dinsdag 1 september 2015

Karta-Bink: Nawikromo brengt anderen in diskrediet

'Vertelt u gewoon de waarheid, dat u een opportunist bent en dat aan u gouden bergen is beloofd'

 
In een artikel op Starnieuws van dinsdag 1 september heeft het hoofdbestuurslid Ghamie Nawikromo gesteld, dat zij per 31 augustus 2015 de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging gaat ondersteunen. Zij geeft ook aan dat dit besluit aan de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, per schrijven is medegedeeld.

Als hoofdbestuurslid heb ik nagetrokken of er inderdaad een brief is verzonden naar de partij met deze mededeling. Tot op heden is er hierover geen bericht van ontvangst.

Dit besluit is bij mij als hoofdbestuurslid, maar ook bij de overgebleven bestuursleden, als een verrassing aangekomen. Te meer, daar mevrouw Ghami Nawikromo bij één van de laatste bestuursvergaderingen nog heeft aangegeven dat ze zich niet kan verenigen met de manier waarop de dissidente groep de partij etaleert. Het spreekwoord 'de mens verandert als de bladeren der bomen' is haar in dit geval op het lijf geschreven. In het Javaans zeggen we: 'isoh deleh, soreh tempeh'.

Wat in geen geval aanleiding zou kunnen zijn voor haar besluit, is de manier waarop het hoofdbestuur zich heeft opgesteld in de kwestie van verzoening met de dissidenten. Zij is daarover immers teleurgesteld, geeft ze aan. Wat de andere bestuursleden en ik duidelijk hebben kunnen begrijpen, is dat zij daarover een uitgesproken mening had. En toentertijd was dat in elk geval geen richting verzoening.

De aankondiging dat met haar vertrek diverse kernen en andere partijorganen, die bij name zijn genoemd, ook zijn meegegaan, berust geenszins op waarheid en brengt anderen onnodig in diskrediet. Het gaat in ieder geval niet om de bestuursleden en leden van de genoemde kernen en organen. Die hebben mij immers gebeld en aangegeven dat de informatie die door mevrouw Ghami Nawikromo publiekelijk is doorgegeven, niet op waarheid berust. Laat ze de namen noemen van diegenen die met haar zijn meegegaan, hebben boze kernleden en bestuursleden mij doorgegeven. Op deze manier worden we met de nek aangekeken en het onderlinge vertrouwen wordt verder geschaad. Laten ze ophouden daarmee, was hun dringend verzoek.

Samen met de overige bestuursleden wil ik tot slot het volgende meegeven: we respecteren het besluit van mevrouw Ghami Nawikromo, maar vragen bij deze heel beleefd, doch dringend, het na te laten anderen onnodig in diskrediet te brengen. U creëert onnodig verdachtmakingen en vergroot daarmee de polarisatie. Vertelt u gewoon de waarheid: dat u een opportunist bent en dat aan u gouden bergen is beloofd, waaronder de post van districtscommissaris van Wanica, een directeurspost en zelfs een ministerspost.

We wensen u veel succes.

Ingrid Karta-Bink, 
hoofdbestuurslid en parlementariër Pertjajah Luhur

Surinaamse Groninger Eric Sweet presenteert en signeert gedichtenbundel ‘Schatland’

Sweet presenteert zijn soms gedichtenbundel met soms licht erotische gedichten 5 september in Café New Orléans, Groningen


 
De in Suriname geboren Groninger, Eric Sweet, heeft een gedichtenbundel uitgebracht onder de titel ‘Schatland’. Dit boek wordt zaterdag 5 september om vier uur 's middags gepresenteerd in Café New Orléans in Groningen. Dit bericht vandaag, dinsdag 1 september 2015, de Groninger Gezinsbode.

De dichtbundel ‘Schatland’ verwoordt het gevoel van echte liefde. De gedichten zijn soms licht erotisch, maar altijd eerlijk en hartstochtelijk. De gedichten verwoorden een vorm van passie voortvloeiend uit communicatie en conversatie, die binding geven aan de werkelijkheid.

‘Schatland’ is verkrijgbaar via boekscout.nl/shop. Het boek wordt ook bij de boekpresentatie verkocht en gesigneerd.

De eerste tien kopers krijgen een flinke korting op de aanschafprijs.

Cipiers Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou in staking

Gevangenbewaarders vrezen voor hun veiligheid in gevangenis

Vakbond ABVO: Personeel kampt regelmatig met bedreigingen


De gevangenbewaarders van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) staken sinds gisteren. De werknemers eisen betere werkomstandigheden en vrezen ook steeds meer voor hun veiligheid in de gevangenis. Zij worden regelmatig bedreigd, zegt hun vertegenwoordiger Kenneth Bremer van de vakbond ABVO (Algemene Bond van Overheidspersoneel) vandaag, dinsdag 1 september 2015, in de Amigoe. 

Het personeel verzamelde zich vandaag bij het hoofdkwartier van de bond, waar zij een reactie van minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) afwachtten. Daarna zullen zij beslissen of zij de staking beëindigen of niet.

Volgens Bremer kampen de werknemers regelmatig met bedreigingen. Zo werd een gevangenbewaarder gisteren ‘bij de voet van de helling’ bij de gevangenis opgehouden door quadrijders. De toegang naar zijn werk werd op een bedreigende wijze belemmerd, aldus Bremer. Reden te over voor het gevangenispersoneel om het werk opnieuw neer te leggen.
Dat deden ze begin vorige maand ook al, zij het kort. Toen begaf een groep zich naar het kantoor van minister Navarro aan het Wilhelminaplein om een brief in te dienen over hun ontevredenheid over de opgelopen vertraging van de verbetering van hun werksituatie bij de gevangenis. Daarna zijn ze weer gaan werken.

Zoals bekend kampen de bewakers al jaren met diverse problemen zoals hun rechtspositie en werkmateriaal. Er wordt al lang gewerkt aan hun rechtspositie. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening is met de afhandeling hiervan belast. In combinatie met de bedreigingen die zij tegenwoordig regelmatig meemaken, vrezen zij steeds meer voor hun leven op de werkvloer.

Bremer benadrukt verder, dat minister Navarro op de hoogte is gesteld van de situatie en heeft beloofd er werk van te maken, maar de werknemers zijn het wachten moe. Zo hebben zij de door de minister beloofde kogelvrije vesten nog niet gekregen, aldus Bremer. 'Er zijn eerder vijftig kogelvrije vesten besteld, die zijn ook geleverd. Echter, toen bleek dat die vesten niet voldeden aan de vereisten. Zo moet het vest goed passen, wil het functioneren. Maar, tot de dag van vandaag is niemand meer langs geweest om de maten van het personeel op te meten, opdat de vesten opnieuw besteld kunnen worden. Bovendien is het voertuig van één van de hoofden bij de gevangenis, vorige week in de Djadostraat in brand gestoken. De personeelsleden willen hun leven niet meer in gevaar brengen.'

De gevangenbewaarders beschikken ook niet over geschikte uniformen terwijl dat allang had moeten gebeuren. Hun salaris moet nog aangepast worden conform de schaal die zij hebben en hun kindertoeslagen en loontredes moeten ook nog geregeld worden. Tevens werken er nog gevangenbewaarders zonder een landsbesluit of zonder dat ze de eed hebben afgelegd. Ze willen dus dat hun rechtspositie en uniform geregeld worden, en de werkomstandigheden worden verbeterd.

Bremer beseft ook, net als minister Navarro, dat er grote problemen bij de gevangenis zijn en dat het lang kan duren voordat alles opgelost is. 'Er zijn gevallen die wat minder spoed hebben. Men dient dus een prioriteitenlijst te maken voor middellange en lange termijn', aldus Bremer. De minister kan vooralsnog voor barricades zorgen bij de ingang van de gevangenis, voegt hij toe. Verder kunnen de maten van het personeel ook alvast opgenomen worden voor aanschaf van kogelvrije vesten.

Bremer stelt tevens voor om agenten van het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) in te zetten om het gevangenispersoneel bij te staan. 'De minister moet ook ervoor zorgen dat het gevangenispersoneel dat ergens anders is ingezet, terug naar de gevangenis komt.' Bremer haalt hierbij aan de 62 werknemers die al een tijd terug te werk zijn gesteld bij bijvoorbeeld Brasami en andere instanties in de justitiële keten.
Verder stelt Bremer voor om de bedreigende gevangenen aan te pakken, door middel van snelrecht.


Navarro heeft vanochtend op de Radio Mas gereageerd en zei, dat een onderzoek ingesteld dient te worden. Tevens had hij de politietop al eerder geïnstrueerd om de bedreigingen op te pakken en af te handelen. Echter, er komen bij de politie geen aangiftes binnen van deze bedreigingen. 'Iedereen die bedreigd wordt of zich bedreigd voelt dient aangifte te doen, anders kan de politie helemaal niets doen hiertegen. Daarbuiten schreeuwen dat je je bedreigd voelt, helpt dus niet.'

De minister moet zich hoe dan ook beter laten inlichten over de huidige situatie omtrent bedreigingen bij de gevangenis, voegde hij vanochtend toe. Hij was enkele dagen arbeidsongeschikt en had vanochtend vroeg tevens een spoedvergadering met een andere overheidsinstantie, waardoor hij later op de dag (en na het ter perse gaan van deze krant) om de tafel zou zitten met de ABVO en het gevangenispersoneel.

'Race om voorzitterschap Pueblo Soberano leidt tot aftreden politiek dier en premier Asjes'

Politicoloog Cijntje: 'Tijdens dat proces hebben partijen zich op minder nette manier over elkaar uitgelaten'


Premier Ivar Asjes van Curaçao had zijn politieke carrière kunnen verlengen als hij zich niet verkiesbaar had gesteld voor het voorzitterschap van Pueblo Soberano (PS). Dat zegt politicoloog en wetenschappelijk onderzoeker Gilbert Cijntje vandaag, dinsdag 1 september 2015, in de Amigoe.

Dat Asjes nu moet opstappen is volgens hem het gevolg geweest van het feit dat Asjes zich kandidaat had gesteld voor de voorzitterschap van de coalitiepartij. 'Tijdens dat proces hebben de partijen zich op een minder nette manier over elkaar uitgelaten. De partijen zijn zo ver uit elkaar geraakt.' Asjes had volgens Cijntje maanden terug moeten opstappen. 'Het is ondenkbaar dat in een land de minister-president niet op goede voet staat met de fractie die hem zelf heeft voorgesteld als premier. Het feit dat er zo lang is gewacht komt door onenigheid binnen de partij zelf. Pueblo Soberano heeft geen duidelijke leider. 100 leden betekent 100 ideeën. Dat is moeilijk om tot besluitvorming te geraken. Zijn vertrek had veel eerder moeten gebeuren dan nu', aldus Cijntje die in zijn dagelijkse functie als directeur van ICUC (Inter Continental University of the Caribbean) onderzoek doet naar politieke ontwikkelingen.

Een van de pijnpunten was de houding die Asjes aannam ten aanzien van de geschillenregeling voor het Koninkrijk. 'Om een heel recent voorbeeld te noemen, de fractie denkt daar heel anders over dan de premier. Daarom is de motie om tot een geschillenregeling te komen ook door het parlement heen gejaagd', zegt Cijntje. 'Asjes wordt door PS verweten door een veel te positieve houding in te nemen ten aanzien van de Nederlandse regering. Dat is duidelijk geworden bij de geschillenregeling. Ondanks dat de motie is aangenomen, blijft de vraag of Asjes deze zou gaan uitvoeren.'

Ook de positie van de gevolmachtigde minister in Den Haag, Marvelyne Wiels, was een discussiepunt tussen Asjes en de fractie. 'De premier houdt de gevolmachtigde minister de hand boven het hoofd terwijl de partij het daar niet mee eens is. Wiels heeft de parlementariërs publiekelijk naar hun moer gestuurd en heeft hen verantwoordelijk gehouden voor de moord van hun leider Helmin Wiels', vertelt Cijntje. Dat de PS-fractie tijdens een openbare Statenvergadering over het rapport van de Ombudsman Wiels niet is afgevallen, neemt niet weg dat ze haar liever kwijt dan rijk zijn. Cijntje: 'Het is een politiek spel. Aan de ene kant zorgen dat je eigen gevolmachtigde minister niet naar huis wordt gestuurd, zodat de oppositie daar niet van profiteert, maar aan de andere kant buiten de Statenvergadering zeggen dat haar positie onhoudbaar is.'

Dat minister van Gezondheid Ben Whiteman naar voren is geschoven als interim-premier was volgens de politicoloog ook de enige logische optie voor de partij. 'Er zijn mensen die de ambitie hebben om premier te worden, maar als parlementariër kunnen ze die functie niet vervullen. Als een van de vijf parlementariërs minister wordt, is Asjes aan bod om een zetel in de Staten te nemen. Daardoor wordt de macht van Pueblo Soberano minder doordat ze een van de vijf zetels kwijtraken', aldus Cijntje.

PS-ministers Irene Dick of Ruthmilda Larmonie-Cecilia waren volgens hem geen reële opties. 'Dat komt doordat ze minder lang in het kabinet zitten en ten tweede heeft minister Whiteman toch wel vervelende beslissingen moeten nemen en heeft dat doorstaan. Daarnaast weet hij door zijn jarenlange ervaring binnen het ambtelijk apparaat hoe het er in de overheid aan toegaat.'
Whiteman zal drie maanden twee portefeuilles onder zich hebben. Die van Algemene Zaken en die van Gezondheid, Milieu en Natuur. Cijntje schat dat de partij naar een nieuwe minister van Gezondheid zal zoeken. 'Hij kan het moeilijk een jaar volhouden met zware dossiers als het nieuwe ziekenhuis, de basisverzekering ziektekosten en de transitieperiode van het St. Elisabeth Hospitaal.'

Zaterdag is er een bijeenkomst met leden van PS. De politicoloog verwacht dat de meerderheid van de leden met de gang van zaken zal instemmen. 'Asjes heeft zich teruggetrokken, omdat hij wist dat hij niet voldoende aanhang had in de partij. Dat zag je toen hij zich kandidaat stelde voor de functie van bestuursvoorzitter van Pueblo Soberano. Zijn politieke carrière is voornamelijk door de discussie rondom de strijd voor het voorzitterschap geëindigd. Dan blijft het de vraag of hij nog een ander politiek leven heeft door een nieuwe partij te beginnen of door zich aan te sluiten bij een bestaande partij.'

Cijntje verwacht dat Asjes terugkeert in de politiek. 'Misschien niet direct, maar na een bepaalde periode. Hij is wat je in het Nederlands noemt een politiek dier.'
Het kabinet-Asjes heeft zich als geheel niet geliefd gemaakt bij de lokale bevolking. Dat komt niet alleen vanwege de maatregelen die zijn genomen, maar ook door de beloftes die niet zijn nagekomen, zegt Cijntje. Zo is de economie na de invoering van de bezuinigingsmaatregelen niet aangetrokken en zijn er geen nieuwe volkswoningen gebouwd terwijl de vraag hoog is. 'Het kabinet heeft op alle terreinen een inconsistent beleid gevoerd', aldus Cijntje.

Het is niet de eerste keer dat een premier ontslag neemt nadat hij wordt weggestuurd door zijn partij. Op 27 mei 1971 nam premier Ronchi Isa ontslag en werd hij vervangen door Otto Beaujon. Beaujon was overigens net als Whiteman minister van Volksgezondheid.

Suriname zet in juli 95 illegalen het land uit

Meeste uitgezette illegalen zijn Brazilianen (80) gevolgd door 5 Guyanezen


De afdeling Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname heeft in juli van dit jaar 95 illegale vreemdelingen het land uitgezet. Dat meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 1 september 2015.

Het gaat om verschillende categorieën vreemdelingen waaronder, vreemdelingen die hun straf hebben uitgezeten en na expiratie de illegale status hebben, vreemdelingen die het land illegaal zijn binnengekomen, vreemdelingen die voor kort verblijf het land zijn binnengekomen en langer zijn gebleven dan de aangegeven periode, waardoor zij de illegale status hebben. Deze vreemdelingen worden na aanhouding voorgeleid op het Parket van de Procureur Generaal en worden na overleg van een geldig reisticket binnen dertig dagen het land uitgezet.

Er zijn ook illegale vreemdelingen die zich vrijwillig bij de balie van de Vreemdelingendienst melden met in hun bezit een geldig reisticket en geldig paspoort om uitgezet te worden. Met deze handeling proberen zij een lang verbod van terugkeer in Suriname te omzeilen.

Een overzicht van illegale vreemdelingen:
Brazilianen 80, Chinezen 3, Dominicanen 2, Guyanezen 5, Nederlanders 2, Filippijnen 2 en 1 Cubaan.

De nieuwe brandstofprijzen aan de pomp

Nieuwe hoge pomp- prijzen zijn ingegaan


Om twaalf uur vanmiddag, dinsdag 1 september 2015, zijn de nieuwe pompprijzen van brandstof ingegaan. Diesel kost per liter Srd 3,90 bij Gow2/Roy Boedhoe Enterprises en SOL. Bij GOw2 kost benzine zonder additieven Srd 4,16 per liter. Bij SOL wordt 6 cent per liter minder neergeteld. Ongelode benzine met additieven kost bij SOL Srd 4,16, zo bericht Starnieuws.

De Raad van Ministers heeft besloten om 40 cent per liter extra te heffen. Het gaat om een 'solidariteitsheffing' aldus de regering in een persbericht.

De oliemaatschappijen en pomphouders waren van tevoren niet op de hoogte gesteld van het besluit van de regering.

De regering stelt genoodzaakt te zijn de 40 cent extra te heffen op een liter diesel en benzine. De inkomsten uit de olie- en goudsector zijn drastisch omlaag gegaan op de wereldmarkt. 'Wij zijn genoodzaakt meer te leunen op binnenlandse bronnen van inkomsten om zodoende de internationale schokken van de grondstoffensector te minimaliseren.'

SMOC Curaçao: 'Uitstoot zwaveldioxide (SO2) afgelopen maand weer schrikbarend'

WHO-normen meerdere malen overschreden


De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) op Curaçao, veroorzaakt door de Isla-raffinaderij, was de afgelopen maand weer schrikbarend. Dat meldt de milieuorganisatie Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) vandaag, dinsdag 1 september 2015, op haar website. 

Uit metingen bij Beth Chaim en Kas Chikitu blijkt dat de normen van de World Health Organization (WHO) meerdere malen zijn overschreden.


De organisatie baart zich daarnaast ook grote zorgen over de totale uitstoot (Total Suspended Matter) en de uitstoot van fijnstof. Dit zou met name voor ouderen zorgelijk zijn.

'Toerisme op Curaçao? Goed voor de vakantieganger (en goed voor de Curaçaose economie). Althans, als je maar niet onder de rook van de Isla gaat zitten. Den Haag en de Curaçaose overheid lijkt het weinig te schelen, maar deze bestuurlijke milieuellende bevlekt Curaçao al decennia. SMOC kan het wel wat schelen en informeert de burger en de toerist daarom graag', zo schrijft de organisatie op haar website.

SMOC: 'De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (TSP en PM10 (fijn stof tot 10 μm) was in augustus er eentje van tranen met tuiten, vooral als je er zelf middenin zit. De mensen onder de rook laten alsmaar blijken dat ze het zat zijn. SMOC werd afgelopen maand dan ook weer overspoeld met telefoontjes van bezorgde mensen. De bezorgdheid van deze mensen onder de rook is terecht, zo blijkt althans uit eerste metingen.' 

Volgende week staat de Isla op de agenda van de Tweede Kamer in Nederland.

Soewarto Moestadja in beeld als minister van Arbeid en Joan Dogojo als bewindsvrouwe van SoZaVo

Regering ziet af van samen- smelting ministeries


Waarschijnlijk nog deze week zal Soewarto Moestadja (NDP), oud-minister van Binnenlandse Zaken namens de Pertjajah Luhur, beëdigd worden als minister van Arbeid. 

Joan Dogojo (NDP) is kandidaat om het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) te gaan leiden. Dat schrijft vanmiddag, dinsdag 1 september 2015, de Ware Tijd uit verschillende bronnen te hebben vernomen.

Dit betekent, dat de regering Bouterse-Adhin afziet af van het voornemen om deze ministeries samen te voegen tot een nieuw ministerie van Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin zoals enkele weken geleden werd gesuggereerd.

Omdat er nog geen minister was gevonden voor dit nieuwe ministerie nam minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer waar op Arbeid en Sieglien Burleson van Handel en Industrie op Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Oliemaatschappijen en servicestationshouders niet door regering geïnformeerd over verhoging benzineprijs

SSEB-voorzitter: 'We zijn compleet in een avontuur gestort en weten niet wat ons te wachten staat'


SSEB wil spoedig gesprek met overheid

 
Zowel oliemaatschappijen als servicestationshouders zijn overrompeld door het bericht vanochtend, dinsdag 1 september 2015, dat de benzineprijs vanaf vandaag met 40 dollarcent wordt verhoogd. Geen van de partijen is officieel op de hoogte gesteld van het besluit dat vanochtend vroeg is genomen door de Raad van Ministers. De Surinaamse Servicestations Exploitanten Bond (SSEB) hield meteen vanmorgen een spoed bestuursvergadering gevolgd door een spoedbijeenkomst met de leden, zo bericht Starnieuws.

'We zijn compleet in een avontuur gestort. We weten niet wat ons te wachten staat. 40 Cent verhoging per liter wil zeggen dat wij ook met veel meer kapitaal moeten komen', zegt SSEB-voorzitter Sirodjenie Jankie. Ze vertelt dat de oliemaatschappijen ook niet op de hoogte zijn gesteld en die nu bezig zijn met de overheid. Tot nog toe zijn ze officieel niet op de hoogte gesteld en weten ze niet wat er gaat gebeuren.

'Het zou goed zijn als partijen zoals de SSEB en de oliemaatschappijen op de hoogte waren gesteld. We begrijpen dat de overheid geld nodig heeft en heeft aangekondigd dat de benzineprijzen zouden worden aangepast. Maar, moeten wij ook in financiële problemen komen?' Jankie zegt, dat het niet zo moet zijn en het goed zou zijn als de overheid hen op de hoogte had gesteld. 'We zijn ondernemers, we moeten plannen, we moeten niet in een avontuur worden gestort dat we ook in financiële problemen komen.'

De SSEB wil met de overheid praten. 'Het is goed als we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.'

Jankie legt uit dat de situatie op dit moment dusdanig is dat sommige servicestations zijn gesloten. Ze vrezen calamiteiten en een rush dat mensen gaan hamsteren in jerrytanks. 'Er is zoveel onzekerheid dat sommigen gewoon uit veiligheid gesloten zijn. Het is een moeilijke situatie waarin we terecht zijn gekomen. Er is heel veel onduidelijkheid voor ons allemaal.'

De SSEB is al vanaf november vorig jaar bezig met de overheid over margeverruiming. Jankie wijst erop dat er heel veel veranderingen en verhogingen zijn gekomen. 'We hebben sociale wetten gehad, nu worden nutsvoorzieningen verhoogd. Er zijn meer onkosten er komen meer servicestations. En dat terwijl onze inkomsten steeds worden ingekort, zonder dat we worden betrokken. We moeten voorbereid zijn. Als onderneming moet je niet in een avontuur worden gestort, we zijn niet in een jungle of rimboe, waar je maatregelen overnight treft.'

De verhogingen zullen een sneeuwbaleffect hebben. Nu al tanken mensen minder in de vakantie. Met de verhoging wordt dat nog minder. Jankie zegt dat de gemoederen verhit zijn en dat ze niet weet welke kant de algemene ledenvergadering opgaat. Ze hoopt dat voordat de leden besluiten nemen, de overheid hen uitnodigt. 'We zijn aan het afwachten.'

De SSEB-voorzitter zegt, dat de servicestations veel meer risico’s nemen. Zo moeten ze voor alles vooruit betalen. 'Als we brandstof kopen betalen we eerst, ook de government take. Dan pas krijgen we de brandstof geleverd. Vervolgens dragen de oliemaatschappijen maandelijks de government take af. Bij verruiming van kapitaal via de bank, moet dan weer onroerend goed als garantie worden aangedragen. Dit is geen prettige situatie voor de ondernemers. De voortgang van je onderneming komt in gevaar.'

'Depolitiseren van ministers is nonsens en gaat niet werken'

Bestuurskundige August Boldewijn: 'Totale overheidsapparaat moet gerationaliseerd worden'


Bestuurskundige August Boldewijn gelooft niet in het depolitiseren van ministers of het plaatsen van technocraten op ministersposten. 'Het is nonsens; het gaat niet werken.' Hij reageert vandaag, 1 september 2015, in de Ware Tijd op de wens van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie om bij wet vast te stellen dat de ministeries van Justitie en Politie, Financiën en Binnenlandse Zaken slechts door technocraten bemenst worden. 

Uitvoeren van beleid is niet alleen afhankelijk van een minister, maar ook van de ambtenaren op het departement. Daarom hoeft ook het depolitiseren van alleen de ministerspost volgens Boldewijn niet tot gevolg te hebben dat besluiten slechts op basis van deskundigheid genomen worden. 'Wat moet gebeuren, is dat het totale overheidsapparaat gerationaliseerd moet worden. Er moet nagegaan worden welke instituten de ministeries nodig hebben om goed te kunnen draaien, welke deskundigheid en hoeveel menskracht nodig is. En daarna moet men niet hierboven of hierbuiten handelen.' Dit was sinds 1957 in de planning, maar het is nooit geschied.

Een andere reden waarom depolitiseren volgens Boldewijn ook niet zal werken, is omdat elke minister een politicus is. Hij onderstreept, dat Assembleeleden alle ministers op basis van hun partijvisie en partijbelangen zullen bekritiseren en niet slechts op basis van deskundigheid.

'Het enige verschil, zou zijn dat de personen niet door een politieke partij zijn voorgedragen. Echter, hij waarschuwt dat gedepolitiseerde ministers op gegeven moment een politieke partij kunnen ondersteunen, zonder dat wij dat weten.' Boldewijn is het er wel mee eens, dat kandidaat-ministers niet alleen op hun politieke kleur, maar ook op basis van deskundigheid beoordeeld moeten worden.

Ernstig verwaarloosde zieke man (69) verpleegd in AZP dankzij tussenkomst buurtbewoners en Stichting 1 voor 12

Lucien Gemerts leeft in smerige en ongezonde omstandigheden in Bolletriestraat


Lucien Gemerts, een 69-jarige bewoner van de Bolletriestraat in de buurt Abrabroki, Paramaribo, heeft afgelopen weekend net op tijd medische hulp gekregen, zo bericht vandaag, dinsdag 1 september 2015, het Dagblad Suriname. De man werd vrijdagavond in een smerige en ongezonde situatie aangetroffen in zijn woning. Buurtbewoners, die de man een aantal dagen niet hadden gezien, namen een kijkje op het adres. Daar troffen ze hem alleen en ernstig ziek aan in een ondergoed. De bewoners schakelden Stichting 1 voor 12 in voor dringende noodhulp. 

Het lukte met medewerking van de politie en brandweer om de man de volgende ochtend met een ambulance te vervoeren naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De man leefde alleen in een vervallen huisje, omringd door hoog onkruid. Hij kreeg regelmatig bezoek van ongedierte als ratten, muizen en slangen.

Louis Vismale, voorzitter van 1 voor 12, die de verantwoordelijkheid voor de man op zich heeft genomen, zegt dat de man geen contact heeft met familieleden en dat zijn leefsituatie zeer erbarmelijk is. Hij had volgens Vismale dringend hulp nodig, ‘anders zou men een lijk daar aantreffen’. ‘De man woont letterlijk op een vuilnisbelt. Dat konden wij van 1 voor 12 niet aanzien. We hebben per direct werk van gemaakt dat hij medische hulp kon krijgen’, aldus de stichtingsvoorzitter uit.

De artsen van het AZP hebben uit voorlopig onderzoek geconstateerd, dat de man de ziekte van Weil heeft opgelopen en verder last heeft van een huidinfectie, die een abnormale zwelling van beide benen heeft veroorzaakt.

Vismale vindt, dat de man niet in deze slechte leefsituatie kan terugkeren. Hij doet een beroep op de samenleving, met name verpleegtehuizen, om de man te helpen met de opvang in een tehuis. De man had kort voor zijn opname in het ziekenhuis totaal niks en werd alleen in zijn ondergoed aangetroffen. De stichting heeft er alles aan gedaan om kleding en benodigdheden in het ziekenhuis voor hem te regelen.

‘We hebben geen medische papieren van die man, maar desondanks helpen de artsen hem tot waar ze kunnen. Al zijn papieren moeten opnieuw in orde gemaakt worden.’ De arts heeft de stichting een brief meegegeven om via Sociale Zaken zijn verzekering in orde te maken.

‘Pa Keme’, zoals de man bekendstaat in de samenleving, is cd-verkoper onder de markt en heeft jaren in de Kawina muziekformatie Limbo gespeeld. Hij heeft daarnaast met verschillende andere bands opgetreden. Pa Keme heeft maar 1 zoon, maar die heeft bijna geen contact en geen goede verstandhouding met zijn vader. De stichting speurde de zoon op, maar die wilde niet veel kwijt over zijn relatie met zijn vader. Hij zegt wel zijn vader te zullen bezoeken in het ziekenhuis, maar zelf kan hij niet veel voor hem doen. Ook met de rest van zijn familie blijkt de man geen contact te hebben. Vismale doet een beroep op familieleden om contact op te nemen met de stichting om meer informatie van de man te verkrijgen, zodat hij beter geholpen kan worden.

RGD-artsen negeren regels en vragen cliënten middagpoli bijbetaling voor een consult

Artsen zouden niet goed betaald worden door RGD

RGD-directeur Sardjoe: 'Artsen gaan hun boekje te buiten'


Ondanks dat het niet is toegestaan, laten artsen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) mensen betalen voor de middagpoli. De artsen doen dit uit onvrede over een loonstructuur  binnen de RGD die volgens hen door de leiding is opgelegd. Om de gedwongen betaling effectief te bestrijden, bereidt de directie een klachtencommissie voor. Tot nu toe doen personen hun beklag bij de afdeling Voorlichting, waarna er een onderzoek wordt ingesteld. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 1 september 2015.

De redactie van de Ware Tijd schrijft dat zij vorige week werd benaderd door enkele cliënten en op de hoogte gesteld van het bedrag dat ze moeten bijbetalen voor een consult, ondanks dat ze over een geldig basiszorgverzekeringspasje beschikken.

RGD-directeur Maaltie Sardjoe benadrukt dat dit niet mag. 'Het mag 's morgens niet en 's middags ook niet.'

Nafisa Salamat, voorzitter van de Vereniging van RGD-artsen, ziet het anders. Zolang de artsen niet goed betaald krijgen voor hun inzet, zullen cliënten in de middaguren moeten bijbetalen. Dit geldt ook voor verzekerden. Salamat legt uit dat in de ochtenduren het totale personeel werkt, maar in de middaguren staat de arts er alleen voor.

Ze merkt op dat het bedrag dat de artsen nu krijgen niet daarop is afgestemd en dat er daarom 's middags een drempeltarief wordt gevraagd. Sardjoe werpt tegen dat het aangehaalde argument niet opgaat. Ze wijst erop dat de artsen hun boekje te buiten gaan. De RGD-directeur ontkent desgevraagd, dat de handeling van de artsen wordt gedoogd en zegt dat er wel degelijk stappen worden ondernomen tegen artsen die geld in rekening brengen. Deze variëren van een waarschuwing per brief tot het buiten functie stellen.

Medische staf St. Vincentius Ziekenhuis legt werk voor SEH stil

Ultimatum specialisten voor betaling achterstallige gelden verlopen

Ministeries van Volksgezondheid en Financiën maken Srd 8 ton over naar ziekenhuis


De medische staf van het St. Vincentius Ziekenhuis heeft de dienstverlening aan de Spoedeisende Hulp (SEH) per vandaag, dinsdag 1 september 2015, beëindigd. Algemeen directeur Manodj Hindori van het ziekenhuis zegt op Starnieuws dat de ministers van Volksgezondheid en Financiën Srd 8 ton overgemaakt hebben naar de rekening van het ziekenhuis bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

De specialisten hadden een ultimatum gesteld dat gisteren afliep. Ze hadden gesteld dat het geld uiterlijk 31 augustus op hun rekening gestort moest worden. Zij hebben geen genoegen genomen om per cheque uitbetaald te worden.

Hindori zegt, dat het niet gelukt is om de specialisten tot andere gedachten te brengen. De overmaking van de SPSB naar andere banken neemt twee dagen in beslag.

De directie van het ziekenhuis heeft spoedoverleg aangevraagd met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Het ziekenhuis kan geen specialistische hulp garanderen op de SEH. Het is nog niet duidelijk wat er verder zal gebeuren.

Beveiliging Vreedzaam- en Centrale Markt in handen politie

Dc Miranda: 'Bewakings- en schoonmaakbedrijven kunnen niet meer worden betaald'


Overtollige ambtenaren van RO worden omgeschoold tot beveiligers

 
De twee bewakingsbedrijven, die belast waren met het houden van toezicht op de Vreedzaam Markt en Centrale Markt in Paramaribo, zijn niet meer nodig. Hun contract van een jaar eindigt vandaag. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), dat de samenwerking is aangegaan, heeft al maanden een achterstand in betaling, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag1 september 2015, te hebben vernomen.

Van de twee schoonmaakbedrijven is één al twee maanden geleden gestopt met werkzaamheden. Van het andere bedrijf vervalt het contract vandaag. Ook deze bedrijven krijgen nog geld van de overheid.

Districtscommissaris (dc) Jerry Miranda van Paramaribo Noord-Oost bevestigt dat bewakings- en schoonmaakbedrijven niet meer nodig zijn, omdat de markten moeten bezuinigen. 'We kunnen bijvoorbeeld geen Srd 60.000 per maand aan een bewakingsbedrijf betalen, terwijl de markt maandelijks Srd 8000 verdient.'

Hij zegt, dat de beveiliging zal worden gedaan door de politie, die een post heeft op de markt. De marktpolitie zal hierbij betrokken worden.

Ook zullen ambtenaren van RO getraind worden tot veiligheidsmensen. 'Het ministerie heeft overtollig personeel en we zullen vragen om het anders in te zetten.' Miranda zegt dat hij deze zaken spoedig zal bespreken met RO-minister André Dikan.

De dc wil ook camera's in de markten plaatsen. Er wordt nog gewerkt aan onder andere de begroting. Dit plan zal hij uiteindelijk voor goedkeuring aan de districtsraad worden voorgelegd. De schoonmaak van de markt wordt onder meer gedaan door Openbaar Groen, maar de dc wil hiervoor een duurzame oplossing. Ook voor dit werk wil hij ambtenaren van RO interesseren, waardoor de overheid hiervoor geen bedrijven hoeft in te huren.

ABOP-Assembleelid Vorswijk wil dat NH algehele inventarisatie uitvoert van elektrificatie binnenland

'Binnenland zit sinds verkiezingen zonder elektriciteit'

Vorswijk blij met optreden minister Dodson


'Ik ben blij dat minister Regilio Dodson de koe bij de horens heeft gevat. Het binnenland, met name het Boven-Suriname gebied, zit sinds na de verkiezingen zonder elektriciteit. De dorpen hebben geen brandstof gekregen. Een aantal generatoren is defect.' Dit zegt Assembleelid Dinotha Vorswijk (AC/ABOP - Bron foto: DNA) van Sipaliwini vandaag, 1 september 2015, op Starnieuws.

Minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft de garantie gegeven, dat de energievoorziening in het binnenland gecontinueerd wordt. Sedney Harris, onderdirecteur Elektrificatie en fungerend hoofd van de Dienst Elektriciteitsvoorziening, werd gisteren door de bewindsman ontheven uit zijn functie.

Het voorzien van de dorpen in het binnenland van brandstof voor energievoorziening is een belangrijke taak van de Dienst Elektriciteitsvoorziening van het ministerie van NH. De Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) heeft nader onderzoek gelast naar de gang van zaken binnen deze afdeling.

Het Assembleelid wil, dat de minister een algehele inventarisatie laat uitvoeren van de elektrificatie voor het binnenland. Volgens haar blijkt dat veel generatoren defect zijn. Het onderhoud en de service zijn niet wat het wezen moet, meent ze. 'Een veel gehoorde klacht is dat de dorpen niet de juiste hoeveelheid brandstof krijgen zoals vermeld. Hoe dat komt weet ik niet, maar vanuit de dienst blijkt er altijd een verklaring te zijn hiervoor.'

'Ik hoop dat het CLAD-onderzoek ook klaarheid zal brengen in zaken als verduistering van brandstof en oneigenlijk gebruik van staatsmiddelen. Dit is een veel gehoorde beschuldiging die alleen vanuit de dienst hard gemaakt kan worden', zegt Vorstwijk. Er zijn gevallen waarbij personen die een lichtmotor in een dorp moeten voorzien van brandstof, die brandstof gebruiken voor hun eigen vervoersmiddelen, zoals 4-wheel drives.

Elektriciteit is een nutsvoorziening die behoort tot eerste levensbehoefte, aldus Vorswijk. 'Eenieder heeft recht hierop, ook het binnenland. Al jaren draaien generatoren in dorpen slechts van zeven uur 's avonds tot elf uur 's avonds. Daarna is het weer black-out.' 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Raad van Ministers vergadert voortaan in de avonduren

Overdag vergaderen zou 'veel productieve tijd' kosten


De Raad van Ministers (RvM) heeft besloten om 's avonds te vergaderen. Dit bevestigt vicepresident Ashwin Adhin vandaag, dinsdag 1 september 2015, op Starnieuws. Voor de tweede keer kwam de RvM gisteravond onder zijn leiding bijeen. De eerste bijeenkomst met de nieuwe ministers werd op 17 augustus gehouden met president Desi Bouterse als voorzitter op zijn kabinet.

Besloten is om niet overdag tijd te besteden aan de wekelijkse vergaderingen. Dit was tot nu toe een traditie geweest. Door overdag te vergaderen gaat veel productieve tijd verloren. Er is veel werk te verzetten, waardoor het besluit is genomen om 's avonds de RvM-vergaderingen te houden, aldus Adhin.

De vicepresident en minstens drie ministers moeten ook steeds aanwezig zijn bij openbare vergaderingen van De Nationale Assemblee.

De vicepresident zegt verder, dat hij aan het uitwerken is hoe het publiek geïnformeerd zal worden over relevante zaken die besproken zijn in de ministerraad.

Statenlid Ixora Balootje te bang om 2e klas in trein te reizen

'In de tweede klas kan er ik weet niet wat gebeuren'


Het Zuid-Hollandse Statenlid Ixora Balootje (CU/SGP) heeft op kosten van de belastingbetaler een duur eersteklas treinabonnement, omdat de politica te bang is om in de tweede klas te reizen.
 
De 26-jarige Balootje voelt zich met name 's avonds niet op haar gemak tussen het ‘gewone volk’, zo zegt ze vandaag, dinsdag 1 september 2015, in het AD. 'Op maandag vergaderen wij soms tot elf uur 's avonds. Dan moet ik nog naar Rotterdam. In de tweede klas kan er ik weet niet wat gebeuren.'

De volksvertegenwoordigster is een van de 21 Statenleden in Zuid-Holland die een eerste-klaskaart declareren. Dat kost de provincie jaarlijks 6.916 euro per kaart. Behalve dat ze het veiliger vinden in de eerste klas, zeggen veel Statenleden ook dat ze er beter kunnen werken.

Van de overige 34 Statenleden kiezen er slechts elf voor een goedkoper tweede klasabonnement (4.346 euro). De rest reist met de auto en krijgt daarvoor een kilometervergoeding.

Eerder dit jaar ontstond ophef in Gelderland toen bleek dat alle Statenleden daar een ov-kaart voor de eerste klas kregen. SP, GroenLinks en de PvdD vonden dat onzin en kregen het voor elkaar dat de regeling werd aangepast.

Balootje is van Surinaams-Curaçaose afkomst, haar moeder is Surinaamse en haar vader een Curaçaoënaar.

(Bron foto: LinkedIn)

Ruim driekwart kinderen in naschoolse opvang komt uit kansarme gezinnen

Asabina (BEP) wil duidelijkheid over totstandkoming armoedecijfers

 
Ruim driekwart van de kinderen die meedoen aan de naschoolse opvang, komt uit kansarme gezinnen. Ouders houden meer van hun salaris over nu kinderen op school een maaltijd krijgen. Een groot deel van de kinderen komt uit een gezin met een alleenstaande ouder met een inkomen lager dan Srd 1.000. Dit blijkt uit het onderzoek van Sandra Clenem van de faculteit Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname, studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 1 september 2015.

Zij deed onderzoek naar de sociale functie van het project Naschoolse Opvang en pleit voor behoud ervan, omdat het wegvallen voor veel ouders of verzorgers nadelig zal uitvallen.

Uit de reactie van de 78 ouders en verzorgers die zij heeft gesproken blijkt, dat zij de aspecten voeding en opvang zeer waarderen. Het onderzoek werd uitgevoerd op slechts drie scholen in Moengo in juli en oktober vorig jaar. Uit masteronderzoek blijkt dat 40 procent van de bevolking in Marowijne onder de armoedegrens leeft, gevolgd door Brokopondo met 50 procent en Sipaliwini met 96 procent.

Ronny Asabina (BEP), oud-lid van de parlementaire commissie Onderwijs in De Nationale Assemblee, zegt dat er onvoldoende actuele statistieken over armoede zijn. 'In ons land wordt armoede door het ABS (Algemeen Bureau voor de Statistiek) benaderd en gemeten op basis van het tekort aan inkomsten', zegt hij.

Nagegaan moet volgens hem worden 'op basis van welke variabelen en methoden wij armoedecijfers in ons land liever kunnen berekenen'. 'De laatste tijd merken wij dat het wonen in een milieuvriendelijke omgeving en grondbezit ook peilers zijn om de mate van armoede te meten.'

Defensie maakt schietoefeningen Nationaal Leger bekend

Leger houdt van 7 september tot en met 6 november schietoefeningen


Het ministerie van Defensie heeft gisteren, maandag 31 augustus 2015, in een persbericht bekendgemaakt dat het Nationaal Leger in de periode van 7 september tot en met 6 november 2015 militaire schietoefeningen zal houden. 

Die schietoefeningen zullen worden uitgevoerd op de schietbanen van de Ayoko Kazerne (Bosbivak) en op de gevechtsbanen in de OP-savanne. Verder zal er in het Tapoeripagebied worden geschoten en wel op de Saramaccarivier, 500 meter vóór Hill 33 en 500 meter erna.

Het publiek in de omgeving van deze oefenlocaties wordt gevraagd hiermee rekening te houden en plaatselijke aanwijzingen op te volgen.

Woning verdachte kappartij in de as gelegd

Nog onduidelijk of sprake is van brandstichting

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)

De woning van moordverdachte D.D. aan de Kronenburgweg in het ressort Santodorp is gisteravond tegen kwart over tien volledig afgebrand. Toen de brandweer arriveerde stond de woning al in lichterlaaie.  Het is  vooralsnog onduidelijk of het om brandstichting gaat, zo bericht de Ware Tijd vanochtend, dinsdag 1 september 2015.

D.D. was zondagmiddag betrokken bij een dodelijk kappartij. Hij bracht de 33-jarige André Adjako enkele kapverwondingen toe. Bij de komst van een ambulance bleek de buurman te zijn overleden aan de opgelopen verwondingen. Uit het voorlopige onderzoek blijk, dat een slepende burenruzie de aanleiding was van de gewelddadige escalatie.

Adjako reed op die dag over de Kronenburgweg richting Nieuwweergevondenweg. Om tot nog toe onbekende reden werd het hij opgewacht door D., die twee huizen verderop woont. D. bracht Adjako zonder enige aanleiding enkele kapverwondingen toe. Hij is aangehouden.

Hoofdbestuurslid Pertjajah Luhur treedt toe tot vernieuwingsbeweging van Sapoen en Chitan

Ghamie Nawikromo teleurgesteld in opstelling hoofdbestuur


Het hoofdbestuurslid van de Pertjajah Luhur (PL) Ghamie Nawikromo, tweede penningmeester, heeft besloten om per gisteren de hervormings- en vernieuwingsbeweging binnen de partij te ondersteunen. Dit heeft zij in een brief aan PL-voorzitter Paul Somohardjo laten weten, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 1 september 2015.

Nawikromo stelt in haar brief 'na diep beraad met de onder mijn verantwoordelijkheid vallende leden en organen' besloten te hebben de beweging onder leiding van de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepak Chitan onvoorwaardelijk te ondersteunen.

Ze schrijft verder, dat de interne verwikkelingen reeds vier maanden duren en teleurgesteld is in de opstelling van het hoofdbestuur. Deze houding vindt zij niet bevorderlijk voor de gewenste verzoening, maar leidt tot verdere polarisatie binnen de partij.

De hervormingsbeweging laat weten, dat de kernen van Koewarasan serie A, B en C, Leidingen, Dessa, Celebesweg en Sabanweg, Domburg, Tout Luit Faut, Tamansari en de Jongerenraad Wanica en Vrouwenraad Wanica meegekomen zijn met Nawikromo. Meegedeeld wordt, dat in de loop van de week meerdere PL-hoofdbestuursleden publiekelijk kenbaar zullen maken dat ze de hervormingsbeweging ondersteunen.

Ben Whiteman voor een periode van drie maanden premier van Curaçao

Whiteman betreurt gang van zaken rond het vertrek van Asjes


Minister van Volksgezondheid Ben Whiteman (61, arts) op Curaçao is gisteravond, maandag 31 augustus 2015, door de gouverneur gevraagd de functie van minister-president waar te nemen voor een periode van drie maanden. Whiteman heeft de functie geaccepteerd. Hij zei tegen de pers de gang van zaken rond het vertrek van Asjes te betreuren, aldus het AD.

Premier Ivar Asjes heeft gisteravond half zeven (lokale tijd) zijn ontslag ingediend bij gouverneur Lucille George-Wout. De partij van Asjes, Pueblo Soberano, had eerder op de dag het vertrouwen in de minister-president opgezegd.

Pueblo Soberano heeft niet bekendgemaakt waarom het vertrouwen in de premier is opgezegd, maar de PS-fractie botste de afgelopen maanden een aantal keer openlijk met Asjes over verschillende beleidskwesties. Het vertrek van Asjes leidt niet direct tot de val van het kabinet.

Een van de meningsverschillen draaide om de steun die de premier bleef geven aan de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Marvelyne Wiels. Zij ligt zwaar onder vuur na het verschijnen van een kritisch rapport van de Curaçaose Ombudsman over haar functioneren. De fractie zou haar niet meer willen steunen.

Asjes liet volgens Curaçao Chronicle onlangs weten, dat hij niet van plan was om zich na het aflopen van zijn termijn kandidaat te stellen voor een politieke functie. Hij werd premier in 2013 na de moord op zijn partijgenoot Helmin Wiels. Wiels werd op 5 mei 2013 op het strand van Marie Pampoen doodgeschoten. 

 Asjes heeft verklaard morgen tijdens een persconferentie tekst en uitleg te geven over zijn aftreden.

(Red. De Surinaamse Krant/AD)

Solidariteitsheffing' 40 cent extra bovenop prijs per liter benzine en diesel

Elektriciteits- en watertarieven worden per 15 september aangepast

 
Met ingang van vandaag, dinsdag 1 september 2015,  zal er een zogenoemde 'solidariteitsheffing van 40 cent extra worden gevraagd bovenop de prijs voor een liter benzine en diesel. De elektriciteits- en watertarieven worden per 15 september aangepast. Dit besluit is gisteravond genomen door de Raad van Ministers en vanochtend in een persbericht bekendgemaakt door het ministerie van Financiën. Het gaat om maatregelen ter verhoging van de inkomsten en om efficiëntie van de nutsvoorzieningen.
 

De inkomsten van de overheid zijn door de snelle en aanhoudende verslechtering van de internationale olie- en goudprijzen ernstig onder druk komen te staan en hebben een dieptepunt bereikt. 'Vanaf 2012 heeft ons land meer dan 75 procent van de inkomsten uit olie en mijnbouw verloren en we verwachten geen noemenswaardige stijging van deze inkomsten in de komende 2 jaar', staat in het persbericht. Ondanks dit gegeven, behoren de garantie van de sociale zekerheden, kwalitatief onderwijs en gezondheidszorg tot de hoogste prioriteit van de regering.

'In ons streven naar macro-economische stabiliteit en de financiële levensvatbaarheid van de Surinaamse economie te herstellen, zijn wij genoodzaakt meer te leunen op binnenlandse bronnen van inkomsten om zodoende de internationale schokken van de grondstoffensector te minimaliseren. Na lange beraadslagingen binnen de regering en overleg met de sociale partners, heeft de regering besloten om enkele noodzakelijke maatregelen te treffen. Enerzijds zullen er maatregelen zijn die gericht zijn op het verhogen van de overheidsinkomsten, terwijl er anderzijds maatregelen getroffen zullen worden om de overheidssubsidies af te bouwen.'

Met het aanpassen van de elektriciteit- en watertarieven wil de regering ervoor zorgen dat de prijzen die betaald voor deze diensten gelijk zijn aan de kosten ervan. Tot nu toe heeft de regering uitgebreide subsidies voor elektriciteit en waterverbruik in stand gehouden. Het is in algemeen belang, aldus het ministerie, om subsidies te verstrekken aan de minder draagkrachtigen en daardoor te zorgen voor sociale rechtvaardigheid en bescherming en ervoor te zorgen dat ons land de grote middenklasse die zo uniek is op dit continent behoudt. Echter zijn de huidige subsidies op elektriciteit en water geen sociale subsidies, omdat die vrijwel geheel ten goede komen aan de grootverbruikers.

'De meest behoeftige huishoudens verdienen onze steun, maar slechts 0,4 procent van de elektriciteit subsidies bereikte tot vandaag de dag deze huishoudens. Daarentegen komt 62 procent van de subsidies ten goede aan de 10 procent van de grootverbruikers in het land. Zelfs als we deze praktijk als 'onredelijk' zouden betitelen, zou het een zachte uitdrukking zijn.'

'Erger nog: slechts een klein deel van deze subsidies werd goedgekeurd door De Nationale Assemblee en verder tot voor kort niet gekwantificeerd. De staat verloor inkomsten omdat het dividend en nu zelfs belastingafdrachten door Staatsolie werden verrekend met de levering van olie aan EBS. Kortom, deze subsidies zijn niet niet-transparant en houdbaar. De regering is unaniem van mening dat dit zo snel mogelijk beëindigd moet worden', stelt het ministerie in haar persbericht.

De opbouw van de tarieven is ook achterhaald, meent de regering. Daarom is het noodzakelijk om de tarieven aan te passen aan de veranderende kosten van dienstverlening aan de gemeenschap. In de aanpassing van de tarieven worden ook de investeringsplannen meegenomen. De regering zal van de nutsbedrijven eisen dat ze bewijzen dat er vooruitgang is op het gebied van efficiëntie. De regering zal verder toezien op hun activiteiten om transparantie en verantwoording van hun activiteiten af te dwingen. De bedrijven zullen onder streng toezicht (curatele) van de regering gesteld worden om te garanderen dat de opbrengsten doelmatig worden besteed, verspilling voorkomen wordt en dat ze aan hun investering- en schuldverplichtingen voldoen.

De regering beseft, zo is te lezen in het persbericht, dat de impact op de persoonlijke financiën merkbaar zal zijn. Het moet echter gezegd worden dat het een noodzakelijke eliminatie van de subsidie is. De bedrijven leden verliezen die door de overheidsbegroting gedragen werden. De prijzen waren ver beneden kostendekking en ver beneden de regionale en internationale marktprijzen. De regering geeft de garantie dat de sociaal zwakkeren te alle tijden beschermd zullen worden.

'Verder is verwachtbaar dat de verandering in de tariefstructuur een hele nieuwe industrie in Suriname zal creëren die gewijd is aan efficiency en besparingen van elektriciteit en de productie van hernieuwbare energie, in het bijzonder zonne-energie, zal stimuleren. Dit is een belangrijke ontwikkeling waardoor economische efficiëntie, groei en werkgelegenheid in Suriname zullen toenemen. De regering zal geen accijnzen en invoerrechten heffen op alle componenten die nodig zijn voor het gebruik van hernieuwbare energie.'

'We begrijpen dat de maatregelen die de regering treft zullen zorgen en van invloed zullen zijn op de prijzen en de koopkracht. Met inachtneming van het advies van de sociale partners heeft de regering het besluit genomen deze maatregelen te nemen die nodig zijn voor het welzijn van ons land. Door de maatregelen zullen de begrotingstekorten teruggedrongen worden en de efficiëntie en gezondheid van de overheidsfinanciën herstellen. Met prudent en transparant beleid wil de regering de sociale verworvenheden, waaronder betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap, veilig stellen.'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen had ruim een week geleden nog gezegd, dat eerst orde op zaken moet zijn gesteld bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) voordat er een verhoging van stroomtarieven komt....