zaterdag 5 september 2015

Actie op Museumplein in Amsterdam tegen koloniaal tafereel op Gouden Koets - Demonstranten willen koets in museum

Groepje actievoerders heeft moeite met een afbeelding op Gouden Koets


'Op de koets staat een afbeelding die riekt naar het koloniaal verleden'


Niet de Gouden Koets, maar de Grauwe Koets. Onder die naam protesteerde vanmiddag een groepje actievoerders op het Museumplein in Amsterdam-Zuid. Ze willen dat het koninklijk rijtuig uit gebruik wordt genomen en in een museum belandt. Een afbeelding op de koets zou volgens de demonstranten racistisch zijn en een verheerlijking van het koloniale verleden. Dat bericht de Amsterdamse zender AT5 vanavond, zaterdag 5 september 2015.

'Het is bizar dat er in 2015 nog steeds rond geparadeerd wordt met deze vorm van propaganda uit de 19e eeuw', stelt één van de sprekers tijdens de protestbijeenkomst.

Harry Westerink, organisator van de demo en actief in de 'linkse basisorganisatie Doorbraak, 'die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting' - zo schrijft de organisatie op haar website -: 'Op de koets staat een afbeelding die riekt naar het koloniaal verleden. Een afbeelding die uitbeeldt dat blanken superieur zijn aan zwarten'.
En daar neemt Westerink geen genoegen mee. 'Dat hoort niet normaal te zijn. Dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima door de straten van Dan Haag gaan in zo'n koets en dat daar dan heel veel mensen naar kijken'.

Een bezoeker van het protest: 'We pronken op die manier met een afschuwelijke episode uit de Nederlandse geschiedenis'.

Volgens de demonstranten wordt het slavernijverleden binnen het huidig gebruik van de Gouden Koets, zonder context tentoongesteld. Ze willen dat het rijtuig in een museum wordt geplaatst, zodat er kritische vragen gesteld kunnen bij de koets en het Nederlandse slavernijverleden. Enkele tientallen mensen waren bij de demo aanwezig.

Districtsraad Para wil maatregelen tegen roekeloos rijgedrag automobilisten

Sommige automobilisten schromen niet hun leven en van anderen in gevaar te brengen


De districtsraad van Para wil maatregelen tegen roekeloos rijgedrag van sommige automobilisten op de primaire wegen in het district. Volgens de raad is duidelijk gebleken, dat overtreders niet schromen om hun eigen leven en dat van anderen in gevaar te brengen. Automobilisten rijden met hoge snelheid en voeren allerlei inhaalmanoeuvres uit, zo bericht het commissariaat vandaag, zaterdag 5 september 2015.

Tijdens een spoedvergadering met districtscommissaris John de la Fuente heeft de raad het plan voor veilig verkeer in de vakantieperiode doorgelicht.

De veiligheidsmaatregelen zullen volgens de raad verscherpt worden. De zichtbaarheid van de politie zal verder opgevoerd moeten worden met motorsurveilliance op alle primaire- en aanvoerwegen. Op strategische posten zal de politie ook controlewerkzaamheden moeten uitvoeren. De bewustwording voor verantwoordelijk rijgedrag zal versterkt worden door het uitzenden van voorlichtingfilmpjes op televisie. De raad wilt ook duidelijk maken, dat alle wegen in Para door zones van de bebouwde kom lopen.

De ondervoorzitter van de districtsraad, Brigitte Fer-Hardy, doet namens de raad een beroep op bezoekers van het district, om zich aan de verkeersregels te houden. Fer vindt dat de verkeersregels slechts een begeleidend karakter hebben. De principes voor een verantwoordelijk rijgedrag moeten volgens haar in de persoon zitten die achter het stuur plaatsneemt. De volksvertegenwoordigster stelt, dat mede-inzittenden hun leven ook niet in handen moeten leggen van een roekeloze bestuurder.

Zo'n 700 zorgpassen op Curaçao nog niet opgehaald

SVB: 'Nieuwe zorgpassen buiten onze schuld niet uitgedeeld'
Ongeveer 4.500 ambtenaren en 1.500 gelijkgestelden op Curaçao zijn dinsdag toegetreden tot de basisverzekering ziektekosten (bvz). Zo’n 700 zorgkaarten zijn nog niet opgehaald. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zo bericht de Amigoe zaterdag 5 september 2015.
 
In een persbericht meldt de SVB, dat de nieuwe zorgpassen buiten haar schuld om niet zijn uitgedeeld. De SVB doet een beroep op alle zorgverleners om patiënten met een vervallen zorgkaart van het oude Bureau Ziektekostenvoorzieningen toch te behandelen. Zorgverleners kunnen ook het elektronische ‘zorgportaal’ raadplegen om te controleren of iemand verzekerd is.

In tegenstelling tot andere verzekerden binnen de bvz hebben ambtenaren een aanvullend pakket met medische en niet-medische voorzieningen. Hierdoor verliezen ze de dekkingen die tot dan toe golden bij hun ziekteverzekering niet. Ook ministers en Statenleden en hun gezinsleden vallen onder de bvz.
Het aanvullende pakket voor werkzame ambtenaren en gelijkgestelden bestaat uit:
tandheelkundige behandeling aanvullend op bvz, met een maximale voorschotregeling tot 3.000 gulden per jaar voor de hoofdverzekerde en zijn gezin;
eerste en tweede klas ziekenhuisligging, afhankelijk van de bezoldigingsschaal die van toepassing is; bevallingskosten en kraamzorg specifiek met betrekking tot de klasseligging;
gezinszorg, die verstrekt wordt door een thuiszorgorganisatie;
hulpmiddelen voor het gezichtsvermogen, waaronder brillen en contactlenzen.

Voor de rechthebbende met een jaarinkomen tot en met 12.000 gulden bedraagt de vergoeding maximaal 110 gulden voor montuur en witte glazen conform voorschrift om de twee jaar; voor rechthebbenden met een jaarinkomen boven 12.000 gulden bedraagt de vergoeding maximaal 200 gulden voor montuur en witte glazen conform voorschrift om de twee jaar; het recht op vergoeding van de ticketkosten (heen en terug) voor samenwonende gezinsleden, indien een rechthebbende naar verwachting op medische gronden langer dan twee maanden ziek in het buitenland is; en de werkelijke kosten van de begrafenis in geval van overlijden ten gevolge van een bedrijfsongeval, doch ten hoogste tot het bedrag van 7.000 gulden.

Ook het aantal behandelingen bij onder meer de fysiotherapeut is meer bij ambtenaren dan bij niet-ambtenaren. Volgens de wet van de basisverzekering kunnen SVB-verzekerden een aanvullende ziektekostenverzekering nemen bij particuliere verzekeraars. Dit wordt in de praktijk niet door de verzekeraars geadverteerd. De totale kring van verzekerden van de bvz was 132.498 per 31 december 2014. Voor de bvz is de Inspectie der Belastingen belast met de heffing van premies en de Ontvanger met het innen van de premies.

Programma carnaval 2016 op Curaçao bekendgemaakt

Begroting geraamd op 1.6 miljoen gulden

Organisatie Coridja Stars hoopt op acht ton subsidie van overheid


Coridja Stars Production, de organisator van het carnavalsfeest op Curaçao in 2016, heeft afgelopen woensdag haar eerste persconferentie gegeven. De optocht voor volwassenen, de Gran Marcha, is op 7 februari. Twee dagen later wordt er weer afscheid genomen van het carnavalsseizoen. Dat bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 5 september 2015.

Het seizoen wordt op 11 november afgetrapt en eindigt op 13 februari met de uitreiking van de prijzen voor onder andere de beste groepen.

De begroting voor het komende carnaval is geraamd op 1,6 miljoen gulden. Coridja Stars is met de overheid in gesprek over 800.000 gulden subsidie. De rest moet van het bedrijfsleven komen. De laatste jaren begrootte de overheid 200.000 gulden voor het carnaval. Vorig jaar werd dit verhoogd naar 350.000 gulden.

Corine Djaoen-Genaro, voorzitter van Coridja Stars, presenteerde woensdag het team dat samen met haar het komende carnavalsfeest organiseert. Het team bestaat uit oud-AGKK voorzitter Stanley Ignacio, Ardnel Barbolina, Solange Trinidad, Reynard Francisca, Lisette Zimmerman, Norwin Pieternella en nog vele anderen.

De eerste carnavalsactiviteit is de Tum-Ba-Silon op 11 november in het Roosevelt Party Center. De Tum-Ba-Silon is een songfestival van oude tumba’s waarvan de tekst door de deelnemers is aangepast, zodat die grappig wordt en iets over de deelnemers vertelt en het bedrijf, de organisatie of de carnavalsgroep die ze vertegenwoordigen. Doel van het festival is om de groepen dichter bij elkaar te brengen, zodat er nieuwe vriendschappen worden gesloten. Ook nieuw dit jaar is een kroegentocht. Op 2 januari is er een groot festijn op het Brionplein.

Ook zullen de traditionele verkiezingen van de carnavalskoningin en de prins en pancho in een nieuw jasje worden gegoten. De jongeren zullen verschillende workshops volgen en op 23 januari worden de ambassadeurs van het carnaval gekroond.

Verder is er het Tumbafestival voor kinderen dat door CD Events wordt georganiseerd. CD Events werkt samen met Gregory Colina. De bekende arrangeur zal met zijn team de kinderen aan een stemtest onderwerpen. Dan wordt gekeken of ze een goede intonatie hebben, zodat de kwaliteit van het festival wordt gewaarborgd.

De inschrijving voor het Tumbafestival voor kinderen is volgende week zaterdag, 12 september, van 13.00 tot 17.00 uur bij Parke Tropikal. De huidige jonge tumbakoning Denzell Gregg zal daar ook zijn. Om half zes wordt het aantal inschrijvingen bekendgemaakt. De stemtest is op 19 en 20 september. Na deze test zullen de vijftien kandidaten officieel bekend worden gemaakt. De deelnemers van het festival zijn tussen de 10 en 15 jaar oud. De deelnemers worden muzikaal begeleid door Instituto pa Formashon Musikal Errol ‘El Toro’ Colina. Daarnaast worden de tumba’s door jongeren geschreven.

De carnavalsroute blijft hetzelfde als vorig jaar. Daarin zullen geen veranderingen worden aangebracht. Het voorstel om de Gran Marcha om 15.00 uur te laten vertrekken is door de carnavalsgroepen afgewezen. De stoet vertrekt zoals gewoonlijk om 11.00 uur..

'Vervoering'; Alphons Levens

Vervoering

‘t Zal wel met hun cultuur te maken hebben;
in ieder geval, ik begrijp ze niet;
ik begrijp niet,
dat één aangespoeld dood kind
daar meer indruk op zoveel mensen maakt,
dan de duizenden die niet zijn aangespoeld.

‘t Zal wel met hun cultuur te maken hebben,
maar misschien komt het in ontwikkeld Europa
toch door hun ontwikkeling
dat één aangespoeld dood kind
hen meer in vervoering brengt
dan de duizenden die niet zijn aangespoeld. 

Alphons Levens,
5 september 2015.

Ministerie van Financiën loopt ruim Srd 90 miljoen aan betalingsachterstanden in

Minister Hoefdraad: 'Er is dag en nacht door een team van Financiën gewerkt'


Het ministerie van Financiën heeft tot nu toe ruim Srd 90 miljoen aan betalingsachterstanden kunnen inlopen. Daarnaast zijn lopende verplichtingen afgehandeld, waardoor onder andere de gezondheidszorg en de watervoorziening gegarandeerd konden worden. Minister Gillmore Hoefdraad zegt vandaag, zaterdag 5 september 2015, op Starnieuws dat dag en nacht gewerkt is door het team van Financiën, met hulp van de banken, om meer dan 38.000 reçu's binnen twee tot drie weken af te handelen. 'Dit heeft het bestand van achterstanden enorm opgeschoond.'

De banken hebben enorm veel reçu's moeten verwerken. Velen hebben reeds de betalingen gezien en indien niet, dan zullen deze binnenkort op hun rekening worden bijgeschreven. Hier en daar kan er een vertraging optreden. omdat er zoveel reçu's in korte tijd verwerkt moeten worden door de banken.

Hoefdraad stelt, dat de rest van de kleine bedragen deze maand afgerond zal worden. De grotere bedragen worden in kavels uitbetaald tot december. Prioriteit van Financiën is het wegwerken van betalingsachterstanden en het treffen van betalingsregelingen. Binnen een dag was er al een complete inventarisatie van wat er aan openstaande reçu's waren bij de Centrale Betaaldienst.


Minister Hoefdraad specificeert de achterstallige bedragen die uitbetaald zijn tot nu toe.
- Ruim Srd 17 miljoen betaald volgens de lijst die ingediend is door de Algemene Aannemers Vereniging.
- Aannemers die belast zijn met bouw van scholen, hebben Srd 7 miljoen ontvangen.
- Srd 7 miljoen is betaald aan schulden beneden de Srd 1.000.
- Voor bedragen tussen de Srd 1.001-5.000 is Srd 59 miljoen ingelopen.

Hoefdraad benadrukt, dat het absoluut verboden is om ambtenaren geld te geven om het afhandelen van reçu's te bespoedigen. Wie hiermee te maken krijgt, wordt gevraagd dit gelijk te melden. Het streven van de bewindsman is om de betalingsachterstanden definitief tot het verleden te laten behoren. Alle ministers is gevraagd om een eenduidige lijn te volgen en geen toezeggingen te doen aan derden zonder autorisatie van Financiën.

Stichting 1 voor 12 in financieel zwaar weer

1 Voor 12 start campagne 'Redt 1 voor 12' om leden en fondsen te werven


De Stichting 1 voor 12, die zich richt op het verlichten van nood bij minder bedeelden, heeft momenteel een financiële problemen. Om uit deze moeilijke situatie te komen is de stichting begonnen met de Redt 1 voor 12-campagne om zoveel mogelijk leden en fondsen te werven. De campagne startte gisteren in de binnenstad van Paramaribo, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 september 2015.

Louis Vismale, directeur van de stichting, zegt dat de actie als doel heeft geld in te zamelen om de toenemende kosten van 1 voor 12 te dekken. 'Wij hebben maandelijkse uitgaven van Srd 15.000, terwijl we maandelijks een budget van Srd 10,000 beschikbaar hebben.'


Het lukte Vismale niet meer uit eigen middelen de toenemende onkosten te dekken. Hij had het project willen stoppen, maar dat werd niet goed ontvangen in de samenleving.

Met deze wervingscampagne wil hij de hulpverlening aan minder bedeelden voortzetten. 'We weten dat het land in een moeilijk financiële situatie verkeert, maar dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen. Wij doen in principe werk van Sociale Zaken.' Vismale vraagt zich af waarom districtsraadsleden en ressortraadsleden deze problemen niet aanpakken.

TCT-minister houdt NVB tegen het licht

Aantal zaken binnen Nationaal Vervoer Bedrijf moet worden verbeterd en veranderd


De werkzaamheden van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) worden door minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heel gedetailleerd bekeken. Bij het bedrijf dient een aantal zaken te veranderen en te verbeteren, 'omdat, ook daar doelen bereikt moeten worden', aldus de bewindsman vandaag, zaterdag 5 september 2015, in de Ware Tijd. De NVB maakt geen winst en wordt zwaar gesubsidieerd door de overheid. 

Die subsidies zullen voorlopig gecontinueerd worden. Rusland erkent, dat winstbejag niet het oorspronkelijke doel van de NVB was. Het overheidstransportbedrijf heeft als doel tegemoet te komen aan de transportbehoefte van de minder draagkrachtigen in de samenleving en ontsluiting van gebieden waar particuliere bussen niet willen rijden. 'Dat doel zal niet losgelaten worden.'

Ook NVB-directeur Lesley Daniël zegt, dat het nimmer de bedoeling was dat het bedrijf winst zou maken. 'Het gaat om de ontwikkeling. Alle binnenwegen moeten aangedaan worden. De overheid zegt dat het hele land bereikbaar moet zijn, immers openbaar vervoer is staatszorg.'

Het openbaar vervoer in Suriname is een verantwoordelijkheid van de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO) en de NVB. Daniël zegt dat de PLO-leden vergunning hebben om te rijden op de winstgevende routes. Het was vanaf het begin de bedoeling, dat de NVB routes en zijwegen zou onderhouden waar de PLO niet gaat. 'We zorgen voor de beweging in die gebieden, zodat mensen ook naar school en het werk kunnen gaan. De busmaatschappij is geen winstgevende organisatie. Maar, er wordt niet daarop gelet.'

Federatie van Aflegverenigingen steunt voorzitter Goedhart

'Met beschuldigingen aan adres Goedhart is totale aflegwereld Suriname respectloos besproken'

(Bron foto: Federatie van Aflegverenigingen in Suriname)
 
De Federatie van Aflegverenigingen staat achter haar voorzitter in de kwestie waarin Gran Brada Irwin Goedhart wordt beschuldigd van ronselpraktijken voor zijn afleggersvereniging Tuberoos. In een persverklaring die gisteren is uitgegeven staat 'dat zij er geen kennis van draagt dat zulks door de Gran Brada en of haar lidvereniging Tuberoos geschiedt', aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 september 2015.

De Ware Tijd berichtte 28 augustus, dat Goedhart ervan wordt beschuldigd zo ver te gaan, dat zelfs nog niet overledenen alvast werd gevraagd het afleggerswerk voor hen te doen.

De federatie die woensdag met spoed bijeen was, spreekt haar afkeuring uit over de uitlatingen en benadrukt dat zij zich op geen enkele wijze hiermee bezighoudt. Op de vergadering heeft geen van de verenigingen de behoefte geuit zich uit de federatie terug te willen trekken. (Foto: Een deel van de lijst van aanwezige lidverenigingen op de Besturen Vergadering.)

Wat de vereniging steekt is dat met de beschuldigingen de totale aflegwereld in Suriname respectloos zijn besproken. De organisatie zegt, dat zij en en alle bij haar aangesloten lidverenigingen ervoor blijven waken 'dat dit liefdeswerk op getrouwe en adequate wijze wordt gedaan'.

Doorvoerhandel per direct door regering stopgezet

Goederen mogen niet meer in entrepots worden opgeslagen

Regering wil met maatregel smokkel en belastingontduiking tegengaan


De regering heeft besloten, dat er geen goederen meer mogen worden opgeslagen in entrepots. De doorvoerhandel is per direct stopgezet. Sinds gisteren is het niet meer toegestaan om aangifte te doen van opslag van goederen. Iedereen die goederen heeft in een entrepot moet uiterlijk 11 september deze hebben ingeklaard, zo bericht Starnieuws zaterdag 5 september 2015.

De inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen heeft aan ondernemers meegedeeld, dat doorvoer van goederen over de weg, alsmede met schoener vaartuigen, korjalen en andere vaartuigen naar een ander land is stopgezet.

Ondernemers zijn niet te spreken over deze maatregel van de regering. Sommige ondernemers hebben tientallen containers in entrepots staan en die moeten acuut worden ingeklaard. Een ondernemer die ook doorvoerhandelaar is spreekt van onbehoorlijk bestuur is. Deze maatregel zal volgens de importeur een grote weerslag hebben op de werkgelegenheid en economie.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt, dat deze maatregel nodig is om orde op zaken te stellen. Het gaat om tegengaan van smokkel en ontduiking van belasting.

Regering trekt vrijstelling verbruiksbelasting bij invoer brandstof in: vrijstelling was chaotisch en corruptiegevoelig

Minister Hoefdraad informeert oliemaatschappijen per brief


Visserijsector zwaar getroffen - Arbeidsplaatsen komen op de tocht te staan


Bedrijven die vrijstelling hebben op verbruiksbelasting bij de invoer van brandstof, hebben te horen gekregen dat deze is ingetrokken. De regering heeft het beleid inzake vrijstelling van verbruiksbelasting per 3 september gewijzigd. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft de oliemaatschappijen in een brief laten weten, dat alle vrijstellingsbeschikkingen zijn ingetrokken. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 5 september 2015.

De minister stelt in zijn brief, dat op basis van de Wet Verbruiksbelasting Motorbrandstoffen er restitutie kan worden verleend indien kan worden aangetoond dat deze vaartuigen buiten de Surinaamse wateren activiteiten hebben uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor restitutie dienen overgelegd te worden:

- Een verklaring van de ontvanger der Directe Belastingen waaruit blijkt dat het bedrijf geen betalingsachterstand heeft.
- Een jaarverslag van een accountant waaruit blijkt hoeveel brandstof het bedrijf heeft verbruikt en waarvoor.
- Een bewijs van betaling van accijns motorbrandstof.

De oliemaatschappijen zullen op basis van de brief die zij van het ministerie van Financiën hebben ontvangen, voortaan de brandstofprijs aan de bedrijven, inclusief belasting, factureren.

Ondernemers laten via Starnieuws weten, dat deze maatregel een ernstige klap betekent voor de diepzeevisserij voor Surinaamse schepen die buiten de territoriale wateren hun bedrijfsactiviteiten ontplooien. Zij voorspellen een forse daling in het genereren van deviezen door het wegvallen van exporten. Ook visverwerkingsbedrijven stellen dat ze hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Gevreesd wordt dat 40 procent van de 6,500 arbeidsplaatsen verloren zal gaan.

Minister Hoefdraad reageert, met de mededeling, dat de vrijstelling is opgeheven, omdat deze chaotisch en corruptiegevoelig is. Dit is volgens de bewindsman een bron voor belastingontduiking. Er wordt gewerkt aan mechanismen om orde op zaken te stellen. De Staat raakt tientallen miljoenen aan inkomsten kwijt.

Curaçao verliest al in 12e minuut van El Salvador: 0-1

'De droom voor WK-kwalificatie is nog niet uit'

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Het scenario voor het nationale team van Curaçao kon niet slechter verlopen dan gisteravond. El Salvador scoorde in de derde ronde van de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland al na twaalf minuten het vooraf zo gevreesde tegendoelpunt, zo bericht vanochtend, zaterdag 5 september 2015, het Antilliaans Dagblad.

Alexander Larin wipte de bal over doelman Eloy Room, waardoor de ploeg van Patrick Kluivert vol in de aanval moest. Er kwamen kansen, maar verder dan een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt kwam Curaçao in de eerste helft niet.

Na het doelpunt, maar vooral in de tweede helft, beperkte El Salvador zich tot het verdedigen van de voorsprong. Ook nu kreeg Curaçao een aantal kansen, maar de keeper van El Salvador pakte de ballen of er werd te slordig gespeeld door de spitsen.

In de slotfase probeerde El Salvador steeds vaker tijd te rekken en grepen de Midden-Amerikaanse spelers diverse keren naar de noodrem, waardoor de ploeg met enkele gele kaarten terug naar huis reist. Hoewel Curaçao niet de mindere was in de wedstrijd, kwam de verdiende gelijkmaker er niet meer. Rihairo Meulens kwam er vijf minuten voor tijd nog dicht bij, maar schoot in het zijnet.


Trainer Etienne Siliee zei na de wedstrijd, dat Curaçao met te weinig overleg had aangevallen. 'En als je niet scoort kun je niet winnen.' Curaçao zal net als tegen Cuba een teleurstellend resultaat thuis in de uitwedstrijd moeten goedmaken. 'We zullen daar meer controle moeten krijgen over het middenveld en de kansen moeten afmaken.'

Maar Siliee weigerde zich al neer te leggen bij uitschakeling. 'De droom is nog niet uit.' Curaçao zal in El Salvador minstens twee keer moeten scoren om naar de groepsfase van de kwalificatie door te gaan.

Dodson laat per direct werkzaamheden op acht scalians stopzetten

Eigenaren van goudpontons zijn bekend en zijn allen Surinamers
 
(Bron foto: Ronnie Asabina)

Districtscommissaris Pinas en Assembleelid Pokie (ABOP) blij met optreden bewindsman - Pokie spreekt van een 'historisch moment'


De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft gisteren acht scalians gevonden op het stuwmeer. De eigenaren van de aangetroffen goudpontons zijn achterhaald, het zijn allen Surinamers. Dodson heeft de varende goudfabrieken onmiddellijk laten stoppen met dreggen. De bewindsman heeft brieven voor de eigenaren achtergelaten bij de bemanningen: Sarafina NV, Maxi Goldmining en Pieter Peneux zijn uitgenodigd voor een gesprek op 15 september, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 5 september 2015.

'Ik praat niet met arbeiders of vertegenwoor- digingen. Als ze niet komen opdagen en doorgaan met het zoeken naar goud in het meer, zullen er ernstige maatregelen getroffen worden', liet Dodson de bemanning weten. Hoewel er meer van de goudpontons zijn gerapporteerd, konden ze door motorpech en de geringe tijd niet allemaal aangedaan worden. Er zouden zich vijftien pontons op het stuwmeer ophouden volgens de rapportages. De grote worden scalians genoemd en de kleinere pontons. De bemanning op de scalians, die overigens goed beveiligd is, bestaat uit Surinamers en Brazilianen. Het dreggen en verwerken van het goud gebeurt veelal door de Brazilianen.

De districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, en het ABOP-Assembleelid Diana Pokie zijn blij en opgelucht. 'Wij zijn vaker op het stuwmeer, maar als we vragen wie de eigenaren zijn, weet niemand wat. Vandaag weten we wie ze zijn. Nu kunnen we nog meer stappen ondernemen', aldus Pinas.

Dodson kijkt uit naar de vergadering later deze maand. 'Er zijn namen gevallen, we gaan kijken wie allemaal komt op 15 september. Het is belangrijk dat de eigenaren zelf komen, we gaan niet dealen met vertegenwoordigers of tussenpersonen. Verwijdering gebeurt sowieso, maar we moeten weten wie we aansprakelijk moeten stellen voor deze milieuschade. We moeten ook nagaan of dit hersteld kan worden, dit is te gek.'

Het omwoelen van de bodem van het meer om goud te vinden, is zeer schadelijk voor het ecologische systeem, de gezondheid van de regionale bevolking en kan van invloed zijn op het functioneren van de stuwdam.


Pinas en Pokie maakten deel uit van de delegatie die met Dodson op het stuwmeer was, alsook een vertegenwoordiging van de Commissie Ordening Goudsector (COG). De voorzitter van DOE en Assembleelid Carl Breeveld heeft net als Pokie en Pinas voor het eerst de drijvende goudbedrijven betreden.

'We hebben hier zo vaak in De Nationale Assemblee over gesproken. Nu zie ik de dingen met eigen ogen. Dit bevestigt nog eens waar we het over hadden; dit is niet wat we willen. We gunnen iedereen wat, maar het milieu moet niet eraan gaan en dorpen moeten geen last ervan hebben. Daarnaast moeten we er wel wat uithalen als land, we zijn niet goed bezig als men maar doorgaat en er niets aan overhouden.'

Pokie zegt, dat Lebi Doti, Pisia, Baku en Brownsweg de meeste last hebben van de skalians. 'We hebben sinds de vorige regeerperiode gesproken over daadwerkelijke ordening. Vandaag is onze eerste operatie, een historisch moment. We hebben vaker geroepen dat de ministers en anderen in de uitvoering, zich gaan oriënteren in plaats van alleen maar rapporten lezen achter hun bureaus. Deze minister is vanaf zijn aantreden busy, hij is op het veld. Dat stemt goed.'

Pinas is zeer tevreden met het resultaat van het veldwerk; het bekend worden van de eigenaren van de skalians. 'Ik ben vaker in het gebied. Een ding was altijd zeker, men wist nooit wie het voor het zeggen had. Vandaag kunnen we zeggen, er is niks meer te verbergen.'