zaterdag 1 augustus 2015

Naïeve rapper Panka geschrokken van publiciteit over zijn eigen woorden op Facebook

'Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je post en je moet dan ook instaan voor consequenties'


Het voorpagina-artikel dat het Dagblad Suriname gisteren over de uitspraken van Enver Panka op zijn Facebookpagina had gepubliceerd, leidde op Facebook tot behoorlijk wat ophef. Zelfs Enver Panka reageerde op het bericht. Naïeve

De artiest was duidelijk niet geamuseerd en nam het het dagblad kwalijk dat zij letterlijk had gepubliceerd wat hij had gepost, zo bericht die krant vandaag, zaterdag 1 augustus 2015.

‘Werkt ‘t zo nu, Dagblad Suriname? Gaan jullie afleiden en een artikel plaatsen op de voorpagina zonder mij erover te spreken? Want als dat het geval is, dan zegt het meer over jullie manier van werken dan over de inhoud van het artikel… Heel netjes van jullie, man… Proficiat…’. 


Na het bericht van Enver laaide de discussie op. Had het dagblad wel toestemming om dit te publiceren? Hoewel duidelijk in het artikel vermeld stond dat hij dit zelf had geschreven, waren er toch mensen van mening dat Enver de krant voor de rechter moest slepen. Andere namen het de artiest kwalijk wat hij op Facebook had gezet en maakten hem uit voor 'racist'. Overigens zijn vele reacties van eenzelfde inhoudelijk niveau als die van Panka zelf.

Maar, als artiest weet je dat de media je volgt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je post en zodoende moet je ook instaan voor de consequenties. Het zijn immers zijn eigen woorden, zo laat het Dagblad Suriname weten.

De reactie vandaag van Panka lijkt erop te duiden, dat hij nogal naïef is en zich kennelijk heeft verkeken op de publieke functie van social media.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Plooien tussen personeel OW-afdeling Sluizen en Gemalen en minister zijn gladgestreken

Personeel is weer volledig aan het werk


Werknemers van de afdeling Sluizen en Gemalen van het ministerie van Openbare Werken zijn vanaf vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, weer normaal aan het werk, aldus de Ware Tijd Online. Collega’s van overige afdelingen hadden woensdag al hun actie opgeschort. De sluiswachters waren boos op minister Rabin Parmessar, omdat hij hen in de media openlijk had bekritiseerd voor de manier waarop ze werken. 

Een groot deel van de ambtenaren, inclusief sluiswachters op het ministerie, was sinds vorige week vrijdag in actie, omdat de minister had nagelaten hen tegemoet te komen wat betreft een aantal wensen. De actie hield in, dat er tot elf uur 's morgen werd gewerkt.

De bewindsman, bestuur en leden van de bond hebben gisteren zaken uitgesproken. Michael Sallons, voorzitter van de Bond Personeel Sluizen en Gemalen en van de Werknemersorganisatie Openbare Werken, zegt dat 'de plooien zijn gladgestreken'. Het personeel eiste excuses van de minister voor zijn krenkende uitspraken, maar Sallons wil niet zeggen of dat inderdaad is gebeurd.

'Waar er onduidelijkheden waren zijn die weggewerkt en op gegeven moment kon men elkaar begrijpen.'

Terwijl het werk voorlopig weer is opgepakt door de ambtenaren, gaat het overleg tussen het bondsbestuur en de minister over de eisen door. Het bestuur zal komende vrijdag verslag doen aan de leden en verdere instructies geven over het eventueel definitief beëindigen van de acties

Klinika Capriles op Curaçao meer schulden dan alleen het exploitatietekort van ruim 7 miljoen gulden

Kliniek moet ook van rechter ruim 3.5 miljoen gulden betalen aan APC en BZV


Naast het al bekende exploitatietekort van ruim 7 miljoen gulden van Klinika Capriles op Curaçao, blijkt dat de instelling voor patiënten met een psychische aandoening in twee rechtszaken ook nog eens veroordeeld is tot het terugbetalen van ruim 3,5 miljoen gulden. Dit wegens niet afgedragen premies aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en in het verleden teveel geïnde vergoedingen van ambtenarenverzekering BZV. Dit bericht de Amigoe zaterdag 1 augustus 2015.
 
Dat blijkt uit de jaarrekeningen over 2013 en 2014, die vorige week naar de Staten zijn gestuurd. De vonnissen in de rechtszaken zijn op 17 februari en 23 maart van dit jaar uitgesproken, dus na de balansdatum van de jaarrekeningen. De directie is in gesprek met de overheid om deze aan te houden.

Op 11 februari van dit jaar legde het personeel van de kliniek het werk neer, nadat de directie bekend had gemaakt dat de banen van 50 mensen in gevaar waren wegens de tekorten. Een van de voornaamste oorzaken daarvoor is volgens de directie het feit dat sinds de oprichting van Stichting APZ Dr. D.R. Capriles in het jaar 2000, de toenmalige tarieven ondanks de onontkoombare stijging van kosten nooit zijn aangepast. Bovendien vergoedt de SVB zelfs deze niet toereikende tarieven niet.

In het vonnis in hoger beroep in februari van dit jaar werd de kliniek veroordeeld tot het betalen van 2,4 miljoen gulden wegens het niet betalen van de VUT-premies aan het APC. In het vonnis in eerste aanleg van 23 maart werd de kliniek veroordeeld tot terugbetaling van meer dan 1 miljoen gulden, omdat dat bedrag in het verleden teveel ontvangen werd van de ambtenarenverzekering BZV. Dat bedrag is door de kliniek aangewend om toen nog onbetaalde facturen voor geleverde zorgdiensten aan SVB/BZV-verzekerden te vereffenen. Derhalve dienen deze facturen door de kliniek, na te realiseren onderzoek, wederom als onbetaald aangemerkt te worden. Daaropvolgend dienen de inningsacties bij de SVB/overheid van start te gaan. Aldus het oordeel van de rechter.

Naar aanleiding van de acties in februari en de inmenging van vakbond Abvo vonden er wel gesprekken plaats met de overheid, waarna minister van Volksgezondheid Ben Whiteman (PS) een operational audit aankondigde naar de financiële huishouding van de kliniek. Hij werd hierin gesteund door de ministerraad. De Stichting OverheidsAccountantsbureau (Soab) is hiermee belast, maar het rapport is nog niet klaar.

Intussen heeft het bestuur van Klinika Capriles de vaste commissie Gezondheidszorg van de Staten uitgenodigd voor een werkbezoek aan de kliniek naar aanleiding van de financiële tekorten. Het exploitatietekort brengt het voortbestaan van de kliniek in gevaar. Doel is de Statenleden te informeren over de huidige situatie, de visie op de problematiek en de voorstellen die kunnen leiden tot een constructieve en structurele oplossing, aldus Oostburg.

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de personeelslasten over 2013 en 2014, met ruim 20 miljoen gulden, nagenoeg gelijk bleven, al steeg de pensioenbijdrage van de werkgever met ruim 40.000 gulden in 2014. Aan sociale premies en overige schulden werd het afgelopen jaar wel bijna 6 miljoen gulden meer betaald dan in 2013 (toen 7,1 miljoen gulden). Op onderhoud werd bijna de helft bezuinigd, van 6 ton in 2013 naar 350.000 gulden vorig jaar. De algemene kosten stegen met bijna 2 ton. Zo verdubbelden de huurkosten van 110.000 naar meer dan 220.000 gulden. De post Interne & Externe Communicatie bedroeg in 2013 ruim 14.000 gulden. Vorig jaar was dit 179.000 gulden. Ook de bestuursvergoedingen stegen van bijna 89.000 gulden in 2013 naar 101.000 gulden vorig jaar.

Onafhankelijk Statenlid Leeflang op Curaçao: Belastingdienst int gelden op agressieve en ongepaste wijze

Leeflang kaart wijze van belastinginning Belastingdienst aan bij minister Jardim

'Onacceptabel dat belasting als wapen wordt gebruikt om burgers en ondernemers kapot te maken'


Onafhankelijk parlementariër Omayra Leeflang op Curaçao kaart in een brief aan minister José Jardim van Financiën de heffings- en invorderingsmethode van de Belastingdienst aan. Leeflang stelt van verschillende mensen uit diverse lagen van de bevolking gehoord te hebben dat de belastinginning op een agressieve en ongepaste wijze gebeurt, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 1 augustus 2015.
 
Zo zou een gepensioneerde een aanslag van 1.300 gulden hebben gekregen. Om die te kunnen voldoen moet die persoon 500 gulden per maand betalen. Toen hij hierover bij de Belastingdienst ging klagen, omdat hij geen geld overhoudt om eten te kopen, kreeg hij als antwoord dat belasting belangrijker is dan voedsel. Ook zou een ondernemer zijn bedreigd dat als hij het restant van zijn betalingsregeling niet in één keer zou voldoen, ‘er dan speciaal een paar Nederlanders zouden komen die zijn spullen gaan verkopen’.

Volgens Leeflang is het onacceptabel dat belasting als een wapen wordt gebruikt om burgers en ondernemers kapot te maken.

'Het lijkt erop dat er geen ruimte is om tot een redelijke betalingsregeling te komen, maar dat er opdracht is gegeven om eigendommen van burgers en ondernemers te verkopen', aldus Leeflang. De parlementariër wil van de minister weten wat het beleid voor het treffen van betalingsregelingen is. Ook vraagt ze naar de reden waarom er geen campagne is opgezet om aan ondernemers mee te delen dat de Belastingdienst binnen een bepaalde tijd openstaande belasting gaat innen of dat ze zelf moeten komen betalen voordat er harde acties worden ondernomen.

Eenzijdig dodelijk verkeersongeluk in Bándabou op Curaçao

41-Jarige automobilist met hoge snelheid tegen lantaarnpaal gereden
 
(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Bij een eenzijdig auto-ongeluk in Bándabou op het noordelijk deel van Curaçao is afgelopen nacht de 41-jarige Ulises Ramses Hortega om het leven gekomen. Dit bericht vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, de Amigoe.
 
Omstreeks twee uur vanochtend kwam er een melding binnen bij de politie dat er een ernstig ongeluk was gebeurd in Rio Magdalena. Toen de agenten op de bewuste plek aankwamen, troffen ze een familieauto aan die tegen een lantaarnpaal was gebotst.

Uit het vooronderzoek bleek dat de chauffeur met hoge snelheid had gereden. De politie zegt dat de auto daardoor uit de bocht is gevlogen en tegen de lantaarnpaal is geknald. Met de hulp van de brandweer is het lichaam van het slachtoffer uit de auto gehaald. Hoewel de broeders van de ambulancedienst snel ter plaatse waren, konden ze zijn leven niet meer redden. De politiearts heeft ter plekke de dood van Hortega geconstateerd.

Het is de elfde verkeersdode van dit jaar.

Curaçaose geiten, koeien, varkens en schapen vanaf september geoormerkt

In totaal moet 18.000 stuks vee voorzien worden van oormerk


Als alles volgens plan verloopt wordt er in september een aanvang gemaakt met het oormerken van geiten, koeien, varkens, schapen op Curaçao. Dat zegt Arnold Dwarkasing, hoofd van de Veterinaire Dienst op het eiland, vandaag, 1 augustus 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De verwachting is om een totaal van 18.000 stuks vee te oormerken, aldus het hoofd. De maatregel is bedoeld om het stelen van vee te bemoeilijken en veehouders de gelegenheid te geven om hun vee te registreren.

In de praktijk weten de houders wel wanneer er dieren bij hen zijn gestolen. Maar, het is lastig voor hen om aangifte te doen omdat hun vee niet officieel geregistreerd is met een oormerk. Als de eigenaar een van hem gestolen geit bijvoorbeeld elders tegenkomt, dan kan hij zonder oormerk moeilijk bewijzen dat het dier van hem is.

Volgens het hoofd wordt veediefstal niet uitgeroeid door de dieren te oormerken, maar werpt het wel een drempel op om diefstal te voorkomen. Eigenaren van dieren kunnen hun vee tot eind van dit jaar nog gratis laten oormerken. Vanaf volgend jaar moeten de eigenaren zelf voor de kosten opdraaien.

De overheid wil de eigenaren dit jaar nog tegemoet komen, maar zij hebben ook hun verantwoordelijkheid als houder, zo licht Dwarkasing toe. Daarna wordt tussen de 2 en 6 gulden voor een set van twee oormerken in rekening gebracht. Volgens het hoofd is het aanbrengen van het oormerk niet pijnlijk, het is te vergelijken met het gevoel als je een spuitje krijgt, aldus het hoofd.

Amerikaans overheidsrapport: Overheid Curaçao onderneemt geen stappen in aanpak mensenhandel in niet-gereguleerde seksindustrie

'Trafficking in Persons'-rapport kritisch over aanpak mensenhandel op Curaçao 


Niet alleen de illegale seksindustrie op Curaçao is gevoelig voor mensenhandel. Ook het droogdok, de bouw, landscaping, minimarkten, detailhandel, restaurants en industrieën zijn plekken waar vaak migranten gedwongen arbeid verrichten omdat zij illegaal op het eiland zijn en mogelijk via mensenhandel hier gekomen zijn. Het gaat dan om mensen uit andere Caribische landen, Zuid-Amerika, China en India. Dat staat in het onlangs door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde 'Trafficking in Persons’ 2015 (TIP)-rapport, waarin Curaçao als Tier-2 land gecategoriseerd wordt. Dit bericht het Antilliaans Dagblad 1 augustus 2015.

'De autoriteiten hebben geen fondsen beschikbaar om dienstverlening aan de slachtoffers te verlenen. Ook zijn er geen standaarden ontwikkeld voor procedures om slachtoffers te identificeren. De overheid heeft ook geen stappen ondernomen om mensenhandel in de niet-gereguleerde seksindustrie aan te pakken en er is ook geen capaciteit beschikbaar voor arbeidsinspecties in de andere kwetsbare industrieën', aldus het rapport.

Op deze gebieden moet Curaçao snel actie ondernemen, zo wordt aanbevolen. Daarbij moeten niet alleen zorgverleners betrokken worden, maar er moeten ook sancties opgelegd worden aan bedrijven en de overheid of ambtenaren die medeplichtig zijn.

Verder moet er scholing zijn en een voorlichtingscampagne opgesteld worden in verschillende talen, gericht op de lokale bevolking, maar ook op mensen die mogelijk slachtoffer zijn. 'Zij moeten zich bewust zijn van hun rechten', zo staat in het TIP-rapport.

In het rapport wordt volgens het dagblad overigens specifiek het goede werk van Bureau Slachtofferhulp genoemd. Tot slot wordt in het rapport bij Venezuela, dat als Tier-3 land is beoordeeld, geschreven over Venezolaanse vrouwen die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie op voornamelijk Curaçao, Aruba en Trinidad & Tobago.

Stichting Uniek Curaçao wil inzet rechercheteam naar onderzoek branden Kabouterbos

'Groep met commerciële belangen vermoedelijk achter de branden'Er moet een rechercheteam worden ingesteld om verder onderzoek te doen naar de branden in het Kabouterbos. Dat stelt Theo van der Giessen van Stichting Uniek Curaçao vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, in het Antiliaans Dagblad. 

De directeur heeft het vermoeden dat ‘een groep met commerciële belangen’ achter de branden zit deze week waarbij ruim twee voetbalvelden aan natuur vernield werd. Concreet bewijs daarvoor heeft hij niet in handen, maar hij heeft wel de politie op de hoogte gesteld van zijn verdenkingen.

Stichting Uniek Curaçao beheert samen met milieuorganisatie Carmabi het Kabouterbos, de stichting heeft een zogeheten onderhoudsplicht. Van der Giessen beaamt dat er sprake is van brandstichting, maar aan het idee dat het om één enkele ‘pyromaan’ gaat, zoals de politie beweert, wil hij niet. 'Wij hebben het vermoeden dat het niet om een persoon gaat, omdat er meerdere brandhaarden zijn.'

Volgens de directeur moet alle natuur tegenwoordig wijken voor economische ontwikkeling en zou er ook commerciële interesse zijn om het Kabouterbos te ontwikkelen. 'Wij denken dat het daarom heel bewust is aangestoken.'

De Stichting Uniek Curaçao gaat, wegens de onderhoudsplicht, twee keer per week onder meer naar het Kabouterbos. Zij proberen daarbij ook een stuk preventie en bewaking van het natuurgebied op zich te nemen, maar dat is volgens Van der Giessen niet zonder gevaar. 'Ook daarover zijn we in contact met de politie.' Deze dagen let de stichting extra goed op, waarbij ze hopen de brandstichter in de kraag te kunnen vatten. Ook de omwonenden van het Kabouterbos zijn volgens hem extra alert. 'Mensen laten er vaker hun hond uit en letten goed op.'

Van der Giessen hoopt op nog meer initiatief vanuit de buurt in de vorm van een burgerwacht. De voorman van Uniek Curaçao stelt dat het Kabouterbos een stadspark is en ‘essentieel’ voor de ontwikkeling van de opgroeiende jeugd, maar ook voor het gezinsleven. Behalve dat het een belangrijke sociale functie heeft is het ook een waterwinplaats. En dat is bijzonder op Curaçao. 'Er is een bijzondere flora, maar vooral fauna.' Zo worden er met enige regelmaat bijzondere vogels gespot.

Daarnaast is het Kabouterbos gratis toegankelijk. 'En ook dat is tegenwoordig een uitzondering. Veertig tot 45 procent van de natuurgebieden zijn niet gratis toegankelijk voor de inwoners van Curaçao. Inclusief stranden. Daarmee wordt natuur onttrokken aan de families en dat is onacceptabel. Natuur is vrijheid en moet voor iedereen toegankelijk zijn', aldus Van der Giessen.

Slechts 3 op 100 baby's krijgen alleen borstvoeding in eerste zes maanden

UNICEF: Suriname een van de landen met laagste percentage borstvoeding


In Suriname krijgen slechts 3 op de 100 baby’s alleen borstvoeding in de eerste zes maanden. Tot deze conclusie komt Marianne Flach, UNICEF- (het kinderfonds van de Verenigde Naties) vertegenwoordigster in Suriname. Ze stelt, dat Suriname tot een van de landen behoort met het laagste percentage borstvoeding. 'Verder is ook op te merken, dat slechts 15 procent van de kinderen nog borstvoeding krijgt tot twee jaar.'

Volgens Flach heeft Suriname nog een lange weg te gaan voordat alle kinderen de voordelen van borstvoeding kunnen ervaren.

Volgens Georgetina Eillioth, voorzitter van Stibosu (Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname), komt de bewustwording langzaam op gang. Zij zegt, zo bericht Starnieuws zaterdag 1 augustus 2015, dat vooral moeders die aan het werk zijn of studeren de stichting bellen om te kijken of er kolven zijn zodat ze de melk aan de oppas kunnen geven voor het kind. Iedereen die een kolf wil, kan bij de stichting terecht.

Ook minister Michel Blokland van Volksgezondheid benadrukte afgelopen vrijdag, bij de start van de 'Wereld Borstvoedingsweek' in het Diakonessenhuis, het belang van borstvoeding en de noodzaak om te blijven timmeren aan de weg om mensen op de voordelen van borstvoeding blijven wijzen.

'Vroeger was het een geheel normale zaak, op de een of andere manier zijn we gedurende de afgelopen jaren afgedaald naar een niveau waarbij eigenlijk nog heel weinig moeders borstvoeding geven. Ook naar de wetgeving voor werkende moeders om het geven van borstvoeding toch goed mogelijk te maken, moet naar gekeken worden', aldus de bewindsman.

Het belang van borstvoeding zal deze hele week extra worden benadrukt. De borstvoedingsweek wordt internationaal jaarlijks van 1 tot 7 augustus gehouden. Het thema dit jaar is ‘borstvoeding EN werken, dat lukt wanneer we SAMEN werken’.

Rukwinden leiden tot toename aanvragen dakverzekeringen

Al ruim vijf jaren kunnen Surinamers zich verzekeren tegen gevolgen storm en rukwinden


Verzekeren tegen storm en rukwinden is al ruim vijf jaar mogelijk in Suriname. Toch zijn Surinamers zich er niet van bewust dat het, afsluiten van een brandverzekering met daaraan gekoppeld een dakverzekering hen veel ellende kan besparen. 'Men denkt meestal het zal mij niet overkomen’, zegt Wim Lalbiharie, directeur van verzekeraar Fatum, vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, in de Ware Tijd. 

Hij merkt al geruime tijd een toename in het aantal aanvragen vann dakverzekeringen. Bij verzekeringsmaatschappij Parsasco loopt het sinds de rukwinden van vorige week storm. 'Wij krijgen dagelijks gemiddeld honderd klanten die zich laten informeren over de storm- en rukwindenverzekering', zegt productiemanager Narish Ramjanam.

Ramjanam is ondanks de toename van oordeel,dat de bewustwording over de noodzaak van een verzekering onvoldoende is. Al bij het voorlichten van klanten over verzekeringen wordt er weinig interesse getoond. 'Maar, wanneer iets zich voordoet is iedereen in rep en roer. Dan pas gaat men zoeken naar een dekking voor geleden schade.'

Ramjanam vindt niet dat de overheid verantwoordelijk gesteld kan worden voor de geleden schade. Hij is van mening dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenschap is om voor zekerheid en zelfbescherming te zorgen. Bij het verzekeren worden de dakwaarde en de verzekeringspremie aan de hand van de hoedanigheid, het technisch risico en de wensen van de klant bepaald. De premietarieven voor de dakverzekering zijn lager dan de gemiddelde brandverzekeringstarieven.

Bij de dakverzekering van Parsasco wordt voor woonhuizen gemiddeld vijftien procent van de totale waarde van het pand gehanteerd als waarde van de dakconstructie. Dit is dan ook het maximale bedrag dat uitgekeerd zal worden.

Staatsolie: 'Er is al olie gevonden in twee proefbronnen voor kust Saramacca'

Proefboringen Staatsolie voor kust Saramacca lijken al vruchten af te werpen


Staatsolie is nauwelijks begonnen met proefboringen naar olie voor de kust van Saramacca, maar ze heeft nu al reden tot bijzonder optimisme. 'We zijn van plan om negen proefbronnen aan te leggen. We zijn pas bij de tweede en in beide is olie gevonden', onthult Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, in de Ware Tijd.

Blok 4 is veelbelovend, omdat het precies langs Saramacca loopt waar Staatsolie zijn grootse oliebronnen heeft. 'De bedoeling is om door te gaan totdat alle geplande proefboringen afgerond zijn. Na de resultaten op rij te hebben gezet, zullen wij additioneel boren om vast te stellen hoeveel olie er per bron precies beschikbaar is.'

Het staatsbedrijf hoopt minstens honderd miljoen vaten aan winbare olie in dit blok te vinden. Dit zou een verdubbeling van de bestaande reserves betekenen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Staatsolie, dat ze volledig voor eigen rekening, tien tot twintig miljoen Amerikaanse dollar, een zoekoperatie op zee uitvoert.

Elias noemt het bijzonder positief, dat er al bij de eerste twee proefbronnen olie is gevonden. 'In tegenstelling tot andere landen die heel grote bronnen vinden, ligt onze olie verspreid in 'pockets', de ene groter dan de andere.'

Er wordt geboord in waterdieptes van 0 tot 25 meter. Als Blok 4 genoeg olie oplevert zal het bedrijf voldoende hebben om tot 2050 in productie te blijven. De maatschappij zal tegen 2020 de jaarlijkse productie hebben verhoogd van zes naar negen miljoen vaten.

Korps Politie Suriname start veiligheidscampagne

Campagne vooral gericht op de vakantie- periode


Het Korps Politie Suriname is vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, gestart met een veiligheidscampagne bij het servicestation Lo Tam Loi op de hoek van de Maagden- en dr. Sophie Redmondstraat in het centrum van Paramaribo.

Er is voor deze campagne speciaal promotiemateriaal ontworpen. Het doel van de campagne is om het belang van veiligheid in algemene zin in de vakantieperiode te benadrukken, aldus de afdeling Public Relations van het korps in een persbericht.

Het promotiemateriaal werd gisteren al overhandigd aan korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. Met deze campagne worden ook de imagomascottes van het Korps Politie Suriname geïntroduceerd die op het promotiemateriaal zijn afgebeeld. Het gaat om een mannelijke en vrouwelijke 3D figuur gekleed in het politie-uniform die de politie uitbeelden en in de toekomst vaker gebruikt zullen worden bij verschillende activiteiten.

Minister Parmessar: 'Je staat er versteld van hoeveel mensen nu nog beschermend mangrovebos kappen in kustgebied'

Wetgeving moet 'beheersdaden' langs kust Suriname onmogelijk maken


Een initiatiefwet die de kuststrook van Suriname moet gaan beschermen moet ervoor zorgen, dat zogenoemde beheersdaden langs de totale kust vrijwel onmogelijk worden gemaakt. Een daarbij behorende kaart zal aangeven tot hoe diep landinwaarts, van Albina tot Nickerie, beschermd gebied zal zijn. Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken heeft onlangs het betreffende wetsvoorstel ingediend bij de De Nationale Assemblee, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 1 augustus 2015.

Hydroloog Sieuwnath Naipal, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is nu in het gebied rond Weg naar Zee bezig met een palenproject dat voor landaanwinst moet zorgen, terwijl ook mangrovebomen zullen worden geplant als natuurlijke bescherming tegen de zee. Parmessar riep al voor de verkiezingen om het beschermde gebied.

'Ik ben bij de aanleg van de dijk bij Weg naar Zee gaan kijken en je staat er versteld van hoeveel mangrovebos mensen nu nog kappen', aldus Parmessar. Zoals blijkt uit het wetsontwerp, begint het beschermde gebied vanaf het punt waar de oceaan zes meter diep is. Het wetsvoorstel wil dat er een beheersautoriteit in het leven wordt geroepen die de minister moet adviseren over de begrenzing van het gebied.

Mensen die in de kuststrook dammen, bouwwerken en dergelijke opwerpen of mangrovebossen kappen, kunnen een boete van Srd 50.000 opgelegd krijgen. Dit kan bij herhaling oplopen tot Srd 100.000.

Ook de wateroverlast in Paramaribo Noord roept volgens Parmessar om bescherming. 'Het was de bedoeling dat de Kleinestraat de bovengrens zou zijn. Echter, men heeft zich niet hieraan gehouden en wij zitten nu met de gevolgen', aldus de bewindsman.

Psychiatrisch Centrum Suriname bestaat 1 oktober 120 jaar

Psychiatrische instelling is van een 'bewaarcentrum' een modern ziekenhuis geworden


Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, bestaat op 1 oktober dit jaar 120 jaar. De instelling is van een zogenoemd bewaarcentrum een modern ziekenhuis voor professionele gezondheidszorg geworden. Er zullen diverse activiteiten, sommige met een nationaal karakter, worden georganiseerd voor de ‘bigi yari’. De leiding van het PCS laat vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, in een uiteenzetting weten wat zoal de plannen zijn ter viering van het 120-jarig bestaan.

Afgelopen week werd een uitstapje georganiseerd voor de gepensioneerden naar Para. Dit weekend wordt in Nickerie een ‘bevolkingsonderzoek’ gelanceerd. PCS gaat een landelijk onderzoek doen naar alcoholmisbruik, depressie en angststoornissen.

Volgend weekend wordt een open dag gehouden bij de afdeling verslavingszorg en op de feitelijke verjaardag zal tijdens de receptie een gedenkboek worden gepresenteerd.

In oktober volgt ook een seminar over de geestelijke gezondheidszorg met medische professionals en burgers. De herdenkingsmaand wordt afgesloten in samenwerking met het Korps Politie Suriname, dat ook 120 jaar bestaat. Aan de politie zal een folder worden overhandigd met tips over hoe om te gaan met ordeverstoorders die lijden aan een mentale stoornis.

'We zijn trots op wat we bereikt hebben tot nu toe', stelt Dayasankar Mathoera, algemeen directeur van PCS. 'Het gaat niet meer om het wegstoppen van mensen met een mentale stoornis. Het beleid is veranderd, het gaat nu om de mensen te helpen, geestelijk gezond te maken en te houden, om ze te rehabiliteren zodat ze terug kunnen keren in de maatschappij.'

Er is, aldus Mathoera, veel gedaan om het imago van de instelling te veranderen. In de afgelopen 20 jaar is iets meer dan euro 9 miljoen gestopt in de instelling om de koers te veranderen. Een groot deel daarvan is afkomstig uit eigen middelen. Er is geïnvesteerd in renovatie, opzetten van nieuwe gebouwen, opleidingen, materiaal en apparaten.

NPS overweegt, naast PL en VHP, ook rechtszaak aan te spannen tegen Centraal Hoofdstembureau

NPS beslist dit weekeinde over rechtszaak tegen CHS


De NPS is het, net als de Pertjajah Luhur (PL) en de VHP, oneens met de beslissing van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) inzake de terugroepkwestie Sapoen/Chitan en besluit dit weekeinde of ze een rechtszaak hierover begint. Dat zegt partijvoorzitter Gregory Rusland vandaag, zaterdag 1 augustus 2015, in de Ware Tijd.

De partij heeft belang bij terugroeping van Diepakkoemar Chitan uit het parlement, omdat in zijn plaats de NPS-kandidaat Prem Sardjoe in De Nationale Assemblee kan komen.

Chitan en Raymond Sapoen zijn vorige maand door hun partij teruggeroepen wegens dissident gedrag. PL heeft in deze kwestie rechtszaken aangespannen tegen het CHS en assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons. Tegen het CHS, vanwege de beslissing dat de terugroeping onrechtmatig is en tegen Simons, omdat ze als voorzitter van het parlement Sapoen en Chitan toelaat deel te nemen aan vergaderingen.

Rusland zegt, dat het NPS-hoofdbestuur de huidige stand van zaken en alle ontwikkelingen daaromheen zal bespreken en vervolgens een besluit zal nemen. Het besluit van het hoofdbestuur hoeft niet eerst ter goedkeuring aan het partijcongres voorgelegd te worden. Dit en de acties die daaruit zijn voortgevloeid zullen achteraf aan het congres worden medegedeeld.

De VHP besloot afgelopen donderdag een Kort Geding aan te spannen tegen het CHS. Evenals ex-V7-partij Pertjajah Luhur vindt de VHP, dat Sapoen en Chitan rechtmatig zijn teruggeroepen. Als Sapoen uit het parlement vertrekt, komt in zijn plaats de VHP'er Barkat Mohab Ali.

VHP-ondervoorzitter Mahinder Rathipal zei, dat de VHP met de PL vindt, dat het CHS onbevoegd is te toetsen of volksvertegenwoordigers rechtmatig zijn teruggeroepen. Het CHS dient volgens de VHP slechts de opvolging in gang te zetten bij een vacature in de volksvertegenwoordigende lichamen.

Regering gaat fors bezuinigen op paradepaardje Naschoolse Opvang

Voorzitter FOLS steunt bezuinigings- maatregelen

'Je kunt voor veel minder met behoud van kwaliteit hetzelfde doen'


Op de kosten voor het project Naschoolse Opvang gaat behoorlijk bezuinigd worden. De overbodige luxes en de ‘meki moni' zullen spoedig tot het verleden behoren. President Desi Bouterse heeft dit project in 2013 een ‘nyang patoe’ genoemd. Het heeft tot nog toe Srd 90 miljoen per schooljaar gekost, aldus de Ware Tijd zaterdag 1 augustus 2015.

Marcelino Nerkust, voorzitter van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), vindt het terecht dat de kosten worden teruggebracht. 'Je kunt voor veel minder, met behoud van kwaliteit, hetzelfde doen.'

Nerkust zegt pok, dat niet voor alle leerlingen deelname aan het project nodig is en stelt voor het alleen in achtergestelde gebieden te handhaven.

De onderdirecteur van Onderwijs binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Roy Narain, vindt dat het project gesaneerd en geperfectioneerd moet worden. Hij ziet graag dat het ministerie de coördinatie van het project opeist en het roer drastisch omgooit.

'Men moet in het vervolg op ons kompas varen.' Het Bureau Naschoolse opvang wordt uitgebouwd, maar dit zal niet koste wat het kost gebeuren. 'Wij streven naar een hoger rendement en het terugdringen van onnodige kosten.'

Narain stelt, dat de focus niet alleen gelegd zal worden op voeding, maar ook op het onderwijs. Het ministerie streeft naar een standaard leerprogramma, dat voor alle scholen verplicht zal worden gesteld. Hij zegt dat wanneer de verruiming van de schooltijden zal zijn doorgevoerd het Naschoolse Project daarin zal worden ingepast. Er zal een standaard format voor het project aan de regering worden aangeboden.

Nieuw Aurora heeft een tweede, openbare, school naast de al aanwezige EBG-school

Tweede school noodzakelijk vanwege groei aantal kinderen in dorp en omgeving

(Bron foto: Gilliamo Orban/de Ware Tijd)

Ministerie laat verstek gaan bij opening school


De tweede school in Nieuw Aurora in Boven-Suriname is gisteren feestelijk geopend. Door de groei van het aantal kinderen in het dorp en omgeving is bleek nog een school noodzakelijk te zijn. Op de school zitten nu ongeveer honderd leerlingen van Nieuw Aurora en omliggende dorpen en negen leerkrachten verzorgen lessen. De bestaande school is van de Evangelische Broedergemeente Suriname, de nieuwe school is openbaar, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 1 augustus 2015.

De school die sinds oktober 2013 operationeel is telt negen lokalen. Ook zijn er negen leerkrachtenwoningen wat voldoende is voor het aantal leerkrachten.

'Ik weet niet waarom het ministerie geen opening heeft ingeluid, maar wij hebben dat gedaan, omdat in deze gemeenschap gewoonlijk een belangrijk gebouw altijd wordt ingewijd', zegt schoolleider Olvin Alida.

De schoolleider had verwacht dat onder meer onderwijsinspecteurs, hoofd Bert Eersteling van het Bureau Onderwijs Binnenland en onderdirecteur Roy Narain van het ministerie van Onderwijs Wetenschap, Cultuur aanwezig zouden zijn. Maar, vanwege 'omstandigheden' konden ze de opening niet bijwonen. 'Dat heeft ons niet weerhouden om de school niet te openen.'

Alida zegt dat bij het operationeel stellen van de school sommige mensen niet wilden horen dat de school geen christelijk achtergrond heeft. De meeste bewoners van het dorp zijn EBG'ers en vele kinderen zijn christelijk opgegroeid. Desondanks is het een openbare school geworden. 'Wij bidden en houden een morgenzegen, omdat we op deze wijze zijn opgegroeid', aldus Alida. .