woensdag 26 augustus 2015

In periode 2009-2014 158 klachten verdachten op Curaçao wegens mishandeling door agenten

Zeven agenten zijn strafrechtelijk vervolgd


In de periode 2009-2014 zijn in totaal 158 klachten ingediend op Curaçao door verdachten wegens mishandeling door politieagenten. In nagenoeg diezelfde periode (2008-2014) werden in totaal zeven agenten hiervoor uiteindelijk strafrechtelijk vervolgd. Drie van hen werden in hoger beroep vrijgesproken, aldus bericht de Amigoe woensdag 26 augustus 2015.
 
Alle klachten over geweld door politieambtenaren worden behandeld door het Bureau Interne Zaken, dat vanwege de gevoeligheid van de kwestie, uitsluitend rapporteert aan de nationale politie. De klachten worden onderzocht door een officier van justitie, die tot vervolging kan overgaan. Als het om kleine vergrijpen gaat, volgt vaak een disciplinaire straf.

Dat melden de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), en zijn Nederlandse collega Ard van der Steur in een reactie op het rapport van het CPT (Council of Europe anti-torture Committee). Dat is de Europese commissie tegen marteling binnen het gevangeniswezen. Het CPT brengt elke vijf jaar een bezoek aan de detentiecentra op de eilanden. Dit rapport gaat over de bevindingen uit 2014. Daarin wordt andere geconstateerd dat het politiegeweld op Curaçao dringend aangepakt dient te worden. Ook de situatie in de gevangenis is nog lang niet optimaal.

In de periode 2010 tot 2014 zijn zowel disciplinaire als (voorwaardelijke) gevangenisstraffen opgelegd. 'Interne Zaken heeft geen dossiers van al deze zaken en hoe deze zijn afgehandeld', aldus het antwoord van de ministers. Er volgt verder een opsomming van de zaken waarin agenten gestraft zijn voor het mishandelen van burgers of verdachten, met het uitzetten van het ambt en (voorwaardelijke) gevangenisstraffen.

Interne Zaken ziet er volgens de bewindsmannen ook op toe dat een duidelijke boodschap uitgaat naar gevangenbewaarders dat alle vormen van mishandeling en verbaal geweld, onacceptabel zijn en bestraft zullen worden.

Het geweld tussen gevangenen onderling wordt vermeden door leden van rivaliserende bendes niet bij elkaar te plaatsen. Het personeel krijgt trainingen om tekenen van naderend geweld tussen gevangenen te herkennen. Maar, ook de gedetineerden zelf krijgen in de cursussen over sociale vaardigheden en het veranderen van de houding, lessen om hun agressie te controleren en te verlagen.

Operaties in ziekenhuis op Curaçao uitgesteld vanwege slecht werkende airco

Operatiekamers in Sehos zijn te koud of te warm: terugkerend probleemVan tal van patiënten moesten deze week vaak lang van tevoren geplande operaties uitgesteld worden, omdat de operatiekamers (OK’s) in het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) te Willemstad op Curaçao kampen met wisselende temperaturen. Dat komt, omdat het centrale airconditioningsysteem niet goed functioneert. De OK’s zijn of te koud (16 graden) of te warm (20 graden) en dat komt de operatie, de patiënt en de arts niet ten goede. Dat bericht de Amigoe vandaag, woensdag 26 augustus 2015.
 
Het is een probleem dat periodiek terugkeert en veel ongerief veroorzaakt voor de patiënten, erkent waarnemend medisch directeur Franke Scheper. De spoedeisende operaties vinden wel plaats in de twee OK’s die wel op de juiste temperatuur zijn (18-19 graden).

De directie van het ziekenhuis verwacht vrijdag een technisch rapport met daarin een structurele oplossing, zegt Scheper.
Hoe lang dat gaat duren en hoeveel dat gaat kosten, is nog niet bekend. Scheper zegt dat de directie er bovenop zit en weet dat uitstel van de operaties heel vervelend is voor patiënten. 'Wij gaan ons uiterste best doen de patiënten opnieuw te plaatsen.'

De wisselende temperaturen in de OK’s zijn dus een terugkerend probleem. Vaak kon het opgelost worden met het bijstellen van de temperatuur, maar dat is begin deze week niet gelukt. Scheper wijst erop dat spoedgevallen wel geopereerd worden. 'En dat percentage is hoog op het eiland. Schotwonden of heftige verkeersongelukken maken meer dan de helft uit van alle spoedoperaties.'

Maar de ‘gewone’ patiënt, die zich al maanden loopt te verbijten, heeft daar weinig aan. 'Om zes uur ‘s morgens zat ik nuchter en al in het Sehos. Om kwart voor zeven op dagopname en de pre-operatiebehandeling. Om tien uur stond de operatie gepland. Maar om kwart voor tien werden alle dagoperaties van verschillende disciplines naar huis gestuurd omdat de operatiekamers niet gebruikt konden worden.'

Deze patiënt is al vanaf januari bezig met een afspraak bij de specialist, die pas in mei voor het eerst kon plaatsvinden. Een operatie was aanvankelijk begin deze maand gepland, maar op verzoek van de arts werd die ten behoeve van een urgentiegeval naar deze week verschoven. De nieuwe operatie zal waarschijnlijk pas eind dit jaar kunnen plaatsvinden.
Waar deze patiënt zich vooral boos om maakt is dat pas een kwartier van tevoren werd gemeld dat de OK’s te koud en te warm waren. 'Wisten ze dat niet een dag van tevoren, toen ik moest bellen of de operatie door zou gaan? Naar schatting zijn gisteren zo’n tien tot twaalf patiënten van de dagopname gedupeerd.'

In mei 2013 werd nog gemeld, dat het OK-complex van het Sehos de laatste audit van de afdeling infectiepreventie goed had doorstaan. Wel werden een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Zoals het feit dat de operatiekamers niet voorzien waren van een gevalideerd luchtbehandelingsysteem. De OK’s zijn voorzien van een airco splitunit-systeem waarbij er geen luchtverversing plaatsvindt. Het afzuigsysteem op de kamers bleek ook niet te werken.

Aan de CTU uitgeleende cipier vanuit auto beschoten te Uitvlugt

Cipier grijpt in bij vechtpartij twee mannen in Lucianastraat

 
Een cipier, die uitgeleend is aan de CTU (Counter Terrorism Unit), is maandagmiddag beschoten bij een vechtpartij in de Lucaniastraat te Uitvlugt. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 26 augustus 2015.

Hij reed op dat moment langs toen hij een vechtpartij zag. De penitentiaire ambtenaar, F.C., stapte uit zijn wagen om de twee vechtersbazen uit elkaar te halen. Op dat ogenblik reed een auto langs, die vaart verminderde. Vanuit korte afstand werd vervolgens geschoten.

De cipier raakte verwond ter hoogte van een knie. De wagen waaruit werd geschoten is daarna doorgereden. De twee vechtende mannen hebben na de schietpartij de plaats de voet verlaten en hebben hun wagen achter.

De cipier werd in eenn ambulance vervoerd naar een ziekenhuis. Hij verkeert buiten levensgevaar. De politie van Uitvlugt die de zaak onderzoekt, heeft nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek duurt voort.

Onderdirecteur Vreemdelingenzaken uit functie ontheven

Minister Van Dijk-Silos heeft politieonderzoek gevraagd

Mensen moeten geld betalen om zaken rond te krijgen

 
Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie & Politie heeft de onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Ingrid Kindooi, per direct uit haar functie ontlast. De bewindsvrouwe heeft op 13 augustus aan korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname gevraagd om een politieonderzoek te verrichten. Zij bevestigt vandaag, woensdag 26 augustus 2015, op Starnieuws dat het noodzakelijk was om de onderdirecteur te ontlasten.

De minister had bij haar aantreden al gezegd, dat er ernstige zaken plaatsvinden op Vreemdelingenzaken. Mensen moeten geld betalen om zaken rond te krijgen.

Van Dijk-Silos zegt verder, dat uit het voorlopige rapport dat uitgebracht is door de korpschef, zij genoodzaakt was om gelijk te handelen. Zij wil in dit stadium niet veel kwijt om het onderzoek niet te frustreren.

'De zaken die ik nu gehoord heb, zijn bijzonder ernstig. Het was nodig om de onderdirecteur per direct te ontlasten uit haar functie om het onderzoek niet te frustreren', stelt de minister. Na het politieonderzoek zullen de resultaten doorgestuurd worden naar het Openbaar Ministerie.

Uit NPS gestapte Van Coblijn spreekt met actiegroep Seti NPS

Seti NPS wil beweegredenen Van Coblijn weten om partij te verlaten


John van Coblijn, ex-voorzitter van afdeling Paramaribo van de NPS, heeft op uitnodiging van de actiegroep Seti NPS een ontmoeting gehad met de Actiegroep om te praten over zijn uittreden. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een voorzitter van de afdeling Paramaribo de NPS verlaten heeft. De Actiegroep wilde daarom graag horen wat de redenen en de omstandigheden waren die tot deze actie hebben geleid.

Van Coblijn vertelde dat hij lang heeft nagedacht over de stap om de partij, die hij met hart en ziel gediend heeft, te verlaten. Zijn voornaamste motivatie vond hij in de gesprekken die hij de afgelopen jaren in het veld met vooral jongeren gevoerd heeft. Deze gesprekken kwamen er op neer dat jongeren geen hoop meer hebben in de NPS van dit moment. Verder constateerde hij dat de partijleiding zo langzamerhand ingeboet heeft aan morele waarden.

Er is een kliek die zich genesteld heeft in statutaire organen en samen met de partijvoorzitter de schijn van democratie en onafhankelijke besluitvorming van structuren ophoudt. Niet het volksbelang maar de belangen van een kleine groep tellen blijkbaar. In deze kliek heerst een cultuur van geld en macht .De NPS’sers in de kernen worden veelal onopvallend beïnvloed en zelfs gemanipuleerd.

De jongeren die de afgelopen jaren door bijvoorbeeld de afdeling Paramaribo zijn binnengebracht blijven niet bij de partij. Zij zijn het beu om in de partij de rol van keukenbediende, bankvullers in de congreshal en als opvulvolk voor mooie fotoplaatjes te dienen.
Van Coblijn wil zijn tijd niet verspillen met pogingen om deze verziekte situatie te verbeteren, omdat volgens hem er grote vraagstukken liggen die aangepakt moeten worden. Er is in Suriname zoveel werk te doen voor politici en er valt geen tijd meer te verliezen. Werken aan verandering in de NPS kan nog jaren duren. Het volk, in het bijzonder de jeugd, heeft daar niets aan. Vraagstukken van grote groepen in de samenleving moeten op de politieke agenda worden gebracht.

Leden van de Actiegroep Seti NPS concludeerden dat het uittreden van Van Coblijn en de oprichting van de Actiegroep beiden voortkomen uit onvrede met diverse wantoestanden, manipulatie en schijndemocratie in de partij.

Volgens van Coblijn is de tijd aangebroken voor een nieuwe politiek van eerlijkheid, hoop, wederzijds vertrouwen en durven verantwoording af te leggen aan de samenleving. Hij merkte op dat hij samen met andere progressieve krachten gaat werken aan een brede nationale beweging van hoop en vooruitgang.

Wim Bakker, lid Actiegroep Seti NPS

EBS-directeur Duiker tijdelijk uit functie ontheven

Minister Dodson wil dat onderzoek door OM ongestoord plaatsvindt


Waarnemend algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) Willy Duiker is tijdelijk ontheven uit zijn functie. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vanmiddag, woensdag 26 augustus 2015, Duiker en de Raad van Commissarissen ontvangen om de mededeling te doen, zo bericht Starnieuws.

Duiker heeft van de minister te horen gekregen, dat het onderzoek door de waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday ongestoord voortgang moet vinden.

Dodson zegt, dat het Openbaar Ministerie volledige medewerking krijgt.

De minister en de waarnemend pg hebben vandaag verder met elkaar afgestemd over deze zaak. Gisteravond was er ook een bespreking met president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin. Dodson heeft groen licht gekregen om te handelen waardoor het onderzoek ongestoord kan plaatsvinden.

Duiker heeft te horen gekregen dat hij per onmiddellijk uit zijn functie is ontlast.

Staatsschuld Suriname blijft stijgen

NPS-leider Rusland vindt ontwikkelingen zorgwekkend


De staatsschuld van Suriname blijft stijgen. Per juni dit jaar is die 6.3 miljard Srd, waarvan Srd 3.8 miljard buitenlandse schuld. Dit blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Staatsschuld op 3 augustus op haar website heeft gepubliceerd. De staatsschuld is sinds 2000 nooit zo hoog geweest. Gregory Rusland, fractieleider van de NPS en lid van de parlementaire commissie Staatsuitgaven, noemt de ontwikkelingen zorgwekkend. 

Het voorspelde begrotingstekort zal volgens hem weinig ruimte bieden voor vermindering van de schuld. 'Suriname is beland in een situatie waarbij schulden met schulden moeten worden afgelost. Wij wensen als volk geen devaluatie van onze munt', aldus Rusland vandaag, woensdag 26 augustus 2015, in de Ware Tijd.

De politicus constateert, dat het populistische beleid van het vorig kabinet met alle geldverslindende projecten, de corruptie en het ontbreken van een duidelijke economische visie het land zover hebben gebracht. Gelet op de precaire financiële situatie is het volgens Rusland niet ondenkbaar dat de regering naarstig op zoek zal gaan naar geld om het grote tekort te dekken.

Rusland zegt, dat Suriname theoretisch meer kan lenen, maar als de regering echt verantwoord beleid voert, ziet ze van meer lenen af.

De NPS-fractieleider vindt dat de regering minder stoer moet doen met beloftes. Het is volgens hem noodzakelijk dat verspilling en kapitaalverlies bij diverse projecten tot het minimale wordt teruggebracht.

'Verbeter de efficiëntie bij de belastingdienst en verhoog haar capaciteit. Bouw subsidies van verspillende staatsbedrijven af. Begin met de verkoop van overheidsgrond en gebruik de opbrengsten om schulden af te lossen. Stop alle grote populistische projecten. Betrek ter zake deskundigen bij het management van vooral de staatsbedrijven en voer de controle voor verantwoorde uitvoering op. Hierdoor zal verspilling van kapitaal voorkomen worden.'

OM Curaçao noemt wraking rechter door advocaat 'een rookgordijn'

'Wrakingsactie alleen erop gericht om proces politieke lading te geven'


Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft de wraking van rechter Irma Lips door advocaat Peppie Sulvaran (zie foto) in de zaak-Babel ‘een rookgordijn’ genoemd. Dat bericht Paradise FM vandaag, woensdag 26 augustus 2015.

Lips behandelt de zaak waarin ex-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs terecht staan voor witwassen en valsheid in geschrifte. Het wrakingsverzoek werd gisteren behandeld.

Schotte vindt de rechter bevooroordeeld, omdat ze niet wil ingaan op zijn beschuldiging dat de hele zaak zou zijn geconstrueerd om hem als regeringsleider te wippen. Bij dat complot zouden onder meer gouverneur Frits Goedgedrag, procureur-generaal Dick Piar en het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Edsel Gumbs zijn betrokken.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de hele wrakingsactie er alleen op gericht is het proces een politieke lading te geven. De regiezitting was overigens al op 17 juni, het wrakingsverzoek werd pas op 14 augustus ingediend. Uitspraak komende vrijdag.

Directeur CIS praat 'misser' over vermeend goudzoekerskamp bij Palumeu goed

'Het is een vals alarm, maar dat alarm werkt wel adequaat'


John Goedschalk (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant) directeur van de Surinaamse tak van de in de VS gevestigde internationale natuurbeschermingsorganisatie Conservation International (CIS) is bijzonder blij met de mededeling van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, dat er geen goudwinningsactiviteiten plaatsvinden in Palumeu, en ook nooit zullen plaatsvinden. 

'Dat is fantastisch nieuws. Wij werken al jaren om een beschermd gebied te krijgen in zuid-Suriname, omdat het een van de belangrijkste gebieden van Suriname is. Meer dan 60% van het water komt uit Zuid-Suriname', zegt Goedschalk vandaag, woensdag 26 augustus 2015, in het Dagblad Suriname.

De mededeling van de opzet van een sjamaan kamp in Palumeu van de sjamaan Eshoro is volgens Goedschalk ook goed nieuws. 'Dat is een stukje cultuur dat heel weinig belicht wordt. Als dat uiteindelijk een plek krijgt, ben ik inderdaad blij. Ik ben helemaal opgelucht met het bericht dat er daar geen goudwinningsactiviteiten plaatsvinden.'

Na de berichtgeving van de goudwinningsactiviteiten meent Goedschalk met de granman uit Kwamalasamutu te hebben gesproken. Vervolgens sprak hij met de kapitein van Palumeu, Pesife Padoe. De kapitein gaf hem aan dat hij activiteiten zag die volgens hem leken op voorbereidingen voor goudwinning. Het vermoeden van gevaar voor leef- en woonomstandigheden was ook in zijn gedachten. CIS heeft ook een eigen onderzoek ingesteld. CIS nam ook contact op met de Commissie Ordening Goudsector en met het Kabinet van de President. Volgens Goedschalk was de response van de commissie en het kabinet heel goed. Vervolgens was er een ontmoeting met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Achteraf bleek, dat het niet om goudwinningsactiviteiten, maar om een sjamaan kamp ging.

'Dit keer is het vals alarm geweest. Maar, ik ga alert blijven en zaken op de voet volgen. Ik heb naar beste weten en ook zo constructief mogelijk gehandeld en dat zal ik ook blijven doen. Als iemand hier voor hulp komt, zullen we altijd inkomen. Het is een vals alarm, maar dat alarm werkt wel adequaat. Het houdt iedereen die ook maar een stukje verantwoordelijkheid draagt, wakker. In dit geval van een vals alarm heeft iedereen op het juiste moment gedaan wat ze moesten doen. Als wij die informatie niet naar buiten hadden gebracht, zouden wij ook niet geweten hebben dat het om een sjamaan kamp ging. We zouden dan onnodig een grotere exercitie gepleegd hebben en dat zou ons dan misschien onnodig veel geld gekost hebben', aldus Goedschalk die zich vooraf onvoldoende had laten informeren over wat zich nu precies afspeelde bij Palumeu en slechts en vooral afging op hetgeen hij vernam van de kapitein van dit inheemse dorp.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Arbeider (53) door collega op heftruck doodgereden

Ongeluk vond plaats in loods Vabi NV aan Industrie- weg Zuid in Paramaribo


De 53-jarige Khoesial Nandkoemar is vanmorgen, woensdag 26 augustus 2015, rond tien uur dodelijk aangereden door een collega die een heftruck bestuurde. Dit gebeurde in een loods van het bedrijf Vabi N.V. aan de Industrieweg Zuid in Paramaribo, aldus de online-editie van de Ware Tijd. 

Volgens omstanders reed de bestuurder van de heftruck in een loods en had hij geen goed zicht over wat zich voor hem afspeelde. Het slachtoffer was met zijn rug naar de truck gekeerd, omdat hij in gesprek was met een andere collega.

De politie van Livorno heeft het lichaam van het slachtoffer in beslag genomen.

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)

Aannemers in Saramacca hebben betalingsachterstand van miljoenen Srd’s bij overheid

Overheid doet allerlei betalings- beloftes en komt die vervolgens niet na


Aannemers in het district Saramacca hebben betalingsachterstanden van miljoenen Srd’s lopen bij de Staat Suriname. Die aannemers hebben diverse werkzaamheden verricht in opdracht van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Openbare Werken (OW) en Regionale Ontwikkeling, RO. Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 26 augustus 2015, met een van de aannemers te hebben gesproken, die echter uit vrees voor rancune anoniem wenst te blijven. 
  
‘We hebben een betalingsachterstand van een jaar. Aan ons was eerst beloofd dat we ons geld voor de verkiezingen zouden krijgen. Daarna hoorden we dat we dat geld direct na de verkiezingen zouden krijgen en vervolgens kregen we te horen dat we het geld na de inauguratie zouden krijgen.’

Hij moet een bedrag van Srd 1.2 miljoen van de Staat krijgen voor ophaalwerkzaamheden die hij in opdracht van het ministerie van LVV had uitgevoerd. Het betrof een situatie van calamiteit die hij snel moest aanpakken.

Hij heeft benzine gekocht op rekening bij de service stations om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Door de betalingsachterstand van de Staat kan hij zijn maandelijkse aflossing bij de banken ook niet voldoen. Hierdoor krijgt hij regelmatig aanmaningen toegestuurd. Dit resulteerde erin dat hij genoodzaakt was geld te lenen bij een geldschieter tegen torenhoge rentes. Hij had geen andere keus dan om hiertoe over te gaan.

De aannemer hoopt, dat de Staat haar verantwoordelijkheden onderkent en de aannemers die schulden hebben bij de Staat zo snel als mogelijk uitbetaalt. Hij kan zich niet voorstellen, dat de Staat deze ondernemers telkens weer met een loze belofte zoet probeert te houden terwijl ze anderzijds grote verliezen lijden en failliet dreigen te gaan. Opmerkelijk is dat de aannemers over het gehele land bekeken miljoenen aan betalingsachterstand hebben lopen bij de Staat.

'Dew Baboeram wil marxistische traditie in Suriname ontwikkelen'

'Dew Baboeram voelt zich sterk, omdat hij nu aan de kant staat van de hoofdverdachte, de president'
 
 
Dat (Dew Baboeram wil marxistische traditie in Suriname ontwikkelen) las ik in een oude krant van 20 augustus 1982. En daarom wil hij de Surinaamse geschiedenis herschrijven vanuit zijn eigen zienswijze en denkbeelden en dat van zijn opdrachtgever(s), bewonderaars van Cuba, Libië,Nicaragua en Communistisch China. Hij schreef: 'Tot dusver hebben we onze samenleving altijd bekeken vanuit het beeld dat de kolonisten van ons hadden; we moeten de strijd transformeren naar de huidige situatie en een stimulans geven aan de ontwikkeling van een marxistische traditie  in Suriname, en daarmee aan de vorming van een nieuwe voorhoede in de strijd tegen uitbuiting en onderdrukking.'
 
Hij is, zoals we inmiddels allemaal al weten, vele jaren lang een fervente aanhanger van dezelfde politieke ideologie als van Maurice Bishop van Greneda die een marxistisch-leninistisch bewind in zijn land voerde en  toenadering zocht tot het Cuba van  Fidel Castro, tot de Sovjet-Unie, en tot andere communistische staten. Voor zijn revolutie mocht er bloed vloeien, tegenstaanders of critici dienen opgeruimd worden en dat heeft Suriname aan den lijve ondervonden met de decembermoorden onder leiding van Desi Bouterse.
 
En wat Baboeram ofwel Sandew Hira betreft mag er ook weer bloed vloeien als het tot een veroordeling van Bouterse komt. De openlijke bedreigingen hebben wij recentelijk via de media mogen vernemen.
 
Het zijn extreem radicale ideeën en opvattingen, zo ongeveer als van Revolutionaire Volkspartij en PALU indertijd in de jaren ‘80. Als je burgers van het land bedreigd met een bloedbad, omdat zij louter gerechtigheid willen en eisen conform onze Grondwet dat voorschrijft, ja dan denk je als een crimineel en dictator en dan ben jij een gevaar voor de gemeenschap, want je zet mensen aan tot een misdrijf. 
 
Dew Baboeram voelt zich sterk, omdat hij nu aan de kant staat van de hoofdverdachte / president die de gewapende machten controleert dus kan hij zich het een en ander veroorloven , denkt hij. Zijn houding doet denken aan Steve Meye en dat van de president, toen zij enkele jaren geleden een groot deel van het volk die een stille mars liepen voor staatsvijanden uitmaakten. Dat is de attitude van mensen die worden geacht voorbeeldfiguren te zijn en zo gedragen vele NDP'ers zich ook, stoere taalgebruik, bedreigingen en intimidaties, dat zien we regelmatig op straat en ook op social media en de podia.
 
Met de NDP van Bouterse aan de macht wil Hira een mooie opdracht binnenslepen om de geschiedenis te herschrijven wat hem heel rijk gaat maken. 
 
Uit welke bronnen wil hij zijn verhaal putten en schrijven? Ontsproten uit de twijfelachtige breinen van hemzelf en dat van enkele andere dubieuze leugenachtige figuren die al 34 jaren doende zijn de feiten over de afgelopen periode te verdraaien, verdoezelen en te verduisteren? Suriname en het volk hebben geen behoefte aan uit de duim gezogen misleidende en leugenachtige verhalen waarmede het op het verkeerde been wordt gezet, maar objectieve waarheidsgetrouwe en verifieerbare feiten. Heeft hij het niet door, dat zijn weldoeners c.q. opdrachtgevers nooit zullen toestaan dat de waarheid over de afgelopen 34 jaar aan het licht komt en wordt beschreven?
 
'Ik erken de betekenis van de NDP als een belangrijke anti-koloniale factor in de Surinaamse geschiedenis', schreef Baboeram vijf jaren geleden in de krant. Het is toch belachelijk en absurd dit van hem te horen? Begrijpt Baboeram nog steeds niet waarom Desi Bouterse en de zijnen zo op Nederland scholden en afgaven? Het heeft niets met het koloniaal verleden te maken, maar met zijn veroordeling vanwege grootschalige drugstransporten en zijn naam bij Interpol als Wanted, opgegeven door Nederlandse Justitie. 
 
Ja, maar Baboeram weet dat allemaal bliksems goed, maar tóch  bleef  hij (als Sandew Hira) in vrijwel al zijn columns lovende en paaiende woorden en zinnen schrijven naar het adres van Bouterse, louter omdat hij toenadering zocht en omdat er grote persoonlijke belangen speelden. De plannen betreffen de opdracht voor het herschrijven van de geschiedenis en het plan van herstelbetaling van het slavernijverleden waaraan zijn persoon en Armand Zunder hebben gewerkt. Om hun plannen te verwezenlijken moeten de NDP en Bouterse aan de macht blijven, omdat de NDP anti-koloniaal is, zo redeneert Baboeram. Tijdens een interview vijf jaren geleden op een Amsterdams-Surinaams radiostation waar hij en Zunder samen aanwezig waren, werd verklaard, dat hun plannen het best gediend zijn bij de NDP van Bouterse. 
 
John S. Vredenburg

OM laat politie onderzoek verrichten binnen EBS

Minister Dodson is gevraagd maatregelen te treffen tegen directeur Duiker....

 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het Korps Politie Suriname benaderd om een onderzoek uit te voeren binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Onder aansturing van het OM is een speciaal rechercheteam intussen aan het werk gegaan. Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is schriftelijk op de hoogte gesteld van het onderzoek. Ook de ministers Gillmore Hoefdraad (Financiën) en Jennifer van Dijk-Silos (Justitie en Politie) hebben een afschrift van de brief ontvangen.

Minister Dodson bevestigt vandaag, woensdag 26 augustus 2015, op Starnieuws dat waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday hem op de hoogte heeft gesteld van het onderzoek. Hij heeft ook een onderhoud gehad met hem.

Aan de minister is gevraagd om maatregelen te treffen tegen waarnemend algemeen directeur Willy Duiker, waardoor het onderzoek niet wordt bemoeilijkt. De bewindsman zegt dat alle medewerking verleend zal worden aan het vervolgingsapparaat.

De waarnemend procureur-generaal heeft drie rapporten van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) ontvangen van minister Hoefdraad. Na bestudering van het rapport heeft het OM aanleiding gevonden om het politieonderzoek te starten. Naast de aanschaf van goederen, loopt er ook een miljoenenproject met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De besteding van de middelen van IDB maakt voorlopig geen deel uit van het onderzoek.

Herstel waterkerende dam Weg naar Zee in verband met verwachte hoge waterstand

Springvloed verwacht in weekeinde 29/30 augustus

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Het komend weekend is het weer springvloed. Om goed voorbereid te zijn op de hoge waterstand, wordt de waterkerende dam te Weg naar Zee vanaf het crematieoord tot het bedevaartsoord hersteld en waar nodig verhoogd. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 26 augustus 2015.

Het ministerie van Openbare Werken heeft de aannemers F.M.M. Dahoe, Global Equipments en Surzwam NV ingeschakeld voor de uitvoer van de werkzaamheden.

De dam vertoont op enkele plekken verzakkingen, die de stevigheid van de dam doen dalen. Deze verzakkingen worden bijgewerkt, zodat de dam het hoge water van het komende weekend kan tegenhouden.

De minister van Openbare Werken, Siegfried Wolff, bracht afgelopen vrijdag een oriëntatiebezoek om zich ervan te overtuigen dat de werkzaamheden op schema zijn. Hij is tevreden met het verloop van de werkzaamheden.

OAS neemt afscheid van Niermala Badrising

Badrising in Washington om afscheid te nemen van OAS


Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken is naar Washington vertrokken voor een speciale bijeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Vandaag, woensdag 26 augustus 2015, wordt afscheid van haar genomen als permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS, aldus bericht Starnieuws.

Badrising werd in januari 2012 benoemd tot ambassadeur bij de OAS. Zij werd onlangs uit diverse kandidaten gekozen om de leiding op Buitenlandse Zaken over te nemen van Winston Lackin. Bij haar vertrek uit Washington was er formeel ng geen afscheid genomen van de OAS.

Tijdens een speciaal agendapunt, 5, zal de OAS aandacht besteden aan het werk dat Badrising heeft verricht als permanente vertegenwoordiger van Suriname.

Zij zal in haar functie als minister van Buitenlandse Zaken nog steeds contact onderhouen met de OAS. Het is nog niet duidelijk wie Badrising zal opvolgen als permanente vertegenwoordiger.

VHP-Assembleelid Jogi verwacht spoedig een escalatie binnen EBS-top

Passieve houding minister Dodson wekt verbazing bij Jogi

'Bewindsman heeft nog niet opgetreden tegen EBS-directeur Duiker'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi verwacht binnen afzienbare termijn een escalatie binnen de top van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). De parlementariër zegt vandaag, woensdag 25 augustus 2015, in het Dagblad Suriname dat het hem is opgevallen dat de nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Reguillio Dodson, ondanks de belofte van harde aanpak van corruptie, nog niet tegen EBS-directeur Willy Duiker heeft opgetreden.

Jogi zelf is op dit moment bezig een verklaring voor deze passieve houding van de bewindsman te zoeken. Hij denkt dat hij dit bewijs in de loop van de week al verzameld zal hebben.

Het onderzoek van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) heeft uitgewezen, dat het energiebedrijf voor miljoenen Euro’s benadeeld is. Dit als gevolg van slecht beleid, gevoerd door de EBS directie bestaande uit Duiker en Marcel Eyndhoven. Ook de oud-president commissaris van de EBS, Andy Rusland, en oud-directeur Kenneth Vaseur hadden volgens de CLAD een dikke vinger in de pap. Jogi vindt dat de bewindsman bezig is het accent te verleggen.

Jogi zegt verder, dat het rapport de bewindsman genoeg redenen geeft om harde maatregelen binnen het staatsbedrijf te treffen. Op dit moment begrijpt hij, dat Dodson nu met de functionarissen van het onderzoeksteam van CLAD wil gaan praten. 'Ik vind dat verkeerd. Het rapport is daar. De minister moet gewoon handelend optreden', stelt de politicus. De CLAD is volgens Jogi een gezaghebbend orgaan of instituut in de samenleving. Zij heeft een bepaalde taakstelling en dat moet zonder aanzien des persoon uitgevoerd worden. Volgens Jogi is de minister bezig het accent van dit onderwerp te verleggen. Hij moet enkel en alleen deze case oppakken en de zaak oplossen. De parlementariër stelt voor om de directie hangende het onderzoek alvast op non actief te stellen. Het bevreemdt de politicus ten zeerste dat Dodson tot nu toe niet is gegaan tot die handeling.

Jogi waarschuwt de NH-minister om het niet aan te sturen tot een confrontatie met het parlement. 'A boto o bos', stelt de politicus. Volgens Jogi komt Dodson uit een partij waar men praat over ‘good governance’ en corruptiebestrijding. Dit is volgens hem het moment voor de minister om waar te maken datgene wat men zegt dat zij in hun banier voeren. Jogi zegt ook, dat de VHP-fractie binnen de kortste tijd een interpellatie voorstel in De Nationale Assemblee (DNA) zal indienen om aandacht van het College te vragen. Hierover heeft hij reeds gesprekken met andere leden van het parlement gevoerd. De gesprekken zullen volgens hem nu ook met leden van andere oppositie fracties gevoerd worden.

'Wij zijn de mening toegedaan dat wanneer het te lang duurt, wij een interpellatievoorstel gaan indienen over de EBS. Hierdoor zal de regering verantwoording in het parlement komen afleggen.' De parlementariër zegt dat concreet zal moeten worden aangegeven wat er precies aan de hand is en waarom er nog niet kan worden opgetreden.

Volgens Jogi moet de regering goed begrijpen, dat terwijl de samenleving voor miljoenen wordt benadeeld, mensen zonder stroom in het veld zitten. Deze mensen hebben volgens hem al jaren geleden betaald voor hun stroomaansluiting. De parlementariër vindt dat dit zelfs gebracht kan worden onder de noemer dat ‘de EBS bezig is mensen op te lichten’. 'Je laat mij als klant volop vooruit betalen, maar je verzuimt opzettelijk de dienstverlening.'

Volgens de politicus is er heel veel mis rondom het energiebedrijf. Jogi en zijn fractie eisen een optreden van de regering.

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie wordt directeur bij ministerie van Justitie en Politie

Tjin Liep Shie krijgt mogelijk leiding over nieuw directoraat Operationele Diensten

 
Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie stopt per januari 2016 bij het Korps Politie Suriname (KPS). Hij wordt directeur op het ministerie van Justitie en Politie en zal bij het korps opgevolgd worden door politiecommissaris Agnes Daniël, die nu al waarneemt bij zijn afwezigheid, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 augustus 2015.

Tjin Liep Shie had eerder al laten weten, dat hij zou stoppen, maar wilde niet aangeven wanneer dat precies zou zijn. Enige tijd werd ook gezegd, dat hij kans maakte op een ministerspost.

Bij haar aantreden twee weken geleden had minister Jennifer van Dijk-Silos gezegd, dat zij Tjin Liep Shie als korpschef wil behouden. Ze acht hem zeer capabel en zijn denk- en werkwijze zou passen in haar geplande beleid. In een recent interview heeft de bewindsvrouw gezegd, dat zij hierover nog in gesprek met hem is, 'maar, hij is een principiële man en hij heeft zijn besluit al genomen', zei ze toen.

Van Dijk-Silos heeft bij haar aantreden ook onmiddellijk bekendgemaakt dat zij het ministerie wil opsplitsen in twee directoraten. Eén directoraat 'Justitie' en één directoraat 'Operationele Diensten'. Tjin Liep Shie wordt hoogstwaarschijnlijk directeur van het directoraat Operationele Diensten, zo schrijft de Ware Tijd. De korpschef heeft ongeveer 35 dienstjaren achter zich bij het KPS.

Minister Abdoelgafoer vordert laptops terug van inactieve ambtenaren

Bepaalde ambtenaren  gaan minder brandstof krijgen voor dienstauto


'Er waren ruim 15 tot 20 laptops in bezit van enkele inactieve ambtenaren. We weten in welke situatie we zijn, dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. Vandaar dat we het besluit genomen hebben om de laptops terug te vorderen.' Dit zei minister Faizel Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken gistermorgen tijdens een kennismakingsbezoek aan de afdeling van het onderdirectoraat Onderzoek, Informatie en Documentatie op het SOSIS-complex (Stichting tot Ontwikkeling van de Sport in Suriname), zo bericht De West in haar editie van gisteravond, dinsdag 25 augustus 2015.

De bewindsman zei, dat er meer maatregelen volgen tegen medewerkers die werkattributen niet effectief gebruiken. 'We moeten als ministerie helpen een bijdrage te leveren om de verspilling tegen te gaan. Het blijkt ook dat mensen aan het werk komen, maar zich niet bezighouden met hun werk, een deel van het personeel zit gewoon onder een boom, maar zij worden aan het eind van de maand net als elke andere ambtenaar die wel hard werkt, betaald.'

Volgens Abdoelgafoer zal hier een eind aankomen: 'Ik kan u verzekeren dat u binnen een niet al te lange tijd een verandering zult merken.' Hij zei ook er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat het personeel ingezet wordt voor de werkzaamheden waarvoor zij in dienst is genomen.

Een andere maatregel die de bewindsman zal treffen, is dat bepaalde medewerkers voortaan minder brandstof zullen krijgen voor hun dienstauto. Volgens de minister is hij al bezig te onderzoeken of er geen sprake is van een overmatig brandstofgebruik. Hij wil voorkomen, dat er aan de ene kant sprake is van verspilling, terwijl er aan de andere kant afdelingen zonder voertuigen zitten.

De minister is maandag begonnen aan een kennismakingsronde langs de verschillende afdelingen van zijn departement. Volgens vertegenwoordigers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Documentatie, is deze afdeling vrij onbekend bij het publiek. 'Men kijkt vreemd op als we zeggen dat we als afdeling deel uitmaken van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Geef ons de mogelijkheid om zaken vast te leggen, zodat men altijd bij ons terecht kan voor informatie. We hebben zelfs een bibliotheek, maar men weet dat niet', aldus een medewerker tegen de minister.

Politicus Misiekaba wil duidelijkheid over positie straatventers in Paramaribo

NDP-fractieleider mist helderheid in beleid


André Misiekaba, fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee, heeft tijdens de rondvraag van de openbare vergadering dinsdag de regering gevraagd wat het beleid is wat betreft de aanpak van straatventers. Wanneer ze hun vergunning gaan verlengen, krijgen ze van baliemedewerk(st)ers te horen, dat er geen straatventers geduld worden. Ze worden ook van de straat gehaald, zo schrijft Starnieuws vanochtend, woensdag 26 augustus 2015.

De NDP'er vindt dat duidelijkheid nodig is. Mensen die jaren op bepaalde plekken hun goederen verkopen worden nu van straat gehaald. Het districtscommissariaat van Paramaribo Noordoost is met de politie bezig om ordening te brengen. Misiekaba zei, dat wanneer een vergunning verlopen is, de venters te horen krijgen dat die niet wordt verlengd. Hij zei verder, dat het beleid duidelijk moet zijn en dat goede voorlichting belangrijk is.

Misiekaba voerde aan, dat er een overgangsregeling moet komen. De mensen kunnen niet van de ene op de andere dag te horen krijgen, dat ze niet meer mogen verkopen. Vaak is het de enige bron van inkomsten voor de venters. Zij hebben hun beklag gedaan bij diverse Assembleeleden. Misiekaba benadrukt dat zaken gestructureerd moeten worden aangepakt.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons reageerde, dat eerder gezegd is door de regering dat straatventers geen vergunning nodig hebben. Zij wilde weten wanneer hierin wijziging is gekomen.

Vicepresident Ashwin Adhin liet weten, dat de regering de zaak zal onderzoeken, maar vroeg wel ruimte hiervoor. Simons kondigde aan, dat de vragen nu schriftelijk gesteld zullen worden aan de regering, zodat er een formeel antwoord moet volgen.

Boekpresentatie '50 Surinaamse Kunstschatten' van Bart Krieger 5 september in CBK A'dam Zuidoost

Artikelen uit Surinaams/Nederlands magazine Parbode in boekvorm gebundeldOp 5 september wordt het boek '50 Surinaamse Kunstschatten' gelanceerd in het CBK (Centrum Beeldende Kunst) Amsterdam Zuidoost tijdens De Dag van 1000 Culturen, de officiële start van het sport- en cultuurseizoen. Bart Krieger, kunsthistoricus, Nederlander van Surinaamse komaf, heeft ruim vier jaar, maandelijks geschreven over Surinaamse beeldende kunst in Parbode, een Surinaams-Nederlandse magazine. In '50 Surinaamse Kunstschatten' zijn al zijn artikelen gebundeld in boekvorm.

Ontdek de eerste tyuri die is vastgelegd op doek, kom erachter wat de vrouwenbeweging te maken heeft met afschaffing van de slavernij en lees over de hedendaagse Maria Sybilla Merian.

'Mensen denken vaak dat ze weten wat ze zien. In dit boek leer ik mensen te kijken naar kunst. Want pas als je ogen geopend zijn en je weet wat je ziet, kan het echte genieten beginnen', aldus Krieger. Kunst van Surinaamse bodem staat centraal in dit boek en er wordt per kunstwerk een scala aan handvatten in woord en beeld aangereikt om de Surinaamse beeldende kunst te doorgronden. Hierbij put Krieger uit Westerse-, niet-Westerse en popcultuur. De kunstwerken (van plat tot 3D tot toegepaste kunst) bevinden zich zowel in Suriname als in Nederland in openbare of private collecties.

Op 5 september zal Noraly Beyer de auteur interviewen over het waarom van dit boek. Ook zal er een paneldiscussie plaatsvinden over de zichtbaarheid van de Surinaamse beeldende kunst. Het panel bestaat onder andere Priscilla Tosari (galeriehouder Galerie 23) en Sasha Dees (tentoonstellingsmaker).

Presentatie zaterdag 5 september
15.30 uur - Interview Bart Krieger door Noraly Beyer
15.40 uur - paneldiscussie 'Zichtbaarheid Surinaams Kunst'
16.00 uur - Signeersessie (auteur is vanaf 13.00 uur aanwezig)
Lokatie: CBK Zuidoost.


Keshopersad Gangaram-Panday volgt Ashwin Adhin op in Assemblee

Komen en gaan van gekozen Assem- bleeleden


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft Keshopersad Gangaram-Panday aangewezen als Assembleelid ter opvolging van Ashwin Adhin, die tot vicepresident is gekozen. Over andere opschuivingen in het parlement heeft het CHS nog geen officiee nieuws. Uit een reactie van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons blijkt, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 augustus 2015, dat ‘het proces voor invulling van de opengevallen plaats door opschuiving is ingezet’. 

Gekozen parlementariër Soeresh Algoe behaalde bij de verkiezingen op 25 mei als lijsttrekker in Wanica 7.806 stemmen, maar zal zijn lidmaatschap opgeven, omdat hij opnieuw minister is geworden. Hij zal in De Nationale Assemblee (DNA) worden opgevolgd door Hans Sandjon op wie 2.183 voorkeurstemmen zijn uitgebracht.

Ook van Sergio Akiemboto is bekend, dat hij zijn functie als Grassalco-directeur verkiest boven het parlementaire werk. Op zijn stoel komt Wendel Asadang op wie 400 kiezers hebben gestemd. Gekozen DNA-lid Ricky Kromodihardjo zou ook bedanken, omdat hij directeur is van het Staats Ziekenfonds.

Mocht hij dit inderdaad doen, dan komt Roeshana Ilahibaks in zijn plaats.

Rashied Doekhie had ook aangegeven te zullen afzwaaien na de verkiezing van de president. Oud-minister Rabin Parmessar zegt, dat hij 'vooralsnog in het parlement blijft'. De verwachting is dat er in de komende tijd nog een aantal verschuivingen in het parlement zal plaatsvinden.

Justitie beschikt over CLAD-rapport inzake EBS

Minister Hoefdraad: 'Rapport wordt ook ter beschikking gestellen van het parlement'


Waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday beschikt over het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) dat opgesteld is over vermeende malversaties bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld, dat hij het rapport heeft doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 26 augustus 2015.

Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi heeft in DNA Hoefdraad gevraagd naar de status van het rapport. De minister zei geen enkele moeite mee te hebben om het rapport ook ter beschikking te stellen van het parlement. Jogi zei het heel belangrijk te vinden, dat het rapport wordt verstrekt aan het college. 'De pg doet zijn werk, maar ook wij moeten actie ondernemen. In het rapport is er sprake van dat de Staat voor miljoenen is benadeeld. Het wordt tijd om op te treden, want iedereen zegt corruptie te zullen bestrijden. Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen.'

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft het CLAD-rapport besproken met de directie en de Raad van Commissarissen van het staatsbedrijf. De bewindsman kwam tot de conclusie, dat geldschieters het bedrijf in hun greep hebben. Dit is het beeld in de totale publieke sector waar projecten worden voorgefinancierd met enorme winsten. De EBS-directie kreeg een week de gelegenheid om orde op zaken te stellen.

Jogi vindt dat iedereen die zich schuldig gemaakt heeft aan zaken die het daglicht schuwen, aangepakt dient te worden. Hij vindt dat ingegrepen moet worden bij de EBS. Dat had volgens hem allang moeten gebeuren om te voorkomen dat bewijzen worden weggemaakt.

'EBS wordt een testcase voor diverse andere staatsbedrijven waar ook sprake is van bevoordeling van vrienden en familieleden. Hier moet paal en perk tegen gesteld worden. Er moet zonder aanzien des persoons opgetreden worden', aldus Jogi. Hij is blij dat het CLAD-rapport eindelijk beland is bij de procureur-generaal.

NDP-Assembleelid Parmessar kaart problemen rond on- en minvermogenkaart aan

Mensen met on- en minvermogenkaart krijgen geen behandeling in ziekenhuizen

Abdoel (NDP): 'Evaluatie functioneren basiszorgverzekering noodzaak'


Het NDP-Assembleelid Rabin Parmessar kreeg gisteren bijval in De Nationale Assemblee van verschillende coalitieleden, toen hij de vinger op de zere plekken plaatste over de basisgezondheidszorg. Mensen die over een on- en minvermogenkaart beschikken, komen niet in aanmerking voor behandelingen in de ziekenhuizen. Zij krijgen geen vervolgbehandelingen, terwijl het om een humane aangelegenheid gaat, aldus de politicus. Het Assembleelid wil van de regering weten waar de schoen wringt, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 26 augustus 2015.

Parmessar kreeg ondersteuning van partijgenoten Jennifer Vreedzaam en Amzad Abdoel. Ook Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons drong bij vicepresident Ashwin Adhin aan op een antwoord.

Die stelde zich op het standpunt, dat hij nog in gesprek is met diverse betrokkenen en vroeg om ruimte om zaken uit te zoeken. Vooruitlopend op een structurele oplossing drongen de Assembleeleden er op aan, dat de regering ziekenhuizen vraagt om de mensen te behandelen. Abdoel zei, dat een evaluatie van het functioneren van de basiszorgverzekering noodzakelijk is, want er zijn zoveel klachten. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Vreedzaam stelde, dat de regering verzekerd had dat de overgang soepel zou verlopen. 'Mensen zijn in rep en roer. Ze willen weten wat er gaande is. Laat de regering ons vertellen wat er precies aan de hand is. De samenleving wil duidelijkheid hebben.' Zij vindt dat er veel schort aan de voorlichting.

Simons zei dat de regering een brief over deze kwestie zal krijgen en dat een antwoord dringend gewenst is.

Realisatie AMC na jaar in ijskast weer opgepakt

AZP-directeur Brahim: 'Door geldgebrek is oponthoud ontstaan'


De realisatie van het Academisch Medisch Centrum (AMC-SU), dat op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) moet komen, komt een stap dichterbij. AZP-directeur Antoine Brahim zegt vandaag, woensdag 26 augustus 2015, in de Ware Tijd, dat er nu al resultaten te zien zouden moeten zijn, maar door geldgebrek is er oponthoud ontstaan. Het project werd gelanceerd in oktober 2014, maar het heeft ongeveer een jaar stil gestaan. 

'Nu gaan we op korte termijn weer verder. Ik ben blij, omdat de nood erg hoog is.'

Ondanks de achterstand verwacht Brahim dat de deadlines gehaald worden. De eerste fase in 2020 en de tweede fase in 2025. De Surinaamse overheid moet 13 miljoen Amerikaanse dollar inbrengen voor voorbereidende werkzaamheden. De overheid heeft dit bedrag via financiering rond gekregen. Die werkzaamheden houden onder meer in het verplaatsen van de parkeerplaats, het MRI-centrum, de afdelingen Opleiding en Training en de crèche. De Islamitische Ontwikkelingsbank en het Ontwikkelingsfonds van de OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) hebben de Staat 74 miljoen Amerikaanse dollar geleend.

Hiervan wordt 14 miljoen dollar besteed aan dringende renovatie van het bestaande ziekenhuis en de rest is voor de nieuwbouw van het AMC-SU.

Brahim zegt, dat in augustus vorig jaar een project management unit is geïnstalleerd die erop moet toezien dat de bouw volgens de regels plaatsvindt. De eerste fase van het AMC-SU moet over vijf jaren gereed zijn en zal onder andere omvatten de Spoedeisende Hulp, het beddenhuis met een capaciteit van 290, thorax centrum, moderne Intensieve zorg en een operatiecomplex.

Hakrinbank boert goed eerste zes maanden van dit jaar

Bank boekt eerste halfjaar 2015 nettowinst van Srd 15.7 miljoen


De naamloze vennootschap Handels-, Krediet- en Industriebank (Hakrinbank N.V.) heeft haar uiterst solide positie in het bancair landschap weten te consolideren en in het eerste halfjaar van 2015 een nettowinst geboekt van Srd 15,7 miljoen, een stijging van ruim 13% ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers over 2015, die maandag werden gepresenteerd, aldus De West van gisteravond, dinsdag 25 augustus 2015.

De door de bank geboekte resultaten waren goeddeels in lijn met de doelstellingen van het jaarplan en de begroting. Het geconsolideerde balanstotaal steeg echter slechts met Srd 5,4 miljoen tot Srd 2.257 miljoen, mede als gevolg van de afname van de schulden aan klanten met 4,1%. Dit laatste hield verband met onconventionele transacties van de monetaire autoriteiten ter financiering van kastekorten van de Staat Suriname.

‘Onze beleggingen in schatkistpapier bleven vrijwel onveranderd op Srd 232 miljoen. Deze portefeuille zal niet verder toenemen vanwege ons beleid van spreiding van beleggingsrisico’s’, wordt in het halfjaarrapport duidelijk gemaakt. Er wordt voorts gewaarschuwd dat de vooruitzichten voor het tweede halfjaar minder bemoedigend lijken.

Vooral de verslechterende macro-economische omgeving en de zwakke staatsfinanciën doen zich gelden. De in het vooruitzicht gestelde saneringsmaatregelen zullen kostenstijgingen met zich meebrengen. ‘Het mede door het financieringsgedrag van de monetaire autoriteiten veroorzaakte krappe aanbod van Srd op de markt heeft ook voor onze bank gevolgen. De kwaliteit van de kredietportefeuille kan door de minder gunstige financiële positie van de Staat worden aangetast, terwijl de rente onder opwaartse druk komt te staan wat ten koste gaat van productieve investeringen. Een toename van de niet-rentebaten wordt niet verwacht. Tegen deze achtergrond is het kosten beheersingmanagement aangescherpt, zodat wij, ondanks de toegenomen omgevings- en andere risico’s, een hogere winst dan in 2014 kunnen realiseren’, wordt opgetekend.

De gerealiseerde resultaten van de dochteronderneming van de Hakrinbank, de Nationale Trust en Financierings Maatschappij N.V., waren in de eerste helft van het boekjaar 2015 minder dan de doelstellingen van het jaarplan en de begroting. Het balanstotaal groeide met slechts 2% tot Srd 271,3 miljoen, terwijl de winst vóór belasting met 20% kromp tot Srd 3,8 miljoen. Medio 2015 bereikte de Hakrinbank een mijlpaal met de bouwkundige oplevering van haar filiaal aan de Anamoestraat te Paramaribo-Noord.

'Bedreigende tekst- en voice-applicaties als WhatsApp en Facebook een uitdaging om te werken aan vernieuwingen'

Telesur-directeur Currie: 'We werken aan eigen tekst en voice-applicaties'

Minister Rusland wil dat diensten Telesur goedkoper worden voor de klant


Telesur-directeur Dirk Currie ziet bedreigende tekst- en voice-applicaties als WhatsApp, Viber en Facebook als een uitdaging om te werken aan vernieuwingen zoals eigen tekst en voice-applicaties. Hoewel deze applicaties niet zonder de breedband infrastructuur van telecombedrijven kunnen opereren, rinkelt de kas minder bij telecomproviders in niet alleen Suriname, maar overal in de wereld. Met de applicaties wordt ge-sms’t en gebeld, zonder dat de telecomproviders daar wat aan verdienen. 

'Deze dienstverlening heeft geen vergunning en concessies, maar kan wel op iedere markt in de wereld terecht en het concurrentieveld is hierdoor drastisch aan het veranderen', zei Currie gisteren tijdens een presentatie in verband met het kennismakingsbezoek van minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) aan het telecombedrijf, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 augustus 2015.

Currie zei altijd het standpunt gehanteerd te hebben om niet tegen de stroom in te zwemmen. 'Zie andere spelers op de markt niet als een bedreiging, grijp de gelegenheid aan. Zoals ze op onze markt terechtkunnen, kunnen we ook even makkelijk op andere markten in de wereld.'

Telesur is bezig om op Trinidad & Tobago concessie te verkrijgen. Dat proces is echter vertraagd wegens de op handen zijnde verkiezingen daar. Het Surinaamse bedrijf heeft door de gestelde voorwaarden, afgezien van het plan om ook op de Bahamas concessie aan te vragen. 'De overheid daar wil 51 procent zeggenschap en wij vinden dat als buitenlandse investeerder riskant, omdat je niet weet wat de overheid doet en zeker niet wanneer er een nieuwe overheid komt', zegt Currie.

Minister Rusland wil dat Telesur efficiënt werkt, waardoor de diensten goedkoper worden voor de klanten. Hij belooft dat TCT zijn uiterste best zal doen om het bedrijf faciliterend te ondersteunen om zijn doelen te bereiken.

Teikoku Oil Company schenkt 's Lands Hospitaal beademingsapparatuur

Beademings- apparatuur bestemd voor de afdeling Intensive Care


De gerenoveerde Intensive Care van het ’s Lands Hospitaal (LH) wordt met een donatie van Euro 48.870 van Teikoku Oil Company voorzien van beademingsapparatuur. De overeenkomst daartoe is gisteren door Akiro Bando, financieel manager van de onderneming, en de waarnemend algemeen directeur van ’s Lands Hospitaal Bernard Abia, ondertekend, aldus de afdeling Voorlichting van het ziekenhuis vandaag, 26 augustus 2015, in een persbericht.

'De Intensive Care is heel belangrijk voor het ziekenhuis. Een groot deel van onze patiënten die deze zorg nu nodig heeft, moet naar een ander ziekenhuis vervoerd worden. Dit, door gebrek aan goede accommodatie en moderne apparatuur', stelt Abia.

Door de aanschaf van de nodige apparatuur en de renovatie van de afdeling kan het ziekenhuis binnenkort de benodigde zorg geven aan haar patiënten.

De verbouw van de nieuwe Intensive Care afdeling begon in oktober 2014, met ondersteuning van de Staatsolie Foundation for Community Development. In de eerste fase van het project is het ziekenhuis verbouwd en in fase twee wordt de inrichting aangepakt.

Bij de ondertekening van de overeenkomst tussen 's Lands Hospitaal en Teikoku Oil Company waren ook de medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopising en de verpleegkundig directeur Henna Samson aanwezig.

(Foto - Waarnemend algemeen directeur van ’s Lands Hospitaal Bernard Abia en Akiro Bando, financieel manager van Teikoku Oil Company, na ondertekening van de overeenkomst - Bron foto: 's Lands Hospitaal)

Muriël Hoepel nieuwe waarnemend onderdirecteur directoraat Onderwijs MinOWC

Peneux ziet graag vooral vrouwen op topposities binnen zijn ministerie


Muriël Hoepel is vanaf vandaag, woensdag 26 augustus 2015, de nieuwe waarnemend onderdirecteur op het directoraat Onderwijs. De formele goedkeuring hiervoor is gegeven, bevestigt minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) op Starnieuws.

De nieuwe waarnemend onderdirecteur is al jaren in dienst van het departement en heeft onder meer gefungeerd als inspecteur. Zij bezit een MO-B Pedagogiek.

Op het directoraat Onderwijs moeten op korte termijn de directeurspost en de functie van onderdirecteur Financieel Beheer nog worden ingevuld.

Eerder verklaarde de bewindsman, dat vrijwel alle topposities zullen worden bekleed door vrouwen. Nu moet worden gewacht op de goedkeuring voor de overige functies door de ministerraad. Hij hoopt dat dit snel gebeurt.

De minister heeft duidelijk gemaakt, dat de posten zullen worden ingevuld door capabele personen. Vooral de directeurspost zal volgens hem worden bekleed door een academicus. Stanley Sidoel, directeur Cultuur, neemt op dit moment waar als directeur Onderwijs.

Overleden districtscommissaris Sondrejoe van Marowijne wordt met staatseer begraven


Singi Neti 28 augustus in Marowijne en ter aarde bestelling 29 augustus in Paramaribo


Districtscommissaris van Marowijne, Theodorus Sondrejoe, wordt zaterdag met staatseer begraven in Paramaribo. De Singi Neti vindt de avond ervoor plaats in Marowijne plaats. Mensen kunnen morgen en overmorgen het condoleanceregister tekenen op het ministerie van Regionale Ontwikkeling, aldus districtscommissaris Roline Samsoedien, nestor van de districtscommissarissen, vandaag, woensdag 26 augustus 2015, op Starnieuws.

Sondrejoe is afgelopen woensdag overleden aan de gevolgen van een twee dagen eerder opgelopen beroerte. Districtscommissaris Remy Pollack van Commewijne neemt nu waar in Marowijne.

Samsoedien zegt verder, dat de sfeer op het commissariaat te Moengo erg somber is. Zij is bezig de nodige voorbereidingen te treffen.

Actiegroep Seti NPS: 'Hoofdbestuur partij manipuleert, koopt om en doet aan patronage'

'Top NPS bedrijft op dictatoriaal- en op patronageniveau politiek'


Seti NPS blijft zich roeren binnen partij: 'Leiding organiseert etentjes waar betrokkenen worden bewerkt'


Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname(NPS) zet de structuren van de partij naar zijn hand door middel van manipulatie, omkoperij en patronage. Dat beweert althans Albert Assen van de actiegroep Seti NPS vandaag, woensdag 26 augustus 2015, in de Ware Tijd. De top van de partij is volgens Assen gebaat bij de huidige machtsstructuur. Die stelt haar in staat om 'op dictatoriaal- en op patronageniveau politiek te bedrijven'. 

Hij zegt, dat onder de huidige omstandigheden het onafhankelijk en integer functioneren van de partijstructuren onmogelijk wordt gemaakt.

'Velen beseffen niet hoe ernstig het is gesteld met de partij.' Om mensen in het gareel te houden, organiseert de NPS-leiding 'etentjes waar betrokkenen worden bewerkt'. Partijgenoten die zich loyaal opstellen, worden beloond met mobieltjes.

Het vertrek van John van Coblijn, ex-voorzitter van de afdeling Paramaribo, is volgens Assen geen op zichzelf staand incident. 'Als één van de weinigen was hij een aanspreekpunt voor de jongeren en ouderen uit achterstandswijken. Met het wegvallen van Cobi komt hier vooralsnog een eind aan', aldus Assen.

Dat NPS-voorzitter Gregory Rusland het vertrek van Van Coblijn bagatelliseert illustreert volgens Assen het 'gebrek aan leiderschapskwaliteiten en realiteitszin' bij de partijleider. Assen beweert verder, dat de partij is 'vervreemd van het volk wiens belangen zij moet behartigen'. Als gevolg hiervan verlieten veel loyale leden de partij om zich aan te sluiten bij de ABOP en de NDP.

'Omdat zij in de ogen van de massa wel hoop bieden. Dat zulks een hoop niet gerechtvaardigd is, zal na verloop van tijd duidelijk worden', aldus Assen.