woensdag 12 augustus 2015

Rijstboeren Nickerie richten eigen Bond van Surinaamse Padieproducenten op

Rijstboeren willen af van stiefmoederlijke behandeling opeenvolgende regeringen


In Nieuw Nickerie is afgelopen vrijdag de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) opgericht. Opererende als een volwaardige vakbond zal de BSP opkomen voor de belangen van de rijstproducenten. 

Dit initiatief is genomen, zo is vandaag, woensdag 12 augustus 2015 te lezen in het Dagblad Suriname, omdat de rijstboeren definitief af willen rekenen met de stiefmoederlijke behandeling die zij krijgen van opeenvolgende regeringen. Dit stelt de belangenorganisatie in een persbericht.

Daarnaast is het vertrouwen in de huidige, zich als vereniging presenterende belangengroepen, grotendeels weggevallen. Dit vanwege hun niet transparante wijze van functioneren waarbij politieke invloeden op de achtergrond vaak een bepalende factor blijken te spelen en de belangen van de hardwerkende landbouwers daardoor op de achtergrond geraken.

Tijdens de oprichtingsvergadering werrd een dagelijks bestuur gekozen onder leiding van Radjoe Bhikharie. Door de gebrekkige organisatie van de rijstboeren raken zij altijd tussen wal en schip.

De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) heeft haar statuut en huishoudelijke- en verkiezingsreglement (HR) gereed en zal deze ter goedkeuring bij de bevoegde instanties indienen.

Hitte drijft ambtenaren BPD-ministerie op Curaçao weg van werkplek in World Trade Center: airco heeft kuren

Ambtenaren verlaten vanochtend iets over tien uur al werkplek door hitte


Vakbond Abvo: 'Het is helemaal niet in orde bij het WTC'


Het World Trade Center (WTC) Curaçao was vandaag, woensdag 12 augustus 2015, weer te heet om in te werken. De ambtenaren van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) verlieten vandaag om kwart over tien hun werkplek om elders verkoeling te vinden. Volgens Gregory Wilson, bestuurslid van ambtenarenvakbond Abvo, kunnen ambtenaren in deze condities niet werken. Dit bericht vanmiddag de Amigoe.
 
Het is volgens Wilson helemaal niet in orde bij het WTC. Vorige week zat de ambtenarenvakbond om de tafel met vertegenwoordigers van de regering. Zij stelden toen te hebben gesproken met
vertegenwoordigers van het WTC. Hen is beloofd dat het maximale zou worden gedaan om alle problemen te verhelpen. De problemen bestaan al sinds BPD in het WTC trok. Ambtenaren klagen door de hitte over hoofdpijn en misselijkheid.

Naast een airco met kuren, werkt ook de lift niet altijd, klagen mensen met allergie over een stoffig tapijt en is er te weinig verlichting in de wc’s. Ook zijn er problemen met de smaak van het water. Dit zou te veel naar chloor smaken.

Door het niet functioneren van de airco kunnen de ambtenaren die in het nieuwbouwdeel van WTC op Piscadera zitten, hun werk niet naar behoren uitoefenen. De vakbond pleit voor een andere werkplek binnen het WTC. 'De ambtenaren kunnen elders in het pand zitten waar het wel aangenaam is om te werken. Daar moet de verhuurder voor zorgen', zegt Wilson.

Volgens hem moet de regering druk zetten op de leiding van het WTC voor een vervangende werkplek. 'De regering betaalt huur voor een gebouw dat goed moet zijn. Ambtenaren kunnen niet in deze condities werken. Wij als vakbond willen ze niet aan gevaar blootstellen.We hebben zelf ook in het gebouw gekeken en mensen kunnen niet in deze hitte zitten. Bovendien is de airco niet alleen het probleem. Er is een serie van zes of zeven dingen die niet goed zijn.'

Zo zou de lift gemiddeld drie keer per week vast komen te zitten met mensen erin. In de praktijk is het voorgekomen dat mensen uit de lift moesten klimmen, omdat de lift niet meer bewoog. Ook maken ambtenaren melding van lichtbakken die uit het plafond zouden vallen en lekkage op computers.

Jaime Cordoba, fractieleider van Pueblo Soberano, pleitte dat de minister van BPD in het belang van de werknemers en hun veiligheid moet handelen en de werknemers uit het gebouw moet halen. Het feit dat de ambtenaren al een paar keer het werk hebben neergelegd, zegt volgens hem genoeg over de veiligheid van het gebouw.

Fractieleider PS op Curaçao wil PSB Bank als huisbankier overheid en niet Maduro & Curiel’s Bank

Cordoba: 'Ik begrijp niet waarom we onze zaken bij commerciële banken onderbrengen'


Jaime Cordoba, fractieleider van Pueblo Soberano (PS) op Curaçao, heeft liever de PSB Bank als huisbankier van de overheid dan de Maduro & Curiel’s Bank. Volgens Cordoba profiteert het volk er meer van als de PSB Bank, die 100 procent in handen van de overheid is, de belangen van de overheid behartigt. Dat bericht de Amigoe vandaag, woensdag 12 augustus 2015.
 
Doordat de overheid 100 procent belang heeft in de PSB Bank zal het dividend ook naar de staatskas terugvloeien.

'Ik begrijp niet waarom we onze zaken bij commerciële banken onderbrengen, waardoor ze een miljoenenwinst maken terwijl we onze eigen bank hebben', zegt Cordoba. Hij is van plan hierover een Statenvergadering aan te vragen. 'In maart heb ik tijdens een overleg met de samenwerkende partijen het al met minister van Financiën José Jardim over dit punt gehad.'

Op 16 november 2011 nam een meerderheid in het parlement een motie aan waarin er bij de regering op wordt aangedrongen om er alles aan te doen opdat de PSB Bank de huisbankier van de regering en van haar overheidsstichtingen en bedrijven zal worden. Volgens Jardim moet de PSB Bank echter nog aan verschillende voorwaarden voldoen voordat ze voor de functie van huisbankier in aanmerking kan komen. 'Ik heb hem toen gezegd dat als je de bank zegt wat er gedaan moet worden, zij dit ook zullen uitvoeren zodat ze aan alle voorwaarden voldoen.'

Beslissingen zoals het aanstellen van een huisbankier moeten volgens Cordoba niet bij een minister liggen. 'Het parlement is het hoogste orgaan van het land. Het parlement moet hierin dan ook het laatste woord hebben.'

Commerciële banken maken volgens het PS-Statenlid over de rug van het volk winst. 'Dat komt het volk niet ten goede', zegt Cordoba. De winst van commerciële banken moet volgens Cordoba worden geïnvesteerd in het opknappen van wijken en scholen. 'Elke bank moet een wijk of een school adopteren voor de wederopbouw van wijken of renovatie van scholen', zegt de PS-fractieleider. 'Of ze moeten studiebeurzen aan jongeren geven. Dan dragen ze echt bij aan het land Curaçao.'

RaVakSur bereikt geen overeenstemming over voordracht minister voor ministerie van Arbeid

Vakbonden tonen weer eens hun onderlinge verdeeldheid

President Bouterse wil kandidaat door hele vakbeweging gedragen


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) heeft vandaag, woensdag 12 augustus 2015, weer geen overeenstemming bereikt over het voordragen van een minister voor het ministerie van Arbeid (Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin). Tijdens de vergadering ontstond er een patstelling over het al dan niet doen van een voordracht, zegt een vakbondsleider, aldus de Ware Tijd.

Ronald Hooghart (CLO, Centrale van Landsdienaren Organisaties), Armand Zunder (PWO, Progressieve Werknemers Organisatie) en Errol Snijders (De Moederbond) zijn voorstander, maar Robby Berenstein (C-47), Sonny Chotkan (OSAV, Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden) en Roy Haverkamp (FAL, Federatie van Agrariërs en Landarbeiders) willen daar niet aan meewerken. De drie tegenstander vinden dat de vakbeweging geen voordracht moet doen, omdat ze geen regeerverantwoordelijkheid moet nemen.

CLO-voorzitter Hooghart bevestigt dat geen overeenstemming is bereikt. 'We zijn er niet uit gekomen. Een deel is van oordeel dat we moeten participeren in de regering, maar een deel wil geen regeerverantwoordelijkheid.'

De vakbondsleider wijst er op dat opnieuw gebleken is dat er geen eenheid is in de vakbeweging. Hij heeft de president intussen geïnformeerd over de stand van zaken. De benoeming van een minister van Arbeid wordt volgens Hooghart voorlopig aangehouden.

Uit andere bron wordt vernomen, aldus de krant, dat president Desi Bouterse de CLO-voorzitter twee dagen geleden verraste met de boodschap dat de gezamenlijke vakbeweging een voordracht moet doen. De verwachting was, dat de CLO of Hooghart's partij, PBO, de minister zou mogen voordragen. President Bouterse wil echter een kandidaat die door de totale vakbeweging wordt gedragen.

Groep Siudadano Responsabel zamelt op Curaçao zo'n 100 groene zakken afval in

Vuilniszakken lagen al bijna vier weken langs enkele wegen

(Bron foto: Siudadano Responsabel)

Siudadano Responsabel (verantwoordelijke burger), de onlangs opgerichte groep van tien lokale mensen die zich inzet voor een schoner Curaçao, heeft afgelopen zondag bijna honderd groene zakken opgehaald. De zakken lagen al bijna vier weken langs de wegen van Rooi Santu en Montaña en omgeving, zo laat de organisatie weten. 

'Gevuld met afval en opgehaald door wellicht een groep vrijwilligers. Door de zon en regen waren vele zakken al opengebroken', aldus Siudadano Responsabel, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 12 augustus 2015.

De groep heeft de zakken opgehaald en naar Selikor Transfer Station te Koraal Specht gebracht en is van plan om vaker actie te ondernemen om het eiland schoner te houden. In dit kader is de groep tevens op zoek naar nieuwe leden.

De groep bestaat nu uit onder andere Marc de Brabander, Simone de Brabander, Duncan Campbell, Ottmar Marties, Rose-Ann Ignacio, Brenda de Waard en Juan Otero. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de organisatie via het telefoonnummer 6697 356.

Tweestrijd op Curaçao binnen politieke partij Partido Nashonal di Pueblo (PNP)

Eustacia: 'Snotaap Davelaar voert persoon- lijke strijd'


Met de laatste ontwikkelingen binnen de CTDF (Curaçao Tourism Development Foundation) - waarbij twee bestuursleden (waarvan één van PNP) op de vingers zijn getikt voor het gebruik van ‘gratis tickets’ van Air Berlin - lijkt er weer een tweestrijd te zijn ontstaan binnen de Partido Nashonal di Pueblo (PNP), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 12 augustus 2015.

Partijleider Humphrey Davelaar was gisteren te horen bij Radio Direct waar hij te kennen gaf dat het bestuur van PNP Erwin Eustacia - bestuurslid van CTDF namens PNP - een brief heeft gestuurd waarin hem werd verzocht zijn functie ter beschikking van de partij te stellen. Davelaar gaf aan het eens te zijn met het besluit van het bestuur. Ook gaf hij te kennen Eustacia niet te kunnen dwingen af te treden, maar dat er maatregelen zouden volgen indien er geen gehoor zou worden gegeven aan het verzoek van het bestuur.

Eustacia zegt in een reactie, dat Davelaar een persoonlijke strijd met hem aan het voeren is, omdat Eustacia in het verleden verschillende keren kritiek heeft geuit op het leiderschap van Davelaar. Verder laat Eustacia weten, dat de brief van het bestuur - waarin hem gevraagd wordt om op te stappen - inmiddels weer is ingetrokken. 'Davelaar is gisteren teruggekeerd uit het buitenland en heeft mij niet eens gebeld voor hij naar de radio ging om op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen. Hij kon me bellen, net zoals PAIS ervoor heeft gekozen hun bestuurslid Marin van Eps te bellen. In plaats daarvan heeft hij ervoor gekozen meer schade toe te richten aan de partij.'

Volgens Eustacia is de brief aan hem door het bestuur van PNP weer ingetrokken na een gesprek met CTB afgelopen week waaruit is gebleken dat de zaak ‘niet zwaarwegend’ zou zijn voor zijn ontslag.

Vorige week verschenen in de media berichten over bestuursleden van de CTDF - Eustacia en Van Eps - die gebruik zouden maken van ‘gratis tickets’ van luchtvaartmaatschappij Air Berlin. Van Eps heeft per direct zijn functie neergelegd en gaf aan het bedrag van de tickets terug te zullen betalen. Eustacia weigerde echter op te stappen en gaf aan niets verkeerds te hebben gedaan. Ook tegenover deze krant geeft hij te kennen, dat CTB-directeur Hugo Clarinda goedkeuring heeft gegeven om gebruik te maken van de ticket van Air Berlin.

'Ik ben naar Duitsland gegaan voor werk voor CTB om het duiken op het eiland te promoten en heb bovendien geen daggeldvergoeding aangenomen en ook geen hotelvergoeding. Ik heb 27 jaar bij de Curaçao Tourist Board gewerkt. Ik ken alle regels', aldus Eustacia.

In de tussentijd heeft de CTDF een internal auditor gevraagd een onderzoek te beginnen naar het beleid dat binnen CTB wordt gebruikt voor het gebruik van tickets van Air Berlin. Tot dat is afgerond, houdt het bestuurslid van CTDF zich naar eigen zeggen koest. 'Ik ben gewoon bestuurslid, maar bemoei me even niet met vergaderingen die betrekking hebben op Air Berlin. Tot het onderzoek is afgerond.'

Studente Tomasa ontvangt 'Tempel' uit handen Hoofdofficier van Justitie De Jong op Curaçao

OM waardeert bijzondere bachelorscriptie over rol Officier van Justitie

(Bron foto: Openbaar Ministerie)

Studente Solains Tomasa heeft uit handen van Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) Heiko de Jong op Curaçao een cadeau ontvangen. De talentvolle Tomasa kreeg een miniatuur 'Tempel' als blijk van waardering voor haar bijzondere bachelorscriptie over de rol van de Officier van Justitie (OvJ), zo laat het Openbaar Ministerie vandaag, woensdag 12 augustus 2015, weten in een persbericht.

Eerder won de rechtenstudente hiervoor al een prijs van 300 gulden van de Antilliaanse Juristen Vereniging (AAV).

Tomasa merkte in haar omgeving dat er onduidelijkheid was over de precieze reikwijdte van de exclusieve vervolgingsbevoegdheid van de Officier van Justitie. De studente wilde hier graag nader onderzoek naar doen, omdat de Officier van Justitie als vervolgingsmonopolist een belangrijke positie heeft in het strafproces.

In haar scriptie legt Tomasa uit wat de rol van de Officier van Justitie is en waarmee hij bij de beslissing tot vervolging van de verdachte rekening moet houden. Het Openbaar Ministerie stimuleert graag getalenteerde juristen die op deze wijze een steentje bijdragen aan de verduidelijking van de rol van de Officier van Justitie.

Op dit moment is Tomasa bezig aan haar masterscriptie over erfrecht. Over enkele maanden hoopt zij haar studie aan de Universiteit van Curaçao mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez, af te ronden. Daarna wil ze graag met haar opgedane kennis een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Overvallers schieten agent in borst op Oost-Westverbinding bij Alfonsdorp

Twee agenten in privévoertuig op weg naar Albina klemgereden

Gewonde agent overgebracht naar Frans-Guyana


Overvallers hebben vanmorgen, woensdag 12 augustus 2015, rond half twaalf het vuur geopend op twee agenten die in een privévoertuig via de Oost-Westverbinding onderweg waren richting Albina. De politieambtenaar G., werkzaam op de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname, liep hierbij een schotverwonding op aan zijn borst. Dit bericht het Dagblad Suriname in haar wededitie.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de twee agenten ter hoogte van Alfonsdorp door een witte wagen werden klemgereden. Er stapten enkele gewapende mannen uit de witte wagen. Zij hielden de politiemannen, die in burger gekleed waren, onder schot. De overvallers probeerden de agenten te beroven. Er ontstond een schotenwisseling waarbij G. in de borst werd geraakt. Na de schotenwisseling verdwenen de overvallers.

De tweede agent, werkzaam op de afdeling Forensische Opsporing (FO), is ongedeerd gebleven. Het slachtoffer werd snel overgebracht naar de Franse zijde van de Marowijnerivier voor medische hulp. De politie laat weten, dat het slachtoffer niet aanspreekbaar is.

Het is vooralsnog niet bekend of de overvallers geweten hebben, dat er politiemannen in het voertuig zaten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Dikan volgens de winti-religie beëdigd als minister van Regionale Ontwikkeling

Publiek in Anthony Nesty Sporthal reageert enthousiast op unieke gebeurtenis


Edgar Dikan (BEP) is vanmiddag, woensdag 12 augustus 2015, tot verrassing van velen volgens de wintireligie beëdigd als minister van Regionale Ontwikkeling. Hij werd bij het afleggen van de eed ten overstaan van president Desi Bouterse bijgestaan door de duman en wintikenner Ramon Macknack, zo bericht de Ware Tijd.

De geestelijke hield Dikan voor, dat hij nimmer mag vergeten waar hij vandaan komt. 'Het zijn jou voorouders die met de zegen van God daarvoor gezorgd hebben', zei Macknack. Hij deed een beroep op de bewindsman zijn hart en zijn handelen als minister zo schoon te houden als het witte bord waarop hij zijn handen tijdens de ceremonie moest leggen. De geestelijke hing daarna een pangi om zijn schouders.

De eedaflegging met assistentie van een wintiepriester werd door het publiek met groot applaus als teken van waardering ontvangen.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Suriname, dat een persoon in zo'n hoog bestuurlijk ambt op deze wijze is ingezegend. De wintigemeenschap strijdt al jaren voor formele erkenning door de overheid. Enkele jaren geleden werden voor het eerst enkele wintipriesters door de overheid erkend, waardoor zij ook huwelijken mogen inzegenen. Van een wettelijke erkenning van voornoemd geloof dat voornamelijk door het Afrro-Surinaamse deel van de bevolking wordt beleden, is het nog niet gekomen.

President Bouterse heeft rijstsector niet betrokken bij zijn consultatieronde

VHP-Assem- bleeleden Kalloe en Jaggernath: 'Sector krijgt nog hardere klappen door verhoging government take brandstof'


Bij de consultatieronde van de verschillende maatschappelijke groeperingen en het bemensen en installeren van het Financieel Economisch Platform (FEP), is de rijstsector niet geconsulteerd of anderszins erbij betrokken door president Bouterse. Tot deze conclusie komen de VHP-parlementariërs Jitendra Kalloe en Djoties Jaggernath. 

De Assembleeleden zeggen vandaag, 12 augustus 2015, in het Dagblad Suriname dat door de aangekondigde maatregelen met betrekking tot de tariefaanpassingen bij nutsbedrijven en de verhoging van de government-take op brandstof, deze in verval geraakte sector nog hardere klappen te verwerken zal krijgen. Ook vanwege het feit, dat de regering haar huiswerk niet naar behoren doet, vanwege enge familie- en vriendenbelangen - zo schrijft het dagblad, is de totale export thans stil komen te liggen.

Al enige tijd trekken landbouwers aan de bel voor structurele maatregelen in deze sector, echter zonder enig resultaat. 'Door de verhoging van de government-take op brandstof zullen alle prijzen van goederen en diensten stijgen, vooral in de ver gelegen districten zal het effect hiervan groter zijn. Zo ook de productiekosten. Deze sector die reeds in verval is geraakt, is nu gedoemd te verzuipen', aldus de parlementariërs.

Kalloe en Jaggernath stellen, dat de rijstsector een zeer belangrijke subsector is die niet alleen de Surinaamse gemeenschap goedkope voedselzekerheid biedt en garandeert, maar ook een potentiële bijdrage levert aan het BBP (Bruto Binnenlands Product). 'Vanwege het gevoerde wanbeleid door de regering Bouterse-Ameerali en exponenten uit de regering is deze sector vandaag de dag aan de rand van faillissement komen te verkeren en biedt geen zicht op een betere toekomst', aldus de volksvertegenwoordigers.

Kalloe en Jaggernath zijn van mening, dat de regering geen rekening gehouden heeft met de continuïteit van productiebedrijven, in het bijzonder de agrarische sector, met name de rijstsector bij het aannemen van een dergelijk besluit. Zij vragen zich daarom af
welke maatregelen in het vooruitzicht gesteld zijn om de negatieve effecten in deze sector op te vangen;
hoe en wanneer de producenten tegemoet gekomen zullen worden voor de effecten van deze maatregelen;
welke maatregelen getroffen worden om de prijzen van goederen en diensten in de ver gelegen districten en in het binnenland hetzelfde te laten zijn als die in Paramaribo.

Zij verwachten, dat de nieuwe regering geen antwoord hiervoor zal hebben, laat staan dat de excessen aangepakt zullen worden, met als gevolg dat het voortbestaan van de productiesectoren ernstig in gevaar komt. 'De kans is levensgroot dat dit zal resulteren in het ontwrichten van het sociaal-maatschappelijk leven met als gevolg armoede en politieke onrust. Bij deze vragen wij de regering, in het bijzonder de president, om met een representatieve vertegenwoordiging van de sector om de tafel te gaan zitten voor het zoeken naar adequate oplossingen.'

SoZaVo laat mensen met beperking in augustus in de kou staan


'Deze doelgroep is al geïsoleerd en dan word je ontzegd van het enige inkomen' 


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) stelt deze maand, augustus, de uitbetaling van financiële bijstand voor zwakke huishoudens en mensen met een beperking uit vanwege bijzondere omstandigheden.

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Okasi die zich inzet voor mensen met alle soorten beperkingen, zegt vandaag, woensdag 12 augustus 2015, in het Dagblad Suriname, dit heel jammer te vinden. ‘Deze doelgroep is al geïsoleerd en kan zich niet gemakkelijk verplaatsen zonder de nodige hulp. Dan word je ontzegd van het enige inkomen dat in principe al niets voorstelt.’

Koendjbihari neemt een voorbeeld aan zijn situatie, waarbij hij alleen voor vervoer per maand al ongeveer Srd 350 uitgeeft.

‘En dan hebben we nog niet gesproken over zaken als voeding. Deze groep is totaal afhankelijk van anderen, waaronder familie, en niemand begrijpt wat zij allemaal soms te verduren krijgen.’

Koendjbiharie, die ook lid is van de politieke partij DOE, zegt van SoZaVo vernomen te hebben, dat zij niets kan doen aan de situatie en dat het ligt aan het ministerie van Financiën, dat over de betalingen gaat. Hij zou maandag contact opnemen met Financiën, maar de telefoon was constant bezet en toen het eindelijk overging, werd er niet opgenomen volgens het partijlid. Het is nog niet bekend wanneer deze groep uitbetaald zal worden.

Akiemboto bedankt voor ministerspost en treedt terug uit Assemblee

'Ministerschap zou veel tijd opeisen van mijn gezinsleven'

Directeur Grassalco wil aandacht besteden aan zijn bedrijf


NDP-parlementariër Sergio Akiemboto van Brokopondo heeft bedankt voor een ministerspost en hij zal ook het parlement verlaten. In een eerste reactie zegt hij, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 12 augustus 2015, dat het ministerschap veel tijd zou opeisen van zijn gezinsleven. Ook heeft hij een verplichting tegenover Grassalco. 

Het staatsbedrijf is in 2013 begonnen met de productie van steenslag en in 2014 met goudwinning.
'We hebben de productie op gang gebracht, en moeten zaken blijven continueren', zegt Akiemboto. Hij zal zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA) opzeggen na de inauguratie van de president en vicepresident. Akiemboto kreeg het ministerie van Sport- en Jeugdzaken aangeboden door Bouterse. Daar voelde hij niet veel voor en dat heeft ook een rol gespeeld bij zijn beslissing om geen minister te worden. Zijn achterban had in mei gezegd dat hem als minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) of Regionale Ontwikkeling (RO) te willen zien.

Hij ontkent de uitdaging voor het ministerschap uit de weg te gaan. 'Ik wil ook niet om de naam minister worden. Ik wil meer ervaring opdoen, waardoor ik goed invulling kan geven aan de post.' Akiemboto richt zijn pijlen nu op een ministerspost in 2020. Hij voorspelt dat ook dan de NDP de verkiezingen zal winnen.

De DNA-post van Akiemboto zal ingevuld worden door Wendell Asadang. NDP-voorzitter Desi Bouterse had kort na de verkiezingen het verbod uitgevaardigd dat partijleden die gekozen zijn als parlementslid bestuurlijke nevenfuncties mogen hebben.

Baby (13 maanden) overlijdt na te zijn overreden door zijn opa

Grootvader ziet jongetje niet achter zijn auto tijdens het achteruitrijden


De 13 maanden oude Ision Wanabo is gistermorgen in een ziekenhuis overleden na maandagavond te zijn aangereden door zijn opa aan de Witi Wojostraat. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 12 augustus 2015.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de grootvader, de 52-jarige A.W., bij het achteruitrijden het slachtoffertje heeft aangereden. Het kind bevond zich onopgemerkt achter het voertuig. Hij werd daarbij overreden door zijn grootvader.

De bestuurder is erg gechoqueerd door dit voorval. Ook voor de ouders van de kleine jongen is dit ongeluk moeilijk te verwerken. De politie van Geyersvlijt is bezig met het onderzoek, aldus het dagblad.

Conservation International Suriname schenkt SBB GPS-navigatiesystemen


Met GPS-navigatiesystemen kunnen houtkap, ontbossing en bosdegradatie in kaart gebracht worden


De afdeling Facilitaire Diensten van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) krijgt navigatiesystemen waarmee onder meer de houtkap, maar ook ontbossing en bosdegradatie in kaart worden gebracht. Conservation International Suriname (CIS), schenkt de Global Positioning Systems (GPS) ter afsluiting van een project dat zij in samenwerking met de Duitse Ontwikkelingsbank (KfW) vanaf 2011 tot 2015 heeft uitgevoerd, zo laat CIS gisteren, 11 augustus 2015, in een persbericht weten.

Het KfW project was opgezet om ontbossing tegen te gaan in Suriname en het land te helpen zijn status als carbon-negatief land, te behouden. Om dit doel te bereiken is geïnvesteerd in middelen en kennis om de gereedheid van Suriname voor deelname aan het VN bosbeschermingsprogramma REDD+ dichterbij te brengen. De SBB is verantwoordelijk voor het opzetten van een Nationaal Bosmonitoringssysteem (NFMS, National Forest Monitoring System), in nauwe samenwerking met de relevante stakeholders. Dit systeem zal aantonen hoeveel koolstof wordt opgeslagen en vrijgesteld in en door Surinaamse bossen.

Binnen dit project heeft SBB een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
innovatieve producten, die onder andere inzicht geven in het Surinaams bos en in hoe ontbossing historisch heeft plaatsgevonden. De navigatiesystemen zullen de SBB ondersteunen bij haar werk dat bestaat uit het toezien op het duurzaam bosbeheer en het beheer en toezicht van productiebossen in het bijzonder. Met satellietbeelden en een Geografische Informatiesysteem (GIS), worden ondermeer de houtkap, maar ook ontbossing en bosdegradatie in kaart gebracht. In het veld kan de geografische locatie aan de hand van de coördinaten met behulp van de GPS apparaten nauwkeurig worden bepaald.

REDD+ heeft als doel landen met een hoge bosbedekkingsgraad bosrijk te houden, zodat zij geen koolstofdioxide uitstoten en deze landen hiervoor financieel te belonen. Bomen helpen met het absorberen koolstofdioxide, die door menselijke activiteiten wordt uitgestoten. Ontbossing en bosdegradatie wereldwijd voor 20% van de uitstoot aan broeikasgassen. Met het tegengaan van ontbossing draagt Suriname bij aan het tegengaan van het broeikaseffect en het tegengaan van de wereldwijde klimaatverandering.

Conservation International Suriname ondersteunt het proces waarbij Suriname zich momenteel
gereed maakt om als een volwaardige partner binnen het REDD+ programma te participeren.
Suriname heeft zich in 2013 gecommitteerd aan REDD+ en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname is verantwoordelijk voor de coördinatie van het programma, zegt CIS in een persbericht.

President Bouterse legt in inaugurele toespraak nadruk op belang educatie en milieubeleid

Bouterse spreekt volk toe bij begin van zijn 2e termijn als president


President Desiré Delano Bouterse heeft vandaag, woensdag 12 augustus 2015, net voor de middag, het volk van Suriname toegesproken in zijn inaugurele toespraak in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee.

President Bouterse haalde in zijn inaugurele toespraak aan dat zijn regering gebaseerd is op 'een multi-etnische basis in het centrum van de Surinaamse politiek, dat -voor het eerst in haar historie- Suriname in staat stelt om met kracht en overtuiging door te stoten naar de ontwikkeling van sectoren die wij als Surinamers duurzaam kunnen beheren.'

In zijn toespraak gaf Bouterse in grote lijnen weer wat de basisvoorwaarden hiervoor zijn, waarbij de nadruk werd gelegd op twee zaken, de rol van educatie ende rol van een effectief milieubeleid. Beiden zijn strategisch verbonden aan de Surinaamse ontwikkelingsinspanningen.

De president benadrukte voorts dat Suriname bereid zal blijven een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied als een internationale Zone van Vrede, zonder nucleaire wapens en zonder oorlogen – in tegenstelling tot situaties in Europa, Azië, Afrika en het Midden Oosten.

Hij stelde met verve dat in dit klimaat van vrede, 'wij als Surinaams volk nu de ongekende kans hebben om onze economie niet langer te baseren op het meeprofiteren van in het buitenland gevestigde belangen. Wij willen niet langer in hoofdzaak afhankelijk zijn van marktbeslissingen over bijvoorbeeld de goudprijs, de prijs voor aluinaarde en de prijs voor aardolie. Wij hebben namelijk totaal geen invloed op de krachten die dit spel beheersen'.

De president continueerde 'de tijd is aangebroken dat Surinamers vanuit de staat, vanuit het bedrijfsleven, vanuit de vakbeweging en vanuit maatschappelijke groeperingen, in nauw overleg en samenwerking met elkaar, sectoren ontwikkelen die de duurzaamheid van onze economische groei garanderen. De nodige infrastructuur die daarmee gepaard gaat, moet daarbij de nodige aandacht krijgen. Productiviteit heeft alleen zin wanneer wij het koppelen met connectiviteit. Wij moeten verbonden worden en blijven met de handelsstromen in de wereld'. 

De volledige tekst van de inaugurele toespraak van president Bouterse:


(Red. De Surinaamse Krant/www.gov.sr)

Suriname heeft nieuwe president en vicepresident en maakt zich klaar voor vijf jaren regering Bouterse-2

Bouterse en Adhin leggen eed af


Vooral Latijns-Amerikaanse belangstelling voor inauguratie


Gekozen president Desi Bouterse heeft vanochtend, woensdag 12 augustus 2015, tijdens een buitengewone openbare vergadering van het Surinaamse parlement in de Anthony Nesty sporthal, de eed voor het presidentsambt afgelegd in handen van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Bisschop Steve Meye stond hem geestelijk bij. Kort ervoor was Ashwin Adhin beëdigd as vicepresident.

Onder de vele aanwezigen in de sporthal waren onder andere de presidenten van Ecuador (Rafael Correa), Guyana, David A. Grander, en van Equatoriaal Guinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cuba, Venezuela en Nicaragua hadden hun vicepresidenten gestuurd voor de plechtige activiteit. Colombia, Argentinië, Uruguay en Brazilië waren op ministerieel niveau vertegenwoordigd. Diverse Caribische landen waren ook vertegenwoordigd alsook de voorzitters van UNASUR, de oud-president van Colombia Ernesto Samper, en de secretaris-generaal van CARICOM Irwin LaRocque.


Bij de komst van de presidenten waren de volksliederen van de respectievelijke landen te horen . De sporthal was vandaag ingericht als De Nationale Assemblee.

In haar toespraak na de beëdiging van Bouterse en Adhin Jennifer Geerlings-Simons feliciteerde de president en de vice president en hun gezinnen. Ze zei, dat vandaag het begin is van de regering Bouterse-Adhin en dat Bouterse opnieuw vijf jaar de kans krijgt een stevig fundament te leggen voor een welzijnssamenleving die hoog in het vaandel staat van NDP, de partij van Bouterse en Simons.

Na de inauguratie wordt een pauze in het programma ingelast en zal de zaal worden ingericht als het Kabinet van de President voor de beëdiging van de ministers van het Kabinet Bouterse-2.

Volgens de Ware Tijd was er in vergelijking met vijf jaar geleden, minder publieke belangstelling voor de inauguratie van de president en vicepresident.

Onder de aanwezigen was ook aanwezig de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Ernst Noorman:

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Dagblad Suriname/Starnieuws)

Dagblad Suriname: 'Chaos en geldverspilling MinOWC/LPD tijdens ministerschap Adhin'

MinOWC transitierapport: 'Structureel mismanagement' bij afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie (LPD)
 
 
LPD: 'Absolute leugens'
 
 
Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 12 augustus 2015, een uitgelekt transitierapport over de afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie (LPD) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in handen te hebben gekregen. In dit rapport wordt door de transitiemanager gesteld, dat er sprake is van ‘structureel mismanagement’ op deze afdeling. 
 
Opvallende punten die in het rapport zijn aangehaald, hebben te maken met magazijnen die ingehuurd worden door het ministerie voor de opslag van boeken, die onnodig veel geld kosten, arbeiders die niet-productieve overuren maken alsook externe arbeiders die onnodig worden aangetrokken. Vervanging van het waarnemend hoofd van de afdeling, die de vaardigheden om de LPD te leiden zou missen, is volgens de transitiemanager dringend gewenst. LPD staat momenteel onder leiding van waarnemend hoofd Ramkelawan, die - zo schrijft het dagblad - toevalligerwijs een neef van oud-minister Ashwin Adhin is en de gewezen directeur van het bedrijf Masa Mining Company NV. Adhin had destijds ontkend bemiddeld te hebben bij de toewijzing van mijnbouwconcessies aan het bedrijf Masa, waarin zijn vader en zus aandelen hebben en waarvan de naam een weergave is van zijn eigen initialen, Michael Ashwin Satya Adhin.

Ramkelawan beweert in een reactie niet op de hoogte te zijn van een transitierapport en noemt de aangehaalde punten in het rapport, die door de krant aan hem zijn voorgehouden, ‘absolute leugens’. Ramkhelawan was op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij werkzaam als bode, maar werd bij aantreden van Adhin overgeplaatst en aangesteld als waarnemend hoofd LPD.

Het bewuste rapport is al aan de oud-directeur van Onderwijs, Robert Peneux (vandaag beëdigd als de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), en de hoofdverantwoordelijke voor de afdeling LPD, Roy Narain, aangeboden.

Peneux bevestigt op de hoogte te zijn van het rapport, welke hij overigens nog niet volledig doorgenomen heeft, en verwijst voor verder commentaar naar Narain. Narain zegt in een reactie, dat de genoemde punten van kritiek een correcte weergave van zaken zijn. Hij geeft daarbij gelijk aan dat er alles aangedaan wordt om de situatie nu aan te pakken en dat een aantal zaken, zoals de onnodige overuren, nu al tot het verleden behoren. Arbeiders in dienst op de afdeling zaten tot voor kort vaak zonder werkzaamheden en gingen tijdens hun zogenaamde overuren vaak over tot het gebruik van alcohol. De aard van deze overuren was structureel, ongeacht de dag en tijd van het jaar.

Ten aanzien van de ruimten die gehuurd worden voor de opslag van boeken stelt Narain dat ook daarnaar gekeken wordt. Er worden volgens hem nu enorme saneringsmaatregelen getroffen op LPD.

Het Dagblad Suriname schrijft te hebben vernomen, uit betrouwbare bron te hebben vernomen, dat in een van de opslagruimten, dat meer weg heeft van een krot dan een magazijn, incourante boeken liggen die sinds september 2013 nog niet vernietigd kunnen worden. De huur van de ruimte aan de Posrentraat 1 kost de staat intussen maandelijks Srd 18.700. De ruimte behoort aan O., een aangetrouwd familielid van Adhin. O. is kort voor de verkiezingen aangesteld op het MinOWC als beleidsadviseur. Hij is in vaste dienst beland en wel in schaal 11C. Niemand op het ministerie heeft hem echter ooit aan het werk zien verschijnen, hetgeen leidt tot de conclusie dat hij dan gelijk tot spookambtenaar is verworden. Ook liggen er volgens de bronnen van het Dagblad Suriname elders boeken in gehuurde ruimtes, waaronder een magazijn aan de Hendrikstraat 200, behorende aan een vriend van Adhin, die hiervoor maandelijks Srd 3.850 ontvangt.

Een andere opslagruimte is Combe Gallerij, waarvoor maandelijks Srd 19.475 betaald wordt aan huur. Deze ruimte mag niet door Onderwijs-medewerkers betreden worden zonder begeleiding van mensen van Combe Markt, die op de koop toe ook daarvoor betaald moeten worden. Ook blijkt dat voor transport van materiaal vaak vervoersmiddelen van Combe Markt worden aangetrokken, inclusief chauffeurs, terwijl de LPD-arbeiders hiervoor ingezet kunnen worden. Zelfs sjouwers van Combe Markt worden ingezet en met bestelbonnen betaald. Ze hebben geen contract met het ministerie en blijven hierdoor onzichtbaar voor de overheid. De bestelbonnen staan op naam van Combe Markt of een van haar dochterondernemingen. Tussen augustus en december 2014 is door het ministerie meer dan Srd 140.000 aan huur betaald. Aan huur, transport en arbeidsloon samen is in totaal Srd 495.000 betaald over dezelfde periode. Er is eveneens een CLAD-rapport (Centrale Landsaccountantsdienst) uitgebracht over de afdeling LPD. Tot nu toe is het niemand gelukt de hand op dit rapport te leggen.

Ambassadeur Noorman aanwezig bij inauguratie president Bouterse

Ernst Noorman uitgenodigd door Surinaams parlement


Nederland is vandaag, woensdag 12 augustus 2015, vertegenwoordigd bij de ceremonie waarmee Desi Bouterse begint aan zijn tweede termijn als president van Suriname. Ambassadeur Ernst Noorman woont de inauguratie bij, op uitnodiging van de Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag vandaag laten weten, aldus de Telegraaf.

Noorman zit sinds november in Paramaribo. Nederland had meer dan twee jaar lang geen ambassadeur in het land. Die was in april 2012 teruggetrokken uit protest tegen de amnestiewet voor de verdachten van de decembermoorden van 1982. Bouterse is een van de verdachten. Bovendien is de president in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld tot elf jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne.

In 2010, toen de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname behoorlijk bekoeld was, was er tijdens de ceremonie geen zitplaats voor de toenmalige Nederlandse ambassadeur.

Bouterse is op 14 juli herkozen door het parlement. Zijn Nationaal Democratische Partij (NDP) had de verkiezingen op 25 mei gewonnen. De kosten voor de inauguratie van woensdag zijn beraamd op 2,7 miljoen Surinaamse dollar (ruim 700.000 euro). Ruim de helft daarvan is gebruikt voor de renovatie van het Anthony Nesty stadion waar Bouterse de eed aflegt.

Suriname verwacht ongeveer twintig buitenlandse gasten, onder wie de presidenten van Equatoriaal-Guinea, buurland Guyana en Ecuador. Nicaragua stuurt zijn vicepresident Moisés Omar Halleslevens. Ook president Nicolás Maduro van Venezuela staat op de gastenlijst, maar pas op het laatste moment wordt duidelijk of hij echt komt.

Direct na de inauguratie zal Bouterse de ministers van zijn nieuwe regering installeren. Hij heeft een coalitie gevormd met de partijen DOE (Democratie en Ontwikkeling in Eenheid) en BEP (Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek). Bovendien heeft hij zich verzekerd van gedoogsteun van twee andere partijen. Zijn coalitie kan daardoor steunen op 32 van de 51 parlementszetels.

De inauguratie wordt vanaf elf uur vanochtend, Surinaamse tijd, rechtstreeks uitgezonden door de staatstelevisiezender STVS.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf)

Van Dijk-Silos: 'Justitie is tig jaren schromelijk verwaarloosd'

Nieuwe minister wil een zelfstandig Hof van Justitie versterken


'Justitie is tig jaren schromelijk verwaarloosd', zegt Jennifer van Dijk-Silos vandaag, woensdag 12 augustus 2015, op de dag van haar beëdiging als minister van Justitie en Politie, in de Ware Tijd. In haar zittingstermijn wil ze in het bijzonder aandacht besteden aan het versterken van het Hof van Justitie, tegelijk belooft zij de andere onderdelen van het ministerie niet te verwaarlozen. 

De aankomend minister is ervan overtuigd, dat zij aan het eind van haar zittingsperiode aardig op weg zal zijn met het versterken van de rechtsstaat. 'Ik weet dat wij die rechtsstaat gaan versterken. Over vijf jaar zijn wij tenminste op de helft van dat traject', aldus Silos.

Het departement wil zij opdelen in twee directoraten, een directoraat Justitie en een directoraat Politie of Operationele Diensten, omdat deze twee onderdelen niet identiek zijn. 'Justitie heeft vooral te maken met de rechterlijke macht, de derde poot van de trias politica.' 

Politie, penitentiaire ambtenaren en brandweer zijn in de visie van de aankomend minister 'de werkarmen van Justitie om de rechtsstaat te beschermen'. Als het van haar afhangt wordt het Hof van Justitie nu eindelijk zelfstandig.

'Maar, dit gaan wij niet zomaar doen. Ik ben iemand van praten. Als je meewerkt is er geen reden voor pijn.'

Er is eerder een discussie gevoerd over het eventueel samenvoegen van de ministeries van Justitie en Politie, Defensie en Binnenlandse Zaken. Van Dijk-Silos: 'Ik kan mij niet voorstellen dat iemand op zo een akelig idee is gekomen.'

In Braziliaanse stad Sao Paulo 279.6 kilo zeer zuivere cocaïne gevonden

Drugs aangetroffen in schuur te Guarujá en had waarschijnlijk bestemming Amsterdam

(Bron foto: Policia Civil)

In andere recente cocaïnezaak heeft verdachte Nederlandse zeiler meer op kerfstok


Brazilië heeft dinsdag 279,6 kilo zeer zuivere cocaïne gevonden in een voorstad van Sao Paulo. De drugs zouden waarschijnlijk naar Amsterdam worden gebracht. Dat meldde de lokale krant Diário do Litoral vandaag, woensdag 12 augustus 2015.

De drugs lagen in een schuur in de plaats Guarujá. Een 44-jarige man is gearresteerd. De man heeft verklaard, dat hij 300.000 real heeft gekregen voor het opslaan van de drugs, omgerekend bijna 78.000 euro.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Brazilië een grote 'Nederlandse' drugsvangst doet. Eerder deze maand liep een 48-jarige Nederlander tegen de lamp, toen hij meer dan 600 kilo cocaïne, waarschijnlijk aan boord gedropt voor de kust van Colombia, probeerde te smokkelen met een zeilboot.

Deze Nederlander blijkt al zeker tien keer eerder te zijn opgepakt voor diverse misdrijven. Dat zeggen zijn ex-vriendin en voormalige schoonfamilie vandaag in het Algemeen Dagblad.
Zijn meest recente aanhouding met 613 kilo cocaïne aan boord is een verbetering van zijn oude 'record' toen hij in 2007 door de Franse politie werd gesnapt met 598 kilo cocaïne. Toen verdween hij voor jaren achter de tralies.

Eerder zou hij onder meer wapens hebben gesmokkeld en betrokken zijn geweest bij het omkatten van auto's.

'Met komst Van Dijk-Silos gaat zon weer schijnen bij ministerie van Justitie en Politie'

Bonden politie en cipiers blij met vertrek minister Belfort

'Silos zal arbeidsvreugde terugbrengen'


De Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) en de Surinaamse Politiebond zijn blij met het vertrek van Edward Belfort als minister van Justitie en Politie. BPAS-voorzitter Gustaaf Gallant zegt vandaag, woensdag 12 augustus 2015, in de Ware Tijd, dat de zon weer zal schijnen voor de penitentiaire ambtenaren met de komst van nieuwe minister, Jennifer van Dijk-Silos.

Hij verwacht van Silos, dat zij de rechtspositie bij het personeel zal verbeteren en hiermee de arbeidsvreugde terugbrengt. 'We zijn achtergehouden door persoonlijke kwesties van de minister.'

Gallant vindt het jammer, dat de bond nog nooit een uitnodiging van Belfort heeft ontvangen. 'We hopen het alsnog te ontvangen, al is het een afscheidsgesprek. We hebben nooit persoonlijke problemen, maar door het werk waren er botsingen bij de belangenafweging en we vinden dat hij als minister niet boven partijen heeft gestaan.'

De voorzitter van de Politiebond, Robby Ramjiawan: 'Ik heb nooit met haar gewerkt, ze is juriste en dat is alvast de basis. Zij moet alleen nog leiderschapskwaliteiten tonen, maar daar twijfel ik ook niet aan, want zij heeft een leidinggevende functie bij het Onafhankelijk Kiesbureau.'

Ramjiawan vindt dat Belfort zijn uiterste best heeft gedaan, maar dat was niet genoeg. Een van zijn minpunten  was volgens hem, dat hij zich veel bemoeide met zaken waarover eigenlijk de korpschef had moeten beslissen, zoals bij mutaties. Er zijn volgens de bondsvoorzitter klachten binnengekomen van leden die zeggen overgeplaatst te zijn door onenigheid met de minister. 'Ik zeg niet dat ik hem ga missen, maar ik zeg ook niet dat ik hem niet zal missen. Misschien heeft hij te weinig ervaring in die positie. Dit zeg ik niet om hem een trap na te geven.'

Centrale Bank van Suriname publiceert twee zogenoemde 'strategische documenten'


Toekomstvisie en ontwikkeling bank opgetekend in documenten


De Centrale Bank van Suriname heeft recent twee belangrijke strategische documenten uitgebracht. In het eerste document 'Centrale Bank van Suriname: Transitie 2010 – 2015' beschrijft de bank de significante ontwikkeling die zij de afgelopen vijf jaar heeft ondergaan in haar institutionele- en capaciteitsversterking, alsook haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.In het tweede document 'Centrale Bank van Suriname: Strategisch Plan 2015 – 2017' richt de bank zich op de toekomst. De bank geeft in dit document aan wat vanuit haar kerntaken en organisatorische ontwikkeling de vijf belangrijkste strategische doelstellingen zijn om de monetaire en financiële stabiliteit te kunnen waarborgen.Deze documenten geven samen een algeheel beeld van de onomkeerbare ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet door de CBvS en die fundamenteel is voor de toekomst van de Bank en de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

De bank stelt in een bericht midden in de Surinaamse maatschappij te staan en vindt het daarom belangrijk om haar ontwikkelingen en toekomstplannen met het bredere Surinaamse publiek te delen. Dit verhoogt niet alleen de transparantie van de bank, maar versterkt haar verbondenheid met de Surinaamse samenleving.

Exemplaren van beide documenten zijn door vertrekkend bankpresident Gillmore Hoefdraad aangeboden aan president Desi Bouterse en de minister van Financiën, Andy Rusland, die vandaag, woensdag 12 augustus 2015, door Gillmore wordt opgevolgd.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

De Moederbond steunt onderzoek 'De Getuigenis van president Bouterse' van Hira

Voorzitter bond Snijders werkte nauw samen met 8 decemberslachtoffer Cyrill Daal


Vakbondsleider Errol Snijders, voorzitter van De Moederbond, heeft in een gesprek met Starnieuws-columnist Sandew Hira zijn steun geuit voor het project 'De Getuigenis van president Bouterse'. Cyrill Daal was één van de slachtoffers van de 8 decembermoorden en voorzitter van De Moederbond. Snijders werkte in die periode nauw samen met Daal.

Volgens Snijders pleit De Moederbond al langere tijd voor waarheidsvinding als een instrument van gerechtigheid. Hij stelt, dat bij waarheidsvinding gekeken moet worden naar oorzaak en gevolg, zodat de context van processen van geweld begrepen kan worden.

De vakbondsman vraagt ook aandacht voor het na-traject van de getuigenis van de hoofdverdachte in het 8 decembermoordenproces en de wijze waarop de verdeeldheid in de Surinaamse gemeenschap kan worden overkomen.

Snijders wenst Hira veel succes met het onderzoek en de getuigenis van Bouterse en sprak de hoop uit dat dit project een bijdrage zal leven aan gerechtigheid via waarheidsvinding. Waar mogelijk zal de vakcentrale alle medewerking verlenen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Regering Bouterse-2 treedt vandaag aan

Zestien ministeries en vier aanblijvende ministers uit regering Bouterse-Ameerali

Abdoelgafoer (NDP) met 26 jaar jongste bewindsman op post Sport- en Jeugdzaken


De regering Bouterse-2 treedt vandaag, woensdag 12 augustus 2015, in functie. De zeventien ministeries zijn teruggebracht tot zestien. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het ministerie van Arbeid worden samengevoegd tot het nieuwe ministerie van Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin. De juiste naam moet echter nog bij wet worden vastgesteld. Vier ministers uit het aftredende kabinet keren terug in de nieuwe regering.

De regering Bouterse-2 wordt gevormd door president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin.
De nieuwe ministersploeg:

Gillmore Hoefdraad - Financiën
Jennifer van Dijk-Silos - Justitie & Politie
Ronni Benschop - Defensie
Soeresh Algoe - Landbouw, Veeteelt en Visserij
Steven Relyveld - Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer
Andy Rusland - Transport, Communicatie en Toerisme (hij was onder regering Bouterse-Ameerali de minister van Financiën)
Siegfried Wolf - Openbare Werken
Niermala Badrising - Buitenlandse Zaken
Faizal Abdoelgafoer - Sport & Jeugdzaken
Sieglien Burleson - Handel en Industrie
Robert Peneux - Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Patrick Pengel - Volksgezondheid
Regillio Dodson - Natuurlijke Hulpbronnen
Mike Noersaliem - Binnenlandse Zaken
André Dikan - Regionale Ontwikkeling

Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin 
De gezamenlijke vakbeweging, die een voorstel moet doen voor de invulling van deze ministerspost, is nog niet tot een vergelijk gekomen.

Een van de opvallende nieuwkomers is ongetwijfeld Abdoelgafoer. Hij is op 26-jarige leeftijd de jongste minister. Hij is voormalig VN Millennium Development Goals ambassadeur en ondervoorzitter van de Jongerenafdeling van de Nationale Democratische Partij (NDP).

In een vroeg stadium was het besluit al genomen om Abdoelgafoer te benoemen als minister, aldus Starnieuws vandaag. Er kwamen wat tegenstribbelingen, maar het besluit is overeind gebleven. De geschiedenis heeft zich niet herhaald, zoals in april bij de kandidaatstelling voor de verkiezingen van 25 mei. Abdoelgafoer was kandidaat voor De Nationale Assemblee op nummer 17. Vanuit een deel van de jongeren werd er echter op aangedrongen om Raynel Enfield in zijn plaats te kandideren. Abboelgafoer besloot zich toen terug te trekken.

Tijdens de informatieperiode maakte Abdoelgafoer deel uit van de presidentiële commissie. Hij heeft de besprekingen met de politieke partijen en maatschappelijke groepen bijgewoond. Abdoelgafoer was ook getipt als degene die voorzitter zou worden van de NDP-Jongeren. Hij zou de hamer overnemen van Sergio Akiemboto. Abdoelgafoer was ook lid van het Management Team van de NDP dat leiding had bij de verkiezingen. Hij is verder voorzitter van de Taskforce van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en drukte al enige tijd zijn stempel op dit departement.