woensdag 29 juli 2015

Eigenaar 'Shut'-terrein Curaçao Airport Holding wil gesprek met VVRP

Ministerie maakt installatie 'bezinkbak op Shut' bekend


Curaçao Airport Holding (CAH) wil als eigenaar van het terrein ‘Shut’, waar jarenlang op grote schaal lozingen van afvalwater door vacuümtrucks verricht werden, overleg met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) inzake een aankondiging van het ministerie over de installatie van een ‘bezinkbak op Shut’, aldus de Amigoe woensdag 29 juli 2015.
 
'In een op 25 juli verschenen persbericht maakt VVRP-minister Suzy Camelia-Römer bekend, dat er een einde komt aan de illegale en schadelijke afwaterdump op Shut. Ze kondigt de installatie aan van een bezinkbak op Shut en bij de waterzuiveringsinstallatie van Klein Kwartier', aldus de holding.

'Hoewel CAH, eigenaar van het 450 hectare grote terrein, waaronder ook Shut valt, de voortvarendheid van de minister roemt, betwist CAH de geboden aanpak als oplossing. Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen VVRP en CAH. Het plaatsen van een afzinkplaats op Shut is niet met ons besproken en behoort niet tot de mogelijkheden. De overheid zal met CAH moeten overleggen of dit op het privéterrein van CAH mag en kan plaatsvinden. Gezien de ontwikkelingsplannen en de overeenkomst met Bluerise voor het Curaçao Ecopark, is het beslist niet aannemelijk dat een afzinkplaats op Shut geplaatst zal kunnen worden.'

De holding stelt in het verlengde daarvan, dat er ook overleg dient plaats te vinden met de ontwikkelaar Bluerise. 'Dit om te voorkomen dat besmetting of enige andere vorm van verontreiniging de beoogde ontwikkelingen in de weg zal staan. CAH wacht de definitieve oplossing van VVRP af, maar wil graag overleggen over hoe zij proactief kan bijdragen aan het bespoedigen van een verantwoorde oplossing. Maar Shut moet dicht', aldus CAH-interim-directeur Wilhelmus ‘Junny’ Ignacio.

CAH benadrukt, dat er in het verleden herhaaldelijk sprake was van uitstel van de ‘afgesproken sluiting van Shut’. 'Wij hebben reeds vanaf 2013 formeel overleg gevoerd met diverse overheidsinstanties om tot een permanente oplossing voor het dumpprobleem te komen. Op basis van veelvuldig overleg, onderzoeken en diverse scenario’s, is het gewenste en noodzakelijke resultaat uitgebleven; het stopzetten van het dumpen van milieuvervuilend industrieel afvalwater op land en in zee bij Shut. Op laste van het GMN-ministerie heeft CAH in oktober 2014 de toegangsweg tot Shut voor de grote vacuümtrucks gesloten.'

Zoals bekend heeft dit tot verzet geleid bij verschillende organisaties, waarop de definitieve sluiting werd uitgesteld tot 1 februari van dit jaar. 'Deze sluiting is echter, nu op verzoek van de VVRP-minister, wederom uitgesteld in afwachting van een door de gezamenlijke ministeries ontwikkelde permanente oplossing voor verwerking van het zeer milieubelastende afvalwater. Voor CAH komt de beslissing om over te gaan tot het plaatsen van een bezinkbak op het Shut-terrein dan ook als een verrassing.'

 CAH stelt in afwachting van ‘wederom een definitief overheidsbesluit’, op dit moment zelf een (tijdelijke) oplossing te ontwikkelen om de vacuümtrucks een alternatief te kunnen bieden voor het afleveren van het milieuschadelijke afvalwater.

Laatste onderhandelingspoging tussen oud-CEO van Ctex en voormalig werkgever

Oud-CEO De Lima eist eenmalige beëindigings- vergoeding van Ctex


De oud-CEO van Ctex, Anthony de Lima, en zijn voormalige werkgever moeten nog een keer een poging wagen om tot een regeling te komen rond de ontslagvergoeding. Dat heeft de rechter gisteren bepaald, nadat ze er onderling niet uit waren gekomen, aldus de Amigoe vanmiddag, woensdag 29 juli 2015.

De Lima eist een eenmalige beëindigingsvergoeding van 288.750 dollar van Ctex. Dat bedrag is gelijk aan 75 procent van de maandelijkse vergoeding die hij kreeg, vermenigvuldigd met twaalf.

De Lima werd op 9 maart door de general board van Ctex als CEO van het bedrijf ontslagen. Hij kwam in opspraak vanwege publicaties in de media over mogelijke vervalsingen van Letters Of Intent (LOI’s), die Ctex in de startfase de deur uitdeed om mogelijke investeerders, klanten en personeel te interesseren voor het datacenter op Curaçao. Telecombedrijf UTS is een van de deelnemers en aandeelhouders.

Op 15 januari van dit jaar werd de Ctex-directeur op grond van de publicaties op non-actief gesteld, lopende een onderzoek hiernaar. Van een van die LOI’s is volgens de rechter vast komen te staan dat die inderdaad vervalst was. Uit forensisch onderzoek zou blijken dat De Lima daar niets mee te maken had gehad. Verder heeft het datacenter vanaf het begin te kampen gehad met financiële problemen.

Voor zesde keer brand bij Kabouterbos op Curaçao

Domeinbeheer gaat in opdracht van VVRP-minister aangifte doen van brandstichting

Stichting  Uniek Curaçao wil eindelijk goed beheer van natuurgebied


Op de enorme brand bij het Kabouterbos op Curaçao gisteren en vandaag, woensdag 29 juli 2015, in het natuurrijke gebied waar zich tevens een grote dam bevindt, wordt verontwaardigd gereageerd. Binnen tweeënhalve week tijd is dit de zesde maal dat er in het gebiedm dat in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) de bestemming ‘parkgebied’ heeft en overheidsgrond betreft, sprake is van brand. Dat bericht de Amigoe.

Aangezien de branden niet meer incidenteel van aard zijn en er duidelijk sprake lijkt te zijn van opzet, zal de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer in opdracht van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), nu officieel aangifte doen.


De politie bevestigt dat er vanmiddag op locatie een omvangrijk onderzoek ingesteld zal worden. Zoals eerder door de Amigoe is belicht, heeft een bezorgde omwonende aangegeven dat het de afgelopen paar jaar vaker is voorgekomen, dat het Kabouterbos doelwit van pyromanen werd. De afgelopen tijd zijn deze illegale activiteiten geïntensiveerd, ondanks de uitvoerige media-aandacht.

De hevige rookontwikkeling zorgde gistermiddag rond half twe in de omgeving van Damacor, de Snipweg, Mahaai en zelfs richting Emmastad voor een penetrante brandlucht en rookoverlast. Een bewoner bij Damacor wijst er ook op, dat er in het gebied een bejaardentehuis gevestigd is en stelt dat er tot in de late avonduren sprake was van overlast. Er zijn meerdere bewoners die zich beklaagden over de rookoverlast gedurende de nacht, mensen die last kregen van astma en die vandaag ook de ramen gesloten hielden.

Aangezien het bos ook een omvangrijke dam herbergt, wordt er tevens op gewezen dat bij de bluswerkzaamheden groot materieel moet worden ingezet, zoals loaders, waarvan de natuur onherroepelijk schade ondervindt. Ook de nadelige effecten van deze illegale activiteiten voor de dam worden hierbij aangehaald.

De Amigoe mocht afgelopen vrijdag nog mee op inspectie met de dambeheerder van de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB, voorheen Milieudienst) van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Irving Jano. Zo werd ook de dam van het Kabouterbos bezichtigd, waarbij bleek dat er toen al sprake was van flinke brandravage in de kom van de dam na een viertal branden. Jano was ook gistermiddag, na een tip, omstreeks twee uur op locatie. 'Het is ditmaal heel erg, het betreft een veel groter oppervlak dan voorheen, er is enorme rookontwikkeling. Wat ik er nu van kan zien, de brand woedt namelijk nog, is dat de dam een beetje beschadigd is. Het is nu wachten totdat de brand is geblust alvorens we de schade aan de dam op kunnen maken.' De brandweer was gisteravond omstreeks elf uur nog bezig met bluswerkzaamheden.

Theo van der Giessen van de Stichting Uniek Curaçao, die een onderhoudsovereenkomst met het GMN-ministerie heeft voor het gebied, stelt dat het Kabouterbos tweemaal per week door vrijwilligers van de stichting wordt aangedaan.

'Ook vanochtend was ons team van drie man in het gebied voor dit reguliere onderhoud, maar op locatie bleek dat er nog sprake was van een gevaarlijke situatie wegens brandhaarden. Het mag duidelijk zijn dat het hier onder andere een kostbaar recreatiegebied betreft en we vinden ook dat er nu echt een rechercheonderzoek moet worden ingesteld. Of moeten we wachten tot er een huis in de omgeving afbrandt?', aldus Van der Giessen.

Hij stelt dat er in de loop van de ochtend door de vrijwilligers is gebeld met de brandweer, die opnieuw met groot materieel uitrukte. 'Naar ik begrijp is er ook een brandweercommandant op locatie geweest die ontstelt heeft gereageerd op de omvang van de brand. Ook hebben wij contact gezocht met de politie en aandacht gevraagd voor de kwestie. We hebben nu in ieder geval de hoop dat men de zaak serieus neemt en een dieper onderzoek zal instellen. Maar, nu komt het belang van adequaat beheer van het gebied extra onder de aandacht. Aangezien Uniek Curaçao een goede samenwerking heeft met Carmabi, hopen wij dat de overheid snel een beslissing neemt inzake de beheerskwestie.'

Girjasing (VHP): 'Bezuinigingsmaatregelen BuZa mosterd na de maaltijd'

'Geen kritische mensen in Financieel Economisch Platform met verlengstuk regering als voorzitter'


Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zegt vandaag, woensdag 29 juli 2015, in het Dagblad Suriname, dat de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) op buitenlandse posten, mosterd na de maaltijd zijn. 

‘Wat is het nut? Men heeft de regering overgenomen in 2010 met een berg vol geld en men heeft het op een heel onverantwoordelijke wijze besteed.’ Girjasing verwijst naar het politiek verhaal van de toevoer naar Europa via Frankrijk, welke naar zijn mening in een compleet fiasco is geëindigd.

‘We hebben daar nu miljoenen aan schulden. Dit allemaal om een persoon, die het niet eens was met Nederland. Men heeft miljarden vergooid in Frankrijk en vandaag benoemen we wel een Nederlandse ambassadeur in Suriname. Ondertussen is al het geld weg en Frankrijk is van de baan.’

Ook de ambassade van Kaapstad in Zuid-Afrika haalde Girjasing als voorbeeld aan. Er zou daar nauwelijks zaken mee gedaan worden. ‘We hebben toen reeds gewaarschuwd dat men bezig was geld over de balk te gooien, maar men dacht daar toen niet aan. Het ergste en de hele rode lijn in dit alles is dat een klein deel van de bevolking vijd jaar heeft gestoeid en dat vandaag de totale bevolking het gelag moet betalen. Men heeft niet willen luisteren toen het goed ging, maar wanneer het goed gaat in een land moet je weten dat het ook slecht kan gaan en daarvoor moet je voorbereidingen treffen.’

Girjasing stelt, dat het land nu zelfs geen geld heeft om de minimale dingen te betalen. ‘We gaan terug naar nul door schoolgeld weer in te voeren en dit te doen en dat te doen.’

Tot 25 mei 2015 heeft men volgens hem gedaan alsof het prima ging in het land en nu komt men aan met een heleboel maatregelen die zullen worden getroffen. Nu wordt volgens Girjasing ‘zogenaamd’ iedereen erbij betrokken. ‘Toen het geld werd verdeeld, werd het volk er niet bij betrokken. Delen van het volk hebben wel genoten van het geld, maar niet het volk zelf. Het volk is zoet gehouden met een minimumloon en een sociaal contract, dat ons land veel geld kost. Nu kondigt de president zelf aan dat hij zwaar gaat bezuinigen op de naschoolse opvang, terwijl wij hiervoor hadden gewaarschuwd. Je kunt je alles permitteren. Iedereen kan een raket of vliegtuig hebben, maar je moet het je kunnen permitteren en niet leven boven je stand.’

De regering heeft, aldus de politicus, boven zijn limiet geleefd. Dit gaat nog steeds door, meent Girjasing en verwijst hierbij naar de inauguratieplechtigheid van de president en vicepresident, die volgens hem onnodig veel gaat kosten. Het kan volgens hem ook op een minder grootse wijze geschieden, vooral vanwege het feit dat het om dezelfde president gaat.

‘De VHP heeft een vertegenwoordiger in het Financieel Economisch Platform enkel en alleen om haar bijdrage te leveren, maar niet om te vechten om in de regering te gaan zitten. Dat willen wij absoluut niet hebben. Als ze niet luisteren naar wat de VHP voorstelt aan goede maatregelen, dan stappen we eruit. We gaan kritisch begeleiden, maar ik ga mijn mond niet blijven houden. We moeten steeds de mensen erop attenderen hoe het economisch probleem is ontstaan.’

Girjasing weet niet in hoeverre er kritische mensen in het platform zitting hebben, aangezien hij Naarendorp als een verlengstuk van de regering ziet. ‘Van hem kan ik niets kritisch verwachten. Kritische mensen in de regering vind ik mensen zoals Ragoebarsing, want die heeft tenminste verstand van zaken, maar zo onder de indruk van toppers in het forum ben ik niet. Ik had gedacht dat Karam of Sowma erin zouden gaan zitten. Dat zijn mensen die steeds aan de bel hebben getrokken over de situatie.’

Het schijnt Girjasing dat als je kritiek hebt, je buiten de deur van het platform wordt gehouden door de regering. ‘Ik weet niet of hier opzet is of als er sprake is van toneel, maar dit zal later blijken. Het is toch geen langdurend orgaan, maar het zal bestaan tot aan de redevoering van de president.' De president wil volgens Girjasing iedereen ‘zogenaamd’ erbij betrekken om zijn impopulaire maatregelen door te voeren. ‘De situatie heeft hij zelf voor ons veroorzaakt. Als hij goed had geluisterd naar de toenmalige oppositie had hij getemperd en waren we vandaag niet in deze rotzooi.’

Man (43) steelt bestelbus leverancier met daarin slapend 16-jarige dochter leverancier

Dief stopt busje bij André Kamperveen Stadion waarna burgers meisje weten te helpen en dief aan te houden


De 43-jarige Wirdjanand M. heeft zich gisteren behoorlijk verkeken toen hij een bestelbusje van een leverancier stal voor een handelszaak aan de Jodenbreestraat in het centrum van Paramaribo.

Want, wat hij niet wist was, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, 29 juli 2015, dat de 16-jarige dochter van de leverancier achter in het busje lag te slagen.

Kort na de diefstal werd het meisje wakker en zag een vreemde achter het stuur zitten. Ze begon om hulp te roepen en belde ook haar vader om door te geven waar zij was.

De dief bracht het busje in de Rattan Oemrawsinghstraat, achter het André Kamperveen Stadion, tot stilstand en sleurde het meisje uit het voertuig. Burgers schoten het meisje echter te hulp en wisten de man aan te houden. Het meisje liep enkele schaafwonden op. De man is in verzekering gesteld.

Bosarbeider in Tibitigebied voor wild aangezien en door collega neergeschoten

Slachtoffer (30) door hagel geraakt in bovenlichaam en een dijbeen


In het Tibitigebied is gisterochtend een 30-jarige bosarbeider door een collega voor wild aangezien en pardoes neergeschoten. De man was samen met vier collega’s in het gebied voor houtkap, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 29 juli 2015.

Hij vertrok gisterochtend uit het kamp om in het bos zijn behoefte te doen. Een 32-jarige collega werd wakker en dacht wild in het bos te horen. Hij pakte meteen een jachtgeweer en schoot op wat hij dacht was wild. Het slachtoffer werd onder andere in zijn bovenlichaam en een dijbeen geraakt door hagel. Na medische behandeling mocht hij naar huis.

De schutter en eigenaar van het jachtgeweer zijn aangehouden en in verzekering gesteld wegens overtreding van de Vuurwapenwet. De schutter was niet bevoegd om het wapen te gebruiken en de eigenaar heeft geen vergunning voor het wapen.

Jurist en econoom Samson: 'Deze regering heeft meer geld gehad dan Arron in 25 jaren'

'Alle problemen zijn over vier dagen door platform opgelost'

'Dat platform is een farce'


Jurist en econoom Guillermo Samson zegt vandaag, woensdag 29 juli 2015, in het Dagblad Suriname dat men in Suriname grappen zit te maken. 'Over vier dagen heeft Suriname geen problemen meer. Alle problemen zijn door het Financieel Economisch Platform (FEP) over vier dagen al opgelost', zegt Samson sarcastisch. 'Waarom heeft men toen men het zo goed had geen Spaar- en Stabilisatie Fonds (SSF) in het leven geroepen? Waarom heeft men het concept naar het parlement gestuurd en weer ingetrokken? Als er een SSF was, hadden we nu een appeltje voor de dorst. De regering zou gewoon naar 2020 overbruggen', aldus Samson.

Samson heeft geen vertrouwen in het platform. Hij meent al eerder gewaarschuwd te hebben, dat de regering meer uitgeeft dan zij ontvangt. 'Men heeft alles over de balk gegooid. De VHP heeft gezegd dat zij constructief bezig zullen zijn. Ze helpen, maar helpen is één en grote problemen waar wij nu in zitten is twee. Dit probleem is net als kanker, dat in terminale fase komt. Het geld is gewoon opgevreten. Ik zou dus geen verantwoordelijkheid willen dragen, want ik was er niet toen men feest vierde. Deze regering heeft meer geld gehad dan Arron in 25 jaren heeft gehad. Toch hebben ze de kans gezien om meer dan 15 miljard over de balk te gooien. Terwijl de president zegt dat er moet worden bezuinigd, gaat men feest vieren voor Srd 18 miljoen. Wie houdt wie voor de gek? Dat platform is dus een farce.'

De VHP is de enige oppositionele partij die in het Financieel Economisch Platform zitting neemt. Volgens Stanley Ragoebarsing moet het duidelijk zijn, dat de partij geen regeerverantwoordelijkheid deelt door in het platform zitting te nemen. De NPS en de grootste oppositionele partij na de VHP, ABOP, nemen geen zitting in het platform.

De NPS heeft met betrekking tot haar positie eerder haar standpunt kenbaar gemaakt. Volgens partijvoorzitter Gregory Rusland heeft de NDP op basis daarvan haar besluit genomen. 'Je moet precies weten wat de stand van zaken is. Je moet evaluaties plegen van hoe het komt dat wij beland zijn waar wij beland zijn. En op basis daarvan kun jij je plannen maken. De NPS heeft haar standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot deze aangelegenheid. Dat wil niet zeggen, dat wij onverschillig staan tegenover deze financiële economische situatie. Wij zullen op ons eigen manier ons bijdragen leveren om ervoor te zorgen dat de Surinamers uit deze situatie uit kunnen komen', aldus Rusland.

Doekhie (NDP) wil duidelijkheid over mogelijk begroot bedrag van Srd 18 miljoen voor inauguratie president en vicepresident

'Ik ga misschien ook loempia eten en een soft drinken, maar niet van diamant en goud'


Rashied Doekhie (NDP), die voor de derde maal als NDP-Assembleelid is gekozen in Nickerie, maar president Desi Bouterse zal helpen met het uitstippelen van zijn beleid en het parlement binnenkort de rug zal toekeren, vraagt naar verduidelijking omtrent de mogelijke besteding van Srd 18 miljoen. Dit bedrag zou door de parlementaire commissie die belast is met de inauguratie van de president en vicepresident op 12 augustus zijn beraamd. 

Doekhie die vandaag, woensdag 29 juli 2015, in het Dagblad Suriname zegt geen beschuldigende vinger naar iemand te wijzen, schroomt er echter niet voor om aan te halen dat zaken niet overdreven moeten worden.

‘Ik ga misschien ook een loempia eten en een soft drinken, maar niet van diamant en goud,’ aldus de politicus. Hij zegt niet dat er een ‘njang’ wordt gemaakt met het geld, maar geeft aan dat hij verduidelijking wenst van het uit te besteden bedrag.

Doekhie heeft inmiddels uitgerekend, dat ook als de duurste hotelkamers, de duurste geluidsinstallaties, de duurste versieringen, de duurste auto’s ingehuurd worden voor deze speciale dag, de begroting niet meer kan zijn dan Srd 5 miljoen. Srd 5 miljoen vindt hij zelfs te veel. ‘Met minder dan Srd 5 miljoen kan je een feest van jewelste organiseren.’

De NDP'er zegt verder zich ervan bewust te zijn, dat de broekriemen strakker aangetrokken moeten worden, maar geeft toe dat de inauguratie van de president best gevierd mag worden onder de normale proporties. Dat de onkosten voor de inauguratie beraamd zouden zijn op Srd 18 miljoen gaat wel zijn verstand te boven.

‘Iedereen weet wat een loempia, een barra, een saté, en een soft in de winkel kost,’ aldus Doekhie. Ook geeft hij aan dat er zeker 5.000 genodigden zullen zijn in de Anthony Nesty Sporthal waar de inauguratie van de president en vicepresident zal plaatsvinden.

Doekhie maakt een grove berekening, dat indien de tien zaken die van belang zijn op die speciale dag Srd 500.000 kosten dit zal uitkomen op een totaal van Srd 5 miljoen. Maar, voegt er aan toe dat er bij lange na geen tien items zijn, maar minder. Hij kan het zich ook niet indenken op grond waarvan een beklede stoel die vanuit Paramaribo helemaal naar Nickerie wordt vervoerd, voor een bedrag van Srd 5 wordt ingehuurd, maar dat dezelfde stoel in Paramaribo voor Srd 15 tot Srd 20 wordt ingehuurd. En geluidsinstallaties die vanuit Paramaribo helemaal naar Nickerie worden vervoerd zijn goedkoper dan geluidsinstallatie inhuren in Paramaribo. Deze blijkt in Paramaribo drie maal duurder te kosten. ‘Iemand moet ons komen uitleggen waar de rest van het geld naar toe gaat', aldus Doekhie.

Inmiddels heeft zijn NDP-collega Amzad Abdoel gisteren al laten weten, dat er helemaal geen sprake is van een begroot bedrag van Srd 18 miljoen voor de inauguratie van president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin....

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Snijders en Zunder namens RaVakSur zitting in Financieel Economisch Platform

RaVakSur vertegenwoordigt ook Bond van Leraren, BvL, in platform

Vakcentrales hebben wel diverse bezwaren tegen platform
 

De vakbondsleiders Errol Snijders en Armand Zunder gaan namens RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) zitting nemen in het Financieel Economisch Platform 2015 (FEP). RaVakSur zal ook de Bond van Leraren (BvL) vertegenwoordigen in het Platform. Dit zegt vakbondsleider Robby Berenstein,  voorzitter C-47, vandaag, 29 juli 2015, op Starnieuws

'Ondanks het feit, dat we een aantal bezwaren hebben tegen het platform, hebben wij besloten mee te doen', zegt Berenstein. Hij haalt aan, dat een bezwaar is dat op zeer korte termijn adviezen gegeven moeten worden. Er is geen ruimte om zaken diepgaand te bestuderen. Het eerste advies moet komende vrijdag al uitgebracht worden aan president Desi Bouterse.

Het gaat volgens Berenstein om de verhoging van de energietarieven. Hierover wordt al geruime tijd gesproken. Voor RaVakSur is dit geen discussiepunt, want de subsidies zijn te hoog. Het gaat er wel om op welke wijze dit zal gebeuren.

RaVakSur stelt dat er redenen zijn om niet mee te doen, maar toch is er besloten om wel te participeren in het FEP. 'Wij moeten elk forum waarin wij ons standpunt bekend kunnen maken over een aantal issues aangrijpen. Al is het zo, dat wij misschien minimaal invloed kunnen uitoefenen op het uiteindelijke besluit van de regering', aldus Berenstein.

Het platform is volgens de vakbondsleider 'een groep van belangen'. Berenstein zegt, dat Dilip Sardjoe namens de NDP is afgevaardigd, maar hij is ook ondernemer. Hij behartigt een bepaald belang en heeft ook belangen in de energiesector. 'Voor ons wordt het een belangen-fight in het platform. Dus op z'n minst willen wij de mening van onze belangengroep, de werkers, naar voren brengen in het forum. Daarvoor gaan wij in het platform.'

Personeel Uniqa krijgt bij overname Digicel Suriname 'zeer royale afkoopregeling'

'Afvloeiing zal royaal en riant zijn voor personeel, we laten mensen niet vallen'


Medewerkers van het telecombedrijf Uniqa blijven niet met lege handen achter, wanneer over vier maanden het bedrijf definitief wordt overgedragen aan Digicel Suriname. 'De mensen krijgen een zeer royale afkoopregeling', zegt operatiemanager Sanson Ogenio vandaag, 29 juli 2015, in de Ware Tijd.

De afkoopregeling is naar zijn zeggen zelfs veel beter dan wat de regels in Suriname minimaal voorschrijven. Het gaat om ongeveer 45 mensen die bij Uniqa werken. De manager zegt dat de werkrelatie met het personeel stopt, zodra Digicel de operaties volledig overneemt. Met Digicel is slechts een overeenkomst getekend voor overname van de Uniqa-klanten, de infrastructuur en andere bezittingen van het bedrijf.

Er is een transitieperiode van vier maanden uitgetrokken die deze maand is begonnen. Op Digicel is een beroep gedaan Uniqa-medewerkers die nu zonder baan komen te zitten 'een eerlijke kans te geven' bij het werven van nieuw personeel. 'De afvloeiing gaat een afvloeiing zijn die royaal en riant is voor het personeel. We gaan de mensen niet laten vallen.'

De afgelopen periode is goed met het personeel gecommuniceerd en Ogenio heeft het gevoel dat de mensen 'gerustgesteld zijn met de benefits die ze krijgen'.

Na aanhoudende verliezen trok de op Curaçao gevestigde moedermaatschappij UTS de stekker uit de Surinaamse operatie. Momenteel beheerst Uniqa vijf procent van de lokale telecommarkt. Ogenio geeft de verzekering, dat de diensten en producten zoals mobiel- en fixed internet die Uniqa aanbiedt gecontinueerd zullen worden door Digicel. Hij zegt dat het netwerk van Uniqa met dat van Digicel geïntegreerd zal worden, zodat het uiteindelijk één telecomnetwerk wordt.

Assemblee voert geen enkel rechterlijk vonnis uit in kwestie Pertjajah Luhur

Rechterlijke macht mag geen beslissingen voor parlement nemen


De Nationale Assemblee (DNA) heeft gisteren in huishoudelijk verband besloten om geen enkel rechterlijk vonnis in de zaak van de Pertjajah Luhur (PL) tegen DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons uit te voeren. De meerderheid in het parlement is van mening, dat de rechterlijke macht geen beslissingen voor het parlement mag nemen, omdat zij de toelating van de Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan rechtsgeldig heeft bevonden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 29 juli 2015.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi zegt in een reactie, dat zijn fractie samen met alle overige oppositiefracties tegen dit besluit van de volksvertegenwoordiging is. Santokhi is van mening dat Geerlings-Simons precies volgens het eerste Kort Gedingvonnis slechts een functionaris is, die het parlement binnen en buiten rechte vertegenwoordigt.

De parlementariër vindt dat de terugroeping volgens geldige wettelijke regels is geschied en deze normaal door zowel het parlement als het Centraal Hoofdstembureau (CHS) moet worden uitgevoerd. Indien het CHS binnen de kortste periode toch geen gehoor geeft aan de opvolging van Sapoen, zal hij namens de VHP een Kort Geding tegen dit orgaan starten.

‘Het is niet het CHS die terugroept, maar de partij. De VHP is hier belanghebbende en eist de opvolging', aldus Santokhi.

De VHP heeft in fractieverband besloten om niet mee te werken aan hetgeen door het parlement is beslist. Zij zal de ontwikkelingen afwachten en kijken wat zij verder zal doen. De rechtszaak tegen de DNA-voorzitter wordt overigens morgen behandeld.

'Alleen in Suriname krijg je "overheidsgarantie" bij een particulier project'

Jörgen Raymann wijst zijn Facebookvrienden op opmerkelijke advertentie c.q. politieke verwevenheid


Verdeeldheid onder bonden binnen ministerie van Openbare Werken

Werknemers Organisatie Openbare Werken schorten actie op....

Leden Bond van Personeel Sluizen en Gemalen zetten actie voort: ze eisen intrekking woorden minister


Leden van de Werknemers Organisatie Openbare Werken hebben hun actie opgeschort. Zij zijn vanaf vandaag, woensdag 29 juli 2015, weer aan het werk, zoals bondsvoorzitter Michael Sallons voorstelde tijdens een algemene ledenvergadering. De bond onderhandelt morgen verder met minister Rabin Parmessar. Voorwaarde voor verdere gesprekken was dat de medewerkers eerst het werk zouden hervatten. Dit berichten vandaag de Ware Tijd en Starnieuws.

De bondsvoorzitter zei, dat tijdens het vorig gesprek het instellen van een ‘commissie tuchtstraf maatregelen’ is gerealiseerd. Sallons stelt, dat in deze commissie ook de bond vertegenwoordigd zal zijn. Verder zullen aan de andere problemen op het ministerie worden gewerkt, zoals de toiletten. Ook de veiligheid van het technisch personeel wordt verder aangepakt. Over de FISO-kwestie ( Functie Informatie Systeem van de Overheid) liet Sallons communnicatie zien tussen OW en het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Ons ministerie heeft alles in orde.'

Maar, Sallons heeft de leden van de Bond van Personeel Sluizen en Gemalen niet zo ver gekregen om ook hun actie op te schorten. Zij eisen dat Parmessar de uitspraken die hij heeft gedaan tijdens een persconferentie eerst rectificeert.

De minister deed afgelopen vrijdag op een bijeenkomst met de pers een boekje open over de ambtenaren. 'Junks of familieleden die in opdracht of tegen betaling sluizen bedienen' was één van de beelden die de bewindsman schetste over de werkwijze van sommige personeelsleden. Hij merkte ook op, dat sluizen niet op tijd worden opengedaan of gesloten met als gevolg dat wijken onnodig onderlopen. Deze en andere uitspraken van de minister werken als een rode lap op een stier bij de ambtenaren.

Hij heeft tot maandag de tijd om zijn woorden in te trekken, anders dreigen zij hun acties te verscherpen. Zij blijven in beraad en melden zich om elf uur weer op het ministerie.

De vakbondsman benadrukte dat de acties niet zijn opgeheven, maar opgeschort. Hij heeft zijn leden gevraagd om te onderhandelen en hem een week te geven om verslag te doen aan de algemene ledenvergadering op 7 augustus.

Ifraash Olmberg nieuw lid Nationaal Jeugdparlement

Olmberg volgt naar Assemblee vertrokken Ramsahai op


Ifraash Olmberg zal de vrijgekomen plek in het Nationaal Jeugdparlement innemen. Rajiv Ramsahai die deel uitmaakte van het jongerenparlement, is gekozen tot Assembleelid. Kort voor zijn beëdiging, heeft hij zijn lidmaatschap van het Jeugdparlement opgezegd.

Prya Sital, voorzitter van het Jeugdparlement, zegt vandaag, woensdag 29 juli 2015, op Starnieuws dat het wachten is op de beëdiging van Olmberg door president Desi Bouterse.

Ramsahai was gekozen in het district Commewijne. De kandidaten met de meeste stemmen in een district worden gekozen verklaard. Als iemand bedankt, komt de volgende kandidaat met de meeste stemmen in de plaats, aldus Sital. Het Jeugdparlement kent geen schaduwkandidaten.

Intussen is de procedure gestart, zodat Olmberg kan worden toegelaten tot het Nationaal Jeugdparlement. Hij heeft binnen de vereiste veertien dagen bewilligd. De stukken worden opgestuurd naar de president, die een datum zal vaststellen waarop de installatie zal plaatsvinden.

Afhankelijk van de datum van zijn benoeming zal Olmberg ruim een half jaar dienen in de functie van jeugdparlementariër. Dit jongerenorgaan telt 29 leden.

De Universiteit van Curaçao moet ex-rector magnificus schadevergoeding betalen

Universiteit verliest door haar aangespannen rechtszaak

Rechter: Universiteit schiet ernstig tekort als goed werkgever'


De University of Curaçao mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez (UoC) moet van de rechter ex-rector magnificus (RM), Miguel Goede, alsnog een schadevergoeding betalen van 309.644 gulden aan inkomstenschade en 100.000 gulden aan overige schade, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf november 2014. Verder moet de UoC de eigen proceskosten en die van Goede betalen, samen goed voor 17.600 gulden. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 29 juli 2015.

De rechtszaak werd aangespannen door de UoC, die de zaak deze week verloren heeft. UoC spande de rechtszaak aan met als doel Goede te veroordelen tot het terugbetalen van 119.832 gulden. Dit bedrag was hem uitbetaald na een vonnis in 2011 waarin Goede een schadevergoeding was toegekend voor een bedrag van 19.972 gulden per maand in afwachting van een door de ex-RM begonnen bodemprocedure. De UoC betaalde hem dit bedrag uit van december 2011 tot en met mei 2012.

In hoger beroep werd die vordering later echter alsnog afgewezen, op basis waarvan UoC dit bedrag terugbetaald wilde krijgen. Daarin is de UoC niet geslaagd, sterker nog, het gerecht komt terug op een andere beslissing van ‘de enige rechter die de zaak na uitvoerig debat inhoudelijk heeft kunnen beoordelen’.

'Die beschikking is weliswaar ook vernietigd, maar niet op inhoudelijke gronden', zo oordeelt het gerecht nu. En in die beschikking komt de toenmalige rechter tot het oordeel:

'Dat de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA, nu UoC) ernstig tekort is geschoten in haar verplichting als goed werkgever te handelen. De Raad van Toezicht (RvT) wilde, om redenen waarnaar het gerecht alleen maar kan gissen, maar die volgens Goede politiek gemotiveerd waren, van Goede af en heeft om zijn doel te bereiken Goede moedwillig beschadigd. De RvT heeft hem niet alleen meermalen in brieven op onheuse wijze bejegend, maar heeft hem op basis van een ondeugdelijk onderzoek en een evident ondeugdelijk rapport beschuldigd van fraude, leugens en samenspanning. Een en ander is ook in de media breed uitgemeten. Hierbij dient bovendien bedacht te worden, dat de functie van Goede er één was van hoog aanzien en dat van de UNA, als instelling van wetenschap en onderwijs, juist een zorgvuldige handelwijze mocht worden verwacht. De wijze waarop de RvT met zijn RM is omgegaan, is een universiteit onwaardig.'

In het nu uitgesproken vonnis wordt ook uitvoerig verslag gedaan van de rechtsgang waarover geconcludeerd wordt, dat er al die tijd onduidelijkheid was over het karakter van het ontslag van Goede en of dit privaat- of civielrechtelijk aangevochten moest worden.

Uiteindelijk wordt in dit vonnis een uitzondering gemaakt op het beginsel van de formele rechtskracht en het eerder uitgesproken vonnis over de schadevergoeding alsnog toegekend.

Goede laat via zijn advocaat in een persbericht weten opgelucht te zijn: 'Het is een lange weg geweest, maar ik ben blij met de uitkomst. Ik hoop dat dit boek nu eindelijk gesloten kan worden.'

Openbaar Ministerie Curaçao gaat huisvesting uitbreiden

OM huurt monumentaal pand aan Chumaceiro Boulevard voor enkele afdelingen


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao gaat uitbreiden. Het is te krap geworden in De Tempel in Punda, Willemstad, waar het OM momenteel is gehuisvest. Dat zegt OM-woordvoerder Norman Serphos vandaag, woensdag 20 juli 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Onlans werd een contract getekend met de Stichting Monumentenzorg Curaçao voor de huur van het monumentaal pand gelegen aan de Chumaceiro Boulevard 11. In dit pand in Scharloo komt het Afpakteam dat met ingang van 1 augustus 2015 actief wordt, evenals de afdeling Boete-inning van het OM. Deze afdeling is op dit moment nog gehuisvest in de kelder van De Tempel.

De nieuwe locatie (Bron foto: OM)
'Door onder andere deze afdeling te verhuizen, creëert het OM ook meer ruimte in de panden in Punda', aldus Serphos die verder aangeeft dat in het nieuwe gebouw ook wat afdelingen van het Parket van de procureur-generaal worden geplaatst.

Het monumentaal pand gelegen aan de Chumaceiro Boulevard 11 ligt naast het voormalige Kranshi (Pachi de Sola). Het was sinds 1926 het eigendom van de familie Brandao. In 1983 brandde het gebouw echter helemaal af en werd vervolgens in 1985/1986 volledig gerestaureerd door de Stichting Monumentenzorg. Onder andere de voormalige SKS (tegenwoordig Controle & Beveiliging) heeft in dit pand gezeten.

'Dat is voor ons heel interessant. Want er is door de SKS verschillende veiligheidsissues aangebracht waar wij nu gebruik van kunnen maken, zoals hekwerk en speciaal beveiligde deuren. Normaal gesproken hadden wij die zelf moeten aanbrengen, maar dat is er nu allemaal al.'

De panden die het OM in Punda gebruikt zijn overigens ook van de Stichting Monumentenzorg. 'Er is al jaren een goede relatie tussen het Openbaar Ministerie Curaçao en de Stichting Monumentenzorg. Het is een goede huisbaas. Dus toen wij wisten dat we moesten uitbreiden, hebben we meteen contact met de stichting gezocht', aldus de woordvoerder van het OM.

Volgens plan zullen de afdelingen zich per 1 september in het pand aan de Chumaceiro Boulevard vestigen. Het Afpakteam gaat echter al een maand eerder aan het werk. Met ingang van 1 augustus 2015 gaat het in nauwe samenwerking met het Korps Politie Curaçao, de Belastingdienst Curaçao, het Team Inlichtingen en Opsporing Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, douane, kustwacht en het OM, kansrijke afpakprojecten selecteren en uitvoeren. De afgepakte goederen van criminelen door het Afpakteam zullen worden verkocht en de opbrengsten daarvan en het afgepakte geld zullen ten goede komen aan het Land Curaçao. Met de opbrengsten zullen eerst de kosten van het Afpakteam vergoed worden. De criminelen betalen dus zelf de inzet van de functionarissen die de criminele verdiensten van hen afpakken.

VSB wil zo snel mogelijk activering Sociaal Economische Raad

Diverse organi- saties dringen aan op instelling SER
 

Het bedrijfsleven, de vakbeweging en het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, gaan er bij de nieuwe regering op aandringen om de Sociaal Economische Raad (SER) zo snel mogelijk in te stellen. Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt vandaag, 29 juli 2015, op Starnieuws dat zijn organisatie bezig is met het lobbywerk.

In de afgelopen regeerperiode heeft de VSB erop gehamerd, dat de SER wou worden ingesteld en heeft niet geparticipeerd in het Tripartiet Overleg van werknemers, werkgevers en overheid.

Tijdens de recent gehouden zogenoemde informatieronde van president Desi Bouterse hebben diverse organisaties aangedrongen op het instellen van de SER. De noodzaak wordt onderkend door de regering. Bouterse heeft inmiddels laten weten, dat het Financieel Economisch Platform dat ingesteld is, van korte duur zal zijn. Hierna zullen de bestaande organen het verdere werk doen.

Welzijn stelt, dat de SER al bij wet van 4 maart 2004 is ingesteld. Het doel is de ordening van sociaal economische activiteiten te bevorderen. De raad bestaat uit 13 leden: 5 op voordracht van de regering, 4 van werknemersorganisatie en 4 van ondernemersorganisaties. Daarnaast zijn er 6 vaste commissies voor sociale en economische aangelegenheden.

Minister Lackin verwerpt inhoud Amerikaans overheidsrapport inzake mensenrechten

'Door VS gehanteerde criteria bij samenstelling TIP Report 2015 eenzijdig'Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken is het niet eens met de wijze waarop het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het jaarlijkse 'Trafficking in Persons Report' samenstelt. De criteria zijn niet duidelijk, aldus de bewindsman vanochtend, woensdag 29 juli 2015, op Starnieuws. 

De inhoud over mensenhandel verschillen enorm met constateringen van unilaterale organisaties, zoals de CARICOM, UNASUR en OAS. 'Ik heb toen het vorige rapport verscheen met de ambassadeur van de VS gesproken en onze bezwaren kenbaar gemaakt. De criteria die gehanteerd worden, zijn eenzijdig', stelt Lackin.


Suriname is voor het vierde achtereenvolgende jaar op de Tier 2 Watch List geplaatst in het gewraakte rapport. Suriname wordt in het rapport neergezet als een bron, doorvoerhaven en het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die worden blootgesteld aan sekshandel en mannen, vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid.

Lackin beweert, dat de VS geen rekening houdt met bepaalde praktische zaken die gelden in andere landen. Zo is het normaal, dat kinderen meehelpen in het binnenland en op het platteland met economische activiteiten. Maar, dat wordt gezien als kinderarbeid. Een ander voorbeeld is dat Chinese arbeiders die in Suriname werken hun ticket en andere kosten moeten terugbetalen. Bedrijven houden het paspoort in bewaring en maandelijks wordt een deel van het salaris ingehouden. Volgens Lackin wordt dat door de VS beschouwt als 'onder dwang arbeid verrichten'. De minister laat weten, dat met de arbeiders en bedrijven gesproken is. De werknemers die in het bos werken, vinden het juist prettig dat hun paspoort veilig is.

'Wij hebben diverse inspanningen verricht om verandering te brengen in de situatie. Dit op diverse gebieden, zoals onderwijs, volksgezondheid, sociale voorzieningen en naschoolse opvang. Onze inspanningen zien wij niet terug in het rapport. Suriname heeft internationaal diverse verdragen geratificeerd en houdt zich aan de bepalingen', aldus Lackin.

Hij zegt verder, dat diverse Caribische landen eerder ook al aangegeven hebben moeite te hebben met de beoordeling van de VS. 'Het gaat om een eenzijdig oordeel waarbij geen inbreng is van de betrokken landen.'

OW: 102 Huishoudens getroffen door rukwinden

14 Huishoudens hebben lening bij SPSB aangevraagd

Minister Parmessar: Hulpverlening verloopt vlot en volgens planning


In totaal hebben 102 huishoudens schade ondervonden door de rukwinden van vorige week dinsdag, zo laat het ministerie van Openbare Werken (OW) weten. Van 50 gezinnen wordt binnen 24 uur de schaderapporten afgewerkt, van de overige 52 is al een inventarisatie gemaakt, zo berichten vandaag, woensdag 29 juli 2015, de Ware Tijd en Starnieuws.

Tot afgelopen maandagochtend hadden 14 huishoudens een aanvraag gedaan voor een lening van maximaal 15.000 Surinaamse dollar, die de overheid na de ramp via de Surinaamse Postspaarbank beschikbaar heeft gesteld.

'De verwachting is dat er meer aanvragen zullen binnenkomen, de animo is groot. Dit is een teken dat de mensen blij zijn dat zij een mogelijkheid hebben om alles in orde te krijgen', stelt luitenant-kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

OW laat verder weten dat zinkplaten, houtmateriaal en voedselpakketten gedoneerd zijn vanuit de gemeenschap, die ook al verstrekt zijn aan de slachtoffers. 'Op dit moment zijn ongeveer 15 huizen geholpen met zinkplaten en hout of andere materiële steun', aldus Slijngard.

Samen met de bestuursdienst heeft het NCCR 262 dekzeilen verstrekt aan huishoudens en scholen. 'Voor wat betreft herstelwerkzaamheden aan de getroffen scholen is gezorgd voor een goede alternatieve opvang, zodat het onderwijsproces niet verstoord raakt', zegt OW-minister Rabin Parmessar.

De bewindsman komt tot de conclusie, dat de hulp die geboden wordt aan de directe slachtoffers van de rukwinden vlot verloopt en volgens planning. Hij had maandag een evaluatieonderhoud met het NCCR, het ministerie van Volksgezondheid en de bestuursdienst. Tijdens dit onderhoud presenteerden de drie instanties een tussentijdse evaluatie.