maandag 3 augustus 2015

'Ongeveer 10% leerlingen dat speciaal onderwijs geniet, hoort daar niet thuis'

Vooral kinderen in het binnenland worden naar speciaal onderwijs verwezen


'Ongeveer tien procent van leerlingen die speciaal onderwijs geniet, hoort daar niet thuis', zegt Graciëlle Hew A Kee, hoofd Bureau Speciaal onderwijs, vandaag, maandag 3 augustus 2015, in de Ware Tijd. Dit soort onderwijs is voor kinderen met een beperking en of een leerachterstand. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs komt het meest voor bij kinderen in het binnenland die nooit naar school zijn gegaan en ineens worden ingeschreven. 

'Wanneer ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt kunnen ze niet in het reguliere onderwijs meegaan en dan stuurt men ze naar het speciaal onderwijs.'

Hew A Kee zegt. dat een leerling die niet kan lezen en schrijven wordt doorverwezen naar de 'Bigisma Skoro'. Een andere optie is om afhankelijk van het niveau, kinderen met een achterstand te plaatsen op de avondschool.

'In het reguliere onderwijs gebeurt het ook dat leerkrachten niet kunnen omgaan met kinderen met sommige beperkingen. We hebben ook grote klassen in het onderwijs, waardoor één-op-één begeleiding niet lukt.'

Dit probleem is niet onbekend bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Culuur en er wordt vaak over gesproken. 'Als je geen opvang voor die kinderen hebt dan moet je ze ergens wel opnemen, zodat ze onderwijs genieten, want je kunt ze ook niet thuis laten', aldus Hew A Kee.

Het speciaal onderwijs heeft tot nu toe ook geen eigen leerplan. Er werd altijd op basis van een leerplan van reguliere scholen lesgegeven en leerkrachten verzorgden naar eigen inzicht les, waardoor leerlingen soms vaardigheden missen.

Psychiatrisch Centrum Suriname vestigt afdeling Geestelijke Gezondheidszorg in Nickerie

Afdeling GGZ komt op terrein streekziekenhuis in Nieuw Nickerie

 
De algemeen directeur van het drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN), Antoine Elias, heeft een deel van het terrein aan de Waterloostraat in Nieuw Nickerie, voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in Paramaribo. Hier zal een afdeling van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden opgezet.

Volgens Elias, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 3 augustus 2015, zal de samenwerking in wederzijds voordeel zijn, maar in het bijzonder voor de Nickeriaanse samenleving.

Afgelopen vrijdag werd een overeenkomst getekend waarin onder andere staat vermeld, dat het stuk terrein voor onbepaalde tijd aan het PCS ter beschikking wordt gesteld voor het opzetten van de afdeling van GGZ. De overeenkomst is getekend tussen beide parastatale bedrijven en mede door minister Michel Blokland van Volksgezondheid. Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman samen met de medisch directeur van PCS, Rudy Dwarkasingh, een bord onthuld op het terrein waar de afdeling GGZ gehuisvest zal worden.

Directeur Dayasankar Mathoera zegt, dat het PCS al een hele tijd actief is in het district, maar niet genoeg om te voldoen aan de zorgaanvragen uit het district voor geestelijke gezondheidszorg. 'Er is al jaren een pendeldienst naar het LMSZN, maar we liepen al geruime tijd met de vraag waar wij een eigen ruimte konden krijgen om iets van PCS zelf op te zetten om de drempelverlaging teweeg te brengen, zodat de mensen van de polders ons makkelijker op de afdeling GGZ kunnen bezoeken.'

Minister Blokland zei, dat dit een heel mooi moment is om te zien hoe twee instituten die vallen onder één ministerie, totaal verschillende aspecten van de gezondheidszorg bestrijken, namelijk de geestelijke en de somatische gezondheidszorg. 'Geest en lichaam kun je niet apart zien, dus je hebt beide componenten nodig om een goed geheel van te maken', sprak de bewindsman.

Minister Rusland: 'Komende 18 maanden worden alle grote infrastructurele werken aangehouden'

Minister van Financiën informeert FEP over bezuinigingen

Toename inkomsten verwacht in 2017 door Newmont Merian-goudmijn


Minister Andy Rusland van Financiën heeft tijdens een presentatie aan het Financieel Economisch Platform 2015 (FEP) een uiteenzetting gegeven hoe minder zal worden uitgegeven door de regering. De kwaliteit van het bestuur moet ook worden verbeterd. Hij heeft aangegeven dat de komende 18 maanden alle grote infrastructurele projecten zullen worden aangehouden. 

In 2017 zullen de inkomsten van de Staat volgens verwachting toenemen door de Merian-goudmijn die in productie zal zijn. Ook de inkomsten van Staatsolie zullen waarschijnlijk toenemen.

Rusland legde uit, aldus Starnieuws vandaag, maandag 3 augustus 2015, dat men zich aan de begrotingsdiscipline zal dienen te gaan houden. Dit heeft volgens hem in de afgelopen regeerperiode te wensen overgelaten. Door de politieke samenstelling van de regering zouden delen zich niet hebben gehouden aan gemaakte afspraken. Volgens de bewindsman worden soms besluiten genomen, maar politieke delen voeren uiteindelijk een eigen lijn uit. De kans is nu om dat anders en beter te doen volgens Rusland.

Over betalingsverplichtingen aan het bedrijfsleven, zegt de minister dat het niet nakomen van afspraken ook te maken heeft met het niet nakomen van afspraken. Het gebeurt ook wel dat er contracten getekend worden zonder autorisatie. Vakministeries spelen hierin een zeer belangrijke rol. Aan het FEP is gevraagd om ook advies hierover uit te brengen.

Vanmiddag wordt het eerste FEP-advies overhandigd aan president Desi Bouterse.

Voorstel Sandew Hira aan president Bouterse oproep tot straffeloosheid

Geen wettelijke consequenties verbonden aan biecht Bouterse


Middels een open brief heeft historicus en schrijver Sandew Hira president Bouterse opgeroepen, getuigenis af te leggen van het geweld waarbij hij tijdens zijn bewind betrokken geweest is. Dus onder andere zijn betrokkenheid bij de 8 Decembermoorden, waarbij in 1982 15 tegenstanders van zijn bewind in 1982 zijn geëxecuteerd zonder vorm van proces. 

Inmiddels is dit voorstel door Bouterse geaccepteerd en geeft Hira vandaag, 3 augustus, in een persconferentie in Suriname verdere toelichting. 

Met een dergelijk voorstel houdt Hira een pleidooi voor straffeloosheid, omdat hieraan verder geen juridische consequenties aan verbonden zijn, wat ook niet kan sinds door de aanname van deAamnestiewet in 2012 het Decembermoordenproces is gestopt. 

Sinds de door Bouterse c.s. gepleegde militaire coup in 1980 is er sprake geweest van ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden zoals de arrestaties op vage gronden [en mishandelingen] van oud politici en 'dissidente' militairen, de buitengerechtelijke executie van tegencouper sergeant majoor Hawker in 1982, de Decembermoorden en de in de Binnenlandse Oorlog tegen R. Brunswijk gepleegde massamoord in Moiwana. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de toenmalige legerbevelhebber Bouterse en anderen. 

Door slechts een 'getuigenis' af te leggen, komen de verantwoordelijken, in casu Bouterse, er wel heel makkelijk vanaf. Geen getuigenis, maar een proces. Dat is gerechtigheid. 

Astrid Essed 
Amsterdam

Financieel Economisch Platform rond advies aan president Bouterse vandaag af

Regering wil bezuinigen op subsidies aan EBS, SWM en sportinstellingen

Minister Rusland: 'Het gaat om Srd 45 miljoen per maand'


Het Financieel Economisch Platform (FEP) rondt het advies aan president Desi Bouterse vandaag, maandag 3 augustus 2015, af. Een van de zaken waarop de regering wil bezuinigen is het geven van subsidies aan de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), sport- en sociale instellingen. Volgens minister Andy Rusland van Financiën gaat het om Srd 45 miljoen per maand, aldus bericht Starnieuws.

De regering wil een deel van de subsidies terugdraaien. Het verhogen van prijzen van stroom- en watertarieven staat hoog op de agenda van de regering. Jarenlang wordt gesproken over het verminderen van de subsidie aan de EBS en SWM. Deze bedrijven hebben ook regelmatig gevraagd om verhoging van de tarieven, maar tot nu toe hebben regeringen nagelaten om deze impopulaire maatregel te nemen.

Minister Rusland heeft het FEP voorgehouden, dat de regering voorlopig niet wil komen aan het terugdraaien van subsidies aan sociale instellingen. Afgewogen moet worden waar een deel van de kosten zelf opgebracht kan worden. Nagegaan moet worden wat het reële bedrag is dat echt nodig is voor de sociale instelling. Er moet ook controle op de besteding komen.

Het FEP zou afgelopen vrijdag advies uitbrengen, maar had meer tijd nodig. Het advies wordt vandaag aangeboden aan president Bouterse.