donderdag 23 juli 2015

De Nationale Assemblee bestaat uit negen fracties

Sapoen en Chitan maken geen deel uit van fractie Pertjajah Luhur


In de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee van vandaag, donderdag 23 juli 2015, is een besluit genomen over het aantal fracties. Op basis van de verkiezingsuitslag zouden er vijf fracties zijn. Maar, door het ontbinden van V7 zijn meer fracties ontstaan. Op dit moment zijn er in principe negen fracties in De Nationale Assemblee, aldus schrijft Starnieuws.

De fracties zijn NDP (26), VHP (9) Alternatieve Combinatie (5), Pertjajah Luhur (3), NPS (2) BEP (2), PALU (1) en DOE (1).

Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn niet opgenomen in de fractie van Pertjajah Luhur, hoewel ze als V7 gekozen zijn en nog bestuursleden zijn van de Pertjajah Luhur (PL). Sapoen en Chitan hebben voorlopig nog niet te kennen gegeven dat ze een zelfstandige fractie vormen. Zij staan nog geregistreerd onder V7.

De PL heeft formeel doorgegeven, dat de fractie bestaat uit Paul Somohardjo (fractieleider), William Waidoe (waarnemend fractieleider) en Ingrid Karta-Bink (lid).

Sapoen heeft te kennen gegeven dat hij namens V7 gekozen is bij de verkiezingen. Sapoen en Chitan hebben een Kort Geding aanhangig gemaakt tegen de P-leiding om te voorkomen dat er geen actie tegen hen wordt ondernomen door de partij, totdat de zaak in een bodemgeschil is beslecht.

Chinese president Xi Jinping feliciteert president Bouterse met herverkiezing

Xi Jinping wil verdieping bilaterale vriendschap tussen China en Suriname

Xi en Bouterse in juni 2013 in China (Bron foto: Xinhua)

De Chinese president Xi Jinping heeft president Desi Bouterse afgelopen dinsdag gefeliciteerd met zijn herverkiezing als president. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua vandaag, donderdag 23 juli 2015.

In zijn felicitatiebericht herinnerde Xi eraan, dat hij de afgelopen twee jaren Bouterse drie keer heeft ontmoet en dat zij belangrijke consensus zijn overeengekomen om de win-win samenwerking tussen beide landen te versterken.

De Chinese leider heeft ook laten weten, dat hij veel belang hecht aan de ontwikkeling van relaties tussen China en Suriname en dat hij klaar staat om de traditionele bilaterale vriendschap verder te verdiepen.


Assembleevoorzitter wil een publieksfonds voor gevolgen rampen

Geerlings-Simons: 'Meer voorlichting zodat mensen zich kunnen voorbereiden op zwaar weer'

(Bron foto: De Nationale Assemblee, DNA)

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt dat er een publieksfonds moet worden opgezet dat aangesproken kan worden meteen na rampen. Zij bracht gisteren een bezoek aan bewoners die getroffen zijn door de hevige rukwinden van afgelopen dinsdag in vooral de wijk Zorg en Hoop te Paramaribo. Zij zal de situatie bespreken in De Nationale Assemblee en met de regering. Er zal volgens haar meer voorlichting moeten komen waardoor de samenleving zich beter kan voorbereiden op te verwachten zwaar weer.

In Zorg en Hoop bracht de Assembleevoorzitter onder andere een bezoek aan de zwaar getroffen Sint Bernadetteschool, de onderwijsinstelling die zij in haar jeugdjaren heeft bezocht. De schoolleider heeft haar geïnformeerd dat de school deze week gesloten blijft, aldus laat het parlement op haar website vandaag, donderdag 23 juli 2015, weten.

Verschillende personen hebben Geerlings-Simons uitgelegd wat hen is overkomen en hoe beangstigend de situatie dinsdagmiddag was. Zij stak hen een hart onder de riem en maakte van de gelegenheid gebruik om de mensen enkele tips te geven over hoe te handelen bij zo'n situatie. De Assembleevoorzitter zei dat voor het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een belangrijke taak is weggelegd om meer voorlichting te geven.

Nagegaan zal worden welke bijdrage vanuit De Nationale Assemblee gegeven kan worden om beter voorbereid te zijn op natuurrampen zoals die van afgelopen dinsdag.

Gedetacheerde agenten krijgen dagelijks Srd 40 contant voor voeding

Korpschef niet blij met actie agenten Klaaskreek en zal ze op het matje roepen

Tjn Liep Shie: 'Het korps is geen bacovewinkel'


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zegt vandaag, donderdag 23 juli 2015, in het Dagblad Suriname dat de korpsleiding een creatieve oplossing heeft voor politiemannen die naar een detachement gaan. Deze agenten kunnen in de toekomst contant hun geld ontvangen. Elk korpslid ontvangt per dag Srd 40 voor voeding. 

Voorheen werd de voeding voor agenten bezorgd door enkele leveranciers. Op een gegeven moment werd dat stopgezet, omdat de leveranciers dit hadden afgezegd. In de wet staat duidelijk aangegeven dat elke politieman aanspraak maakt op een maaltijd na bepaalde overuren. Deze leden krijgen het geld nu in contanten uitgekeerd en dan zullen zij het verder zelf goed moeten organiseren. Zo kunnen zij goedkoper uitkomen met de voeding. Als het geld in contanten wordt uitgekeerd dan kunnen de agenten ter plaatse hun inkopen doen en in hun onderhoud voorzien.

De korpschef zegt verder, dat hij zeer ontevreden is over de handelwijze van de leden van de politiepost te Klaaskreek. Deze leden gingen over tot een werkonderbreking afgelopen donderdag toen bleek dat er niet voor foerage was gezorgd. De leden zaten sinds woensdag zonder voeding op hun detachement. Deze leden zal worden gevraagd om verantwoording af te leggen. Deze agenten waren laat met hun aanvraag, aldus de korpschef.

‘Tijdens mijn afwezigheid hebben de leden het geld, dat hen was aangeboden, geretourneerd. Het korps is geen bacovewinkel. Men had het geld aangeboden gekregen om het weekend te overbruggen.’ Dit gedrag van de leden keurt de korpschef ten zeerste af.

Bewoners Weg naar Zee moeten blijven vrezen voor kracht water: Bouw dijk bij Weg naar Zee zeer onzeker geworden

Weg naar Zee dupe van precaire financiële situatie Suriname


De acht kilometer lange dijk die Weg naar Zee structureel zou moeten beschermen tegen de oprukkende oceaan, komt er waarschijnlijk toch niet. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 23 juli 2015.

Volgens fractieleider André Misiekaba van De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft president Desi Bouterse al duidelijk aangegeven, dat grote kapitaal verslindende projecten geparkeerd zullen worden in de fase waarin wij nu verkeren. Deze zeer belangrijke dijk kan volgens de politicus pas gebouwd worden wanneer de financieel-economische situatie in het land verbetert. Zoals hij nu naar zaken kijkt, kan hij echter slechts aangeven dat de regering, indien mogelijk, wel aan crisismanagement zal doen als er bepaalde calamiteiten zich in het gebied voordoen. Slechts bepaalde zaken zullen een uitzondering krijgen. Welke deze zijn, kan de parlementariër echter niet aangeven.


Ook de veel besproken 29 kilometer lange spoorlijn van Paramaribo naar Onverwacht gaat in de ijskast. Het staatshoofd had eerder aangekondigd, dat dit project een jaar zou worden uitgesteld, omdat de gelden nodig waren om de dijk aan de Weg naar Zee te bouwen. Het project heeft een kostenplaatje van 130 miljoen Euro, waarvan een deel al bij de haalbaarheidsstudie is betaald. De opdracht betreft onder meer de aanleg van een dubbele spoorverbinding, de bouw van acht haltes, zestien overwegen en de aanleg van een spoorbrug. Verder gaat het om de levering van vijf dieseltreinen en het opleiden van machinisten.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft eerder al laten weten, dat de Islamitische Ontwikkelingsbank zich in juni zou buigen over de aanvraag voor financiële steun voor de bouw van de dijk. Het project is begroot tussen de 80 en 100 miljoen Amerikaanse dollar.

In februari werden bewoners van Weg naar Zee opgeschrikt door de hoge waterstand, waardoor een aantal gezinnen hun huizen moest verlaten. Het crematie- en bedevaartsoord werd het zwaarst getroffen. 35 Gezinnen moesten met man en macht geëvacueerd worden. Pandit Ramon Bajnath, voorzitter van de Stichting Bedevaart en Wandelpark Weg naar Zee, hamert al jaren op de bouw van de dijk. Desondanks blijft alles steken op beloftes, aldus het dagblad.

Den Blauwvinger: Edwin Gefferie van alle markten thuis

COLUMN: Voor het beroep marktmeester zijn geen speciale diploma's vereist

Circuspromotor, schrijver theaterstukken, acteur, radiopresentator, militair en....marktmeester


Wie ooit in Suriname is geweest zal ongetwijfeld een of meerdere keren een bezoek hebben gebracht aan die ene grote, overdekte, markt in Paramaribo. De Centrale Markt aan de Waterkant, pal aan de Surinamerivier, in het centrum van de stad. Een toeristische trekpleister ook. Op de begane grond vooral verkoop van groente, vlees, vis en kruiden en op de eerste verdieping vooral verkoop van allerlei kleding. Kleurrijk, bont boven en de lucht van vis , kruiden en vlees beneden.

Maar, de Centrale Markt is aan het verloederen, verpauperen. Het is een grote onhygiënische bende beneden geworden, nauwelijks nog aantrekkelijk. Vis en vlees worden nauwelijks gekoeld bewaard voor verkoop aangeboden. Kip wordt ter plekke in stukken gekapt met houwers op vieze stenen 'tafels'. De vloer van de grote markt vertoont een smerig beeld. Tijdens een recent bezoek aan de markt van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, liet die weten dat als het aan hem lag de markt meteen zou worden gesloten.....

Gelukkig lijkt er eindelijk in positieve zin verandering te komen. De komst van districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost leidt tot actie en heeft inmiddels geleid tot het vertrek van de leiding van de markt, marktmeester Stephanus Korendam. Hij werd, zoals dat heet, eind juni ter beschikking gesteld van de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Miranda was niet tevreden met de werkzaamheden van Korendam. Standhouders klaagden al lange tijd over de situatie onder het lekkende dak van de markt, over het ontbreken van sanitaire voorzieningen en water, over de hitte en de slechte verlichting. Een passief handelende Korendam beweerde telkenmale die zaken bij zijn superieuren te hebben gemeld, maar hij liet ook weten dat de standhouders volgens hem overdrijven met hun klachtenreeks.

(Bron foto: YouTube)
En toen was daar plotseling, medio juli, Edwin 'Solo' Gefferie. Aangesteld als nieuwe marktmeester. Verrassend en toch ook wel een tikje ongeloofwaardig. Een van zijn eerste publieke verklaringen als marktmeester deed hij 17 juli tegenover Starnieuws: 'Er heerst een onoverzichtelijke, chaotische situatie op de Centrale Markt, die getransformeerd en geherstructureerd moet worden.' Inmiddels is begonnen met het renoveren van de achterzijde van de markt, waar groenten worden verkocht. Daarnaast is er al een speciale vishal gebouwd.
Gefferie liet ook meteen weten geconstateerd te hebben, dat mensen producten verkopen zonder toestemming en dat er een wildgroei onder taxichauffeurs voor de hal is die zonder toestemming ritten rijden van en naar de markt.

Marktverkopers reageren natuurlijk positief op de veranderingen en lijken blij te zijn met de komst van Gefferie. Zij hebben jarenlang geklaagd over de situatie, maar er gebeurde welhaast niets. renovatie. Nu, met Gefferie aan het roer, verwachten zij allerlei positieve veranderingen.

Maar, die Gefferie heeft totaal geen markt-'achtergrond' of –ervaring. De man is beroepsmilitair, majoor, schrijft nu en dan theaterstukken voor onder andere toneelvereniging Wan Denki, presenteert programma's op de staatszender SRS (Stichting Radio-omroep Suriname), waaronder het populaire spelletje 'Geen ja, geen nee', is acteur en circuspromotor onder de naam Solo Promotions (onder andere van het Circus Havana Cuba) en was een van de drijvende motoren achter protesten tegen de auteursrechtenorganisatie stichting Auteursrechten Suriname, SASur.

Hoe is deze veelzijdige man marktmeester kunnen worden van de grootste markt in Suriname, de Centrale Markt in Paramaribo? Het heeft er alle schijn van dat dit een van de zoveelste 'vriendjespolitiek'-aanstellingen is geweest. Immers, wat is de connectie van Gefferie met het marktwezen? Voor zover bekend, geen enkele.

Maar, wie weet blijkt hij met zijn charisma en werklust de juiste man te zijn op de juiste plek. Wil 'Solo' Gefferie echter van 'zijn' markt een succesverhaal maken, een wederopleving, dan zal hij zijn nieuwe job niet als een bijbaantje moeten zien, maar als een zware fulltime baan die dus veel tijd en energie zal vragen.
Het enige voordeel van de man is dat hij kennelijk van alle markten thuis is en dus nu ook van de Centrale Markt.....en hij heeft alle standhouders, zo het zich laat aanzien, in ieder geval achter zich staan en, niet onbelangrijk, Jerry Miranda.
Suriname kan binnenkort weer genieten van een welriekende, schone en overzichtelijke hygiënische Centrale Markt waar bezoekers weer met plezier naar toe kunnen gaan.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
23 juli 2015
Amsterdam-Paramaribo

Gouden Wimbledon tennisser Rojer groots onthaald op Curaçao


Jean-Julien Rojer gehuldigd bij tennisclub RCC


Tennisser Jean-Julien Rojer is gisteren enthousiast en groots onthaald op Curaçao. Premier Ivar Asjes was op luchthaven Hato om de Wimbledonwinnaar van het heren dubbelspel te begroeten, zo is vandaag, donderdag 23 juli 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad. 

Jeugdige tennissers stonden buiten te wachten om hem met een erehaag een tennisgroet te brengen. Rojer genoot van de ontvangst en schudde handen met veel jonge tennisfans.

In een bus reden de tenniskampioen en Asjes vervolgens naar tennisclub RCC, waar de echte huldiging plaatsvond.

Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau

Rojer geldt al jaren als dubbelspecialist. Waar veel van zijn vriendjes kozen voor een honkbalknuppel nam hij op jonge leeftijd in Curaçao een tennisracket in de hand. Met de Roemeen Tecau vormt hij een ijzersterk duo, al waren ze op Wimbledon slechts als vierde geplaatst. Hun finale-opponenten Jamie Murray, broer van de Schotse wereldtopper Andy, en de Australiër Peers haalden de finale als nummer dertien van de plaatsingslijst.

Rojer en Tecau rekenden op 11 juli in een relatief korte eindstrijd, die slechts een uur en 52 minuten duurde, af met Murray en Peers: 7-6 (5), 6-4, 6-4.

Met zijn zege trad Rojer in de voetsporen van Paul Haarhuis en Jacco Eltingh, de Nederlanders die het grastoernooi in 1998 op hun naam schreven. Rojer was nog nooit verder gekomen dan de halve finales op een grandslamtoernooi. Vorig jaar veroverde hij op Roland Garros samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld wel de titel in het gemengddubbelspel.

Aqualectra op Curaçao boekt over 2014 positief resultaat van 106 miljoen gulden

Ondanks omzetdaling stroom en water goede resultaten elektriciteitsbedrijf: uit rode cijfers


Energiebedrijf Aqualectra op Curaçao heeft, hoewel de omzet van stroom en water de afgelopen jaren is gedaald, na jaren van verlies in 2013 en 2014 financieel gunstige resultaten gerealiseerd. Over het afgelopen jaar werd zelfs een positief operationeel resultaat geboekt van 106 miljoen gulden. Dat is een forse verbetering ten opzicht van de 16,8 miljoen in 2013 en de operationele verliezen van 29,4 miljoen in 2012 en 78,5 miljoen in 2011. Directeur Darick Jonis haalt opgelucht adem, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 juli 2015.

Behalve dat Aqualectra uit de rode cijfers is, heeft zijn team het voor elkaar gekregen de grote achterstand voor wat betreft de jaarrekeningen weg te werken. De jaren 2010 tot en met 2014 zijn nu afgerond en ingediend bij minister José Jardim van Financiën, de vertegenwoordiger van de aandeelhouder van het nutsbedrijf.

Vorig jaar bedroeg de omzet aan verkochte elektriciteit en water 553,4 miljoen. Samen met overige inkomsten bedroeg de totale omzet 573,6 miljoen (een afname ten opzichte van de 602,2 miljoen in 2013 toen vooral meer stroom werd afgezet).

Maar, het energiebedrijf wist de kosten flink te drukken. De directe kosten, waaronder brandstofkosten, tot 314,5 miljoen (was 334,9 miljoen een jaar daarvoor) en de operationele kosten, zoals de personeelsuitgaven, tot 152,8 miljoen (was 250,5 miljoen). Dit laatste komt mede doordat de reservering voor medische kosten niet langer nodig is. Hiermee is een bedrag gemoeid van bijna 81 miljoen. Toch is de directie tevreden dat al met al de productiekosten minder zijn. En dat het operationeel resultaat fors is verbeterd.

Jonis wijst erop dat de externe accountant instemt met de cijfers, met de opmerking dat de aandelenoverdracht in 2010 ten tijde van het kabinet Schotte van de BOO-centrale (tegenwoordig CRU) aan overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) niet correct is verlopen en dat, omdat Aqualectra niet voldoet aan de financiële verplichtingen in verband met de obligatielening van 300 miljoen, het nutsbedrijf nog altijd het risico loopt dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een claim legt.

Terugdringing van de personeelslasten was de afgelopen jaren cruciaal voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. Die bedroegen in piekjaar 2012 ruim 105 miljoen, maar werden in 2014 teruggebracht tot 95 miljoen, terug op het niveau van de jaren 2010 en 2011.

Wat verder volgens het dagblad opvalt, is de afname van de brandstofkosten van 303 miljoen in 2012 tot 185 miljoen vorig jaar. En tegelijk de vervijfvoudiging van de ‘aankoop van energie bij derden’: van 19 miljoen in 2010 naar 99 miljoen in 2014. Vooral de laatste twee jaar heeft dit een vlucht genomen, want in 2012 moest Aqualectra nog 37 miljoen met derden afrekenen, gevolgd door 80,5 miljoen over 2013. Na aftrek van de rentekosten, actuariële en andere correcties staat er onderaan de streep een winst van 29 miljoen in 2014. In eerste jaren na 10-10-’10 was dat met verliezen van meer dan 100 miljoen gulden per jaar wel wat anders. Zo blijkt uit de cijfers die door de top van het bedrijf zijn verstrekt.

Vondst verkoold lichaam te Koraal Specht op Curaçao lijkt op afrekening

'Het lijkt onwaarschijnlijk dat het een ongeluk is'

(Bron foto: Jason Lau a Kien/Antilliaans Dagblad)

De vondst van het verkoolde lichaam gisterochtend van de 31-jarige William Junny Spencer in Koraal Tabak op Curaçao heeft veel weg van een afrekening. Politiewoordvoerder Alfredo Suarez kan niet zeggen of het om een misdrijf gaat. 'Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het een ongeluk is', aldus Suarez vandaag, donderdag 23 juli 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Hij benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is en dat niets uitgesloten wordt. Gisteren deed het verhaal de ronde dat Spencer zou zijn neergeschoten en het lichaam vervolgens in brand zou zijn gezet. De politie kan niet bevestigen dat er kogels op het plaats delict zijn aangetroffen. Suarez: 'Onderzoek moet uitwijzen of deze persoon ter plekke om het leven is gekomen of deze persoon levend is verbrand of al overleden was toen de auto in de brand is gezet.'

De politie kreeg gisterenmorgen tegen kwart voor zeven de melding dat een auto in de brand stond bij Koraal Tabak. De toegesnelde politie en brandweer troffen ter plekke een volledig uitgebrande Kia Picanto. In de auto werd een verkoold lichaam gevonden. Uit politieonderzoek blijkt, dat het gaat om de op 20 oktober 1983 geboren William Junny Spencer. Zijn lichaam is, net als in de auto, in beslag genomen op bevel van de Officier van Justitie voor verder onderzoek. Uit dat onderzoek moet nog blijken hoe Spencer om het leven is gekomen.

De vondst van het verkoolde lichaam doet denken, aldus het dagblad, aan de zaak ‘Country Garden’ op Bonaire waarbij Thursten Scholtz en Francis Lourens werden omgebracht. Een van deze twee mannen werd eveneens verkoold gevonden in een uitgebrande auto in Rincon.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er ontzielde lichamen worden gevonden bij Koraal Tabak. Op 20 maart werden daar de stoffelijke overschotten van de 23-jarige Humphrey Hose Martina, geboren op Curaçao, en de eveneens op Curaçao geboren 16-jarige D’Angelo Luisa aangetroffen. Er is nog altijd niemand gearresteerd in deze zaak.

De politie vraagt iedereen met tips of meer informatie over de moorden zich te melden via het telefoonnummer 917 of anoniem via 108.

Allied Collective wil onderzoek naar optreden Surinaamse politie door Internationaal Strafhof Den Haag

'Wij willen strafrechtelijk onderzoek naar dood verdachten door optreden politie'

'Onderzocht moet worden of het standrechtelijke executies waren'


De Surinaamse mensenrechtenorganisatie Allied Collective, AC, werkt aan voorbereidingen voor het indienen van een verzoek tot onderzoek door het Internationaal Strafhof (ICC, International Criminal Court) in Den Haag naar overmatig geweld door leden van het Korps Politie Suriname. 

'Wij zullen autorisatie vragen van het ICC voor een internationaal strafrechtelijk onderzoek naar een aantal politieoptredens die geresulteerd hebben in de dood van verdachten. Er moet worden onderzocht of het om standrechtelijke executies ging', zegt AC-voorzitter Robert Hewitt vandaag, donderdag 23 juli 2015, in de Ware Tijd.

De beruchte Tout Lui Fout-zaak van 13 juni 2012 waarbij vier verdachten van een overval de dood vonden door politiekogels alsook de zaak van Arisin Sampie en zijn comparant Louis Servino in 2004, zijn zaken waarop AC de aandacht heeft gevestigdt. Het zal de eerste keer zijn, dat een zaak van Suriname onder de aandacht wordt gebracht van 's werelds hoogste rechtsorgaan inzake strafzaken.

Internationale zaken tegen het land worden voornamelijk aanhangig gemaakt bij het Inter-Amerikaans Hof van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Er loopt al een klacht van Allied Collective over de Tout Lui Fout-zaak bij de OAS. 'Maar, de OAS en het ICC verschillen van elkaar. Bij de OAS gaat het meer om compensatie voor schendingen van rechten van de mens. De ICC richt zich meer op het berechten van de daders, wat de OAS niet doet', aldus Hewitt.

Zijn organisatie is van mening dat mensen, ongeacht wie ze zijn, ter verantwoording moeten worden geroepen als de wet geschonden wordt. Juridisch-technische wijzigingen zijn volgens hem in het beleid van het ICC doorgevoerd, waardoor het nu mogelijk is dat ook personen  kunnen aankloppen voor rechtshulp.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Politie Burnside in Coronie pakt illegale Nederlander en Colombiaan op

Zes pakken marihuana gevonden in kofferbak taxi te Burnside

Backtrack-route populair onder illegalen en smokkelaars

Passagier taxi neemt de nemen en vlucht bos in


De politie van de post Burnside van het Korps Politie Suriname in Coronie heeft de laatste tijd de handen vol aan illegalen en gesmokkelde waar die Suriname binnen komen via de backtrack-route tussen Guyana en Suriname. Zo werden gisteren weer eens illegale vreemdelingen aangehouden. Het gaat om een Colombiaan en een Nederlander die op weg waren naar Paramaribo, aldus bericht Starnieuws vandaag, donderdag 23 juli 2015.

Politiecommandant van Regio West, hoofdinspecteur Robert Rakijo, zegt dat de twee vreemdelingen via de backtrack-route het land binnengekomen zijn.

In opdracht van het Openbaar Ministerie zijn de beide illegalen in vreemdelingenbewaring genomen. Het tweetal is ter beschikking gesteld van de Vreemdelingendienst. Daar zullen de formaliteiten in orde worden gemaakt om de twee het land uit te zetten.

De controle door agenten van de politiepost Burnside is al enige tijd opgevoerd en dat leidde gisteren  ook tot de controle van een taxi. Bij het doorzoeken van de auto vond de politie zes pakken marihuana in de kofferbak met een totaal gewicht van vijf kilo. De passagier van de taxi, eigenaar van de drugs, wist echter te vluchten. Hij werd achterna gezeten door de agenten, maar wist te ontkomen in het bos.

'Er is tot laat in de avond nog naar de man gezocht', aldus Rakijo. De voortvluchtige Guyanese passagier van de taxi kon vanochtend alsnog worden gearresteerd in een winkel waar hij zich schuil hield.

De taxichauffeur is na overleg met het Openbaar Ministerie heengezonden.

Anwar Lall Mohamed nog twee jaar voorzitter VRTS

Volledig bestuur Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname herkozen

Lall Mohamed herkozen als voorzitter (Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)

Belangrijk speerpunt VRTS komende periode is invoering digitale televisie


Anwar Lall Mohamed, directeur van Sky Radio & TV, is herkozen als voorzitter van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS). Ook de andere bestuursleden zullen nog twee jaar aanzitten. Er was één kandidatenlijst, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 23 juli 2015.

De invoering van digitale televisie zal de komende bestuursperiode een belangrijk speerpunt zijn. Een aantal omroepbedrijven heeft de overstap van analoge televisie naar digitale televisie al gerealiseerd, terwijl een aantal bedrijven in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert om de digitale stap te maken.

In verband met de impact en de kosten die dit alles zal hebben voor de televisiebedrijven en de kijkers in Suriname, heeft de algemene ledenvergadering het VRTS-bestuur gevraagd deze zaak op korte termijn uitvoerig met de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) te bespreken.

Naast Lall Mohamed zitten in het bestuur Charel Vervuurt (Apintie Radio & TV), Faried Pierkhan (RBN Radio & TV), Enjela Kamperveen (ABC Radio & TV), Cindy Radji (Garuda Radio & TV), Werner Duttenhofer junior (Radio 10) en Gerrit Barron (BOB Moengo).

Advocate Nailah van Dijk: 'Sapoen en Chitan kunnen vergadering parlement gewoon bijwonen'

Kort Gedingrechter spreekt 24 juli met beide Assembleeleden en leiding Pertjajah Luhur


Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn nog steeds Assembleeleden en kunnen gewoon vandaag, donderdag 23 juli 2015, de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee bijwonen. Dit zegt advocate Nailah van Dijk vanochtend, op Starnieuws. Zij staat Sapoen en Chitan bij in hun tegen de Pertjajah Luhur (PL) aangespannen Kort Geding waarin ze eisen dat de PL hun werkzaamheden niet mag hinderen. 

De PL heeft Sapoen en Chitan voor een tweede keer teruggeroepen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft een deurwaardersexploot ontvangen van de partij waarin gevraagd wordt om het tweetal geen toegang te verlenen tot het parlementsgebouw. De PL-leiding vindt dat zij geen parlementsleden zijn, omdat zij zijn teruggeroepen. Indien Geerlings-Simons hen toch toelaat dan zal de Pertjajah Luhur voor de zoveelste keer naar de rechter stappen.

Van Dijk stelt echter dat de wet duidelijk is. Het Centraal Hoofdstembureau heeft niet besloten dat Sapoen en Chitan vervangen moeten worden.

In het Kort Geding, aangespannen door Sapoen en Chitan tegen de PL-leiding, heeft advocaat Gerold Sewcharan namens zijn cliënt, Pertjajah Luhur, een week uitstel gevraagd. Van Dijk heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij de rechter, die morgen een gesprek zal hebben met beide partijen. Daarna wordt een besluit genomen over de verdere voortgang van het Kort Geding.

Minister Parmessar: 'Met Doppler Radar vallen rukwinden ook niet van te voren exact te voorspellen'

Doppler Radar Meteorologische Dienst door administratieve zaken nog niet in gebruik


De Meteorologische Dienst heeft jarenlang gevraagd om een Doppler Radar, om betere voorspellingen te kunnen doen over het weer. Dit instrument werd aangeschaft door de toenmalige minister van Openbare Werken (OW), Ramon Abrahams. Op vragen over het inzetten van de Doppler Radar, zei minister Rabin Parmessar van Openbare Werken gistermiddag tijdens een speciale persconferentie naar aanleiding van de rukwinden van dinsdag, dat er nog administratieve zaken afgewikkeld moeten worden met de leverancier en dat het daarom nog niet in gebruik is. 

Maar, volgens hem zou met de Doppler Radar de Meteorologische Dienst ook niet in staat zijn geweest om van te voren te voorspellen waar de rukwinden zich precies zouden voordoen, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 23 juli 2015.

De weersvoorspelling van de Meteorologische Dienst geldig van half zeven 's avonds lokale tijd 23 juli tot half zeven 's avonds lokale tijd 26 juli 2015 luidt:

Een serie van golfstoringen zal van invloed zijn. Deze storingen verplaatsen zich in westelijke richting. Tijdelijk matige buien. In de middag en avond: lokaal zware onweersbuien gepaard met windstoten. Landinwaarts nemen de buien pas na middernacht af. In de vroege ochtend ontstaat plaatselijk mist/nevel.  

Tijdens de persconferentie werd ook aan de minister gevraagd waarom niet kan worden aangegeven wat met 'lokaal' wordt bedoeld. De bewindsman zei, dat autoriteiten wel gedetailleerdere informatie ontvangen van de Meteorologische Dienst, maar dat het niet te doen is om op de website van deze dienst alle informatie te vermelden.

Parmessar en kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zeiden ook, dat nergens ter wereld precies kan worden voorspeld hoeveel regen er zal vallen en waar precies bepaalde weersomstandigheden zich gaan voordoen. Beiden lieten weten, dat als de Doppler Radar in functie zou zijn geweest, de situatie als dinsdag te Zorg en Hoop en omgeving niet van te voren voorspeld had kunnen worden.

Gesteld werd door de autoriteiten, dat Suriname voorbereid moet zijn op dit soort weertype. De bouwvergunning en de regelgeving rond het plaatsen van billboards zijn al aangepast aan de veranderende weersomstandigheden. Daken van gebouwen moeten stand kunnen houden bij windsnelheden van 150 kilometer per uur. Tijdens de rukwinden te Zorg en Hoop zijn windsnelheden van 70 tot 110 kilometer per uur gemeten. Er was volgens de Meteorologische Dienst sprake van een windhoos.

Gezochte crimineel Denny Koempai na drie jaren op de vlucht gearresteerd

Koempai verdacht van betrokkenheid verkrachting artieste


Het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname heeft Denny Koempai, alias Ba, gisteravond gearresteerd. Dat meldt Starnieuws vanochtend, donderdag 24 juli 2015. Hij was betrokken, met twee anderen, bij de overval op en verkrachting medio juni 2012 te Latour in Paramaribo van de artieste D.S. Na zijn arrestatie die maand wist Koempai echter te ontvluchten uit het politiebureau Geyersvlijt. 

Koempai stond op de 'Most Wanted' lijst van de politie in Suriname. Hij werd ook internationaal gesignaleerd.

Verdere details over de aanhouding zijn nog niet bekend. De politie is ruim drie jaar op zoek geweest naar de verdachte.