donderdag 3 september 2015

Minister Van Dijk-Silos heeft deel beveiliging bij woning voorganger Belfort verwijderd

Bewindsvrouw vindt aantal beveiligers en dienstauto's te veel


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft kort na haar aantreden een belangrijk deel van de beveiliging bij de woning van ex-minister Edward Belfort teruggehaald. Volgens betrouwbare bron, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 3 september 2015, vindt Silos het aantal veiligheidsmannen en dienstauto’s te veel en wil liever doen aan bezuiniging. 

Ex-minister Belfort wil geen reactie geven op de beleidsmaatregelen van Silos. ‘De nieuwe minister doet wat ze goed vindt, ik wil liever niet horen dat ik het haar moeilijk maak. U gaat me niet in de pers horen afgeven op haar.’

Naar zeggen van de bron van het dagblad heeft Belfort vaak manschappen ingezet om te helpen met veiligheidspatrouilles in de omgeving. Dat zou volgens velen in de buurt toch hebben bijgedragen aan een veiligere omgeving. ‘Ik heb mijn best gedaan’, zegt Belfort.

Voorzitter PVF wil aanvullende maatregelen regering

Regering moet besluiten nemen in overleg met Assembleeleden


De minister van Natuurlijke Hulpbronnen had aangegeven, dat de verhoging van tarieven en belastingen in fasen zou worden uitgevoerd, waardoor men nu niet weet of deze zware verhogingen pas de eerste fase is of de laatste. Ook vraagt men zich af waarom deze besluiten genomen worden in een periode waarin het parlement met reces is.

Heel belangrijk bij het nemen van deze besluiten is, dat het volk goed geïnformeerd moet worden, men wil weten waarom de verhoging, waarop is de hoogte gebaseerd en wat zullen de gevolgen zijn. Op grond van die informatie zou het volk weten in welke mate die maatregelen gerechtvaardigd zijn.
Het zou daarom raadzaam zijn wanneer de regering deze besluiten in overleg met de volksvertegenwoordigers zou nemen. Het uiteindelijk toch gaat om maatregelen waarbij de meeste mensen hun dagelijkse bestedingspatroon gaan moeten aanpassen vanwege de enorme daling van de koopkracht.

Men gaat niet alleen maar meer moeten betalen aan de EBS, de SWM en voor brandstof, maar men gaat voor alle goederen hogere prijzen moeten betalen, vanwege de doorwerking van de verhoging op de kosten van de goederen in de winkel. Daar de handel ook misbruik kan maken van de situatie en de prijzen van bepaalde goederen meer verhogen dan het moet, is prijscontrole in deze periode ook nodig is.

Ook zijn er aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat met de verhoogde tarieven en heffingen ook de concurrentiepositie van onze productiesectoren verder verslechteren. Want dat zou leiden tot daling van de export, verhoogde druk op de import en dus verslechtering van de betalingsbalans waardoor de economie in een neerwaartse spiraal zou belanden wat gepaard kan gaan met zware inflatie, devaluatie enzovoorts.

Daar deze maatregelen de vraagzijde (koopkracht) negatief gaat beïnvloeden moet men de aanbodzijde positief beïnvloeden via de bescherming en opvoering van de productie. De overheid moet daarom erop toezien dat de productiekosten niet omhoog gaan, omdat dat ten koste zal gaan van de betalingsbalans. De extra opbrengsten via die maatregelen zou de overheid juist moeten aanwenden voor de bevordering van de productie waardoor de economie in een opwaartse spiraal komt waardoor op termijn de verzwakte koopkracht kan herstellen.

Er moet vooral extra aandacht besteedt worden aan de rijstsector die de laatste seizoenen in een heel moeilijke situatie is terechtgekomen vanwege de daling van de wereldmarktprijzen. De verhoogde tarieven en heffingen kunnen leiden tot verdere verzwakking van de concurrentiepositie. Vanwege het groot belang van de rijstsector voor onze economie is het daarom noodzakelijk om voorzieningen te treffen teneinde de concurrentiepositie te beschermen. Het is raadzaam dat de overheid met een deel van de inkomsten de rijstsector faciliteert waardoor de productie, de werkgelegenheid, deviezeninkomsten, etc. kan toenemen zodat de koopkracht ook kan herstellen.

Om de staatshuishouding onder controle te krijgen moeten ook intern een aantal maatregelen getroffen worden met name:
1. Alle overbodige dienstvoertuigen, percelen en gebouwen van de overheid moeten verkocht worden.
2. De overbodige ambtenaren mogen eerder naar huis waardoor de overheid minder zou moeten uitgeven voor energie (airco en licht) en onderhoud gebouwen, en aan de andere kant kunnen die ambtenaren dan ook misschien buiten wat verdienen.
3. Er moet sterk bezuinigd worden op buitenlandse posten en de parastatalen

De voorzitter van de PVF,
Soedeshchand Jairam MSc

Bestuur Curinde op Curaçao accommodeert door brand Freezone getroffen 16 bedrijven

'Zo'n 110 werk- nemers zullen hun baan verliezen'


Het bestuur van Curinde (Curaçao Industrial & International Trade Development) betreurt de brand bij de Vrije Zone dinsdag, waarbij in totaal zestien bedrijven gevestigd in ‘Loods E’ in de as werden gelegd. Inmiddels is Curinde gestart met de werkzaamheden om de eigenaren van deze winkels te accommoderen, totdat die weer operationeel zijn. Dat laat de organisatie vandaag, 3 september 2015, in een persbericht weten, zo bericht de Amigoe.
 
Het onderzoek naar de oorzaak van de brand in de loods van 5.684 vierkante meter is in volle gang. Curinde kan hier vooralsnog niets over zeggen, maar meldt wel dat de loods verzekerd is.

Xerxes ‘Checo’ Nepomuceno, voorzitter van de vereniging van bedrijven in de Vrije Zone, Frezacur: 'Het is triest, zowel voor de ondernemers als voor de werknemers. Ongeveer 110 werknemers zullen hun baan verliezen, met alle negatieve gevolgen van dien. Bovendien schat ik de materiële schade op 15 miljoen gulden.'

De loods was niet goed beveiligd tegen brand, zegt hij. 'Ik heb altijd gewaarschuwd voor het feit dat het dak brandbaar fiberglass bevatte.' Of dat klopt, moet echter nog blijken.

De brand heeft grote negatieve gevolgen voor de Vrije Zone, die al bijna uitgestorven is, aldus Nepomuceno. 'De kwaliteit van onder meer fashion daar en de variatie aan producten is slecht, zeker vergeleken met Panama.'

Curinde geeft echter in het persbericht aan alles uit de kast te zullen halen ‘om de kwaliteit van de producten bij de Vrije Zone aan het Koningsplein te verhogen en op die manier meer economische activiteiten voor Curaçao via de Vrije Zone te genereren’.

Onderzoek Soab op Curaçao naar tarievenmodel kleine bussen start komende week

Groep studenten gaat hele dagen meerijden in bussen

Onderzoek gevolg stakingen buschauffeurs
 

Het onderzoek van de Stichting overheidsaccountantsbureau (Soab) op Curaçao op verzoek van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), om in de nabije toekomst tot een vast tarievencalculatiemodel voor kleine bussen te komen, start volgende week. Dat meldt MEO vandaag, donderdag 3 september 2015, aldus de Amigoe.
 
Het onderzoek start 7 september en wordt door een groep studenten onder leiding van de Soab uitgevoerd. Zij zullen hiervoor de hele dag, van zeven uur ‘s ochtends tot zeven uur ‘s avonds, meerijden in de bussen en zullen net als de gewone burger ook de vereiste bustarieven betalen voor elk rit die zij voor het onderzoek maken, zegt Mariela Olaria van MEO.

Dit plan werd eerder aan de Raad van Ministers voorgesteld, die akkoord is gegaan om de Soab een onderzoek te laten leiden naar het aantal ritten dat een bus per dag rijdt, de afstand die de bussen rijden en het aantal passagiers dat zij per rit vervoeren.

Volgens de voorzitter van de belangenvereniging STU, Giovanni Decaster, is dat laatste niet praktisch, aangezien niet alle bussen eenzelfde aantal passagiers per dag vervoeren. 'Bussen met airco en nieuwe bussen krijgen bijvoorbeeld meer passagiers dan de oude bussen zonder airco. Er is bovendien sprake van 400 bussen.' Dat liet hij ook aan de overheid weten tijdens een vergadering.

Het aantal passagiers wordt hoe dan ook onderzocht in deze eerste fase, aldus MEO. Het onderzoek door deze studenten naar de genoemde factoren zal ongeveer een maand duren. Het totale onderzoek, dus ook naar andere factoren om tot een nieuw calculatiemodel voor de bustarieven te komen, zal ongeveer drie maanden in beslag nemen. Volgens Olaria is het best mogelijk dat het rapport over dit onderzoek volgend jaar gereed is en dan wordt het nieuwe model ingevoerd.

Dit hele onderzoek is tot stand gekomen na stakingen van de buschauffeurs, omdat zij niet tevreden waren met de eerdere beslissing van de overheid om de tarieven te verlagen. Zij hanteerden hun eigen tarieven, vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering, totdat de overheid de tarieven later verhoogde. De beslissing om de tarieven te verhogen is volgens MEO genomen, conform de afspraken die de overheid op 24 juni jongstleden heeft gemaakt met STU. Dit voorstel werd ook tijdens de ministerraad besproken.

Die verhoogde tarieven waren echter nog niet wat de STU eerder als ‘rechtvaardige tarieven’ had vastgesteld. Hierop is zoals bekend besloten dat de tarieven om de drie maanden aangepast zullen worden. Dat heeft MEO eerder per 15 juli aangekondigd. De tarieven werden toen met 15 tot 20 cent verhoogd. De tarieven in het stadsdistrict gaan van 1,80 naar 1,95 gulden per rit. Personen die vanuit het stadsdistrict naar het tweede district willen reizen betalen vanaf volgende week 2,55 in plaats van 2,35 gulden. Van Otrobanda naar het derde district kost 3,60 gulden, wat een verhoging is van 25 cent. Personen die binnen het tweede district reizen, betalen 2,55 gulden per keer, dus een verhoging van 20 cent. De kosten voor een ritje in het derde district zijn verhoogd van 1,80 naar 1,95 gulden. Het betreft hier de maximale tarieven, wat betekent dat een buschauffeur altijd minder kan vragen per rit, maar nooit meer. Dit zijn ook de tarieven die de studenten voor de uitvoering van de eerste fase van dit onderzoek zullen moeten betalen. De overheid zal deze kosten vergoeden.

De STU-voorzitter stelt zeer tevreden te zijn met de inspanningen van de overheid om de belangenvereniging te betrekken bij de onderhandelingen en de beslissing een onderzoek te starten om tot rechtvaardige tarieven te komen.

Cipiers op Curaçao na twee dagen staking weer aan het werk

Minister Navarro zegt toe dat werkomgeving veiliger wordt

Kogelvrije vesten voor gevangenbewaarders
 

Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) op Curaçao heeft het gevangenispersoneel beloofd ervoor te zullen zorgen, dat zij in een veiliger omgeving kunnen werken. Diverse maatregelen zullen genomen worden om dit te bereiken. Dit was voldoende voor het gevangenispersoneel om weer te gaan werken, na twee dagen staking. Dat meldt hun vertegenwoordiger Kenneth Bremer van de vakbond ABVO (Algemene Bond van Overheidspersoneel), zo meldt de Amigoe vanmiddag, donderdag 3 september 2015.
 
Bremer kon juist in verband met de veiligheid van de gevangenbewaarders niet in details treden over deze maatregelen. Hij kon wel vertellen dat het om zes punten gaat, waaronder de vervanging van de glazen ramen bij de gevangenis door kogelvrije ramen.

Ook zullen de gevangenbewaarders kogelvrije vesten krijgen. Bovendien zal de gevangenis met camera’s beveiligd worden. Dit was in het kader van het project cameratoezicht op het eiland al gepland. Minister Navarro stelde onlangs dat beveiligingscamera’s zowel binnen als buiten het gebouw geplaatst zullen worden.

Verder komen de partijen volgende week weer samen om de verdere uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bespreken. ABVO concentreert zich op de belangen van de werknemers, terwijl minister Navarro zich samen met het team van zijn ministerie en andere deskundigen op het gebied, alsook de leiding van de gevangenis, zich zal focussen op uitvoering van de nieuwe maatregelen.

'Zaken zoals brandstofheffing moeten bij wet worden geregeld'

Assembleevoorzitter al jarenlang geen voorstandster van government take


'Ik ben van mening, dat zaken zoals brandstofheffing bij wet moeten worden geregeld', zo reageert parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vanuit Panama vandaag, 3 september 2015, in de Ware Tijd op de verhoging van de government take. In 2005 liep Geerlings-Simons als Assembleelid met protestacties mee om de government take stop te zetten. Zij hield de demonstranten voor, dat deze heffing zou worden stopgezet als haar partij zou aantreden. 

Ondanks dat zij aangeeft dat haar mening onveranderd is gebleven wat betreft de stopzetting, merkt de samenleving sinds 2010 het tegenovergestelde, een verhoging in plaats van stopzetting. Zij geeft aan dat het de regering is geweest en niet De Nationale Assemblee die de government take heeft aangepast in 2010 en in 2015.

'Wij hebben het ook nu te horen gekregen, op het moment dat de samenleving ermee wordt geconfronteerd. Wij hebben erop gereageerd door de regering direct om informatie te vragen.'


De parlementsvoorzitter zegt, dat de regering in 2005 ontkende, dat er kort voor de verkiezingen een verhoging zou komen.

De invoering van de solidariteitsheffing per 1 september ziet ze niet als een verkapte vorm van de governement take, maar als een duidelijke, tijdelijke verhoging van de overheid. Volgens haar werkt de huidige president anders en is ook kenbaar gemaakt, dat de financiële situatie van het land tot kostenverhogende maatregelen zou leiden. Ze pleit al sinds de vorige regeerperiode om het al dan niet belasten van brandstof en de wijze waarop dat moet gebeuren bij wet regelen.

Medische staf Spoedeisende Hulp St. Vincentius Ziekenhuis weer aan het werk

Achterstallige betaling door artsen op hun rekeningen bijgeschreven


De dienstverlening aan de patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Vincentius Ziekenhuis is vanaf vandaag, donderdag 3 september 2015, genormaliseerd. De achterstallige betaling aan de medische specialisten is gestort op hun rekening. Dit zegt algemeen directeur Manodj Hindori, aldus Starnieuws.

De medische staf van het ziekenhuis had op 20 juli een ultimatum gesteld. Aan de Raad van Bestuur was schriftelijk meegedeeld, dat uiterlijk 20 augustus hun achterstallige betaling, toen acht maanden, gestort moest worden op hun rekeningen. Kort voordat het ultimatum verstreek, vroeg de directie om meer tijd. De specialisten besloten het ultimatum te verruimen naar 31 augustus.

Op 31 augustus stortte het ministerie van Financiën Srd 800.000 op de rekening van het ziekenhuis. De directie schreef cheques uit om de specialisten uit te kunnen betalen, maar dat werd niet geaccepteerd. Gevraagd was om het geld over te maken op de rekening van de artsen. De werkzaamheden van de artsen werden opgeschort.

Nu het geld bijgeschreven is op de rekeningen van de medici hebben zij het werk hervat.

(Bron foto: De West)

Moestadja en Dogojo worden 4 september beëdigd door president Bouterse

Dogojo wordt vierde vrouwelijke minister in regering Bouterse-II
 

President Desi Bouterse zal de nieuwe ministers Soewarto Moestadja en Joan Dogojo morgen beëdigen. Dit gebeurt om elf uur in het Perscentrum van het Kabinet van de President, aldus Starnieuws vanmiddag, donderdag 3 september 2015.

Dogojo (NDP) was tijdens de regering Bouterse-Ameerali lid van De Nationale Assemblee. Zij werd op 30 juli 2013 lid van De Nationale Assemblee. Zij kwam in de plaats van partijgenoot Rabin Parmesar, die minister van Openbare Werken werd. Dogojo wordt minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij is de vierde vrouwelijke minister in het kabinet Bouterse II.

Moestadja (NDP) zal de scepter gaan zwaaien op het ministerie Arbeid.

Dogojo heeft twee studies afgerond. Ze heeft de titel Master in Public Administrations gehaald aan het FHR Lim A Po Instituut en aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname behaalde ze de titel Bachelor in Economie.

Na de parlementsverkiezingen van 25 mei 1996 werd Moestadja namens de KTPI de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting onder president Jules Wijdenbosch. In 1999 was er een grote verandering in de samenstelling van het kabinet waarbij hij de functies van minister van Arbeid en van minister van Volksgezondheid erbij kreeg.

Daarna werd hij weer minister (Binnenlandse Zaken) in 2010. Hij was ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur, maar bedankte als lid kort voor de verkiezingen van 25 mei dit jaar.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Ontheven onderdirecteur Seedorf van Justitie en Politie verlaat met verzet werkplek

Seedorf zou zich provocerend hebben gedragen


Henry Seedorf, onderdirecteur van Justitie en Politie belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Algemeen Beheer, is dinsdagmiddag met assistentie van de directeur van het ministerie van Justitie en Politie gemaand om zijn werkplek te verlaten. Na enige protesten vertrok hij samen met twee vrouwelijke medewerkers. 

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zegt vandaag, 3 september 2015, in een reactie in het Dagblad Suriname, dat minister Jennifer van Dijk-Silos hem reeds eerder de toegang tot het werk had verboden. Seedorf weigerde echter het besluit van de bewindsvrouw op te volgen en hij verscheen normaal aan het werk.

Het dagblad schrijft informatie te hebben ontvangen, dat Seedorf provocerend bezig was. De leden van het Regionale Bijstandsteam waren ter plaatste voor de handhaving van orde en rust.

De minister maakte eerder via de radio bekend, dat Seedorf zich moest verweren in zaken die zich voorgedaan hadden op het departement. Eén van de klachten was dat Seedorf overhoop lag met diverse staffunctionarissen. Het schortte ook aan de communicatie. Seedorf ontkent deze beschuldigingen met klem. Hij vindt dat hij nimmer ontheven of ontlast is uit zijn functie.

Onderdirecteur Vrede van ministerie van Justitie en Politie aangehouden

Vrede zou met valse id-kaart naar CBB zijn geweest om frauduleuze handelingen uit te voeren


Nardy Vrede, onderdirecteur op het ministerie van Justitie en Politie belast met het Financieel Beheer, is afgelopen dinsdag door de recherche van Paramaribo aangehouden en in verzekering gesteld in het belang van een onderzoek, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 3 september 2015.

Uit het onderzoek blijkt, dat Vrede met een valse id-kaart naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is geweest om frauduleuze handelingen te plegen. De medewerkers constateerden dat de gegevens op de identiteitskaart niet van de persoon waren die op de foto stond. Er werd terstond een onderzoek ingesteld.

Vrede had in plaats van zijn gegevens, de gegevens van zijn broer met zijn foto op de identiteitskaart overhandigd. In het belang van het verdere onderzoek is de onderdirecteur ter zake valsheid in geschrifte ingesloten.

De recherche is bezig de zaak verder te onderzoeken. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bevestigt slechts de aanhouding.

Econoom Caram niet zo pessimistisch over door regering aangekondigde prijsverhogingen

Met Srd 0,40 verhoging brandstofprijs verdient regering ruim Srd 10 miljoen per maand extra...

Groot deel extra inkomsten wordt door regering gebruikt om staatsschuld af te lossen
 

'Ik ben niet zo pessimistisch. Ik denk dat de overheid helaas geen andere keus had dan de verhogingen door te voeren. De regering zit met grote tekorten en heeft op korte termijn geld nodig', zegt professor en econoom Anthony Caram vandaag, 3 september 2015, in de Ware Tijd. 

Over de manier waarop de maatregelen zijn doorgevoerd en de hoogte van de verhoging op de benzineprijs kan volgens hem gediscussieerd worden, maar dat er maatregelen getroffen moesten worden, staat voor hem buiten kijf.

De deskundige onderstreept echter dat de noodzaak van de korte termijn maatregelen niet wegneemt, dat er ook duurzame maatregelen getroffen moeten worden. Hij stelt, dat de overheid aan het eind van dit jaar met een tekort van ruim Srd 1,3 miljard zou zitten als zij op dezelfde voet zou zijn doorgegaan. De eerste zes maanden van dit jaar alleen is er al 630 miljoen meer uitgegeven dan het land heeft verdiend. Naar schatting van vertegenwoordigers in de oliesector wordt er maandelijks rond de 40 miljoen liter benzine geïmporteerd, waarvan ongeveer 25 miljoen bij de pompstations wordt verkocht.

Op basis van die schatting zal de overheid alleen aan de verhoging van Srd 0,40 ruim 10 miljoen Surinaamse dollar extra verdienen per maand.

Caram heeft uit de verklaringen van regeringsfunctionarissen begrepen, dat een groot deel van de extra inkomsten gebruikt zal worden om de staatsschuld af te lossen. Aan brandstofverbruik zal de overheid nu ruim Srd 50 miljoen verdienen per maand. Met de extra inkomsten via de NV Energiebedrijven Suriname en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij zal, naar Caram zegt te hebben vernomen, geïnvesteerd worden in verbetering van de dienstverlening bij de twee bedrijven.

Girjasing (VHP) roept op tot brede actie tegen prijsverhogingen

‘Men moet overgaan tot actie, eigenlijk moet men zwaar demon- streren’

 
Als het aan het VHP-parlementslid Shailendra Girjasing ligt, zouden de diverse maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en zelfs godsdienstige organisaties zich moeten uitspreken tegen de aangekondigde verhogingen op nutsvoorzieningen en de reeds doorgevoerde verhoging op brandstof. ‘Men moet overgaan tot actie, eigenlijk moet men zwaar demonstreren’, zegt Girjasing vandaag, donderdag 3 september 2015, in het Dagblad Suriname. 

Hij verwacht dat dit ook zal gebeuren, aangezien de maatregelen iedereen treffen en iedereen het dus voelt. De politicus meent, dat niet alles moet worden overgelaten aan de oppositie en met name de VHP als grootse oppositiepartij. ‘Wij kunnen niet steeds het voortouw blijven nemen. Waar zijn de anderen, zoals de vakbeweging, de ASFA (Associatie van Surinaamse Fabrikanten), VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en de Consumentenkring?’ 

Girjasing zegt, dat de oppositie al lang heeft gewaarschuwd voor wat er komen zou, maar dat niemand het toen wilde geloven. Achteraf is gebleken dat de kritiek op waarheid berustte. ‘Nu ziet men de beerputten opengaan en moet men in beweging komen.’

De heffingen zijn volgens Girjasing overigens alles behalve ‘solidair’. ‘Bepaalde politieke bonzen vallen er niet onder’, beweert hij. Zoals bekend betalen zij die dienstauto’s rijden, zoals ministers en directeuren bij de overheid, niet voor brandstof. ‘Hoe kan ik mij nu solidair verklaren met zij die middels corruptie vijf jaar lang het land hebben uitgezogen’, zegt Girjasing, refererend aan de term ’solidariteitsheffing’.

De historische overwinning van de NDP wordt volgens Girjasing een historische nederlaag voor Suriname. De oppositie komen vandaag met een verklaring over de huidige situatie.

Agent (32) doodt zijn vriendin en tracht vervolgens door inname verdelgingsmiddel zelfmoord te plegen

Verdachte ligt onder politiebewaking in ziekenhuis

Al sinds begin juni had verdachte problemen en stond onder behandeling van psycholoog


De politie van het ressort  Munder kreeg gisteren een melding dat een man een verdelgingsmiddel had ingenomen. Op het adres aangekomen, zag de politie dat het om de 32-jarige politieambtenaar Ronny G. ging, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 3 september 2015.

Hij verklaarde dat hij zijn vriendin enkele dagen geleden had gedood. De politie trof het levenloze lichaam van de 30-jarige Denice Kromowirjo op het door de man opgegeven adres aan.

De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is onder politiebewaking opgenomen in een ziekenhuis.

Het motief kan gezocht worden in de relatiesfeer. De afdeling Kapitale Delicten van het korps is bezig met het onderzoek. 

De afdeling Personeelszorg van het Korps Politie Suriname is geruime tijd bezig geweest met de begeleiding van de agent. Deze politieambtenaar was sinds 3 juni 2015 onder begeleiding, aldus het korps. Door het hoofd van de afdeling Personeelszorg was hij doorverwezen naar een psycholoog, omdat G. had aangegeven veel problemen te hebben. 

In de maand juli was de korpsleiding genoodzaakt G. te ontwapenen vanwege zijn onevenwichtig gedrag en onwettige afwezigheid. Hij werd daarna buiten functie gesteld, omdat hij niet meer op het werk verscheen. Uit een gesprek met de psycholoog is komen vast te staan, dat G. op 28 augustus voor het laatst is geweest voor begeleiding. De volgende afspraak was gepland voor woensdag 2 september. Hij is niet verschenen voor de begeleiding. De psycholoog heeft geprobeerd telefonisch contact met hem te maken, maar het lukte niet. De politie onderzoek deze zaak verder.

De West bericht, dat de agent vermoedelijk in het weekeind zijn vrouw van het leven heeft beroofd. Hij hield het lijk vervolgens vier à vijf dagen in het huis, waarna hij een zelfmoordpoging ondernam. Pas toen collega’s van het Resort Munder gisteren op een melding van zelfmoord afkwamen en hem in de omgeving van het Rensch Project (Kwatta) aantroffen, vertelde hij dat hij zijn levenspartner had vermoord en het lijk had opgesloten in een woning aan de Zeegelaarstraat (Paramaribo-Noord). Hij overhandigde vervolgens de sleutels van de woning aan zijn collega’s die kort daarna de lugubere vondst deden.

De vrouw lag naakt en levenloos op het bed, zo bericht De West. Volgens de resultaten van een eerste onderzoek in het huis, lijkt het er veel op dat de man verschillende middelen heeft uitgeprobeerd om de geur van het lijk te onderdrukken.

De PR-afdeling van de politie wacht het obductierapport af om precies te weten hoelang de vrouw dood in het huis heeft gelegen. De verdachte heeft aan de onderzoekers gezegd dat hij het verdelgingsmiddel glyfosaat heeft ingenomen, maar totdat een laboratoriumonderzoek dat heeft gestaafd, kan de politie dit niet met zekerheid bevestigen. Een PR-functionaris van de politie wilde wel kwijt, dat het lijk bij de ontdekking in staat van ontbinding was.

Volgens collega’s vocht G. al geruime tijd tegen een alcoholverslaving en verkeerde hij in financiële en relatieproblemen.

Fractie Pueblo Soberano voert gesprekken met Wiels

Partij zwijgt over inhoud van gesprekken


De Statenfractie van Pueblo Soberano (PS) op Curaçao is gesprekken aan het voeren met Marvelyne Wiels, de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag. Dat zegt Jaime Córdoba, Statenlid namens de PS, vandaag, 3 september 2015, in het Antilliaans Dagblad. Córdoba is aangesteld als woordvoerder voor de fractie. 

Wat deze gesprekken inhouden en of dit ten gevolge heeft dat Wiels - evenals Asjes - moet opstappen, blijft in het midden, want daar weigert Córdoba zich over uit te laten.

'We zijn in gesprek met mevrouw Wiels. Wat dat gesprek inhoudt en welke wending dit neemt ga ik nu niet bekendmaken. Ik kan niet met haar in gesprek zijn en tegelijkertijd ook met de media. Dat is niet netjes', aldus het Statenlid.

Ook op de vraag of Wiels aanblijft als Gevolmachtigde minister van Curaçao, maar dan onder de nieuwe premier Ben Whiteman, weigert Córdoba antwoord te geven. Wel herinnert Córdoba aan de Statenvergadering van vorige maand waarin twee moties werden gepresenteerd. Een motie van wantrouwen tegen Wiels haalde toen de meerderheid in de Staten niet. Een tweede motie waarin de toenmalige premier Ivar Asjes werd opgedragen verantwoordelijkheid te nemen en de aanbevelingen van Soab en de Ombudsman voor Wiels en het Curaçaohuis te implementeren en binnen twee maanden een plan van aanpak te presenteren hoe dit moet worden gedaan, werd wel aangenomen met tien stemmen voor en zeven stemmen tegen. Alle Statenleden waren het er toen over eens dat er binnen het Curaçaohuis dingen zijn gebeurd die niet correct zijn.

'Aan deze motie geven we nu gehoor', aldus Córdoba.

Green Force en ZAP Batteries op Curaçao zamelen oude accu's in


Green Force neutraliseert het zuur en laat recyclen voor hergebruik

 
Milieu- en recyclingbedrijf Green Force op Curaçao heeft samen met partner ZAP Batteries de krachten gebundeld om deze maand oude accu’s en speciaal het zuur daarvan in te zamelen. Dat werd gisterochtend tijdens een persconferentie aangekondigd, zo bericht vandaag, donderdag 3 september 2015, het Antilliaans Dagblad.

Timo Brouwer, de directeur van Green Force: 'Dit is een oproep aan de gehele bevolking van Curaçao om hun accu’s bij ZAP Batteries in te leveren. Green Force zal het zuur neutraliseren en de gehele accu, inclusief het plastic laten recyclen voor hergebruik.'

De prijzen van lood zijn op dit moment aan het dalen maar deze maand zal ZAP Batteries meehelpen en geld toevoegen aan het geld dat Green Force al betaald voor een oude accu. Om de actie nog meer gewicht te geven zal iedereen die een oude accu of een nieuwe accu komt kopen, een lot krijgen voor deelname in een loterij waarbij men een 40 inch flatscreentelevisie, blikjes Coca-Cola, Fuze ijsthee, Dasani water en Polar bier kan winnen.

Door het zuur zelf op te vangen en hier op Curaçao te laten neutraliseren, zorgen deze bedrijven ervoor dat het niet terechtkomt in het milieu, aldus Brouwer gisteren. 'En dat er lokaal werkgelegenheid wordt gecreëerd.'

'Bewustwording is belangrijk als we dit eiland naar een duurzame toekomst willen tillen', zo gaf de directeur van Green Force gisteren te kennen. 'Daarbij komt kijken dat men recht heeft om kwalitatief goede producten te kunnen kopen. De accu’s die bij ZAP Batteries worden verkocht komen uit Europa uit een ISO gecertificeerd bedrijf. De ingezamelde accu’s zullen ook geëxporteerd worden naar een ISO gecertificeerd bedrijf. Green Force heeft garanties dat er geen kinderarbeid plaatsvindt en dat er geen moderne slavernij komt kijken bij het recyclen van onze Curaçaose accu’s.'

Het recycling-inzamelingspunt van Green Force bij ZAP Batteries bevindt zich in Zeelandia tussen de Napa en Albert Heijn. Kijk voor meer informatie op de websites: www.zap.cw of www.greenforcecuracao.com

Crème de la Crème-honkbaltoernooi op Curaçao opgedragen aan Andruw Jones

Jones inspireert jonge en oude honkballers op eiland


Het Crème de la Crème-honkbaltoernooi wordt dit jaar opgedragen aan de bekende honkballer, van Curaçaose komaf, Andruw Jones (1977). Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 2 september 2015.

Jones inspireert volgens de organisatie zowel de jonge als oude honkballers op het eiland en daarom is ervoor gekozen om hem tijdens het toernooi te eren.

De Curaçaose honkballer is op dit moment op het eiland en was dan ook zelf aanwezig bij de persconferentie om de lovende woorden te ontvangen.

Oude loodsen met verhoogd brandrisico bij Freezone op Curaçao

Ondanks hoog brandrisico worden loodsen niet afgekeurd


Bij de Freezone op Koningsplein op Curaçao staat nog een aantal oude loodsen, dat een verhoogd brandrisico kent. Dat bevestigt brandweercommandant Elvin Regina vandaag, donderdag 3 september 2015, in het Antilliaans Dagblad. Toch worden ze niet afgekeurd.

'Bij de beoordeling van de veiligheid kijken we naar de vluchtmogelijkheden.' Als de mensen op tijd weg kunnen mogen de loodsen nog gebruikt worden. Bij de brand in de Freezone is één loods geheel uitgebrand. Volgens Regina betrof ook dit een oude loods en was die niet meer te redden. 'Toen ik aankwam stond al een derde van de loods in brand. Daarom is ervoor gekozen de loods gecontroleerd te laten uitbranden. De nieuwe loodsen zijn gecompartimenteerd. Als daar brand uitbreekt dan blijft die beperkt. In de oude loodsen is veel brandbaar isolatiemateriaal verwerkt in wanden en plafonds, daardoor verspreidt het vuur zich snel.'

Beheerder Curinde laat weten, dat er zestien bedrijven in de loods waren gevestigd, die hun handel in vlammen hebben zien opgaan. Naar schatting van deskundigen zou de schade zo’n 15 miljoen gulden bedragen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Om 21.24 uur kon het sein brand meester worden gegeven. 'Dat betekent dat we het vuur onder controle hebben en het zich niet meer uitbreidt. Dan begint het nablussen', aldus Regina. Daarmee is de brandweer nog tot gisteravond bezig geweest. Bij het blussen van de brand is de hulp ingeroepen van teams van de Isla en Hato. 'Bij zo’n grote brand heb je nooit genoeg mensen en materiaal paraat.' 

De commandant zegt verder,  dat het niet zo is dat je meteen bij aankomst begint met water spuiten. 'Je moet eerst de situatie beoordelen. Meteen blussen had hier geen nut, want het pand was niet meer te redden.' Dat ligt niet aan het materiaal. 'Daar hadden we problemen mee, maar het is inmiddels bijna allemaal vervangen.'

Vertrokken premier Asjes van Curaçao geen lid meer van Pueblo Soberano

'Dat hoofdstuk is gesloten'


De afgetreden premier Ivar Asjes van Curaçao is niet langer lid van de politieke partij Pueblo Soberano. Dat heeft hij gisteren tijdens zijn radioprogramma bij Radio Direct bekendgemaakt, zo bericht Paradise FM vandaag, donderdag 3 september 2015.

'Dat hoofdstuk is gesloten', aldus de voormalige premier.

Tijdens zijn programma gaf hij overigens geen verdere uitleg over zijn ontslag. Hij beloofde maandag nog dat hij gisteren meer duidelijkheid zou geven over zijn vertrek, maar gisteren bleef hij bij zijn eerdere verklaring, dat gebrek aan vertrouwen tussen de voormalige premier en PS de reden is voor zijn vertrek.

Bee (ABOP): 'Tijd nog niet rijp voor straatacties'

'Assemblee moet ruimte krijgen om regering op andere gedachten te brengen'

 
Hoewel de prijsverhogingen voor de tarieven van water en stroom en voor brandstof voelbaar zullen zijn, moeten eventuele straatacties vanwege ontevredenheid vermeden worden. Parlementariër Marinus Bee (ABOP) zegt vandaag, donderdag 3 september 2015, in de Ware Tijd, dat volksvertegenwoordigers de ruimte moeten krijgen om de regering over te halen de zaak anders aan te pakken. Hij noemt straatacties het uiterste middel. 

'De tijd is nog niet rijp daarvoor. Er moet vertrouwen zijn in de volksvertegenwoordiging die moet proberen om wat er leeft in de samenleving duidelijk naar de regering over te brengen.'

In 2005 tijdens het kabinet Venetiaan-Sardjoe was het volk massaal de straat opgegaan om te protesteren tegen onder meer de forse brandstofverhoging. De samenwerkende oppositionele partijen zaten toen achter deze acties. Ook in 1999 werd er een massale protestactie ontketend, maar tegen het economische wanbeleid van toenmalig president Jules Wijdenbosch.

Volgens Bee doet de regering er goed aan om adviezen en voorstellen van het parlement op te volgen.

Hij wijst erop, dat de financiële situatie in de vorige regeertermijn er niet rooskleurig uitzag. 'Ik hoop dat de regering naar ons zal luisteren, zodat we zo een fase nooit hoeven te bereiken.'

Hij garandeert, dat het parlement er alles aan zal doen om de regering een verstandig besluit te laten nemen. Bee verwacht dat de overheid sociale tegenmaatregelen treft, zodat vooral de kwetsbare groepen kunnen overleven. 'We weten allemaal dat de situatie precair is, maar dat mag niet ten koste gaan van alles en iedereen.'

Nauwelijks ruimte tussen meningen coalitie en oppositie wat betreft prijsverhogingen

Zowel oppositie als coalitie wil met spoed openbare vergadering Assemblee

 
De Assembleeleden Mahinder Jogi (VHP) en Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) vinden dat de meningen binnen de oppositie en coalitie niet ver uit elkaar liggen. Beide willen met de regering in debat gaan in een openbare vergadering. De oppositionele partijen hebben een interpellatievoorstel ingediend, terwijl de NDP-fractie ook een spoed openbare vergadering wil. Dit bericht Starnieuws vandaag, 3 september 2015.

Aanvankelijk was besloten, dat vier vaste commissies van De Nationale Assemblee met leden van de regering gisteravond zouden vergaderen. De regering kon niet aanwezig zijn wegens 'dringende verplichtingen'.

Jogi stelt, dat de regering de coalitie heeft ondermijnd door niet aanwezig te zijn. Volgens hem gaat het om een situatie waarmee alle commissies te maken zullen hebben. 'Het hele land heeft te maken met de verhogingen. Daarom is het nodig dat de regering in debat gaat met de volksvertegenwoordiging en helderheid brengt in de situatie.'

Karta-Bink wil van de regering weten of er een sociaal vangnet is voor mensen die de verhogingen niet kunnen betalen. 

'Wij zijn de volksvertegenwoordiging, de regering moet ons uitleggen waarom deze rigoureuze maatregelen genomen zijn.'

Minister Dikan ontmoet granman Forster

RO-minister bezoekt binnenkort grootopperhoofden in Paramaccaans gebied


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) zal binnenkort een bezoek brengen aan het Paramaccaans gebied. Hij heeft gisteren granman Samuel Forster ontvangen voor een kennismakingsbezoek, zo bericht de afdeling Voorlichting van zijn ministerie vandaag, donderdag 3 september 2015.

De bewindsman zal diverse grootopperhoofden bezoeken in het binnenland. Als eerste is gekozen om een ontmoeting te hebben met granman Forster van de Paramaccaners. Hij is het oudste grootopperhoofd in functie. Het grootopperhoofd heeft de minister veel kracht en wijsheid toegewenst met zijn hoge functie.

Forster kan wegens gezondheidsredenen al meer dan twee jaar niet permanent verblijven in zijn residentie op Langatabbetje. Hij heeft de minister meegedeeld dat, nu het wat beter gaat met zijn gezondheid, hij terug naar zijn woongebied zal gaan.

Hij vraagt wel de aandacht voor de slechte staat van zijn dienstwoning. Dikan zegt aandacht te hebben voor de problemen die de granman heeft aangekaart.

'Voor jongeren met gezinnen en banklening zijn prijsverhogingen dubbel zo zwaar'

Voorzitter Jeugdparlement wil transparant beleid en informatie- voorziening door regering

Sital voorstandster van gefaseerde invoering maatregelen


De tariefsverhogingen voor elektriciteit, water en brandstof zijn zodanig gebracht, dat het te zwaar is voor de normale burger om alles in één keer te betalen. Er zijn ook heel wat jongeren die gezinnen en een banklening hebben. Voor hen wordt het dubbel zo zwaar. Zo reageert Priya Sital, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), vandaag, donderdag 3 september 2015, op Starnieuws op de verhogingen waartoe de regering deze week besloot.

Sital heeft als vertegenwoordigster van de jongeren deelgenomen aan het Financieel Economisch Platform. Zij wil weten wat het financieel gat volgens de planning van de overheid is, hoeveel er wordt binnengehaald met de verhogingen en waarvoor deze extra middelen zullen worden gebruikt.

De NJP-voorzitter vindt het belangrijk, dat er een transparant beleid wordt gevoerd en dat de samenleving wordt geïnformeerd.

Ze doet een beroep op de regering om te overwegen de maatregelen gefaseerd door te voeren, zonder dat de samenleving in een wurggreep komt. De jongerenvertegenwoordigster zegt, dat duidelijk moet worden aangegeven wat de bezuinigingsmaatregelen zijn om de uitgaven van de overheid te verminderen.

Socioloog: 'Welzijn van de mens is genegeerd bij besluitvorming prijsverhogingen'

'Verhoging tarieven water en stroom is topje van de ijsberg'

 
De aangekondigde verhoging van de tarieven van nutsvoorzieningen ziet socioloog Steven MacAndrew als 'het topje van de ijsberg'. Terwijl de wisselkoersen stijgen ziet de nabije toekomst er volgens hem niet bepaald rooskleurig uit. 'De regering had liever het volk omstandig kunnen inlichten over een samenhangend pakket aan saneringsmaatregelen, dan met individuele maatregelen te komen. Psychologisch is dit ook niet goed, omdat mensen op meerdere momenten klappen krijgen, welke gepaard gaan met een verdere verpaupering, hetgeen kan maken dat mensen radeloos worden of de situatie als uitzichtloos gaan beschouwen', aldus MacAndrew vandaag, donderdag 3 september 2015, in de Ware Tijd. 

Dit kan, aldus MacAndrew, nimmer bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Nota bene juist op een moment, dat de wereld zal besluiten om duurzame ontwikkelingsdoelen na te streven.

Hij erkent dat het al geruime tijd bekend is, dat de overheid de nutsbedrijven niet langer van subsidies kon blijven voorzien en dat bedrijven meer marktconforme tarieven moesten gaan hanteren.
Vooral de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij heeft volgens hem de afgelopen 15 tot 20 jaar niet die groei kunnen doormaken die noodzakelijk was om haar dienstverlening, met name de watervoorziening, naar een hoger niveau te tillen.

MacAndrew: 'De aanpassing van tarieven was namelijk altijd een probleem. Eerder dit jaar zouden de tarieven voor elektriciteit voor bepaalde bedrijven ook al opgeschroefd worden, maar dat is toen niet door gegaan.' 

De socioloog stelt, dat met de maatregelen onvoldoende rekening is gehouden 'met het welzijn van de mens'.

NDP-fractie vraagt met spoed openbare vergadering aan

Coalitie wil uitvoerig geïnformeerd worden door regering over prijsverhogingen


De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft officieel aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om een spoed openbare vergadering te houden. Het onderwerp is ' Het bespreken van de door de regering afgekondigde maatregelen met betrekking tot de solidariteitsheffing en verhoging van elektriciteits- en watertarieven'. De coalitieleden vinden het bijzonder belangrijk, dat De Nationale Assemblee uitvoerig wordt geïnformeerd over deze kwestie.

Waarnemend fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, zegt vandaag, donderdag 3 september 2015, op Starnieuws dat tijdens de commissievergadering van gisteravond diverse vraagpunten zijn aangekaart. Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan de regering, waarop ook antwoord wordt verwacht. De commissie van Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën, Handel & Industrie en Sociale Zaken, kunnen dan de vraagpunten alvast bespreken.

Abdoel verwacht dat de openbare vergadering, gezien de recesperiode, voor de komende week uitgeschreven zal worden. 'Maar, de commissies kunnen intussen doorgaan met het werk.'

Hi-Jet wil zo'n 400.000 Amerikaanse dollar lenen voor zoektocht vermiste heli en twee inzittenden

Helikopterbedrijf wil Nederlands bedrijf inhuren met speciale metaaldetector


Guyanese organisatie gaat met 150 inheemsen helpen zoeken naar vermiste heli en 2 inzittenden


Hi-Jet wacht op de goedkeuring van een leningaanvraag van zo’n 400.000 Amerikaanse dollar om een Nederlands bedrijf met speciale apparatuur in te kunnen huren voor de zoektocht naar de vermiste Hi-Jet helikopter en de twee inzittenden, Donavan van Embricqs (piloot) en Ryatno Kertodikromo (technicus). Hi-Jet eigenaar Jerrel van Embricqs, zegt vandaag, donderdag 3 september 2015, in de Ware Tijd, dat het Nederlands bedrijf beschikt over een metaaldetector. Het inzetten van zo’n apparaat zal de zoektocht naar het toestel met bemanning, dat sinds 23 mei wordt vermist, mogelijk vergroten. 

'Als het niet lukt met de lening zullen wij niet schromen om onze huizen en andere bezittingen te verkopen. We gaan ze vinden. Het duurt misschien een beetje lang.'

Van Embricqs hekelt de ongefundeerde verdenkingen vanuit delen van de gemeenschap, dat het toestel betrokken was bij een drugstransport. 'Wij waren bezig een vlucht voor de overheid uit te voeren in verband met de verkiezingen van 25 mei. Er waren op de heenreis zelfs twee politieagenten aan boord.'

Hij zegt verder, dat de benodigde stukken voor het verkrijgen van toestemming van de lokale autoriteiten om het bedrijf naar Suriname te halen nu worden afgerond.

Hi-Jet heeft zijn hoop gevestigd op de werkzaamheden van het Nederlandse bedrijf. 'Ze hebben beloofd dat ze blijven zoeken tot ze het hebben gevonden.' Hij hoopt het bedrijf binnen twee weken in Suriname te hebben.

Van de Nederlandse autoriteiten is na het verzoek tot hulp vanuit de staat Suriname niks vernomen, zegt Van Embricqs. Hij zegt ook, dat een organisatie uit Guyana met 150 inheemsen komt helpen zoeken naar het toestel en de bemanning.

Spoedvergadering Assemblee over verhogingen zonder leden regering

Waarnemend-voorzitter Assemblee Bouva betreurt afwezigheid regering

'We beraden ons erover hoe hiermee om te gaan'


De vaste Assemblee-commissies van Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën, Handel & Industrie en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hebben gisteravond vergaderd zonder de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de regering. Coalitie en oppositie willen dat er een openbare vergadering wordt gehouden, waarin de regering antwoord geeft op de vraag waarom zij is overgegaan - van de ene dag op de andere dag -, zonder enige vorm van overleg, met de verhogingen van de tarieven voor stroom en water per 15 september en met de extra brandstofheffing van 40 cent per liter die dinsdag al is ingegaan. De recesperiode werd onderbroken voor deze spoedvergadering, zo vanochtend, donderdag 3 september 2015, te lezen op Starnieuws.

Waarnemend voorzitter Melvin Bouva zegt, dat de regering kort voor de vergadering schriftelijk meegedeeld heeft niet aanwezig te kunnen zijn, omdat er andere dringende verplichtingen waren.

'Wij hebben kennis hiervan genomen en betreuren het dat niet eens één vertegenwoordiger van de regering aanwezig was. Wij beraden ons erover hoe wij hiermee om moeten gaan', aldus Bouva.

Vicepresident (vp) Ashwin Adhin stelt dat de regering zich voorbereid had op een vergadering morgenmiddag om twee uur. Dit zou dinsdag zijn afgestemd met parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Er zouden vragen worden opgestuurd die de regering moest beantwoorden.

Adhin zegt verder, dat hij gisteren tegen half twee een brief kreeg dat de vergadering vervroegd was naar zes uur die avond . De ministers Gillmore Hoefdraad (Financiën) en Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) waren tegen die tijd in een vergadering met een multinational. Dodson was voor een gesprek naar Surgold/Newmont in het Meriangebied en Hoefdraad was in onderhandeling met de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa. 'Het was voor ons niet haalbaar om de vergadering bij te wonen en dat hebben wij ook meegedeeld aan de leiding van het parlement.' Volgens Ahin is er geen sprake van onwil bij de regering, maar er waren dringende afspraken die niet verzet konden worden.

Bouva, die als waarnemend voorzitter de commissievergadering geleid heeft, zegt dat de recesperiode onderbroken wordt, omdat de volksvertegenwoordiging verplicht is om meer duidelijkheid te vragen aan de regering. De vergadering zal zo spoedig mogelijk worden gehouden. Er zal worden afgestemd met de regering. Coalitie en oppositie vinden dat er meer informatie nodig is.

'Wij zullen het volk ook in de recesperiode niet in de steek laten', aldus Bouva. Hij constateert dat er grote bezorgdheid is in de samenleving over de effecten van de maatregelen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)