maandag 27 juli 2015

Tekort aan menskracht belemmert uitvoering kustbescherming Weg naar Zee

Werk wordt verricht door vrijwilligers

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)

Een tekort aan menskracht belemmert de uitvoering van het project voor kustbescherming in het Weg naar Zee-gebied dat eerder deze maand van start is gegaan. Dat zegt Joan Telgt, lid van Mangrove Forum Suriname (MaFoSur) vandaag, maandag 27 juli 2015, in de Ware Tijd. 

Nu zetten tussen de tien en vijftien vrijwilligers hun schouders onder het werk. Telgt zegt, dat met het dubbele daarvan het werk op het gewenste tempo uitgevoerd kan worden. De huidige groep bestaat uit studenten en andere vrijwilligers. 'Niet een ieder is elke dag beschikbaar en je kan ook niet een ieder inzetten. Het is moeilijk werken in het gebied. De bodem bestaat overwegend uit zachte modder.'

Telgt zegt ook, dat het beschikbare budget bestemd is voor de aanschaf van materiaal en niet om mensen te betalen. Zij benadrukt dat ook de coördinator van het project, hoogleraar Klimaatverandering en Water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Sieuwnath Naipal, zich vrijwillig inzet. Hij zal echter binnenkort voor twee weken in het buitenland zijn. Telgt weet niet met zekerheid te zeggen of het project in die periode normaal doorgaat. 'Het kan dat het werk even stil komt te liggen.'

Marfosur heeft vandaag een persbericht de deur uit gedaan waarin de organisatie de gemeenschap oproept meer ondersteuning te geven. Het project bestaat uit het bouwen van dammen die dienen als golfbrekers en gelijktijdig zorgen voor de aanwas van nieuw sediment, waardoor het herstel van de mangrovebossen aan de kustlijn mogelijk wordt.

OM Curaçao: 5 Verdachten vast voor overval op geldtransport bij Vrije Zone Hato

Bij overval werd een 36-jarige beveiligings- medewerker gedood


Er zitten nu in totaal vijf verdachten vast voor de overval bij de Vrije Zone bij luchthaven Hato op 6 maart, waarbij de beveiligingsmedewerker Zhadiro Zevenhuizen (36) fataal werd door kogels werd geraakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag, 27 juli 2015, aldus de Amigoe.
 
De man Albert C. werd gisterochtend aangehouden in de wijk Groot Kwartier. De politie informeerde eerder alleen over de aanhouding van twee mannen in deze zaak (R.T.R.M. en U.I.) en wilde de aanhouding van een derde man (Sh.M.) bevestigen noch ontkennen.

Welingelichte bronnen melden echter, aldus de Amigoe, dat Shervien M. inderdaad hiervoor is aangehouden. Tevens werd M. vrijgelaten en zit Urvin I. nog steeds vast, alsook de mannen Robbie W. en Jersinho P., voor hun betrokkenheid bij deze zaak.
De zaak tegen P. wordt aanstaande woensdag pro forma behandeld, zo blijkt uit de zittingsrol. De zitting begint om twee uur ‘s middags.

Ook was er vanochtend een zoekactie in verband met deze zaak bij Ser’i Kandela, melden bronnen verder. Het onderzoek in deze zaak is dus in volle gang.

Zoals bekend was het slachtoffer een medewerker van Servicio Pan Americano de Protección. De overval werd gepleegd door een zestal gewapende en gemaskerde mannen in camouflagepakken. De wagen van het geldtransportbedrijf, die goudstaven zou vervoeren, was het doelwit. Na het vuurgevecht ontvluchtten de zwaarbewapende mannen het gebied.

Domeinbeheer Curaçao geschokt door toename illegale afgravingen naar diabaas op Groot St. Joris

Clandestien aangelegde waterputten zorgen ook voor gefronste wenkbrauwen


Domeinbeheer op Curaçao, de uitvoeringsorganisatie die over het beheer van overheidsgronden gaat, van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), reageert ‘geschokt’ op de toename in illegale afgravingen naar diabaas (grofkorreliger variant van basalt) op Groot St. Joris. Ook het op grote schaal afzuigen van grondwater in clandestien aangelegde waterputten, voor commercieel gebruik zoals het vullen van zwembaden en mogelijk ook overheidsbouw- en infrastructuurprojecten, baart zorgen, aldus de Amigoe vandaag, maandag 27 juli 2015.

Het afbranden van natuur op overheidsgrond – in waterrijke gebieden bij dammen – voor terreinroof en landbouw, stuit eveneens op sterke afkeuring. Domeinbeheer geeft dan ook een overzicht van de reeds ingeslagen trajecten door VVRP, voor een algemene aanpak daarvan. 

De uitvoeringsorganisatie reageert op het artikel in de Amigoe ‘Waterbeheer ernstig bemoeilijkt door illegale praktijken’ van afgelopen zaterdag.

Bij de grootschalige afgravingen voor diabaaswinning voor verkoop daarvan, wordt een zorgwekkende stijgende tendens geconstateerd in de afgelopen drie maanden. Domeinbeheer heeft boven Groot St. Joris vluchten uitgevoerd om de illegale verkavelingen voor landbouw op overheidsterrein, diabaasafgravingen en het slaan van grondwaterputten in kaart te brengen.

'Het is werkelijk schokkend om te zien dat deze drastisch in schaal zijn toegenomen. Aangezien de afgravingen met groot materieel plaatsvinden en slechts een paar aannemers op het eiland over dergelijk groot materieel beschikken, kan men niet anders concluderen dan dat met het grote aantal lopende overheidsprojecten voor infrastructuur, er mogelijk diabaas wordt afgegraven hiervoor. Ook is er voor het uitvoeren van deze projecten zoals bijvoorbeeld het asfalteren een grote hoeveelheid water nodig wat doet vermoeden dat er grondwater op grote schaal wordt afgezogen voor commercieel gewin', aldus Domeinbeheer.

De uitvoeringsorganisatie stelt, dat de grote aannemers zich niet ‘zomaar schuldig zullen maken aan dergelijke overtredingen en dat mogelijk ook onderaannemers hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn’. 'Maar, het neemt niet weg dat hier groot materieel voor wordt ingezet en dat er nu dus strenge controle dient plaats te vinden. Aannemers die zich hieraan schuldig maken dienen dan ook beboet te worden en voor een periode op een zwarte lijst te worden geplaatst inzake overheidsprojecten.'

Lees hier het volledige artikel in de Amigoe van vandaag.

Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur neemt geen zitting in Financieel Economisch Platform

Organisatie acht zich niet in staat om Bouterse gedegen te kunnen adviseren


Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur neemt geen zitting in het Financieel Economisch Platform (FEP). Eerder hadden al de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) laten weten geen trek te hebben in het FEP. President Desi Bouterse installeert vanavond, maandag 27 juli 2015, het platform.

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur laat weten, dat na interne overwegingen besloten is om geen zitting te nemen in het Financieel Economisch Platform. Het besluit is vandaag in een brief aan Bouterse medegedeeld. 

Het Burgerinitiatief stelt, dat zij niet op gedegen wijze de issues zal kunnen bestuderen en bespreken, en derhalve niet in staat zal zijn om op zeer korte termijn de president gedegen advies te geven over dergelijke belangrijke zaken.

'Wij benadrukken dat wij te allen tijde bereid zijn tot overleg, advies en samenwerking, voor zover voor ons mogelijk, en dus ook waar mogelijk voorgestelde maatregelen te bestuderen en onze bevindingen kenbaar te maken', aldus Sharda Ganga namens het Burgerinitiatief.

Ontslagen personeel Waspar terug in dienst en weer aan het werk

Stichtingsbestuur draait ontslag terug na bemiddeling advocaat 

Gespannen sfeer tussen directie en personeel


Het personeel van de Stichting Wasserij Particuliere Ziekenhuizen (Waspar), dat twee weken geleden op staande voet werd ontslagen, is vandaag, maandag 27 juli 2015, weer aan het werk gegaan. Voorzitter Cynthia Rozenblad van het stichtingsbestuur zegt de werknemers te hebben ontslagen, omdat zij kozen voor staking als actiemodel, aldus de Ware Tijd.

Na bemiddeling van advocaat Humphrey Schuurman tussen de bond, vakcentrale C-47 en het stichtingsbestuur is afgelopen zaterdag besloten het eerdere besluit tot ontslag terug te draaien. Bondsvoorzitter Claudette Etnel is tevreden over de bemiddelingspoging.

De voornaamste reden voor de werkers om actie te voeren was ontevredenheid over het functioneren van de directie. Zo zou de directie werknemers beloven dat zij in vaste dienst zullen komen, hetgeen echter niet gebeurt. Als de werkvloer onder water is moeten de arbeiders gewoon werken en dat is voor hen niet hygiënisch. Ook vinden zij, dat de directie zich treiterend gedraagt wanneer ze het werk uitvoeren.

Rozenblad wenst geen publiekelijke reactie te geven over de samenwerking tussen directie en personeel. Zij heeft voor de aanvang van de werkzaamheden vandaag het personeel aangehoord over hun pijnpunten. Etnel bevestigt, dat er een gespannen sfeer in het bedrijf heerst tussen de werknemers en directie. 'Wij hopen dat de samenwerking een vlot verloop heeft.'

(Bron foto: Fariel Menso/de Ware Tijd)

Centraal Hoofdstembureau zendt tweede brief aan Pertjajah Luhur inzake terugroeping

PL-voorzitter Somohardjo: 'Het lijkt op bacovenwinkel bij het CHS'


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft vandaag, maandag 27 juli 2015, een tweede brief gestuurd naar de Pertjajah Luhur (PL) om nog maar weer eens uit te leggen waarom Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet zullen worden teruggeroepen. Het CHS had afgelopen zaterdag al een brief hierover geschreven met de mededeling, dat bij toetsing van de wet niet ingegaan kon worden op het verzoek van de PL.

Hoewel het CHS nu een uitgebreide brief heeft verzonden, blijft zij erbij dat de terugroeping van de twee Assembleeleden niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het CHS is tot de conclusie gekomen, dat niet voldaan is aan de grond voor terugroeping op basis van artikel 3 lid 1e van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers. Er is volgens het CHS geen plaats opengevallen van de Assembleeleden Sapoen en Chitan, waardoor er geen vacature is ontstaan.

PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt in een reactie vanavond op Starnieuws, dat het op een bacovenwinkel lijkt bij het CHS. Eerst tekent de voorzitter voor leden die niet aanwezig waren op de vergadering en in de tweede brief wordt aangegeven welke leden afwezig waren.

In de eerste brief wordt niet uitgelegd waarom het CHS niet overgaat tot vaststellen van wie in de plaats komen van Sapoen en Chitan. Somohardjo blijft er bij, dat Merkus moet worden ontslagen door president Desi Bouterse en dat heeft hij vandaag de president per brief verzocht.

'Denkkronkel': Alphons Levens

Denkkronkel


De sloot was schoon,
pas opgehaald, na lange tijd,
‘k zie dat een bewoner de straat oversteekt,
een lege petfles daarin gooit
en rustig naar zijn auto terugloopt;
die maakt hij door schoon.

Foei, toch; foei
roep ik als voorbijganger hem toe,
hoewel ik niet wist of hij niet ook gewapend was,
want eens……enfin, laat dat;
maar hij antwoordde gewoon:
de sluis staat open, kijk; het water stroomt.

Alphons Levens,
26 juli 2015.

Bezorgdheid bij veehoudersbond over lot kleine boer en veehouder

Veel onduidelijkheden en weinig afstemming binnen sector

Veehouders zien zich geplaatst tegenover kartel van slagers en opkopers - Ondervoorzitter bond schetst alarmerend beeld sector


De veehoudersbond is zeer bezorgd over het lot van de kleine landbouwers en veehouders. De organisatie is bang, dat op den duur het kleine landbouwers- en veehoudersvak zal doodbloeden, met alle gevolgen van dien. Er zijn duizenden gezinnen die een bestaan vinden in deze sectoren. Zonder deze sectoren zal niet voldoende vers en goedkoop voedsel gegarandeerd zijn, aldus het Dagblad Suriname vandaag, 27 juli 2015.

De redenen daartoe zijn dat de regering en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de producenten, de slagers en de consumenten niet op elkaar zijn afgestemd. De producenten zijn, aldus het dagblad, nauwelijks up-to-date georganiseerd. Er is weinig samenwerking tussen de actoren en er zijn veel onduidelijkheden. Dit zegt Soender Gangadin, de ondervoorzitter van de veehoudersbond.

De Melkwet is niet bekend bij de boeren. Ook de melkleveringsvoorwaarden zijn niet duidelijk bij de melkleveranciers. De melkkeuring is niet transparant en voor velen niet betrouwbaar en voor een groot deel zelfs onbegrijpelijk. Er zijn veel twijfels over de juistheid van de keuringsresultaten. Door De Melkcentrale worden eind van de maand grote bedragen van de melkboeren ingehouden. Zonder meer wordt aangegeven, dat het vetgehalte van de geleverde melk laag tot zeer laag is. Dat heeft ertoe geleid dat, ten einde raad, een aantal melkboeren zeer teleurgesteld de melksector de rug heeft toegekeerd.

De slachtveeboeren hebben te kampen met serieuzere problemen. Die veehouders staan tegenover een kartel van slagers en opkopers. Zij bepalen de prijzen van slachtvee en rundvlees. Zij komen met allerlei drogredenen, bijvoorbeeld dat het lokale Surinaamse rundvlees van minder tot slechte kwaliteit is en dat slachtvee-import een pure noodzaak is. De concurrentie in de slagerijsector is de afgelopen jaren groter geworden, waardoor er weinig te verdienen is.

‘Kortom, ze pleiten voor import van runderen uit Brazilië, waar elke koe van zondag weet dat de runderen uit Brazilië bekend staan om runderziektes. Dat land heeft geen veilige status als het gaat om runderziektes. Er zijn grote gevaren en risico’s verbonden aan de import van dieren uit Brazilië. Voorts mogen ze ook weten, dat als het gaat om voedselveiligheid, de vraag mag worden gesteld of de runderen worden ingespoten met hormonen. Dit is meestal het geval bij importrunderen om vlees aan te maken. Wij tasten in het donker wanneer het gaat om het waar, hoe en wanneer. Door wie worden de importrunderen getest. Ook wij weten dat Suriname altijd runderen uit verschillende landen heeft geïmporteerd, maar als fokdieren die aan speciale eisen moeten voldoen. Derhalve doen wij een beroep op de regering om terug te komen op haar besluit om runderen te importeren, vooral uit Brazilië.’

‘Wij inventariseren alle problemen binnen de agrarische sector. Het streven van de bond is om tot een platform te komen met gelijke afvaardiging van alle sectoren in onze voedselsector. De bond zal zich constructief blijven opstellen. Wij verwachten van de regering en LVV, dat zij beleid maken om de veesector te stimuleren en te ontwikkelen met alle hun ten dienste staande middelen. De ellende waarin de boeren verkeren, moet verzacht worden. Er moeten structurele oplossingen komen. De veehoudersbond vindt dat wij zelf voor ons voedsel moeten zorgen. Wat melk, vlees, vis, groente en fruit betreft, moeten wij zelfvoorzienend worden. Wij van de bond stellen voor de zoveelste maal, geen import van slachtvee en melk in welke vorm dan ook. LVV moet een veetelling houden en moet de veterinaire dienstverlening intensiveren. Voldoende grondstoffen importeren voor veevoer, zolang het nodig is, met vrijstelling van importbelasting door de overheid. Bij deze is zeer belangrijk toezicht op de verkoopprijs van de geïmporteerde goederen door de overheid en de federatie.’ 

Volgens de veehoudersbond is de belangrijkste oorzaak van de situatie in de agrarische sector, armoede in ruimste zin van het woord. De slechte conditie van de weilanden en grasland is te wijten aan onbetaalbare onkosten.

‘LVV zou met acties moeten komen om de boeren te helpen met hun weilanden te verbeteren om de lage grasproductie te vergroten. Een volwassen koe of stier heeft minstens 35 tot 50 kilo gras plus bijvoeding per dag nodig. Onze arme boeren kunnen door gebrek aan middelen, met hun kleine weilanden en bijna geen grasvelden in vooral regio’s met slechte waterhuishouding, daarin niet voorzien. Waar wij voorlopig niet over willen praten, is dat al enige tijd ook Braziliaanse slagerijen actief zijn. Ook is er sprake van smokkelpraktijken van rundvlees uit twee buurlanden, onder andere met vissersboten. Het ministerie met de regering moet dergelijke praktijken onder controle hebben. De voorgestelde maatregelen kunnen dan ertoe leiden dat de producenten beter gemotiveerd meer kunnen produceren, opdat zij een redelijk bestaan kunnen hebben. De consumenten zullen dan ongetwijfeld van tenminste voldoende gezond en betaalbaar voedsel mogen genieten. Duizenden werkplaatsen zullen behouden blijven. Dat zal dan ten minste onze bezorgdheid temporiseren, zulks te meer in het kader van de economische recessie waarin ons land verkeert.’

Haydn Jeugd Strijkorkest voor tournee naar Suriname

Orkest naar Suriname op uitnodiging lokale Kathedrale Koorschool en Conservatorium


Het Groninger Haydn Jeugd Strijkorkest gaat van 3 tot en met 12 augustus voor een tournee naar Suriname op uitnodiging van de Kathedrale Koorschool Suriname en het Conservatorium van Suriname.
Een van de concerten wordt zelfs live uitgezonden op de Surinaamse televisie, zo berichten OogTV (Omroep Groningen) en het orkest op haar website vandaag, maandag 27 juli 2015. 

De tournee gaat van start dinsdag 4 augustus met een persconferentie, opnames voor het Jeugdjournaal en een welkomstconcert van het HJSO in het On Stage Theater. In de daaropvolgende dagen staan drie educatieve concerten op basisscholen op het programma, waaronder in het Surinaamse Groningen, en wordt er veel gerepeteerd met leerlingen van de Kathedrale Koorschool en studenten van het Conservatorium.

De Kathedrale Koorschool viert dit jaar haar 5-jarig bestaan met een groot Jubileumconcert in de indrukwekkende Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus op zondag 9 augustus. Tijdens dit concert, dat bovendien live wordt uitgezonden op de Surinaamse televisie, is een belangrijke rol voor het HJSO weggelegd. Het orkest heeft hiervoor zowel eigen repertoire als diverse Surinaamse liederen ingestudeerd en zal daarnaast leerlingen van de koorschool en het conservatorium begeleiden. Op donderdag 6 augustus is het try-out concert, dat zal worden bezocht door 600 leerlingen van verschillende scholen uit Paramaribo.

In verband met de ravage die de rukwinden vorige week dinsdag aanrichtten in vooral de wijk Zorg en Hoop in Paramaribo, heeft het HJSO besloten een benefietconcert te spelen op het binnenplein van Fort Zeelandia. De rukwinden trokken veel daken van woningen en meerdere scholen. Met het benefietconcert hoopt het orkest de gemeenschap een hart onder de riem te steken. De opbrengst wordt gebruikt om de beschadigde gebouwen te renoveren.

Het HJSO sluit haar bezoek aan Suriname maandagavond 10 augustus feestelijk af met een afscheidsconcert samen met Jörgen Raymann, Izaline Calister en Humphrey Campbell. Dinsdagavond 11 augustus vliegt het orkest weer terug naar huis.

De kosten van de reis worden gedragen door ouders, subsidiënten, sponsoren en donateurs van het HJSO. Speciale dank gaat, aldus het orkest, uit naar de heer U-A-Sai die het initiatief voor deze bijzondere concertreis heeft genomen.

Standpunt Centraal Hoofdstembureau in terugroep-kwestie PL geen verrassing voor Sapoen

Hervormings- en Vernieuwingsweging PL: 'Optreden Somohardjo nadelig voor partij'


Het standpunt van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) dat de  Pertjajah Luhur (PL) krachtens de wet onbevoegd is Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan als volksvertegenwoordigers terug te roepen, is voor Sapoen geen verrassing. 'Dat was te verwachten', aldus de politicus vandaag, maandag 27 juli 2015, in de Ware Tijd. 

Hij en Chitan hadden het stembureau aangeschreven om geen acties te ondernemen, omdat zij een rechtszaak tegen de Pertjajah Luhur hadden aangespannen over de volgens hen onrechtmatige terugroeping. 'Wij hadden het CHS erop gewezen, dat er geen enkele vacature is en het stembureau gevraagd om hiermee ernstig rekening te houden bij haar besluitvorming', aldus Sapoen.

Het duo viel in ongenade bij de PL-leiding, omdat zij als de trekkers gelden van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging binnen de partij die streeft naar hervormingen en vernieuwing van het leiderschap van de partij.

Somohardjo legt zich niet neer bij het besluit van de CHS en spant een rechtszaak aan tegen het stembureau. Ook wordt een brief gestuurd naar president Desi Bouterse waarin het staatshoofd gevraagd wordt CHS-voorzitter Eugene Merkus te vervangen wegens incompetentie.

De beweging had afgelopen zaterdag een ontmoeting met partijkernen in Saramacca. Zowel Sapoen als Vergilio Rebin, secretaris van de beweging, spreken van vruchtbare ontmoetingen. Er is vergaderd met de kernen van Calcutta, Jarikaba en Wayambo. Rebin zegt, dat duidelijk is gemaakt wat het doel van de beweging is en welke koers gehanteerd wordt.

Rebin: 'De achterban is het ermee een,s dat er acties moeten komen, omdat er sprake is van een ernstige afname van het politiek en maatschappelijk draagvlak van de partij.' De handelingen en rechtszaken die PL-leider Paul Somohardjo tegen personen en instanties aanspant zijn volgens de kernen nadelig voor de partij. 'De meerderheid van de mensen zegt niet langer bereid te zijn de schade en schande te dragen die door Somohardjo wordt veroorzaakt.'

Twee op terrein Surgold beschoten goudzoekers willen schadevergoeding van bedrijf

Mannen vrezen door schotwonden in rug geen zwaar werk meer te kunnen verrichten


De twee slachtoffers van het schietincident in het concessiegebied van Surgold in het Meriangebied in het oosten van het land, de 33-jarige Paul Paitoe en de 41-jarige Orcanio Veira, willen een schadevergoeding van het bedrijf. Ze vrezen door de schotwonden in hun rug niet meer in staat te zullen zijn zwaar werk te doen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 27 juli 2015.

De twee mannen blijven bij hun verklaring, dat ze niet gewapend waren en dat er zonder reden op hen werd geschoten. Surgold zelf spreekt van een schotenwisseling met beveiligers die door haar waren ingehuurd.

'De mannen werken voorlopig niet en we weten niet hoe het zal zijn in de toekomst. Zij zouden bijvoorbeeld een maandelijkse uitkering van het bedrijf kunnen krijgen', zegt Djekefala Paitoe, broer van een van de slachtoffers. Hij is al in gesprek met Surgold, die volgens hem heeft toegezegd de medische kosten te zullen betalen. Djekefala hoopt dat het gesprek een bevredigend resultaat zal hebben. In het andere geval komt er een rechtszaak.

Zijn broer is inmiddels thuis en de dokter heeft hem een operatie afgeraden. 'De kogel zit dicht bij zijn hart en het risico is groot dat hij het niet zal halen bij een operatie.' Zowel hij als Djekefala wijst erop, dat de slachtoffers geen criminelen zijn zoals eerder door Surgold is beweerd. Ze liepen met drie anderen naar hun kamp nadat zij zonder succes hadden geprobeerd om goud te zoeken in een goudmijn van het bedrijf. Er is toen van achteren op hen geschoten door veiligheidsmannen van het beveiligingsbedrijf dat voor Surgold werkt.

Stichting 8 december 1982 hecht geen waarde aan woorden president Bouterse inzake doen van getuigenis

'Weer een manoeuvre om nabestaanden op verkeerde been te zetten en rechtstaat te doen wankelen'

'Hira heeft onvoldoende autoriteit om een rol in deze zaak te spelen'


De toezegging van president Desi Bouterse om in een vraaggesprek met columnist Sandew Hira (Dew Baboeram) getuigenis te doen van de gebeurtenissen in de jaren tachtig, kan bij de nabestaanden van de 8 decembermoorden niet op sympathie rekenen. 'Het is opnieuw een manoeuvre om de nabestaanden op het verkeerde been te zetten en de rechtstaat te doen wankelen', aldus Sunil Oemrawsingh, voorzitter van Stichting 8 december 1982, vandaag, maandag 27 juli 2015, in een eerste reactie in de Ware Tijd. 

Hira had onlangs via Starnieuws Bouterse in een open brief gevraagd om in een gesprek met hem te praten over de gebeurtenissen uit de jaren tachtig waar hij bij betrokken is geweest. Daarbij moet het niet alleen gaan over de 8 decembermoorden, maar ook over de staatsgreep van 25 februari 1980, het bloedbad van Moiwana en de Binnenlandse Oorlog.

Bouterse heeft hierop schriftelijk gereageerd en gesteld, dat hij er als president van Suriname wil zijn voor anderen die pijn of verdriet hebben.  'Ik wil er zijn om deze problemen en emoties te helpen oplossen en/of te verlichten. Ook ik heb in mijn leven fouten gemaakt, meerdere zelfs, met steeds andere helingsprocessen', aldus een passage uit de brief die vanochtend op Starnieuws is gepubliceerd.

Oemrawsingh gelooft niet in de oprechtheid en geloofwaardigheid van Bouterse. Eerdere uitspraken dat de nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers' staatsvijanden zijn en dat de vijftien vermoorde tegenstanders CIA-agenten zouden zijn geweest, brengen hem tot dit standpunt.

'De enige plaats waar aan waarheidsvinding gedaan moet worden is de rechtszaal', aldus  Oemrawsingh. Ook vindt hij dat Hira als individu niet voldoende autoriteit heeft om een rol te spelen in deze gevoelige zaak. Dit in tegenstelling tot de groep van nabestaanden die veel meer mensen vertegenwoordigt al jaren bezig is om via de rechter aan waarheidsvinding te doen.

De stichting kwam vandaag ook met onderstaande verklaring:

'De Stichting is van oordeel dat de weg die de nabestaanden hebben ingeslagen op zoek naar gerechtigheid niet verlaten wordt en dat de objectieve en onafhankelijke rechterlijke macht alwaar het proces loopt tot waarheidsvinding moet komen en de verdachten die de 15 mannen gefolterd en vermoord hebben, indien schuldig bevonden moet veroordelen.
De hoofdverdachte die sinds 8 december 1982 niet de moed en de convictie heeft getoond te staan achter zijn daden en steeds heeft volhard in de grote leugen dat de slachtoffers op de vlucht zijn doodgeschoten en hij dat niet lijfelijk aanwezig was tijdens de gruwelijke moordpartij op 8 december in het Fort Zeelandia hebben zijn geloofwaardigheid bij de nabestaanden en grote delen van de gemeenschap tot nul gereduceerd.

Naast deze grote leugens probeert de hoofdverdachte D.Bouterse nu middels het sentiment, en met medewerking van dhr Sandew Hira grove mensenrechtenschendingen waaronder moord en folteringen “even weg te poetsen” middels een interview. Noch de heer Bouterse noch Sandew Hira hebben het monopolie over de waarheid.

Het is overigens opmerkelijk dat de verdachte Bouterse zelf in een schrijven aan de PG om onderzoek gevraagd had naar de 8 decembermoorden en nu, wederom, woordbreuk pleegt.
Straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen is onder alle omstandigheden onacceptabel, en daarom verwerpt de Stichting 8 December 1982 de solobeweging van Sandew Hira en de verdachte Bouterse.

De stichting strijd voor recht en waarheid omdat wat de nabestaanden hebben meegemaakt op 8 en 9 december 1982, nl. het met geweld ophalen van hun geliefden in het holst van de nacht en ze daarna terug te zien in het mortuarium, gemarteld en doorzeefd met kogels, NOOIT meer door anderen hoeft te worden ervaren en dat het als een waarschuwing moet dienen voor alle machtswellustelingen dat in Suriname niemand boven Wet en Recht staat en iedereen verantwoordelijk gesteld gaat worden voor zijn daden.'

OW-minister bezoekt ontwateringswerkzaamheden in district Coronie

'Het doet ons goed wanneer een minister ons district bezoekt, vooral bij problemen'


Ook Coronie heeft te kampen met wateroverlast (Bron foto: Burger Informatie Centrum Coronie)

'Voor goede afwatering zouden zeven kanalen moeten worden gegraven'


De minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, heeft op 25 juli een werkbezoek gebracht aan het district Coronie in het kader van de inspectie van de uitgevoerde ontwateringswerkzaamheden, die al zo'n maand gaande zijn. De minister werd bijgestaan door een groep deskundigen van het ministerie en de aannemer die de werkzaamheden in Coronie uitvoert, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 27 juli 2015.

'We zijn er vanwege de grote achterstand in onderhoud, nog lang niet. De volgorde is met de districtscommissaris en de volksvertegenwoordigers van de werkzaamheden opnieuw doorgenomen. Dat gaat de komende dagen door', zegt Parmessar.

Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani is tevreden met de tot nog toe uitgevoerde werkzaamheden. 'Het doet ons goed wanneer een minister ons district bezoekt, dat vooral bij problemen. Voor Coronie is het een ramp geweest. Het water is behoorlijk gezakt. We zijn gaan varen en hebben dat zelf gezien. We verwachten nu dat het water gemakkelijker van zuid naar noord kan gaan. Wat afwatering betreft, zijn wij in Coronie dus begonnen met een structurele oplossing. De ramp is al voorbij.'
 .

Het ligt in de bedoeling dat er een structurele aanpak komt voor dit probleem. De districtscommissaris en de ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), en Regionale Ontwikkeling, RO, hebben samen met de districtsraads- en ressortraadsleden van Coronie om de tafel gezeten om hen uit te leggen wat de problemen precies zijn. Er is stapsgewijs gewerkt. Het eerste wat in kaart werd gebracht was, is welke gebieden onder water lagen. Volgens Ramdhani lagen bijkans alle gebieden onder water. Daarna werd concreet aangegeven waar RO, OW en LVV mee bezig zijn. Aan de mensen werd vervolgens gevraagd om ook oplossingen aan te dragen. Men heeft gevraagd de waterkerende dam van Coronie te herstellen en door te trekken naar de Coppenamerivier. Er is ook gevraagd om de straatlozing (Oost-Westverbinding) met de verschillende kreken te verbinden.

De minister gaf aan dat er vooralsnog vijf kanalen zullen worden gegraven. Indien dat niet voldoende is, zullen er meer worden gegraven. De districtscommissaris denkt zelf dat er tot zeker zeven kanalen nodig zijn om de waterafvoer te kunnen bewerkstelligen.

De minister heeft twee aannemers opgedragen om vijf kanalen, die van zuid naar noord lopen, op te schonen en die met de zee te verbinden. Deze lozingen zijn decennialang niet onderhouden. Op sommige plaatsen moeten er nieuwe wegen richting de oceaan worden opengebroken.

De aannemers zijn momenteel met drie graafmachines (het maximum dat in het land beschikbaar is) bezig de kanalen lans de Oost-Westverbinding met de oceaan te verbinden. Het heeft de afgelopen periode in Coronie flink geregend. Het watervolume is zodanig toegenomen, dat er ook water over de Oost-Westverbinding liep. Op bepaalde delen van de weg tussen km 114 en km 126 was te merken dat de weg enorm onder druk was. Vier van de kanalen zijn al opgeschoond en uitgediept. De minister is zelf in de kanalen gaan varen om te zien wat de stand van zaken precies is. Twee kanalen zijn al opgeleverd.

Onderzoek GHFS en WWF Guianas: Bezorgdheid over aantal waargenomen Guiana dolfijnen

Samenvloeiing rivier met oceaan is hotspot voor de dolfijn


Het Green Heritage Fund Suriname (GHFS) en het WWF Guianas hebben van 19 tot en met 23 juli onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de Guiana dolfijn (Sotalia guianensis) in Surinaamse wateren, aldus het GHFS vandaag, maandag 27 juli 2015, in een persbericht. Vanuit een vliegtuig werden in Suriname twee groepen dolfijnen gespot en acht in Frans-Guyana en dat zijn lagere aantallen dan verwacht.

Het onderzoek vanaf een boot (zie foto boven van GHFS) werd in Suriname gedaan, terwijl tegelijkertijd een tweedaags onderzoek vanuit de lucht werd uitgevoerd in Frans-Guyana.

De lage tellingen zijn volgens de onderzoekers zorgelijk. 'Wat dit zegt over de visstand en waterkwaliteit is op dit moment nog niet te zeggen.' Dolfijnen zijn als topje van de voedselketen goede indicatoren over hoe de gesteldheid van de rivier is. Als er veel vis en weinig vervuiling is, zullen er veel dolfijnen te zien zijn.

'Het lijkt erop dat de samenvloeiing van de rivier naar de oceaan een zogeheten hotspot is voor deze dolfijnensoort', aldus de Colombiaanse onderzoekster Catalina Gomez. Verder op de rivier en in smallere wateren zijn de dolfijnen niet gezien, wat bevestigt dat het hier gaat om een kustdolfijn/brakwaterdolfijn. Behalve Gomez hebben zes Surinaamse studenten deelgenomen aan het onderzoek met Green Heritage Fund Suriname.

Ze hebben gevaren op de Surinamerivier, Commewijnerivier, door het Saramaccakanaal, op de Saramaccarivier en Coppenamerivier. Er zijn dolfijnen gespot bij de monding van de Surinamerivier, in de monding van de Saramaccarivier, bij de samenvloeiing van de Saramaccarivier en de Coppenamerivier en in de monding van de Coppenamerivier. Er zijn ook zeekoeien gezien in de Saramacca- en Coppenamerivier.

Met het onderzoek, onderdeel van een gezamenlijk WWF Guianas-project, moet meer informatie worden verzameld over de Guiana dolfijn. Vooral nu deze zoogdieren onder druk staan van klimaatverandering, toegenomen bootverkeer, visserij, seismisch onderzoek en degradatie van hun leefgebied.

Green Heritage Fund Suriname wil dit onderzoek voortzetten en vaker teruggaan naar de Coppenamemonding. 'Een mooie toevoeging zou zijn om de dolfijnen niet alleen te tellen, maar ook te identificeren door foto’s te maken van de rugvin.' Ook de Marowijne- en Corantijnrivier staan op het programma van de organisatie.

Digitale expositie over fotograaf Fred Fischer op website Nationaal Archief Curaçao

Nationaal Archief Curaçao kocht grote collectie Fischer in jaren '80


In Oostenrijk geboren fotograaf won in 1956 World Press Photo Award


Op de website van het Nationaal Archief is de digitale expositie ‘Fred Fischer Fotograaf op Curaçao’ gelanceerd. Fred Fischer werd in 1905 in de stad Grinzig, Oostenrijk, geboren. Op de website wordt over Fisher verteld, zo bericht het Antilliaans Dagblad maandag 27 juli 2015.

'Al op jonge leeftijd was hij gefascineerd door fotografie en films. Hij werkte in de jaren twintig als assistent van de bekende Duitse cinematograaf, Eugen Schüfftan, die een grote invloed op zijn werk kreeg. Zowel Schüfftan als Fischer moesten, als joodse burgers, uitwijken voor het opkomend nazisme. Fischer vluchtte naar Amsterdam en week vandaaruit per schip naar het Westen, waar hij op Curaçao uitkwam, en er nooit meer weg wilde.'

Fischer werd in 1940 met andere Oostenrijkse en ook Duitse onderdanen opgepakt en op Bonaire geïnterneerd. Hij had namelijk nog niet de Nederlandse nationaliteit gekregen, terwijl hij wel zijn eigen fotostudio had opgericht. Vanaf augustus 1941 werd hem de status van ‘beperkte vrijheid’ gegeven. Voor Fischer betekende dit, dat hij de vrijheid kreeg om op Bonaire zijn fotobedrijf uit te oefenen. Omdat hij dat niet onder zijn eigen naam mocht doen, werkte hij onder de naam Handel Mij Kralendijk van de familie Gerhards. Op Bonaire leerde Fischer ook duiken en speervissen. Hij zou later bekend worden om zijn onderwaterfotografie, waarvan vele voorbeelden in zijn collectie aanwezig zijn.

Vanaf 31 augustus 1942 kreeg Fischer verlof van gouverneur Kasteel om terug te keren naar Curaçao. Hier begon hij zijn bekende fotostudio, eerst in de Breedestraat in Punda en later aan de Schottegatweg-Oost, nabij Saliña. Fischer heeft in 1956 een ‘World Press Photo Award’ gewonnen.

Hij heeft een geheel eigen stijl ontwikkeld. Mede geïnspireerd door zijn mentor Schüfftan, gebruikte hij bij buitenopnames spiegels voor extra belichting. Het zijn zorgvuldig geënsceneerde portretten die je meteen herkent als een ‘Fischer’.

Fischer werd een bekende persoonlijkheid in het maatschappelijk leven op Curaçao, waar hij actief met talloze zaken meedeed. Hij is in 1981 overleden en heeft een schat aan waardevolle beelden achtergelaten over een periode van meer dan 40 jaar. Ook van alle overige eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen heeft hij talloze beelden achtergelaten.

Zijn collectie werd door het Nationaal Archief gekocht in de jaren tachtig. De collectie Fischer omvat meer dan 100.000 negatieven, 9.785 diapositieven, 9.385 losse foto’s, 47 fotoalbums en 14 registers. Een groot deel hiervan is gedigitaliseerd en zal via een digitale beeldbank op internet toegankelijk worden gemaakt. De expositie is te bezichtigen op www.nationaalarchief.cw.

Groots gezondheidsonderzoek onder scholieren op Curaçao

Onderzoek uitgevoerd door Volks- gezondheid Instituut en PAHO


De schoolbesturen op Curaçao zullen in augustus uitgenodigd worden voor deelname aan een groots gezondheidsonderzoek onder scholieren op het eiland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) en gecoördineerd door de Pan American Health Organization (PAHO), de Amerikaanse vestiging van de World Health Organization (WHO), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 27 juli 2015.

Van de Caribische eilanden hebben al 15 eilanden aan dit onderzoek meegedaan. Het gaat om het zogenoemde ‘Global School-based Student Health Survey’ (GSHS). Dit is een nationaal onderzoek naar gezondheidsgedrag (en beschermende factoren) dat de gezondheid van jongeren op de korte en de lange termijn kan beïnvloeden.

In oktober en november 2015 wordt het onderzoek voor de eerste keer in Curaçao uitgevoerd. De GSHS is een gezondheidsonderzoek onder 12- tot 17-jarige scholieren en maakt deel uit van de internationale studie GSHS van de WHO. De GSHS is ontwikkeld door de WHO in samenwerking met UNICEF, UNESCOen UNAids met de technische assistentie van de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

De scholen krijgen ook een voorbeeldbrief die zij naar de ouders van de leerlingen kunnen sturen en waarin de ouders geïnformeerd worden over het onderzoek. Op de dag van afname komt een onderzoeksassistent(e) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) langs om de afname van de vragenlijst te begeleiden. De vragenlijst wordt klassikaal afgenomen en het invullen ervan neemt 30 tot 45 minuten in beslag. De vragen die in de vragenlijst aan de orde komen gaan over alcoholgebruik, tabaksgebruik, voeding, hygiëne, drugsgebruik, geestelijke gezondheid, lichamelijke activiteit, beschermende factoren, seksueel gedrag, hiv-gerelateerde kennis en geweld en onvoorzien letsel.

Het VIC garandeert de privacy van de leerlingen en de vragenlijsten zijn anoniem. De scholen ontvangen van de onderzoekers een brief die zij aan de ouders kunnen verstrekken en waarin zij geïnformeerd worden over de GSHS-Curaçao. Ouders die bezwaar hebben dat hun kind deel neemt aan het onderzoek, kunnen dit kenbaar maken.

15-Jarige jongen verdrinkt in Saramaccakanaal

Brandweer en politie reageren niet op verzoek familie om jongen te zoeken

'Ze hebben op geen enkel moment medewerking verleend aan zoekactie na melding verdrinking'


De familie van de afgelopen vrijdag in het Saramaccakanaal verdronken 15-jarige Urgil Baisi is erg ontevreden over het handelen van de brandweer en de maritieme politie. Zij hebben op geen enkel moment hun medewerking verleend aan de zoekactie na melding van de verdrinking. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 27 juli 2015.

Uit het onderzoek blijkt, dat vrijdagmiddag rond drie uur enkele jongeren gingen zwemmen in het Saramaccakanaal. Het slachtoffer kon echter niet zwemmen. De jongens sprongen salto's in het water en op een gegeven moment verdween Baisi in de diepte. De vrienden zochten tevergeefs een poosje naar hem.

De moeder van Baisi bemerkte, dat haar zoon niet thuis kwam terwijl het ondertussen donker was geworden. Ze nam vervolgens telefonisch contact op met de politie van Santo Dorp en zei het vermoeden te hebben, dat haar zoon was verdronken. De brandweer had in dit geval moeten zorgen voor duikers en de maritieme politie had in feite met een zoekactie moeten beginnen, zo schrijft het dagblad. Zij hebben zich echter later op de dag afgemeld en hebben de hele dag geen enkele poging ondernomen om de verdwenen jongen te vinden.

De familie is hier niet over te spreken. De familie huurde met buurtbewoners een boot en zette op eigen initiatief een zoekactie op touw.

Een voorbijganger ontdekte zondagochtend rond kwart voor acht het aangespoelde lichaam van Baisi en alarmeerde meteen de politie. Het lichaam was te Goede Verwachting ter hoogte van de oversteekplaats van Staatsolie aangespoeld. De politie schakelde de bevoegde autoriteiten in, waarna het stoffelijk overschot naar het mortuarium werd vervoerd. Na vaststelling van de doodsoorzaak zal het lijk, na afstemming met het Openbaar Ministerie, aan de nabestaanden worden afgestaan.

Assemblee heeft Srd 18 miljoen begroot voor inauguratie president Bouterse

Voorzitter Commissie Inauguratie: 'We houden alles binnen perken redelijkheid en billijkheid'


De Nationale Assemblee (DNA) heeft op haar begroting van 2015 Srd 18 miljoen vrijgemaakt voor de inauguratie van president Desi Bouterse op 12 augustus. Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van de Commissie Inauguratie, weet nog niet of het volledige bedrag besteed zal worden, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 27 juli 2015.

'Het is wel een feestvergadering, maar natuurlijk gaan we niet overdrijven en we zullen alles binnen de perken van redelijkheid en billijkheid houden.'

VHP-parlementariër Dew Sharman, lid van de DNA-commissie, zegt dat de inauguratie een plechtige zaak is die vraagt om hoffelijkheid. Hij noemt het 'begrijpelijk, dat wegens de precaire financiële situatie, de samenleving zich afvraagt of het niet soberder kan'. Sharman vindt het verstandig wanneer de politieke top een goed voorbeeld geeft door zelf de broekriem strakker aan te trekken.

Abdoel weet niet of er staatshoofden en of regeringsleiders van bevriende naties aanwezig zullen zijn. Wel staat vast dat er buitenlandse gasten aanwezig zullen zijn.

Volgens hem zal president Desi Bouterse meteen na zijn installatie de nieuwe Raad van Ministers presenteren. De kosten vanaf de sluiting van de buitengewone vergadering en dus vanaf de presentatie van de ministers, komen voor rekening van de presidentiële commissie onder leiding van Ramon Abrahams. Hij was, zo schrijft de Ware Tijd, niet bereikbaar om aan te geven wat het budget van zijn commissie is.

Anders dan voorheen is er nu voor gekozen de ministers meteen na de inauguratie in de Anthony Nesty Sporthal te presenteren.

Prijs van groente met zeker 30% gestegen door recente zware regenval

Voorzitter Coöperatie Kwatta: 'Prijs zal zeker komende zes weken niet veranderen'

Bainath: 'Kassenteelt zou oplossing kunnen zijn'


De prijs van groente is in de afgelopen weken met zeker dertig procent gestegen en dit zal zeker de komende zes weken niet veranderen. Deze voorspelling doet de voorzitter van de Coöperatie Kwatta, Wim Bainath, vandaag, maandag 27 juli 2015, in de Ware Tijd.

Het heeft de afgelopen weken bijna dagelijks flink geregend met als gevolg ondergelopen landbouwgronden waardoor de productie is verlaagd.

Bainath stelt, dat de boeren deze jaarlijkse situatie voorspeld hadden, maar niet hadden kunnen vermoeden dat het zo erg zou zijn. De regen had sinds midden juli eigelijk moeten afnemen. 'Tegenwoordig kan je de seizoenen niet meer peilen zoals vroeger.'

De Meteorologische Dienst verwacht dat de weersomstandigheden de komende dagen onveranderd blijven.

Bainath zegt, dat de consument niet moet denken, dat de groenteboeren veel winst maken. Ze lijden juist verlies doordat de aanplant niet de gewenste productie levert. 'Waar een boer bijvoorbeeld vijf kratten peper oogstte, haalt hij er nu maar één of twee binnen.'

Persoonlijk vindt hij de prijzen ook hoog, maar er is volgens hem geen andere uitweg. Hij verwacht dat de weersomstandigheden tegen eind augustus begin september gunstiger zullen zijn en dat de prijzen dan weer zullen dalen.

Om de situatie te veranderen zullen groenteboeren alternatieve teeltvormen moeten zoeken. Kassenteelt vindt Bainath geen slecht idee. 'We zullen wel de overstap moeten maken naar dit systeem, maar niet alle gewassen kunnen in kassen verbouwd worden.' Paprika, bloemkool en sla gedijen in kassen wel goed, maar oker en aubergine bijvoorbeeld niet. Het verbouwen van gewassen op een open veld zal dus blijven bestaan.

FIBOS handhaaft oude situatie toelaten 3-jarigen tot basisschool

Als er ruimte is kunnen 3-jarigen met positieve screening - peuter moet zindelijk zijn - worden toegelaten


De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) heeft besloten om de oude situatie te handhaven wat betreft de toelating van 3-jarigen tot de basisschool. 4-Jarigen worden eerst ingeschreven en als er nog ruimte is worden leerlingen met een positieve screening van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en drie jaar zijn, toegelaten. Een van de belangrijke voorwaarden is dat de pupil zindelijk moet zijn. Dat bericht Starnieuws vandaag, maandag 27 juli 2015.

Onlangs heeft het MinOWC besloten om de instapleeftijd voor de kleuterschool aan te passen. Onder andere het Platform Clusters Basisscholen in Suriname was het echter niet eens met deze beslissing. Observatie in het veld heeft uitgewezen, dat de fijne motoriek van deze zeer jonge kinderen nog niet voldoende is ontwikkeld. De FIBOS hield afgelopen vrijdag een vergadering waarin het definitieve standpunt werd ingenomen.

FIBOS-voorzitter Ricardo Kenswil begrijpt dat het ministerie de positief gescreende kinderen wil toelaten tot de basisschool. De bijzondere scholen willen de lasten samen delen met openbare scholen, omdat het met name overheidsscholen zijn waar klassen zijn met 40 leerlingen. De consequentie van te grote klassen is, dat het onderwijs aan kwaliteit zal inboeten.

De FIBOS zal het MinOWC waar mogelijk tegemoet komen, maar stelt dat grote klassen niet meer van deze tijd zijn. Ideaal is een klas met 25 kinderen, een norm die vooral RK-scholen al jaren hanteren. De inschrijving van kleuters op de verschillende scholen is op 29 juli.

Bonden binnen OW in vergadering bijeen

Minister Parmessar: 'Ik kan door Binnenlandse Zaken vastgestelde regels niet negeren'

Indien 31 juli middernacht geen aanvaardbare reactie OW worden acties verscherpt


De Werknemers Organisatie Openbare Werken en de Bond Personeel Sluizen en Gemalen komen vanochtend, maandag 27 juli 2015, om elf uur in vergadering bijeen. Aan minister Rabin Parmessar is gevraagd over te gaan tot uitvoering van het protocol van afspraken van 26 juni 2015. De bewindsman laat via Starnieuws echter weten, dat hij regels die vastgesteld zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken niet kan negeren, die gelden immers voor alle ambtenaren.

De minister zegt, dat er een overurenregeling is en dat hij daar niet omheen kan. De bonden zouden nu teveel vragen. Hetzelfde geldt voor waarnemingstoelagen. Deze zaken zijn vastgesteld door de regering. De bewindsman hoopt in het onderhoud met het bestuur tot overeenstemming te kunnen komen. Hij heeft een brief van de bonden ontvangen waarin die, onder leiding van Michael Sallons, bekendmaken wat hun actiemodel is.

De minister ontving afgelopen vrijdag een petitie met acht punten die volgens de bond zorgen voor grote onrust op de werkvloer. Alle afdelingen hebben de instructie ontvangen om vandaag tot elf uur te werken, daarna moeten zij zich melden voor een vergadering in de hal van het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken. Daar zal dagelijks de stand van zaken geëvalueerd worden en de verder te nemen stappen worden bepaald.

De dispensatie aan de medewerkers van de dienst Sluizen en Gemalen voor wat betreft extreme regenval, die in direct verband staan met het ontwateren, blijft tot nadere instructies van kracht. Mocht het ministerie van Openbare Werken vrijdag 31 juli om middernacht nog geen aanvaardbaar reactie aan het bestuur van de bonden hebben gepresenteerd, dan zullen de acties ingaande maandag 3 augustus verscherpt worden.

Actiegroep 'Seti NPS' dreigt met actie tegen partijleiding

Seti NPS wil snel gesprek met leiding partij

NPS-voorzitter reageert niet op brief actiegroep - Zunder: 'Geduld groep raakt op'


De actiegroep 'Seti NPS' zal werkelijk overgaan tot actie indien ze niet snel voor een gesprek wordt ontvangen door de leiding van de partij. Armand Zunder, lid van de actiegroep, zegt vanochtend, 27 juli 2015, in de Ware Tijd, dat er een tweede brief is gestuurd naar NPS-voorzitter Gregory Rusland. 

Hierin wordt naar de eerste brief verwezen, waarin om een onderhoud is gevraagd. Zunder typeert de tweede brief als een aanmaning, omdat het geduld van de actiegroep begint op te raken.

'Ik kan nog niet zeggen wat voor soort acties het worden, omdat besluiten in groepsverband worden genomen. Maar, een bekend Nederlands spreekwoord luidt, wie niet horen wil, moet voelen', aldus Zunder.

De actiegroep beslist hoogstwaarschijnlijk deze week hoelang nog gewacht wordt op een uitnodiging en wanneer de acties beginnen.

NPS-congresvoorzitter Romeo van Russel heeft tijdens een vergadering op 12 juli gezegd, dat de actiegroep binnenkort ontvangen wordt door het congresbestuur. 'Ik had verwacht dat we binnen een week ontvangen zouden worden, omdat het gesprek urgent is om de NPS te redden', zegt Zunder.

Rusland laat in een reactie weten, dat hij de brief van de actiegroep heeft gezien, maar dat hij zich nu bezighoudt met onder meer de opbouw van de partij. Hij doet dat in samenwerking met de structuren. 'Dat is één van de opdrachten die het bestuur heeft gehad van het congres van 12 juli.'

Renovatie door rukwinden getroffen scholen kost ruim Srd 2 miljoen

OW-bewindsman Parmessar bezoekt door recent noodweer getroffen scholen


Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken heeft gisteren het door rukwinden afgelopen dinsdag getroffen J.C. Miranda Lyceum bezocht, zo bericht Starnieuws vanochtend, maandag 27 juli 215.

Van ‘Lyco 1’, de Bernadetteschool en de Thomas van Aquinoschool zijn zeven ruimten getroffen door het recente noodweer. Die renovatiewerkzaamheden kosten ruim Srd twee miljoen Srd, adus Parmessar.

'Wat de totale schade is van de getroffen gebieden weten we nog niet. Er komen nog steeds meldingen binnen. Aan de ene kant worden nog steeds donaties gedaan en aan de andere kant wordt ook fysiek hulp geboden.'

Pravini lanceert nieuwe singe Go!

Eerste single release van aankomend album Unexpected Turn of Events


Afgelopen weekeinde lanceerde singer/songwriter Pravini haar nieuwe single getiteld Go! met de bijbehorende videoclip. Het is de eerste single release van haar aankomende album Unexpected Turn of Events, dat in september van dit jaar zal verschijnen. 

Met de single en videoclip borduurt deze eclectische artiest voort op de energieke pop, rock en hiphop sound die ze samen met haar band tijdens haar live shows heeft ontwikkeld. Vermengd met Zuid-Amerikaanse en Caribische ritmes, brengt Pravini een verfrissend geluid, dat haar recentelijk de eerste prijs opleverde tijdens de finale van het Open Podium Vlaanderen in Delft.

De single volgt na een jaar van studio-opnames en optredens, in onder andere Podium De Vorstin (Hilversum), ’t Bierhuys (Woerden), Lokaal Vredebreuk (Den Haag) en TivoliVredenburg (Utrecht).

Ook trad Pravini in aanloop naar de release afgelopen maand verschillende keren op in Londen, onder andere in The Spice of Life en Fiddler’s Elbow. De single Go! is nu verkrijgbaar op iTunes.

Surinamer Wensley Udenhout in juni 2013 overleden na nekklem door hondengeleider

’Politie hield fatale nekklem jaren stil’

Oud-politieman doorbreekt stilzwijgen


In het onderzoek naar een mogelijk fatale nekklem-zaak heeft een oud-politieman zijn jarenlange stilzwijgen doorbroken en een verklaring afgelegd over de dood van Surinamer Wensley Udenhout (39). Dat bericht de Telegraaf vandaag, maandag 27 juli 2015.

Volgens de ex-agent heeft een hondengeleider van de Amsterdamse politie, die Udenhout tijdens diens arrestatie in juni 2013, in een nekgreep nam, van meet af aan geweten dat de Surinaamse man door zijn optreden is overleden. De hondengeleider zou al jaren verboden middelen gebruiken die hem uitermate agressief maken.

Agenten gingen 11 juni 2013 naar de flat waar de Surinamer verbleef, die met vakantie in Nederland was, omdat hij zich agressief gedroeg en voor geluidsoverlast zorgde. Bij een eerste poging lukte het vijf agenten niet om de Surinamer te arresteren. Toen daarna een arrestatieteam met honden arriveerde om hem alsnog te arresteren, raakte Udenhout buiten bewustzijn en moest hij drie kwartier worden gereanimeerd. Hij overleed in het ziekenhuis.

Zijn vriend Sergio was bij de schermutselingen aanwezig. 'Ik waarschuwde de agenten dat Wensley beresterk was. Ik zei: 'het lijkt met beter dat jullie hem met versterking overmeesteren'. De agenten waren met zijn vijven en dachten het daarmee af te kunnen. Dat dacht ik ook. Maar op het moment dat één van hen tegen Wensley zei dat hij met hem wilde praten, vloog Wensley hem aan'. 


Daarna kwam een arrestatieteam met hondenbrigade de woning binnen en werd Wensley tegen de grond gewerkt. Het duurde vervolgens 30 tot 40 minuten voordat de 39-jarige man de ambulance in werd ingetild. 'De doktoren zeggen dat hij door zuurstoftekort in zijn hersenen is overleden. Ik denk dat het door de politie komt en dat ze hem hebben gewurgd', zei Sergio 13 juni in het AD.

De oud-politieman: 'Enkele uren na het overlijden van Udenhout heeft de hondengeleider in zijn directe omgeving gezegd, dat hij het slachtoffer heeft vermoord. Hij gebruikte daarbij de woorden: ’Ik heb hem gechoket (verstikt) tot hij slap werd.’ Hij wist heel goed wat zijn optreden veroorzaakt heeft.'

Eerder deze maand besteedde het actualiteitenprogramma EenVandaag ook aandacht aan deze zaak:


(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/AD/AT5/EenVandaag)

Naast AAV neem ook AKMOS geen zitting in Financieel Economisch Platform

AKMOS-voorzitter Binda: 'President zoekt draagvlak voor impopulaire maatregelen'

AAV-voorzitter Wong: 'Platform is een rookgordijn'


Behalve de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) neemt ook de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) geen zitting in het Financieel Economisch Platform (FEP) dat president Desi Bouterse vanavond installeert en de nieuwe regering moet adviseren over te nemen financieel-economische maatregelen.

AAV-voorzitter Anthony Wong noemt het FEP een rookgordijn en Sham Binda, voorzitter van de AKMOS, stelt dat de president draagvlak zoekt voor de impopulaire maatregelen. Het gaat om een afleidingsmanoeuvre om minder prettige besluiten door te kunnen voeren.

Dat zeiden Wong en Binda gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen van ABC. Beiden vinden, dat de regering debet is aan de ontwrichte financieel-economische situatie in het land. Vijf jaar lang is er op grote voet geleefd, terwijl de corruptie niet is aangepakt. Binda stelt, dat organisaties gewoon worden misbruikt en daartoe leent volgens hem de AKMOS zich niet.

De AAV en Akmos onderschrijven dat er orde op zaken gesteld moet worden. Zij vinden dat de aan te treden regering met een plan moet komen over te treffen maatregelen.

Wong vindt echter, dat de Sociaal Economische Raad (SER) de plek is om diepgaande besprekingen te voeren over de maatregelen die nodig zijn om de economie weer op spoor te krijgen. Diverse AAV-leden moeten nog steeds rond de Srd 200 miljoen ontvangen voor diensten die geleverd zijn aan de overheid.
Volgens Wong heeft een kleine groep die gelieerd is aan de regering wel geld ontvangen.

Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) moet nog een besluit nemen of zij wel of niet gaat zitting nemen in het platform, zo meldt de Ware Tijd Online.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Rijstondernemer Manglie waarschijnlijk nieuwe voorzitter Vereniging van Rijstexporteurs

Erevoorzitter Pahlad: 'Onverantwoord dat organisatie stuurloos blijft'


Imro Manglie wordt naar het zich, volgens de Ware Tijd Online vandaag, maandag 27 juli 2015, laat aanzien de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs. Volgende week zaterdag worden de verkiezingen gehouden. Het lijkt erop dat er maar één kandidatenlijst zal zijn, aldus de krant.

Erevoorzitter George Pahlad, die de verkiezingen coördineert, zegt het onverantwoord te vinden dat de organisatie stuurloos blijft.

Bhagwatpersad Ramadhin stapte in mei op als voorzitter toen hij en leden onenigheid kregen over zijn rol bij de padie-export in het kader van de PetroCaribe-overeenkomst met Venezuela. 'Gezien de problemen in de sector en de problemen met de export mag de organisatie niet langer stuurloos blijven.'

Er zijn volgens Pahlad teveel uitdagingen die zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

Hira reageert op reactie president Bouterse: 'De brief heeft me helemaal uit balans gebracht'

'Dit wordt moeilijkste reis uit mijn leven en als ik Bouterse mag geloven ook in zijn leven'Sandew Hira reageert vanochtend, maandag 27 juli 2015, via Starnieuws op de reactie van president Desi Bouterse op de vraag van Hira, in zijn column afgelopen week, om in een uitgebreid en diepgaand interview met hem een getuigenis af te leggen inzake alle gebeurtenissen waarbij Bouterse betrokken is geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest. Sandew Hira is de jongere broer van John Baboeram die op 8 december 1982 is gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia. Vijftien mannen werd het leven ontnomen. 

De reactie van Hira: 

'(...) Ik ga zijn antwoord niet analyseren. Ik verwelkom zijn positieve reactie en zal verder aan de slag gaan met de voorbereidingen voor het onderzoek t.b.v. de getuigenis. Ik heb een plan van aanpak gemaakt. In Nederland heb ik een onderzoeksteam opgezet. Volgende week zal ik in Suriname een onderzoeksteam en een apparaat opzetten om dit gigantische project uit te voeren. Mijn doel is om op 8 december 2015 een uitgebreid rapport te presenteren en aan te bieden aan het parlement. Het interview met Bouterse moet eind november plaatsvinden.

Ik heb een counterpart in Suriname die met mij de praktische zaken gaat voorbereiden. Ik ben een wetenschapper en heb op basis van mijn onderzoekservaring een traject uitgestippeld om de meest uitgebreide beschrijving en analyse te maken van de geschiedenis vanaf de aanloop van 25 februari tot en met nu.
Mijn hoofd is er helemaal klaar voor. Mijn hart niet.

De reden waarom ik zijn antwoord niet ga analyseren, is omdat ik dat niet kan. Ik ben niet in staat te reageren op zijn brief. De brief heeft me helemaal uit balans gebracht. Dat kun je alleen begrijpen als je de brief gelezen hebt.
Ik heb hem keer op keer gelezen en iedere keer raak ik er heel geëmotioneerd door. Ik heb in mijn hoofd een voorstelling gemaakt hoe de getuigenis zou kunnen verlopen. Mijn hart heeft geen idee hoe dit aan te pakken.

Ik zal de komende maanden zoeken naar een manier om mijn hoofd en hart in balans te brengen. Dit wordt de moeilijkste reis in mijn leven, en als ik Bouterse mag geloven, ook in zijn leven.

Ik zal niet reageren op verzoeken van de media. Ik wil geen journalisten spreken, dus doe geen moeite. Niemand hoeft via mail, whatsapp, sms, Facebook of op welke manier dan ook contact met mij te zoeken over deze zaken. Ik wil geen hinder ondervinden in mijn eigen zoektocht naar antwoorden op vragen die mijn hart nog niet eens durft te stellen. Als ik iets te zeggen of te vragen heb, zal ik dat via Starnieuws doen. Laat het onderzoek beginnen.

Sandew Hira'

President Bouterse accepteert voorstel Sandew Hira voor waarheidsvinding

Hira: 'Getuigenis is uw verhaal, het is geen discussie met mij, het is geen rechtbank, het is waarheidsvinding'

Bouterse reageert uitgebreid in brief aan Hira

Veel aandacht voor reactie Bouterse in Nederlandse pers 


President Desi Bouterse heeft het voorstel van Sandew Hira ofwel Dew Baboeram voor waarheidsvinding geaccepteerd. Dat bericht Starnieuws vanochtend, maandag 27 juli 2015. Hira had in een open brief aan Bouterse in zijn column op Starnieuws afgelopen week gevraagd om in een uitgebreid en diepgaand interview met hem een getuigenis af te leggen. Het gaat om de gebeurtenissen waarbij Bouterse betrokken is geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest. Sandew Hira is de jongere broer van John Baboeram die op 8 december 1982 werd gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia. Vijftien mannen werd het leven ontnomen.

'Ik beperk die gebeurtenissen nadrukkelijk niet tot de decembermoorden. Het gaat hier niet om de verwerking van mijn persoonlijk verdriet, maar om de verwerking van het verdriet van tal van mensen die hebben moeten dealen met geweld in de aanloop naar 25 februari en daarna, inclusief de Decembermoorden, Moiwana en de Binnenlandse Oorlog (van beide zijden). Het gaat mij niet om geweld in de context van persoonlijke verhoudingen, maar om de maatschappelijke en politieke context te begrijpen van wat er is gebeurd, waarom beslissingen zijn genomen zoals ze genomen zijn en hoe achteraf die beslissingen worden beoordeeld. De getuigenis is uw verhaal. Het is geen discussie met mij. Het is geen rechtbank. Het is waarheidsvinding', schreef Sandew Hira.

In de loop van vandaag heeft dit nieuws ook de Nederlandse media weten te halen, zoals
het AD, de NOS, de Volkskrant, Trouw en de Telegraaf.

Bouterse beantwoordde op zaterdag 25 juli de brief van Sandew Hira:

Geachte heer Sandew Hira,

Afgelopen week heb ik uw schrijven over waarheidsvinding gelezen over wat u noemt “een drama welk wij samen delen; de Decembermoorden van 1982”. Net als u noem ook ik het een drama. Ik zeg wel, dat daar vele gebeurtenissen zijn, vanaf 1980, en zelfs al daarvoor, die uiteindelijk hebben geleid tot dit drama. Daarom noem ik het de “December-gebeurtenissen.”
Net als u heb ik dit drama bij verschillende gelegenheden in het verleden een “zwarte bladzijde in onze geschiedenis” genoemd.

Ik weet niet of u het op dit moment wil horen, maar weet dat ik uw pijn en verdriet en dat van uw ouders, het hele gezin, alsook van andere nabestaanden begrijp. Wij zijn allen mens en geen van ons zou deze pijn en dit verdriet willen ondergaan, geen van ons gunt een ander deze pijn. Ik ook niet. En toch heeft het kunnen gebeuren.

Toen de “Groep van 16” in februari 1980 de staatsmacht overnam, had ik nimmer kunnen bevroeden hoe gevaarlijk het was om aan de macht te zijn. Er waren veel entiteiten in ons land die hun macht, en daarmee hun invloed, voor hun gezicht zagen wegglippen. Ik was mij toentertijd nog niet bewust van deze (verborgen) belangen en de verstrekkende reacties die daarop zouden volgen. De periode van euforie over de revolutie en de verandering die dit zou brengen, was nog niet eens over, of deze reacties kwamen reeds – vaak achter de schermen – op gang. Keer op keer werden kwade plannen, tegencoups, inmenging van buitenlandse inlichtingendiensten, onheilspellende geweldscenario’s, aanslagen door huurmoordenaars en infiltranten van buiten, tegen mij en getrouwen beraamd en sommige ook in uitvoering gebracht. Maar niet alleen van buiten, zelfs tot binnen in de “Groep van 16”, werden sommigen omgekocht door het aan hun aanbieden van visa en giften, met als doel het ingezette vernieuwingsproces ongedaan te maken.

U spreekt zelf over Chin-A-Sen en zijn verzoek aan u op het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Nederland, om uw steun uit te spreken over een te ondernemen militaire operatie met de CIA in Suriname. U weigerde, want u gaat vanwege uw politieke principes niet met de CIA in zee. U weigerde, want onschuldigen zouden dood gaan. U bent voorstander van geweldloze actie. Ik noem u in deze een patriot.
Anderen hebben op hun beurt toen een andere keuze gemaakt. Surinamers werden verwikkeld in een strijd tegen Surinamers en dat door toedoen en met behulp van buitenlandse machten . Stelselmatige destabilisatie. Verhevigde machtsstrijd. De spanning was te snijden. De sfeer van angst in ons land was alom. Ik wist dat we Suriname voor de Surinamers moesten behouden en beschermen. Een zwarte bladzijde ontstond tegen wil en dank. Ik heb het mogen overleven. Maar de kosten voor Suriname waren hoog.

Ik zeg u eerlijk, ik begreep het niet, wij begrepen het niet, noch minder onze vrouwen, kinderen en ouders die wisten dat onze plannen altijd vóór Suriname waren. Ik had nimmer andere intenties dan alleen een beter Suriname te scheppen. Hoe, wist ik nog niet helemaal. Ik wist wel dat het moest! Wij waren allen militairen en hebben ons verdedigd waar het moest en waar het niet anders kon, vaak met dezelfde middelen als zij die ons coûte que coûte wilden verwijderen. Reeds op mijn jonge leeftijd (34 jaar), was mijn leven radicaal veranderd: ik leefde continue tussen dood en leven. Moest ik doorgaan? Moest ik mijn volk in de steek laten? Moest ik dan toch kiezen voor een ander, zorgeloos leven? Nee, er was geen weg terug. Als militair en volksleider, is er maar één weg en dat is verdediging van land en volk, dus bleef ik volharden in mijn strijd voor een betere toekomst voor het volk van Suriname. Dit zou mijn leven blijven tot de dood met alle gevaren van dien.

Ik heb de afgelopen 35 jaar veel ervaring en veel inzicht mogen opdoen over hoe onmenselijk en meedogenloos de werking van macht kan zijn. En ik heb het vele malen aan den lijve ondervonden. Ik ben door de diepste dalen, nederlagen en aanslagen gegaan, maar ik heb ook successen geboekt door de steun van het volk.

Nu ik President ben, hoor ik er te zijn voor de hele samenleving. Ik kan me nauwelijks een voorstelling maken hoe het voor de nabestaanden moet zijn om mij in deze positie te zien. Tegelijkertijd hoor ik als President, maar ook als medemens,er te zijn wanneer mijn volk of delen daarvan problemen heeft, pijn en verdriet ondergaat. Ik wil er zijn om deze problemen en emoties te helpen oplossen en/of te verlichten. Ook ik heb in mijn leven fouten gemaakt, meerdere zelfs, met steeds andere helingsprocessen. Uw voorstel is evenwichtig, gericht op oplossing om samen als volk verder en beter te kunnen leven naar de toekomst. Een dergelijk voorstel om mee te werken aan waarheidsvinding, kwam niet eerder in deze vorm. Helaas. Ook niet van mij. Zal het waar zijn dat niets voor zijn tijd komt? Misschien is dit dan het moment.

Bij deze wil ik u zeggen dat ik uw voorstel accepteer om door waarheidsvinding deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis om te slaan. Net als voor u zal dit ook voor mij een emotionele tocht zijn. Maar Suriname heeft recht op de waarheid, recht op afsluiting en verwerking, zodat we samen als natie verder kunnen.

Met respect en waardering,
D.D. Bouterse
25 juli 2015, Paramaribo