vrijdag 17 juli 2015

Unieke samenwerking Zorg en Service Thuiszorg en Verzorgingshuis Zorg en Hoop

Pilotproject start in wijken Beekhuizen, Flora, Latour, Livorno, Pontbuiten, Zorg en Hoop en Uitvlugt


Steeds meer wordt onderkend dat senioren burgers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen wanneer zij hulp nodig hebben. De hulp die wordt geboden moet vervolgens zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte van de cliënt volgens het principe zorg op maat. Verzorgingshuis Zorg en Hoop en Zorg en Service Thuiszorg hebben in nauwe samenwerking met elkaar een project opgestart waarin het voor verzorgingshuis - geïndiceerde cliënten mogelijk is om extramurale (thuis)zorg te krijgen, aldus de thuiszorgorganisatie in een 16 juli 2015 uitgebracht persbericht.

Zorg en Service Thuiszorg: 'In de langdurige zorg moeten we veel meer investeren in innovaties. Dat vraagt om meer samenwerking met eigen collega’s en met collega’s in de regio. Innovaties bespaart niet alleen tijd, maar komt ook de kwaliteit van zorg ten goede.'

De beide beroepsgroepen willen elke hindernis wegnemen en zorgen voor optimale zorg thuis én in het verzorgingshuis. De noodzaak om efficiënter te werken en de marktwerking lijken hiervoor bedreigingen, maar bieden ook kansen voor optimale en kosteneffectieve zorg. De thuiszorg levert verpleegkundige zorg, aan huis.

De zorg richt zich op vier categorieën van zorg:
• preventie (met name secundaire preventie)
• herstelzorg na een ziekte of na een ziekenhuisopname
• zorg voor chronisch zieken
• terminale zorg.

Het verzorgingshuis is een woonvoorziening voor (oudere) mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hulp is er bij persoonlijke verzorging en maaltijden, het huishouden en er worden tal van activiteiten georganiseerd, schrijft de thuiszorgorganisatie in haar persbericht.

De behoefte van beide zorgaanbieders aan goede afstemming en de wens samen zorg te dragen voor kwalitatief goede zorg is onverminderd. De zorg van Zorg en Service Thuiszorg is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de klant.

'Omdat we de persoonlijke band tussen klanten en medewerkers belangrijk vinden, bieden we kleinschalige zorg waarin wordt gewerkt met wijkteams. Het project wordt als pilot opgestart en er wordt vooralsnog zorg geleverd in de volgende wijken: Beekhuizen, Flora, Latour, Livorno, Pontbuiten, Zorg en Hoop en Uitvlugt. Bij positieve uitwerking komen andere wijken ook in zorg', aldus de organisatie.

Als het thuis niet meer gaat, kan de Thuiszorg bemiddelen voor andere vormen van zorg, met name het verzorgingshuis. Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychiatrische problematiek kunnen gebruik maken van dagbesteding, individuele begeleiding of kortdurend verblijf. Mantelzorgers worden zo ontlast van hun taak. Zij kunnen de zorg voor hun naaste langer volhouden, waardoor opname in een intramurale instelling wordt voorkomen. Mantelzorgers zijn op deze manier bijvoorbeeld ook beter in staat hun werk te combineren met hun zorgtaken.

(Bron foto: zorgwelzijn.nl)

'Bezuinigen' - Alphons Levens

Bezuinigen


Er is op ons continent
een president
die nog gewoon
in een Volkswagen kever
rondrijdt.

‘k Hoorde ook
van een president
die eerst
zijn eigen salaris halveerde,
vervolgens dat van zijn ministers.

Want het is niet sociaal,
laat staan socialistisch,
als je begint
bij de man van de straat
en bij de arme gepensioneerden.

Alphons Levens,
16 juli 2015.

Dagblad Trouw: 'Op het Curaçaohuis heerst verziekte sfeer'

Feestje rond opening nieuw Curaçaohuis zonder Robert Candelaria


De Nederlandse krant Trouw besteedt in haar editie van donderdag 16 juli 2015 aandacht aan de kwestie rond de Gevolmachtigde minister van Curacao in Nederland Marvelyne Wiels en het over haar functioneren uitgebrachte vernietigend rapport van de Ombudsman op het eiland.

Op het internet circuleren, zo schrijft Bart Zuidervaart in Trouw, vrolijke foto's van de officiële opening van het nieuwe Curaçaohuis in Den Haag. Gastvrouw van het vorige week dinsdag gehouden feestje was de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Marvelyne Wiels. Saillant, haar plaatsvervanger Robert Candelaria was niet uitgenodigd. 

Het voorval typeert volgens de krant de verziekte sfeer op het Curaçaohuis. Wiels werd medio 2013 aangesteld als gevolmachtigde minister. Zij is de zus van Helmin Wiels, de politicus die twee jaar geleden werd vermoord op het strand van Curaçao. Marvelyne Wiels heeft als taak het Caribische eiland te vertegenwoordigen in Nederland. Zij schuift regelmatig aan in de Trêveszaal op het Binnenhof, waar de rijksministerraad vergadert.

De Ombudsman van Curaçao heeft, naar aanleiding van talrijke klachten, onderzoek gedaan naar het functioneren van Wiels. Begin deze maand verscheen het resultaat: een snoeihard rapport dat weinig heel laat van de integriteit van de minister.

Opmerkelijk en pijnlijk is het conflict dat zij uitvecht met haar plaatsvervanger. Toen Wiels aantrad in Den Haag, besloot ze de dienstauto van Candelaria in te ruilen. Een Volkswagen Passat werd een Seat Mini, volgens de Ombudsman 'de kleinste auto op de markt'. Hij meldt: 'de heer Candelaria is nogal fors en past bijna niet in die Seat. Op deze wijze werd hij voor schut gezet'. Wiels rijdt zelf een BMW 528i. Op de vraag van de ombudsman of Candelaria een representatieve auto heeft, antwoordde ze: 'Waar moet hij naartoe?'

De plaatsvervanger beklaagt zich over verouderd en smakeloos meubilair in zijn kantoor. Hij durft er geen gasten te ontvangen. Wiels heeft hem ook expliciet verboden haar te vervangen in de rijksministerraad.

Er is meer. Het personeel op het Curaçaohuis beschuldigt de gevolmachtigde minister van onbeschoft en intimiderend gedrag. Meerdere werknemers zijn ontslagen of geschorst. Wiels heeft haar eigen dochter op twijfelachtige wijze in dienst genomen. De Ombudsman heeft het arbeidscontract opgevraagd, maar niet gekregen van Wiels. Zij rept over 'obstructie'.

Volgens de Ombudsman heeft Wiels herhaaldelijk 'onbehoorlijk' gehandeld. Ze heeft zich 'door een aaneenschakeling van gedragingen' schuldig gemaakt aan 'de schijn van niet-integer handelen'.

Uit het rapport blijkt ook, dat Wiels haar eigen cv op heeft opgepoetst met functies die ze nooit heeft bekleed. Dat blijkt uit oude versies van haar LinkedIn-profiel, die ze vergeefs probeerde te wissen van internet.

De Ombudsman adviseert haar te laten testen om vast te kunnen stellen 'of ze op een adequate wijze leiding' kan geven. Zij stelt voor haar plaatsvervanger een fatsoenlijke auto en representatief meubilair te geven. Weggestuurde werknemers moeten worden teruggehaald.

Wiels weigert zelf te reageren. Haar advocaat verwijst naar minister-president Ivar Asjes van Curaçao. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wil ook hij niet ingaan op de kwestie. Premier Asjes heeft nog wel geprobeerd om via een Kort Geding publicatie van het rapport van de Ombudsman te voorkomen. Het mocht niet baten. Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken (PvdA) laat via zijn woordvoerder weten, dat dit een 'interne Curaçaose aangelegenheid' is. Bemoeienis vanuit Nederland ligt altijd uiterst gevoelig op het eiland.

Plaatsvervanger Robert Candelaria zegt desgevraagd, dat er tot op heden niets met het Ombudsman-rapport is gebeurd. 'Mevrouw Wiels heeft nog geen actie ondernomen. Of de situatie nog werkbaar is? Ach, we gaan gewoon door. Maar Curaçao verdient beter.'

Na de Nederlandse zomer vergadert het Curaçaose parlement over de kwestie. Dan zal blijken of Wiels te handhaven is.

Verdachte Sherwin O. (47) in Troya-witwaszaak op Curaçao op vrije voeten onder voorwaarden

Verdachte beschuldigd van 'gewoonte witwassen' van ruim 11 miljoen dollar


De verdachte Sherwin O. (47), die een rol zou hebben gespeeld in de omvangrijke Troya-zaak naar witwaspraktijken, mocht vandaag, vrijdag 17 juli 2015, naar huis. De rechter-commissaris (RC) op Curaçao schorste gisteren zijn hechtenis. De man mocht vanmiddag om twaalf uur onder voorwaarden naar huis, aldus de Amigoe.
 
Tegen hem werd daarvoor een bevel tot bewaring verleend, zijn hechtenis werd dus op verzoek van het Openbaar Ministerie met acht dagen verlengd. Zijn advocate Marije Vaders diende echter een verzoek in om de hechtenis van haar cliënt te schorsen. De verdachte werd op beide verzoeken gehoord. De man wordt beschuldigd van ‘gewoonte witwassen’ van ruim 11 miljoen dollar, in de periode van 2010 tot 2015. De RC is van oordeel, dat de ernstige bezwaren en gronden die hebben geleid tot zijn aanhouding, nog aanwezig zijn.

Maar, de persoonlijke belangen van de man, waarop zijn advocate wees, wegen zwaarder dan het strafvorderlijk belang, vindt de RC. Hij heeft hierbij rekening gehouden met het tijdsverloop tussen de aangifte en de aanhouding van de man. De hechtenis van O. werd om twaalf uur vanmiddag geschorst en hij mocht onder voorwaarden naar huis. Zo moet hij te allen tijde beschikbaar zijn voor de autoriteiten en meewerken aan het onderzoek.

De andere verdachten in deze zaak blijven wel nog acht dagen vast, besloot de RC. Het gaat hier om de Indiër R.M.B. (48) en de Venezolaan Luis A.G.Z. (31), die bestuurslid blijkt te zijn van het internetcafé/mobiele zaak Caribbean Cell in Pietermaai. Dat bedrijf werd, net als andere bedrijven op het eiland, begin vorige week binnengetreden voor onderzoek. De aanhoudingen van de mannen vonden plaats middels een rechtshulpverzoek van het Nederlandse OM.

Het lokale OM, de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps KPC en het Nederlandse Combiteam zijn vorig jaar gestart met een onderzoek naar witwaspraktijken, waarbij onder meer de familie Grynsztein betrokken zou zijn. Het betreft een onderzoek naar strafbare feiten – gepleegd vanaf 2004 tot heden – dat de naam Troya kreeg, aldus het OM. Naast de aanhoudingen zijn tevens 1 miljoen aan contant geld in diverse valuta’s in beslag genomen tijdens diverse huiszoekingen op het eiland. Tevens legden de Nederlandse autoriteiten beslagen op diverse gebouwen daar alsmede digitale dragers en banktegoeden, die een totale waarde hebben van 1 miljoen gulden.

Tijdens de invallen in Nederland werd ook een op Curaçao geboren Nederlandse man aangehouden. Het zou hier gaan om Orí Z. (41). Hij werd vorige week weer op vrije voeten gesteld, vertelde zijn advocaat Ronnie Eisenmann aan het Nederlandse magazine Quote.
Tevens zou volgens de advocaat de in Amerika aangehouden verdachte Itzhak Grynsztein (49) zijn, zoon van de eerder aangehouden ondernemer Nachman Grynsztein (78). Hij werd later vanwege persoonlijke omstandigheden onder voorwaarden vrijgelaten.

Volgens bronnen werd Itzhak door de FBI aangehouden en hij zit dus in een federale gevangenis vast, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. Het is nog niet duidelijk of Nederland het verzoek al bij de Amerikaanse autoriteiten had ingediend. Curaçao heeft in ieder geval dat verzoek nog niet ontvangen.

De familie Grynsztein (Nachman, Lazarro, Omer, Itzhak en Myrian) bestaat uit bekende ondernemers op het eiland, eigenaren van Monterrey Group en winkels zoals Oro del Sol en Chulisimo. De meeste bedrijven staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de officiële naam Monterrey Trading Co.

Venezolaanse Avior Regional landt voor het eerst op Hato, Curaçao

Avior Regional gaat vier keer per week route Caracas- Hato vliegen


De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Avior Regional heeft gisteren voor het eerst vanuit Caracas Hato aangedaan, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 juli 2015.

Met ingang van komende week vliegt de maatschappij vier keer per week, op dinsdag en donderdag, op deze nieuwe route.

Op de eerste vlucht met de Fokker 50 zaten vijftig genodigden, onder wie directeur Gianfranco Fariña. Hij werd ontvangen door minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling en directeur Ralph Blanchard van Curaçao Airport Partners, waarna de taart werd aangesneden.

Curaçao is de eerste internationale bestemming van de regionale tak van de Avior Groep.

(Bron foto Avior Fokker 50: elimpulso.com / Bron foto landing op Hato: Antilliaans Dagblad)

Rammelstrook, rotondes en middenberm moeten Helmin Wiels Boulevard, Willemstad (Curaçao), veiliger maken

Minister: 'Ook mentaliteitsverandering onder weggebruikers is belangrijk'


Met de aanleg van twee rotondes, een middenberm en een zogeheten rammelstrook moet de veiligheid op de Helmin Wiels Boulevard in Willemstad, Curaçao, verhoogd worden. Dat heeft verantwoordelijk minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning tijdens een persconferentie bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 juli 2015.

De rotondes komen bij Yotin Kòrtá en het kruispunt aan de Piscaderaweg. De bewindsvrouw stelt, dat de verkeersveiligheid alleen vergroot kan worden als weggebruikers zich aan de regels houden. Politie en Justitie hebben een taak om te controleren en boetes op te leggen. Maar, een mentaliteitsverandering bij de weggebruikers is ook belangrijk, aldus de minister.

Tijdens de persconferentie gaf Camelia-Römer ook een toelichting op de zogeheten ‘inhaalslag’ om het wegennet van Curaçao te verbeteren en de problemen bij de uitvoering ervan. Zo hadden aannemers bij de openbare aanbesteding voor het plan niet alle benodigde documenten ingeleverd. Op grond hiervan moest de bewindsvrouw kiezen om de openbare aanbesteding af te gelasten of een oplossing zoeken. In overleg met deskundigen is een oplossing bedacht die aan de regels van goed bestuur voldoet.

Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld de Oude Caracasbaaiweg, Erosweg/Rondeklipweg, Santa Rosaweg (Kwartje-Beurs), Weg naar Westpunt ter hoogte van Tera Kòrá en rotonde Hariri.

De minister zei ook de druk te ervaren van de economische ontwikkeling die soms op gespannen voet staat met de belangen van de lokale bevolking, maar bekende daar niet aan toe te geven. Het land moet niet zoals in het geval van Mallorca maar lukraak bouwen, zo stelde zij. Als bestuurder vanuit de christendemocratische traditie moet er oog zijn voor een ontwikkeling die in balans is. De ontwikkeling is in balans als er ook rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld de natuur, monumenten en het milieu, aldus de minister. Volgens haar wordt er in de samenleving niet meer over mensen gesproken maar over economie en cijfers.

Jongen (14) op Curaçao verdacht van moord op 90-jarige man

Moord 2 april op hoogbejaarde Sambre schokt gemeenschap op eiland


De 14-jarige jongen R.L.Y wordt verdacht van de moord op de 90-jarige Frensio Pascual Sambre op Curaçao. Dat heeft de politie gisteren laten weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 juli 2015. Hij werd woensdagavond rond negen uur gearresteerd op verdenking van de roofmoord. 

De moord op Sambre schokte de gemeenschap. Hij lag op bed met de handen en benen vastgebonden en leek te zijn gewurgd, zo meldde de politie na de vondst van het lichaam.

De man werd op 2 april dood aangetroffen in een huis in Rio Magdalena (bij Soto, Bandábou), nadat de politie een melding kreeg over het levenloze lichaam van de man. In de kamer lagen een kapotte kluis en geld op de grond.

De politie deed meteen na de moord een oproep aan getuigen om zich te melden. De arrestatie woensdag vond plaats op een voetbalveld aan de Kaya Piede Natural in Tera Kòrá. De jongen is voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie en zit vast in afwachting van verder onderzoek.

Veteranen en ex-militairen lopen voor gesneuvelde collega's in Binnenlandse Oorlog

21 Juli is het 29 jaar geleden dat burgeroorlog begon

'Zo'n dag mag niet onopgemerkt voorbij gaan'


De Vereniging Surinaamse Veteranen en ex- militairen (SVEM) zal 21 juli voor de derde keer een stille loop houden ter nagedachtenis aan gesneuvelde collega’s tijdens de Binnenlandse Oorlog. Op die dag zal het precies 29 jaar geleden zijn, dat de burgeroorlog begon met de gijzeling van twaalf soldaten door het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk te Stolkertsijver. 

De vereniging vindt, dat zo'n dag niet onopgemerkt voorbij mag gaan, omdat een dergelijk conflict zich niet mag herhalen. De herdenking krijgt wel een ingetogen karakter.

'Waar doden te betreuren zijn mag geen herrie gemaakt worden en mogen geen leuzen gescandeerd worden. Daarom hebben we gekozen voor een stille loop of vredesloop', zegt SVEM-voorzitter Waldo Jameson vandaag, vrijdag 17 juli 2015, in de Ware Tijd.

Hij stelt, dat ongeveer 71 ouders met veel verdriet door het leven gaan, maar ook de achtergebleven vrouwen en kinderen lijden onder het verlies van hun echtgenoot en vader. Daarnaast zijn 'zo'n driehonderd mensen gewond geraakt en ongeveer 275 personen zijn arbeidsongeschikt geworden'.

Iedereen die zich verbonden voelt met de ex-militairen en in het bijzonder met de ex-soldaten en de nabestaanden van de gesneuvelden kan aan de loop meedoen. Deze start bij het centrum van SVEM aan de Hoogestraat en eindigt bij het in aanbouw zijnde monument aan de Waterkant. Dat monument wordt een gedenkteken voor gevallen militairen en burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog.

Het idee van de stille loop komt van een lid van SVEM die de beschieting heeft meegemaakt op 21 juli 1986.

Voorzitter Aannemersvereniging: 'Er is geen wereldcrisis op komst'

'Overheid is debet aan wat er nu gebeurd'

'Er is door overheid niet ingespeeld op dalende olie- en goudprijs'


'Er is geen wereldcrisis op komst', zegt Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), vandaag, vrijdag 17 juli 2015, op Starnieuws. 'Het zijn landen als de onze die misschien een kleine crisis gaan meemaken, maar wereldwijd niet.' De overheid is zelf debet aan wat er nu gebeurd, aldus Woning. De regering moet bezuinigen, afstappen van onderhandse gunningen, beter gaan plannen en de productie daadwerkelijk stimuleren. Hij reageert op eerder deze week gedane uitspraken van president en NDP-voorzitter Desi Bouterse die moeilijke jaren voor Suriname voorspelt.

De AAV was gisteravond samen met de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiers Vereniging, uitgenodigd voor een presentatie over de financiële situatie in het land en in de wereld van de governor van de Centrale Bank, Gillmore Hoefdraad, en minister van Financiën Andy Rusland..

Wong gelooft niet dat er een wereldcrisis op komst is. De overheid had beter moeten inspelen op de dalende prijzen van olie en goud door te gaan bezuinigen, maar dat heeft ze niet gedaan, stelt Wong.

'De prijs van olie gaat weer dalen. Ik denk dat het juist een boost gaat zijn voor de productie. De regering moet haar huishouden op orde zien te krijgen. Zolang ze dat niet doet en niet bezuinigt, ga je hierin blijven. Ze moeten aan ‘long-term planning’ gaan doen. Waar willen we als land over vijf of tien jaren zijn? Als je maar ad hoc dingen doet, kom je nergens.'

Rusland heeft tijdens zijn presentatie aangegeven, dat er stappen zijn ondernomen om aanbestedingen transparanter te doen. Wong: 'Maar, de transparantie is eruit gegaan toen de drempel werd verhoogd. De overheid is zelf debet aan wat er nu gebeurt. Je moet gewoon het aanbestedingsbedrag verlagen, zodat je geen onderhandse gunningen meer krijgt. Want daar gaat het verkeerd. Als je goed ‘plant’ heb je die ‘hurry hurry’ onderhandse dingen niet nodig.'

Wong zegt verder, dat het haast onmogelijk wordt voor de ondernemers om de riemen strakker te gaan trekken. De rek zit er niet meer in. 'Ze zijn nog steeds niet uitbetaald. De buikriemen zijn al helemaal strak. Tenzij de regering de uitstaande rekeningen betaalt. De minister heeft wederom beloofd dat te doen. Ik hoop dat we deze week weer om de tafel kunnen zitten, zodat de aannemers betaald kunnen worden, zodat ze hun personeel kunnen uitbetalen en herinvesteren.'

Speciaal platform stort zich op te nemen financieel-monetaire maatregelen

Oppositiepartijen geïnformeerd over financiële situatie door governor en minister


De oppositiepartijen hebben gisteren een presentatie van governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname en minister Andy Rusland van Financiën over de actuele financiële situatie aangehoord. De vertegenwoordigers van de partijen lieten na afloop van de presentatie weten niet verrast te zijn over de nijpende situatie, omdat voor de verkiezingen immers al gewezen werd op enorme overheidsuitgaven, zonder dat er inkomsten tegenover stonden, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 17 juli 2015.

De vertegenwoordigers van de Pertjajah Luhur, Ingrid Karta-Bink en Robert Soentik, zeiden dat zaken over twee weken duidelijk moeten zijn. Welke financieel-monetaire maatregelen er genomen moeten worden om de precaire financiële situatie het hoofd te kunnen bieden wordt binnenkort besproken in een nog op te richten speciaal platform. Nu zijn er geen voorstellen gedaan over maatregelen die genomen moeten worden.

De ondervoorzitter van de VHP, Radjkoemar Randjietsingh, zei - wat algemeen bekend is - dat de inkomsten uit de aardolie en goudsector afgenomen zijn. De wereldmarktprijzen zijn nu ook niet dusdanig hoopgevend, dat op korte termijn hierin verandering te verwachten valt. Randjietsingh zei ook, dat er uitgavenbeperkende maatregelen moeten komen. Hij waardeert het, net als de NPS en Pertjajah Luhur, dat president Desi Bouterse de partijen en diverse maatschappelijke groepen informeert over de situatie. De maatregelen moeten goed doorgesproken worden, want ze raken het hele land, aldus de VHP'er.

Wat er gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Tot en met maandag worden diverse instanties geïnformeerd over de situatie. Hoofdbestuurslid van de NPS, Ruth Coutinho, liet gisteren weten, dat de informatie die verstrekt is, verder besproken zal worden binnen de partij. Het is de bedoeling van de regering om binnen het op te richten platform, van gedachten te wisselen over de maatregelen die getroffen moeten worden.

Gratis internetten in taxi's Suriname Taxi Centrale 1660

Alle 200 auto's van STC hebben 1660 wifi


Gratis internetten met wifi in taxi's van de Suriname Taxi Centrale (STC), 1660, is een nieuwe service van dit 'gele' taxibedrijf. De klant kan gedurende een rit vrijelijk internetten met zijn of haar telefoon, tablet of laptop, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zaterdag 17 juli 2015.

Na een proef van een maand met twintig auto's hebben nu alle tweehonderd voertuigen van 1660 wifi. 'Wij hebben gemerkt dat het heel goed werkt', zegt STC-directeur Gilbert Purperhart.

De ondernemer wil tot 2017 uitbreiden naar vijfhonderd auto's. Het bedrijf is, met uitzondering van Sipaliwini, landelijk actief. Ook heeft het een boot in Albina en één die vaart tussen Paramaribo en Meerzorg.

Het bedrijf hanteert tot negen uur 's avonds een starttarief van zeven Surinaamse dollar en daarna tot zes uur 's morgens negen dollar.

De meter begint te lopen na tweeënhalve kilometer en staat stil op het moment dat de auto bijvoorbeeld ineen file staat. De taxicentrale draait dag en nacht met minimaal vijftien personen. De chauffeurs worden maandelijks getraind in onder andere klantvriendelijkheid en veilig rijden. Sinds de oprichting van 1660 een jaar geleden zijn twintig chauffeurs afgevoerd, omdat ze tegen de regels in handelden door bijvoorbeeld slecht gedrag te vertonen of het overvragen van passagiers wat betreft een ritprijs of het vragen van extra geld voor bagage.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Royston Drenthe zou in beeld zijn bij PEC Zwolle

Jeremain Lens van Dinamo Kiev naar Sunderland

(Bron foto: Sunderland)

Jeremain Lens stapte afgelopen woensdagochtend op het vliegtuig naar Engeland om zijn transfer van Dinamo Kiev in Oekraïne naar Sunderland af te ronden. De dertigvoudig international moest alleen zelf nog tot een akkoord zien te komen met de club van manager Dick Advocaat. Sunderland kwam eerder al tot een vergelijk met Dinamo Kiev over een transfersom van ongeveer 12,5 miljoen euro.

Volgens The Chronicle, een goed ingevoerde krant rond Sunderland, had de directeur van Dinamo Kiev laten weten dat de transfer van Lens ‘voor tachtig procent zeker’ was. Advocaat mag tijdens de zomerse transfermarkt vijftig miljoen euro uitgeven aan nieuwe spelers en heeft dan ook geen moeite met de vraagprijs van de Oekraïners.

Lens liet eerder deze week al weten dat hij heel graag een contract wil tekenen bij Sunderland. ‘We zijn aan het praten. Ik wil graag naar Engeland, de competitie daar heb ik altijd mooi gevonden’, aldus Lens.

Rond het middaguur, woensdag, bevestigde Lens  tegenover FOX Sports dat Dinamo Kiev tot een akkoord was gekomen met Sunderland. Met de transfer is vijftien miljoen euro gemoeid, waarmee het bedrag hoger uitvalt dan in eerste instantie werd gedacht. De 27-jarige aanvaller is momenteel in Engeland om te onderhandelen over de duur en de inhoud van zijn contract alsmede een medische keuring te ondergaan.

'Ik ben erg blij dat ik nu een speler van Sunderland ben. Ik denk dat het voor mij een goede club en het is een geweldige stap om in een Premier League te gaan spelen', liet de Oranje-international gisteren weten op het digitale thuis van Sunderland.

Sunderland is niet helemaal onbekend terrein voor de Amsterdammer. 'Ik heb de club gevolgd sinds Dick Advocaat afgelopen jaar arriveerde. We hebben een goed team. Ik heb voor Oranje gespeeld en kwam ook vaak uit in Europese duels, maar de Premier League is de grootste uitdaging. Het wordt fantastisch om hier te spelen.'

Lens maakte eerder dit jaar kennis met de Sunderland-aanhang, tijdens de Tyne-Wear derby. 'Ik heb de derby met Newcastle United gezien en de supporters waren ongelooflijk. Ik heb een goede indruk van de supporters. Ik hoop dat ze mij op dezelfde manier gaan ondersteunen, gedurende het seizoen', aldus Lens, die in het verleden actief was bij PSV, AZ en NEC.

Drenthe in shirt Everton
Als we de kranten mogen geloven, keert Royston Drenthe mogelijk terug in de Nederlandse eredivisie, schrijft Waterkant.net gisteren. De oud-speler van Feyenoord heeft deze week een uitgebreid gesprek gehad met trainer Ron Jans en technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle, zo berichtte het Algemeen Dagblad.

'Officieel staat Drenthe nog steeds onder contract bij de Turkse club Kayseri Erciyesspor. Hij moet daar eerst nog wat papierwerk regelen. Als dat allemaal lukt, dan kunnen we opnieuw om de tafel gaan zitten', aldus Nijkamp tegen de krant.

De inmiddels 28-jarige Drenthe ziet een terugkeer naar Nederland zitten. Hij verruilde Feyenoord in het jaar 2007 voor de Spaanse topclub Real Madrid. Hij speelde later voor het Spaanse Hercules, het Engelse Everton in Liverpool, het Russische Alania Vladikavkaz en Reading. Hij tekende in januari van dit jaar nog een contract van 2,5 jaar bij de Turkse club Kayseri Erciyesspor.
Lees ook het uitgebreide artikel van de NOS ‘De wonderbaarlijke carrière van Royston Drenthe‘.

(Red. De Surinaamse Krant/goal.com/AD/Waterkant.net/Telegraaf)

VVD'er Nijpels: 'Onverteerbaar dat Bouterse is herkozen'

In gesprek met De West pleit Nijpels voor 'ijskoude relatie op staatsniveau'

VVD'er wilde na 8 decembermoorden militair ingrijpen Nederland


De bekende Nederlandse VVD-politicus, voormalig minister en burgemeester drs. Ed Nijpels, heeft deze week tijdens een exclusief interview met De West gezegd,dat hij na de moorden in december 1982, sterk gelobbyd heeft voor militair ingrijpen van Nederland in Suriname. Nijpels, die op persoonlijke titel sprak, vindt het onverteerbaar dat Bouterse herkozen is als staatshoofd, aldus de avondkrant woensdag 15 juli 2015. 

De ex-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, pleit voor een ijskoude relatie op staatsniveau. Hij memoreerde dat hij in december ‘82 fractieleider was van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), welke conservatief-liberale politieke partij toen met het Christen-Democratisch Appèl (CDA) het kabinet Lubbers I vormde. Met vicepremier en partijgenoot Gijs van Aardenne, was Nijpels een sterk voorstander van Nederlands militair ingrijpen in Suriname. Binnen de partijtop en in kleine topkringen was hierover overleg gevoerd, maar het heeft nooit tot een groot debat geleid.

'Het is niet gebeurd uiteindelijk, het kabinet heeft om allerlei redenen niet durven ingrijpen', aldus Nijpels. De krant confronteerde Nijpels in dit verband met eerdere onthullingen dat dergelijke plannen geschrapt werden, omdat de Nederlandse regering het risico toen te hoog vond voor de Nederlanders en burgers in Suriname.

Nijpels: 'Ik ben ervan overtuigd dat 150 commando’s in Suriname onmiddellijk een eind hadden gemaakt aan het hele regime. Als je met getrainde troepen uit Nederland komt, denk ik dat er geen schot was gelost en de overgang naar een ander regime vreedzaam had kunnen verlopen.'

De oud-Commissaris van de Koningin van Friesland vindt het onverteerbaar dat het Bouterse gelukt is zijn presidentschap te prolongeren. Hij heeft Mark Rutte, huidig Nederlands premier en politiek leider van de VVD, kenbaar gemaakt, dat Nederland een ijskoude relatie aanhoudt met het kabinet Bouterse.

Naar aanleiding van de aangenomen gewijzigde Amnestiewet, schraagt hij Rutte in zijn beleid om geen felicitaties over te brengen aan Bouterse en de diplomatieke betrekkingen te beperken tot het hebben van ambassadeurs, maar verder geen intensieve bilaterale samenwerking. Nijpels prefereert rechtstreekse steun aan de Surinaamse bevolking, hoewel hij wel erkent, dat dit ingewikkeld is.

Hij benadrukt, dat Bouterse gezien wordt als hoofdschuldige van de 8 decembermoorden in 1982 en tot elf jaar veroordeeld is in Nederland vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. Naar zijn mening is de aanname van de Amnestiewet ronduit een schande. Nijpels: 'Als jurist zeg ik dat er een rechtsgang had moeten plaatsvinden.'

De VVD'er vindt,dat de verkiezingsuitslag van 25 mei aantoont dat Suriname wel een stap heeft gezet in het tot het verleden laten behoren van de etnische verdeeldheid, maar het tragische is dat het juist  Bouterse is geweest die hiervan heeft geprofiteerd.

Met betrekking tot de afgelopen vijf jaar Bouterse, stelt Nijpels: 'In alle objectiviteit moet je zeggen dat Bouterse een aantal dingen heeft gerealiseerd. Als ik kijk naar grondbeschikkingen, als ik kijk naar volksgezondheid en naar scholen, dan heeft hij in alle objectiviteit een aantal goede dingen gedaan voor het land. Daar doe ik ook niks van af, maar overigens was het allemaal wel ten koste van de staatskasschuld. Dat betekent dat het land bankroet is. Er is een overheidsschuld van Srd 6 miljard, ik zie nog niet in hoe je dat overheidstekort wegwerkt', aldus Nijpels.

(Bron foto Nijpels: schoneluchtvooriedereen.nl)

Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost bestaat 40 jaar

Groot feest in weekeinden 18 juli tot en met 9 augustus


Kwaku Friday Concerts met grote internationale artiesten zoals Kassav' - Tweede weekend Kwaku's Roze Zondag


Het jaarlijkse Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost bestaat veertig jaar en dat wordt groots gevierd in de vier weekenden van 18 juli tot en met 9 augustus. Naast de reguliere zaterdagen en zondagen, introduceert Kwaku dit jaar voor het eerst de vrijdagavondconcerten, met de internationale grootheden Kassav' en Gentleman. 


De Kwaku Friday Concerts staan in het teken van optredens van grote internationale artiesten. Het zijn openluchtoptredens van twee uur die 15 kosten. Het eerste vrijdagavondconcert, op vrijdag 24 juli, staat de legendarische Caribische band Kassav' geprogrammeerd met hun bekende zouk en compas sound. Het tweede concert is op 7 met de Duitse reggae grootheid Gentleman.

Op de reguliere zaterdagen en zondagen, heeft elk weekend een speciaal thema: het eerste weekend staat in het teken van de Nelson Mandela International Day, de openingsdag van Kwaku, waar de voormalig antiapartheidsstrijder 'Madiba' zal worden geëerd.

In het tweede weekend extra aandacht voor de homo- en biseksuele gemeenschap en transgenders op Kwaku's Roze Zondag, het grootste black gay evenement van Europa. Tijdens het derde weekend wordt er stilgestaan bij de 40-jarige onafhankelijkheid en culturele identiteit van Suriname. Het Kwaku Summer Festival wordt het laatste weekend groots afgesloten met de viering van haar 40-jarig bestaan.

Het traditionele voetbaltoernooi staat weer op het programma. Daarnaast is er infotainment en een uitgebreid educatief en maatschappelijk programma onder andere met de Black Hair Day en de Bigi Sma Dey waar senioren uit Amsterdam Zuidoost in het zonnetje gezet worden.

Ook staan er weer spraakmakende artiesten in de line up zoals Kenny B, Fantan Mojah, The Cool Quest, Sarah Jane Boss, Pink Oculus, Trafassi, Leeways, Ronnie Flex en SBMG.

De reguliere tickets voor Kwaku zijn 5 euro. Een passe-partout voor het gehele festival kost 24 euro en online verkrijgbaar.

Ied-ul-Fitr boodschap VHP

'Laat onrecht plaatsmaken voor recht en onwetendheid voor kennis'


Geachte Surinamers, 
Gedurende een maand hebben onze moslim broeders en zusters gevast in volle devotie en spiritualiteit. Middels overgave aan Allah, materiële- en immateriële onthouding, zelfbeheersing, het verstevigen van de banden met families, vrienden, buurtgemeenschappen e.a. hebben zij in zuiverheid zich geestelijke verrijkt en gebeden om genade en vergeving. 

Een ander belangrijk doel van het vasten is het in vrede en harmonie leven met de Schepper, onszelf, onze medemens en onze omgeving om zodoende een beter mens te worden en steeds terugkerende geluk te ervaren. 

De filosofie van het leven leert, dat zo een disciplinaire overgave waarbij goede daden worden verricht, gezegend en beloond wordt door een Allah met een betekenisvoller leven waarbij welvaart, succes, gezondheid en tevredenheid niet ontbreken. 

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) hoopt dat deze gebeden mogen leiden tot respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid in de Surinaamse samenleving die immers de basis vormen voor nationale ontwikkeling. 

Ons land staat aan de vooravond van enorme uitdagingen waarbij eminente besluiten in gemeen overleg en vertrouwen zullen moeten worden genomen.

Laten we samen bidden, laat de Ramadan ons die spirituele kracht en energie geven die benodigd is offers te brengen waar nodig, dat onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis en dat alle positieve inspanningen beloond mogen worden ter verdere ontwikkeling van ons geliefd land. 

De VHP wenst de totale natie, in het bijzonder onze moslim broeders en zusters een gezegende Ied-ul- Fitr toe. 
 
De VHP-Mediacommissie