donderdag 6 augustus 2015

Refineria Isla op Curaçao betreurt onjuiste informatie over SO2-uitstoot

Isla: Raffinaderij voldoet aan hindervergunning en overschrijdt SO2-uitstoot niet

'Uitstoot die wordt gemeten niet alleen afkomstig van Isla'


Refineria Isla op Curaçao voldoet aan de hindervergunning en overschrijdt jaarlijks de SO2-uitstoot (zwaveldioxide) niet. Dat meldt de raffinaderij naar aanleiding van de laatste, maandelijkse metingen die de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) publiceerde en die piekten boven de SO2-norm, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

De raffinaderij-directie betreurt het, dat wettelijk vastgestelde normen en WHO-adviezen in de huidige publieke opinie door elkaar gehaald worden en zorgen voor onjuiste informatie en onrust onder de bevolking.
 
In de hindervergunning is opgenomen, dat de raffinaderij jaarlijks niet meer dan 80 microgram per kubieke meter zwaveldioxide (SO2) mag uitstoten. Voor wat betreft de zwevende deeltjes geldt een maximum van 75 microgram per kubieke meter. De impact van de raffinaderij op de jaarlijkse SO2-uitstoot bedraagt volgens de Isla 55-65 ug/m3 en dat is onder de norm van de hindervergunning.
Volgens de Isla hebben zowel in 2009 als in 2013 door de rechter aangewezen Nederlandse experts vastgesteld dat de Isla onder de norm bleef. De metingen die verricht worden bij de meetstations van de overheid zijn totaalmetingen. De uitstoot die wordt gemeten is niet alleen van de Isla, maar komt ook van andere industrieën rond het Schottegat, de schepen en de auto’s, aldus de raffinaderij.

De directie wijst erop dat in Amerika al sinds 1971 dezelfde maximale normering gehanteerd wordt van 80 ug/m3. In Nederland mag er per 24 uur een SO2-uitstoot zijn van 125 ug/m3. Volgens berekeningen van de raffinaderij bedraagt de uitstoot van zwevende deeltjes de laatste jaren 8 ug/m3, wat veel lager is dan de toegestane 75 ug/m3. Het meetstation van de overheid meet alle zwevende deeltjes in de lucht. Verder heeft ook het Sahara-zand effect op de metingen. De droogte van de laatste tijd en de harde wind zorgen eveneens voor meer zwevende deeltjes, aldus de directie van de raffinaderij.

Voor wat betreft de publicaties van de World Health Organization (WHO) wijst de raffinaderij erop dat zij onderzoek doet en adviezen geeft aan landen, maar geen standaards uitvaardigen. Afhankelijk van de situatie in een land (economisch, sociaal, technologisch) vaardigt zij de maatregelen uit om aan deze adviezen tegemoet te komen. De WHO heeft onder andere adviezen uitgevaardigd voor de gemiddelde luchtkwaliteit per 24 uur. Voor SO2 is dat per 24 uur 20 ug/m3. Volgens de raffinaderij is het opmerkelijk dat Nederland zich als ontwikkeld land niet houdt aan deze WHO-adviezen, aangezien de norm daar per 24 uur ligt op 125 ug/m3.

In een vonnis in 2010 dat tegen de Isla werd uitgesproken wegens de overlast, staat dat het aandeel van de raffinaderij in de overschrijding berekend moet worden volgens de methode van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) uit Nederland. Stichting SMOC verwachtte in juni al een definitief rapport hierover.

Jager (38) door collega-jager doodgeschoten in district Para

Politie heeft schiet- incident in onder- zoek


De 38-jarige Wiriosetiko Edward is vandaag, donderdag 6 augustus 2015, omgekomen, nadat hij was geraakt door een hagelpatroon uit een jachtgeweer. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een persbericht.

Wiriosetiko was met twee andere jagers vertrokken naar Casipora om te gaan jagen. Op een gegeven moment zag één van de jagers sporen van een wild dier. Hij vroeg het latere slachtoffer om het voertuig tot stilstand te brengen, omdat hij de sporen wilde volgen.

Na een poos ging er een schot af en bleek dat het slachtoffer dodelijk was geraakt. Uit voorlopig onderzoek van de politie is gebleken, dat jager Sylvester D. heeft geschoten. Hij is opgebracht voor verhoor.

De Gewestelijke Politiecommandant van Para heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor verdere onderzoek.

Edmund Muntslag door Trinidad & Tobago uitgeleverd aan de VS

Muntslag heeft sinds arrestatie tevergeefs getracht uitlevering te voorkomen


Edmund Quincy Muntslag is vanmorgen, donderdag 6 augustus 2015, uitgeleverd aan de VS. Op de internationale luchthaven Piarco van Trinidad & Tobago waren Amerikaanse agenten aanwezig om hem hem te vergezellen naar New York, aldus berichten diverse lokale media op het eiland.

Muntslag werd 29 augustus 2013 kort na aankomst op het eiland door de Trinidadiaanse politie in het overdekte winkelcentrum Trincity Mall te Trincity gearresteerd. Hij heeft twee jaar lang via verschillende juridische wegen geprobeerd om uitlevering te voorkomen. Vorige maand strandde zijn laatste poging en dat maakte de weg vrij voor uitlevering.

De Amerikaanse autoriteiten willen Muntslag berechten voor zijn aandeel in de smokkel van vijf kilo cocaïne, samen met zijn maat Dino Bouterse, en voor het gebruik van een wapen tijdens een drugstransactie tussen 2011 en 2013.

Dino Bouterse werd, op dezelfde dag als de arrestatie van Muntslag, in Panama gearresteerd en nog dezelfde dag overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Hij zit nu een gevangenisstraf uit van 16 jaar en 3 maanden voor zijn aandeel in de drugssmokkel naar de VS en voor illegaal wapenbezit. Een straf die tot stand kwam na het afleggen van een gedeeltelijke schuldbekentenis.

(De Surinaamse Krant/CNC3TV Trinidad & Tobago/The Guardian Trinidad & Tobago)

Ter info:

CNN Hero Monique Pool

Kosten inauguratie president Bouterse en vicepresident Adhin bedragen Srd 2.7 miljoen

Deel feestelijkheden voor rekening Kabinet van de President

'Diverse kostenposten worden opnieuw bekeken om kosten verder te drukken' - Onduidelijkheid over kosten Kabinet van de President


De begroting van De Nationale Assemblee voor de inauguratie van president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin op 12 augustus is vastgesteld op Srd 2.7 miljoen. Een deel van de festiviteiten is voor rekening van het Kabinet van de President. De begroting werd vandaag, donderdag 6 augustus 2015, gepresenteerd in de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee, zo is te lezen op Starnieuws.

De voorzitter van de commissie Inauguratie president en vicepresident, Amzad Abdoel (NDP), laat via Starnieuws weten, dat de begroting veel lager zou uitvallen. Maar, reparaties aan de Anthony Nesty Sporthal, waar de inauguratie wordt gehouden, kosten Srd 1,7 miljoen en dat komt ook op rekening van De Nationale Assemblee. Abdoel benadrukt dat alles volgens de comptabele regels heeft plaatsgevonden.

Voor vergaderkosten is opgebracht Srd 792.488, drukwerk en grafisch materiaal Srd 61.001, onderhoud gebouwen en terrein Srd 1.793.346 en advertenties Srd 55.500.

'Er zijn verschillende kostenposten die wij opnieuw zullen bekijken om de kosten verder naar beneden te drukken', zegt Abdoel. Hij zegt verder, dat het om een voorlopige begroting gaat. Wat de kosten van het Kabinet van de President zijn vanaf de beëdiging van de ministers en het defilé, zijn niet duidelijk.

Vrouw (39) met 80.000 dollar in maag gepakt op luchthaven Bogotá, Colombia

Colombiaanse slikt 46 capsules met biljetten van honderd dollar


Op de luchthaven El Dorado van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is een vrouw opgepakt met duizenden dollars in haar maag. Ze had 46 capsules met biljetten van honderd dollar ingeslikt, zo bericht de Colombiaanse krant El Tiempo vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

In haar bagage had de 39-jarige vrouw ook nog geld verstopt. Ze wilde in totaal 80.000 dollar  Colombia binnensmokkelen.

De douane had de Colombiaanse al een tijdje op het oog, omdat ze vaak naar Mexico vloog. Toen ze afgelopen zaterdag terugkeerde, werd ze met een scanner doorgelicht.

De vrouw ligt sinds haar arrestatie in een ziekenhuis. Zes van de pakketjes geld kwamen immers niet mee in haar ontlasting.

Posities regering verdeeld, nu nog de juiste 'poppetjes' op de juiste plaats

Bouterse heeft z'n team bijna rond
DOE en PALU zouden niet helemaal tevreden zijn

Groep Sapoen in beeld voor Binnenlandse Zaken


De NDP en haar coalitiepartners hebben de posities voor de nieuwe regering verdeeld, maar de bemensing ervan is nog niet rond. De BEP krijgt het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) onder haar hoede, terwijl DOE Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal beheren, aldus bericht de Ware Tijd Online vanmiddag, donderdag 6 augustus 2015. 

Waarnemers gingen ervan uit dat de NDP deze post niet uit handen zou geven. De PALU zal de scepter zwaaien op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, terwijl de Groep Sapoen de kandidaat mag leveren voor Binnenlandse Zaken (BiZa).

Het bedrijfsleven vult de post van Handel en Industrie in en de medici mogen zelf bepalen wie minister van Volksgezondheid wordt. De overige posten worden door de NDP ingevuld, waarbij wordt geprobeerd om de ministeries van Arbeid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting te clusteren.

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen verschillende bronnen, dat DOE en de PALUniet helemaal tevreden zijn met de 'toewijzing' van de posten. Zo had de PALU het liefst het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, maar op die stoel schijnt Soeresh Algoe onwrikbaar te zitten. In elk geval wil de NDP die post zelf invullen. 

De PALU ging uiteindelijk voor Volksgezondheid, waarvoor zelfs al een kandidaat werd geopperd. Maar, ook dat ging niet door. DOE had liever Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ingevuld, maar moest genoegen nemen met NH. De BEP is gelukkig met RO en Sapoen klaagt niet over BiZa. 

Ondertussen draait volgens de Ware Tijd de namencarrousel overuren. Er is ook nog weinig bekend welke NDP'ers minister zullen worden. Het lijkt er in ieder geval op dat Algoe en Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer kunnen blijven. Weinig mensen binnen de NDP kunnen informatie geven.

Begrafenisondernemers bundelen zich om overheid te dwingen miljoenen Surinaamse dollars betalingsachterstand te voldoen

Uitvaarten worden niet meer op rekening overheid verzorgd


Begrafenis- ondernemers willen zich bundelen om de overheid te dwingen de miljoenen Surinaamse dollar achterstand in betaling te voldoen. Die schuld is sinds 2013 opgebouwd. De sociale pot van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om arme mensen te ondersteunen bij een begrafenis is uitgeput. Begrafenisondernemers weigeren door de achterstand verder uitvaarten op rekening van de overheid te verzorgen. Dit bericht de Ware Tijd donderdag 6 augustus 2015.

Twee jaar geleden werd al bekend dat de overheid enorme bedragen heeft openstaan bij de uitvaartbedrijven. 'Inderdaad kunnen wij niet meer door, tenzij dringend', zegt een niet door de Ware Tijd met naam en toenaam vermelde directeur-eigenaar. Zij zegt wel, dat er soms sprake is van oneigenlijk gebruik van de sociale pot. Bij haar kwamen wekelijks wel tien verzoeken binnen voor begrafenissen op rekening. Zij weet dat in andere sectoren bedrijven over de kop zijn gegaan door de slechte betalingscultuur van de overheid. Een andere begrafenisondernemer wil een banklening, maar dat gaat moeilijk, omdat hij onvoldoende werkkapitaal heeft.

'Ik kan nu echt niet verder. Ik kan niet meer op rekening begraven', zegt die ondernemer. Hij probeert zijn doodkistenmakers in dienst te houden door over te schakelen op de productie van meubilair. De overheid staat voor een bedrag van Srd 275.000 bij hem in het krijt.

Ook een andere collega beklaagt zich dat de achterstanden groot zijn. 'Je komt vast te zitten met je financiën.' Hij probeert aan geld te komen om verder te gaan. 'Je waagt de stap niet meer om te helpen. Wij hebben altijd geholpen, maar kunnen dat niet meer.' Over de bundeling van bedrijven is hij voorzichtig. De geloofsovertuigingen binnen de branche maken dat er verdeeldheid is. Toch staat hij open voor samengaan.

FEP-voorzitter: 'Rapport gebaseerd op waslijst aan maatregelen van regering en niet op voorstellen leden platform'

FEP besloot niet meer punten aan de rond dertig maat- regelen van de regering


Het FEP-rapport is volgens de voorzitter van het FEP, Henk Naarendorp, niet gebaseerd op maatregelen die door de deelnemers aan het platform zijn voorgesteld. Dit gaf hij aan tijdens een Kenniskring-avond afgelopen dinsdag, zo bericht vandaag, donderdag 6 augustus 2015, het Dagblad Suriname.

‘Het is tot stand gekomen nadat de regering ons een hele waslijst aan maatregelen heeft overhandigd en ons gevraagd heeft om onze mening daarover te geven.’ Het FEP-lid namens de VHP, Kermechand Raghoebarsing, bevestigt dit.

De groep had volgens Naarendorp besloten niet meer punten toe te voegen aan het de bijkans 30 voorgestelde maatregelen, omdat het alleen voor meer verwarring en frustratie kon zorgen. Uit de uiteenzetting van de monetaire autoriteiten (de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën) bleek volgens Naarendorp, dat de inkomsten van het land, om wat voor reden dan ook, dramatisch teruggevallen zijn en dat het land op gegeven moment zo door is gegaan en er zelf in een versneld tempo bepaalde uitgaven zijn gedaan. Hierbij verwees Naarendorp naar verschillende programma’s, zoals het Sociaal Zekerheidsstelsel, waar heel veel geld in is gaan zitten, het bouwen van bruggen en scholen en de naschoolse opvang. Velen van deze programma’s hadden, zo meent Naarendorp, een politiek karakter en anderen hadden een a-politiek karakter.

‘De regering heeft haar programma uitgevoerd en tegelijkertijd zijn de inkomsten teruggevallen.’ De president heeft de deelnemers aan het platform na deze ‘brieving’ vervolgens gevraagd om hem van advies te dienen omtrent wat het best gedaan kan worden. De deelnemers hebben toen de vraag gesteld of zij adviezen moesten geven of dat zij moesten aangeven wat moest worden gedaan. Of zou er door de regering worden aangegeven wat de problemen zijn en wat zij denkt te zullen doen en moesten de deelnemers dan advies geven op die voorgenomen maatregelen. Er werd uiteindelijk een hele lijst aan maatregelen aan de deelnemers voorgehouden, waar zij hun hoofd over moesten buigen in een periode van drie dagen. Naarendorp wenst niets te zeggen over de mogelijk te treffen maatregelen zelf, omdat het volgens hem aan de regering ligt om daarop te reageren en omdat hij niet graag heeft dat er speculatie en onzekerheid ontstaat.

Raghoebarsing zegt verder, dat de partij, VHP, heeft besloten niet inhoudelijk op de maatregelen in te gaan, omdat zij zichzelf niet politiek in de vingers wil snijden. Haar parlementariërs moeten volgens hem straks oppositie kunnen voeren in het parlement en hierdoor zouden de parlementariërs monddood gemaakt worden. Volgens Raghoebarsing heeft het platform de regering wel voorgehouden de maatregelen, die uiteindelijk naar het volk gaan, zodanig uit te voeren dat het minimale schade oplevert en minimaal pijn doet.

De uiteindelijke algemene adviezen die door de leden van het platform gegeven zijn, waren volgens Naarendorp niet eenduidig, omdat de invalshoeken van de verschillende deelnemende groepen verschillend waren. ‘Er is wel getracht zo dicht mogelijk bij elkaar te komen’, stelt Naarendorp.

Het gat dat de regering met haar beoogde maatregelen wenst te dichten, bedraagt ruim 1 miljard. Dit is 100 tot 140 miljoen op maandbasis. Voor wat de uitvoerbaarheid van de maatregelen betreft, zegt Naarendorp dat hij denkt dat er geen onuitvoerbare zaken aan de orde zijn gesteld. ‘Ik zal nooit een advies geven dat de dood is van de regering’, zegt hij. Hij geeft aan met een eervol geweten een advies te geven, waarvan hij denkt dat het uitvoerbaar is. Naarendorp geeft wel tenslotte wel toe dat het in zo een kort tijdsbestek niet mogelijk was om zaken te kwantificeren. De adviezen zijn dus niet cijfermatig onderbouwd.

Nog geen strafbare feiten geconstateerd in onderzoek naar EBS-directeur Duiker

Voorzitter bond OWOS: 'De EBS heeft geen nieuwe directeur nodig'

'Wij hebben geen politieke benoeming nodig'


Er zijn tot nu toe geen strafbare feiten, bijvoorbeeld corruptie, geconstateerd in het onderzoek naar directeur Willy Duiker van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). 'Het onderzoek van de Centrale Landsaccountants Dienst (CLAD) heeft tot nu toe niets tegen hem opgeleverd', zegt Steven Geerlings, voorzitter van de OWOS (Ogane Werknemers Organisatie Suriname), de werknemersorganisatie van het energiebedrijf, vandaag, 6 augustus 2015, in de Ware Tijd.

Tegen de huidige EBS-topman loopt al maanden een onderzoek wegens corruptie. De initiatiefnemer daarvan is de toenmalige NPS-parlementariër, Arthur Tjin A Tsoi.

Overigens verzet Geerlings zich tegen de eventuele komst van een nieuwe topman voor het bedrijf. De EBS heeft volgens hem geen nieuwe directeur nodig en zeker niet als het gaat om iemand die niet aan het algemeen belang van het bedrijf zal denken, zegt de vakbondsleider. Het maakt hem zelfs niet uit of het gaat om Marc Waaldijk, oud-algemeen directeur van Staatsolie, die in media als potentiële opvolger van Duiker is genoemd.

Geerlings zegt, dat als Duiker toch vervangen moet worden, er genoeg capabele mensen binnen het bedrijf zijn, die kunnen overnemen. 'De politiek heeft de afgelopen twintig jaar mensen aangesteld die het bedrijf om zeep hebben geholpen en dit pikken wij niet langer. We hebben geen politieke benoeming nodig. Als het tarief wordt verhoogd, zal de EBS terugkeren naar de oude glorietijden waar ze winst maakt voor het land.'

Zelf ontkent Waaldijk dat hij benaderd is. Hij geeft wel aan niet onwelwillend te zijn om een bijdrage te leveren aan het energiebedrijf. Geerlings: 'Waaldijk heeft het niet perfect gedaan bij Staatsolie. Hij heeft gezorgd voor bedrijven binnen het bedrijf.'

Leerlingen lagere school Pokigron planten bomen

Pokigron bewust van belang van het bos


Om kinderen eraan te helpen herinneren hoe belangrijk bossen zijn voor het leven op aarde, zijn deze week bomen geplant op het terrein van de lagere school in Pokigron en langs de rivier. Dit als afsluiting van het project 'Duurzaam beheer van het gemeenschapsbos', zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

De Stichting voor Wederopbouw Pokigron en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) hebben samen met de schooljeugd van Pokigron een aantal bomen geplant.

Het project voor duurzaam beheer van het bos in Pokigron is in 2012 van start gegaan en had als doel om door het genereren van inkomsten uit de winning van bosproducten, de dorpelingen te stimuleren hun bossen te behouden.

De vrouwengroep Akatta van Pokigron heeft bij dit project onder andere de palmvruchten amana en maripa commercieel verwerkt en op de markt gebracht. Het project is gefinancierd uit het Small Grants Programme van het Global Environmental Fund van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP.)

Agent verdacht van verkrachting en afpersing Chinese vrouw

Politieman bureau Livorno gearresteerd en in verzekering gesteld


De agent van politie W.B., werkzaam op het politiebureau Livorno, is gisteren door de recherche van de afdeling Kapitale Delicten binnen het Korps Politie Suriname in verzekering gesteld. Een Chinese vrouw beschuldigt de agent van verkrachting en afpersing, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

Volgens de verklaring van de vrouw was zij ergens van haar brommer afgestapt. Op een bepaald moment kwam een grijze wagen aanrijden. De vrouw benaderde de chauffeur voor een lift. De bestuurder van de grijze wagen was, naar zeggen van de aangeefster, gekleed in een politieuniform.

De man bracht haar ergens op Paranam naar een afgelegen plaats. Onder bedreiging van zijn dienstwapen moest de vrouw seksuele handelingen met hem plegen. Vervolgens liet de politieman haar achter en reed alleen weg.

Het slachtoffer heeft direct aangifte gedaan. In het belang van het verdere onderzoek blijft agent W.B. in verzekering. Het slachtoffer had het kentekennummer van de auto van de man deels opgenomen en aan de politie doorgespeeld. Dit heeft ertoe geleid, dat deze agent momenteel in een cel zit.

Ruim 30 passagiers SLM gestrand op Johan Adolf Pengelluchthaven

Woede onder passagiers over behandeling door SLM


Ruim 30 passagiers van de SLM, die naar Amsterdam zouden vliegen, zijn gistermiddag gestrand en met vraagtekens achtergelaten op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Terwijl de passagiers geboekt waren voor de vlucht van gisteren, bleek dat het vliegtuig geen zitplaatsen voor hen had. De supervisor op de luchthaven kwam slechts een keer naar buiten en dit was om drie namen te noemen van passagiers, die alsnog mee konden met de vlucht vanwege drie open zitplaatsen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

Een van de gestrande passagiers zegt zich niet voor te kunnen stellen dat de SLM, die altijd aangeeft de trots van Suriname te zijn, dergelijk klantonvriendelijk beleid erop nahoudt. De inchecktijd was van drie uur tot vier uur 's middags. Omstreeks half vier werd de deur gesloten. Meer dan 30 passagiers die in de rij stonden, konden niet meer ingecheckt worden. ‘U bent laat’, luidde de mededeling.

Tegen tien voor half zes zou de vlucht uitgevoerd worden. De chaos op de luchthaven was gisteren compleet. ‘Stewards die stonden te schreeuwen tegen passagiers, die heen en weer renden om alsnog een plaats te bemachtigen op de vlucht’, was het beeld gistermiddag op de luchthaven.

De gedupeerde passagier het dagblad  te woord stond, had samen met zijn overige familieleden een ok-ticket vanuit Nederland geboekt en had al een stoelnummer. Ook hebben zij verplichtingen in Nederland om zich aan het werk aan te melden. Wanneer de eerstvolgende vlucht plaatsvindt en of zij mee kunnen vliegen, blijft ook een raadsel.

Voorop wordt gesteld dat de SLM in feite moet opdraaien voor de onnodige onkosten waarin zij zijn gejaagd. ‘Wij betalen dik geld aan de SLM om heen en weer te vliegen en dan nog krijg je dit.’ Hij heeft sterk het vermoeden, dat de nationale maatschappij van een nationaal bedrijf is verworden tot een luchtvaartbedrijf dat met names en faces werkt. Een andere verklaring heeft hij niet. Vooral tegen de achtergrond dat passagiers die ruim van tevoren hebben geboekt, moeten aankijken tegen een volle kist die geen zitplaatsen voor hen had.

Het Dagblad Suriname sprak ook met een familielid die de passagiers was gaan afzetten op de luchthaven. Ook hij sprak zijn ongenoegen uit over de wijze waarop de SLM is omgegaan met haar passagiers. Des te meer daar hij zijn familie had voorgesteld om met de SLM te vliegen. Hij dacht eraan om de Surinaamse nationale luchtvaartmaatschappij te ondersteunen, maar is tot de bittere ontdekking gekomen, dat juist de SLM hem heeft teleurgesteld door zijn eigen passagiers met grote vraagtekens achter te laten op Surinaamse bodem.

De SLM was niet bereikbaar voor commentaar.

Militairen laten zich door South Dakota National Guard in VS informeren over noodhulp na rampen en noodoperaties

Noodhulp- centra ook in Suriname nood- zakelijk


'Zware windstoten waarbij vooral daken van huizen het moeten ontgelden zullen vaker gaan voorkomen. Het is niet iets dat we kunnen vermijden. We kunnen op zijn minst ervoor zorgen dat er een systeem voor noodhulp voor de slachtoffers in werking is.' Zo heeft luitenant-kolonel Johnny Antonius, hoofd van Strategische Planning en Onderwijs van het ministerie van Defensie, zijn Amerikaanse collega’s van de South Dakota National Guard het belang van zijn training uitgelegd. 

Dat bericht de South Dakota National Guard 4 augustus 2015 op haar Facebookpagina. (Antonius: 'Over the last few years, we’ve been troubled by some bad weather and flooding. In just a three to four week period, we had severe wind gusts causing hundreds of houses to lose their roofs or be destroyed altogether. We believe storms like this will return and while we can’t avoid it, we can at least get a system in place that better helps us get assistance to the ones that need it.')

(Bron foto's: US Army Nationa Guard)

Samen met twee anderen van het Nationaal Leger heeft hij van 27 juli tot 1 augustus in het Amerikaanse Black Hills informatie over noodhulp na rampen en noodoperaties uitgewisseld. De Surinaamse militairen hebben vanuit de Joint Operation Center van de South Dakota National Guard kunnen zien hoe noodhulpcentra worden geobserveerd door de South Dakota Emergency Operations Center.

Antonius heeft aangegeven, dat de regering ook bereid is noodcentra op te richten vanuit het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing in Suriname (NCCR). Hij hoopt dat de informatie-uitwisseling in Black Hills helpt om dit proces te versnellen. 'Ik zal mijn uiterste best doen om duidelijk te maken dat noodcentra noodzakelijk zijn.'

De drie Surinaamse militairen hebben behalve de gevoerde discussies over noodoperaties, ook diverse bezoeken afgelegd. Zo hebben ze gezamenlijke militaire operaties kunnen zien tussen legereenheden van South Dakota en van de Nationale Luchtmacht in Camp Rapid. 'Het was de bedoeling om hier te komen en te kijken naar uw systeem en te zien wat we zouden kunnen ontwikkelen.' Antonius die moet rapporteren aan de minister van Defensie zegt: 'Wat we hier zien, is indrukwekkend op alle niveaus.'

Volgens de Amerikaanse functionarissen is het doel van deze uitwisseling, van elkaar te leren. 'We leren van hen en zij leren van ons. Het is een wederzijds voordelige relatie.'

De samenwerking met South Dakota bestaat al sinds 2006. Antonius is ervan overtuigd dat Suriname meer heeft geprofiteerd uit deze relaties dan anderzijds. 'Ik denk dat we elkaar in de interactie aanvullen. We hopen dat uit te breiden.' Er wordt gewerkt aan een andere uitwisseling waarbij militairen van South Dakota naar Suriname zullen afreizen voor een verkenningsmissie.

(Antonius: 'Among all the state partnerships, throughout the world, we are the most active. We’ve been coming to South Dakota and the South Dakota National Guard has been coming down to Suriname since 2006. We have benefited most from them, than they from us, but I think in the interaction we complement each other - and we hope to expand on that.')

(Red. De Surinaamse Krant/South Dakota National Guard/Starnieuws)

Gum Air moet geluidoverlast tot minimum beperken op nieuwe heli airstrip te Kwatta

Maatschappij kreeg in oktober 2014 ontheffing voor heliport

(Bron foto: Gum Air)

Vliegmaatschappij Gum Air zal de geluidoverlast tot een minimum moeten beperken als ze wil opereren vanaf haar nieuwe helikopterairstrip aan de Gummelsweg te Kwatta. Dat staat in het milieu-effectenrapport dat Sugrema Consultancy heeft gemaakt in opdracht van de maatschappij, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

Om de geluidoverlast te beperken moeten heli's zo weinig mogelijk over woonwijken vliegen. Ook moet het aantal opstijgingen en landingen beperkt blijven tot maximaal twee per uur, aldus het rapport. Verder moet er een klachtenmechanisme komen om overlast te registreren waarna er corrigerende maatregelen moeten volgen.

De helikopteroperatie zal tot veel stofontwikkeling leiden door het landen en opstijgen. Daarom moet de landingsbaan van beton gemaakt moeten worden, zegt Moedio Tirtotaroeno, projectcoördinator van het milieu-effectenonderzoek.

Op 20 augustus zal het rapport besproken worden met onder andere buurtbewoners. Hun commentaar komt ook in het rapport waarna het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) uiteindelijk met een advies zal uitkomen, zegt Tirtataroeno.

Opvallend is, volgens de Ware Tijd, dat Gum Air al sinds oktober 2014 ontheffing heeft van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme om een heliport te exploiteren:'Gum Air heeft die vergunning gehad omdat de maatschappij waarschijnlijk een goede reputatie heeft bij de overheid', zegt Tirtaroeno.

Hij wijst erop dat ondanks dat het bedrijf een vergunning heeft, de klanten van Gum Air, zoals Tullow Oil, om een milieu-effecten rapport vragen, omdat ze volgens bepaalde standaarden opereren.
De reden dat Gum Air de bestaande Gummels Airstrip te Kwatta wil transformeren tot een moderne helikopterfaciliteit is, dat vanwege de snelle ontwikkelingen bij olieboringen, de visserij, het toerisme en de kustrampenbestrijding, de vraag naar een helihaven in het noordelijk deel van Paramaribo groeit.

Concept Milieu-effect rapportage Gum Air Heliport door Sugrema Consultancy:

Oud-fractievoorzitter GroenLinks A'dam Zuidoost wil dat onlinebezorgdienst Picnic naam wijzigt

Leeuwin: 'Picnic staat voor 'pick a nigger' en is bedacht door Ku Klux Klan'

Initiatiefnemer:  'Volgens mij is picnic iets heel normaals wat je met z'n allen gezellig buiten in de zon doet'


Oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam Zuidoost Iwan Leeuwin, wil dat de deze week gelanceerde online dienst Picnic, dat boodschappen gratis thuisbezorgd, afstand doet van de gekozen bedrijfsnaam. De term zou namelijk staan voor 'pick a nigger' en bedacht zijn door de Ku Klux Klan. Dat laat Leeuwin op zijn Facebookpagina weten, aldus de lokale zender AT5 vandaag, donderdag 6 augustus 2015. 

Leeuwin stapte drie weken geleden uit de partij na een conflict met het afdelingsbestuur. Hij is tevens coördinator bij het AD Netwerk Nederland, een organisatie die opkomt voor de belangen van Afrikanen in Diaspora. Met die pet schreef hij gisteren deze brief aan de initiatiefnemers van boodschappendienst Picnic:

Geachte heer Michiel Muller en overige initiatiefnemers van Picnic Online,

Vandaag heeft heel Nederland via het nieuws de naam van uw online onderneming "Picnic" vernomen. Gefeliciteerd met het initiatief. 

Dit schrijven ontvangt u van mij vanwege de naam van uw onderneming n.l. Picnic.
Bijgaand ontvangt u de originele betekenis van het woord Picnic.
Picnic betekent pick a nigger.
Het doel was:
Georganiseerde martelingen en moorden in Amerika op onschuldige Afro Amerikanen. Deze daad werd gepleegd door lafhartige onherkenbare racistische sleutelpersonen o.a. ondernemers, agenten, advocaten, vaak verkleed als Ku Klux Klan,
Het woord Picnic heeft oorspronkelijk een racistische achtergrond. 

In Nederland heerst een verborgen grimmige sfeer vanwege ongelijke behandeling. Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat er diverse rapporten zijn verschenen over voorvallen en voorbeelden van racisme en discriminatie, de kritiek vanuit de VN commissie en de protesten tegen het fenomeen Zwarte Piet.
Het gebruik van het woord Picnic ligt heel gevoelig en is voor het bewustwordingsproces in de Nederlandse samenleving niet bevorderlijk. 

Graag verneem ik van u wat de beweegredenen zijn, om toch te kiezen voor dit beladen woord.
Bent u bereid een daad te verrichten om publiekelijk afstand te nemen van het woord Picnic?
Het zal zeker het proces van samen door het leven in de Nederlandse gemeenschap bevorderen.

Met vriendelijke groet,
Iwan Leeuwin.
Coördinator AD Netwerk Nederland.
Afrikanen in Diaspora.
Cc:
AD Netwerk. Stichting Landelijk Platform Nederlands Slavernijverleden
en mijn Facebook vrienden.

Dat het woord picnic racistisch zou zijn, berust op een misverstand. Het is een zogenoemde urban legend, die rond 1999 op het internet opdook. Picnic stamt in werkelijkheid af van het Franse pique-nique en kwam rond 1800 in de Engelse taal terecht. Eerder was er ophef rond Leeuwin, omdat hij een pop, die door basisschoolkinderen gemaakt was voor de opening van het Mandelaperk in Zuidoost, op Zwarte Piet vond lijken. Daar heeft hij excuses voor gemaakt.

De initiatiefnemer van boodschappenservice Picnic, Michiel Muller, zei gisteren voor de microfoon van Amsterdam FM, dat hij de naam van zijn dienst niet heeft gekozen om aanstootgevend te zijn. 'Als wij geweten hadden dat dat de betekenis is van picnic, wat volgens mij gewoon uit het Frans komt en iets heeft te maken met gezellig buiten op het gras met z'n allen eten, dan had ik die naam natuurlijk nooit gekozen', zegt de initiatiefnemer.

'Volgens mij is het iets heel normaals wat je met z'n allen gezellig buiten in de zon doet. Dus ja, ik zoek dit er niet achter. Ik kan er verder niet zo veel mee.' Muller wilde verder dan ook niet ingaan op de uitlatingen van de oud-GroenLinkser.

De online supermarkt Picnic wil in Nederland gratis boodschappen gaan bezorgen.Klanten bestellen voor elf uur 's avonds via een app op hun smartphone of tablet de gewenste boodschappen. Die worden dan besteld bij leveranciers en worden in de loop van de volgende dag met elektrische auto's bij mensen thuis afgeleverd.

Het assortiment varieert van dagverse producten als brood, groente en vlees tot A-merken en huismerken. Picnic gaat naar eigen zeggen de 'laagste prijzen in de markt' hanteren.

OW brengt illegale verkavelingsprojecten in kaart

Illegale verkavelingsprojecten zorgen voor veel extra werk

OW heeft veel extra werk door illegale verkavelingsprojecten
Meeste problemen in Wanica


Illegale verkavelingsprojecten bezorgen het ministerie van Openbare Werken (OW) veel hoofdzorgen, onder meer omdat ze onder water lopen in de regentijd. De verkavelaars werken zonder vergunning van het ministerie en overtreden hiermee de stedenbouwkundige voorschriften. 

'Nadat zij alle kavels hebben verkocht, zijn ze niet meer te vinden en de mensen blijven met slechte infrastructuur achter. Tijdens de regentijd verandert de weg bijvoorbeeld in een zwamp', zegt Wikash Sewmangal vandaag, 6 augustus 2015, in de Ware Tijd. Hij is belast met verkavelingsvergunningen bij de Planologische dienst van het ministerie.

Ook wordt volgens hem de hoogte van gebieden met het blote oog vastgesteld, terwijl dat moet geschieden met speciale apparatuur.

Sewmangal zegt, dat het ministerie bezig is om de illegale verkavelingsprojecten in kaart te brengen. Hij weet niet hoeveel van deze projecten er zijn, maar weet wel dat het probleem het meest voorkomt in Wanica. In sommige gevallen worden waterleidingbuizen gebruikt voor het afwateringssysteem, terwijl hiervoor duikers geplaatst moeten worden.

Het ministerie wijst in een bekendmaking in de krant erop, dat het verkavelen van grond in woongebieden volgens de wet uitsluitend mag geschieden met goedkeuring van OW. In de advertentie wordt mensen die een kavel willen kopen geadviseerd zich er van te overtuigen dat de verkavelaar een vergunning heeft en de verkaveling is uitgevoerd volgens het door OW goedgekeurde verkavelingsplan.

Somohardjo (PL): 'Sapoen en Chitan zijn overlopers'


'Slechts een groepje ondersteunt Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan'


De Pertjajah Luhur (PL) heeft gistervond een informatiebijeenkomst gehouden in haar partijcentrum te Beekhuizen slechts aan te tonen dat maar 'een groepje Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan ondersteunt'. Partijvoorzitter Paul Somohardjo vindt dat het om overlopers gaat. De leden drongen aan op royement van de groep, maar de leiding wil eerst de terugroeping rond hebben. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 6 augustus 2015.

Somohardjo legde uit, dat de fout niet moet worden gemaakt om mensen te royeren. Dat zal het proces van terugroepen volgens hem in de wielen rijden. Hij beweerde dat Sapoen en Chitan overduidelijk samenwerken met de regering en tegelijkertijd stellen dat ze lid zijn van de PL.

'De Pertjajah Luhur zit niet in het Sociaal Economisch Platform, maar de groep Sapoen. Rudy Soerodimedjo zit namens de overlopers in het FEP', sprak Somohardjo. Wanneer Sapoen en Chitan worden geroyeerd, zal Soerodimedjo ook meegaan. Somohardjo blijft erbij, dat de mensen aangezet zijn door de NDP om de partij te splitsen. Maar, dit is volgens hem niet gelukt, want de leden zijn gebleven en de structuren zijn in tact.

Somohardjo zei verder, dat overal ter wereld de brandstofprijzen dalen, maar dat die alleen in Suriname omhoog gaan. Nu heeft het FEP ook nog voorgesteld om extra government take te heffen. De politicus stelde, dat door de NDP de situatie in het land zo verslechterd is. De PL zal de volkswinkels weer openstellen voor leden om basisgoederen te kunnen kopen, zonder dat vervoerskosten in rekening worden gebracht. De goederen zullen tegen de kostprijs verkocht worden.