woensdag 15 juli 2015

Gemeente Eindhoven deelt zorgen over vluchten Arke van Eindhoven Airport naar Curaçao en Aruba

Motie gemeente- raad om vluchten tegen te houden op valreep ingetrokken


Burgemeester kan vluchten niet verbieden


De gemeente Eindhoven deelt de zorgen over de geplande vluchten van Eindhoven Airport naar Curaçao en Aruba door luchtvaartmaatschappij Arke. Een motie van de gemeenteraad gisteren om de vluchten tegen te houden, werd echter op het laatste moment ingetrokken, meldt vandaag, woensdag 15 juli 2015, het Eindhovens Dagblad, zo bericht ook de Amigoe.
 
In antwoord op vragen van de PvdA maakte het college van Burgemeester en Wethouders gisteren bekend, dat er mogelijk een paar honderd bolletjesslikkers per jaar zullen worden aangehouden op Eindhoven Airport. Het gemeentebestuur baseerde zich op de verwachting dat er jaarlijks zo’n 30.000 passagiers van Curaçao naar Eindhoven zullen vliegen. Op Schiphol landt jaarlijks een dubbel aantal passagiers uit Curaçao en worden er 400 tot 500 bolletjesslikkers aangehouden.

De gemeenteraadsleden van de PvdA, SP en GroenLinks, partijen die deel uitmaken van de coalitie in Eindhoven, en de oppositiepartij Brede Beweging LinksOm, verzochten burgemeester Rob van Gijzel in een motie om de geplande vluchten te verbieden. Het lukt volgens hen niet om Eindhoven Airport voor 1 november voldoende te beveiligen en de faciliteiten zijn ook te duur, aldus de vier partijen.

Van Gijzel antwoordde echter, dat hij geen bevoegdheid heeft op dat terrein. 'Het is niet aan een burgemeester hier een besluit over te nemen. Dat moet op landelijk niveau gebeuren. Ik sluit overigens niet uit dat deze vluchten – die ook voor ons geen prioriteit hebben – helemaal niet gaan plaatsvinden', aldus de burgemeester in het Eindhovens Dagblad.

Omdat Van Gijzel de motie dus helemaal niet uit kan voeren, werd deze weer ingetrokken. De burgemeester beloofde wel dat hij de Nederlandse regering duidelijk zou maken dat Curaçao en Aruba geen belangrijke bestemming zijn voor Eindhoven.

Ook in de Tweede Kamer werden eerder dit jaar vragen gesteld na berichten in de media dat er op ambtelijk niveau tegen de vluchten werd geadviseerd. Minister Ard van der Steur van Justitie antwoordde dat alle betrokken partijen nog in gesprek zijn.

De op het allerlaatste moment ingetrokken motie:

Minister Camelia-Römer op Curaçao duldt geen illegale bouwsels meer

Ministerie van VVRP gaat ruim 10.000 illegale bouwwerken op eiland analyseren...


Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) op Curaçao zal nieuwe illegale bouwontwikkelingen niet dulden, zo laat VVRP-minister Suzy Camelia-Römer weten, aldus de Amigoe woensdag 15 juli 2015. Een structurele aanpak voor de lange termijn wordt beoogd om de meer dan 10.000 illegale bouwwerken op het eiland te analyseren en te bepalen of deze in aanmerking komen voor legalisatie of waar tegen opgetreden moet worden. Dit in samenwerking met de ministeries van Financiën en Justitie. 

Zij licht toe dat daarvoor ook een versterking van het bestaande, sterk onderbemande ambtenarenapparaat van het VVRP-ministerie ofwel de uitvoeringsorganisaties nodig is.
 
'Ik ben zeer zeker niet de eerste minister die dit stelt, in het verleden hebben meerdere beleidsmakers een dergelijke aanpak nagestreefd, maar ik heb nu een streep getrokken. Aangezien er over de afgelopen periode van twintig tot dertig jaar een situatie is ontstaan waarbij het eiland nu meer dan 10.000 illegale bouwwerken telt, meen ik gewoon ergens te moeten beginnen. Het kan zo niet verder. Nieuwe illegale bouwontwikkelingen zullen niet toegestaan worden, noch op Curaçao en noch op Klein Curaçao', aldus Camelia-Römer die benadrukt dat als de ‘emmer overloopt de kraan dicht moet’.

Ze licht in het verlengde daarvan toe, dat bij deze illegale bouwwerken, er ‘ook duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt omtrent de gevallen die gelegaliseerd kunnen en dienen te worden’. 'Ik meen dat gevallen van bouwwerken die weliswaar illegaal zijn gerealiseerd op een terrein van ouders of in huur van een terrein van familieleden, in aanmerking moeten komen voor legalisatie. Men kan onmogelijk een dergelijk groot aantal mensen dakloos laten worden, men dient op humane wijze een analyse van de gevallen uit te voeren, waarbij men ook met de burgers dient samen te werken.'

Als voorbeeld schetst Camelia-Römer een situatie van een huis dat illegaal gebouwd is en niet aan de bouwvoorschriften voldoet, maar waar wel zeven mensen in wonen. 'Wat in een dergelijk geval te doen? Ook hier kan men niet zomaar mensen op straat zetten, men dient dan in overleg te treden om zo een oplossing te bewerkstelligen waarbij het gebouw uiteindelijk wel aan de standaarden voldoet. Ook gebouwen die bijvoorbeeld op overheidsterrein gerealiseerd zijn zonder toestemming, maar wel in de ontwikkeling van de overheid passen, kan men legaliseren. Maar, mensen die tot illegale ontwikkeling zijn overgegaan voor de verkoop van deze bouwwerken waarbij duidelijk een winstoogmerk een rol speelt, zullen aangepakt worden, waar nodig in samenwerking met het ministerie van Justitie.'

In de afgelopen paar jaren is de roof van overheidsterreinen toegenomen, mede door betrokkenheid van de georganiseerde misdaad. Hierdoor ontstaat vanwege intimidatiepraktijken onder andere ook een toenemende druk op het ambtenarenapparaat, dat hierop dient te handhaven. De probleemgebieden waar op grote schaal overheidsterrein is ingepikt, zijn reeds door het ministerie in kaart gebracht: ‘Duzu’ bij Tera Kòrá, ‘Las Almas’ bij Barbouquet, Boca St. Michiel, Sabana Baka bij Fuik, Hanenberg bij Montaña Abou, St. Joris en Klein Curaçao.

Journalist, schrijver, Neerlandicus en dichter Hans Vaders (66) overleden

Vaders was zeer actief in journalistiek veld op Curaçao
(Bron: In de Knipscheer)

Hans Vaders (1949), eindredacteur van de Ñapa, is vanochtend overleden, aldus de Amigoe vanmiddag, woensdag 15 juli 2015. Neerlandicus Vaders was vooral journalist, schrijver en dichter, maar doceerde in het verleden ook het vak Nederlands. Zijn laatste jaren was hij eindredacteur van de Éapa, de zaterdagbijlage van de Amigoe. Eerder werkte Hans als corrector bij de Amigoe. 

Hij bekleedde in het verleden de functies van hoofd- en eindredacteur bij de Curaçaose kranten Beurs- en Nieuwsberichten, Antilliaans Dagblad en Curaçaose Courant.

De Knipselkrant Curacao schrijft vandaag:
Hans schreef het afgelopen jaar hele leuke stukjes voor de Knipselkrant.
Dat deed hij onbezoldigd en met plezier.
Wij – en vele anderen – genoten van zijn erudiete Nederlands taalgebruik, levendige inventiviteit en verrassende nieuwe invalshoeken zoals de serie Slangenkuil. Alsook van de mooie lafenisreizen in de serie Landen der Lafenis .

Hij schreef vele boeken, dichtbundels, columns en verhalen. Uitgeverij In de Knipscheer publiceerde onder meer ‘Tropische winters’, ‘Otrobanda. Berichten van de overkant’, ‘Kate Moss in Mahaai’ en ‘Terug tot Tovar’.

Sunil Oemrawsingh keert de NPS de rug toe

Secretaris afdeling Paramaribo zegt lidmaatschap NPS op

'Als sociaal democraat voel ik mij niet langer thuis in de NPS'


Sunil Oemrawsingh, secretaris van de NPS-afdeling Paramaribo, heeft het lidmaatschap van de Nationale Partij Suriname opgezegd. 'Als sociaal democraat voel ik mij niet langer thuis in de NPS. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociale democratie verwijderd', schrijft Oemrawsingh vandaag, woensdag 15 juli 2015, in een brief aan het hoofdbestuur van de partij.

Oemrawsingh was ruim twintig jaar lid van de NPS en heeft in verschillende functies gediend. Hij is ook voorzitter van de Stichting 8 december 1982. Hij heeft in overweging genomen zijn nauwe betrokkenheid bij de verdediging en versterking van de beginselvastheid van de partij. Hij wil niet verward worden met mensen die 'macht belangrijker vinden dan idealen'.

'Dat legitimeren van een verdachte van multipele moord en schender van de Grondwet, als president van onze republiek een wens is van machtswellustelingen aan de rechterzijde van het politieke spectrum van ons land. Vanuit de NPS is juist daartegen gedurende de afgelopen jaren stelling genomen. Dat juist NPS-leidslieden op 14 juli 2015 zich er toe hebben verplicht deze wens toch te legitimeren, onverteerbaar is. Ook dit is een verloochening van beginselen van sociale democratie.'

'Maar, het gaat niet alleen om fouten. De basiswaarden van de rechtsstaat en de sociale democratie zijn in het geding. De kern daarvan wordt gevormd door het beginsel van integriteit. Dat beginsel is terzijde geschoven. Dit is geen foutief beleid, maar een verloochening van een kernbeginsel.'


De volledige brief van Oemrawsingh:

Kalloe: 'Bouterse en Venetiaan zijn samen debet aan deze rommel' - 'Assemblee is circus voor dommeriken'

'Zelfverrijking en corruptie hebben economie in huidige financiële wansituatie gestuwd'

'Afgelopen regeerperiode is ruim Srd 2 miljard verbrast aan corruptie'...


Dat president Desi Bouterse, die gisteren voor de tweede maal is gekozen als president van Suriname, aangegeven heeft dat Suriname moeilijke tijden tegemoet gaat, daar schrikt de econoom Richard Kalloe helemaal niet van. Kalloe neemt geen blad voor de mond en zegt vandaag, 15 juli 2015, in het Dagblad Suriname, dat zelfverrijking en corruptie de Surinaamse economie in deze financiële wansituatie hebben gestuwd. 

‘Bouterse en Venetiaan zijn samen debet aan deze rommel. Beide presidenten hebben eens genoeg geld en de beste adviezen gekregen om ontwikkeling teweeg te brengen. Maar, dat is nagelaten.’ Volgens Kalloe is gedurende de afgelopen regeringsperiode ruim Srd 2 miljard verbrast aan corruptie. Dit heeft mede zorg gedragen voor de verarming van de Surinaamse samenleving.

De econoom wijst erop, dat er nooit op planmatige wijze is geïnvesteerd in de productie. Vooral de NDP heeft een cultuur om incompetente partijmensen op belangrijke posten te plaatsen, memoreert de econoom. Kalloe stelt, dat de regerende partij geen cultuur heeft om te investeren, maar slechts een cultuur heeft van corruptie en zelfverrijking. ‘Ook al krijgt NDP de beste deskundigen en al het geld van de wereld.’ Zij is volgens de econoom niet in staat om ontwikkeling teweeg te brengen.

Kalloe zegt, dat hij een en ander stelt op grond van eigen ervaringen en bevindingen. De NDP is een partij waarin eigenbelang en etnische belangen hoog in het vaandel worden gedragen. Wanneer Kalloe al deze wantoestanden onder de loep neemt, voorspelt hij dat Suriname afstevent naar het niveau van een Afrikaans land, waar de wet van de jungle geldt. De Nationale Assemblee wordt door de econoom betiteld als een circus voor dommeriken, vooral gelet op het feit dat hoewel Suriname een partijdemocratie kent, overlopers toegelaten worden tot de Assemblee.

Kalloe zegt, dat de tijd rijp is dat de gemeenschap kennis zal maken met hun gekozen leiders. ‘Onze leiders zijn onze grootste vijanden.’

De econoom herinnert eraan dat deze leiders slechts in staat zijn om te praten. ‘Maar praatjes vullen geen gaatjes.’ Deze personen hebben niet de aard van ontwikkeling teweegbrengen middels het ontplooien van initiatieven en projecten. ‘Alles wat zij bezitten, hebben zij te danken aan de corruptie.’

Dat president Bouterse oproept om ‘all hands on deck’ te plaatsen, beschouwt hij als een lachertje. ‘Hij heeft al het geld opgemaakt, dan komt hij zeggen dat ‘all hands on deck’ geplaatst moeten worden.’ Kalloe zegt dat de financiële malaise waarin de economie is beland, al voorspeld was. Maar gedurende deze periode werd er geen gehoor gegeven aan de waarschuwing. Alle aandacht was toen gevestigd op zelfverrijking en corruptie.

Afwezigheid VHP-Assembleeleden Mathoera en Sharman bij verkiezing president was 'een duidelijk signaal'

'De heer Bouterse als presidentskandidaat wordt niet volledig door volk gedragen'


De VHP is nog steeds oppositie en geen deel of verlengstuk van de coalitie, zeggen de Assembleeleden Krishna Hussainali-Mathoera en Dew Sharman vandaag, woensdag 15 juli 2015, op Starnieuws. 'Met onze afwezigheid in de vergaderzaal tijdens de verkiezing, hebben wij een duidelijk signaal willen geven, dat de heer Bouterse als kandidaat niet volledig wordt gedragen door de samenleving. Als gekozen representanten van het volk, hebben wij dit duidelijk gedemonstreerd.'

Sharman stelde een maand geleden, dat de VHP medewerking zou kunnen verlenen om de president in de Assemblee te kiezen, op basis van de verkiezingsresultaten. 'Wat ik toen vond is ook gebeurd, al was ik niet lijfelijk aanwezig.' Hij zegt achter het VHP-standpunt te staan: de erkenning van de wil van het volk van Suriname. 'Het volk heeft de politieke macht tot uiting gebracht in een meerderheid voor de NDP en diens kandidaten voor president en vicepresident.'

De keuze van vijf fysiek aanwezig en vier afwezig werd ingegeven doordat de meerderheid wel op de NDP, en dus op Bouterse heeft gestemd, en een minderheid, een aanzienlijk deel van de kiezers, niet voor de NDP en diens kandidaten heeft gekozen. 'Wij zijn niet voorbij gegaan aan de gevoelens van de kiezers, die op V7 en VHP hebben gestemd', zegt Mathoera.

De VHP’ers vinden dat hun partij zich aan haar woord heeft gehouden en consistent heeft gehandeld. Er is een nationale opstelling gedemonstreerd en de politieke democratie is gerespecteerd. Het VHP-standpunt is tot uiting gekomen in de medewerking voor een snelle formatie aan een regering, het niet stellen van kandidaten en deels fysiek aanwezig te zijn.

'Dat wij vanuit de oppositie hebben meegewerkt aan de verkiezing, is het etaleren van een stukje politieke volwassenheid', zegt Sharman. 'Persoonlijke- en partijbelangen zijn ondergeschikt gemaakt aan nationaal belang, terwijl wij ook gedurfd hebben om dat wat niet goed is, te benoemen en een duidelijk signaal te geven.'

De parlementariërs beweren verder respect te hebben voor de president van het land. 'Daarom ben ik na de verkiezing gewoon weer in de zaal komen zitten', aldus Mathoera.

Mathoera zegt achter haar woorden te staan, zoals geuit tijdens de VHP-verkiezingscampagne. Ze heeft toen gewezen op Bouterses positieve maatregelen in 's landsbelang. In één adem wees ze ook steeds 'op de minder prettige dingen, die de samenleving geschokt hebben en waarvan sommige nog steeds om oplossing vragen'.De parlementariër blijft erbij, dat er een  slecht financieel economisch beleid is gevoerd en de president een krachtig optreden heeft nagelaten.

'Ik ben van oordeel, dat we als Surinamers, zaken die verkeerd of niet in het belang van het land zijn, moeten durven benoemen en bespreken.' Tegelijkertijd, erkent Mathoera de plicht en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van Suriname vanuit elke rol. Zij verduidelijkt dat de constructieve opstelling van de VHP, zal bestaan uit het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van beleid in belang van land en volk. 'Wanneer er zaken niet in dit belang zijn, zullen wij onze stem nadrukkelijk laten horen. Indien nodig zullen wij ook onze visie presenteren over hoe het wel zou moeten zijn.'

Via opschuiving kan Gangaram Panday opengevallen zetel Adhin invullen in parlement

Slechts 138 personen stemden op Keshopersad Gangaram Panday bij verkiezingen....

'Vanuit welke invalshoek de NDP mij ook wil gebruiken, daar ga ik voor'


Nu het NDP-Assembleelid Ashwin Adhin sinds gisteren is gekozen tot vicepresident van Suriname, komt zijn plaats van parlementariër in De Nationale Assemblee (DNA) open te vallen. Formeel heeft Adhin tot drie maanden na zijn verkiezing tot vicepresident, nog de tijd om aan te geven voor welke van de twee functies hij zal gaan. Middels opschuiving zal dan Keshopersad Gangaram Panday in het parlement moeten belanden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 15 juli 2015.

Gangaram Panday zegt, dat hij het een eer vindt om in plaats van Adhin zitting te zullen nemen in DNA en dat hij er helemaal gereed voor is. Alvorens hij in functie kan komen, zal Gangaram Panday eerst moeten bewilligen. Op de vraag of hij zal bewilligen voor de positie van parlementariër, antwoordt hij dat hij ‘zal doen wat de partij zegt’. De voormalige buurtmanager behoorde tot de zwakste schakels binnen de NDP tijdens de afgelopen verkiezingen, zo schrijft het Dagblad. Hij behaalde niet meer dan slechts 138 stemmen tijdens de afgelopen verkiezingen in het district Paramaribo.

‘Voor elke functie wil ik paraat staan’, zegt hij. Als de partij zou aangeven dat hij niet zou moeten bewilligen, heeft GangaramPanday daar geen moeite mee. ‘De partij beslist. Vanuit welke invalshoek de partij mij ook wil gebruiken, daar ga ik voor’, aldus de NDP’er, die op het Kabinet van de President is geplaatst sinds hij de overstap maakte van de VHP naar de NDP ruim een jaar geleden.

De politicus denkt niet dat hij, zoals door sommigen beweerd wordt, op basis van het aantal behaalde stemmen beoordeeld zal worden. ‘De partij werkt anders, de partij weet welke activiteiten ik heb ontplooid zowel binnen als buiten Paramaribo.’ Er zijn volgens Gangaram Panday leden die al jaren in het parlement zitten, die hetzelfde aantal stemmen als hij of zelfs veel minder stemmen hebben gehaald. ‘Daar is toch geen poeha van gemaakt?’, stelt hij. Zijn partij weet volgens hem precies ‘wat er is gebeurd en hoe de zaken in elkaar liggen’.

Als Gangaram Panday in het parlement komt, gaat de gewezen buurtmanager voor welzijn en welvaart voor een ieder, gelijke kansen voor een ieder, meer leefbaarheid en veiligheid in het land, criminaliteit en armoedebestrijding en het stimuleren van het klein ondernemerschap.

Behalve Adhin zullen ook Ricky Kromodihardjo, André Misiekaba en mogelijk Rabin Parmessar andere functies gaan bekleden, waardoor hun zetel in het parlement vacant wordt. Hierdoor zouden ook Ruchsana Illahibaks en Rocher Hopkinson in het parlement kunnen belanden. Ilahibaks is een nog zwakkere schakel dan Gangaram Panday met slechts89 stemmen. Hopkinson kreeg niet meer dan 282 stemmen. Een sterke schakel op de lijst, maar helemaal op nummer 15, is de voormalige voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Darryl Boetoe met 1.040 stemmen.

OM Curaçao: 'Nini' Fonseca blijft nog zeker 60 dagen in hechtenis

Fonseca verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en is verdachte in Maximus-zaak


Burney ‘Nini’ Fonseca blijft zestig dagen langer vast zodat er meer onderzoek kan worden gedaan naar zijn betrokkenheid bij drugshandel. Dat heeft de rechter-commissaris gisteren geoordeeld, laat woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao, Norman Serphos, vandaag, woensdag 15 juli 2015, weten in het Antilliaans Dagblad. 

Niet alleen voor hem, maar ook voor de drie anderen die zijn gearresteerd in deze zaak, gaat nu de periode van gevangenhouding in. De man, die ook verdachte is in het onderzoek Maximus naar de intellectuele daders van de moord op politicus Helmin Wiels, werd eind vorige maand gearresteerd. In de vroege uren van 24 juni werd een inval gedaan in zijn huis aan de Kaya Chi ku Cha in Koraal Specht. Fonseca was op het moment van de inval niet thuis, maar heeft zich later aangegeven bij het politiebureau.

In ditzelfde onderzoek naar drugssmokkel en witwassen zijn al drie aanhoudingen verricht. Het gaat om D.H. die in de Kaya Sakadó is aangehouden, C.D. die in Dominguito is gearresteerd en S.C. die in Jan Doret in de boeien is geslagen.

De rechter-commissaris oordeelde in alle gevallen dat ze 60 dagen langer vast worden gehouden. Fonseca is geen onbekende van justitie en ook niet voor de Curaçaose gemeenschap. Hij kwam in 2013 na de moord op politicus Helmin Wiels prominent naar voren als de persoon die heeft gehandeld tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders van de moord. Fonseca heeft voor zijn rol in deze zaak maanden vastgezeten tot hij uiteindelijk bij de inhoudelijke behandeling van de zaak Magnus door het gerecht voorwaardelijk op vrije voeten werd gesteld. Hoewel Fonseca op vrije voeten werd gesteld, is hij altijd verdachte gebleven.

Tijdens de behandeling van de zaak werd door Officier van Justitie Gert Rip bekendgemaakt dat Fonseca gezien wordt als de schakel die de twee zaken met elkaar verbindt. Rip heeft toen gesproken over het verdachte sms-verkeer tussen Fonseca en oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) dat abrupt - een dag voor de moord - tot stilstand kwam.

Gedurende de periode van januari tot en met 4 mei 2013 zijn er intensief sms’jes uitgewisseld tussen het tweetal. Het laatste sms’je dateert van 4 mei om 18.57 uur. Jamaloodin stuurt naar Fonseca: 'Wanneer kun je langskomen zodat ik het je kan zeggen?' Na dat sms’je - op de avond voor de moord op Helmin Wiels - stopt het sms-verkeer tussen de twee.

Klein Curaçao is weer schoon

Opruimactie levert zestig vuilniszakken vol afval op

Aanspoelend plastic afval is schadelijk voor nestelende zeeschildpadden


Klein Curaçao is weer een stukje schoner. Zestig vuilniszakken vol afval zijn het resultaat van een opruimactie van de bemanning van het stationsschip in de West, Zr.Ms. Van Amstel en de stichting Carmabi, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 15 juli 2015.

De opruimactie vond plaats tijdens de zogenoemde midtermperiode van de bemanning.

Volgens Defensie Caribisch gebied is het plastic dat op Klein Curaçao aanspoelt schadelijk voor de schildpadden die op het eiland hun nesten maken.

Geestelijke Steve Meye vindt informatiegesprek winti-organisatie met president niet nodig

'De God die wintireligie aanhangt is niet de schepper van hemel en aarde'


Als het aan Steve Meye ligt, de zogenoemde geestelijk adviseur van president Desi Bouterse, ontvangt het staatshoofd de winti-organisatie Tata Kwasi Ku Tata Tinsensi niet voor een informatiegesprek. De organisatie heeft in een brief aan Bouterse gevraagd om ook als maatschappelijke groep ontvangen te worden. Meye stelt echter, dat de president zelf mag beslissen of hij die organisatie ontvangt of niet, maar hij vindt dat dit niet hoeft, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 15 juli 2015.

Meye stelt, dat de wintigemeenschap al redelijk erkend is door de president, omdat wintipriesters nu huwelijken mogen inzegenen en voltrekken. 'We beseffen dat hij de president is van ons allen en ook van zij die de wintireligie aanhangen, daarom heeft hij die erkenning gegeven, maar een gezegde zegt 'efu yu kisi wan finga yu wani teki a heri anu' en dat is wat nu gebeurt. Ze vechten voor nog meer erkenning', aldus Meye.

Hij heeft nog geen advies uitgebracht aan Bouterse, maar mocht dat zover komen dan zal hij 'vanuit de Bijbel' adviseren. 'Ik blijf vanuit mijn geloofsovertuiging erbij, dat de God die de wintireligie aanhangt niet de schepper is van hemel en aarde en de God van Abraham, Izaak en Jakob.'

De oproep van de winti-organisatie om ook ontvangen te worden, is volgens Meye geïnspireerd door Ronald Hooghart, die als fungerend voorzitter van het parlement tijdens de beëdiging van de nieuwe volksvertegenwoordigers 'Anana' dank zei.

Meye verwacht geen tweestrijd vanwege zijn zienswijze. Hij stelt, dat Bouterse tot nu toe zijn adviezen vanuit de Bijbel volgt en meent dat iedereen dat moet respecteren. Hij houdt er ook rekening mee dat de wereld dynamisch is en mensen van mening en opstelling kunnen veranderen.

WASPAR ontslaat stakend personeel

Stichting lijkt vakbondsrechten personeel te negeren

Directie zet familieleden in om werkzaamheden op te vangen


'Die arme mensen komen op voor hun rechten. Wij zullen dit niet zo laten', zegt Claudette Etnel, voorzitter van de werknemersorganisatie bij de Stichting Wasserij Particuliere Ziekenhuizen (WASPAR) vandaag, woensdag 15 juli 2015, in de Ware Tijd. Het personeel dat sinds zaterdag actie voert, is gisteren per deurwaardersexploot op staande voet ontslagen ‘wegens dringende redenen’. 

Met dat besluit van WASPAR lijkt het vakbondsrecht te negeren. De medewerkers wordt werkweigering verweten, zegt voorzitter Cynthia Rozenblad van het stichtingsbestuur.

'Ze wil het personeel niet eens te woord staan. Sommige mensen werken al 36 jaar bij het bedrijf. Mensen wordt beloofd, dat zij in vaste dienst zullen komen, maar dat gebeurt niet. Als de werkvloer onder water is, moeten de mensen gewoon werken, dat is niet hygiënisch', aldus de vakbondsleider.

Op de vraag of er geen andere maatregel getroffen kon worden, zegt Rozenblad: 'Vraag aan de mensen of zij geen andere keus hadden dan werkneerlegging. Het blijft een droevige zaak om mensen te ontslaan, vooral in deze tijd.'

Etnel stoort zich ontzettend aan de maatregel, omdat de medewerkers in actie waren om verbetering van werkomstandigheden. 'Wij zijn bezig met een vakbondsactie. Ik denk niet dat je daarvoor ontslag kan geven.'

Etnel zegt dat afhankelijk van het besluit van de Arbeidsinspectie de bond het geschil in de rechtszaal zal uitvechten. Het gaat om twaalf personen die beddengoed van ziekenhuizen wassen en medisch afval verwerken.

Volgens Etnel heeft de directeur inmiddels familie heeft ingezet om het werk te doen. De vakbondsvoorzitter betwijfelt of deze personen over de vereiste deskundigheid beschikken.

Kort Gedingzaak Sapoen/Chitan tegen PL uitgesteld naar dinsdag 21 juli

Over en weer rechtszaken in kwestie Pertjajah Luhur/Sapoen-Chitan

PL hardnekkig in pogingen om Sapoen en Chitan uit parlement te weren


De Kort Gedingrechter heeft vanochtend, woensdag 15 juli 2015, besloten dat komende dinsdag de door de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan tegen de Pertjajah Luhur (PL) aangespannen rechtszaak wordt behandeld. Dan zal de advocaat van de PL, Gerold Sewcharan, schriftelijk antwoorden op de vordering van de Assembleeleden dat zij niet langer door de PL mogen worden gehinderd in hun werkzaamheden als parlementariërs. 

Volgende week vrijdag zal advocate Nailah van Dijk namens haar beide cliënten reageren, waarna Sewcharan namens de PL kan reageren. 

Een vertegenwoordiger van het advocatenkantoor Sewcharan vroeg de rechter vanochtend om binnen een dag de zaak af te handelen. De rechter wees dat verzoek af, omdat haar agenda dat niet toelaat. Volgende week wordt de zaak behandeld, waarna een datum zal worden bepaald waarop vonnis zal worden geveld.

Wat Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, betreft zijn Sapoen en Chitan geen Assembleeleden meer. De partij heeft de twee voor een tweede keer teruggeroepen. Somohardjo stelt dat de rechter afgelopen vrijdag bij vonnis heeft gesteld - in een door de PL tegen Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aangespannen Kort Geding, omdat zij de twee parlementsleden toelaat in het parlement - dat ze te vroeg teruggeroepen zijn. Toen waren Sapoen en Chitan nog niet toegelaten als Assembleelid.

'Wij hebben hen daarom nu weer teruggeroepen, volgens de weg die de rechter ons gewezen heeft. Wij hebben aangetoond dat de Terugroepwet werkt', stelt Somohardjo. Hij verwacht dat het Centraal Hoofdstembureau binnen twee weken de opvolgers van Chitan en Sapoen aanwijst.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Venezolaanse minister Rodríguez stelt Suriname gerust: Surinaamse territoriale wateren zijn veilig

(Bron foto: Correo del Orinico)
Venezuela wil geen conflict met bevriend Suriname


Suriname hoeft niet te vrezen dat Venezuela een deel van haar territoriale wateren zal inpikken. Die geruststelling kreeg minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken van zijn Venezolaanse collega Delcy Rodríguez (een vrouw en niet zoals de Ware Tijd in haar artikel wil laten doen geloven, een man). De regering had per diplomatieke nota bij Caracas geprotesteerd, nadat president Nicolas Maduro op 25 mei een decreet had uitgevaardigd waarin unilateraal een nieuwe zeegrens werd getrokken, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 15 juli 2015.

Volgens dat decreet behoort een deel van Surinames continentaal plateau, evenals dat van Guyana en een aantal andere landen, toe aan Venezuela. Inmiddels heeft Venezuela per diplomatieke nota geantwoord, dat het geen ruzie wil met Suriname. Er is een nieuw decreet waarin geen sprake zal zijn van landverlies door Suriname.

Minister Lackin had daags na het gewraakte decreet van Maduro een telefonisch onderhoud met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. 'Zij heeft gezegd dat het laatste wat Venezuela wil  conflicten met zijn buurlanden zijn en zeker niet met Suriname waarmee zij een excellente relatie heeft', zegt Lackin. De Venezolaanse bewindsvrouwe zou afgelopen maandag naar Suriname komen voor overleg, maar het bezoek werd uitgesteld met enkele dagen.

De bewindslieden hebben afgesproken, dat deze kwestie gezamenlijk door de twee landen zal worden aangepakt. Zowel Guyana als Venezuela heeft Suriname officieel benaderd voor steun in het grensconflict dat deze twee landen met elkaar hebben. Suriname heeft voorgesteld dat nagegaan wordt welke instrumenten het UNASUR-verdrag heeft om dergelijke geschillen te helpen oplossen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Misiekaba (NDP): 'Fractie NDP klaar om zich in te zetten voor opbouw nieuw, modern Suriname'

'Volk heeft met verkiezingsuitslag mogelijk wereldgeschiedenis geschreven'


De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) is klaar om zich in te zetten voor de opbouw van een nieuw en modern Suriname, onder leiding van de herkozen president Desi Bouterse, die zijn visie over de ontwikkeling van het land sinds 25 februari 1980 onvermoeibaar kenbaar maakt. Dit zei de NDP-fractieleider André Misiekaba gisteren, dinsdag 14 juli 2015, in zijn felicitatieboodschap. Hij memoreerde dat de gekozen vicepresident Ashwin Adhin (35) de jongste vicepresident ooit is in de geschiedenis van Suriname. 

De volledige door Misiekaba gesproken tekst:

'President Desiré Delano Bouterse, vicepresident Ashwin Michael Adhin, namens de NDP-fractie, groot 26 leden, feliciteer ik u beide met uw uitverkiezing.

Ik breng tevens dank aan u beide uit voor het feit dat u zich bereid heeft getoond om uw leven andermaal in dienst te stellen van het land en het volk van Suriname.
Hiermee wil ik ook het volk feliciteren met de duidelijke uitspraak welke zij gedaan heeft op 25 mei jongstleden, waardoor deze nieuwe Assemblee, president en vicepresident een aanvang kunnen maken in deze historische setting.
Historisch; gezien het feit dat 1 partij zoveel zetels heeft.
Historisch; vanwege het grote aantal vrouwen en jongeren. Op dit moment zijn er 13 vrouwen in het Parlement (25%). Na opschuiving is het verwachtbaar dat dat aantal op 15 komt en dat is 29% van het geheel. Uitgaande van 11% in het vorig parlement is dit een significante groei. Tien van de vijftien vrouwen zullen aan deze zijde zijn.


Met de verkiezingsuitslag heeft het volk mogelijk zelfs wereldgeschiedenis geschreven. Het komt immers niet vaak voor dat een zittende president bij een verkiezing op vooruit gaat en zeker in Suriname is dat uniek. Wat ook uniek is voor ons land, is dat 1 partij die aan de verkiezing deelneemt deze wint. In ons land hebben wij dat vanaf onze onafhankelijkheid niet eerder meegemaakt. 
Uniek is ook dat de zittende partij meer zetels heeft dan alle andere partijen samen. 
Uniek is het dat 1 partij in alle 10 districten zetels heeft weten te behalen. 
En helemaal uniek is het dat de zittende partij er met bijna 50% meer zetels op vooruit gaat.
Het volk heeft door massaal op NDP te stemmen en haar in alle districten zetels te geven, de NDP een landelijk mandaat gegeven.
We zijn de leiding en de structuren van de NDP erkentelijk voor het mogelijk maken van deze bijzondere mijlpaal.


Wij mogen ongetwijfeld stellen dat het zaad dat op 25 februari 1980 is gepland voor een nieuwe moderne samenleving, vrij van rassen scheiding, en met het vertrouwen in het door God ook aan ons gegeven eigen kunnen, nu in 2015 eindelijk is ontsproten. Wij kijken dan ook uit naar de bloei en de vruchten van dit zaad in de jaren die voor ons liggen. 


Gezien de grote gedemonstreerde eenheid van het volk van ons land ben ik ervan overtuigd dat wij grote hoogten zullen bereiken. Het is immers alleen maar door één te zijn dat mensen waar die zich ook bevinden vooruit kunnen gaan. 

Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat u, zijne excellentie president Desiré Delano Bouterse thans andermaal tot president bent gekozen. U bent het die immers vanaf de jaren '80 onophoudelijk en onvermoeibaar het volk heeft opgeroepen om één te zijn en zich niet te laten afleiden en nog minder te misleiden en zeker niet te laten chanteren. 

Het is ook sinds de jaren '80 waarbij u onophoudelijk en onvermoeibaar met nadruk opkomt voor de belangen van onder andere vrouwen en jongeren. Het mag dan ook niet als verwonderlijk worden beschouwd dat in ‘this day and age’, dat met de NDP in de regering wij voor de tweede keer een vrouw als Assemblee-voorzitter hebben, in deze is het dezelfde vrouw; 
wij thans de jongste vicevoorzitter van de De Nationale Assemblee (DNA) ooit en de jongste vicepresident ooit in de leiding van dit land hebben. Allemaal vanwege uw inspanningen.

De verwachtingen voor de toekomst zijn dan ook hooggespannen. Terwijl wij beseffen dat veranderingen niet van de ene op de andere dag komen maar soms wel één of meerdere generaties kunnen duren. 

Voor wat de DNA betreft, voor wat de fractie waarvoor ik spreek betreft zijn wij klaar om verdere ondersteuning te geven aan de ingezette opbouw van een nieuw en modern Suriname, aan de visie welke u president heeft voor land en volk.
Wij zijn klaar om nieuwe en moderne wetgeving te behandelen en goed te keuren.


Voorzitter, ik kan niet eindigen alvorens ik u van harte bedank voor het feit dat u staat waar u staat. Uw onbaatzuchtige inzet voor land en volk geeft bijzondere garanties voor het welslagen van wat we hier met elkaar samen mogen doen.
Sterkte! Ik weet dat u het in deze dagen immens moeilijk heeft.


Ik neem bij mijn dank vicepresident Ameerali mee. We hebben hier, en u weet het voorzitter, uren en uren met de vicepresident gewerkt en bijzondere resultaten neergezet. Ik dank meneer Ameerali voor de prettige samenwerking.

President, vicepresident, nogmaals onze hartelijke felicitatie, wijsheid, Gods zegen en bescherming toegewenst.

Dank u voorzitter.'

Verklaring VHP: 'VHP ondersteunt goed, voorspelbaar beleid en geen personen'

VHP legt in verklaring haar opstelling in oppositie uit


De fractie van de Vooruitstrevende Hervorming-Partij (VHP) in De Nationale Assemblee heeft gisteren, 14 juli 2015, na de herverkiezing van president Desi Bouterse en de verkiezing van vicepremier Ashwin Adhin, een verklaring uitgegeven, waarin uitleg wordt gegeven over haar opstelling in de oppositie:

Vermindering aantal ministeries laat op zich wachten

President Bouterse: Samensmelting ministeries ingrijpende zaak en kan paar jaren duren

Voorlopig zal er nog geen sprake zijn van minder ministeries. Gestart wordt wel met het samensmelten van twee ministeries tot één, bijvoorbeeld Justitie & Politie en Binnenlandse Zaken. Dat maakte president Desi Bouterse gisteren bekend tijdens een persconferentie na zijn herverkiezing tot president. Volgens hem gaat het om een ingrijpende zaak de twee tot drie jaren in beslag kan gaan nemen. Een speciale werkgroep heeft het verminderen van de ministeries bestudeerd, aldus bericht Starnieuws vandaag, woensdag 15 juli 2015.

Bouterse zei wel, dat het streven blijft om het aantal ministeries te verminderen. Er komen volgens hem veel zaken bij kijken die te maken hebben met de nieuwe formatie, het  herdefiniëren van taakstellingen en het doel. Het moet volgens hem niet een chaotische situatie worden.

Hij stelde, net als de nieuw gekozen vicepresident Ashwin Adhin, dat efficiency van het overheidsapparaat belangrijk is. Adhin zei, dat de staatsmiddelen efficiënt ingezet moeten worden, terwijl de productie opgevoerd dient te worden. Hij ging ook kort in op maatschappelijk draagvlak dat de regering heeft, zo bleek uit de vele gevoerde gesprekken door de NDP-top met maatschappelijke organisaties in de zogenoemde informatieronde.

Bouterse kondigde aan dat er een platform komt, waar zaken breed besproken zullen worden. Hij verwacht moeilijke tijden nationaal en internationaal. Iedereen is nodig om de hervormingen die nodig zijn door te kunnen voeren.

Het is volgens hem niet zo van belang wie ministers worden. Er zullen dan ook anderen buiten de coalitie benaderd worden om het ambt van minister in te vullen, want er nadert, aldus Bouterse, een wereldrecessie die Suriname ook zal gaan raken.

'Vrouwen op Curaçao worden nog steeds gediscrimineerd'

'VN-Vrouwenverdrag kan grote bijdrage leveren aan verdere bescherming vrouwen op eiland'


'Vrouwen op Curaçao worden op basis van verschillende gronden nog steeds gediscrimineerd en achtergesteld.' Dat stelt Adaly Rodriquez in haar proefschrift naar de rechten van vrouwen op Curaçao. Ze is 10 juli 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht, aldus berichtte dinsdag 14 juli, Versgeperst.com.


In het proefschrift ‘The application of the Women’s Convention upholds transformative potentials for the realisation of gender-based equality, and the advancement and protection of women in Curaçao’, beschrijft ze de ontwikkeling van de rechten van de vrouw op Curaçao en de huidige status hiervan.

'In de Curaçaose maatschappij is er geen gelijke verdeling van macht en middelen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er vastgeroeste socio-culturele patronen actief die vrouwen nog steeds achterstellen en discrimineren', aldus Rodriguez.
 
Volgens Rodriquez kan het VN-Vrouwenverdrag een grote bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en bescherming van vrouwen op Curaçao.

'De gelding van mensenrechten in het nationale systeem is van cruciaal belang voor het bewustwordingsproces, ontwikkeling en de bescherming van deze kwetsbare groep. De discriminatie en uitbuiting van vrouwen eisen een uitbouw en versterking van de nationale beschermingsmechanismen vanuit het mensenrechtelijk perspectief', zo stelt ze in haar proefschrift, dat vanaf eind augustus verkrijgbaar is bij de lokale boekhandels.