donderdag 13 augustus 2015

Resultaten GLO 6-toets gemiddeld iets beter dan in 2014

Iets meer dan helft kandidaten geslaagd voor MULO


De resultaten van de GLO 6-toets (Gewoon Lager Onderwijs) zijn dit jaar gemiddeld iets beter geweest dan vorig jaar. Van het totaal aantal kandidaten (11.608) is iets meer dan de helft (6.501) geslaagd voor de MULO, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 13 augustus 2015.

(Bron foto: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)

Vorig jaar slaagde 53,1% voor de MULO ten opzichte van 56% dit jaar. Bijna 2.000 kandidaten (16,8%) landelijk moeten de zesde klas opnieuw doen. Vorig jaar lag dat percentage iets hoger met 18,85% oftewel 2.111 kandidaten.

Opvallend is, aldus het dagblad, dat de districten veel beter scoren dan Paramaribo met 60,45% (2.833). Dat is meer dan de helft van de 4.686 kandidaten die hebben deelgenomen aan de toets.

Het district Commewijne scoort het hoogst met 69,39% gevolgd door Nickerie met 68,1% en Saramacca met 64,39%. District Wanica scoort ook hoger dan Paramaribo met 61,11%. De laagste slagingspercentages zijn voor Sipaliwini (25,72%) en Coronie (28,4%).

De score van Sipaliwini evenaart het percentage van vorig jaar (25,7%). Per district zijn de resultaten gemiddeld gestegen met 1 tot 4%. De laagste vooruitgang geldt ook voor het district Sipaliwini met 0,02%. In de districten Saramacca en Coronie is het slagingspercentage vergeleken met de resultaten van vorig jaar eveneens afgenomen.

AKMOS-voorzitter Binda: 'Bouterse moet meer waarheden verkondigen in plaats van onwaarheden'

'Het zogenaamde FEP-plan slaat nergens op'

'Het is weer het ambtenarenvolk dat gaat regeren'


Volgens AKMOS-voorzitter (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen Suriname), Sham Binda, heeft de president gisteren in zijn inaugurele toespraak de mensen die nog steeds gelden moeten ontvangen geen boodschap gegeven. 

'Het is mooi om te zeggen dat we samen moeten werken, maar dat is al lang bekend. De president moet meer waarheden verkondigen in plaats van onwaarheden. Als staatshoofd van het land moet hij niet met beloftes en wenselijkheden komen die hij niet waar kan maken. Dat heeft veel kwaad bloed gezet in de samenleving. We betrappen hem steeds op leugens en zaken worden niet gedaan zoals die gedaan moeten worden. Er is nu weer een corruptiezaak (EBS) gaande. Hij geeft aan dat er veel meer zaken aan het licht zullen komen. Maar, wat hebben we daaraan als er niets mee gedaan wordt? We hebben gezegd, dat hij al het geld bij de corruptelingen moet halen', zegt Binda donderdag 13 augustus in het Dagblad Suriname.

'Op samenwerking wacht het bedrijfsleven niet. We zoeken allemaal onze weg om wat dollars te verdienen, maar onze infrastructuur ziet er niet goed uit. Waarop wij wachten is een concreet beleidsplan met een concrete timetable. Het moet geen partij of regeringsprogramma zijn. Hij moet duidelijk aangeven wat de korte termijn, lange termijn plannen zijn, wat haalbaar is, wat niet haalbaar is, en hoe hij denkt de situatie te verhelpen. Het zogenaamde FEP (Financieel Economisch Platform) plan zoals we hadden voorspeld slaat nergens op. Er is nergens uitgediept. We moeten het volk geen wazige dromen geven. Wij wachten op concreet beleid. Ik zie deze regering die benoemd is, met alle respect voor hen, geen lang leven tegemoet. De ministers zullen weer gereshuffeld worden, omdat ik de kwaliteiten die we in de ministers zoeken, niet zie. Het is weer het ambtenarenvolk dat gaat regeren.'

SPBA-voorzitter: 'Hopelijk heeft president Bouterse een toverstok voor ons gedurende deze regeringsperiode'

'Moe geworden om steeds te moeten herhalen dat padieschuren vol zitten en opkoopprijs laag is'

‘Of de sector gaat helemaal kapot of de sector wordt een beetje opgekrikt’


‘Hopelijk heeft president Bouterse een toverstok voor ons gedurende deze regeringsperiode.' Dat zegt de voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, de SPBA, Harrynandan Oemraw, vandaag, donderdag 23 augustus 2015, in het Dagblad Suriname.

Hij is moe geworden om steeds te moeten herhalen dat de padieschuren vol zitten en dat de opkoopprijs te laag is. ‘En straks begint de oogst van padie weer. Ik weet het niet hoor, ik weet niet wat we moeten doen. De afgelopen regeringsperiode heeft Bouterse ons in een hoek geduwd en heeft nooit meer omgekeken naar ons of wij nog leven of niet,’ aldus Oemraw.

Hij voorspelt dat de rijstsector slechts twee zaken te wachten staat in deze regeringsperiode. ‘Of de sector gaat helemaal kapot of de sector wordt een beetje opgekrikt.’

Waar Bouterse vijf jaren geleden afschaffing van de government take en het binnenhalen van goedkope kunstmest had beloofd, blijkt dat de rijstsector binnen vijf jaren extra is achteruitgegaan en verpauperd.

Vlak voor de verkiezingen, in maart, was toegezegd dat een hoeveelheid van 30.000 ton padie geëxporteerd zou worden naar Venezuela, maar tot nog toe is het slechts gebleven bij een lading van 2.500 ton padie. In het vooruitzicht is gesteld verhoging van de government take. Indien dit een feit wordt, dan zal er niet veel meer overblijven van de sector, voorspelt de SPBA-voorzitter.

Oemraw heeft geen flauw idee wat de rijstsector te wachten staat. ‘Bouterse doet beloften die hij niet nakomt. Wij weten niet wat er gaat gebeuren, daarom heb ik gezegd, ik hoop dat Bouterse een toverstok heeft voor ons.’ Ter compensatie van de lage padie opkoopprijs was in april een bedrag van 60 Amerikaanse dollar en twee zakken mest beloofd aan de rijstboeren. Maar, dit is tot nog toe slechts bij een belofte gebleven.

Directeur Geduld-Nijman van Centrale Bank waarnemend-governor

Geduld-Nijman al 25 jaren verbonden aan de bank


De directeur van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Ingeborg Geduld-Nijman, is belast met de waarneming van de functie van bankpresident. Oud-governor Gillmore Hoefdraad heeft gisteren afscheid genomen als president van de CBvS. Hij werd gisteren in de Anthony Nesty Sporthal beëdigd als minister van Financiën en heeft het beheer van dit departement vandaag, donderdag 13 augustus 2015, overgenomen, zo bericht Starnieuws.

De scheidende bankpresident stond gisteren in zijn afscheidstoespraak stil bij de vele veranderingen en vernieuwingen die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden. Zowel kwalitatief als kwantitatief is er veel gebeurd, concludeerde Hoefdraad.

Hij zei ook in zijn ministerschap nog veel contact te zullen hebben met de bank en zeker gebruik te zullen maken van de vele expertise die hij achterlaat.

Mede namens het personeel dankte de bankdirecteur de monetaire autoriteit voor alles wat hij gedaan heeft voor de Centrale Bank. Geduld-Nijman is 25 jaar verbonden aan de bank. Ze zei als geen ander te kunnen beoordelen hoeveel er de afgelopen vijf jaar gedaan is. Ze wenste Hoefdraad veel succes, kracht en wijsheid toe in zijn nieuwe functie.

(Bron foto: Ingeborg Geduld/Facebook)

Nieuwe TCT-bewindsman waarschuwt zijn personeel

Rusland: 'Op het moment dat we niet met elkaar kunnen werken, zal ik u vragen een andere werkomgeving te zoeken'


Bij de overname van het beheer van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft de nieuwe, gisteren beëdigde, minister Andy Rusland medewerkers die de uitvoering van het beleid frustreren ernstig gewaarschuwd. 'Ik wil met iedereen werken die met mij wil werken. Maar, op het moment dat we niet met elkaar kunnen werken zal ik u vragen een andere werkomgeving te zoeken', zei de bewindsman, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 13 augustus 2015.

Hij riep het personeel vandaag ook op zich te houden aan de uitgevaardigde richtlijnen van de departementsleiding, omdat volgens hem alleen zo de gestelde doelen gerealiseerd zullen worden.

Rusland zegt als nieuwe minister niet opnieuw het wiel te willen uitvinden. Het beleid wat dit ministerie betreft is door de regering al uitgezet en dient op basis van continuïteit daar invulling aan te worden gegeven. Hij voerde aan dat, aangezien de beleidsuitgangspunten al duidelijk zijn, hij verwacht dat op een aantal gebieden 'zaken versterkt zullen moeten worden'
.
Rusland is er voorstander van dat uitvoering van het beleid op basis van public-private-partnerschappen meer inhoud krijgt. De minister wees daarbij op het succes van NH Havenbeheer waar dit systeem al wordt toegepast en goede vruchten afwerpt.

De komende week voert de nieuwe TCT-minister overleg met alle  belanghebbenden binnen zijn beleidsgebied. Bij de overdracht van de verantwoordelijkheid over het departement overhandigde ex-minister Falisie Pinas het evaluatierapport 2010 - 2015, waarin de geplande en uitgevoerde projecten zijn vervat alsook de zaken die al zijn voorbereid maar nog niet zijn gerealiseerd, aan zijn opvolger.

Oud-parlementslid Panka (NDP) toch geen minister

'Ik ben niet teleurgesteld, omdat ik op elke andere post ingezet kan worden'


Ricardo Panka’s wens, volgens de Ware Tijd van vandaag, donderdag 13 augustus 2015, om minister te worden in het nieuwe kabinet is niet vervuld. Er moet nog maar één minister worden benoemd, maar die moet worden voorgedragen door de vakbeweging. Die bewindsman zal de leiding het nieuwe ministerie van Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin op zich moeten nemen, een samenvoeging van Arbeid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting. 

'Ik ben niet teleurgesteld, omdat ik op elke andere post ingezet kan worden', zegt Panka zonder een voorkeur uit te spreken.

Panka had zijn ambitie voor een ministerspost kenbaar gemaakt bij de leiding van de NDP met de bedoeling dat er hierover nog gesprekken zouden worden gevoerd. Hij hield het kort voor de verkiezingen voor gezien als parlementariër na drie zittingstermijnen en had toen gezegd dat hij minister zou willen worden in het nieuwe kabinet.

'Ik heb geen spijt, het was voor mij welletjes. Veertig jaar ambtenaar is niet te vergelijken met vijftien jaar parlementariër', zegt hij.

Assembleelid Gajadien (VHP) geeft regering Bouterse-2 voordeel van de twijfel

Gajadien miste in inaugurele rede president het issue corruptie- bestrijding


VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP), vindt dat de net beëdigde president Desi Bouterse, niet veel bijzonders aangegeven heeft in zijn inaugurele toespraak gisteren in de Anthony Nesty Sporthal.

Gajadien miste vooral het stuk over corruptiebestrijding, zo laat hij vandaag, 13 augustus 2015, via het Dagblad Suriname weten.

Ook de samenstelling van de ministers maakte niet veel indruk op het parlementslid, die overigens zelf voor een tweede termijn gekozen is in De Nationale Assemblee. 'Er zijn tenminste twee ministers die al bewezen hebben dat ze niet in staat zijn hun werk goed te doen, maar ik wil ze wel het voordeel van de twijfel geven.'

Gajadien hoopt dat zaken die in de vorige termijn van de regering fout zijn gegaan nu daadwerkelijk hersteld en aangepakt worden zoals door de president is aangegeven.

Staten Curaçao debatteert over oud-Ombudsmanrapport over gevolmachtigde minister Wiels

Oppositie vindt Wies geen goede vertegenwoordiger Curaçaose regering in Den Haag

'Managementstijl Wiels verdient geen schoonheidsprijs'  - PS: 'Rapport gebaseerd op roddel, jaloezie en ruzie'


De managementstijl van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van Curaçao verdient geen schoonheidsprijs, maar haar integriteit staat niet ter discussie. Deze uitspraak van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran was een van de mildere vanochtend, donderdag 13 augustus 2015, tijdens de openbare Statenvergadering over het rapport van oud-Ombudsman Alba Martijn naar het functioneren van Wiels. Dit schrijft de Amigie vanmiddag.
 
Volgens Martijn heeft Wiels zich schuldig gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen.

De oppositiepartijen waren het erover eens dat Wiels geen goede vertegenwoordiger van de Curaçaose regering in Den Haag is. Onder luid gejammer van de MFK en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang werden vanochtend punt 2 en punt 3 op de vergaderagenda van het Curaçaose parlement samengevoegd. Beide punten gingen over het rapport van de Ombudsman naar het beleid en de acties van de gevolmachtigde minister. Enig verschil is, dat de oppositiepartij MFK het vonnis van het Kort Geding dat Wiels had aangespannen erbij wilde betrekken en dat PS de premier bij de vergadering wilde hebben. Hetgeen ook gebeurde door de samenvoeging. Leeflang dreigde de zaal te verlaten, omdat ze vindt dat Ivar Asjes voldoende mogelijkheden had gekregen om zijn wederhoor op het rapport te geven.

PS-parlementariër Wini Raveneau stelde niets in het rapport te hebben gezien waar een Statenvergadering aan gewijd zou moeten worden. Ook partijgenoot Sherwin Leonora vond niets noemenswaardig in het rapport van de Ombudsman. Het rapport is volgens hem gebaseerd op roddel, jaloezie en ruzie. Volgens Leonora wordt er op Wiels gejaagd.

MFK-leider Gerrit Schotte maakte korte metten met de opstelling van PS. 'Zij hebben de vergadering over het rapport aangevraagd, maar zeggen nu dat er niets noemenswaardig in staat', aldus Schotte.

Humphrey Davelaar van de PNP wilde van de premier weten of de aanbevelingen in het rapport volledig worden geïmplementeerd en in welke vorm. 'We kennen de historie van het voormalige Antillenhuis, het huidige Curaçaohuis. Er zijn altijd problemen geweest met het functioneren van onze ‘ambassade’ in Nederland', zei Davelaar.

De minister van Algemene Zaken, Asjes, is verantwoordelijk voor het doen en laten van het personeel in het Curaçaohuis. De gevolmachtigde minister vertegenwoordigt de regering van Curaçao in Nederland. Diens functioneren moet volgens Davelaar transparant zijn. Ook moet de gevolmachtigde minister een waardige representant van de Curaçaose regering zijn.
Verder wilde de PNP’er weten wie er 250.000 euro voor representatiekosten heeft gekregen. Dat is ongeveer 20.000 euro per maand, berekende hij. Davelaar wil dat degene die dat heeft gekregen daarover verantwoording aflegt. 'Het is onacceptabel.' Ook wil hij dat er een structuur komt voor de behandeling van rapporten door overheidsorganen. Dat hij moet gaan lobbyen bij andere partijen voor het oproepen van een Statenvergadering vindt hij niet ideaal.

Marilyn Moses, Statenlid van PAIS, gaf een gele kaart aan Wiels en Asjes voor de manier waarop zij met de problemen binnen het Curaçaohuis zijn omgegaan. Uit het rapport van de Ombudsman blijkt dat er een paar punten zijn die nodig aangepakt moeten worden.

De vragen die Moses aan Asjes stelde gingen onder andere over de screening van de gevolmachtigde minister. Is die verplicht, heeft de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) dat gedaan en wat was het resultaat van de screening? Ook wilde het PAIS-Statenlid weten of de aanbevelingen van het rapport dat overheidsaccountantsbureau Soab heeft gedaan naar het Curaçaohuis, zijn opgevolgd.

Volgens PAR-fractieleider Zita Jesus-Leito heeft nooit eerder iemand het overleefd nadat er zoveel discussie over iemand is geweest. Met wat er nu op tafel ligt is een waardige representatie van Curaçao in Nederland volgens haar niet gegarandeerd. 'Wat is er aan de hand? Daar willen we vandaag antwoord op krijgen', aldus Jesus-Leito.

MAN-parlementariër Charles Cooper vindt dat Wiels de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen. Anders moet het parlement een duidelijk signaal afgeven dat dit van haar verlangd wordt. 'Welk rapport heb je gelezen als je zegt dat de Ombudsman geen gelijk heeft?', vroeg Cooper zich hardop af.

Overval op HCCC-terrein Curaçao

Overvallers er vandoor met scooter

Bewaker mishandeld en collega beschoten maar niet geraakt


Het opslagterrein van door de politie Curaçao in beslag genomen voertuigen is gisterochtend vroeg overvallen. De dieven zijn ervandoor gegaan met een scooter, aldus de politie. De overval op de Kurá di Raspa (het HCCC-terrein) vond even na vijf uur plaats, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 13 augustus 2015.

Een bewaker werd door de overvallers vastgebonden en mishandeld. Een andere bewaker werd, zo bericht de Amigoe, beschoten, maar niet geraakt.

Het atrakoteam onderzoekt de overval.

De Kurá is vaker doelwit van overvallers. Vorige maand nog werd een diefstal verijdeld. In september vorig jaar werden een auto en zeven scooters ontvreemd. Hiervoor hebben vijf mensen terechtgestaan, van wie er vier werden vrijgesproken. De vijfde kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

OM Curaçao: Arthur H. vermoordde zijn vrouw

Zaak tegen Arthur H. aangehouden tot 25 september


De zaak tegen Arthur H. is gisteren aangehouden tot 25 september om twee uur. Dat heeft het gerecht besloten nadat bleek, dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgerond. De zaak is teruggestuurd naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 13 augustus 2015. 

Tijdens de pro-formazitting van de zaak werd gisteren door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt, dat H. in de periode van januari tot aan 15 maart - de dag waarop zijn echtgenote op brute wijze om het leven werd gebracht - meermalen contact zou hebben gehad met Gregory N. en hem zou hebben verzocht om tegen betaling zijn vrouw te vermoorden.

Nadat de verdachte, die sinds maart vastzit, een bedrag van 5.000 gulden zou hebben betaald, trok N. zich alsnog terug uit de deal en zou H. zijn vrouw zelf met meerdere messteken om het leven hebben gebracht.

Uit de dagvaarding van H. blijkt, dat de verdachte aan N. inlichtingen zou hebben verstrekt over de werktijden van zijn echtgenote, haar route naar huis en het werk en een plattegrond van de woning van Barry. Tevens zou de verdachte N. van een foto van het slachtoffer hebben voorzien. Toen N. zich had teruggetrokken, zou H. hebben besloten het heft in eigen handen te nemen en besloot hij, volgens de dagvaarding van het Openbaar Ministerie, op de avond van 15 maart zijn vrouw thuis zelf op te wachten. Daar zou hij ‘met opzet en na kalm beraad’ Barry (slachtoffer Christina Elisabeth Barry) na thuiskomst in de achtertuin, onder de carport met een mes steekwonden hebben toegebracht waarna het slachtoffer is overleden.

Tijdens de pro-formazitting van gisteren heeft de verdediging van H. een lijst met wel 25 verzoeken voor nader onderzoek naar voren gebracht, waarvan de meesten door het gerecht werden afgewezen. Zo wilde de raadsvrouw van de verdachte onder andere weten waarom er een gat is tussen het tijdstip dat de politiearts op de plaats delict arriveerde en het tijdstip dat de dood van het slachtoffer werd vastgesteld. Het gaat hier om een gat van ruim anderhalf uur, zo bracht de raadsvrouw gisteren naar voren. Deze onduidelijkheid in de zaak kan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden onderzocht, zo besloot de rechter gisteren.

Ook wenste de verdediging verschillende getuigen te horen, waaronder collega’s en de broer van het slachtoffer, hetgeen door het gerecht niet werd toegewezen. Wel kan de verdediging N. aan een verhoor onderwerpen, aldus de rechter.

Parlementsvoorzitter: 'Welzijn van het volk moet op de eerste plaats staan'

(Bron foto: Kabinet van de President)
'Bouterse krijgt gelegenheid stevig fundament te leggen voor welzijnssamenleving'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei gisteren in haar toespraak in de Anthony Nesty Sporthal na de inauguratie van president Desi Bouterse voor zijn tweede termijn, dat welzijn van het volk op de eerste plaats moet staan. De pijlers van de welvaartssamenleving zijn onderwijs en volksgezondheid, aldus sprak Geerlings-Simons. De komende vijf jaar krijgt de president de gelegenheid om al datgene te doen om een stevig fundament te leggen voor een welzijnssamenleving.Simons wenste kracht en inzicht voor vicepresident Ashwin Adhin die in die functie deze bijzondere kwaliteiten nodig zal hebben. Zij sprak de hoop uit dat na vijf jaren regering Bouterse-Ameerai het volk Suriname zichzelf kan feliciteren met de president en vicepresident die nu beëdigd zijn.

De Assembleevoorzitter zei ook, dat de Nationale Democratische Partij (NDP) de president heeft afgevaardigd voor het bestuurlijke en haar voor de volksvertegenwoordiging.

De taak van de volksvertegenwoordiging is onder andere om de regering kritisch te begeleiden en te controleren, zo maakte Geerlings-Simons duidelijk.


De Assembleevoorzitter sprak verder de hoop uit, dat de productiesector de kansen die het land biedt, zal benutten. Het natuurlijke milieu moet ook in stand worden gehouden.

Simons haalde aan dat de overheid moet terugtreden waar nodig en waar het moet, krachtig aanwezig is en de burgers actief stimuleert. Zij verwacht een transparante en efficiënte overheid. Simons stond er stil bij, dat er nationaal en internationaal ook invloeden zijn die het niet gemakkelijk zullen maken om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren. Ook interne krachten zullen hindernissen opwerpen.

Oud-governor Centrale Bank voelt zich vereerd door president Bouterse te zijn uitverkoren als minister van Financiën

Hoefdraad gaat zich concentreren op herziening belastingstelsel en modernisering ministerie'In de afgelopen twee jaar is Suriname aanzienlijk beïnvloed door een grondstoffenprijsschok. Goud- en olieprijzen zijn sterk gedaald op de internationale markt, wat heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van inkomsten. De noodzakelijke vermindering van de uitgaven die vorig jaar is ingezet, is slechts een eerste stap om de onevenwichtigheid te corrigeren. We moeten nu verder gaan en fiscale inkomsten tillen naar een niveau, dat vergelijkbaar is met de historische gemiddelden. Dit zal verhogingen van belastingen en tarieven vereisen, die van invloed zullen zijn op de binnenlandse consumenten en producenten, maar we zullen ernaar streven om het effect op de prijzen en de economische groei te minimaliseren en de meest kwetsbare segmenten van onze bevolking beschermen.'

Dit zegt de oud-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Gillmore Hoefdraad, de nieuwe minister van Financiën, vandaag, donderdag 13 augustus 2015, op Starnieuws. Hij zegt zich vereerd te voelen door president Desi Bouterse gekozen te zijn om deze uitdaging aan te gaan. Hij werd gisteren beëdigd als minister van Financiën.

'Met heel veel liefde en toewijding heb ik het land gediend als governor van de CBvS en zal het met niet minder enthousiasme doen', zegt de nieuwe minister die, aldus Starnieuws, bekend staat om 24/7 als het op werken aankomt. Hij kondigt aan deze werkattitude voort te zullen zetten op Financiën.
 
Naast de lopende zaken zal Hoefdraad gelijk te maken krijgen met de opstelling van de begroting van 2016, die uiterlijk 1 oktober ingediend wordt door de president bij De Nationale Assemblee in een buitengewone vergadering. Hoefdraad stelt, dat het begrotingsbeleid volledig zal worden afgestemd op de nationale ontwikkelingsstrategie, die breed wordt gedragen.

Stimuleren van de nationale economie via het stimuleren van de kleine en middelgrote ondernemers en aantrekken van buitenlandse directe investeringen. Het investeringsbeleid zal met alle relevante ministeries worden besproken. Op langere termijn moet Suriname hervormingen voortzetten om het financieel systeem te moderniseren. In de afgelopen jaren was de modernisering van het systeem gericht op de CBvS en het binnenlandse financieel systeem.

'We zullen nu verder moeten gaan met onze hervormingsinspanningen en de overheid, in het bijzonder het ministerie van Financiën, moderniseren. Onze inspanningen zullen zich concentreren op een herziening van het belastingstelsel, gericht op de verhoging van efficiëntie en billijkheid van het belastingstelsel en het verminderen van de administratieve lasten voor alle Surinamers. De hervormingsinspanningen moeten ook gericht zijn op het verminderen van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de overheid van grondstoffenprijzen. Wij moeten de organisatie rondom de belastinginning moderniseren om de operationele kosten te verlagen, de transparantie te verhogen en het gehele proces van budgettering tot betalingen te moderniseren.'
 
De publieke sector moet ook worden gemoderniseerd om de druk op de economie te verminderen en het slagvaardig, kosteneffectief en efficiënt te maken. 'In de huidige economie, waar wij een dynamische particuliere sector en een toenemende diversificatie van onze productie en exportbasis hebben, moeten wij ervoor zorgen dat de publieke sector op zijn minst net zo dynamisch is', aldus de bewindsman.

Mensenrechtenorganisaties Suriname willen geen enkele betrokkenheid bij activiteiten Hira

Nabestaanden slachtoffers 8 december 1982 hebben niet gesproken met Hira


De stichting 8 December 1982 en de Organisatie voor Gerechtigheid & Vrede willen geen enkele betrokkenheid bij activiteiten van Dew Baboeram ofwel Starnieuws-columnist Sandew Hira. 'Aan de poging om de waarheid over de schendingen van mensenrechten in verband met door D.D. Bouterse toegepast militair en politiek geweld te verdoezelen', wordt dan ook niet meegewerkt, zo is vandaag, donderdag 13 augustus 2015, te lezen op Waterkant.net.

De samenleving wordt opgeroepen 'om juist nu ferm te staan vóór de beginselen van democratie en rechtsstaat en onverkort te eisen dat de daders van alle schendingen van mensenrechten vervolgd en bestraft worden'.

Aanleiding vormen geruchten, dat de nabestaanden van de in december 1982 vermoorde mannen een gesprek zouden hebben gehad met Baboeram. Daar blijkt geen sprake van.

De organisaties concluderen onder meer, dat het 'vermeend onderzoek naar waarheid niet gericht is op het onderzoeken van mensenrechtenschendingen in Suriname'. 

Ook wordt het als gebrek aan respect ervaren, dat zij via de pers en telefoontjes van derden benaderd worden, zogenaamd als toenaderingspoging. Het initiatief wordt dan ook ervaren als ongeloofwaardig.

Ambassadeur Noorman: 'Laten wij kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen'

'Genoeg reden voor optimisme, ook met de nieuwe regering Bouterse'


'Laten wij kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.' Dit zegt de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo, Ernst Noorman, vandaag, donderdag 13 augustus 2015, in de Times of Suriname. Er is genoeg reden voor optimisme over de banden met ook de nieuwe regering Bouterse.

De ambassadeur was gisteren een van de genodigden voor de inauguratie van president Desiré Bouterse en diens regeerteam en vicepresident Ashwin Adhin.

Noorman ziet dat de banden tussen Nederland en Suriname zich in een goede richting blijven ontwikkelen, ondanks dat er wat ruis op de lijn is geweest de laatste jaren. 'Op politiek niveau kan het best wel lastig zijn soms, maar als je kijkt naar de twee samenlevingen, dan gaat het fantastisch', zegt Noorman.

Er is alle reden tot optimisme. De aanwezigheid van de ambassadeur bij de beëdiging zegt voldoende. De vorige keer, in 2010 bij de inauguratie van Bouterse, was dat niet het geval.

'De banden zijn heel sterk op alle niveaus, cultureel, onderwijs, vriendschap, familie, enzovoorts. Ik weet zeker dat het voort zal duren. Er zijn goede diplomatieke betrekkingen en hoe dat zich verder ontwikkelt, dat moeten we nog even afwachten', aldus Noorman.

Oud-premier Sedney adviseert Hira bij project 'De getuigenis van president Bouterse'

Sedney werkt aan boek over onverwerkt verleden afgelopen 40 jaar


Oud-premier Jules Sedney (92) heeft besloten Starnieuws-columnist Sandew Hira te adviseren bij zijn project 'De getuigenis van president Bouterse'. Dit heeft hij hem toegezegd in een onderhoud dat Hira gisteren had met Sedney. Hira zegt vandaag, donderdag 13 augustus 2015, op Starnieuws, contact gemaakt te hebben met Sedney, toen hij vernam dat die werkt aan een boek over het onverwerkte verleden van de afgelopen veertig jaar. 

Hira wilde de kijk van de ex-premier hebben op zijn project. In het gesprek schetste Sedney het dilemma van de hedendaagse politiek om gerechtigheid te combineren met verzoening. De Surinaamse samenleving is diep verdeeld over 8 december 1982.

Het initiatief van Hira is een poging om gerechtigheid via waarheidsvinding te combineren met verzoening. Sedney adviseerde Hira om meer draagvlak voor zijn project te vinden in de samenleving, rekening houdende met het feit, dat er altijd tegenstand zal zijn bij alles wat je doet.

'De toekomst van Suriname is mede afhankelijk van de manier waarop we in staat zijn om de kwestie 8 december op te lossen in een sfeer van dialoog en vreedzaam overleg', zei Sedney.

(Bron foto: Havenbeheer.com)

ABOP-leider Brunswijk zou door ziekte niet bij inauguratie president zijn geweest

Afwezigheid Brunswijk wellicht bewust signaal richting Bouterse....


Fractieleider en voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, was gisteren een opvallende niet aanwezige bij de inauguratie van president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin in de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) in de Anthony Nesty Sporthal. 

Brunswijk zegt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 13 augustus 2015, dat ziekte de reden was voor zijn afwezigheid bij de plechtigheden. Maar, zo schrijft de Ware Tijd, hij was een dag ervoor wel in het parlement. De afwezigheid van Brunswijk was mogelijk een signaal richting Bouterse, maar zelf pareert de parlementariër deze toespeling.

De ABOP behaalde bij de verkiezingen van 25 mei vijf zetels. De partij maakte deel uit van de gisteren teruggetreden regering Bouterse-Ameerali. Bouterse liet eerder weten, dat hij geen nieuwe samenwerking met de ABOP is aangegaan, omdat de ministers van deze partij volgens hem slecht gepresteerd hebben.

De ABOP had vijf ministeries onder haar beheer, te weten Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling, Transport Communicatie en Toerisme en Handel en Industrie. Het staatshoofd gaf bij het horen van politieke partijen voor de formatie van de regering aan, dat hij op verzet stuitte van Brunswijk toen werd aangegeven, dat ministers uit de ABOP het veld zouden ruimen.

Minister Van Dijk-Silos: 'Ik ben niet corrupt en duld geen corruptie'

Van Dijk-Silos geroerd door alle positieve blijken van steun

Ministerie krijgt een directoraat Politie
 

Jennifer van Dijk-Silos liet gisteren een traantje meteen na haar beëdiging als minister van Justitie en Politie door president Desi Bouterse. 'Ik was geëmotioneerd geraakt. Het publiek gaf mij zo'n enorme ondersteuning toen ik naar voren liep, maar tegelijkertijd besefte ik de offers die ik moet brengen in deze functie. Ik zal mijn uiterste best doen om de hoge verwachtingen waar te maken. In elk geval mag iedereen weten, dat er geen plaats is voor corruptie en het ministerie moet ervoor zorgen dat de rechtsstaat goed wordt weerspiegeld', aldus de kersverse bewindsvrouwe vandaag, donderdag 13 augustus 2015, op Starnieuws.

Van Dijk-Silos heeft vandaag het beheer van het ministerie overgenomen van haar voorganger, Edward Belfort die nu namens de ABOP Assembleelid is.

De nieuwe minister zegt dat zij bereid is met iedereen samen te werken. Zij wil wel dat de mensen oprecht zijn en geknipt voor hun job. Waar de bezem door gehaald moet worden, zal dat ook gebeuren. Silos stelt, dat er zoveel gezegd wordt over corruptie binnen diverse afdelingen, korpsen en instituten, maar dat hiertegen zal worden opgetreden.

'Ik ben niet corrupt en duld geen corruptie. Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname moeten het voorbeeld geven. Ik zal zonder aanzien des persoons optreden.'

Op het departement zullen enkele veranderingen doorgevoerd worden. Silos heeft er al met de president over gesproken om een directoraat Politie in te voeren en er is al toestemming voor gegeven.

Nadat de afdelingshoofden van het ministerie morgen zijn ontvangen voor een kennismaking, zullen vanaf maandag gesprekken volgen met diverse korpsen en instituten. De inzichten zullen met elkaar worden gedeeld.

De nieuwe minister zegt bijzonder geraakt te zijn door de wijze waarop ze al in de Anthony Nesty Sporthal werd verwelkomd door politieambtenaren. 'Zij gaven spontaan aan blij te zijn met mijn komst. Ik voel me gesterkt en ontroerd door de steun van eenieder. Toen ik emotioneel werd, heeft de president in mijn oor gefluisterd om niet te huilen. Hij verzekerde mij, dat ik zijn steun heb en zei dat ik een sterke vrouw ben. Dat heeft mij ook gesterkt.'

Gezin van vier personen omgekomen bij woningbrand te Flora

Ouders en tweeling van 7 maanden door verstikking om het leven gekomen

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
3-Jarige jongetje zou in woning met vuur hebben gespeeld


De 47-jarige Raymond Henar, zijn echtgenote Dianne Schuyer (27) en een tweeling van 7 maanden zijn vanochtend, donderdag 13 augustus 2015, rond half negen om het leven gekomen bij een woningbrand aan de Fajadjanstraat te Flora in Paramaribo.

De woning is volledig afgebrand. Er waren meer mensen in de woning, maar vier personen konden zich niet in veiligheid stellen.

Toen de brandweer ter plekke arriveerde waren de personen al overleden. Zij zijn vermoedelijk door verstikking omgekomen. Buurtbewoners zijn geschokt door het drama.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt op Starnieuws, dat vermoedelijk een jongen van drie jaar in de benedenwoning met vuur aan het spelen was. Hij zou een knuffel in brand gestoken hebben. In korte tijd stond het huis in lichterlaaie. Een buurjongen hoorde gegil, maar aangezien het huis zwaar beveiligd is, kon hij de woning, die maar één ingang heeft, niet in.

De woning is dubbel beveiligd. Een man en twee kinderen die beneden waren, konden zich in veiligheid brengen. Twee personen die ook op het adres wonen, waren niet thuis doen de brand ontstond.