dinsdag 14 juli 2015

Voor opening nieuw Curaçaohuis in Den Haag waren alle relaties uitgenodigd

Gevolmachtigde minister Wiels reageert op specualties over niet-genodigden

(Bron: Google Earth/Streetview/Red. De Surinaamse Krant)

Voor de opening van het nieuwe pand van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag zijn vorige week alle relaties van het Curaçaohuis uitgenodigd. Dat zegt minister Marvelyne Wiels vanmiddag, dinsdag 14 juli 2015, in de Amigoe in reactie op speculaties dat de plaatsvervangende gevolmachtigde minister Robert Candelaria geen uitnodiging had ontvangen, aangezien hij niet aanwezig was.

Wiels weet niet waarom Candelaria niet bij de opening was. Ze meldt verder. dat er geen officieel vastgelegde regels zijn met betrekking tot uitnodigingen voor dergelijke bijeenkomsten bij het Curaçaohuis, zodat elke gevolmachtigde minister daar eigenlijk zijn of haar eigen invulling aan geeft.

Zo had Sheldry Osepa, van oktober 2010 tot februari 2012 gevolmachtigde minister voor de MFK, bijvoorbeeld de gewoonte om zijn plaatsvervanger niet uit te nodigen.

In een reactie ontkent Osepa dit. 'Bij alle openbare gelegenheden die bij het Curaçaohuis werden gehouden, was ook de plaatsvervangend gevolmachtigde minister er altijd bij. Kijk maar naar de video van de viering van de Dia di Bandera op mijn Facebook-pagina, daar zit hij op de eerste rij.'


Wel erkent Osepa dat als er besloten bijeenkomsten waren bij het Curaçaohuis, voor een beperkt aantal stakeholders, dat de plaatsvervangend gevolmachtigde minister daar niet voor werd uitgenodigd.

De opening van het Curaçaohuis werd bezocht door zo’n 150 mensen. Van de Curaçaose oppositiepartijen was al bekend dat ze geen gebruik zouden maken van de uitnodiging om de opening bij te wonen. Candelaria is echter plaatsvervangend minister namens de coalitiepartij PNP.

Bestuur en directie Sehos op Curaçao verwachten zeer spoedig storting eerste deel 30 miljoen gulden van regering

Mogelijk 15 juli beslissing van Ministerraad


Het bestuur en de directie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao zijn hoopvol gestemd, dat de regering deze week de eerste tranche van de benodigde 30 miljoen gulden aan overbruggingskrediet overmaakt, de partijen zijn met elkaar in gesprek en de aangekondigde LAR-procedure (administratieve rechtspraak) is voorlopig aangehouden. Dat meldden verschillende bronnen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 14 juli 2015. 

Advocaat Mirto Murray van SMS Advocaten beaamt desgevraagd, dat de LAR-procedure namens zijn cliënt, het Sehos, is aangehouden. Het Sehos heeft bij verantwoordelijk minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur, de nodige documenten ingediend, zo blijkt uit een verklaring van Statenlid Eugène Cleopa van regeringspartij PAIS. Cleopa had gisterochtend een onderhoud met minister Whiteman, waarin hij onder andere de situatie van het ziekenhuis met de bewindsman besprak.

'De minister heeft afgelopen donderdag een verslag van het Sehos ontvangen en zei tegen mij dat het er goed uitziet. Ik begreep van de minister dat er binnenkort een tranche overgemaakt zal worden', aldus Cleopa.

Het bestuur en de directie van de zorginstelling zijn optimistisch gestemd en gaan ervan uit dat de ministerraad komende woensdag een besluit neemt over de verstrekking van de tranche, zo meldt een bron, aldus het dagblad.

Premier Ivar Asjes verklaarde vorige week tijdens zijn persconferentie, dat de regering het ziekenhuis niet failliet zal laten gaan. Hij herhaalde daarbij, net als Whiteman in het verleden, dat het bedrag in tranches wordt uitgekeerd en dat er een goede controle moet zijn op de besteding van het gemeenschapsgeld.

In de ondertussen stopgezette LAR-procedure wilde het ziekenhuis bezwaar aantekenen tegen de vorig jaar door de regering opgelegde budgetkorting waardoor het Sehos niet zoals voorheen 160, maar 140 miljoen gulden te besteden heeft. Het Advent Ziekenhuis wist vorig december jaar met succes van de rechter gedaan te krijgen, dat de zorginstelling niet langer met een zogeheten gesloten financieel systeem te maken krijgt. De LAR-procedure zou naar analogie van deze zaak worden gestart.

Het Antilliaans Dagblad maakte vorige week vrijdag melding van de voorgenomen gang naar de rechter. De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) calculeerde in het verleden dat het liquiditeitstekort van het ziekenhuis maandelijks oploopt met 1,5 miljoen gulden, door een regulier exploitatietekort als gevolg van de budgetkorting. Usona voerde een quickscan bij het ziekenhuis uit, daaruit bleek dat de Sehos maandelijks 1,6 miljoen gulden kan besparen, deze besparingen kunnen met de benodigde 30 miljoen gulden gerealiseerd worden. Van deze 30 miljoen gulden zou 16 miljoen nodig zijn om op korte termijn de schulden aan leveranciers af te lossen, waardoor kortingen in de toekomst mogelijk worden. De resterende 14 miljoen gulden zou besteed worden aan investeringen in besparingsmaatregelen.

RBC Royal Bank op Curaçao veilt Drive Thru en Main Building van Japan Retail

Japan Retail verliest rechtszaak om veiling te voorkomen


RBC Royal Bank op Curaçao mag de voorgenomen veiling vandaag van zowel de Drive Thru als de Main Building van Japan Retail op het industrieterrein te Heintje Kool doorzetten. En dat mag gebeuren tegen wat Japan een ‘bodemprijs’ noemt en daarmee ‘pure kapitaalvernietiging’, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 14 juli 2015.

Het gerecht bepaalde gisteren, dat de door Japan NV gevraagde voorziening om RBC ertoe te dwingen nog even te wachten met de openbare verkoop en als deze toch mocht doorgaan dan tegen een veel hogere inzetprijs dan 13.350.000 gulden voor de nog operationele Main Building inclusief parkeerplaats, wordt geweigerd. Japan Retail had aangevoerd spoedig over de benodigde geldmiddelen te beschikken als verzekeraar NewIndia in een langdurig juridisch dispuut over uitkering van de brandschade - eveneens via een rechtszaak - wordt gedwongen miljoenen te betalen.

De rechter oordeelde echter, dat uit de stukken blijkt, dat New India zich ‘met hand en tand zal verzetten tegen uitkering’, niet alleen op grond van de mogelijkheid dat de brand is aangestoken en Japan daar achter zou zitten, maar ook vanwege mogelijk onjuiste opgave van de waarde van de verzekerde eigendommen.

Het optimisme van Japan ten spijt, de rechter verwacht dat de zaak tussen Japan en New India nog erg lang zal gaan duren en acht spoedig eindvonnis waarin een substantieel bedrag wordt toegewezen niet waarschijnlijk, nog daargelaten dat daartegen wellicht hoger beroep zal worden ingesteld.

'Al met al is een voor Japan gunstige uitslag op korte termijn in de procedure tussen Japan en New India niet zo waarschijnlijk dat RBC kan worden verplicht daarop te wachten.' Japan is de bank een bedrag verschuldigd van ruim 13 miljoen in verband met in het verleden verstrekte leningen. Bij vonnis van 1 december 2014 is Japan veroordeeld tot betaling plus rente en kosten. Een tegenvordering wegens schending van de wettelijke zorgplicht door RBC is afgewezen, maar Japan heeft hoger beroep ingesteld waarvan het vonnis op 17 augustus staat gepland.

(Bron foto: Versgeperst.com/John v.d. Tol)
Op 15 november 2013 werd de Drive Thru van Japan door brand verwoest. RBC is begunstigde onder de brandpolis. Japan rekent op een uitkering van 11 tot 15 miljoen van New India. Japan Retail en de bank zijn het eens, dat RBC het recht heeft de hypothecaire lening op te eisen en tot verkoop van ondergezette panden over te gaan. Maar, het liefst uitstel en anders tenminste een hogere inzetprijs.

De voorgenomen inzetprijs vandaag voor de Main Building is gebaseerd op het gemiddelde van de executiewaarden uit drie taxatierapporten; van Caresto uit 2014, van Brouwer uit juni 2015 en van Landmark uit mei 2015. Landmark taxeert een stuk lager dan de beide anderen, maar Japan heeft geen argumenten aangedragen op grond waarvan dat rapport buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. Het gemiddelde van deze drie recente taxaties lijkt dus een redelijk uitgangspunt, aldus de rechter.

'Er is dan ook geen grondslag voor een bevel aan RBC om een hogere inzetprijs te hanteren. De voorgenomen inzetprijs is inderdaad aanzienlijk minder dan wat Japan ooit voor het pand heeft betaald, maar dat is nu eenmaal het risico van een openbare verkoop. Gesteld noch gebleken is dat dit binnen afzienbare tijd gunstiger zal uitpakken.'

Bijna 7 kilo cocaïne gevonden in zijwand KLM-vliegtuig op J.A. Pengelluchthaven Suriname

Cocaïne zou wellicht buiten Suriname in vliegtuig zijn verstopt


Het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname blijkt vorige week maandag met hulp van een drugshond zes pakken met cocaïnepoeder in de zijwand van een KLM-lijnvliegtuig gevonden te hebben op de Johan Adolf Pengelluchthaven. 

De vondst werd gedaan tijdens een reguliere controle, aldus de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 14 juli 2015. 

Het is volgens de politie mogelijk dat de cocaïne buiten Suriname in het toestel is verstopt. Het vliegtuig wordt namelijk ingezet voor vluchten naar verschillende landen.

De zes pakken cocaïne poeder hebben een brutogewicht van 6.780 gram. De Anti-Narcotica Brigade van het korps onderzoekt de zaak verder.

Sapoen en Chitan slepen Pertjajah Luhur voor Kort Gedingrechter

Kort Geding om PL te verbieden Sapoen en Chitan te hinderen in hun werkzaamheden


De Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan spannen via hun advocaat Nailah van Dijk een Kort Geding aan tegen de Pertjajah Luhur (PL). De zaak dient morgen.

In het Kort Geding wordt de rechter gevraagd om de PL te verbieden Sapoen en Chitan te verhinderen hun werkzaamheden als parlementslid te kunnen verrichten. Dat zei Jennifer van Dijk-Silos vanochtend, dinsdag 14 juli 2015, voor de microfoon en camera van de STVS bij het parlement vlak voor de herverkiezing van president Desi Bouterse en de verkiezing van vicepresident Ashwin Adin.

Nadat de vordering in Kort Geding gisteren van de PL afgewezen was tegen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om Sapoen en Chitan niet tot het parlement toe te laten, werd een een tweede deurwaardersexploot gestuurd naar Sapoen en Chitan. Zij zijn weer teruggeroepen door de PL.


Sobere herverkiezing president Bouterse en verkiezing vicepresident Adhin

Bouterse en Adhin worden 12 augustus officieel geïnaugureerd 

Nederland 'respecteert' herverkiezing Bouterse


President Desi Bouterse is vanochtend, dinsdag 14 juli 2015, tijdens een sobere bijzondere vergadering van De Nationale Assemblee herkozen tot president van de republiek Suriname.  Ashwin Adhin, vertrekkend minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd gekozen als vicepresident. Tegenkandidaten voor beide posten hadden zich niet aangediend. 

Het tijdens de vergadering ingestelde zogenoemde stembureau, onder leiding van NDP-Assembleelid Rashied Doekhie, stelde vast dat de stukken van Bouterse en Adhin in orde waren. De oppositionele politieke partijen hebben meegewerkt aan de verkiezing van Bouterse en Adhin.

In artikel 8 van de wet van 5 januari 1988 'houdende regelen voor de kandidaatstelling en verkiezing van de President en Vice-President van de Republiek Suriname', staat: 

'Indien slechts één kandidaat voor het ambt van president wordt gesteld, wordt zulks ter vergadering door de voorzitter vastgesteld en wordt de kandidaat geacht bij enkele kandidaatstelling te zijn verkozen, mits ten minste tweederde van het grondwettelijk aantal leden van De Nationale Assemblee ter vergadering aanwezig is.' 

Tijdens een korte persconferentie na de verkiezingen liet Bouterse weten dat de komende vijf jaren zware jaren zullen worden.

Hij zei niet somber te zijn, maar realistisch. Hij schetste, dat de tijd dat Srd 1 werd betaald voor een uittreksel en waarbij duizenden liters gesubsidieerd drinkwater verloren ging bij de vele carwashes, voorbij is. 'We moeten beseffen dat we deel en onderdeel zijn van de wereld. Wat we moeten doen is uitkijken dat we niet verpletterd worden door wat op ons afkomt.'

Bouterse liet ook weten, dat er een platform komt dat nationale issues moet formuleren in een tijdsperspectief. Uit dat platform moet een gedragen beleid voortvloeien dat naar prioriteiten zal worden uitgevoerd. Bouterse zeu heel blij te zijn met de coöperatieve houding van de oppositie. Hij  herhaalde diverse keren, dat hij ruimte zal geven aan deskundigheid uit alle sociaal-maatschappelijke groeperingen

Bouterse en Adhin worden 12 augustus officieel geïnaugureerd, sprak Assembleevoorzitter Jennifer-Geerlings-Simons die door velen, waaronder de herkozen president, in het parlement werd gecondoleerd met het overlijden van haar zoon afgelopen vrijdag 10 juli in een ziekenhuis, na een langdurig ziekbed.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat via de Ware Tijd Online weten de uitslag van de algemene verkiezingen en de keuze van De Nationale Assemblee en dus ook de herverkiezing van president Bouterse te respecteren.

Volgens het ministerie in Den Haag blijft Nederland zich inzetten op een zakelijke en betrokken relatie met het land Suriname en zijn samenleving. De relatie tussen Nederland en Suriname is en blijft bijzonder, vanwege de gedeelde geschiedenis, de gezamenlijke taal en de vele persoonlijke contacten tussen mensen in onze twee landen. Dit was de afgelopen jaren zo en zal de komende jaren ook zo blijven. Nederland zal zich blijven inzetten voor het bestendigen van de goede banden tussen beide samenlevingen, aldus de niet met naam genoemde woordvoerder.

Tekst toespraak VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi tijdens herverkiezing president Bouterse en verkiezing vicepresident Adhin:

VSB-voorzitter zou in beeld zijn als nieuwe minister van Justitie & Politie

Welzijn: 'Dat is nieuws voor mij'


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 14 juli 2015, te hebben vernomen uit zeer betrouwbare bron, dat het bijna zeker is dat de jurist Ferdinand Welzijn de nieuwe minister van Justitie en Politie zal worden. 

De Suralco-topman, die ook voorzitter is van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zal gezien de sluiting van Suralco binnenkort, beschikbaar zijn om zijn kwaliteiten elders in te zetten.

Welzijn reageert echter verbaasd. ‘Dat is nieuws voor mij.’ Hij kan niet bevestigen of het waar is en wil ook niet zeggen of hij wel of geen ambities heeft voor een ministerschap.

Stichting 8 december 1982 verontrust over herverkiezing president Bouterse

'Politiek wil misdaden 8 december 1982 verkleinen tot oplosbaar politiek probleem'


Nabestaande Henry Behr: 'Ik wil dat nabestaanden zich niet langer als slachtoffer opstellen'


'Met grote verontrusting heeft de Stichting 8 december 1982 kennis genomen van de kandidaatstelling voor het Presidentschap van de Republiek Suriname van Delano Desire Bouterse voor de ambtsperiode 2015-2020', schrijft voorzitter Sunil Oemrawsingh vandaag, dinsdag 14 juli 2015, in een ingezonden stuk.

'Waar bij de kandidaatstelling in 2010 De Nationale Assemblee per deurwaarders exploot door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december 1982 erop gewezen is dat de kandidaat Bouterse op grond van de vingerende Grondwet niet voldoet aan de eisen gesteld, kan men nu spreken van een recidive indien gekozen, en door deze verkiezing gelegitimeerd door De Nationale Assemblee.

De Stichting 8 december 1982 betreurt tevens ten zeerste uit de pers te moeten vernemen dat de politiek deze misdaden van december 1982 wil verkleinen toe een oplosbaar politiek probleem.

Daarmee de 15 slachtoffers, de nabestaanden en grote delen van de Surinaamse gemeenschap, door de President geduid als coupplegers en staatsvijanden, opnieuw te desavoueren.

De Stichting dringt er bij de nieuw gekozen Assembleeleden op aan de gedane beloften en uitspraken in verkiezingstijd gedaan ten aanzien van het ongemoeid voortzetten van het Krijgsraadproces, gestand te doen.'
Henry Behr, nabestaande van een van de 8 decemberslachtoffers, er geen problemen mee dat Bouterse wordt herkozen, noch minder dat de oppositionele partijen het proces zullen ondersteunen. Hij beweert vandaag zelfs in de Ware Tijd de huidige ontwikkelingen te verwelkomen. Hij geeft Bouterse het voordeel van de twijfel, zolang hij bereid is te luisteren naar de opvattingen van de gemeenschap. Behr meent dat dit alles een onderdeel is van de volwassenwording als land. 'Ik wil ervan af dat nabestaanden zich als slachtoffer opstellen.'
 
Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, zegt vandaag in de Ware Tijd: 'Diverse groeperingen hebben het 8 Decemberstrafproces gebruikt als verkiezingspropaganda en nu zegt men de verkiezing in het parlement te ondersteunen om de gang naar de Verenigde Volksvergadering te voorkomen. Dat zijn opmerkingen die niet zo best over komen.'

Bij verkiezing president en vicepresident geen stembriefjes, -bussen en -hokjes

Vicevoorzitter Assemblee Bouva (NDP): 'Wet van 1988 zal worden gevolgd'


In het parlement zal vanochtend, dinsdag 14 juli 2015, vanaf elf uur geen sprake zijn van stembriefjes, -bussen en -hokjes bij het kiezen van de nieuwe president en vicepresident. 'Niemand moet verwachten dat er met stembriefjes of handopsteking zal worden gewerkt', aldus de nieuwe vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva (NDP), zo bericht de Ware Tijd.

Hij stelt, dat het parlement de procedure die is vastgelegd in de wet van 1988 (zie onderaan) - de Kandidaatstelling van president en vicepresident - zal volgen. Aangezien er voor de twee functies slechts één kandidaat is, zal conform artikel 8 van die wet worden gehandeld. Daarin staat onder andere, dat indien er slechts één kandidaat is de voorzitter van het parlement dit vaststelt en aan de vergadering voorhoudt mits er 34 assembleeleden aanwezig zijn en de desbetreffende kandidaat 'wordt geacht te zijn gekozen'.

Inmiddels is ook een andere discussie gaande, namelijk in hoeverre de parlementsleden lijfelijk aanwezig moeten zijn in de vergaderzaal bij de verkiezing van de president en vicepresident.

De afgelopen jaren werd er geacht quorum te zijn indien minstens 26 parlementariërs de presentielijst hadden getekend. Bij de opening van of tijdens de vergadering hoefden zij niet lijfelijk aanwezig te zijn. Wel als er bij stemming besluiten genomen moesten worden. Aangezien er bij het kiezen van de president en vicepresident geen sprake is van stemming indien er slechts één kandidaat is, rijst de vraag of lijfelijke aanwezigheid wel vereist.

'In mijn visie beoogt de wet hier te zeggen, dat Assembleeleden lijfelijk aanwezig dienen te zijn in de vergaderzaal wanneer het besluit over een nieuwe president en vicepresident wordt genomen', zegt Bouva.

Richtlijnen van ministerie van Onderwijs voor schoolreisjes


Veel aandacht afsluiten verzekeringen en veiligheid zwemgelegenheden


Het ministerie van Onderwijs. Wetenschap en Cultuur heeft voor alle basis- en VOJ-scholen richtlijnen opgesteld voor het organiseren van schoolreisjes. Zo moeten de bus en de leerlingen verzekerd zijn en zwemgelegenheden die niet duidelijk afgebakend zijn vermeden worden en mogen kinderen alleen met toestemming van de ouders in het water, aldus de Ware Tijd dinsdag 14 juli 2015.

Als de reis per boot wordt gemaakt moet elke leerling een zwemvest dragen. Het ministerie vindt deze maatregel noodzakelijk, omdat in 2013 twee leerlingen van een school in Commewijne bij een schooltrip verdronken.

'Wij gaan niet naar plaatsen waar water is. Ik ben al tien jaar schoolleider van de OS Hockey 1. De verantwoordelijkheid voor zulke kinderen is groot', zegt Hilda Belfor.

Het ministerie stelt ook, dat er per vijftien leerlingen minimaal één toezichthouder moet zijn. Springen in het water dient ten strengste verboden te worden. De begeleider moet erop toezien dat het water niet hoger dan de borst reikt. Na het eten moet minstens een half uur gewacht worden voordat mag worden gezwommen.

Het ministerie zal de scholen een overzicht sturen van de gecertificeerde vakantieoorden in het district Para. De certificatie wordt verstrekt na onderzoek door de Bestuursdienst, de brandweer, de politie en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Bij de uitgifte van zo'n certificaat wordt gelet op toiletten, kleedhokken, lifeguards, loket voor kaartenverkoop, openings- en sluitingstijden, goede afvalverwerking, afbakening van het kreek- of rivierwater, dieptemeters in het zwemwater en een EHBO-post die bemensd moet zijn met goed getraind personeel.

Marktventers Centrale Markt blij met renovatie

Nieuwe marktmeester Edwin Gefferie: Riolering en verlichting worden ook aangepakt


Organisatie van marktventers willen dat straatventers rond markt worden verwijderd


Marktventers vertegenwoordigd in de Belangenorganisatie Centrale Markt Paramaribo, verwachten dat niet alleen bouwtechnische werkzaamheden in en aan de markt zullen worden uitgevoerd, maar dat ook de riolering en verlichting worden aangepakt worden en de waterdruk. De voorzitter van de organisatie, Charlton Lieuw Choy, zegt vandaag, dinsdag 14 juli 2015, in de Ware Tijd, dat een gesprek is aangevraagd met de nieuwe marktleiding. 

De nieuwe markmeester Edwin Gefferie zegt, dat het de bedoeling is dat de markt wordt verfraaid. De aanpak van onder meer de riolering en verlichting maken deel uit van het plan. Hij wil niet zeggen hoelang de renovatie zal duren.

De markventers zijn blij met de aangekondigde renovatie. Dat kan onder meer leiden tot meer marktbezoekers en meer omzet. Voorwaarde is volgens Lieuw Choy wel, dat straatventers definitief verwijderd worden uit de omgeving van de markt.

Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost stelt, dat door verfraaiing van de markt 'het leuk moet zijn om er te vertoeven zoals vroeger, toen deze schoon was. We zullen daarom ervoor zorgen dat de hygiëne in orde is.'

De marktmeester weet dat sommige mensen geen vergunning hebben, waardoor de markt standgeld misloopt. De marktleiding is al gestart met het gedeelte dat 'groothandel' wordt genoemd. Dat deel was aan renovatie toe, omdat de houtconstructie in slechte verkeert en hierdoor een gevaar vormt voor de marktventers. Deze zijn voorlopig verhuisd naar de nieuwe vishal. De renovatie van dit gedeelte zal ongeveer twee maanden duren.

Vertrokken assistent-secretaris-generaal OAS Ramdin blikt tevreden terug op 10 jaar OAS

(Bron foto: OAS)
Ramdin blij met lovende woorden vertegenwoordigers lidlanden over zijn functioneren


Ambassadeur Albert Ramdin heeft de lovende woorden gisteren van de lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bij zijn afscheid als assistent-secretaris-generaal bijzonder gewaardeerd.  Dat zegt hij vandaag, dinsdag 14 juli 2015, op Starnieuws, terugblikkend op 10 jaren bij de OAS.

'Ik heb vanaf het begin gesteld, dat ik weliswaar uit het Caribisch gebied kom, maar dat ik geen assistent-secretaris-generaal alleen voor dat gebied wilde en kon zijn. Toen ik luisterde naar de toespraken van de ambassadeurs, besefte ik dat ik daarin geslaagd ben', aldus Ramdin. 

De tien jaren bij de OAS zijn razendsnel verlopen voor Ramdin. 'Gevoelsmatig herinner ik mij de verkiezing op 7 juni 2005 in Fort Lauderdale, Miami, als de dag van gisteren. Ik neem aan dat als je plezier hebt in je werk en het gevoel hebt dat je nuttig en goed werk doet, dat dan de tijd snel voorbijgaat. Gedurende de gehele periode heb ik mij altijd opengesteld voor lidlanden en ook voor het personeel. Dialoog en een juiste constructieve opstelling is voor mij persoonlijk enorm belangrijk in interpersoonlijke en interstatelijke relaties. Ik heb met tevredenheid geluisterd naar ambassadeurs die deze ervaring in de contacten met mij hebben gewaardeerd.'

Ramdin zegt nog meer waarde te hechten aan de lovende woorden van de ambassadeurs tijdens de speciale bijeenkomst gisteren van de Permanente Raad van de OAS.

'Er zijn ook tijden geweest waar twijfels over mijn deskundigheid, draagvlak en ondersteuning werden gesuggereerd. Het is goed om van de lidstaten op zo'n moment te horen hoeveel zij mijn bijdrage hebben gewaardeerd en dat de visie en aanpak die ik aan de dag heb gelegd, gedeeld wordt. Het is geen eenvoudige opgave geweest om 34 lidlanden, met zulke grote belangen, tevreden te stellen en niet in conflict met hen te komen. Ik ben blij dat veel vertegenwoordigers met concrete voorbeelden hebben aangegeven wat ik voor hun land heb betekend. Ik heb getracht in alles wat ik gedaan heb ten dienste te staan van de lidlanden. Voor mij was het versterken van de relaties tussen de landen een persoonlijke missie, want zonder dialoog en communicatie kan niet veel bereikt worden.'

Het enorme netwerk aan contacten op alle niveaus dat is opgebouwd heeft ook veel vriendschappen opgeleverd, met name met Caribische en Midden-Amerikaanse presidenten, premiers en ministers. 'Ik heb een prachtige persoonlijke felicitatiebrief gekregen van premier Kamla Persad-Bissessar van Trinidad & Tobago. Het zal niet meevallen om na zo'n enerverende en hectische baan om te schakelen naar een minder volle agenda, maar ik kijk uit naar wat ik kan doen voor mijn land.'

In zijn dankwoord tijdens de afscheidsbijeenkomst, blikte Ramdin terug op zijn kennismaking met de OAS. Twintig jaar geleden stond hij als handelsadviseur namens Suriname voor het eerst op de stoep van het gebouw. Hij wist toen al dat hij deel zou zijn van de organisatie. Ramdin wees in zijn speech op de rol van de OAS, waarvan de belangen afgestemd zijn op het welzijn van alle personen in de Amerika's. Hij benadrukte de noodzaak om politieke relaties tussen lidlanden te verbeteren.

De diplomaat pleitte ook voor meer aandacht voor mensenrechten en samenwerking met regionale organisaties als de CARICOM en UNASUR. Hij gelooft dat uitbreiding van strategische allianties zoals met financiële instituten kan bijdragen tot concrete ontwikkelingsprojecten. Deze moeten duurzaam zijn en lange termijn impact hebben op gemarginaliseerde gemeenschappen, vrouwen, inheemse en jongeren.

Pertjajah Luhur onderneemt zoveelste poging om Sapoen en Chitan terug te roepen

Advocaat Kanhai: 'Somohardjo blijft fouten maken, ik weet niet wie hem adviseert'


De Pertjajah Luhur (PL) heeft op basis van het vonnis van gisteren in de Kort Gedingzaak tegen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, besloten om de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan opnieuw terug te roepen. De rechter heeft gesteld dat het terugroepen van de Assembleeleden te vroeg is gebeurd. Zij waren op 25 juni nog geen Assembleelid toen zij teruggeroepen werden. 

Partijvoorzitter Paul Somohardjo zegt nu, dinsdag 14 juli 2015, op Starnieuws dat het vonnis veel mogelijkheden biedt voor de partij.

Irvin Kanhai, advocaat van Sapoen en Chitan, zegt in een reactie, dat Somohardjo 'slag op slag' zal incasseren. 'Hij blijft fouten maken, ik weet niet wie hem adviseert.'

'De PL kan natuurlijk weer een deurwaardersexploot sturen, maar daar gaat niks mee bereikt worden. In feite moet de terugroeping door alle partners van V7 worden gestuurd, ook al is de combinatie ontbonden. Kijk maar naar de geloofsbrieven. Daar staat dat ze gekozen zijn als kandidaten van V7. De combinatie is ontbonden, maar zijn de verkiezingsautoriteiten hiervan in kennis gesteld?' 

Inmiddels zou een nieuwe terugroeping, die gestuurd is via advocaat Gerold Sewcharan van de Pertjajah Luhur, betekend aan de twee Assembleeleden.

Somohardjo vindt, dat als Sapoen en Chitan meewerken aan de verkiezingen later op de dag, het best zo zou kunnen zijn dat de president en vicepresident ongrondwettelijk gekozen zijn. 'De coalitie hoeft niet bang te zijn dat er geen tweederde meerderheid zal zijn voor de verkiezing. Wij zullen in de zaal zijn. Dit hebben ook andere oppositiepartijen meegedeeld.'

'Wie bepaalt dat de president en vicepresident mogelijk ongrondwettelijk zijn gekozen? De rechters kunnen dat niet en er is geen Constitutioneel Hof", stelt Kanhai.

Procederen in buitenland is alleen mogelijk als de nationale mogelijkheden uitgeput zijn. Volgens Kanhai zal Somohardjo slag op slag incasseren in deze zaak. 'Hij maakt zich alleen maar belachelijk, want hij weet alles van overlopen af. Hij is in 1975 toch ook overgelopen?'

Hij blijft er bij dat de Terugroepwet bijzonder slecht is. Op basis hiervan is het niet mogelijk om Assembleeleden terug te roepen, volgens Kanhai. Somohardjo vindt daarentegen juist dat door de rechterlijke uitspraak van gisteren de weg vrijgemaakt is om te handelen. Hij vindt het ook belangrijk dat de rechter gesteld heeft bevoegd te zijn om de zaak in behandeling te nemen.

COC tracht tevergeefs optreden Hakuna Matata Gang in Arnhemse club te voorkomen

Eigenaar club: 'Het nummer Bullet mogen ze niet spelen, andere nummers kunnen door de beugel'


 
De homobelangenorganisatie COC wil dat een optreden van de Surinaamse band Hakuna Matata Gang in Arnhem geannuleerd wordt. Het 12-koppige hiphopgezelschap komt zaterdag 31 juli naar Club Supreme, nabij de Arnhemse Korenmarkt. De band zou aanzetten tot homohaat. Dit bericht de regionale krant De Gelderlander vandaag, dinsdag 14 juli 2015.

Het nummer Bullet gaat over 'Batty Boys', een gangbare scheldnaam voor homo's in Zuid-Amerikaanse landen. Zij verdienen volgens het hiphopgezelschap een kogel.

En dat gaat veel te ver, stelt een woordvoerder van het COC: 'Dit is beledigend en bedreigend voor homo's en lesbo's in Nederland en Suriname. Zolang zij niet expliciet afstand nemen van de tekst, roepen wij alle podia nadrukkelijk op de geplande optredens te annuleren.'

Nobi Moeshart, eigenaar van Club Supreme, ziet daar echter niets in: 'Het nummer Bullet mogen ze hier niet spelen. Maar, de andere nummers kunnen wel door de beugel. Daarnaast is het een heel populaire band. Er is voor mij dus geen aanleiding het optreden te annuleren.'

Overigens liet Moeshart afgelopen vrijdag tegenover Omroep Gelderland weten, dat hij niet wist van de homovijandige teksten van de Hakuna Matata Gang. 'Ik ken geen enkel nummer van ze. Ik heb alleen begrepen dat de band erg populair is.'


Geconfronteerd met de teksten van de band zei Moeshart: 'Ja, dat is wel apart. Ik snap de oproep van het COC en ik ga ernaar kijken. Maar ik wil eerst de muziek horen en meer van de band weten.'

Volgens de eigenaar van Club Supreme vormt het optreden van de Hakuna Matata Gang onderdeel  van het feest Parbo Night, met meerdere Surinaamse artiesten: 'Deze band is niet de hoofdact. Als de hele avond anti-homoteksten klinken dan vind ik dat ongepast, maar over één nummer maak ik mij niet druk.' Moeshart liet vrijdag verder weten niet uit te sluiten dat hij de band alsnog afzegt, maar vandaag blijkt dat hij de groep gewoon laat optreden.

De Hakuna Matata Gang heeft nog niet gereageerd op de ontstane commotie in Nederland over anti-homogevoelens onder bandleden en de tournee door het land.