zaterdag 8 augustus 2015

Verontwaardiging onder ASHU-leden over langdurige sluiting weg naar West-Suriname

OW-minister weigert weg vrij te gevenHoutconcessionarissen en -exploitanten aangesloten bij de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU) hebben afgelpen donderdag om de tafel gezeten om het probleem van de weg naar West-Suriname te bespreken. De weg is al drie maanden gesloten en de minister van Openbare Werken (OW) weigert de weg weer vrij te geven, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 8 augustus 2015.

De rehabilitatie en asfaltering van de weg naar het westen is in drie kavels verdeeld. Kavel 2 en 3 zijn voor de verkiezing opgeleverd, maar kavel 1 van Pikin Saron naar Tibiti is nog niet opgeleverd.

Volgens Fraser Herman, bestuurslid van de Algemene Surinaamse Hout Unie, is het altijd een gehaal en getrek geweest tussen de aannemer en het ministerie. 'Wij als sector moeten rijden. En de weg is dicht. Er is ook een grijsvlak tussen Matta en Pikin Saron. Er zou tot Pikin Saron worden geasfalteerd, maar nu blijkt dat er tot Matta alleen wordt geasfalteerd. Hierdoor ontstaat er een grijsvlak van 15 kilometer. OW pleegt ook geen herstelwerkzaamheden aan de weg. We bekijken alle mogelijkheden, maar we vorderen niet met de overheid', zegt Fraser.

Het ministerie is volgens Fraser al geruime tijd op de hoogte van het verlangen om de weg tenminste te graderen zodat er op gereden kan worden. Gisteren werd een aanvang gemaakt met het graderen van de weg. Fraser stelt, dat dit nu uit eigen middelen gebeurt. Met exploitanten, dorpsbewoners, en truckchauffeurs gaat het volgens Fraser om zo'n honderd mensen die door deze situatie worden benadeeld.

Diverse vakantievierende Venezolanen op Curaçao keren niet terug

Minister Navarro: 'Geen substantiële toename van migratie- stromen naar eiland'


'Curaçao niet in staat asielzoekers op te vangen'
 

Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) constateert een toename in het aantal Venezolanen dat op Curaçao op vakantie komt en niet terugreist, maar benadrukt dat er op dit moment geen substantiële toename van migratiestromen naar ons land is waar te nemen vanwege de precaire situatie in Venezuela. Dat zei hij de afgelopen week tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van ministers in Fort Amsterdam, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 8 augustus 2015.
 
Harde cijfers zijn er niet, maar het aantal illegalen op het eiland wordt hoe dan ook aangepakt.

'Sommige Venezolanen die ons land binnenkomen, willen niet terug en kiezen ervoor om illegaal op het eiland te verblijven. Dit kan echter niet en er wordt dus door de politie streng gecontroleerd hierop', stelde Navarro. Ongedocumenteerden worden altijd opgepakt en opgesloten in afwachting van hun uitzetting, dat is de normale procedure die wordt gehanteerd op het eiland.

Zoals bekend verkeert Venezuela in een crisis, er is een tekort aan financiële middelen en schaarste van tal van consumptiegoederen, zoals voedsel en medicijnen, en de slechte economische situatie heeft geleid tot een ongunstig ondernemingsklimaat. Dit met alle negatieve gevolgen van dien. Hierdoor is de vrees ontstaan voor Venezolaanse asielzoekers, die onder meer met boten naar het Caribisch gebied in het algemeen en naar Curaçao in het bijzonder zullen komen.

Die angst is nog niet geconcretiseerd, benadrukte de minister. Althans, dat heeft de Kustwacht nog niet geconstateerd. Zoals bekend is er bij Aruba slechts één boot gesignaleerd en daarbij kwamen twee Venezolanen om door verdrinking, maar hier is niets bijzonders geconstateerd. Navarro heeft de Kustwacht een tijdje terug wel geïnstrueerd om de controles op zee te intensiveren; ook de controles op fruitbarkjes die vanuit Venezuela Curaçao binnenkomen zijn aangescherpt.

Het aantal Venezolanen dat per vliegtuig naar het eiland komt en niet meer teruggaat, is niet bekend.
'Curaçao is hoe dan ook voorbereid op een mogelijke toename van Venezolanen die het land binnenkomen en als asielzoekers hier willen verblijven. Er is een taskforce opgericht die zich gaat buigen over alle aspecten die hiermee te maken hebben', aldus minister Navarro.
De lokale overheid heeft echter de capaciteit en de financiële middelen niet om asielzoekers op te vangen. 'Nederland moet in dergelijke geval hulp bieden, wij kunnen dat niet aan.'

Curaçao's minister van Justitie wil meer gespecialiseerde rechters en Officieren van Justitie en fiscaal rechercheurs

Nederland stelt 80 miljoen euro beschikbaar aan Curaçao, Aruba en St. Maarten ter bestrijding criminaliteit


Nederland stelt 80 miljoen euro beschikbaar als extra ondersteuning aan Curaçao, Aruba en St. Maarten ter bestrijding van de criminaliteit. Tevens zal er in dit kader worden gewerkt aan een groter masterplan. De landen hebben hierover tijdens het laatste Justitiële Vierlanden Overleg al uitvoerig gesproken. 'De problemen met criminaliteit verschillen per land. Het is hoe dan ook een win-win-situatie voor alle landen, ook Nederland', aldus minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) vandaag, zaterdag 8 augustus 2015, in de Amigoe.
 
Naast financiële middelen vindt minister Navarro het ook zeer belangrijk dat Curaçao meer gespecialiseerde rechters en Officieren van Justitie krijgt, vooral op het gebied van fiscaal recht. De lokale Justitie streeft ernaar om ook witteboordencriminaliteit harder aan te pakken. In verband hiermee heeft Curaçao ook behoefte aan fiscale rechercheurs, voegde Navarro toe. De minister verwacht dat de extra rechercheurs voor het politiekorps voor het einde van dit jaar beschikbaar zullen worden gesteld door Nederland.

Het tekort aan rechters op het eiland is ook een groot probleem. Volgens de minister worden momenteel civiele rechters als rechter-commissaris bij strafzaken ingezet, wat volgens hem niet handig is. Dus zal ook het Gemeenschappelijk Hof van Justitie gebruik kunnen maken van de financiële middelen die voor Curaçao beschikbaar gesteld zullen worden, aldus Navarro.

De onderbezetting bij het Openbaar Ministerie dient eveneens aangepakt te worden. Op dit moment heeft het OM elf Officieren van Justitie, maar officier Gert Rip – meer bekend door moordzaak Wiels en de zaak Hato-shooting – is eigenlijk de enige die zeer grote zaken doet, voegde de minister hieraan toe. 'Het is een ongewenste situatie, waardoor het ook te lang duurt voordat een zaak voor het gerecht gebracht kan worden.' Volgens hem nemen sommige zaken ruim een jaar in beslag voordat ze door een rechter kunnen worden behandeld en om dat te voorkomen moeten er meer officieren komen.

Justitie moet hoe dan ook roeien met de riemen die het heeft en dat gebeurt ook al. De minister is bijvoorbeeld tevreden met de successen die het politiekorps boekt, dankzij de introductie van een nieuw systeem voor meer gerichte aanpak. Iets wat al bereikt is met de criminaliteitsbeeld-analyse. Met dit nieuwe systeem werkt de politie informatie-gestuurd, wat leidt tot een hoger oplossingspercentage van strafbare zaken. 'Criminelen worden sneller opgepakt.'

Uit de criminaliteitscijfers van de afgelopen zes maanden blijkt bijvoorbeeld, dat er een daling is in het aantal autodiefstallen en gewapende overvallen. De manier van werken conform het nieuwe systeem zal over enkele jaren voor een aanzienlijke daling van dit soort misdrijven op Curaçao zorgen, gaf de minister hoopvol aan. Bovendien zijn de verwachtingen voor een positief resultaat van het cameratoezicht zeer hoog. 'Ik ga te ver als ik zeg, dat wij over twee jaar weinig criminele activiteiten zullen meemaken, maar gezien de resultaten tot nu toe kan ik verzekeren dat als wij zo doorgaan, het eiland over drie jaar een verschil als dag en nacht zal merken.'

Minister Jardim beantwoordt Statenvragen over aangifte miljoenenfraude Girobank Curaçao

Jardim: 'Nimmer heeft commissaris van Girobank onregel- matigheden aan minister van Financiën gerapporteerd'


Geen commissaris van de Girobank heeft ooit enige onregelmatigheden aan de minister van Financiën gerapporteerd, antwoordt minister José Jardim op Statenvragen naar aanleiding van publicaties in het Antilliaans Dagblad over aangifte bij het Openbaar Ministerie van strafbare feiten bij Giro, zo bericht het dagblad vandaag, zaterdag 8 augustus 2015. 

Jardim kan zich niet vinden in de stelling van het Statenlid Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK dat de Centrale Bank in het verleden zou hebben gefaald bij het toezicht, met een miljoenenfraude als gevolg. Is er dan nog steeds geen reden voor zorgen over het gevoerde beleid van de president-directeur van de Centrale Bank? wilde Schotte van Jardim weten.

'Gemeld dient te worden dat de minister zich niet in bovenstaande stelling kan vinden. Voor alle duidelijkheid dient gemeld te worden dat er pas tijdens dit kabinet een onderzoek is gedaan door PwC, welk onderzoek geleid heeft tot een vijftiental aanbevelingen die zich thans in de uitvoerende fase bevinden', antwoordt Jardim. Het zijn antwoorden op vragen van MFK in verband met publicaties over valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering binnen de Girobank en naar de mening van Schotte ‘inefficiënt toezicht’ van de Centrale Bank CBCS op de Girobank. De vragen gingen over de aangifte tegen de ex-top - in het bijzonder twee voormalige directieleden die in de aangifte worden genoemd - van Giro, waar de krant op 26 juni 2015 melding van maakte. Er zou sprake zijn geweest van ‘gefabriceerde leningen’. Schotte wil weten of Jardim hiervan wel weet. 'De minister is ingelicht over de indiening van een aangifte', antwoordt de bewindsman.

Op vragen van de MFK-leider hoe ‘ex-directeur E.G.’ (gedoeld wordt op Eric Garcia, red.) de aandelen overnam van voormalige Giro-eigenaar Totalbank en of het klopt dat deze gelden uit het buitenland kwamen, zegt Jardim: 'De minister draagt hier geen kennis van.'

Is de herkomst van de gelden wel onderzocht, onder andere door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), vraagt Schotte, die in de strafzaak Babel waarin hij als hoofdverdachte geldt zelf ook te maken kreeg met MOT-meldingen. Heeft het MOT wel zijn werk gedaan? wil hij weten.

Jardim: 'Indien en voor zover er zich in het door de MFK-fractie genoemde geval één of meer meldingen door een dienstverlener van ongebruikelijke transacties heeft voorgedaan aan het MOT en er een bevraging is geweest door een opsporingsorganisatie in verband met bij de transactie betrokken (natuurlijke of rechts-)personen, dan zal het MOT conform artikel 6 Landsverordening MOT actie hebben ondernomen. Het MOT kan in voorkomende gevallen ook uit eigen beweging besluiten om een onderzoek in te stellen of in het register aanwezige gemelde ongebruikelijke transacties mogelijk verdachte transacties als bedoeld in artikel 6 Landsverordening MOT zijn. Indien zodanig eigen onderzoek resultaten oplevert, zal het MOT deze informatie doormelden aan de bevoegde opsporings- en vervolgingsinstantie.'

Eerste show Jandino op Curaçao geheel uitverkocht

Jandino Asporaat gaat als een raket


De eerste show van Jandino Asporaat in het Avila Hotel op Curaçao afgelopen donderdagavond was geheel uitverkocht. Zo laat HTF Productions, opgericht door Jörgen Raymann, en de organisator van het evenement weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 8 augustus 2015.

Gisteravond volgde er nog een tweede show van de Curaçaose cabaretier. 'Of het nu in de showbizz-, televisie- of cabaretwereld is, Jandino Asporaat gaat als een raket. Op televisie is hij een kijkcijferkanon, zijn duet met Gerard Joling werd een nummer 1-hit in Nederland en zijn cabaretprogramma ‘De Revue’ trok volle zalen, zowel in Nederland als op Curaçao. Ook ‘Hoe dan ook’ was in een rap tempo uitverkocht.'

Volgens de organisator voldeed de eerste show al aan alle verwachtingen, en eindigde de show met vuurwerk.

'En dat was precies hoe je zijn show kan omschrijven, Jandino, Onchi en Judeska hebben er een spetterende, enerverende, swingende en knallende avond van gemaakt.' 

'Geen liefde zonder vrijheid' en 'Uw Koninkrijk Kwame' opgevoerd in Paramaribo

Nederlandse ambassade haalt voorstellingen naar Paramaribo bij viering 200 jaar KoninkrijkDe Nederlandse ambassade presenteert het theatrale tweeluik 'Geen liefde zonder vrijheid' en 'Uw Koninkrijk Kwame' bij de viering van 200 jaar Koninkrijk. Jörgen Raymann, Izaline Calister, Kees Scholten en het QQ strijkkwartet treden in dit stuk op dat van 13 tot en met 16 augustus in Jacana Amazon Wellness Resort aan de Commewijnestraat en Theater Thalia in Paramaribo wordt opgevoerd.

Het eerste deel van het tweeluik is de voorstelling 'Geen Liefde Zonder Vrijheid'. Het stuk werd in 2013 met veel succes op het Nederlandse rondreizende zomerfestival de Parade gespeeld. Door de grote belangstelling voor deze voorstelling hebben de makers besloten de productie ook naar Suriname te halen, zo laat de Nederlandse ambassade weten.

'Geen Liefde Zonder Vrijheid' vertelt een verhaal over onmogelijke liefde, de universele drang naar vrijheid en het zoeken van je eigen weg. Mosa Nena is het mooiste slavenmeisje van een Nederlandse plantage op Curaçao. Sinds jaar en dag is ze de lieveling en minnares van de plantagebaas. Totdat ze de nieuwe slaaf Buchi Fil ontmoet: een grote indrukwekkende man die ondanks zweepslagen weigert om te buigen voor zijn eigenaar. Als de hartstocht tussen hen opbloeit, heeft dit voor iedereen dramatische consequenties. Samen met zangeres Izaline Calister en acteur Kees Scholten van Het Volksoperahuis vertelt Jörgen Raymann dit meeslepende en romantische verhaal. De Caribische ritmes en melodieën van zangeres Izaline Calister en diverse muzikanten komen op het podium samen met de westerse klassieke muziek van een strijkkwartet.

De voorstelling is gebaseerd op De Ballade van Buchi Fil, een beroemd gedicht van de Curaçaose schrijver Pierre Lauffer (1920-1981) dat een belangrijke plek inneemt in de Antilliaanse cultuur.
In de voorstelling wordt het verhaal verteld van Buchi Fil en Mosa Nena, de ouders van Tula, de leider van de grote slavenopstand in 1795 op Curaçao.


Het tweede deel van het tweeluik bestaat uit de voorstelling ' Uw Koninkrijk Kwame' en dat gaat over de hoogte- en dieptepunten van 200 jaar relaties tussen Nederland, de Caribische eilanden en Suriname. De drie ontmoeten elkaar op een pier in de haven, omdat ze voornemens zijn samen een cruise te maken. Er worden mooie en minder mooie herinneringen opgehaald en het antwoord op de vraag of de reis wel doorgaat, wordt steeds onduidelijker.

De muziek wordt verzorgd door het QQ Strijkkwartet, Ed Verhoef (gitaar), Roël Calister en Vernon Chatlein (percussie). Jörgen Raymann, Kees Scholten en Izaline Calister zullen het publiek vermaken met zang en spel. De Nederlandse ambassade te Paramaribo wil op gepaste wijze aandacht besteden aan 200 jaar Koninkrijk, omdat Suriname immers 160 jaar lang deel heeft uitgemaakt hiervan.

VHP-Assembleelid Kalloe twijfelt aan LVV-info inzake inzaai paddie

'Niet 27.000 hectare ingezaaid, maar waarschijnlijk 23.000'

Kalloe wijst ook op verprutst pompgemaal te Wageningen door ondeskundigheid en wanbeleid


Het Assembleelid Jitendra Kalloe (VHP) zegt vandaag, zaterdag 8 augustus 2015, op Starnieuws, dat een inzaai van 30.000 hectare voor de rijstsector, waarnaar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) regio West streeft, onrealistisch is. Ook betwijfelt de volksvertegenwoordiger uit Nickerie het of er daadwerkelijk 27.000 hectare het afgelopen seizoen ingezaaid is.

'Gezien de negatieve ontwikkelingen in deze sector zoals geen export, geen nieuwe kredieten, verprutste infrastructuur, een falend onderhoud aan het pompgemaal SML en nog andere zaken, lijkt ons niet dat het aantal van 27.000 hectare gehaald is. Naar onze inschatting is er slechts een inzaai van circa 23.000 hectare gerealiseerd',  stelt Kalloe. De parlementariër zegt dat er diverse factoren geweest zijn, die van invloed zijn geweest op de afgang van de rijstsector.

Kalloe zegt verder, dat een verprutst pompgemaal te Wageningen door ondeskundigheid en wanbeleid, heel slecht functioneert. Het gevolg hiervan is dat het SML- en Middenstandsgebied tot op heden niet over irrigatiewater beschikken.

Wageningen lijn 3 tot en met 5 waren onder water gelopen en dit probleem is nog niet verholpen. Kalloe stelt ook, dat van de beloofde padie exporten niet veel terecht is gekomen. 'Hierdoor zitten de schuren nog vol en gaat het product ook in kwaliteit achteruit. Ook zijn er boeren die niet uitbetaald zijn. Deze boeren kunnen de hypotheken niet afbetalen, waardoor zij geen nieuwe lening kunnen krijgen. Het uitstellen en uitblijven van de beloofde prijscompensatie voor de lage padieprijzen doordat er geen financiële ruimte is bij de overheid. De slechte staat van de droge en natte infrastructuur heeft de zaak verergerd.'

Het Assembleelid verwijst naar de statistische data en jaarverslagen van het ministerie van LVV in de periode 2001-2010. Toen werd een inzaaitoename naar 29.000 hectare gerealiseerd. Deze toename was volgens Kalloe te danken aan ondersteunend beleid en deskundige aanpak naar de sector toe.

'Indien er op korte termijn geen verbetering komt in het falend beleid rond de subsector rijst, dan zal deze binnen de kortste periode dan ook vervallen naar het niveau van de jaren eind negentig', zegt Kalloe.

Breeveld (DOE): 'SoZaVo' en Arbeid worden nieuwe ministerie Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin'

Aantal ministeries daalt van 17 naar 16


De regering bestaat nu nog uit zeventien ministeries. Maar, zo schrijft de Ware Tijd zaterdag 8 augustus 2015, het lijkt erop dat de regering Bouterse-2 uit zestien ministeries gaat bestaan. Immers, volgens Carl Breeveld, leider van de politieke partij DOE, die deelneemt aan de regering, zullen de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en van Arbeid worden samengevoegd tot een nieuw ministerie van Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin.

Breeveld is blij, omdat DOE altijd voorstander is geweest van een ministerie dat speciale aandacht aan het gezin besteedt en het samenvoegen van twee ministeries zal het aantal verminderen.

'Wij hebben altijd gezegd dat het aantal ministeries terug moet van zeventien naar twaalf. Maar. we hebben de afgelopen tijd bij de voorbereiding van het regeerakkoord ook geleerd dat het niet zo eenvoudig is om ministeries samen te voegen. Dat kost veel tijd. Dus dit is een begin.'

De bedoeling is volgens Breeveld dat de toekomstige regeringspartijen maandag het regeerakkoord tekenen. Of dan ook al alle namen van de nieuwe ministers bekend zijn, is nog niet zeker, zegt Breeveld. Zijn partij gaat in ieder geval het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) leiden.

Zonder opgave van reden vinden bevorderingen bij Korps Politie Suriname in stilte plaats

Ontevredenheid bij personeel KPS: Bevorderingen zonder traditionele feestelijke bijeenkomst
 

 
Er heerst ontevredenheid bij de politie, omdat bevorderingen die door de minister van Justitie en Politie zijn afgehandeld, zonder de traditionele feestelijke bijeenkomst plaatsvinden. De Ware Tijd bericht vandaag, zaterdag 8 augustus 2015, te hebben vernomen, dat minister Edward Belfort ruim een maand geleden de beschikkingen van zo’n driehonderd politieagenten getekend heeft en zo hun bevordering in orde heeft gemaakt. Daarna zijn de beschikkingen naar de korpschef gestuurd. 

Gewoonlijk zou de korpsleiding vervolgens een feestelijke bijeenkomst moeten organiseren waarbij de betrokkenen in bijzijn van familieleden en vrienden de versierselen die horen bij hun nieuwe rang opgespeld krijgen. Het gebeuren vindt plaats in afstemming met de minister van Justitie en Politie, zodat die ook aanwezig kan zijn. Het feest voor de jongste groep bevorderden gaat nu niet door.

'Het is traditie dat de bevorderingen in een feestelijke sfeer plaatsvinden en de mensen zijn boos, omdat dit heuglijke feit hen wordt onthouden', zegt een medewerker bij Justitie en Politie.

Wat hen steekt, is dat er geen enkele reden hiervoor is opgegeven. Zij vinden niet de dupe te mogen worden van een vermeende ruzie tussen de korpschef en de minister van Justitie en Politie.

De beschikkingen zijn intussen al naar de structuurhoofden gestuurd, die op hun beurt de betrokken politieagenten hebben uitgenodigd om hun stukken op te halen. Een aantal moet zich maandag melden.

Pogingen van de Ware Tijd om een reactie te krijgen van korpschef Humphrey Tjin Liep Shie en voorzitter Robby Ramdjiawan van de Surinaamse Politiebond over deze kwestie bleven vruchteloos. Ook minister Belfort was niet voor een reactie bereikbaar.

Gajadien (VHP): 'President Bouterse moet onmiddellijk ingrijpen bij EBS'

'Waarnemend algemeen directeur Willy Duiker moet buiten functie gesteld worden'

'Eerst bedrijf doorlichten voordat gesproken kan worden over tariefsverhogingen'
 

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien wil dat president Desi Bouterse onmiddellijk ingrijpt bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Hij vindt dat waarnemend algemeen directeur Willy Duiker buiten functie gesteld moet worden. Het Openbaar Ministerie moet de gelegenheid krijgen om verder onderzoek te doen naar malversaties, die onder andere geconstateerd zijn door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), aldus de politicus vandaag, 8 augustus 2015, op Starnieuws.

Gajadien heeft, net als zijn voormalige NPS-collega Arthur Tjin-A-Tsoi, aangegeven dat er veel mis is bij EBS. Beiden hebben diverse malen aangedrongen om maatregelen te treffen.

'Bij de EBS is er flink wat misgegaan. De scheefaankope' van ruim 4 miljoen euro is slechts een druppel op een gloeiende plaat', zegt Gajadien. Hij stelt dat nog meer functionarissen betrokken zijn bij de onregelmatigheden, daarom gebeurt er niks met de zaak, omdat er dan nog meer koppen gaan rollen.

Er zijn noodgeneratoren aangekocht, waarbij op z’n minst 6,2 miljoen Amerikaanse dollar is uitgegeven, maar ze zijn nooit geleverd. Dit is volgens informatie van Gajadien wel door medewerkers kenbaar gemaakt aan de CLAD, maar tot nu toe wordt geen enkele actie ondernomen. Onregelmatigheden met materialen van het bedrijf en overbodige werknemers in dienst nemen, zijn een deel van de verspillingen.


Het Assembleelid vindt dat de enorme verspilling bij de EBS eerst aangepakt moet worden, voordat de regering kan komen met verhoging van elektriciteitstarieven. Hij wenst ook duidelijkheid over de Afobakacentrale, omdat bij er immers bij een eventuele overname geen tariefsverhoging nodig is.

Gajadien stelt, dat de VHP daarom erop gestaan heeft om eerst het bedrijf door te lichten en de middelen die weggesluisd zijn terug te halen, voordat er gesproken kan worden van tariefsverhogingen. Als de president het meent met het volk, zal hij moeten meewerken aan deze onderzoeken.

'Ik hoop niet dat ik door moet gaan met de president te verwijten corruptie te faciliteren in dit land. Dat is wel wat hij in de afgelopen vijf jaren heeft gedaan, anders waren wij niet in deze precaire financiële situatie beland.'

Minister Adhin: 'Suriname staat in regio ver achter in aantal lesuren'

'Verruimen schooluren instrument voor kwaliteits- verbetering'

'Schoolvakanties zijn te lang, scholieren hebben teveel vrije tijd'


Minister Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt dat verruiming van de schooluren een instrument is om kwaliteitsverbetering te krijgen. Uitbreiding van schooltijden houdt ook internationalisering van het Surinaamse onderwijs in. Dit zei hij gisteren - als een van zijn laatste activiteiten als bewindsman, 12 augustus wordt hij geïnaugureerd als vicepresident - tijdens het zogenoemde pre-congres over verruiming van de schooltijden voor het basisonderwijs, LBO, VOJ en VOS. De bijeenkomst was feitelijk de voorloper van een congres dat in november wordt gehouden, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 8 augustus 2015.


De minister stelde, dat Suriname in de regio ver achter staat in het aantal lesuren dat verzorgd wordt. Ook zijn de vakanties in vergelijking met de regio te lang. De scholieren hebben volgens de bewindsman te veel vrije tijd. De minister zei, dat hij al een tijdje had geprobeerd dit onderwerp op de agenda te krijgen. Adhin deed een beroep op alle aanwezigen om hun medewerking te verlenen, zodat dat doel bereikt kan worden.

Adhin gaf aan, dat Suriname niet kan concurreren met de regio, aangezien er te weinig les wordt gegeven. Om hierin verandering te brengen moeten de tijden kwalitatief aangepast worden. Het gaat niet gewoon om langere schooltijden, maar bredere vorming zodat de scholieren beter onderwijs kunnen genieten.
De belangrijkste taak van scholen is goed onderwijs geven, zei Adhin. Dat kan alleen als er voldoende onderwijstijd is en scholen die tijd goed gebruiken. De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs.

Onderdirecteur Roy Narain van het ministerie zei dat het belangrijk is dat alle betrokkenen elkaar kunnen vinden. Gezocht wordt naar honderd procent draagvlak. Het pre-congres was een eerste stap om iedereen alvast te informeren over het voornemen. Er zullen werkgroepen geïnstalleerd worden. Het ministerie heeft in de planning om in oktober 2017 de verruiming van de schooltijden rond te hebben.

Dodelijk giftige kikkersoorten met gifstekels op kop ontdekt in Brazilië

Kikkers kunnen met hun gif mensen doden

Corythomantis greeningi. (Bron foto Caros Jared/Butantan Institute)

Soort kan met 1 gram gif 80 mensen doden


Braziliaanse en Amerikaanse onderzoekers hebben twee opvallende giftige kikkersoorten ontdekt in Brazilië. De kikkers hebben minuscule stekeltjes op hun kop waarmee ze gif in de bloedbaan van hun aanvallers kunnen injecteren. Het zijn tot nu toe de enige bekende kikkersoorten die actief kunnen doden met gif, aldus bericht donderdag 6 augustus 2015, de website LiveSciene.com.

De wetenschappers stuitten op de bijzondere dieren tijdens een expeditie in de Caatinga, een savannegebied in het noordoosten van Brazilië.

Onderzoeker Carlos Jared van het Butantan Instituut in São Paulo werd tijdens het vangen van een kikker in het Goytacazes National Forest door het dier aan een hand verwond en de pijn, veroorzaakt door het gif, straalde uit naar de arm. Zijn collega Edmund Brodie van Utah State University: 'Carlos kreeg last van een intense pijn die vijf uur aanhield.'

Bij een volgende expeditie in het Goytacazes National Forest vingen de wetenschappers opnieuw enkele kikkers met giftige stekeltjes op hun kop, maar nu van een andere soort.

Het gif van de eerste kikkersoort, Corythomantis greeningi, bleek relatief mild te zijn.
Het tweede dier, Aparasphenodon brunoi, is echter extreem giftig, zo wees het onderzoek uit.

Eén gram van het gif dat het dier via zijn stekeltjes uitscheidt, is genoeg om 80 mensen of 300.000 muizen te doden.
Een gram gif van een Corythomantis greeningi kan ruim 24.000 muizen doden of 6 mensen. Ter vergelijking, het gif van de dodelijke Braziliaanse Bothrop groefkopadder is half zo dodelijk dan het gif van de Corythomantis greeningi en 25 keer minder gevaarlijk dan dat van de Aparasphenodon brunoi.

Verder bleek uit het onderzoek dat de kikkers een bijzonder flexibele kop hebben. Daardoor zijn ze waarschijnlijk in staat om aanvallers gemakkelijker te steken met hun gifstekels.

(Red. De Surinaamse Krant/LiveScience.com/BBC Earth)

Doorsnee Surinamer niet in staat te rekenen

Voorzitter Vereniging Wiskundeleraren: 'Het gaat slecht met rekenvakken in het onderwijs'

'Rekenleerkrachten moeten worden bij- en nageschoold'


De doorsnee Surinamer weet niet te rekenen. 'Zowel op het basis-, het VOJ- (Voortgezet Onderwijs Junioren) maar ook het VOS-onderwijs (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) gaat het al geruime tijd slecht met rekenvakken. Ook de rest van de samenleving rekent slecht', zegt Ewald Levens, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde-Rekenleraren, vandaag, zaterdag 8 augustus 2015, in de Ware Tijd.

De oorzaak is, dat een groot deel van de rekenleerkrachten de vakken niet goed genoeg onder de knie heeft of niet in staat is deze leerstof op de juiste wijze over te brengen.

'Wij ervaren het als een probleemvak bij de leerkrachten. Ik kom veel in aanraking met onderwijsgevenden en ze zeggen eerlijk dat zij bepaalde onderwerpen niet beheersen.' Levens neemt het hen niet kwalijk, omdat het vak rekenen op de pedagogische instituten niet op een juiste manier wordt gedoceerd.

Het IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren) zou volgens hem een aparte module 'Rekenen' moeten introduceren om zo de leerkrachten van de pedagogische opleidingen beter op te leiden. Hij zegt dat zij het vak wel beheersen, maar tekortschieten in didactische vaardigheden om de stof over te brengen.

Hij pleit ook voor periodieke bij- en nascholing voor rekenleerkrachten. 'Sommigen hebben echt behoefte hieraan.' Dit zou naar zijn inzicht minimaal twee keer per jaar moeten plaatsvinden, vooral omdat het rekenonderwijs dynamisch is.

Leiding politie Regio West wordt 10 augustus vervangen

Korpschef: 'Er hebben zich zaken afgespeeld die afbreuk zouden kunnen doen aan gezag van politie'

Raijkijo moet het veld ruimen (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)

Gewestelijk commandant niet tevreden over optreden korpsleiding en gaat in beroep - Belangen georganiseerde misdaad staan op het spel


De politie in Regio West, Nickerie, zal een grondige reorganisatie ondergaan. Gewestelijk commandant, hoofdinspecteur Robert Rakijo, wordt al ingaande komende maandag vervangen. In zijn plaats komt hoofdinspecteur Wiedjaikoemar Oedith. Dit bevestigt korpschef Humphrey Tjin Liep Shie vandaag, zaterdag 8 augustus 2015, op Starnieuws.

Plaatsvervangend korpschef, commissaris Agnes Daniel, heeft een inspectiebezoek gebracht aan Nickerie om zich te oriënteren over de situatie.

'Ik heb mij samen met de plaatsvervangend korpschef gebogen over de ontwikkelingen met betrekking tot de politie in het district Nickerie. Over de prestaties van de politie gedurende de afgelopen weken zijn wij tevreden, echter hebben zich zaken afgespeeld die afbreuk zouden kunnen doen aan het gezag van de politie', aldus korpschef Tjin Liep Shie.

Bij de evaluatie zijn ook functionarissen uit de Nickeriaanse samenleving betrokken, onder wie de districtscommissaris. Daarbij zijn ook aspecten van moraal, ethiek en de voorbeeldfunctie van politiefunctionarissen meegenomen.

'Als uitvloeisel van de evaluatie is besloten op zeer korte termijn maatregelen uit te voeren waaronder tuchtrechtelijk en indien nodig strafrechtelijk onderzoek, personeelsmutaties en reorganisatie van enkele speciale politiediensten in het district. De maatregelen zijn noodzakelijk om het gezag van de politie te handhaven en de effectiviteit te verhogen.'

Hoofdinspecteur Rakijo zegt, dat hij niet eens is met de wijze waarop er wordt opgetreden door de leiding van het korps. Hij zal deze kwestie niet hierbij laten en in beroep gaan. Volgens hem staan er belangen op het spel van de georganiseerde misdaad.

'Daarom word ik niet gehandhaafd, want de belangen van criminelen kunnen nu met mij als commandant niet vrijuit gediend worden, zoals dat het geval was voor mijn periode', stelt Rakijo.