vrijdag 21 augustus 2015

'Je hebt liever teveel gestudeerd tot je flipt, dan dat je minder hebt gedaan en dom bent'

Minister Peneux laat van zich horen bij uitreiking diploma's geslaagden IOL-2


'U kunt nooit zeggen dat u alles weet'


Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux was gisteren aanwezig bij de uitreiking van diploma's aan 351 van de 361 geslaagden van het collegejaar 2014/2015 van het Instituut voor Opleiding van Leraren 2 (IOL) in de Congreshal in het centrum van Paramaribo. Hij zei het een bijzonder moment te vinden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 21 augustus 2015.

'De geslaagden hebben een bevoegdheid behaald die hen uiteindelijk de competentie geeft om voor een klas gericht lessen te verzorgen in een bepaald vak of onderdeel. Maar, we zijn er dan nog niet. Die bevoegdheid hebt u nu in handen. Die bekwaamheid volgt geleidelijk aan naar gelang de ervaring voor de klas toeneemt. Die bekwaamheid krijgt u door uzelf constant bij te scholen en te professionaliseren. Hier is niet het einde. U kunt nooit zeggen dat u alles weet. Gaat u door met studeren. Je hebt liever teveel gestudeerd tot je flipt, dan dat je minder hebt gedaan en dom bent', aldus Peneux.

Dit collegejaar waren er 2.797 studenten ingeschreven. Van deze 2.797, nieuw en her ingeschreven studenten, was 507 man (18%). Interim manager Dankerlui Marcia, ziet dit verschijnsel niet als positief. 'We zouden moeten kijken om ook heren te stimuleren om voor de klas te staan. Die mensen hebben we ook nodig.'

In januari 2015 leverde het IOL 175 geslaagden op. Nu zijn er 223 afgeleverd. Dat is een toename van 27%. De rest van de 361 geslaagden behoren tot de opleiding PG-extern. Dankerlui, geeft aan dat het IOL in een transformatieproces zit. 'Het is belangrijk om de vraag van het veld hierbij mee te nemen. Het is ook belangrijk om allerlei stappen te ondernemen richting accreditatie. In dat kader zijn wij al begonnen om bachelor opleidingen aan te bieden', aldus Dankerlui. Een bijzonderheid is dat bij de opleiding Nederlands onlangs de eerste bachelor diploma’s zijn uitgereikt.


Dankerlui zegt verder, dat de woorden van de minister haar goed stemmen. 'In het kader van de veranderingen die IOL zal moeten ondergaan, verdienen wij aandacht.'

Overheid leent in 2014 Srd 769 miljoen meer dan in 2013

Volkscredietbank (VCB) publiceert Jaarverslag 2014De overheid heeft in 2014 in Suriname Srd 769 miljoen meer geleend (146 procent) dan in 2013. Daar tegenover staat, dat de kredietverlening aan de particuliere sector in 2014 met 7.8 procent toegenomen in vergelijking met 2013. Zo staat in het Jaarverslag 2014 dat de Volkscredietbank (VCB) vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, heeft gepresenteerd, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd.

Gesteld wordt, dat zowel de binnenlandse als buitenlandse staatsschuld in het verslagjaar in vergelijking met 2013 is gestegen naar respectievelijk 12.4 procent en 20.4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In 2014 boekte de VCB een nettowinst van Srd 5.5 miljoen. In 2013 bedroeg de winst nog Srd 4.8 miljoen. De totale omzet in 2014 en 2013 was respectievelijk Srd 8.5 miljoen om Srd 7.4 miljoen.

Volgens de Centrale Bank van Suriname groeide de Surinaamse economie in het verslagjaar met 3.4 procent. Met een jaarinflatie van 3.9 procent bleven de prijsstijgingen 'nog altijd binnen beheersbare proporties', constateert de VCB.

'Hoewel de officiële koersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro ongewijzigd zijn gebleven, was er gedurende een goed deel van het jaar een toenemende discrepantie met de marktkoersen', schrijft de bank. De Centrale Bank van Suriname heeft middels valutainterventies de koersen onder controle weten te houden.

Den Blauwvinger: Gerold Dompig van Commissie Ordening Goudsector gelooft in eigen sprookjes

COLUMN: Wanneer geeft de commissie inhoudelijk en financieel openheid van zaken?

De werkelijkheid lijkt te worden verbloemd


De goudmijnmultinationals IAmGold (Canada), eigenaar van de Rosebel goudmijn in Brokopondo, en het Amerikaanse Newmont (bezig met de opzet van een grote goudmijn in het Meriangebied in het oosten van Suriname onder de vlag van Surgold) laten zich niet de wet voorschrijven. En wat ze niet accepteren, is Suriname verlaten, omdat ze hinder ondervinden van een handjevol (illegale) goudzoekers ofwel porknokkers (lokaal) en garimpeiros (Braziliaanse goudzoekers) in hun concessiegebieden.

Maar, daar blijkt de voorzitter van het Managementteam van de presidentiële Commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig, anders over te denken. Volgens hem heeft het meermaals verwijderen van illegale goudzoekers uit concessiegebieden van Surgold/Newmont (in het Meriangebied) en Rosebel/IAmGold (vooral porknokkers uit het dorp Nieuw Koffiekamp) er juist voor gezorgd, dat IAmGold en Newmont nog in Suriname zijn. Dat zei hij donderdag 20 augustus in de Ware Tijd. Ook beweerde hij, dat de doelen die de commissie zich bij haar aantreden bijna vijf jaar geleden, december 2010, had gesteld voor 75 procent zijn gehaald.

Ook zouden volgens hem niet alle porknokkers belasting willen betalen of zich houden aan wet en recht. De commissie, door Dompig getypeerd als een 'taskforce', zou volgens hem verheven moeten worden tot een mineralenautoriteit samen met de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst. Dat verhaal verkondigt hij al langere tijd, maar enige daadkracht om dat geëffectueerd te gaan zien ontbreekt. Dat is het verhaal van Dompig, mooie woorden terwijl de praktijk steeds iets anders laat zien.

Hetgeen Dompig beweert is uiteraard zeer ongeloofwaardig en slechts bedoeld om zijn eigen commissie te complimenteren. Natuurlijk zijn IAmGold en Newmont niet vertrokken uit Suriname, omdat op 'initiatief' van de commissie een paar keren een paar goudzoekers uit hun concessiegebied zijn verwijderd. Daarvoor is IAmGold al te lang in Suriname actief en Newmont nog maar zo kort.

Toch is, zo schrijft de Ware Tijd, niet iedereen tevreden met de komst van de commissie, zoals districtscommissarissen die spreken van 'het dienen van eigen belang'. Dompig ontkent dit en zegt dat aangetoond moet worden welk belang gediend is. Er is volgens hem – het zoveelste sprookje – voldoende invulling gegeven aan de regeringsopdracht in 2010 om overheidsgezag terug te brengen in het binnenland.

Alles wat Dompig in de Ware Tijd heeft gezegd, kan echter met een korreltje zout worden genomen. 75% Van de doelen behaald? Zoals? Er is na december 2010, toen de commissie werd ingesteld, nauwelijks sprake van enige ordening in het binnenland onder goudzoekers.

Nog steeds is het een grote anarchistische bende. Goudzoekers doen wat ze willen en lijken gedoogd te worden, zo ook hun verfoeilijke kwikgebruik. De overheid ondersteunt hen nauwelijks, financieel, om kwik in de ban te doen en om over te stappen op alom verkrijgbare milieuvriendelijke winningsmethoden. Goudpontons ofwel scalians (drijvende goudfabriekjes) zijn nog steeds actief op rivieren en op het stuwmeer en vernietigen de aanwezige biodiversiteit op en onder het water. Ze worden gedoogd - terwijl mijnen in open wateren bij wet verboden is -, omdat nu en dan eigenaren voor gigantische bedragen door de Belastingdienst worden aangeslagen. Ze spekken dus feitelijk de staatskas, terwijl op hetzelfde moment het Surinaamse milieu - datzelfde groene milieu waarmee de Surinaamse overheid altijd zo loopt te pronken op allerlei buitenlandse politieke- en non-gouvernementele podia.... - wordt vernietigd.

Verder is onduidelijk hoeveel goudzoekers inmiddels zijn geregistreerd. De commissie is een zwijgzame communicatieve commissie die bijvoorbeeld via een website nauwelijks tot geen informatie deelt met de bevolking. Nog nimmer is waar dan ook een (financieel) Jaarverslag gepubliceerd, terwijl er jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars gemoeid zijn met de commissie. Ondertussen rijden leden van de commissie rond in fraai bestickerde luxe four-wheel-drive pick-ups door stad en binnenland.

Kortom, wanneer leggen Dompig en zijn commissie eindelijk inhoudelijk (financiële) verantwoording af? Wanneer komt er openheid van zaken....in plaats van mooie woorden die de werkelijkheid lijken te verbloemen?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

Overheid Curaçao moet van rechter onderzoeken waarom Isla zoveel heeft afgefakkeld

Curaçao moet ook oplossing vinden om affakkelen in te perken - Veel huiswerk voor overheid van Kort Gedingrechter'Ik ben gewoon een gevangene in mijn eigen huis.'


De overheid moet onderzoeken waarom er zoveel is afgefakkeld de laatste tijd door de Isla-raffinaderij en wat er gedaan kan worden om dat op te lossen. Dit is een van de punten die de overheid vanmiddag, vrijdag 21 augustus 2015, van de rechter als huiswerk heeft gekregen in het Kort Geding van de stichtingen Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) en Clean Air Everywhere (CAE) en vier individuele bewoners tegen het Land, zo is te lezen in de Amigoe.

Het Kort Geding wordt 31 augustus voortgezet. Dit is de datum waarop de zitting van vandaag oorspronkelijk gepland stond. Op verzoek van de eisende partijen was deze echter vervroegd naar vandaag.

Voor de voortzetting van het geding op 31 augustus moet de overheid van de rechter nog enkele andere zaken uitzoeken. Er moet duidelijkheid komen over de haalbaarheid van een gezondheidsonderzoek en of dat uitgevoerd kan worden. Op korte termijn moet de overheid ook bekijken hoe de groene smurrie verwijderd kan worden. De overheid moet ten slotte ook intern nagaan in hoeverre er inzage aan de eisende partij gegeven kan worden in de rapportages die de Isla doet aan het GNM-ministerie en het complete TNO-rapport naar de groene aanslag.

Een deel van het TNO-rapport naar de samenstelling van de groene aanslag is gisteren op de valreep voor de zitting doorgestuurd. De overheid beriep zich er tijdens de zitting op dat in de voorwaarden van TNO staat dat de gegevens niet zonder meer verspreid mogen worden. Aan de hand van de stukken zei advocate Sandra in ’t Veld dat er in de groene aanslag acht keer zoveel benzeen zit als toegestaan. SMOC wil dat de overheid de bevolking over de samenstelling informeert.

De zitting begon vanochtend onder grote belangstelling. Er waren zo’n vijftig mensen voor deze zaak gekomen. Omdat op hetzelfde moment ook de strafzaak van de dubbele moord bij Bullenbaai diende, was deze zaak in de kleine zaal waardoor er maar zestien man publiek naar binnen kon.

Het was een lange zitting die om half tien vanochtend begon en tot half twee ‘s middags duurde. Er waren geregeld emotionele uitbarstingen van burgers, zoals een vrouw uit het publiek die wanhopig uitriep: 'Ik ben gewoon een gevangene in mijn eigen huis.'

30 En 28 jaar cel geëist tegen twee verdachten dubbele moord op Curaçao

Nahum H. en Colombiaan Jhoan Mauricio F.F. verdacht van moord op Nikita Attaf en Shendrick Randt


Officier van Justitie Leomar Angela op Curaçao eiste vanmiddag, vrijdag 21 augustus 2015, respectievelijk 30 en 28 jaar cel tegen Nahum ‘Lupo’ H. en Jhoan Mauricio ‘Patso’ F.F., degenen die Nikita Attaf en Shendrick Randt (zie foto) in maart vorig jaar bij Bullenbaai hebben doodgeschoten. Verder eiste hij 8 jaar cel tegen Fabian F.V., 7 jaar tegen Bledisson V.G. en 6 jaar tegen Rudolf V.F., voor hun betrokkenheid bij twee overvallen en het witwassen van de buit. Tevens verzocht de Officier van Justitie de rechter om de door de benadeelde partijen ingediende schadeclaim toe te wijzen. Dit bericht de Amigoe.

De vier Colombiaanse mannen Jhoan F.F., Rudolf V.F., Bledisson V.G. en Fabian F.V. stonden afgelopen woensdag terecht en de lokale man Nahum H. vandaag, voor hun betrokkenheid bij een overval c.q. afpersing in de Schonegevelstraat op 8 februari vorig jaar (op familie van Attaf), de doodslag op Attaf en Randt op 17 maart vorig jaar, een overval c.q. afpersing bij San Sebastiaan op 27 juli vorig jaar, het witwassen van de bij de overvallen verkregen buit en voor vuurwapen- en munitiebezit. Alle verdachten hebben hun betrokkenheid bij de misdrijven bekend.

H. bekende vanochtend één van de schutters te zijn geweest, maar ontkende dat hij het brein was hierachter, zoals F. afgelopen woensdag verklaarde. Volgens H. was het juist F. die met het idee kwam om Attaf van haar drugs (marihuana) te beroven en hij voelde zich door F. steeds onder druk gezet. H. benadrukte verder, dat hij ook niet als eerste heeft geschoten, zoals F. woensdag beweerde.

De advocaat van H., Orlando ‘Kid’ Martina, heeft een brief ingediend die zijn vriendin heeft geschreven. Daarin schetst ze een beeld van de relatie tussen haar vriend en de verdachte F. waaruit zou blijken, dat H. altijd direct weg moest als F. hem belde met de vraag om iets te gaan doen.
H. gaf zelf aan getraumatiseerd te zijn door het gebeurde en dat hij daarom ook niet meer naar school ging. Dit gelooft het Openbaar Ministerie echter niet. H. heeft eerst geholpen met een gewapende overval bij een woning aan de Schonegevelstraat. Dat was een overval op de familie (ooms) van Attaf. Zij hebben daar diverse horloges gestolen en H. heeft geholpen met het witwassen hiervan. Zo is hij naar de Verenigde Staten afgereisd om daar die horloges te verkopen. Hierna is hij samen met F. Attaf en Randt gaan ophalen en die zij later bij Bullenbaai hebben beroofd en doodgeschoten. Zij schoten meerdere malen op de slachtoffers, die onder andere in het hoofd zijn geraakt. Ondanks deze traumatische ervaring ging H. verder met het witwassen van de bij de Schonegevelstraat verkregen buit en is hij later ook nog meegegaan om een tweede overval te plegen bij San Sebastiaan, aldus de officier.


Advocaat Martina verzocht de rechter om nader psychiatrisch onderzoek. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de verdachte H. psychopathische trekken heeft. Echter, nergens in het rapport blijkt, dat met de vereiste criteria hiervoor rekening is gehouden. De Officier vanJustitie achtte dit niet nodig. De rechter zal later een beslissing hierop nemen.

De rechter schorste de zitting en na de middag kregen de advocaten van alle vijf de verdachten de mogelijkheid om hun pleidooi te houden.

Amerikaanse uitgeverij geeft boek uit van Curaçaoënaar professor Ben Gomes Casseres

Ben Gomes Casseres professor International Business aan Brandeis University in Waltham (Massa- chusetts)


Uitgeverij Harvard Business Review Press in Boston heeft onlangs een boek uitgegeven van Curaçaoënaar professor Ben Gomes Casseres. De Curaçaoënaar is professor in de economie aan de Brandeis University en is specialist in strategieën voor ondernemers. In zijn nieuwste boek ‘Remix Strategy: The three laws of Business Combinations’ trekt hij een vergelijking met muziek en kunst. Daar zijn ‘remixes’ een bekende manier om nieuwe stijlen te ontwikkelen. Dat kan volgens Gomes Casseres ook werken in het zakenleven. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 21 augustus 2015.

Gomes Casseres, in de Verenigde Staten wordt zijn naam met koppelteken geschreven als Gomes-Casseres, is geboren op Curaçao en behaalde er in 1972 zijn HBS-b-diploma aan het Peter Stuyvesant College. Ben is de jongere broer van voormalig bankier Ron Gomes Casseres (die ook columnist is van het Antilliaans Dagblad) en econoom Clark Gomes Casseres.

Hij studeerde aan de Brandeis University, waar hij nu als wetenschapper aan is verbonden. Ook studeerde hij aan de prestigieuze universiteiten Princeton en Harvard. Hij werkte tijdens zijn studiejaren mee aan het bekende boek ‘Olie als water’ (1977) van Jaap van Soest over de Curaçaose economie in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Sinds 1981 woont Gomes Casseres in Boston. De econoom werkte bij de Wereldbank in Washington, Harvard University in Boston en sinds 1995 aan de Brandeis University in Waltham (Massachusetts) als professor International Business. Gomes Casseres heeft volgens de informatie van Harvard Business Review Press dertig jaar onderzoek gedaan naar zakelijke strategieën en allianties. Hij gaf eerder al vijf boeken uit en schreef vele artikelen.

In het 272 pagina’s tellende boek ‘Remix Strategy: The three laws of Business Combinations’ wijst de auteur op allianties tussen grote bedrijven als Apple en IBM en een consortium van General Electric met grote spelers op internet Verizon, Intel en Cisco. 'In de snelle wereld van vandaag zijn bedrijven met elkaar verbonden.' Door de sterke punten van bedrijven met elkaar te verbinden krijgen ze een betere concurrentiepositie, aldus Gomes Casseres. In het boek presenteert hij drie ‘wetten’ voor een sterke combinatie: de gecombineerde waarde moet hoger zijn dan de opstelsom van de individuele bedrijven, de combinatie moet worden opgezet en geleid met als doel die gezamenlijke waarde te laten stijgen en elke deelnemer moet voldoende winst halen uit de combinatie om de investering te rechtvaardigen.

Het boek van Gomes Casseres is door de uitgever voorzien van prijzende commentaren van veel andere wetenschappers en topfiguren uit het internationale bedrijfsleven, waaronder IBM, Cisco Systems, Xerox, Philips en Chevron.

Koper steekt 30 miljoen dollar in upgrading en uitbreiding Rif Resort Hotel (Marriott) op Curaçao

Orco Group lijkt meest voor hand liggende overnamekandidaat

Marriott Hotel in Willemstad (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

Ministerraad ook voorkeur aan Orco Group


Orco Group is als beste uit de bus gekomen wat betreft de voorgenomen overname van hotelcomplex en erfpacht van Rif Resort Hotel nv op Curaçao, dat wordt gemanaged door Marriott. Lionstone van de Argentijns-Amerikaanse zakenfamilie Lowenstein - dat met Hilton, Floris Suite en Sunscape al drie hotels op Curaçao heeft - komt met overigens een klein verschil op de tweede plaats. Dat bevestigt minister José Jardim van Financiën vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Daar zijn een lange voorbereiding en selectieprocedure aan voorafgegaan. Uiteindelijk zijn er van een long list en daarna short list drie concrete offertes ontvangen. De derde geïnteresseerde, Gencom uit de Verenigde Staten, haakte echter af tijdens de presentatiefase. Dat Gencom zich terugtrok werd op dat moment wel betreurd, aangezien het plan er veelbelovend uitzag omdat deze hospitality-groep zich richt op het hogere toeristische segment, waardoor één van de doelen van de verkoop - het opkrikken van de gemiddelde kamerprijs - kon worden gerealiseerd. Gencom liet echter weten op dit moment prioriteit te geven aan andere grootschalige internationale projecten.

Orco Group geldt momenteel als ‘preferred negotiating partner’. Lionstone is echter niet bedankt, immers er is nog geen overeenkomst met Orco Group. Aan de contractonderhandelingen wordt de komende tijd invulling gegeven. Eerst wordt aan zowel Orco Group als aan Lionstone verzocht formeel te bevestigen dat ze vasthouden aan hun uitgebrachte bod.

Overigens gaat het Curaçao niet alleen om het bod, maar vooral om het plan voor de investeringen in de upgrading in hotelgebouw en -faciliteiten. Hoewel Lionstone met 15 miljoen dollar iets meer biedt voor de aankoop dan de 14 miljoen dollar van Orco Group, heeft laatstgenoemde aangegeven 30 miljoen dollar te willen steken in verbeteringen van het resort tegen de 15 miljoen dollar die Lionstone daarvoor wil uittrekken.

Orco Group wil ook uitbreiding van het aantal kamers van nu 247 met nog eens minimaal 50 kamers, waarmee de levensvatbaarheid ook sterk kan worden verbeterd. Alles wijst erop dat de groep ook met Marriott verder wil als operator van het luxehotel.

De Orco Group, van de Nederlandse familie Guis, is op Curaçao vooral bekend van de Orco Bank, met vestigingen op Bonaire en Sint Maarten, en op Aruba van de Aruba Bank. De eigenaren van Orco Group hebben via de European Property Development Group (EPDG) ook ervaring en kennis met projectontwikkeling van hoogwaardige toeristische (woon)oorden in Zuid-Spanje.

Aan het hoofd van de groep staat Wouter Guis, maar zijn zoon Bastiaan Guis woont en werkt al enige jaren op Curaçao. Een zogeheten Gemengde Commissie, die vorig jaar was ingesteld door minister Jardim, heeft over de twee ontvangen offertes advies uitgebracht aan de bewindsman. Dit advies is tevens getoetst door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

De ministerraad heeft intussen in principe ingestemd met het advies, dat wil zeggen met de keuze voor Orco Group als nummer één en Lionstone als sterke tweede kandidaat. Daarmee is een belangrijke knoop doorgehakt en minister Jardim hoopt vooral dat hiermee de weg wordt ingeslagen naar de vereiste upgrading van het resortcomplex en tevens dat hiermee de gemiddelde kamerprijzen van het Marriott kunnen worden opgetrokken. Daar is ook de rest van de hotelsector op Curaçao bij gebaat, aangezien het ‘merk’ Marriott in veel opzichten het prijspeil op Curaçao bepaalt.

Vrouw (44) slaat echtgenoot (48) met koevoet dood

Man overlijdt in AZP aan verwondingen


De 48-jarige Robby van Veldhuizen is vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, overleden op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan de gevolgen van een klap op het hoofd met een koevoet toegebracht door zijn vrouw.

Voorlopig onderzoek van de politie heeft uitgewezen, dat het slachtoffer gisteravond ruzie zou hebben gehad met zijn partner, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van zijn partner, de 44-jarige Ellen J., heeft haar echtgenoot haar mishandeld in de woning aan de Van Hattemweg in het ressort Lelydorp. In de vroege ochtend heeft zij haar partner met een koevoet een slag aan zijn hoofd toegebracht terwijl hij sliep. Zij rende daarna het huis uit. De vrouw schakelde de politie in toen zij merkte, dat haar man haar niet achterna kwam.

De politie van Lelydorp die ter plaatse ging, trof het slachtoffer in een plas bloed aan. Hij werd in een ambulance vervoerd naar de SEH van het AZP. De vrouw is door de politie aangehouden en in verzekering gesteld.

Het onderzoek is overgedragen aan recherche Midden Suriname voor verder onderzoek.

RGD-artsen zijn dictatoriale behandeling door leiding moe

Nog steeds problemen tussen RGD-artsen en directie

Artsen kunnen werkdruk niet langer aan


De artsen in dienst van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) willen, ondanks dat ze daartoe bijna gedwongen worden, niet opnieuw staken. De voorzitter van de Vereniging van RGD-artsen (VRA), Nafiza Slamat, zegt dat naar alternatieven wordt gezocht, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 21 augustus 2015. In juli hebben de bond en de directie voor het laatst rond de tafel gezeten om tot een vergelijk te komen over onder andere nieuwe arbeidsvoorwaarden. 

De belangenorganisatie heeft gisteren in een persbericht laten weten, dat ze moe is van de dictatoriale behandeling die de leden krijgen van de RGD-leiding. De inbreng van de bond wordt ook niet gekend.

Volgens de VRA neemt de directie eenzijdige beslissingen, waaraan de artsen zich dienen te houden. Slamat zegt dat de vergoeding die ze kregen voor de behandeling van SZF-verzekerden sinds januari van dit jaar is weggevallen. 'Die vergoeding is iets wat we waren overeengekomen, maar die is nu eenzijdig stopgezet.'

Een aantal artsen heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen de RGD. Slamat zegt over de Basiszorgverzekering, dat de artsen die het werk doen maar een klein deel van de inkomsten krijgen, terwijl de opdrachtgever het grootste deel naar zich toetrekt. Los van het financiële gedeelte merkt ze op, dat er ook een bepaalde werkdruk is onder de artsen.

Uit ervaring zegt de bondsvoorzitter dat sommige artsen drie- tot vierduizend cliënten hebben. Er wordt dus geen rekening gehouden met de WHO-norm van maximaal 2.000 ingeschrevenen per arts. De artsen kunnen volgens de VRA de grote werkdruk niet langer aan en wensen enkel dat het groot aantal patiënten gelijk wordt verdeeld onder alle artsen.

Minister van Financiën wil no-nonsensebeleid bij Belastingdienst

Hoefdraad maakt kennis met personeel en bond bij Belasting- dienst


De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wil een no-nonsensebeleid bij de Belastingdienst. Hij heeft afgelopen dinsdag zijn werkwijze en voornemens bekendgemaakt aan de Bond Personeel Dienst der Belastingen. De dienst is het apparaat dat de staatshuishouding financiert en moet daarom op peil worden gehouden, aldus de bewindsman, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 21 augustus 2015.

Hij heeft woensdag ook kennis gemaakt met het personeel op het hoofdkantoor aan de Sommelsdijkstraat in Paramaribo.

De voorzitter van de vakbond, Steve Ramsaran, zegt dat de bond medewerking zal verlenen om de doelstellingen te helpen behalen. 'We hebben bij de kennismaking een verschil gezien met zijn voorgangers. We hebben kunnen proeven, dat hij een no-nonsensebeleid gaat voeren.'

Volgens hem heeft de bewindsman toegezegd aandacht te zullen besteden aan de dienst. Hij zei dat hij alles eraan zal doen om de dienst te upgraden. Hij zal een beleid voeren, waarbij het maximale gehaald zal worden uit de belastingdienst.

Ook zullen zaken die niet door de beugel kunnen aangepakt worden. De bond pleit al jaren tevergeefs voor meer aandacht voor en investering in de Belastingdienst. Hoefdraad heeft dinsdag een rapport 'Integraal Inventarisatie rapport Dienst der Belastingen' in ontvangst genomen. Hierin staan alle knel- en aandachtspunten.

'We hebben het dan over dienstvoertuigen, werkmateriaal,gebouwen, werkomstandigheden en een aantal andere zaken.' Ramsaran verwacht dat de minister de zaken in het rapport zal uitvoeren.

Vrouw (40) overvallen en verkracht

Dader er vandoor met twee mobiele telefoons en onbekend geldbedrag


De politie van Geyersvlijt in Paramaribo Noord heeft gisterochtend rond drie uur een aangifte opgenomen van een 40-jarige vrouw die was overvallen en verkracht in haar woning aan de Mahadewmaustraat. Dat bericht vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, het Dagblad Suriname.

Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt, dat een onbekende man haar woning door braak was binnengedrongen. Zij werd beroofd van twee mobiele telefoons en een onbekend geldbedrag en vervolgens verkracht.

De politie van Geyersvlijt heeft het slachtoffer na verhoor met een geneeskundige verklaring verwezen naar een arts. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Schandelijke miscommunicatie Spoed Eisende Hulp en alarmcentrale politie

Vrouw (87) dreigt in coma te raken, maar ambulance weigert uit rijden: patiënt moet eerst in coma zijn...

Na 'dreigende' taal schoonzoon arriveert alsnog ambulance voor vervoer naar AZP

 
Het is reeds geruime tijd, dat de samenleving klaagt over de dienstverlening van de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de Politie Alarm Centrale 115. Ook ik ben nu een klager en zal hieronder verslag doen van wat mijn schoonmoeder is overkomen.
 
Mijn schoonmoeder van 87 maakte in het tehuis  te Rijsdijk, waar zij verblijft, een misstap en viel. Ze klaagde over pijn, werd vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en bleek een heupfractuur te hebben opgelopen. Er moest operatief worden ingegrepen en ze kreeg een prothese.
 
Na anderhalve week mocht zij de inrichting verlaten om weer over een week terug te komen voor het laten verwijderen van de hechtingen. Ze was niet in staat te lopen, de wond was ook nog niet droog en moest vertrekken zonder professionele begeleiding of instructies in verband met haar revalidatie.Ik vermeld ook maar even, dat zij diabeet is. Gevraagd om haar per ambulance onder begeleiding te vervoeren naar Rijsdijk zou Srd 900 kosten. Door tussenkomst van derden kon zij vervoerd worden, tegen een veel lager tarief met een ziekenwagen van een ander ziekenhuis. 
 
Gelet op het feit dat zij meerdere malen voor consult vervoerd zou moeten worden met een ziekenwagen van haar verblijfplaats naar het AZP zouden de vervoerskosten hoog gaan oplopen. Wij besloten toen haar op een steenworp afstand van het AZP onder te brengen onder begeleiding van een professionele verpleegkundige. 
 
Nadat zij woendag 19 augustus op consult was geweest, werd ze ondergebracht op het andere adres. Maar, 's middags rond half drie bemerkte de verpleegkundige, dat mijn schoonmoeder verwarrend sprak, waarop zij meteen haar bloedsuiker heeft gemeten. Haar bloedsuikergehalte was gedaald naar 1.8. De verpleegkundige trof de nodige maatregelen, maar haar suikerspiegel bleef dalen. Ze belde toen naar de SEH om hulp en kreeg te horen, dat de politie eerst ter plaatse zou moeten komen,  alvorens een ambulance gestuurd zou kunnen worden. 
 
Als gepensioneerd politieambtenaar belde ik naar alarmcentrale 115 van het Korps Politie Suriname en de dienstdoende politieambtenaar gaf te kennen, dat zij dat de politie niet uitrijdt alvorens er bewusteloosheid is ingetreden, en dat zijn kennelijk de regels. Ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek bleef hij bij zijn standpunt. Hij weigerde overigens zijn naam op te geven. Vanuit emotie dreigde ik de korpsleiding te gaan bellen en legde neer. Ik belde weer naar het AZP en via de centrale kwam ik in contact met een verpleegkundige die de ernst inzag en beloofde mij door te schakelen naar de arts. Het toestel ging over tot de centrale weer overnam. Ik werd weer doorgezet en kreeg een mevrouw Ramkelawan aan de lijn. Ondanks dat ik haar de ernst van de situatie voorhield, waarbij ik zelfs repte over de comadreiging, hield zij zich aan afspraken die zijn gemaakt met de politie. Zij gaf zelfs aan, dat wij mijn schoonmoeder desnoods maar met een taxi moesten vervoeren, waarop ik antwoordde, dat het vervoer in deze situatie professioneel zou moeten geschieden. 
 
Ik zag geen uitweg meer en heb toen harde dreigende taal gesproken. Een aantal minuten daarna kwamen de politie en de ambulance aangereden en werd mijn schoonmoeder vervoerd naar het AZP waar de arts het nodig achtte haar op te nemen....
 
Wij hebben angstige momenten meegemaakt en ik vraag mij af, dat ondanks dat president Desi Bouterse een sociaal contract heeft gesloten met het volk waarbij ziekenzorg bij hem hoog in het vaandel staat, het AZP steeds blijf falen en de politie dito. 
 
Ik en velen zien het AZP meer als 'money making business' dan ziekenzorg, terwijl er constant gesubsidieerd moet worden vanuit onze belastinggelden. Ik denk dat het tijd wordt, dat er structuur komt bij de SEH met een eigen directie, waardoor lijnen goed in de gaten kunnen worden gehouden.

Harold E. Wolf

Autoriteiten hebben geen bezwaar tegen oproep Hi-Jet

'Iedereen die wil helpen zoeken naar vermiste helikopter en inzittenden moet dat op verantwoorde wijze doen'


'Ik heb tegen de oproep geen bezwaar, maar eenieder die een bijdrage wil leveren moet dat op een verantwoorde wijze doen', zegt politiekorpschef Humphrey Tjin Liep Shie vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, in de Ware Tijd. Hij reageert op de oproep van Hi-Jet aan de samenleving om te helpen zoeken naar de al drie maanden vermiste helikopter en de beide inzittenden.

Het luchtvaartbedrijf heeft dinsdag bekend gemaakt de vinder van de heli en inzittenden te zullen belonen met 35.000 Amerikaanse dollar.

Ook het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft geen bezwaar tegen de oproep. 'Het is in afstemming met ons. Iedereen mag helpen zoeken', zegt Jerry Slijngard, coördinator van het NCCR.

De bemanning zou voor het laatst contact hebben gehad met een andere helikopter van het bedrijf ter hoogte van Pusugrunu. Beide heli's hadden daarvoor passagiers afgezet in Sipaliwini en waren onderweg naar Paramaribo. Tjin Liep Shie denkt niet dat zoekacties vanuit de samenleving het onderzoek zullen verstoren, 'omdat wij nu al weken verder zijn. De tijd dringt voor de overlevenden en geen mogelijkheid mag onbenut gelaten worden.'

Slijngard deelt die mening. Voor Tjin Liep Shie is er geen vuiltje aan de lucht, dat het NCCR na dertien weken nog de leiding over het onderzoek heeft. De politie heeft ook vertegenwoordigers in het NCCR en participeert in het coördinatieteam. Indien zou blijken, dat er sprake is geweest van een luchtvaartongeval, dan zal een onderzoeksteam onder leiding van de procureur-generaal, met deelname van onder meer de politie, luchtvaartautoriteit CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) en de Luchtvaartdienst, met het onderzoek worden belast.

Paal (PALU): 'Vernieuwende Comptabiliteitswet kan effectief middel zijn in strijd tegen corruptie'

Minister Hoefdraad blij met kritische benadering Assemblee van wetswijziging


Bijna alle leden van de commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblee, met als voorzitter André Misiekaba (NDP), hebben gepleit voor integrale wijziging van de Comptabiliteitswet. Ook Assembleeleden buiten de commissie hebben hetzelfde gevraagd aan de regering. Nu wordt de wet van 1952 summier gewijzigd voor een beter en efficiënter financieel-management systeem, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 21 augustus 2015. Door de wetswijziging zal de begroting beter ingericht worden, waarbij de bestemming en de financieringsbron van de uitgaven inzichtelijk worden.

Misiekaba zei tijdens de behandeling van de ontwerpwet gisteren dat De Nationale Assemblee de regering fiat geeft om uitgaven te doen. Hij haalde aan, dat hoe gedetailleerder de begroting is, hoe beter de volksvertegenwoordiging haar werk kan doen. Hij merkte op, dat niet alle publieke functionarissen begrijpen dat ze verantwoording moeten afleggen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei, dat al jarenlang aangedrongen wordt op transparantie en meer informatie.

Jennifer Vreedzaam (NDP), Marinus Bee (ABOP), Anton Paal (PALU), Patricia Etnel (NPS) en Amzad Abdoel (NPD) van de commissie van rapporteurs wezen op goed bestuur en transparantie. Ook de wijze waarop de gelden besteed worden door de regering, dient te worden verantwoord. De Assembleeleden benadrukten dat het budgetrecht een van de fundamentele taken is van het college. Zij willen veel meer controle kunnen uitoefenen op de bestedingen. Er moet ook een evaluatie plaatsvinden.

Anton Paal (PALU) stelde, dat een nieuwe en vernieuwende Comptabiliteitswet een effectief middel zou kunnen zijn in de strijd tegen corruptie. Het Assembleelid pleitte in het verlengde van zijn ex-collega Henk Ramnandanlal voor een andere wijze van begroten. Hij gaf concreet daarbij aan, dat vooral de wijze waarop de regering leningen op de begrotingen boekt, een onjuiste is. Leningen worden slechts als inkomsten geboekt terwijl deze aan de uitgavezijde verplichtingen met zich meebrengen. Deze werkwijze geeft een verkeerd tekort aan op de begroting.

Krishna Houssainali-Mathoera (VHP) zei elke verbetering toe te juichen. Zij haalde aan, dat er geen budgettaire onregelmatigheden mogen plaatsvinden. Er moet niet meer uitgegeven worden dan er verdiend wordt. De doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven moeten duidelijk zijn.

Ook Raymond Sapoen (V7/PL) en Rabin Parmessar (NDP) drongen aan op een Comptabiliteitswet die voldoet aan deze tijd.

Ronald Hooghart (NDP) zei, niet echt verrassend, dat de wet stamt uit de koloniale tijd - een tijd die hij gewoon is bij bijna alle issues te betrekken - waar corruptie hoogtij vierde. Parmessar haalde aan dat veel zaken niet op de juiste plek staan op de begroting. Net als Etnel wilde Parmessar weten hoe de uitgaven over de districten zijn verdeeld. Gewezen werd op de decentralisatie.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën reageerde blij te zijn met de kritische benadering van de wetswijziging. De nieuwe financiële administratie van de overheid is in een testfase en zal per 1 januari 2016 operationeel zijn en daarom is de wetswijziging nu dringend nodig. Het gaat om een technische wijziging.

De bewindsman wil de vragen en commentaren van de Assembleeleden uitvoerig beantwoorden. Hij kondigde aan dat diverse andere financiële wetten in voorbereiding zijn, terwijl andere in vergevorderde fase zijn. Hoefdraad gaat dinsdag de vragen gesteld in de eerste ronde beantwoorden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Bestuurskundige Boldewijn: 'Nonchalante houding voorzitter Rusland kan NPS fataal worden'

Waarschuwing Boldewijn na vertrek prominente NPS'ers

Harde werkers en prominenten die contact onderhouden met prominenten andere partijen worden niet gewaardeerd


De 'nonchalante' houding van NPS-voorzitter Gregory Rusland kan de partij fataal worden. Als deze trend aanhoudt, kan de partij net zo eindigen als de Progressieve Surinaamse Volkspartij die door de jaren heen ook in zetels achteruitging. Zo waarschuwt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, in de Ware Tijd, naar aanleiding van het vertrek van prominente leden uit de NPS binnen korte tijd. 

John van Coblijn, afdelingsvoorzitter van NPS-Paramaribo, beëindigde deze week zijn lidmaatschap. Eerder keerden Ronald Hooghart, Patrick Kensenhuis, Sunil Oemrawsingh, Gordon Touw Ngie Tjouw en Remy Pollack de partij de rug toe. Rusland zei dat deze trend onder alle besturen van de partij bekend is en dat hij er daarom nuchter naar kijkt.

Boldewijn constateert echter, dat de wegloopcultuur binnen de NPS enigszins als oorzaak heeft, dat de partij het niet duldt wanneer leden banden aangaan met prominenten van andere partijen. Het begon volgens de bestuurskundige bij Richenel Small, afdelingsvoorzitter van de NPS-Nickerie. Small verliet twee jaar geleden de partij nadat hem niet in dank werd afgenomen dat hij de NDP-regering ondersteunde.

Als ander voorbeeld noemt hij Kensenhuis, die kort voor de verkiezingen de overstap maakte naar de NDP. 'Omdat hij met de NDP'er Ricardo Panka optrok, nam de partij hem dat kwalijk.' In het geval van Van Coblijn is Boldewijn het eens met Hooghart, die vaker de opmerking maakte, dat harde werkers van de partij niet worden gewaardeerd.

Volgens de bestuurskundige is het bijeenroepen van een vergadering met alle ontevreden leden belangrijk voor het voortbestaan van de partij. Hij heeft tot nu toe niet de indruk dat Rusland daarvoor openstaat, gezien de wijze waarop de actiegroep 'Seti NPS' wordt bejegend.

17-Jarige Braziliaanse in Paramaribo vermoord

Jonge vrouw gekneveld met zak over hoofd gevonden in appartement in Natriumstraat

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Een Braziliaanse vrouw die gisteren dood in een appartement in de Natriumstraat, Paramaribo Noord, werd aangetroffen, was gekneveld en had een zak over haar hoofd. De politie vermoedt dan ook, dat er sprake is van een misdrijf. Haar naam is inmiddels prijsgegeven door de politie, de 17-jarige Neicia Costa Do Nacimento. 

Tot nu toe heeft de politie nog geen aanhouding verricht in deze zaak. De politie bevestigt vandaag, vrijdag 21 augustus 2015, in de Ware Tijd dat het lichaam, dat in staat van ontbinding was, gekneveld is aangetroffen met een zak over het hoofd.

Toen buurtbewoners gisteren een onaangename geur roken uit de richting van de kamer, hebben ze de politie gealarmeerd die nader onderzoek heeft gedaan. De zaak is in handen van de afdeling Kapitale Delicten binnen het Korps Politie Suriname.

Diverse functionarissen EBS betrokken bij misstanden

CLAD slaat alarm over ernstige financiële misstanden

Duiker, Vaseur en Rusland hebben het nodige uit te leggen - Duiker reageert niet op vragen CLAD


De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) slaat alarm over ernstige financiële misstanden bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Niet alleen waarnemend directeur Willy Duiker, maar ook zijn voorganger Kenneth Vaseur en de toenmalige president commissaris Andy Rusland worden in diskrediet gebracht door de constateringen van de CLAD, aldus bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 21 augustus 2015. 

Miljoenencontracten met Greenland Development NV en Superior Contracting NV springen volgens de nieuwswebsite in het oog. Er zou te veel geld uitgegeven zijn voor leveringscontracten. Ook zijn miljoenen uit de staatskas hieraan besteed.


De CLAD heeft vastgesteld, dat de formele goedkeuring door de voorzitter van de Raad van Commissarissen voor beide leveringscontracten aan Greenland voor meer dan een miljoen Surinaamse dollar heeft plaatsgevonden, nadat deze waren ondertekend door toenmalige algemeen directeur Vaseur en financieel directeur Duiker. De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat vond door Rusland plaats op 4 december 2012, na de ondertekening van het leveringscontract van 12 november 2012. Hetzelfde geldt voor het leveringscontract dat op 14 februari 2013 is ondertekend. Rusland, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf de goedkeuring op 18 februari 2013. Voor de levering van twee mobiele noodstroominstallaties heeft de CLAD slechts één offerte ontvangen, alleen die van Greenland Development NV. De keuze voor levering van de twee mobiele noodstroominstallaties zijn volgens de CLAD geen bedrijfseconomische afweging gemaakt.

Op basis van zaken die niet correct zijn verlopen, heeft de CLAD zes vragen gesteld aan Duiker om te beantwoorden. Hier is geen antwoord op ontvangen.

Het CLAD-onderzoek heeft plaatsgevonden nadat waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday hiertoe een verzoek deed aan minister Andy Rusland van Financiën, op basis van een brief en dossiers die het Openbaar Ministerie ontving van toenmalig NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi. Naast ernstige situaties bij de EBS, is ook vastgesteld dat jaarrekeningen zijn goedgekeurd, zonder dat zaken financieel in orde waren.

'Ik was niet van plan te reageren op deze berichten, maar als ik dat niet doe gaan ze een eigen leven leiden. Met twee leveranciers hebben wij een bijzonder moeilijke relatie. Relaties waarin het EBS-belang en daarmee dat van de samenleving centraal staat. De directie van de EBS doet er alles aan deze transacties zo goed mogelijk af te wikkelen. Het heeft onze volle aandacht. De CLAD rapporten over deze dossiers liggen bij de minister en ik wil hem graag de ruimte geven om te komen tot een eigen mening en conclusie', aldus Duiker.

'De samenleving moet weten dat de N.V. EBS al ruim vijftien jaar worstelt met de financiering van de bedrijfsvoering. Om deze spiraal te doorbreken is door de directie een transformatie traject gestart. Een transformatie die erop gericht is het bedrijf efficiënter en financieel gezond te maken. De EBS wil minder afhankelijk zijn van de grillen van financiers en leveranciers. Er is een pad uitgezet en dit beleid zal onverkort worden voortgezet. Met onder andere de steun van de overheid en de multilaterale ontwikkelingspartners worden nu processen en systemen geïmplementeerd die moeten zorgen voor meer financiële armslag en een verbeterde transparantie. Zo wordt onder andere het totale aanbestedingen- en inkoopproces van de EBS, volledig conform IDB (Inter-American Development Bank) best practices ingericht. Er wordt hiervoor geïnvesteerd in moderne software, hardware, training en opleiding.'