naar verhouding heeft het eiland daar nog niet al te veel overlast van ervaren. Het wier komt ook van de Atlantische Oceaan en aangezien wij behoorlijk ten westen daarvan liggen, duurt het heel lang voordat dat het wier ons hier bereikt, afhankelijk natuurlijk ook van de stroming. Ter vergelijking: tal van stranden van de eilanden Guadeloupe en Grenada liggen geheel bezaaid met het Sargassumwier', aldus Vermeij.

Zoals eerder uitvoerig belicht was er in april van dit jaar sprake van een grote verzameling van het Sargassumwier in verschillende binnenbaaien waaronder ook een grote hoeveelheid in Boca Ascencion. Door de grote hoeveelheid en het ontbindingsproces van het wier was er ook sprake van stankoverlast. Aangezien het wier in de haven er nog niet lang ligt zijn er nog geen klachten van stankoverlast binnengekomen.

'Geveinsd onnozel blunderen van de sluwe Somohardjo'

Vishnudatt (NDP): 'PL haalt weer op negatieve wijze media nationaal en internationaal'


'Alweer haalt de Pertjajah Luhur op een negatieve manier de media, zowel nationaal als internationaal, en dit allemaal door het met geveinsde onnozelheid blunderen van de sluwe Somohardjo.' Woorden van oud-parlementariër en NDP-kopstuk Theo Vishnudatt vandaag, 13 juli 2015, in het Dagblad Suriname. 

Hij stelt dat het probleem, waarover de afgelopen dagen door de Pertjajah Luhur (PL) een Kort Geding werd aangespannen tegen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en welke rechtszaak vandaag door de PL is verloren, gewoonweg te wijten is aan de onnozelheid van Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo.

Vishnudatt stelt, dat het reeds jaren al opvallend was dat het afbraakproces binnen de PL eerder was ingezet. Dezelfde chantagepolitiek die de PL-voorzitter tijdens de vorige samenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP) uithaalde, wordt volgens hem nu ook bij de twee PL-dissidenten Raymond Sapoen en Diepak Chitan toegepast.

'Met Ronald Venetiaan kon hij het zich comfortabel en ongestoord permitteren, om door een chanterende opstelling persoonlijke en partijzaken gedaan te krijgen. Immers, de naïeve Venetiaan en de NPS dachten dat anders Somohardjo en zijn PL zouden weglopen uit de regeercoalitie en waardoor Venetiaan dan niet langer president zou zijn. Het was destijds allemaal blufpoker', aldus Vishnudatt.

Als Somohardjo volgens Vishnudatt zijn immorele chantagepolitiek tegenover Bouterse uitprobeert, dan wordt hij terstond de laan uit gestuurd en uit de regeercoalitie gezet. Daarnaast is hij onlangs ook ontslagen als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). 'Bouterse laat niet met zich sollen', aldus Vishnudatt.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

OM Suriname eist 35 jaar cel tegen man voor moord op zijn ouders

56-Jarige verdachte beweert dat een stem hem tot moord zou hebben aangezet


Het Openbaar Ministerie heeft 35 jaar celstraf geëist tegen Prediepkoemar K. voor de moord op 16 juni vorig jaar van zijn ouders. Volgens de Officier van Justitie waren de handelingen van de verdachte zeer verwerpelijk, aangezien hij juist degene moest zijn geweest die zijn twee bejaarde ouders op hun oude dag had moeten verzorgen. Zijn ouders verzorgden echter hem. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 13 juli 2015.

De moord werd gepleegd aan de Warakoeweg, dichtbij de Dageraadweg, te Highway. De 56-jarige K zou die dag een stem hebben gehoord die hem tot de moord zou hebben aangezet. De onbekende stem zou hem hebben opgedragen een houwer uit het berghok te pakken en zijn ouders dood te kappen. De verdachte ging vervolgens naar de kamer van zijn slapende ouders en kapte hen dood.

Vervolgens besloot de zoon om de woning in brand te steken door zowel het voertuig als de woning met benzine te besprenkelen en in brand te steken. De verdachte heeft als laatste gepoogd om zichzelf van het leven te beroven.

Volgens het OM zou de verdachte in eerste instantie geen spijt voor zijn handelen hebben betuigd. Na het zien van de twee lichamen zou hij plotseling om vergiffenis hebben gevraagd.

De geëiste straf is de hoogste straf die tot nu toe door het Openbaar Ministerie is gevorderd. Door een wijziging van het Wetboek van Strafrecht kan nu maximaal 50 jaar voor moord worden opgelegd.

Op 20 juli wordt de rechtzaak voortgezet.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Nieuw plakkaat voor oorlogsslachtoffers op Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio)
Onthulling in kader afsluiting voorstelling 'Guera na Korou?!'


Een nieuw plakkaat voor oorlogsslachtoffers werd gisteren onthuld. Daarop zijn de namen van 38 Curaçaose nog niet eerder toegevoegde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te vinden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 13 juli 2015.

De onthulling vond plaats in het kader van de afsluiting van de voorstelling ‘Guera na Korsou?!’

Daarbij waren ook verschillende bewindslieden aanwezig waaronder minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur en Irene Dick (PS) van Cultuur en Onderwijs.

Jurist Essed begrijpt opmerkingen VHP-voorzitter niet om met president oplossing te zoeken voor 8 decemberstrafproces

Wel voor herverkiezing Bouterse kiezen maakt voorstel voor oplossing mosterd na maaltijd


Hugo Essed, jurist en gemachtigde van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden in het het 8 decemberstrafproces, vraagt zich af hoe de verkiezing van de president een moordzaak oplost, waarin hij de hoofdverdachte is. Zo reageert hij vandaag, maandag 13 juli 2015, op Starnieuws op het voorstel van de VHP om samen met president Desi Bouterse een oplossing te willen zoeken voor het 8 decemberstrafproces.

'Ik vind het juist dat Chandrikapersad Santokhi, maar ook Carl Breeveld (DOE), heeft aangegeven dat de 8 decembermoorden als een donkere wolk boven de Surinaamse gemeenschap hangen. Maar, ze hebben al te kennen gegeven, dat ze de verkiezing van de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces tot president zullen ondersteunen, althans niet zullen belemmeren', aldus Essed.

Aangezien de president morgen gekozen wordt, is volgens Essed het voorstel voor een oplossing een beetje als mosterd na de maaltijd.

'Ik zie niet dat men nog vóór de verkiezing van de president iets oplost. In ieder geval is Bouterse nu aan zet om aan te geven wat hij van het voorstel van de VHP vindt.'

De nabestaanden gaan ondertussen gewoon voort met de nationale klacht bij het Hof van Justitie en de internationale klacht bij de OAS-Commissie voor de Mensenrechten.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Kort Gedingrechter stelt de Pertjajah Luhur in ongelijk in rechtszaak tegen Assembleevoorzitter

Advocaat van PL toch blij met uitspraak: 'Rechter heeft haar inzicht gegeven over Terugroepwet'


De Kort Gedingrechter heeft vanmiddag, maandag 13 juli 2014, de vordering van de Pertjajah Luhur (PL) afgewezen. De PL wilde dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet zou toelaten tot het parlement. Volgens de rechter was echter het moment van terugroeping niet correct. Sapoen en Chitan hadden moeten worden teruggeroepen nadat ze waren beëdigd en toegelaten.

De PL had het tweetal teruggeroepen op 26 juni. Toen waren Sapoen en Chitan nog niet toegelaten tot De Nationale Assemblee. Zij waren gekozen als volksvertegenwoordigers, maar waren nog niet toegelaten.

Gerold Sewcharan, advocaat van de PL, zei na de uitspraak toch blij te zijn met het vonnis. Hij stelde,
dat de rechter nu haar inzicht heeft gegeven over de wet. Dat is belangrijk voor juristen.

Het is nog niet duidelijk of de PL hoger beroep zal aantekenen of een bodemgeschil zal beginnen. De PL is minder gelukkig met de uitspraak. Het doel van de partij was om de leden terug te roepen, omdat 'ze er vandoor zijn gegaan met de stem van het volk'.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Voorzitter Pluimveesector Suriname positief gestemd over toekomst

Nemchand Kanhai wenst einde oneerlijke concurrentie import kipdelen


De voorzitter van de Associatie Pluimveesector Suriname, Nemchand Kanhai, is niet ontevreden over de resultaten van het eerste halfjaar 2015 en hij is positief over de toekomst, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 13 juli 2015. 

De associatie heeft onlangs tijdens een informatiegesprek met NDP-voorzitter Desi Bouterse haar wensen en grieven kenbaar gemaakt. Kanhai stelt, dat de agrarische sector, waaronder de veesector valt, aan bod zal komen in het nieuwe regeerprogramma.

Vooral de vraagstukken waarmee de boeren al jaren kampen moeten opgelost worden. Afgezien van het invoerrechtenvraagstuk, zitten de boeren ook met een oneerlijke concurrentie van kipdelen. Hij pleit voor toepassing van de anti-dumpingwet om te voorkomen dat op bepaalde momenten in het jaar veel import plaatsvindt van 'dumpspullen'. Kanhai stelt, dat de boeren zelf niets ertegen kunnen doen. Het is volgens hem de overheid die maatregelen moet treffen om hun concurrentiepositie te verbeteren.

Hij stelt verder, dat de boeren geen moeite hebben met de import van hele kippen. 'We kunnen op dat vlak wel aardig concurreren.' Hij brengt nog wel in herinnering, dat de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, eerder had gezegd, dat er maatregelen zouden worden getroffen tegen de import van kipdelen.

Honorair-consul Van den Tweel ontvangt pauselijke onderscheiding

(Bron foto: Kees van de Heuvel)
Kardinaal Simonis reikt onderscheiding uit aan ondernemer uit Nijkerk


Multi-ondernemer en honorair-consul in Suriname Gerard van den Tweel uit Nijkerk heeft afgelopen donderdag een pauselijke onderscheiding ontvangen uit handen van Kardinaal Simonis. De onderscheiding werd uitgereikt op een benefietavond in Nijkerk voor een kindertehuis in Sulawesi (Indonesië). Dat bericht Omroep Nijkerk vandaag, maandag 13 juli 2015. Officieel luidde het dat het 'Paus Franciscus had behaagd de heer Van Den Tweel het ‘Grootkruis in de Orde van Sint-Silvester’ toe te kennen'.

Kardinaal Simonis mocht de bijbehorende versierselen omhangen bij een zichtbaar trotse Van Den Tweel, aldus Omroep Nijkerk.

De orde wordt door de katholieke kerk aan leken uitgereikt. In vroegere tijden droegen ruiters de orde aan hun laars, als een symbool van ridderschap. De kerk reikt de Silvesterorde tegenwoordig uit voor culturele, wetenschappelijke, militaire en bestuurlijke verdiensten. In het geval van Van Der Tweel is de orde uitgereikt voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid.

Een en ander heeft met name te maken met Van den Tweels betrokkenheid bij vele projecten in met name het Caribische gebied Aruba, Bonaire, Curaçao en sinds enige tijd Suriname. De ridderorde werd in 1841 als een ridderorde met de graden van Commandeur en Ridder ingesteld door Paus Gregorius XVI en is vernoemd naar Paus Silvester, die van 314 tot 335 na Christus paus was en keizer Constantijn de Grote zou hebben gedoopt. De Orde van Sint-Silvester is na de Orde van Christus, de Orde van het Gulden Spoor, de Orde van Pius en de Gregoriusorde de hoogste onderscheiding die de Katholieke Kerk uitreikt.

In februari van dit jaar werd bekend, dat multifranchiser Van den Tweel een Albert Heijn-pilotwinkel gaat openen in het centrum van Paramaribo. De AH-ondernemer is van plan om onder de naam Van den Tweel Supermarket een test te doen in de hoofdstad van Suriname.

'Als honorair consul van Suriname weet ik dat er in dat land veel vraag is naar producten van Albert Heijn. Wanneer de pilot slaagt, mikken we op een grote winkel aan de ring van Paramaribo. Daarnaast zie ik ook kansen met partijenhandel in Suriname. Daar gaan we dus ook mee beginnen', zei hij op 5 februari op de website Distrifood.

Sinds november 2011 heeft Van den Tweel op Bonaire een Van den Tweel Supermarket. De zogeheten Van den Tweel Groep van de multifranchiser heeft inmiddels vijf supermarkten in het Caraïbisch gebied. Dit zijn Ling & Sons op Aruba, Van den Tweel Supermarket en Voordeelmarkt Warehouse op Bonaire en Albert Heijn Zeelandia en Van den Tweel Supermarket Jan Thiel op Curaçao.

(Red. De Surinaamse Krant/Omroep Nijkerk/Distrifood)

12.072 Leerlingen maken de GLO-toets

568 LBO-leerlingen krijgen ook toets


De GLO-toets (Gewoon Lager Onderwijs) wordt vandaag, maandag 13 juli 2015, landelijk afgenomen van 12.072 leerlingen, verspreid over 340 scholen. Naast deze groep zullen ook nog eens 568 LBO-leerlingen worden getoetst. Deze leerlingen krijgen een tweede kans om naar de MULO te gaan. Volgens onderdirecteur Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Roy Narain zijn er geen bijzonderheden gerapporteerd, aldus bericht de Ware Tijd.

Op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt gediscussieerd over de slagingsnorm op de basisscholen. Een groep wil dat dezelfde norm die wordt gehanteerd voor MULO en middelbare scholen ook voor GLO-6 moet gelden. Op dit moment geldt voor de basisschool, om voor de MULO te slagen, eenmaal het gemiddelde kwartaalcijfer, opgeteld met tweemaal het toetscijfer, gedeeld door drie, terwijl op middelbare- en VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau) eenmaal het examen- en eenmaal het gemiddelde kwartaalcijfer gedeeld door twee geldt.

Er gaan binnen het ministerie stemmen op om de slagingsnorm voor GLO-6 gelijk te stellen aan die van VOJ- en middelbaar onderwijs. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd alleen met het eindcijfer van de toets bepaald of een leerling geslaagd was of niet.

Narain zegt echter, dat het gelijkheidsbeginsel niet gehanteerd kan worden voor de toets op de basisscholen, omdat het een selectieve toets betreft. Leerlingen van klas zes worden uitgeselecteerd voor het eindexamen, aldus Narain. Hij zegt verder, dat op basis van de cijfers wordt bepaald naar welk type school een leerling mag gaan. Terwijl dat op de andere niveaus niet zo is. 'Wij gaan nu op hetzelfde niveau door.'

'Voor de overheid werken is altijd een probleem'

Getuigen bij distributie stemkaarten verkiezingen ontvangen geen vervoerstoelage

 
'Voor de overheid werken is altijd een probleem', aldus de 21-jarige Sharma Daal die in het ressort Weg naar Zee heeft gewerkt als getuige tijdens de distributie van oproepings- ofwel stemkaarten voor de verkiezingen van 25 mei. 'Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten dat getuigen geen vervoerstoelage krijgen', zegt bestuursadministrateur Natasha Seymonson, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 13 juli 2015. 

Volgens de 402 personen die werkzaam waren in het zuiden van Paramaribo was afgesproken, aldus de Ware Tijd, dat zij bij gebruik van hun auto Srd 35 per dag zouden ontvangen en voor een fiets Srd 20. Op de presentielijst staan de namen, de dagen waarop men heeft gewerkt en het vervoer dat men heeft ingezet. Ter controle moesten de colporteurs het kentekennummer van het vervoermiddel opgeven. 'Als de persoon dit niet kan overleggen, krijgt die de toelage ook niet.'

Op het commissariaat Paramaribo Zuid-West kregen de getuigen alleen uitbetaald voor het werk dat zij verricht hebben, wat neerkwam op Srd 80 per dag.

'Er is nooit een vervoerstoelage beloofd. Er is tegen de mensen gezegd, dat er geen vervoerstoelage zou worden betaald', beweert de bestuursadministrateur.

Seymonson weet niet waar die verhalen over vervoerstoelage voor de getuigen vandaan komen. Zij denkt dat de mensen ervan uitgegaan zijn, dat ze net als bij de verkiezingen van mei 2010 vervoerstoelage zouden krijgen.

Almeerse clubeigenaar verbiedt Hakuna Matata Gang 'Bullet' ten gehore te brengen

Band geeft gehoor aan verzoek zaaleigenaar


De Surinaamse band Hakuna Matata Gang heeft afgelopen vrijdagavond in de Almeerse club Jiggerz het omstreden lied 'Bullet' over homo's niet opgevoerd. Zaaleigenaar Jerry Schröder verbood de band het nummer te spelen, aldus berichtte zaterdag 11 juli 2015, Omroep Flevoland.

Homobelangenorganisatie COC verzet zich tegen het optreden van de HMG. Een van de nummers gaat over 'de kogel voor batty boys'. Batty Boys is een scheldwoord voor homo's. Schröder wilde pertinent niet dat het nummer opgevoerd zou worden in zijn nachtclub. De band gaf daar gehoor aan.

Volgens de organisator van het feest beseften de bandleden niet dat een dergelijke tekst zoveel impact heeft in Nederland. Schröder kreeg van de bezoekers wisselende reacties op zijn besluit om het nummer te verbieden.

Later deze maand treedt Hakuna Matata Gang nog een keer op in Almere. Ook dan blijft het omstreden nummer taboe.

De beslissing van de club in Almere lijkt een cosmetische. Een typisch Nederlands 'polder'-besluit, een soort compromis dus. Het gewraakte nummer werd dan wel niet ten gehore gebracht, maar op het podium stonden wel artiesten die achter de tekst van die song staan en dus anti-homogevoelens hebben. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de club het volledige optreden had moeten afzeggen als een sterk signaal tegen homohaat....

(Red. De Surinaamse Krant/Omroep Flevoland)

Nette vakantieoorden in Para krijgen gratis advertentieruimte op website commissariaat

Stimulans voor recreatieoorden om hun zaken op orde te hebben


Vakantieoorden in Para die zich aan de regels houden krijgen gratis advertentieruimte p de website van het commissariaat van het district. Hiermee wil het lokale bestuur de houders van die oorden belonen voor hun inzet, maar ook eigenaren die het niet zo nauw nemen met de regels stimuleren om dat wel te doen. Dit zegt districtscommissaris John de la Fuente vandaag, maandag 13 juli 2015, in de Ware Tijd. 

Vanaf deze week controleren bestuursambtenaars bij de verschillende oorden hoe en of de veiligheidsvoorschriften worden nageleef. Het gaat onder meer om hygiënevoorschriften, de aanwezigheid van bevoegde lifeguards en voorzieningen in het kader van brandveiligheid.

Het commissariaat had afgelopen zaterdag een ontmoeting met exploitanten van oorden, waarbij zij op hun verantwoordelijkheid zijn gewezen. De groep heeft voorgesteld om zich te bundelen. Het gaat om 29 vakantieoorden met vergunningen.

De bestuursambtenaren zullen streng optreden bij de controles. Vakantieoorden zonder een vereiste vergunning worden onmiddellijk afgesloten. Nu al worden de oorden op regelmatige basis bezocht, maar de echte drukte wordt bij aanvang van de schoolvakantie in augustus verwacht.

Hoofdbestuur NPS mag nog 14 maanden van alle 11 afdelingen blijven functioneren

Rusland kan tevreden zijn
NPS lijkt geledingen tijdens partijcongres in sfeer van tevredenheid te hebben gesloten


Alle elf afdelingen van de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben het hoofdbestuur gemachtigd om nog een jaar en twee maanden te blijven functioneren. In die periode moeten de verkiezingen van de besturen van de onderafdelingen, de afdelingen, het congresbestuur en het hoofdbestuur worden gehouden, aldus Starnieuws vandaag, maandag 13 juli 2015.

In een motie werd tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop het hoofdbestuur onder leiding van Gregory Rusland de werkzaamheden rond de verkiezingen van 25 mei 2015 ter hand heeft genomen. Het bestuur moet van de afdelingen overigens ook alles in het werk stellen om maatregelen te treffen die leiden tot normalisatie van de verhoudingen binnen de partij.

Rusland gaf tijdens het partijcongres gisteren een uiteenzetting van de werkzaamheden die verricht zijn. De partijvoorzitter stelde, dat er veel werk te verrichten is in de NPS en dat er dus geen tijd is voor onderlinge gevechten. Hij riep iedereen op om de gelederen te sluiten en te werken naar het versterken van de NPS.

Rusland kreeg de ondersteuning van de structuren van de partij, ook van 22 onderafdelingen van de afdeling Paramaribo. John van Coblijn, voorzitter van de afeling Paramaribo, was eerder uit protest weggelopen uit de vergadering, maar kreeg, althans volgens Starnieuws, weinig bijval voor deze actie.

In de motie om het mandaat te verlengen werd door het congres besloten:
1. Aan te geven dat het noodzakelijk en wenselijk is dat goed georganiseerde reguliere verkiezingen binnen de organen van de Nationale Partij Suriname plaatsvinden.
2. Het hoofdbestuur de ruimte te bieden om binnen een termijn van 14 maanden de verkiezingen van de besturen van: de onderafdelingen, de afdelingen, het congresbestuur en het hoofdbestuur te organiseren.
3. De in 2 genoemde structuren en organen op te roepen om met voortvarendheid te werken aan het organiseren van hun structuren, zodat de te houden verkiezingen binnen de termijn van 14 maanden conform de Statuten en het huishoudelijk Reglement kunnen plaatsvinden.

De overwegingen en het besluit van de tweede motie:
- Overwegende dat het hoofdbestuur c.q. de voorzitter niet tevreden is met het resultaat van de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015.
- Overwegende dat het huidige hoofdbestuur onder leiding van de voorzitter thans één bestuurstermijn binnen de N.P.S. achter de rug heeft.
- Overwegende dat gedurende die periode de partij vanuit een achterstandspositie de verkiezingen van 25 mei 2015 tegemoet moest treden.
- Overwegende dat enorme inspanningen aan de dag dienden te worden gelegd m.b.t. de inrichting en financiering van alle activiteiten i.v.m. de reguliere organisatie en dat van de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015.
- Overwegende dat het te betreuren is dat enkele NPS'ers gemeend hebben continu de leiding van de partij het werken moeilijk te maken, wat zelfs heeft geleid tot acties die tegen de voorstellen van het Hoofdbestuur gericht waren bij de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2015.
- Overwegende dat de leiding van de partij van oordeel is dat de NPS een zelfstandige fractie zal vormen in DNA (De Nationale Assemblee).
- Overwegende dat volledige ondersteuning wordt verleend aan het hiervoren overwogene.
- Overwegende dat het Hoofdbestuur c.q. de voorzitter de ruimte moet krijgen om in overleg met de structuren op weg naar de verkiezingen van 2020, verder te werken aan de verbetering van de interne partij democratie en de wederopbouw van de partij zoals reeds ingezet in de afgelopen bestuursperiode.

Besluit:
1. Dat tevredenheid wordt uitgesproken over de wijze waarop het hoofdbestuur c.q. de partijvoorzitter de werkzaamheden m.b.t. de verkiezingen van 25 mei 2015 ter hand heeft genomen.
2. Goedkeuring te verlenen aan het besluit een eigen NPS-fractie te vormen in de Nationale Assemblee.
3. Het hoofdbestuur c.q. de voorzitter de ondersteuning te geven om alles eraan te doen om die maatregelen te treffen ter normalisatie van de verhoudingen binnen de partij.

'Het is absoluut geen conflict of interest dat ik optreed namens Assembleevoorzitter'

Van Dijk-Silos reageert op opmerkingen Pertjajah Luhur-voorzitter 

'Ik kom in Kort Gedingzaak niet in actie als voorzitter van het OKB'


'Het is absoluut geen conflict of interest dat ik heb gepleit in de Kort Gedingzaak die de Pertjajah Luhur aanhangig heeft gemaakt tegen de voorzitter van De Nationale Assemblee', aldus advocate Jennifer van Dijk-Silos vandaag, maandag 13 juli 2015, op Starnieuws in reactie op opmerkingen van Pertjajah Luhur-voorzitter (PL) Paul Somohardjo. Zij is ook voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). 'De rol van het OKB is uitgespeeld nadat de verkiezingen bindend zijn verklaard', stelt Silos.

Somohardjo en diverse critici vinden dat Van Dijk-Silos zich niet moest mengen in dit Kort Geding, aangezien zij ook voorzitter is van het OKB. Haar dochter Nailah van Dijk is de gemachtigde van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. 'Ik ben door haar gemachtigd, omdat haar zoon die dag jarig was. Dit is totaal geen moeilijke zaak. Mijn dochter had mijn hulp echt niet nodig. Ik wil dit ook uit de wereld helpen', zegt Silos.

OKB heeft ook niks te maken met het terugroepen van Assembleeleden. 'Dus als voorzitter van het OKB kom ik helemaal niet in actie', stelt Van Dijk-Silos. Zij vindt dat mensen allerlei dingen roepen zonder de zaak eerst te onderzoeken.

Later vandaag zal de Kort Gedingrechter vonnis wijzen in het Kort Geding. De PL had Assembleevoorzitter Simons gevraagd om Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan de toegang tot het parlement te ontzeggen. Aangevoerd wordt, dat ze teruggeroepen zijn. In een huishoudelijke vergadering werd echter het besluit genomen, dat er geen gronden zijn om in te gaan op het verzoek van de PL.

Van Dijk-Silos laat vandaag via de Ware Tijd weten dat het terugroepen van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan als parlementsleden door de PL door de politieke combinatie V7 bekrachtigd dient te worden. 'De Terugroepwet is hierover heel duidelijk.'

Ze stelt, dat de politieke partij waartoe de twee volksvertegenwoordigers behoren als grootste belanghebbende intern acties dient te ondernemen. Dat heeft de partijraad van de Pertjajah Luhur ook gedaan. Op grond van een brief die ex-V7-partij VHP naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zond om zo snel als mogelijk de parlementaire opvolging van Sapoen en Chitan administratief in gang te zetten, hoeft het CHS volgens Van Dijk-Silos nog niet in actie te komen. Nagegaan moet worden, zo schrijft de Ware Tijd, in hoeverre V7 het besluit van de PL om Chitan en Sapoen terug te roepen, heeft bekrachtigd. Bij vertrek van Sapoen uit De Nationale Assemblee wordt zijn plek bij opschuiving ingenomen door de eerstvolgende op de lijst, een kandidaat van de VHP.

Van Dijk-Silos zegt, dat indien het CHS door een daartoe bevoegde politieke organisatie wordt geïnformeerd over een opengevallen plek in het parlement door terugroeping, het CHS haar bevindingen dient aan te geven. In geval alles correct is, is het CHS bij wet gehouden om vervolgens binnen dertig dagen de opvolger aan te wijzen en in kennis te stellen. Indien deze persoon bewilligt, wordt het proces van beëdiging en toelating in gang zet door het parlement. 'De VHP heeft een politiek belang in deze, maar de combinatie moet de terugroeping bekrachtigen. Dat staat in de wet', aldus Van Dijk-Silos. Maar, V7 heeft zich inmiddels opgeheven....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/de Ware Tijd)