woensdag 2 september 2015

Demonstreren bij Gouden Koets in Paleis Het Loo verboden

Protest actiegroep gericht tegen paneel op koets met slavenafbeeldingDemonstraties bij de Gouden Koets, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd door Paleis Het Loo in Apeldoorn. Dat heeft de directie besloten, meldt de regionale krant De Stentor vandaag, woensdag 2 september 2015.

Een poging van een actiegroepje om te demonstreren werd afgelopen zaterdag in de kiem gesmoord. Een filmpje van actiegroep De Grauwe Koets daarvan is te zien op YouTube.

Met de slogan 'Weg met racisme, weg met de Gouden Koets' protesteert de actiegroep tegen een paneel op de koets met afbeeldingen die racistisch zouden zijn.

De actievoerders werden zaterdag uit het koninklijke stallencomplex van Het Loo gezet, omdat ze de orde verstoorden.

De actiegroep houdt komende zaterdag samen met een andere groep (Doorbraak) op het Amsterdamse Museumplein een demonstratie tegen de Gouden Koets, vanwege dat paneel met afbeeldingen die racistisch zouden zijn en het koloniale verleden zouden verheerlijken, bericht het AD.

Op Het Loo wilden de leden zich bij de koets laten fotograferen met teksten als 'bloedgeld & koloniaal geweld'. Bij Paleis Het Loo is de zijde van het paneel overigens niet zichtbaar.

De Gouden Koets is sinds 27 augustus te zien in Apeldoorn. Wegens grote publieke belangstelling besloot Het Loo het rijtuig tot en met komende zondag te houden.Het paleis wilde niet reageren.

NPS: 'Regering haalt met verhogingen geld uit zakken van het volk'

NPS verwacht meer maatregelen zoals verhoging prijs van kookgas en tabak

Minder draagkrachtigen overgeleverd aan 'willekeur en genade van machthebbers'


De Nationale Partij Suriname (NPS) vermoedt dat er na de recente tariefsverhogingen van de nutsvoorzieningen en de brandstofprijs, nog andere maatregelen in het verschiet liggen om  'geld uit de zakken van het volk te halen'. De partij denkt aan accijnsverhoging op alcoholische dranken, tabak en prijsverhoging van kookgas.

Ook de devaluatie van de Surinaamse munt vindt de NPS niet ondenkbaar. Zij wijst erop, dat de druk op de Amerikaanse dollar toeneemt en de deviezenreserve aanzienlijk is geslonken. 'Het kabinet Bouterse-I heeft het namelijk gepresteerd om in het eerste kwartaal van 2011 zowel de government take te verhogen als de devaluatie door te voeren', schrijft de NPS vandaag, woensdag 2 september 2015, in een reactie op de verhogingen.

Ze wijst op de maatschappelijke gevolgen van de inkomensverhogende maatregelen voor de Staat. Kleine ondernemers zullen het bijzonder moeilijk krijgen om de concurrentiepositie veilig te stellen en de levensvatbaarheid van de bedrijven te behouden. De loontrekkers zullen het nog beroerder krijgen. Deze groep is niet bij machte om de prijsstijgingen af te wentelen op derden. De minder draagkrachtigen zijn overgeleverd aan de willekeur en genade van de machthebbers, aldus de NPS.

'Wie geeft de zekerheid en het vertrouwen dat de machthebbers lering hebben getrokken uit een falend beleid en dat er een einde komt aan een verkwistend beleid? Hoe zal de regering omgaan met de gelden die vanwege de tariefsverhogingen worden onttrokken aan de gemeenschap? De aanwending van de extra verkregen ontvangsten (belastingmiddelen) moeten op een verantwoorde wijze plaatsvinden, immers het volk moet de offers brengen voor een falend financieel economisch beleid.'

'De regering Bouterse 1 kan aangerekend wordenm dat zij haar uitgaven niet in lijn heeft gebracht met de ontvangsten. De coalitiepartijen hebben aan de vooravond van de verkiezingen circa 5.000 ambtenaren op arbeidsovereenkomst in dienst genomen om het stemgedrag te beïnvloeden. De lopende uitgaven zijn hierdoor aanmerkelijk gestegen. Nu dreigen deze mensen van de lijst afgevloeid te worden. Er is verder een excessief sociaal beleid uitgevoerd zonder dat de binnenlandse productie is gestimuleerd. Daardoor zijn er onvoldoende middelen om de basiszorg en onderwijs duurzaam te financieren. Daarbij komt nog dat de corruptie welig tiert en menige overtreder zich onaantastbaar acht', schrijft de NPS.

De regering is er aansprakelijk voor dat er duurzame ontwikkeling komt. Dat betekent volgens de NPS verstandig investeren in industrie, zorg en onderwijs. De inkomsten mogen niet worden besteed in uitsluitend de consumptieve sfeer.

'De NPS heeft keer op keer gewaarschuwd dat het verkwistend beleid van de overheid de afgelopen 5 jaren het land zou dompelen in armoede.' De vorige regering heeft ook goedbedoelde waarschuwingssignalen van monetaire deskundigen naast zich neergelegd en critici stelselmatig betiteld als kwaadwilligen.

De groei van de geldhoeveelheid is veel groter dan de groei van de nationale economie. Het grootste gevaar voor financieel economische en monetaire evenwichtigheden is de regering zelf. De NPS hoopt dat de veroorzakers van de financieel economische neergang tot inkeer zijn gekomen en dat regering Bouterse-II de tering naar de nering weet te zetten.

De financiële offers om de economie op spoor te brengen, mogen niet alleen maar door de mensen die al afdragen, worden opgebracht. De uitdaging is dat alle belastingplichtigen, ook zij die in de kleinschalige goudsector zitten, een substantieel aandeel bijdragen. De NPS geeft zes aanbevelingen mee:
- capaciteitsversterking van de belastingdienst en verhoogde efficiëntie van het apparaat;
- Stop de populistische projecten en doe rendabele productieve investeringen;
- Laat subsidies van staatsbedrijven afhangen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
- Verkoop van overheidsgrond en doelmatige besteding van de gelden;
- Versterken van controle instituten ( Rekenkamer en CLAD, Centrale Landsaccountantsdienst);
- Optimale benutting van deskundig kader. Geen koppensnellerij van technocraten die niet tot de regeringspartij behoren.

Inheemse jonge Guarani-leider vermoord in staat Mato Grosso, Brazilië

Semião Vilhalva (24) door gewapende mannen, ingehuurd door veeboeren, doodgeschoten

Moord volgt week nadat de Guarani deel van hun voorouderlijk land hadden herbezet - Protest in hoofdstad Brasilia


Een jonge Guarani inheemse leider is afgelopen weekeinde doodgeschoten in het zuidwesten van de Braziliaanse staat Mato Grosso, een week nadat zijn gemeenschap een deel van Guarani voorouderlijk land had herbezet. De gemeenschap had gewaarschuwd dat ze zouden worden gedood, nadat ze waren omsingeld door gewapende mannen. Semião Vilhalva werd zaterdag gedood - hij werd in het hoofd geschoten - tijdens een aanval op de gemeenschap Ñanderu Marangatu door gewapende mannen ingehuurd door veeboeren - en naar verluidt in aanwezigheid van overheidsagenten -, zo bericht vandaag, woensdag 2 september 2015, de Britse organisatie Survival International die zich wereldwijd inzet voor inheemse volkeren.

Tijdens de aanval werd een een jaar oude baby door een rond stuk hout aan het hoofd geraakt en ook een aantal andere Guarani zou tijdens de aanval gewond zijn geraakt.
Ruim 300 Guarani Kaiowa herbezetten op 22 augustus 2015 een deel van Tekoha Ñanderu Marangatu, in de gemeente Antonio João. Het inheemse grondgebied was door de president van Brazilië in 2005 geratificeerd, maar het grondbezit werd geblokkeerd door het Hooggerechtshof. De Guarani Kaiowa gemeenschappen werden ontruimd in december 2005, aldus racismoambiental.net.br.  


Semião Vilhalva is niet de eerste Guarani-leider die is vermoord door of in opdracht van veeboeren. Marçal de Souza (Tupã'I) werd door boeren op 25 november 1983 gedood en op 24 december 2005 werd Dorvalino Rocha vermoord door veeboeren in Tekoha Ñanderu Marangatu.  

Het voorouderlijk land van de gemeenschap wordt nu bezet door een ranch, in handen van Roseli Silva, de leider van de vakbond van veeboeren, waarin geweld wordt aangemoedigd om de inheemsen buiten hun land te houden. De Guarani stellen, dat zaterdag de aanval werd gecoördineerd door Silva, na een vergadering waarin boeren en politici bespraken hoe ze de herbezetting door de Guarani zouden gaan aanpakken.

De Guarani-vereniging Aty Guasu zei: 'Deze boeren en politici moedigen haat, geweld en het doden van de Guarani aan. Ze zijn wreed en dat moet gestraft worden.' Een groot deel van het land van de Guarani stam werd tientallen jaren geleden van ze gestolen. De Braziliaanse Grondwet verplicht de overheid om alle inheemse grondgebied in kaart te brengen en terug te brengen in de handen van het exclusieve gebruik tot 1993, maar het grootste deel van Guarani's land bleef in handen van de boeren.

Veel Guarani's zijn gedwongen te leven in overvolle reservaten of in geïmproviseerde kampen langs de weg, na de diefstal van hun land. Ze kampen met ondervoeding, ziekte en zelfmoorden. Vorige maand heeft de Verenigde Naties om dringende actie gevraagd voor de Guarani, te midden van de boerencampagne om psychologische terreur te verspreiden, maar de Braziliaanse autoriteiten hebben verzuimd om de nodige bescherming te bieden aan de inheemsen.

De boeren probeerden te voorkomen, dat de Guarani Semião zouden begraven op hun voorouderlijk land. De inheemsen eisen bescherming van de staat om hem te begraven en om verdere sterfgevallen te voorkomen. 

De directeur van Survival, Stephen Corry, zei vandaag: 'Wat zo bijzonder schrijnend is aan deze moord is, dat de Guarani wisten dat hun herbezetting waarschijnlijk zo eindigen met de dood. Maar, ondanks de belofte van bloedvergieten door de boeren, ondanks de vele moorden die waren voorafgegaan, Semião's gemeenschap liet zich niet afschrikken. Waarom niet? Omdat het land dat ze opnieuw hebben bezet hen toebehoort. Brazilië erkende dit jaren geleden, maar is ook verplicht aan lobbyisten om zijn belofte om het land terug te geven en in stand te houden.' 

Diverse inheemse leiders zijn vandaag in hoofdstad Brasilia de straat opgegaan om te protesteren naar aanleiding van de moord op Semião Vilhalva. Ze geven ook het Congres de schuld voor het geweld, vanwege de voorgestelde wijziging van de Grondwet (PEC) 215, de de wetgever het recht geeft om begrenzing van inheems grondgebied goed te keuren. De leiders bekritiseerden ook de uitvoerende macht, vanwege de bureaucratie die de regulering van de reservaten vertraagt, zo bericht de Braziliaanse website Rede Brasil Atual vandaag, woensdag 2 september 2015.


(Red. De Surinaamse Krant/Survival International/ racismoambiental.net.br/ Rede Brasil Atual)

Zieke Lucien Gemerts keert in een gezonde leefomgeving terug

NV Kensen- huis bouwt nieuwe woning voor 'Pa Keme' Gemerts


De zieke Lucien Gemerts, meer bekend als Pa Keme, keert na zijn verpleging in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) in een gezonde leefomgeving terug. De directie van Projectontwikkelaar & Bouwbedrijf Kensenhuis NV heeft vandaag, woensdag 2 september 2015, aan de voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale, toegezegd een nieuwe woning te bouwen voor de man. Het bedrijf wil Pa Keme, die een bekende Kawina muzikant van Limbo was, uit zijn onhygiënische leefsituatie halen. 

De man werd afgelopen weekend ernstig ziek op zijn woonadres aan de Bolletriestraat te Abrabroki in Paramaribo aangetroffen en vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Gezien zijn erbarmelijke leefsituatie krijgt hij van de directie een nieuw huis aangeboden. De algemeen directeur van Kensenhuis Nv, Robin Kensenhuis die in Nederland verblijft, heeft na de videoopname met daarin het verhaal van Pa Keme op de Facebookpagina van Stichting 1 voor 12 te hebben gezien, meteen de toezegging gedaan om Pa Keme te helpen.

Hij schreef: 'Ik ben op dit moment zeer geraakt door het feit dat dit nog mogelijk kan zijn in Suriname. Om een lang verhaal kort te maken, heb ik de beslissing gemaakt in overleg met mijn mede directielid, de heer Gilbert Harvey Kensenhuis, dat wij van Kensenhuis nv een helpende hand gaan bieden aan de heer Gemert. Niet in geld, maar in woongenot.'


Hij speelde dit door aan de directeur in Suriname, Harvey Kensenhuis, met wie de Stichting 1 voor 12 in contact is gekomen. Samen met een team van 1 voor 12 toog de directie naar het adres van Pa Keme om de situatie te bekijken. Kensenhuis vindt de leefsituatie van de man triest en erbarmelijk. Op grond van deze slechte leefsituatie is besloten om Pa Keme uit de situatie te halen.

Een aannemer is al begonnen met de schoonmaakwerkzaamheden op het perceel dat overwoekerd lag met hoog onkruid en veel vuil. 'Het terrein wordt helemaal schoongemaakt en er wordt een nieuw huis voor Pa Keme gebouwd. Binnen twee tot drie weken willen wij de sleutels van het nieuwe huis aan hem overhandigen en maandelijks willen we wat doneren, zodat hij zich kan voorzien in zijn dagelijks behoefte', zegt de directeur.

Pa Keme werd met behulp van de brandweer en de politie uit zijn onhygiënische en ongezonde situatie gehaald. Hij ligt ter verpleging in het AZP en heeft de ziekte van Weil opgelopen. Ook heeft hij last van een huidinfectie die een zwelling veroorzaakt aan beide benen. Hij maakt het intussen redelijk goed in het ziekenhuis.

Vismale is blij met de toezegging van Kensenhuis en dat het bedrijf meteen is gestart met de werkzaamheden. Hij is Kensenhuis Nv zeer erkentelijk. Momenteel worden de stukken voor van Pa Keme voor het ziekenhuis in orde gemaakt. 'Als hij uit het ziekenhuis komt keert hij in een gezond leefmilieu terug. Nu moeten we nog alleen een thuiszorg voor hem regelen', stelt Vismale.

VHP, PL, NPS en ABOP keuren prijsverhogingen af

'De economische crisis kan overgaan in een humanitaire crisis'

Partijen willen dat regering aangekondigde maatregelen terugdraait


Naar aanleiding van de verhogingen van de brandstofprijzen, en de aangekondigde verhoging tarieven voor energie en water, door de regering Bouterse, wensen de politieke partijen de VHP, de Pertjajah Luhur (PL), de NPS en de ABOP vandaag, woensdag 2 september 2015, het volgende te verklaren. 

Wij hebben in onze communicatie met de president steeds kenbaar gemaakt geen voorstander te zijn van verhoging van de brandstofprijzen: de brandstofprijzen in de hele wereld gaan omlaag, alleen in Suriname moet het volk een verhoging betalen. Deze plotselinge prijsverhoging van brandstof wordt onzerzijds afgekeurd. Het gevaar is immers, dat de armoede sterker zal toeslaan en een groter deel van het volk onder de armoedegrens komt, zonder enige vooruitzicht op verbetering: het beleid biedt geen enkele opvang aan burgers en ondernemers.

De economische crisis kan overgaan in een humanitaire crisis, met ernstige gevolgen over een lange periode.

De regering staat op het punt om de elektriciteitstarieven te verhogen, het zwaarst voor de gewone huishoudens. 82% Van de huishoudelijke klanten van de EBS krijgen een tariefverhoging tussen 107,8% en 278,6%, terwijl de industriële verbruikers het minst zijn getroffen, tussen 50,85 en 53,5%. Verder blijkt, dat 29% van de eenvoudige huishoudelijke elektriciteitsverbruikers, die tussen 150 en 300 kwh stroom verbruiken, de hoogste tariefsverhoging zullen moeten verwerken. Het gewone volk is het meeste getroffen door dit beleid, wij keuren dit af.

Ook bij de watertariefsverhoging wordt het gewone volk het zwaarst getroffen; de tarieven voor de gewone huishoudens per kubieke meter worden verhoogd met 224% tot 344% (waarbij de mensen met erfkranen en de laagste gebruikers van water, de grootste verhoging per kubieke meter van 344%) zullen moeten betalen, terwijl commerciële verbruikers een verhoging tussen 100% en 118% krijgen. Ook hier wordt het gewone volk het zwaarst getroffen.

Dit beleid is flagrant in strijd met het pas getekende regeerakkoord tussen de NDP, BEP en DOE coalitiepartners. Daarin zou het economisch beleid geïntegreerd functioneren binnen de totale economie, waarin duurzame productieve inkomens voor arbeiders en ondernemers is beloofd. De abrupte en geïsoleerde verhoging van prijzen en tarieven leidt niet tot een geïntegreerd functioneren van de totale economie noch verschaft het duurzame productieve inkomens. Het geïntegreerd beleid dat moet leiden tot duurzame ontwikkeling van werkgelegenheid, productie en een leefbaar Suriname, wordt niet aangegeven.

Het treffen van losse maatregelen is wederom dweilen met de open kraan, waarbij de samenleving weer moet inleveren en die verder onder druk komt. Door ons werd aanbevolen om het beleid eerst zorgvuldig voor te bereiden en met het volk te bespreken. Bij het treffen van zware maatregelen voor het volk, moest vooraf worden voorzien in opvang ter voorkoming van achteruitgang in de levensomstandigheden en ontwikkelingskansen van het volk. De getroffen maatregelen gaan voorbij aan deze gedachte van bescherming van het volk tegen achteruitgang, en dienen slechts tot continuering van uitgaven door de regering zonder enig vooruitzicht op duurzame ontwikkeling voor het volk.

De genoemde partijen roepen de regering op, om de genomen maatregelen onmiddellijk terug te draaien en het te voeren beleid op een begroting te brengen en die voor te leggen aan DNA, zoals de grondwet dat voorschrijft. Eveneens wordt de regering dringend opgeroepen om een integraal ontwikkelingsbeleid te ontwikkelen dat hoop geeft aan het volk.

Vakcentrales vragen regering in brief verhogingen terug te draaien

RaVakSur-voorzitter: 'Als de regering zo diep in de zakken van de mensen gaat, zal ze het zelf merken'

 
De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) stuurt morgen een brief naar president Desi Bouterse waarin hem gevraagd wordt de verhogingen die in het 'holst van de nacht' zijn genomen, terug te draaien. Robby Berenstein, voorzitter van RaVakSur, zegt dat na het spoedberaad dat de vakcentrales vandaag, woensdag 2 september 2015, hebben gehouden in het C-47 centrum, zo bericht Starnieuws.

Binnen het Financieel Economisch Platform (FEP) is dit niet besproken, zegt hij. 'We hebben eisen gesteld bij de invoering van dit soort maatregelen.' Hij benadrukt, dat de raad tegen deze verhogingen is en ook tegen de manier waarop de verhogingen worden doorgevoerd. Tijdens het spoedberaad heeft de vakbeweging geconstateerd, dat de samenleving deze verhogingen niet gaat kunnen opbrengen. 'Dit is te zwaar.'

Berenstein schetst, dat een huishouden dat nu Srd 40 betaalt voor zijn elektriciteitsvoorziening, na 15 september meer dan Srd 170 gaat betalen. Voor iemand die Srd 160 betaalt, wordt het nieuw tarief Srd 500. 'Dat is meer dan 400% meer en dan hebben we het nog niet over de waterrekening en de brandstofkosten.'

Behalve dat de verhogingen op zich een enorme impact hebben op het budget van de werkers, komen ook nog de effecten van prijsverhogingen als gevolg van de verhoogde tarieven voor nutsvoorzieningen en brandstof.

RaVakSur wil voor 15 september duidelijkheid hebben, omdat de verhogingen van de nutsvoorzieningen die dag ingaan. Hij vindt dat er eerst orde op zaken moet worden gesteld, zoals minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft aangekondigd, maar niet heeft gedaan.

Berenstein zegt, dat de kracht van de vakcentrales in deze afhangt van de mate hoe diep de regering in de zakken van de mensen gaat. 'Die kracht bepaalt de regering zelf als ze zo rigoureus omgaat met de belangen van de werkers. Als ze zo diep in de zakken van de mensen gaat, zal ze het zelf merken.'

Open brief aan John van Coblijn en initiatiefnemers Seti NPS

'U gaat steeds verder met verspreiden onwaarheden in eigen belang'


Beste heren. 
In feite had ik geen behoefte in te gaan op al hetgeen u allen steeds naar voren brengt via de media. Dit ondanks het feit, dat ik als NPS’er net zoals u weet dat dit alles zonder meer pertinente leugens zijn. Gezien het feit u steeds verder gaat met het verspreiden van onwaarheden in uw eigen belang, voel ik mij genoodzaakt enkele zaken uit de doeken te doen. 

Allereerst wil ik aangeven dat de Nationale Partij Suriname, een politieke organisatie is, die slechts een doel voor ogen heeft nl. Een gezond Suriname en daarmee gepaard gaande welvaart en welzijn voor alle surinamers, ongeacht leeftijd, kleur, geur, afkomst of/of religie.

Ik haal dit aan om u slechts eraan te herinneren dat bij de vorige bestuursverkiezingen van de afdeling Paramaribo in samenspraak en goed overleg met u, concrete afspraken waren gemaakt met betrekking tot de invulling van het te kiezen bestuur.

Uw dubbele agenda werd pas op de dag van de desbetreffende verkiezingen op tafel gelegd, waarbij u de gelederen binnen de partij zover kreeg, luidkeels op een niet gepaste manier te kennen te geven dat een 'Chinees' nooit en te nimmer een vooraanstaande positie binnen de partij mocht hebben. Ook wil ik u eraan herinneren dat u allen er degelijk wel veel moeite mee had dat de heer Rusland G. werd gekozen als voorzitter van de NPS, omdat naar uw mening laatstgenoemde niet 'zwart' genoeg zou zijn.

Verder wens ik ten overvloede de volgende punten onder uw aandacht te brengen:

* Dat enkelen van u voorzitters zijn van onderafdelingen en uw taken niet naar behoren hebben uitgevoerd. Het resultaat is te merken aan het sterk ingekrompen ledenbestand van uw onderafdeling.
* Dat u ondanks herhaaldelijk en tot vervelens toe aandringen van uw leden, voor het houden van ledenvergaderingen, de afgelopen drie jaren geen gehoor aan heeft gegeven.
* Dat enkelen van u op regelmatige basis worden gespot rond en op het terrein aan de Eerste Rijweg tijdens spreekuren van het aldaar gevestigd kantoor.
* Dat enkelen van u, de leden van de onder u vallende afdelingen op allerlei slinkse manieren hebben proberen te overhalen de overstap te doen naar een andere welbekende politieke organisatie.
*Dat enkelen van u vertrouwde werkarmen zijn van de vorige tevens de huidige regering, waarbij u te werk bent gesteld op het kabinet van de president en ook nog een vaste maandelijkse bezoldiging geniet.
* Dat u ervan overtuigd bent dat het huidig hoofdbestuur van de NPS zich de afgelopen periode daadwerkelijk heeft ingezet en nog steeds inzet voor verandering, vernieuwing en verjonging, maar dat u willens en wetens het hoofdbestuur en de overige structuren tegenwerkt haar doelen te realiseren. Dit omdat u in overduidelijke taal heeft laten weten dat uw enig doel is het wegwerken van de huidige voorzitter en het vervolgens accommoderen van uzelf en uw vrienden.
* Dat oprecht gesproken kan worden van democratie binnen de NPS, zoals ook vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het verkiezingsreglement, maar dat u er bewust voor kiest de gemiddelde NPS'er met drogredenen, zand in de ogen te strooien.
* Dat enkelen van u de wereld rondzwerven om te laten horen wanneer, waar, hoeveel en welke opleidingen u allemaal heeft genoten. Jammer genoeg heeft u met uw 'kennis', tot op heden de NPS geen enkel dienst kunnen bewijzen.
* Dat enkelen van u jarenlang buiten Suriname hebben gewoond en niet bekend zijn met Suriname, de Surinamers, de Surinaamse cultuur en de Surinaamse noden. Zou u mij kunnen vertellen hoe u, nu u in Suriname bent, eventuele problemen zou willen aanpakken als u niet eens weet wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een kankantrie- en amandelboom?
* Dat de afdeling Paramaribo het binnen drie jaren heeft gepresteerd, het aantal van 44 actieve onderafdelingen terug te brengen naar 26.
* Dat de afdeling Paramaribo twee maanden voor de te houden Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 2015, nog geen voorbereidingen had getroffen. Reden genoeg voor het hoofdbestuur om een deel van de taken voor haar eigen rekening te nemen. Ondanks het herhaaldelijk verzoek vanuit het hoofdbestuur richting afdeling Paramaribo, de voorbereidingen in samenspraak en goed overleg gezamenlijk te plegen, heeft de afdeling dit steeds weer geweigerd.
* Dat u allen tezamen met de afdeling Paramaribo, steeds weer hebben geprobeerd de structurenvergaderingen te boycotten, door opgeroepen leden via andere kanalen verkeerde tijdstippen van de te houden vergaderingen op te geven.
* Dat u allen tezamen met afdeling Paramaribo, de instructies van het hoofdbestuur naar de te houden Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 2015 toe, ter zijde hebben gelegd en een eigen verkiezingscampagne waren gestart, hetgeen voor een hele hoop verwarring en frustraties heeft gezorgd bij de samenleving.

Ik zou het rijtje nog verder kunnen aanvullen, maar denk dat ik het hierbij zal laten. Het is duidelijk genoeg dat u bezig bent te handelen in uw eigen belang in plaats van dat van de partij en in het bijzonder van de samenleving. Indien u zich werkelijk NPS'er voelt en daadwerkelijk wilt meewerken aan de opbouw van de partij en van Suriname, vraag ik u hierbij beleefd u te houden aan onze plan van aanpak en vooral ook aan de geldende regelgeving binnen de partij, ten einde de gestelde doelen te realiseren.

Indien u toch een andere mening bent toegedaan, verzoek ik u beleefd, uw heil te gaan zoeken in een kudde waarvan u denkt dat u er het best bij thuis hoort.

Irshaad Fatehmohamed    

Record aantal petflessen en blikjes in Blauwgrond opgehaald

In een week zijn ruim 10.000 flessen niet in milieu belandAfgelopen week is een record aantal plasticflessen en aluminiumblikjes opgehaald in Blauwgrond. Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) haalt vanaf begin juni het verpakkingsmateriaal op uit 24 verzamelbakken die zijn geplaatst op Latour en Blauwgrond. 

Het gaat om 438 kilo flessen en blikjes. 'Dit betekent dat er alleen al die week een ruime 10.000 flessen niet op straat, in het milieu of op de vuilstort terecht zijn gekomen', aldus de stichting deze week in een persbericht.

De bakken worden elke week geledigd en het verzamelde materiaal wordt vervoerd naar AmReCo (Amazona Recycling Company), het enige recyclingbedrijf in Suriname.

Begin september worden ook bakken geplaatst in Welgelegen. Daarna volgen Flora en Weg naar Zee. De bedoeling is dat landelijk 450 verzamelbakken worden geplaatst om het milieu vrij te houden van plasticflessen en aluminiumbakken.
De stichting werkt samen met het bedrijfsleven, waaronder Fernandes Bottling. Bedrijven kunnen op de verzamelbakken hun boodschap kwijt.


Opnieuw staking medewerkers Milieubeheer niet uitgesloten

Leden bond geloven niet meer in toezeggingen regering


Het bestuur van de Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) belegde gisteren een persconferentie om de samenleving te informeren over het effect van de bedongen interventie vanuit het Kabinet van de President inzake de uitvoering van het ‘protocol van afspraken’ met het ministerie van Openbare Werken (OW), zo bericht vandaag, woensdag 2 september 2015, het Dagblad Suriname.

Volgens Hugo Blanker, voorzitter van de bond, is er na kortsluiting met de vorige minister van OW goedkeuring verkregen voor de uitvoering van het protocol. In het protocol zijn punten, zoals de rechtspositie van het personeel, bevorderingen, aanpassingen en inpassingen, opgenomen. Op 5 augustus werden acties opgeschort om de inauguratie van de president niet in de wielen te rijden. Er werd een ultimatum tot woensdag 19 augustus gesteld. Na 19 augustus werd aangegeven dat er nog meer geduld in acht moest worden genomen.

‘Je vraagt je als vakbondsleider vaak af hoe ver men wil dat je gaat. Wij gaan naar de president van dit land, omdat wij een probleem hebben dat wij niet op andere niveaus kunnen oplossen. De president doet een beroep om te wachten tot een later moment, ondanks het feit dat de zaken al drie tot vier jaar spelen. Wij zijn nationalist genoeg geweest om de inauguratie van de president niet te verstoren’, zei Blanker.

Hij gaf ook aan een kennismakingsgesprek te hebben gehad met de nieuwe minister van OW. ‘Bij de bespreking leek het alsof een paar dingen in orde zouden komen, maar we stuitten weer op Binnenlandse Zaken. Het kan ons schelen. Dingen moeten gerealiseerd worden. Het is een mooie grap. Op OW hebben wij onze teleurstelling laten blijken, niet zo zeer over dingen die op dit ministerie lagen, maar zeker over zaken waarop BiZa laat wachten. Als het probleem bij de president en BiZa ligt, dan gaan wij waar het probleem is.

De leden van de bond geloven niet meer in toezeggingen van de regering. ‘Ik wacht tot de dag van vandaag nog op een telefoon vanuit het Kabinet van de President. We zullen nu op straat blijven totdat het doel bereikt is. Het lijkt alsof wij machteloos zijn. Een tacticus geeft het juiste moment niet prijs, maar die deadline is al overschreden. De acties kunnen op elk moment worden hervat. De schoonmaakactie is onlangs van start gegaan. Als wij de jeugd moeten vormen, dan is de staking een onderdeel van die vorming. Het ligt aan hen om in de strijd te komen. We zijn klaar voor stakingsbrekers, maar de jeugd zullen we niet het etiket van stakingsbrekers opleggen. De regering heeft dit zelf gezocht’, aldus Blanker.

Vaste commissies Assemblee, ministers en vicepresident in spoedvergadering bijeen

Oppositie neemt geen genoegen met commissiever- gadering


De gezamenlijke vaste commissies in De Nationale Assemblee (DNA) van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Handel en Industrie komen in de vooravond in spoedvergadering bijeen. De ministers van de desbetreffende ministeries en vicepresident Ashwin Adhin zullen ook aanwezig zijn, zo bericht Starnieuws vanmiddag, woensdag 2 september 2015. 

Assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP), voorzitter van de vaste DNA-commissie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt dat tijdens de spoedbijeenkomst de recente tariefsverhogingen van de nutsvoorzieningen en de brandstofprijs zullen worden besproken. Volgens de parlementariër zal er voor en na de commissievergadering later in de middag informatie worden gegeven.

De oppositie is geenszins van plan genoegen te nemen met deze commissievergadering. Voor haar is deze gesloten bijeenkomst geen alternatief. Zij is bezig met het opstellen van een brief aan president Desi Bouterse waarin wordt gevraagd om het reces van het parlement te onderbreken. Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) wil dat het parlement als vertegenwoordiger van het volk uitgebreid wordt geïnformeerd over de besluiten van de regering.

Minister Hoefdraad wil schulden Carifesta 2013 snel afwikkelen

Bewindsman naarstig zoekende naar namenlijsten medewerk(st)ers Carifesta


'Als ik de lijst heb van iedereen van Carifesta dan ga ik die snel afhandelen.' Dit zegt de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vandaag, 2 september 2015, in het Dagblad Suriname.

Zoals bekend wachten medewerk(st)ers van Carifesta 2013 al bijna twee jaar op de aan hen verschuldigde gelden vanuit de overheid. De minister neemt aan, dat de Carifesta-groep ook een eigen lijst heeft zoals de Algemene Aannemersvereniging (AAV) heeft. Hij geeft aan dat indien het zo is, de achterstand te traceren zal zijn. De verantwoordelijken van Carifesta moeten zo'n lijst zo snel als mogelijk indienen.

Maar, ook mensen van Carifesta die toch uit de boot vallen, omdat zij niet gebundeld zijn, zullen volgens de minister meegenomen worden indien de informatie snel boven water komt.

Hoefdraad heeft maandag bekendgemaakt over te zullen gaan tot het spoedig uitbetalen van de achterstallige schulden van de overheid. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de AAV voor het inlopen van de schulden. De groep die bij elkaar zit in de AAV, is volgens Hoefdraad de grootste groep van personen en bedrijven aan wie de overheid betaling verschuldigd is.

Hoefdraad stelt dat ondertussen ook al een aanvang gemaakt is met het uitbetalen van de hele kleine bedragen. Hij begint deze week volgens afspraak met het betalen aan de AAV.

Girjasing (VHP): 'We moeten protesteren voor de woningen van de NDP’ers'

'Laat de president het geld halen in de informele goudsector'

'Misiekaba had het over Dubai en vandaag gaan wij richting Haïti'


De gisteren al effectief geworden verhoging van de benzineprijs en de aangekondigde verhoging van de stroom- en watertarieven per 15 september worden volgens VHP-parlementariër Shailendra Girjasing door president Desi Bouterse er doorgedrukt. 

'We weten nu al wie dat bepaalt en waarom hij bepaalde ministeries aan bepaalde politieke partijen heeft gegeven. Hij moet de Zwarte Piet niet krijgen. Minister Dodson zal de Zwarte Piet krijgen, want hij heeft gezegd dat er geen verhoging van energieprijzen zal worden doorgevoerd. Alles dat vanuit de EBS komt, moet onder een vergrootglas worden geplaatst. Het gaat om een compleet corrupte bende daar. De meeste mensen daar, de goede nagelaten, zijn corrupt. Ik vertrouw de cijfers van de EBS dus ook niet', stelt Girjasing vandaag, 2 september 2015, in het Dagblad Suriname,

Volgens Girjasing is het niet wenselijk dat de tarieven op zo'n manier worden doorgevoerd. Men zou het naar zijn mening liever gefaseerd hebben aangepakt.

'De oorzaak van de prijsverhoging ligt niet bij de hoge rekening van de EBS, maar bij het verspillend beleid van de afgelopen vijf jaren. Wat wij moeten doen, is protesteren voor de woningen van de NDP’ers. Dit hebben ze ons absoluut niet verteld. De president heeft ons alleen verteld hoe rooskleurig het was. Misiekaba had het over Dubai en vandaag gaan wij richting Haïti. Men was bang om deze maatregelen toen te treffen. De klappen zouden toen veel zachter zijn. Men laat ons allemaal nu opdraaien voor het wanbeleid van vijf jaren. Het volk moet haar stem laten horen. Je kan niet je benzineprijs verhogen, omdat het een gemakkelijke groep is. Laat de president het geld halen in de informele goudsector. Laat hij het geld halen bij de mensen die onder zijn bewind bredere schouders hebben gehad. Laat hij het geld halen bij de invoerrechten. Hij moet het arme volk het leven niet moeilijker maken. Het volk wilde nog vijf, en ze krijgt een zware vijf. Wat erg is, is dat niet alle Surinamers hiervoor hebben gekozen, maar toch ervoor moeten opdraaien. Dit alles zal een effect hebben op de woon- en leefomstandigheden. Het bedrijfsleven gaat nu zijn prijzen moeten verhogen. Het volk gaat nu echt die vijf harde jaren tegemoet', aldus Girjasing.

Minister Dodson: 'We moeten harde maatregelen treffen, want de rekeningen blijven oplopen'

'Wat wij willen, is dat mensen bewust worden'
 
 
De regering Bouterse-Adhin heeft besloten om de eerste maatregelen in te voeren om te komen tot inkomstenverhoging van de staatskas. In dit kader worden ook de elektriciteits- en watertarieven per 15 september verhoogd. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen had bij zijn aantreden, na zijn oriëntatiegesprekken met de nutsbedrijven, aangegeven geen voorstander te zijn van een tariefsaanpassing zonder zaken binnen de staatsbedrijven op orde te hebben gesteld. De minister geeft nu aan nog steeds achter zijn woorden te staan. 

'Wij zijn binnen beide bedrijven, EBS (NV Energiebedrijven Suriname) en SWM (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij), bezig met een transformatieslag. Er zijn nu structuren opgezet om bepaalde dingen te begeleiden. Wij hebben ook aangekondigd dat beide bedrijven vanaf heden onder curatele zijn. Ze staan onder strak financieel beheer. We gaan heel hard met de bezem erdoor. We zullen ervoor moeten zorgen dat alle overheidsmiddelen prudent worden beheerd, zodat er geen ruimte meer is voor gesjoemel. Het proces is nu hard gaande. De tijd dringt. We moeten dus harde maatregelen treffen, want de rekeningen blijven oplopen. De staatsfinanciën staan onder druk. Dit is een pakket aan maatregelen. Het gaat niet alleen om het verhogen van de inkomsten van de staat en afschaffing van de subsidies. We zijn ook bezig om ervoor te zorgen dat overheidsfinanciën in balans zijn, waardoor de financiers van de overheid die een heleboel woekerwinsten maken, wegvallen. Betalingsachterstanden van de overheid moeten worden ingelopen, zodat het wat rustiger kan zijn en wij dingen kunnen doen die belangrijk zijn', aldus Dodson vandaag, woensdag 2 september 2015, in het Dagblad Suriname.

'We moeten dus de zaken als een pakket bekijken. Als we ze losjes bekijken, zullen we de plank mis slaan. Mensen vormen de economie. Zij zijn onderdeel van de economische actoren. We zijn eigenlijk met een tweesporig beleid bezig, we moeten ervoor zorgen dat die economie draaiende blijft voor de mensen die diensten leveren voor de overheid. Aan de andere kant hebben we een traject ingezet waarbij we de subsidies afschaffen, waarbij we de nutsvoorzieningen naar gebruik belasten. De kleinere huishoudens zijn heel weinig in kosten gestegen.'

'We hebben alle begrip voor arme mensen en mensen die minder bedeeld zijn. We hebben ook structuren die bekijken wat de problemen zijn. Wat wij willen, is dat mensen bewust worden. Ook mensen die het minder goed hebben, kunnen vermorsen. We willen hebben dat die mensen ook zuinig omgaan met de nutsvoorzieningen. Met het aanpassen van de elektriciteits- en watertarieven wil de regering ervoor zorgen dat de prijzen die we in Suriname betalen voor deze diensten, gelijk zijn aan de kosten ervan', zegt de minister.

Vakbondsleider Murwin Leeflang: 'A regering disi o kiri unu'

'Maatregelen zullen zo'n strop voor arbeidersklasse zijn, dat velen de situatie letterlijk niet zullen overleven'

 
'A regering disi o kiri unu', reageert vakbondsleider Murwin Leeflang gisteravond, dinsdag 1 september 2015, in De West op de aangekondigde tariefsverhogingen van de overheid, waarbij per gisteren een ‘Solidariteitsheffing’ van Srd 0,40 extra wordt geheven op de prijs per liter benzine en diesel en per 15 september de elektriciteits- en watertarieven zullen worden aangepast. 

Hij keurt de maatregelen ten strengste af en voorspelt dat doordat alle prijzen de lucht in zullen vliegen, de arbeidersklasse zwaar beknot zal worden.

Leeflang hekelt de eenzijdige besluiten van de regering, waarbij er slechts van loontrekkers wordt genomen, maar geen enkel opvang voor hen wordt gecreëerd. Het is ook de vraag of loonsverhogingen in de pijplijn liggen, als de regering zelf heeft aangegeven dat er geen geld is. Wat tevens erg kwalijk bij de vakbeweging is overgekomen, is dat vanuit de media moest worden vernomen, dat als bij donderslag bij heldere hemel, zulke ingrijpende besluiten zijn genomen. Er is nooit een indicatie geweest dat dit op deze manier zou gebeuren, de vakbeweging had nog tijdens de consultatieronde met de coalitie 22 actiepunten aangedragen.

 Leeflang benadrukt dat de zware maatregelen op een zeer ongeschikt moment komen, in een periode waarop ouders en verzorgers voor hun kinderen schooluniformen en dergelijke noodzakelijkheden moeten kopen.

Hij houdt beleidsmakers ook het beeld voor, dat zij zich in de situatie van een alleenstaande moeder plaatsen die voor vier of acht kinderen moet zorgen en schoolbenodigdheden voor haar kroost moet aanschaffen.

De maatregelen zijn absoluut onbegrijpelijk voor hem, hij verzet zich dan ook fel tegen het idee, dat de werknemers moeten opdraaien voor het wanbeleid van de regering, de vele zaken van corruptie die nu boven water komen, spreken boekdelen. Wat in ieder geval vast staat, is dat de arbeidersklasse loodzware tijden tegemoet gaat en de aangekondigde overheidsmaatregelen niets anders dan kommer en kwel voor de werknemers zullen betekenen. 'De maatregelen zullen zo een strop voor hen zijn, dat velen de situatie letterlijk niet zullen overleven.'

Dierenrechtenorganisaties op Curaçao verschillen van mening over chemisch castreren mannelijke dieren

St. Dierenhulp: 'De dieren van Curaçao worden door I-Animal als proefdier ge- en misbruikt'


Stichting Dierenhulp op Curaçao is verbaasd over de plannen van I-Animal om met behulp van een chemisch middel mannelijke dieren te castreren. 'De dieren van Curaçao worden als proefdier ge- en misbruikt', aldus de stichting in een verklaring, zo is vandaag, woensdag 2 september 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Volgens de stichting is een chemische castratie een ‘zeer pijnlijke ingreep’, waarbij het middel bij een mannelijk dier met een injectienaald in de testikels ingespoten wordt. 'Bovendien is het geen permanente oplossing', stelt de stichting. 'Daarom waren wij nog meer verbaasd dat een dierenarts die een praktijk op Curaçao heeft, zei dat hij het acceptabel vind dat de groep zwerfdieren zonder narcose ingespoten kan worden. Maar, de groep die een eigenaar heeft, daar wordt dan wel narcose voor gebruikt', aldus de stichting.

'Samen met alle vrijwilligers wereldwijd, de sponsoren en de leden van het comité van aanbeveling, distantiëren wij ons als bestuur volledig van de genoemde organisatie en de aanpak en werkmethodiek van de betreffende arts. Wij hechten er grote waarde aan om te melden dat elke dierenarts met wie Stichting Dierenhulp werkt, zich houdt aan de normen en waarden die het beroep van dierenarts met zich meebrengt. Het belang van het dier staat te allen tijde centraal. De beroepsethiek die behoort bij het vak van dierenarts moet gevolgd worden.'

Stichting Dierenhulp richt zich op Curaçao op het castreren en steriliseren van zwerfdieren. Naar eigen zeggen maakt de stichting geen gebruik van chemische castratie en werkt niet samen met artsen die deze methode gebruiken. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een dier met een eigenaar en een zwerfdier. 'Voor ons tellen alle dieren mee en die hebben allemaal dezelfde rechten.'

Grote brand bij haven van Freezone op Curaçao

Zeker twee loodsen in de as gelegd en voor zover bekend geen gewonden


Brandweer Isla-raffinaderij en luchthaven Hato verleenden steun


Een grote brand gisteravond bij de haven van de Freezone op Curaçao heeft zeker twee loodsen platgelegd. De brand die om tien minuten voor half acht werd gemeld bij de hulpdiensten veroorzaakte enorme vlammen en behoorlijk wat rookontwikkeling. Bij de brand is, voor zover bekend, niemand gewond geraakt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 september 2015.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer liet desgevraagd weten, dat het ging om een ‘uitslaande brand’. Het was gisteravond nog niet duidelijk waardoor de vuurzee was ontstaan en ook was de brandhaard nog altijd niet gevonden. De panden konden niet meer worden gered, daarom heeft de brandweer besloten deze gecontroleerd te laten uitbranden. Daarbij is alles in het werk gesteld om het vuur niet te laten overslaan naar nabijgelegen bedrijfspanden.

Meerdere departementen van de brandweer werden ingezet om de brand te bestrijden. Naar verluidt, zo schrijft het dagblad, zijn ook de brandweer van de Isla-raffinaderij en die van Hato uitgerukt om hierbij te ondersteunen. De Emancipatieboulevard tot aan de Dokweg was door de brand gisteren lange tijd afgesloten voor verkeer. Dat kon niet verhinderen dat tientallen nieuwsgierigen zich verzamelden bij de hekken van de vrije zone om de vuurzee te bekijken. De politie was daarbij aanwezig om de omstanders op veilige afstand van het vuur te houden.
 
Het had overigens, zo bericht de Amigoe 's middags, ongeveer acht minuten geduurd voordat de eerste brandweerwagen (unit Rio Canario) ter plekke was, aldus brandweercommandant Elvin Regina. Zij kregen later versterking van andere collega’s en zoals normaal bij grote branden, ook van degenen die vrij hadden. Ook de politie was ter plekke, die kreeg om 19.20 uur een melding binnen en heeft de omgeving afgezet.

Directeur van Curinde Jacqueline Jansen zei gisteravond, dat zij eerder dan de politie al een melding over de brand binnenkreeg. 'Een intern onderzoek moet de reden hiervoor uitwijzen.' Zij was vrijwel direct ter plekke en zag dat het op dat moment een ‘relatief kleine brand’ was.

Het duurde ruim twee uur voordat de brandweer de brand onder controle kreeg. Dit zorgde wederom voor kritiek in de richting van de brandweer, dat de brand vanwege onvoldoende materiaal (mankracht, brandweerwagens et cetera) veel groter is geworden. Volgens Regina beweerde men ook dat de brandweer beter de nieuwe wagen, het zogenoemde ‘groot watertransport’, had kunnen inzetten en/of de ladderwagen. 'Het groot watertransport is echter geen eerstelijnsvoertuig en een ladderwagen was ook niet meer nodig, aangezien het dak vrij snel instortte.' Ook de brandweerwagen van de Isla-raffinaderij kan niet zomaar ingezet worden, benadrukt Regina. 'De wagens van de luchthaven en de Isla worden geleidelijk ingezet. Zij moeten eerst alles regelen om beschikbaar te blijven voor eventuele calamiteiten bij hun eigen posten.'

Regina was al voor de eerste brandweerwagen aanwezig en ‘constateerde zelf dat er toen al sprake was van een uitslaande brand’ en dat een derde deel van de loods in brand stond. Volgens hem waren er voldoende mankracht en brandweerwagens ter plekke, maar zijn dergelijke branden niet te stoppen. De brandweercommandant legt uit dat dit een slecht gecompartimenteerd groot pand betrof met veel vuurbelasting, oftewel de hoeveelheid brandbaar materiaal per oppervlakte-eenheid van en in een gebouw. Dat heeft ertoe bijgedragen dat de brand heel snel kon uitslaan.


De Amigoe bericht dat ruim tien bedrijven, waaronder Picasso, Dovester, Rama Import & Export, Gitanjali en Phoenix International, zijn afgebrand. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel medewerkers in totaal nu zonder werk zitten. De meeste ondernemers waren vandaag onbereikbaar voor commentaar. Enkelen zijn nog in shock naar aanleiding van het incident en willen vooralsnog niet reageren. De Curinde-directeur kon dat gisteren ook niet vertellen. Ze gaf wel aan dat er in totaal ongeveer 1.000 personen bij de Vrije Zone werkzaam zijn. Ook Jansen was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Verder is er voor miljoenen guldens aan schade, het exacte bedrag moet nog uitgerekend worden.
Curinde zou zo snel mogelijk met de eigenaren van de bedrijven die in de genoemde loods gevestigd waren vergaderen, om onder meer tijdelijke huisvesting te bespreken, aldus directeur Jansen. Dat is de eerste stap die Curinde zal nemen en ze roept verder iedereen op om handen ineen te slaan om verder te kunnen gaan. 'Wij moeten niemand de schuld geven.'

De brand van gisteravond doet volgens het Antilliaans Dagblad denken aan de reeks branden in 2007. Toen gingen in ruim drie maanden tijd door vijf verschillende branden meerdere panden in vlammen op. In november 2006 vond de eerste grote brand plaats, in januari gevolgd door twee nieuwe branden en ook in februari was er bij twee afzonderlijke branden veel schade. Door de eerste brand werden tien ondernemingen getroffen, bij de tweede acht. En van de derde brand werden nog eens zo’n vijftien bedrijven de dupe. Zowel de politie en de douane als het Vrijwilligerskorps Curaçao en de beveiligingsdienst SKS werden toen ingezet om de vrije zone extra te bewaken. Uiteindelijk werd er een zakenman aangehouden die verdacht werd van het aansteken van de branden op de Freezone en van verzekeringsfraude.

RO-minister Dikan duldt geen spookambtenaren meer

'Guyaba ten en ook de winti waai, lanti pai cultuur zijn voorbij'

 
Minister André Dikan van Regionale Ontwikkeling zal ambtenaren van het ministerie die thuis zitten schriftelijk oproepen. Hij zal niet toestaan dat mensen die niet werken salaris ontvangen. 'Ik zal geen spookambtenaren dulden. Guyaba ten en ook de winti waai, lanti pai cultuur zijn voorbij', aldus de bewindsman vandaag, 2 september 2015, in de Ware Tijd.

Hij zegt bezig te zijn een politiek antwoord te formuleren voor het politieke besluit dat zijn voorganger heeft genomen om binnen een jaar 1.389 ambtenaren in dienst te nemen, voor wie geen geld op de begroting is gereserveerd. Hij garandeert dat iedereen die in dienst is van het ministerie een oproep krijgt.

'Als je wordt opgeroepen en je wil niet werken wordt het salaris stopgezet. Dan zal je met verlof buiten bezwaar moeten gaan', zegt de bewindsman. Hij overweegt om overtollig personeel in te zetten voor schoonmaak en bewaking van de Centrale Markt in Paramaribo en hoopt ook een deel aan het bedrijfsleven te kunnen kwijtraken.

De bewindsman verzekert met de wet in de hand te zullen werken bij zijn besluitvorming. Er zal geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen in tijdelijke of vaste dienst.

Dikan zegt dat het in dienst nemen van extra personeel rond de verkiezingen niet nieuw is. Zijn partij BEP heeft in 2005, bij het aantreden van Venetiaan-II, het ministerie overgenomen met tweeduizend ambtenaren die binnen een jaar in dienst waren getreden. 'Nu zitten wij echter op een kruispunt om een bepaald verleden los te laten. Het moet niet zo zijn dat je overheidsgeld ontvangt, maar niet werkt.'

Bee (ABOP): 'De regering heeft het volk misleid'

'Regering moet maatregelen aanhouden tot in het parlement erover is gedebatteerd'

'Het volk zal dit niet accepteren'


'De regering moet de maatregelen aanhouden totdat in het parlement een discussie is gehouden over zulke ingrijpende besluiten. De oppositie moet het volk niet in de steek laten, maar krachtig haar stem laten horen.' Dit zegt het Assembleelid Marinus Bee (AC/ABOP) vanochtend, woensdag 2 september 2015, op Starnieuws.

Bee vindt dat de regering het volk heeft misleid. Tijdens de verkiezingscampagne werd gezegd, dat het goed gaat met de economie. Nu wordt iets anders beweerd. Het Assembleelid vraagt zich af waarom president Desi Bouterse zoveel groepen gehoord heeft, als hij toen al wist dat de voorstellen niet meegenomen zouden worden. 'Waarom heeft hij zoveel tijd en energie gestopt hierin?'

Met de maatregelen die de regering heeft genomen, blijkt dat het ingestelde Financieel Economisch Platform (FEP) volgens Bee van generlei waarde te zijn geweest.

Hij heeft geconstateerd, dat er grote ontevredenheid is bij het volk met de rigoureuze maatregelen die genomen zijn. 'Ik zie dat mensen een film hebben gepost op Facebook om te tonen hoe destijds de huidige president krachtig protesteerde tegen verhoging van brandstof door de regering-Venetiaan', zegt Bee.

De ABOP vindt dat er tal van mogelijkheden zijn voor de regering om aan extra middelen te komen en toch niet de sociaal-zwakkeren in de samenleving te raken. 'We gaan heel veel kapot maken. De mensen hebben het al bijzonder moeilijk om dit nog door hun maag te laten drukken. Het argument dat er pas verkiezing is gehouden en dat het volk mandaat aan deze regering heeft gegeven, gaat niet op, omdat het volk misleid is', aldus Bee. Hij denkt niet dat het volk dit zal accepteren. De regering moet met spoed in discussie gaan met de volksvertegenwoordiging.

Prijzen in bouwsector gaan aanzienlijk stijgen

Voorzitter Aannemersvereniging: 'Alles zal duurder worden'

Voorzitter AKMOS: 'Het ziet er zorgwekkend uit,  het zijn ongenuanceerde verhogingen'
 

De samenleving mag, na de verhoging van de tarieven voor stroom, water en benzine, erop rekenen dat ook de prijzen in de bouwsector aanzienlijk zullen stijgen. 'Alles zal duurder worden', zegt voorzitter Anthony Wong van de Algemene Aannemersvereniging vandaag, woensdag 2 september 2015, in de Ware Tijd.

Hij verwacht een gemiddelde prijsstijging van minimaal 20 procent over de gehele linie. 'De transportkosten, bouwkosten, bouwmaterialen en arbeidskosten worden hoger', voorspelt Wong.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelbare Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt dat vooral startende gezinnen die willen bouwen het zwaar krijgen. Sinds gisteren is benzine veertig cent duurder per liter. Stroom en water worden per 15 september duurder. De prijsverhoging bij stroom ligt tussen de 50 en bijkans 280 procent, terwijl water over de gehele linie met bijna 280 procent de lucht in gaat.

'De economie zal massaal achteruit gaan. Het ziet er zorgwekkend uit', zegt Binda, die deze ontwikkeling triest noemt. 'Het zijn ongenuanceerde verhogingen.'

Zowel Binda als Wong heeft moeite met de manier waarop de maatregelen zijn aangekondigd en worden doorgevoerd. 'Zelfs de pomphouder wist het niet', zegt Wong.

Binda voorziet een zekere mate van ontwrichting binnen de samenleving, met verdere daling van de koopkracht. 'Vooral ambtenaren die de afgelopen vijf jaar geen salariscorrectie hebben gehad, zullen hun koopkracht verder zien dalen.' Hij waarschuwt voor een toename van armoede, werkloosheid en criminaliteit. Beide heren zijn het ermee eens, dat er gesnoeid moet worden in het salaris van zogenoemde overheidstoppers en kopstukken bij staatsbedrijven. 'Zij moeten ook een steentje bijdragen', zegt Wong.

Ronald Hooghart: 'Het is al meer dan 20 jaar duidelijk dat de Staat niet kan blijven subsidiëren'

Hooghart steunt besluit regering inzake verhoging benzineprijs en water- en stroomtarief

'Ik vind dat de regering daadkracht heeft getoond met dit besluit'


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en Assembleelid (NDP), zegt vandaag, woensdag 2 september 2015, op Starnieuws, dat hij al jaren heeft gepleit voor verhoging van de water- en elektriciteitstarieven. De Staat subsidieert meer dan Srd 800 miljoen op jaarbasis. De meeste subsidie gaat volgens hem naar grootverbruikers. Het geld kan beter besteed worden voor volksgezondheid, onderwijs, bouw van huizen en andere belangrijke zaken, stelt de vakbondsleider.

Volgens Hooghart is het al meer dan twintig jaar het duidelijk, dat de Staat niet kan blijven subsidiëren. De kostprijs van stroom en water is vele malen hoger dan de verkoopprijs. Regeringen hebben volgens de vakbondsleider niet gedurfd om de prijzen te verhogen. Dit alleen om politieke redenen.

'Ik vind dat de regering daadkracht heeft getoond met dit besluit. De rijken moeten niet gesubsidieerd worden. Nagegaan moet worden hoe de kleine man opgevangen kan worden', stelt Hooghart. Hij vindt dat iedereen moet betalen, ook de rijstboeren en de mensen in het binnenland. Er wordt te snel gevraagd om subsidie, meent de vakbondsleider.

Hooghart vindt, dat toen de brandstofprijs rond de Srd 5,00 per liter schommelde, het bedrijfsleven gelijk de prijzen van goederen opschroefde. 'Toen de prijs van olie daalde naar Srd 3,50 per liter, hebben wij niet gezien dat de goederen goedkoper zijn geworden. De kleine man wordt altijd de dupe van alles. Daarom kan de overheid een gericht beleid voeren en de minderdraagkrachtigen subject-subsidie geven.'

Vorswijk (ABOP) vertrouwt erop dat nieuwe schooljaar in binnenland op tijd start

Assembleelid wijst op tekort aan verblijfsvoor- zieningen voor scholieren uit binnenland in Paramaribo


'Met deze nieuwe minister heb ik het volste vertrouwen dat het nieuwe schooljaar 2015-2016 voor het binnenland ook op de eerste maandag in oktober zal beginnen.' Woorden van het  Assembleelid Dinotha Vorswijk (AC\ABOP) vandaag, 2 september 2015, op Starnieuws. Volgens haar is het sinds jaar en dag meer regel dan uitzondering, dat het schooljaar in het binnenland veel later begint.

'Ik weet dat minister Peneux uit het onderwijsveld komt en zijn hart op de juiste plek heeft, wat betreft het onderwijs. Ik vraag daarom aan de minister om alles in het werk te stellen opdat het onderwijs in het binnenland een vlotte start kent. Gelijke onderwijskansen voor eenieder, moet niet alleen met de mond beleden worden. We staan precies een maand voor de start van het nieuwe onderwijsjaar. Er is genoeg tijd om zaken reeds in een vroeg stadium voor te bereiden', aldus parlementariër.

Vorswijk is de afgelopen dagen vaak geconfronteerd met scholieren uit het binnenland die geen verblijf hebben in de stad. 'De internaten zitten vol of de ouders hebben weinig middelen om huishuur of een internaat te kunnen betalen. De situatie is uitzichtloos. Ik hoop dat het ministerie hier ingrijpt.'

'Los hiervan vrees ik dat het drop-out bestand zal toenemen in het Boven-Surinamegebied. Veel zal te wijten zijn aan de overheid die onvoldoende voorzieningen heeft getroffen voor deze leerlingen.'

Vorswijk zegt, dat er tientallen leerlingen zijn in het Boven-Suriname gebied die voor vervolgonderwijs zijn aangewezen op het VOJ Atjoni. Op deze school zijn geen praktijklokalen waardoor leerlingen van de LBO geen onderwijs kunnen genieten. 'Het ministerie had toen al het probleem ingezien en is langer dan twee schooljaren bezig met de bouw van de lokalen. Nu blijkt dat de werkzaamheden stil zitten. Ik roep de minister van Onderwijs op om samen met zijn collega van Openbare Werken te kijken naar deze situatie', zegt Vorswijk. Het gaat om vier lokalen die bijgebouwd zouden worden.

'Je kunt de gemeenschap niet straffen voor de onduidelijkheden bij de EBS'

Voorzitter Moederbond Snijders: 'Dit is niet goed'

'Wat nu gebeurt is te gortig voor woorden'
 

Moederbond-voorzitter Errol Snijders is niet te spreken over de tariefsverhogingen van de nutsvoorzieningen en de verhoging van de brandstofprijs waartoe van de ene op de andere dag door de regering is besloten. 'Je kunt de gemeenschap niet straffen voor de onduidelijkheden bij de EBS', aldus Snijders vandaag, woensdag 2 september 2015, op Starnieuws. De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) komt vandaag in spoedvergadering bijeen. Onderwerp van gesprek is 'de als donderslag bij heldere hemel verhoogde tarieven voor nutsvoorzieningen'.

Snijders wijst erop, dat tariefaanpassingen niet zaligmakend zijn en de precaire financiële situatie niet zullen opheffen.

'Als het Financieel Economisch Platform (FEP) hebben we aangegeven dat we moeite hebben met de aangedragen modellen voor tariefsverhoging bij de EBS.' Een van die modellen is nu ingegaan. Snijders zegt, dat ze als vakbeweging verder zijn gegaan en de overheid hebben gezegd 'zit met ons om de tafel en laten we kijken hoe dit gaan compenseren'.  Hij wijst op het schokeffect die deze maatregelen teweeg brengen in de samenleving. 'Dit is niet goed.'

Snijders zegt ook, dat de sociale partners hebben gezegd, dat er eerst orde op zaken moet worden gesteld bij de EBS. 'Dingen moeten goed op een rij worden gezet. Wat speelt, wie heeft gestolen, kun je het terugvorderen, wat gaan we doen?'  Volgens de vakbondsman weet 'de hele wereld' dat er bij de EBS een situatie is die de wenkbrauwen doet fronsen. 'Maar moet de samenleving het gelag daarvan betalen?'

Over de verhogingen die bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn doorgevoerd, zegt de vakbondsman, dat daar acuut iets moest gebeuren. 'De SWM is stiefmoederlijk behandeld en de hoognodige investeringen zijn daar niet gepleegd. De verhogingen bij de SWM zijn meer dan terecht.'

Hij wijst erop, dat de precaire financiële situatie mede is ontstaan door het niet op een verantwoorde wijze innen van de belastingen. 'Er zijn wetten bij de belastingen goedgekeurd, maar niet uitgevoerd. Hierdoor ontbeert de staat inkomsten. De president had immers gezegd dat het mes er met spoed in moest bij de douane.' Snijders noemt als voorbeeld een wet op in- en uitvoer die niet wordt toegepast en waarbij de staat zo’n Srd 48 miljoen op maandbasis misloopt. 'De uitvoering van die wetten kan soelaas bieden en zou de klap niet zo zwaar maken voor de samenleving.'

Het FEP had volgens hem voorgesteld om de benzineprijs aan de pomp stationair te houden. Een vaste prijs, ongeacht de dalende wereldmarktprijs. 'De samenleving zou het niet voelen en het zou de regering de ruimte geven om haar government take te verruimen.' Snijders zegt dat de koopkracht voor de werkers enorm is achteruitgegaan in de afgelopen 4-5 jaar. 'Ze hebben geen verhoging gehad om die vermindering te compenseren. Wat nu gebeurt dat is te gortig voor woorden.'

PLO wil herziening benzinecompensatie nu prijs voor benzine fors is verhoogd

Particuliere Lijnbushouders- organisatie pleit weer voor tariefsverhoging


De Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) zal de benzinecompensatie die ze van de overheid krijgt onder een vergrootglas plaatsen, nu de benzineprijs gisteren van de ene op de andere dag met 40 cent is verhoogd door de regering. 'We willen weten of de compensatie van Srd 1,62 per liter de kosten nog zal dekken', zegt voorzitter John Mahadewsingh vandaag, woensdag 2 september 2015, in de Ware Tijd. 

De PLO zou volgens hem gisteravond in spoedberaad gaan en vandaag zeggen wat verder zal gebeuren. Een delegatie van de PLO heeft gisteren in een gesprek met minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme gevraagd om een tariefsverhoging. De bewindsman heeft de bushoudersorganisatie om een calculatie gevraagd. Mahadewsingh wil nog niet zeggen met hoeveel procent de tarieven zouden moeten stijgen. Een consultant had eerder hierover voorstellen uitgewerkt, maar volgens de PLO-voorzitter zijn die achterhaald omdat de benzineprijs niet stabiel blijft.

Hij wijst erop dat plooien met de minister zijn gladgestreken. De bushouders waren verontwaardigd erover dat Rusland onlangs had gezegd, dat hij voorlopig vergunningen die binnenkort vervallen, niet zou verlengen. De bewindsman is volgens de PLO-voorzitter hierop teruggekomen en wil de vervallen vergunningen wel verlengen, indien de bushouders zich hebben gehouden aan de vergunningsvoorwaarden. Een daarvan is, dat de bussen in goede staat moeten zijn.

Juriste Natasia Bennanon nieuwe directeur Onderwijs bij MinOWC

Bennanon volgt Peneux op die nu leiding geeft aan ministerie


De juriste Natasia Bennanon wordt de nieuwe directeur van Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Zij volgt Robert Peneux op, die sinds 12 augustus minister is van het ministerie. Haar officiële aanstelling is door de Raad van Ministers goedgekeurd, zo meldt Starnieuws vandaag, woensdag 2 september 2015.

Bennanon is coördinator geweest van de Ouderparticipatie Stimulerende Unit (OSU) en heeft gefungeerd als secretaris van de minister. Eerder werd voormalig onderwijsinspecteur Muriël Hoepel aangesteld als onderdirecteur Onderwijs.

De nieuwe bewindsman had kort na zijn aanstelling gezegd, dat de top van het departement zal gaan bestaan uit hoogopgeleide vrouwen. Met de invulling van de directeursfunctie wordt die belofte ingelost.

De installatie van de nieuwe directeur Onderwijs en de onderdirecteur vindt op 3 september plaats op het hoofdkantoor van het MinOWC.

Oppositie wil met spoed door president Bouterse worden geïnformeerd over verhoging brandstofprijs en water- en stroomtarief

Jogi (VHP): 'Verhogingen werken op elk niveau door'
  
'Volksvertegen- woordiging door regering compleet buitenspel gezet'


De oppositionele partijen willen, dat president Desi Bouterse De Nationale Assemblee met de meeste spoed informeert over het besluit om 40 cent per liter extra te heffen op brandstof en om de elektriciteits- en watertarieven per 15 september drastisch te verhogen. Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zegt vanochtend, woensdag 2 september 2015, op Starnieuws dat De Nationale Assemblee het reces moet onderbreken en als vertegenwoordiger van het volk uitvoerig wordt geïnformeerd.

Jogi stelt, dat de verhoging doorwerkt op elk niveau. De oppositie wil weten wat de effecten van de verhoging zullen zijn op de samenleving. Er wordt transparantie van de regering verwacht. Welke criteria hebben gegolden voor deze verhoging, vraagt Jogi zich af.

Eerder was aangegeven door de regering dat de verhoging in fasen zou plaatsvinden, terwijl de betrokken staatsbedrijven doorgelicht zouden worden.

'Verhogingen met zo'n impact wordt niet in het holst van de nacht met een persbericht bekendgemaakt', vindt Jogi. Hij benadrukt dat de volksvertegenwoordiging compleet buitenspel is gezet door de regering.

Het Assembleelid zegt verder, dat reces niet betekent, dat het parlement niet bijeen moet komen als het om ernstige zaken gaat. Deze maatregelen zijn te ernstig om, zonder de volksvertegenwoordiging erbij te betrekken, door te voeren, aldus Jogi.

'Dit is vreselijk. De verhogingen zijn volksonvriendelijk', reageert NPS-parlementariër Patricia Etnel in de Ware Tijd, die tevens oproept tot stopzetten van de verhoging. Ze betoogt dat Assembleeleden door het volk zijn aangesteld en dat daarom zij goedkeuring zouden moeten geven aan de verhoging van vaste lasten. 'Ik vind het heel erg wat gebeurt. Als iemand dit goed praat hou je niet van het volk. Wat willen wij van de burgerij?'

Dew Sharman van de VHP zegt dat de samenleving is overvallen met de maatregelen en voorspelt grote gevolgen van de maatregelen. De politicus verwacht een ontevredenheidsgolf  en vindt dat de samenleving voorbereid had moeten worden. 'Dat wat nu gepresenteerd wordt is niet wat de samenleving verwacht had.' Hij pleit voor een vangnet voor minderdraagkrachtigen.

DNA-lid Silvana Afonsoea van de NDP vindt het vreemd  dat van de ene op de andere dag een verhoging wordt ingevoerd. Ook zij vindt dat er overeenstemming met het parlement bereikt had moeten worden

Leden FEP vinden hun adviezen niet terug in besluitvorming regering

Door FEP gedane voorstellen door regering naast zich neergelegd

FEP-leden willen gesprek met president Bouterse
 
 
Diverse leden van het Financieel Economisch Platform (FEP) vinden dat de regering hun voorstellen naast zich neergelegd heeft. Het FEP had onder andere voorgesteld om een extra governement-take te heffen, indien de wereldmarktprijs het toelaat, en de water- en elektriciteitstarieven gefaseerd te verhogen. Aangedrongen is om de te nemen maatregelen te bespreken in De Nationale Assemblee. Ook is gevraagd om bezuinigingen door te voeren, de effecten door te rekenen, met goede voorlichting te komen en minder draagkrachtigen tegemoet te komen. Dat bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 september 2015.

Het FEP heeft een verhoging voorgesteld op brandstof met Srd 0,25 tot Srd 0,35 per liter die slechts in werking treedt indien er sprake is van dalende internationale marktprijzen. Als die daling doorzet dan kan de bedoelde ‘take’ gerealiseerd worden, zonder dat de prijs aan de pomp stijgt. Aangetekend dient te worden, dat bij verdere daling van de wereldmarktprijs de consument het maximum van Srd 0,35 aan government-take in rekening wordt gebracht. Deze heffing moet onmiddellijk vervallen na de herintroductie van de rij- en voertuigenbelasting.

De regering liet echter gisteren in haar persbericht weten, dat rekening gehouden is met het advies van de sociale partners bij het doorvoeren van deze maatregelen. Nadat het FEP-rapport was ingediend bij president Desi Bouterse, is er geen bijeenkomst meer geweest om verder te praten over de voorstellen.

FEP-leden vinden dat zij een gebalanceerd advies hebben gegeven aan de regering. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat een gesprek zal worden aangevraagd met de president. Voorgesteld was dat de president persoonlijk de leiding moest nemen van de door te voeren maatregelen.