dinsdag 11 augustus 2015

Somohardjo (PL): 'Ralim is een jongeling die zijn politieke carrière heeft weggegooid'

Ralim beweert dat zoon Somohardjo, Bronto, fysiek geweld tegen hem heeft gebruikt

Somohardjo daagt groep-Sapoen uit een politieke partij op te richten


‘Een jongeling die zijn politieke carrière heeft weggegooid’, zo betitelt Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), de jonge politicus Enrique Ralim uit Commewijne. ‘Zo'n positie gaat hij nooit bij een andere politieke partij krijgen’, aldus Somohardjo vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, in het Dagblad Suriname. 

Door Ralim, die de groep van Sapoen ondersteunt, wordt beweerd dat er fysiek geweld tegen hem toegepast is door Bronto, de zoon van Somohardjo. ‘Het is niet waar, Ralim overdrijft, laat hij ophouden hoor.’ Dit zou afgelopen zondag zijn gebeurd. Somohardjo verduidelijkt, dat indien er sprake zou zijn geweest van fysiek geweld in de menigte te Marienburg, waar een kranslegging  plaatsvond in het kader van de herdenking van de Javaanse Immigratie, de politie zeker ter plekke zou arriveren. ‘Maar mij is totaal niets opgevallen, pas achteraf hoorde ik wat er was gebeurd.’

Volgens informatie die Somohardjo heeft gekregen, was Ralim (Bron foto: Ralim/Facebook) ook aanwezig te Marienburg. Op een gegeven ogenblik maakte hij de opmerking tegen Bronto, dat de PL niets voor hem heeft gedaan en dat hij zijn eigen wagen heeft moeten verkopen om zichzelf te financieren. Bronto vroeg hem meteen naar verantwoording betreffende de volkswinkel van de PL te Marienburg, waar Ralim de scepter zwaaide. ‘Hij haalde rijst en levensmiddelen bij ons om die te verkopen, maar kon niet aangeven waar dat geld naar toe is’, aldus Somohardjo. Hij zegt ook, dat Ralim geen enkele inventarisatie kan overleggen. ‘Zelfs de ijskast die daar was, is weggedragen.’ Somohardjo stelt, dat Bronto alle recht en bevoegdheid had om hem ter verantwoording te roepen. Het is immers Bronto die belast is met de in- en uitgaven van de PL volkswinkels.

‘Dat is grootdoenerij van Ralim, de PL heeft de verkiezingscampagne voor hem gesponsord. Zelfs zijn 25e jaardag was door de PL gesponsord’, aldus Somohardjo in reactie op het gedrag van Ralim die bewuste 9e augustus. Hij ontkent dat er sprake zou zijn geweest van enig handgemeen. ‘Ralim probeert gewoon de PL als schuldige aan te wijzen.'

Somohardjo vindt het eveneens betreurenswaardig dat Ralim, die bij de verkiezingen van25 mei als kandidaat voor De Nationae Assemblee was voorgedragen door de PL, de groep van Sapoen, die pretendeert vernieuwing en verjonging door te voeren, ondersteunt. Bij de verkiezingen in mei eindigde Ralim met 2.334 stemmen. ‘Jammer, had hij 300 stemmen meer dan was hij binnen.’ Somohardjo wijst erop, dat er jongeren zijn die niet beseffen dat zij binnen de politiek eerst moeten kruipen alvorens posities te bekleden.

Hij daagt hij de groep van Sapoen uit om een eigen politieke partij op te richten. ‘Ik heb de PL zelf opgericht. Wat is daar zo moeilijk aan? Als ze beweren dat zoveel PL’ers achter ze staan, waarom richt je dan geen eigen politieke partij op? Hij heeft de guts niet om dat te doen.’

Vanuit de groep onder leiding van Sapoen is in een persbericht verontwaardigd gereageerd op de confrontatie tussen Bronto Somohardjo en Ralim. 'Het is jammer dat dit Ralim is overkomen. Wij hadden gedacht dat men zich volwassen zou opstellen anders dan geweld te plegen. Het is betreurenswaardig dat men het gevecht van de groene tafel naar het veld heeft gesleept. Het valt ons bovenal ook te betreuren dat ondanks de vele rechtszaken tegen ons, men toch heeft besloten het recht in eigen handen te nemen door geweld tegen Ralim toe te passen. Deze zaak zal tot aan de bodem worden onderzocht middels een politioneel onderzoek. Het recht zullen wij niet in eigen handen nemen want dat is niet ons niveau', aldus Sapoen.

Scheidende minister Adhin wil continuïteit van beleid en blijft als vicepresident ministerie in de gaten houden

Adhin verwachtte ruim 7 jaren nodig te hebben om onderwijs op rails te krijgen

(Bron foto: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)

Opvolger Peneux: 'Ik heb nog nooit zo prettig gewerkt met een minister'


Minister Ashwin Adhin van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, officieel afscheid genomen van zijn personeel. De scheidende minister maakte tijdens zijn afscheidstoespraak aan alle directeuren, onderdirecteuren, afdelingshoofden en overige personeel van het ministerie kenbaar, dat het beleid van de afgelopen twee jaar voortgezet moet worden. Hij zei geloof te hebben, dat de staf die hij zal achter laten goed werk zal doen, zo bericht het ministerie.

Adhin, die ruim twee jaar de leiding had over het ministerie, zei niet te hebben verwacht dat er binnen korte tijd zoveel gestelde doelen gerealiseerd zouden worden. Hij verwachtte ruim 7 jaar te moeten uittrekken om het onderwijs weer op rails te krijgen. 'Praktische efficiëntie zorgde ervoor, dat zaken beter gestructureerd konden worden. Vanuit mijn nieuwe functie als vicepresident van Suriname zal ik het ministerie in de gaten blijven houden en letten of er daadwerkelijk continuïteit van het beleid plaatsvindt.'

Onderwijsdirecteur Robert Peneux zei het een grote eer te vinden, dat hij onder minister Adhin heeft mogen fungeren. Peneux zei ook, dat hij nog nooit zo prettig heeft gewerkt met een minister. Volgens de onderwijsdirecteur heeft het ministerie de afgelopen ander half jaar ruim 32 doelen gerealiseerd. Er is volgens Peneux ook sprake geweest van teambuilding en hard werken. 'Als je goed onderwijs wil, zal je offers moeten brengen', sprak hij. 

Stanley Sidoel, directeur van het directoraat Cultuur, heeft het als positief ervaren om onder minister Adhin te hebben gewerkt. De naamsverandering die het ministerie eerder dit jaar onderging, is volgens hem een stap in de goede richting, omdat Cultuur zo beter tot uiting komt. 


'Goede resultaten zullen niet meteen gerealiseerd worden. De aankomende minister moet de concretisering voortbrengen.' Sidoel hoopt dan dat cultuur meer beleidsaandacht zal krijgen de komende vijf jaar. 

De scheidende minister zal het vaandel donderdag 13 augustus overdragen aan de nieuwe minister. Adhin heeft sinds 3 juli 2013 gewerkt als minister van Onderwijs.

Overheid gaat eindelijk over tot uitbetaling stembureaupersoneel

Districtscommis- sariaat Paramaribo Noordoost maakt als eerste uitbetaling bekend


Na bijna drie maanden in onzekerheid te hebben gewacht ziet het er nu naar uit, dat de vele stembureaumedewerk(st)ers vanaf eind deze week uitbetaald gaan worden voor de door hun op 25 en 26 mei verrichtte werkzaamheden. In ieder geval blijkt vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, uit een publicatie van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost op haar Facebookpagina, dat dit commissariaat, onder leiding van districtscommissaris Jerry Miranda, komende donderdag, vrijdag en zaterdag overgaat tot uitbetaling.


Diverse stembureaumedewerk(st)ers reageren onder de publicatie opgelucht. Maar, ook veel mensen willen graag weten wanneer zij die gewerkt hebben in een stembureau in bijvoorbeeld Wanica hun geld in ontvangst kunnen gaan nemen. Die mensen zullen de Facebookpagina van het commissariaat Paramaribo Zuidwest in de gaten moeten houden, in de hoop dat daar vandaag of morgen ook een aankondiging van uitbetaling wordt gepubliceerd.

Het heeft sinds de verkiezingsdag geschort aan een goede communicatie vanuit het verantwoordelijk ministerie van Binnenlandse Zaken. Op vragen vanuit onder andere de media over wanneer stembureaupersoneel zou worden uitbetaald wordt niet gereageerd. De reden voor de te late uitbetaling is niet bekend. Ook daarover zwijgt het ministerie in alle talen. Het stembureaupersoneel moet via social media vernemen wanneer zij hun geld mogen ontvangen. Niemand wordt persoonlijk benaderd.

De te late uitbetaling lijkt van weinig respect te getuigen vanuit de overheid - lees: het ministerie van Binnenlandse Zaken - naar de inzet op 25 en 26 mei van het stembureaupersoneel.

Of het stembureaupersoneel dat op de verkiezingsdag 25 mei vele uren heeft gewerkt - sommigen begonnen hun werkzaamheden 25 mei al rond drie of vier uur 's morgens en konden pas in de vroege ochtend van 26 mei naar huis, met al die uren nauwelijks pauze; het ene uur pauze dat er was, werd benut om zelf te gaan stemmen en een uur zogenoemde 'rust' in de vooravond van 25 mei werd veelal 'gewoon' doorgewerkt - over vijf jaren weer in een stembureau wil gaan werken is nu de vraag.

(Red. De Surinaamse Krant)

VVD-Tweede Kamerleden willen opheldering over Venezolaanse illegalen op Curaçao

Ten Broeke en Bosman: 'Worden alle fruitbarkjes bij aankomst gecontroleerd op aantal inzittenden?'

Ministers Koenders (BuZa) en Plasterk (BiZa en Koninkrijksrelaties) moeten vragen VVD'ers beantwoorden
 

Han ten Broeke en André Bosman, beiden Tweede Kamerleden voor de VVD, eisen in een vragenbrief aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, duidelijkheid over het uitspraak van de lokale Justitie-minister Nelson Navarro (PAIS) over Venezolaanse ongedocumenteerden op Curaçao. Dat bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 11 augustus 2015.
 
De Kamerleden halen een artikel in de Amigoe aan van afgelopen week met als kop ‘Venezolanen willen niet terug naar hun land’. Zij willen eerst van de Ronald Plasterk en Bert Koenders weten of zij bekend zijn met dit artikel en zo ja, of de ministers de waarneming van Navarro kunnen bevestigen, oftewel dat een toenemend aantal Venezolaanse vakantiegangers weigeren terug te reizen. Tevens dienen de ministers aan de Tweede Kamer uit te leggen wat door de lokale autoriteiten ondernomen wordt om vooralsnog ontbrekende cijfers van het aantal ongedocumenteerde Venezolanen te krijgen en of dit naar hun oordeel voldoende is.

Verder willen Ten Broeke en Bosman weten op welke wijze de controles op zee zijn geïntensiveerd, bijvoorbeeld of alle fruitbarkjes bij aankomst gecontroleerd worden op het aantal inzittenden. 'En hoe kan het dat de lokale autoriteiten niet in staat zijn bij te houden hoe groot het aantal Venezolanen is dat per vliegtuig aankomt maar Curaçao niet meer verlaat? Deelt u de mening van de VVD-fractie dat dit, zeker onder deze omstandigheden, ontoelaatbaar is?'

De Kamerleden halen tevens een motie aan (Ten Broeke/Knops), die eind juni werd aangenomen waarin de regering wordt verzocht bij de overheden van Aruba en Curaçao erop aan te dringen illegale migratie te monitoren en zo nodig in overleg te bezien welke rol de Kustwacht Caribisch gebied hierin kan spelen. In dit kader willen de VVD’ers weten of de ministers dit al hebben gedaan en zo ja, wat er hieruit is voortgekomen en zo nee, wanneer dit overleg wel plaatsvindt.

Plasterk en Koenders moeten ook uitleggen wat er bij de Nederlandse regering bekend is over de plannen van de opgerichte taskforce die Curaçao moet voorbereiden op de mogelijke toename van Venezolanen op het eiland.

Tot slot: 'Hoe verenigt u enerzijds de opvatting van de Curaçaose regering dat het eiland hoe dan ook voorbereid is op een toename van Venezolaanse migranten, en anderzijds de constatering dat de Curaçaose regering helemaal niet over de middelen beschikt om deze migranten op te vangen?'

De vragen van Ten Broeke en Bosman:

Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties over Venezolanen die Curaçao weigeren te verlaten (ingediend 11 augustus 2015).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Venezolanen willen niet terug naar hun land”? 1)


Vraag 2
Kunt u de waarneming van de Curaçaose minister van Justitie dat Curaçao te maken heeft met een toenemend aantal Venezolaanse vakantiegangers dat weigert terug te reizen bevestigen?


Vraag 3
Wat wordt er door de lokale autoriteiten ondernomen om - vooralsnog ontbrekende - cijfers van het aantal ongedocumenteerde Venezolanen te krijgen? Is dit naar uw oordeel voldoende?


Vraag 4
Op welke wijze zijn de controles op zee geïntensiveerd? Worden bijvoorbeeld alle fruitbarkjes bij aankomst gecontroleerd op het aantal inzittenden? En hoe kan het dat de lokale autoriteiten niet in staat zijn bij te houden hoe groot het aantal Venezolanen is dat per vliegtuig aankomt maar Curaçao niet meer verlaat? Deelt u de mening van de VVD-fractie dat dit, zeker onder deze omstandigheden, ontoelaatbaar is?


Vraag 5
Heeft u er, conform het dictum van de aangenomen motie Ten Broeke/Knops (Kamerstuk nummer 29653-21) al bij de overheden van Aruba en Curaçao op aangedrongen illegale migratie te monitoren en zo nodig in overleg te bezien welke rol de Kustwacht Caribisch Gebied hierin kan spelen? Zo ja, wat is hier uit voortgekomen? Zo neen, wanneer vindt dit overleg plaats?


Vraag 6
Wat is er bij de Nederlandse regering bekend over de plannen van de opgerichte taskforce, die Curaçao moet voorbereiden op de mogelijke toename van Venezolanen op het eiland? Hoe verenigt u enerzijds de opvatting van de Curaçaose regering dat het eiland hoe dan ook voorbereid is op een toename van Venezolaanse migranten, en anderzijds de constatering dat de Curaçaose regering helemaal niet over de middelen beschikt om deze migranten op te vangen?


1) Amigoe, 08-08-2015

Politie arresteert acht tieners in Amsterdam Zuidoost voor serie ernstige misdrijven


Jongeren met name actief rond flat Kikken- stein en 1e Keker- straat

Houten paal van flat gegooid: agente gewond aan hoofd


Acht jongens in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar zijn vanochtend, dinsdag 11 augustus 2015 (Nederlandse tijd) in hun woningen aangehouden in Amsterdam-Zuidoost. De politie houdt ze verantwoordelijk voor het plegen van diverse ernstige misdrijven in de buurt. Dit wordt bericht door diverse Nederlandse media waaronder het Parool, RTV Noord-Holland, de lokale Amsterdamse zender At5 en de Telegraaf.

Bij een van de verdachten, een zeventienjarige jongen, trof ze een vuurwapen aan. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De tieners worden verdacht van het plegen van diverse woninginbraken, woningovervallen, straatroven en openlijke geweldplegingen. Dit had vooral plaats in de omgeving van de flat Kikkenstein en de 1e Kekerstraat.

Een of meerdere van de jongens zou ook op 20 juli een houten paal van een flat naar beneden hebben gegooid, waardoor een agente gewond raakte aan haar hoofd. Op 23 juli raakte op het metrostation Van der Madeweg een politieagent in burger gewond bij een incident. Ook in deze zaak doet de politie onderzoek naar de betrokkenheid van de aangehouden jongeren.

(Bron foto flat Kikkenstein: bruggenvanamsterdam.nl)

Brigade-generaal Ronni Benschop nieuwe minister van Defensie

Benschop neemt roer over van Lamuré Latour


Brigade-generaal Ronni Benschop, bevelhebber van het Nationaal Leger, wordt de nieuwe minister van Defensie. Hij neemt het roer over van Lamuré Latour. Dat bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 11 augustus 2015. Benschop is de eerste brigade-generaal van Suriname, de hoogste militaire rang. Hij is in februari vorig jaar benoemd tot legerleider.

Benschop, die chefstaf was, werd in juli 2013 als waarnemend legerleider aangesteld door opperbevelhebber Desi Bouterse. Hij kwam in de plaats van Hedwig Gilaard. De benoeming van Benschop als de nieuwe minister is, aldus Starnieuws, bij velen als een verrassing gekomen.

Latour zal op een andere manier worden ingezet. Voordat hij minister werd, was hij actief als advocaat. Tijdens de staatsgreep was Latour officier in het Nationaal Leger.

PALU nu al kritisch over gang van zaken binnen coalitie

Ramnandanlal constateert onvoldoende overleg tussen NDP en DOE, BEP en PALU


De nieuwe coalitie staat nauwelijks op de rails van de regering Bouterse-2 of er zijn al kritische geluiden te horen uit een van de coalitiepartners, de PALU. Er zou volgens de PALU onvoldoende overleg plaatsvinden tussen de NDP en haar nieuwe coalitiepartners DOE, BEP en PALU. 'Zonder overleg en een duidelijk beeld van waar je naar toe wilt, zullen er ongetwijfeld veel problemen zijn voor de regering wanneer zij maatregelen zal treffen die pijnlijk zullen zijn voor de samenleving', zegt oud PALU-parlementariër Henk Ramnandanlal vandaag, 11 augustus 2015, in de Ware Tijd.

De PALU maakt wel deel uit van de coalitie, maar heeft geweigerd om het nieuwe regeerakkoord tussen de coalitiepartners te tekenen. Ramnandanlal zegt, dat niet geëvalueeerd is hoe in de afgelopen vijf jaar de ministeries hebben gefunctioneerd. De partij vindt wel, dat haar departement, Natuurlijke Hulpbronnen (NH), op gedegen wijze is geleid. Daarom wil de partij opnieuw dit ministerie, maar de NDP heeft besloten die toe te wijzen aan nieuwkomer DOE.

Aan de PALU was het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) aangeboden, maar daar heeft de partij geen zin in, zo schrijft de Ware Tijd. Ze blijft wel de regering steunen. Bij de ondertekening van het regeerakkoord 2015 tot 2020 gisteren zei de president. dat hij het een groot besluit vindt van de PALU om de eer aan zichzelf te houden in plaats van, koste wat het kost, de leiding van het MinOWC op zich te nemen.

Ramnanandlal vindt het echter ongezond, dat zij zonder overleg, alleen de keus had over dit ministerie. Om een reactie gevraagd zegt NDP-Assembleelid en fractievoorzitter André Misiekaba, dat er niet vanuit moet worden gegaan, dat de intensieve consultatierondes die de president heeft gevoerd met maatschappelijke groeperingen, de enige overlegmomenten zullen zijn.

'Het overleggen zal onverkort doorgaan. En voor wat de PALU betreft zijn er tal van mogelijkheden om andere posten in te vullen. Het gaat niet alleen om een ministerspost', aldus Misiekaba.

Gestrande SLM-passagiers woedend op luchtvaartmaatschappij - SLM zorgt voor een en al ellende onder groep reizigers

Extra kosten: Met Insel Air terug naar Nederland via Curaçao

'Wie gaat dat ons vergoeden? Het is alleen maar rotzooi bij SLM'


‘Ik vlieg nooit meer met de SLM, de SLM is een familiebedrijf’, zegt SLM-passagiere Marcia Lont vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, in het Dagblad Suriname. Wat een mooie vakantie moest worden in Suriname, eindigde in een ware nachtmerrie, waarbij zij samen met haar man Waldi van der Wees extra op onkosten is gejaagd. 

Zij en haar man waren woensdag 5 augustus samen met andere SLM-passagiers op de J.A. Pengelluchthaven toen de gate vlak voor hun neus werd dichtgetrokken, met de mededeling dat de vlucht vol was. Er was nog slechts ruimte voor drie passagiers. Voor zo'n dertig reizigers was geen vrije stoel in het vliegtuig dat ze naar Schiphol had moeten vliegen.

Vervolgens werden zij geplaatst op de wachtlijst van zaterdag 8 augustus. Ze meldden zich op de luchthaven, maar konden niet meevliegen. De volgende dag, zondag 9 augustus, meldden ze zich weer op de luchthaven, maar mochten niet mee met de vlucht.

Lont zegt, dat zij en haar man in Nederland moeten werken en alle haast moeten maken om naar huis te gaan. Het echtpaar is dusdanig teleurgesteld in de SLM, dat zij nimmer met dit luchtvaartbedrijf wil vliegen. Via Insel Air hebben zij twee nieuwe tickets moeten kopen voor zo'n Euro 2.500 om via Curaçao naar Nederland te kunnen vliegen. De ticketkosten ter waarde van Euro 3.000 die zij aan de SLM hebben betaald zijn naar de maan. ‘We zijn het geld kwijt, wie gaat ons vergoeden. Het is alleen maar rotzooi daar, het is een familiebedrijf.’

Het echtpaar was er ook getuige van dat een oud-SLM-medewerkster zich zondag pas tegen half negen meldde. De gate die al gesloten was werd toch speciaal voor haar opengemaakt en ze kon meevliegen met de vlucht van zondag. Lont:‘Ze zijn niet consequent.’

Het dagblad sprak ook met andere SLM-passagiers, die anoniem wensen te blijven en die op woensdag 5 augustus ook gestrand waren op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Indien zij met de SLM willen vliegen, moeten zij minimaal twintih dagen extra, bijna drie 3 weken dus, verblijven in Suriname. Zij kregen gisteren van het SLM-kantoor te horen, dat de vluchten tot 25 augustus helemaal volgeboekt zijn. Indien er uitvallers zijn op de vlucht van 25 augustus, kunnen zij meevliegen. Zo niet, dan moeten ze wachten tot een andere datum. ‘Ga maar proberen op de luchthaven’, wordt tegen de passagiers gezegd, die uiteraard zeer gebelgd zijn over deze situatie.

Ook deze passagiers moeten zich in Nederland op hun werk melden, maar ze wijzen erop dat het kopen van een ander ticket bij een ander luchtvaartbedrijf beslist niet over een leien dakje gaat.
Aanvankelijk was hen medegedeeld, dat ze op de wachtlijst waren geplaatst voor de vlucht van zondag 9 augustus. Zij hoeven geen ticket meer te kopen, maar moeten het bedrag van Euro 568 per persoon betalen aan onkosten indien ze mee kunnen vliegen. Maar, ook zondag was vertrek naar Nederland niet mogelijk. De aanmeldtijd was gesteld vanaf half zes tot half acht, maar deze werd vanwege tot nog toe onbekende redenen doorgetrokken tot half negen.


De redactie van het Dagblad Suriname nam telefonisch contact op met het hoofdkantoor van de SLM voor wederhoor. Aangegeven werd echter, dat de woordvoerder niet op kantoor was. Het telefoonnummer van het Dagblad Suriname werd genoteerd met de mededeling, dat teruggebeld zou worden, maar tot het ter perse gaan van de krant was niet teruggebeld door de woordvoerder.

President Bouterse over kwestie EBS: 'Het is een simpel feit, dat wij in Suriname weten dat er verkeerde zaken gebeuren, maar durven die niet aan te pakken'

'Ik moet nog meerdere CLAD- rapporten doornemen'


Het onlangs uitgebrachte rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) over de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) is slechts het topje van de ijsberg van rapporten dat momenteel op tafel van president Desi Bouterse ligt. Dat zei hij gisteren tijdens een persconferentie na de ondertekening van het regeerakkoord met DOE en BEP. 

Bouterse, die niet inhoudelijk is ingegaan op de kwestie van scheefinkopen bij het staatsbedrijf, gaf aan dat hij op dit moment meerdere CLAD-rapporten heeft die hij nog moet doornemen. Het staatshoofd benadrukte, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, dat één van de hoofddoelen van het nieuw regeerakkoord is om corruptie heftig aan te pakken.

‘Als wij beginnen, zal er veel meer aan het licht komen’, sprak het staatshoofd. Bouterse gaf aan dat de politieke organisatie DOE de aanpak van corruptie duidelijk als prioriteit heeft laten stellen. ‘Het is een simpel feit dat wij in Suriname weten dat er verkeerde zaken gebeuren, maar we durven deze niet aan te pakken. Wij weten het en wij stoppen ons hoofd in de grond als een struisvogel. Vaak door politiek gegeven durven wij een aantal zaken niet te doen’, aldus Bouterse.

Ondertussen probeert de leiding van het staatsbedrijf middels een gisteren uitgebracht persbericht haar handelingen goed te praten.

Ondertussen vragen diverse parlementariërs om een onderzoek in te stellen binnen het energiebedrijf. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) wil dat Willy Duiker, Jim Hok, Andy Rusland en Kenneth Vaseur in het onderzoek worden opgenomen. De teruggevonden gestolen gelden moeten volgens hem terug naar het volk.

Jeugdparlement heeft geen moeite met ruimere schooltijden

'Maar, wel zal met het klimaat rekening gehouden moeten worden'


Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is voorstander van ruimere schooltijden. Het orgaan had dit al laten weten aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Volgens NJP-voorzitter Priya Sital moet het leerprogramma uitgebreid worden met meer sport, spel en basisvaardigheden. 'Er komt heel wat bij kijken, vijf uren zijn te krap.' 

Sital zegt vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, in de Ware Tijd, dat er voorwaarden geschapen moeten worden voordat de nieuwe schooltijden worden ingevoerd. Antwoorden heeft ze niet, maar vooral met het klimaat moet rekening worden gehouden. Zo wil ze in de grote droge tijd een pauze tijdens de extreem warme uren.

Als adviesorgaan zal het NJP niet adviseren om de vakanties in te korten, maar om meerdere uren toe te voegen aan het lesrooster. Het NJP zal hierover op haar eerst volgende vergadering discussiëren.

Jeugdparlementariër uit het district Sipaliwini Edgar Sampie is als persoon ook positief over het voornemen om de schooltijden te verruimen. 'Leerlingen hebben meer tijd om te oefenen en leerkrachten meer tijd om de stof voor te bereiden. Positieve resultaten bereiken we zeker.' Hij verwacht dat met verruiming van schooltijden het aantal hangjongeren op de straathoeken na schooltijd minder zal worden. Het warme klimaat moet voor Suriname niet zo'n probleem zijn meent hij. 'Er komt zeker een pauze er tussen.'

Ruim zeshonderd kilo cocaïne in Nederlands zeilschip in Brazilië


(Bron foto's: Policia Federal)
Man (48) al begin augustus gearresteerd op Braziliaanse eilanden groep in Atlantische Oceaan


Een Nederlander is in Brazilië opgepakt, omdat hij meer dan zeshonderd kilo cocaïne naar het land had gesmokkeld. De 48-jarige man werd begin deze maand opgepakt op Fernando de Noronha, een Braziliaanse eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Dit bericht vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, de Telegraaf.


Raymond K. voer alleen op een zeilboot. Bij zijn arrestatie vonden agenten 11,5 kilo cocaïne. Toen ze het schip twee dagen lang onder de loep namen, vonden ze nog eens 602 kilo cocaïne verdeeld over 438 zogenoemde tabletten. De drugs bleken verstopt in een brandstoftank en op andere plekken. Het zou gaan om de grootste drugsvangst in de geschiedenis van de regio.

Volgens de lokale krant Diaro de Pernambuco had K., die overigens in de Braziliaanse krant met zijn volledige naam wordt genoemd, de drugs opgepikt voor de kust van Colombia. De pakketjes werden vanuit een vliegtuig in het water gegooid.

Hij zit nu in de cel en riskeert vijf tot twintig jaar gevangenisstraf. De Nederlander zou in 2007 ook al eens zijn opgepakt toen hij bij Frankrijk drugs smokkelde met zijn zeilboot.

Curaçaose gevangenis SDKK werkt aan terugdringen ziekteverzuim personeel

Minister Van der Steur reageert op rapport Europees Comité over de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, CPT


In de Curaçaose gevangenis SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) blijft de aandacht uitgaan naar het terugdringen van ziekteverzuim. Dat stelt de Koninkrijksregering in een reactie op het rapport van her Europees Comité over de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT). Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 11 augustus 2015.

Het comité klaagt al sinds 2007 over het personeelsbeleid. Van 12 tot 22 mei 2014 legde het Europees Comité een bezoek af aan Aruba, Bonaire, Curaçao en St Maarten. Er is veel ziekteverzuim en een nieuw functieboek blijft uit. Daardoor zouden problemen kunnen ontstaan bij het handhaven van de orde in de gevangenis en mogelijk ook het geweld tussen bendes niet worden voorkomen. Dat kan bovendien leiden tot mishandeling door het personeel, stelt de CPT.

In zijn reactie zegt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie, die antwoordt namens het Koninkrijk, dat er een betere registratie is ingevoerd. Een gedetailleerde analyse van het verzuim kon niet worden uitgevoerd, omdat enkele sleutelposities in het management nog vacant waren. Maar de minister belooft dat er actief wordt gewerkt aan het voorkomen van verzuim, onder andere door mensen te belonen die nooit afwezig zijn. Het nieuwe functieboek wordt met spoed ingevoerd.

Geweldsincidenten in de gevangenis worden voorkomen door bendes in aparte afdelingen op te sluiten. 'Bij de intake van gevangenen wordt veel aandacht besteed aan mogelijk vijanden binnen de muren en problemen die de gedetineerde zou kunnen tegenkomen. Deze informatie wordt in aanmerking genomen bij het toewijzen van een plek in de gevangenis.' Verder worden problemen zo veel mogelijk voorkomen door bij het verplaatsen van gevangenen die risico’s lopen de rest van de gedetineerden ‘op hun plek te laten blijven’. Ook krijgt het personeel training in het omgaan met agressie.

Engelstalige regeringsreactie van Nederland op het rapport van het Europees Comité over de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT). Dit exemplaar is 3 augustus 2015 gestuurd naar de Tweede Kamer:

Bliksembezoek generaal Tom Middendorp aan Curaçao

Middendorp maakt rondreis in regio


'De eilanden zijn heel belangrijk deel van het Koninkrijk met 800 militairen'


Generaal Tom Middendorp bracht gisteren een bliksembezoek aan Curaçao in het kader van zijn rondreis in de regio, waarbij hij ook Aruba, St. Maarten, en Miami en Tampa in de Amerikaanse staat Florida aandoet, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 11 augustus 2015. 

Dit ‘troepenbezoek’ was het tweede bezoek aan Curaçao van Middendorp in zijn hoedanigheid van Commandant der strijdkrachten (CDS), het hoogste militaire ambt in het Koninkrijk.

(Bron foto: Commandant der Strijdkrachten)

'De eilanden zijn een heel belangrijk deel van het Koninkrijk met 800 militairen uit de krijgsmachtdelen marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee', sprak Middendorp. De generaal ging in gesprek met een doorsnede van het personeel.

'Ik wil graag met eigen ogen zien hoe het met ze gaat en hen een hart onder de riem steken voor het goede werk dat ze hier verrichten, onder andere in de bestrijding van drugs, en de grensbewaking. Daar waar nodig ondersteunen de lokale autoriteiten met bijstand.'

Het troepenbezoek komt op een moment, dat de gebeurtenissen in Venezuela met argusogen worden gevolgd. Middendorp omschrijft de situatie in het buurland vooral als een intern probleem. 'We monitoren dat heel nauw. Dat gebeurt door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, en lokaal participeren we in een taakgroep, die zich bezighoudt met Venezuela. Ook de Kustwacht kijkt mee. Hoewel het een punt van zorg blijft, constateren we geen toename van vluchtelingen uit het land. De problemen waar Venezuela intern mee worstelt zijn nog geen direct probleem voor ons.'

Over zijn bezoek aan de Southern Command in Miami en de Central Command in Tampa zegt Middendorp: 'We werken intensief samen met de Amerikanen, hier in de regio in de bestrijding van de drugsproblematiek en in NAVO-verband in de bestrijding van IS in het Midden-Oosten. Op heel veel vlakken hebben we nauwe banden met de Verenigde Staten.'

In de loop van de dag bracht hij nog een bezoek aan premier Ivar Asjes en gouverneur Lucille George-Wout. Vandaag maakt hij zijn ronde op Aruba.

Pro-formazitting op Curaçao zaak vermoorde verpleegkundige woensdag 12 augustus

Echtgenoot verdachte in geruchtmakende moordzaak op eiland


Bij het gerecht van Curaçao vindt morgenochtend vanaf half tien de pro-formazitting plaats waarbij A. Hogesteger moet voorkomen. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw op 15 maart van dit jaar te hebben vermoord. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 11 augustus 2015.

De zaak heeft veel aandacht getrokken en wekte boosheid binnen de Curaçaose gemeenschap. Het slachtoffer Christina Elisabeth Barry, werkte als verpleegkundige bij de Eerste Hulp van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Zij was op de avond van 15 maart klaar met haar avonddienst en reed naar huis aan de Kaya Misa Alegre in Bonam, waar zij bij aankomst met messteken om het leven is gebracht. Kort daarna werd haar man aangehouden.

Hoewel er sindsdien verschillende geruchten de ronde doen, heeft het Openbaar Ministerie pas gisteren officieel laten weten dat Hogesteger verdacht wordt van de moord op zijn vrouw.

'Conform de beschuldigingen heeft hij zich schuldig gemaakt aan artikel 1:121, 1:123, 2:262 en 2:259 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao. Dit is onder andere moord of moord met voorbedachten rade en ook de poging een derde de moord tegen betaling of een andere belofte te laten plegen', aldus het OM.

Tevredenheid in onderwijsveld en bonden over nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Peneux

FOLS en MULO- directeurenberaad reageren positief op aanstelling Peneux

'Peneux heeft als directeur Onderwijs redelijk goede job gedaan'


De aanstelling van de directeur Onderwijs Robert Peneux als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur betekent continuering van een positief beleid. Zo reageren de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en het MULO-directeurenberaad op de voordracht van Peneux. De huidige directeur wordt de opvolger van Ashwin Adhin, aankomend vicepresident, die hem heeft voorgedragen. 

'Ik ben bijzonder content, omdat we met hem als directeur een bepaalde trend zagen. Zaken die lang bleven liggen, werden aangepakt', zegt voorzitter Marisa Meye van het MULO-directeurenberaad vandaag, 11 augustus 2015, in de Ware Tijd. Ze noemt als voorbeelden de herziening van de overgangs- en slagingsnormen van het MULO-onderwijs en de invoering van nieuwe leermethodes die nu worden voorbereid. Ze zegt verder, dat de Onderwijs-directeur altijd een luisterend oor heeft voor structuren binnen het onderwijsveld.

Voor FOLS-president Marcelino Nerkust komt de voordracht van Peneux niet als een verrassing. 'Gelet op de wijze waarop hij met Adhin het ministerie stuurde, verwachtte ik dat hij zou doorschuiven.' Hij vindt net als Meye, dat de onderwijsdirecteur een 'redelijk goede job' heeft gedaan.

Toch heeft hij een aanmerking. De 'korte metten, harde taal-houding' van Peneux moet volgens Nerkust achterwege gelaten worden als hij een ministersfunctie gaat bekleden. Peneux kwam in november vorig jaar in opspraak, zoals gisteren werd gememoreerd door De Surinaamse Krant, toen zonder overleg 'reserve' leerkrachten door het ministerie ingezet zouden worden in het project Naschoolse Opvang. De groep om wie het ging kwam in protest, omdat ze vond dat er niet goed gecommuniceerd werd door het ministerie.

Tijdens overval in woning springt bewoonster (66) van 1e verdieping

Moeder en dochter (49) bij overval aan Commissaris Weythingweg gewond geraakt


Drie gemaskerde mannen blijken afgelopen zaterdagochtend een roofoverval gepleegd te hebben in een woning aan de Commissaris Weythingweg. Uit het politieonderzoek blijkt, dat in de hoogbouwwoning op dat moment een 66-jarige moeder en  haar 49-jarige dochter aanwezig waren, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 11 augustus 2015. 

Op een gegeven moment werden moeder en dochter in hun slaap overrompeld. De moeder zag op een bepaald moment kans om van de bovenverdieping te springen. De dochter, die achterbleef, werd door de overvallers mishandeld.

Onder bedreiging van een vuistvuurwapen werden sieraden, twee laptops, een mobiele telefoon en geld buitgemaakt. Volgens de slachtoffers gaat het om Srd 1.200, Euro 200 en 200 Amerikaanse dollar.

Na de overval heeft een buurtbewoner de politie ingeschakeld. De politie van Leiding is ter plaatse geweest. Beide slachtoffers hebben verwondingen opgelopen en met een ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van een de ziekenhuizen vervoerd.

De gemaskerde overvallers zijn nog voortvluchtig. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, aldus het dagblad.

Binnenland krijgt meer en meer leerkrachten met juiste opleiding

'Slechts' 154 van de 1.165 leer- krachten niet gekwa- lificeerd


Op scholen in het binnenland werken steeds meer leerkrachten met de juiste opleiding. Momenteel zijn van de 1.165 leerkrachten in het binnenland 154 niet gekwalificeerd. Dat zegt Bert Eersteling, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, in de Ware Tijd. 

Leerkrachten worden‘on the job’getraind. Na de Binnenlandse Oorlog werden in de jaren negentig niet-gekwalificeerde leerkrachten ingezet om de achterstand zo beperkt mogelijk te houden.

Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer leerlingen in het binnenland het basisonderwijs afronden. Haalden in de jaren negentig gemiddeld slechts dertig leerlingen de eindstreep in het Boven Suriname-gebied, nu zijn dat er meer dan driehonderd.

Eersteling is ook redelijk tevreden met de VOJ-resultaten (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau) in het binnenland. De slagingspercentages liggen tussen de 35 en 70 procent. VOJ-Stoelmanseiland en Atjoni hebben voor het eerst meegedaan aan het examen en hebben respectievelijk 44 procent en 50 procent direct geslaagden behaald. Van de scholen in het binnenland scoort LBO-Brokopondo het laagst met 37 procent en de MULO Brokopondo het hoogst met 66 procent direct geslaagden. Het landelijke gemiddelde is 55,1 procent.

Eersteling constateert dat dezelfde trend die in Paramaribo gaande is ook in het binnenland te zien is. 'Is er bijvoorbeeld een stijging van 10 procent in Paramaribo, dan is dat ook zo in het binnenland.' Wat wel een probleem is, is dat de leerkrachten van de kweekschool de afgelopen jaren het kwaliteitsniveau van onderwijs niet konden optrekken. 'Het niveau is gaan droppen. Dat heeft de Staat ook ingezien en men is daarom begonnen met de nieuwe leerkracht', zegt Eersteling. 'Het begint bij de basis.'

De eerste groep van de 'nieuwe leerkracht studeert dit schooljaar af. Eersteling zegt dat het effect van hun inzet pas na jaren gemerkt zal worden.

3.5 Jaar celstraf Elton Brunswijk voor drugssmokkel

Zoon ABOP-voorman Brunswijk trachtte 5.680 gram cocaïne Suriname uit te smokkelen

Brunswijk jr. vindt verklaringen getuigen in zaak 'leugenachtig'


Elton Brunswijk, zoon van ABOP-Assembleelid en -voorzitter Ronny Brunswijk, is gisteren door een rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3.5 jaar voor poging tot drugssmokkel op 1 september 2014. Ook moet hij een boete van 5.000 Surinaamse dollar betalen of - bij niet-betaling - vijf maanden extra zitten, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 augustus 2015.

Brunswijk was op die eerste september op de Johan Adolf Pengelluchthaven betrapt met 5.680 gram cocaïne in zijn koffer. Hij heeft sinds zijn arrestatie ontkend daar iets vanaf te hebben geweten. Een getuige, die werkzaam is op de luchthaven, heeft gezegd dat Elton verklaard heeft, dat zijn vader de koffer aan hem had  gegeven. Ook zou hij beweerd hebben, dat hij de vergrendelingscode van de koffer niet kende en ook de sleutel niet had.

De rechter concludeerde op basis van onder andere deze verklaringen, dat de verdachte wist van de drugs in zijn koffer. Volgens hem woog zijn bagage 17.2 kilo en niet 21 kilo, zoals beweerd wordt. Het Openbaar Ministerie is niet erin geslaagd om het gewicht van de koffer te achterhalen toen hij incheckte.

Brunswijk liep overigens gisteren nog voordat de rechter vonnis had gewezen, uit de rechtszaal, omdat hij naar zeggen moe was om steeds hetzelfde verhaal te moeten vertellen, om zodoende  'leugenachtige' verklaringen van getuigen te ontkrachten. Zijn advocaat, Benito Pick, had dit niet van zijn cliënt verwacht, omdat hij zich  steeds keurig heeft gedragen en aan het onderzoek heeft meegewerkt.

Voorzitter DRS blij met wellicht nieuwe ministerie Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin

Marica ziet nieuw ministerie als voortvloeisel van voorstel van zijn partij


Oud-minister vindt combinatie met 'arbeid' niet zo gelukkig


De mogelijke instelling van een ministerie van Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin stemt Clifford Marica, voorzitter van de partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS), tevreden. 'Toen ik het hoorde was ik positief verrast. Ik juich het toe, dat het voorstel van DRS tot uitvoering zal worden gebracht', zegt Marica vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, in de Ware Tijd. 

De DRS heeft in de verkiezingscampagne in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei vaak de nadruk gelegd op gezinsversterking en stelde in haar partijprogramma een speciaal ministerie voor het gezin voor.

Hoewel Marica niet graag heeft dat arbeid in verband gebracht wordt met sociale factoren, juicht hij in elk geval toe dat het gezin speciale aandacht krijgt. De oud-minister vindt dat arbeid geen sociale, maar een economische productiefactor is. Op grond daarvan vindt hij het raadzamer dat deze sectie eerder met overige productiefactoren wordt ingevuld dan met sociale. Daarom had hij liever dat sociale zaken samen met sport- en jeugdzaken in één ministerie zou opgaan. Toch kan Marica begrijpen waarom arbeid mogelijk in verband gebracht wordt met sociale zaken. 'Werkloosheid brengt sociale erupties met zich mee.'

Als het zover komt, moet er volgens Marica een brede invulling gegeven worden aan het 'gezinsministerie'. 'Het moet gezien worden als een one-stop-window waar elk gezin dat problemen heeft terecht kan voor hulp en begeleiding.'

Sieglien Burleson gaat leiding geven aan ministerie van Handel en Industrie

Ervaren vrouw met gedegen kennis econo- misch beleid nieuwe HI-minister


Sieglien Burleson wordt de nieuwe minister van Handel en Industrie. Dat meldt Starnieuws dinsdagochtend 11 augustus 2015. Zij timmert al jaren aan de weg om de economische positie van Suriname nationaal en internationaal op te waarderen. Burleson was coördinator van de zogenoemde Competitiveness Unit Suriname, voorzitter van het Suriname Business Forum en docente aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij werd op basis van haar kennis ook benoemd tot lid van het Financieel Economisch Platform.

Als coördinator van de Comptetitiveness Unit benadrukte zij, dat een stimulerende omgeving gecreëerd moet worden voor productie om de concurrentiepositie van Suriname te verhogen. Suriname moet een betere plaats krijgen op het Wereld Economisch Forum.

De vraag is volgens Burleson of het onderwijs voldoende afgestemd is op de economische sectoren. 'Zijn er voldoende data, kennis en kunde om de producten verder te ontwikkelen? Hoe makkelijk is het om te exporteren? Kunnen stagnerende procedures worden verwijderd, is er een gezonde concurrentie, maar ook of Suriname het menselijke potentieel van ver afgelegen gebieden kan benutten. Het potentieel van mensen in diaspora, mensen met een beperking en van de slimme kinderen op school', vroeg Burleson zich af op een forum begin februari 2013.

Nu zal zij als minister van Handel en Industrie de zaken waar ze jaren op hamerde kunnen gaan aanpakken, zo schrijft Starnieuws.

(Bron foto:  Competitiveness Unit Suriname)

Advocate Van Dijk-Silos nieuwe minister van Justitie en Politie - Hoefdraad nieuwe man op Financiën

Van Dijk-Silos draagt  haar advocatenpraktijk over aan dochter Nailah

Hoefdraad wil economie weer op spoor brengen


Advocate Jennifer van Dijk-Silos wordt de nieuwe minister van Justitie en Politie. Zij zal haar advocatenpraktijk overdragen aan dochter Nailah. Silos zal ook moeten bedanken als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), waar zij zo'n twaalf jaar de scepter heeft gezwaaid.

Silos zal, zo schrijft Starnieuws vanochtend, dinsdag 11 augustus 2015, behoorlijk wat werk te verzetten hebben op Justitie en Politie. Een ontwerpwet waar zij gelijk mee te maken zal krijgen is de vaststelling van de geldelijke voorzieningen voor de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal. Het gaat om een initiatiefwet die door tijdgebrek tijdens de vorige zittingsperiode van De Nationale Assemblee niet behandeld kon worden.

De rechterlijke macht zal verder versterkt dienen te worden. Silos zal ook de wet Constitutioneel Hof verder dienen aan te pakken. Op het Openbaar Ministerie moet het besluit genomen worden voor de benoeming van een nieuwe procureur-generaal. Roy Baijnath Panday is voorlopig belast met de waarneming.

Bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren moet er al jaren orde op zaken worden gesteld. Daar zal de nieuwe minister ook te maken mee hebben. Het veiligheidsbeleid en het Korps Politie Suriname vragen ook de nodige aandacht. Silos krijgt morgen de leiding van het ministerie uit handen van de aftredende minister Edward Belfort.

Gillmore Hoefdraad, president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), wordt de verrassende nieuwe minister van Financiën. Hoewel het volgens Starnieuws aleen tijdje bekend is dat Hoefdraad de uitdaging wil aangaan om de financiële problemen aan te pakken op een ander niveau, geloofden velen niet dat hij zijn baan bij de CBvS zou verruilen voor het ministerie Financiën. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat Hoefdraad ervoor wil zorgen als minister van Financiën dat de economie weer op spoor wordt gebracht. Het is niet duidelijk wie de nieuwe governor van de CBvSwordt. De waarneming van die functie zal eerst intern plaatsvinden.


Hoefdraad werd in september 2010 aangetrokken als president van de CBvS. Hij was daarvoor werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vijf jaar geleden introduceerde president Desi Bouterse Hoefdraad tijdens een receptie. Hij zei bij die gelegenheid, dat de regering het volste vertrouwen erin had, dat de monetaire autoriteit met de bankwet in de hand, zich goed zou kwijten van zijn taak.

'De CBvS is de loods waar de regering door woelige wateren het monetaire beleid zal leiden en zorgen voor een behouden aankomst', zei Bouterse. Inmiddels heeft Hoefdraad de bank verder versterkt. Hij heeft de doelen die hij gesteld had voor een belangrijk deel gehaald. De wisselkoers is vrij stabiel gebleven. Suriname heeft in de afgelopen periode diverse positieve ratings gekregen, maar er werd wel steeds aangedrongen om orde op zaken te stellen door de regering.

De CBvS heeft, net als de bekende internationale ratingbureaus en het IMF, aangedrongen om maatregelen te treffen om de overheidsfinanciën gezond te maken. Er is hier onvoldoende aan gedaan, terwijl de inkomsten uit de olie- en goudsector drastisch afnamen. De grootste problemen die aangepakt moeten worden, liggen op het bord van de minister van Financiën.