zaterdag 18 juli 2015

Feffik blijft definitief op Curaçao bestaan als opleidings- en vormingscentrum

Onderwijsinstelling ondergaat wel stevige sanering


Geen ambachtsschool in plaats van Feffik


Feffik blijft als opleidings- en vormingscentrum bestaan. Wel wordt de onderwijsinstelling hard gesaneerd. Dat geldt zowel voor personeel als voor de aangeboden opleidingen. Dat staat in een nog niet openbaar gemaakt advies dat nu nog wordt bekeken door ambtenaren van het ministerie van SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn), aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 18 juli 2015.
 
Lange tijd was het onzeker of Feffik wel zou blijven bestaan. Tijdens de begrotingsbesprekingen begin dit jaar met minister van Onderwijs Irene Dick (PS) kwam naar voren dat er vanuit het ministerie over gedacht werd om een ambachtsschool op te richten. In de wandelgangen spraken ambtenaren van het ministerie zich uit over sluiting van Feffik en om daarvoor in de plaats de ambachtschool op te zetten.

Tijdens het eerste half jaar waren er verschillende vergaderingen over het opleidingsinstituut in het parlement. Toen kwam naar voren dat het opleidingsinstituut met heel veel misstanden heeft te kampen. Een overschot aan administratief personeel, niet bevoegde docenten en een oplopend financieel tekort. Ook stond de onderwijsvakbond lijnrecht tegenover de directie die wilde ingrijpen.

Verschillende parlementariërs hebben duidelijk aangegeven, dat zij het jammer zouden vinden als Feffik zou sluiten, gezien de grote behoefte aan onderwijs voor jongeren die hun weg niet vinden in het reguliere onderwijs. Ze eisten van de minister duidelijkheid hierover. De minister op haar beurt moest hen tot nu toe een antwoord schuldig blijven.

Over de toekomst van Feffik verwees iedereen, inclusief de minister, naar een commissie van de Soab, die de onderwijsinstelling doorlichtte. Die commissie is nu klaar met haar onderzoek. De bevindingen worden momenteel door ambtenaren van SOAW bekeken. Dat komt omdat dit ministerie de deelnemende jongeren een vergoeding betaalt.

Officieel wordt het rapport van de commissie pas in december gepresenteerd, maar nu al zijn enkele passende maatregelen genomen.
Duidelijk is dat twee opleidingen van Feffik worden afgestoten. Het gaat om de opleidingen ICT en de afdeling Horeca. De reden hiervoor is dat beide opleidingen ook ergens anders worden gegeven waardoor die van Feffik overbodig worden. Van Horeca gaat nu nog één klas komend jaar verder om de vorig jaar gestarte studenten de kans te geven hun opleiding af te ronden.

Feffik is ook al begonnen met het uit laten stromen van personeel dat niet direct bij het onderwijs betrokken is. Afgelopen maand zijn hierdoor al acht mensen van de facilitaire dienst ontslagen. Het gaat met name om ondersteunend personeel dat zich onder meer bezig hield met bewaking van de gebouwen en met de schoonmaak. Die zaken zijn nu uitbesteed aan particuliere bedrijven.
Als het aan de minister van Onderwijs ligt, wordt ook ingegrepen bij het uitgedijde administratief personeel.

Volgens Dick, die in de jaren negentig zelf bij Feffik les heeft gegeven, is die afdeling door politieke benoemingen door de jaren heen excessief gegroeid. Een sanering van dit onderdeel is wat haar betreft ook onvermijdelijk. Ondertussen is de huidige directie voortvarend bezig om van Feffik weer een nette, goed draaiende onderwijsinstelling te maken. Interim-directeur Ludwig Alberto heeft recent een samenwerkingsverband afgesloten met CDM, de Curaçao Droogdok Maatschappij, om 132 jongeren op te leiden. Komend onderwijsjaar starten ze met hun opleiding.

Den Blauwvinger: Bouterse gaat op constructieve overlegtoer

COLUMN: Overlegcultuur voor de bühne doet zijn intrede in regering Bouterse-II

Formatiegesprekken NDP-top om in samenspraak met maatschappelijk veld vele problemen aan te pakken en 
om financieel falend beleid regering Bouterse-Ameerali te verdoezelen


Herkozen president en NDP-voorzitter Desi Bouterse lijkt met zijn nog te vormen regering Bouterse-II ofwel Bouterse-Adhin een voor hem nieuwe weg in zijn geslagen. De weg van overleg, de weg van constructieve samenspraak met uiteenlopende zogenoemde maatschappelijke organisaties, de weg van luisteren naar het veld. Natuurlijk, gedwongen door omstandigheden. Gedwongen door de nijpende financiële situatie van de staatskas. Gedwongen door zijn eigen falende financieel-monetair beleid tussen 2010 en 2015.

Natuurlijk, hij kan niet blijven volhouden dat die slechte situatie enkel en alleen is en wordt veroorzaakt door een dalende goud- en olieprijs op de wereldmarkt. Dat is te gemakkelijk gezegd. Zijn regering heeft gewoon de afgelopen jaren te veel geleend her en der zonder oog te houden voor de dalende inkomsten.

Hij moet wel. Hij zal moeten luisteren naar de echte deskundigen in het maatschappelijk veld en zich eens keer niet laten leiden door zijn eigen ondeskundige adviseurs en log en daardoor veel te traag ambtelijk apparaat.

Verwachtingen niet waargemaakt
De afgelopen regeerperiode heeft Bouterse teveel verwachtingen geschept. Diverse groots aangekondigde projecten kwamen niet van de grond vanwege financiële tekorten. Wat te denken van het project om de Surinamerivier uit te baggeren bij Paramaribo, waardoor grotere schepen met een grotere diepgang bijvoorbeeld naar Paranam kunnen varen? Een voor Suriname economisch zeer essentieel project, maar bestuurlijk en politiek falen heeft dat plan ergens in een lade doen belanden. Wat te denken van het mooie glimmende paradepaardje van de president, het spoorproject, de aanleg van een spoorlijn van Paramaribo naar Onverwacht? Veel bekritiseerd, vooral door mensen die aan de Indira Gandhiweg – de grote verbindingsweg tussen Paramaribo en de internationale luchthaven Johan Adolf Pengel – wonen en die volledig zijn gepasseerd in de besluitvorming rond het project.

Regering werkt achterstevoren
Het is teveel gebeurd onder de regering Bouterse-Ameerali: eerst projecten met veel bombarie aankondigen, dan tot de ontdekking komen dat er toch wel de nodige weerstand is, dat er grondenproblemen opduiken, dat er juridische problemen blijken te zijn en vervolgens de projecten geheel afblazen of uitstellen om juridische- en grondenzaken recht te trekken en om financiering rond te krijgen. Het is de omgekeerde wereld. In Suriname begint de regering aan projecten aan het verkeerde eind. Achterstevoren projecten starten, daar is het land goed in.

Ordinaire wanbetaler
Laten we ook niet uit het oog verliezen dat de regering gewoon een ordinaire wanbetaler is.
Hoeveel aannemers wachten nog op vele duizenden Surinaamse dollars voor geleverde diensten?
Zijn alle leerkrachten werkzaam in het project Naschoolse Opvang inmiddels volledig betaald?
Zijn de stembureaumedewerkers, die op de verkiezingsdag 25 mei en de volgende ochtend hebben gewerkt, al uitbetaald?
Bus- en boothouders en vele anderen die diensten leveren voor de overheid moeten vaak te lang wachten op hun gelden. Vele toezeggingen worden gedaan en vervolgens genegeerd en niet nagekomen. En wie antwoorden wil van de regering, krijgt simpelweg geen antwoord, geen reactie. Want, ook fatsoensnormen in het normale intermenselijke verkeer zijn ver te zoeken bij de diverse ministeries. Maar, een burger die een rekening niet op tijd betaalt – veroorzaakt door het falende overheidsbeleid – krijgt binnen de kortste keren een deurwaarder aan de deur en voelt zich behandeld als een crimineel. Een regering die rekeningen niet voldoet lijkt vrij spel te hebben, krijgt geen deurwaarder of incassobureau op de stoep. Natuurlijk niet. De regering doet of juist niet wat die wil. De regering lapt eigen regels en wetgeving aan de laars. Zou er dan werkelijk sprake zijn van corruptie? Een veel gehoord woord tijdens de verkiezingscampagne van diverse oppositionele politieke partijen, zonder overigens dat woord te begeleiden met concrete voorbeelden.

Het sprookje van Bouterse: Wereldcrisis gaat Suriname raken
Door vervolgens als president aan te komen met een verhaal over een precaire financiële situatie, vervolgens met sprookje over een Suriname naderende wereldcrisis en met een verhaal dat burgers de broekriem strakker moeten gaan aantrekken, om slechts je eigen falende financieel beleid te verbergen, maakt je als herkozen president niet geloofwaardig en belooft een slechte start van een nieuwe regeerperiode. Daarenboven kondigde hij ook nog eens minder ministeries aan – van 17 naar ongeveer 14 –, om ook wat dit betreft later op zijn schreden terug te komen en stamelend te erkennen dat het samenvoegen en/of opheffen van ministeries toch wel een lastige zaak is en veel tijd zal gaan vergen. Eerst schreeuwen en dan pas nadenken, ook dat gebeurd net iets teveel in parlement en regering...

De gesprekken die Bouterse de afgelopen twee weken heeft gevoerd met allerlei maatschappelijke organisaties – van ondernemers en het bedrijfsleven tot rijstboeren en de landbouw-, visserij en veeteeltsector, van geestelijken tot het onderwijsveld, van de vakbeweging tot gepensioneerden en niet te vergeten de verschillende politieke partijen – waren slechts bedoeld om hoegenaamd een breed constructief overleg op gang te brengen om uiteindelijk te kunnen komen tot een breed gedragen en geaccepteerd regeringsbeleid, vast te leggen in een document. De inbreng van alle gesprekspartners van de NDP moet deels terug te vinden zijn in het komende regeringsbeleid.
Daarenboven lijkt het niet uitgesloten, dat ministeries mogelijk geleid gaan worden door a-politieke personen uit het maatschappelijk veld. Dat zou toe te juichen zijn: echte deskundige ministers op de diverse ministeries en niet langer politiek gestuurde figuren die slechts uit zijn op het maken van een snelle carrière maken om vooral de eigen zakken te vullen en niet echt denken aan de bevolking, aan de gewone burger die iedere dag de financiële problemen in zijn of haar portemonnee voelt. Een portemonnee die aan het einde van de maand even gevuld is, maar de bodem al laat ziet halverwege de volgende maand.

Financieel-monetaire lesje 
Als klap op de vuurpijl werd ook nog een presentatieronde georganiseerd, waarbij de governor van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, en de minister van Financiën, Andy Rusland, de eerdere gesprekspartners van Bouterse en de NDP uiteenzetten hoe nu feitelijk die precaire financiële situatie eruit ziet. Dat leidde weer tot het opzetten van een platform dat met oplossingen moet komen voor de financiële problemen. Allemaal leuk en aardig, maar de burger weet nog steeds niet waar hij of zij aan toe is. Deelnemers aan alle gesprekken en presentaties reageren slechts in wollige, politiek correcte clichétermen en niemand laat het achterste van zijn of haar tong zien. Het lijkt allemaal op pappen en nathouden, op luisteren, op ja en vooral amen knikken, informatie opzuigen en vervolgens zwijgen en op de oude voet verder gaan.

Het wachten is nu op de vraag wie welk ministerie gaat leiden?
Heeft Bouterse echt en serieus naar het maatschappelijk veld geluisterd en blijft hij luisteren? Komen er werkelijk deskundige bewindslieden?
Of valt Bouterse snel terug op het beleid dat door zijn team Bouterse-Ameerali vijf jaren lang werd uitgevoerd en tot de huidige problemen heeft geleid?

Kom niet aan met verhalen om eigen falend financieel beleid te verdoezelen
De door Bouterse ingezette koers van constructief overleg met het maatschappelijk veld lijkt op het eerste gezicht goed (bedoeld), vernieuwend, verfrissend, positief. Hoeveel uit dat overleg uiteindelijk zal terug te zien zijn in het nieuwe regeringsbeleid, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.
Maar, kom niet aan met allerlei verhalen om het eigen falende beleid de afgelopen vijf jaren te verdoezelen. Want, tja, de huidige zogenoemde precaire financieel-monetaire situatie is door Bouterse en zijn oude ploeg zelf veroorzaakt en dat mag en moet gezegd worden om de ogen geopend te houden en om de burger niet in te laten dutten met al die waarheid verdoezelende sprookjes.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
18 juli 2015
Amsterdam-Paramaribo

Lichaam dode man gevonden op vuilstortplaats Selikor te Malpais op Curaçao

Identiteit gevonden dode nog niet bekend


Het lichaam van een dode man is vanochtend, zaterdag 18 juli 2015, gevonden op de vuilstortplaats van Selikor te Malpais op Curaçao, aldus bericht de Amigoe vanmiddag. Omstreeks negen uur kwam bij de meldkamer van de politie een telefoontje binnen dat er een lijk was gevonden op het terrein. De vondst werd gedaan door een persoon die vaak op de stortplaats te Malpais vuilnis verzamelt. Die zag boven al het afval delen van een lichaam uitsteken. Hierop werd de politie er bijgehaald.

Politiewoordvoerder Alfred Suares kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Het lijk is meegenomen voor het verrichten van autopsie. Pas als de uitslag hiervan binnen is, kan men de doodsoorzaak aangeven en zeggen hoelang de persoon al dood was.

Het is nu nog gissen hoelang het lichaam van de man daar al lag, en of het met de stort is meegekomen of door iemand anders daar is gedumpt. Wel zei de woordvoerder dat het lichaam in een niet al te verre staat van ontbinding is gevonden; het was nog helemaal intact. De dode had nog een hemd en een broek aan.

De politiearts heeft ruim een uur na de melding ter plekke de dood vastgesteld. Momenteel is de politie bestanden aan het raadplegen of er vermiste personen zijn aangemeld die aan het signalement van de dode man voldoen. Voor de zekerheid roept de politie eenieder op te melden als zij iemand in hun omgeving missen.

Vakbeweging laat zich ook informeren over financiële situatie van het land

FOLS, BvL en RaVakSur: 'Te treffen maatregelen moeten rechtvaardig zijn'


De vakbeweging vindt dat maatregelen die door de regering moeten worden genomen om de precaire financiële situatie van het land het hoofd te kunnen bieden, rechtvaardig moeten zijn. Vakbondsleider Robby Berenstein van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) en Marcelino Nerkust van de FOLS (Federatie van Organisaties vanLeerkrachten in Suriname) zijn vandaag, zaterdag 18 juli 2015,  geïnformeerd door de governor van de Centrale Bank, Gillmore Hoefdraad, en de minister van Financiën, Andy Rusland.

Valies en Nerkust stellen mee te willen werken aan een aanpassing, maar ze vinden dat een akkoord voor het verbeteren van de positie van leerkrachten wel ondertekend moet worden. Daarover wordt nu al twee jaar gesproken.

Hoefdraad en Rusland hebben gezegd, dat het niet om een doemscenario gaat, maar dat er wel maatregelen getroffen dienen te worden om de situatie te overbruggen. Hoefdraad heeft volgens de vakbondsleiders de actuele financiële situatie van de Griekse regering uiteengezet om aan te geven hoe die invloed zal hebben op Europa en landen daar buiten.

De presentaties worden nog niet publiek gemaakt, omdat in de komende week nog andere groepen worden ontvangen. De internationale en nationale situatie wordt achter gesloten deuren gepresenteerd. 

Berenstein, Valies en Nerkust zeiden na de presentatie, dat er nog geen concrete voorstellen zijn. RaVakSur zal een plan presenteren over zaken die aangepakt moeten worden. In het nieuw te vormen Financieel Economisch Platform zullen de plannen ontvouwd gaan worden.

Berenstein vindt dat een mogelijke recessie niet moet leiden tot het bevriezen van lonen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Groot deel nieuw Curaçaohuis in centrum Den Haag staat leeg

Fronsende wenkbrauwen bij keuze Wiels voor kapitale rijksmonumenten aan Prinsegracht

(Bron: Google Earth-Streetview/Red. de Surinaamse Krant)

Nog steeds geen Curaçaose organisaties actief in Curaçaohuis - Geen verhuisplannen organisaties

Plaatsvervangend Gevolmachtigde minister weggestopt in klein kamertje in te groot pand


Een groot deel van het nieuwe Curaçaohuis in het centrum van Den Haag staat leeg en dat zal voorlopig ook zo blijven. Vorige week verhuisde Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) met haar staf van een tijdelijk gehuurd pand aan de Wagenaarweg naar twee monumentale kooppanden aan de Prinsegracht 63-65. 

Op het nieuwe adres beschikt Kas di Kòrsou over maar liefst ruim drie keer zoveel werkruimte: 1.571 vierkante meter nuttig vloeroppervlak tegen voorheen 475 vierkante meter. Ook ten opzichte van de oorspronkelijke behuizing - de twee kantoorvilla’s aan de Badhuisweg die al te ruim waren - is sprake van meer dan een verdubbeling. Iedereen is er altijd vanuit gegaan dat het Curaçaohuis bij een eventuele verhuizing zou kiezen voor een kleiner pand. Sinds de ontmanteling van het land Nederlandse Antillen is het personeelsbestand immers een stuk kleiner dan in de tijd van het Antillenhuis.

Dat Wiels haar oog desondanks heeft laten vallen op twee kapitale rijksmonumenten aan de Prinsegracht deed de wenkbrauwen dan ook fronsen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 18 juli 2015.


Minister-president Ivar Asjes (eveneens Pueblo Soberano) smoorde de kritiek evenwel met de mededeling, dat er ook andere Curaçaose organisaties zouden worden ondergebracht. Genoemd werden de Europese vestiging van het Curaçaose toeristenbureau en het Nederlandse kantoor van de Stichting Studiefinanciering (SSC). Het delen van de receptie en andere faciliteiten zou de kostenefficiency van alle betrokken partijen ten goede komen, zo voerde de premier aan. Bij de feestelijke opening vorige week bleek echter, dat de organisaties de voor hun ‘gereserveerde’ werkruimten niet hebben betrokken.

Onderzoek door de redactie van het Antilliaans Dagblad wijst uit, dat dit ook niet op korte termijn zal gebeuren en zeer waarschijnlijk zelfs helemaal nooit. Het management van beide organisaties bevestigt tegenover het dagblad, dat er geen verhuisplannen zijn. De huisvesting die zij thans hebben, bevalt naar eigen zeggen uitstekend. Bovendien zitten zij vast aan lopende huurcontracten. Los van deze praktische overwegingen zien de medewerkers van het toeristenbureau en de SSC het helemaal niet zitten om in te trekken bij het Curaçaohuis. Zij zijn tot in detail op de hoogte van de verziekte sfeer die door het optreden van Wiels op het Kas di Kòrsou heerst. Zij hebben die berichten onlangs nog bevestigd gezien in het rapport van de Ombudsman.

Het is onduidelijk waarop Asjes zijn verwachtingen heeft gebaseerd: er blijken met het CTDB en SSC nooit afspraken te zijn gemaakt over een eventuele verhuizing naar het nieuwe Curaçaohuis. Voor het toeristenbureau speelt als extra argument nog mee dat het juist een bewuste beleidskeuze is om op afstand van de overheid te (blijven) opereren. Gevolg is dat Wiels met haar staf over ruim drie keer meer werkruimte beschikt dan nodig is. Volgens de wettelijke Arbonorm NEN 1824 is 10 vierkante meter per medewerker voldoende. Op het Curaçaohuis zijn inclusief stagiaires thans circa 20 werknemers actief. Receptie, trappen, gangen, vergaderruimte, kantine/keuken, opslag en toiletten meegerekend zou volgens de NEN-eisen 400 tot 500 vierkante meter meer dan genoeg moeten zijn. Hoewel er een groot aantal representatieve werkkamers onbenut blijft, heeft Wiels plaatsvervangend  Gevolmachtigde minister Robert Candelaria opnieuw een krap bemeten kamertje toebedeeld dat te klein is om gasten te ontvangen. Het door de Ombudsman gesignaleerde ‘vernederen en kleineren’ gaat dus onverminderd door.

'Er is na het verschijnen van het rapport niets veranderd', aldus Candelaria die er overigens geen probleem van maakt dat zijn kamertje zich al dan niet toevallig op de verst van de kamer van Wiels weggelegen plek in het pand bevindt. Dat het ‘business as usual’ is, ondervinden ook andere medewerkers die Wiels niet tot haar kleine kringetje vertrouwelingen rekent.

Sherwin Burke, formeel nog altijd hoofd van de afdeling facilitaire zaken, maar verbannen naar het archief, mag zijn werkdagen samen met de eveneens in ongenade gevallen collega’s Desmond van Eps en Ivy Davelaar (met elkaar zijn zij goed voor bijna een eeuw aan trouwe dienstjaren) in het souterrain - gedeeltelijk onder straatniveau met slechts een beperkte inval van daglicht - slijten.

Inmiddels slaan om meer redenen de twijfels toe over de keuze voor de panden aan de Prinsegracht. Bevond het Curaçaohuis zich tot voor kort in een statige, lommerrijke ambassadewijk, nu zijn de buren het Leger des Heils en een centrum voor probleemjongeren en rijden er de hele dag trams voorbij. Bovendien blijken de uit de eerste helft van de 18e eeuw stammende panden vanwege hun respectabele leeftijd bovenmatig onderhoudsgevoelig. Het laatste groot onderhoud dateert alweer van 10 jaar geleden. Omdat de gebouwen officieel zijn aangemerkt als ‘rijksmonument’ is er voor de eigenaar een wettelijke plicht tot onderhoud. Daarbij geldt als regel dat ‘ook al treden er ernstige financiële gevolgen voor de eigenaar op, de belangen van het monument voor gaan’. De regering heeft niet bekendgemaakt hoeveel betaald is voor de aankoop van de panden. De vraagprijs bedroeg 2,75 miljoen euro, een kleine 5,5 miljoen Antilliaanse gulden.

Curaçao GayPro vaart mee op Koninkrijksboot tijdens Amsterdam Pride

Curaçaose gay's varen mee tijdens Amsterdam Pride op boot Koninkrijk

(Bron foto: IAmsterdam.com)

Ter gelegenheid van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden zal Curaçao GayPro, de organisatie achter de Curaçao Pride, dit jaar op de Koninkrijksboot meevaren gedurende de Amsterdam Pride van 31 juli tot en met 2 augustus dit jaar. Ook Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden zullen samen met Nederland meevaren gedurende deze festiviteit, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 18 juli 2015.

Al eerder dit jaar hebben de Pride-organisaties uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland de handen ineen geslagen door op 22 april in Nieuwspoort hun boot en ‘de wensen van de LHBT-beweging in het Nederlands Caribisch gebied’ te presenteren.

Hierbij waren de Nederlandse minister van Emancipatie, Jet Bussemaker, Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van Curaçao en Gevolmachtigde minister Josiane Fleming-Artsen van Sint Maarten aanwezig. Dit alles gebeurt onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid, maar dan wel met gelijke rechten’.

Frank Holtslag, de voorzitter van Curaçao GayPro zal tegen het einde van deze maand naar Nederland reizen om deze unieke gebeurtenis mee te maken en om de Curaçao LGBT-gemeenschap te vertegenwoordigen. Ook zal een afgevaardigde van de Curaçaose regering meevaren.

KKF-voorzitter Naarendorp: 'Niet minder ministeries, dan maar minder ministers'

'Overheidsapparaat moet veel efficiënter gaan en kunnen functioneren'


De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Henk Naarendorp, vindt dat als het niet lukt om de ministeries te verminderen, het aantal ministers maar moet worden teruggebracht. Dit heeft Naarendorp afgelopen week tegen president Desi Bouterse en zijn NDP-team gezegd. Naarendorp is van oordeel, dat het overheidsapparaat veel efficiënter moet functioneren.

Eerder had Bouterse aangekondigd, dat het aantal ministeries van zeventien naar ongeveer veertien zou worden teruggebracht. Maar, bij nader inzien vindt hij toch, dat het transformatieproces ingewikkelder is dan werd aangenomen.

Een speciaal team heeft de situatie rond het aantal ministeries bestudeerd en aangegeven, dat een transformatie van ministeries niet zo eenvoudig is. Ook wetgeving moet worden aangepast. Volgens de president zou de situatie die geordend moet worden juist chaotisch worden. Bouterse liet verder weten, dat het omvormingsproces zeker twee tot drie jaar in beslag zal nemen.

Naarendorp stelt, dat herstructurering van de publieke sector belangrijk is. De structuur stamt volgens hem uit een heel oude tijd en is niet effectief. Ministeries beconcurreren elkaar en werken elkaar ook nog eens tegen.

Door het aantal ministers te reduceren, kunnen zaken beter aangepakt worden. Ministers kunnen meerdere ministeries onder zich hebben, terwijl er gewerkt wordt aan de hervorming, aldus Naarendorp. Net als de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt ook Naarendorp, dat er economische groei moet zijn. Het gaat niet om alleen stabiliserende maatregelen.

De KKF, VSB en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten zullen binnenkort een verregaande samenwerkingsovereenkomst sluiten. Naast de grote bedrijven en de fabrikanten, moet er ook voor de kleinere ondernemingen opgekomen worden. Daar maakt de KKF zich sterk voor, zegt Naarendorp. Hij benadrukt dat indien er minder inkomsten zijn, aan de uitgavenzijde bezuinigd moet worden.

Ondervoorzitter Pertjajah Luhur: 'Sapoen en Chitan zijn bezig met sprinkhaan-politiek op zoek naar voedsel'

Tamsiran: 'Groep Sapoen/Chitan brengt partij schade toe'

'Hervormingsbeweging binnen PL opereert via media en niet via partijraadsvergadering'


Ronny Tamsiran, ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zegt zaterdag 18 juli 2015 op Starnieuws, dat de zogenoemde Hervormings- en vernieuwingsbeweging mensen zand in de ogen probeert te strooien. Maar, het is volgens hem juist de groep Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan die de partij schade werkelijk toebrengt. Deze groep is volgens de PL-politicus met een 'sprinkhaan-politiek', op zoek naar voedsel. 

Tamsiran reageert op de uitspraken gedaan door Mike Noersalim die zei, dat partijvoorzitter Paul Somohardjo bezig is met kindermoord door de twee parlementariërs steeds proberen terug te roepen.

Tamsiran stelt, dat hij bijna alle hoofdbestuursvergaderingen heeft bijgewoond. Er is in die bijeenkomsten nooit gevraagd om hervormingen en vernieuwingen op te voeren als agendapunt, terwijl de voorzitter iedereen in de gelegenheid stelt om de agenda aan te vullen. Tijdens de bespreking van de spoedpartijraadsvergadering op 17 juni waren Sapoen en William Waidoe afwezig. Omdat het om een spoedeisende vergadering ging, werden de uitnodigingen persoonlijk bezorgd door de hoofdbestuursleden. Tijdens die vergadering waren volgens Tamsiran de grootste afwezigen de ondersteuners van Sapoen, de zogenaamde groep van 16.

De PL-ondervoorzitter is van oordeel, dat de Hervormingsbeweging via de media opereert, in plaats van zaken op de partijraadsvergadering te bespreken die. Op deze vergadering werd besloten om Sapoen en Chitan terug te roepen. Zij zijn op basis van de goedkeuring van de partijraad op de kandidatenlijst geplaatst. De zetels zijn niet van individuen, aldus Tamsiran.

Hij vindt dat zaken van de partij binnenshuis besproken moeten worden en dat niet via de media aanvallen moeten worden geopend op de partijleiding. 'Dan zeggen ze dat ze PL'ers zijn. Zo stellen echte partijleden zich niet op.'

Met de zetels van de partij wordt nu onderhandeld met de NDP. De kiezers die gestemd hebben, is ook niet gevraagd of ze dit gedrag goedvinden. Tijdens de verkiezingscampagne is juist aan de kiezers voorgehouden, aldus Tamsiran, dat werken met de NDP politieke dood betekent. Nu is men bezig met 'sprinkhaan-politiek' te voeren, vindt Tamsiran. 'Als sprinkhanen niet genoeg voedsel krijgen, zwermen ze door elders waar ze van voldoende voedsel kunnen worden voorzien.'

Jogi (VHP): 'Suriname is door het door Bouterse gevoerde beleid in zwaar financieel weer terechtgekomen'

'Precaire financiële situatie veroorzaakt door over balk gooien geld door regering'


Het herkozen VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, zaterdag 18 juli 2015, op Starnieuws, dat president Desi Bouterse moet erkennen, dat door het gevoerde beleid Suriname in zwaar weer terechtgekomen is. Nu moet iedereen lijden onder het verspillend beleid van zijn regering tussen 2010 en 2015, stelt Jogi. Hij stelt, dat in De Nationale Assemblee tijdens de vorige periode bij verschillende begrotingsbehandelingen en andere gelegenheden gewezen is op het buitensporig uitgavenbeleid, maar maatregelen bleven uit en nu moet iedereen helpen nadenken, aldus de VHP-politicus.

Jogi waardeert het dat de voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), Anthony Wong, onomwonden afgelopen week heeft gesteld, dat er helemaal geen wereldcrisis op komst is. 'En zeker niet een crisis zoals de wereld gekend heeft in 1929', aldus Jogi.

De regering heeft het geld over de balk gegooid volgens Jogi. Er zijn zoveel onderhandse gunningen gehouden. Projecten zijn opgestart, maar niet opgeleverd. Het volk werd gouden bergen beloofd. NDP-ondervoorzitter André Misiekaba heeft zelfs beweerd, dat Suriname een tweede Dubai zou worden.

'De president heeft kort voor de verkiezing eerlijk gezegd, dat de financiële situatie precair is. Toen hij zag dat het niet in zijn voordeel werkte, heeft hij dat geprobeerd te corrigeren. Hij zei dat de situatie niet zo ernstig is. En de dag waarop hij wordt gekozen, legt hij uit dat er een wereldcrisis op komst is en Suriname ook getroffen zal worden', stelt Jogi. Hij geeft aan dat de NDP een goede verkiezingscampagne gevoerd heeft, met misbruik van staatsmiddelen en staatsmedia. Daardoor wist Bouterse volgens Jogi het volk te pakken.

Jogi vindt dat de monetaire autoriteiten niet nu aan de bel moeten trekken door presentaties te houden, die niets nieuws opleveren. Zij hadden volgens de politicus veel eerder aan de bel moeten trekken. 'Daarvoor worden ze betaald. Toen minister Wijnerman aangegeven had, dat er bezuinigd moest worden, moest zij gaan. Nu het te laat is, wordt iedereen erbij gehaald om de NDP een zachte landing te geven. Wij wisten dat na de verkiezingen orde op zaken gesteld moest worden. Wij hebben hiervoor gewaarschuwd. In plaats van de schuld erkennen, wordt een wereldcrisis voorgehouden, terwijl de president de fout bij zichzelf moet zoeken', aldus Jogi.

Assembleelid Hooghart: 'Pastor Meye gooit unieke positie Suriname in wereld religieuze verdraagzaamheid te grabbel'

Hooghart verwerpt uitspraken Meye over wintigeloof


Het namens de NDP op het pluce van De Nationale Assemblee zittende parlementslid Ronald Hooghart hekelt de uitspraken over en houding van pastor Steve Meye naar het wintigeloof toe. De uitlatingen neigen naar discriminatie en uitsluiting van personen die dit geloof aanhangen, zegt Hooghart, die gisteren hieromtrent een ingezonden brief plaatste (zie onderaan) op Starnieuws. In dat stuk vermeldt Hooghart overigens niet de naam Meye.

Meye nam er vorige week dinsdag - bij de installatie van herkozen en gekozen Assembleeleden - aanstoot aan, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 18 juli 2015, dat Hooghart als fungerend voorzitter van het parlement God volgens wintigebruik 'Anana' heeft genoemd. Dat is volgens Meye de directe aanleiding voor wintiorganisaties geweest om een verzoek aan president Desi Bouterse te doen om ook gehoord te worden als maatschappelijke groepering tijdens de formatiegesprekken van president en NDP-leider Bouterse.

Hooghart stelt, dat hij dinsdag in het parlement werd aangesproken door Meye en NDP-fractieleider André Misiekaba. Zij vonden het ongepast op welke wijze hij God had genoemd. Hooghart diende hen van repliek door het duo erop te wijzen, dat ze niet geprotesteerd hadden toen bij de beëdiging van sommige assembleeleden Allah en Bhagwaan als hun God werd aangeroepen.

'Die man gedraagt zich alsof we nog in de middeleeuwen leven, toen iedereen die anders dacht over de kerk, als ketter werd vervolgd en op de brandstapel werd gegooid. De pastor is zo zelf ingenomen, dat hij eigenlijk niet inziet dat hij de bijzondere positie die Suriname inneemt in de wereld van religieuze verdraagzaamheid te grabbel gooit.'

De kersverse politicus is van mening, dat Meye hem niet kan verbieden God vanuit 'mijn cultuur en gevoelswereld de naam te geven die mij het beste voorkomt'. 'Het is deze onverdraag- zaamheid en aanmatigende houding vanuit de religie die gemaakt heeft dat wij vandaag de dag als mens zo uit elkaar gevallen zijn', aldus Hooghart.

De volledige tekst van het ingezonden van Hooghart gisteren, vrijdag 17 juli 2015, op Starnieuws:

'We zijn aan het einde van de vastenmaand der moslims en gaan in vrede, rust en togetherness verder in het leven van alle dag,waarbij de veranderingsprocessen een geweldige rol spelen in het leven van de mens en de menselijkheid.
Ied mubarak voor allen.

Bij deze laatste dagen van het vasten merken we op dat de pastor, zoals hij zichzelf noemt, in de oude onverdraagzaamheid gedompeld, weer eens een keer degenen die zich wensen te houden aan de oerreligie, winti, oneigenlijk benadert.
De pastor is zo zelf ingenomen dat hij eigenlijk niet inziet dat hij de positie die Suriname inneemt in de wereld van religieuze verdraagzaamheid te grabbel gooit, Suriname wordt namelijk overal in de wereld geroemd voor haar verdraagzaamheid op dit stuk, met onder andere het zichtbaar zijn van een moslim en een joodse kerk naast elkaar.

Verder merken we op dat wij op hoogtij dagen dagen met alle geloofsgroepen bij elkaar zitten te eten,te drinken en te bidden tot de god die ons op welke manier dan ook door de kolonisator of welke machthebber dan ook is opgedrongen.
De pastor kan mij niet verbieden God vanuit mijn cultuur en gevoelswereld de naam te geven die mij het beste voorkomt,net zoals de pastor zichzelf de naam pastor heeft toegediend, kan ik mijn God de naam Bhagwan, Brahma, Allah, Jawhe , Jehova oftewel Anana geven.

Wie is de pastor om mij dat te verbieden. Het is deze onverdraagzaamheid en aanmatigende houding van uit de religie die gemaakt heeft dat wij vandaag de dag als mens zo uit elkaar gevallen zijn. Het is goed hier op te merken dat hij poogt middeleeuwse of praktijken uit de renaissance, waar andersdenkenden als ketters op de brandstapel werden gegooid, te doen opbloeien in dit vredig land van melk en honing.

Wij hebben onder druk van de omstandigheden, namelijk het pacificerend geheel van de kolonisator met vrees door deze machthebbers aan ons voorgehouden, de onderhavige benadering aangenomen en ons eigen gemaakt,daar moet hij toch blij om zijn, wat wil hij meer.

Heer pastor, de huidige trend in de wereld is groeien naar een hogere levenswijze, namelijk verdraagzaamheid en liefde jegens elkaar maar niet de vrees tot god anders is hij geen goede God, God is liefde, hoeft niet gevreesd te worden,is ook niet onverdraagzaam als hij nu God of Anana genoemd wordt.'