vrijdag 4 september 2015

LVV: Vissers vernielen opzettelijk Vesselmonitoringsapparaten aan boord vissersschepen

LVV constateert de nodige misstanden in visserijsectorIn een vandaag, vrijdag 4 september 2015, uitgebrachte verklaring maakt het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bekend, dat gebleken is dat opzettelijk schade wordt aangericht aan de geïnstalleerde Vesselmonitorings (VMS) apparaten aan boord van vissersschepen en dat geen medewerking wordt verleend aan de installatie en onderhoud.

Verder heeft het ministerie geconstateerd, dat de VMS-apparaten 'eigendunkelijk' door booteigenaren worden verplaatst van de ene op de andere boot en ook dat de aan het VMS-apparaat gekoppelde zonnepanelen opzettelijk worden bedekt, waardoor de stroomtoevoer naar het apparaat wordt onderbroken.

'Nummerplaten worden verwijderd en geplaatst op andere boten, zonder dat het onderdirectoraat Visserij daarvan op de hoogte is, boten zonder nummerplaten ontplooien visserijactiviteiten ontplooien en de in Suriname gevangen vis wordt elders dan in Suriname aan land gebracht', zo schrijft de d
irecteur van het ministerie, Djoemadie Kasanmoesdiran.

Volgens de vergunningsvoorwaarden dienen alle in Surinaamse wateren gevangen vissen in Suriname aangeleverd te worden. Het is ten strengste verboden de vis elders aan te landen. Vanaf september 2015 zullen tegen alle vaartuigen die elders dan in Suriname waargenomen worden zware maatregelen getroffen worden, zo bericht LVV.


'Vergunninghouders van wie de boten nog niet voorzien zijn van een nummerplaat, dienen spoedig contact op te nemen met het onderdirectoraat Visserij. Indien een vissersboot binnengebracht wordt door de controlerende autoriteiten op grond van het ontplooien van visserijactiviteiten zonder een nummerplaat, dan kan het onderdirectoraat Visserij daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.'

Met betrekking tot de vernietigde VMS-apparaten zullen de kosten voor reparatie en indien het apparaat onbruikbaar is gemaakt, de kosten voor een nieuw apparaat betaald moeten worden, daar elk vaartuig verplicht is een goed functionerend VMS-apparaat aan boord te hebben.
Vergunninghouders met boten waarop een VMS-apparaat is geïnstalleerd worden tot eind september 2015 in de gelegenheid gesteld te voldoen aan hun jaarlijkse betalingsverplichting voor onderhoud- en abonnementskosten over de periode juni 2015 - juni 2016 en wel voor Srd 1.225 per vaartuig.

Het is, zo schrijft het ministerie vandaag in haar verklaring, ten strengste verboden VMS-apparaten en nummerplaten te verwijderen en te plaatsen op een andere boot.

Albina urenlang zonder stroom en water

Door betalingsachterstand EBS stopten oliemaatschappijen levering brandstof
 

Het grensstadje Albina had vandaag, vrijdag 4 september 2015, vanaf het middaguur meer dan zes uur geen elektriciteit. De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) kon vanwege gebrek aan brandstof geen stroom opwekken en distribueren. Door een enorme betalingsachterstand van het energiebedrijf hadden oliemaatschappijen de levering van brandstof gestopt, zo bericht de Ware Tijd.

Doordat er geen elektriciteit was kwamen ook de operaties van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in problemen. De SWM-pompen draaien op elektriciteit en door de stroomuitval kwamen die stil te liggen, met als gevolg dat ook de watertoevoer naar de gemeenschap wegviel.

Verontruste Albinezen uiten in de krant hun ongenoegen over het uitblijven van informatie vanuit de EBS. 'We hebben geen enkele informatie gehad van de EBS, er is niets bekendgemaakt. Niemand weet wat er aan de hand is en veel mensen hebben ook geen water', zei een vrouw omstreeks half zeven vanavond. Ze zegt ook, dat veel mensen naar de rivier gingen om te baden.

Van verschillende bronnen wordt vernomen, zo schrijft de Ware Tijd, dat er inmiddels een brandstoftankwagen in Albina is gearriveerd om diesel te leveren aan de EBS.

Directeur InselAir: 'CAP belazert de boel en werkt hubfunctie van Curaçao tegen''Luchthavenexploitant en de overheid niet op dezelfde lijn qua luchtvaartbeleid'


'CAP belazert de boel en werkt de hubfunctie van Curaçao tegen.' Dat zegt Edward Heerenveen, directeur van InselAir, vandaag, vrijdag 4 september 2015, in de Amigoe, in reactie op de bewering van luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) dat de ‘uitbreiding van de terminal weinig effect heeft op de tarieven’.
 
Volgens Heerenveen zitten de luchthavenexploitant en de overheid niet op dezelfde lijn qua luchtvaartbeleid. 'De overheid streeft duidelijk naar het creëren van een logistiek knooppunt met betrekking tot Curaçao, gericht op transferpassagiers.' InselAir vindt het dan ook frappant dat CAP met solo-acties deze strategie compleet negeert.

'CAP heeft in het verleden de transfer fees al verhoogd zonder te investeren in de transferfaciliteiten. Dit terwijl het service-level lager is in vergelijking tot andere logistieke hubs', aldus InselAir.

Heerenveen voegt hieraan toe dat de verhoging toen is doorgevoerd ‘zonder goedkeuring van de luchtvaartmaatschappijen en zonder consultatie. Ze hebben het gewoon op een akkoordje gegooid met de minister.' Heerenveen is daarnaast van mening dat CAP zich slechts richt op ‘point-to-point verkeer’ door internationale carriers. 'Dit komt ze misschien goed uit. Echter, dit is desastreus voor de lokale economie.'

De luchthavenexploitant liet gisteren weten, dat de International Passenger Facility Charge (PFC) voor landen binnen het Koninkrijk gelijk blijft (39 dollar). Dit geldt ook voor de Domestic PFC van 20 dollar voor St. Maarten en Aruba en 10 dollar voor Bonaire. De transfer fee wordt in 2016 verdubbeld van 5 naar 10 dollar. 'En daar zit het hem nou juist in. Ze beweren Curaçao te willen stimuleren als zijnde een kostencompetitieve regionale bestemming.'

Volgens Heerenveen is dit echter niets anders dan gebakken lucht verkopen. De negatieve gevolgen van de afwijkende strategie voor de economie van Curaçao zijn volgens hem duidelijk. In het rapport van de Centrale Bank dat gisteren is gepubliceerd, staat dat het luchtverkeer voornamelijk is gedaald als gevolg van een vermindering van de transferpassagiers. Concurrerende logistieke knooppunten in de regio, zoals Panama en Bogota, innen geen geld voor transferverkeer. Heerenveen vreest dan ook dat Curaçao zijn concurrentievoordeel verder zal verliezen.

'Wij draaien op transferkosten, dus dat betekent dat er voor een heen- en terugreis vanaf volgend jaar ineens 20 dollar betaald moet worden. Ze maken de hub kapot. Op deze manier snijd je in je eigen vlees.'

Voorlopig geen duurder brood van Fernandes Bakkerij en Bakkerij Hollandia

Fernandes Bakkerij en Bakkerij Hollandia wachten ontwikkelingen af


'Aangekondigde verhoging voor nutsvoorzieningen kan nog worden teruggedraaid, nu reageren is prematuur'

 
Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, ziet vooralsnog geen opkomende prijsverhoging voor het Fernandes-brood. ‘Fernandes in zijn algemeenheid wil de prijzen altijd op een normaal niveau houden en gaat niet meewerken aan speculaties. Indien wij dat doen, zullen anderen, bij wie niet eens de noodzaak hiertoe bestaat, juist aan prijsopdrijving doen’, stelt de Fernandes-directeur.

Van Essen zegt vandaag, vrijdag 4 september 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij het in dit stadium te prematuur vindt om uitspraken te doen, aangezien de aangekondigde verhoging voor nutsvoorzieningen toch nog kunnen worden teruggedraaid. Volgens hem zorgen prijsopdrijvingen ervoor dat mensen nog slechtere situaties zullen meemaken, dan wat zij nu hebben.

Van Essen beschouwt de bekendmakingen van de regering slechts tot voorstellen en niet tot feitelijkheden. Hij zegt dat hij de regering verstandig genoeg acht om in goed overleg te kijken wat daadwerkelijk doorgevoerd wordt.

Een medewerker van Bakkerij Hollandia zegt dat zij vooralsnog niet op deze kwestie zal ingaan. Ook zij wacht de ontwikkelingen af.

De broodproductie van Fernandes is goed voor minstens 60% van de Surinaamse markt. De Chinese broodbakkerijen richten zich meer op harde puntjes, terwijl Fernandes onder andere zachte puntjes en casinobroden verkoopt. De Chinese bakkers hebben inmiddels hun misnoegen al getoond. Zij kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden.

Van Essen zegt dat voor de prijs van klein brood in de afgelopen twee jaar niet is verhoogd. Dit is volgens hem het brood dat de meeste mensen consumeren. In 2014 is er wel een geringe verhoging gekomen voor luxe groot bruinbrood. Er is sowieso een duidelijk onderscheid in de kwaliteit en verpakking van de brood- en banketproducten van Fernandes. De gerenommeerde onderneming heeft een decennialange reputatie opgebouwd in de Surinaamse samenleving en heeft HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en ISO-certificering (International Organization for Standardization) verworven.

Twee agenten in district Nickerie buiten functie gesteld

Politieleiding wil niet inhoudelijk reageren: zaken hebben te maken met intern tuchtrecht


In belang van een onderzoek heeft korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie van het Korps Politie Suriname besloten om twee politieambtenaren in het district Nickerie buiten functie te stellen. Een van de zaken zou betrekking hebben op een onderofficier in Nieuw Nickerie die dinsdag buiten functie werd gesteld. Uit het politieonderzoek zou blijken, dat W.S. benzinebonnen onder zijn beheer had en vermoedelijk daarmee heeft 'gesjoemeld', zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 september 2015.

De afdeling Public Relations (PR) van de politie wil niet ingaan op deze zaak, omdat in opdracht van de politiebaas die afdeling geen interne zaken met de pers mag bespreken.

De redactie van het Dagblad Suriname nam contact op met de regiocommandant. Die blijkt dezelfde mening te zijn toegedaan als de PR-afdeling. ‘Wanneer een zaak contra een politieman in onderzoek is, meent de korpschef om de betreffende persoon hangende het verdere onderzoek buiten functie te stellen. Dat wil niet zeggen, dat de politiemannen inderdaad schuldig zijn bevonden. De Kantonrechter bepaalt of de persoon in kwestie strafbaar is’, aldus de regiocommandant.

De regiocommandant bevestigt, dat er inderdaad twee agenten in het belang van een onderzoek uit hun functie zijn gezet.

In de tweede zaak zou het gaan om een agent, ingedeeld bij de Maritieme Eenheid, die zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. Hij heeft mogelijk een proces-verbaal opgemaakt met valse verklaringen. Het onderzoek in beide zaken duurt voort.

‘Buiten functiestellingen betekenen niet, dat betrokkenen zich aan strafbare feiten schuldig hebben gemaakt. Het heeft te maken met het interne tuchtrecht. Het onderzoek wordt verder verricht en dan kijken wij waar wij uitkomen. Wij laten in ieder geval geen enkele mogelijkheid na om schendingen van het tuchtrecht op de integriteit aan te pakken’, stelt de korpschef.

Voorzitter BSP: 'Kopzorgen rijstboeren nog groter door verhoging brandstofprijs'

'Kostprijs productie padie verder omhoog, terwijl verkoop- prijs blijft dalen'


‘De verhoging van de heffingen op de brandstofprijs heeft de kopzorgen van de rijstboeren nog groter gemaakt. De boeren worstelden al met een te lage opkoopprijs van padie. Deze ligt nu zelfs onder de Srd 30 per baal natte padie, terwijl de kostprijs tussen de Srd 55 en 60 ligt. Brandstof is een van de belangrijke componenten bij de productie van padie. Dus de kostprijs gaat hierdoor verder omhoog, terwijl de verkoopprijs blijft dalen.’ Dit zegt Radjoe Bikharie, voorzitter van de onlangs opgerichte Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), vandaag, 4 september 2015, in het Dagblad Suriname.

Volgens Bikharie heeft de voorgenomen verhoging van de stroom- en watertarieven de zaak ingewikkelder gemaakt. ‘Naast het feit, dat de rijstboeren padie produceren, zijn ze ook consumenten. Ze hadden het al zo moeilijk het hoofd boven water te houden, nu met de verhoging van vrijwel alle prijzen zullen ze nog harder getroffen worden.’

Volgens de BSP-voorzitter wacht zijn bond nu de oogstperiode af om actie te ondernemen. ‘Padie is een gewas dat je niet lang kan laten staan op het veld. Het moet zo snel mogelijk geoogst worden. Na de oogst zullen we kijken welke maatregelen de regering, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft getroffen om deze problemen van de rijstboeren op te vangen. Daarna zullen we ons stem laten horen.’

Door onder andere overvolle silo’s met padie van de vorige oogsten, is de prijs van natte padie deze oogst helemaal gedropt.

De Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) is bezig met het zoeken naar nieuwe markten, zodat de grote voorraden verkocht kunnen worden. Ze zijn bezig met Haïti en Jamaica. De PetroCaribe-deal met Venezuela is bij een enkele lading export van padie gebleven.

Bewaker (56) door 2 mannen overvallen en gekneveld op mierennest gegooid

Buit: 1 mobiele telefoon...


De 56-jarige bewaker R.K. van een bandenzaak aan de Indira Gandhiweg in Paramaribo, is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen door twee gewapende mannen. Volgens de bewaker had een van de mannen een koevoet bij zich, waarmee hij een klap op het hoofd kreeg. Als gevolg van de slag raakte hij bewusteloos, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 september 2015.

Een van de mannen had zijn gezicht met een doek bedekt, terwijl de andere een pet op had. De overvallers beroofden hem van zijn mobiele telefoon, waarna ze hem knevelden.

Vervolgens werd de wachter in het gras op een mierennest gesmeten. Nadat de wachter was uitgeschakeld, gingen de overvallers over tot het openbreken van het magazijn van de bandenzaak. Omdat zij gestoord werden, moesten ze de benen nemen. De politie van Latour heeft deze zaak in onderzoek.

Directeur Belastingdienst Van Dijk met pensioen

Functie wordt waargenomen door directeur Financiën Liane Pinas-HalfhideCornelis van Dijk, directeur van de Belastingdienst, is met pensioen. Hij is per 1 september eervol uit dienst getreden. De directeur van Financiën, Liane Pinas-Halfhide, is belast met de waarneming, zo laat het ministerie van Financiën vandaag, vrijdag 4 september 2015, in een persbericht weten.

De dagelijkse leiding ligt in handen van het managementteam bestaande uit Marita Lautan-Wijnerman, hoofd Fiscale Zaken Indirecte Belastingen en Joan Makhanlal-Veldhuizen, Inspecteur der Directe Belastingen.

Minister Gillmore Hoefdraad memoreerde de loopbaan van de scheidende directeur. Ook bedankte hij Van Dijk voor zijn jarenlange inzet op het ministerie van Financiën en wenste hem een welverdiend pensioen toe.

Van Dijk heeft onder andere de heffingskorting, waarbij alle belastingplichtigen een korting van Srd 50,00 per maand krijgen op de loonbelasting en de inkomstenbelasting in 2011 geïntroduceerd.
In 1995 heeft Van Dijk het Self Assement System (SAS), mede helpen uitvoeren. SAS is een systeem waarbij de belastingplichtige verantwoordelijk is voor zijn belastingaangifte en het verschuldigde bedrag ook betaalt. In het verlengde van het SAS werd ook de jaarlijks terugkerende Hulp Bij Aangifte ingevoerd, meldt het ministerie van Financiën.

'Melkcentrale gaat kapot, failliet'

'Prijsver- hogingen gaan zware effecten hebben op prijs van melk'

 
Laurence Pereira, lid van de Raad van Commissarissen van de Melkcentrale, is niet te spreken over de door de regering aangekondigde maatregelen. De door de regering onlangs bekend gemaakte prijsverhogingen zullen volgens Pereira zware effecten hebben op de prijs van melk, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 september 2015.

'We hadden met de president afgesproken dat er geen verhoging komt in de prijs van melk. Het zou de komende drie jaren precies zo blijven. Hij gooit nu 40 cent op de diesel. Hoe komen we zo uit? Melkcentrale gaat het niet kunnen betalen. Melkcentrale gaat kapot, failliet.'

'Dit betekent de dood voor de sector. Het is niet alleen de melksector die problemen krijgt. Ook de rijstboeren krijgen zo meteen gigantische problemen. Er zijn dus meer bedrijven die naar de verdoemenis gaan. Met verhoging van de elektriciteits- en watertarieven krijgen wij nog meer problemen. Hoe wij dit gaan opvangen, weten wij niet', zegt Pereira.

Pereira is momenteel voor privéaangelegenheden in het buitenland. Hij zegt na terugkeer de draad op te pakken.

Het bestuur van de Veehoudersbond is sinds de aankondiging van de maatregelen in gesprek met de leden van de bond. De bond zo vandaag met de resultaten van de gesprekken naar buiten komen.

Moestadja en Dogojo door Bouterse beëdigd als ministers

Dogojo minister van 'nieuw' ministerie van Welzijn


President Desi Bouterse heeft vandaag, vrijdag 4 september 2015, Soewarto Moestadja en Joan Dogojo beëdigd als respectievelijk minister van Arbeid en minister van Welzijn. De naam van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting blijkt veranderd te zijn in ministerie van Welzijn.

Bij de beëdiging van de twee ministers zei Bouterse, dat het land moeilijke tijden doormaakt. Hij haalde aan, dat dat echter vóór de verkiezingen al aangekondigd was. Bouterse zei er meteen achteraan, dat door een gezamenlijke inspanning 'dit schip, ons geliefd land' weer op de juiste koers wordt gebracht. Hij gaf aan dat het geen gemakkelijke periode is, maar in vergelijking met landen waar natuurrampen plaatsvinden, leven wij in het paradijs, sprak Bouterse, zo schrijft Starnieuws.

Toen de huidige regering aantrad, was ze serieus van plan om het aantal ministeries terug te brengen. Op papier was dat met deskundigen uitgewerkt naar 14 departementen. Het is niet gelukt om dit voornemen nu te realiseren, zei Bouterse. Uiteindelijk werd besloten om naar 16 ministeries te gaan, maar ook dat bleek niet haalbaar te zijn. Met alle juridische zaken, zou het ruim twee jaar duren om alle kinderziektes te overwinnen, aldus de president.

De naam van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is veranderd in Welzijn. Een groot deel van de taken van dit departement is door de sociale wetten komen weg te vallen.

Lezing bij Aquariumvereniging Azolla in Poeldijk over vissen in Suriname

Powerpoint- presentatie voert bezoekers door Paramaribo en delen Surinaamse binnenland


Loek van der Klugt vertelt maandag 14 september bij Aquariumvereniging Azolla in Poeldijk, gemeente Westland, in Zuid-Holland, over zijn belevenissen in Suriname. Dat meldt wos.nl vandaag, vrijdag 4 september 2015.

Aan de hand van fraaie powerpointbeelden neemt hij deelnemers mee door Paramaribo en het oerwoud van Suriname. Daar ging hij op zoek naar kikkers en reptielen.

In moerassen en kreken probeerde hij met een werpnet of kruisnet vissen te vangen. Ook ging Van der Klugt op pad met een vanger/exporteur van terrariumdieren.

Voorafgaand aan de presentatie wordt een plantenveiling gehouden.

Locatie: De kantine van Tuinvereniging Tuinderslust, Arckelweg 25, Poeldijk
Tijd: 19.45 uur
Toegang: gratis. Meer info via www.azolla.nl 

Ex-minister Hok: COG-directeur Dompig in de war

'Commissie Ordening Goudsector kreeg instructies rechtstreeks van Kabinet van de President'

'Hok heeft besluit verwijderen goudpontons niet voor zich uit geschoven'


'Het hoofd van de Commissie Ordening Goudsector (COG), Gerold Dompig, is waarschijnlijk in de war. Dat komt misschien omdat hij gewoon moe is. Een job als die hij in de afgelopen bijna 5 jaar heeft vervuld is een zware en eist veel van iemand. Ik hou er dan ook rekening mee dat hij dan gewoon aan vakantie toe is.' Zo reageert Jim Hok, voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), op de beweringen van het hoofd van de commissie Ordening Goudsector, dat hij een beslissing om de skalians van het stuwmeer te verwijderen steeds voor zich heeft uitgeschoven.

'Dompig weet als hoofd van de COG bliksems goed, maar ik vermoed dat de hele gemeenschap het weet, dat die haar instructies rechtstreeks kreeg van het Kabinet van de President en dat zij ook rechtstreeks aan het kabinet rapporteerde, zonder tussenkomst van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' Met zijn beweringen stelt Dompig ex-minister Hok nodeloos in een kwaad daglicht, als zou die zijn werk niet naar behoren hebben gedaan.

Hok stelt overigens, dat hij de komst van de COG heeft toegejuicht en dat hij vanuit NH ook alles heeft gedaan om de commissie tegemoet te komen in haar werkzaamheden. Zo is er zonder aarzelen een goed deel van het terrein en gebouw van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in gebruik afgestaan aan deze commissie. De COG heeft in de ogen van Hok op belangrijke punten ook een goede job gedaan. Het meest in het oog springende is ongetwijfeld dat het gezag van de overheid in het binnenland goeddeels is hersteld.

Hoewel de commissie dus niet aan de minister rapporteerde, karakteriseert Hok de samenwerking als goed. Het is daarom volslagen onduidelijk vanwaar Gerold Dompig plotseling met zijn beweringen komt als zou Hok hem de instructies om op te treden niet hebben willen geven. Hok stelt dat indien de COG nu onder de minister van NH zou vallen in dit nieuwe kabinet, dat zulks zeker de positie van de minister zou versterken, maar dat was toen niet het geval.

De meest voor de hand liggende verklaring voor de verwarring bij Dompig ziet Hok daarom in een mogelijke vermoeidheid. 'Dompig is waarschijnlijk gewoon aan vakantie toe', zegt Jim Hok, voormalig minister op Natuurlijke Hulpbronnen.

Secretariaat PR en Massacommunicatie PALU

MinOW overweegt leerkrachten een psychologische test te laten ondergaan bij sollicitatie

Voorzitter FOLS ziet liever een maatschappelijk werker op school

'Gedrag leerkracht heeft niet altijd een psychologische grond' - 'Jeugd moet ook op haar gedrag worden gewezen'


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) bekijkt de mogelijkheid om leerkrachten een psychologische test te laten ondergaan bij hun sollicitatie. Hiervoor zou de wet moeten worden aangepast. Volgens minister Robert Peneux nopen de problemen die zich in de praktijk voordoen tot aanscherping van de wijze van werving. De bewindsman wil dat tijdig wordt vastgesteld of er sprake is van een psychologisch defect bij een leerkracht. Dit is vandaag, vrijdag 4 september 2015, te lezen in de Ware Tijd.

Hij noemt bijvoorbeeld leerkrachten die bordenwissers naar leerlingen gooien of hen seksueel molesteren. 'Op dit moment worden leerkrachten gewoon aangetrokken op basis van hun papieren en inzet.'

Marcelino Nerkust, voorzitter van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt dat het gedrag van leerkrachten niet altijd op het psychologisch vlak ligt. Hij kiest liever voor een maatschappelijk werker op school. Onderwijsvakbonden hebben dat eerder aan de ministers op het departement voorgesteld. De vakbondsleider constateert ook dat de jeugd van nu zich niet aan regels wenst te houden.

'Ik keur het gedrag van de leerkrachten die op deze manier uitglijden af, maar de jeugd moet ook op haar gedrag gewezen worden.'

Peneux zal zijn idee van een psychologische test voorleggen aan de regering, omdat het bij invoering een beleidsmaatregel zal zijn. De minister stelt voor, dat er een commissie wordt ingesteld zoals bij de brandweer en politie. Dit orgaan zou de sollicitant moeten beoordelen en de psychologische test zou doorslaggevend moeten zijn. Hij pleit voor een inspectieapparaat dat uitgerust is om voor begeleiding en het vakinhoudelijke van de leerkrachten zorg te dragen.

Suriname stuurt minstens 2 vrachtcontainers met drinkwater naar door orkaan getroffen Dominica

Zo'n 30 doden op Dominica door geweld van orkaan Erika 

(Bron foto: news.caribseek.com)

Suriname geeft, net als andere landen in de regio, gehoor aan het verzoek van Dominica om noodhulp aan het onlangs door de orkaan Erika getroffen eiland. Minstens twee vrachtcontainers drinkwater worden naar het CARICOM-eiland gestuurd. Dat heeft Jerry Slijngard, directeur van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), gezegd, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 september 2015.

Erika heeft minstens dertig levens geëist en enorm veel schade aangericht aan huizen, andere gebouwen en aan de infrastructuur. De wederopbouw wordt een immense taak, zei Dominica's premier Roosevelt Skerritt gisteren in een televisietoespraak.


Verschillende landen in de regio en daarbuiten bieden noodhulp, maar ook de CARICOM als organisatie. Suriname stuurt dus drinkwater, St. Vincent & the Grenadines schenkt een Baileybrug, Antigua & Barbuda vangt leerlingen van verwoeste scholen op en het bedrijfsleven uit CARICOM-lidlanden stuurt hulpgoederen naar het eiland.

Deze week arriveerde een delegatie van de Wereldbank in de hoofdstad Roseau om na te gaan hoe het instituut kan helpen.

Slijngard zegt dat al in een vroeg stadium aan de Surinaamse autoriteiten is gevraagd wat voor hulp geboden zou kunnen worden. Slijngard zegt dat Suriname positief heeft gereageerd en momenteel wordt de zending van minstens twee vrachtcontainers drinkwater georganiseerd. 'Water is in dit soort situaties nooit te veel', zegt hij.

Directe hulp vanuit Suriname in de vorm van mankracht op Dominica is vooralsnog niet noodzakelijk. De directeur zegt, dat het Caribisch gebied in verschillende subregio's is opgedeeld. Suriname, Grenada, Trinidad & Tobago en Guyana vormen een van de subregio's. Pas wanneer in een van de drie landen in deze groep een zware natuurramp zou plaatsvinden, wordt verwacht dat Suriname naast eventuele hulpgoederen ook mankracht mobiliseert om te gaan helpen, aldus Slijngard.

Curaçaose voetbalteam speelt WK-kwalificatiewedstrijd tegen El Salvador

'Iedereen is fit en er heerst een goede sfeer in de ploeg'

 
Het Curaçaose voetbalteam moet vanavond, vrijdag 4 september 2015, het initiatief in eigen handen houden, wil het van tegenstander El Salvador kunnen winnen. Dat zegt technisch directeur Etienne Siliee vandaag in het Antilliaans Dagblad.

De ploeg van trainer Patrick Kluivert kwam gisteren nog bij elkaar voor een laatste tactische bespreking. Maar, vandaag bereiden de spelers zich in alle rust voor op het duel. 'Iedereen is fit en er heerst een goede sfeer in de ploeg', zegt Siliee. Volgens de technisch directeur is het voor elk nationaal team dé grote uitdaging om in een kort tijdbestek een eenheid te maken van een groep spelers die bij verschillende teams spelen. Dat geldt ook voor El Salvador. 'Maar, El Salvador heeft meer internationale ervaring. Wij moeten het spel maken, zelf initiatief nemen. Dan hebben we een kans om te winnen.'

Curaçao heeft een sterke verdediging met spelers als Rhu-Endly ‘Cuco’ Martina, Darryl Lachman, Michaël Maria en Jeremy de Nooijer. Maar, Siliee verwacht veel van de aanvallers Gino van Kessel en Quenten Martinus. 'Die moeten we niet onderschatten.'

De Curaçaose ploeg heeft deze week drie keer getraind om zich voor te bereiden op de wedstrijd in de derde ronde van de WK-kwalificatie. De spelers kwamen maandag uit het buitenland aan en dinsdag was de eerste, lichte training. Volgens Siliee hebben de ‘buitenlanders’ geen last van de warmte. 'Daar was iedereen snel aan gewend. Woensdag hebben we de intensiteit van de training verhoogd. We moeten in zeven dagen twee wedstrijden spelen, dat valt niet mee.'

Siliee kon gisteravond nog niet zeggen voor welk systeem Curaçao zal kiezen. 'Ik denk dat het een van de varianten wordt die we tegen Cuba speelden, dus 4-4-2 of 3-5- 2.'

Vanavond speelt Aruba, ook in de derde kwalificatieronde voor het WK in Rusland, uit tegen St. Vincent/Grenadines.

De wedstrijd van Curaçao tegen El Salvador begint om 19.05 uur in het Ergilio Hato Stadion (SDK). Kaarten voor de wedstrijd zijn verkrijgbaar bij Federashon Futbòl Kòrsou aan de Bonamweg, de benzinepomp van Santa Maria, Botika Mampuritu, 4th of July in Barber, Mensing’s Caminada, Biep Tiew & More op Berg Altena en alle filialen van CPPost nv.

Tijdelijk premier Whiteman van Curaçao: 'Gedwongen ontslag Asjes niet iets om te vieren'

'Geen reden voor een feestje'

Whiteman voert premier- schap uit naast zijn functie als minister van GMN


Het daartoe door zijn PS-fractie gedwongen ontslag afgelopen maandag van premier Ivar Asjes op Curaçao en de onmiddellijke opvolging door minister Ben Whiteman als de nieuwe regeringsleider ‘was niet iets om te vieren’, zegt de nieuwe minister-president, zo bericht vandaag, vrijdag 4 september 2015, het Antilliaans Dagblad.

Nadat Whiteman maandag in de vroege avond de trappen van het Gouverneurspaleis te Fort Amsterdam afdaalde, gaf hij nauwelijks een verklaring en toonde hij zeker geen signalen van blijdschap. In een vraaggesprek gisteren met Radio Direct zei hij dan ook, dat er bepaald geen reden was voor een feestje. Hij was naar eigen zeggen ‘ook verrast’ door de gebeurtenissen maandag.

'Ik ben die dag persoonlijk uitgenodigd door de fractie van Pueblo Soberano in de Staten en ingelicht over wat er zou gebeuren, met het verzoek of ik beschikbaar was voor de functie van premier. Als de partij een beroep op je doet, dan geef je daar gehoor aan.'

Een paar uur later werd Whiteman, tot dan alleen minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) beëdigd tot minister-president. Zo snel ging het allemaal afgelopen maandag. Hij doet het premierschap erbij. De ministerraad bestaat nu uit acht ministers in plaats van negen. Elk met een eigen portefeuille. De tiende - of op het moment de negende - ‘minister’, de Gevolmachtigde minister in Den Haag, is de officiële vertegenwoordiger van de overheid van Curaçao in Nederland.

Het kabinet Asjes (PS, PAIS, PNP en Sulvaran) werd op 7 juni 2013 door de waarnemend gouverneur beëdigd. Afgelopen maandag 31 augustus kwam er een eind aan voor Asjes zelf en de facto is er nu sprake van het ‘kabinet Whiteman’ met drie ministers voor PS, drie voor PAIS, één voor PNP en één voor de fractie van het onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

Whiteman - die overigens al bewindspersoon was in het transitiekabinet Hodge (ook wel ‘takenkabinet’ genoemd) in het half jaar vóórdat Asjes aantrad - zegt dat er de afgelopen twee jaar ‘gewerkt is als een team’. 'Wij hadden en hebben onderling een goede relatie. Natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar dat gebeurt overal waar er wordt gewerkt.'

In principe doet Whiteman het minister-presidentschap er ‘tijdelijk’ bij. Er wordt uitgegaan van drie maanden. In de tussentijd kan door Soberano worden uitgekeken naar een kandidaat als premier, die vervolgens de rit uitzit tot aan de verkiezingen in 2016 en er een nieuwe regering (coalitie) aantreedt. Dat ‘erbij doen’ is wel zwaar, erkende Whiteman in gesprek met Direct. 'Ik probeer zo veel mogelijk te doen wat er al op de agenda van de minister-president staat.' Onder andere is dat een gepland bezoek aan de paus in Rome.

Sommigen menen dat Whiteman zijn handen al overvol heeft aan GMN. Gezondheid is een constante zorg, met het mede door de opgelegde budgetfinanciering noodlijdende Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) dat nog altijd wacht op de door deze bewindsman toegezegde 30 miljoen overbrugging in fasen, en de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO); maar ook de milieu-portefeuille vraagt zeker gezien de problemen met de Isla-raffinaderij en de overige industrie bij het Schottegat constant de aandacht van de minister. Met interne politieke zaken van Soberano bemoeit Whiteman zich naar eigen zeggen niet of in elk geval liever niet.

Gevraagd naar de redenen van het afzetten van Asjes door de PS-fractie blijft hij het antwoord schuldig. Geconfronteerd met de opmerking dat volgens Statenlid Jaime Córdoba - die zich momenteel opwerpt als de leider van PS - Asjes niet deed wat de fractie wilde, zegt Whiteman dat hij als bewindspersoon in beginsel doet wat de partij hem vraagt, maar wel wat maatschappelijk gewenst en verantwoord is en tevens in overeenstemming is met zijn geweten.

Juanes trapt Curaçao North Sea Jazz Festival af

Duizenden mensen genieten van gratis optreden

(Bron foto: Andreas Terlaak/Antilliaans Dagblad)

De Colombiaanse zanger Juanes heeft, vol enthousiasme, gisteravond de zesde editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) afgetrapt. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 september 2015.

Op een bomvol festivalterrein bij het WTC en een gezellig druk Brionplein genoten duizenden mensen van het gratis optreden.

Momenteel is Juanes bezig met zijn wereldtournee ‘Loco de Amor’ (gek van liefde), naar zijn gelijknamige album dat vorig jaar is uitgebracht. Met nummers als ‘Mil pedazos’ en ‘Una Flor’ is het zesde album van de zanger een commercieel succes. Met de cover van ‘Could You Be Loved’ van Bob Marley & The Wailers overtuigde Juanes degenen die hem nog niet kenden van zijn muzikaliteit. Hij is een goede zanger, begenadigd gitarist en sympathieke entertainer, aldus de Amigoe.

Met zijn Spaanstalige rock met invloeden van Colombiaanse ritmes als cumbia en vallenato en melancholische teksten zet hij de oppervlakkige luisteraar op het verkeerde been. Hij eindigde zijn optreden een uur en 20 minuten later met ‘A Dios le pido’, zijn hit van 2002. Het lied, dat spreekt tot God, werd een soort volkslied van Latijns-Amerika, een gebed voor vrede in dit onstuimige werelddeel.

The New York Times vergeleek Juanes met Bono en Sting. Andere idealistische liedjesschrijvers die niet vergeten om ook te entertainen. 'Muziek is mijn therapie. Ik gebruik het om te helen', zei hij eerder in een interview. 'Al mijn vreugde, alle pijn zit erin.'

Oscar D’Leon sloot de avond af, waarbij hij iedereen aan het dansen kreeg. Het CNSJF gaat vanavond van start met een optreden van Charles Bradley.

Staatsolie verwacht ‘belangrijke’ olievondst te doen

Te duur geworden boorprogramma dichtbij kust is stopgezet


De Staatsolie Maatschappij Suriname verwacht een ‘belangrijke’ olievondst te doen. Volgens directeur Rudolf Elias moet het al op heel korte termijn gebeuren. Overigens wordt nu niet meer geboord, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 4 september 2015.

Momenteel staan partners en andere geïnteresseerden niet echt te springen. De ontwikkelingen op de wereldmarkt gooien aardig wat roet in het eten.

'Als de olieprijs lager is dan zeventig dollar zijn er geen bedrijven die ontwikkelings- of exploitatieprogramma’s gaan uitvoeren in zee', zegt Elias. Staatsolie heeft ook het boorprogramma dichtbij de kust stopgezet. Het wordt te duur onder de omstandigheden.
In het zeegebied voor de kust zullen nog enkele booroperaties worden verricht. Het is gepland voor volgend jaar weliswaar, omdat voor 2015 geen boringen meer gepland staan.

Het Japanse Teikoku Oil, exploratiepartner van Staatsolie, heeft geen noemenswaardige vondst gedaan in het zogenaamde Blok 31. Het optimisme blijft torenhoog. 'Bij het volgende gat dat we boren, zullen we het vinden', aldus Elias.

Voorzitter Bond van Leraren voorziet verdere verpaupering

Valies: 'De werkende klasse moet steeds het gelag betalen'
 

Het ziet er niet rooskleurig uit voor ambtenaren. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), voorziet een verdere verpaupering. Deze groep heeft de afgelopen vijf jaar geen salariscorrectie gehad, ondanks de jaarlijkse inflatie. 'Wij zijn al zeker met 20 procent achteruitgegaan in koopkracht.' Deze beperking zal volgens de vakbondsleider verder oplopen tot minimaal 30 procent, wegens de recent aangekondigde inkomstenverhogende maatregelen van de overheid. 

'De werkende klasse moet steeds het gelag betalen. We willen zeker een bijdrage leveren als werkers om de economie van ons land gezond te maken, maar er moet eerst een aantal condities geschapen worden', aldus de vakbondsman vandaag, vrijdag 4 september 2015, in de Ware Tijd. Hij doelt daarmee op onder meer het gefaseerd invoeren van de maatregelen en een goed systeem van belasting innen.

Ook moet ervoor gezorgd worden, dat er op de juiste manier wordt omgesprongen met de opbrengsten van de nutsbedrijven. RaVakSur ( Raad van Vakcentrales in Suriname) en de BvL hebben gisteren per brief van de president geëist dat hij de maatregelen terugdraait.

'Het is niet verstandig om zo door te gaan. Wij hopen dat de president serieus omgaat met ons signaal.'

De vakcentrales en de bond willen dat de regering eerst met vertegenwoordigers van de werkende klasse praat. Indien de president het besluit niet terugdraait, dan vreest Valies voor onrust. Hij verwijst naar de weerstand die nu al op sociale media zichtbaar is. Valies is voorstander van een gefaseerde invoering van maatregelen om het effect draaglijk te maken. Hij zegt dat de dinsdag ingevoerde solidariteitsheffing van Srd 0,40 per liter brandstof niet mag doorwerken op producten en diensten voor de samenleving.

VHP'er Nurmohamed vindt dat abrupte prijsverhogingen 'op het verkeerde moment' komen

'Aankondiging verhoogde prijzen vanwege het feit, dat regering onervaren is en we nog steeds in een dictatuur leven'

'Wanbeleid president, vicepresident en ministers moet bij wet strafbaar worden'


Het VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed vindt, dat de abrupte verhogingen van de prijzen bij de pompstations, de EBS en de SWM op het verkeerde moment worden uitgevoerd. 'De plotselinge aankondiging van verhoogde prijzen heeft simpelweg te maken met het feit, dat deze regering onervaren is en dat we nog steeds in een dictatuur leven. Met deze actie heeft de regering 2015-2020 ook aangetoond geen voorstander te zijn van transparantie in haar financieel beleid en ook geen respect te hebben voor De Nationale Assemblee', aldus Nurmohamed vandaag, 4 september 2015, op Starnieuws.

Het Assembleelid stelt, dat de volksvertegenwoordiging moet beslissen welke maatregelen mogen worden doorgevoerd en welke niet. Nurmohamed vindt, dat de lasten van de vorige regeerperiode niet moeten worden overgenomen door deze regering. Volgens hem moet zo snel mogelijk een wet ingediend worden die het wanbeleid van een president, een vicepresident en van ministers strafbaar gaat maken.

'We kunnen toch niet langer toestaan, dat een stel ministers en een president dit land in een grote financiële chaos stoppen en dan nog lekker rondlopen in Suriname. Recent heeft de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, enkele beleidsmaatregelen terug moeten draaien van haar voorganger.'

'Deze regering moet ervoor zorgen dat alle beleidsmaatregelen tussen 2010-2015 die schadelijk zijn voor de economie eerst worden teruggedraaid, stelt Nurmohamed. Alle corruptieschandalen moeten snel worden onderzocht en de gestolen gelden moeten terug worden gestort in de staatskas. Zo moeten ambassades in het buitenland worden gesloten, de uitgifte van grote lappen grond en concessies aan politieke vrienden onmiddellijk worden ingetrokken en commercieel worden verhandeld, alle populaire maatregelen die tussen 2010-1015 zijn geïntroduceerd onmiddellijk worden gestopt zoals de Naschoolse Opvang, aannemerscontracten voor onder andere maaien van grasvelden en niet te vergeten de grote infrastructurele projecten die net voor 25 mei 2015 zijn gesloten en die niet belangrijk zijn zoals het damwandenproject aan de dokter Sophie Redmonstraat.'

De regering moet volgens Nurmohamed met een gedegen uitleg op papier, met cijfers, grafieken en tabellen, naar De Nationale Assemblee (DNA) komen om aan te tonen wat er financieel mis is in Suriname.

'Ik wil geen mondelinge toespraken meer horen in DNA, waar ik in zit. Ik wil zien wat de inkomsten en uitgaven zijn tussen 2010 en heden, waar zijn de grote uitgaven, hoeveel schulden heeft de Staat nu, hoeveel ambtenaren moeten extra betaald worden die vlak voor 25 mei in dienst zijn genomen, waar komt de regering geld tekort, welke voorstellen van prijsaanpassingen zijn er en welke stelt de regering voor eerst uit te voeren. Ik zou geen probleem hebben, als de regering de prijzen van sterke drank, importproducten, boten en luxe auto’s en concessies in het binnenland had verhoogd. Maar, wat nu gebeurt, is niet acceptabel.'

Hij hoopt dat de regering naar DNA komt, met een transparante uitleg van zaken. Nurmohamed voorspelt dat het volk op straat zal komen met alle gevolgen van dien.

Minister Peneux benoemt zeven vrouwen in leidinggevende posities binnen MinOWC

'Het zijn vrouwen die hun mannetje kunnen staan'


Zeven vrouwen zijn gisteren in leidinggevende functies aangesteld binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) door minister Robert Peneux. Hij zegt voor vrouwen gekozen te hebben die capaciteit bezitten en leiding kunnen geven aan een afdeling of onderdirectoraat, zo bericht vandaag, vrijdag 4 september 2015, de Ware Tijd.

Natasja Bennanon is benoemd in de functie van waarnemend directeur en Muriël Hoepel tot onderdirecteur. De 40-jarige Bennanon heeft eerder gediend als secretaris van diverse ministers vanaf 2008. Ze is de derde vrouw in de reeks van directeuren van het ministerie.

De andere vijf vrouwen zijn aangesteld als hoofd op verschillende onderwijsniveaus:
Sherida Zalman-Bergraaf (Hoofd Inspectie VOS),
Marjori Brondenstein (Onderwijscoördinator en Mutator Basisonderwijs),
Lydia Hewitt-Austin (Hoofd Bureau Basisonderwijs),
Inez Hendrie-Leisberg (Hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren) en
Lisette Slengard-Gravenberch (Waarnemend Hoofd Inspectie Basisonderwijs).

Met deze vrouwen wil de bewindsman de komende vijf jaren zijn ministerie leiden. Peneux heeft zich voor die periode honderd doelen gesteld. 'Dit is een volwaardige raskip', kondigde hij één voor één de vrouwen aan met minimaal een MO-B in pedagogiek op zak.

In deze vrouwen ziet de minister potentiële kandidaten om de doelen die het ministerie heeft gesteld te verwezenlijken. Volgens de bewindsman hebben deze vrouwen zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet.

'Het zijn vrouwen die hun mannetje kunnen staan en die gedragen worden door het gehele ministerie', zegt Peneux. Tegelijkertijd zegt, hij dat het departement de afgelopen periode meer mannen in de leiding heeft gekend, van wie hij zegt dat zij het goed hebben gedaan.

Bedrijfsleven verzet zich tegen aangekondigde prijsverhogingen

Besturen organisaties bedrijfsleven en Raad van Vakcentrales komende week in overleg


Een brede vertegenwoordiging van organisaties in het bedrijfsleven is het niet eens met de verhoging die de regering gaat doorvoeren en inmiddels heeft doorgevoerd, zonder overleg te voeren met betrokkenen. Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt vandaag, vrijdag 4 september 2015, op Starnieuws dat begin volgende week de besturen van de organisaties bijeen zullen komen om de situatie te bespreken. Ook de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) zal bij dat overleg aanwezig zijn.

Binnen het Financieel Economisch Platform (FEP) was juist ervoor gepleit om een samenhangend pakket aan maatregelen samen te stellen. Verhogingen moeten gepaard gaan met bezuinigingen en een integraal pakket aan maatregelen, waardoor er een structurele oplossing komt, aldus de VSB. De regering dient in overleg te treden met de sociale partners en andere maatschappelijke groepen om draagvlak te vinden voor de maatregelen die ze wil doorvoeren.

Welzijn brengt in herinnering dat president Desi Bouterse juist had gezegd, dat maatschappelijke groepen inspraak zouden hebben. Hij heeft het FEP ingesteld waar zaken uitvoerig besproken zijn. 'Nu voert de regering toch iets uit, wat juist is afgeraden', stelt Welzijn. In het begin deze week door het ministerie van Financiën namens de ministerraad uitgebrachte persbericht wordt aangegeven, dat er overleg is geweest met de sociale partners, terwijl dit niet het geval is geweest.

Veel organisaties hebben geschokt gereageerd op de maatregelen. 'Sommige stelden voor om gelijk in het geweer te komen, maar wij willen dat op basis van dialoog een oplossing wordt bereikt', zegt Welzijn. Hij meent dat binnen twee tot drie weken overeenstemming kan worden bereikt over een samenhangend pakket aan maatregelen.

Minister Dodson op zoek naar goudpontons op stuwmeer

Eigenaren scalians krijgen brief van NH overhandigd met mededeling dat ze moeten verdwijnen

Dodson gaat in gesprek met eigenaren goudpontons


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) oriënteert zich vanochtend, vrijdag 4 september 2015, op het stuwmeer in verband met de daar aanwezige drijvende goudzoekfabrieken. Ook een vertegenwoordiging van de Commissie Ordening Goudsector maakt deel uit van de delegatie. De goudpontons ofwel scalians die op het stuwmeer naar goud zoeken zullen zich moeten verwijderen. Er zullen brieven worden afgegeven die bestemd zijn voor de eigenaren.

(Bron foto: Ronnie Asabina)
 
De bewindsman laat via Starnieuws weten, dat alle scalians zich dienen te verwijderen van het stuwmeer. Hun activiteiten zijn onder andere funest voor de damwanden en de Afobaka-waterkrachtcentrale. De bewoners van dorpen in de omgeving ondervinden veel last van de activiteiten op het stuwmeer. Het water in de kreken wordt ernstig vervuild.

Hoewel de goudzoekers op de scalians geen kwik gebruiken, wordt de bodem van het stuwmeer wel door ze omgewoeld. De schade aan het milieu en de dammen in het meer is groot.

Dodson zal binnenkort met alle eigenaren van de pontons een gesprek hebben. In overleg zal nagegaan worden waar er vergunning gegeven wordt aan de goudzoekers om hun activiteiten te ontplooien.

De bewindsman zegt, dat diverse personen betrokken zijn bij de goudactiviteiten en dat de lijnen lopen tot de politieke top. Er zal volgens Dodson zonder aanzien des persoons worden gehandeld. Niemand mag meer goud zoeken in het stuwmeer.

Jarenlang is de aandacht in De Nationale Assemblee gevraagd voor deze activiteiten, vooral door het toenmalig BEP-Assembleelid Ronnie Asabina, maar er is nimmer opgetreden. Er is nu overeenstemming bereikt, dat de scalians definitief van het stuwmeer moeten verdwijnen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starniews)