dinsdag 25 augustus 2015

Minister Noersalim bezoekt CBB


BiZa-bewindsman maakt kennis met staf en overig personeel

(Bron foto: BiZa)

Noersalim wil gaan werken aan verbeteren werkomstandigheden CBB-personeel


Minister Mohamed Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft maandag een werkbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Hij maakte kennis met de totale staf en de medewerkers van deze werkarm van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit bericht het ministerie dinsdag 25 augustus 2015 in een persbericht.

De bewindsman hoorde de medewerkers aan en was getuige van de omstandigheden waarin het werk gedaan moet worden. Hij riep een ieder op door te gaan met hun belangrijke werk, aangezien het CBB een uitermate belangrijk instrument is voor de overheid en de totale samenleving, zo sprak de minister.

Hij gaf verder aan, dat er gewerkt wordt met het onlangs gesloten regeerakkoord als basis. Hij riep de medewerkers en staf op effectief en efficiënt het werk voort te zetten.

Minister Noersalim, die deskundige is op ICT-gebied, zei dat dit een belangrijk middel zal zijn om de dienstverlening naar de gemeenschap toe verder te verbeteren. Hij hoorde de problemen van de diverse afdelingen aan en gaf de garantie binnen niet al te lange tijd samen met de directie van Binnenlandse Zaken naar mogelijkheden te kijken om de werkomstandigheden te verbeteren.

De bewindsman knoopte ook spontaan gesprekken aan met burgers die in de rij stonden om zaken te doen om van hen te vernemen wat ze van de dienstverlening vinden. Hij heeft voor zijn bezoek aan het CBB reeds op het hoofdkantoor van het ministerie gesprekken gevoerd en kennis gemaakt met functionarissen en medewerkers. Het ligt in de bedoeling de komende tijd landelijk bezoeken te brengen aan de overige werkarmen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Drie Chinese vrouwen pakken dief in de kraag

Agenten arriveren pas 26 minuten later....


Drie Chinese vrouwen hebben gistermiddag rond twee uur een dief gepakt. Die had in een supermarkt op de hoek van de Waaldijkstraat en Drambrandersgracht in Paramaribo een pak bol en een kuipje vla gestolen. De dief koos hierna het hazenpad, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 25 augustus 2015.

De vrouwen, die op dat moment in de supermarkt waren, renden hem achterna. In de Zwartenhovenbrugstraat konden ze de dief in de kraag vatten waarop ze de politie inschakelden.

Maar, de agenten bleken 26 minuten nodig te hebben om vanuit hun bureau Nieuwe Haven op de plek aan te komen waar de vrouwen de dief staande hielden. Wachtende op de politie had de dief alle vier bollen uit het pak opgegeten en de vla genuttigd. De bewijsmiddelen waren dus door de dief opgegeten. De diefstal is echter op camerabeelden vastgelegd.

Pogingen van omstanders om de Chinezen te betalen voor de bol en vla en de dief vrij te laten  mislukten. ‘Skowtu moes kong. Wis a tek langa, wo waktie deng’, zei een van de Chinese vrouwen.  

(Bron foto: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname - Gezicht dief deels onherkenbaar gemaakt door Red. De Surinaamse Krant)

VHP-parlementslid Sharman: 'Samenleving mag niet dupe worden van het slecht beleid van politieke toppers'

'Laat politieke top in haar eigen uitgaven gaan snoeien'


Als het aan het VHP-Assembleelid Dew Sharman ligt, dan kan de opkomende druk op de samenleving enigszins verlicht worden, wanneer de politieke top in haar eigen uitgaven gaat snoeien. Sharman zegt vandaag, dinsdag 25 augustus 2015, in het Dagblad Suriname, dat de opkomende financiële problemen iets is waarover duidelijk gewaakt moet worden. 

Gezien de vele adviezen die onlangs door het Financieel Economisch Platform (FEP) bij president Desi Bouterse zijn ingediend, doet hij een beroep op autoriteiten om ervoor te zorgen dat de samenleving niet de dupe wordt van het slecht beleid van politieke toppers. ‘Ik zie een heleboel maatregelen die voorgesteld zijn, maar ik zie tegelijkertijd nergens in de begroting van het kabinet van de president dat er besnoeiing komt’, stelt de politicus.

Van het kabinet wordt volgens Sharman niet eens een verslag gemaakt waar gelden precies gaan, terwijl er vaak aangegeven wordt dat dit een van de grootste geldverspillers is. Het gaat volgens Sharman ook om staatsbedrijven als Telesur, Staatsolie en de NV EBS, waar politieke toppers in allerlei luxe en weelde leven. Hier ontvangen de mensen torenhoge salarissen die gepaard gaat met luxe privileges. ‘Er moet nu wel eens een einde aan komen’, aldus de politicus.

Sharman zegt ook, dat hij hoopt dat nu uiteindelijk de politieke wil aanwezig zal zijn om alle staatsbedrijven door te lichten. Hierdoor kan in ieder geval de efficiëntie binnen deze bedrijven verbeterd worden, waardoor met minder geld veel beter gepresteerd kan worden. De politicus geeft aan, dat men wel moet begrijpen dat zaken binnen deze bedrijven behoorlijk krom in de afgelopen jaren zijn gegroeid, waardoor een heleboel politieke vrienden en loyalisten in de top van de bedrijven zijn komen te zitten. Bij het doorlichten zal de regering dan tegen het scheenbeen van haar eigen mensen moeten trappen. ‘Daar moet je de guts voor hebben. Gezien de financiële problemen moet er niet voor geschroomd worden om deze maatregelen te treffen. Ook al gaat het om je eigen vrienden’, aldus Sharman.

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft onlangs gezegd, dat de verhoging van energietarieven niet zonder meer uitgevoerd zal worden, zolang de transparantie binnen de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) niet is bewezen. Sharman zegt in een reactie, dat hij ervan uitgaat dat de regering haar huiswerk goed maakt alvorens over te gaan tot het invoeren van zulke impopulaire maatregelen. Volgens hem moet er bijvoorbeeld gekeken worden naar de subsidies vanuit de overheid naar de EBS en de SWM. Bij waterleidingsbedrijf SWM is volgens hem in het afgelopen jaar een aantal miljoenen gesubsidieerd. Maar, dit bedrag is in vergelijking met de uitgaven van het Kabinet van de President veel lager. Bij de EBS wordt er echter veel meer geïnvesteerd, terwijl de directeur volgens het CLAD-rapport slordig is geweest met zijn uitgaven. Indien zaken hier goed worden doorgetrokken, vindt hij niet dat tariefsverhoging nodig zal zijn. ‘Breng een beetje eerlijkheid en efficiëntie binnen deze bedrijven. Als er voortaan geen verspilling plaatsvindt, zijn wij allen dan geholpen’, aldus de politicus.

Volgens Sharman moet er eerst goed afgewogen worden welke impopulaire maatregelen te verantwoorden zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit, dat het volk nog met de maatregelen zal kunnen leven. Het probleem dat volgens hem erbij komt kijken is, dat het merendeel van de samenleving het al moeilijk heeft. De regering moet volgens hem betere keuzes maken. Hij stelt voor de samenleving goed te informeren over de in te voeren maatregelen. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de regering om de samenleving goed te informeren en de mensen hierop voor te bereiden’, aldus Sharman.

Hij benadrukt dat er een vangnet moet zijn om de meest kwetsbare groepen op te vangen. Een gefaseerde invoer wordt daarom ook door de parlementariër voorgesteld.

Export organische acerola (kers) naar Europa


LAL Farms in Commewijne teelt op areaal van 40 hectare acerola kersDe in Suriname welbekende kers, ook bekend als de West-Indische Kers of acerola (Latijns/wetenschappelijke naam Malpighia punicifolia), wordt tegenwoordig verwerkt door het bedrijf LAL Farms en in grote hoeveelheden geëxporteerd naar Europa. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vandaag, dinsdag 25 augustus 2015, in een persbericht.

LAL Farms is een bedrijf gevestigd in het district Commewijne waar op een areaal van 40 hectare, op professionele wijze, de teelt en verwerking van de acerola kers plaats vindt. Zowel de aanplant als het verwerkingsbedrijf zijn dusdanig ingericht, dat ze voldoen aan de normen die gelden voor organische productie. Beide bedrijfsonderdelen worden jaarlijks geïnspecteerd en gecertificeerd door The institute for Marketecology, dat gevestigd is in Zwitserland. 

LAL Farms is het eerste gecertificeerde bedrijf met betrekking tot organische productie in Suriname; en is het agrarisch bedrijf dat, voedzame organische supplementen exporteert naar Europa.

Het bedrijf levert verse acerola vruchten, acerola sap, acerola puree en acerola concentraat. Elke container die Suriname verlaat richting de Europese markt, bevat ongeveer 12 ton aan acerola producten. 


Binnenkort zal de fabriek worden voorzien van een sproeidroger. Dit zal het mogelijk maken dat eveneens acerola poeder wordt geproduceerd voor export.Na de initiële logistieke en administratieve hobbels, is het nu zover dat export van de producten van LAL Farms soepel verloopt.
 

'Wij zijn er erg trots op dat momenteel volle containers met producten van Surinaamse kersen (acerola), op regelmatige basis, worden geëxporteerd naar Europa', zo schrijft het ministerie. 

'Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de economie en de agrarische sector van Suriname.Het kersenproject van LAL Farms heeft enorm veel ondersteuning gekregen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van de Nationale Ontwikkelings Bank.Het streven is gericht op het bedrijf uitbreiden tot 150 hectare'

Nieuwe politiecommandant Nickerie wil vakantiegangers een veilig gevoel geven

Oedit belast met leiding over districten Saramacca, Coronie en Nickerie en over Apoera en Kabalebo

Alcohol nuttigen vóór supermarkten, drugshaarden en hardrijders worden aangepakt


'Nickerie is zo langzamerhand een trekpleister geworden voor vakantiegangers en wij moeten ze een veilig gevoel kunnen geven.' Dit heeft de nieuwe gewestelijke politiecommandant van Nickerie, hoofdinspecteur Wiedjaikoemar Oedit, op een persconferentie gezegd, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 25 augustus 2015. Hij is aangesteld door de korpsleiding om het politiewerk in het district te verrichten. Zijn primaire taak is te zorgen voor de veiligheid van de gemeenschap.

Oedit is belast met de leiding over de districten Saramacca, Coronie en Nickerie en over Apoera en Kabalebo. Hij heeft de functie overgenomen van Robert Rakijo die vervangen is als commandant van regio West.

Oedit stelt, dat het in de vakantie vrij druk kan worden in Nickerie met diverse activiteiten.  Hardrijders worden gewaarschuwd, omdat niet toegestaan kan worden dat de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar wordt gebracht. De politie zal controle uitoefenen langs de wegen en roekeloos rijgedrag zal conform de bestaande procedure afgehandeld worden.

Ook gepleegde strafbare feiten zullen tot de bodem uitgezocht worden. De plaatsen waar drugs verhandeld worden, de zogenaamde 'drugshaarden', zijn in kaart gebracht. De politie zal verrassingsinvallen plegen en ook deze 'dealers' zullen hun straf niet ontlopen, garandeert Oedit.

Hij drukt de gemeenschap op het hart geen alcohol te nuttigen vóór supermarkten. 'Als je alcohol gekocht hebt in de supermarkt, ga dan naar huis en drink deze dan op je terras, tuin of waar je het thuis prettig vindt. Drinken vóór de winkel kan storend zijn voor andere burgers die hun inkopen komen doen. Dit gedrag kan onder de noemer: verstoring van openbare orde en rust geplaatst worden, en de politie zal niet aarzelen om op te treden. Bovendien zijn er duidelijke vergunningsvoorwaarden waaraan de eigenaar zich dient te houden.'

Volgens statistieken is Nickerie één van de veiligste districten, maar toch is alertheid geboden, aldus Oedit. Nickerie is een grensdistrict en is gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit zoals smokkelpraktijken en mensenhandel en -smokkel. Regulering van de 'backtrack' zou volgens Oedit ideaal zijn, maar zolang er een gedoogbeleid wordt gevoerd, zal de politie controle uitoefenen.

Weduwe bij brand te Flora omgekomen Raymond Henar wil haar ex begraven

Ex-vrouw vraagt procureur-generaal lichaam man aan haar en kinderen af te staan

Echtscheiding nog niet ingeschreven bij Burgerzaken


Er lijkt een juridisch gevecht te ontstaan tussen de 39-jarige weduwe Natascha Henar-Liong A San en de familie van de bij brand overleden Raymond Henar (42). Als het lichaam van de man niet aan haar wordt afgestaan voor de begrafenis, dan dreigt zij met een Kort Geding. Zij wil het lichaam zelf begraven, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 25 augustus 2015.

Raymond kwam op 13 augustus om bij een brand in zijn ouderlijk huis in Flora. Ook zijn vriendin en hun tweeling van zeven maanden zijn daarbij om het leven gekomen. Bij zijn wettige echtgenoot heeft hij twee kinderen van twintig en achttien jaar.

De weduwe heeft de procureur-generaal (pg) schriftelijk verzocht het lijk van haar man aan haar en de kinderen af te staan. Ze wil hiermee voorkomen, dat Raymond als gezin wordt begraven met zijn vriendin en de tweeling. De familie van de man is er voorstander van dat het viertal op één dag begraven wordt en dat er gebruik wordt gemaakt van één aula, maar dit zit de weduwe dwars.

'Ik weiger in een zaal te zitten kijken naar het lijk van een buitenvrouw. Mijn kinderen en ik willen onze man en vader apart begraven.' De pg heeft de lichamen nog niet vrijgegeven, nu blijkt dat de weduwe het lichaam van haar man opeist. Hij heeft in een brief de weduwe laten weten, dat het lijk aan de naaste familie zal worden afgestaan.

Henar-Liong A Sang beroept zich erop, dat haar kinderen ook naasten zijn, dus het stoffelijk overschot komt hun toe. Wat de zaak complex maakt is, dat de weduwe na zeventien jaren huwelijk in 2013 echtscheiding had aangevraagd, nadat gebleken was dat de man een buitenechtelijke relatie had. In mei van dit jaar is de scheiding uitgesproken, maar nooit ingeschreven bij CBB (Centraal Breau Burgerzaken).

Juriste Sharon Geerlings-Headley zegt, dat zolang het huwelijk nog niet is ingeschreven er nog sprake is van instandhouding. Zij zegt dat er vanaf 2003 maar één echtscheidingsgrond wordt gehanteerd en dat is duurzame ontwrichting. De juriste stelt, dat in het geval van het lichaam van de man er sprake is van erven. 'De weduwe en de kinderen erven het lijk.'

Thuiszorgmedewerkster verdacht van dood van een van haar Amsterdamse cliënten verblijft in Suriname

Vrouw diende cliënt begin 2012 fatale injectie insuline toe

Rechtbank Amsterdam wil zaak 9 november behandelen


Een 42-jarige thuiszorgmedewerkster wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van een van haar Amsterdamse cliënten. Ze zou de Amsterdammer begin 2012 een fatale injectie insuline hebben gegeven, waarna ze hem twee keer aan z'n lot overliet. 

Dat schrijft het AD vandaag op basis van het strafdossier van de vrouw, zo bericht de regionale zender RTV Noord-Holland vandaag, dinsdag 25 augustus 2015.

De thuiszorgmedewerkster kwam op 11 januari 2012 's ochtends bij de man thuis. Hoewel hij aanspreekbaar was, leek hij onder invloed van alcohol. Ook was zijn bloedsuikerspiegel erg laag. Hoewel dat voldoende reden is om alarm te slaan, besloot de vrouw geen ambulance op te roepen.
In plaats daarvan gaf ze de man 62 eenheden insuline, wat bij een lage bloedsuikerspiegel dodelijk kan zijn. Vervolgens liet ze de man achter. Toen ze drie uur later terugkwam, lag de man zwaar ademend op de grond. Ze gaf hem een kussentje en verliet de woning. Toen ze opnieuw bij de man langsging, was hij overleden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft inmiddels vastgesteld, dat er veel schortte aan het eenmansbedrijf van de thuiszorgmedewerkster. Het Openbaar Ministerie gaat momenteel na of de huisarts van het slachtoffer ook iets kan worden verweten. Hij was mogelijk op de hoogte van de penibele situatie.

De rechtbank in Amsterdam hoopt dat de vrouw en haar advocaat op 9 november de situatie toelichten. De vrouw is inmiddels in Suriname.

Wijziging Comptabiliteitswet aangenomen door Assemblee

Wijziging moet leiden tot meer transparant en efficiënt opgestelde overheidsbegrotingen


Nadat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vandaag inging op vragen en opmerkingen van Assembleeleden, werd de gewijzigde Comptabiliteitswet met algemene 39 stemmen aangenomen. Met de technische wijzigingen wil de regering het opstellen van de overheidsbegrotingen efficiënter en transparanter maken en dat moet de staatshuishouding ten goede komen, zo is vandaag, dinsdag 25 augustus 2015, te lezen in de Ware Tijd. 

Na de goedkeuring door het parlement stelde Assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons, dat naast wijziging van de begrotingsopstelling, met de aanpassing ook bereikt wordt dat de regering alle vormen van aanbestedingen en gunningen van overheidsopdrachten zal publiceren. Zo wordt een richting ingeslagen van transparantie, effectiviteit, efficiëntie en het voorkomen van fouten en corruptie, zei ze.

Op vragen van parlementariërs stelde minister Hoefdraad, dat er de komende periode een aantal maatregelen en wetten komt om de staatshuishouding en staatsfinanciën beter te organiseren. Ook de interne controle op ministeries zal worden verbeterd of opgevoerd.

De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) zal ook effectiever worden ingezet en waar nodig versterkt. CLAD-onderzoeken die stuiten op vermoedelijke corruptie of fraude zullen aan het Openbaar Ministerie voor justitieel onderzoek worden voorgelegd, aldus Hoefdraad.

Guyana ziet kansen in oplossing grensgeschil Tibiti

Minister van Buitenlandse Zaken Greenidge lijkt deur voor overleg te openen


Guyana ziet goede perspectieven op een permanente oplossing van het grensgeschil met Suriname. Dit zei de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Carl Greenidge, tijdens de begrotingsbehandeling in het Guyanese parlement afgelopen vrijdag. Recente ontwikkelingen zouden dat optimisme voeden. Dit bericht de Times of Suriname vandaag, 25 augustus 2015.


Er is goed contact, ook over het geschil rond het door Guyana bezette Tigrigebied, dat door Guyana New River Triangle wordt genoemd. 'Het verheugt mij mee te delen, dat leden van de Guyana Border Commission en de Nationale Grenscommissie van Suriname vier keer bijeen zijn geweest voor vruchtbare besprekingen', sprak Greenidge. Onder meer worden historische documenten uitgewisseld.

Volgens Greenidge is de kans nu groot op 'consensus over het oplossen van bestaande issues met betrekking tot de Guyanees-Surinaamse grens.' 

Er is een vijfde bijeenkomst gepland die binnenkort plaatsvindt. Volgens de minister worden de relaties tussen Guyana en Suriname steeds beter. Dit in tegenstelling tot de relaties met Venezuela, dat een groot deel van het Guyanese grondgebied opeist.

(Red. De Surinaamse Krant/Kaieteur News, Guyana/Times of Suriname)

Douane Suriname onderschept vaste en vloeibare cocaïne in postpakket

Drugs verwerkt in festivalkoekjes, jerrycan kokosolie, imitatie kentjoor knollen en Chinese tayers
(Bron foto: Korps Politie Suriname)

De douane recherche in Paramaribo heeft een postpakket onderschept met cocaïne. De drugs was verwerkt in verschillende producten die voor verzending waren aangeboden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 25 augustus 2015.

Het gaat om zogenoemde festivalkoekjes, een jerrycan kokosolie, imitatie kentjoor knollen en Chinese tayers. De cocaïne is zowel in vaste als vloeibare vorm verwerkt in de producten.

Het pakket was voor verzending aangeboden aan een postbedrijf in Paramaribo. Behalve de reguliere controle bij postbedrijven, worden de postpakketten op de luchthaven gescand. Bij het constateren van ongeregeldheden wordt het pakket gelicht en geopend.

Het postpakket met de drugs is overgedragen aan de Anti-Narcotica Brigade. De politie werkt aan de opsporing van de verzender van het pakket.

VS en Suriname halen onderlinge banden aan

Subcommissie Commissie buitenlandse betrekkingen Huis van Afgevaardigden VS een dag in Suriname

BuZa-minister Badrising: 'Bezoek handreiking om relaties te verbeteren'


De VS en Suriname zijn van plan de wederzijdse relatie te verbeteren. Dit is gisteren afgesproken tussen president Desi Bouterse en leden van de subcommissie van de Commissie buitenlandse betrekkingen van het Huis van Afgevaardigden van de VS, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 25 augustus 2015. 

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken (BuZa) zegt, dat de subcommissie een entiteit is binnen het Huis van Afgevaardigden.

Het bezoek van de vertegenwoordigers moet volgens haar gezien worden als een handreiking van Amerika naar Suriname om de relaties tussen de twee landen te verbeteren. Ze zegt dat er tijdens het onderhoud niet alleen is gesproken over verbetering van de bestaande samenwerkingsgebieden, maar ook over begrip voor elkaars cultuur en het bevorderen van de investeringen vanuit de VS in Suriname.

De bewindsvrouwe zegt verder, dat Suriname nu al een sterke relatie heeft met de VS, vooral op het gebied van economische samenwerking en noemt Amerika 'eigenlijk onze belangrijkste handelspartner'.

Zij noemt projecten zoals de investeringen van goudmaatschappij Newmont en die in de olie-exploratie in samenwerking met Staatsolie erg belangrijk. Volgens Badrising heeft de delegatie aangegeven, dat dit gesprek veel eerder had moeten plaatsvinden. President Bouterse heeft het gesprek volgens haar als 'constructief en openhartig' ervaren.

De gasten waren voor een dag in het land en zijn vóór het gesprek met president Bouterse ook ontvangen door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, vicepresident Ashwin Adhin en minister Badrising. De delegatie bezoekt ook buurland Guyana.

Minister Algoe haalt bezem door top LVV

Directeuren en onderdirecteuren moeten plaatsmaken en zullen vanwege hun technische kennis projectmatig worden ingezet

 
Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een aantal van zijn directieleden, onder wie directeur Gerrit Breinburg, bedankt voor zijn diensten. Ex-onderminister van LVV Djoemadi Kasanmoesdiran is nu waarnemend directeur, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 25 agustus 2015.

De onderdirecteur Administratieve Diensten Suraksha Hirasingh-Sital maakt plaats voor Carolyne Sakiman. Ook onderdirecteur Veeteelt, Edmund Rozenblad, is bedankt.

De twee onderdirectoraten die al een hele tijd onbemand waren, zijn nu ingevuld. Voordat hij minister werd, was Algoe onderdirecteur Landbouw. Nu is die functie ingevuld door Ashwin Ramdin. Op het onderdirectoraat Landbouwkundig onderzoek, Afzet en Verwerking is Ivonne Ramnarain geplaatst. De onderdirecteuren van Visserij, Rene Lieveld, en van Agrarische Planning en Ontwikkeling (ODAPO), Raymon Nojodimedjo blijven hun functie behouden.

Minister Algoe zegt, dat hij zijn personeel beter gaat inzetten. Breinburg en de andere bedankte functionarissen zullen vanwege hun technische kennis projectmatig worden ingezet.

De bewindsman wil nog niet prijsgeven wie op de plaats van Rozenblad komt. Hij moet nog met de persoon die hij op het oog heeft praten. 'Dit is een volledig nieuw team', zegt de bewindsman.

Bij het aantreden van het kabinet Bouterse-Ameerali werden alle onderdirecteuren, op Breinburg die op ODAPO zat en Rozenblad na, en de directeur ontheven. Algoe was toen coördinator regio Midden. Breinburg werd benoemd tot directeur en Algoe tot onderdirecteur Landbouw. Nadat de NDP de samenwerking met de Pertjajah Luhur had opgezegd en minister Hendrik Setrowidjojo het veld moest ruimen, werd Algoe benoemd tot minister.

Binnenkort zal de bewindsman alle ontheven onderdirecteuren van het vorige kabinet oproepen voor een gesprek. Hij wil hen allemaal na goede afstemming inzetten. De ontheven ambtenaren zitten nu thuis met behoud van hun salaris.

Goudzoekersactiviteiten bij Kasikasimagebergte blijken voorbereidingen kamp van sjamaan Eshoro

Minister Dodson niet blij met verkregen onjuiste info van kapitein Padoe van Palumeu en van directer CIS Goedschalk

Bewindsman voelt zich door Padoe en Goedschalk op verkeerde been gezet - Verkenningsvlucht bewindsman afgeblazen


Minister Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) is sinds zondagmiddag bezig geweest om klaarheid te brengen in vermeende goudactiviteiten die zouden worden voorbereid in de omgeving van het Kasikasimagebergte. Kapitein Pesife Padoe van Palumeu en John Goedschalk, directeur van Conservation Internationals Suriname (CIS), waren gisteren hieromtrent bij de bewindsman voor een onderhoud. Zij brachten hun ernstige zorgen over. Na verificatie door Dodson, blijkt echter, dat sjamaan Eshoro (zie foto top) een kamp cadeau heeft gekregen van president Desi Bouterse om als medicijnman op te kunnen treden in zijn geboortegebied.

Minister Dodson heeft, in bijzijn van DOE-voorzitter Carl Breeveld, benadrukt tegenover de kapitein van Palumeu en CIS, dat er geen vergunning is gegeven voor het winnen van goud. De bewindsman laat vandaag, dinsdag 25 augsts 2015, via Starniews wetem, dat president Bouterse hem verzekerd heeft, dat niet geaccepteerd zal worden dat in het inheemse gebied goudwinningsactiviteiten ontplooid worden. Palumeu ligt aan de Tapanahonirivier, zo’n 270 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De gemeenschappen zijn afhankelijk van het rivierwater. De inheemse gemeenschappen willen in geen geval dat in hun gebied aan goudwinning wordt gedaan. Het zoet water wordt juist door de inheemsen en CIS beschermd.


De kapitein van Palumeu was speciaal naar Paramaribo gereisd om de minister te informeren over de vermeende activiteiten die in het gebied voorbereid zouden worden. Er zijn vier vliegtuigen geland met een ATV en volgens de kapitein en CIS met equipement voor het zoeken naar goud. CIS heeft de coördinaten, waar een kamp wordt opgezet, overhandigd aan Dodson.

Uit het onderzoek, dat door de minister is verricht, blijkt echter, dat hij op een verkeerd been is gezet door de kapitein en door CIS. Dodson kent het gebied goed, omdat hij er diverse projecten heeft uitgevoerd. Hij kent ook de sjamaan. Er wordt een kamp voor de medicijnman opgezet in zijn geboorteplaats tegenover het Kasikasimagebergte. Daar was een bijbelschool. Het dorp is verlaten, maar dient als doorgangsplaats tijdens het reizen door inheemsen. Er is een expeditie naar het gebied gegaan voor het opzetten van een kamp. Twee personen van het bureau Volkscontacten van het Kabinet van de President zijn belast met de coördinatie. De ATV is nodig, omdat het om een bergachtig gebied gaat.


De bewindsman zegt verder, dat hij meer dan 150 foto's heeft bekeken en diverse gesprekken heeft gevoerd. Hij heeft ook gesproken met districtscommissaris Margaretha Malonti van bestuursressort Tapanahoni. Zij is op de hoogte van het kamp dat opgezet wordt. Zij heeft een bestuursopzichter naar de plek gestuurd om de zaak te controleren. Er is geen sprake van dat er spullen bij zijn voor goudactiviteiten. Het gaat ook niet om gewapende mensen, zoals er gerapporteerd is. De bewindsman garandeert dat er geen toestemming zal worden gegeven voor goudwinning in dat gebied.

De verkenningsvlucht die Dodson wilde laten uitvoeren door de commissie Ordening Goudsector heeft hij afgeblazen. De bewindsman is niet te spreken over de onjuiste informatie die hij gekregen heeft van kapitein Padoe en Goedschalk.

De bewindsman vindt, dat CIS de informatie van de kapitein eerst goed had moeten natrekken, voordat er verdachtmakingen werden gedaan. Ook president Desi Bouterse is niet ontzien.

Dodson heeft, nadat hij alle informatie had ontvangen, Goedschalk gebeld en hem duidelijk gemaakt dat er ernstige fouten zijn gemaakt in de informatieverschaffing. Zonder zaken te verifiëren, is door CIS schriftelijk meegedeeld aan de minister, dat materiaal is vervoerd voor goudwinningsactiviteiten naar het Kasikasimagebergte via Palumeu.

De minister stelt, dat een vete tussen twee groepen in Palumeu nu misbruikt is om de zaak een andere wending te geven. Goedschalk was er ook verbaasd over dat de informatie niet blijkt te kloppen. Intussen heeft de kapitein de minister gebeld en zijn verontschuldiging aangeboden.