zaterdag 25 juli 2015

Autoriteiten Curaçao treden weer op tegen Venezolaanse fruitbarkjes in Punda

Enkele boze Venezolaanse verkopers gearresteerd


De autoriteiten van Curaçao hebben gisteren veel dozen met groente, fruit en andere goederen in beslag genomen bij de fruitbarkjes in Punda, ter hoogte van de Sha Capriles Kade. Daarbij zijn volgens niet-officiële berichten ook enkele boze verkopers aangehouden, aldus bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 25 juli 2015.
 
De Venezolaanse verkopers zijn in het verleden vaker aangesproken op de manier waarop zij hun goederen op het trottoir klaarzetten voor verkoop. Volgens de autoriteiten kunnen de voetgangers zich hierdoor moeilijk verplaatsen.

De politie had tijdens een vergadering vorig jaar al gewaarschuwd voor plannen om strenger op te gaan treden. Vlak hierna nam het team Ta Basta Awor van het politiekorps KPC alle spullen op het trottoir in beslag. Dit heeft kennelijk niet geholpen, aangezien de politie samen met de agenten van het Vrijwilligerskorps gisteren weer spullen op het trottoir aantrof, en wederom is overgegaan tot inbeslagname. Dit heeft tot grote woede geleid onder de Venezolaanse verkopers, die de agenten steeds op hun rechten wezen. Zij benadrukten, dat zij voor de spullen belasting hadden betaald en dat die dus niet zomaar in beslag genomen konden worden.

De verkopers legden tevens aan de fotograaf van de Amigoe uit waarom de spullen op het trottoir worden geplaatst: het trottoir heeft daar grote gaten (zie foto) en is hoe dan ook gevaarlijk voor voetgangers. Zij vonden echter geen luisterend oor bij de autoriteiten.

Hun woede leidde zelfs tot de aanhouding van een kapitein van een van de barkjes en enkele bemanningsleden. Hierop begaf een groep verkopers zich naar het politiebureau in Punda, uit protest tegen de aanhouding van hun collega’s.
De controles bij de fruitbarkjes waren onderdeel van een grootschalige actie op het eiland.

Water- en dambeheer op Curaçao bemoeilijkt door illegaal menselijk handelen

Bouwpuin en ander afval wordt gedumpt bij ingang dam Pretu


Dat water- en dambeheer op Curaçao bemoeilijkt wordt door illegaal menselijk handelen, blijkt uit een bezichtiging door de redactie van de Amigoe van verschillende dammen met de dambeheerder van de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB, voorheen Milieudienst) Irving Jano, die regelmatig de dammen op het eiland op locatie inspecteert.

De grootschalige dempingen met puin- en afval van de overlopen (de waterafvoerkanalen van dammen), het op grote schaal afbranden van de aanwezige begroeiing in dammen, terreinroof voor het bedrijven van landbouw, het afgraven van damstelsels en de natuurlijke afwateringswegen voor diabaaswinning en de doorverkoop daarvan, zijn de problemen die Jano herhaaldelijk bij inspecties tegenkomt, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 25 juli 2015.
 
Het dambeheer valt onder het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en wordt binnen het ministerie getrokken door beleidsmedewerker Martha Pinedo-Medina, die deskundige is op het vlak van waterbeheer, en Jano, die voor een groot deel ook de opzichterstaak inzake de gesteldheid van dammen op zich neemt. De Amigoe mocht gisterochtend mee op inspectie, waarbij in de vroege ochtenduren de dam Pretu uitvoerig werd bezichtigd.

De dambeheerder – die met een dienstwagen op pad is waarop duidelijk het logo van het ministerie is waar te nemen en de aanduiding ‘Milieupolitie’ – geeft een toelichting bij de ingang van de dam Pretu, waar een grote hoeveelheid bouwpuin en ander soort gedumpt afval zichtbaar is.

'We hebben een zandbarrière moeten opwerpen om de toegang te versperren om zo de illegale dump in de dam tegen te gaan, maar dan ziet men dat er elders langs de rand van de dam gewoon verder wordt gedumpt', aldus Jano, die stelt dat het vrijwel niet is bij te houden met de schoonmaak. Een grote afvalhoop van bierkratten en -flessen en plastic flessen eist ook de aandacht op. Na eenmaal over de zandbarrière te zijn geklommen, valt de zwarte bodem met asresten op waarbij een grote oppervlakte met afgebrande bomen bezaaid ligt.

Lees hier het volledige verslag van de Amigoe van vandaag, zaterdag 25 juli 2015.

Premier Asjes van Curaçao: 'Het kan niet zo zijn dat telkens gereageerd wordt op roddels over ministers'

Asjes reageert op vragen Statenlid Konket over Ombudsman- rapport over Marvelyne Wiels


Een minister is niet immuun vanaf het moment dat hij of zij de screening is gepasseerd, en ook niet onschendbaar als een Statenmeerderheid om politieke redenen geen vraagtekens stelt bij een minister. 'Maar, het kan ook niet zo zijn, dat er telkens gereageerd wordt op ‘roddels’ die de ronde gaan over ministers', zo reageert premier Ivar Asjes (PS) van Curaçao op vragen van Statenlid Armin Konket (PAR) met betrekking tot het rapport van de Ombudsman over de Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 25 juli 2015.

Konket stelde de vraag als volgt: 'Minister Asjes heeft van de Ombudsman een voorlopig verslag ontvangen. Essentie van de reactie van minister Asjes op deze nota is dat de Ombudsman de wet niet respecteert en een onderzoek start naar de integriteit van een minister, terwijl deze persoon al gescreend is. Verder vindt minister Asjes dat het merendeel van de punten die de Ombudsman opgeschreven heeft in de Staten al besproken is. Kan ik uit dit standpunt van minister Asjes opmaken, dat als een persoon eenmaal de screening is gepasseerd deze persoon immuniteit geniet voor wat hij of zij daarna in functie doet? Is het ook zo dat als het benoemingenbeleid en het curriculum vitae (cv) van Wiels al besproken is in de Staten en de coalitiepartijen om politieke redenen hun zegen hebben gegeven aan het gedrag van de Gevolmachtigde minister, dat dit betekent dat de minister onschendbaar is?'

Op de vraag of de positie van Asjes ook gesteund is in de Raad van Ministers (RvM), antwoordt Asjes dat wat in de RvM besproken wordt geheim is.

Asjes stelt in zijn antwoord aan Konket tot slot, dat hij eerdaags in een openbare Statenvergadering dieper in zal gaan op het rapport van de Ombudsman over de Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels.

Curaçao treft in 3e ronde WK-kwalificatiecyclus El Salvador

 

Twee duels worden gespeeld tussen 31 augustus en 6 september
 
 
Curaçao speelt in de derde ronde van de WK-kwalificatiecyclus tegen El Salvador. Deze twee duels worden gespeeld tussen maandag 31 augustus en dinsdag 6 september. Het door Patrick Kluivert gecoachte Curaçao speelt eerst thuis in Willemstad en gaat daarna op bezoek bij het Midden-Amerikaanse land. Dit berichten diverse lokale en Nederlandse media vandaag, zaterdag 25 juli 2015.

Inclusief Curaçao en El Salvador strijden er in deze derde ronde twaalf teams om zes plekken in ronde vier. Daarin stromen vervolgens nog eens zes landen in: Costa Rica, Mexico, Verenigde Staten, Honduras, Panama en Trinidad & Tobago.

De twaalf overgebleven ploegen worden vervolgens verdeeld over drie groepen van vier. Indien Curaçao de groepsfase behaalt treft het daarin Mexico, Honduras en de winnaar van Canada - Belize.
De beste twee van elke groep kwalificeren zich dan voor de vijfde en laatste ronde: een poule van zes waarvan er drie naar het WK gaan en één ploeg de play-offs in moet.

Derde ronde WK-kwalificatiereeks CONCACAF:
Curaçao - El Salvador
Canada - Belize
Grenada - Haiti
Jamaica - Nicaragua
Antigua & Barbuda - Guatemala
Saint Vincent & Grenadines - Aruba

Ministerraad heeft nog geen goedkeuring gegeven aan Krin Kondre-actie

OW-minister: 'Het is niet haalbaar om alle voorbereidingen op tijd rond te hebben'

Huidige financiële situatie wellicht reden door niet doorgaan schoonmaakactie


De  bekende schoonmaak Krin Kondre-actie, die dit jaar voor de vijfde keer gepland staat, gaat mogelijk niet door. Dat zegt minister Rabin Parmessar van Openbare Werken vandaag, zaterdag 25 juli 2015, in de Ware Tijd.

Het project dat in de vakantieperiode werk biedt aan scholieren ligt al ruim drie maanden bij de Raad van Ministers ter goedkeuring. De ministerraad is lange tijd niet bij elkaar gekomen, waardoor het onduidelijk is of het project nu wel of niet doorgaat.

Aan de ministerraad worden projecten ter beoordeling voorgelegd, waarna het ministerie van Financiën geld vrijmaakt. Parmessar wil niet zeggen of de huidige financiële situatie de reden is waarom het project mogelijk niet door zal gaan. De Krin Kondre actie is begroot op ongeveer twee miljoen Surinaamse dollar. Meer dan duizend schoolgaande jongeren worden voor deze nationale schoonmaakactie ingezet.

De actie startte in 2010 voor tien dagen in stad en district om de straten van vuil te ontdoen. Dat gebeurt tegen een vergoeding van 35 Srd per dag. Vorig jaar namen 2.600 leerlingen deel. 'Rond de tweede week van augustus moeten alle voorbereidingen rond zijn, maar dat is niet haalbaar', zegt Parmessar.

Hij betreurt het dat het project mogelijk niet door zal gaan, maar volgens hem moet ook voorkomen worden, dat personen niet op tijd worden uitbetaald zoals eerder het geval is geweest.

Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo wordt onder handen genomen door OW

Bermen en voetpaden lopen bij zware regenval onder water

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Het ministerie van Openbare Werken is afgelopen week begonnen met onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden aan het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 25 juli 2015.

Door de slechte weersomstandigheden van de laatste tijd lopen bermen en voetpaden onder water. Dit wordt deze dagen aangepakt.

Er worden op het plein vaak activiteiten georganiseerd. Maar, er worden ook nog steeds auto’s op het gras van het plein geparkeerd. De laatste twee activiteiten hebben ertoe bijgedragen, aldus het dagblad, dat het gras van het plein verdwijnt en het plein er steeds kaler uitziet.

Er zal niet alleen op het plein, maar ook rondom het presidentieel paleis worden gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder beheer van het ministerie van Openbare Werken.

Eigen vuilniswagen voor districtscommissariaat Paramaribo Noordoost

Met eigen kraakperswagen wil dc schoner milieu onder markten creëren


Het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost beschikt vanaf vandaag, zaterdag 25 juli 2015, over een eigen vuilniswagen voor vuilophaal. De kraakperswagen zal ingezet worden voor het ophalen van vuil op locaties waar het commissariaat verantwoordelijk voor is, hoofdzakelijk de markten, waaronder de Centrale Markt van Paramaribo. Dat bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo Noordoost.

(Bron foto's: BIC Paramaribo Noordoost)
Voor districtscommissaris Jerry Miranda is met de komst van de wagen een wens in vervulling gegaan om zo een schoner milieu te creëren onder de markten.

De kraakperswagen heeft Srd 276.000 gekost. Miranda laat via Starnieuws weten, dat de wagen zich weer kan terugverdienen. Er hoeft niet meer betaald te worden om het vuil van de markten op te halen. Dat kan nu in eigen beheer plaatsvinden.

'Junks of familieleden die in opdracht of tegen betaling sluizen bedienen'

Minister Parmessar niet positief over personeel afdeling Sluizen en Gemalen

Ruim 300 personeelsleden leggen werk neer en bieden bewindsman OW petitie aan


'Junks of familieleden die in opdracht of tegen betaling sluizen bedienen.' Dit is één van de beelden die minister Rabin Parmessar van Openbare Werken schetst over de wijze waarop het personeel van de afdeling Sluizen en Gemalen van zijn ministerie haar werk uitvoert. Ruim 300 personeelsleden legden gisteren uit protest het werk neer na deelname aan een protestmars in de buurt van het hoofdkantoor van het ministerie. 

De Bond Personeel Sluizen en Gemalen die hen vertegenwoordigt, overhandigde een petitie aan de minister met een vragenwaslijst. Ook de leden van de Werknemersorganisatie Openbare Werken werden vertegenwoordigd.

Parmessar wilde niet inhoudelijk ingaan op de petitie en zei dat op een ander moment te doen. Het personeel verwijt het ministerie dat het, zonder de regels van de Personeelswet in acht te nemen, bij willekeur tuchtstraffen oplegt aan daar werkende ambtenaren. Ook wordt het ministerie verweten buiten de goedgekeurde organisatiestructuur te handelen. De werknemers eisen binnen drie dagen de samenstelling van een commissie tuchtstrafmaatregelen en een goedgekeurd organogram om te weten wie bevoegd is wat te doen.

Parmessar merkte op dat de meeste punten al gerealiseerd zijn of nu worden afgehandeld. Hij wees erop dat het personeel zijn werk doet, maar niet altijd zoals het moet. De minister zei ook, dat het werk nu wordt gecontroleerd en dat valt volgens hem niet in goede aarde bij het personeel. Het ministerie zit volgens hem in een fase van professionalisering.

Bondsvoorzitter Michael Sallons riep het personeel op om zich maandag om elf uur weer te melden op het ministerie voor verdere instructies. Tot die tijd blijft het werk stilliggen.

De bondsvoorzitter is van mening dat er op OW mensen in functies zijn benoemd die niet voorkomen in het huidige organogram. 'Er is veel onduidelijkheid wie waar zit, en wat voor functie deze mensen hebben. Je hoort allerlei soort benamingen en je weet niet eens of de functie voorkomt in ons organogram. We hebben opgemerkt dat hoofden van afdelingen hier, zaken opmaken om taakomschrijvingen van functionarissen te veranderen en de directeur die tekent blindelings.'

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws)

Sapoen hoopt nog steeds op vreedzame fractiesamenwerking met Somohardjo - PL'ers blijven elkaar bestoken met deurwaardersexploten

Sapoen verbaasd, dat PL-leider stelt dat fractie uit slechts 3 leden bestaat

Somohardjo: 'Maar, hij was in parlement toen fracties bekend werden gemaakt'


Raymond Sapoen is verbaasd dat Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo heeft gesteld, dat de fractie uit drie leden bestaat. Dit is, aldus Sapoen in een brief aan Somohardjo, in strijd met de waarheid. De brief is gisteren aan Somohardjo via een deurwaardersexploot betekend. Sapoen schrijft in de brief, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 25 juli 2015, uit te kijken naar een vreedzame en vruchtbare fractiesamenwerking met Somohardjo in belang van land en volk.

Somohardjo reageert op zijn beurt verbaasd op de brief. 'Sapoen was in De Nationale Assemblee toen de fracties werden bekendgemaakt. Hoe kan hij dan verbaasd zijn? Verder hebben Sapoen en Chitan onderhandeld met de NDP, zonder de rest van de fractie te kennen. Zij hebben publiekelijk aangegeven dat ze een eigen fractie zullen vormen in De Nationale Assemblee. Die verbazing is alleen maar nodig voor de rechtszaak', aldus de PL-voorzitter.

Sapoen stelt verder in zijn brief, dat hij tijdens de huishoudelijke vergadering aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons te kennen heeft gegeven, dat hij een van de vijf in V7-verband gekozen Assembleeleden is voor de politieke partij Pertjajah Luhur.

Somohardjo stelt zich daarentegen op het standpunt dat V7 niet meer bestaat. Alle partijen hebben een aparte fractie gevormd. De politicus benadrukt, dat Sapoen en Chitan teruggeroepen zijn door de partij. 'Zij kunnen dan geen deel uitmaken van de fractie. Zij zijn voor ons geen Assembleelid.'

Sapoen schrijft ook in zijn brief aan Somohardjo, dat hij nog steeds deel uitmaakt van de fractie van de PL en behoort te worden uitgenodigd om de te houden fractievergaderingen bij te wonen. 'Nalaten om ondergetekende voor fractievergaderingen uit te nodigen zal onrechtmatig zijn, met alle daaruit voortvloeiende consequenties', aldus Sapoen. Hij doet een dringend beroep op Somohardjo om een 'daadwerkelijke constructieve houding te hebben en te voorkomen dat onnodige obstructie wordt veroorzaakt'.

Oud-Assembleelid Panka (NDP) weerspreekt beschuldigingen over grondroof

'Alwin Plein heeft mij valselijk beschuldigd en mijn goede naam en eer geschaad'


'Ik heb geen enkel stuk grond afgepakt van mensen om aan anderen te geven. Alwin Plein heeft mij valselijk beschuldigd en mijn goede naam en eer geschaad', zegt het oud-parlementslid voor de NDP Ricardo Panka vandaag, 25 juli 2015, in de Ware Tijd, na eigen onderzoek naar de aan zijn adres gedane aantijgingen van grondroof aan de Copieweg in het district Para. 

Eerder deze week heeft Plein in een open brief om aandacht gevraagd voor vermeende handelingen van de NDP'er, die ertoe zouden hebben geleid, dat hij een stuk grond in Para kwijt is geraakt. Panka wijst erop dat de grond in 2014 officieel tot vrij domein is verklaard door het ministerie van Ruimtelijke ordening en Grond- en Bosbeheer (RGB). Daarvoor was het terrein van de zus van Plein, Margo.

Panka zegt verder, dat die zus alle rechten op de grond van de overige familieleden heeft gekocht in 1994. 'Dit betekent dat haar kinderen de rechthebbenden zijn als zij komt weg te vallen.'

Bij haar overlijden in 2006 hebben de kinderen echter verzuimd om binnen de wettelijke termijn van achttien maanden aan te geven wie de rechten op het terrein zou erven. Op basis daarvan zou RGB de grond terug hebben gevorderd in de boezem van de Staat.

Het ministerie heeft intussen het areaal verdeeld onder zesendertig familieleden van Margo Plein en buurtbewoners van de Copieweg. Panka staat open voor een gesprek met Plein om te zoeken naar een bevredigende oplossing. Maar, Plein lijkt vastberaden om er een rechtszaak van te maken.

Suriname telt slechts vijf meteorologen

Tekort mede door personeelsstop bij overheid


Suriname heeft een tekort aan meteorologen. Er zijn landelijk slechts vijf meteorologen die het weer voorspellen voor burgers en voor de lucht- en scheepvaart. Per dienst van maximaal acht uren per dag wordt één meteoroloog ingezet die alles moet doen, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 25 juli 2015.

Het tekort komt mede door een personeelsstop bij de overheid. Door het tekort wordt de werkdruk op het kleine team vergroot.

Het hoofd van de dienst, Sukarni Sallons, zegt dat ondanks de onderbezetting betrouwbare voorspellingen worden gedaan. Er is meerdere malen erop gewezen dat er meer personeel aangetrokken moet worden.

'Wij streven ernaar het tekort zo snel mogelijk op te lossen.' Studenten van het Natin (Natuurtechnisch Instituut), studierichting Hydrologie en Meteorologie, kunnen aan de slag bij de Meteorologische Dienst. 'Hen lokaal opleiden duurt meestal jaren of ze moeten voor verdere studie op universitair niveau naar het buitenland, wat bijdraagt aan het tekort.'

VHP en NPS willen actie CHS in kwestie Sapoen/Chitan en Pertjajah Luhur

NPS en VHP hebben belang bij terugroepen PL-leden Chitan en Sapoen


De VHP en de NPS hebben het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in een brief laten weten, dat voorzien moet worden in de opvolging van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Dat bericht Starnieuws zaterdag 25 juli 2015. Zij wijzen voorzitter Eugene Merkus van het CHS er op, dat het tweetal teruggeroepen is door de Pertjajah Luhur (PL).

In Kiesdistrict II Wanica zal, indien het terugroepen van Sapoen een feit is, Barkat Mohab Ali van de VHP opschuiven. Deze partij heeft er dus belang bij, dat het CHS de opvolging doorgeeft aan De Nationale Assemblee. In Saramacca is Chitan teruggeroepen door de PL. Zijn plaats zal, indien de PL-leiding succes heeft, ingenomen worden door Prim Sardjoe van de NPS.

Volgens bij wet vastgelegde procedures moet het CHS uiterlijk dinsdag bepalen wie de personen zijn die verkozen verklaard zullen worden. Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, stelt dat de wet duidelijk is. 'Het is niet de vraag wie moet vaststellen dat Sapoen en Chitan teruggeroepen zijn. De partij heeft op basis van de wet en volgens inzichten die uit de vorige rechtszaak naar voren gekomen zijn, Sapoen en Chitan opnieuw teruggeroepen. Als CHS niet in actie komt, zal er weer een rechtszaak aanhangig worden gemaakt.'

Aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is door de PL gevraagd om Sapoen en Chitan de toegang tot het parlement te ontzeggen. Dit is niet gebeurd. Het tweetal heeft normaal deelgenomen aan de huishoudelijke vergadering die afgelopen donderdag werd gehouden. Somohardjo zegt weer naar de rechter te zullen gaan, nu Simons deze kwestie weer naast zich neergelegd heeft.

Kwaku Zomerfestival in Nelson Mandelapark Amsterdam gaat ondanks storm door

Yvette Foster: 'Kwaku gaat wel gewoon open'


Het Kwaku Zomerfestival in het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost gaat ondanks de storm van vanmiddag, zaterdag 25 juli 2015, gewoon door. Dat zegt de organisatie tegen de lokale zender AT5. 

'We verwachten het slechtste weer tussen twee uur en vijf uur, vandaar dat we standhouders vragen om hun spullen goed vast te zetten en in sommige gevallen ingepakt te laten tot de ergste buien voorbij zijn. Maar Kwaku gaat wel gewoon open', aldus Yvette Foster van de organisatie.

'We verwachten niet dat er veel mensen in de plensbuien buiten gaan staan, maar ze kunnen wel bij een van de tenten naar binnen en er kan ook gegeten worden. De grote optredens buiten gaan tijdens de buiten waarschijnlijk niet door.' 

De organisatie blijft de situatie in de gaten houden en kan het evenement, mocht het nodig zijn, in overleg met de politie alsnog afblazen.

Het is dit jaar de veertigste editie van Kwaku. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet met thema's, zo staat dit weekend in het teken van de Gay Pride.

Nieuwe ministers meteen na inauguratie president en vicepresident beëdigd

Op begroting geld vrijgemaakt voor postelectorale activiteiten

Inauguratie in Anthony Nesty Sporthal.

De nieuwe ministers worden meteen na de inauguratie van president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin in De Nationale Assemblee (DNA) beëdigd. 'De inauguratie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van De Nationale Assemblee', aldus het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van de inauguratiecommissie, vandaag, zaterdag 25 juli 2015, op Starnieuws. 
 
Abdoel zegt, dat op de begroting van De Nationale Assemblee speciaal geld is vrijgemaakt voor postelectorale activiteiten, op aandringen van de Assembleevoorzitter, omdat in 2010 geen rekening hiermee gehouden werd. De kosten voor de inauguratie zijn tot de machtsoverdracht voor rekening van DNA.

Nadat de president en vicepresident door de Assembleevoorzitter beëdigd zijn, neemt het Kabinet van de President de leiding over. Vervolgens wordt, nadat de nieuwe ministers door president Bouterse beëdigd zijn, het defilé van de gewapende machten afgenomen.

Er moeten nog reparaties aangebracht worden aan de Anthony Nesty Sporthal, waar de inauguratie zal plaatsvinden, voor rekening van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Abdoel zegt verder, dat ook rekening wordt gehouden met buitenlandse gasten. Het Corps Diplomatique wordt via het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgenodigd. Behalve de vele genodigden, waaronder ook de districts- en ressortraadsleden, mag het publiek zich ook registreren bij De Nationale Assemblee. Er kunnen maximaal 5.000 mensen ontvangen worden in de sporthal. De komende dagen zullen de commissies de locatie inspecteren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

NCCR: Lening voor slachtoffers rukwinden is extra hulp aangeboden door president

Aannemers druk in de weer met herstellen door noodweer beschadigde woningen


Diverse aannemers en overheidsinstanties zijn ook dit weekeinde aan het werk om de ruim zeventig huizen die beschadigd zijn door het noodweer van afgelopen dinsdag te herstellen. 'Wij hebben een donatie gekregen van dakplaten', zegt kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) vandaag, zaterdag 25 juli 2015, op Starnieuws. 

De lening die verstrekt wordt door de Surinaamse Postspaarbank van Srd 15.000 tegen een rente van 5% is hulp die extra wordt aangeboden door president Desi Bouterse, aldus Slijngard, die stelt dat er een misvatting is over de hulp.

Mensen die getroffen zijn kunnen volgens hem extra hulp gebruiken. Daarvoor kunnen ze een lening afsluiten tegen soepele voorwaarden. De overheid helpt de gezinnen die getroffen zijn, maar kan niet alles doen. In de eerste plaats wordt ervoor gezorgd dat iedereen weer onder een dak is, stelt Slijngard.

Uit de samenleving is veel respons gekomen om de helpende hand te bieden. De hulp wordt gecoördineerd door het NCCR. Naast het ministerie van Openbare Werken, zijn ook de districtscommissariaten van Paramaribo met eigen teams bezig. Het Nationaal Leger, het ministerie van Justitie en Politie en gedetineerden helpen eveneens om de situatie te normaliseren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Zomercarnaval Rotterdam afgelast voor het eerst in 31 jaar

Verwacht noodweer te groot risico om Zomercarnaval te laten doorgaan

Voor het eerst in haar bestaan geen Zomercarnaval (Bron foto RTV Rijnmond)

KNMI geeft code rood en verwacht windsnelheden tot 110 kilometer per uur


Het besluit om het Zomercarnaval in Rotterdam voor het eerste in 31 jaar niet door te laten gaan vanwege het te verwachten noodweer stuit op veel onbegrip. Mensen die het hele jaar ernaar toe hebben geleefd vinden het onbegrijpelijk dat de parade niet later dit jaar kan worden gehouden.

Angstvallig hield de organisatie achter het festival de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten de afgelopen dagen. Tot het laatste moment werd de optie van doorgaan open gehouden. Aan de tocht zouden ruim 2.500 dansers en 25 praalwagens meedoen. De parade stond gepland van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Het KNMI heeft vanochtend, zaterdag 25 juli 2015, echter een weeralarm afgegeven voor storm met zware windstoten. De code rood geldt voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar kunnen zeer zware windstoten voorkomen met snelheden tot 110 kilometer per uur.

'In gezamenlijk overleg met de gemeente Rotterdam en de hulpdiensten is dit besloten. De weersverwachting in het centrum van Rotterdam blijkt te risicovol om de straatparade en het overige programma start te laten gaan', zo liet de organisatie weten.

Xavier Schenk uit Almere snapt niks van het besluit. 'Mensen komen helemaal uit Londen en Duitsland speciaal voor dit event. Daarnaast hebben mensen honderden euro's uitgegeven aan kostuums en wagens. Ik vind dat daar wel makkelijk mee om wordt gegaan.'

Dat het noodweer het feest niet toelaat kunnen mensen nog wel begrijpen, maar dat een plan B lijkt te ontbreken niet. Zo zegt Danny Cabezas Cobos uit Hoogvliet: 'Is er geen back-up plan voor zulke scenarios? Dit is toch een festival met veel jaren ervaring? Geen reservedatum of zo?'

Niet iedereen snapt hoeveel er veel komt kijken bij de organisatie van het zomercarnaval, een week opschuiven is geen optie laat de organisatie weten. 'Gezien de schaal van het evenement is het niet mogelijk om het evenement op korte termijn te verplaatsen. Dit betekent dat het Zomercarnaval volgend jaar weer terug is.'


(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/RTV Rijnmond)