zaterdag 22 augustus 2015

Carifesta XII op Haïti zonder armlastig Suriname

Financiële problemen houden het laatste gastland Suriname thuis


Carifesta XII is gisteren op Haïti begonnen zonder Suriname. Vanwege financiële problemen is deelname voor Suriname niet mogelijk. Het is de eerste keer dat het land verstek laat gaat op het regionaal kunstfestival. Suriname maakte als laatste gastland, twee jaar geleden, een spektakel van het evenement, waarbij kosten noch moeite werden gespaard, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

Tanuya Manichand, artistiek leider voor Carifesta XII, vindt het erg dat Suriname afwezig is, vooral daar het land portfoliohouder is van Cultuur binnen de CARICOM. De artistiek leider vindt dat het ontbreken van geld hebben geen reden moet zijn, om niet bij het festival aanwezig te zijn. Aangezien Suriname niet bij de openingsceremonie aanwezig is geweest, vindt Manichand dat het geen zin heeft om alsnog af te reizen voor deelname.

'De beslissing om alsnog te mogen deelnemen ligt niet in mijn handen, maar ik zou niet er tussen willen komen. Je moet het zien als een groot feest, waarbij je als een boroman zonder kennismaking en felicitatie van de gastheer op het feest gaat.'

Bij de laatste Carifesta, met Suriname als gastheer, werd een heel nieuw artistiek plan gemaakt. Eén van de aspecten in dat plan is, dat voordat Carifesta begint de artistieke leiders naar het organiserend land gaan om van gedachten te wisselen over de geplande presentatie van het land bij de opening. Manichand heeft eerder dit jaar op Haïti aan zo'n vergadering deelgenomen. 'Het director team van Haïti keek heel erg uit naar wat Suriname zou presenteren, want het publiek was enorm onder de indruk van de Surinaamse presentatie twee jaar geleden.'

Zorgelijke situatie vishal achterzijde openbare markt aan Nickerierivier in Nieuw Nickerie

Oever kalft steeds verder af en rivierwater bedreigt bermwand van markt


Aanleg oeververdediging door regering in ijskast gezet


De situatie van de vishal aan de achterzijde van de openbare markt aan de Nickerierivier in Nieuw Nickerie wordt met de dag zorgelijker. De oever blijft afkalven en het rivierwater beschadigt de bermwand van de markt, wat een ernstige bedreiging vormt voor meer dan vijftig standhouders die vis- en visproducten verkopen. 'Het zou op zijn plaats zijn indien de overheid in deze periode met een noodoplossing zou komen om het probleem op te lossen', zegt visverkoper Roy in de Ware Tijd van vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

Marktbeheerder Dawoed Khodabaks noemt de visafdeling het grootste zorgpunt, maar gaat een stuk verder en wijst ook op de verouderde gebouwen van de markt die aan vervanging toe zijn.

Recent onderzoek van het ministerie van Openbare Werken heeft uitgewezen, dat in de afgelopen decennia de oever van de Nickerierivier op verschillende plaatsen bij de markt ten prooi is gevallen aan oevererosie. De toenmalig minister van Openbare Werken, Rabinder Parmessar, heeft een jaar geleden het contract getekend met aannemer Kuldipsingh Infra NV voor de aanleg van een oeververdediging bij de markt voor Srd 25 miljoen.

De bewindsman had toen gezegd dat begonnen zou worden met de aanleg van een circa 330 meter lange hoogwaterkering, inclusief oeverbescherming. De uitvoeringsperiode was gesteld op twaalf maanden, gekoppeld aan een onderhoudstermijn van een jaar. Met de realisatie van dit project zou de afkalving van de oever achter de markt op duurzame wijze zijn aangepakt.

Volgens de marktbeheerder was financiering van het project geen probleem, 'maar nu is kennelijk een besluit genomen door de regering om voorlopig alle grote infrastructurele projecten aan te houden, vandaar dat dit project ook geparkeerd is', aldus Khodabaks.

Bestuursambtenaren eisen in brief aan president Bouterse vertrek districtscommissaris Nerkust

'Districtscommissaris Nerkust niet voor rede vatbaar'


'Financieel beleid is niet transparant en vraagtekens bij bevordering echtgenote Nerkust'


'Het spijt ons dat wij uw kostbare tijd moeten gebruiken, maar omdat dc (districtscommissaris) Nerkust niet voor rede vatbaar is, hebben wij geen andere keus. Het lijkt ons dat hij niet weet om te gaan met macht.' Zo uitten ontevreden bestuursambtenaren van het commissariaat Paramaribo Zuidwest zich gisteren in een open brief aan president Desi Bouterse, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

De situatie op het commissariaat is voor hen zo erg, dat districtscommissaris Mike Nerkust weg moet. Nerkust zegt, dat de president alles bepaalt. 'Ik leg het in zijn handen. Ik laat het over aan zijn objectieve mening en beoordeling.'

De bestuursambtenaren laten Bouterse ook weten, dat het geen zuivere koffie is op het commissariaat. 'Het financieel beleid is niet transparant. Niemand weet hoeveel het district per jaar aan inkomsten heeft en hoe het geld is besteed.' Ook proeven ze rancune bij de dc, omdat zij vermoeden dat hij niet alle ambtenaren heeft voorgedragen voor bevordering.

Daarnaast zou hij volgens hen kritische ambtenaren bedreigen met overplaatsing naar verre districten. Nerkust ontkent deze beschuldiging en zegt niemand te bedreigen en voegt eraan, toe dat elke bestuursambtenaar kan worden overgeplaatst.

De bestuursambtenaren vinden verder de bevordering van de echtgenote van Nerkust tot districtssecretaris onrechtmatig. Nerkust zegt desgevraagd, dat zijn partner is voorgedragen door dc Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost op basis van haar kwaliteiten. Ook Miranda's partner zou volgens hen onrechtmatig bevorderd zijn tot onder bestuursopzichter.

Weggespoeld wegdeel bij Drie Kokro hersteld door Haukes

Weg nog niet open- gesteld voor zwaar vracht- verkeer, maar houttrucks rijden gewoon door
 

De weggespoelde weg nabij Drie Kokro van de weg naar West-Suriname is hersteld en het verkeer, met uitzondering van zwaar vrachtverkeer, kan weer doorrijden. De inwoners van Bigi Poika en Tibiti kunnen nu ook weer gebruikmaken van deze weg. De weg was gisteren over een lengte van vijftien meter weggespoeld, waardoor het verkeer was gestremd.

(Bron foto's: Starnieuws)
Assembleelid Jennifer Vreedzaam (NDP) zegt vandaag, zaterdag 22 augustus 2015, op Starnieuws dat Haukes N.V. bezig is de weg af te ronden met lagen lateriet. Vreedzaam stelt, dat de bewoners hun acties hebben opgeschort. Door de slechte staat van de weg hadden die de weg gebarricadeerd. Deze blokkade is nu opgeheven. Vreedzaam benadrukt dat er een goed gesprek is geweest met de kapitein, de plaatselijke bewoners en andere betrokkenen. Uit het gesprek is gebleken dat het belangrijk is om een duurzame oplossing te zoeken om de weg in goede staat te krijgen.

Haukes N.V. heeft het werk uitgevoerd. Het parlementslid zegt verder, dat de weg nog niet is opengesteld voor zwaar materieel. 'Participatie in processen die moet leiden tot een duurzame oplossing is benadrukt door alle actoren. In ieder geval is er nu een oplossing voor de mensen. Zij kunnen gebruikmaken van de weg. Ik ben blij dat er snel werk van is gemaakt.'


Vreedzaam merkt op, dat de districtsraadsleden, ressortraadsleden en de bestuursambtenaren frequent moeten communiceren en controle over de weg moeten uitvoeren. De komende week zal worden nagegaan wat de onderhoudswerkzaamheden van de weg zijn. Er zal hierover worden gesproken met het ministerie van Openbare Werken, de Stichting Bosbeheer en het commissariaat Para. Bewoners en ondernemers willen ook hun bijdrage leveren om de weg te onderhouden.

'De komende periode wil ik meer pleiten voor trainingen voor de bestuursdienst, de districtsraads- en ressortraadsleden, zodat zij controle kunnen uitvoeren over de weg en eventuele mankementen kunnen rapporteren. Er zal gelet worden op de asdruk van trucks, regelgeving voor het transport van hout en andere belangrijke zaken', aldus Vreedzaam.

Ze ergert zich eraan, dat er nu al trucks vol geladen met houtblokken over de weg rijden, terwijl deze nog niet is opengesteld. Vreedzaam vindt het belangrijk dat de weg met de nodige deskundigheid en de aanwezige technieken zal worden aangepakt en onderhouden. 

Districtscommissaris Miranda gaat centrum Paramaribo aanpakken: einde aan beleid van gedogen

Parkeren en picknicken op bepaalde locaties in centrum wordt verboden in weekeinden 


Openbaar vervoer krijgt ook aandacht van Miranda


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost maakt serieus werk van het leefbaar maken van het centrum van de stad. 'Er is al geruime tijd gedoogbeleid gevoerd, maar nu gaan we de zaak systematisch aanpakken', aldus Miranda vandaag, zaterdag 22 augustus 2015, in de Ware Tijd.

Het zal straks verboden zijn om in weekeinden op bepaalde plekken in de stad te parkeren. Sommige mensen hebben het tot een gewoonte gemaakt om in het weekend op bermen en trottoirs te parkeren en een picknick te houden, met luide muziek en dat leidt tot overlast voor buurtbewoners. De Wilhelminastraat ter hoogte van CHM is één van de picknickplekken.

'Mensen verkopen hun huis en verlaten de omgeving en dat kan niet.' Daarnaast wordt ook nog eens de omgeving vervuild. De districtscommissaris stoort zich verder aan snelheidsduivels die het verkeer onveilig maken. Tegen deze personen moet worden opgetreden, stelt Miranda.

Volgende week zal hij met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Andy Rusland, praten over de plannen voor het openbaar vervoer. Hij benadrukt dat zaken doordacht moeten plaatsvinden.

'Het is makkelijk te zeggen haal lijnbus X weg van daar en zet het daar, maar wat ga je doen voor de mensen die de afstand naar de bus X niet kunnen afleggen?'

Miranda gelooft dat met medewerking van onder andere TCT de gestelde doelen bereikt zullen worden. 'Het is een groot plan dat we gaan uitvoeren en het is dynamisch, dus uitvoering zal niet één of vijf jaar duren, maar het zal ook geen eeuw duren.' Hij wijst erop dat een groot deel van de gemeenschap niet tevreden is met de huidige situatie in de binnenstad.

Ramdin is ambassadeur in algemene dienst

Oud-assistent secretaris-generaal OAS aan de slag bij Buitenlandse Zaken


Ambassadeur Albert Ramdin is aangetrokken op het ministerie van Buitenlandse Zaken als ambassadeur in algemene dienst. Dit wordt, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 22 augustus 2015, bevestigd door de Public Relations-afdeling van het ministerie. Minister Niermala Badrising en Ramdin hebben de werkrelatie beklonken.

Ramdin keerde begin deze maand terug naar Suriname. Hij beëindigde in juli zijn werkzaamheden als assistent-secretaris-generaal bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Hij had al bekendgemaakt, dat hij na ruim tien jaar zou terugkeren naar Suriname om in dienst te treden van de overheid.

De ambassadeur zal zijn internationale ervaring en enorme netwerk op diverse gebieden gebruiken om de belangen van Suriname te behartigen. Als tweede man bij de OAS had hij behalve met regeringsfunctionarissen ook veel contacent met ondernemers en investeerders.

Curaçao Tourist Board promoot eiland in Suriname

Suriname bezet 9e van 10 plaatsen in top 10 inwoners landen die Curaçao bezoeken


Curaçao is al jaren een toeristische trekpleister voor Surinamers. Elk jaar komt er een team van de Curaçao Tourist Board naar Suriname om het eiland onder de aandacht te brengen. Een team van het Curaçao's toerismebureau was gisteren voor de vijftiende keer aanwezig in het land. Tijdens een presentatie kregen belangstellenden feiten en groei van het eiland voorgeschoteld. Dit bericht vandaag, zaterdag 22 augustus 2015, de Ware Tijd.

In de presentatie werd, aldus de Ware Tijd, aan elke detail gedacht. Zo konden de aanwezigen zien dat de meeste bezoekers, merendeels vrouwen, naar Curaçao gingen voor vakantie. Zij boekten hun ticket het liefst bij een reisbureau en overnachten het liefst bij familie of vrienden. In 2014 heeft Curaçao 7,6 miljoen Amerikaanse dollar verdiend aan Surinaamse bezoekers.

Suriname stond in 2014 met een bezoekersaantal van 10.675 op de negende plaats in de top tien landen die het eiland bezoeken. De CTB ziet die positie graag veranderen. Daarom zijn er meer activiteiten bedacht om meer bezoekers aan te trekken. Het Blues Sea Festival en Rocktober zijn daar enkelen van. Ook is Curaçao een entertainment mall rijker.

Om meer Surinamers aan te trekken, zal de CTB het eiland blijven promoten door middel van de Curaçao Consumer Infomart, billboards, radio-en televisiespotjes, social media, reisbureaus en diverse andere manieren.

Minister Jardim op Curaçao overweegt Logeergastenbelasting op te nemen in Omzetbelasting

Mogelijk in toekomst ook heffen Omzetbelasting bij casino's op eiland


Minister José Jardim van Financiën op Curaçao speelt met het plan om de Logeergastenbelasting per januari 2016 op te nemen in de Omzetbelasting (ob) en ook wordt overwogen bij casino’s in de toekomst ob te heffen. Dit blijkt uit het voorontwerp van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ob 1999, aldus meldt het Antilliaans Dagblad in haar editie van vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

Eerder deze week werd dit voorontwerp publiekelijk gemaakt door de MFK, waarop Jardim in zijn reactie met klem gesteld heeft dat het om een discussiestuk gaat dat nog niet eens in de Taskforce Belastingherziening is besproken. In de nieuwe plannen wordt dus niet alleen gesproken over het elimineren van de schakels in de ob, waardoor ob op ob wordt geheven.

Over de Logeergastenbelasting wordt in de concept-Memorie van Toelichting (MvT) geschreven:

'De inbedding van de Logeergastenbelasting in de ob zou ook per 1 januari 2016 plaatsvinden. Dit zal een jaarlijkse meeropbrengst aan ob opleveren van circa 12 miljoen gulden. Tegelijkertijd zullen echter de inkomsten uit de Logeergastenbelasting met een gelijk bedrag afnemen. Per saldo is het effect van deze inbedding op de financiële huishouding derhalve neutraal. Wel is de verwachting dat door een efficiëntere heffing en inning, de feitelijke inkomsten mogelijk positief worden beïnvloed.'

Een ander voorstel is om de vrijstelling voor ob voor casino’s te laten vervallen. Uitgelegd wordt dat dit enerzijds is ingegeven door het feit dat er feitelijk geen goede argumenten zijn om dergelijke diensten vrij te stellen van een algemene bestedingsbelasting. Daarnaast is het zo dat als de casino’s ook ob gaan betalen, het tarief om de ‘algemene ob zonder cumulatie’ minder hoeft te stijgen om dezelfde opbrengst te genereren.

Naast deze twee plannen, is er ook het voorstel om de regeling voor kleine ondernemers uit te breiden waardoor een groter aantal ondernemers met een relatief geringe omzet buiten de ob wordt gehouden. Verder worden ondernemers tegemoetgekomen voor wat betreft het kasregistratiesysteem.

'Voor bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan voorzien worden in een ontheffingsmogelijkheid mits dit niet ten koste gaat van de beoogde doelstelling van de introductie van het systeem. Ondernemers die aan alle administratieve verplichtingen voldoen, kunnen de belastinginspecteur verzoeken ontheven te worden van de verplichte kasregistratiesystemen', zo wordt uitgelegd.

En verder wordt geopperd om de heffing van ob te laten vervallen bij uitvaartverzekeringen, transacties van goederen binnen het ob-gebied die niet worden ingevoerd en de integratieheffing. Het voorontwerp van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ob 1999, staat overigens volgende week vrijdag, 28 augustus, op de agenda van een centrale commissievergadering in de Staten.

Rechter trekt zich terug in zaak RvC tegen Raad van Bestuur Centrale Bank op Curaçao

Leden Raad van Bestuur dienen wrakings- verzoek in


In het juridisch gevecht van een deel van de Raad van Commissarissen (RvC) tegen de Raad van Bestuur (RvB/directie) van de Centrale Bank CBCS op Curaçao heeft de rechter zich teruggetrokken. Rechter Peter van Schendel gaat op eigen voorstel nog wel verder als mediator tussen strijdende partijen, maar dus niet als behandelend rechter. Mocht mediation niet tot resultaat leiden, zal een andere rechter het kort geding overnemen en afronden, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

Dat is het resultaat van een zogeheten wrakingsverzoek tegen de rechter. De RvB-leden Emsley Tromp (president) en Jerry Hasselmeyer hadden een verzoek tot wraking van rechter Van Schendel ingediend dat gistermiddag door de wrakingskamer van het Hof van Justitie is behandeld.

Hun stelling was onder meer, dat hij vanwege zijn pogingen om te schikken niet onbevooroordeeld was en daarom de behandeling van het Kort Geding niet meer zou kunnen doen. Tijdens de behandeling door de wrakingskamer heeft Van Schendel aangegeven de zaak zelf nog steeds objectief en onafhankelijk te kunnen beoordelen, maar hij erkende wel de dubbele rol en kwam met een voorstel. De uitkomst is - conform het voorstel van Van Schendel zelf - dat hij als mediator gaat proberen de partijen bij elkaar te brengen. Lukt dat niet en zou er vonnis moeten worden gewezen, dan gaat de zaak naar een andere rechter. Met dit voorstel hebben Tromp en Hasselmeyer ingestemd. Er moeten nog wel mediationafspraken worden gemaakt.

Het draait allemaal om het feit, dat twee van de vier RvC-leden (Renny Maduro en Tom Kok) voortzetting van het integriteitsonderzoek naar de RvB-leden Tromp, Hasselmeyer en Alberto Romero willen afdwingen, maar dat twee andere commissarissen (Robert Pietersz en Hubert Lopez) stellen dat daartoe geen besluit is genomen. Daarop heeft Tromp het onderzoek door Triforensic stopgezet. Reden voor Maduro en Kok om ‘als rechtspersoon CBCS, vertegenwoordigd door de RvC’ de rechtszaak aan te spannen tegen de directieleden.

Los van de vraag of wel sprake is van een rechtsgeldig RvC-besluit, lijkt er ernstige twijfel of commissarissen wel vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Bij de Centrale Bank is niet zonder meer het Burgerlijk Wetboek, maar een formele wet, namelijk het Centrale Bankstatuut van toepassing. Het lijkt erop dat rechter van Schendel - en daar staat hij ook om bekend en wordt hij zelfs door velen om geprezen - los van het juridische een oplossing heeft geprobeerd te zoeken (en daarbij was op een bepaald moment zelfs onduidelijk of de advocaten wel welkom waren) en vooral een mediatorsrol op zich heeft genomen. Op eigen voorstel gaat hij daar nu mee verder en legt hij de rechtersrol naast zich neer.

Tot een uitspraak van het Hof kwam het gisteren dus niet. De vraag is of mediation echt iets gaat opleveren. Feit is wel dat de zittingstermijn van commissaris Maduro morgen eindigt; hij kan in de mediation nog wel gehoord worden, maar heeft vanaf volgende week geen stemrecht meer. En in de RvC is de stemverhouding dan 2-1. Komende week beslist de Ministerraad over benoeming van een nieuwe commissaris. Vermoedelijk wordt dat oud-Ombudsman Fred Wiel.

Burgemeester Van der Laan woest op activist Quinsy Gario


Gario twitterde dat Amsterdam herdenking Kerwin Duinmeijer had afgelast vanwege Sail


De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is boos op activist Quinsy Gario - initiatiefnemer van actiegroep 'Zwarte Piet is racisme'-, die vorige week suggereerde, dat de gemeente de jaarlijkse herdenking van Kerwin Duinmeijer had afgelast vanwege Sail. 'Grote onzin', aldus de burgemeester vandaag, zaterdag 22 augustus 2015, in de Telegraaf.

Kerwin Duinmeijer kwam 32 jaar geleden om door racisitsch geweld. Donderdag werd zijn dood herdacht in het Vondelpark, maar pas na bemiddeling van de gemeente.

Vorige week twitterde activist Gario dat Amsterdam de herdenking had afgelast vanwege Sail. 'Money over black lives', schreef hij erbij. Volgens de burgemeester was er echter helemaal geen aanvraag voor een herdenking.

Van der Laan stelde in een interview met de Amsterdamse stadszender AT5, dat de beschuldiging volledig uit de lucht gegrepen is. 'Ik moet me echt een beetje inhouden om dit netjes te houden. Het is grote barre onzin. Dat weet hij. We hebben hem namelijk verteld dat bij ons geen aanvraag bekend was. Dat is bevestigd door de organisatie.'

'Ze hebben dit jaar zelf gedacht dat er weinig belangstelling zou zijn vanwege Sail, wij hadden er niets mee te maken. Sterker nog, wij hadden al een plek gereserveerd op De Dam en in het Vondelpark, maar hij is nooit aangevraagd.' Uiteindelijk kwam het mede door inspanningen van de gemeente gisteren toch tot een kleine herdenking.De moord op Kerwin Duinmeijer vond plaats op de avond van 20 augustus 1983. Duinmeijer, een 15-jarige Antilliaan, werd na een woordenwisseling en handgemeen in de Amsterdamse Damstraat neergestoken door de 16-jarige skinhead Nico Bodemeijer. Hij overleed korte tijd later in een ziekenhuis aan bloedverlies. Door de stichting Vrienden van Kerwin wordt jaarlijks op 20 augustus een herdenkingsmanifestatie georganiseerd.

In 2006 door Fernandes ontslagen werknemers alsnog door rechter in gelijk gesteld

Rechter oordeelt dat ontslag nietig is

Fernandes in hoger beroep tegen uitspraak


Ontslagen werknemers van het Fernandes Concern hebben na negen jaar strijd en geduld het gelijk aan hun zijde gekregen. De rechter oordeelt, dat het ontslag dat aan hen was verleend in 2006, nietig is. De werknemers zijn dan ook nog steeds in dienst van het Fernandes Concern. De rechter heeft gesteld, dat de werknemers recht hebben op hun salaris en overige emolumenten. Dit bericht Starnieuws zaterdag 22 augustus 2015.

Een groep van vakbonden, waaronder de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS), de RBTT Werknemers Organisatie, Ogem Werknemers Organisatie Suriname en de Surinaamse Bank Werknemers Organisatie, hebben zich vanaf het begin verzet tegen het ontslag van in eerste instantie 82 werknemers van de Fernandes Bakkerij. Na een vakbondsactie in juli 2006 die ging over het uitbetalen van de overeengekomen lumpsum, had de onderneming de werknemers op staande voet ontslagen.

De dienst Arbeidsinspectie had het ontslag afgewezen, maar de directie van het Fernandes Concern handhaafde desondanks het ontslag. 42 Van de ontslagen werknemers werden weer in dienst genomen, waarna een groot deel weer werd ontslagen. Van de 42 personen zijn nog 19 in dienst van het bedrijf. Vervolgens heeft Fernandes een rechtszaak aangespannen tegen de staat Suriname en tegen de werknemers die allen lid waren van de Fernandes Werknemers Organisatie (FWO). De directie wilde de uitbetaling van het loon gedurende de duur van de bodemprocedure voorkomen.

'De toenmalige antonrechter heeft de directie om onbegrijpelijke redenen in het gelijk gesteld, waardoor de medewerkers vanaf dat moment geen loon meer hebben ontvangen', aldus de SWOS in een persbericht.

De vakbeweging was geschokt door die uitspraak van de antonrechter en er werd herhaaldelijk gevraagd naar het standpunt van de vakcentrale C-47, waarbij de FWO is aangesloten. Dat standpunt is uitgebleven. Het C-47 bestuur had de bond geadviseerd het ontslag te accepteren, waardoor de ontslagen werknemers zich in de steek gelaten voelden door de moederorganisatie.

Gesteund door de groep vakbonden is de FWO blijven vechten voor zijn recht. SWOS: 'Het recht heeft gezegevierd. Wij vinden dat verdere modernisering en vernieuwing van de magistratuur de rechtsbescherming in onze samenleving zal bevorderen.' De SWOS dringt erop aan dit proces voortvarend voort te zetten. Fernandes heeft intussen beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter.

Twee verdachten opgepakt in moordzaak 17-jarige Braziliaanse

Gearresteerde bekennende verdachten zijn huisgenote en haar vriend


Een huisgenote van de gisteren in een appartementencomplex aan de Natriumstraat in Paramaribo Noord dood aangetroffen 17-jarige Braziliaanse Neiciane Costa Do Naciemento is aangehouden door de politie. Ook de vriend van de huisgenote is in verzekering gesteld. 

Beide verdachten hebben bekend het slachtoffer van het leven te hebben beroofd, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

De situatie waarin de politie het lijk heeft aangetroffen, was aanleiding om meteen een onderzoek te starten, aangezien er duidelijke aanwijzingen waren dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw was gekneveld en had een zak over haar hoofd.

Minister Dodson: EBS moet zaken op orde hebben anders geen verhoging stroomtarief

'Geldschieters hebben hele publieke sector in hun wurggreep'


Zonder dat eerst orde op zaken zijn gesteld bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) komt er geen verhoging van stroomtarieven. De EBS-directie heeft de opdracht gekregen om binnen een week zaken die scheef zijn recht te trekken. Wie niet mee wil gaan met het nieuwe beleid, zal niet gehandhaafd worden. Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gisteren een uitvoerig gesprek gehad met de directie van de EBS, waarbij ook de vakbond vertegenwoordigd was. Onduidelijkheden in het rapport van de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) zijn ook aan de orde gekomen, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 22 augustus 2015.

Minister Dodson zegt, dat geldschieters de hele publieke sector in hun wurggreep hebben. Hier is de EBS ook de dupe van geworden. De bewindsman vindt het niet in de haak dat zaken die scheef zijn, door de externe accountant niet in ogenschouw zijn genomen. Ook met de accountant zal een gesprek gevoerd gaan worden.

Er spelen volgens de bewindsman grote belangen dwars door politieke partijen, van coalitie en oppositie heen. Aan de situatie zal paal en perk worden gesteld. De bewindsman voelt zich gesterkt door president Desi Bouterse en collega's in de Raad van Ministers.

'De publieke sector moet afkomen onder het juk van het fenomeen geldschieters. Deze mensen die vanwege de krapte aan overheidsmiddelen geld voorschieten, zetten eigendunkelijk percentages er bovenop', zegt Dodson.

De directieleden van de EBS, Willy Duiker en Marcel Eyndhoven, houden vandaag een werkbespreking in Groningen met staf en medewerkers. Nagegaan zal worden hoe de administratie van de EBS inzichtelijk gemaakt zal worden. Taken moeten goed beschreven worden, waarbij het niet mogelijk zal zijn om scheve situaties te handhaven. Alles moet gescheiden worden, waardoor er geen conflicterende zaken ontstaan. Alle invloeden van derden moeten uit het bedrijf gehouden worden. Hierna zal EBS doorgelicht worden. Er moeten bezuinigingen worden doorgevoerd. De enorme korting die werknemers krijgen op elektriciteit, waardoor er veel verspilling ontstaat, zal eveneens aangepakt worden.

Nadat zaken die verkeerd gaan in het bedrijf in orde zijn, zal verhoging van elektriciteitstarieven in fasen worden doorgevoerd. De gemeenschap en het bedrijfsleven mogen zo min mogelijk last ondervinden hiervan.

Dodson zegt dat begonnen wordt met ongeveer een kwart van de verhoging die doorgevoerd moet worden. Daarna volgt er een evaluatie.

De watertarieven zullen niet drastisch verhoogd worden. Wie bijvoorbeeld 9 Srd betaalde per maand, zal op ongeveer 16 Srd komen. Alle verhogingen zullen dragelijk zijn. De bewindsman is voorstander van een integrale aanpak, waarbij geen ad hoc maatregelen genomen worden. Hij belooft een transparant beleid waarbij corruptie rigoureus bestreden zal worden. De tijd van geldschieters die bedrijven in hun wurggreep houden, is volgens de minister nu voorbij. In de gehele private sector zal er opgetreden worden.