dinsdag 8 september 2015

Dode man gevonden te La Recontre in ressort Domburg

Lichaam in verre staat van ontbinding


Het lichaam van een man is gisteren in de vooravond te La Recontre in het ressort Domburg gevonden. Het verkeert in verre staat van ontbinding, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 8 september 2015.

De politie van Domburg heeft zich ter plekke georiënteerd en heeft het lichaam van een zekere G.J. aangetroffen. In de nabije omgeving van het lichaam werden twee flessen, vermoedelijk het insecticide Diazinon aangetroffen.

Het lichaam werd na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Surinaams cricketteam verslaat in Engeland na Botswana ook Fiji


Cricketteam in Essex goed op weg naar 5e divisie


Het Surinaamse Cricket team dat deelneemt aan de World Cricket League Division Six in Essex, Engeland, voor promotie naar de 5e divisie, heeft vandaag, dinsdag 8 september 2015, na Botswana, Fiji verslagen in groep A. Ondanks het feit, dat Fiji de toss gewonnen had en als eerste koos om te batten maakte Suriname 207/4 runs in 49,4 overs, aldus interneteditie van de Ware Tijd.

Fiji had daarentegen 205 runs in 48,4 overs. Dat resulteerde in de overwinning voor het Surinaamse team met zes wickets, waar er nog twee ballen overbleven.

De andere wedstrijd in groep A tussen Botswana en Guernsey werd gewonnen door Guernsey. Guernsey maakte 313/3 runs in 50.0 overs, terwijl Botswana maar 162 runs maakte in 43.3 overs en dat betekende dat Guernsey met 151 runs de wedstrijd in hun voordeel hebben geplaatst.

De laatste groepswedstrijden in poule A gaat tussen Suriname en Guernsey, terwijl Fiji Botswana treft in de andere partij. Het wordt een beslissende partij tussen Suriname en Guernsey, omdat beide landen vier competitie punten hebben.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

ABC televisie nu digitaal

Zender binnenkort ook weer gewoon te zien op analoog kanaal 4


ABC-televisie is van analoog overgeschakeld op digitaal. Nu is de zender te zien via kanaal 36. Door een technisch probleem is ABC echter voorlopig niet analoog te zien op haar vaste kanaal 4.

De directie van ABC zegt vandaag, dinsdag 8 september 2015, op Starnieuws, dat het niet in de bedoeling ligt om niet meer analoog uit te zenden. Er wordt aan gewerkt om het mankement op te heffen. Over enkele dagen is ABC ook weer te zien op kanaal 4.

Het station zal analoog en digitaal op te vangen zijn.

Luchtmacht start 9 september weer met instructievluchten drie Indiase Chetak-helikopters boven Paramaribo

Vluchten tot en met 7 oktober vooral rond Zorg en Hoop


De Luchtmacht zal de instructievluchten met de drie Indiase Chetak-helikopters boven Paramaribo hervatten.  Deze zullen worden uitgevoerd van morgen tot en met 7 oktober 2015  voornamelijk in het gebied Zorg en Hoop. Dat meldt vandaag, 8 september 2015, het ministerie van Defensie.

Het ministerie van Defensie stelt, dat de instructievluchten noodzakelijk zijn om de Surinaamse helikopterpiloten van de Luchtmacht de vereiste vlieguren en gewenning in het Surinaams luchtruim te laten opdoen. De vluchten vinden plaats onder begeleiding van gecertificeerde Indiase vlieginstructeurs van de helikopterproducent.

Door de geplande vluchten is er een verhoging van de frequentie van het luchtverkeer in de omgeving van Zorg en Hoop. Het ministerie van Defensie vraagt de samenleving hiervoor begrip op te brengen en verontschuldigt zich voor het ongerief dat hierdoor kan ontstaan.

Nederlandse (28) op Surinaamse nationale luchthaven gepakt met cocaïne

Drugs verpakt in 17 pakjes agar agar en 8 bolletjes in vagina

Vrouw in 2012 ook al voor drugssmokkel gearresteerd


De afdeling Bestrijding Internationale Drugshandel (BID-Team) van het Korps Politie Suriname heeft gisteren de 28-jarige Nederlandse Debora A. aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De vrouw probeerde cocaïne uit Suriname te smokkelen, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 8 september 2015.

De cocaïne was verborgen in 17 pakjes agar agar (gelatine pudding). De agar agar had zij in haar handbagage ingepakt. Ook had de verdachte 8 bolletjes cocaïne gepropt in haar vagina.

De vrouw was in 2012 ook al eens gearresteerd voor drugssmokkel.  De verdachte is in verzekering gesteld. Deze zaak is overgedragen aan de Anti-Narcotica Brigade.

'Twee tandartspraktijken op Curaçao voldeden niet aan hygiëne-eisen'

Inspectie Gezondheidszorg op eiland roept twee tandartspraktijken op het matje


'Twee tandartspraktijken voldeden niet aan de hygiëne-eisen.' Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg naar aanleiding van een onderzoek naar alle tandheelkundige praktijken op Curaçao. De inspectie laat weten de twee praktijken op het matje te hebben geroepen, zo bericht vandaag, 8 september 2015, de Amigoe.
 
'Eén van de praktijken heeft inmiddels de hygiëne op niveau gebracht', aldus de toezichthouder. De grootschalige controle heeft begin dit jaar plaatsgevonden om toe te zien of alle tandheelkundige praktijken de Landsverordening Tandheelkunde naleven.

De praktijken werden beoordeeld op de kwalificatie van het personeel, ontheffingen en vergunningen, hygiëne, apparatuur en kwaliteit. In de meeste gevallen bleek dit op orde te zijn.

De inspectie plaats overigens wel een kanttekening bij de spreiding van de praktijken, die volgens hen niet overeenkomt met de spreiding van de bevolking op het eiland. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is op de hoogte gesteld van de bevindingen, aldus de inspectie.

Gouverneur Lucille George-Wout op Curaçao: 'Serieus bestuur vraagt visie, moed, vastberadenheid en volwassenheid'


Gouverneur opent met toespraak nieuw parlementair jaar op Curaçao


Serieus bestuur dat verantwoordelijk en van goede kwaliteit is vraagt om visie, moed, vastberadenheid en volwassenheid. Dat zei gouverneur Lucille George-Wout op Curaçao vanochtend, dinsdag 8 september 2015,  in haar toespraak tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar, aldus de Amigoe.
 
Visie is in de omschrijving van de gouverneur het doel gebaseerd op de wens van de bevolking. 'Moed in continu overleg met het volk om de nodige passen te ondernemen om ons doel te bereiken. Vastberadenheid om tegenslagen te boven te komen en het hoofd te bieden aan alle uitdagingen en tegenwerkingen die we op ons pad kunnen tegenkomen. Ook om vastberaden en rechtschapen te blijven lopen om het doel te bereiken hetgeen onze afspraak met het volk is. Tot slot volwassenheid om waar nodig bij te stellen en het sluiten van overeenkomsten met anderen in het algemeen belang', sprak de gouverneur.

'De laatste twee jaar heeft de overheid conform het regeerakkoord hard gewerkt op diverse beleidsterreinen om ons land naar een hoger niveau van welzijn te brengen. Het doel om een welvarend, veilig en rustig Curaçao te realiseren, betekent het realiseren van een Curaçao dat aan alle bewoners veel kansen en voorzieningen biedt om een waardig en respectvol leven te leiden. Een Curaçao dat internationaal wordt erkend als een land dat de moeite waard is om te bezoeken en om in te investeren. Het is een feit dat om dit doel te realiseren er in bepaalde gevallen opoffering van ieder van ons nodig is. Ook is het aan ons als bestuurders en als volksvertegenwoordigers om op onafhankelijke, transparante en gegronde wijze de boodschap aan de bevolking over te brengen om samen te focussen op het doel dat we willen bereiken', aldus George-Wout.

'De overheid heeft in nauwe samenwerking met representatieve groepen in de gemeenschap verschillende trajecten geïnitieerd tijdens deze regeerperiode. In het platform van de Nationale Dialoog komt de overheid regelmatig samen met het vakbondswezen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om te praten over gemeenschappelijke thema’s. Op die manier bevorderen ze het tripartiete overleg en de werkelijke participatie in het vaststellen van het sociaal-economisch beleid. De basis van de Nationale Dialoog is een strategisch nationaal plan voor de ontwikkeling van Curaçao in 2030, met de focus op de vier terreinen: onderwijs, economie, goed bestuur en nationale identiteit. Het actieplan voor de ontwikkeling van de jeugd is een ander traject waarin jongeren de kans krijgen om vorm te geven aan hun toekomst. In het kader om sport op het eiland te vergroten zal de overheid blijven investeren in de renovatie van sportfaciliteiten om de sportieve capaciteiten van jongeren te kunnen verbeteren. Ook zal de overheid verder gaan met de renovatie van verschillende scholen naar moderne faciliteiten, zodat de leerlingen zich beter intellectueel kunnen ontwikkelen.'

George-Wout stipte per ministerie de beleidsvoornemens voor het komende jaar aan. Zo staat de modernisatie van de olieraffinaderij, inclusief vermindering van de milieuvervuiling, centraal bij het ministerie van Algemene Zaken. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening wil de wachttijd bij het Vergunningenloket verlagen en het aantal vergunningen dat daar kan worden aangevraagd vergroten. Daarnaast blijft het ministerie focussen op de aanpak van inactieve ambtenaren. De projecten ‘Ta basta awor’ en ‘Lik op stuk’ waren succesvol. Bepaalde vormen van criminaliteit en crimineel gedrag zijn afgenomen. In 2016 zal het ministerie van Justitie (het OM) doorgaan met deze projecten. Verder komt er meer blauw op straat.

Jaarverslag 2014 GGD Amsterdam: 'Lucht boven Curaçao is viezer'

GGD Amsterdam verricht luchtmetingen op eiland


De lucht boven Curaçao is viezer. Die conclusie valt te trekken uit het jaarverslag over 2014 van de GGD Amsterdam die luchtmetingen verricht op Curaçao. In dat verslag, dat eind augustus verscheen en dat gisteren door de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) op de website is gezet, schrijft de GGD dat de gemeten hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) als concentraties Total Suspended Matter (TSP) vorig jaar zijn gestegen ten opzichte van 2013. 

De GGD Amsterdam meet de lucht bij Beth Chaim en bij Kas Chikitu. De gemeten concentraties zwaveldioxide bij Beth Chaim overschrijden in 2014 de afgesproken normen, zowel voor het daggemiddelde als voor het jaargemiddelde.


De concentratie SO2 op meetstation Kas Chikitu voldoet wel aan de norm van het daggemiddelde maar niet aan de norm voor het jaargemiddelde. Dit laatste station is ingericht om de belasting van de bewoners te monitoren. Daarom wordt er op deze locatie PM10 gemeten (stof dat kan worden ingeademd). Deze concentratie blijkt te zijn gedaald. Ook de TSPconcentratie bij Beth Chaim voldoet aan de normen.

Toch spreekt de GGD dus over een toename van de gemeten hoeveelheid stoffen in de lucht. Volgens SMOC is dit te wijten aan de oplapping van de ‘oude bromtol uit WO-I’, zoals zij de raffinaderij noemen.

SMOC: 'Het valt op dat, voor Isla-begrippen, 2010 tot en met 2012 magere jaren waren, omdat de productie soms wekenlang stil lag. (...) In 2013 en 2014 stijgt de productie vervolgens weer flink nadat de bromtol is opgelapt en dat blijkt dan ook direct uit de jaargemiddelde gehaltes voor zwaveldioxide op leefniveau. Deze waarden rijzen de pan uit, ver boven de vergunningsnorm uit (en nog weer verder boven die van internationale richtlijnen).'

Volgens de stichting boeit dit de Isla niet, evenmin als de verantwoordelijke politici uit het Koninkrijk der Nederlanden. 'Ondertussen kunnen de mensen onder de rook tegen de stank aanleunen en zien hun huizen alsmaar groener worden met een smurrie rijk aan zware metalen. Het onrechtmatige handelen van de Isla ten spijt, de Curaçaose overheid blijft wegkijken', stelt de stichting.

Zij vraagt zich dan ook af waarom de overheid geen grootschalig bloed- en urineonderzoek instelt voor bewoners onder en boven de rook naar zware metalen. 'Waarom wil zij überhaupt niet handhaven? Welk en wiens belang wil ze in een democratie eigenlijk dienen dat belangrijker is dan 20.000 mensen onder de rook? SMOC hoort het graag, maar de mensen (met gezondheidsklachten) nabij de Isla nog meer.'

Deel personeel Intensive Care Sehos op Curaçao door ziekte geveld

Patiënten nu sneller overgebracht naar Colombia voor verpleging

Er is een algeheel tekort aan verplegend personeel voor de IC-afdeling


Een deel van het personeel van de Intensive Care (IC) van het Sehos in Willemstad is geveld door ziekte. Acht van de 27 ICverpleegkundigen zijn ziek. Daarom is er één bed minder beschikbaar op de afdeling en worden er sneller patiënten overgebracht naar Colombia voor verpleging. Dat zet waarnemend medisch directeur Franke Scheper van het Sehos vandaag, dinsdag 8 september 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De IC-afdeling van het Sehos heeft een capaciteit van zeven bedden. Nu kunnen er dus nog maar zes patiënten worden opgenomen op de IC. Scheper noemt het tekort aan personeel ‘heel vervelend’. Het Sehos heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB), per brief, gevraagd om sneller medewerking te verlenen bij een medische uitzending. De SVB moet, als het onderzoek of de behandeling niet op Curaçao kan worden verricht deze uitzendingen eerst goedkeuren.

Volgens de medisch directeur is het een niet op zichzelf staand probleem. Er is een algeheel tekort aan verplegend personeel voor de IC-afdeling. Daar moet volgens hem wat aan veranderen. Daarom wordt er vandaag gesproken met opleidingen. Scheper wil de verpleegkundigen breder opleiden, zodat zij, in het geval van onderbezetting, ook op een andere afdeling kunnen worden ingezet en het tekort zo beter kan worden opgevangen. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot betere zorg voor de patiënt. Deze optimale zorg wil Scheper bieden in het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), maar daarvoor is het wel nodig dat er nu al wordt begonnen met het opleiden van de verpleegkundigen.

'Het is geen stand alone project. We moeten vanuit het oude ziekenhuis al beginnen met verbeteren.' Scheper wil alle neuzen dezelfde kant op met een gemeenschappelijke doelstelling: de best mogelijke zorg leveren aan de patiënt. 'Financiën zijn belangrijk en moeten worden opgelost, maar het gaat om de zorg. We moeten nu al beginnen met verbeteren. We moeten ook in het nieuwe ziekenhuis elke dag verbeteren.'

Onvoldoende geld voor 2e fase restauratie Santa Familia kerk in Otrobanda te Willemstad op Curaçao

Bisdom Willemstad: Nog ruim 250.000 gulden nodig voor restauratie binnenkant


De restauratie van de buitenkant van de kerk Santa Familia in Otrobanda te Willemstad op Curaçao is bijna klaar. Maar, voor de tweede fase, binnen, is niet voldoende budget. 'We hebben nog ruim 250.000 gulden nodig', zegt Marcel Dennert, voorzitter van de technische commissie van het Bisdom Willemstad, vandaag, dinsdag 8 september 2015, in het Antilliaans Dagblad.

In 2014 stelde raffinaderij Isla 1,4 miljoen gulden beschikbaar voor de herstelwerkzaamheden van de rooms-katholieke kerk in de Niewindtstraat in Otrobanda. Dat bedrag is nog niet verbruikt, maar dekt de totale kosten van de restauratie niet. Dennert heeft ‘goede hoop’ dat additionele fondsen worden gevonden. Eerder wordt niet met de tweede fase van het project begonnen. 'Maar, iedereen staat in de startblokken. Het is een kwestie van drie maanden werk.'

De restauratie van de kerk begon vorig jaar oktober al met vertraging nadat asbest in de bouwmaterialen was ontdekt. Tijdens de asbestsanering is conform de Nederlandse richtlijnen en zeer zorgvuldig te werk gegaan. Dennert verwachtte toen nog dat de gerestaureerde kerk in februari dit jaar zou worden opgeleverd. 'Te optimistisch', zegt hij nu.

Aannemer LB Construction begon net voor de bouwvakvakantie en daarna zorgde de hevige regenval voor oponthoud. Ook het omzetten van de steigers tot aan de torens gaf dit jaar nog problemen. 'De hoogte vereist een extra beveiliging.'

De restauratie van de buitenkant van de kerk, de eerste fase, is nu bijna klaar. Ramen en deuren werden gerepareerd. De oude dakbedekking is verwijderd en vervangen door nieuwe leien en een nieuw dakbeschot. Dennert: 'Nu worden de twee torens op het dak geschilderd. Dan moet er nog wat gebeuren aan de goten.'

Als eenmaal met de tweede fase kan worden begonnen, is dat volgens Dennert ‘een kwestie van drie maanden’ werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sloop van twee kleine plafonds. Dan volgt nog de controle op eventuele sporen van asbest. 'Na de asbestsanering in de eerste fase moeten we uitsluiten dat er binnen nog sporen van asbest worden aangetroffen.'

Onduidelijkheid over aanwezigheid Suriname op 10e PetroCaribe-top op Jamaica

BuZa: PetroCaribe valt onder ministerie van LVVDe 10de PetroCaribe-top werd 5 en 6 september gehouden in het Convention Centre te Montego Bay op Jamaica. Alle 19 partijstaten werden verwacht, maar 15 waren vertegenwoordigd, zo blijkt uit een persbericht van 6 september van PetroCaribe. Het Dagblad Suriname bericht hierover vandaag, dinsdag 8 september 2015, maar schrijft dat het vooralsnog niet bekend is of Suriname aanwezig was. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname verwijst voor informatie naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) als het zogenoemde zaaksministerie voor PetroCaribe. Volgens het secretariaat van de minister is alleen dat ministerie in staat over PetroCaribe te praten.

Het PetroCaribe-verdrag geeft deelnemende landen toegang tot Venezolaanse olie tegen een gereduceerd tarief en de mogelijkheid om olie voor rijst te ruilen onder gunstige voorwaarden, zoals gespreide betaling. In 2012 importeerde Suriname de eerste 40.000 vaten. De olie hoeft Suriname pas over 20 jaar volledig af te betalen.

Minister Soeresh Algoe van LVV verzekerde bij de eerste exportlading rijst, dat alle rijstboeren in de gelegenheid zouden worden gesteld om te exporteren. Elke week zou er geëxporteerd worden. De boeren zaten met hun padie, omdat de wereldmarktprijs gedropt was en er geen afzetmarkten waren. De eerste lading bracht hoop met zich mee. Na onduidelijkheid en discussie bij de export van eerdere partijen rijst over onder meer de prijs, reisde een technische commissie uit Venezuela af naar Suriname om ter plaatse een kwaliteitsmeting uit te voeren. Die keuring verliep teleurstellend voor Suriname. De Venezolanen keurden 7 van de 8 Surinaamse rijstopslagplaatsen. Het gevolg voor Suriname was, volle schuren, omdat 30.000 ton rijst niet is uitgevoerd naar Venezuela.

Den Blauwvinger: Wat Hok niet deed doet Dodson wel: korte metten maken met goudpontons

COLUMN: Hok beschermde belangen, Dodson heeft maling aan belangen en eigenaren pontons

NPS-voorzitter doet ook, misplaatste, duit in het jammerzakje


Waartoe tijdens de regering Bouterse-Ameerali, 2010-2015, door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok (PALU, Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie), geen enkele actie werd ondernomen en ook niet de presidentiële Commissie Ordening Goudsector daar opdracht toe gaf, dat heeft zijn opvolger Regilio Dodson (DOE, Democratie en Ontwikkeling in Eenheid) al binnen een maand na zijn aantreden wel gedaan: de goudpontons ofwel scalians op het stuwmeer bezoeken en korte metten met ze maken. Dodson verdient een milieuvriendelijke pluim. Hij toont ballen, heeft schijnbaar lak aan alles en iedereen. Heeft oog voor de biodiversiteit en de gezondheid van bewoners rond het stuwmeer. 


Pokie in de voetsporen van Asabina
Het is een mooi succes voor Dodson. De goudpontons moeten van het stuwmeer verdwijnen en het meer moet een beschermd gebied worden. Tijdens zijn bezoek aan zo'n acht scalians op het stuwmeer werd hij onder andere vergezeld van het ABOP-Assembleelid Diana Pokie, afkomstig uit Brownsberg. Zij lijkt het roer in het parlement als het gaat om milieu-issues in het binnenland te hebben overgenomen van de uit het parlement vertrokken Ronnie Asabina (BEP), die de afgelopen regeerperiode diverse malen, tevergeefs, aandacht in het parlement heeft gevraagd voor de drijvende goudfabrieken op het stuwmeer en op een aantal rivieren. Het was deze keer Pokie die 27 augustus in De Nationale Assemblee aandacht vroeg voor de aanwezigheid van goudpontons op het stuwmeer. En het waren haar opmerkingen en vragen aan het adres van Dodson die de bewindsman deden doen besluiten om zelf het stuwmeer op te gaan en dat gebeurde vrijdag 4 september.

Jammerende 'voorgangers'
Waar de een succes heeft, Dodson, beginnen anderen, zoals Hok te jammeren. Hok was niet zo blij met publieke opmerkingen van Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector. Die had namelijk verklaard feitelijk nooit tegen de goudpontons te hebben kunnen optreden, omdat hij daartoe moest wachten op instructies vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ofwel van toenmalig minister Hok. Neen, reageerde Hok meteen, de commissie valt rechtstreeks onder het Kabinet van de President en kennelijk kreeg Dompig ook geen instructies vanuit dat kabinet, lees de president.
Overigens werd vanuit de zijde van de regering de afgelopen jaren steeds verkondigd, dat het zo lastig is om de (identiteit van) eigenaren van pontons te achterhalen. Maar, aan de andere kant konden eigenaren wel forse belastingaanslagen ontvangen en daarmee de staatskas wat aanvullen. Werden die milieu vernietigende scalians daarom door de regering Bouterse-Ameerali gedoogd en niet verwijderd?
Op een van de door Dodson bezochte goudpontons was zelfs een plakkaat zichtbaar met daarop de naam van de eigenaar.......
Een van de eigenaren van een goudponton is Sarafina NV. Juist dit goudwinningsbedrijf opereert in het binnenland met milieuvriendelijke winningsmethoden. Maar, op het water blijkt dat milieuvriendelijke te zijn verdwenen. Hoe geloofwaardig is de eigenaresse van dit bedrijf, Claudetta Toney? En een andere eigenaar heet Pieter Peneux. Toch niet toevallig familie van de nieuwbakken minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Robert Peneux?

Kinderachtige reactie van oud-minister Rusland
Als klap op de vuurpijl vond een andere oud-bewindsman van Natuurlijke Hulpbronnen het ook nodig om op een werkelijk kinderachtige wijze te moeten reageren op het kordate optreden van Dodson. Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), toonde met zijn reactie weer eens aan waarom het zo slecht gaat met zijn partij. Wie kan hem nog serieus nemen? Hij zei maandag 7 september in het Dagblad Suriname 'niets speciaals' te zien in het optreden van Dodson.

Toen de NPS-voorzitter tussen 2005 en 2010 de scepter zwaaide op NH, werd volgens hem hard opgetreden tegen goudpontons. Hij beweert op tijd tegen de pontons te hebben opgetreden.Maar, was dat wel zo. Neen. ‘Daarom zult u vanuit de coalitie ook horen, dat toen men in 2010 overnam er nul scalians waren op het stuwmeer. Dit, omdat wij het pertinent verboden hadden. Rond 2008 kreeg ik de informatie dat men bezig was een scalian op de Corantijnrivier op te zetten. Ik heb direct ingegrepen. De scalian was niet eens afgebouwd. Ik heb ervoor gezorgd dat die uit het gebied verwijderd werd. Wat de scalians betreft, hadden wij dus een strak beleid. Als we merken dat in de afgelopen vijf jaar, acht scalians op het meer, met allerlei gevolgen van dien voor ons milieu, intrek hebben genomen, rest er niets anders dan direct op treden. Feit is, dat wij onder de vorige regering deze situatie hebben gekregen. Zij moeten dus de situatie die zij zelf hebben gecreëerd rechtzetten. Wij moeten weer naar de situatie zoals wij het hebben achtergelaten. Er moet geen enkele scalian op het meer zijn’, aldus de NPS-voorzitter.

Leugentje voor bestwil of geheugenprobleem
Rusland beweert dus glashard 'rond 2008' (het is slecht gesteld met zijn geheugen) direct te hebben ingegrepen inzake een ponton op de Corantijnrivier. Maar, hij heeft toen niet ingegrepen. In de eerste week van mei 2008 werd duidelijk, dat het Braziliaanse goudponton op de Corantijnrivier was vertrokken. Het vaartuig was vermoedelijk richting Nickerie gevaren. Aan boord waren Guyanezen werkzaam. Dus, geen sprake van welke actie dan ook van Rusland.

Verder werd tijdens zijn regeerperiode ook een goudponton in aanbouw waargenomen in de maanden april, mei en juni 2007 op de Corantijnrivier in de nabijheid van Apoera. Aan boord zouden zes Braziliaanse mannen en twee vrouwen zijn geweest. Rusland was in geen velden en wegen te bekennen.

Volgens een artikel in de Times of Suriname van 5 oktober 2007 werd de ‘desastreuze vervuiling van de Boven-Saramaccarivier veroorzaakt met medeweten van leden uit de familie T. die al langer dan een jaar aan Brazilianen toestemming heeft verleend om goud te ontginnen in het familiegebied ten zuiden van het dorp Pompoekampoe.’ Zes Braziliaanse goudpontons zouden in een gebied van ongeveer honderd hectare mechanisch goudwinnen (met gebruik van zogenoemde ‘cutterzuigers’ die aarde van de oever afsnijden), met toestemming, aldus de Times of Suriname, ‘van een Matawai familie’.
Bewoners van het Matawaidorp Finisanti zouden geld aannemen van Brazilianen, waardoor ze ook direct schuldig waren aan de verontreiniging van de rivier. Geen enkele Braziliaan beschikte over een vergunning. De krant wist verder te melden dat de Brazilianen al de monding van de Bronkolonkokreek hadden beschadigd. Enige actie tegen de Braziliaanse activiteiten van minister Rusland bleef achterwege..... Tegenover de krant De Ware Tijd liet hij op 18 september weten, dat hij zich ‘niet kon heugen hiervoor concessie- en exploitatierecht te hebben verstrekt.’ De minister verklaarde ook, dat het geen overheidsbeleid is om deze vorm van goudwinning te stimuleren. Volgens Rusland zou een aanvraag voor de Corantijnrivier ook niet positief worden beoordeeld. (met dank aan deze bron)

Steken laten vallen
Kortom, Rusland kan nu dan wel mooi weer spelen en zichzelf op de borst slaan, maar hij heeft absoluut steken laten vallen tussen 2005 en 2010 als het gaat om de aanpak van goudpontons.
Met al zijn uitspraken wil Rusland niets meer en niets minder dan zijn eigen functioneren als minister tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe (2005-2010) goed praten, verdedigen. Waarom? Wat is na het optreden van Dodson de werkelijke reden achter zijn uitspraken? Ze hebben geen enkele toegevoegde- of meerwaarde. Hij kan zich beter druk maken om en tijd steken in de perikelen rond de opstand van een groep leden binnen zijn eigen NPS.

Feit is, dat Dodson de enige bewindsman is die daadwerkelijk en daadkrachtig optreedt tegen goudpontons op het stuwmeer. Dat verdient waardering en respect. Dat verdient zeker geen kinderlijk gejammer van enkele van zijn wellicht jaloerse voorgangers die niet hebben opgetreden, waarschijnlijk om eigenaren van de pontons de hand boven het hoofd te houden en om via de belastingdienst miljoenen Surinaamse dollars in de staatskas te laten stromen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
08 september 2015
Amsterdam-Paramaribo 

Almere heeft vanaf 9 september eerste zwarte burgemeester van een grote stad

Franc Weerwind (50) is unaniem voorgedragen

'Geweldig voor de Surinaamse gemeenschap'
 

Een verre nazaat van Surinaamse slaven. En een enthousiaste Leidse corpsbal. Met zijn aanstelling morgen in Almere wordt Franc Weerwind (50 jaar) 's lands eerste zwarte burgemeester van een grote stad. 'Natuurlijk is het een doorbraak', zo schrijft het AD vandaag, dinsdag 8 september 2015.

Voor sommigen doet het er niet toe, helemaal nietss. Zo herhaalt lokaal politicus Jan Lems (fractievoorzitter D66 Almere) een paar keer dat de kleur van de nieuwe burgemeester 'van generlei belang' is geweest. 'Van de dertien sollicitanten waren er zes benoembaar. En Franc is het geworden omdat hij de beste was. That's it.'

Maar anderen staan te jubelen. 'Zo tróts', zegt Madsy Mossel-Breeveld (voorzitter van de lokale Surinaamse Senioren Vereniging) over de benoeming van de zoon van ouders die in de jaren '50 vanuit Paramaribo naar IJmuiden voeren. 'Geweldig voor de Surinaamse gemeenschap.'

Roy Ho Ten Soeng, de eerste allochtone burgemeester (Venhuizen), noemt het zelfs 'historisch'. 'Natúúrlijk is het een doorbraak.'

Weerwind werd unaniem voorgedragen door de vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van de PVV. D66'er Lems: 'De PVV zal hem uittesten. Maar, het vertrouwen is er.' 

Klik hier voor het volledig artikel van vandaag in het AD.

'Met zachte lening zou bijna iedereen in Suriname zonne-energieproducten kunnen aanschaffen'

Directer Guguplex ziet kansen voor zonne-energietoepassingen met verhoging stroomtarieven


‘We zullen met de aangekondigde verhoging van de energietarieven ook modellen moeten introduceren, zodat huishoudens en bedrijven hun energiegebruik kunnen verminderen en alternatieve energiebronnen kunnen gebruiken. Hiervoor is gedegen overheidsvoorlichting met de steun van praktijkdeskundigen en praktijkvoorbeelden noodzakelijk voor de burgerij. Hoewel de overheid alvast een positief sein heeft gegeven om de importheffingen van zonne-energieproducten te minimaliseren, is het raadzaam dat ook een zachte lening gegeven wordt aan de mensen, zodat zij de financiële barrière verder kunnen overwinnen.’ 

Dit zegt Orlando Olmberg, directeur van Guguplex Technologies in Paramaribo, vandaag, dinsdag 8 september 2015, in het Dagblad Suriname.

Met een zachte lening zal bijna iedereen in Suriname zonne-energieproducten kunnen aanschaffen. Des te grootschaliger de toepassing des te lager de kostprijs per opgewekte stroomeenheid zal komen te liggen, aldus Olmberg. Het is milieuvriendelijker ten opzichte van fossiele opwekking van energie.

Hij zegt dat mensen bewuster worden van hun energieverbruik en zullen bij de introductie van de zogenaamde Grid Tide modellen zeker bewuste keuze maken voor energie efficiency.
Het Grid Tide model is het zelf energie opwekken middels zonne-energie en doorverkopen aan de overheid. ‘Dit biedt mensen de gelegenheid om vooraf te investeren in het toekomstig gebruik van energie. Tijdens de piekperiode van gebruik kan door de toepassing van zonne-energie de druk op de EBS worden weggenomen, doordat juist op dit piekmoment men zonne-energie volop kan produceren.’

Het biedt een vaste en zekere investering voor de eerstkomende 20 tot zelfs 25 jaar in de energierekening. Dit is de economische levensduur van zonne-energiepanelen. De technische levensduur is veel langer.

NPS draagt Pigot voor als vertegenwoordiger in Staatsraad

'Beroering' onder kandidaten over keuze partijbestuur

 
Uit vijf kandidaten heeft het bestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) gekozen voor bestuurslid Hesdy Pigot als vertegenwoordiger namens de partij in de Staatsraad. Roberto Baptista heeft namens de NPS drie termijnen gediend in dit orgaan.

Starnieuws bericht vandaag, dinsdag 8 september 2015, te hebben vernomen, dat er behoorlijke beroering is ontstaan onder kandidaten over de keuze die het bestuur heeft gemaakt.

Pigot, die Assembleelid werd nadat ex-voorzitter Ronald Venetiaan had bedankt, bleek het meeste draagvlak te hebben. Hij heeft als secretaris van de ex-president bestuurlijke ervaring opgedaan.

Roselien Daan, een van de kandidaten, is behoorlijk teleurgesteld over de keuze die gemaakt is. Haar was eerder voorgehouden door voorzitter Gregory Rusland, dat zij de partij zou vertegenwoordigen in de Staatsraad. Er is gestemd binnen het bestuur, waarbij de keuze viel op Pigot.

President Desi Bouterse heeft de V7-combinatie die deelgenomen heeft aan de verkiezingen, gevraagd drie kandidaten voor te dragen. De VHP heeft twee personen, Mahinder Rathipal en Ganeshkoemar Kandhai, naar voren geschoven. De Pertjajah Luhur beslist vandaag over de voordracht. 

Rijstboeren bereiden grote landelijke actie voor

SPBA-voorzitter: 'Boeren kunnen het hoofd niet meer boven water houden'


Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), zegt vandaag, dinsdag 8 september 2015, op Starnieuws dat de boeren een grote actie aan het voorbereiden zijn. Zij hebben ook organisaties in Paramaribo en andere districten benaderd. Overleg hierover vindt woensdag plaats en dan zal worden beslist om over te gaan tot actie.

Oemraw zegt, dat de opkoopprijs van Srd 28 voor een baal natte padie moordend is voor de boeren. 'De boeren kunnen het hoofd niet meer boven water houden. De aanpassingen die de regering gepleegd heeft en voornemens is door te voeren, zullen de rijstsector dood laten bloeden', stelt de SPBA-voorzitter. Volgens Oemraw is op deze manier geen inzaai meer mogelijk.

De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, heeft eerder al zijn bezorgdheid over de opkoopprijs geuit. Hij zei het barbaars te vinden, dat de boeren een opkoopprijs tussen de Srd 28 en 30 aangeboden krijgen voor een baal natte padie, terwijl de kostprijs tussen de Srd 55 en 60 ligt. De bondsvoorzitter vindt dat er iets fundamenteels verkeerd gaat in de sector, aangezien de opkoopprijs steeds minder wordt.

Landbouwer Hemant Persaudsingh doet al dertig jaren aan landbouw. 'Nu is het niet meer vol te houden. Ik kan liever naar Guyana verhuizen. De tijden zijn veranderd. Vroeger kwamen de Guyanezen hier en nu is het tijd dat wij daar gaan. Daar is het veel beter georganiseerd.'

Jogi (VHP) heeft nog steeds CLAD-rapport over EBS niet kunnen inzien

Rapport zou in weekend 5-6 september door ministerie van Financiën naar parlement zijn gestuurd


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is al sinds 25 augustus bezig om aan het rapport te komen van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) over vermeende malversaties bij de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee vroeg Jogi naar het rapport. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën liet in zijn reactie weten, dat de documenten waren doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Hij zei er geen moeite mee te hebben om ze ook beschikbaar te stellen aan het college.

Jogi zegt vandaag, dinsdag 8 september 2015, op Starnieuws, dat hij gisteren bij de afdeling Agenda van De Nationale Assemblee heeft geïnformeerd of het rapport al binnen is. Hij kreeg te horen dat er nog niets is ontvangen. Ook van waarnemend Assembleevoorzitter Melvin Bouva heeft Jogi vernomen, dat er nog geen documenten gestuurd zijn vanuit Financiën.

Hierop heeft het Assembleelid contact gemaakt met het ministerie. Van het secretariaat van Financiën heeft hij de bevestiging ontvangen, dat het CLAD-rapport afgelopen weekend naar De Nationale Assemblee is gestuurd.

Jogi zegt dat hij zich met het oog op de openbare vergadering van donderdag, goed wil voorbereiden. Dan komen de verhogingen die de regering heeft doorgevoerd en nog gaat doorvoeren op de agenda.

Bouva zegt het CLAD-rapport nog niet onder ogen te hebben gekregen. Hij stelt geen enkele reden te hebben om het rapport niet beschikbaar te stellen aan Assembleeleden als het binnen is. Hij zal nagaan wat de stand van zaken is. Het rapport is schriftelijk opgevraagd bij Financiën.

VHP draagt Rathipal en Kandhai voor als leden Staatsraad

Nieuwe Staatsraad moet 25 september in functie zijn


De VHP heeft twee nieuwe leden voorgedragen voor de Staatsraad. Het gaat om de hoofdbestuursleden Mahinder Rathipal en Ganeshkoemar Kandhai. President Desi Bouterse heeft alle organisaties aangeschreven om binnen drie dagen voordrachten te doen. Negentig dagen na het aantreden van De Nationale Assemblee eindigt de zittingstermijn van de Staatsraad. Uiterlijk 25 september moet de nieuwe Staatsraad in functie zijn, zo bericht Starnieuws dinsdag 8 september 2015.


De Staatsraad bestaat uit ten hoogste vijftien leden die door de president worden benoemd.
De leden van de Staatsraad worden voor benoeming voorgedragen door de in De Nationale Assemblee vertegenwoordigende politiekepartijen, de gezamenlijke vakbeweging en de gezamenlijke werkgeversorganisaties.

De president stelt vast hoeveel leden de politieke partijen kunnen voordragen. De VHP is de enige partij, op de NDP na, die meer dan één vertegenwoordiger mag voordragen. Dit geschied op basis van het aantal verworven zetels. Aanvankelijk had de VHP te horen gekregen dat ze één vertegenwoordiging zou hebben in dit orgaan. De VHP-leden in de Staatsraad, Harold Ramdhani en Geetapersad Gangaram Panday, worden vervangen in de nieuwe samenstelling.

De president hoort de Staatsraad over wetsontwerpen, die ter goedkeuring aan De Nationale Assemblee worden aangeboden, over overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties, welke ter goedkeuring aan De Nationale Assemblee worden voorgelegd en over ontwerpen van uit te vaardigen staatsbesluiten.

De president hoort de Staatsraad ook met betrekking tot andere aangelegenheden, waaromtrent hij zulks nodig of wenselijk oordeelt.

Bewoners Onverdacht, Para, sinds de ochtend van 7 september zonder water

Onverlaten stelen koperen buizen bij hoofdwaterleiding

'Het water spuit gewoon weg'


Bewoners van het dorp Onverdacht in het district Para zitten sinds de vroege ochtend van gisteren zonder water. Een bewoner van het gebied, zegt vandaag, dinsdag 8 september 2015, in het Dagblad Suriname, dat dieven ervandoor zijn gegaan met de koperen buizen bij de hoofdwaterleiding. Dit tot irritatie van de mensen in de omgeving, die sinds vier uur ’s ochtends geen water uit de kraan kunnen krijgen. 

'Het water spuit gewoon weg, terwijl de regering aangeeft dat de samenleving juist zuiniger moet omgaan met water', stelt de bewoner. De bewoners vinden het erg, dat zij op dusdanige wijze worden gedupeerd, terwijl multinational Suralco, die nu het beheer over het gebied voert, te lang op zich laat wachten om de situatie te verhelpen. De multinational zou eerst groen licht moeten geven, alvorens overgegaan kan worden tot de reparatie.

Er is aangifte gedaan van diefstal. Dit wordt door de politie van Onverdacht bevestigd. De bewoners vermoeden, dat iemand uit de buurt betrokken is bij de diefstal, omdat zij alleen de situatie in gebied goed kennen.

Ondertussen heeft de brandweer van Onverdacht water aan dorpsbewoners gedistribueerd. Op zich een goed idee, maar bewoners vinden dat er geen rekening wordt gehouden met mensen die overdag aan het werk zijn. Zij zullen bij terugkeer toch zonder water zitten. Wat zaken volgens buurtbewoners nog erger maakt is, dat dit soort zaken zich vaker hebben voorgedaan en de politie nog steeds weigert om adequaat op te treden.

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie reageert niet op forse anonieme beschuldigingen

'Ik weiger te reageren op anonieme en laffe beschuldigingen'


'Als identiteit van betrokkene bekend is volgt een Kort Geding want dit is smaad en laster'


Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname weigert te reageren op zware beschuldigingen die aan zijn adres worden geuit in een open brief aan minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.  De brief, waarin Tjin Liep Shie gedetailleerd van herhaaldelijke corruptieve handelingen wordt beschuldigd, circuleert al enkele dagen op Facebook. 

'Ik kan niet reageren op anonieme en laffe beschuldigingen', aldus de korpschef vandaag, dinsdag 8 september 2015, in de Ware Tijd.

De korpsleiding neemt de lasterbrief wel serieus. 'Zo gauw de identiteit van betrokkene bekend is, volgt een Kort Geding. Dit is smaad en laster', zegt Tjin Liep Shie.

Uit bronnen schrijft de redactie van de Ware Tijd te hebben vernomen, dat de zaak uitvoerig is besproken binnen de politietop. Ook zou de Ware Tijd hebben vernomen, dat de korpsleiding het Openbaar Ministerie zal vragen onderzoek te doen naar de identiteit van de bron.

De anonieme schrijver van de brief is het absoluut niet eens met de aanstaande benoeming van Tjin Liep Shie tot directeur op het ministerie van Justitie en Politie. De schrijver haalt onder meer aan dat onder leiding van Tjin Liep Shie, in diens voormalige functie als directeur van het Project Implementatie Unit (PIU), sprake was van corruptie. 'Er zijn onder zijn beheer miljoenen euro's besteed aan projecten waarvan er tot heden geen verantwoording is afgelegd aan de regering. Hij noemt hierbij het cameraproject voor de binnenstad.'

Ook in de functies als hoofd van het Arrestatieteam en als stadspolitiecommandant zouden er volgens de briefschrijver tal van malversaties hebben plaatsgevonden bij verschillende drugsvangsten. 'Met name de grote Commewijne-drugsvangst van Pablo.' De schrijver trekt in twijfel dat Tjin Liep Shie en andere politiekopstukken legaal aan hun eigendommen zijn gekomen. In de brief wordt ook aangehaald, dat er 80 kilo cocaïne is aangetroffen in de garage van een broer van Tjin Liep Shie in 2010. Deze zaak zou volgens de schrijver door toedoen van de politiebaas in de doofpot zijn gestopt.

Er zijn vermoedens dat Henry Seedorf, onderdirecteur op het ministerie, de brief heeft gepubliceerd, maar hij ontkent dit stellig. Ook van de oud-gewestelijk commandant van Nickerie Robert Rakijo wordt op social media geschreven, dat hij de schrijver kan zijn. De redactie heeft Rakijo niet kunnen spreken.

Minister Dodson: 'Volk is mede schuldig aan de situatie waarin het nu is beland'

'Besluiten regering worden zonder meer geaccepteerd, burger maakt nimmer gebruik van inspraak'

 
'Het volk is mede schuldig aan de situatie waarin het nu is beland.' Dat zegt Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, vandaag, dinsdag 8 september 2015, op Starnieuws. Besluiten van de regering worden zonder meer geaccepteerd door de samenleving. Door de jaren heen heeft het volk geen gebruik gemaakt van de instituten om inspraak te hebben. Van de andere manieren om zaken af te dwingen is ook geen gebruik gemaakt, aldus de bewindsman.

Een week geleden is besloten om de government take op brandstof met 40 cent te verhogen. Vanaf 15 september gaan de prijzen van elektriciteit en water de lucht in. De regering heeft vaak gewezen op de noodzaak om de prijzen van nutsvoorzieningen te verhogen. De kosten voor het produceren van stroom en schoon water zijn vele malen hoger dan wat de consument betaalt. De overheid heeft besloten de consument niet meer te subsidiëren. 'Maar, we gaan het volk niet zo laten. We zullen dit samen als team moeten tackelen', zegt Dodson.

Met de dalende prijzen van olie en goud zijn de vooruitzichten niet goed. Dat zal voorlopig zo blijven. Suriname heeft zich niet voorbereid op deze situatie, stelt Dodson. 'Het is een bedreiging die van buiten op ons afkomt. Maar, we moeten ook eerlijk zijn en de schuld bij onszelf zoeken. De afgelopen dertig jaren zijn we niet zuinig met elkaar omgegaan, we hebben niet genoeg gespaard met elkaar, we hebben ons een bepaald patroon toegeëigend dat een beetje funest is. Dat moeten we allen veranderen.'

Het belanden in de benarde situatie heeft niet alleen aan het beleid van de regering gelegen. Het volk heeft door de jaren heen meegeholpen, beweert de minister. 'De regering wordt geplaatst door het volk via de verkiezingen. Er zijn ook nog instituten om inspraak te hebben. Er zijn manieren om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Als je dat niet doet sanctioneer je, dat is de realiteit.'

 Dodson merkt op dat de mentaliteit van ‘God voor ons allen, iedereen voor zichzelf’ bij de samenleving zal moeten veranderen. De overheid gaat daarentegen zaken die fout lopen corrigeren.

Dramatische oproep familie vermiste Hi-Jet piloot Donavan van Embriqs voor financiële steun

'We kunnen niet verder, we kunnen geen kant op'


Familie van de sinds 23 mei vermiste Hi-Jet piloot Donavan van Embricqs doet vandaag, dinsdag 8 september 2015, via social media een dramatische oproep voor financiële steun, zodat de zoektocht naar hem en technicus Ryatno Kertodikromo en de helikopter door kan gaan.

Bij de oproep is onderstaande video geplaatst, om duidelijk te maken dat Donavan en Ryatno zelf honderden reddingsvluchten als deze in Suriname hebben uitgevoerd. Maar, nu zij zelf worden vermist worden ze in de steek gelaten, aldus de familie.


http://wtvr.com/2014/05/14/james-river-rescue/zogenaamde incredible rescue...pffffff. Take notes
Posted by Don Van M-Brix on woensdag 19 november 2014


Gevraagd wordt om geld over te maken naar het rekeningnummer van de Nederlandse stichting SIMPAR die betrokken is bij de zoektocht en ervaring heeft, gespecialiseerd is, in het zoeken naar vermiste personen.

'Wij krijgen geen hulp. Bijna alles wat tot nu toe is gedaan kwam uit de zak van Hi-Jet, het helikopterbedrijf waar Don en Noy werken. We staan er verder als familie helemaal alleen voor. We worden niet geholpen door de overheid, niet van Suriname en niet van Nederland', (Donavan heeft de Nederlandse nationaliteit) zo laat de familie vandaag weten.

'We kunnen niet verder. We kunnen geen kant op.'

Wie een steentje wil bijdragen aan de zoektocht kan dat doen door een donatie over te maken naar rekeningnummer:
 
NL24 ABNA 0455 278 067
t.a.v SIMPAR
te Landsmeer

Surinaams cricketteam wint in Essex, Engeland, eerste match tegen Botswana in de ICC World Cricket League divisie 6

Voorzitter SCB begrijpt ontstane discussie niet over samenstelling team


'Eerder werd nooit commentaar geleverd'


De selectie van de Surinaamse Cricket Bond (SCB) heeft gisteren haar eerste wedstrijd in Essex, Engeland, in de ICC World Cricket League divisie 6 om promotie naar divisie 5 af te dwingen, tegen Botswana gewonnen.

Het team van Botswana won de toss en verkoos om te batten. Botswana maakte 216 runs en werd uitgebowld bij 49.4 overs. Het team van de SCB ging aan bat en had slechts 44 overs nodig om de wedstrijd te winnen. Aanvoerder Mohindra Boodram (38), Singh (63) en Sauid Ahmed Drepaul (55) leidden het team naar een comfortabele 5-wicket overwinning, zo bericht de International Cricket Council vandaag, dinsdag 8 september 2015. Man of the match werd Gavin Singh van SCB, hij maakte 65 runs. Drepaul Sauid pakte 3 wickets. Suriname komt morgen uit tegen Fiji.

De voorzitter van de SCB Radj Narain begrijpt niet waarom zo een heftige discussie is losgebarsten over de selectie. Hij zegt vandaag op Starnieuws, dat dit niet de eerste keer is dat andere spelers worden ingezet en eerder werd geen commentaar geleverd.

Het bevreemdt de bond dan ook dat er nu plotseling zoveel gezegd wordt hierover. Een reden te meer om dit in breder verband te bespreken en een besluit hierover te nemen, stelt Narain. De bond zal op heel kort termijn actie hierop ondernemen. 'De cricketsport is niet van een toevallig bestuur of clubs, maar het gaat om de vertegenwoordiging van Suriname. We zullen daarom breed in discussie gaan, want Suriname moet uiteindelijk het besluit nemen', stelt Narain.

Over stopzetting van subsidie van Sportzaken aan de SCB weet Narain niks. De bond is niet geïnformeerd hierover. De bondsvoorzitter zegt, dat het niet gebruikelijk is dat de selectie naar de minister gaat wanneer een wedstrijd in het buitenland gespeeld wordt. Wanneer er goede prestaties zijn neergezet, wordt de delegatie ontvangen door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Zo werd vorig jaar de nationale junioren cricketselectie ontvangen en gehuldigd door het directoraat Sportzaken en dit jaar viel die eer te beurt aan de nationale cricketselectie. Dit was de eerste keer in meer dan vijftien jaar.

Statistieken van de match Suriname-Botswana:

Assembleelid Vorswijk (ABOP): 'Het leven van binnenlandbewoners wordt zwaarder'


Vorswijk donderdag naar Sipaliwini om bewoners te informeren en naar ze te luisteren

Kapitein Djanie van Drietabbetje: 'Sinds verkiezen krijgen dorpen al geen brandstof meer' - We hebben geen stem'


'We moeten nu meer betalen en we hebben geen andere keus, al zouden we iets eraan willen doen', zegt kapitein Johan Djanie van Drietabbetje vandaag, dinsdag 8 september 2014, in de Ware Tijd, over de verhoging van de benzineprijs met Srd 0,40 per liter. Nu al betalen binnenlandbewoners Srd 8 voor een liter benzine. 

De kapitein twijfelt er niet aan, dat ook onder meer levensmiddelen duurder zullen worden. Djanie zegt ook, dat sinds de verkiezingen van 25 mei, dorpen in het binnenland geen brandstof meer hebben ontvangen voor het opwekken van elektriciteit en vreest dat dit nog enige tijd zo zal blijven.

De gezagsdrager vindt dat het achterland bijna niet gekend wordt bij besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen. 'We maken deel uit van Suriname, maar we hebben niet dezelfde rechten als bijvoorbeeld de inwoners van Paramaribo. We hebben geen stem.' De kapitein zegt dat de binnenlandbewoners harder zullen moeten werken om te overleven.

Het ABOP-parlementslid Dinotha Vorswijk gaat na de openbare vergadering van De Nationale Assembleevan donderdag naar Sipaliwini om de mensen in te lichten en aan te horen.

De politica zegt, dat ze niet meer kan doen, dan haar stem te laten horen. 'Het wordt zwaarder voor de mensen. Nu al kost een bootreis van Atjonie naar Asindohopo Srd 100.' Ze is niet tegen de lastenverzwarende maatregelen, maar vindt wel dat die langzaamaan moeten worden doorgevoerd. Vorswijk denkt niet dat de binnenlandbewoners gerekend zullen worden tot de doelgroep die te maken krijgt met het aangekondigde sociaal vangnet van de regering. 'De mensen in het binnenland betalen niet voor licht en water, dus ik denk het niet.'

Besturen organisaties bedrijfsleven: 'Maatregelen regering duiden erop dat Suriname failliet is'

Bedrijfsleven- organisaties fel gekant tegen alle maatregelen van regering


Besturen van diverse bedrijfslevenorganisaties hebben gisteravond flink hun kritieken geuit op de verhogingen die de regering heeft doorgevoerd en nog gaat doorvoeren. Onder de paraplu van het Suriname Business Forum (SBF) kwamen de organisaties bijeen in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 8 september 2015.

Besloten werd om een brief te schrijven naar president Desi Bouterse over de maatregelen. De organisaties wensen een gesprek met het staatshoofd. Ook zijn bedrijven er niet over te spreken, dat goederen niet meer in entrepots mogen worden opgeslagen en dat de doorvoerhandel is stopgezet.

Voor sommige kopstukken uit het bedrijfsleven is het land duidelijk failliet. Dit concluderen zij op basis van de maatregelen die de regering heeft doorgevoerd. Dit is tegen de adviezen in die gedaan zijn door het Financieel Economisch Platform waaraan bedrijfslevenorganisaties deelgenomen hebben. Opgemerkt werd, dat de regering mag bepalen en adviezen naast zich neer kan leggen, maar ze moet dan wel instaan voor de consequenties.

Evenals  als de vakbeweging vindt het bedrijfsleven, dat de maatregelen niet op de manier zoals de regerng doet kunnen worden doorgevoerd. Veel prijzen zullen de lucht in gaan, terwijl de koopkracht ook zal afnemen. De werkgelegenheid zal dalen..

De organisaties hebben geen geloof in een sociaal vangnet. Volgens hen zijn werkgelegenheid en ondernemerschap het 'enige vangnet dat werkt'. De besturen van de organisaties die bijeen waren, zijn - zo schrijft Starnieuws - behoorlijk geïrriteerd over de maatregelen. Volgens hen zullen deze funest zijn voor de economie. Het bedrijfsleven wil in het gesprek met de president de consequenties van de maatregelen voorleggen.