maandag 24 augustus 2015

Blaka Champa uit Marowijnerivier opgevist

Niemand aan boord beide boten droeg zwemvest


Het lichaam van dancehall artiest Marciano Bron, beter bekend als Blaka Champa, is  vanmorgen, maandag 24 augustus 2015, rond acht uur opgevist uit de Marowijnerivier. De 34-jarige artiest was samen met 12 anderen zondagochtend vroeg op weg gegaan naar Frans-Guyana voor een optreden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De boot waarin Bron zat botste tegen een andere motorboot en brak in tweeën. De andere passagiers wisten zich met hulp van anderen in veiligheid te brengen. Van Blaka Champa was er tot dan geen enkel spoor. De politie van Albina startte samen met Franse militairen een zoektocht.

Het lichaam van Bron is zo’n 500 meter verwijderd van de plek waar het ongeluk gebeurde opgevist. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd het stoffelijk overschot afgestaan aan de nabestaanden.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat geen van de passagiers een zwemvest droeg. De politie doet een dringend beroep op boothouders om erop toe te zien dat passagiers de bij wet vastgestelde zwemvesten aandoen bij de oversteek.

Illegale venters door bestuur Paramaribo Noordoost verwijderd hoek Fred Derby- en dokter Sophie Redmondstraat

Venters mogen waren verkopen op Kwakoe- markt


Het commis- sariaat Paramaribo Noordoost heeft venters die illegaal hun groenten verkochten op de hoek van de Fred Derby- en dokter Sophie Redmondstraat in Paramaribo gevraagd om de plek te ontruimen. Met hen is overeengekomen, dat ze op de Kwakoemarkt mogen verkopen, aldus Starnieuws vanochtend, maandag 24 augustus 2015.

Het commissariaat moest gisteren weer de politie om assistentie vragen. De venters hadden vrijdagavond te horen gekregen, dat ze illegaal bezig waren. Maar, gisteren waren ze toch weer op de plek van waar ze verwijderd waren. De leiding van het districtscommissariaat wil voorkomen, dat die plek ingenomen wordt door groenteverkopers, omdat het een andere bestemming heeft.

Districtscommissaris Jerry Miranda is al geruime tijd bezig om overtreders van de wet aan te pakken. Zo zijn afgelopen weekend geluidsovertreders in onder andere Leonsberg- en Wilheminastraat weer tot orde geroepen. Enkele voertuigen zijn door de politie in beslag genomen. Opgemerkt werd, dat er mensen zijn die zonder kentekenplaat rijden. Het commissariaat is samen met de politie actief bezig om overtreders aan te pakken.

Casino's op Curaçao willen vrijstelling van rookverbod

'Mosterd na de maaltijd'

'Tijdens wetgevings- traject zweeg de VCE'


De Vereniging van Casino Eigenaren (VCE) op Curaçao wil vrijstelling van het rookverbod, terwijl de Landsverordening al goedgekeurd is door de Staten. Dat blijkt uit een schrijven van de VCE aan Statenvoorzitter Mike Franco, zo bericht vandaag, 24 augustus 2015, het Antilliaans Dagblad.

De indieners van het wetsvoorstel, onder andere PAIS, spreken van ‘mosterd na de maaltijd’, want gedurende het hele wetgevingstraject heeft de VCE niets van zich laten horen, en nu de wet is aangenomen, probeert de vereniging alsnog een uitzonderingspositie te krijgen. De VCE wijst erop dat het rookverbod tot inkomstenderving leidt, omdat rokende gokkers niet meer naar het casino komen.

De VCE haalt onderzoek in de Verenigde Staten aan waaruit zou blijken, dat casino’s slechter draaien in staten waar het rookverbod is opgelegd. In de brief staat: 'Heeft de regering rekening gehouden met de impact van het rookverbod op de al worstelende gaming industrie? Ten eerste moet de overheid rekening houden met de werkgelegenheid in casino’s en met grote belastinginkomsten die de casino’s opleveren, belastinginkomsten die groter zijn dan van bars en restaurants. Ook wordt schade toegebracht aan leveranciers van casino’s.'

Verder stelt de vereniging zich op het standpunt dat de industrie zelf wel mag bepalen of het al dan niet toelaten van rokers een eigen commerciële keuze en overweging moet zijn. Als voorbeeld wordt gesteld het Otrobanda Casino dat er vrijwillig voor gekozen heeft non-smoking te zijn. De brief is ondertekend door de VCE-leden Paradise Casino, Hill Ross Casino, Golden Beach Casino, Princess Beach Casino, Hilton Casino, Pelicaan Casino, Veneto Casino, San Marco Casino en Sahara Casino. Uit dit lijstje blijkt dat Otroband

Regeringspartij PAIS op Curaçao wil regeertermijn van vier jaar afmaken

'Je wilt dit werk niet onderbreken door akkefietjes die op politiek niveau gaande zijn'

Samenwerken binnen coalitie werd moeilijker na moord op Helmin Wiels


Als het aan coalitiepartij PAIS op Curaçao ligt wordt de regeertermijn van vier jaar afgemaakt. 'Laten we de continuïteit bewaren en het werk afmaken dat in gang is gezet. Je wilt dit werk niet onderbreken door akkefietjes die op politiek niveau gaande zijn', zegt vicepremier en minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst vandaag, maandag 24 augustus 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Samen met Statenvoorzitter Mike Franco was hij zaterdag te gast bij het radioprogramma Wat een Week! op Paradise FM. Ook Franco vindt dat het werk van de drie PAIS-ministers - Van der Horst, Nelson Navarro (Justitie) en Stanley Palm (Economische Ontwikkeling) - niet moet wijken voor conflicten die er gaande zijn. 'Het is voor het land veel belangrijker dat zij doorgaan. Belangrijker dan dat Marvelyne Wiels wel of niet Gevolmachtigde minister blijft.'

Volgens Van der Horst is het belangrijk dat niet elke twee jaar het roer wordt omgegooid, maar dat een regering de volle vier jaren de tijd krijgt om beleid uit te werken. Volgens Franco is het belangrijk dat er wordt uitgevoerd wat op papier is gezet. 'Als dat niet meer mogelijk is moeten we daar onze conclusies uit trekken.'

Dat er spanningen zijn binnen de coalitie ontkennen de PAIS-leden niet. Het samenwerken is lastiger geworden toen Helmin Wiels werd doodgeschoten. Franco: 'De afspraken die vooraf werden gemaakt, waren met hem. Als je gaat onderhandelen doe je dat in kleine groepjes. Hij was daar namens Pueblo Soberano (PS) bij samen met Asjes. Op het moment dat Wiels wegvalt en je gaat praten over gemaakte afspraken, wordt het moeilijk na te gaan bij hem want hij is er niet meer. Het is duidelijk dat er verschillende stromingen binnen PS zijn met andere belangen, maar we zitten met ze in de coalitie. We kunnen ervoor kiezen ermee te stoppen of we kunnen ervoor kiezen er het beste van te maken.'

Dat PAIS en PS over bepaalde punten een hele andere visie hebben, wisten de partijen van tevoren. Volgens Franco was iedereen verrast dat Wiels na de verkiezingen niet met de oude coalitie verder wilde. 'We hebben een algemene ledenvergadering gehouden, wat gingen we met die vier zetels doen? Ga in godsnaam in op die uitnodiging, werd er gezegd, men wilde niet dat MFK weer met PS ging samenwerken. We hebben iedereen erop gewezen dat onze partijprogramma’s en ideologieën soms op bepaalde punten lijnrecht tegenover elkaar stonden, en het dus moeilijk was om grote stappen vooruit te doen in zo’n coalitie.'

Het takenkabinet is aan de slag gegaan met de punten waar overeenstemming over was, zegt Franco, namelijk het saneren van de financiën en de aanwijzing die er toen was. 'De punten waarop we lijnrecht tegenover elkaar stonden hebben we geparkeerd. Elke minister heeft vervolgens de ruimte gekregen om op zijn ministerie de plannen uit te werken, er is afgesproken niet met elkaar in conflict te gaan over elkaars ministerie anders zouden we niet vooruitkomen.'

Dat de coalitie nu angstvallig in stand wordt gehouden om te voorkomen dat MFK-leider Gerrit Schotte weer aan het roer zou komen te staan, ontkracht Franco. Dat zou niet de reden zijn geweest waarom tegen de motie omtrent Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels is gestemd. 'Als we vorige week de stekker eruit hadden getrokken, zou het nog vier maanden duren voor er verkiezingen zouden zijn. De zaak Babel wordt 8 september behandeld. Dat zou dus geen reden zijn om te zeggen we stemmen niet tegen Wiels.'

Van der Horst wil in elk geval nog een aangepaste pensioenregeling bewerkstelligen voor zijn termijn er op zit. 'We zijn in oktober 2013 begonnen met de kosten van het overheidsapparaat met 230 miljoen gulden te verlagen. Dat is nogal wat in de komende vijf jaar, het neemt zijn tijd om daarover te praten. Dit heeft geleid tot het tekenen van zes convenanten, die zijn samen goed voor 190 miljoen gulden. Het laatste heikele punt wat uit onderhandeld moest worden is de pensioenregeling. Er is geen tijd meer voor door onderhandelen, we moeten door anders komt onze meerjarenbegroting in de problemen.'

Voorzitter NPS-Nederland vindt dat bestuur Rusland moet aftreden

'Alleen met een interim-bestuur met klinkende namen kan verder afglijden van de NPS gestopt worden'


Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) moet per onmiddellijk terugtreden. Een interim-bestuur bestaande uit ervaren NPS’ers die in het verleden in de regering en in De Nationale Assemblee (DNA) zitting hebben gehad, moet de partij de komende periode gaan leiden om orde op zaken te stellen. 'Alleen met zo’n interim-bestuur kan verder afglijden van de NPS gestopt worden', zegt de voorzitter van NPS-Nederland, John Waalring, op persoonlijke titel vandaag, maandag 24 augustus 2015, in de Ware Tijd.

Waalring vindt dat Rusland alle ondersteuning moet blijven genieten als fractieleider van de NPS in DNA, maar voorspelt verdere afgang van de partij indien het partijbestuur Rusland verder aanblijft. Eventueel terugtreden van andere prominente leden sluit hij niet uit.

Waalring betreurt het als 'echte NPS'er' dat John van Coblijn de partij heeft verlaten. Het interim-bestuur moet de verloren zonen en dochters terughalen in de partij en een hoofdbestuursverkiezing organiseren, waarvoor Gregory Rusland zich opnieuw kandidaat kan stellen als voorzitter, aldus Waalring. 'Maar, voor nu is het echt beter dat het bestuur Rusland terugtreedt en dat er een interim-bestuur komt met klinkende namen.'

Zelf wil Waalring geen namen noemen van personen die in het interim-bestuur zitting moeten nemen. Ook geeft hij zijn mening niet over een eventueel interim-voorzitterschap door Ronald Venetiaan, die de partij jaren heeft geleid. Wel zegt Waalring, dat er genoeg personen zijn die geschikt zijn voor het interim-bestuur.

Zelf acties ondernemen om tot een interim-bestuur te komen zal Waalring niet doen. NPS'ers zijn volgens hem verstandig genoeg om te beseffen dat er een interim-bestuur moet komen.

SP Tweede Kamerlid Van Bommel zoekt onderwerpen en vragen voor debat over Suriname/Nederland

Debatissues zijn zeker voor Van Bommel prijs vliegtickets en verkiezingsuitslag


Onderwerpen, vragen en opmerkingen over Suriname en de Surinaamse gemeenschap in Nederland kunnen bij het Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij gedeponeerd worden. Hij heeft dit per e-mail onder de aandacht gebracht van Surinaams-Nederlandse organisaties en personen. Het gaat om thema's die in een twee uur durend Kamer debat op 9 september zouden moeten worden besproken. Dit bericht de Ware Tijd maandag 24 augustus 2015.

De Suriname-woordvoerders in de Tweede Kamer zullen namens hun fractie een bijdrage leveren. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) zal reageren en ingaan op de actuele relatie tussen beide landen.

Hoewel de spreektijd van Van Bommel beperkt is, zegt hij te zullen trachten zoveel mogelijk zaken aan de orde te stellen. De prijs van vliegtickets en de verkiezingsuitslag komen in elk geval aan de orde. Van Bommel is zeer verheugd over het feit dat de Tweede Kamer terugkeert naar de traditie om regelmatig over Suriname te debatteren.

'Alleen al wegens het feit dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking direct of indirect banden heeft met Suriname maakt het logisch dat we de relatie tussen onze landen en de ontwikkelingen in het land goed volgen en bespreken.'

Diverse Surinaams-Nederlandse organisaties spelen in op het Kamer-debat en voorzien Kamerleden van informatie.

Vrouwen bezetten bijna alle topfuncties binnen MinOWC


Minister Peneux: Raad van Ministers moet benoemingen nog formaliseren


Vrijwel alle topfuncties binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zullen door vrouwen worden ingevuld. Naast de directeur Onderwijs, komen ook het onderdirectoraat onderwijs (ODOND) en dat van financiële zaken in handen van vrouwen. Dit bevestigt minister Robert Peneux vandaag, maandag 24 augustus 2015, op Starnieuws. De namen van de topvrouwen wil de bewindsman nog niet onthullen, omdat via de Raad van Ministers zaken nog geformaliseerd moeten worden.

'Al die vrouwen zijn volledig bevoegd. Het gaat om volwaardig kader dat naar voren wordt geschoven.' De minister prijst de vrouwen en zegt, dat zij in het bezit zijn van een MO-B akte of doctoraal. Volgens hem heeft de aankomend directeur een economische achtergrond terwijl de ODOND MO-B Pedagogiek op zak heeft.

In zijn maidenspeech had de minister al aangekondigd, dat zijn opvolger ook een academische graad zou moeten bezitten. 'Een wetenschappelijk gevormd mens, vakbekwaam, die uiteindelijk samen met de minister doelen kan stellen.' Na zijn aanstelling werd ODOND Roy Narain, volgens Peneux de meest ervaren persoon op het departement, met de waarneming belast.

De minister weerspreekt, dat Narain is bedankt door hem. Peneux stelt, dat de voormalige ODOND vrijwillig heeft bedankt. 'Ik ben zeer tevreden over en dankbaar voor de bijdrage die meneer Narain in de afgelopen 40 jaar heeft geleverd aan het onderwijsgebeuren. In alle functies heeft hij zijn kunnen getoond en getracht het onderwijs naar een hoger niveau te tillen', stelt Peneux.

Narain heeft gediend als hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs, directeur Avond-HAVO en ODOND.

'Melkboeren maandelijks door Melkcentrale uitgebuit voor Srd 500 met smoesjes'

'Wij zullen onze koeien door LVV zelf laten onder- zoeken'

'Wij zullen LVV onverwacht verrassen en ze niet op de hoogte stellen van onze komst met 300 koeien'


‘De melkboeren worden maandelijks door de Melkcentrale uitgebuit voor Srd 500 met smoesjes over een laag vetgehalte van geleverde koeienmelk, terwijl dezelfde melk en de bijproducten voor de gebruikers/consumenten voor de volle prijs wordt verkocht.’ Dit zegt de onlangs gekozen nieuwe voorzitter van de veehouders bond Mukesh Ramlagan afgelopen weekeinde, 22 en 23 augustus, in het Dagblad Suriname Online.

Er zijn gevallen waarbij Srd 3.000 tot Srd 4.000 van de boeren wordt ingehouden.

‘Wij zullen nu niet stilzitten. We kunnen geen ruzie meer hebben in onze gezinnen, omdat wij geen geld hebben om onze kinderen naar school te sturen. Wij gaan nu met 300 melkkoeien naar de Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om te laten onderzoeken wat het probleem is. We zullen geen ruzie maken. We zullen onze koeien door LVV zelf laten onderzoeken. We hebben ons al voorbereid met aanhangwagens, trailers en trucks voor het vervoeren van de melkkoeien. We zullen LVV onverwacht verrassen. We zullen LVV niet op de hoogte stellen van onze komst, anders zullen ze ons blokkeren’, zegt de voorzitter. Indien blijkt dat de kwaliteit van de melk werkelijk niet goed is, zullen wij onze schadevergoeding bij LVV aanvragen’, zegt Ramlagan.

Ramlagan geeft aan de topman van het ministerie van LVV al geruime tijd in dit verband te willen spreken, maar het is hem tot de dag van vandaag niet gelukt. De boeren moeten volgens Ramlagan veel geld uitgeven om de kwaliteit van de melk op niveau te houden.

Het ministerie van LVV- in het bijzonder het onderdirectoraat Veeteelt – promoot al enige tijd kunstmatige inseminatie (KI) onder de veeboeren. Kunstmatige inseminatie is het proces, waarbij zaad van een stier wordt gecollecteerd, verdund en ingevroren om kunstmatig in te brengen in de baarmoeder van de koe. Elke veeboer die de melkproductie van zijn dieren wil verbeteren, komt in aanmerking voor KI. De KI-dienst van LVV is belast met het inseminatieproces en heeft als doel zaad van stieren met goede kwaliteit aan veehouders ter beschikking te stellen. Bij de KI-dienst wordt gebruikgemaakt van stieren, waarvan bekend is dat hun ‘dochters’ een goede melkproductie hebben. Ramlagan vindt dus dat de boeren onrecht wordt aangedaan. Of de KI verloopt niet goed of Melkcentrale dupeert de boeren.

NDP-politica Warsodikromo: 'Wat nu gebeurt is onmenselijk, het kan zo niet doorgaan'

Binnenkort behandeling ontwerpwet Dierenwelzijn in Assemblee

Dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf: 'Dieren worden niet meer gezien als levende wezens, maar als objecten.'


Dierenmishandelaars en alle anderen die op welke wijze dan ook dieren leed bezorgen, mogen zich voorbereiden op strenge straffen zoals een boete van Srd 10.000 en of gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Dit zegt NDP-parlementariër Jenny Warsodikromo (zie foto), voorzitter van de commissie van rapporteurs van de ontwerpwet Dierenwelzijn, vandaag, maandag 24 augustus 2015, in de Ware Tijd.. Ze zet zich in om het ontwerp spoedig klaar te krijgen voor openbare behandeling. 

'Wat er nu gebeurt, is onmenselijk. Het kan zo niet doorgaan. Prachtig en geweldig', reageert dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf. Haar stichting 'Henk Abrahams', die opkomt voor dierenwelzijn, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de ontwerpwet. Ze zegt dat het erg gesteld is met de behandeling van dieren in Suriname en spreekt zelf van een mentaliteitsprobleem. 'Dieren worden niet meer gezien als levende wezens, maar als objecten.'

De activiste pleit voor een omscholing in de wijze waarop personen omgaan met hun dieren.

Ze zegt verder, dat de politie, ondanks dat die wettelijk bevoegd is om streng op te treden, nogal mild omgaat in gevallen van dierenmishandeling. Met de wet die nu wordt voorbereid hoopt de activiste dat er een aparte afdeling in het politiekorps wordt ingesteld die toezicht daarop zal houden.

De wet werd in november 2014 ingediend door de parlementsleden Jennifer Geerlings-Simons (NDP), Carl Breeveld (DOE), Noreen Cheung (toenmalig NDP), Ruth Wijdenbosch (NPS) en Henk Ramnandanlal (PALU). De wet was al enige tijd voorbereid, maar indiening bij het parlement bleef uit. In 2010 was er zelfs al een commissie samengesteld om daaraan te werken.

Parlementslid Girjasing (VHP): 'Situatie Veerplein te Meerzorg niet meer uit te houden'

Onhygiënische situatie door ontbreken sanitaire voorzieningen


De situatie op het Veerplein te Meerzorg n het district Commewijne is niet meer uit te houden. ‘De locatie waar meer dan duizend burgers dagelijks de oversteek per boot doen, ontbeert sanitaire voorzieningen. Het gevolg is dat men plast tegen gebouwen aan en hun behoefte doet in het struikgewas. Zelfs maandverband slingert rond in de omgeving. Dit is de reden waarom wij het initiatief willen nemen om toiletten te bouwen.’  
Dit zegt het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing in de webditie van het Dagblad Suriname in het weekeinde van 22 en 23 augustus 2015.

Te midden van deze onhygiënische situatie zijn er ook nog eens eetgelegenheden gevestigd op het Veerplein, hetgeen de aanpak volgens de politicus alleen maar dringender maakt.

Hij heeft inmiddels een brief gestuurd naar de districtscommissaris, waarin het voornemen om openbare toiletten te bouwen is vermeld en waarin het verzoek wordt gedaan aan om een locatie voor de bouw van de toiletten aan te wijzen.

Er zijn in feite wel openbare toiletten op het Veerplein aanwezig, maar deze zijn om onbekende redenen al jaren voor het publiek gesloten. Girjasing denkt dat ze vermoedelijk aan een particulier behoren, die ze niet of niet meer ter beschikking wil stellen.

De kosten voor de bouw van de nieuwe openbare toiletten zullen voor rekening komen van Girjasing zelf, zijn Stichting Vrienden van Commewijne en het lokaal bedrijfsleven. Het wachten is nu op de districtscommissaris voor het vinden van een geschikte locatie op het Veerplein. Er zal volgens Girjasing wel een kleine bijdrage gevraagd worden voor het gebruik en het schoonhouden van de openbare toiletten.

Vier recreatieoorden te Para verboden gebied verklaard voor bezoekers door districtscommissaris

Tuna, Kamp Sranang Watra, Mamini en zwemgelegenheid Cabendadorp voldoen niet aan de voorwaarden certificatie


Districtscommissaris John de la Feunte van Para verbiedt personen de recreatieoorden Tuna, Kamp Sranang Watra, Mamini en zwemgelegenheid Cabendadorp te bezoeken. Ze voldoen niet aan de voorwaarden voor certificatie. Het gaat onder andere om het ontbreken van lifeguards en sanitaire voorzieningen. Ook moeten uit kreken, waarin gezwommen wordt, obstakels zoals boomstammen verwijderd worden. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 24 augustus 2015.

Deze voorzieningen kunnen volgens De La Fuente niet op korte termijn in orde komen. 'Als deze recreatieoorden toch bezoekers toelaten zullen we ze, in samenwerking met de politie, onmiddellijk sluiten en hen een boete opleggen', aldus De la Fuente.

De controle wordt uitgevoerd door onder meer de politie, brandweer en bestuursambtenaren. De districtscommissaris wijst erop, dat zeker vijftien recreatieoorden in Para gecertificeerd zijn, waaronder Blaka Watra, Overbridge, White Beach, Carolinakreek, Jungle Camp Carolina en Paloeloe. De certificatie, een initiatief van oud-districtscommissaris Jerry Miranda (zie foto), wordt aan de ingang van deze centra op een bord, geplaatst door het districtscommissariaat, aangegeven.

Volgens De la Fuente zijn 27 recreatieoorden geregistreerd, maar badplaatsen zoals Leguana Park houden hun poorten gesloten. Hij heeft zich vrijdag georiënteerd bij diverse recreatieoorden om te kijken of ze voldoen aan de voorwaarden zoals lifeguards, markering van de diepte op verschillende plaatsen in de kreken en de aanwezigheid van een goed uitgeruste EHBO-voorziening. Veel oorden hadden eerder weinig of geen lifeguards en de hygiëne van de eettentjes liet wel eens te wensen over.

De la Fuente zegt dat voor sommige recreatieoorden lifeguards duur zijn en dat zij hun personeel daarom zelf laten trainen door een erkend bedrijf.

Ernstige zorgen onder inheemsen dorpen Palumeu en Tepu over goudrush

Vier vliegtuigen met allerlei goudzoekers- materieel landen te Palumeu

Minister Dodson: 'Goudzoekers aan het werk zonder toestemming dorpsgemeenschap'

Bewindsman spreekt vandaag met kapitein Padoe van Palumeu


De inheemse gemeenschap van Palumeu en Tepu maakt zich ernstige zorgen over een goudrush die is ontstaan in hun gebied. Vier vliegtuigen zijn 6 augustus geland te Palumeu met allerhande zaken voor goudwinning. Van een ATV, benzine tot een gouddetector en goudmachines zijn naar het gebied vervoerd. De gemeenschap staat versteld van al deze activiteiten, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 24 augustus 2015.

De volgende dag zijn de mannen met het materieel de Palumeurivier opgegaan. Volgens informatie van de inheemse gemeenschap wordt aan goudwinning gedaan voorbij het Kasikasima gebergte. Het is een zeer zorgwekkende situatie, zegt kapitein Pesife Padoe (zie foto) van Palumeu.

De goudzoekers wilden eerst een vliegveld in de omgeving maken, maar na tegenstand van de gemeenschap is dat uitgebleven. 'Het is ons leef- en woongebied. We keuren de goudwinning in ons gebied helemaal af. We leven van het gebied en willen niet dat het vervuild raakt', zegt de kapitein.

Ondernemer Orlando Sabaja beweert echter, dat hij de bevoegdheid heeft van het hoogste gezag om in het gebied goud te winnen.

'We weten ons geen raad en staan machteloos. We vragen aan het bevoegd gezag om te handelen', zegt de kapitein, die in Paramaribo is om te zoeken naar een oplossing.

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vanochtend een ontmoeting met kapitein Pesife Padoe. De bewindsman zegt, dat hij gisteren al een telefonisch onderhoud heeft gehad met de kapitein. Padoe heeft aangekaart, dat mensen in het gebied naar goud zoeken, zonder toestemming van de dorpsgemeenschap.

De bewindsman zegt geschrokken te zijn, toen hij vernam dat goudzoekers met vliegtuigen in het gebied zijn aangekomen en de Palumeurivier opgevaren zijn. 'Deze zaak zal grondig worden onderzocht. Als eerste is het onderhoud met de kapitein', aldus Dodson mee.

Dodson wijst er op dat de hele sector aangepakt zal worden. Milieu is een belangrijk onderdeel in het regeerakkoord. Niet alleen de illegale activiteiten in de goudsector, maar ook zandafgravingen en andere activiteiten die een ernstige bedreiging voor het milieu vormen, zullen worden aangepakt. De minister zegt dat de klacht van de kapitein alle aandacht zal krijgen van het ministerie.

Dronken agent belandt met auto in trens

Diender stapt al slingerend uit auto en naar huis gelopen

 
Onderinspecteur N., te werk gesteld bij de Centrale Meldkamer (CMK) van het Korps Politie Suriname, is donderdagmiddag, zo bericht het Dagblad Suriname in haar webeditie van zondag 23 augustus 2015, met zijn voertuig in de trens beland (Bron foto: Dagblad Suriname) in het ressort Santo Boma. 

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de politieman onder invloed van alcohol verkeerde. Op een gegeven moment kwam hij met zijn wagen in de trens terecht, omdat hij vermoedelijk de controle over het stuur had verloren. Mensen die het ongeluk van nabij zagen gebeuren herkenden de bestuurder als de politieman die in die omgeving woont.

Hij is slingerend uit de wagen gekomen en is snel te voet naar huis gelopen. Thuis aangekomen heeft de dronken politieman zich opgesloten in zijn woning.

De politie van het ressort zou een en ander hebben gerapporteerd aan de korpsleiding. Het voertuig moest met een takelwagen uit de trens worden gesleept. Het onderzoek duurt voort.

TCT-minister stopt uitgifte nieuwe busvergunningen

Rusland wil grondige evaluatie aantal vergunningen


Stop uitgifte busvergunningen vanwege groot parkeerprobleem centrum Paramaribo


De minister van Transport, Communicatie en Toerisme Andy Rusland heeft afgelopen vrijdag met onmiddellijke ingang de uitgifte van nieuwe busvergunningen voor openbaar vervoer gestopt. Vergunningen die binnenkort vervallen, worden voorlopig niet verlengd. De bewindsman wil een grondige evaluatie van het aantal vergunningen, inzicht in het aantal aanvragen en in de hoeveelheid vergunningen die momenteel klaar worden gemaakt voor uitgifte, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd in het weekeinde van 22 en 23 augustus 2015.

De bewindsman zegt dat hij op de eerste plaats tot stopzetting van busvergunningen is overgegaan vanwege het grote parkeerprobleem in de binnenstad. 'We weten dat we een gigantisch parkeerprobleem hebben, voornamelijk omdat er te veel busvergunningen zijn uitgegeven. Ik heb daarom alle vergunningaanvragen aangehouden. Aangezien de situatie onoverzichtelijk is, moeten we terug naar een nulpunt en van daaruit de zaak ordenen.' Bij het zoeken naar een uitkomst zullen ook voorstellen uit het verleden, over het ontlasten van de binnenstad, onder een vergrootglas gelegd worden.

Hij was vrijdag voor een kennismakingsbezoek bij de afdeling Openbaar Vervoer. Daar zette hij het voorgenomen beleid in grote lijnen uiteen en het personeel maakte van de gelegenheid gebruik om wensen en grieven naar voren te brengen.

Medewerkers hebben zich onder andere beklaagd over de moeilijke werkomstandigheden. Vooral buscontroleurs hebben het zwaar te verduren. Ze worden regelmatig bedreigd of anderszins onheus behandeld door buschauffeurs, zonder dat het ministerie tegen deze bestuurders maatregelen neemt.

Ook de wanordelijke situatie bij busvergunningen werd besproken. Voor veel routes zijn zoveel vergunningen verstrekt, dat bushouders nauwelijks redelijk verdienen. Minister Rusland wil een goede inventarisatie maken van de knelpunten.

Nadat er een helder beeld van de problemen zal zijn, zal een 'actiegericht taakprogramma ter ondersteuning van het algemene beleid van de regering worden uitgevoerd'.

Omwonenden hebben geen problemen met helikopterairstrip Gum Air te Kwatta

Geen brandstofopslag Gum Air aan Gummelsweg te Kwatta


Er zijn op een publieke bijeenkomst geen wanklanken geuit over de geplande helikopterairstrip aan de Gummelsweg te Kwatta van vliegmaatschappij Gum Air. Dat zegt Moedio Tirtotaroeno, projectcoördinator van het milieueffectenrapport dat Sugrema Consultancy onlangs heeft uitgebracht over de aan te leggen airstrip. Het rapport is tijdens een openbare bijeenkomst besproken met onder andere buurtbewoners, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de Luchtvaartdienst, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd in het weekend van 22 en 23 augustus 2015.

'Aan het einde van de vergadering hebben de mensen geapplaudisseerd', beweert Tirtotaroeno. Vanwege het feit dat maar één vraag zou zijn gesteld, concludeert hij dat de presentatie duidelijk was. Die vraag werd gesteld door een NIMOSs-vertegenwoordiger, die wilde weten waar de brandstof zal worden opgeslagen. Gum Air zal hiervoor gebruikmaken van mobiele tankwagens zoals het bedrijf ook doet op Zorg en Hoop.


De vliegmaatschappij moet volgens het rapport onder meer de geluidoverlast zo veel als mogelijk beperken. Hiervoor moeten de helikopters de vliegroute volgen zoals bepaald door CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname), de burgerluchtvaartautoriteit.

De maatschappij moet trachten het vliegen over woonwijken te vermijden. Het aantal opstijgingen en landingen moet beperkt blijven tot maximaal twee per uur.

Gum Air heeft al sinds oktober 2014 een ontheffing van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme voor het aanleggen en exploiteren van een heliport. Die vergunning is afgegeven, omdat de vliegmaatschappij een goede reputatie heeft bij de overheid. Tirtotaroeno verwacht dat Suriname geld zal verdienen met deze nieuwe heliport, omdat bedrijven die olieboringen verrichten bij de kust behoefte hebben aan helikopterdiensten.