maandag 17 augustus 2015

Eerste regeringsvergadering onder leiding president Bouterse achter de rug

Ministers spreken over gebrek aan kader op ministeries

Vicepresident Adin en BuZa-minister Badrising weinig mededeelzaam over 'kwestie' Correa: 'Wordt nog onderzocht'
 

In de regeringsvergadering van de regering Bouterse-Adhin die vandaag, maandag 17 augustus 2015,  onder leiding van president Desi Bouterse werd gehouden in het Kabinet van de President, zijn - zo bericht Starnieuws - diverse zaken besproken waarin snel actie ondernomen moet worden. Zo is het opstellen van de begroting een van de prioriteiten. Over maatregelen die de regering wil treffen moet verder worden gesproken. Ministers hebben aangegeven wat urgent aangepakt moet worden op hun departementen.

Vicepresident Ashwin Adhin zei na afloop, dat het om een sterk regeerteam gaat. Veel van de bewindslieden hebben bijzonder veel ervaring. Hij verwacht dat veel gedaan kan worden met de ministers die zijn aangetreden. Zij zijn volgens Ahhin kundig en het ligt in de bedoeling om zo snel mogelijk zaken aan te pakken.

Een van de punten die aan de orde is gekomen, is het gebrek aan kader bij de overheid. Adhin zei, dat de mensen niet alleen moeten worden aangetrokken en bijgeschoold, maar het is vooral belangrijk  om ze te behouden. Hij staat een structurele aanpak voor.

Over het diplomatieke incident met de president van Ecuador Rafael Correa tijdens het defilé na de inauguratie van Bouterse en Ahin en de beëdiging van de ministersploeg, waar onder andere de Ware Tijd over heeft bericht, zei Adhin dat er een evaluatie gaande is over wat zich heeft voorgedaan. Nagegaan wordt of er een fout is gemaakt, waardoor Correa eerder dan gepland het vliegtuig pakte en voortijdig Suriname verliet.

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken was ook niet erg mededeelzaam hierover. Zij zei slechts, dat deze kwestie nog wordt onderzocht.

Troya-verdachten op Curaçao in vrijheid gesteld onder voorwaarden

Twee verdachten uit Venezuela en India moeten paspoort inleveren


De voorlopige hechtenis van de Troya-verdachten op Curaçao Luis A.G.Z. (31, uit Venezuela) en Ravi M.B. (48, uit India) is onlangs door drie rechters van het Hof van Justitie geschorst. De mannen mochten onder diverse voorwaarden naar huis. Zo mogen ze geen contact hebben met de familie Grynsztein, in het bijzonder Itzhak en Omer, en andere medeverdachten dan wel met getuigen in het algemeen. Dat meldt de Amigoe vanmiddag, maandag 17 augustus 2015.
 
Daarnaast moesten zij hun paspoort inleveren. Zij moeten dus beschikbaar blijven voor Justitie en moeten zich onder andere onthouden van het plegen van een ander misdrijf. Zoals bekend heeft de rechter-commissaris (rc) op 31 augustus de gevangenhouding van beide mannen bevolen. Hiertegen zijn hun advocaten Marije Vaders (van Z.) en Everett Wilsoe (van B.) op 3 augustus conform artikel 117 van het Wetboek van Strafvordering, in beroep gegaan. Uiteindelijk is het hen gelukt om hun cliënten vrij te krijgen, in afwachting van de behandeling van de zaak.

De drie rechters zijn anders dan de rc van oordeel, dat de persoonlijke belangen van zowel Z. als B. zwaarder wegen dan het strafvorderlijk belang in deze zaak. Het hof merkte op dat de ernstige bezwaren die hebben geleid tot de voorlopige hechtenis van de verdachten nog altijd bestaan en de gronden daarvoor nog steeds aanwezig zijn. Echter, het onderzoek in deze zaak is nog lang niet klaar en het Openbaar Ministerie heeft geen zicht op de termijn waarbinnen de getuigen en medeverdachten (nader) gehoord kunnen worden.

Advocaat Wilsoe pleitte voor de voorlopige vrijlating van zijn cliënt, aangezien hij onschuldig is en er dus geen bewijzen zijn tegen hem, maar ook omdat zijn leven gevaar loopt in de gevangenis. Hij wees op het feit, dat sinds zijn cliënt opgesloten zit, hij meerdere malen is belaagd, afgeperst en bedreigd. Dit naar aanleiding van mediaberichten bij het begin van het onderzoek over een strafbaar geldcircuit van ongeveer 150 miljoen euro.

B. wordt verdacht van overtreding van de wet Toezicht Bank en Kredietwezen, overtreding van de regeling Deviezenverkeer, valsheid in geschrifte (of gebruikmaken van vals c.q. vervalst geschrift) en het witwassen van geld, in de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 juli van dit jaar.

Dit terwijl vaststaat dat B. geen enkele bestuurlijke functie heeft in de vennootschap van familie Grynsztein noch hun aanverwante bedrijven, aldus Wilsoe. Uit een onderzoekje van de Amigoe bij het handelsregister blijkt, dat hij wel directeur is van het bedrijf Caribbean Cell BV in Pietermaai, dat ook in verband met Troya eerder is binnengetreden voor onderzoek.

Volgens Wilsoe vindt B. het zeer stuitend dat het omvangrijke dossier een geheel onjuiste voorstelling van zaken omtrent zijn functioneren schept. Het dossier biedt onvoldoende concrete informatie met betrekking tot de beschuldigingen.

De rechter-commissaris heeft eind augustus ook al besloten om medeverdachte Sherwin O. (47), beschuldigd van ‘gewoonte witwassen’ van ruim 11 miljoen dollar in de periode van 2010 tot 2015, op verzoek van advocaat Vaders onder voorwaarden vrij te laten, maar verlengde de hechtenis van bovengenoemde verdachte met acht dagen. Ook de ondernemer Nachman Grynsztein werd eerder vrijgelaten. Dit betekent dat er momenteel op het eiland niemand vastzit in verband met deze zaak.

De aanhoudingen van de mannen vonden zoals bekend plaats middels een rechtshulpverzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat met een onderzoek genaamd Cymbal is gestart. Het onderzoek Troya, naar diverse misdrijven gepleegd vanaf 2004 tot heden, waarbij onder meer de familie Grynsztein van Monterrey Group betrokken zou zijn, is dus van dat onderzoek afgeleid.
In de zaak Cymbal heeft de ING Bank volgens bronnen melding gemaakt van ongebruikelijke transacties vanaf de bankrekening van CPG Worldwide NV. De bestuurders van dit bedrijf is de familie Grynsztein, namelijk van Nachman en zonen Itzhak en Omer. Dat blijkt uit een onderzoekje via de Kamer van Koophandel. Verder blijkt dat dit bedrijf eerder ook ingeschreven stond in het Nederlandse handelsregister, maar inmiddels weer is uitgeschreven.

De transacties die verricht zijn via de bankrekening van dit bedrijf hebben nagenoeg alle betrekking op Venezolaanse valutatransacties verricht met Venezolaanse creditcards. Het dossier in deze zaak is dus gebaseerd op de handel in valutatransacties met Venezolaanse creditcards en dat de verdachten (familie Grynsztein) via een Duitse Payment Service Provider de zogenaamde pin-terminals verstrekt hebben gekregen. Deze pin-terminals zijn via Amsterdam naar Curaçao gebracht waarna er uitsluitend betalingen via die terminals werden verricht met de creditcards. Uiteindelijk hebben de Duitse autoriteiten een verzoek tot strafrechtelijke vervolging tegen Itzhak Grynsztein aan het landelijk Parket in Rotterdam gedaan.

Oppositiepartij MFK op Curaçao: Meer duidelijkheid over vrijwaring bij verkoop Marriott/Rif Resort

Fractie wil informatie over baangarantie voor ruim 200 personeelsleden Marriott Hotel

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

De fractie van oppositiepartij MFK (Movementu FUTURO Korsou) op Curaçao wil meer duidelijkheid over de verkoop van het Rif Resort, beter bekend als het Marriott Hotel en de vrijwaring die hierbij verlangd wordt van de regering. De fractie heeft vragen hierover gesteld aan minister van Financiën, José Jardim, zo bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 17 augustus 2015.

Bij Landsbesluit is een begeleidingscommissie ingesteld die is belast met de verkoop van het verlieslijdende Rif Resort. De MFK wil onder meer weten waarom de commissarissen van het Rif Resort, c.q. de eigenaren van het Marriott Hotel, geen beslissing willen nemen over de verkoop als de regering niet eerst een vrijwaring verleent voor de transactie.

De MFK wil graag, dat de Staten het taxatierapport krijgen dat is opgemaakt onder auspiciën van de Ackerman-Ziff Real Estate Group en een overzicht van de schulden. Verder wil de fractie weten hoe het zit met de baangarantie van de ruim 200 medewerkers van het Marriott Hotel, als het hotel straks verkocht wordt en tijdelijk moet sluiten vanwege renovaties.

Eerder dit jaar werd bekend dat de door het land benoemde leden in de begeleidingscommissie Rif Resort, Ivan Kuster en Steven Vanenburg, en het door Rif Resort Hotel NV benoemde lid, Jeroen Kibbelaar, uit de commissie waren gestapt. De uittreding van Kibbelaar en Vanenburg is ter voorkoming van mogelijke tegenstrijdige belangen en om de objectiviteit van het proces om het resort te verkopen, te garanderen.

De begeleidingscommissie Rif Resort voor de verkoop van de eigendommen van Rif Resort Hotel NV te Parasasa is op 4 april vorig jaar officieel opgericht bij Landsbesluit. Het Rif Resort Hotel is technisch failliet en de bedrijfsvoering ontbeert de basis van continuïteit, aldus het Landsbesluit. Daarom wordt overgegaan tot verkoop van de eigendommen.

De commissie zal zorg dragen voor de begeleiding van een transparante verkoop van het recht van erfpacht van Rif Resort Hotel. Parallel aan het verkooptraject moest de commissie onderhandelingen voeren met Marriott International Inc, Marriott Curaçao NV en Marriott Worldwide Corporation over aanpassing van de huidige overeenkomsten voor het uitbaten van het hotel. Marriott geeft echter aan alleen bereid te zijn deze overeenkomsten aan te passen bij een investering van 20 miljoen gulden in de hotelgebouwen, aldus het Landsbesluit.

De reden voor de heronderhandeling is dat onder de huidige overeenkomsten, die tot 2025 lopen, de kans nihil is dat er voldoende fondsen worden gegenereerd om de schuld aan het land terug te betalen. Opzeggen van de overeenkomsten is geen optie, omdat dit slechts door het betalen van zeer hoge boetes kan gebeuren.

Volgens de administratie van het land is de vordering van het land op Rif Resort Hotel NV ongeveer 70 miljoen gulden (zoals gemeld in het landsbesluit van vorig jaar april), maar volgens de administratie van Rif Resort Hotel is dit 125 miljoen per eind 2013. Het verschil zit in het feit dat Rif Resort Hotel verplicht is om in de boeken de verschuldigde rente over de schuld ook te administreren.

De overheid heeft eind vorig jaar besloten om het erfpachtrecht voor de twee percelen grond waarop de gebouwen van het hotelcomplex, bekend als Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino, met zestig jaar te verlengen.

Vervuiling van de Isla-raffinaderij op Curaçao laatste weken verergerd

'Installatie voor zwavelterugwinning mogelijk kapot'


De laatste weken is de vervuiling van de Isla-raffinaderij op Curaçao verergerd. Dat zegt Peter van Leeuwen, voorzitter van Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) vandaag, maandag 17 augustus 2015, in de Amigoe. Hij heeft het sterke vermoeden dat de SRU (Sulfur Recovery Unit), de installatie voor zwavelterugwinning, kapot is, waardoor er heel veel gefakkeld moet worden.
 
'Dat zie je terug in de metingen. In het afgelopen weekeinde hebben we 1.000 microgram zwaveldioxide gemeten', zegt Van Leeuwen.

Met de SRU wordt voorkomen dat zwaveldioxide de lucht inkomt. Nu deze vermoedelijk buiten werking is, komt de kankerverwekkende stof toch in de lucht. Volgens de vergunning van de Isla is de raffinaderij verplicht te melden als een dergelijk situatie zich voordoet. Dat is niet gebeurd. 'Zelfs de overheid weigert het publiek te informeren', zegt de SMOC-voorzitter.

SMOC en Clean Air Everywhere (CAE) hebben de overheid een laatste ultimatum gegeven om haar deel over de aanpak van de vervuiling van de Isla in te leveren. De overheid kon tot vanmiddag drie uur de actiepunten opsturen. Bij het ter perse gaan van dez krant had de overheid nog niet gereageerd.

In het kader van het lopende Kort Geding dat de milieubewegingen hebben aangespannen zijn de twee stichtingen met de overheid in gesprek over de aanpak van de vervuiling van de Isla. Volgens Van Leeuwen stelt de overheid zich onzichtbaar op en werkt ze totaal niet mee aan transparantie. 'Dat stelt ons teleur. Daarom zien we ons genoodzaakt om weer naar de rechter te moeten stappen.' Dan zal de rechter worden gevraagd om de datum voor de eerstvolgende zitting te vervroegen, die nu op 31 augustus gepland staat.


Er zijn een maand en twee deadlines verstreken zonder enige inhoudelijke reactie van de kant van de overheid. 'Zelfs de meest simpele punten waar de overheid geen enkele moeite voor hoeft te doen, staan nog uit. Dit totale gebrek aan actie en medewerking getuigt niet van enig besef van de situatie waarmee we te maken hebben', aldus Van Leeuwen in een e-mail naar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De weigering om de gevraagde informatie op te sturen zien de milieugroepen als een frustratie van het proces.

De overheid moest onder meer bevestigen dat de rapporten die opgesteld worden (onder andere TNO-rapport over groene stof) tegelijkertijd of direct na oplevering aan CAE/SMOC worden toegestuurd; inzage geven in de emissierapporten Isla en BOO, die in het verleden wel gebruikelijk in te zien waren en in het kader van eerdere procedures wel beschikbaar waren gesteld, opgeven wanneer de inspectie van de Final Oil Catcher door de Milieudienst plaatsvindt en bevestiging dat SMOC en CAE bij deze inspectie aanwezig kunnen zijn, informeren hoe de minister van GMN staat tegenover het (herhaalde) aanbod van Nederland met betrekking tot het meten en financieren van deze metingen betreffende de luchtkwaliteit op Curaçao.

In het Kort Geding dat de milieubewegingen hebben aangespannen draait het om de komst van een uitvoerig onderzoek naar de groene aanslag, de luchtkwaliteit en de effecten van de vervuiling op de gezondheid van de bewoners onder de rook. Ook moet de informatievoorziening van de overheid over de vervuiling van de Isla op gang komen.

Dubbele moord op Curaçao 19 en 20 augustus voor rechter

Vijf mannen verdacht van moord 17 maart 2014 op Nikita Attaf (23) en vriend Shendrick Randt (17)

Curaçaoenaar en vier Colombianen ook verdacht van aantal  overvallen


Aanstaande woensdag en vrijdag vindt op Curaçao de rechtszaak plaats in het kader van de dubbele moord op 17 maart vorig jaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten, aldus Paradise FM vandaag, maandag 17 augustus 2015.

Op die dag werden de levenloze lichamen van de 23-jarige Nikita Attaf en haar 17-jarige vriend Shendrick Randt (zie foto) gevonden bij de weg die van Willebrordus naar Bullenbaai leidt. Ze waren beiden in het hoofd geschoten.

De vijf verdachten, een Curaçaoenaar en vier Colombianen, zouden beschuldigd worden van de moord c.q. roofmoord.

Behalve deze zaak worden alle vijf in verband gebracht met een overval in de woning van de familie Attaf aan de Schonegevelstraat ruim een maand eerder. Daarbij werden naast geld ook 15 dure horloges en een auto gestolen. Een aantal van de horloges werd later doorverkocht.

 Ook worden drie van de verdachten nog beschuldigd van een overval op een woning in San Sebastian op 27 juli van het vorig jaar. Een mannelijke bewoner werd daarbij mishandeld.

Badrising heeft de fakkel op BuZa overgenomen van Lackin

Over en weer vriendelijke woorden en felicitaties

(Bron foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Niermala Badrising, is ervan overtuigd dat zij met de ondersteuning van de functionarissen van het ministerie het buitenlands beleid ten dienste zal zijn van het uitgestippeld ontwikkelingsbeleid van Suriname, zo bericht het ministerie vandaag, maandag 17 augustus 2015, in een persbericht.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vond vorige week donderdag de overdracht van het beheer van het ministerie door de scheidende minister Winston Lackin aan minister Badrising middels de ondertekening van het Proces-verbaal van Overdracht en Overname plaats.

Lackin feliciteerde Badrising met haar beëdiging en wenste haar veel succes toe in haar nieuwe verantwoordelijkheid. Vervolgens bedankte Badrising Lackin voor de felicitaties en de bewezen diensten gedurende de afgelopen vijf jaren.

Met verwijzing naar de toespraak van president Desi Bouterse bij de inauguratieplechtigheden en de beëdiging van de Raad van Ministers woensdag 12 augustus gaf minister Badrising aan, dat in het kader van het nationaal belang en het welzijn van alle Surinamers, nadere vorm en inhoud gegeven zal worden aan de uitvoering van het buitenlands beleid van Suriname.

De overdracht vond plaats in aanwezigheid van de directeur van Buitenlandse Zaken, Ellen Naarendorp, de onderdirecteur Geopolitieke Zaken, Michiel Raafenberg, en overige stafmedewerkers van het ministerie.

Districtscommissarissen Paramaribo Noordoost en - Zuidwest bevorderen hun echtgenote

'Allemaal familie, het is een zooitje'

Miranda bevordert zijn echtgenote.
'Van schoonmaakster de ene dag tot onderbestuursopzichter de andere dag'


De districtscommissarissen Jerry Miranda en Mike Nerkust van respectievelijk Paramaribo Noordoost en - Zuidwest, hebben vorig week maandag zevenentwintig bestuursambtenaren bevorderd. De opwaardering van de functionarissen heeft echter geleid tot verbittering onder andere  bij bestuursambtenaren, zo bericht De West in haar editie van zaterdag 15 augustus 2015.

Een ambtenaar op het commissariaat Zuidwest attendeerde De West erop, dat Nerkust zijn vrouw Christine Nerkust-Djodikromo, heeft bevorderd  tot districtssecretaris, en dat collega Miranda hetzelfde deed voor zijn wederhelft, S. Miranda-Koemai.

Echtgenote wordt bevorderd door haar man, districtscommissaris Nerkust
Het districtsbestuur maakte maandag 10 augustus via haar Facebookpagina (BIC Paramaribo Noordoost) melding van de bevorderingen en geeft een categorisering van de opgewaardeerde functionarissen: ‘27 bestuursambtenaren zijn vandaag opgespeld in de rang van A.B.O. (Assistent Bestuursopzichter), O.B.O. (Onder Bestuursopzichter), B.O.(Bestuurs-opzichter), A.D.S.(Adjunct Districts-secretaris) en D.S. (Districtssecretaris).
Districtscommissaris J.G. Miranda wenst de ambtenaren veel succes en hoopt dat ze zich zullen inzetten om het werk naar eer en geweten te doen.’ 

Er werden in het bericht geen namen genoemd, maar wel ongeveer twintig foto’s vrijgegeven. De klokkenluider vertelt aan De West: ‘Weet u hoeveel ambtenaren al jarenlang zitten te wachten op hun bevordering naar een naast hogere rang? Die krijgen regelmatig te horen, dat ze eerst de IBAS-opleiding moeten volgen.'

IBAS staat voor Informatie Bestuursambtenaren Suriname. De ambtenaar onderkent, dat dat een vereiste is, maar haast zich erbij te zeggen dat het gros van de deze week bevorderde ambtenaren nooit de opleiding heeft gevolgd of afgerond. Bovendien zou het bij de voormelde bevorderingen overwegend gaan om ambtenaren die pas in dienst zijn genomen.

De West informeerde bij ambtenaren op het commissariaat Noordoost en de gevoelens waren min of meer hetzelfde. Niemand durfde openlijk de commissaris te bespreken. Informatie werd alleen verstrekt als de krant voor anonimiteit wilde zorgen, aangezien er wordt gevreesd voor represaille. Op Noordoost sloeg een ambtenaar zelfs door en schermde met foto’s en documenten, om te staven dat meerdere mensen uit een familie of gezin binnen betrekkelijk korte tijd zijn bevorderd: ‘Kijkt u meneer, lees hier, hier en hier. Wat valt u op? Allemaal familie. Het is een zooitje. En kijk, deze is een schoonmaakster, en zij is gewoon op een blauwe maandag onderbestuursopzichter geworden. Dan zeg ik niet, dat die arme vrouw geen recht heeft om te groeien, dat mag, maar waar laat je al die andere mensen die ook  aanspraak maken op een bevordering? Het is goed dat jullie van de pers helpen om dit soort dingen naar buiten te brengen, want als wij het zelf doen, na soso probleem.'

Tussen de verkiezingen en de kabinetswisseling heeft het geregend van de bevorderingen op verschillende commissariaten, waaronder ook die van Commewijne en Sipaliwini.

Assembleelid Bee vindt samensmelting ministeries van Arbeid en SoZaVo 'prachtig idee'

'Werklozen kunnen binnen sociale sfeer aan baan gekoppeld worden'


AC/ABOP-Assembleelid Marinus Bee vindt het idee van een fusie van de ministeries van Arbeid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) een prachtig idee. De parlementariër, die eerder voorzitter vaste commissie Sociale Zaken in het parlement is geweest, vindt dat zoiets voordelen zal kunnen opleveren, omdat werklozen binnen de sociale sfeer gekoppeld kunnen worden aan een baan.

Bee, wiens partij de afgelopen vijf jaar de scepter zwaaide op SoZaVo, vindt dat het nieuw ministerie zich hierdoor kan richten op het wegwerken van de financiële afhankelijkheid van burgers. ‘Naast de welbekende administratieve rompslomp is het vrijwel duidelijk dat financiële middelen niet altijd beschikbaar zijn. Mensen moeten verzelfstandigd worden. Niemand wil afhankelijk worden van een overheid, die niet altijd haar financiële verplichtingen nakomt. Bij de senioren burgers zien wij duidelijk, dat zij vaak moeten klagen en zelfs schreeuwen om hun gelden te kunnen krijgen. Indien het overgrote deel van deze mensen aan een passende baan worden geholpen, zal dat ervoor zorgen dat de druk op de staatskas deels kan worden weggewerkt’, stelt de politicus vandaag, maandag 17 augustus 2015, in het Dagblad Suriname.

De hamvraag volgens Bee is echter wat met het huidig idee bereikt moet worden. Vanwege de financiële tekortkomingen op dit moment staat het volgens hem vast dat het sociaal beleid getemporiseerd zal worden. ‘Als er geen middelen zijn, gaat er dan bezuinigd moeten worden’, aldus Bee.

De parlementariër is van mening dat alles mogelijk is, zolang mensen bereid zijn ernaar toe te werken. Wat dat betreft, hoopt hij dat de president goede voornemens heeft met deze fusie. Belangrijk voor hem is dat de samensmelting geplaatst kan worden binnen het kader van het uit te voeren beleid. In ieder geval zal de fractie van de AC/ABOP tijdens de begrotingsbehandeling duidelijkheid vragen met betrekking tot dit ministerie.


Bee zegt verder, dat de president eerder duidelijk heeft gesteld dat het zijn wens is het aantal van 17 ministeries terug te brengen naar 12. Aangezien het terugbrengen veel meer juridische complicaties met zich kan meebrengen en een gedegen studie nog niet is verricht, werd hiervan afgezien. Het feit dat Arbeid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting nu als eerste een transitie zullen ondergaan, ziet Bee als een pilot om aan te tonen of deze gedachtegang wel goed zal werken of niet.

Het initiatief om ook nog een departement ‘Gezin’ toe te voegen aan dit ministerie, juicht de ABOP’er toe. ‘Een stabiel gezin is de bouwsteen voor een stabiele natie en economie’, stelt de politicus. Alleen vraagt hij zich af in hoeverre financiële middelen beschikbaar zullen zijn om projecten uit te voeren en meer nog personeel hiervoor te trainen. Bee geeft aan dat SoZaVo in het verleden gezinscoaches heeft opgeleid. Deze mensen werden echter helemaal niet ingezet. ‘Het gaat om het feit hoe serieus je het neemt’, aldus Bee.

'De EBS wordt misbruikt als politiek instrument'

'Politieke en persoonlijke belangen staan ontwikkeling EBS in de weg'

'Inspanningen voor bedrijf worden soms subtiel en openlijk gedwarsboomd'


Politieke en persoonlijke belangen zijn er de oorzaak van dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) maar niet op de juiste koers kan komen. Dat stelt waarnemend directeur Willy Duiker vandaag, 17 augustus 2015, in de Ware Tijd. Volgens hem is de nu gevoede publieke opinie over corruptie en de kritiek niets anders dan een voortzetting van het ‘misbruiken van het bedrijf als politiek instrument’. 

'Het is een belangenspel met als inzet het opdelen van het staatsbedrijf in dochterondernemingen, beheersen van investeringscontracten en het bemachtigen van sleutelposities binnen de EBS', aldus Duiker.

Het laten uitlekken van een onderzoeksrapport waarin de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) melding maakt van een geschil tussen de EBS en de inkoopinvesteerder Super Contracting N.V, 'is bedoeld om alles en iedereen op het verkeerde been te zetten'. Er zijn geen miljoenen euro's verdwenen, zoals wordt gesuggereerd, aldus Duiker. EBS en Super Contracting hebben, in het kader van een crashprogramma van de overheid, een geschil over de hoogte van het bedrag voor nog te leveren materiaal. De EBS gaat niet akkoord met een door Super Conracting aangeboden factuur van ruim 4,1 miljoen euro.

In het CLAD-rapport staat nadrukkelijk vermeld, dat er een geschil is ontstaan omdat de factuur nog niet is uitbetaald. Er is al een nieuw prijsvoorstel gedaan aan de EBS. Dit proces bevindt zich in een 'afrondende fase'. Duiker spreekt met klem de kritieken van mismanagement, de scheve inkopen en het op na houden van een verwend personeelsbestand tegen.

Door de EBS als politiek instrument te misbruiken wordt de focus weggenomen van de verzelfstandiging en het transformatieproces waarin het bedrijf zich bevindt. 'De inspanningen die we plegen met projecten, het transformeren van het bedrijf, het transparant maken en het te halen uit de politieke sfeer, worden soms subtiel en openlijk gedwarsboomd', zegt Duiker.

'Chapi di Plata' voor Doble R op Curaçao

Prijs voor zijn bijdrage aan ontwikkeling van het PapiamentsDe 64-jarige musicus, componist, arrangeur en kenner van het Papiaments, Rignald Sylvester Recordino, beter bekend als Doble R, is met de prestigieuze ‘Chapi di Plata’ van Fundashon Pierre Lauffer op Curaçao onderscheiden. 

Doble R ontving de prijs onder andere voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het Papiaments, en de 700 eigen composities die hij in de landstaal schreef.

De teksten van Doble R zijn ware literaire werken, aldus het oordeel van de jury.

Op de foto is te zien hoe Doble R de Chapi di Plata uit handen ontvangt van Esther van Haaren-Hart, voorzitter van Fundashon Pierre Lauffer.

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Statenlid Leeflang op Curaçao: 'Minister Dick heeft het onderwijs vernietigd'

Leeflang: 'Nog slechter dan alle vorige ministers die PS heeft gehad'


De enige conclusie die onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang op Curaçao kan trekken is volgens haar dat de huidige minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport het onderwijs heeft vernietigd. 'Terwijl ons onderwijs op de goede weg was. Minister Dick blijkt de slechtste minister van Onderwijs te zijn die Pueblo Soberano heeft benoemd.' Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 17 augustus 2015.

Leeflang vindt het een teken aan de wand dat sport is ondergebracht onder premier Ivar Asjes en dat er een directeur voor het ministerie van Onderwijs is aangesteld die een onderwijsbeleid moet gaan opstellen, te weten Martha Dijkhoff. 'Zij was 21 jaar geleden minister. Hoe kan het dat zij wordt aangesteld, terwijl minister Dick verklaart dat de problemen in het onderwijs van twintig jaar terug dateren? Het lijkt erop dat minister Dick de controle totaal kwijt is over hetgeen waarover ze praat', aldus Leeflang.

Het onafhankelijk Statenlid zegt het ongeloofwaardig te vinden dat juist Dijkhoff, die in de ogen van Dick de problemen destijds als minister kennelijk zou hebben laten liggen, nu als directeur wordt aangesteld om de problemen op te lossen. 'Elke keer als Dick een blunder begaat, probeert ze dit te bedekken door te stellen dat anderen fouten hebben begaan in het verleden, in plaats van haar verantwoordelijkheid te nemen als een volwassen professional.'

De school New Horizon ging eerder dit jaar failliet. Voor het eerst in de geschiedenis aldus Leeflang, en Dick zou daarop geen actie ondernemen stelt het oppositielid. Zij somt een lijst van punten op die volgens haar onder Dick mis zijn gegaan in het onderwijs:
er zouden volgens Dick 9.000 drop-outs zijn, al zou de minister dit cijfer nooit hebben kunnen toelichten;
er zou in april 2014 geen geld zijn voor gratis onderwijs dat in 2012 werd geïntroduceerd door Pueblo Soberano;
in mei 2014 zou Dick het ‘stapelen’ verboden hebben voor studenten die verder willen studeren, wat onder druk van de Staten en studenten is teruggedraaid;
in juni dit jaar besloot Dick de exameneisen voor HAVO en VWO niet aan te scherpen, maar ook dit werd onder druk teruggedraaid.

Leeflang noemt 2010 het keerpunt van het onderwijs, toen Pueblo Soberano de ministers van Onderwijs ging benoemen. Daarvoor zou het onderwijs in de lift zitten, aldus Leeflang die een persbericht van het CBS aanhaalt waaruit blijkt dat het aantal studenten dat een HBO- of VWO-dagopleiding volgt op Curaçao is gestegen van 562 studenten in 2001 naar 1.988 in 2011. Het aantal drop-outs daalde in 2011 naar 34,9 procent ten opzichte van 2001, toen er nog 45,2 procent drop-outs waren.

LVV-minister Algoe wil op alle fronten verbetering van productie

Algoe gaat schapenfok stimuleren, vooral nu daar veel vraag naar is in CARICOM-landen


Aquacultuur in visserijsector wordt verder ontwikkeld


Verbetering van de productie op alle fronten. Dat is de rode lijn van het beleid van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor de komende vijf jaar. De bewindsman zit nog geen twee jaar aan als minister van LVV, maar is nu voor een tweede termijn aangesteld.

Voor de drie poten van zijn ministerie heeft hij duidelijke plannen, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 17 augustus 2015. Zo wil hij voor de visserijsector de aquacultuur verder ontwikkelen. Het managementsysteem bij de visvangst wordt aangepast. Minister Algoe wil de wetgeving aanpassen, waarbij onder andere de boeteclausule zal worden verhoogd. Met behulp van het vessel monitoringssysteem wil hij het heel traject van de vissersboten volgen. Worden de vergunningsverplichtingen nageleefd voor wat betreft de grootte van de netten, de diepte waarin wordt gevist en waar er wordt gevist? De bewindsman is er voorstander van om de wetgeving zodanig aan te passen dat boten die illegaal vissen worden vernietigd, precies zoals het in buurland Frans-Guyana gebeurt.

De pluimvee moet in de komende periode 60% van de lokale behoefte gaan dekken, zegt de LVV-minister. Gezamenlijk met de sector wil hij mogelijkheden bekijken om de huidige dekking van 40% op te trekken. 'We moeten kijken naar de modaliteiten, zo kun je bijvoorbeeld in plaats van bouten te importeren, hele kippen laten binnenhalen. Maar dat moet samen met de sector worden bekeken.' De grootste kosten bij de pluimveeteelt zijn voor het voer. Voor 1 kilo vlees is 2,8 kilo voer nodig en dat is duur, zegt de bewindsman.

Bij de kleine herkauwers is het de bedoeling om behalve aan verdere rasverbetering te doen, ook de schapenfok te stimuleren. Binnen de CARICOM is veel vraag naar geitenvlees, vooral in Trinidad en Jamaica. De Caribische landen hebben geen terrein om aan geitenteelt te doen, aldus Algoe. 'Wij hebben genoeg grond om in die behoefte te voldoen.' Hij zegt dat met minimaal 1.000 moederdieren er al een goede start gemaakt kan worden. Het ministerie is bezig te experimenteren met het Amerikaanse schapenras Katahdin (overigens, Starnieuws schrijft over geiten, maar een katahdin is een schaap en geen geit).

Ook bij de runderen moet hoognodig aan rasverbetering worden gedaan. Er zal worden gewerkt met het Braziliaanse ras Nihora (waarschijnlijk word hier bedoeld het ras Nelore, het 'ras Nihora' is niet bekend).

Afhankelijk van de financiële huishouding van de overheid, wil minister Algoe zo’n 6.000 moederdieren importeren. De veestapel in het land telt tussen de 53.000 en 54.000 dieren. De bewindsman benadrukt dat slachtrijpe dieren importeren geen soelaas biedt. Tijdens zijn voorganger zijn runderen uit Brazilië geïmporteerd om de prijs lokaal te drukken. 'Daarmee zijn de lokale producenten beconcurreert', zegt Algoe die tegen de import van slachtrijpe dieren is. 'Met moederdieren en kalveren doe je aan rasverbetering. Als je slachtrijpe runderen importeert, kun je evengoed het vlees importeren.'

Bij de landbouw zal hard getimmerd worden aan gewasontwikkeling. Het accent zal liggen op mechanisatie en industrialisatie, zegt de LVV-bewindsman. Hij is er vast van overtuigd dat partijpolitiek geen belemmering zal zijn om zijn beleid uit te voeren. 'Eenieder is het erover eens dat de agrarische sector moet worden ontwikkeld, het gaat hier om ontwikkelingspolitiek. Er zal worden afgestemd en samengewerkt om die ontwikkeling van de agrarische sector tot stand te brengen.' 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

9-Jarig meisje door opa (40) seksueel misbruikt

Politie Santo Boma draagt zaak over aan Jeugdzaken


Een 9-jarig meisje is seksueel misbruikt door haar grootvader (40). Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 17 augustus 2015. Uit het politieonderzoek blijkt, dat enkele buurtjongens regelmatig de man samen met het kind zagen wegrijden. Bij de jongens rees een vermoeden, dat zij wellicht seksueel misbruikt werd door die man. De jongens maakten hun vermoedens kenbaar aan de familie. 

De zaak kwam afgelopen zaterdag aan het rollen, waarna de familie de politie heeft ingeschakeld. Uit verklaringen blijkt, dat de 40-jarige opa het kind inderdaad meenam. Hij hield het slachtoffer voor dat zij naar de winkel zouden gaan. Op deze manier wist hij het meisje uit huis te krijgen om haar vervolgens te misbruiken.

De politie van Santo Boma heeft een aangifte opgenomen en het meisje met een geneeskundige verklaring verwezen naar een specialist. Een familielid zegt, dat uit het medisch rapport blijkt dat het kind daadwerkelijk is misbruikt.

De politie van het ressort heeft de zaak inmiddels overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. De personalia en het adres van de verdachte zijn bekend bij de politie.

Specialisten Spoedeisende Hulp Sint Vincentius Ziekenhuis kunnen niet worden uitbetaald

Regering komt niet over de brug met geld om 9 maanden achterstand in te lopen


Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is niet in staat om de specialisten uit te betalen die verbonden zijn aan de Spoedeisende Hulp. Hun ultimatum verloopt donderdag, maar er is nog geen geld van de regering ontvangen om de achterstand van de medische specialisten van negen maanden in te lopen. Starnieuws bericht vandaag, maandag 17 augustus 2015, te hebben vernomen, dat het gaat om zo'n Srd 1 miljoen dollar. De leiding van het ziekenhuis is in overleg met de autoriteiten, maar er is nog geen zicht op betaling van de achterstand.

De medische staf blijft bij het eerder gestelde ultimatum. De leiding van het ziekenhuis had een maand de tijd gekregen om zaken in orde te maken. 'Wij blijven bij onze eis, want wij hebben nu lang genoeg gewacht', zegt een specialist.

Algemeen directeur Manodj Hindori is met vakantie. Van de leiding van het ziekenhuis wordt vernomen, dat het om een lang van te voren geplande vakantie gaat. De directie en Raad van Toezicht zijn met deze kwestie bezig. 'Wij begrijpen het standpunt van de medische staf, maar aan de andere kant zijn wij afhankelijk van de regering. Met de reguliere middelen zijn wij niet in staat de specialisten te betalen', aldus de leiding van de instelling.

De Spoedeisende Hulp werd in januari 2014 geopend door president Desi Bouterse. Met de regering is afgesproken dat er subsidie ontvangen zou worden. De regering loopt echter achter in de betaling, waardoor het ziekenhuis niet in staat is de specialisten te betalen.

Wanneer de medische staf uiterlijk 20 augustus niet is uitbetaald, dan zullen de diensten worden stopgezet. Het ander personeel wordt wel betaald door het ziekenhuis. De medische staf stelt dat sinds de openstelling van de Spoedeisende Hulp, het ziekenhuis niet in staat is geweest om de financiële verplichtingen aan de specialisten op reguliere wijze na te komen. De leiding van het ziekenhuis rekent er op dat het niet zover komt dat tot sluiting van de Spoedeisende Hulp wordt overgegaan.

Politie Gouda bezorgd door mensen met ‘negroïde uiterlijk’ bij intocht Sint in 2014

'Ze vielen op door afwijkend uiterlijk met betrekking tot beeld van mensen met gezinnen'


Mensen met een 'links georiënteerd' en 'negroïde uiterlijk' gaven de politie bij de landelijke Sinterklaasintocht 15 november 2014 in Gouda een 'onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen'. 

Dat hebben agenten geschreven in het proces-verbaal op grond waarvan de enige persoon wordt vervolgd van de negentig mensen die destijds werden gearresteerd, zo bericht het NRC vandaag, maandag 17 augustus 2015, aldus de Telegraaf.

De persoon in kwestie, Jerry Afriye die beter bekend is onder zijn 'actienaam' Kno'Ledge Cesare, wordt verdacht van mishandeling van een agent en verzet bij zijn arrestatie. Afriye / Cesare is een bekende antizwartepietactivist.

Uit het deel van de aangifte, dat de NRC heeft gepubliceerd, wordt niet echt duidelijk wat de politie bedoelt met een 'links georiënteerd uiterlijk', anders dan dat ze 'grote rugzakken' bij zich hadden en 't-shirts met teksten tegen racisme' droegen. Ze vielen verder op 'door hun afwijkende uiterlijk met betrekking tot het beeld van mensen met gezinnen':

'Wij hielden ons op tussen het podium van Sinterklaas en de media. Wij zagen hier gezinnen met hun kleine kinderen staan en daartussen mensen, die opvielen door hun afwijkende uiterlijk met betrekking tot het beeld van mensen met gezinnen. Hun uiterlijk zou je kunnen typeren als links georiënteerd. Wij spraken deze mensen aan en hoorden dat zij geen antwoord gaven op eenvoudige vragen als: ‘Waar komen jullie vandaan en wat komen jullie hier doen of wat is jullie intentie?’ Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.'

 

(Bron foto: Robert Oosterbroek/The Post Online)

Ineke Oudekerk presenteert 22 augustus in Café New Orléans in Groningen, Nederland, haar kinderboek ‘Thula’.

Guillaume Pool vertelt verhaal van Thula


Ineke Oudekerk presenteert zaterdag 22 augustus in Jazzcafé New Orléans in Groningen haar kinderboek ‘Thula’. Dat meldt de Groninger Gezinsbode vandaag, maandag 17 augustus 2015.

Oudekerk beschrijft in dit boek het bijzondere leven van de kleine sabaku (Amerikaanse kleine zilverreiger) Thula. Ze woont met haar ouders aan een brede rivier in Suriname. Thula is een lief, maar ook eigenwijs meisje en niet altijd gehoorzaam. Als ze op een dag de waarschuwing van haar ouders in de wind slaat en te dicht bij de rand van het nest komt, tuimelt ze naar beneden en beleeft ze een spannend avontuur.

Ineke Oudekerk is geboren in Appingedam, heeft lange tijd in Groningen gewoond, maar woont sinds 2011 in Suriname.

De boekpresentatie begint om vier uur 's middags. De in Haren woonachtige Guillaume Pool vertelt bij deze gelegenheid het verhaal van Thula. Entree: gratis.

Ineke Oudekerk presenteert zaterdag 22 augustus in Café New Orléans in Groningen haar kinderboek ‘Thula’.
Oudekerk beschrijft in dit boek het bijzondere leven van de kleine sabaku (Amerikaanse kleine zilverreiger) Thula. Ze woont met haar ouders aan een brede rivier in Suriname.
Thula is een lief, maar ook eigenwijs meisje en niet altijd gehoorzaam. Als ze op een dag de waarschuwing van haar ouders in de wind slaat en te dicht bij de rand van het nest komt, tuimelt ze naar beneden en beleeft ze een spannend avontuur.

Ineke Oudekerk

Ineke Oudekerk is geboren in Appingedam, heeft lange tijd in Groningen gewoond, maar woont sinds 2011 in Suriname
De boekpresentatie begint om 16.00 uur. De in Haren woonachtige Guill Pool vertelt bij deze gelegenheid het verhaal van Thula. Entree: gratis.
- See more at: http://www.gezinsbode.nl/ineke-oudekerk-presenteert-kinderboek-thula-in-cafe-new-orleans/#sthash.o3c9hqKD.dpuf

'Belastingdienst functioneert niet optimaal vanwege politieke invloeden'

'Belastingdienst wordt tegengehouden om op goudvelden belasting te innen'


Vakbondsman binnen dienst reageert op uitlatingen Bouterse over Belastingdienst


Dat de Belastingdienst niet naar behoren functioneert komt niet doordat de ambtenaren zich niet willen inzetten. Voorzitter Steve Ramsaran van de Bond van Technisch Personeel bij de Directe Belastingen zegt vandaag, maandag 17 augustus 2015, in de Ware Tijd, dat onder andere politieke invloeden een rol spelen, waardoor de dienst niet optimaal functioneert. Hij reageert op beschuldigingen van de president dat de dienst zich niet goed van haar taken kwijt. 

De vakbondsleider kan zich niet voorstellen dat de Belastingdienst, die het geld voor de Staat moet binnenbrengen, verwaarloosd wordt. Hij zegt, dat als men de dienst effectief en efficiënt wil laten werken erin geïnvesteerd moet worden. Opeenvolgende regeringen hebben dit nagelaten. Hij denkt in dit verband aan de goudsector. De dienst wil al geruime tijd naar de goudvelden gaan om belasting te innen, maar dat wordt tegengehouden. De belastingdienst heeft de goudsector, waar men heel veel geld verdient, niet structureel kunnen aanpakken, waardoor de Staat miljoenen Surinaamse dollars misloopt.

Verder zegt Ramsaran dat benodigde middelen, zoals voertuigen, ontbreken. Ook een tekort aan personeel speelt een rol.

Ramsaran pleit voor een rechtvaardig belastingbeleid. Hij vraagt zich af hoe oprecht de adviezen van het Financieel Economisch Platform zijn. 'Ik mis aanbevelingen die te maken hebben met de Belastingdienst. Waarom begrijpen de geleerden niet, dat investeren in deze dienst betekent dat je in één klap al de miljarden dollars die daar buiten liggen binnenhaalt voor de Staat.'

Ramsaran beweert, dat de 'grote mannen' buiten schot willen blijven en daarom goed kijken welke maatregelen ze voorstellen. Hij concludeert dat de 'kleine man' uiteindelijk het gelag zal betalen.

Minister Van Dijk-Silos: 'Regering moet geld vrijmaken voor aanpak verkeersveiligheid'

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
'Verkeerssituatie dwingt tot maatregelen, ik wil niet horen dat er geen geld is'


De minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, zegt vandaag, maandag 17 augustus 2015, in de Ware Tijd, dat de regering geld moet vrijmaken om de verkeersveiligheid aan te pakken. De president heeft meerder malen aangegeven, dat de financiële situatie van het land precair is, maar de bewindsvrouwe vindt dat de verkeerssituatie dwingt tot maatregelen. 'Ik wil niet horen dat er geen geld is. Dan gaan we het zoeken.'

Ze wil ook in het buitenland geld werven om haar doel te bereiken. 'We moeten inventief worden.'

De nieuwe minister heeft afgelopen zaterdag op de Ringweg het startsein gegeven voor de verkeersveiligheidsmaand die duurt tot 15 september. Het thema is 'Waarom rijd je nog zo hard?' In de verkeersveiligheidsmaand wordt met intensieve voorlichting getracht weggebruikers bewust te maken van veilig verkeer. Het ministerie doet dit in samenwerking met particulieren en niet-gouvernementele organisaties.

De verkeersbarometer staat nu op dertig doden. Vorig jaar waren er rond deze tijd veertig verkeersdoden. Naast de verkeersdoden worden er jaarlijks ook honderden andere verkeersslachtoffers geregistreerd.

De bewindsvrouwe vindt dat de voorlichting anders moet dan nu het geval is, met televisieprogramma's. Ze vermoedt dat een meer persoonlijke aanpak richting de burgers betere resultaten zal boeken. Ze wil een duurzaam ontwikkelingsplan voor de verkeersveiligheid en een commissie waarin alle belanghebbenden, ook particulieren, zitting hebben.

'Ik wil geen ambtelijke commissie die enkele voorstellen gaat aandragen. Ik wil daadkracht zien.' Op de afdeling rijbewijzen moet transparant worden gewerkt. Er moet geen mogelijkheid zijn voor personen om een rijbewijs te kopen voor enkele honderden Surinaamse dollars. Ook de verkeerswetgeving moet van Van Dijk-Silos worden aangepakt.

Girjasing (VHP): 'Suriname verlost van de meest slechte minister ooit in Surinaamse geschiedenis'

'Belfort miste elke vorm van kunde en inzicht'

'Tien mensen benoemen van RAIO-opleiding kon elke kikker van zondag doen'

 
De vertrokken minister van Justitie en Politie, Edward Belfort (ABOP), krijgt vandaag, maandag 17 augustus 2015, in het Dagblad Suriname een flinke trap na van het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing. 'Suriname is verlost van de meest slechte minister die ooit is voortgebracht in de Surinaamse geschiedenis, en dat was Belfort.'

'Hij miste elke vorm van kunde en inzicht. Bij het binnenstappen van Jennifer van Dijk-Silos is zij zo groots onthaald. Men heeft daarmee duidelijk gezegd, dat behalve dat het om Van Dijk-Silos ging, men ook blij was dat men verlost is geworden van Belfort. Deze laat een verscheurd Korps Politie Suriname achter. Hij heeft niets kunnen presteren. Dat hij tien mensen van de RAIO-opleiding (Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding) heeft kunnen benoemen, dat kon elke kikker van zondag doen. Hij heeft integendeel een slag toegebracht aan drie rechters in opleiding. Belfort heeft steeds zijn privéproblemen op het ministerie zitten uitvechten. Hij heeft overal zijn eigen mannetjes geplaatst. Hij heeft het advies van de korpsleiding niet gevolgd. Hij heeft de mensen geplaatst, enkel dat hij, in geval hij er niet meer aanzit als minister, alsnog invloed kan uitoefenen Ook het korps is blij dat zij verlost is van deze man', stelt Girjasing.

De parlementariër meent het volste vertrouwen te hebben in de nieuwe minister. Van Dijk-Silos is ‘the right women on the right place’. 'Ze straalt vertrouwen, rust, onpartijdigheid en deskundigheid uit. Ze komt uit het vak en weet precies waar de schoen wringt. Ik ben blij dat zij de rechtelijke macht zal ondersteunen. Iedereen heeft weer hoop dat het goed zal gaan met de rechtstaat Suriname. Voor dit regeringsteam is Van Dijk-Silos de beste keus en zij is gewoon goed op haar plaats. Ze zal van mij de volle ondersteuning krijgen bij corruptiebestrijding en ook als het gaat om het weghalen van de rotte appels', aldus Girjasing.

LVV-minister: 'Haast geboden met export naar Venezuela van witte rijst'

Venezolaanse functionarissen naar Suriname voor overleg over export

19.250 Ton witte rijst naar Venezuela - Minister Algoe: 'LVV heeft slechts een faciliterende rol'


Er lijkt, zo bericht althans Starnieuws vandaag, maandag 17 augustus 2015, schot te komen in de PetroCaribe-overeenkomst om in plaats van padie witte rijst te exporteren naar Venezuela. Deze week worden Venezolaanse functionarissen verwacht die gaan onderhandelen met de verwerkers over de te leveren rijst en de hoeveelheden. 

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die met de Venezolanen heeft onderhandeld, zegt dat er haast geboden is nu de oogst voor de deur staat. De schuren zitten vol padie van het vorig seizoen. Met de Venezolanen is afgesproken, dat 19.250 ton witte rijst zal worden geëxporteerd.

De bewindsman zegt, dat de overheid in deze slechts een faciliterende rol heeft. Hij heeft de lijst met verwerkers overhandigd aan de Venezolaanse functionarissen, opdat deze zelf met de exporteurs kunnen onderhandelen. Ook in de transport en keuring zullen de Venezolanen voorzien. 'Het ligt nu aan de verwerkers en de Venezolaanse functionarissen om hier een succes van te maken.'

Binnen de PetroCaribe-overeenkomst was overeengekomen dat Suriname 30.000 ton padie zou exporteren naar Venezuela. De uitvoer van die padie is echter niet goed op gang gekomen. Het is gebleven bij de eerste export, die veel haken en ogen had. Niet alleen met het transport waren er problemen, maar vooral met de opslag en kwaliteit. Venezuela keurde de padie af.

Minister Algoe stelt, dat de boeren zich niet alleen moeten richten op de productie van padie. Zelf opgegroeid in een landbouwersgezin in Nickerie, memoreert de bewindsman dat elke boer naast zijn rijstareaal ook kippen, koeien en schapen hield. 'In de periode dat er nog niet was geoogst en er schoolspullen gekocht moesten worden, werden dan één of twee koeien verkocht.' Hij wijst erop dat de boer zich nu helemaal afhankelijk heeft gemaakt van de rijstteelt. 'Een sector die met subsidie draait, is geen gezonde sector.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Verdeelde vakbeweging zit afronding vorming kabinet in de weg

Voorzitters FAL, C-47 en OSAV zouden weigeren mee te werken aan ministers- voordracht

Hooghart: 'Die afgunst onder ons is nog veel te groot'


Deelname van de gezamenlijke vakbeweging aan het kabinet is nog steeds onduidelijk. PWO-vertegenwoordiger Armand Zunder (Progressieve Werknemers Organisatie), die geen tegenstander is, vindt wel dat de vakbeweging beter geïnformeerd dient te worden over welke richting de regering op wil. Volgens CLO-voorzitter Ronald Hooghart is er door de onderlinge verdeeldheid nog steeds geen overeenstemming bereikt over het wel of niet voordragen van een kandidaat-minister door de vakbeweging.

'Dit heeft met veel meer te maken. Die afgunst onder ons is nog veel te groot', aldus Hooghart vandaag, maandag 17 augustus 2015, in de Ware Tijd.

Hooghart ontkent dat de president hem gevraagd heeft het idee van deelname aan RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) over te brengen. Het was de bedoeling Ravaksur een schriftelijke uitnodiging te sturen, maar omdat het kort dag was en een brief vertragend zou werken heeft Hooghart het op zich genomen de boodschap mondeling over te brengen. De vakbondsleider en politicus zegt, dat in tegenstelling tot wat OSAV-voorzitter (Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden) Sonny Chotkhan beweert, de voorzitters van de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), C-47 en OSAV botweg geweigerd hebben mee te werken aan een voordracht.

Ze willen niet dat de vakbeweging een kandidaat levert voor het ministerie van Arbeid (Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin). Zunder uit volgens de krant zich genuanceerder. Volgens hem heeft de vakbeweging een informatieachterstand ten opzichte van de andere groepen om ministerskandidaten voor te dragen.

De vakbondsleiders willen beter geïnformeerd worden over een aantal zaken en vooral vraagstukken die direct te maken hebben met de positie van de factor arbeid en de belangen van de werkende massa. Zunder vindt dat RaVakSur op korte termijn weer bijeen moet komen om na te gaan of ze eruit komen.

Van Coblijn verlaat de NPS

'Sociaal- democratische principes zijn door partij op zijspoor gezet'

'Activiteiten in belang sociaal zwakkeren zijn gefrustreerd'


John van Coblijn, afdelingsvoorzitter Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS), heeft gisteren het lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij schrijft voorzitter Gregory Rusland in een uitgebreide brief, dat de sociaaldemocratische principes van de NPS op een zijspoor zijn gezet. Van Coblijn zal op korte termijn bekendmaken wat hij zal doen. Hij laat vandaag, maandag 17 augustus 2015, via Starnieuws weten dat hij politiek actief zal blijven en dat hij met een alternatief voor het volk zal komen. 

Van Coblijn geeft aan om welke principes het gaat, die door het bestuur onder leiding van Rusland overboord zouden zijn gegooid. Het gaat om:
• De bezorgdheid en verbondenheid met betrekking tot de sociaal zwakkeren;
• Het organiseren en inspireren van de sociaal zwakkeren;
• Het luisteren naar de opinies van de leden;
• Het debat binnen de partij;
• De interne partij democratie;
• Het verheffen van de leden van de partij;
• Het aansturen van het vertrouwen en respect tussen de leden onderling;
• De communicatie binnen de partij;
• Ownership van de leden van de partij, dat gerelateerd is aan een lidmaatschapskaart.

Tekstdelen uit de brief van Van Coblijn aan partijvoorzitter Rusland:

'Ik herinner u eraan dat de NPS een partij is die opkomt voor de sociaal zwakkeren, de middenklasse en de nationale ondernemers. De afdeling Paramaribo heeft altijd in deze richting gewerkt. Dit blijkt onder meer uit de talrijke documenten die wij in de loop van de tijd naar u toe hebben gestuurd, waarop wij tot en met de dag van vandaag nooit een reactie van u hebben ontvangen. Voor de goede orde wijs ik u er uitdrukkelijk op dat de NPS geen elitaire partij is, noch een partij die wordt bestuurd door personen die hun persoonlijke belangen in de zin van overheidsorders, concessies en dergelijke wensen te behartigen.

Zelf heb ik rond juli 2014 een poging gedaan om de NPS-principes, die onder uw voorzitterschap schijnen te zijn verlaten, te laten doorkomen in een gedragscode voor de partij en voor de Surinaamse politiek. Helaas hebt u persoonlijk alle pogingen ondernomen om dit initiatief te torpederen, in plaats van deze politieke idealen weer in het spotlicht bij de samenleving te plaatsen.


Integendeel bent u samen met gelijkgerichte belanghebbenden bezig geweest een verkeerd beeld te schetsen van wat afdeling Paramaribo als policy heeft. En dit is het opkomen voor de belangen van de achtergestelden in het centrum en de wijken van Paramaribo en andere delen van Suriname.

Wat bij mij niet in goede aarde is gevallen, is het frustreren van vele pogingen/activiteiten vanaf 2012 die in het belang waren en zijn van de sociaal zwakkeren. Ook alle mogelijke pogingen om de afdeling Paramaribo en specifiek mijn persoon tegen te werken valt hieronder.


In uw drang om in het machtscentrum te komen heeft u het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek van het Instituut IDOS genegeerd, met alle consequenties van dien voor de sociaal zwakkeren in de samenleving en voor de partij. Ook uit het veldonderzoek van de afdeling Paramaribo is vaker aan u gerapporteerd, dat de achterban niets meer wilde weten van de NPS indien de samenwerking met een bepaalde politieke partij zou worden doorgedrukt. U hebt niet geluisterd en niet geschroomd om met verouderde statistieken aan te tonen dat de verkiezingen reeds waren gewonnen. Terwijl ik vanuit het veldwerk en vanuit het contact met de kernen u steeds op de hoogte wenste te brengen, werd het spreken mij bijna onmogelijk gemaakt op structurenvergaderingen.
In de afgelopen jaren heeft u steeds gestreefd om de belangen van een groep mensen, die uitzijn op het verwerven van overheidsorders en concessies, te behartigen. Ik heb het tegendeel nagestreefd en mijn streven was het behartigen van de volksbelangen en de sociaal democratische partijbelangen.

U hebt in het streven om de voornoemde belangen te behartigen in de afgelopen periode steeds pogingen gedaan om mij het functioneren onmogelijk te maken. Ik volsta hier om een aantal duidelijke voorbeelden in die richting te vermelden:
1. De toegang tot het NPS programma op de radio werd in de laatste twee weken aan de voorzitter van de afdeling Paramaribo verboden.
2. De fondsen naar de afdeling Paramaribo waren de afgelopen drie jaar slechts plus minus Srd 16.000.
3. Door de zogenaamde structuurvergaderingen bij elkaar te roepen heeft het hoofdbestuur en met name de voorzitter het gezag van de afdeling Paramaribo proberen te ondermijnen.
4. Bij de organisatie en bij de uitvoering van de verjaardagen van de partij is de afdeling Paramaribo de afgelopen drie jaar niet of nauwelijks betrokken geweest, terwijl de afdeling geld noch moeite heeft bespaard om de meetings een succes te doen zijn.
5. Op een bepaald moment in 2013 heeft u geweigerd twee onderafdelingen in Tammenga te installeren.
6. U en uw loyalisten waren de mening toegedaan dat u niet aan het veldwerk moest deelnemen. Dit is ook gebleken uit uw afwezigheid in het veld. Dit heeft ook geleid dat u pas vijf weken voor de verkiezingen in het veld aanwezig was.
7. Uw betrokkenheid en de toegankelijkheid bij de veldwerkzaamheden van de afdeling Paramaribo is beperkt gebleven. Ondanks het feit dat u in Grundyari aanwezig was, blijkt dat u maar een paar keer op het kantoor van de afdeling Paramaribo op bezoek bent geweest.
8. De NPS is ongetwijfeld diverse malen voor activiteiten in Paramaribo uitgenodigd, maar het was opvallend dat het bestuur van de afdeling Paramaribo slechts uitzonderlijk een uitnodiging kreeg.
9. De afdeling Paramaribo is nooit betrokken geweest bij het vormen van een campagneteam in verband met de laatst gehouden verkiezingen. Er zijn besluiten genomen bij de verkiezingscampagne van 2015 waarbij Paramaribo niet bij betrokken is geweest om de koers te bepalen. Ter verdere informatie weet u dat het campagneteam van Paramaribo alle documenten voor het aangaan van de verkiezingsstrijd ready had, maar ondanks allerlei afspraken om tot een samenwerking te komen het nooit tot een samenwerking is gekomen.
10. Motorvoertuigen hadden voor het veldwerk in de verkiezingscampagne beschikbaar moeten worden gesteld, maar deze zijn in die periode beschikbaar gesteld aan uw loyalisten.
11. De laatste vier weken voor de verkiezingen heeft het bestuur van de afdeling Paramaribo niet over voldoende propaganda materiaal kunnen beschikken. Ook de laatste twee dagen werd er niets meer aan de voorzitter van Paramaribo beschikbaar gesteld.
12. Drie maanden na de verkiezingen gaat u ook na de verkiezingsnederlaag op de oude voet door, door loyalisten van u te sturen naar onderafdelingen zonden het bestuur van de afdeling Paramaribo daarvan op de hoogte te stellen.
De oeroude tactiek van verdeel- en heers past niet in deze tijd. Ter zake de door u toegepaste tactiek wil ik nog de volgende zaken memoreren:
• U vertelt aan derden dat er in Grundyari is ingebroken en dat het ‘de mannen’ van Coby zijn die hebben ingebroken en dat u over de beelden beschikt. Vele van de jongens uit de wijken beschouwen dit niet als een compliment, maar zien het meer als het opdelen van de mensen binnen de partij;
• In een structurenmeeting heeft u ook gesteld dat het mensen van Coby waren die zijn gestuurd door Coby om NPS’ers in La Tour af te takelen;
• U hebt in de media en op een structurenvergadering verkondigd dat ik de reden ben waarom de NPS de verkiezingen heeft verloren, wat uiteraard nergens op slaat. Bovendien is er nog steeds niet een evaluatie over de verkiezingsuitslag, waarin ik en anderen u van repliek zouden kunnen dienen;
• U hebt in een structurenvergadering toegestaan dat een van uw loyalisten prominente NPS’ers 'dagoe' heeft genoemd. Slechts op mijn aandringen heeft u in die vergadering een correctie gepleegd;
• U hebt zonder het bestuur van Paramaribo te raadplegen mensen uit dit bestuur benadert en ze ingezet voor activiteiten van het hoofdbestuur.


13. Het propagandamateriaal is nooit besproken met de afdeling Paramaribo en andere afdelingen en was bovendien alles behalve modern en inspirerend. Bovendien is er volledig afgeweken van de traditionele NPS-kleuren.
14. De door u zonder behoorlijk overleg ingezette coördinatoren waren vreemdelingen voor velen van de onderafdelingen, met alle gevolgen van dien.
15. Uw externe communicatiebeleid heeft heel slecht gewerkt. Op hoogtijdagen moest Paramaribo toezien dat allerlei partijen en personen tenminste een verklaring in de lokale media hadden. NPS was bijna altijd afwezig. En wanneer Paramaribo deze leemte invulde dan was leiden in last.

 

Dit is slechts een limitatieve opsomming van zaken die door het door u gevoerde beleid hebben gemaakt dat ik na diep nadenken en veel overleg met velen uit de samenleving het besluit heb genomen om mijn lidmaatschap van de Nationale Partij Suriname (NPS) per heden (16 augustus) op te zeggen.'