zondag 2 augustus 2015

Waarschijnlijk handgranaat ontploft bij woning

Schutting en gevel woning vertonen sporen ontploffing


Bij een woning in de Aldolfstraat in het politie ressort Leidingen is vanochtend, zondag 2 augustus 2015, waarschijnlijk een handgranaat tot ontploffing gebracht. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag in een persbericht. 

Aan de schutting en aan een van de gevels van het huis zijn sporen van een ontploffing aangetroffen.

De 'bombsquad' en de politie zijn bezig met het onderzoek, aldus het persbericht.

Essed ziet geen heil in gesprek tussen columnist en hoofdverdachte 8 decembermoorden - Baboeram belegt 3 augustus persconferentie

'Laat Dew Baboeram zeggen wat waar is en wat niet waar is'

'Alleen in rechtszaal kan waarheid worden gesproken'


Advocaat Hugo Essed daagt Dew Baboeram, ofwel Starnieuws-columnist Sandew Hira, uit om een uitspraak te doen over bestaande documenten. Volgens Essed is ruim negentig procent van de waarheid inzake de 8 decembermoorden al bekend. Hij ziet geen heil in het gesprek dat Baboeram later dit jaar zal hebben met president Desi Bouterse, hoofdverdachte in het 8 decembermoordenproces. Volgens hem heeft Baboeram geen bijdrage te leveren in deze zaak. Baboeram houdt morgen een persconferentie waarin hij in zal gaan op zijn motieven en de kritieken die geleverd zijn op zijn initiatief.

Essed zei vanmiddag, zondag 2 augustus 2015, als panellid van het programma Welingelichte Kringen op radio ABC, zo bericht Starnieuws, dat van minuut tot minuut duidelijk is wat er zich plaatsgevonden heeft in de nacht van 8 op 9 december 1982. Wie heeft de beslissingen genomen, wie in het tribunaal zaten, wie het doodvonnis heeft uitgesproken en wie het heeft uitgevoerd. Hij verwijst naar de documenten die beschikbaar zijn. Essed noemde het rapport van het Nederlandse Juristencomité van februari 1983, het ooggetuige verslag van Roy Horb, Decembermoorden 1982 van de hand van ex-minister Jan Sariman. Verder is er nog het rapport van de VN-rapporteur Amos Wako, waarin is geconstateerd dat het om standrechtelijke executies ging.

'Laat Baboeram bevestigen of ontkennen dat er leugens verkondigd zijn door de toenmalige bevelhebber op televisie. Dan heeft de gemeenschap daar wat aan. Laat hij aangeven wat waar is en wat niet waar is, dan is hij een goede onderzoeker', aldus Essed.

Het panellid Chas Warning vindt dat het ook om een maatschappelijk probleem gaat. Hij vindt dat de actie van Baboeram ondersteund zou moeten worden, om uit de impasse te kunnen geraken.

Volgens Essed kan in een rechtsstaat deze kwestie echter alleen in de rechtszaal beslecht worden. Tot nu toe heeft Bouterse daar niet aan meegewerkt. Indien Bouterse uitspraken doet tijdens het interview, dan zullen die, aldus Essed, meegenomen worden in het rechtsproces. Essed meent dat Bouterse goede adviseurs heeft en ervoor zal zorgen dat hij geen uitspraken doet die tegen hem gebruikt zullen worden. Hij verwacht niet dat er veel uit het interview zal komen.

Agenten binnen korps in Nickerie zouden geld aftroggelen van verdachten

Politiedelegatie uit Paramaribo met spoed naar Nickerie voor onderzoek


Van een betrouwbare bron, zo schrijft het Dagblad Suriname dit weekeinde van 1 en 2 augustus 2015, is vernomen, dat een politiedelegatie met spoed naar Nickerie is afgereisd in verband met vermeende strafbare feiten die gepleegd zouden zijn door politiekopstukken van Nickerie. 

Een slachtoffer heeft aangifte gedaan van het feit, dat hij onterecht vier dagen in het gevang werd gehouden ondanks betaling van een boete. Deze man was onlangs aangehouden met smokkelwaar in zijn bezit, waaronder vis, garnalen en andere goederen. De verdachte zegt dat het parket hem een boete van Srd 3.000 had opgelegd om zijn inverzekeringstelling op te schorten. Hij voldeed de boete, maar kwam desondanks niet vrij.

Een hooggeplaatste politiefunctionaris van Nickerie heeft hem vier dagen lang onrechtmatig ingesloten, omdat de verdachte het bedrag welke door de diender was geëist, niet heeft betaald. De aangever heeft stappen ondernomen om deze agenten te ontmantelen, zo schrijft het dagblad. Het blijkt dat er momenteel een kliekje binnen het politiekorps in Nickerie opereert, aldus het dagblad, en via hun praktijken gelden aftroggelt van verdachten. Voor het onderzoek van deze zaak is dus nu een speciale delegatie naar Nickerie vertrokken.

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zegt dat hij het gerucht niet kan bevestigen. 'De delegatie die wij hebben gestuurd naar Nickerie onder leiding van commissaris Agnes Daniels is vertrokken voor inspectiebezoek. Ook gaat het om enkele zaken die zich weliswaar in de privésfeer hebben afgespeeld, maar toch ook betrekking hebben op de dienst. De opdracht is ook om deze zaken met alle betrokkenen haarfijn uit te zoeken en dan verder af te stemmen met de ressorten van het district. Het verhaal alsof een economisch delict incorrect zou zijn afgehandeld heb ik ook gehoord. Uit het voorlopig onderzoek kunnen wij niet vaststellen dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden of dat zaken verkeerd zijn gegaan. Het bezoek heeft niets te maken met deze zaak.'

Koninkrijksboot wint Canal Parade 2015 tijdens Gay Pride Amsterdam

Boot met gays uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten wint door thema 'delen' het best uit te dragenDe koningkrijksboot heeft de Canal Parade 2015 gewonnen, dat heeft de jury vandaag, zondag 2 augustus 2015, bekend gemaakt, zo bericht de Amsterdamse zender AT5. De boot met mensen afkomstig van Curaçao, Aruba en Sint Maarten won, omdat het Gay Pride thema 'delen', het best door deze boot werd uitgedragen. 

De koninkrijksboot was een initiatief van belangenorganisaties uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. De initiatiefnemers wilden erop wijzen dat de wetten en regelingen voor de LHBT-gemeenschap niet overal gelijk zijn in het koninkrijk.

'Je kunt wel het belerende vingertje opsteken dat er gelijkheid binnen Europa moet zijn, maar laten we beginnen met gelijkheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden', vertelt een woordvoerder van de boot.

In de drie aparte landen binnen het koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, mogen mensen van hetzelfde geslacht geen geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan.

Personeel St. Vincentius Ziekenhuis heeft salaris en vakantiegeld ontvangen

'Staatsziekenfonds loopt achterstallige betalingen in en positieve medewerking banken'


Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft haar personeel de salarissen en vakantiegelden uitbetaald. Dit zegt Manoj Hindori, directeur van het SVZ, dit weekeinde, 1 en 2 augustus 2015, in het Dagblad Suriname Online. Antoine Brahim, directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), stelt dat zijn ziekenhuis al zeker was van haar salarissen. De vakantiegelden zouden gisteren ook een feit zijn.

Dit goede nieuws komt volgens Hindori ook vanwege het feit dat het Staatsziekenfonds nu haar achterstallige betalingen inloopt, waardoor de ziekenhuizen wat meer geld binnen krijgen. De medewerking van de banken om kredieten te verstrekken is ook positief geweest.

Beide ziekenhuizen hebben voor het rond krijgen van hun financiële verplichtingen een tijdelijke financiering van uit het bankwezen gekregen. 'Wij van de Ziekenhuisraad hebben vergaderd, en waren optimistisch. Er is dus rust op het arbeidersfront. Vanaf januari 2014 is de subsidie vanuit de overheid aan de ziekenhuizen stopgezet. Sinds toen belanden we vrijwel constant in de rode cijfers. We hadden al geen reserve. Op een gegeven moment moesten we zaken uitstellen en prioriteiten stellen. Op den duur is dat ook niet meer in stand te houden', zegt Hindori.

Brahim geeft aan dat het in beginsel zou moeten zijn, dat alle zaken in verband met de BZV (Basiszorgverzekering) al afgerond moesten zijn. Hij vertelde dat de ziekenhuizen altijd nog in onderhandeling zijn met de verzekeraars. 'Suppleties zijn in het leven geroepen, omdat de tarieven niet marktconform waren. Die heeft men stopgezet, zonder dat er sprake is van marktconforme tarieven', zegt Brahim

Hindori zegt verder, dat er eerst met de regering en dan met de verzekeraars is gesproken over de tarieven. De gesprekken met de verzekeraars zijn nog gaande. Volgens Hindori worden er vorderingen geboekt.

Brahim meent dat deze onderhandelingen in een afrondende fase zijn.
'De vraag is of partijen eruit zullen komen. Als we eruit zijn, zullen we moeten nagaan wat voor effecten de overeenkomst op de resultaten van de ziekenhuizen zal hebben', zegt Brahim. 'Dat we af en toe bij de bank lenen is niet erg, omdat je dat via je verdiensten weer terug krijgt. Maar, als je uitgaven structureel hoger zijn dan je inkomsten, kom je zeker in problemen. Wij leven bij de gratie van de banken, en dat is geen gezonde zaak', aldus Hindori.

'De afhankelijkheid van ziekenhuizen van de overheid, wordt met de onderhandeling met de verzekeraars, langzamerhand afgebouwd. Je ziet langzaam een vermindering van de afhankelijkheid en een verbreding van de groep die verzekerd is. Vanwege de BZV moeten we met verzekeraars onderhandelen en niet zo zeer met de overheid. Als wij bepaalde tarieven wensen, ligt het dus aan de verzekeraars en ziekenhuizen om eruit te komen', zegt Hindori.

Brahim stelt concreet dat de afhankelijkheid van de overheid voor een groot deel al is stopgezet. 'Het AZP kreeft per maand 6 miljoen aan suppleties. Nu is dat 0. Vandaar de vraag om de tarieven marktconform op te schroeven. Langzaam maar zeker moeten de ziekenhuizen, de overheid en de gemeenschap met de nieuwe situatie leren leven', aldus Brahim.

Rijstmagnaat Manglie nieuwe voorzitter Vereniging van Rijstexporteurs

'Totale rijstsector staat op zijn kop'


Rijstmagnaat Imro Manglie is gisteravond gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE). Er waren twee kandidatenlijsten ingediend. De lijst aangevoerd door Manglie kreeg 10 exporteurs achter zich. Op Dewanand Joekhoe stemden 8 bedrijven. Van de 22 rijstverwerkers waren 2 afwezig. Twee stemmen waren ongeldig, aldus bericht Starnieuws vandaag, zondag 2 augustus 2015.


Lijst 1 bestond uit de rijstbedrijven Manglie, Sahara (Jerry Bishesar) en Rakesh Narvin (Narsingh). Op lijst 2 stonden de bedrijven Jokhoe (Jokhoe), Bhagwatpersad Ramadhin (Ramadhin) en Jaggernath (S. Jaggernath).

De nieuwe voorzitter zei, dat de leden voor zijn lijst hebben gekozen en dat hij daarom alles in het werk gaat stellen om een heel goede job te doen,  in het belang van Suriname en in het bijzonder voor Nickerie. Volgens Manglie staat de totale rijstsector op zijn kop.

Het bestuur zal samen met de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Handel en Industrie moeten praten en aangeven welke maatregelen genomen moet worden zodat de sector weer mag gaan bloeien.

Het bestuur komt volgende week weer bijeen om de te ondernemen stappen te bespreken.

Oud-Staatsolie directeur Waaldijk zou in beeld zijn voor directeurspost EBS

Oud-minister Hassankhan wil oprekking pensioengerechtigde leeftijd in regeerprogramma


Het Dagblad Suriname bericht vandaag te hebben vernomen uit betrouwbare bron, dat Marc Waaldijk, die nu 66 jaar is, getipt is voor de functie van directeur bij de EBS (NV Energiebedrijven Suriname). De voormalige directeur van Staatsolie heeft onlangs aangegeven, dat hij zal blijven werken tot aan zijn dood. Hij vindt op zijn 60e met pensioen gaan bijna een doodzonde. Het contract van Waaldijk bij Staatsolie is dan ook tot drie keer toe, nadat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt had, verlengd. 

Momenteel is Waaldijk onder meer actief als commissaris bij IAmGold en adviseur bij Newmont. Hij heeft ook zijn eigen adviesbureau.

Waaldijk is het voorbeeld van een oudere Surinaamse burger, die ook na het bereiken van de wettelijk vastgestelde pensioengerechtigde leeftijd even hard mee blijft gaan in het arbeidsproces. Meestal kunnen zestigers nog heel goed een aantal jaren doorwerken. Het langer doorwerken van zestigers ontlast ook de overheid van de druk tot het betalen van hun pensioenen voor enige tijd.

In Europa is de pensioengerechtigde leeftijd in sommige landen daarom al naar 65 opgetrokken. Ook in Suriname is deze discussie enkele jaren geleden op gang gekomen. In eerste instantie wilde men de pensioengerechtigde leeftijd verhogen naar 62 en in een latere fase naar 65 jaar. Dit voorstel was reeds opgenomen in de concept-pensioenwet van Suriname tijdens de regering Venetiaan 2005-2010.

Oud-minister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan, zegt dat het belangrijk is dat deze kwestie wederom in het regeringsprogramma wordt opgenomen, aangezien het in het belang van zowel de 60-plussers als de overheid zal zijn. ‘Dit zou ook in de particuliere sector moeten worden doorgevoerd, zodat het in brede kring voordelig kan zijn voor zowel werkgever als werknemer’, zegt de oud-politicus.

Hij is van mening dat het een nationale zaak is die nationaal moet worden aangepakt en hij denkt dat weinigen tegen dit voorstel zouden kunnen zijn. Volgens de Verenigde Naties zijn er in Suriname op dit moment zo'n 51.000 60-plussers en is dit aantal gestadig aan het toenemen. Tijdens de in 2012 gehouden nationale volkstelling is geconstateerd dat de groep ouderen het hardst groeit. Waar deze groep met 30% toenam in 8 jaren, is de categorie tiener tot vijftigers met slechts 11% gegroeid. Ook blijkt dat er in verhouding minder kinderen erbij komen.

Binnen 35 jaar zal het aantal gepensioneerde Surinamers een kwart van de bevolking bedragen. Met de precaire economische situatie in het land is het nog meer de vraag hoe aan een toenemend aantal AOV-gerechtigden hun verhoogde uitkering zal worden betaald. Uit onderzoek blijkt dat bejaarden in Suriname het relatief slecht hebben. De opvangmogelijkheden zijn beperkt en kinderen willen steeds minder vaak de zorg voor hun bejaarde ouders op zich nemen. Als nu echter een verschil gemaakt wordt tussen burgers die simpelweg de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en nog wel kunnen werken en 60-plussers, die zodanig ‘bejaard’ zijn dat zij niet meer kunnen participeren aan het arbeidsproces, kan dit probleem van de ouderen verholpen worden.

Als zestigers de vrije keus hebben om door te werken indien zij dat kunnen en wensen, geeft dit hen de gelegenheid om niet van een pensioen of AOV alleen afhankelijk te hoeven zijn. Ook zullen behalve de Staat ook de jongeren hierdoor langer ontlast zijn van de zorg voor hun ouderen.

Santokhi (VHP) niet bekend met vier ministersposten voor VHP

Verdeeldheid binnen VHP over te varen koers


Reeds geruime tijd wordt druk in de politieke wandelgangen gespeculeerd dat de VHP vier ministersposten mag invullen. Partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt dit weekeinde van 1 en 2 augustus 2015 in het Dagblad Suriname online, dat die informatie hem niet bekend is. 

Opmerkelijk is volgens het dagblad, dat ook VHP’ers onderling geïnteresseerd zijn of de invulling van ministersposten een feit wordt. De meningen binnen de VHP over de te varen koers zijn verdeeld. Zo is een groep er het beslist niet eens mee, dat de VHP een persoon heeft afgevaardigd naar het Financieel Economisch Platform (FEP), dat recent door president Desi Bouterse is opgericht. Gesteld wordt dat de voorzitter van de VHP een ‘djoel spelletje’ aan het spelen zou zijn met de NDP.

Personen schromen er ook niet voor te beweren, dat de voorzitter van de VHP zelfs huichelachtig gedrag vertoont door het beleid van Bouterse te helpen ondersteunen. Geopperd wordt dat de VHP sterke oppositie moet voeren vanuit de oppositiebanken. Het gedrag dat de VHP-voorzitter tentoonstelt, brengt hen in verwarring.

Voorop wordt gesteld dat de verkiezingen een strijd betrof tussen de VHP en de NDP. Gezien het feit, dat de NDP met 26 zetels is geëindigd, wordt verwacht dat de VHP de NDP alle ruimte biedt om te regeren. De VHP behaalde 9 zetels. De V7 combinatie, waarin de VHP ook een van de partners was, behaalde 18 zetels.

Posting Surinaamse rapper Enver Panka op Facebook leidt tot doodsbedreigingen aan adres Nederlanders

Uit frustratie voortkomende posting schiet doel volledig voorbij


De inmiddels geruchtmakende posting van de Surinaamse rapper Ever Panka op zijn Facebookpagina heeft geleid tot bijzonder veel reacties, zowel afkeurende als ondersteunende. Maar, de Telegraaf bericht vandaag, zondag 2 augustus 2015, dat in de online commentaren 'het regent van doodsbedreigingen voor Nederlanders'.

De bekende Surinaamse rapper Enver Panka zorgt voor een enorme rel en heel wat commotie op internet met een aanval op ons land, aldus de wakkere krant van Nederland.
Hij beschuldigt Nederlanders ervan jonge meisjes opzettelijk te besmetten met hiv en jongetjes te verkrachten. 'Kijk hoe Surinamers worden behandeld in jullie land! Als beesten!', zegt hij daarnaast over het Nederlandse volk. 'Omdat het gewoon zit in jullie! Jullie willen boven ons staan...' Ook het visumbeleid in ons land moet het ontgelden.

Een directe aanleiding voor de tirade geeft Panka niet, maar vermoedt wordt, aldus de lokale krant Dagblad Suriname die de posting van Panka publiek maakte, dat het te maken heeft met het cancelen door Nederlandse zaaleigenaren van optredens van de Surinaamse anti-homoband Hakuna Matata Gang tijdens de tournee van die band door Nederland onlangs.

De bizarre preek van de rapper werd tot nu toe bijna vierduizend keer geliked.

Breeveld (DOE) gekozen als 1e vervanger vicevoorzitter Assemblee

DOE-parlementslid neemt taak over van Brunswijk (ABOP)


Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld is afgelopen donderdag in huishoudelijk verband in De Nationale Assemblee (DNA) gekozen tot eerste vervanger van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva (NDP). Dit laat Bouva dit weekeinde, 1 en 2 augustus 2015, weten in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Bouva stelt, dat het parlement nog wat tijd nodig heeft om de tweede en derde vervangers aan te wijzen. Het is volgens hem de taak van de coalitie om aan te geven wanneer zij zover zijn om de overige vervangers te benoemen. Hij verzekert dat de benoeming binnen afzienbare tijd zal geschieden.

Breeveld die namens de partij voor Democratie en Eenheid in de Politiek (DOE) is gekozen is tussen 2010 tot 2015 derde vervanger geweest. Het neemt nu de taken over van Ronnie Brunswijk van de ABOP/AC. De benoeming van Breeveld houdt in, dat naast Bouva, hij ook de vergaderingen van het parlement kan leiden, als voorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat vraagt.

'Welgeinformeerd' Radio Tamara bespreekt met Simpar-woordvoerder Wilting zoektocht heli en Donavan en Ryatno

Wat is er aan de hand in de bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost?


 Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 2 augustus 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele Surinaamse gespreksonderwerpen:

* Vervolgdiscussie naar aanleiding van de perikelen in de bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost met Iwan Leeuwin (GroenLinks) en Narish Parsan (PvdA). Is er sprake van gebrek aan partijdiscipline of overmatige ambities of een combinatie van beide?

* Mislukte verdeling vluchtelingen over de EU-landen, is het onwil of onmacht?

* Obama's opvoedkundige-speech in Afrika, onder meer in het hol van de leeuw wijst hij erop dat men de eigen spelregels moet respecteren en dat ook homo's gelijke rechten hebben.

* Onderzoek heeft aangetoond, eerder borstkanker bij verstoord dag- en nachtritme (dus liever niet in ploegendienst gaan werken?).

* Veto van Rusland inzake VN-Internationaal Tibunaal MH-17 crash en hoe nu verder?


In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers: 

* Stand van zaken zoektocht door Nederlandse Stichting Simpar naar de vermiste helikopter en de twee inzittenden. Een telefonisch interview met de voormalige Amsterdamse politiewoordvoerder Klaas Wilting, woordvoerder van de stichting.

* Boekbespreking van het boek 'De Slaaf Vliegt Weg' van Jules Rijsen en Lucia Nankoe. Een studio-interview met de beide auteurs waarin wordt ingegaan op de kern van dit boek, namelijk de relatie tussen historische romans en beeldvorming van de Nederlandse slavernijgeschiedenis.

Het panel bestaat uit Owen Venloo, Max Sordam en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 2 augustus juli 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.