zondag 9 augustus 2015

Het Kwaku Summer Festival trekt kleine 100.000 bezoekers

Vrijdagavond- concerten waren groot succes


Het Kwaku Summer Festival heeft dit jaar een kleine 100.000 bezoekers gehad. Op de laatste dag was het met bijna 30.000 bezoekers het drukst, zo bericht de lokale Amsterdamse zender AT5 vandaag, zondag 9 augustus 2015.

'Dat is meestal zo. De mensen die al geweest zijn, willen nog een laatste dagje komen. En mensen die nog niet geweest zijn, komen nog even nu het nog kan', vertelt Ivette Forster van de organisatie. Volgens haar zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest.

Het was deze zomer de veertigste keer dat Kwaku Summer Festival (voorheen Kwakoe) georganiseerd werd. Vier weekends lang was het feest in het Amsterdamse Nelson Mandela Park. Op het programma stond veel muziek, het traditionele voetbaltoernooi, workshops en exposities.

Nieuw dit jaar waren de vrijdagavondconcerten, met internationale artiesten. Volgens Forster waren die een groot succes. 'Daar gaan we mee door.'
Zondag sluit Mitchell Brunings af met een ode aan Bob Marley.

CCS-directeur: 'Niets mis met het verhuren van ruimtes in gebouw'

Directeur bibliotheekopleiding: 'CCS-bibliotheek verworden tot een mall'

(Bron foto: de Ware Tijd)

De directeur van het Cultureel Centrum Suriname (CCS), Nadia Becker zegt vandaag, zondag 9 augustus 2015, in de Ware Tijd Online, dat er niets mis mee is met het feit dat ruimtes in het gebouw verhuurd of gebruikt worden voor activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van de organisatie. Ze reageert op kritiek op het plan om er ook een peuterschool onder te brengen. 

Ze zegt dat de kinderen in contact worden gebracht met cultuur door middel van voorlezen, dans, zang en muziek en dat de bibliotheek niet in het gedrang komt.

De directeur van de bibliotheekopleiding, Vivian Sedney, vindt echter dat de CCS-bibliotheek is verworden tot een mall. Dit getuigt volgens hem van een leiding die weinig af weet van het nut van bibliotheekwezen in het algemeen en een openbare bibliotheek in het bijzonder. Hij vraagt de overheid, in het bijzonder de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, om maatregelen.

Sedney stelt dat er een bewustwording op gang moet komen over het bibliotheekwezen. Hij wijst er weer op dat het hierbij gaat om meer dan alleen het regelen van boeken.

Becker zegt, dat het CCS al acht jaren zijn best doet om het hoofd boven water te houden. De overheidssubsidie voor dit jaar is nog niet betaald. Vorige week heeft de overheid wel betaald voor ruimtes die zij huurt, maar dat is nog lang niet voldoende. 'Wij kennen onze verantwoordelijkheid en weten wat we allemaal hebben gedaan om de bibliotheek draaiende te houden', aldus Becker.

Den Blauwvinger: Het geveinsd afstand doen van 'Bullet' door Hakuna Matata Gang

COLUMN: Groep neemt zogenaamd afstand om verzekerd te kunnen zijn van optredens

Acht maanden eerder afstand nemen was oprechter geweest


Tijdens een speciaal belegde persconferentie in Hotel Krasnapolsky in Paramaribo op 4 augustus 2015 deed de Surinaamse muziekgroep Hakuna Matata Gang (MHG) middels een toch wel halfslachtige verklaring afstand van het gedeeltelijk door de band en de uit Brokopondo afkomstige zanger King Koyeba ofwel Lowinzo Misiedjan, geschreven lied ‘Bullet’. Overigens zou King Koyeba geen afstand van het lied hebben gedaan – hij was ook niet aanwezig bij de persconferentie. 


Het lied zet aan tot homohaat en heeft ertoe geleid, dat de band tijdens haar tournee in Nederland afgelopen juli door een aantal zalen, waaronder in Almere en Arnhem, werd geweerd. De rapgroep wilde toen geen afstand nemen van de kwetsende teksten, zoals 'Toch vertel je op school, dat je zo bent geboren, laat me die sprookjes niet horen, ik ga je fokking hoofd boren.' Daarop besloten clubeigenaren geplande optredens af te gelasten. Ook de Lustig Events organisatie in thuisland Suriname heeft de band laten weten, dat zij niet meer welkom is bij haar activiteiten.

'We zijn geen voorstanders van haat zaaien en we zijn geen anti-homo band en omdat we de rust, vrede en eenheid in Suriname voorstaan hebben wij deze stap gedaan', sprak de voorzanger van de band Otniel Babel, die bekend staat als Otjeman. Maar, hoe geloofwaardig is dit afstand doen? Immers, al in november vorig jaar was er de nodige ophef in Suriname over het lied en de toen ook gelanceerde videoclip. Sinds 22 november 2014 was het nummer op YouTube te zien en te horen. De titel (letterlijk vertaald: ‘Kogels voor homo’s’) en de inhoud van deze muziekproductie roept op tot het verbranden van- en afvuren van kogels op homoseksuele mannen. Dit tot grote afschuw van velen in de Surinaamse samenleving.
Maar, van enig afstand doen of excuus was destijds – na de commotie – geen sprake. Integendeel, leden van de band deden juist hun uiterste best om achter de inhoud van het lied te blijven staan.

Babel poste zelfs deze tekst op zijn Facebookpagina, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:

Overigens was die tekst, nadat er in de media en op social media aandacht aan was besteed, snel van de Facebookpagina verwijderd.

Koyeba verklaarde in november gebruik te hebben gemaakt van het recht op vrije meningsuiting. Maar, dat geeft natuurlijk nog niet het recht om te discrimineren en te bedreigen, dat zijn immers strafbare gedragingen.
Het was duidelijk, dat hij trachtte de harde inhoud van zijn lied wat te verzachten. Een 'bullet' ofwel een kogel kan natuurlijk op geen enkele wijze qua uitleg worden verzacht. Deze Koyeba en de groep zijn niets meer en niets minder dan homofoob en zagen kennelijk in een lied en clip een goede mogelijkheid om hun afkeer van homoseksuelen onomwonden te laten blijken. Natuurlijk mag iemand een mening hebben en ergens tegen of voor zijn, maar dat geeft iemand nog niet het recht om te discrimineren en te bedreigen.

En ook Babel, die ook nog eens lid is van het Nationaal Jeugdparlement (het merendeel van de leden van dat jongerenparlement nam tijdens een vergadering op 20 december afstand van 'Bullet', maar Babel kon aanblijven als jeugdparlementariër), wrong zich tegenover media in bochten om maar afstand te nemen van de tekst van het lied. In de Ware Tijd van vrijdag 28 november beweerde hij zelfs het nergens in 'Bullet' te hebben over homoseksuelen. 'Ik heb het tegen jongens die zich gedragen als homo's om aan geld en het materiële te komen' was zijn ongeloofwaardige uitleg. Over de gebruikte harde bewoordingen in het lied zei hij: 'We richten het op jongeren en voor hen om het te begrijpen, moet je ze naderen als een vader. Als je het op een zachte manier doet, begrijpen ze je niet.'

Nu ze het lied ‘Bullet’ niet meer door de band worden gezongen, noch als muziekformatie, noch als individu en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden.

De band stelt in haar verklaring dat zij nimmer de bedoeling had om anderen te kwetsen of te denigreren met het bewuste lied. De band meent echter wel, dat er verder niets mis is met het vrijelijk uitten van een mening en zegt te geloven in dichterlijke vrijheid. De Hakuna Matata Gang zei verder nog wel steeds moeite te hebben met mannen die tegen betaling seks hebben met andere mannen, het onderwerp waar het in 'Bullet' om draait. Verder beweert de band glashard, dat zij is gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving. Maar, heeft de band homo's niet gestigmatiseerd? Nu heeft kennelijk de band zelf mogen ervaren hoe het voelt om te worden gestigmatiseerd.... Een koekje van eigen deeg dus.....

Met een dergelijke verklaring lijkt HMG toch niet werkelijk afstand te nemen van 'Bullet', maar heeft de commotie in Nederland de groep min of meer gedwongen de verklaring uit te brengen, met name en vooral om verzekerd te kunnen zijn van optredens in de toekomst. De verklaring is dan ook meer een 'politiek correcte' verklaring voor de bühne om commerciële belangen veilig te stellen. 'Bullet' was willens en wetens opgenomen, met een videoclip en daar kan welke verklaring dan ook vele, zo'n negen, maanden later niets aan veranderen. Het afstand doen was slechts een geveinsd zwaktebod om de handjes in onschuld te kunnen wassen. Niet oprecht en zeker acht maanden te laat.

Overigens betekent hakuna matata in Swahili 'geen problemen'..... het kan verkeren....


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
9 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

Hieronder de tekst van de op 4 augustus afgelegde verklaring van de Hakuna Matata Gang:

'Hierbij verklaren de leden van de muziekformatie Hakuna Matata Gang, meer bekend als HMG, dat zij afstand doen van het door hun gedeeltelijk geschreven en gezongen lied ‘Bullet’ daar zij het lied niet hebben geschreven om anderen te kwetsen dan wel te denigreren. Het desbetreffend lied hebben zij geschreven en gezongen in een periode van hun leven, waarbij zij ervan uitgingen dat zij het recht hebben op een vrije meningsuiting, maar zij stonden er niet bij stil dat het ongenuanceerd uiten van hun mening anderen kan grieven en denigreren. In de afgelopen periode hebben zij als artiesten en personen moeten ervaren dat zij door het lied ‘Bullet’ zijn gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving, hetgeen zij als mensen, maar in het bijzonder als artiesten, niet als prettig hebben ervaren. Zij hebben derhalve via derden toenadering gezocht tot de gay community om door middel van dialoog te komen tot een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk.

Vanwege het bovenstaande, nemen zij ingaande heden afstand van het lied ‘Bullet’. Het lied zal derhalve ook niet meer door hen worden gezongen als muziekformatie dan wel individueel en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden. Wij hopen ten zeerste dat middels deze verklaring de hele Surinaamse en internationale gemeenschap geïnformeerd is over ons standpunt met betrekking tot het nummer ‘Bullet’.'

LVV werkt aan verbetering kwaliteit voeding voor veestapel


Nieuwe Cubaanse snijgrassoort voldoet boven verwachtingen te Tibiti


De experimenten met en analyses van een nieuwe snijgrassoort zijn boven de verwachtingen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de kwaliteit van de voeding voor de Surinaamse veestapel te verbeteren. Te Tibiti is een halve hectare beplant met de Cubaanse variëteit ‘King Grass’ dat een goede waterdoorlaatbaarheid heeft. De grashalmen zijn zo'n drie meter hoog en kunnen een jaarlijkse productie van 90 ton per hectare bereiken.

Minister Soeresh Algoe zegt na oriëntatie op Tibiti, zo bericht Starnieuws zondag 9 augustus 2015,  dat de aanplant geweldig is gegroeid. 'Een van de basisdingen voor het verhogen van de productie, is het voer. Vaak is er belemmering van energie en eiwit in het voer. Met deze variëteit willen we de kleine herkauwers en het slachtvee stimuleren.' Het ministerie heeft te Tibiti haar project ‘Stimulering Kleine Herkauwers’ lopen.

Tijdens een veldbezoek vertelt Algoe, dat is gekozen voor deze grassoort vanwege het hoger eiwitpercentage en suikergehalte dan in de olifanten- en paardengrassen. Het gras kan drie keer per jaar worden geoogst. Op een hectare beplant met ‘King Grass’ kan de veehouder tien koeien houden met minimale bijvoeding van mineralen.

De volgende stap is om plantmateriaal aan de veehouders te geven. 'We gaan het ook aan landbouwers geven die het willen planten. Het wordt gestekt zodat meerderen het hebben en ze hun productie kunnen verhogen.' Op het Tibiti-complex is ook gras uit Brazilië geplant om koeien te laten grazen. Het ministerie wil voor zijn project ter verbetering van rassen van kleine herkauwers, 10 tot 20 hectare beplanten met het gras.

De bewindsman is tijdens het veldbezoek ook ingegaan op zijn plannen om te mechaniseren om mede de voerproductie te verbeteren. 'Wat wij willen doen, is dit in de toekomst gemechaniseerd te doen. Vaak denken we dat maïs de oplossing is, maïs wordt gebruikt voor energie, terwijl er ook andere dingen hier geteeld kunnen worden. We importeren maïs, terwijl we ook cassave kunnen gebruiken voor voer. Het is niet te doen om een hectare cassave met de hand te oogsten. We zijn gericht bezig met gewasontwikkeling.'

Charles Pahlad: 'In EBS-corruptiezaak moeten ook Vaseur en Abrahams financieel uitgekleed worden'

'Ministeries en parasatale bedrijven moeten ook door CLAD onder de loep worden genomen'

Er zou nog steeds worden gesjoemeld binnen OW


Oud-NDP’er Charles Pahlad die vanwege het issue corruptie de NDP de rug heeft toegekeerd en zijn heil heeft gezocht bij de VHP, ziet graag dat ook de oud-EBS directeur Kenneth Vaseur en ex-minister Ramon Abrahams van Openbare Werken financieel worden uitkleed. Dat er een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) is verricht bij de EBS, vindt hij, zo zegt hij dit weekeinde van 8 en 9 augustus 2015 in het Dagblad Suriname, een prima handeling. Uit het onderzoek is namelijk gebleken, dat de EBS-directeur Willy Duiker zich schuldig gemaakt zou hebben aan corruptieve praktijken. 

‘Maar, het stelen is niet bij Duiker begonnen', zegt Pahlad. Het is zaak dat ook de oud-directeur Kenneth Vaseur financieel ontbloot wordt, voegt hij er aan toe. ‘Hij heeft een puinhoop gemaakt van de EBS.’ Het oud-Assembleelid wijst erop dat het CLAD-onderzoek gecontinueerd moet worden naar de parastatale bedrijven, de ministeries en de commissariaten.

Pahlad neemt geen blad voor zijn mond en verduidelijkt dat Vaseur als een ‘armenaar’ de directeursstoel van de EBS betrad. Hij verrichtte al zijn duistere praktijken, met als resultaat dat hij ontheven werd. Opmerkelijk is wel dat hij tal van NV’s en stichtingen heeft waarvan voorheen geen sprake was toen hij nog geen EBS-directeur was. ‘Van waar heeft hij al dat geld gehaald, dit is het werk van de belastingen om te gaan onderzoeken.?’

Volgens Pahlad moeten deze figuren grof geld aan belasting betalen en niet de kleine man en vrouw van de straat die dagelijks moeten zweten om hun gezinnen te onderhouden.

De schoonmaakactie moet niet slechts blijven steken bij Duiker, maar ook de ministeries, commissariaten en parastatale bedrijven moeten onderworpen worden aan een CLAD-onderzoek, stelt Pahlad. Hij wijst erop dat er nog steeds wordt gesproken over Abrahams, dat hij gesjoemeld heeft met gelden. ‘Je kan op twee manier stelen en dat is met ‘je’ of ‘u,’ aldus Pahlad. Volgens hem betreft het een heel bekende term bij beleidsmakers. ‘Je kan grof zijn en je steelt, maar je kan ook heel veel respect tonen, maar je steelt ook.’ Het is van bijzonder groot belang dat Abrahams financieel ontbloot wordt en president Bouterse moet niet doen alsof zijn neus bloedt wanneer de naam van Abrahams wordt genoemd, aldus Pahlad.

Geluiden doen de ronde in de wandelgangen dat het ministerie van OW nog niet is gevrijwaard van corruptieve praktijken. Na het vertrek van Abrahams wordt er volgens Pahlad nog steeds gesjoemeld. ‘Maar mensen zijn bang om te praten', aldus Pahlad die aangeeft dat de personen uit vrees niet durven om openlijk te praten over de duistere praktijken die zich nog steeds bij OW voltrekken. Het is heel belangrijk dat de president de schoonmaakactie houdt in zijn eigen regering in plaats van dat hij het arme volk in een wurggreep houdt door belasting verhogende maatregelen, stelt Pahlad. ‘Niet deze arme mensen moeten het slachtoffer worden van het verkwanselend beleid van de afgelopen jaren.’

'Mensen zijn inzake percelen Back-Pro Nickerie in de maling genomen door Doekhie'

Doekhie: 'VHP-Assembleeleden Jagernath en Kalloe willen percelen opkopen om een njang te maken'

'Doekhie heeft geld afgetroggeld van de staat voor dit project’


Rashied Doekhie, NDP-Assembleelid uit Nickerie, zegt dit weekeinde, 8 en 9 augustus 2015, in de webeditie van het Dagblad Suriname, dat de percelen van Back-Pro, gelegen in de Prins Bernhardpolder, van 24 karaat goud zijn. Geluiden dat deze percelen onder water lopen, verwijst hij naar het rijk der fabelen. Juist het Lachmanproject dat een politicus toebehoort, loopt volgens hem onder water. Volgens Doekhie wordt er onnodig poeha gemaakt rondom het project. 

‘Jagernath en Kalloe willen de percelen van Back-Pro opkopen om een njang te maken’, zegt hij. Volgens hem worden de personen die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk terrein op een dwaalspoor gezet, zodat zij de terreinen kunnen opkopen. Doekhie wijst erop, dat hij de persoon is geweest die op eigen kracht 100 hectare bos heeft omgetoverd tot een woningbouwproject. De indeling via de landmeter heeft al plaatsgevonden. Dat op het project nog nutsvoorzieningen ontbreken, beschouwt hij beslist niet als een ramp. VHP-parlementariër Jitendra Kalloe ontkent dat hij de percelen wil opkopen.

‘Voor de verkiezingen was aan de mensen beloofd dat ze een perceel met goede weg, water en stroom zouden krijgen. Nu blijkt dat de mensen voor de gek zijn gehouden door de NDP’, zegt Kalloe. ‘Ook al zit ik in de oppositie, deze kwestie ga ik aankaarten in de De Nationale Assemblee, zodat de regering werk van zal maken om zaken in orde te brengen.’

De andere VHP-parlementariër, Djotish Jagernath, deelt dezelfde mening als Kalloe. ‘Doekhie heeft ze kant en klare percelen met water en stroom beloofd, maar dat is niet waar gemaakt. Nu blijkt dat ze in de maling zijn genomen door hem. Ze hebben een perceel slechts op papier gekregen.’

Jagernath reageert verbaasd op het verhaal van Doekhie, dat hij de percelen zou willen opkopen om een njang te maken. ‘Die percelen zijn niet eens begaanbaar en bewoonbaar.’ Hij zal deze zaak ook in het parlement aankaarten en pleiten dat de bewoners nutsvoorzieningen krijgen. ‘En wat de status van de gronden betreft, Doekhie strooit altijd met leugens en wil op die manier scoren. Het Nickeriaanse volk heeft hem allang door’, aldus Jagernath.

Volgens hem heeft juist Doekhie een njang gemaakt door een zwamp tot een woningbouwproject te maken. ‘Hij heeft geld afgetroggeld van de staat voor dit project.’

‘Wel, laten de drie parlementariërs Jagernath, Kalloe en Waidoe de wegen bezanden en stroom en water brengen voor de mensen daar’, zegt Doekhie die van oordeel is, dat er niet slechts kritiek geleverd moet worden, maar dat de volksvertegenwoordigers die door het volk zijn gekozen ook de handen uit de mouwen moeten steken. ‘Want vlak voor de verkiezingen waren het deze mensen die schreeuwden dat je kanker gaat oplopen wanneer je daar gaat wonen en dat er alleen kakkerlakken en ongedierte zijn op het project.’ 

 Doekhie ziet zijn rol al uitgespeeld wat het project betreft. ‘Ik heb het terrein al schoongemaakt en laten geven aan de mensen middels loting. Ik had de personen voorgehouden dat indien zij door willen gaan met het project, zij op mij moeten stemmen. Maar ik heb twee zetels en de tegenpartij heeft drie. Dus laat de tegenpartij maar verder gaan met de mensen.’

Dat slechts NDP’ers in aanmerking zijn gekomen voor een perceel en dat zij het bedrag dat zij betaald hadden, terug hebben gekregen, zijn grove leugens, zegt Doekhie. Middels loting op het commissariaat zijn de personen in aanmerking gekomen. Doekhie wijst erop, dat er geen andere keus was, 984 percelen tegenover meer dan 2.000 aanvragen. Als voorwaarde werd gesteld dat de persoon nog niet over een eigen stuk terrein moet beschikken en behoeftig moet zijn. Maar, er waren ook andere personen die op een oneerlijke manier aan een perceel wilden komen. Ze waren al in het bezit van een stuk grond. ‘Er waren drie of vier van deze gevallen, maar we hebben ze op tijd ontdekt’, aldus Doekhie.

Lackin niet terug in kabinet Bouterse-2 als minister van Buitenlandse Zaken

'Ik ga eerst wat uitrusten, dan zal ik een besluit nemen'


Minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin keert niet terug in het kabinet Bouterse-2. Dit bevestigt hij vanochtend, zondag 9 augustus 2015, op Starnieuws. Lackin zegt een goed gesprek gehad te hebben met de president. Hij heeft de ruimte gekregen om na te gaan op welke wijze hij zich kan gaan inzetten voor het land.

Lackin zegt, dat hij niet naar een buitenlandse post zal gaan. 'Ik ga eerst wat uitrusten, dan zal ik een besluit nemen. Er zijn genoeg mogelijkheden waar ik mij kan inzetten.' De laatste periode rond de informatiegesprekken trad Lackin op als woordvoerder van de presidentiële commissie.

Wie in de plaats van Lackin komt, is volgens hem nog niet duidelijk. Er zijn meerdere kandidaten merkt hij op. Mogelijk zou Albert Ramdin, die onlangs vertrok als assistent secretaris-generaal bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, een geschikte kandidaat kunnen zijn.

Opvallend is, aldus Starnieuws, dat gisteren niemand van de regering aanwezig was op de J.A. Pengelluchthaven om de president van Equatoriaal Guinea, Theodoro Obiang, te verwelkomen die de inauguratie van president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin zal bijwonen. Lackin zegt in een reactie, dat een andere collega naar Zanderij gaan om Obiang welkom te heten. Hij gaat natrekken wat er mis gegaan is.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

'Welgeïnformeerd', Radio Tamara, Amsterdam, spreekt 9 augustus met jurist Gaetano Best over waarheidsonderzoek Hira

De zaak Leeuwin en Picnic: Krijgen we straks oproep om keur zwart af te schaffen.....


Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 9 augustus 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele Surinaamse gespreksonderwerpen:

* Basisinkomen: steeds meer gemeenten experimenteren
Steeds meer gemeenten gaan experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden. Afgelopen week voegden Utrecht en Tilburg zich bij dit rijtje. Reden: de uitvoering van de nieuwe Participatiewet is te duur en ingewikkeld. In de proef worden geen voorwaarden gesteld aan het basisinkomen. Dit terwijl de wet voorschrijft dat elke uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie moet leveren in ruil voor zijn uitkering.
Hoe wenselijk is het basisinkomen?
Hoe realistisch is dit streven?
Horen mensen niet te werken voor hun geld?

* Picnic: pick a nigger?
 Iwan Leeuwin, ex-fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam Zuidoost, heeft de online supermarkt bezorgdienst  Picnic gevraagd haar naam te wijzigen. Volgens Leeuwin is de naam racistisch, bedacht door de Klu Klux Klan en zou 'pick a nigger' betekenen. In werkelijkheid is het woord picknic afkomstig van het Franse 'pique nique', wat 'buiten eten' betekent.
Vorig jaar, deed Leeuwin ook al van zich spreken in verband met een - verondersteld- racistische kwestie: in zijn ogen leek de pop die Nelson Mandela voorstelde tijdens de opening van het gelijknamige park in Amsterdam Zuidoost, te veel op Zwarte Piet.
Hoe serieus moeten wij de picnic-kwestie nemen?
Hoe komt het dat zwarte activisten overal racisme en discriminatie ontwaren?
Wat is de volgende actie? Een oproep tot het afschaffen van de kleur zwart soms?

* Bootvluchtelingen: eenheid EU brokkelt verder af
Afgelopen week heeft de EU-commissie geëist, dat de lidstaten meehelpen de bootvluchtelingen op te vangen. De commissie dreigt het eerder afgewezen plan van verplichte quota alsnog op te leggen. Tegelijkertijd krijgen Europese regeringen steeds meer te maken met verzet van de eigen bevolking tegen de komst van vluchtelingen. Dieptepunt is de ontwikkeling in Duitsland waar openlijk geweld tegen vluchtelingen hand over hand toeneemt. Kortom: de vluchtelingencrisis is in een impasse geraak en Brussel lijkt machteloos.
Is Brussel zelf niet debet aan deze impasse?
Heeft het redden van vluchtelingen op zee immers niet een aanzuigende werking?
Is niet tijd voor een on-Brusselse, gedurfde aanpak. Immers, het grootse deel van de vluchtelingen zijn gelukzoekers. Het op korte termijn terugsturen van de economische vluchtelingen zou een effectief signaal zijn naar potentiële vluchtelingen. Ook het opzetten van kampen in Libië waar de echte vluchtelingen worden geselecteerd, zou een grote stap vooruit zijn. Waarom gebeurt dit niet?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur (Nederlandse tijd) weer aandacht voor actuele issues over Suriname en Surinamers:

* Een telefonisch interview met internationaal strafrecht jurist Gaetano Best.
Best laat zijn licht schijnen over de gevolgen van het aangekondigde waarheidsonderzoek van Starnieuws-columnist, econoom en historicus Sandew Hira (Dew Baboeram) inzake onder andere de 8 decembermoorden. Best staat als juridisch adviseur de nabestaanden van de vijftien slachtoffers bij. Hij is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam.

'Welgeïnformeerd' wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram. 

Het panel bestaat uit Owen Venloo en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 9 augustus juli 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Amazone Partij hoopt op oplossing grondenrechtenvraagstuk tijdens regering Bouterse-2

VN Internationale Dag der Inheemsen 9 augustus


De Amazone Partij Suriname, APS, wenst hierbij de Surinaamse samenleving in het algemeen en in het bijzonder de inheemse volken van Suriname een vreugdevolle en waardige herdenking van de Dag der Inheemse Volken in Suriname toe. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Bewustwording en saamhorigheid voor een duurzame ontwikkeling’. De APS wenst uiteraard hierbij nog een duurzame groene ontwikkeling. Zoals bekend leven er nog 300 miljoen inheemse volken in de wereld; het zijn de eerste bewoners van de landen en/of continenten van de wereld.

Deze inheemse volken hebben als eerste de onmenselijke handelingen en grillen van het kolonialisme te verduren gehad. In veel gevallen zijn deze volken nog steeds niet bij wet erkend als de inheemse volken van het land, zoals ook in Suriname het geval is. Hun woon- en leefgebieden zijn vaak met bruut geweld ontvreemd en gemaakt tot een handelswaar of tot staatseigendom (domeingrond). Dit is slechts een onderdeel van de huidige situatie van inheemse volken in de wereld.

De Verenigde Naties heeft op 23 december 1994 per resolutie nr. 49/214, 9 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van Inheemse Volken. Het decennium 1995-2005 is ook gesteld als Internationaal Decennium voor Inheemse Volken. En het duurde meer dan twee decennia van onophoudelijke diplomatieke lobby’s door vertegenwoordigers van inheemse volkeren, voordat uiteindelijk op 13 september 2007 de verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Het doel van het Decennium was om zoveel mogelijk de rechten en ontwikkelingsmogelijkheden van inheemse volken te doen erkennen en ontwikkelen binnen deze termijn. Helaas zijn deze nobele doelen van de VN binnen deze termijn niet gehaald; dus is een tweede Decennium voor Inheemse Volken ingesteld door de VN, welke termijn zal aflopen in 2016. Het tweede Decennium van Inheemse volken is bijna voorbij. De uitdaging nu is om verder verlies van gronden en bestaansmiddelen te voorkomen, structurele armoede en discriminatie te beëindigen, de inheemse identiteit te beschermen en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

In dit kader hopen we ten zeerste dat de komende regering als één van haar prioriteitspunten zal opnemen, het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk, uitgaande van het rechtsgevoel van de inheemse mens zelf. Gezamenlijk zullen we strijden voor een duurzame groene ontwikkeling van Suriname.

Amazone Partij Suriname,
René Artist (voorzitter)

VHP staat stil bij 125 jaar Javaanse Immigratie

'Javanen behoren tot actieve deelnemers aan bestuurs- en ontwikkelingsprocessen van ons land'Als op 9 augustus 1890 94 Javaanse mannen en vrouwen in Paramaribo voet aan wal zetten, vormen zij de brengers van een uniek stuk cultuur in Suriname. Simultaan met de Internationale Dag der Inheemse Volken, valt de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. 

De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinair erfgoed en de Djerang Kepang welke de co-existentie van het verleden met het heden toont, is de Surinamer van Javaanse komaf een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. De komst van de eerste Javaanse contractarbeiders, hoofdzakelijk uit Java, Indonesië, 125 jaren geleden kunnen wij gerust een bijzondere historische ontwikkeling van het fenomeen immigratie en aanpassing van cultuur beschouwen.

 Door het verbod van de slavenhandel in 1808 in Engeland ontstond er een toenemend tekort aan arbeidskrachten op de Surinaamse plantages. Om dit tekort op te vangen en om het arbeidsproces voor de plantages te garanderen, werden van overheidswege, Javaanse contractarbeiders uit Indonesië gehaald. De contractarbeid was eigenlijk een vorm van verkapte slavernij. De mensonwaardige behandeling die deze arbeiders kregen was niet anders als die van de slaven. Naast economische gevolgen had de immigratie ook gevolgen op sociaal, cultureel, demografisch en politiek gebied. Een direct gevolg is dat de bevolking van Suriname in aantal groeide en een multicultureel karakter kreeg.

De eerste “Surinaamse Javanen” zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee: zang, dans, muziek, voedingsgerechten, klederdracht, omgangsvormen en andere traditionele gebruiken. De immigratie heeft een zeer bijzondere bijdrage geleverd aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving.

Onder barre omstandigheden hebben deze voorouders zich met ijver en noeste arbeid ingezet om de economie in Suriname overeind te houden, maar door omstandigheden buiten hun invloedssfeer ging deze steeds meer achteruit. In 1939, met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, kwam er bovendien een einde aan de immigratie uit Indonesië, op dat moment waren er reeds ongeveer 33.000 Javanen in Suriname aangevoerd. Velen keerden terug naar hun vaderland, maar diegenen die verkozen zich hier te vestigen vonden hun bestaan voornamelijk in de landbouw.

De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd opdat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen. Door zich te scholen, toewijding en discipline heeft onze Javaanse landgenoot de stereotype beeldvorming van 'apathische brave burger' weten te logenstraffen . De Javanen behoren thans tot actieve deelnemers aan bestuurs- en ontwikkelingsprocessen van ons land. Ook zijn ze prominent aanwezig in het bedrijfsleven, culturele, politieke en religieuze organisaties.

 Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met het vergroten van het welvaart- en welzijnsniveau van Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van de Surinaamse natievorming.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters een zinvolle herdenking van 125 jaar Javaanse immigratie in Suriname toe.

VHP

VHP-boodschap Internationale Dag van de Inheemse Volkeren

'VHP wil dat overheid welvaart en welzijn brengt voor de inheemse broeders en zusters'


Elk jaar op 9 augustus, wordt de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren herdacht. In 1994 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 9 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van Inheemse Volken en in stamverband levende groepen. Het thema voor dit jaar is: Ensuring indigenous peoples' health and well-being (Zorgen voor de gezondheid en welzijn van de Inheemse volkeren). 

Het thema dit jaar zet een schijnwerper op de kwestie van de inheemse volken, de toegang tot diensten in de gezondheidszorg, zoals het verbeteren van gezondheid en welzijn van de inheemse volkeren. Gezondheid blijft een cruciale uitdaging voor inheemse volken. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij zal erop toezien dat de inheemse volken daadwerkelijk toegang krijgen tot de diensten in de gezondheidszorg. Ook zal de partij er naar streven dat de overheid welvaart en welzijn brengt voor de inheemse broeders en zusters.

Jammer genoeg hebben de inheemse volken overal ter wereld nog steeds te kampen met discriminatie en ongelijke behandeling. We moeten ernaar streven om een einde te maken aan discriminatie en ongelijke behandeling, niet alleen in beginsel, maar ook in de praktijk. Inheemse volken hebben ook recht op het volle genot, als collectief of als individuen, van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals erkend in het Handvest van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en Internationale mensenrechtenwetgeving. Zij zijn de oorspronkelijke groepen bewoners van ons grondgebied lang voordat andere volkeren en culturen zich er vestigden. Zij hebben ook genocide, slavernij, discriminatie en onderdrukking overleefd. Ze hebben een historische, spirituele en culturele binding met hun gronden.

Wij als partij sluiten ons bij hen aan voor de viering van hun rijk cultureel erfgoed en brengen hulde aan de enorme bijdrage die hun tradities en kennis hebben geleverd aan het culturele erfgoed van de wereld en aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet. Als partij zijn we dan ook continu aan het nadenken en bekijken over wat er is gedaan om de rechten van Inheemse volkeren te garanderen, dat ze een gelijke behandeling krijgen, zoals uiteengezet in de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren.

Als de enige echte autochtone Surinaamse bevolkingsgroep hebben zij zich door de eeuwen heen weten te handhaven. De inheemsen zijn geen nakomelingen van immigranten, maar volken met het recht op zelfbeschikking in eigen land. De inheemsen leveren een belangrijke bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke erfgoed van de mensheid vormt, zoals vastgelegd in UNESCO’s Universele Verklaring over de Culturele Diversiteit (zie onderaan).

De VHP is er van overtuigd dat de inheemse culturen een aanwinst zijn voor toekomstige generaties en een potentiële bron van regeneratie. Door de nadruk te leggen op de sterke band die er bestaat tussen cultuur en natuur, traditie en moderniteit, krijgen wij een veelomvattend en oprechte mondiale wereldvisie.

De partij acht het van belang dat bij de activiteiten van de Internationale dag der Inheemsen zowel de ontwikkeling van de economie als de cultuur van de inheemsen tot uitdrukking gebracht wordt. Verder dienen wij respect te hebben voor de eeuwenoude inheemse culturen waaronder hun talen, de wijze waarop zij in hun levensonderhoud voorzien, en hun daarmee gepaard gaande identiteit.

De VHP feliciteert de inheemse broeders en zusters met deze bijzondere dag en verklaart zich solidair met hun om samen te werken aan een goede gezondheidszorg, welzijn en welvaart. Voorts voor een blijvende vooruitgang ten behoeve van de ontwikkeling van ons land Suriname.

VHP