woensdag 19 augustus 2015

Veiligheid vliegveld Zorg en Hoop in handen security J.A. Pengelluchthaven

Aan overname is lang door betrokken instanties gewerkt


Het veiligheidsteam van de Johan Adolf Pengelluchthaven heeft de volledige verantwoordelijkheid over de veiligheid op het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo overgenomen. De NV Luchthavenbeheer heeft onder begeleiding van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) van het Kabinet van de President geruime tijd gewerkt aan de overname, aldus bericht vandaag, woensdag 19 augustus 2015, de afdeling Public Relations & Communications van NV Luchthavenbeheer.

Mark Karg van het BNV heeft in de vertrekhal van vliegveld Zorg en Hoop ten overstaan van CASAS-directeur (Civil Aviation Safety Authority Suriname) Brian de Souza, symbolisch de overdracht gedaan aan de algemeen directeur van de NV Luchthavenbeheer Leshley Winter. Hij heeft op zijn beurt de zaak overgedragen aan Edwin Heuvel die ook belast is met de veiligheid op de luchthaven te Zanderij.

Alle betrokkenen spreken van een lang verwacht moment, dat zal moeten resulteren in het beter waarborgen van de veiligheid op de luchthaven te Zorg en Hoop.

De financieel directeur van de NV Luchthavenbeheer Robby Poetisi en de directeur van de Luchtvaartdienst, Robby Venlo, waren ook aanwezig bij de overdracht. De security officers van de NV Luchthavenbeheer zijn meteen begonnen met hun werk.

Nog steeds onduidelijkheid binnen brandweer over de vraag welke vakbond rechtmatig is

Vakbondsman Leeflang na vonnis 13 augustus: 'We wachten rustig op antwoord van onze juristen'


Binnen het Korps Brandweer Suriname is al ruim een jaar sprake van twee bonden. In december 2013 zette een interim-bestuur John Seedorf af en schreef zelf verkiezingen uit waarbij Clifton Pahalwakhan de strijd aanging tegen Romeo Bohr. Beide besturen claimen nu de rechtmatige bond te zijn. Deze zaak is dus voor de rechter gebracht, aldus het Dagblad Suriname woensdag 19 augustus 2015.

Op 13 augustus werd een vonnis uitgesproken waarbij rechter Ingrid Lachitjaran de gevraagde voorzieningen heeft geweigerd. Met de uitspraak is nog niet duidelijk welk bestuur het rechtmatige is.

Vakbondsman Murwin Leeflang zegt, dat het bondsbestuur onder leiding van Seedorf nog niets heeft vernomen van haar raadsman en wacht zij rustig af. 'Wij hebben gemerkt dat de tegenpartij een reactie heeft gegeven bij monde van hun advocaat, wat voor ons niet aannemelijk is want als hij zelf ook zegt, dat hij het vonnis niet in handen heeft gehad dan kunnen we nog niet praten. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij een aantal eisen hadden gesteld in het Kort Geding en rustig wachten op het antwoord van onze juristen. Wanneer we die informatie hebben zullen we de media zeker meer informatie verlenen.'

De advocaat van het bondsbestuur Pahalwankhan, Lesley Rodgers, heeft in een eerder bericht aangegeven, dat niemand heeft gewonnen. Het vonnis, met de motivering van de rechter, heeft hij nog niet ontvangen en wil hij zich onthouden van commentaar.

Beide bonden hadden enkele eisen op tafel gezet. Het bondsbestuur onder leiding van Clifton Pahalwankhan had als eis, dat de bezittingen en bescheiden van de bond onder voorzitterschap van John Seedorf worden overgedragen aan zijn bondsbestuur. Het kamp van Seedorf daarentegen stelde dat het bestuur Pahalwankhan ongeldig verklaard moest worden, zich moest onthouden van handelingen als te zijn bondsbestuur, het kamp Seedorf de ruimte moest geven om te handelen als bestuur en het in ere te herstellen.

Leeflang geeft aan dat de informatie zoals verschenen in de krant heel onduidelijk is en dat het de mensen in twijfel brengt. 'Wij willen echter niet vooruitlopen op zaken omdat afspraken zijn gemaakt bij de rechter en wanneer wij het vonnis in handen hebben zullen wij breedvoerig de gemeenschap hierover informeren', aldus Leeflang.

Ontwerpwet heffen statiegeld en wijziging comptabiliteitswet binnenkort in Assemblee

Parlement wil 2 van 8 door haar ingediende wetten snel in behandeling nemen

 
De Nationale Assemblee (DNA) streeft ernaar twee van de door haar acht ingediende wetten binnen de kortste tijd in het openbaar te behandelen. Het gaat om de ontwerpwet houdende algemene regels met betrekking tot het heffen van statiegeld op drankverpakkingen en de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de comptabiliteitswet, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 19 augustus 2015.

In huishoudelijk verband hebben de commissies van rapporteurs onder leiding van respectievelijk de NDP-Assembleeleden Amzad Abdoel en André Misiekaba hierover gisteren het vooronderzoek voortgezet. De bedoeling is om in ieder geval de comptabiliteitswet voor het ingaan van de recesperiode van het parlement in behandeling te nemen.

De wijziging van deze wet houdt in, dat de verantwoording van de begroting op een betere manier moet plaatsvinden. De wijziging moet met zich meebrengen dat de begroting gesplitst wordt voor de uitgaven in ministeries en in kostencategorieën. Een kostencategorie bestaat uit operationele uitgaven en programma’s per directoraat en is onderverdeeld in artikelen. Een algehele wijziging van de huidige begrotingsartikelenstructuur is gewenst, teneinde te geraken tot een transparanter financieel beleid welke aan nationale en internationale standaarden voldoet. Het voorgaande vereist een wijziging van de presentatie van de begrotingen welke gedetailleerd zijn op directoraatniveau bestaande uit operationele uitgaven, programma’s en middelen. De uitvoering van deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De leden van de commissie van rapporteurs zijn André Misiekaba (voorzitter), Riad Nurmohamed (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Marinus Bee (ABOP), Anton Paal (PALU), Patricia Etnel (NPS) en Amzad Abdoel.

Bij een systeem van statiegeld betaalt de klant een klein bedrag voor een fles, dat hij terugkrijgt als hij de fles inlevert. Bij een verpakkingsheffing betaalt men een vast bedrag bij elke aankoop van een in kunststof verpakt product. Door de heffing op de verpakking worden de flesjes met drank duurder, omdat de producent de heffing doorberekend in de prijs van een flesje. Daardoor zou de consument eerder kiezen voor drank in een andere verpakking. Door het geven van statiegeld, zouden gebruikers eerder geneigd zijn de flessen te verzamelen. Dat is waarom voor de methode van statiegeld is gekozen. Op dit moment zijn er echter te weinig locaties waar mensen hun flessen kunnen inleveren, zo is een alom gehoorde klacht.

Het heffen van statiegeld op drankverpakkingen is al in 2012 in de Assemblee aan de orde geweest. Toen was het de bedoeling van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om deze zaak in 2013 afgerond te hebben. Vanwege verschillende redenen is dat echter niet gelukt. Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) diende deze ontwerpwet, in zijn hoedanigheid van minister van Openbare Werken in juli 2015 in, samen met nog drie anderen ontwerpwetten. Volgens Parmessar zal deze wet een bijzondere bijdrage leveren aan het milieu. De commissie van rapporteurs bestaat uit Amzad Abdoel (Voorzitter), Dew Sharman (VHP), Aida Nading (NDP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur), Diepak Chitan (groep Sapoen), Diana Pokie (ABOP) en Stephan Tsang (NDP.

Dienstvuurwapen vrouwelijke penitentiair ambtenaar gestolen

Vrouw vermoedt dat diefstal door familielid is gepleegd...


Een vrouwelijke penitentiaire ambtenaar blijkt maandagmorgen aangifte te hebben gedaan van de  diefstal van haar dienstvuistvuurwapen. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 19 augustus 2015, zonder te vermelden waar een en ander zich heeft voorgedaan.

Volgens de aangeefster had zij haar dienstwapen in haar tas bewaard en de tas in de woonkamer geplaatst. Toen zij zondagavond rond acht wakker werd kwam zij tot de ontdekking dat haar wapen en enkele bescheiden uit haar tas waren verdwenen. Zij zocht overval in de woning, maar ze vond de verdwenen bescheiden en het wapen niet.

De vrouw vermoedt dat een familielid de zaken, waaronder ook haar dienstvuurwapen, uit haar tas heeft weggenomen, omdat hij vaker spullen van de vrouw heeft meegenomen. De verdachte wordt door de politie opgespoord.

Gehavende Oude Caracasbaaiweg in Willemstad, Curaçao, wordt hersteld

Minister Camelia-Röme geeft 20 augustus officieel startsein werkzaamheden
De start van de nodige wegwerkzaamheden aan het gehavende wegdek van de Oude Caracasbaaiweg te Willemstad op Curaçao zal bij vele weggebruikers en omwonenden tot opluchting leiden, zo schrijft de Amigoe vandaag, woensdag 19 augustus 2015. Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal morgenmiddag om vijf uur, naast de optica, middels een ‘groundbreaking’ de werkzaamheden officieel aftrappen.  Deze vernieuwing van het wegdek val onder het megaproject ‘Inhaalslag’.
 
Voor deze gelegenheid is het publiek – de buurtbewoners en de aldaar gevestigde zakenlieden – welkom, zo laat het VVRP-ministerie weten.

In aanloop naar de werkzaamheden heeft er gisteravond ook een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden in het buurtcentrum van Janwe, waar ongeveer vijftig belangstellenden op af kwamen. Verder heeft het ministerie via advertenties en uitnodigingen per post, meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van gebieden waar grote wegonderhoudswerkzaamheden plaats zullen vinden.

Het archief van de Amigoe laat zien dat er zich de afgelopen vijf jaar op de Oude Caracasbaaiweg herhaaldelijk problemen voordeden bij hevige regenval. Dit vanwege mankementen aan het gemaal en het ontstaan van overdruk in de waterleidingen waardoor het rioolwater opborrelt. In het verleden hebben zich dan ook verschillende ondernemers en bewoners beklaagd over de daarmee gepaard gaande stankoverlast en onhygiënische omstandigheden voor onder anderen voetgangers. Tevens werd herhaaldelijk gewezen op de aanwezigheid van restaurants. Het wegdek van deze weg die uitkomt op de Caracasbaaiweg, wordt gekenmerkt door kraters wat regelmatig tot irritatie onder de omwonenden leidt.

Zoals eind 2011 door de krant uitvoerig belicht, gaf het toenmalige hoofd van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) al aan dat naar aanleiding van de vele klachten er een inventarisatie had plaatsgevonden. De uitleg werd gegeven dat het probleem zich voordeed omdat de aldaar aanwezige leidingen uit een zogenoemd schakelsysteem bestaan, waar zowel een regenwaterafvoer, als een rioolafvoer op is aangesloten. Deze combinatie zorgt voor extra belasting.

OW gaf toen aan dit schakelsysteem los te willen koppelen waarop het regenwater vervolgens naar de afwateringssystemen en rooien kon lopen en het rioolwater bij hevige regenval en overdruk, niet meer zou kunnen wegstromen uit het gesloten systeem. Gesteld werd dat de leidingen op dat moment meer dan twintig jaar oud waren en dat de bouwtekeningen zoek waren, waardoor de koppelstukken niet getraceerd konden worden. Het VVRP-ministerie geeft nu aan dat het gemaal dat daar gevestigd is, ook een omvangrijke revisie zal ondergaan in aanpak van deze problematiek.

Minister Camelia-Römer heeft eerder aangekondigd dat de aanpak van de Oude Caracasbaaiweg slechts één van de projecten is die binnen ‘Inhaalslag’ zijn geprojecteerd. Zo zullen ook de Erosweg, Sta. Rosaweg, Mahaaiweg, Gladiolenweg, Venezuelaweg, Snipweg, de weg bij Tera Kòrá en de rotonde Palu Blanku/Hariri onder handen worden genomen.

Dubbele moord op Curaçao zou uit de hand gelopen ripdeal zijn geweest

Verdachte: 'Bedoeling was om Attaf van haar marihuana te beroven'

Zitting wordt 21 augustus voortgezet


De dubbele moord op Shendrick Randt en Nikita Attaf op 17 maart vorig jaar op Curaçao was volgens één van de schutters, de verdachte Jhoan F. F., een uit de hand gelopen ripdeal. Dat zei hij vandaag, woensdag 19 augustus 2015, tijdens de behandeling van de zaak voor de rechter, aldus de Amigoe.

De bedoeling was om Attaf van haar partij marihuana te beroven. Het brein hierachter was mededader Nahum H., sprak F. H. was een goede kennis van Attaf, die voor haar dood samen met hem een overval op een Chinese zaak in Otrobanda aan het beramen was. Attaf zou H. een geschetste plattegrond hebben verschaft van die zaak, waarmee H. hem zou hebben benaderd om samen de overval te plegen. Attaf zou ook meegaan, zei H. tegen hem. Volgens F. trok hij zich later terug.
Na een tijdje vertelde H. aan hem dat Attaf marihuana verkocht en hij vroeg aan H. om wat voor hem te kopen. Volgens F. was die marihuana van goede kwaliteit maar wel aan de dure kant. Hij had geen geld om de drugs te kopen en vertelde dat aan H.

Uiteindelijk kwam H. met het idee om marihuana van Nikita te roven. Hij is hiermee akkoord gegaan en kreeg een geladen wapen van H., die hem opdroeg in de lucht te schieten indien Attaf de drugs niet wilde afgeven.

Zij reden samen naar Otrobanda en daar heeft hij Attaf en Randt voor het eerst gezien. Het stel stapte in en iedereen moest zijn telefoon uitschakelen. Tijdens de hele rit praatte Attaf uitgebreid met H. Er werd veel gelachen, maar hij merkte dat Randt wel wat nerveus was, aldus F.

Bij Bullenbaai stapte Attaf uit de auto en H. ging haar achterna, terwijl hij zelf achter Randt bleef lopen. Plotseling haalde H. zijn vuurwapen tevoorschijn en zonder iets te zeggen schoot hij direct op Attaf, voegde F. toe. Daarna draaide H. zich om en droeg hem op om Randt neer te schieten en dat deed hij. Hierna ging hij in de auto zitten en hoorde meer knallen. Iets later kwam H. met de zak marihuana aanlopen.

Volgens F. leefde Randt nog nadat hij had geschoten en schoot H. meerdere malen op Randt toen hij dat had opgemerkt.
F. schrok hiervan en was boos op H. 'Ik vroeg steeds aan hem waarom hij me daarbij had betrokken. Hij zei steeds om me geen zorgen te maken.' H. ging ook constant bij F. langs om hem te waarschuwen dat hij stil moest blijven. Volgens F. haalde H. steeds de omertá-wet van de maffia aan, oftewel dat hij stil moest blijven anders zou hem iets overkomen. Na de moorden reden zij naar Kortijn waar de partij drugs over twee tassen werd verdeeld. H. gaf er een aan hem. Volgens F. beleefde hij de moorden steeds opnieuw en heeft hij daarom veel van de gestolen marihuana gerookt. De rest werd door H. zelf en een andere man in Otrobanda verkocht.


F. liet tijdens zijn verklaring ter zitting steeds doorschemeren dat het schot dat Randt fataal had geraakt, niet afkomstig was uit zijn wapen. Zijn advocate Simone Texel bevestigde die stelling later. Ze verzocht de rechter om de zaak aan te houden zodat nader kan worden onderzocht welke kogel(s) Randt fataal zijn geworden. Officier van Justitie Leomar Angela wilde weten hoe dat volgens haar uitgezocht moet worden, maar de rechter liet een antwoord hierop niet toe. De officier mag tijdens zijn requisitoir aanstaande vrijdag op het verzoek van de raadsvrouw reageren. Dan zal de rechter ook een beslissing nemen op dat verzoek.

Na aangifte van mishandeling door vriend steekt vrouw woning van de man in brand...

Vrouw gearresteerd en in verzekering gesteld


Chanel M. (17) heeft, nadat ze door haar vriend was mishandeld en aangifte tegen hem had gedaan, gisteren de woning van de man, Eltris L., in brand gestoken. Dat meldt vandaag, 19 augustus 2015, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. De politie laat in haar berichtgeving in het midden waar een en ander zich heeft afgespeeld.

Eerder op de dag hadden Chanel en Eltris een woordenwisseling die uitliep in een handgemeen. Eltris zou haar daarbij hebben mishandeld.

Chanel stapte naar de politie en deed aangifte tegen haar vriend. Zij werd door de politie verwezen naar een arts voor medische behandeling.

De vrouw ging daarna terug naar het huis van Eltris en stak zijn houten woning in brand. De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en is was niet tegen brand verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
Chanel is aangehouden en in verzekering gesteld.

Politie zoekt nabestaanden van op 4 juli aangespoeld lichaam

Dode man 4 juli aangetroffen in Surinamerivier achter EBS aan Saramaccastraat


De afdeling Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname (KPS) is op zoek naar nabestaanden van een zaterdag 4 juli aangespoeld lichaam in de Surinamerivier achter de EBS aan de Saramaccastraat in Paramaribo van een manspersoon van creoolse komaf. Dat bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, woensdag 19 augustus 2015.

Hij was gekleed in een blauwe jeansbroek en een T-shirt met horizontale groengrijze strepen. Aan zijn voeten droeg hij sportschoenen van het merk Nike met een grijsgroene kleur.
Volgens het KPS is de geschatte leeftijd van de man tussen de 40 en 45 jaar. Zijn geschatte lichaamslengte is 1 meter 85.

Bijzondere signalementen: In het bovengebit van de man ontbreken de twee middelste snijtanden. Verder heeft hij op zijn rug ter hoogte van zijn linkerschouderblad een tatoeage van een vuurspuwende draak. Onder deze tatoeage is er een niet afgemaakte tatoeage van vermoedelijk een dinosaurus.

Personen die enige informatie hebben over de overledene mogen in contact treden met de afdeling Forensische Opsporing via het nummer 404022 of 403806.

Het gaat Surichange Bank NV voor de wind

2014 Goed jaar voor SurichangeDirecteur Mathura: '10 Jaar geleden gestart met Srd  5 miljoen en vandaag beheren we ruim Srd 400 miljoen'


Surichange Bank NV (SCB) heeft een goed jaar achter de rug. De bankinstelling noteert in 2014 een toename van meer dan 50% van de brutowinst in vergelijking met 2013. De onderneming heeft ook zwaar geïnvesteerd in kader. SCB heeft over het boekjaar 2014 een brutoresultaat van Srd 4,7 miljoen geboekt, vergeleken met Srd 3,1 miljoen het jaar daarvoor. Het balanstotaal is met 8,7% gestegen tot Srd 406,9 miljoen. Een jaar eerder was het balanstotaal ruim Srd 32 miljoen minder; Srd 374,2 miljoen. De aan haar toevertrouwde middelen zijn met 9% toegenomen, terwijl het kredietbedrijf nagenoeg constant is gebleven. Dat laat de bank vandaag, woensdag 19 augustus 2015, in een persbericht weten.

Stanley Mathura, directeur van SCB NV, zegt dat het operationeel resultaat hoger zou zijn, echter is dat beïnvloed door hogere beloningen voor spaargelden en andere kosten. 'Het gevolg was een mindere groei van de algemene bedrijvigheid en krappere marges voor de bank.'

Hij wijst erop dat de Centrale Bank van Suriname per 1 juli 2014 vijf bestaande richtlijnen heeft herzien. Het gaat om maatregelen op het gebied van solvabiliteit, kredietclassificatie en debiteurenvoorzieningen, investeringen in vaste activa (vastgoed), grote posten (met name kredieten) en leningen voor personeelsleden, leden van de raad van commissarissen e.a.

De bank heeft deze nieuwe richtlijnen doorgevoerd. Mathura kwalificeert deze als nuttig. De andere kant van de medaille is dat de nieuwe richtlijnen en de slechte betalingsdiscipline van de overheid kostenverhogende effecten hebben teweeg gebracht voor de bedrijfsvoering van de bank. Met name de post voorzieningen is daardoor “duurder” geworden. De bankdirecteur zegt ook, dat de SCB  hoger en duurder kader heeft aangetrokken om de organisatie verder te versterken. De afname in overmakingen (in- en uitgaand) en de lagere koersen van de Euro hebben ook hun stempel gedrukt op het resultaat.

Maar ontevreden is directeur Mathura niet. 'Als je nagaat dat we tien jaar geleden zijn begonnen met Srd 5 miljoen, en dat we nu meer dan Srd 400 miljoen beheren, dan is daar het bewijs dat de SCB haar plaats heeft verworven.'

De bank viert 9 september haar tweede lustrum. 'Voor deze mijlpaal zijn we vooral het publiek en ons personeel erkentelijk.'

'Onvoorstelbaar': Alphons Levens

Onvoorstelbaar


Ze blijven maar komen,
ik bedoel gaan,
naar Europa van vandaag;
niet dat zij meteen zeggen
omdat jullie eens bij ons kwamen;
maar zij blijven maar gaan.

Zevenhonderdenvijftigduizend
in één jaar alleen al
naar één land: Duitsland;
ik bedoel alleen maar:
hoe groot is de bevolking vandaag
van geheel ons land?

Alphons Levens,
18 augustus 2015.

Breeveld (DOE): ‘Aanvullingen partij duidelijk weerspiegeld in regeerakkoord’

'We kunnen ons vinden in regeerakkoord, immers, ben je niet akkoord dan is er geen akkoord'...


‘We kunnen ons vinden in het regeringsakkoord, want het is geen akkoord als je niet akkoord bent’, zegt Carl Breeveld, voorzitter van de politieke partij DOE, die coalitiepartner is van de NDP. DOE heeft zich door de jaren heen vooral geprofileerd als een van de voorvechters van corruptiebestrijding. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 19 augustus 2015.

Vorige week tekenden de NDP, DOE en de BEP het regeerakkoord waarin de vijf hoofdonderdelen, milieu, onderwijs, welzijn, economie en het verbeteren van de kwaliteit van de overheid, zijn opgenomen.

‘De intenties staan daarin en wij verwachten dat een aantal dingen verder uitgewerkt worden, zoals de Jaarrede van de president en het Ontwikkelingsplan dat moet komen, en dan kun je de verdere details en de zaken, die eventueel nog moeten worden opgepakt, daarin plaatsen.’

Ook de corruptiebestrijding is volgens Breeveld duidelijk weerspiegeld in het regeerakkoord. Hij stelt dat zijn partij daar zonder meer op heeft gestaan en daar ook een duidelijke bijdrage bij geleverd heeft. ‘Onze aanvullingen die hadden vooral ook daarop betrekking, omdat wij het belangrijk vinden dat corruptiebestrijding en vooral ook het voorkomen van corruptie op een concrete manier gestalte krijgt in het beleid. Dit is duidelijk verwerkt in het regeerakkoord, anders waren wij niet akkoord gegaan’, aldus Breeveld.

HI-minister Dodson: 'Zaken zijn gewoon niet transparant binnen EBS, maar niet gesproken kan worden van corruptie'

Geen plannen om directeur Duiker te ontslaan

 
‘Er is op dit moment slechts sprake van intransparantie binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal na een grondige inventarisatie binnenkort al haar ten dienste zijnde middelen inzetten om de vermeende corruptieve praktijken binnen het energiebedrijf te onderzoeken.’ Dit zegt minister Regillio Dodson (DOE) vandaag, woensdag 19 augustus 2015, in het Dagblad Suriname.

EBS-directeur Willy Duiker heeft volgens het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) aan scheefinkopen gedaan van meer dan Euro 4 miljoen. In totaal deed Duiker onverantwoorde inkopen van duurdere goederen, waardoor het bedrijf in totaal een bedrag van Euro 6.382.110,01 aan de leverancier ‘Superior Contracting’ moet betalen. Volgens het CLAD-rapport heeft Duiker een dusdanig contract met de leverancier getekend, dat EBS verplicht is elk gefactureerd bedrag te betalen.

‘Op dit moment kan je niet praten over corruptie. Zaken zijn gewoon niet transparant’, stelt de bewindsman. Dodson verzekert, dat het onderzoek niet lang zal duren, omdat hij tegelijk ook beseft dat de gemeenschap recht heeft te weten wat er precies binnen het staatsbedrijf gebeurt. Hijzelf is ook bezig het rapport van de CLAD en alle andere relevante stukken door te nemen om een beter beeld te krijgen. Het rapport moet volgens hem in een beter perspectief worden geplaatst, omdat ook andere zaken worden onderzocht. ‘Het is een publiek bedrijf en de gemeenschap moet het weten. Zaken zullen daarom ook niet verbloemd worden. Wij zullen op dat moment de juiste maatregelen treffen’, aldus de minister.

Volgens de minister kan het niet zo zijn, dat de gemeenschap gedwongen wordt geld neer te tellen, terwijl zij zelf niet weet wat met de gelden wordt gedaan. Dodson zegt dat er op dit moment een ruis is die opgelost moet worden. Indien namen van genoemde personen onterecht zijn genoemd, zullen deze daarom ook gezuiverd worden.

De minister zegt verder, dat er op dit moment geen plan is om de huidige directeur, Willy Duiker, te vervangen. Het bedrijf heeft volgens hem al een directeur en zal er nog gekeken worden hoe het beleid van president Desi Bouterse kan worden uitgestippeld. Het onderzoek naar de handelingen van Duiker speelt volgens Dodson ook een belangrijke rol. Indien hij inderdaad onschuldig blijkt te zijn, zal zijn naam terecht gezuiverd moeten worden. Indien hij wel schuldig is, zullen gepaste maatregelen ook niet uitblijven.

De bewindsman geeft aan, dat hij niet bekend is met de benoeming van de 66-jarige Marc Waaldijk, de ex-directeur van Staatsolie, tot nieuw hoofd van het energiebedrijf. ‘De naam van Waaldijk is niet van mij afkomstig. Maar, wij kijken wat het wordt’, aldus de minister. De voormalige directeur van Staatsolie heeft onlangs aangegeven, dat hij zal blijven werken tot zijn dood. Hij vindt op zijn 60e met pensioen gaan bijna een doodzonde. Het contract van Waaldijk bij Staatsolie is dan ook tot drie keer toe, nadat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt had, verlengd. Momenteel is Waaldijk onder meer actief als commissaris bij de Canadese goudmijnmultinational IAmGold (eigenaar van de Rosebel-goudmijn in Brokopondo) en als adviseur bij de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont. Hij heeft ook een eigen adviesbureau.

Afschaffing trans-Atlantische slavenhandel gevierd samen met Haïtiaanse gemeenschap

Haïtiaan Toussaint Louverture leidde succesvolle slavenopstand 23 augustus 1791 op eiland


De Feydrasi Fu Afrikan Srananman gedenkt de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel samen met de Haïtiaanse gemeenschap in Suriname. De UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) heeft de jaarlijkse herdenking vastgesteld op 23 augustus. In Haïti is op 23 augustus 1791 onder leiding van Toussaint Louverture (L'Overture) de enige succesvolle slavenopstand uitgebroken, zo laat de feydrasi vandaag, woensdag 19 augustus 2015, in een persbericht weten.


Volgens de feydrasi heeft dit onder meer geleid tot een einde aan de trans-Atlantische slavenhandel. Dit jaar valt deze gebeurtenis samen met de start van het Internationale Decennium voor Afrikaanse Afstammelingen (2015-2024), geproclameerd door de Verenigde Naties (VN) in 2014. Het thema voor dit decennium is ’Erkenning, Gerechtigheid en Ontwikkeling’.

Het is de bedoeling, dat lidlanden bij het herdenken van deze dag activiteiten ontplooien waartoe jongeren, leerkrachten en anderen worden uitgenodigd om deel te nemen. Hierbij zal de focus worden gelegd op zowel de omvang van de gevolgen van deze tragedie, alsook de culturele rijkdom die Afrikaanse afstammelingen met een slavernijverleden steeds weer tegen deze achtergrond hebben getoond via dans, muziek, spiritueel, politiek en kennis.

Toussaint Louverture wordt in de Haïtiaanse geschiedenis gekenmerkt als een grote held. Met gezamenlijke culturele optredens van Haïtiaanse en Surinaamse groepen zal worden stilgestaan bij deze dag. Ook zullen er toespraken zijn van onder meer regeringsvertegenwoordigers en de Consul van Haïti.

OM Nederland neemt aangifte tegen Hakuna Matata Gang in behandeling

Justitie onderzoekt of tijdens een HMG-concert sprake is geweest van aanzetten tot haat

Video van nummer nog steeds op YouTube te vinden en te zien


De aangifte gedaan in juli door enkele Nederlandse LGBT-belangenorganisaties (lesbiennes, homo's/gays, biseksuelen en transgenders) tegen de Surinaamse band Hakuna Matata Gang (HMG) is in behandeling bij het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan besluiten tot strafrechtelijke vervolging over te gaan als blijkt dat er tijdens een concert sprake is geweest van het aanzetten tot haat. Dit schrijft de Nederlandse minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gisteren in haar antwoord op Tweede Kamervragen van leden van de fractieleden 
Keklik Yücel en Michiel Servaes van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dit meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 19 augustus 2015.

De bewindsvrouw schrijft, dat het haar bekend is dat HMG 'optredens in Nederland had gepland, waarbij ten minste één nummer op het repertoire stond waarvan de songtekst in de Nederlandse context ontoelaatbaar zou zijn en. Als dit nummer in Nederland in het openbaar bij een publiek optreden ten gehore zou worden gebracht zou dit wellicht tot strafrechtelijke vervolging zou kunnen leiden'.

Nadat de optredens via sociale media waren aangekondigd, werd op basis van een YouTube-filmpje aangifte gedaan van discriminatie, bedreiging en homohaat. Door de ontstane ophef in Nederland werd een reeks concerten, die de band gepland had staan, afgelast. Clubs in Almere en Arnhem annuleerden het optreden en het filmpje van het omstreden nummer 'Bullet' werd van YouTube verwijderd, aldus de Ware Tijd.

Maar, wie nu op YouTube 'Bullet Hakuna Matata Gang' zoekt, ziet meteen dat de video nog steeds diverse keren te vinden is en afgespeeld kan worden, zij het niet geplaatst door de band.

De antwoorden van minister Bussemaker:

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Yücel en Servaes (beiden PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de homohatende songteksten van de Surinaamse band Hakuna Matata Gang (ingezonden d.d. 16 juli 2015)

1
Bent u bekend met de Surinaamse band Hakuna Matata Gang die op dit moment door Nederland toert? Bent u bekend met de songteksten van deze band en met name van het nummer Bullet? Deelt u de mening dat deze band door middel van deze teksten oproept tot discriminatie en homohaat?

Het is mij bekend dat de Surinaams band Hakuna Matata Gang optredens in Nederland had gepland, waarbij tenminste één nummer op het repertoire stond waarvan de songtekst in de Nederlandse context ontoelaatbaar zou zijn en – als dit nummer in Nederland in het openbaar bij een publiek optreden ten gehore zou worden gebracht – wellicht tot strafrechtelijke vervolging zou kunnen leiden. Nadat deze optredens via sociale media waren aangekondigd, is op basis van een YouTube-filmpje aangifte gedaan van discriminatie, bedreiging en homohaat. Deze aangifte wordt door het Openbaar Ministerie (OM) bekeken. Inmiddels is duidelijk dat de geplande optredens niet hebben plaatsgevonden. De organisatoren in Almere en Arnhem hebben het optreden geannuleerd, mede op basis van de ontstane ophef. Ook is het filmpje met het omstreden nummer, op basis waarvan aangifte is gedaan, van YouTube verwijderd. De Surinaamse band Hakuna Matata Gang heeft inmiddels tijdens een persconferentie op 5 augustus jl. verklaard het gewraakte lied niet meer ten gehore te zullen brengen bij optredens of anderszins te verspreiden. De bandleden hebben daarbij tevens verklaard andere wegen te zullen zoeken om hun afkering uit te spreken over jongens en mannen die onderling (betaalde) seks met elkaar hebben.

2
Wordt er bij het optreden van deze band ingegrepen als teksten worden gezongen die strafbaar zijn en worden de bandleden in dat geval direct aangehouden en vervolgd?

Zoals gezegd hebben de optredens uiteindelijk niet plaatsgevonden. In het algemeen geldt dat vrijheid van meningsuiting de essentie van democratie is. In onze rechtsstaat wordt een dergelijke fundamentele vrijheid voor iedereen beschermd. De vrijheid van meningsuiting is echter niet onbeperkt. Deze wordt begrensd als de vrijheden van anderen in het geding komen, als mensen oproepen tot haat of geweld of als de veiligheid in gevaar komt. Het Openbaar Ministerie kan besluiten om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan indien zou blijken dat tijdens een evenement sprake is geweest van het aanzetten tot haat, zoals vastgelegd in artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht.

3
Klopt het dat de Surinaamse regering de band ondersteunt met de bedoeling Surinaamse artiesten ook op de buitenlandse markt te brengen? Zo ja, bent u bereid om uw Surinaamse ambtgenoot te vragen de eventuele ondersteuning aan de band in te trekken en afstand te nemen van hun uitspraken en teksten over homoseksuelen?

De Surinaamse autoriteiten hebben aangegeven de betreffende band niet financieel te ondersteunen. Wel worden volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo sporters en artiesten regelmatig geholpen bij het aanvragen van visa. De Nederlandse ambassadeur in Suriname heeft de Nederlandse zorgen over de songteksten van de band aan de Surinaamse autoriteiten kenbaar gemaakt.

4
Bent u bereid om uw Surinaamse ambtgenoot te vragen om, in samenspraak met de Surinaamse lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-beweging, initiatieven te nemen om de mensenrechten van LHBT’s in Suriname te bevorderen en discriminatie van deze groep te bestrijden? Bent u bereid dergelijke initiatieven vanuit het mensenrechtenfonds te ondersteunen?

De bescherming en bevordering van gelijke rechten voor LHBTI’s wereldwijd is één van de prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid. De Nederlandse ambassade in Suriname is actief op dit thema en heeft hierover recentelijk een regionale conferentie georganiseerd, in samenspraak met de Surinaamse en Guyaanse LHBTI-beweging en gefinancierd uit het Mensenrechtenfonds. Ook een vertegenwoordiger van het COC was hierbij aanwezig. Het is de bedoeling om deze conferentie in het najaar een vervolg te geven.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Omzetbelasting op Curaçao omhoog bij eliminatie van schakels

Omzetbelasting mogelijk van 6 naar 11 procent over verkochte producten en geleverde diensten


Als in het stelsel van de omzetbelasting (ob) op Curaçao de zogenoemde schakels worden geëlimineerd, dat wil zeggen dat niet langer ob over ob wordt geheven, zou het heffingspercentage wel flink omhoog moeten om dezelfde belastingopbrengst te realiseren. Er is echter nog géén besluit, zegt minister José Jardim van Financiën vandaag, woensdag 19 augustus 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Ochtendkrant Extra berichtte gisteren, dat de ob 11 procent zou gaan bedragen. De ob is nu nog 6 procent over verkochten producten en geleverde diensten. Die 11 procent zou tot bezorgdheid hebben geleid in bepaalde kringen van het bedrijfsleven. Het is echter ook de zakenwereld die al jaren klaagt over de schakels bij het ob-stelsel, waardoor de uiteindelijke afnemer mogelijk wel ruim het dubbele aan indirecte belastingen betaalt.

Jardim zegt, dat op technisch vlak berekend wordt wat het percentage zou moeten worden bij het elimineren van de ongewenste schakels. 'Daarvoor hebben wij de Nederlandse Belastingdienst om assistentie gevraagd.'

De bewindsman: 'Wat het zou moeten worden, kunnen wij dus nog niet zeggen. Als de vraag is of de ob 11 procent gaat worden, is het antwoord dus dat we die vraag nog niet kunnen beantwoorden. De technici moet de berekeningen nog afronden.'

Als er een wijziging komt, is dit niet met het doel om meer belastinginkomsten voor de overheid te generen en zal alles worden gedaan personen met een kleine portemonnee zo veel als mogelijk te ontzien. De eventuele verandering is om de altijd - sinds de afschaffing van de aanvankelijke algemene bestedingsbelasting (ABB) - verfoeide opeenstapeling van ob tegen te gaan. In dat geval gaat Curaçao richting een btw-stelsel (belasting over de toegevoegde waarde).

Ter info:
Archeologen op Curaçao vinden indigobakken bij Cas Abou

In indigo- bakken werd in 17e en 18e eeuw blauwe indigo- kleurstof geprodu- ceerd


Archeologen op Curaçao hebben nieuwe indigobakken gevonden bij Cas Abou. Dat staat op hun website te lezen. Indigobakken zijn bakken waar aan het eind van de 17e eeuw tot in het begin van de 18e eeuw op de plantages de blauwe indigokleurstof in geproduceerd werd. Die kleurstof werd vervolgens naar Nederland geëxporteerd, waar er een grote vraag naar was, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 19 augustus 2015.

Een van de archeologen, John Dohmen, schrijft over de nieuwe vondst:

'Nadat we onze auto’s hadden geparkeerd bij het landhuis liepen we via de weg naar een punt dichtbij de indigobakken. Daar gingen we de bosjes in. Al snel vonden we een fundering. Twee rijen kalkstenen met aan een kant een hoek. De afstand tussen de twee rijen was te klein voor een huis, dus besloten we dat dit waarschijnlijk het restant was van een drinkbak voor vee. Dichtbij was het tweede systeem van indigobakken. Twee van de drie bakken van het systeem waren zichtbaar en de derde bak was, zoals op de meeste plaatsen, in de loop van de tijd onder de grond verdwenen. 

Na een pauze gingen we verder in de richting van een put, die wel was aangegeven op een recentere Kadasterkaart, maar niet op de Werbatakaart. De Werbatakaart is de eerste topografische kaart van Curaçao, gemaakt tussen 1900 en 1910. Op de aangegeven plek vonden we een diepe put met daaraan vast een drinkbak. Dichtbij was er nog een waterbak. Ons volgende doel was een rechthoekige tanki met daarnaast een dam, die beide waren aangegeven op de Werbatakaart. We vonden inderdaad een grote en diepe tanki op de aangegeven plaats. Maar, de dam bestond uit een volledig aarden wal met aan een uiteinde een stenen gedeelte. In dat stenen gedeelte vonden we een IJsselsteen met daaraan vast waterdicht pleisterwerk. Duidelijk een hergebruikt gedeelte van de indigobak. 

We wandelden via een voormalig hofi in de richting van nog een andere dam op de Werbatakaart. Blijkbaar stond het grondwater in het hofi in het verleden hoger dan nu, want de palmen, die vroeger in het hofi stonden, zijn nu vrijwel allemaal verdwenen of dood door gebrek aan water. De dam zelf was niet meer te vinden. Hij lag op de plek waar nu de weg naar het strand loopt. Wel vonden we nog een constructie om het water onder de weg door te leiden, maar geen spoor meer van de dam.'

Veroordeelde Curaçaose oplichter loopt nog steeds als vrij man rond

Zakenman Jacobus 'Jack' Jacobs (56) onvindbaar en adres onbekend...

'Jacobs vertoont zich lachend in het openbaar op Curaçao'


De in november 2014 in Nederland veroordeelde Curaçaose oplichter zakenman Jacobus ‘Jack’ Jacobs (56), loopt nog steeds als vrij man rond. Hij kreeg in september vorig jaar een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden wegens verduistering van geld. Dat hij nog op vrije voeten is, blijkt uit het schrijven van een Curaçaose gedupeerde van Jacobs aan de ministers van Justitie van Curaçao en Nederland, zo is vandaag, woensdag 19 augustus 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

In deze brief maakt de gedupeerde bezwaar tegen het feit, dat de Rotterdamse Officier van Justitie W. Spek aangeeft dat Jacobs nog vrij rondloopt, omdat hij onvindbaar is en er geen adres van hem bekend is. De gedupeerde vindt het onbegrijpelijk dat de man niet op Curaçao opgepakt wordt.

Jacobs geeft volgens de gedupeerde altijd het adres op van zijn advocaat op Curaçao, André Small, met kantoor aan de Rozenweg 4. Bovendien blijkt uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK) dat Jacobs eigenaar is van het bedrijf Sybe Green Capital met als adres Royal Palm Resort 34A. 'Bovendien, Jacobs vertoont zich lachend in het openbaar en op een klein eiland als Curaçao is het beslist niet moeilijk een dergelijk figuur op te sporen', aldus de gedupeerde.

Spek reageert op een brief die de gedupeerde stuurde naar de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van Rotterdam. Spek schrijft: 'Allereerst meld ik u dat de veroordeling van de heer Jacobs nog niet onherroepelijk is. Daarvoor is nodig, dat hij op de hoogte wordt gesteld van het vonnis. Dat betekent dat wij het vonnis aan hem moeten laten betekenen (officieel uitreiken). Wij hebben echter geen adres van de heer Jacobs. Als wij een adres zouden hebben van de heer Jacobs buiten Nederland, dan kunnen wij een rechtshulpverzoek richten aan de betreffende autoriteit om het vonnis te laten betekenen.'

Spek suggereert aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie op Curaçao als er hier mogelijke strafbare feiten hebben plaatsgevonden. De gedupeerde vindt dit antwoord van Spek ‘een klap in het gezicht van alle gedupeerden die zich zo lang hebben ingespannen om het recht zijn loop te laten krijgen’.

Want, zo stelt hij verder: 'De brief van Spek bewijst nog maar eens dat criminelen die in Nederland veroordeeld zijn aan hun straf kunnen ontkomen door eenvoudig naar Curaçao te vliegen. Ik vind het een zeer slechte zaak als Curaçao de uitwijkplaats is voor Nederlandse criminelen, die naar ook nog eens blijkt, hier hun praktijken kunnen voortzetten. Justitie Nederland heeft een samenwerkingsverband met Justitie Curaçao, er is zelfs een fors Recherche Samenwerkingsteam (RST) op Curaçao gestationeerd. Nederlandse politiemensen en FIOD-ambtenaren werken samen met Curaçaose collega’s. Spek maakt er zich te gemakkelijk vanaf door maar te stellen dat het OM in Nederland niet bevoegd is op Curaçao. Er zijn wel degelijk procedures op zijn plaats om veroordeelden op te sporen, te pakken en hun straf te laten uitzitten. Ik zie geen reden waarom het vonnis van Jacobs niet aan zijn advocaat betekent zou kunnen worden. De suggestie van Spek om maar helemaal opnieuw te beginnen, te weten aangifte te doen van (nieuwe) criminele praktijken van Jacobs op Curaçao, getuigt niet van een goed normbesef. Jarenlang hebben gedupeerden gevochten voor hun recht.'

De gedupeerde verzoekt beide ministers van Justitie dan ook om er voor te zorgen, dat Curaçao niet nog meer de uitwijklocatie wordt van criminelen.

Kolonel Adolf Jardim nieuwe bevelhebber Nationaal Leger Suriname

Jardim volgt Benschop op die koos voor ministerschap ministerie van Defensie


Kolonel Adolf Jardim volgt Ronni Benschop op als bevelhebber van het Nationaal Leger. Benschop is sinds kort minister van Defensie. NL-woordvoerder Romeo Wesenhagen zegt vandaag, woensdag 19 augustus 2015, in de Ware Tijd dat Jardim in februari 2014 is bevorderd tot plaatsvervangend bevelhebber. 

Benschop werd toen gepromoveerd tot brigade-generaal en nam over van Hedwig Gillaard die begin 2011 was aangesteld als bevelhebber. Gillaard zelf volgde kolonel Ernst Mercuur op.

De 58-jarige Jardim is al zeker 35 jaar in dienst van het leger en is onder meer commandant geweest van de landmacht. Hij heeft zijn hogere officiersopleidingen in Brazilië genoten en zit al jaren in leidinggevende posities in het leger.

Hij is onder meer commandant geweest van de anti-terreureenheid, waarbij hij leiding heeft gegeven aan gevechtshandelingen gedurende de Binnenlandse Oorlog. Ook is hij commandant geweest van de landmacht en van de infanteriebataljon.

Vernomen wordt, zo schrijft de Ware Tijd, dat er geen haast is bij de benoeming van de nieuwe bevelhebber, omdat Jardim al formeel plaatsvervanger is. Hij is trouwens de eerste in deze functie.

Ouders ontevreden over toewijzing geslaagde MULO-leerlingen door ministerie aan VOS-school

Diverse ouders willen hun kind op andere school geplaatst zien


Voorzitter VOS-directeurenberaad: 'Toewijzing aan de hand van adressen niet consequent'


Bijna vijfduizend leerlingen die voor het MULO-eindexamen zijn geslaagd hebben van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een plaats op een VOS-school (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) toegewezen gekregen. Het gaat om plaatsing op een VWO-school, pedagogisch instituut of op het IMEAO (Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs). De leerlingen moeten zich vandaag, woensdag 1 augustus 2015, op de aangewezen school melden, aldus de Ware Tijd. 

Het ministerie heeft de inschrijving voor de eerstejaars leerlingen van de middelbare scholen dit schooljaar zelf verzorgd, omdat in voorgaande jaren sprake was van willekeur bij inschrijvingen. De plaatsing van de inschrijvingen is dit jaar gebeurd via de woonadressen die staan op het uittreksel van het bevolkingsregister.

Balram Soemeer, directeur van het mr. dr. J.C. de Miranda Lyceum en voorzitter van het VOS-directeurenberaad, vindt dat de toewijzing met adressen niet consequent heeft plaatsgevonden. Hij heeft klachten van ouders die al een kind op een school hebben en er nog één op dezelfde school willen plaatsen, maar tegenstand ondervinden. Ook noemt hij het gehanteerde inschrijfsysteem vermoeiend.

De voorzitter van de 'commissie VOS-inschrijvingen', Muriel Hoepel, zegt dat een aantal verzoeken is binnengekomen van ouders die hun kind op een andere school willen plaatsen buiten de toewijzing van het ministerie. Hoepel zegt, dat een eventuele wijziging pas gepleegd kunnen worden indien er nog capaciteit is, omdat sommige scholen zeer populair zijn en voorkeur genieten bij sommige ouders.

Ook werpen ouders argumenten op, dat scholen met een bepaalde religie niet stroken met het geloof dat zij aanhangen. Hoepel zal bekijken of verzoeken voor wijziging van school zullen worden gehonoreerd. Ook zijn er gevallen waarbij ouders onderling met elkaar gewisseld hebben. 'Als de wissel valt binnen het woongebied zal er toestemming worden gegeven.'

Belgisch lid VN-commissie: 'Zwarte Piet onschuldige jeugdtraditie heeft niets met kolonialisme en slavernij te maken'

Neder- 
landse 
VN-
delegatie 'begrijpt de pijn'


Zwarte Piet speelde vandaag, wensdag 19 augustus 2015, een prominente rol bij een overleg van het VN-comité dat optreedt tegen rassendiscriminatie met een Nederlandse delegatie. In Genève liepen de meningen bij de leden van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) nogal uiteen en was sprake van een 'gemengde discussie', vertelden mensen die de gesprekken bijwoonden tegen het ANP, zo bericht onder andere RTL Nieuws.

Volgende week vrijdag komt de VN-commissie met aanbevelingen voor Nederland op het gebied van rassendiscriminatie.
Het Belgische VN-comitélid Marc Bossuyt vertelde, dat het sinterklaasfeest een onschuldige jeugdtraditie is en niets met kolonialisme en slavernij te maken heeft. Andere leden gaven weer aan dat het niet gaat om de oorsprong van het feest, maar dat het belangrijk is hoe de mensen het nu ervaren.

'Wij hebben gezegd, dat de Nederlandse overheid blijft faciliteren en de dialoog blijft stimuleren. En dat we de pijn begrijpen. Maar, we hebben ook aangegeven dat de overheid niet bepaalt hoe Piet er uit ziet en dat de overheid ook geen verbod oplegt', aldus een lid van de Nederlandse delegatie.

Het College voor de Rechten voor de Mens kreeg ook spreektijd in Genève. 'Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen', zei een woordvoerster.

Het VN-comité, bestaande uit internationale mensenrechtenexperts, bekijkt of landen zich houden aan de VN-verdragen die zij hebben ondertekend. Het comité heeft veel aanzien. De aanbevelingen hoeven niet over te worden genomen, maar in veel gevallen gebeurt dit wel.

Districtscommissaris Sondrejoe (59) van Marowijne overleden

Sondrejoe getroffen door beroerteDe districtscommissaris (dc) van Marowijne, Theo Sondrejoe, is vanochtend, woensdag 19 augustus 2015, op 59-jarige leeftijd in een ziekenhuis overleden. Hij had twee dagen geleden een beroerte gekregen en lag sindsdien op de intensive care.  

Districtssecretaris Iwan Pinas laat via Starnieuws weten, dat het bericht over het overlijden van de districtscommissaris bijna niet te geloven is. Hij zegt geen woorden te hebben voor het plotselinge heengaan van Sondrejoe, die tot zijn opname in het ziekenhuis volop met zijn werk bezig was.

Districtscommissaris Roline Samsoedien van Wanica, nestor van de districtscommissarissen, zegt in een eerste reactie geschokt te zijn over het heengaan van Sondrejoe.

Bij de inauguratie van de president en vicepresident waren alle districtscommissarissen nog bijeen in de Anthony Nesty Sporthal. 'We hebben nog met elkaar gesproken over de toekomst. Ik maakte nog een opmerking, dat hij de nieuwe nestor zou worden, maar hij zei dat hij van plan was verlof op te nemen en af te bouwen', aldus Samsoedien op. Zij heeft opdracht gegeven om de vlaggen bij de commissariaten halfstok te hangen.

Somohardjo (PL): 'Sapoen en Chitan zijn nu echt door de mand gevallen'

NDP-fractie parlement draagt Sapoen/Chitan voor voor functies in commissiesVoor Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) en Assembleelid, is het bewijs nu geleverd, dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan geen deel meer uitmaken van de fractie van de Pertjajah Luhur. Zij zijn in de huishoudelijke vergadering van het parlement gisteren door de NDP-fractie voorgedragen voor functies in commissies.

'Zij zijn nu echt door de mand gevallen. De PL heeft hen niet voorgedragen voor commissies, maar André Misiekaba, de fractieleider van de NDP. Dan zijn zij toch duidelijk overgelopen', aldus Somohardjo vandaag, woensdag 19 augustus 2015, op Starnieuws.

Hij zegt aan Misiekaba gevraagd te hebben op grond waarvan hij de voordracht doet. Hierop kreeg hij het antwoord dat Sapoen en Chitan te kennen hebben gegeven in welke commissie zij zitting willen nemen.


Sapoen heeft zitting in de huishoudelijke commissie van De Nationale Assemblee en de commissie Mensenrechten. Chitan is lid van de vaste commissie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mike Noersalim (van de groep Sapoen) is minister geworden van dit departement.

Van Coblijn overweegt eigen partij op te richten


Groep ontevreden NPS'ers zou zich willen afscheiden van partij


John van Coblijn die afgelopen zondag als voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo de partij verliet, treft voorbereidingen om een eigen partij op te richten. Dat liet hij gisteren, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 19 augustus 2015, duidelijk blijken in het SRS-programma (de Surinaamse staatsradio) ‘Bakana Tori van presentator Cliffton Limburg.

Van Coblijn verliet de NPS bewerend, dat hij lange tijd stelselmatig werd tegengewerkt door vooral partijvoorzitter Gregory Rusland.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen 'uit verschillende bronnen binnen de NPS', dat een groep ontevreden NPS'ers het niet langer ziet zitten en zich wil afscheiden om een nieuwe politieke organisatie te beginnen.

Tegenover Limburg ontkende Van Coblijn, dat hij deel uitmaakt van de actiegroep Seti NPS. De krant schrijft verder te hebben vernomen, dat het vertrek van Van Coblijn niet in overleg is geweest met Seti NPS, maar dat leden van deze groep gecharmeerd zijn van het opzetten van een nieuwe politieke organisatie.

Reagerend op vragen van Limburg over de levensvatbaarheid van nieuwe partijen, zei Van Coblijn, dat deze partijen vrijwel allemaal kort voor de verkiezingen zijn opgericht. 'Ik denk niet op korte termijn.'

NPS-Congreslid Arnold Kruisland haalde afgelopen maandag nog hard uit naar Van Coblijn, waarbij hij stelde dat die de politiek niet in de vingers heeft. Hij meent dat de gewezen voorzitter van de afdeling Paramaribo onvoldoende heeft gedaan voor de partij. Dit maakte emoties los bij de vertrokken NPS'er, die uitvoerig inging op het veldwerk dat hij heeft verricht en vertelde dat hij huis-aan-huis is geweest voor de partij.

De politicus heeft nog geen naam voor zijn eventuele nieuwe organisatie. Hij wil zich niet met zulke zaken bezighouden alvorens de deur achter zich te hebben dichtgetrokken.

Inauguratie president en vicepresident heeft Srd 2.5 miljoen gekost

Voor inauguratie was Srd 2.7 miljoen begroot

Abdoel (NDP): 'Wij hebben op aantal zaken bespaard'


De inauguratie van de president en vicepresident, voor het gedeelte van De Nationale Assemblee, heeft Srd 2,5 miljoen gekost. Voor de inauguratie was Srd 2.7 miljoen begroot. 'Wij hebben op een aantal zaken bespaard waardoor de totale uitgaven veel lager uitgekomen zijn dan de geplande begroting', zegt het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel vandaag, 19 augustus 2015, op Starnieuws.

Abdoel heeft gisteren in de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee verslag uitgebracht. Hij heeft geen overzicht verstrekt over wat het gedeelte heeft gekost waar het Kabinet van de President verantwoordelijk voor was. De buitengewone openbare vergadering voor de beëdiging van de president en vicepresident kwam op rekening van De Nationale Assemblee.
 
'De vergadering van de inauguratie is geëvalueerd en er zijn verbeterpunten aangekaart. Om transparantie te geven is besloten, dat de begroting en het finale verslag over de inauguratie gepubliceerd zullen worden.'

Volgens Abdoel blijft hebben de uitgaven volgens de zogenoemde comptabele regels plaatsgevonden. Hij zei blij te zijn dat de organisatie vlekkeloos is geweest.

Gehoopt wordt dat de investering in de Anthony Nesty Sporthal, die gerenoveerd moest worden voor de inaugurele plechtigheden, behouden blijft door duurzaam onderhoud.

Gajadien (VHP) wil CLAD-onderzoek naar bouw Carolinabrug

Assembleelid legt verzoek neer in brief aan president Bouterse


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien wil van president Desi Bouterse weten waarom de brug over de Surinamerivier bij Carolina meer heeft gekost dan de vergelijkbare oeververbinding over het Saramaccakanaal bij Saron. Volgens Gajadien heeft de brug bij Carolina ongeveer 27 miljoen euro gekost en die bij Saron minder dan tien miljoen euro. Dit berichten vandaag, woensdag 19 augustus 2015, de Ware Tijd en Starnieuws.

In een brief aan het staatshoofd schrijft de volksvertegenwoordiger dat de enorme prijsverschillen vraagtekens oproepen:

'Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, Lid van De Nationale Assemblee, benadert u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen;


Ondergetekende wenst, in overweging nemende,
- dat de Regering c.q. de Minister van Openbare Werken sedert medio 2011 aannemings-, opzeggings- en claims overeenkomsten heeft gesloten met het bedrijf Ballast Nedam Infra Suriname N.V. voor de bouw van een brug over de Suriname rivier nabij Carolina;

- dat de Staat uiteindelijk honderden duizenden euro’s als schadeclaim(s) moest betalen aan dit bedrijf;

- dat de Staat vervolgens een nieuw contract sloot met hetzelfde bedrijf;

- dat de eerste overeenkomst van bijkans 32 miljoen euro door u zelf werd getypeerd als duur en dat volgens uw zeggen in DNA een openbare internationale aanbesteding gehouden zou worden;

- dat deze internationale openbare aanbesteding nimmer heeft plaatsgehad;

- dat ondanks alle perikelen rond en om dit project voor de bouw van een brug over de Suriname rivier nabij Carolina, de Staat zonder opgave van valide redenen met hetzelfde bedrijf wederom een aannemingsovereenkomst is aangegaan die uiteindelijk een bedrag van ruim 27 miljoen euro’s heeft gekost;

- dat deze brug over de Surinamerivier nabij Carolina, een klasse 60 brug met een lengte van 204 m en een breedte van 12,40 m kleiner is dan de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Indira Gandhiweg, die eveneens een klasse 60 brug is met een lengte van 225 m en een breedte van 14 m;

- dat beide bruggen in dezelfde periode zijn gebouwd;

- dat de brug over het Saramaccakanaal de Staat omgerekend minder dan 10 miljoen euro heeft gekost;

 

Vragen
- dat deze enorme prijsverschillen tussen beide bruggen grote vraagtekens oproepen; de volgende vragen aan u voor te leggen: 


a. Kan de President zo nauwkeurig mogelijk aangeven hoe de technische voorbereiding, de prijsvorming en de keuze van de aannemer m.b.t. de bouw van de zgn. Carolinabrug tot stand is gekomen?
b. Kan de President alle ter zake documenten m.b.t. de bouw van de zgn. Carolinabrug ter beschikking te stellen van het parlement?
c. Kan de President aangeven waarom is afgeweken van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding voor dit project van de bouw van de Carolinabrug?
d. Is de President het met ondergetekende eens dat hier sprake is van bewuste benadeling van de Staat als er een prijsvergelijking wordt gemaakt tussen de bouw van de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Indira Gandhiweg en de bouw van de zgn. Carolinabrug en waaruit blijkt dat de Carolinabrug meer dan 2 maal duurder is dan eerstgenoemde brug?
e. Kan de President aangeven waarom het ministerie van Openbare Werken apart onderhandeld heeft met de aannemer Haukes m.b.t. de aanleg van de toegangswegen t.b.v. de Carolinabrug en dit werk aan Haukes heeft gegund, terwijl er nog andere lokale aannemers zijn, die ook veel ervaring hebben m.b.t. wegenbouw?
f. Kan de President aangeven waarom voor de aanleg van deze toegangswegen geen openbare aanbesteding is gehouden?
g. Kan de President een Clad-onderzoek laten instellen m.b.t. de bouw van de brug over de Suriname rivier nabij Carolina door Ballast Nedam Infra Suriname B.V.?'

Beelden volledige persconferentie 15 augustus van Sandew Hira/Dew Baboeram